ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΑΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΑΕ"

Transcript

1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Μετασχηματισμός των ελληνικών συστημάτων και αγορών ηλεκτρικής ενέργειας για υποδοχή μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ: Σκέψεις, προβληματισμοί και περίγραμμα προτάσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΑΕ

2 Θεματολογία παρουσίασης 2 Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι για ΑΠΕ και κατανομή Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ - προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ Ανάπτυξη - Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης

3 Θεματολογία παρουσίασης 3 Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι για ΑΠΕ και κατανομή Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ - προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ Ανάπτυξη - Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης

4 Στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι και κατανομή Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ για % μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων σε σχέση με % Εξοικονόμηση ενέργειας (αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας) 20% διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ για % μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων σε σχέση με % Εξοικονόμηση ενέργειας (αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας) 27% διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο Ελληνικοί Στόχοι ΑΠΕ μέχρι 2020 κατανομή στις τεχνολογίες/κατηγορίες ΑΠΕ 20% στη συνολική τελική ακαθάριστη ενέργεια (18% υποχρέωση από ΕΕ) 20% τουλάχιστον στην τελική κατανάλωση για θέρμανση ψύξη 10% τουλάχιστον στις μεταφορές 40% τουλάχιστον στην ακαθάριστη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Μένει να εξειδικευτούν οι νέοι στόχοι 2030 για τη χώρα 4

5 Στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι και κατανομή Δρόμος για την επίτευξη των στόχων ΑΠΕ στη χώρα (σχεδόν στα μισά της συνολικής ισχύος στόχου 2020) 5 Το 2014 επετεύχθη διείσδυση 24,5% στο σύνολο της κατανάλωσης ηλ. ενέργειας. Ο στόχος 40% (με υπολογισμό βάσει σχετικής μεθοδολογίας) για το 2020 φαίνεται μακρινός

6 Στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι και κατανομή Ανάγκη επίσπευσης/στήριξης αιολικών εγκαταστάσεων Χωρίς αιολικά είναι αδύνατη η επίτευξη του στόχου Απαιτείται η επανεξέταση του πλαισίου ώστε να επιτυγχάνεται η συναίνεση τοπικών κοινωνιών Αποσαφήνιση πολιτικής: ανάπτυξη δικτυακών υποδομών στοχευμένα σε περιοχές υψηλού δυναμικού ή εγκατάσταση αιολικών σε περιοχές με χαμηλότερο δυναμικό και υφιστάμενα δίκτυα; Σε κάθε περίπτωση αναγκαία η αξιοποίηση αιολικού δυναμικού ιδίως σε Αιγαίο (διασυνδέσεις νησιών και νησίδων) για την ταυτόχρονη επίτευξη και άλλων στόχων (ΥΚΩ, ασφάλεια εφοδιασμού κλπ). Δεν αναμένεται στο εγγύς μέλλον σημαντική συνδρομή από offshore αιολικά Απαιτείται και αναθεώρηση στόχων με αύξηση ισχύος-στόχου των ΦΒ Δεν θα λυθεί το πρόβλημα μόνο με ΦΒ, ωστόσο θα δοθεί περαιτέρω ώθηση, βάσει και της εξέλιξης του κόστους εγκατάστασής τους Ενεργοποίηση λοιπών τεχνολογιών για συνδρομή στην επίτευξη του στόχου Αξιοποίηση Γεωθερμίας με τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας στα εντοπισμένα πεδία υψηλής θερμοκρασίας Ανάπτυξη ηλιοθερμικών σε Κρήτη ή και Πελοπόννησο Αξιοποίηση βιομάζας με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αγροτική πολιτική 6

7 Θεματολογία παρουσίασης 7 Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι για ΑΠΕ και κατανομή Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ - προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ Ανάπτυξη - Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης

8 Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις (2014/C 200/01) προβλέπουν: Από για όλα τα νέα καθεστώτα ενισχύσεων: Αμοιβή ενέργειας με προσαύξησης τις τιμής αγοράς Τυποποιημένες υποχρεώσεις εξισορρόπησης, εκτός κι αν δεν υπάρχει ενδο-ημερήσια αγορά Θέσπιση κινήτρων για μη παραγωγή με αρνητικές τιμές Εξαιρέσεις για ΑΠΕ έως 500 kw και έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά έως 3 MW ή έως 3 Α/Γ Ενισχύσεις για τουλάχιστον 5% νέου δυναμικού μέσω προσφορών σε ανταγωνιστική διαδικασία τη διετία Από για όλα τα νέα καθεστώτα ενισχύσεων: Οι ενισχύσεις πρέπει να δίδονται μέσω προσφορών σε ανταγωνιστική διαδικασία εκτός αν αποδεικνύεται ότι: πολύ λίγα έργα μπορούν να είναι επιλέξιμα μια ανταγωνιστική διαδικασία θα αυξήσει τα επίπεδα στήριξης μια ανταγωνιστική διαδικασία θα οδηγήσει σε χαμηλά ποσοστά επίτευξης του έργου (πολύ χαμηλές προσφορές) Εξαιρέσεις για ΑΠΕ έως 1 ΜW και επιδεικτικά έργα πλην αιολικών έως 6 MW ή έως 6 Α/Γ Ανοικτές διαδικασίες σε όλες τις τεχνολογίες. Επιτρέπεται διαφοροποίηση με αιτιολόγηση βάσει κριτηρίων Αφαίρεση τυχόν επενδυτικών ενισχύσεων από ενισχύσεις λειτουργίας. Ενισχύσεις μέχρι απόσβεση επενδύσεων. Σε περιπτώσεις έλλειψης ανταγωνιστικών διαδικασιών, εφαρμογή των προβλεπόμενων από

9 Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ 9 Βασικά σημεία και συμπεράσματα Απαιτείται άμεση αναδιάρθρωση των υφιστάμενων πλαισίων στήριξης Στόχος η σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων και της απαλλαγής από υποχρέωση εξισορρόπησης Αναθεωρημένο πλαίσιο στήριξης για νέο δυναμικό ΑΠΕ από Θέσπιση μηχανισμών αγοράς (ανταγωνιστικές διαδικασίες) για νέες επενδύσεις ΑΠΕ Διαγωνισμοί για κατώτερη τιμή πώλησης ενέργειας Συμμετοχή σε μηχανισμούς προσφορών ενέργειας Θέσπιση κριτηρίων διαφοροποίησης ΑΠΕ στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης Μη ενίσχυση για βιοκαύσιμα από τρόφιμα Μέγιστη διάρκεια καθεστώτων στήριξης τα 10 έτη και με έγκριση της Επιτροπής

10 Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ 10 Ερωτήματα που προκύπτουν: Εξακολούθηση της προτεραιότητας στην κατανομή; Προσφορές όπως οι συμβατικές μονάδες; Πρόβλεψη παραγωγής; Αποσαφήνιση καθεστώτος για παλαιό δυναμικό ΑΠΕ Ενδεχόμενη αναθεώρηση Οδηγίας για τις ΑΠΕ για την προσαρμογή των προβλέψεων για τους μηχανισμούς στήριξης βάσει των κατευθυντήριων για τις κρατικές ενισχύσεις. Ακολούθως ενσωμάτωση.

11 Θεματολογία παρουσίασης 11 Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι για ΑΠΕ και κατανομή Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ - προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ Ανάπτυξη - Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης

12 Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model 12 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Target Model: Συμμετοχή των ΑΠΕ στις προσφορές στην αγορά (προθεσμιακές, day ahead, intra-day, επικουρικές); Απαιτείται αποσαφήνιση από νέα Οδηγία για προτεραιότητα στην κατανομή και τρόπος λειτουργίας του ανταγωνισμού για τις ΑΠΕ. Αναμονή αποσαφήνισης του συστήματος προσφορών που θα υιοθετηθεί στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Προβληματική η σύναψη διμερών. Εξέταση προσφορών με portfolio και όχι ανά μονάδα. Προσδιορισμός ΟΤΣ με έντονη διείσδυση ΑΠΕ: Με το ισχύον σύστημα, θα έχουμε 40% της ενέργειας (στόχος 2020) εκτός ανταγωνισμού και προσδιορισμού ΟΤΣ. Επανεξέταση του μηχανισμού, στο πλαίσιο και των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις.

13 Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model 13 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του ΕΤΜΕΑΡ. Ένα ρυθμιζόμενο κόστος ενέργειας ή ένα πρόσθετο περιβαλλοντικό τέλος (ή φόρος) ; Αναμονή Απόφασης ΣτΕ. Αν κριθεί ως κόστος ενέργειας, επανεξέταση του μηχανισμού με ενδεχόμενη αναπροσαρμογή ή κατάργησή του. Ευελιξία συστήματος ηλεκτροπαραγωγής - Επικουρικές υπηρεσίες: Έλλειψη αγοράς για εφεδρείες ισχύος που αυξάνονται σημαντικά με την αύξηση της συμμετοχής ΑΠΕ. Δημιουργία ξεχωριστής αγοράς επικουρικών (εφεδρειών ισχύος) το συντομότερο. Μηχανισμός εμπορίας ρύπων. Εξετάζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναδιάρθρωση του ώστε να αυξηθεί η επίδρασή του. Η αύξηση της αξίας δικαιωμάτων θα ενισχύσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ καθώς θα αυξήσει την ΟΤΣ.

14 Θεματολογία παρουσίασης 14 Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι για ΑΠΕ και κατανομή Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ - προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ Ανάπτυξη - Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης

15 Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 15 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Η μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ προϋποθέτει αποθήκευση ενέργειας Διερευνήσεις της ΡΑΕ βάσει μελετών ΕΜΠ σε συνεργασία με τον Διαχ. Συστήματος :Διερεύνηση δυνατοτήτων διείσδυσης αιολικής ισχύος 5 GW στο Σύστημα (ΕΜΠ για λογαριασμό ΡΑΕ-ΔΕΣΜΗΕ και στοιχεία ΚΑΠΕ) : Διερεύνηση δυνατοτήτων διείσδυσης ισχύος ΑΠΕ 3-18 GW στο Σύστημα σταδιακά μέχρι το 2025 (ζήτηση έως 86/93 TWh, χωρίς χρήση διασυνδέσεων για εξαγωγές ΑΠΕ) (ΕΜΠ για λογαριασμό ΡΑΕ) : Δυνατότητες ανάπτυξης ΑΣ στην ηπειρωτική χώρα και προκαταρκτική κοστολόγησή τους (ΕΜΠ για λογαριασμό ΡΑΕ) 2012: Δημόσια Διαβούλευση από ΡΑΕ βασικών αρχών και κατευθύνσεων για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα : Διατύπωση και Προκαταρκτική Αξιολόγηση Εναλλακτικών Προτάσεων για τη Διαχείριση και Τιμολόγηση Σταθμών Αποθήκευσης στο Σύστημα (ΕΜΠ για λογαριασμό ΡΑΕ)

16 Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 16 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Βασικά συμπεράσματα μελετών ΡΑΕ Διαχ. Συστήματος - ΕΜΠ Μέχρι τα επίπεδα των 5,5 GW ΑΠΕ στο Σύστημα, δεν διαφαίνεται ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης ΑΣ (περιορισμένες περικοπές 3-4% και συμμετοχή αιολικών στο ενερ. ισοζύγιο ~20%) Από το επίπεδο των 8 GW ΑΠΕ, οι περικοπές είναι σημαντικές (αιολικών ~15%) και δικαιολογείται η ανάπτυξη ΑΣ: Για συνολική ισχύ ΑΠΕ ~13 GW (10 GW αιολικά, 2 GW ΦΒ, σε επίπεδα φορτίου ~73 TWh-2020), ΑΣ ισχύος 1 GW μειώνουν τις περικοπές από ~21% στα επίπεδα του 14%. Περαιτέρω μείωση έως ~10% με άλλο 1GW ΑΣ. (μελέτη ΕΜΠ ) Για συνολική ισχύ ΑΠΕ ~11,5 GW (7 GW αιολικά, 3,5 GW ΦΒ, σε επίπεδα φορτίου ~68 TWh-2020), ΑΣ ισχύος 1 GW μειώνουν τις περικοπές από ~20% στα επίπεδα του 14%. Περαιτέρω μείωση έως ~10-11% με άλλο 1 GW ΑΣ. (μελέτη ΕΜΠ ) Προφανώς, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει σημαντική επίπτωση στις περικοπές. (μελέτη ΕΜΠ ) Η οικονομική βιωσιμότητα των ΑΣ δεν επιτρέπει πλήρη ανάκτηση της απορριπτόμενης αιολικής παραγωγής. Πιθανή ανάκτηση έως 50-60%.

17 Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 17 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Προταθέν από τη ΡΑΕ μοντέλο διαχείρισης και τιμολόγησης των ΑΣ στο Σύστημα : Δραστηριοποίηση στην Αγορά και συσχέτιση με ΑΠΕ Πλήρης συμμετοχή στην Αγορά (ημερήσια αγορά ενέργειας, αγορά επικουρικών υπηρεσιών, μηχανισμός διασφάλισης επαρκούς ισχύος κλπ.) Διαχείριση ΑΣ αποκλειστικά από Παραγωγό μέσω δηλώσεων παραγωγής-φορτίου (και κοινών δηλώσεων με συνεργαζόμενους σταθμούς ΑΠΕ) Δυνατότητα για διμερή συμβόλαια με σταθμούς ΑΠΕ για αποφυγή περικοπών Αξιοποίηση πλεονάζουσας ενέργειας συνόλου σταθμών ΑΠΕ του Συστήματος Αναγκαία μεθοδολογία εκτίμησης της πλεονάζουσας αιολικής παραγωγής που εκμεταλλεύονται οι ΑΣ (σε τοπικό επίπεδο ή συνολικά στο Σύστημα) και επιμερισμού στους σταθμούς. Επίσης, μηχανισμού ενδοημερήσιου επαναπρογραμματισμού της αποθήκευσης για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της διαθέσιμης πλεονάζουσας ενέργειας ΑΠΕ. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και του μηχανισμού αυτού.

18 Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 18 Προταθέν από τη ΡΑΕ μοντέλο διαχείρισης και τιμολόγησης των ΑΣ στο Σύστημα : Τιμολόγηση σε ΟΤΣ & ενίσχυση για αξιοποίηση ενέργειας ΑΠΕ Πώληση ενέργειας πάντοτε στην ΟΤΣ (ΟΤΑ) Αγορά ενέργειας κατά βάση στην ΟΤΣ (ΟΤΑ). Ειδική αμοιβή για απορρόφηση πλεονάζουσας παραγωγής ΑΠΕ: Από τους συνεργαζόμενους σταθμούς ΑΠΕ (κοινή δήλωση φορτίου-παραγωγής): Αποζημίωση ΑΣ από ΑΠΕ μέσω διμερών συμβολαίων. FiT για το σύνολο της παραγωγής ΑΠΕ. Από το σύνολο των περικοπτόμενων ΑΠΕ του Συστήματος (τοπικά ή συνολικά): Ενίσχυση ΑΣ με μέρος της FiT. Αντίστοιχη μείωση αποζημίωσης (FiT) ΑΠΕ. Δυνατότητα για πρόσθετη ενίσχυση, εφόσον κριθεί απαραίτητο (βιωσιμότητα σταθμών) και εφικτό (κόστος για Αγορά): Τιμών αγοράς ενέργειας, με επιδότηση συνιστώσας κόστους CO2, Ισχύος, μέσω του ΜΔΕΙ Εκκαθάριση σε ΟΤΑ για αποκλίσεις παραγωγής-απορρόφησης (κοινή δήλωση) Απαλλαγή ΑΣ από χρεώσεις Ειδικού Λογαριασμού (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ), επιβολή χρέωσης χρήσης Συστήματος και απωλειών Συστήματος Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του

19 Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 19 Παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο Θεσμοθέτηση διμερών συμβολαίων για ΑΣ και συνεργαζόμενους σταθμούς ΑΠΕ και ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισής τους από Διαχειριστή (εντολές κατανομής, εξαίρεση των ΑΠΕ από περιορισμούς παραγωγής κ.λπ.). Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης της πλεονάζουσας αιολικής παραγωγής που εκμεταλλεύονται οι ΑΣ και επιμερισμού στους σταθμούς και μηχανισμού ενδοημερήσιου επαναπρογραμματισμού αποθήκευσης. Θεσμοθέτηση ενίσχυσης των ΑΣ από τον μηχανισμό εγγυημένων τιμών για την πλεονάζουσα αιολική παραγωγή που αποθηκεύουν (με ταυτόχρονη απομείωση της αποζημίωσης των ΑΠΕ για την ίδια ενέργεια) ή και με επιδότηση της τιμής αγοράς της, εάν κριθεί αναγκαίο και εφικτό. Αντικατάσταση (ή επαρκής μείωση) της αποζημίωσης των Α/Π για περικοπές (ν.3851/2010) που υφίστανται οι σταθμοί ΑΠΕ κατ εντολή του Διαχειριστή, με την σύναψη διμερών συμβολαίων με ΑΣ ή την μείωση/εξάλειψη των περικοπών κατά την Κατανομή (κίνητρο συνεργασίας με ΑΣ). Ρύθμιση ζητημάτων αδειοδότησης, περιλαμβανομένων των ΑΣ με σταθμούς ΑΠΕ σε κορεσμένα δίκτυα.

20 Θεματολογία παρουσίασης 20 Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι για ΑΠΕ και κατανομή Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ - προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ Ανάπτυξη - Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης

21 Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ Προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ 21 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Φιλοσοφία κώδικα για διαχείριση ΑΠΕ Κατηγοριοποίηση, πέραν της τεχνολογίας, ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού Μονάδες που μπορούν να εγγυώνται ημερήσια ενέργεια που δηλώνουν, και με δυνατότητα κατανομής / παροχής επικουρικών υπηρεσιών Μονάδες που μπορούν να εγγυώνται το ωριαίο προφίλ παραγωγής που δηλώνουν Μονάδες χωρίς εγγύηση ενέργειας ή προφίλ παραγωγής Διαμόρφωση κανόνων ένταξης και λειτουργίας βάσει μελετών Απορρόφηση κατά προτεραιότητα Οι εφεδρείες ισχύος κατανεμόμενων μονάδων θα πρέπει να επιτρέπουν την απορρόφηση της προβλεπόμενης παραγωγής των μη κατανεμόμενων Μονάδων, ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, μέχρι ενός επιπέδου παραγωγής τους Το επίπεδο προκύπτει ως γινόμενο του φορτίου του Συστήματος ΜΔΝ επί συντελεστή υπολογισμού εφεδρειών

22 Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ Προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ 22 Διαμόρφωση πολιτικής ένταξης / διαχείρισης Περιοδικές μελέτες βελτίωσης των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (ΥΒΔ). Τροποποίηση υφιστάμενων ή και εισαγωγή νέων κανόνων ένταξης και λειτουργίας, καθώς και τρόπος εφαρμογής τους ανά κατηγορία μονάδων ή/και τεχνολογία. Επιπτώσεις των προτεινόμενων κανόνων στη λειτουργία τόσο των ήδη εγκατεστημένων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ, καθώς και των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Οι επιπτώσεις αυτές εκτιμώνται ανά κατηγορία μονάδων και ανά τεχνολογία. Απαιτήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών των στοιχείων του Δικτύου και των μονάδων και αναγκαιότητα πρόσθετου εξοπλισμού για την εφαρμογή των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Περιοδικές μελέτες για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ, με βάση τους λειτουργικούς κανόνες. Εκτιμήσεις για τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής και ανά τεχνολογία Ενδεχόμενες αλληλεξαρτήσεις ανά κατηγορία μονάδων ή και τεχνολογία κατά την ανάπτυξη του νέου δυναμικού, Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των Μονάδων και πρόσθετου εξοπλισμού τους, Πρόσθετες απαιτήσεις για τα συστήματα ΜΔΝ από την ανάπτυξη του νέου δυναμικού (πχ. εφεδρείες), Αναγκαιότητα τροποποίησης των κανόνων ένταξης και λειτουργίας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ Ειδικότερα θέματα αδειοδότησης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ Σκοπιμότητα μελετών Αναθεώρηση των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Κατάρτιση των σχετικών Συμβάσεων Πώλησης Προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέου δυναμικού Προγραμματισμό ενισχύσεων των δικτύων ή των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας των Συστημάτων ΜΔΝ Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του

23 Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ Προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ 23 Περιορισμός απορρόφησης. Αρχές Προϋπόθεση περιορισμού της παραγωγής ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ η εξάντληση κάθε δυνατότητας περιορισμού της παραγωγής συμβατικών μονάδων που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ Μονάδες ΑΠΕ και Μονάδες ΑΠΕ Υβριδικών Σταθμών έχουν προτεραιότητα έναντι των Μονάδων ΣΗΘΥΑ, Οι ελεγχόμενες μονάδες Υβριδικού Σταθμού έχουν προτεραιότητα στην ένταξη, έναντι των συμβατικών μονάδων και μονάδων ΣΗΘΥΑ. Αναλογικός περιορισμός, βάσει της ισχύος που έχει προγραμματιστεί ανά ώρα κατανομής, της παραγωγής κάθε κατηγορίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ μέχρι της τεχνικά ελάχιστη παραγωγή τους. Προηγείται επαναπρογραμματισμός κατανομής της προσφερόμενης ενέργειάς των ΥΒΔ. Εφόσον απαιτηθεί, απεντάξεις μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ με προτεραιότητα Απεντάσσονται πρώτα οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ. Μονάδες ΑΠΕ και Ελεγχόμενες Μονάδες Υβριδικών Σταθμών που δεν παρέχουν αναγκαίες Επικουρικές Υπηρεσίες (όπως Εφεδρείες Ενεργού Ισχύος) απεντάσσονται πρώτες. Μονάδες ΑΠΕ και οι ελεγχόμενες μονάδες ΥΒΔ που παρέχουν αναγκαίες Επικουρικές Υπηρεσίες απεντάσσονται τελευταίες. Σε κάθε περίπτωση Επανεκτιμάται η δυνατότητα απένταξης συμβατικών μονάδων, λόγω περιορισμού της διείσδυσης των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ Μέριμνα Διαχειριστή ΜΔΝ για την εκ περιτροπής απένταξη των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΔ ανά κατηγορία και τεχνολογία, ώστε σε ετήσια βάση να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν ισοδύναμο αποτέλεσμα

24 Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ Προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ 24 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Υβριδικοί σταθμοί Συνδυασμός πρωτογενούς πηγής ΑΠΕ με αποθήκευση και ελεγχόμενη παραγωγή της αποθηκευμένης ενέργειας Κύρια σκοπιμότητα Μεγαλύτερη διείσδυση της πρωτογενούς πηγής, ειδικά σε κορεσμένα δίκτυα με μεγάλες περικοπές απορρόφησης Διασφάλιση εγγυημένης διαθεσιμότητας ισχύος και ενέργειας, μέσω της αποθήκευσης και της ελεγχόμενης παραγωγής. Παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Απορρόφηση της πρωτογενούς πηγής κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών ΑΠΕ, για συμψηφισμό με απορρόφηση ενέργειας προς αποθήκευση συνδυασμό με ελεγχόμενη παραγωγή, για απόδοση της εγγυημένης ενέργειας Δυνατότητα περαιτέρω έγχυσης της πλεονάζουσας ενέργειας ΑΠΕ, χωρίς προτεραιότητα, με την επιφύλαξη περιορισμών απορρόφησης και περικοπών ομοίως με τις λοιπές μονάδες ΑΠΕ που δεν ανήκουν σε υβριδικούς.

25 Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ Προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ 25 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Υβριδικοί σταθμοί Προβλέπεται περιορισμός απορρόφησης από το δίκτυο, επιτρέπεται περιστασιακά μόνο για περιπτώσεις επάρκειας τροφοδοσίας - όταν απαιτείται η απόδοση της εγγυημένης ενέργειας και δεν μπορεί αυτή να καλυφθεί από τη πρωτογενή πηγή και το απόθεμα. Ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό παραγωγής ΑΠΕ και αποθήκευσης (όρια ανοχής και αποκλίσεων) τη συμμετοχή της πρωτογενούς πηγής σε συνδυασμό με τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής για την απόδοση της εγγυημένης. Πληρωμές / ποινές για ενέργεια / αποκλίσεις εντολών κατανομής διαθεσιμότητα ισχύος / μη απόδοση της εγγυημένης ενέργειας-ισχύος υπέρβαση της απορρόφησης από το δίκτυο και αποκλίσεις κατά το συμψηφισμό παραγωγής ΑΠΕ και αποθήκευσης

26 Θεματολογία παρουσίασης 26 Ενεργειακοί στόχοι ΕΕ - Ελληνικοί στόχοι για ΑΠΕ και κατανομή Αναδιάρθρωση μηχανισμών στήριξης ΑΠΕ Επιδράσεις από αναδιάρθρωση μηχανισμών αγοράς Διασυνδεδεμένου Συστήματος- Target Model Αναγκαιότητα Αποθήκευσης Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Διείσδυση ΑΠΕ στα ΜΔΝ - προβλέψεις Κώδικα ΜΔΝ Ανάπτυξη - Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης

27 Αναπτυξη Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης 27 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Υπάρχει έλλειψη αναγκαίων δικτυακών υποδομών για την απορρόφηση ΑΠΕ Διαπιστωμένες αναγκαίες ενισχύσεις Συστήματος από το ΔΠΑ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Βρόγχος 400kV στην Πελοπόννησο Ενίσχυση δικτύου 150kV σε περιοχές της Μακεδονίας Ενίσχυση δικτύου 400kV Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΚΥΤ Ν. Σάντας) Ανάληψη κόστους και ρίσκου από την πολιτεία (μέσω ΔΠΑ) για εκτεταμένα έργα Συστήματος με αποδεδειγμένο όφελος για τον καταναλωτή Προσδιορισμός περιοχών με δυνατότητα ανάπτυξης αιολικών (με βάση κανόνες χωροταξικού σχεδιασμού, αιολικού δυναμικού κλπ) Προσδιορισμός αναγκαίων ενισχύσεων του Συστήματος, αναγνώριση «έργων μείζονος σημασίας» που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό όφελος σε σχέση με το κόστος τους (π.χ. διασυνδέσεις νήσων) και ένταξη στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (αποπληρωμή μέσω τελών χρήσης Συστήματος) με αυξημένο επιτόκιο Ανάκτηση μέρους ή το συνόλου του κόστους από συνδεόμενους σταθμούς ΑΠΕ (π.χ. με βάση ειδική ταρίφα ή άλλη διαδικασία)

28 Αναπτυξη Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης 28 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Αναγκαίες διασυνδέσεις ΜΔΝ για αξιοποίηση δυναμικού ΑΠΕ Δεν φαίνεται εφικτή η επίτευξη του στόχου χωρίς την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού των νησιών Περαιτέρω, η διασύνδεση νησιών έχει πλεονεκτήματα και δείχνει μονόδρομος για την ηλεκτροδότησή τους (διασφάλιση απρόσκοπτου εφοδιασμού, αποφυγή ΥΚΩ, απεξάρτηση από πετρέλαιο-παύση σταθμών κλπ) Επικαιροποίηση στρατηγικού σχεδιασμού (ενιαίος και modular) με βάση και τη δυνατότητα αξιοποίησης ΑΠΕ στο Αιγαίο με ένταξη και σχετικών σχεδίων ιδιωτών Κατασκευή των διασυνδέσεων με γνώμονα την ελάφρυνση των καταναλωτών με συμμετοχή των παραγωγών ΑΠΕ στο κόστος κατασκευής

29 Αναπτυξη Ενίσχυση Δικτυακών Υποδομών και Υποδομών Διαχείρισης 29 Ημερίδα ΑΠΘ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του Ευελιξία συστήματος ηλεκτροπαραγωγής Απαιτούνται ευέλικτες μονάδες με δυνατότητα παροχής εφεδρειών και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Ζητούμενο ένας ορθολογικός σχεδιασμός αγοράς για ευελιξία συστήματος ηλεκτροπαραγωγής (παροχή των αναγκαίων εφεδρειών και κοστολόγηση), δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. αντλησ/ση), μέτρα για την διατήρηση ευέλικτου δυναμικού Δυνατότητα παροχής εφεδρειών και επικουρικών υπηρεσιών από ΑΠΕ Διαχείριση της αιολικής παραγωγής μέσω δημιουργίας κεντρικού και περιφερειακών κέντρων παρακολούθησης και διαχείρισης αιολικής παραγωγής Οριοθέτηση περιοχών και ενδεχομένως δημιουργία περιφερειακού κέντρου διαχείρισης σε καθεμιά Εισαγωγή συστημάτων πρόβλεψης και δημιουργία κέντρου παρακολούθησης και διαχείρισης αιολικών σε συνεργασία με τα περιφερειακά κέντρα και το ΚΕΕ

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 30 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: , Fax: URL:

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Αν. Καθ. Σταύρος Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Συμμετοχή στην ευθύνη για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για τις ΑΠΕ: Μπορούμε, αλλά θέλουμε; Νίκος Μπουλαξής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τουλάχιστον 9-10 GW αιολικών μέχρι το 2020... Δεσμευτικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις Ε.Μ.Π., 9 Νοεμβρίου 2013 Αποτελέσματα α ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 2 η Απογευματινή Συνάντηση του ΙΕΝΕ Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής Ομάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Page 1 Θεµατικές ενότητες I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ειρήνη Παντέρη. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Ειρήνη Παντέρη Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διασχολικό Σεμινάριο ΕΜΠ με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Η Στρατηγική της Ενέργειας»

Διασχολικό Σεμινάριο ΕΜΠ με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Η Στρατηγική της Ενέργειας» Διασχολικό Σεμινάριο ΕΜΠ με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Η Στρατηγική της Ενέργειας» Οι ΑΠΕ στο Ενεργειακό Μίγμα της Ελλάδας Μάιος 2017 Στέλιος Λουμάκης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ «Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Οι προτάσεις του ΣΕΦ 19 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας - Ενέργεια & Ανάπτυξη 2014 Αθήνα, 12-11-2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Τμήμα Ηπείρου Ιωάννινα, 21 Μαρτίου 2009 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές Παρουσίαση ΕΣΑΗ H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση - Προοπτικές ΙΕΝΕ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 22 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαμορφούμενες προκλήσεις για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση

Οι διαμορφούμενες προκλήσεις για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση Οι διαμορφούμενες προκλήσεις για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος ΡΑΕ Οι προκλήσεις Νέοι Ευρωπαϊκοί στόχοι: 20-20-20 20% ΑΠΕ στην κατανάλωση 20% μείωση των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες ΕΛΕΤΑΕΝ Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2015 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Αύγουστος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν.

Συνέδριο ΙΕΝΕ Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομ/κης Αυτ/σης Κυκλάδων, του Δήμου Ερμούπολης και του ΤΕΔΚ Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δυνατότητα Αξιοποίησης ΑΠΕ, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σταδιακή Απεξάρτηση από το Πετρέλαιο Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτροκίνηση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ηλεκτροκίνηση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Η Ηλεκτροκίνηση στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 1 st EcoMobility Conference 2018 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018 Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά:

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά: Το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο κεντρικό κορμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών

Πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών Πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών 4 Ιουλίου 2013 Τα συμπεράσματα βασίζονται σε μελέτες του ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ

Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ Ανάλυση των βασικών παραμέτρων του Ηλεκτρικού Συστήματος ηλεκτρικής ενεργείας της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ Δρ. Ρογήρος Ταπάκης ΟΕΒ 09 Μαΐου 2018 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Ανάλυση Ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα, τηλ.: , Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα, τηλ.: , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 210 69 68 418, Fax: 210 69 68 031 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. που συνοδεύει την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 4. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Δημόσια Διαβούλευση 25 Ιουνίου Ιουλίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 4. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Δημόσια Διαβούλευση 25 Ιουνίου Ιουλίου 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 4 στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Δημόσια Διαβούλευση 25 Ιουνίου 2015 25 Ιουλίου 2015 Τίτλος Περιγραφή Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 4 στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΠΡΟΣ την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Υπόψη : Προέδρου, Δρ. Ν. Βασιλάκου elecodes-system@rae.gr Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Φεβρουάριος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον»

ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής μέσα στο νέο ενεργειακό περιβάλλον» Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Η πρόκληση Το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής, σε παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση- Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση- Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. H Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μετάβαση- Τελευταίες Εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ 28/3/2018

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011 ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Προβλέψεις Τρίτου Πακέτου Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Συνθήκες Μεγάλης Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών

Το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Συνθήκες Μεγάλης Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Συνθήκες Μεγάλης Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Α. Κορωνίδης a.koronidis@admie.gr Ημερίδα Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 8 Νοεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2014

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Φεβρουάριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Φεβρουάριος 2014 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα