Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο"

Transcript

1 Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα

2 Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 2

3 Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε αφορούσε: «Τι είναι η τηλεδιάσκεψη και πως πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξαε;» Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτημα εστιάζεται στην περιγραφή. Το δεύτερο σχετιζόταν με το: «Μπορούμε να προβλέψουμε την απόδοση ενός φοιτητή από το βαθμό συμμετοχής και ενεργοποίησής του κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης;» Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτημα εστιάζεται στην στην πρόγνωση. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 3

4 Το τρίτο ήταν: «Με ποια μέσα και ποιες τεχνικές μπορούμε να βελτιώσουμε το βαθμό αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια μίας τηλεδιάσκεψης;» Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτημα εστιάζεται στη βελτίωση/ανάπτυξη. β η Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 4

5 Το τέταρτο σχετιζόταν με το: «Πως νοιώθουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης λδά και πως την αντιλαμβάνονται;» ; Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτημα εστιάζεται στην ερμηνεία. ί Το πέμπτο και τελευταίο ερώτημα αφορούσε: : «Ποια είναι η σχέση της αλληλεπίδρασης σε μία τηλεδιάσκεψη με την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι φοιτητές από τη συμμετοχή τους σε αυτήν; Η ικανοποίηση αυξάνει όσο αυξάνει η αλληλεπίδραση;» Στην περίπτωση αυτή το ερευνητικό ερώτημα εστιάζεται στην στην εξήγηση. Εδ Ειδικότερα, Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 5

6 ερμηνεία αναφέρεται στην Η κατανόηση ενός φαινομένου, γεγονότος ή πράγματος, χωρίς να προσδιορίζονται αιτιοκρατικές σχέσεις. Η εξήγηση αποτελεί την προσπάθεια προσδιορισμού κατά βάση σχέσεων αιτίας και αιτιατού. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 6

7 Καταληκτικά Καταληκτικά Διαπιστώνουμε Διαπιστώνουμε ότι ότι τα τα προηγούμενα προηγούμενα μπορούν μπορούν να να ταξινομηθούν ταξινομηθούν σε σε πέντε πέντε μπορούν μπορούν να να ταξινομηθούν ταξινομηθούν σε σε πέντε πέντε βασικούς βασικούς τύπους τύπους έρευνας έρευνας στην στην εκπαίδευση εκπαίδευση: εκπαίδευση εκπαίδευση: o Περιγραφή Περιγραφή o Πρόγνωση Πρόγνωση o Βελτίωση/ανάπτυξη Βελτίωση/ανάπτυξη o Ερμηνεία Ερμηνεία o Εξήγηση Εξήγηση Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 7 o Εξήγηση Εξήγηση

8 Τι πρέπει να σκεφτώ στη συνέχεια; Κάθε ερώτημα με ποια στρατηγική θα το απαντήσω; Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 8

9 Υπάρχουν 2 είδη στρατηγικής σύμφωνα με τον Robson (2007): o Η ευέλικτη στρατηγική: όταν ξεκινά η έρευνα ο ερευνητής δεν έχει κατά νου μια συγκεκριμένη θεωρία, δεν γνωρίζει επακριβώς τον τρόπο που θα συλλέξει τα στοιχεία, ούτε τον τρόπο που θα τα μελετήσει. Ο σχεδιασμός συνεχώς διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της έρευνας. o Ημηευέλικτηστρατηγική: από την πρώτη στιγμή ο ερευνητής έχει μια θεωρία και θέλει να την επαληθεύσει ή να την απορρίψει, π.χ. μέσα από συγκεκριμένο πείραμα. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 9

10 Οι θεωρίες δημιουργούνται: Εκ των υστέρων Μια θεωρία μπορεί να δημιουργηθεί αφού πρώτα παρατηρηθεί ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. Την διαδικασία αυτή ακολούθησαν πολλοί ανθρωπολόγοι που προσέγγισαν κοινωνίες εντελώς διαφορετικές από τις δικές τους και, στη συνέχεια, υιοθετήθηκε και από ερευνητές άλλων χώρων. Με βάση αυτή την διαδικασία ελέγχουμε την αλήθεια ή την ισχύ της θεωρίας με βάση μεταγενέστερες έρευνες. Εκ των προτέρων Μια θεωρία μπορεί να δημιουργηθεί εκ των προτέρων. Με βάση αυτή την διαδικασία ελέγχουμε την αλήθεια της θεωρίας διατυπώνοντας μια ή περισσότερες υποθέσεις που συνεπάγονται από αυτή και ερευνούμε αν επαληθεύονται στην πραγματικότητα. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 10

11 Η ευέλικτη στρατηγική συνδυάζεται συνήθως με ζητήματα ερμηνείας και με ποιοτικές μεθόδους έρευνας όπως: o Εθνογραφικές o Μελέτες περίπτωσης o Ιστορικές o Έρευνες δράσης κ.ά. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 11

12 Η μη ευέλικτη στρατηγική συνδυάζεται συνήθως με ζητήματα εξήγησης και με ποσοτικές μεθόδους έρευνας όπως: o Πείραμα o o Έρευνα συσχέτισης Μετα-ανάλυση ανάλυση κ.ά. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 12

13 Θα μπορούσε κάποιος να παρουσιάσει συνοπτικά τα προηγούμενα ως εξής: Εξήγηση Vs Ερμηνεία Ποσοτικές μέθοδοι Vs Ποιοτικές μέθοδοι Αντικειμενική πραγματικότητα Vs Πραγματικότητα που κατασκευάζεται Μελέτη συμπεριφορών Vs Μελέτη νοημάτων Παραγωγικοί συλλογισμοί Vs Επαγωγικοί συλλογισμοί Δύσκαμπτη δομή Vs Εύκαμπτη δομή Σκοπός: ο έλεγχος των θεωριών Vs Σκοπός: η δημιουργία θεωριών με εμπειρικά δεδομένα από τα εμπειρικά δεδομένα Διατύπωση ερευνητικών Vs Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων προβλημάτων ή ερωτημάτων Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 13

14 Η επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τον ίδιο τον ερευνητή και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα! Με άλλα λόγια, εξαρτάται από το αν ο ερευνητής θεωρεί ότι η πραγματικότητα υφίσταται ανεξάρτητα από τα άτομα που την παρατηρούν ή ότι η γνώση που αποκτούμε για την πραγματικότητα πηγάζει από τις εμπειρίες μας. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 14

15 Οι επιστήμονες που απαντούν καταφατικά στο πρώτο δέχονται ότι τα κοινωνικά φαινόμενα είναι όπως τα φυσικά φαινόμενα, αντικειμενικά «πράγματα» που μπορούν α) να παρατηρηθούν επιστημονικά και β) να ανακαλυφθούν γενικοί αιτιακοί κανόνες που τα καθορίζουν (εξηγητικό μοντέλο). Έτσι τα κοινωνικά φαινόμενα μπορούν να μελετηθούν γι αυτούς τους επιστήμονες με εργαλεία των Φυσικών Επιστημών. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 15

16 Οι επιστήμονες που απαντούν αρνητικά δέχονται ότι η κοινωνική πραγματικότητα κατασκευάζεται μέσα από νοήματα που αποδίδουν τα υποκείμενα στις πράξεις και τις συμπεριφορές τους. Κατά συνέπεια τα κοινωνικά φαινόμενα α) δεν μπορούν όπως τα φυσικά φαινόμενα, να παρατηρηθούν επιστημονικά και β) δεν μπορούν να ανακαλυφθούν γενικοί αιτιακοί κανόνες που τα καθορίζουν. Μπορούν ωστόσο να μελετηθούν για να ερμηνευτούν (ερμηνευτικό μοντέλο) με διαφορετικά όμως εργαλεία από αυτά των Φυσικών Επιστημών. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 16

17 Με άλλα λόγια, η επιλογή εξαρτάται από: o την κοσμοθεωρία του κάθε ερευνητή o τις θεωρητικές του παραδοχές o τη θέση του απέναντι στο πρόβλημα της γνώσης γενικότερα Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 17

18 Παραδοχές Τέσσερις δέσμες παραδοχών: 1. Οντολογικού είδους: αφορούν την ίδια τη φύση ή την ουσία των ερευνώμενων κοινωνικών φαινομένων 2. Επιστημολογικού είδους: αφορούν τη φύση και τις μορφές της γνώσης (πως αποκτιέται και πως μεταδίδεται) Τέσσερα ερωτήματα: 1. Η κοινωνική πραγματικότητα είναι εξωτερική προς τα άτομα (ρεαλισμός) ή είναι προϊόν της ατομικής συνείδησης (νομιναλισμός); 2. Η γνώση είναι σκληρή, αντικειμενική και απτή (θετικισμός) ή προσωπική, υποκειμενική και μοναδική (αντι-θετικισμός); Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 18

19 Παραδοχές 3. Ανθρώπινης φύσης: 3. Τα ανθρώπινα όντα αφορούν τη σχέση αντιδρούν μηχανικά στο ανάμεσα στα ανθρώπινα περιβάλλον τους όντα και το περιβάλλον ρβ (ντετερμινισμός) ή είναι αυτουργοί των δικών τους πράξεων (βολονταρισμός); 4. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις: αφορούν την προσέγγιση του κοινωνικού κόσμου 4. Αναζήτηση καθολικών νόμων (νομοθετική) ή κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου (ιδιογραφική); Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 19

20 Ένα παράδειγμα για την εκπαίδευση Έναθεμελιώδεςζήτημαστηνεκπαίδευσησυνιστάτοερώτημαεάνη μάθηση είναι πρωτίστως μια διαδικασία πολιτισμικής μεταφοράς ή διαδικασία πολιτισμικής πρόσκτησης. Πολιτισμική πρόσκτηση η (cultural acquisition): έμφαση στο άτομο και στον τρόπο με τον οποίο αποκτά ή όχι τις αντιλήψεις, αξίες, δεξιότητες και συμπεριφορές ενός πολιτισμού. Gall et al., 2006:502 Πολιτισμική μεταφορά (cultural transmission): έμφαση σε μεγαλύτερες κοινωνικές δομές και στον τρόπο με τον οποίο αυτές σκοπίμως παρεμβαίνουν στο άτομο ώστε να προωθήσουν ή όχι τη μάθηση συγκεκριμένων αντιλήψεων, αξιών, δεξιοτήτων ή συμπεριφορών. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 20

21 Είναι άραγε η απάντηση στα προηγούμενα μονοδιάστατη; Με άλλα λόγια Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 21

22 Ερώτημα 1 ο : Είναι απαραίτητο ένας ερευνητής να χρησιμοποιήσει μόνο ποιοτικές ή μόνο ποσοτικές μεθόδους; ΌΧΙ! Η σύγχρονη τάση οδηγεί στη συνδυασμένη χρήση των μεθόδων Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 22

23 Τριγωνοποίηση «Η χρήση δύο ή περισσοτέρων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς» (Cohen & Manion, 1997:231). Πολύ-μεθοδική προσέγγιση μονο-μεθοδική μεθοδική προσέγγιση με χρήση κανονιστικών ή ερμηνευτικών τεχνικών ή συνδυασμού τους Μθδ Μεθοδική τριγωνοποίηση Συνδυασμένα επίπεδα τριγωνοποίησης (ατομικό, ομαδικό, κοινωνικό) ) Χρονική Τοπική Ερευνητική Θεωρητική Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 23

24 Επιπλέον, Ερώτημα 2 ο : Είναι απαραίτητο ένας ερευνητής για να αντλήσει τα δεδομένα του να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά εργαλεία όπως ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση κ.λπ.; ΌΧΙ! Μπορεί κάλλιστα να αντλήσει τα δεδομένα δ του μέσα από βιβλία και άρθρα (βιβλιογραφική και μόνο ανασκόπηση) Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 24

25 το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε: «Τι είναι η τηλεδιάσκεψη και πως πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εξαε;» Μπορεί να απαντηθεί μέσα από βιβλιογραφική και μόνο ανασκόπηση Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 25

26 Επομένως Διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να εκπονήσουμε μια ερευνητική εργασία που: o Να στηρίζεται αποκλειστικά σε βιβλιογραφική ανασκόπηση o o Να στηρίζεται σε ποιοτική προσέγγιση Να στηρίζεται σε ποσοτική προσέγγιση o Να στηρίζεται σε συνδυασμό των παραπάνω Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 26

27 Τι κάνω τελικά; Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 27

28 Επιλέγω ένα πρόβλημα. Το ποιο πρόβλημα, είναι δική σας επιλογή. Αά Ανάλογα με το πρόβλημα που θέσατε, επιλέγετε τη στρατηγική για το πως θα το προσεγγίσετε.. Στη συνέχεια, καθορίζετε τις μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία συλλογής των δεδομένων σας. Αφού τα συλλέξετε, θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε κριτικά ώστε να καταλήξετε σε κάποια τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 28

29 Για παράδειγμα, ένα ζητούμενα που αφορά τη διαμόρφωση θεωρητικού προβλήματος και την επιλογή μελέτης περίπτωσης σχετίζεται και με το αν: Επιλογή πρώτα του πεδίου έρευνας και στη συνέχεια του προβλήματος ή Επιλογή πρώτα του προβλήματος και στη συνέχεια τουπεδίουέρευνας Κάποιοι παράμετροι που ενδέχεται να παίζουν ρόλο: η προσβασιμότητα, το προσωπικό ενδιαφέρον, η χρηματοδότηση, η δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας κ.λπ. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 29

30 Το τελευταίο συνιστά το πιο ουσιαστικό κομμάτι κάθε ερευνητικής εργασίας. Ένας καλός τρόπος για να αξιολογήσετε αν πετύχατε τα παραπάνω, είναι να διατυπώσετε σε μια παράγραφο την ουσία της εργασίας σας. Δύο είναι οι κρίσιμες ερωτήσεις στην υποστήριξη της εργασίας σας: Ποιο είναι το ερευνητικό σας ερώτημα; Ποια είναι η απάντηση η στο ερώτημα ώη αυτό; Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 30

31 Ενδεικτική βιβλιογραφία Γκέφου-Μαδιανού Δήμητρα, (επ.), (1998). Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία: σύγχρονες τάσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Cohen Louis & Manion Lawrence (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, μτφ. Μητσοπούλου Χ. και Φιλοπούλου Μ., Αθήνα: Μεταίχμιο Έκφραση. Λυδάκη Άννα, (2001). Ποιοτικές μέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Αθήνα: Καστανιώτης. Πηγιάκη Πόπη, (1988). Εθνογραφία. Η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην κοινωνική και παιδαγωγική έρευνα, Αθήνα: Γρηγόρης. Παρασκευόπουλος Ν. Ιωάννης (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, Τόμος Α, Αθήνα: του ιδίου. Robson Colin (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές, Καίτη Μιχαλοπούλου (επιστ. Επιμ.), Αθήνα: Gutenberg. Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 31

32 Καλό σας ταξίδι Κουτσούμπα/Σεμινάριο ΕΑΠ 09 32

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 17

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 17 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 20 ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος

Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Α.γ Είδη κοινωνικής έρευνας (βασική, εφαρμοσμένη, εκτίμησης αναγκών, έρευνα αξιολόγησης, έρευνας δράσης, κ.ά.) Νίκος Ναγόπουλος Οι κοινωνικές επιστήμες στοχεύουν στη συγκρότηση θεωριών, οι οποίες στηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τσίρμπας εκλ. Λέκτορας ΕΚΠΑ/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης itsirbas@pspa.uoa.gr

Γιάννης Τσίρμπας εκλ. Λέκτορας ΕΚΠΑ/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης itsirbas@pspa.uoa.gr Γιάννης Τσίρμπας εκλ. Λέκτορας ΕΚΠΑ/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης itsirbas@pspa.uoa.gr Το μάθημα We are what we pretend to be, so be careful what you pretend to be, Kurt Vonnegut, Mother

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα