Ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσίαση των βασικών στόχων του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσίαση των βασικών στόχων του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου"

Transcript

1 Ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και παρουσίαση των βασικών στόχων του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου Σύντομη αναδρομή 1. Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξη μιας ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς, βασίστηκε στην εκτίμηση ότι, με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί υγιές επενδυτικό πλαίσιο που θα επέτρεπε την αδιάκοπη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, με την προσέλκυση πλέον και ιδιωτικών κεφαλαίων, δίνοντας, από την άλλη πλευρά, τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο πολίτη να απολαμβάνει ανάλογης ποιότητας και τιμής προϊόντα ενέργειας στην ενιαία εσωτερική αγορά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό συνθήκες ανταγωνισμού και στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι στηρίζονται σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία τους. 2. Ήδη, και μετά από 17 χρόνια από την πρώτη, σχετική με την απελευθέρωση των ηλεκτρικών αγορών Οδηγία (1996/92/ΕΚ), η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει, μέσω της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και ιδίως με τον Κανονισμό 2009/714/ΕΚ, κοινό πρότυπο (μοντέλο) για το σχεδιασμό των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (EU Target Model) που θα πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα Κράτη-Μέλη, με στόχο αφ ενός τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών, και αφ ετέρου την καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των ήδη εγκατεστημένων υποδομών και πόρων κάθε χώρας ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα νέα κεφάλαια που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, και, κυρίως, να διασφαλίζεται η παροχή της απαιτούμενης (ηλεκτρικής) ενέργειας για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Και μόνο ο αριθμός των σχετικών Οδηγιών και το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της έκδοσης της κάθε μιας (1996/92/ΕΚ, 2003/54/ΕΚ και 2009/72/ΕΚ) υποδεικνύει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και την ανάγκη προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου στις εξελίξεις που παρατηρήθηκαν και παρατηρούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι το σημείο εκκίνησης ως προς την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών και την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς, διέφερε σημαντικά σε κάθε χώρα. 4. Συνεπώς, για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, ήταν απαραίτητη η σταδιακή εφαρμογή διαφόρων ρυθμιστικών μέτρων, στη βάση συγκεκριμένων αρχών, που θα επέτρεπαν, δίνοντας στα Κράτη-Μέλη τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής, να διαμορφώσουν τις αναγκαίες συνθήκες στις αγορές ηλεκτρικής 1

2 ενέργειας, ήτοι συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, που θα επέτρεπαν και τελικά την ενοποίησή τους. 5. Ενδεικτικό των ως άνω είναι ότι οι δύο πρώτες οδηγίες (1996/92/ΕΚ και 2003/54/ΕΚ), αν και διατύπωναν με μεγάλη ακρίβεια τις αρχές πάνω στις οποίες θα έπρεπε να αναπτυχθούν οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, επέτρεπαν σε κάθε χώρα να επιλέξει από μόνη της τα αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα και το σχεδιασμό ως προς τη λειτουργία των αγορών τους (market design), αναλόγως των ιδιαίτερων δομικών και λειτουργικών συνθηκών. 6. Πλην όμως, η πρόσφατη Οδηγία (2009/72/ΕΚ) και ιδίως ο Κανονισμός (ΕΚ) 714/2009, θέτουν πλέον, με μεγάλη ακρίβεια και σε μεγάλη λεπτομέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις για την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε χώρα, περιορίζοντας σημαντικά τους βαθμούς ελευθερίας κάθε χώρας ως προς την επιλογή του σχεδιασμού αγοράς που θα επιλέξουν, και θέτοντας υποχρεωτικά χρονοδιαγράμματα ως προς τις απαιτούμενες δομικές προσαρμογές. Μάλιστα τα ως άνω τίθενται κατά κύριο λόγο στον Κανονισμό, ο οποίος είναι άμεσα εφαρμοστέος και δεν χρήζει ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο, μη επιτρέποντας στον Εθνικό Νομοθέτη να επιλέξει κάτι διαφορετικό. 7. Από τα παραπάνω, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η περίοδος από το 1996 (πρώτη Οδηγία) μέχρι το χρονικό όριο του 2015, που ετέθη δυνάμει του Κανονισμού 714/2009 για την υποχρεωτική υιοθέτηση από όλες τις χώρες του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς (EU Target Model), μπορεί να θεωρηθεί ως περίοδος προσαρμογής για όλες τις χώρες, για να προετοιμάσουν τις κατάλληλες συνθήκες, τόσο ως προς τη δομική αναδιοργάνωσή τους, όσο και ως προς το λειτουργικό σχεδιασμό των αγορών τους, ώστε να μπορέσουν να υιοθετήσουν το Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς με αποτελεσματικό τρόπο, προς όφελος των καταναλωτών και διασφάλισης αδιάκοπου εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Παρούσες συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 8. Κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία, η οποία επηρεάζει τόσο τη βραχυπρόθεσμη, αλλά ιδίως τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη της αγοράς του ηλεκτρισμού, καθίσταται κρίσιμη η σταδιακή άρση των συνθηκών που ενδεχομένως οδηγούν σε αστοχία την αγορά, η οποία αδυνατεί να χρηματοδοτήσει σε βάθος χρόνου τις επενδύσεις και υποδομές που χρειάζονται. Η άρση των συνθηκών αυτών έγκειται αφ ενός στο ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται, αφ ετέρου στην κατανομή των εσόδων και της προστιθέμενης αξίας της αγοράς ηλεκτρισμού, τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια, όσο και των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με τα στοιχεία κόστους του καθενός. Μέχρι σήμερα, ο τρόπος αντιμετώπισης της αστοχίας της αγοράς ήταν η εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμιστικών μέτρων (όπως ο υφιστάμενος Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος), τα 2

3 οποία όμως δεν μπορεί να θεωρεί ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται με την ίδια μορφή ενόψει της σύνδεσης και εν τέλει σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς, πέραν αυτών που προκαλούνται από την ιδιαιτέρως δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας μας, θα πρέπει να βασίζεται στην ανάπτυξη πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού. Οι συνθήκες αυτές σταδιακά θα επιφέρουν την αναγκαία βελτίωση στον τρόπο κατασκευής, λειτουργίας και χρήσης των υποδομών, όπου οι αποτελεσματικότερες αυτών θα παραμένουν στο σύστημα ενώ οι λιγότερο αποτελεσματικές θα εξέρχονται σταδιακά από αυτό. Η ανάπτυξη των συνθηκών αυτών θα επιτρέψει την ομαλοποίηση των επενδυτικών κύκλων και την είσοδο κάθε φορά των κατάλληλων τεχνολογιών για την επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 9. Η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από δομικές ασυμμετρίες. H ΔΕΗ Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ) είναι συμμετέχων με μερίδιο στην παραγωγή 80% επί του συνόλου καθαρής παραγωγής από συμβατικές μονάδες στο σύστημα για το και μερίδιο προμήθειας 98% επί του συνόλου ενέργειας που διακινήθηκε στη χονδρεμπορική αγορά. 2 Επιπλέον, η ΔΕΗ κατέχει αποκλειστική πρόσβαση στα λιγνιτικά κοιτάσματα της χώρας και στη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων (με τη λιγνιτική παραγωγή να εκτιμάται στο 46% και την υδροηλεκτρική στο 11% της συνολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα 3 ). Η αποκλειστική αυτή πρόσβαση της ΔΕΗ στους λιγνιτικούς και υδάτινους πόρους, οι οποίοι αποτελούν οικονομικότερους πόρους ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα, της προσδίδει κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των δυνητικών ανταγωνιστών της στην χονδρεμπορική αγορά, οι οποίοι έχουν ως μόνη επιλογή το φυσικό αέριο ως καύσιμο των σταθμών τους. Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα της ΔΕΗ μετακυλύεται και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω του καθορισμού των τιμολογίων βάσει μέσου και όχι οριακού κόστους), δημιουργώντας έτσι σημαντικά εμπόδια εισόδου νέων προμηθευτών στην αγορά. 10. Διαπιστώνεται επίσης, ασυμμετρία όσον αφορά τα σταθερά και μεταβλητά κόστη των μονάδων φυσικού αερίου σε σχέση με τα αντίστοιχα των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Οι σταθμοί φυσικού αερίου έχουν χαμηλότερο μεν κατασκευαστικό κόστος από αυτό των λιγνιτικών, αλλά αυτό το συγκριτικό τους πλεονέκτημα δεν τους καθιστά σήμερα ανταγωνιστικούς, καθώς μεγάλο μέρος του κεφαλαιουχικού κόστους ορισμένων μονάδων της ΔΕΗ έχει ήδη αποσβεστεί. Επιπρόσθετα, η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται σε επίπεδο παγκόσμιας 1 Πηγή: Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας Δεκέμβριος 2013 της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η παραγωγή αναφέρεται στο σημείο έγχυσης στο Σύστημα. Στις συμβατικές μονάδες περιλαμβάνονται και οι μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες, καθώς και οι Κατανεμόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ. 2 Πηγή: Μηνιαία στοιχεία της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για το Πηγή: Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας Δεκέμβριος 2013 της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η συνολική ενέργεια περιλαμβάνει το ισοζύγιο στις διασυνδέσεις ενώ η παραγωγή αναφέρεται στο σημείο έγχυσης στο Σύστημα. Δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. 3

4 αγοράς, σε αντίθεση με το λιγνίτη και το νερό που η αξία τους αποτιμάται σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας ελάχιστη μεταβλητότητα των τιμών τους. Η διαφορά κόστους μεταξύ λιγνίτη και φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή αποτυπώνεται στις προσφορές των μονάδων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), οι οποίες κυρίως αφορούν την κάλυψη μεταβλητού κόστους, υπολογίζεται σε περίπου /MWh 4. Η διαφορά αυτή μειώνει σημαντικά τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της παραγωγής. 11. Η τρέχουσα οργάνωση της αγοράς χαρακτηρίζεται από την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην προ-ημερήσια αγορά (mandatory day-ahead pool with unit commitment). Όλη η ενέργεια συναλλάσσεται στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), αποδίδοντας έτσι σημαντικά οφέλη για τους παραγωγούς λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών σταθμών, αφού το οριακό τους κόστος είναι πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με την ΟΤΣ, η οποία καθορίζεται από την οικονομικότερη διαθέσιμη προσφορά η οποία διατηρεί τη δυνατότητα διάθεσης μιας επιπλέον MWh και η οποία συνήθως είναι προσφορά μονάδας φυσικού αερίου. Ωστόσο, τα τρέχοντα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ βασίζονται στο μέσο κόστος (και όχι στο οριακό) επομένως, σε ένα βαθμό, τα οφέλη των παραγωγών λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών σταθμών επιστρέφουν στον τελικό καταναλωτή. 12. H κατάσταση στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αρκετές φορές κρίσιμη, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης ρευστότητας και της γενικότερης δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Η έλλειψη Φορέα Κάλυψης, η ιδιαίτερη θέση της ΔΕΗ στην αγορά ως επιχείρηση με υψηλά μερίδια αλλά και η αύξηση των ανείσπρακτων λογαριασμών των πελατών της, προκάλεσαν σημαντική επιδείνωση σε όλη την αλυσίδα συναλλαγών της αγοράς με αρνητικές επιπτώσεις και στο κεφάλαιο κίνησης όλων των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη ταμειακή στενότητα του χρηματο-πιστωτικού τομέα επηρέασε άμεσα την αγορά ηλεκτρισμού, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους δανεισμού (βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου). Ως συνέπεια, δημιουργήθηκε σημαντική αβεβαιότητα και αστάθεια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένα εργαλεία διαχείρισης και αντιστάθμισης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Υπό αυτές τις συνθήκες, προτεραιότητα για κάθε πιθανό επενδυτή είναι η διαχείριση του κινδύνου και η μείωση της αβεβαιότητας, και όχι τόσο το περιθώριο κέρδους. 13. Μικρής κλίμακας διείσδυση νεοεισερχόμενων στην αγορά προμήθειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών εξαιτίας των στρεβλώσεων που εξακολουθούν να υφίστανται σε κάποιες περιπτώσεις. Η σταδιακή κατάργηση των στρεβλώσεων αυτών απαιτεί μια μεταβατική περίοδο 4 Εύρος ωριαίων διαφορών των μεσοσταθμικών προσφορών στον ΗΕΠ των οικονομικότερων προσφορών της κάθε τεχνολογίας για κάθε ώρα εντός του

5 δύο-τριών ετών, δεδομένου ότι τυχόν απότομες διακυμάνσεις στα τιμολόγια προμήθειας ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. 14. Η διακύμανση των τιμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων CO2 (στο πρόσφατο παρελθόν έχουν υπάρξει πολύ ευνοϊκές για τη λιγνιτική παραγωγή) μειώνει σημαντικά για το δυνητικό επενδυτή τη βεβαιότητα για το ποιος τύπος καυσίμου θα παραμείνει ανταγωνιστικός τα επόμενα πέντε με έξι έτη, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες αλλαγές στην αγορά ενέργειας, ιδίως τις αλλαγές στον κλάδο του φυσικού αερίου και των αποτελεσμάτων της χρήσης νέων τεχνολογιών για την εξόρυξή του. 15. Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι προοπτικές για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι αισιόδοξες. Το ποσοστό των ατόμων ή επιχειρήσεων που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί σημαντικά. Ειδικά οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης και ισχυρό ανταγωνισμό από τις ξένες αγορές, δεν είναι σε θέση να παραμείνουν ανταγωνιστικές (όχι μόνο λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους), και, ως συνέπεια, αποσύρονται από την αγορά οδηγώντας σε περαιτέρω πτώση της ζήτησης. 16. Παράλληλα, η μαζική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δημιουργεί πλεονάζουσα ισχύ και, σε συνδυασμό με την είσοδο των ΑΠΕ με προτεραιότητα στον ΗΕΠ, μειώνει τη δυνατότητα για τις συμβατικές μονάδες να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους, μιας και συμπιέζεται περαιτέρω το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Ωστόσο, η επιπλέον ισχύς των σταθμών ΑΠΕ δεν συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλεια εφοδιασμού εξαιτίας της διακοπτόμενης φύσης στη λειτουργία τους. Η διαθεσιμότητα των σταθμών αυτών δεν θεωρείται αξιόπιστη στο βαθμό που θεωρείται αντίστοιχη ισχύς συμβατικών μονάδων και επομένως δεν είναι εφικτή η απόσυρση ισόποσης ισχύος συμβατικών μονάδων. Αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης (2009/72/ΕΚ) είναι αναγκαίες σημαντικές δομικές αλλαγές στη μέχρι σήμερα οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 17. Αρχικά, υποχρεωτική είναι η εφαρμογή των απαιτήσεων του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς (EU Target Model), οι οποίες προδιαγράφονται σε μια σειρά Κωδίκων που εκδίδει ο ENTSO-E (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ). Στους Κώδικες αυτούς, ως πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, προβλέπεται και η σύζευξη τιμών (price coupling) γειτονικών χωρών. 5 Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς, σημαντικές 5 Η Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρώτη φάση, προβλέπεται να εφαρμόσει σύζευξη τιμών με την περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, μέσω Ιταλίας. 5

6 πρόσθετες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να λάβουν χώρα. Η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού θα πρέπει να αναδιοργανωθεί ώστε να περιλαμβάνει τη λειτουργία προθεσμιακής αλλά και ενδο-ημερήσιας αγοράς, καθώς επίσης και μηχανισμούς για διακριτή αγορά επικουρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εξισορρόπησης (σε αντικατάσταση της μιας και μοναδικής υποχρεωτικής προ-ημερήσιας αγοράς που λειτουργεί σήμερα). Σημειώνεται ότι η τρέχουσα οργάνωση της αγοράς δεν επιτρέπει την αποτελεσματική σύζευξη με τις γειτονικές αγορές και, σε συνδυασμό με τις πραγματικές συνθήκες και περιορισμούς του ηλεκτρικού τομέα της χώρας, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ουσιαστικός διασυνοριακός ανταγωνισμός. 18. Η δεύτερη δρομολογημένη δομική αλλαγή είναι η πώληση του 30% της εγκατεστημένης ισχύος της ΔΕΗ σε τρίτους (δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας με πώληση παγίων και μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ- εφεξής Νέα Καθετοποιημένη Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας). Λόγω των υφιστάμενων συνθηκών στην ελληνική αγορά ενέργειας, ο υποψήφιος επενδυτής είναι δύσκολο να διαμορφώσει τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά του σχέδια βασιζόμενος στα αναμενόμενα κέρδη που, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, θα λάβει στην ελληνική αγορά. Οι εκτιμήσεις του θα λαμβάνουν υπόψη τυχόν αναμενόμενες συνέργειες από την πώληση συμπληρωματικών υπηρεσιών (π.χ. λιανική πώληση φυσικού αερίου), τη στρατηγική τοποθέτηση στη γεωγραφική περιοχή ή, στην περίπτωση των εγχώριων επενδυτών και συμμετεχόντων στην αγορά, τη δημιουργία συνεργιών με την υφιστάμενη δραστηριότητά τους είτε στην παραγωγή είτε στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, η ρυθμιστική σταθερότητα, για μια περίοδο τουλάχιστον τριών-τεσσάρων ετών, κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αξιόπιστου επιχειρηματικού πλάνου της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη βάση εκτιμήσεων για το αναμενόμενο έσοδο από τη λιανική αγορά, το επίπεδο των τιμολογίων προμήθειας και το χαρτοφυλάκιο των πελατών που πρόκειται να μεταφερθεί. Μακροχρονίως, ευκαιρίες θα δημιουργηθούν κυρίως λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην πλευρά της παραγωγής, ενδεχομένως, της καλύτερης διαχείρισης του κινδύνου και της σταδιακής δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου πελατών που να φέρει μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τις σημερινές. 19. Με στόχο την επίτευξη της σταδιακής εναρμόνισης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με αυτές των γειτονικών χωρών, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΡΑΕ, και έως ότου ολοκληρωθεί και η διαδικασία πώλησης της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας, κρίνεται αναγκαία η βραχυ/μεσοπρόθεσμη (για μια περίοδο 2-3 ετών) υιοθέτηση πρόσβασης τρίτων σε συγκριτικά οικονομικότερους πόρους ηλεκτροπαραγωγής. Ο σχεδιασμός που προτείνεται από τη ΡΑΕ εφαρμόζεται ήδη στη Γαλλική ενεργειακή αγορά κατόπιν της αναδιοργάνωσής της το Δεκέμβριο του 2010 με το Νόμο ΝΟΜΕ. 6 O γαλλικός νόμος ΝΟΜΕ προβλέπει μηχανισμό ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων στην ιστορική πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή της δεσπόζουσας EDF. Ο μηχανισμός αυτός έχει τύχει εξέτασης από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξέδωσε και σχετική απόφαση (Commission Decision of 12 June 2012 on State Aid SA C17/07 implemented by France, notified under document C(2012) 2559), με την οποία ο μηχανισμός χαρακτηρίζεται ως συμβατός με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον πρόκειται για 6 Nouvelle Organisation du Marche de l'electricité. 6

7 μεταβατικό μηχανισμό στο πλαίσιο της εν εξελίξει απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία και καθώς συνοδεύεται από δεσμεύσεις για ριζική αναδιοργάνωση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία. Αντίστοιχος μηχανισμός, προσαρμοσμένος στην ελληνική αγορά, θα μπορούσε να εφαρμοστεί για μια μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός που προτείνεται για την Ελληνική αγορά προβλέπει την υποχρεωτική πώληση ενέργειας μέσω προθεσμιακών προϊόντων, η οποία αντιστοιχεί σε μέρος της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της χώρας, με υποχρέωση των αγοραστών (κάτοχοι άδειας προμήθειας πλην της ΔΕΗ) να εξυπηρετούν εγχώριους πελάτες λιανικής κατ αναλογία της κατανάλωσής τους και της κατηγορίας που ανήκουν, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά τους. Ο προτεινόμενος μηχανισμός ουσιαστικά εισάγει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο μεταξύ προμηθευτών και παραγωγών κατόχων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής για την αγορά και πώληση προθεσμιακών προϊόντων. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα αφορά προϊόντα κάλυψης της ζήτησης, τα οποία θα δομηθούν ώστε να αντιστοιχούν σε κατανάλωση βάσης ( band products ), ενώ θα είναι δυνατό να έχουν διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ωρίμανσης. Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός, και ιδίως ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του, θα πρέπει να είναι συμβατός με την δημιουργία της Νέας Καθετοποιημένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στόχοι των δομικών αλλαγών 20. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς σήμερα και στο άμεσο μέλλον, η δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς για την πρόσβαση προμηθευτών σε λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή κρίνεται απαραίτητη, καθώς έχει σαν στόχο τα εξής: i. την τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο χονδρεμπορικής (πρόσβαση προμηθευτών σε φθηνότερα προϊόντα και ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν), ιδίως όμως σε επίπεδο λιανικής αγοράς (η δραστηριοποίηση περισσότερων προμηθευτών στη λιανική αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των εξόδων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα). Επιπλέον, οι ανταγωνιστικές πιέσεις στην κάθετη αλυσίδα (μεταξύ, δηλαδή, των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας) αναμένεται να οδηγήσουν στην αναδιανομή του συνολικού πλεονάσματος της αλυσίδας. Η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού συνάδει με τη μείωση των εμποδίων εισόδου νέων συμμετεχόντων στη χονδρεμπορική αγορά και τη δημιουργία ευκαιριών δυνητικής εισόδου εγχώριων και ξένων συμμετεχόντων στη λιανική αγορά, με τελικό όφελος τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και τον εξορθολογισμό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που απολαμβάνει ο τελικός καταναλωτής, συγκριτικά με αυτή που θα είχε υπό μονοπωλιακό καθεστώς. ii. την εξασφάλιση πρόσβασης των προμηθευτών, με ισοδύναμο τρόπο, στους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους της χώρας, ώστε να δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια αντίστοιχου κόστους ενέργειας. iii. την άρση των στρεβλώσεων και σταυροειδών επιδοτήσεων στα τιμολόγια προμήθειας, με ορθολογική κατανομή του κόστους μεταξύ των διαφόρων 7

8 κατηγοριών καταναλωτών, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια ανάπτυξη του ηλεκτρικού τομέα, στη βάση της οικονομικής βιωσιμότητας των σχετικών επενδύσεων και υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. iv. τη συμπίεση, κατά το δυνατόν, του κόστους παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης των αναγκαίων ανταγωνιστικών πιέσεων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής/μεταφοράς/διανομής, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι αυξήσεις τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. v. τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή της χώρας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (EU Target Model) και την επακόλουθη αναβάθμιση της δραστηριότητας της χώρας μέσω διασυνοριακού εμπορίου και τη δημιουργία ευκαιριών για εξαγωγή της πλεονάζουσας δυναμικότητας/ παραγωγής. 21. Οι ανωτέρω στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν αποφεύγοντας τις απότομες μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς, οι οποίες θα οδηγούσαν σε αυξημένη μεταβλητότητα, με αντίκτυπο τόσο στις τιμές του καταναλωτή όσο και στην οικονομική σταθερότητα των συμμετεχόντων στην αγορά. Τα ρυθμιστικά μέτρα θα πρέπει, για μια περίοδο τριώντεσσάρων ετών, να επιτύχουν ένα «ουδέτερο» περιβάλλον λειτουργίας, στο οποίο το σύνολο των συμμετεχόντων (υφιστάμενοι και νέοι συμμετέχοντες) θα γνωρίζει με βεβαιότητα τους κανόνες της αγοράς και θα είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τη «νέα πραγματικότητα», η οποία αναμένεται και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ηπιότερες ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθούν λανθασμένα σήματα στην αγορά, δημιουργώντας υψηλότερες ή χαμηλότερες προσδοκίες από αυτές που η ελληνική αγορά μπορεί να υποστηρίξει υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Οι προσδοκίες για χαμηλότερα κέρδη θα πρέπει να αντισταθμίζονται με ρυθμιστική σταθερότητα και σαφήνεια αναφορικά με τα μεταρρυθμιστικά σχέδια στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, η είσοδος νέων συμμετεχόντων θα πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές και όχι σε καιροσκοπική συμπεριφορά χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική στην αγορά. 22. Επιμέρους στόχοι του προτεινόμενου σχεδιασμού για την πρόσβαση προμηθευτών σε οικονομικούς εγχώριους πόρους ηλεκτροπαραγωγής (πάντα με απώτερο σκοπό την αύξηση του ανταγωνισμού και την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) είναι οι εξής: i) Παροχή πρόσβασης σε όλους τους κατόχους άδειας προμήθειας (πλην της ΔΕΗ) σε προθεσμιακά προϊόντα εντός ρυθμιζόμενου συμβατικού πλαισίου, η υποκείμενη αξία του οποίου σχετίζεται με λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή. Με τον τρόπο αυτό, το οικονομικό πλεόνασμα του παραγωγού που διαθέτει λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή (λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής) αναμένεται να μεταφερθεί στους τελικούς εγχώριους καταναλωτές, υπό τη μορφή χαμηλότερων τιμολογίων προμήθειας. ii) Βελτίωση της χρηματοοικονομικής ρευστότητας στη χονδρεμπορική αγορά και ελάφρυνση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει ο 8

9 Λειτουργός της Αγοράς, μέσω της εισαγωγής του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου προθεσμιακών προϊόντων, παράλληλα με την ημερήσια εκκαθάριση και τον εβδομαδιαίο διακανονισμό της προ-ημερήσιας αγοράς. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται (οικονομικός) συμψηφισμός των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στα προθεσμιακά προϊόντα και των λοιπών ποσοτήτων ενέργειας του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Η ένταξη των προθεσμιακών προϊόντων στην προ-ημερήσια αγορά γίνεται μετά από έλεγχο αναφορικά με τη δυνατότητα του προμηθευτή να χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά, βάσει των περιορισμών που τίθενται, ιδίως αναφορικά με τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που αυτός εκπροσωπεί. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η μεταφορά του πλεονάσματος του παραγωγού από τους φθηνότερους εγχώριους πόρους κατευθείαν στους πελάτες λιανικής. iii) Δυνατότητα τόνωσης της διαπραγματευτικής δύναμης των καταναλωτών, τουλάχιστον των μεγαλύτερων εξ αυτών, στον καθορισμό των τιμολογίων και λοιπών όρων προμήθειας, εφόσον τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά τους προσδιορίζουν και τις ποσότητες προθεσμιακών προϊόντων, που μπορεί να αγοράσει ο προμηθευτής τους. 9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Επιτελική Σύνοψη Α] Εισαγωγή - Κατάσταση Αγοράς - Ρύθμιση ΝΟΜΕ Στην παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Πρόσβασης στην Παραγωγή Μονάδων Χαμηλού Κόστους της ΔΕΗ: Ανάλυση Συνεπειών για την Ελληνική Αγορά

Ρύθμιση Πρόσβασης στην Παραγωγή Μονάδων Χαμηλού Κόστους της ΔΕΗ: Ανάλυση Συνεπειών για την Ελληνική Αγορά Ρύθμιση Πρόσβασης στην Παραγωγή Μονάδων Χαμηλού Κόστους της ΔΕΗ: Ανάλυση Συνεπειών για την Ελληνική Αγορά Ι.Κατσουλάκος, Κ.Κουρκουμπέτης, Γ.Δ.Σταμούλης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ημερίδα: «Θέματα Ανταγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις εφαρμογής:

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις εφαρμογής: Πρόταση της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή Μάϊος 2014 Α] Εισαγωγή Η εφαρμογή του κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα

Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» Public Power Corporation SA Η Ηλεκτρική Αγορά στην Ελλάδα Corporate και ο ρόλος Presentation της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς Αθήνα Υπόψη Δρ. Ν. Βασιλάκου Αρ. Πρωτ.: EL/SON-PR Αθήνα,

Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς Αθήνα Υπόψη Δρ. Ν. Βασιλάκου Αρ. Πρωτ.: EL/SON-PR Αθήνα, Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Υπόψη Δρ. Ν. Βασιλάκου Αρ. Πρωτ.: EL/SON-PR 00322 Αθήνα, 11.6.2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε τρεις (3) φάσεις εφαρμογής:

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε τρεις (3) φάσεις εφαρμογής: Πρόταση της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή Νέες ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής

Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής Ασφάλεια Eνεργειακού Εφοδιασμού Ρόλος και Δραστηριότητες της ΡΑΕ σχετικά με τον Τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής 9-10.6.2005 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ασφάλεια Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαμετακόμιση ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών. Γεράσιμος Αυλωνίτης Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαμετακόμιση ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών. Γεράσιμος Αυλωνίτης Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Διαμετακόμιση ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών Γεράσιμος Αυλωνίτης Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 25.10.2007 Οφέλη για την Ευρώπη Ενίσχυση ασφάλειας εφοδιασμού Ενίσχυση συνθηκών ανταγωνισμού μέσω: 1. Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές Παρουσίαση ΕΣΑΗ H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές ΙΕΝΕ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 22 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Κοζάνη, 9.7.2016 Διαδρομή στον Ιστορικό Ρόλο της Λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Προτεραιότητες Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2017 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Πρόσφατες

Διαβάστε περισσότερα

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα»

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» «Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Κων/νος Κουκλέλης, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΒΙΚΕΝ Εισαγωγικά (1) Βιομηχανία και Ενεργειακός Σχεδιασμός Διεθνώς, η ύπαρξη βιομηχανικής βάσης αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015 31.12.2015 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη,

[ 1 ] Η ΔΕΗ διαθέτει μια πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, [ 1 ] [ 1 ] >> Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010 «Η θέση της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» Ανδρέας Φρίξου Λειτουργός Α (Παρακολούθηση Αγοράς και Ανταγωνισμού) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού

Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (OEB) Μεταβαίνοντας προς τη νέα ενεργειακή εποχή προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού Ανθή Χαραλάμπους Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ 6 Απριλίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος 2012-1-

ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος 2012-1- ΣΧΟΛΙΑ ΙΕΝΕ για την ιαβούλευση της ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ΙΕΝΕ χαιρετίζει την ϖρωτοβουλία της ΡΑΕ για τον δηµόσιο διάλογο αναφορικά µε τα κρίσιµα θέµατα της

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2014 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ανασκόπηση &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 373/2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ Αλβέρτος Μαϊσης Μηχ/γος Ηλεκ/γος Μηχανικός Συνταξιούχος, πρώην Δ/ντης ΔΕΗ Χατζηκωνσταντή 30, 15452 Ψυχικό Τηλ 6741459, e-mail: amaissis@yahoo.gr Αθήνα 1-10-2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο

Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο Μελέτη που εκπονήθηκε για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Φάση Β: Παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών σχημάτων αγοράς ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας»

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης - Πρόεδρος. Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης Ενεργειακοί Διάλογοι 2015

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης - Πρόεδρος. Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης Ενεργειακοί Διάλογοι 2015 Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στέλιος Λουμάκης - Πρόεδρος Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης Ενεργειακοί Διάλογοι 2015 Δεκέμβριος 2015 ΝΟΜΕ, Προμηθευτές και Βιομηχανία Το μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις Ε.Μ.Π., 9 Νοεμβρίου 2013 Αποτελέσματα α ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 216 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 216 Βασικά Λειτουργικά & Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 216 Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α..Π.Ε.. Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 210 69 68 418, Fax: 210 69 68 031 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών: EBITDA:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 του Ομίλου ΔΕΗ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το 2005. Αθήνα 27 Μαρτίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Χρήσεως του Ομίλου ΔΕΗ Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 4,79 δις από 4,29 δις, το. Tα κέρδη προ αποσβέσεων τόκων και φόρων (EBITDA)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος

ΙΕΝΕ/Σεπτέµβριος ΣΧΟΛΙΑ ΙΕΝΕ για την ιαβούλευση της ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ΙΕΝΕ χαιρετίζει την ϖρωτοβουλία της ΡΑΕ για τον δηµόσιο διάλογο αναφορικά µε τα κρίσιµα θέµατα της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

ΔΕΗ ΑΕ. Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/ /3/2012. Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΔΕΗ ΑΕ Οικονομικά Αποτελέσματα 1/1/212 31/3/212 Αθήνα, 29 Μαΐου 212 1 Οικονομικά Αποτελέσματα Οικονομικά Αποτελέσματα 1.1 3.9.29 1/1/212 31/3/212 Γεώργιος Αγγελόπουλος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μία εκκρεµότητα έξι ετών τελειώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ CHAIRMAN AND CEO, PUBLIC POWER CORPORATION, GREECE TO THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT «THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH» ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.735,7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011 ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Προβλέψεις Τρίτου Πακέτου Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 36/2011 Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε., ανά

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο 1o ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενεργειακοί Πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος 26 η Ιανουαρίου, 2012 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξία Τροκούδη. Περίληψη

Αλεξία Τροκούδη. Περίληψη Οι υπό συζήτηση προτάσεις για την αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού Αλεξία Τροκούδη Περίληψη Κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία, η οποία επηρεάζει τόσο τη βραχυπρόθεσμη αλλά και τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Κατά το γ τρίμηνο του, συνεχίσθηκε η ευνοϊκή εξέλιξη των παραγόντων που διαμόρφωσαν την κερδοφορία της Εταιρείας στα δύο πρώτα τρίμηνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. Περράκης Περιεχόμενα 1. Επίκαιρα θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λουκάς Γ. Χριστοφόρου Ακαδημαϊκός ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - Στις 6 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας είχε ολοήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά θέλουμε εγχώρια παραγωγή; Οι εξελίξεις προοιωνίζουν χειρότερες μέρες

Τελικά θέλουμε εγχώρια παραγωγή; Οι εξελίξεις προοιωνίζουν χειρότερες μέρες 2 Δεκεμβρίου 2015 Παρέμβαση Κωνσταντίνου Κουκλέλη, Προέδρου της ΕΒΙΚΕΝ στην εκδήλωση του «ΔΙΚΤΥΟΥ» για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και τη Ευρώπη με θέμα «Η επίδραση του ενεργειακού κόστους στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα