Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΣ Αθήνα 4 / 5 / 2011 ΓΕΝΙΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΑΣΦ. ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΓΕΝΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Τ.Κ Γ99/117 ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες: Ε. Ζάχου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΘΕΜΑ: «ΟΔΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΝ ΠΛΡΩΜ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 11/2011 Γενικό Έγγραφο Γ99/56/ Με τα ανωτέρω σχετικά κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 για την υποχρεωτική καταβολή των Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενημέρωση του Μητρώου ασφαλισμένων με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN), καθώς και οι ημερομηνίες πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών (1 & 15 κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα). Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι το νέο σύστημα πληρωμών θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από 6/6/2011. Επομένως οι ασφαλισμένοι για να μπορέσουν να πληρωθούν από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, πρέπει να έχουν δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού στον οποίο επιθυμούν να πιστώνεται κάθε φορά το δικαιούμενο ποσό παροχών. 1

2 Από τη διαδικασία δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού εξαιρούνται: οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκτός από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και τους δικαιούχους παραπληγικού επιδόματος. οι οικοδόμοι που λαμβάνουν το Δωρόσημο μέσω Τραπεζών και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Για τους παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί που έχουν ήδη δηλωθεί για την πληρωμή των Συντάξεων, του Δωροσήμου και των αποδοχών, αντίστοιχα. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ειδικών Ταμείων, καθώς και οι δικαιούχοι παραπληγικού επιδόματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ειδικών Ταμείων, θα προσέρχονται στις υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 6/6/2011, με θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας, προκειμένου να επικαιροποιήσουν ή να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό. Για τη νέα διαδικασία πρέπει, ανά λειτουργικό τομέα να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα: Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΜΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 1.Καταχώριση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙBAN) στα στοιχεία μητρώου ασφαλισμένου που τηρούνται στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, μετά από εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών (σχετική η αριθ. 11/2011 εγκύκλιος). 2.Σήμανση του Βιβλιαρίου Υγείας (σφραγίδα) με την ένδειξη «Δηλώθηκε Τραπεζικός Λογαριασμός». Σε κάθε νέα απογραφή ασφαλισμένου πρέπει να καταχωρίζεται στα στοιχεία Μητρώου και ο τραπεζικός λογαριασμός. Κατά συνέπεια στα δικαιολογητικά απογραφής θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά και τα δικαιολογητικά δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού. δήλωση και η καταχώριση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1. Ενέργειες μέχρι 3/6/2011 Οι υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την ενημέρωση των ασφαλισμένων που συναλλάσσονται σε τακτική βάση (νεφροπαθείς, πράξεις θεραπείας κλπ), ότι πρέπει μέχρι 06/6/2011 να δηλώσουν 2

3 τραπεζικό λογαριασμό στο Μητρώο, για να αποφευχθούν προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών από την 6/6/2011. δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μέχρι 3/6/2011 θα γίνεται στις υπηρεσίες Μητρώου Ασφαλισμένων των Υποκαταστημάτων. 2. Ενέργειες από 6/6/ Οι υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας από 6/6/2011 και εφεξής, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ή αλλαγής των μεταβλητών στοιχείων του μητρώου ασφ/νων π.χ. δ/νση κατοικίας, Α.Δ.Τ ή διαβατηρίου κ.λ.π. (για τη χρήση των οθονών αυτών θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες). Κατά συνέπεια, όταν καταχωρίζεται αριθμός τραπεζικού λογαριασμού από τις υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας θα πρέπει να σημαίνεται το Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλισμένου (σφραγίδα) με την ένδειξη «Δηλώθηκε Τραπεζικός Λογαριασμός» παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω ειδικής οθόνης για τη χρήση της οποίας θα ενημερωθείτε με οδηγίες που θα ακολουθήσουν. Για τους ασφαλισμένους που θα προσέλθουν στο Υποκατάστημα για χορήγηση παροχών από 6/6/2011 και δεν θα έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: Αν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μαζί με τα παραστατικά του αιτήματός τους, θα καταχωρίζεται από την υπηρεσία Παροχών Ασθενείας ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ο αριθμός τηλεφώνου. Αν δεν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μαζί με τα παραστατικά του αιτήματός τους, δεν θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά ούτε τα λοιπά δικαιολογητικά. Προκειμένου όμως ο ασφαλισμένος να μην καταστεί εκπρόθεσμος στην υποβολή αιτήματος, τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα, θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο του Τμήματος και θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι να δηλωθεί ο τραπεζικός του λογαριασμός. Στο σώμα της αίτησης πρέπει να τεθεί κείμενο (με σφραγίδα) που θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο και θα αναφέρει: «Ενημερώθηκα για την υποχρέωσή μου να δηλώσω τραπεζικό λογαριασμό. μερομηνία Ο ασφαλισμένος (Υπογραφή)» 3

4 ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Οι υπάλληλοι της γραμματείας των Μονάδων Υγείας κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών της έκτακτης περίθαλψης θα ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία: Θα ελέγχουν: Την ασφαλιστική ικανότητα του δικαιούχου από το Βιβλιάριο Υγείας Τη σήμανση «Δηλώθηκε Τραπεζικός Λογαριασμός» στο Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμανση θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ότι πρέπει μέχρι 3/6/2011 να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στην υπηρεσία Μητρώου, για να αποφευχθούν προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών από την 6/6/2011. Είναι προφανές ότι ο έλεγχος αυτός δεν θα γίνεται στα Βιβλιάρια Υγείας των συνταξιούχων, των οικοδόμων και των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τους ασφαλισμένους που θα προσέλθουν στη Μονάδα Υγείας από 6/6/2011 για υποβολή δικαιολογητικών για έκτακτη περίθαλψη και δεν θα έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: Θα παραλαμβάνονται τα λοιπά παραστατικά του αιτήματός τους, θα καταχωρείται στην αίτηση η δ/νση κατοικίας και το τηλέφωνο του ασφαλισμένου και θα ενημερώνεται ότι δεν θα πληρωθεί αν δεν πάει στο Υποκατάστημα να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό. Στο σώμα της αίτησης πρέπει να τεθεί κείμενο (με σφραγίδα) που θα υπογράφεται από τον ασφαλισμένο και θα αναφέρει: «Ενημερώθηκα για την υποχρέωσή μου να δηλώσω τραπεζικό λογαριασμό. μερομηνία Ο ασφαλισμένος (Υπογραφή)» Οι αιτήσεις για έκτακτη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη θα συνεχίσουν να παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Όταν η δαπάνη θα αφορά προστατευόμενο μέλος, εκτός των προαναφερόμενων στοιχείων θα πρέπει να συμπληρώνεται και η συγγενική 4

5 σχέση με τον άμεσα ασφ/νο και το ονοματεπώνυμο του προστατευόμενου μέλους. IV. ΟΡΓΑΝΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των Μονάδων και στους Προϊσταμένους Παροχών Ασθενείας για την οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών, προκειμένου να συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται αυθημερόν τα αιτήματα παροχών ασθενείας, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιδόματα ασθενείας, ώστε οι πληρωμές να μην καθυστερούν πάνω από 15 ημέρες. Τονίζεται ότι για να πιστωθεί ένας τραπεζικός λογαριασμός, απαιτείται η απόφαση να έχει εκδοθεί τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία πίστωσης. (Π.χ. για τις αποφάσεις που θα εκδίδονται μέχρι τις 10 κάθε μήνα, τα ποσά θα πιστώνονται στις 15 του μήνα). V. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΜΑ DIAS PAY ΕΘΝΙΚ ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε EUROBANK- ΕΡΓΑΣΙΑΣ PROTON BANK PROBANK CITIBANK ΕΜΠΟΡΙΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ MILLENNIUM BANΚ ΣΥΝΕΤ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΓΚΡΤΙΑ ALPHA BANK Τ. BANK HSBC ΑΓΡΟΤΙΚ ΔΩΔΕΚΑΝΣΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΡΙΟ ΓENIKH ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΝΙΚ ΣΥΝ/ΙΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΣΟ Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΚ ΩΝ ΚΑΙ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΧΑΙΚ ΠΑΝΕΛΛΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΙΡΟΥ FBB ΕΒΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΤΑ 5

6 VI. ΕΝΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας η Διοίκηση θα αναλάβει κεντρικές ενημερωτικές δράσεις. Επιπλέον, όλες οι υπηρεσίες των Μονάδων Ασφάλισης και των Μονάδων Υγείας, πρέπει: 1. Να αναπαράγουν και να διανέμουν στους συναλλασσόμενους ασφαλισμένους το ενημερωτικό φυλλάδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα. Στο ενημερωτικό φυλλάδιο περιγράφεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού. 2. Να αναπαράγουν και να αναρτήσουν σε εμφανή σημεία την ανακοίνωση που επισυνάπτεται 3. Ειδικά οι Μονάδες της περιφέρειας να προωθήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ανακοίνωση για το νέο σύστημα πληρωμών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Συνημμένα: 1.Ενημερωτικό φυλλάδιο 2.Ανακοίνωση Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΤΣ Διονύσης Πατσούρης 6

7 ΕΝΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: ΠΛΡΩΜ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 6/6/2011 θα εφαρμοσθεί υποχρεωτικά νέο σύστημα πληρωμής παροχών ασθενείας. Με το σύστημα αυτό θα πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, με τα ποσά που δικαιούνται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τις Παροχές Ασθενείας (επιδόματα ασθενείας, έκτακτη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είδη πρόσθετης περίθαλψης κ.λ.π) που χορηγούνται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών θα γίνεται κατά τις ημερομηνίες 1 η & 15 η κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση θα γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την πληρωμή παροχών Ασθενείας μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού. Μοναδική προϋπόθεση είναι η δήλωση του τραπεζικού σας λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να πιστώνεται κάθε φορά το δικαιούμενο ποσό παροχών. Στον λογαριασμό που θα δηλωθεί πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο άμεσα ασφαλισμένος. Από τη διαδικασία δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού εξαιρούνται: οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκτός από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και τους δικαιούχους παραπληγικού επιδόματος. οι οικοδόμοι που λαμβάνουν το Δωρόσημο μέσω Τραπεζών και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Πού πρέπει να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός δήλωση τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να γίνει στο Τμήμα Μητρώου οποιουδήποτε υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του νέου συστήματος, δηλαδή μετά την 6/6/2011 μπορεί να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός και στο Τμήμα Παροχών με την πρώτη συναλλαγή σας. Πότε πρέπει να δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και την αποφυγή ταλαιπωρίας σας, καλό είναι δηλώσετε άμεσα τραπεζικό λογαριασμό, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. να Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι: Το τραπεζικό βιβλιάριο και ευκρινή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Επισημαίνεται πως ο άμεσα ασφαλισμένος πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος του 1

8 λογαριασμού και ο αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού να διακρίνεται στη φωτοτυπία. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία των δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας. Το ατομικό Βιβλιάριο Υγείας. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και φωτοτυπία Στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας σας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ) Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού από άλλο πρόσωπο Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου. Συνεργαζόμενες τράπεζες με το σύστημα DIAS PAY ΕΘΝΙΚ ΕΜΠΟΡΙΚ ALPHA BANK ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε EUROBANK- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ PROTON BANK PROBANK CITIBANK MILLENNIUM BANΚ ΣΥΝΕΤ. ΧΑΝΙΩΝ Τ. BANK HSBC ΑΓΡΟΤΙΚ ΓENIKH ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΝΙΚ ΑΧΑΙΚ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΣΟ Υ ΠΕΙΡΟΥ ΕΛΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ FBB ΠΑΓΚΡΤΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΚΩΝ ΚΑΙ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΒΡΟΥ Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση αλλαγής του τραπεζικού λογαριασμού Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την πίστωση παροχών ασθενείας, θα καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που μετά την ένταξή στο νέο σύστημα πληρωμής παροχών ασθενείας, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα πρέπει να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία. Πότε θα πιστώνεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός Ο Τραπεζικός σας Λογαριασμός θα πιστώνεται είτε την 1 η είτε την 15 η κάθε μήνα. Σε περίπτωση αργίας κατά την ημερομηνία αυτή, η πίστωση θα γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 2

9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ ΓΙΑ ΤΝ ΠΛΡΩΜ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Από 06/06/2011 εφαρμόζεται το σύστημα πληρωμής των Παροχών Ασθενείας μέσω Πίστωσης Λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείστε να ΔΛΩΣΕΤΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχετε μαζί σας οι ίδιοι ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα προσέλθει για συναλλαγή στην Υπηρεσία μας τα εξής : 1) Βιβλιάριο Υγείας. 2) Το τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του. 3) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο & φωτοτυπία. 4) Στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη Διεύθυνση Κατοικίας σας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή Αποδεικτικό λογαριασμού Κινητής Τηλεφωνίας ). ΠΡΟΣΟΧ : Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που πληρώνονται δωρόσημο μέσω τραπεζών, δεν χρειάζεται να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό.

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ 1 1 Εισαγωγή Ένα σημαντικό τμήμα του web site του ΟΓΑ είναι αφιερωμένο στα ΚΕΠ και αποτελείται από ιστοσελίδες που έχουν υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων Καταλύματα - Αδειοδότηση: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10 106

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα