Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο"

Transcript

1 Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο Μελέτη που εκπονήθηκε για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Φάση Β: Παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών σχημάτων αγοράς ολοκληρωμένη πρόταση αλλαγής του λειτουργικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Περίληψη Εκπονήθηκε από LDK Consultants Μάρτιος 2014

2 Αξιολόγηση και αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο Φάση Β: Παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών σχημάτων αγοράς ολοκληρωμένη πρόταση αλλαγής του λειτουργικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Περίληψη Η έκθεση της Φάσης Β αποτελεί το δεύτερο μέρος της μελέτης για την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, που εκπονήθηκε για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Κατά τη Φάση Α της μελέτης πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανάλυση και αξιολόγηση του υπάρχοντος πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, ενώ κατά τη Φάση Β παρουσιάζονται και αξιολογούνται κατάλληλα εναλλακτικά μοντέλα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του προτεινόμενου. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των μοντέλων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εξετάζεται η εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στις διάφορες αγορές διεθνώς. Η εκτεταμένη περιγραφή των διαφόρων σχεδίων αγορών σε σχέση με τη βασική λογική τους χρησιμεύει ως υπόβαθρο για την εισαγωγή αντίστοιχης συζήτησης σχετικά με το κατάλληλο μοντέλο της αγοράς που πρέπει να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται μια σύντομη παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του «Ευρωπαϊκού Ενιαίου Μοντέλου-Στόχου» (EU Target Model), εφόσον κάθε προτεινόμενη τελική λύση θα πρέπει εξαρχής να έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των αντίστοιχων απαιτήσεών του, ενόψει της προγραμματισμένης διασύνδεσης του νησιού. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που ισχύουν στην Κύπρο, καθώς και τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική σχεδίαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που επιβάλλονται από τη ΡΑΕΚ, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν τρία εναλλακτικά μοντέλα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τρία μοντέλα που επιλέχθηκαν βασίζονται στις γενικές αρχές της υποχρεωτικής κοινοπραξίας ισχύος (gross pool), της αγοράς διμερών συμβολαίων και της υβριδικής αγοράς διμερών συμβολαίων με κοινοπραξία ισχύος (net pool). Η παρουσίαση των κύριων στοιχείων των τριών μοντέλων της αγοράς περιλαμβάνει περιγραφή των προθεσμιακών συμβάσεων (είτε φυσικών ή οικονομικών), της λειτουργίας της προημερήσιας αγοράς, του τρόπου ένταξης των επικουρικών υπηρεσιών και του μηχανισμό ισοζυγίου, και, τέλος, της ενδοημερήσιας αγοράς. Δηλαδή για κάθε προτεινόμενη εναλλακτική μορφή της αγοράς η έκθεση της Φάσης Β παρουσιάζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τα διάφορα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από το Μοντέλο - Στόχο. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει και αναλύει, για καθένα από τα τρία μοντέλα, τους ρόλους και τις ευθύνες των βασικών συμμετεχόντων στην αγορά, τους μηχανισμούς για την ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) LDK Consultants και E-Bridge 1

3 στην αγορά, τις δυνατότητες συμμετοχής της ζήτησης, τις δυνατότητες εξασφάλισης ισχύος και τις επιλογές για τη χρέωση των τελών χρήσης του συστήματος. Για την αξιολόγηση των τριών μοντέλων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής κριτήρια: Συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού Αξιοπιστία και ευκολία εφαρμογής του μοντέλου Εξασφάλιση οικονομικής αποδοτικότητας της αγοράς Δυνατότητα ομαλής ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά Συμμόρφωση με το Μοντέλο Στόχο της ΕΕ Διευκόλυνση παρακολούθησης της αγοράς Λειτουργικότητα σε μια επανενωμένη Κύπρο Σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι το υβριδικό μοντέλο αποτελεί την πιο κατάλληλη μορφή εμπορικών σχέσεων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου, επιτρέποντας την είσοδο νέων συμμετεχόντων -παραγωγών και προμηθευτών- σε ένα μικρό, έντονα συγκεντροποιημένο, μη διασυνδεδεμένο σύστημα. Τα βασικά στοιχεία του υβριδικού μοντέλου περιγράφονται συνοπτικά στο πλαίσιο που βρίσκεται στο τέλος της περίληψης. Η μορφή υβριδικής αγοράς που προτείνεται περιλαμβάνει μια προθεσμιακή αγορά, μια προημερήσια αγορά και μια ενδοημερήσια αγορά. Η ενδοημερήσια αγορά προσφέρει το στοιχείο των συνεχών ενδοημερήσιων συναλλαγών του Μοντέλου Στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προτεινόμενη διευθέτηση απαιτεί επίσης ένα μηχανισμό ισοζυγίου, σε πραγματικό χρόνο, που δίνει στο ΔΣΜΚ τη δυνατότητα ενεργοποίησης υπηρεσιών εξισορρόπησης, και παράλληλα, κάποια μορφή λειτουργικότητας για το διακανονισμό ανισοζυγίων. Επιπλέον, μπορεί να αναπτυχθεί μια προθεσμιακή αγορά που θα παρέχει στους συμμετέχοντες εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή αγορά είναι μια αγορά με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, μπορεί να απαιτηθεί να παρέμβει η ΡΑΕΚ με ρυθμιστικά μέτρα προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα στην προθεσμιακή αγορά, τουλάχιστον κατά τα πρώτα έτη, εάν οι συμμετέχοντες δυσκολεύονται να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στην αγορά, λόγω της συμπεριφοράς του κατεστημένου συμμετέχοντα. Η μελέτη συνιστά την εφαρμογή, αρχικά, μιας προημερήσιας αγοράς, ενός μηχανισμού ισοζυγίου και ενός συστήματος διευθέτησης ανισοζυγίου, και, αργότερα, την προσθήκη μιας ενδοημερήσιας αγοράς. Παράλληλα θα πρέπει να αναπτυχθεί μια προθεσμιακή αγορά σε διμερή βάση με κάποια ρυθμιστική παρέμβαση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί ρευστότητα. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένας Λειτουργός της Αγοράς, κατά πάσα πιθανότητα εντός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, σε πρώτη φάση, που θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση ενός συστήματος που θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται ανακοινώσεις συμβολαίων από τη διμερή αγορά, να δέχεται προσφορές για έγχυση και απορρόφηση ενέργειας στην προ-ημερήσια αγορά, να εκκαθαρίζει αδιάθετες προσφορές έγχυσης και απορρόφησης, να διαχειρίζεται την αγορά ισοζυγίου, να εκκαθαρίζει τα ανισοζύγια, και να εκδίδει την απαραίτητη τεκμηρίωση εκκαθάρισης των συμμετεχόντων. Το σύστημα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δέχεται τις διμερείς συναλλαγές ή / και τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδοημερήσιας αγοράς που θα λειτουργεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Κάθε σύστημα που θα εγκαθίσταται από τον Λειτουργό της Αγοράς θα χρειαστεί, επομένως, να είναι σε θέση να χειρίζεται συμβατικές θέσεις από μια ποικιλία πηγών, δηλαδή συναλλαγές που θα δηλώνονται από παραγωγούς και προμηθευτές, ενεργοποιημένες προσφορές στο μηχανισμό ισοζυγίου και την προημερήσια αγορά και, σε επόμενη φάση, αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ενδοημερήσιας αγοράς. LDK Consultants και E-Bridge 2

4 Στο πλαίσιο της μελέτης διερευνήθηκαν επίσης οι δυνατότητες εφαρμογής κανόνων αγοράς κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του επιλεγμένου μοντέλου της αγοράς. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν δύο εναλλακτικές επιλογές πλαισίου κανόνων αγοράς κατά τη μεταβατική περίοδο: μια απλοποιημένη εκδοχή του ισχύοντος μοντέλου διμερών συμβάσεων, και ένα απλοποιημένο μοντέλο υποχρεωτικής κοινοπραξίας, με προϋπόθεση την ικανοποίηση των εξής κριτηρίων και απαιτήσεων: Εφαρμογή συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών στη λιανική αγορά Δυνατότητα ένταξης νέας συμβατικής παραγωγής, με συνθήκες ανταγωνισμού Δυνατότητα ένταξης νέων έργων ΑΠΕ με συνθήκες αγοράς Εξασφάλιση ασφάλειας εφοδιασμού Οι δύο εναλλακτικές λύσεις αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να είναι οι πιο απλουστευμένες προσεγγίσεις, βάσει συνθηκών αγοράς, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Κύπρο για τη μεταβατική περίοδο, όμως λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που διαθέτει ο ΔΣΜΚ και την ανεπαρκή γνώση λειτουργίας και εκκαθάρισης της αγοράς από το προσωπικό του, ο ΔΣΜΚ εκτιμά ότι ακόμη και αυτές οι απλουστευμένες λύσεις μπορεί να απαιτούν σημαντικό χρόνο εφαρμογής που δεν ανταποκρίνεται στις επείγουσες ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Λόγω των εμποδίων που διαπιστώθηκαν για την ταχεία υλοποίηση μιας από τις δύο εναλλακτικές λύσεις για τη μεταβατική περίοδο, ο ΔΣΜΚ ανέπτυξε μια τρίτη εναλλακτική λύση, η οποία περιλαμβάνει μηχανισμό για την ανάπτυξη κάποιας μορφής ανταγωνισμού στην παραγωγή και την προμήθειας βάσει ρυθμιζόμενων και διαρθρωτικών σχέσεων, και όχι βάσει συνθηκών αγοράς. Στο βαθμό που η ΡΑΕΚ θα ήταν διατεθειμένη να εισαγάγει ρυθμίσεις εκτός αγοράς κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι προτάσεις του ΔΣΜΚ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, ως μεταβατικές, αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν τη βάση επενδυτικών αποφάσεων, και δεν θα είχαν επαρκή διάρκεια ώστε οι επιπτώσεις τους να είναι ορατές σε νέους επενδυτές και τελικούς πελάτες, σε σύγκριση με την επιλογή "απραξίας" μέχρι την εφαρμογή του πλήρους σχεδιασμού της αγοράς. Αντίθετα, αυτές οι ρυθμίσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια σειρά από λανθασμένα μηνύματα στους συμμετέχοντες και τους πελάτες σχετικά με τις προσδοκίες που θα μπορούσαν να έχουν από το πραγματικό άνοιγμα της αγοράς. Τέλος, με σκοπό την ολοκλήρωση των πορισμάτων της Φάσης Α της μελέτης και μετά από την αξιολόγηση, στη διάρκεια της Φάσης Β, των τριών μοντέλων, που κατέδειξε το υβριδικό μοντέλο ως την πλέον κατάλληλη λύση για την Κύπρο, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν πρόσθετες τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του επιλεγμένου μοντέλου. Οι σχετικές διαπιστώσεις όσον αφορά στην ταυτότητα και την ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ, που έγιναν κατά τη διάρκεια της Φάσης Α, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με απόλυτη προτεραιότητα. Ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει σημαντικές αρμοδιότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις τρέχουσες, καθώς ο ρόλος του στο προτεινόμενο υβριδικό μοντέλο είναι καθοριστικός. Η δημιουργία ενός Λειτουργού της Αγοράς εντός του ΔΣΜΚ θα μπορούσε να προβλέπεται σαφώς από το Νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλιστεί η επαρκής ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ. Επιπλέον, ο Νόμος θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάθεση στο ΔΣΜΚ του ρόλου του Εκπροσώπου ΑΠΕ. Ο Νόμος για τις ΑΠΕ θα πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμπορική συμμετοχή των νέων έργων ΑΠΕ, είτε μέσω διμερών συμβάσεων ή μέσω της προημερήσιας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόβλεψη του Νόμου που παρέχει προτεραιότητα LDK Consultants και E-Bridge 3

5 κατανομής σε μονάδες παραγωγής ΑΠΕ θα πρέπει να καταργηθεί 1, και η σχετική πολιτική βούληση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να κοινοποιούνται με σαφήνεια και εγκαίρως στους υποψήφιους επενδυτές. Στον ίδιο Νόμο θα μπορούσε να διευκρινίζεται ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της ΑΗΚ και των παραγωγών ΑΠΕ θα μεταβιβαστούν (σε καθορισμένο χρονικό σημείο) στο ΔΣΜΚ, υπό την ιδιότητά του ως Εκπροσώπου των ΑΠΕ. Οι Κανόνες Αγοράς θα πρέπει να αναδιατυπωθούν με βάση το προτεινόμενο υβριδικό μοντέλο. Θα πρέπει επίσης να γίνουν τροποποιήσεις στον Κώδικα Μεταφοράς και Διανομής. Η μεθοδολογία τιμολόγησης θα πρέπει να προβλέπει ότι τυχόν κόστη διαθεσιμότητας που καταβάλλονται από το ΔΣΜΚ για την προμήθεια λειτουργικών εφεδρειών θα ανακτηθούν ως προσαυξήσεις των τελών λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς. Η Ρυθμιστική Απόφαση 564/2011, στο μέτρο που αφορά την προμήθεια λειτουργικών εφεδρειών, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κεφάλαιο στο πλαίσιο των νέων Κανόνων Αγοράς. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη εφεδρεία, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης μηχανισμών εξασφάλισης ισχύος, όπως ένας μηχανισμός εξασφάλισης Στρατηγικής Εφεδρείας, σύμφωνα με κατάλληλη ανάλυση κόστους-οφέλους, εάν ο ΔΣΜΚ θεωρεί ότι η εξέλιξη του μείγματος της συμβατικής παραγωγής, της ανταπόκρισης από την πλευρά του φορτίου και των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, δεν επαρκούν ως προς τις απαιτήσεις εξισορρόπησης, κυρίως λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ. Η Φάση Β της μελέτης εκπονήθηκε προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΡΑΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση και σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε είναι προφανές ότι προκειμένου το προτεινόμενο μοντέλο να εφαρμοστεί με επιτυχία, η ΡΑΕΚ και ο ΔΣΜΚ θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν σημαντικές αρμοδιότητες, που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές που κατέχουν σήμερα, να εισάγουν καινοτομίες που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να κατανοήσουν και να αποδεχθούν στην πράξη, και να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αβέβαιο περιβάλλον, που κυριαρχείται από συγκρουόμενα οικονομικά συμφέροντα. Θα πρέπει, επομένως, να εξοπλιστούν έγκαιρα με τη νομική, οικονομική και τεχνική ανεξαρτησία και το δυναμικό που θα τους επιτρέψουν να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. Επιπλέον, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο μόνο όταν η Κύπρος πάψει να είναι απομονωμένο σύστημα, και θα πρέπει να δοθεί σημαντικό βάρος στην προετοιμασία της αναγκαίας υποδομής για τη λειτουργία της αγοράς σε αυτό το πλαίσιο. Πρώτη προϋπόθεση ώστε το προτεινόμενο μοντέλο της αγοράς να επιφέρει τα απαιτούμενα οφέλη για τον Κύπριο καταναλωτή ενέργειας (μια εύρυθμη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα βελτιώσει την οικονομική αποδοτικότητα και των άλλων τμημάτων του ενεργειακού τομέα) είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και προσήλωσης στο στόχο. 1 Κατάλληλη τροποποίηση θα πρέπει να εισαχθεί στο μέλλον όταν και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία τροποποιηθεί προς την κατεύθυνση της πρόθεσης που έχει ήδη εκφραστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Οδηγίες της σχετικά με το «σχεδιασμό Μηχανισμών στήριξης έργων ΑΠΕ». LDK Consultants και E-Bridge 4

6 Αξιολόγηση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ και ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ αναδιάρθρωση ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ της αγοράς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ηλεκτρικής ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΦΑΣΗ ενέργειας Β στην Κύπρο, Φάση Β Πλαίσιο: Βασικά στοιχεία του προτεινόμενου «υβριδικού μοντέλου» αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Παραγωγοί και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας συναλλάσσονται σε μια μακροπρόθεσμη αγορά διμερών συμβολαίων προκειμένου να καλύπτουν τις αναμενόμενες φυσικές θέσεις τους, σε βάση ημιώρου. Συμβόλαια και προγράμματα ανακοινώνονται στο ΔΣΜΚ μέχρι την ώρα λήξης των συναλλαγών, κατά την προηγούμενη από την κάθε ημέρα κατανομής. Προμηθευτές και παραγωγοί υποβάλλουν σε μια προημερήσια αγορά (ΠΗΑ), σε ημίωρη βάση, καμπύλες προσφοράς (ανά μονάδα, στην περίπτωση των παραγωγών) για το προβλεπόμενο φορτίο ή διαθέσιμο δυναμικό, που δεν έχουν δεσμεύσει μέσω διμερών συμβολαίων. Η ΠΗΑ είναι κεντρικά διαχειριζόμενη από τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑ). Ο ΛΑ συνδυάζει προσφορές έγχυσης και απορρόφησης στην ΠΗΑ, ώστε να βελτιστοποιείται η κατανομή. Οι συμβάσεις που προκύπτουν από την ΠΗΑ είναι μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και τον ΛΑ, στην τιμή εκκαθάρισης της αγοράς. Οι απομένουσες ποσότητες από την ΠΗΑ και τυχόν πρόσθετες ποσότητες που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες διατίθενται στην ενδοημερήσια αγορά (ΕΗΑ), την οποία διαχειρίζεται κεντρικά ο ΛΑ και η οποία λειτουργεί μέχρι κάποιο καθορισμένο σημείο πριν τον πραγματικό χρόνο. Τα συμβόλαια που προκύπτουν από την ΕΗΑ εκκαθαρίζονται από τον ΛΑ. Ως μεταβατικό μέτρο, η συμμετοχή στην ΠΗΑ και/ή ΕΗΑ μπορεί να είναι υποχρεωτική για μεγάλους συμμετέχοντες. Ομοίως, προκειμένου να εξασφαλισθεί ρευστότητα, μπορεί να επιβάλλεται η κάλυψη ποσοστού της διαθέσιμης ή απαραίτητης ενέργειας μεγάλων συμμετεχόντων μέσω ΠΗΑ ή/και ΕΗΑ. Καθώς δεν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς η αγορά λειτουργεί ως ενιαία ζώνη και σ αυτή προκύπτει μια ενιαία τιμή. Δεδομένων του μεγέθους και ανάπτυξης της Κυπριακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της εμπειρίας του ΔΣΜΚ η ΕΗΑ κλείνει πριν τον πραγματικό χρόνο Κατά την ημέρα κατανομής οι παραγωγοί αυτοκατανέμονται σύμφωνα με το συνδυασμό θέσεων που προκύπτουν από τα διμερή συμβόλαια και τα αποτελέσματα των ΠΗΑ και ΕΗΑ. Εφαρμόζεται ένας μηχανισμός εξισορρόπησης (ΜΕ) που δίνει τη δυνατότητα σε παραγωγούς και ρυθμιζόμενα φορτία να υποβάλουν τιμές για απόκλιση από τις καθορισμένες θέσεις τους. Ο ΜΕ επιτρέπει στον ΔΣΜΚ να ανακατανέμει παραγωγούς και φορτία σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις τιμές που του έχουν υποβάλει, ώστε να εξισορροπεί τυχόν βραχυπρόθεσμες ανισορροπίες του συστήματος. Σε μελλοντικό χρόνο η ώρα λήξης συναλλαγών της ΕΗΑ θα μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει τον πραγματικό χρόνο και η ΕΗΑ και ο ΜΕ να συνδυαστούν. Ως μεταβατικό μέτρο, η συμμετοχή στο ΜΕ μπορεί να είναι υποχρεωτική για μεγάλους συμμετέχοντες. Ο ΔΣΜΚ μπορεί να συμβολαιοποιεί εφεδρεία ως Επικουρική Υπηρεσία (ΕΥ) μέσω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης (ΠΥΕ). Οι συμβάσεις εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας και αντικατάστασης εφεδρειών απαιτούν από τους συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορές στο ΜΕ. Η παραγωγή ενέργειας από αυτές τις συμβάσεις ενεργοποιείται με εντολή κατανομής στο ΜΕ. Το ενεργειακό ανισοζύγιο κάθε συμμετέχοντα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της πραγματικής θέσης του, που καθορίζεται από τη μέτρηση εκκαθάρισης (διορθωμένη για ενέργειες στο ΜΕ) και τη συμβατική θέση κατά τη λήξη συναλλαγών. Συμβατική θέση είναι το άθροισμα των συμβατικών θέσεων από διμερή συμβόλαια, ΠΗΑ και ΕΗΑ. Το ανισοζύγιο που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με την τιμή εξισορρόπησης κάθε ημίωρης περιόδου εξισορρόπησης. Ο ΛΑ πραγματοποιεί μια διαδικασία εκκαθάρισης εκ των υστέρων για τον προσδιορισμό των χρηματορροών που αφορούν ΠΥΕ, συναλλαγές στην ΠΗΑ, συναλλαγές στην ΕΗΑ, και ανισοζύγια. Ο ΔΣΜΚ είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των πληρωμών που σχετίζονται με άλλες ΕΥ. Οι συμβάσεις των παραγωγών ΑΠΕ εντός των Σχεδίων Χορηγιών μεταφέρονται από την ΑΗΚ στο ΔΣΜΚ, που ενεργεί ως εκπρόσωπος των παραγωγών ΑΠΕ. Οι αντίστοιχες συμβάσεις των παραγωγών ΑΠΕ με το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ δεν μεταβάλλονται κατά τ άλλα. Ο εκπρόσωπος των παραγωγών ΑΠΕ προσφέρει το προβλεπόμενο δυναμικό ΑΠΕ στην ΠΗΕ, όπου θεωρείται υποχρεωτικά κατανεμόμενο. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική τυχόν περικοπές παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ εντός των Σχεδίων Χορηγιών είτε την προηγούμενη ημέρα ή μετά από αυτή δεν αποζημιώνονται. Εφαρμόζονται οι υπάρχουσες ρυθμίσεις που επιβάλλουν κυρώσεις λόγω υπέρβασης σφάλματος πρόβλεψης. Ο εκπρόσωπος παραγωγών ΑΠΕ υπέχει την οικονομική ευθύνη για τα ανισοζύγια αυτών των παραγωγών. Το κόστος ή όφελος εξισορρόπησης που προκύπτει από της λειτουργία των ΑΠΕ εντός των Σχεδίων Χορηγιών τροφοδοτεί ειδικό λογαριασμό και, στη συνέχεια, μέσω του ΔΣΜΚ διαμοιράζεται σε όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας είτε ως κόστος συστήματος ή ως ΥΔΩ. Για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του εκπροσώπου παραγωγών ΑΠΕ στο κόστος εξισορρόπησης θα μπορεί να προσφέρει την παραγωγή ΑΠΕ σε εθνικό επίπεδο και όχι ανά μονάδα. LDK Consultants και E-Bridge 5 LDK Consultants και E-Bridge 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ΠΙΝΑΚΑΣ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ΠΙΝΑΚΑΣ Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι και 26 Ιανουαρίου 2015 επί του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ αναφορικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα