ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. διακοπή της παραγωγής ενός τύπου ή τύπων καθίσματος όσον αφορά την αντοχή (του) τους, κατ εφαρμογή του κανονισμού αριθ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. διακοπή της παραγωγής ενός τύπου ή τύπων καθίσματος όσον αφορά την αντοχή (του) τους, κατ εφαρμογή του κανονισμού αριθ."

Transcript

1 L 164/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μόνο τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν νομική ισχύ δυνάμει του διεθνούς δημόσιου δικαίου. Το καθεστώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού πρέπει να ελεγχθούν στην τελευταία έκδοση του εγγράφου που αφορά το καθεστώς προσχώρησης στους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ, TRANS/WP.29/343, που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: Κανονισμός αριθ. 80 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση των καθισμάτων επιβατικών οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας και των ίδιων των οχημάτων όσον αφορά την αντοχή των καθισμάτων και των αγκυρώσεών τους Ενσωματώνει όλο το έγκυρο κείμενο έως το: Συμπλήρωμα 3 στη σειρά τροπολογιών 01 Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 18 Ιουνίου 2007 Διορθωτικό 1 στη σειρά τροπολογιών 01 Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Ορισμοί 3. Αίτηση για έγκριση 4. Έγκριση 5. Απαιτήσεις για τα καθίσματα 6. Απαιτήσεις για αγκυρώσεις καθισμάτων ενός τύπου οχήματος 7. Απαιτήσεις για εγκατάσταση καθισμάτων σε ένα τύπο οχήματος 8. Συμμόρφωση της παραγωγής 9. Κυρώσεις για μη συμμόρφωση της παραγωγής 10. Τροποποίηση και επέκταση της έγκρισης του τύπου καθίσματος και/ή του τύπου οχήματος 11. Οριστική διακοπή της παραγωγής 12. Μεταβατικές διατάξεις 13. Ονόματα και διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή δοκιμών έγκρισης και των διοικητικών υπηρεσιών Προσάρτημα 1 Διαδικασίες δοκιμών για καθίσματα σύμφωνα με την παράγραφο 5 και/ή για αγκυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο Προσάρτημα 2 Διαδικασίες δοκιμών για τις αγκυρώσεις ενός οχήματος σε εφαρμογή της παραγράφου Προσάρτημα 3 Μετρήσεις που πρέπει να γίνονται Προσάρτημα 4 Καθορισμός των κριτηρίων αποδοχής Προσάρτημα 5 Απαιτήσεις και διαδικασίες στατικής δοκιμής Προσάρτημα 6 Ιδιότητες απορρόφησης ενέργειας του οπίσθιου μέρους των ερεισίνωτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση ή άρνηση ή επέκταση ή ανάκληση έγκρισης ή οριστική διακοπή της παραγωγής ενός τύπου ή τύπων καθίσματος όσον αφορά την αντοχή (του) τους, κατ εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 80 Παράρτημα 2 Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση ή άρνηση ή επέκταση ή ανάκληση έγκρισης ή οριστική διακοπή της παραγωγής ενός τύπου οχήματος όσον αφορά την αντοχή των αγκυρώσεων των καθισμάτων, κατ εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 80 Παράρτημα 3 Διάταξη σημάτων έγκρισης Παράρτημα 4 Διαδικασία προσδιορισμού του σημείου «H» και της πραγματικής γωνίας του κορμού όσον αφορά τις θέσεις καθήμενων των οχημάτων

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/19 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε: α) Καθίσματα επιβατών διατεταγμένα προς τα εμπρός σε οχήματα των κατηγοριών Μ 2 και Μ 3, των Κλάσεων II, III και B ( 1 ), β) Οχήματα των κατηγοριών Μ 2 και Μ 3 των Κλάσεων ΙΙ, ΙΙΙ και B ( 1 ) όσον αφορά τις αγκυρώσεις των καθισμάτων επιβατών τους και την εγκατάσταση των καθισμάτων Κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή, τα οχήματα της κατηγορίας M 2 ( 1 ) που εγκρίθηκαν με τον κανονισμό αριθ. 17 θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού Τα οχήματα στα οποία κάποια καθίσματα καλύπτονται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 7.4 του κανονισμού αριθ. 14 παρέκκλιση εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Ως «έγκριση καθίσματος» νοείται η έγκριση ενός τύπου καθίσματος ως κατασκευαστικού στοιχείου σε σχέση με την προστασία των χρηστών καθισμάτων διατεταγμένων προς τα εμπρός, όσον αφορά την αντοχή τους και το σχεδιασμό των ερεισίνωτων Ως «έγκριση οχήματος» νοείται η έγκριση ενός τύπου οχήματος όσον αφορά την αντοχή των μερών του σώματος του οχήματος στα οποία πρόκειται να στερεωθούν τα καθίσματα και όσον αφορά την εγκατάσταση των καθισμάτων Ως «τύπος καθίσματος» νοούνται τα καθίσματα που δεν διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που δύναται να επηρεάσουν την αντοχή και την επικινδυνότητά τους: Δομή, σχήμα, διαστάσεις και υλικά των φερόντων μερών, Τύποι και διαστάσεις του συστήματος ρύθμισης και ασφαλίσεως του ερεισινώτου, Διαστάσεις, δομή και υλικά των εξαρτημάτων στερέωσης και των υποστηριγμάτων (π.χ. πόδια), 2.4. Ως «τύπος οχήματος» νοούνται τα οχήματα που δεν διαφέρουν ουσιαστικά όσον αφορά: τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό και, τον τύπο ή τους τύπους καθίσματος (-ων) εγκεκριμένου τύπου που είναι τοποθετημένα στο όχημα, κατά περίπτωση Ως «κάθισμα» νοείται μια δομή που ενδέχεται να είναι αγκυρωμένη στο σώμα του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακόσμησής της και των εξαρτημάτων στερέωσής της, η οποία προορίζεται για να χρησιμοποιείται σε όχημα και να δίνει τη δυνατότητα να κάθονται ένας ή περισσότεροι ενήλικες Ως «ατομικό κάθισμα» νοείται ένα κάθισμα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη φιλοξενία ενός καθήμενου επιβάτη Ως «διπλό κάθισμα» νοείται ένα κάθισμα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη φιλοξενία δύο καθήμενων επιβατών ο ένας δίπλα στον άλλο. Δύο καθίσματα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς διασύνδεση θεωρούνται δύο ατομικά καθίσματα Ως «σειρά καθισμάτων» νοείται ένα κάθισμα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη φιλοξενία τριών ή περισσότερων καθήμενων επιβατών ο ένας δίπλα στον άλλο. Πολλά ατομικά ή διπλά καθίσματα διατεταγμένα το ένα δίπλα στο άλλο δεν θεωρούνται σειρά καθισμάτων Ως «προσκέφαλο καθίσματος» νοείται το μέρος του καθίσματος που είναι διατεταγμένο σχεδόν οριζοντίως και σχεδιασμένο για να υποστηρίζει ένα καθήμενο επιβάτη Ως «ερεισίνωτο» νοείται το μέρος του καθίσματος που είναι σχεδόν κατακόρυφο και σχεδιασμένο να υποστηρίζει την πλάτη, τους ώμους και, πιθανώς, την κεφαλή του επιβάτη Ως «σύστημα ρύθμισης» νοείται ο μηχανισμός μέσω του οποίου το κάθισμα ή τα μέρη αυτού δύναται να ρυθμίζονται σε μια θέση κατάλληλη για τον καθήμενο επιβάτη. ( 1 ) Όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα 7 της Ενοποιημένης Απόφασης για την Κατασκευή Οχημάτων (R.E.3), έγγραφο TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, όπως τροποποιήθηκε τελικά με την Τροπολογία 4.

3 L 164/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ως «σύστημα μετατόπισης» νοείται ο μηχανισμός που επιτρέπει στο κάθισμα ή στα μέρη αυτού να μετατοπίζονται κατά πλάτος ή κατά μήκος χωρίς σταθερή ενδιάμεση θέση του καθίσματος ή ενός από τα μέρη του, για να διευκολύνεται η πρόσβαση των επιβατών Ως «σύστημα ασφάλισης» νοείται ο μηχανισμός που εξασφαλίζει ότι το κάθισμα και τα μέρη αυτού διατηρούνται στη θέση χρήσης Ως «αγκύρωση» νοείται ένα μέρος του δαπέδου ή του σώματος ενός οχήματος στο οποίο μπορεί να στερεωθεί το κάθισμα Ως «εξαρτήματα στερέωσης» νοούνται τα μπουλόνια ή άλλα κατασκευαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση του καθίσματος στο όχημα Ως «φορείο» νοείται ο εξοπλισμός δοκιμών που κατασκευάζεται και χρησιμοποιείται για τη δυναμική αναπαραγωγή οδικών ατυχημάτων με μετωπική σύγκρουση Ως «βοηθητικό κάθισμα» νοείται ένα κάθισμα για το ανδρείκελο που έχει τοποθετηθεί στο φορείο στο πίσω μέρος του προς δοκιμή καθίσματος. Αυτό το κάθισμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του καθίσματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο όχημα πίσω από το προς δοκιμή κάθισμα Ως «επίπεδο αναφοράς» νοείται το επίπεδο που διέρχεται από τα σημεία επαφής των φτερνών του ανδρεικέλου και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του σημείου «H» και της πραγματικής γωνίας του κορμού όσον αφορά τη θέση καθήμενων των οχημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ως «ύψος αναφοράς» νοείται το ύψος της κορυφής του καθίσματος πάνω από το επίπεδο αναφοράς Ως «ανδρείκελο» νοείται ένα ανδρείκελο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές για HYBRID II ή III ( 1 ) Ως «ζώνη αναφοράς» νοείται ο χώρος μεταξύ δύο κατακόρυφων διαμηκών επιπέδων, που απέχουν 400 mm και είναι συμμετρικά ως προς το σημείο «H», ο οποίος ορίζεται μέσω περιστροφής από την κάθετη στην οριζόντια θέση της συσκευής ομοιώματος κεφαλής που περιγράφεται στον κανονισμό αριθ. 21, παράρτημα 1. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται όπως περιγράφεται στο εν λόγω παράρτημα του κανονισμού αριθ. 21 και να ρυθμίζεται στο μέγιστο μήκος της των 840 mm και στο ελάχιστο μήκος της των 736 mm για τον εναπομένοντα περιορισμό του εν λόγω χώρου Ο όρος «ζώνη 3 σημείων» για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει επίσης τις ζώνες με πάνω από τρία σημεία αγκύρωσης Ως «απόσταση μεταξύ καθισμάτων» νοείται, στην περίπτωση των καθισμάτων που είναι διατεταγμένα προς την ίδια κατεύθυνση, η απόσταση μεταξύ του εμπρόσθιου μέρους ενός ερεισίνωτου καθίσματος και του οπίσθιου μέρους του ερεισίνωτου καθίσματος που προηγείται, μετρούμενη οριζοντίως σε ύψος 620 mm από το δάπεδο. 3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3.1. Η αίτηση για την έγκριση ενός καθίσματος υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του καθίσματος ή από δεόντως διαπιστευμένο αντιπρόσωπο αυτού Η αίτηση για την έγκριση του οχήματος υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από δεόντως διαπιστευμένο αντιπρόσωπο αυτού Η αίτηση για έγκριση ενός καθίσματος ή ενός οχήματος συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα εις τριπλούν και από τα ακόλουθα στοιχεία: Για έγκριση καθίσματος: Λεπτομερή περιγραφή του καθίσματος, των εξαρτημάτων στερέωσής του και των συστημάτων ρύθμισης, μετατόπισης και ασφάλισής του Σχέδια, σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες, του καθίσματος, των εξαρτημάτων στερέωσής του και των συστημάτων ρύθμισης, μετατόπισης και ασφάλισής του. ( 1 ) Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λεπτομερή σχέδια του HYBRID ΙΙ και ΙΙΙ, που αντιστοιχούν στις κύριες διαστάσεις του ενήλικα άνδρα του πεντηκοστού εκατοστημορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και οι προδιαγραφές για την προσαρμογή του για τη δοκιμή αυτή έχουν κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και είναι διαθέσιμα κατόπιν αίτησης στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, Palais des Nations, Γενεύη, Ελβετία.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/ Για έγκριση οχήματος: Λεπτομερή περιγραφή των μερών του σώματος του οχήματος που χρησιμοποιούνται ως σημεία αγκύρωσης Σχέδια, σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες, των μερών του οχήματος που χρησιμοποιούνται ως σημεία αγκύρωσης Τα ακόλουθα υποβάλλονται στην αρμόδια για τις δοκιμές έγκρισης τεχνική υπηρεσία: Δύο καθίσματα αντιπροσωπευτικά του προς έγκριση τύπου, στην περίπτωση της έγκρισης καθίσματος Ένα μέρος του σώματος του οχήματος, σε περίπτωση έγκρισης οχήματος. 4. ΕΓΚΡΙΣΗ 4.1. Αν το κάθισμα που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της παραγράφου 5 κατωτέρω, χορηγείται η έγκριση του εν λόγω τύπου καθίσματος Αν το όχημα που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις των παραγράφων 6 και 7 κατωτέρω, χορηγείται η έγκριση του εν λόγω τύπου οχήματος Ένας αριθμός έγκρισης αποδίδεται σε κάθε εγκεκριμένο τύπο. Τα πρώτα δύο ψηφία του (προς το παρόν 01, που αντιστοιχεί με τη σειρά τροπολογιών 01) δηλώνουν τη σειρά τροπολογιών που ενσωματώνουν τις πλέον πρόσφατες σημαντικές τεχνικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον κανονισμό τη στιγμή της έκδοσης της έγκρισης. Το ίδιο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν επιτρέπεται να αποδώσει τον ίδιο αριθμό σε οποιοδήποτε άλλο τύπο καθίσματος ή οποιοδήποτε άλλο τύπο οχήματος Ειδοποίηση έγκρισης ή επέκτασης ή άρνησης έγκρισης ενός τύπου καθίσματος ή/και ενός τύπου οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό γνωστοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, με έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 ή/και του παραρτήματος 2 του παρόντος κανονισμού Σε κάθε κάθισμα το οποίο ανταποκρίνεται σε τύπο καθίσματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σε κάθε όχημα το οποίο ανταποκρίνεται σε τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό τοποθετείται εμφανώς και σε σημείο ευπρόσιτο που προσδιορίζεται στο έντυπο έγκρισης ένα διεθνές σήμα έγκρισης αποτελούμενο από: Ένα κύκλο που περιβάλλει το γράμμα «E», ακολουθούμενο από τον χαρακτηριστικό αριθμό του κράτους που χορήγησε την έγκριση ( 1 ) Τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ακολουθούμενο από το γράμμα R, μια παύλα και τον αριθμό έγκρισης, τοποθετημένο στα δεξιά του κύκλου όπως περιγράφεται στην παράγραφο Το σήμα έγκρισης πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο Κατά περίπτωση, το σήμα έγκρισης τίθεται πάνω στο κάθισμα ή στα καθίσματα ή πάνω ή κοντά στην αναγνωριστική πινακίδα που έχει τοποθετηθεί στο όχημα από τον κατασκευαστή Παραδείγματα διατάξεων σημάτων έγκρισης δίνονται στο παράρτημα 3. ( 1 ) 1 για τη Γερμανία, 2 για τη Γαλλία, 3 για την Ιταλία, 4 για την Ολλανδία, 5 για τη Σουηδία, 6 για το Βέλγιο, 7 για την Ουγγαρία, 8 για την Τσεχική Δημοκρατία, 9 για την Ισπανία, 10 για τη Σερβία, 11 για το Ηνωμένο Βασίλειο, 12 για την Αυστρία, 13 για το Λουξεμβούργο, 14 για την Ελβετία, 15 (κενό), 16 για τη Νορβηγία, 17 για τη Φινλανδία, 18 για τη Δανία, 19 για τη Ρουμανία, 20 για την Πολωνία, 21 για την Πορτογαλία, 22 για τη Ρωσική Ομοσπονδία, 23 για την Ελλάδα, 24 για την Ιρλανδία, 25 για την Κροατία, 26 για τη Σλοβενία, 27 για τη Σλοβακία, 28 για τη Λευκορωσία, 29 για την Εσθονία, 30 (κενό), 31 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 32 για τη Λετονία, 33 (κενό), 34 για τη Βουλγαρία, 35 (κενό), 36 για τη Λιθουανία, 37 για την Τουρκία, 38 (κενό), 39 για το Αζερμπαϊτζάν, 40 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, 41 (κενό), 42 για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (οι εγκρίσεις χορηγούνται από τα κράτη μέλη της με χρήση του αντίστοιχου συμβόλου ΟΕΕ τους), 43 για την Ιαπωνία, 44 (κενό), 45 για την Αυστραλία, 46 για την Ουκρανία, 47 για τη Νότιο Αφρική, 48 για τη Νέα Ζηλανδία, 49 για την Κύπρο, 50 για τη Μάλτα, 51 για τη Δημοκρατία της Κορέας, 52 για τη Μαλαισία, 53 για την Ταϊλάνδη, 54 και 55 (κενά) και 56 για το Μαυροβούνιο. Οι επόμενοι αριθμοί θα αποδοθούν σε άλλες χώρες με τη χρονολογική σειρά με την οποία θα κυρώσουν ή θα προσχωρήσουν στη Συμφωνία σχετικά με την υιοθέτηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τους όρους για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές, και οι αριθμοί που αποδίδονται κατά αυτό τον τρόπο θα κοινοποιούνται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας.

5 L 164/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 5.1. Κάθε τύπος καθίσματος υπόκειται στις απαιτήσεις δοκιμών είτε του προσαρτήματος 1 (δυναμική δοκιμή) είτε των προσαρτημάτων 5 και 6 (στατική δοκιμή) κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή Οι δοκιμές τις οποίες έχει περάσει επιτυχώς ο τύπος καθίσματος καταγράφονται στο έντυπο κοινοποίησης της έγκρισης ενός τύπου καθίσματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Κάθε προβλεπόμενο σύστημα ρύθμισης και μετατόπισης θα περιλαμβάνει ένα σύστημα ασφάλισης, το οποίο θα λειτουργεί αυτόματα Τα συστήματα ρύθμισης και ασφάλισης δεν απαιτείται να είναι σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας μετά τη δοκιμή. 6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 6.1. Οι αγκυρώσεις των καθισμάτων του οχήματος πρέπει να είναι ικανές να αντέχουν: είτε τη δοκιμή που περιγράφεται στο προσάρτημα 2, είτε, αν το κάθισμα είναι τοποθετημένο στο προς δοκιμή μέρος του σώματος του οχήματος, τις δοκιμές που προβλέπονται στο προσάρτημα 1. Το κάθισμα δεν χρειάζεται να είναι ένα εγκεκριμένο κάθισμα, εφόσον ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου του προαναφερθέντος προσαρτήματος Η μόνιμη παραμόρφωση, περιλαμβανομένης της θραύσης, μιας αγκύρωσης ή της γύρω περιοχής επιτρέπεται εφόσον έχει εκτεθεί στην προδιαγραφόμενη δύναμη καθ όλη την καθορισμένη περίοδο Σε περίπτωση πλειόνων τύπων αγκύρωσης σε ένα όχημα, για να χορηγηθεί έγκριση του οχήματος, πρέπει να δοκιμαστεί κάθε παραλλαγή Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μία δοκιμή για να εγκριθεί ταυτόχρονα ένα κάθισμα και ένα όχημα Στην περίπτωση των οχημάτων κατηγορίας Μ3, οι αγκυρώσεις των καθισμάτων θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 6.1 και 6.2 εφόσον οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των αντίστοιχων θέσεων καθήμενων είναι τοποθετημένες απευθείας στα καθίσματα που πρόκειται να εγκατασταθούν και αυτές οι αγκυρώσεις ζωνών πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 14, αν είναι απαραίτητο με την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 7.1. Όλα τα διατεταγμένα προς τα εμπρός καθίσματα εγκρίνονται με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος κανονισμού και υπόκεινται στους ακόλουθους όρους: το κάθισμα θα έχει ύψος αναφοράς τουλάχιστον 1 m, και το σημείο «H» του αμέσως οπίσθιου καθίσματος πρέπει να βρίσκεται λιγότερο από 72 mm πάνω από το σημείο «H» του εν λόγω καθίσματος, ή, αν στο οπίσθιο κάθισμα το σημείο «H» βρίσκεται ψηλότερα από 72 mm, τότε το εν λόγω κάθισμα πρέπει να δοκιμαστεί και να εγκριθεί για εγκατάσταση σε τέτοια θέση Κατά την έγκριση σύμφωνα με το προσάρτημα 1, εφαρμόζονται οι δοκιμές 1 και 2, με εξαίρεση τα ακόλουθα: Η δοκιμή 1 δεν εφαρμόζεται όταν το οπίσθιο μέρος του καθίσματος δεν είναι δυνατό να κτυπηθεί από μη προσδεδεμένο επιβάτη (δηλαδή δεν υπάρχει κάθισμα διατεταγμένο προς τα εμπρός ευθέως οπισθίως του προς δοκιμή καθίσματος) Η δοκιμή 2 δεν εφαρμόζεται αν το οπίσθιο μέρος του καθίσματος δεν είναι δυνατό να κτυπηθεί από προσδεδεμένο επιβάτη, ή αν το πίσω κάθισμα είναι εφοδιασμένο με ζώνη 3 σημείων με αγκυρώσεις που συμμορφώνονται πλήρως προς τον κανονισμό αριθ. 14 (χωρίς παρέκκλιση), ή αν το κάθισμα πληροί τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 6 του παρόντος κανονισμού.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/ Κατά την έγκριση σύμφωνα με τα προσαρτήματα 5 και 6 εφαρμόζονται όλες οι δοκιμές, με εξαίρεση τα ακόλουθα: Η δοκιμή του προσαρτήματος 5 δεν εφαρμόζεται αν το οπίσθιο μέρος του καθίσματος δεν είναι δυνατό να κτυπηθεί από μη προσδεδεμένο επιβάτη (δηλαδή δεν υπάρχει κάθισμα διατεταγμένο προς τα εμπρός ευθέως οπισθίως του προς δοκιμή καθίσματος) Η δοκιμή του προσαρτήματος 6 δεν εφαρμόζεται: αν το οπίσθιο μέρος του καθίσματος δεν είναι δυνατό να κτυπηθεί από προσδεδεμένο επιβάτη, ή αν το οπίσθιο κάθισμα είναι εφοδιασμένο με ζώνη 3 σημείων με αγκυρώσεις που συμμορφώνονται πλήρως προς τον κανονισμό αριθ. 14 (χωρίς παρέκκλιση). 8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι διαδικασίες παραγωγής πρέπει να είναι σύμφωνες με εκείνες που προβλέπονται στη Συμφωνία, προσάρτημα 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 8.1. Τα καθίσματα και/ή τα οχήματα που έχουν εγκριθεί με βάση τον παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο που να συμμορφώνονται με τον εγκεκριμμένο τύπο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 5, 6 και Για να ελέγχεται αν τηρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 8.1, πρέπει να διενεργούνται κατάλληλοι έλεγχοι παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, κατάλληλος έλεγχος σημαίνει έλεγχος των διαστάσεων του προϊόντος, καθώς και της ύπαρξης διαδικασιών για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων Η αρμόδια αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαληθεύσει τις μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε μονάδα παραγωγής και να διεξαγάγει επί δειγμάτων οποιαδήποτε δοκιμή θεωρηθεί απαραίτητη από τις δοκιμές που πραγματοποιούνται για την έγκριση. Αυτές οι επαληθεύσεις διενεργούνται συνήθως ανά έτος. 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9.1. Η έγκριση που χορηγείται για ένα τύπο καθίσματος ή/και τύπο οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δύναται να ανακληθεί αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που παρατίθενται παραπάνω Αν ένα Συμβαλλόμενο Μέρος της Συμφωνίας που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό ανακαλέσει μια έγκριση που έχει χορηγήσει προηγουμένως, πρέπει να ενημερώσει αμέσως σχετικά τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, μέσω εγγράφου κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 ή/και του παραρτήματος 2 του παρόντος κανονισμού. 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Η/ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Κάθε τροποποίηση του τύπου καθίσματος ή/και τύπου οχήματος κοινοποιείται στη διοικητική υπηρεσία που ενέκρινε τον τύπο καθίσματος ή/και τον τύπο οχήματος. Η υπηρεσία τότε δύναται: Να θεωρήσει ότι οι τροποποιήσεις δεν είναι πιθανόν να επιφέρουν αξιόλογο δυσμενές αποτέλεσμα και ότι οπωσδήποτε το κάθισμα ή/και το όχημα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις, ή Να απαιτήσει περαιτέρω έκθεση δοκιμών από την τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών Επιβεβαίωση ή άρνηση της έγκρισης, όπου θα αναφέρονται οι μεταβολές, κοινοποιείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 4.4 ανωτέρω Η αρμόδια αρχή που εκδίδει επέκταση έγκρισης καθορίζει αύξοντα αριθμό για την εν λόγω επέκταση και ενημερώνει σχετικώς τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό μέσω εγγράφου κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 και/ ή του παραρτήματος 2 του παρόντος κανονισμού.

7 L 164/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αν ο κάτοχος της έγκρισης διακόψει οριστικά την παραγωγή ενός τύπου οχήματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικώς την αρχή που χορήγησε την έγκριση. Με τη λήψη της σχετικής κοινοποίησης, η εν λόγω αρχή ενημερώνει σχετικώς τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό μέσω εγγράφου κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 ή/και του παραρτήματος 2 του παρόντος κανονισμού. 12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από την επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος της σειράς τροπολογιών 01, κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό δεν δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση εγκρίσεων ΟΕΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τη σειρά τροπολογιών Από την 1η Οκτωβρίου 1999 για οχήματα της κατηγορίας M 2 με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τα kg και από την εξηκοστή ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της σειράς τροπολογιών 01 του παρόντος κανονισμού για τα οχήματα της κατηγορίας M 3, τα Συμβαλλόμενα Μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό πρέπει να χορηγούν εγκρίσεις ΟΕΕ μόνο αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τη σειρά τροπολογιών Από την 1η Οκτωβρίου 2001 για οχήματα της κατηγορίας M 2 με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τα kg και από την 1η Οκτωβρίου 1999 για οχήματα της κατηγορίας M 3, τα Συμβαλλόμενα Μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να αρνούνται να αναγνωρίζουν εγκρίσεις που δεν χορηγήθηκαν σύμφωνα με τη σειρά τροπολογιών 01 του παρόντος κανονισμού. 13. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙ ΜΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό κοινοποιούν στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης και των διοικητικών υπηρεσιών που χορηγούν εγκρίσεις και στις οποίες πρέπει να στέλνονται τα εκδοθέντα σε άλλες χώρες έγγραφα που πιστοποιούν έγκριση ή άρνηση ή επέκταση ή ανάκληση έγκρισης.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/25 Προσάρτημα 1 Διαδικασίες δοκιμών για καθίσματα σύμφωνα με την παράγραφο 5 ή/και αγκυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο Απαιτήσεις 1.1. Οι δοκιμές πρέπει να προσδιορίζουν: Αν ο επιβάτης (οι επιβάτες) του καθίσματος συγκρατείται (συγκρατούνται) σωστά από το κάθισμα (τα καθίσματα) εμπρός του (τους) ή/και μέσω της χρήσης ζώνης ασφαλείας Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται αν η εμπρόσθια κίνηση οποιουδήποτε μέρους του κορμού και της κεφαλής του ανδρεικέλου δεν υπερβεί το εγκάρσιο κατακόρυφο επίπεδο που βρίσκεται σε απόσταση 1,6 m από το σημείο «R» του βοηθητικού καθίσματος Αν ο επιβάτης (οι επιβάτες) του καθίσματος δεν τραυματίζεται (τραυματίζονται) σοβαρά Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται αν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια εμβιομηχανικής αποδοχής για το οργανοφόρο ανδρείκελο, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με το προσάρτημα 4, ήτοι: το κριτήριο αποδοχής κεφαλής ΗΑC είναι μικρότερο από 500, το κριτήριο αποδοχής θώρακα (ThAC) είναι μικρότερο από 30g εκτός από περιόδους συνολικά μικρότερες των 3 ms (g = 9,81 m/s 2 ), το κριτήριο αποδοχής μηριαίου οστού (FAC) είναι μικρότερο από 10kN και δεν γίνεται υπέρβαση της τιμής των 8 kn για περιόδους συνολικά μικρότερες των 20 ms Αν το κάθισμα και η έδραση του καθίσματος έχουν επαρκή αντοχή Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται αν: κανένα μέρος του καθίσματος, της έδρασης του καθίσματος ή των παρελκόμενων δεν αποσπάται εντελώς κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το κάθισμα συγκρατείται σταθερά, ακόμη και αν μία ή περισσότερες αγκυρώσεις αποσπαστούν μερικώς και όλα τα συστήματα ασφάλισης παραμείνουν άθικτα καθόλη τη διάρκεια της δοκιμής, ύστερα από τη δοκιμή, κανένα δομικό μέρος του καθίσματος ή των παρελκόμενων δεν έχει οποιαδήποτε ρωγμή ή κοφτερά μέρη ή προεξοχές που είναι πιθανό να προκαλέσουν σωματική βλάβη Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης που βρίσκονται στο πίσω μέρος του καθίσματος ή παρελκόμενα αυτού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης σε επιβάτη κατά την πρόσκρουση. Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται αν οποιοδήποτε μέρος που δύναται να έρθει σε επαφή με σφαίρα διαμέτρου 165 mm παρουσιάζει ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 5 mm Αν οποιοδήποτε μέρος των εξαρτημάτων στερέωσης και των παρελκομένων που προαναφέρονται είναι κατασκευασμένο από υλικό σκληρότητας κατώτερης από 50 Shore Α σε άκαμπτο υπόστρωμα οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 1.2 ισχύουν μόνο για το άκαμπτο υπόστρωμα Τα μέρη του πίσω μέρους του καθίσματος, όπως διατάξεις ρύθμισης για το κάθισμα και παρελκόμενα, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παραγράφου 1.2, αν στην θέση ηρεμίας βρίσκονται κάτω από ένα οριζόντιο επίπεδο 400 mm πάνω από το επίπεδο αναφοράς, ακόμη και αν ο επιβάτης θα μπορούσε να έλθει σε επαφή με αυτά. 2. Προετοιμασία του προς δοκιμή καθίσματος 2.1. Το προς δοκιμή κάθισμα τοποθετείται: είτε σε εξέδρα δοκιμών αντιπροσωπευτική του σώματος ενός οχήματος, είτε σε άκαμπτη εξέδρα δοκιμών Η αγκύρωση στην εξέδρα δοκιμών που προβλέπεται για το κάθισμα (τα καθίσματα) δοκιμής πρέπει να είναι ταυτόσημη ή να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνη που χρησιμοποιείται στο όχημα (στα οχήματα) όπου προορίζεται να χρησιμοποιείται το κάθισμα Το προς δοκιμή κάθισμα πρέπει να είναι πλήρες με όλη την επένδυση και τα παρελκόμενα. Αν το κάθισμα είναι εφοδιασμένο με τραπεζάκι, αυτό πρέπει να βρίσκεται στη θέση στοιβασίας Αν είναι συρόμενο, το κάθισμα θα τοποθετείται στη θέση μέγιστης επέκτασης.

9 L 164/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αν είναι ρυθμιζόμενο, το ερεισίνωτο του καθίσματος πρέπει να ρυθμιστεί ούτως ώστε η προκύπτουσα κλίση του κορμού του ανδρεικέλου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του σημείου «H» και της πραγματικής γωνίας του κορμού για τις θέσεις καθήμενων των οχημάτων να είναι κατά το δυνατόν πλησιέστερη προς εκείνη που συνιστάται από τον κατασκευαστή για κανονική χρήση ή, ελλείψει συγκεκριμένης σύστασης του κατασκευαστή, κατά το δυνατόν πλησιέστερη προς τις 25 προς τα πίσω σε σχέση με την κατακόρυφο. 2.6 Αν το πίσω κάθισμα είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο καθ ύψος προσκέφαλο, αυτό πρέπει να βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση του Οι ζώνες ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 16, που είναι τοποθετημένες σε αγκυρώσεις εγκατεστημένες σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 14 (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 7.4 του εν λόγω κανονισμού) τοποθετούνται τόσο στο βοηθητικό κάθισμα, όσο και στο προς δοκιμή κάθισμα. 3. Δυναμικές δοκιμές 3.1. Δοκιμή 1 Η εξέδρα δοκιμής πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε φορείο Βοηθητικό κάθισμα Το βοηθητικό κάθισμα επιτρέπεται να είναι του ίδιου τύπου με το κάθισμα που υποβάλλεται σε δοκιμή και πρέπει να βρίσκεται παράλληλα και ευθέως οπισθίως του καθίσματος που υποβάλλεται σε δοκιμή. Τα δύο καθίσματα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος, να έχουν ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο και σε απόσταση 750 mm Αν χρησιμοποιείται βοηθητικό κάθισμα διαφορετικού τύπου, αυτό θα αναφέρεται στο έγγραφο κοινοποίησης που αφορά την έγκριση ενός τύπου καθίσματος και τη συμμόρφωση με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού Ανδρείκελο Το ανδρείκελο τοποθετείται μη προσδεδεμένο στο βοηθητικό κάθισμα, ούτως ώστε το επίπεδο συμμετρίας του να αντιστοιχεί στο επίπεδο συμμετρίας της εν λόγω θέσης καθήμενων Τα χέρια του ανδρεικέλου πρέπει να στηρίζονται στους μηρούς του με τους αγκώνες να αγγίζουν το ερεισίνωτο του καθίσματος. Τα πόδια πρέπει να εκτείνονται στο μέγιστο και, αν είναι δυνατόν, να είναι παράλληλα. Οι φτέρνες πρέπει να εφάπτονται του εδάφους Κάθε απαιτούμενο ανδρείκελο θα εγκαθίσταται σε ένα κάθισμα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: το ανδρείκελο τοποθετείται στο κάθισμα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην επιθυμητή θέση, μια επίπεδη άκαμπτη επιφάνεια με εμβαδόν 76 mm x 76 mm τοποθετείται όσο το δυνατόν χαμηλότερα έναντι του εμπρόσθιου μέρους του κορμού του ανδρεικέλου, η επίπεδη επιφάνεια πιέζεται οριζοντίως έναντι του κορμού του ανδρεικέλου με φορτίο μεταξύ 25 και 35 dan: ο κορμός έλκεται προς τα εμπρός από τους ώμους προς την κατακόρυφη θέση, στη συνέχεια ανακλίνεται στο ερεισίνωτο του καθίσματος. Αυτή η ενέργεια εκτελείται δύο φορές χωρίς να κινείται ο κορμός, η κεφαλή τοποθετείται σε θέση τέτοια ώστε η εξέδρα που υποστηρίζει τα όργανα μέτρησης που περιέχονται στην κεφαλή να είναι οριζόντια και το μεσοβελιαίο επίπεδο της κεφαλής να είναι παράλληλο με εκείνο του οχήματος, η επίπεδη επιφάνεια αφαιρείται προσεκτικά, το ανδρείκελο μετακινείται προς τα εμπρός πάνω στο κάθισμα και επαναλαμβάνεται η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παραπάνω, αν είναι απαραίτητο, διορθώνεται η θέση των κάτω μελών, τα εγκατεστημένα όργανα μέτρησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν την κίνηση του ανδρεικέλου κατά την πρόσκρουση, η θερμοκρασία του συστήματος των οργάνων μέτρησης πρέπει να σταθεροποιηθεί πριν από τη δοκιμή και να διατηρηθεί, στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ 19 και 26 C Προσομοίωση πρόσκρουσης Η συνολική μεταβολή ταχύτητας του φορείου που προσομοιώνει την πρόσκρουση πρέπει να είναι μεταξύ 30 και 32 km/h Η επιβράδυνση ή, κατ επιλογήν του αιτούντος, επιτάχυνση του φορείου κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης πρόσκρουσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1 παρακάτω. Εκτός από διαστήματα συνολικής διάρκειας μικρότερης των 3 ms, η καμπύλη επιβράδυνσης ή επιτάχυνσης του φορείου ως συνάρτηση του χρόνου πρέπει να παραμείνει μεταξύ των οριακών καμπυλών που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/ Εξάλλου, η μέση επιτάχυνση ή επιβράδυνση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και 8,5 g Δοκιμή Η δοκιμή 1 πρέπει να επαναληφθεί με ένα ανδρείκελο καθισμένο στο βοηθητικό κάθισμα: το ανδρείκελο πρέπει να είναι προσδεδεμένο με ζώνη ασφαλείας τοποθετημένη και ρυθμισμένη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο αριθμός των σημείων αγκύρωσης της ζώνης ασφάλειας για το σκοπό της δοκιμής 2 πρέπει να καταγράφεται στο έγγραφο κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση ενός τύπου καθίσματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού Το βοηθητικό κάθισμα πρέπει είτε να είναι του ίδιου τύπου με το κάθισμα που υποβάλλεται σε δοκιμή ή διαφορετικού τύπου, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να καταγράφονται στο έγγραφο κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση ενός τύπου καθίσματος το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού Σε περίπτωση όπου η δοκιμή 2 διεξάγεται με το ανδρείκελο προσδεδεμένο με ζώνη 3 σημείων και δεν γίνεται υπέρβαση των κριτηρίων τραυματισμού, το βοηθητικό κάθισμα θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με τα φορτία στατικής δοκιμής και την κίνηση της άνω αγκύρωσης κατά τη διάρκεια της δοκιμής που καθορίζεται στον κανονισμό αριθ. 14 σχετικά με αυτήν την εγκατάσταση. Εικόνα 1

11 L 164/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσάρτημα 2 Διαδικασία δοκιμών για τις αγκυρώσεις ενός οχήματος κατ εφαρμογή της παραγράφου Εξοπλισμός δοκιμής 1.1. Μια άκαμπτη δομή επαρκώς αντιπροσωπευτική του καθίσματος που προορίζεται για χρήση στο όχημα στερεώνεται με τα μέσα στερέωσης (μπουλόνια, βίδες, κ.λπ.) που παρέχονται από τον κατασκευαστή στα τμήματα της δομής που υποβάλλονται στις δοκιμές Αν μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια αγκύρωση πολλοί τύποι καθισμάτων που διαφέρουν μεταξύ τους σε σχέση με την απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων και οπίσθιων άκρων των πελμάτων τους, η δοκιμή πρέπει να διεξαχθεί με τη μικρότερη βάση. Αυτή η βάση θα περιγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. 2. Διαδικασία δοκιμής 2.1. Πρέπει να εφαρμοστεί δύναμη F, σε ύψος 750 mm πάνω από το επίπεδο αναφοράς και στην κατακόρυφη γραμμή που περιέχει το γεωμετρικό κέντρο της επιφάνειας που οριοθετείται από το πολύγωνο που έχει τα διάφορα σημεία αγκύρωσης ως κορυφές ή, κατά περίπτωση, τις απώτατες αγκυρώσεις του καθίσματος, από την άκαμπτη δομή όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.1 ανωτέρω, οριζοντίως και με κατεύθυνση προς το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος, με όσο το δυνατόν συντομότερη καθυστέρηση και για διάρκεια τουλάχιστον 0,2 s Η δύναμη F προσδιορίζεται είτε με τον ακόλουθο τύπο: F = (5 000 ± 50) i όπου: το F δίνεται σε Ν και το i αναπαριστά τον αριθμό των θέσεων καθήμενων του καθίσματος για το οποίο πρόκειται να εγκριθούν οι προς δοκιμή αγκυρώσεις, είτε, αν το ζητήσει ο κατασκευαστής, σύμφωνα με τα αντιπροσωπευτικά φορτία που μετρώνται κατά τη διάρκεια δυναμικών δοκιμών, όπως περιγράφονται στο προσάρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/29 Προσάρτημα 3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 1. Όλες οι μετρήσεις που είναι απαραίτητες πρέπει να διενεργούνται με συστήματα μέτρησης που πληρούν τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου ISO 6487:1987 με τίτλο «Τεχνικές μέτρησης σε δοκιμές πρόσκρουσης: Όργανα». 2. Δυναμική δοκιμή 2.1. Μετρήσεις που πρέπει να γίνουν στο φορείο Πρέπει να μετρηθούν τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του φορείου, από τις επιβραδύνσεις ή επιταχύνσεις που μετρώνται στο άκαμπτο πλαίσιο του φορείου, με συστήματα μέτρησης με CFC Μετρήσεις που πρέπει να γίνουν σε ανδρείκελα Οι ενδείξεις των οργάνων μέτρησης καταγράφονται μέσω ανεξάρτητων διαύλων δεδομένων των ακολούθων CFC: Μετρήσεις στην κεφαλή του ανδρεικέλου Η συνισταμένη τριαξονική επιτάχυνση που αναφέρεται στο κέντρο βάρους (γ r ) ( 1 ) πρέπει να μετρηθεί με CFC Μετρήσεις στο θώρακα του ανδρεικέλου Η συνισταμένη επιτάχυνση στο κέντρο βάρους πρέπει να μετρηθεί με CFC Μετρήσεις στο μηριαίο οστό του ανδρεικέλου Η αξονική δύναμη συμπίεσης πρέπει να μετρηθεί με CFC 600. ( 1 ) Εκφρασμένη σε g (= 9,81 m/s 2 ), η βαθμωτή τιμή της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: γ 2 r ¼ γ 2 l þ γ 2 v þ γ 2 t όπου: γ l = η τιμή της στιγμιαίας διαμήκους επιτάχυνσης, γ v = η τιμή της στιγμιαίας κατακόρυφης επιτάχυνσης, γ t = τιμή της στιγμιαίας εγκάρσιας επιτάχυνσης.

13 L 164/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσάρτημα 4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 1. Κριτήριο αποδοχής κεφαλής (ΗΑC) 1.1. Αυτό το κριτήριο τραυματισμού (ΗΑC) υπολογίζεται με βάση τη συνισταμένη τριαξονική επιτάχυνση που μετράται σύμφωνα με το προσάρτημα 3, παράγραφος 2.2.1, με τον ακόλουθο τύπο: 1 HAC ¼ ðt 2 Ä t 1 Þ½ t 2 Ä t 1 ð t 1 t 2 γ r dtâ 2;5 όπου t 1 και t 2 είναι οποιεσδήποτε τιμές χρόνου κατά τη διάρκεια της δοκιμής και ΗΑC είναι η μέγιστη τιμή για το χρονικό διάστημα t 1, t 2. Οι τιμές των t 1 και t 2 εκφράζονται σε δευτερόλεπτα. 2. Κριτήριο αποδοχής θώρακα (ThAC) 2.1. Αυτό το κριτήριο καθορίζεται από την απόλυτη τιμή της συνισταμένης επιτάχυνσης, εκφραζόμενη σε g και μετρούμενη σύμφωνα με το προσάρτημα 3, παράγραφος 2.2.2, και από την περίοδο επιτάχυνσης, εκφραζόμενη σε ms. 3. Κριτήριο αποδοχής μηριαίου οστού (FAC) Αυτό το κριτήριο καθορίζεται από τη θλιπτική φόρτιση, εκφρασμένη σε kn, που μεταδίδεται αξονικά σε κάθε μηριαίο οστό του ανδρεικέλου, μετρούμενη σύμφωνα με το προσάρτημα 3, παράγραφος 2.2.3, και από τη διάρκεια της θλιπτικής φόρτισης, εκφραζόμενη σε ms.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/31 Προσάρτημα 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 1. Απαιτήσεις 1.1. Σκοπός των απαιτήσεων για τα καθίσματα που υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με το παρόν προσάρτημα είναι να προσδιοριστεί: Αν οι χρήστες του καθίσματος συγκρατούνται σωστά από τα καθίσματα που βρίσκονται μπροστά τους, Αν οι χρήστες του καθίσματος δεν τραυματίζονται σοβαρά, και Αν το κάθισμα και η έδραση του καθίσματος έχουν επαρκή αντοχή Οι απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου θεωρείται ότι ικανοποιούνται αν η μέγιστη μετατόπιση του κέντρου εφαρμογής της κάθε δύναμης που καθορίζεται στην παράγραφο μετρούμενη στο οριζόντιο επίπεδο και στο διάμηκες ενδιάμεσο επίπεδο της οικείας θέσης καθήμενων δεν υπερβαίνει τα 400 mm Οι απαιτήσεις της παραπάνω παραγράφου θεωρείται ότι ικανοποιούνται εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η μέγιστη μετατόπιση του κεντρικού σημείου εφαρμογής κάθε μίας από τις δυνάμεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.1, μετρούμενη όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2, δεν είναι μικρότερη από 100 mm Η μέγιστη μετατόπιση του κεντρικού σημείου εφαρμογής κάθε μίας από τις δυνάμεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.2, μετρούμενη όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2, δεν είναι μικρότερη από 50 mm Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης που βρίσκονται στο πίσω μέρος του καθίσματος ή παρελκόμενα αυτού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης σε επιβάτη κατά την πρόσκρουση. Αυτή η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται αν οποιοδήποτε μέρος που δύναται να έρθει σε επαφή με σφαίρα διαμέτρου 165 mm παρουσιάζει ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 5 mm Αν οποιοδήποτε μέρος των προαναφερθέντων εξαρτημάτων στερέωσης και παρελκομένων είναι κατασκευασμένο από υλικό σκληρότητας κάτωτερης των 50 Shore Α σε άκαμπτο υπόστρωμα, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν μόνο για το άκαμπτο υπόστρωμα Τα μέρη του πίσω μέρους του καθίσματος, όπως διατάξεις ρύθμισης για το κάθισμα και παρελκόμενα, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παραγράφου 1.3.3, αν στην θέση ηρεμίας βρίσκονται κάτω από ένα οριζόντιο επίπεδο 400 mm πάνω από το επίπεδο αναφοράς, ακόμη και αν ο επιβάτης θα μπορούσε να έλθει σε επαφή μαζί τους Οι απαιτήσεις της παραγράφου θεωρείται ότι ικανοποιούνται αν: Κανένα μέρος του καθίσματος, της έδρασης του καθίσματος ή των παρελκομένων δεν αποσπάται εντελώς κατά τη διάρκεια της δοκιμής Το κάθισμα συγκρατείται σταθερά, ακόμη και αν μία ή περισσότερες αγκυρώσεις αποσπαστούν μερικώς και όλα τα συστήματα ασφάλισης παραμένουν άθικτα καθ όλη τη διάρκεια της δοκιμής Ύστερα από τη δοκιμή κανένα δομικό μέρος του καθίσματος ή των παρελκομένων δεν έχει οποιαδήποτε ρωγμή ή κοφτερά μέρη ή προεξοχές που είναι πιθανό να προκαλέσουν σωματική βλάβη. 2. Στατικές δοκιμές 2.1. Εξοπλισμός δοκιμής Αυτός αποτελείται από κυλινδρικές επιφάνειες με ακτίνα καμπυλότητας ίση με 82 ± 3 mm και πλάτος: τουλάχιστον ίσο με το πλάτος του ερεισινώτου κάθε θέσης καθήμενων του προς δοκιμή καθίσματος για την άνω μήτρα, ίσο με 320 0/+ 10 mm για την κάτω μήτρα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 του παρόντος προσαρτήματος Η επιφάνεια που εφάπτεται στα μέρη του καθίσματος πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικό του οποίου η σκληρότητα δεν είναι μικρότερη των 80 Shore A Κάθε κυλινδρική επιφάνεια πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τουλάχιστον έναν αισθητήρα ικανό να μετράει τις δυνάμεις που ασκούνται προς την κατεύθυνση που ορίζεται στην παράγραφο Διαδικασία δοκιμής Μια δύναμη δοκιμής ίση με ± 50 N εφαρμόζεται με χρήση μιας συσκευής, σύμφωνα με την ανωτέρω H1 παράγραφο 2.1, στο οπίσθιο μέρος του καθίσματος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση καθήμενων του καθίσματος.

15 L 164/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η κατεύθυνση εφαρμογής της δύναμης πρέπει να βρίσκεται στο κατακόρυφο ενδιάμεσο επίπεδο της εν λόγω θέσης καθήμενων. Πρέπει να είναι οριζόντια και από το οπίσθιο προς το εμπρόσθιο μέρος του καθίσματος Αυτή η κατεύθυνση πρέπει να βρίσκεται σε ύψος H1 το οποίο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,70 m και 0,80 m και πάνω από το επίπεδο αναφοράς. Το ακριβές ύψος θα καθορίζεται από τον κατασκευαστή Μια δύναμη δοκιμής ίση με ± 100 N εφαρμόζεται ταυτόχρονα στο οπίσθιο μέρος του καθίσματος που H2 αντιστοιχεί σε κάθε θέση καθήμενων του καθίσματος στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και στην ίδια κατεύθυνση στο ύψος H2 το οποίο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,45 και 0,55 m πάνω από το επίπεδο αναφοράς, με συσκευή σύμφωνη με την παραπάνω παράγραφο 2.1. Το ακριβές ύψος θα καθορίζεται από τον κατασκευαστή Η μήτρα δοκιμής πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε επαφή με το πίσω μέρος του καθίσματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δυνάμεων που καθορίζονται στις παραγράφους και παραπάνω. Θα είναι δυνατή η περιστροφή σε οριζόντιο επίπεδο Όταν το κάθισμα αποτελείται από πλείονες θέσεις καθήμενων, οι δυνάμεις που αντιστοιχούν σε κάθε θέση καθήμενων πρέπει να ασκούνται ταυτόχρονα και πρέπει να υπάρχουν τόσες άνω και κάτω μήτρες όσες είναι οι θέσεις καθήμενων Η αρχική θέση κάθε θέσης καθήμενων κάθε μίας από τις μήτρες καθορίζεται μέσω επαφής των συσκευών δοκιμής με το κάθισμα με δύναμη ίση τουλάχιστον με 20 N Οι δυνάμεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους και πρέπει να ασκηθούν όσο το δυνατό πιο γρήγορα και να διατηρηθούν όλες στην καθορισμένη τιμή, ανεξάρτητα από την παραμόρφωση, τουλάχιστον για 0,2 δευτερόλεπτα Αν η δοκιμή έχει διεξαχθεί με μία ή περισσότερες δυνάμεις, αλλά όχι με όλες τις δυνάμεις μεγαλύτερες από εκείνες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους και και αν το κάθισμα πληροί τις απαιτήσεις, η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική. Εικόνα 1 Εξοπλισμός στατικής δοκιμής

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/33 Προσάρτημα 6 Χαρακτηριστικά απορρόφησης ενέργειας του οπίσθιου μέρους των ερεισινώτων 1. Τα στοιχεία του οπίσθιου τμήματος των ερεισινώτων των καθισμάτων που βρίσκονται στη ζώνη αναφοράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.21 του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ελέγχονται κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις απορρόφησης ενέργειας που διατυπώνονται στο παράρτημα 4 του κανονισμού αριθ. 21. Γι αυτό το σκοπό, όλα τα παρελκόμενα που τοποθετούνται πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή σε όλες τις θέσεις χρήσης, με εξαίρεση τα τραπέζια που θα εξετάζονται στη θέση στοιβασίας. 2. Αυτή η δοκιμή θα αναφέρεται στο έγγραφο κοινοποίησης της έγκρισης ενός τύπου καθίσματος, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού. Πρέπει επίσης να εσωκλείεται σχεδιάγραμμα που να δείχνει το εμβαδόν του τμήματος του ερεισινώτου του καθίσματος, επαληθευμένο μέσω της δοκιμής διάχυσης ενέργειας.

17 L 164/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ [μέγιστη διάσταση: A4 ( mm)]

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/35

19 L 164/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ [μέγιστη διάσταση: A4 ( mm)]

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/37 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 3 ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1. Διάταξη του σήματος έγκρισης για ένα κάθισμα Το ανωτέρω σήμα έγκρισης που τοποθετείται σε ένα κάθισμα δείχνει ότι ο σχετικός τύπος καθίσματος, όσον αφορά την αντοχή των καθισμάτων, έχει εγκριθεί στην Ολλανδία (Ε4) με αριθμό Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 80, όπως τροποποιήθηκε με τη σειρά τροπολογιών Διάταξη του σήματος έγκρισης για ένα τύπο οχήματος Το ανωτέρω σήμα έγκρισης που τοποθετείται σε ένα όχημα υποδεικνύει ότι αυτός ο τύπος οχήματος έχει εγκριθεί στην Ολλανδία (Ε4) με αριθμό , όσον αφορά την αντοχή των αγκυρώσεων του οχήματος. Ο αριθμός έγκρισης υποδεικνύει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 80, όπως τροποποιήθηκε με τη σειρά τροπολογιών 01.

21 L 164/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 4 Τηρούμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό του σημείου «Η» και της πραγματικής γωνίας του κορμού για τις θέσεις καθημένου στα οχήματα με κινητήρα 1. ΣΚΟΠΟΣ Η περιγραφόμενη στο παρόν παράρτημα διαδικασία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της θέσης του σημείου «Η» και της πραγματικής γωνίας του κορμού για μία ή πολλές θέσεις καθημένων σε όχημα με κινητήρα και για την επαλήθευση της σχέσης των μετρούμενων δεδομένων προς τις προβλεπόμενες από την μελέτη προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής του οχήματος ( 1 ). 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος: 2.1. Ως «δεδομένα αναφοράς» νοούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μιας θέσης καθήμενων: το σημείο «Η» και το σημείο «R» και ο λόγος τους, η πραγματική και η προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού και η μεταξύ τους σχέση, 2.2. Ως «τρισδιάστατη μηχανή σημείου Η» (μηχανή 3DH) νοείται η διάταξη που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των σημείων «Η» και των πραγματικών γωνιών του κορμού. Η εν λόγω διάταξη περιγράφεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος Ως «σημείο H» νοείται το κέντρο άρθρωσης κορμού και μηρών της μηχανής 3 DH που είναι εγκατεστημένη στο κάθισμα του οχήματος σύμφωνα με την παράγραφο 4 ακολούθως. Το σημείο «H» βρίσκεται στο κέντρο του άξονα συμμετρίας της διάταξης που κείται μεταξύ των στοχάστρων του σημείου «H» εκατέρωθεν της μηχανής 3 DH. Το σημείο «H» αντιστοιχεί θεωρητικά στο σημείο «R» (για τις ανοχές βλ. παράγραφο κατωτέρω). Αφού προσδιοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4, το σημείο «Η» θεωρείται σταθερό σε σχέση με το συγκρότημα καθίσματος-προσκεφάλου και ότι κινείται με αυτό όταν ρυθμίζεται το κάθισμα Ως «σημείο R» ή «σημείο αναφοράς θέσης καθήμενων» νοείται σημείο καθοριζόμενο στα σχέδια του κατασκευαστή για κάθε θέση καθήμενου και ευρισκόμενο συναρτήσει του τρισδιάστατου συστήματος αναφοράς Ως «γραμμή κορμού» νοείται ο άξονας συμμετρίας της στήλης της μηχανής 3DH με τη στήλη στην απώτατη πίσω θέση Ως «πραγματική γωνία κορμού» νοείται η γωνία που σχηματίζεται από την κατακόρυφη που διέρχεται από το σημείο «Η» και τη γραμμή του κορμού με χρήση του μοιρογνωμονίου πλάτης επί της της μηχανής 3 DH. Η πραγματική γωνία κορμού αντιστοιχεί θεωρητικά προς την προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού (για ανοχές βλ. παράγραφο κατωτέρω) Ως «προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού» νοείται η γωνία που σχηματίζεται από την κατακόρυφη που διέρχεται από το σημείο «R» και τη γραμμή του κορμού σε θέση που αντιστοιχεί στη θέση του ερεισίνωτου που καθορίζεται στα σχέδια του κατασκευαστή του οχήματος Ως «επίπεδο συμμετρίας του επιβάτη» (C/LO) νοείται το διερχόμενο διά του μέσου επίπεδο επίπεδο της μηχανής 3 DH τοποθετημένης σε κάθε καθορισμένη θέση καθήμενων. Αναπαριστάται με τη συντεταγμένη του σημείου «Η» στον άξονα Y. Για μεμονωμένα καθίσματα, το επίπεδο συμμετρίας του καθίσματος συμπίπτει με το επίπεδο συμμετρίας του επιβάτη. Για τα άλλα καθίσματα, το επίπεδο συμμετρίας του επιβάτη καθορίζεται από τον κατασκευαστή Ως «τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς» νοείται ένα σύστημα, όπως περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος Τα «βασικά σημεία» είναι φυσικά σημεία (οπές, επιφάνειες, σημάδια ή εγκοπές) στο αμάξωμα του οχήματος, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή Ως «μετρητική στάση του οχήματος» νοείται η θέση του οχήματος όπως ορίζεται από τις συντεταγμένες των βασικών σημείων στο τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς. ( 1 ) Σε οποιαδήποτε θέση καθήμενου εκτός των εμπρόσθιων καθισμάτων όπου το σημείο Η δεν μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση της «τρισδιάστατης μηχανής σημείου Η» ή διαδικασιών, το σημείο R που αναφέρεται από τον κατασκευαστή μπορεί να ληφθεί ως σημείο αναφοράς κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής.

22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/39 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1. Παρουσίαση δεδομένων Για εκάστη θέση καθημένου όπου απαιτούνται δεδομένα αναφοράς για να επιδειχθεί η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όλα ή ενδεδειγμένη επιλογή των ακόλουθων δεδομένων θα παρουσιάζεται υπό τη μορφή που δείχνεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος: οι συντεταγμένες του σημείου «R» σε σχέση με το τρισδιάστατο σύστημα αναφοράς, Η προβλεπόμενη από τη μελέτη γωνία του κορμού, όλες οι ενδείξεις που είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση του καθίσματος (αν είναι ρυθμιζόμενο) στη θέση μέτρησης που ορίζεται στην παράγραφο 4.3 ακολούθως Σχέση μεταξύ μετρούμενων δεδομένων και προδιαγραφών σχεδιασμού Οι συντεταγμένες του σημείου «H» και η τιμή της πραγματικής γωνίας κορμού που προκύπτει με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 κατωτέρω πρέπει να συγκρίνονται, αντίστοιχα, με τις συντεταγμένες του σημείου «R» και την τιμή της προβλεπόμενης από τη μελέτη γωνίας του κορμού που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή του οχήματος Οι σχετικές θέσεις του σημείου «R» και του σημείου «Η» και η σχέση μεταξύ της προβλεπόμενης από τη μελέτη γωνίας του κορμού και της πραγματικής γωνίας κορμού θεωρούνται ικανοποιητικές για την εν λόγω θέση καθήμενων εάν το σημείο «Η», όπως ορίζεται από τις συντεταγμένες του, κείται εντός τετραγώνου με πλευρά μήκους 50 mm με οριζόντιες και κάθετες πλευρές των οποίων οι διαγώνιοι τέμνονται στο σημείο «R» και εάν η πραγματική γωνία κορμού είναι εντός 5 από την γωνία κορμού σχεδιασμού Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το σημείο «R» και η γωνία κορμού σχεδιασμού θα χρησιμοποιούνται προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού Αν το σημείο «Η» ή η πραγματική γωνία κορμού δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου ανωτέρω, το σημείο «Η» και η πραγματική γωνία κορμού πρέπει να προσδιοριστούν δύο ακόμη φορές (τρεις φορές συνολικά). Αν τα αποτελέσματα των δύο και των τριών διαδικασιών πληρούν τις απαιτήσεις, εφαρμόζονται οι όροι της παραγράφου Αν τα αποτελέσματα τουλάχιστον δύο εκ των τριών διαδικασιών που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου ανωτέρω, ή αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επαλήθευση διότι ο κατασκευαστής του οχήματος δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του σημείου «R» ή σχετικά με τη γωνία κορμού σχεδιασμού, το κέντρο βάρους των τριών μετρηθέντων σημείων ή ο μέσος όρος των τριών μετρηθεισών γωνιών χρησιμοποιείται και θεωρείται ως ισχύων σε όλες τις περιπτώσεις όπου το σημείο «R» ή η προβλεπόμενη από την μελέτη γωνία του κορμού αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ «H» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΡΜΟΥ 4.1. Το όχημα πρέπει να προετοιμαστεί κατά την διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή, σε θερμοκρασία 20 ± 10 C για να εξασφαλιστεί ότι το υλικό του καθίσματος θα αποκτήσει θερμοκρασία δωματίου. Αν το κάθισμα που πρόκειται να ελεγχθεί δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, ένα άτομο ή συσκευή βάρους 70 έως 80 kg πρέπει να καθίσει στο κάθισμα δύο φορές για ένα λεπτό για να καμφθούν το προσκέφαλο και το ερεισίνωτο. Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, όλα τα συγκροτήματα καθισμάτων θα παραμένουν χωρίς φορτίο για ελάχιστη περίοδο 30 λεπτών πριν από την εγκατάσταση της μηχανής 3 DH Το όχημα πρέπει να είναι στη μετρητική στάση που ορίζεται στην παράγραφο 2.11 ανωτέρω Το κάθισμα, εφόσον είναι ρυθμιζόμενο, ρυθμίζεται πρώτα στην απώτατη πίσω κανονική θέση οδήγησης ή απλής επόχησης, όπως υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη μόνον τη ρύθμιση του καθίσματος επί του διαμήκους άξονος, αποκλείοντας τη μετακίνηση του καθίσματος που χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από τις κανονικές θέσεις οδήγησης ή απλής επόχησης. Όταν υπάρχουν άλλοι τρόποι ρύθμισης του καθίσματος (κατακόρυφης, γωνιακής, ερεισινώτου, κτλ), οι εν λόγω ρυθμίσεις της θέσης θα ακολουθήσουν όσα ορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος. Για αναρτώμενα καθίσματα, η κατακόρυφη θέση πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένη και να αντιστοιχεί με την κανονική θέση οδήγησης, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή Η επιφάνεια της θέσης καθήμενων που έρχεται σε επαφή με το μηχάνημα 3 DH πρέπει να καλύπτεται από βαμβακερό ύφασμα μουσελίνα, επαρκούς μεγέθους και κατάλληλης υφής, που περιγράφεται ως μονόχρωμο βαμβακερό ύφασμα με 18,9 θηλιές ανά cm 2 και βάρος 0,228 kg/m 2 ή πλεγμένο ή μη υφαντό πανί ισοδύναμων χαρακτηριστικών. Αν η δοκιμή διεξάγεται σε κάθισμα εκτός του οχήματος, το δάπεδο πάνω στο οποίο τοποθετείται το κάθισμα πρέπει να έχει τα ίδια στοιχειώδη χαρακτηριστικά ( 1 ) με το δάπεδο του οχήματος στο οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί το κάθισμα. ( 1 ) Γωνία κλίσης, διαφορά ύψους με έδραση καθίσματος, υφή επιφάνειας κ.λπ.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) Κανονισμός αριθ. 17 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ)

Διαβάστε περισσότερα

L 95/140 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/140 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/140 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2004 Κανονισµός αριθ. 103 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) Ενιαίες διατάξεις σχετικά µε την έγκριση καταλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7356 Κ.Δ.Π. 752/2004 Αριθμός 752 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) τόυ 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Μόνον τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 9.00 της 31ης Μαρ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των οπίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

7376 Κ.Δ.Π. 756/2004

7376 Κ.Δ.Π. 756/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7376 Κ.Δ.Π. 756/2004 Αριθμός 756 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) 7392 Κ.Δ.Π. 759/2004 Αρ. 3911, 22.10.2004 Αριθμός 759 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) του 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 9.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 233/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Μόνο τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317 Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317 Δέσποινα Δρυμαλίτου Μέλος του WG1 και του TG2/TC 226/CEN Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Μελετήτρια Συγκοινωνιακών Έργων Τι είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317; Στο πρότυπο καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) 25.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, 23.06.2009. Ο ΗΓΙΑ../ /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση, µε σκοπό την αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005L0066 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 23.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73/20 15.3.2019 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 28.8.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Μόνον τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 61o έτος 8 Φεβρουαρίου 2018 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Εφαρμογή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιροποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DRAFT Version 4.00 of 31 Mar 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

NATO CODIFICATION BUREAU)

NATO CODIFICATION BUREAU) Απόδοση NSN 1. Ο NSN είναι ένας μοναδικός δεκατριψήφιος αριθμός, με τον οποίο αναγνωρίζεται πλήρως ένα υλικό. Είναι ένας κωδικός για της εύκολη αναζήτηση του υλικού που διευκολύνει την λογιστική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 12.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Μόνο τα πρωτότυπα κείμενα της ΟΕΕ/ΗΕ έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 6.00 10 Φεβ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστηµάτων ρυµούλκησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2018 C(2018) 863 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το Νόμο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

7350 Κ.Δ.Π. 751/2004. Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

7350 Κ.Δ.Π. 751/2004. Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7350 Κ.Δ.Π. 751/2004 Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) του 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 28 Μαρτίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Συνολική αξιολόγηση της προσθετικότητας (άρθρο 95 του ΚΚΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα διαλόγου για νέους

Προγράμματα διαλόγου για νέους Προγράμματα διαλόγου για νέους Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης; Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Κατηγορία 1: Ασφάλεια προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά. Ερωτήσεις επιλεξιμότητας

Παράρτημα 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Κατηγορία 1: Ασφάλεια προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά. Ερωτήσεις επιλεξιμότητας Παράρτημα 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Κατηγορία 1: Ασφάλεια προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά Ερωτήσεις επιλεξιμότητας 1. Βεβαιώνω ότι η εταιρεία μου είναι επιχειρηματική οντότητα βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2006 COM(2006) 478 τελικό 2006/0161 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2018 COM(2018) 475 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δημοσιονομικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 353 της , σ. 31)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 353 της , σ. 31) 02012R1230 EL 27.07.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ. 1006/10.01.2018 ΠΟΛ. 1006/10.01.2018 Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος

Ακαδημαϊκό έτος ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5/7/2019 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τηλ.: 26610 87129 / E-mail: erasmus@ionio.gr «Προκήρυξη Κινητικότητας ΔιοικητικούΠροσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση» Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

EL F1 70 PTO Tractors EL EL

EL F1 70 PTO Tractors EL EL EL F1 70 PTO Tractors EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, Ε(2009) Σχέδιο Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ../ /ΕΚ της [ ] για την τροποποίηση, µε σκοπό την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, των οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30-05-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Βαθµός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα