IKA EUROSTAR 20 digital IKA EUROSTAR 40 digital IKA EUROSTAR 60 digital IKA EUROSTAR 100 digital IKA EUROSTAR 20 high speed digital

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IKA EUROSTAR 20 digital IKA EUROSTAR 40 digital IKA EUROSTAR 60 digital IKA EUROSTAR 100 digital IKA EUROSTAR 20 high speed digital"

Transcript

1 b EUROSTAR_ IKA EUROSTAR 20 IKA EUROSTAR 40 IKA EUROSTAR 60 IKA EUROSTAR 100 IKA EUROSTAR 20 high speed Οδηγίες χρήσης EL

2 2 Fig Fig. 2 Fig. 4 Fig. 8 Fig. 6 H I J G G K L M T U Q S U X I G Z H G W V A B C A B C N O P R RH 3 RH 5

3 Γλώσσα πρωτοτύπου: γερμανική EL Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση συμμόρφωσης 3 Επεξήγηση συμβόλων 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Προβλεπόμενη χρήση 6 Αποσυσκευασία 6 Σύστημα κίνησης 7 Προστασία κινητήρα 7 Αριθμός στροφών κανονική λειτουργία 7 Αριθμός στροφών Κατάσταση λειτουργίας υπερφόρτωσης 7 Άξονας μετάδοσης κίνησης 8 Ένδειξη αριθμού στροφών 8 Θέση σε λειτουργία 8 Στερέωση 9 Ενεργοποίηση της συσκευής 10 Συντήρηση και καθαρισμός 10 Κωδικοί σφάλματος 11 Εγγύηση 11 Παρελκόμενα 12 Εγκεκριμένα εργαλεία ανάδευσης IKA 12 Τεχνικά χαρακτηριστικά 13 Δήλωση συμμόρφωσης Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις διατάξεις των οδηγιών 2014/35/EE, 2006/42/EK, 2014/30/EE και 2011/65/EE καθώς και τα ακόλουθα πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα: EN , EN , EN , EN και EN ISO Επεξήγηση συμβόλων Γενική υπόδειξη κινδύνων Με το συγκεκριμένο σύμβολο επισημαίνονται πληροφορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ασφάλεια της υγείας σας. Η παράβλεψή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη της υγείας ή τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ Με το συγκεκριμένο σύμβολο επισημαίνονται πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για την τεχνική λειτουργία της συσκευής. Η παράβλεψή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ Με το συγκεκριμένο σύμβολο επισημαίνονται πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής, καθώς και για το χειρισμό της συσκευής. Η παράβλεψή τους μπορεί να προκαλέσει ανακριβή αποτελέσματα. 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους. Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εργάζεται με τη συσκευή. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων. Λόγω των σχεδόν απεριόριστων δυνατοτήτων συνδυασμού προϊόντων, χρησιμοποιούμενων εργαλείων, δοχείου ανάδευσης, πειραματικής διάταξης και μέσου δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του χρήστη αποκλειστικά με κατασκευαστικές προϋποθέσεις από την πλευρά του προϊόντος. Για το λόγο αυτό μπορεί να απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα ασφαλείας που υλοποιούνται με ευθύνη του χρήστη. Για παράδειγμα, από σφάλμα ζυγοστάθμισης, μπορεί να προκληθεί υπερβολική αύξηση του αριθμού στροφών ή από πολύ μικρή απόσταση του εργαλείου ανάδευσης από το δοχείο ανάδευσης μπορούν να προκληθούν ζημίες ή θραύση γυάλινων οργάνων ή άλλα μηχανικά ευαίσθητα δοχεία ανάδευσης. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από θραύση γυαλιού ή από το κατόπιν αυτής ελεύθερα περιστρεφόμενο εργαλείο ανάδευσης. Από την ανεπαρκή ανάμειξη θερμαινόμενου υλικού ή τον σε υπερβολική τιμή ρυθμισμένο αριθμό στροφών και την εξαιτίας αυτού αυξημένη προσθήκη ενέργειας μπορούν να προκληθούν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. Για αυτό τον αυξημένο κίνδυνο κατά τη λειτουργία, ο χρήστης οφείλει να λάβει κατάλληλα, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. μέτρα προστασίας από θραύσματα). Ανεξάρτητα από αυτό, η εταιρεία IKA συνιστά, οι χρήστες που επεξεργάζονται κρίσιμης σημασίας ή επικίνδυνα υλικά, να ασφαλίζουν επιπροσθέτως την πειραματική διάταξη με κατάλληλα μέτρα. Αυτά μπορούν π.χ. να περιλαμβάνουν τη λήψη αντιεκρηκτικών και πυρανασταλτικών μέτρων ή υπερκείμενα συστήματα επιτήρησης. Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ο διακόπτης απενεργοποίησης της συσκευής IKA πρέπει να είναι προσβάσιμος χωρίς καθυστέρηση, απευθείας και χωρίς κίνδυνο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση ή τη θέση τοποθέτησης στο χώρο, τότε πρέπει να εγκατασταθεί ένας πρόσθετος, άμεσα προσβάσιμος πλήκτρο διακοπής κινδύνου στο χώρο εργασίας. Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία η προσθήκη ενέργειας κατά την επεξεργασία είναι ακίνδυνη. Το αυτό ισχύει επίσης για άλλες προσθήκες ενέργειας, π.χ. από φωτεινή ακτινοβολία. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες ουσίες και κάτω από νερό. Επεξεργάζεστε παθογόνα υλικά αποκλειστικά σε κλειστά δοχεία κάτω από κατάλληλο απορροφητήρα. Για ερωτήματα απευθύνεστε στην εταιρεία IKA. Η συσκευή δεν προορίζεται για χειροκίνητη λειτουργία. Η υψηλή ροπή στρέψης της συσκευής EUROSTAR απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή της βάσης και του εξαρτήματος ασφάλισης κατά την περιστροφής του δοχείου ανάδευσης. Τοποθετήστε τη βάση ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια. Λάβετε υπόψη ότι το εργαλείο ανάδευσης πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένο στο σφιγκτήρα! Χρησιμοποιείτε μία διάταξη προστασίας του στελέχους ανάδευσης! Στερεώστε καλά το δοχείο ανάδευσης. Εξασφαλίστε την ικανοποιητική ευστάθειά του. Λάβετε υπόψη τα επικίνδυνα σημεία που περιγράφονται στην Fig. 8. Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα παρελκόμενα. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα για ζημίες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα. Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο Παρελκόμενα. Κατά την αντικατάσταση του εργαλείου και την εγκατάσταση των επιτρεπόμενων παρελκομένων, ο γενικός διακόπτης της συσκευής πρέπει να είναι στη θέση απενεργοποίησης ή η συσκευή πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής ρεύματος εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φις του ηλεκτρικού καλωδίου ή του καλωδίου της συσκευής. Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη (επαφή αγωγού προστασίας). Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με την τάση δικτύου. 4

5 Τηρείτε τον επιτρεπτό αριθμό στροφών του χρησιμοποιούμενου εργαλείου ανάδευσης. Μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερους αριθμούς στροφών σε καμία περίπτωση. Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ρυθμίζετε τον ελάχιστο αριθμό στροφών, επειδή η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με τον προηγουμένως επιλεγμένο αριθμό στροφών. Αυξάνετε αργά τον αριθμό στροφών. Κατά τη ρύθμιση του αριθμού στροφών επικεντρώστε την προσοχή σας σε τυχόν σφάλματα ζυγοστάθμισης του εργαλείου ανάδευσης και ενδεχόμενη εκτίναξη σταγονιδίων του αναδευόμενου μέσου. Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με ελεύθερα περιστρεφόμενο εργαλείο ανάδευσης. Προσέξτε ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν από τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα μέλη του σώματος, μαλλιά, κοσμήματα ή ενδύματα. Η λειτουργία με ελεύθερα περιστρεφόμενο άκρο άξονα είναι επικίνδυνη. Για λόγους ασφαλείας, το εργαλείο ανάδευσης επιτρέπεται να προεξέχει από την επάνω ακμή του περιβλήματος μόνον όταν είναι ακίνητο. Χρησιμοποιείτε τα ατομικά μέσα προστασίας ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του υπό επεξεργασία υλικού. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος από: - εκτίναξη σταγονιδίων υγρών - εκσφενδονισμό εξαρτημάτων - παράσυρση μελών του σώματος, μαλλιών, ενδυμάτων και κοσμημάτων. Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο από: - εύφλεκτα μέσα - τη θραύση γυαλιού ως αποτέλεσμα της μηχανικής ενέργειας ανάδευσης. Περιορίζετε τον αριθμό στροφών σε περίπτωση: - εκτίναξης σταγονιδίων του μέσου από το δοχείο λόγω υπερβολικού αριθμού στροφών - ανώμαλης λειτουργίας - που η συσκευή ή ολόκληρη η διάταξη αρχίζει να μετακινείται εξαιτίας δυναμικών δυνάμεων - σφάλματος. Μην αγγίζετε περιστρεφόμενα εξαρτήματα! Δεν μπορούν να αποκλεισθούν ηλεκτροστατικά φαινόμενα μεταξύ του μέσου και του άξονα μετάδοσης κίνησης που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο. Ύστερα από διακοπή ρεύματος ή μία μηχανική διακοπή κατά τη διαδικασία της ανάδευσης η συσκευή δεν επανενεργοποιείται αυτόματα. Κατά τη λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι επιφάνειες του κινητήρα (πτερύγια ψύξης) και συγκεκριμένα σημεία έδρασης μπορούν να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού ούτε τα πτερύγια ψύξης του κινητήρα ή της μονάδας μετάδοσης κίνησης. Προσέξτε ώστε να μην αρχίσει να μετακινείται η βάση. Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στο κάτω άκρο του άξονα ή στο σφιγκτήρα. Ακόμη και μικρές, μη εμφανείς ζημίες προκαλούν σφάλματα ζυγοστάθμισης και έκκεντρη περιστροφή του άξονα. Τα σφάλματα ζυγοστάθμισης του άξονα μετάδοσης κίνησης, του σφιγκτήρα και ιδίως των εργαλείων ανάδευσης μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτο συντονισμό της συσκευής και ολόκληρης της διάταξης. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να προκληθούν ζημίες ή θραύση των γυάλινων οργάνων και των δοχείων ανάδευσης. Αυτό και το περιστρεφόμενο εργαλείο ανάδευσης μπορούν να τραυματίσουν το χρήστη. Στην περίπτωση αυτή αντικαταθιστάτε το εργαλείο ανάδευσης με ένα εργαλείο χωρίς σφάλμα ζυγοστάθμισης ή αντιμετωπίστε την αιτία του σφάλματος ζυγοστάθμισης. Σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να παρατηρούνται σφάλματα ζυγοστάθμισης ή ασυνήθιστοι θόρυβοι, επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή στον αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή επισυνάπτοντας μία περιγραφή του σφάλματος. Η συσκευή απενεργοποιείται μόνιμα όταν η κατάσταση λειτουργίας υπερφόρτωσης διαρκεί υπερβολικά ή σε υπερβολική θερμοκρασία περιβάλλοντος. 5

6 Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό. Πριν από το άνοιγμα πρέπει να αποσυνδέετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να είναι υπό τάση για αρκετό διάστημα μετά την αποσύνδεση του φις του ηλεκτρικού καλωδίου. ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ Τα καλύμματα ή τα εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρούνται από τη συσκευή χωρίς βοηθητικά μέσα, πρέπει να τοποθετούνται και πάλι στη συσκευή για ασφαλή λειτουργία, ώστε να αποτρέπεται, π.χ., η διείσδυση ξένων σωμάτων, υγρών κλπ. Προβλεπόμενη χρήση Χρήση Για την ανάδευση και την ανάμειξη υγρών χαμηλού έως υψηλού ιξώδους με διάφορα εργαλεία ανάδευσης. Προβλεπόμενη χρήση: συσκευή με βάση (σφιγκτήρας στραμμένος προς τα κάτω) Πεδίο εφαρμογής (αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους) - Εργαστήρια - Σχολεία - Φαρμακεία - Πανεπιστήμια Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε όλους τους χώρους εκτός των ακολούθων: - οικιακοί χώροι - χώροι που συνδέονται απευθείας με ένα δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί οικιακούς χώρους. Η προστασία του χρήστη δεν εξασφαλίζεται πλέον: - όταν η συσκευή λειτουργεί με παρελκόμενα που δεν παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή - όταν η συσκευή δεν λειτουργείται για την προβλεπόμενη χρήση κατά παράβαση των προδιαγραφών του κατασκευαστή - σε περίπτωση τροποποιήσεων της συσκευής ή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος από τρίτους. Αποσυσκευασία Αποσυσκευασία - Αφαιρείται προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της - Σε περίπτωση ζημιών καταγράψτε αμέσως την κατάσταση (ταχυδρομείο, σιδηρόδρομος ή μεταφορική εταιρεία). Μόνο για την έκδοση EUROSTAR 20 high speed : - Ένας άξονας ακριβείας R Ένα γερμανικό κλειδί - Ένα γαντζόκλειδο. Παραδοτέος εξοπλισμός - Ένας αναδευτήρας EUROSTAR - Ένα εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης - Ένας βραχίονας - Μία βίδα Άλεν - Ένα γωνιακό κλειδί Άλεν - Ένα κλειδί σφιγκτήρα (όχι στη συσκευή EUROSTAR 20 high speed ) - Μία κάρτα εγγύησης. 6

7 Σύστημα κίνησης Με το περιστροφικό κουμπί (B, βλ. Fig. 1) μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό στροφών χωρίς διαβαθμίσεις σε ολόκληρο το εύρος στροφών. Προστασία κινητήρα Ο αναδευτήρας είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία. Το ρεύμα κινητήρα ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. Η συσκευή είναι ασφαλής από εμπλοκή και υπερφόρτωση. Σε περίπτωση βλάβης, ο κινητήρας απενεργοποιείται αμέσως μόνιμα μέσω ενός ρελέ ενός κυκλώματος ασφαλείας της πλακέτας ισχύος. Μία βλάβη προκύπτει όταν δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Αριθμός στροφών κανονική λειτουργία Αριθμός στροφών ρυθμιζόμενος (καμία απόκλιση αριθμού στροφών) Ο αριθμός στροφών επιτηρείται και ρυθμίζεται μέσω επεξεργαστή. Κατά τη διαδικασία αυτή συγκρίνεται διαρκώς η ονομαστική με την πραγματική τιμή και διορθώνονται τυχόν αποκλίσεις. Κατ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ένας σταθερός αριθμός στροφών ακόμη και σε περίπτωση μεταβαλλόμενου ιξώδους του αναδευόμενου υλικού. Τυχόν διακυμάνσεις της τάσης δικτύου στο επιτρεπτό εύρος ανοχής δεν έχουν καμία επίδραση στην ακρίβεια ρύθμισης και στη σταθερότητα του αριθμού στροφών. Ο αριθμός στροφών ρυθμίζεται με το περιστροφικό κουμπί της μετωπικής πλευράς (B, βλ. Fig. 1). Σε κανονική λειτουργία, η τιμή του αριθμού στροφών στην ένδειξη LED (C, βλ. Fig. 1) αντιστοιχεί στον αριθμό στροφών του άξονα μετάδοσης κίνησης σε στροφές ανά λεπτό (rpm). Αριθμός στροφών Κατάσταση λειτουργίας υπερφόρτωσης Ο αναδευτήρας μπορεί να λειτουργήσει βραχυπρόθεσμα με τη διπλάσια ισχύ, ώστε να αντισταθμίζει αιχμές φορτίου, όπως π.χ. εκείνες που μπορούν να προκύψουν κατά την προσθήκη στερεών ή παχύρρευστων μέσων. Κατά τη λειτουργία σε κατάσταση υπερφόρτωσης (π.χ., αύξηση του ιξώδους στο πλαίσιο της διαδικασίας), ο αριθμός στροφών μειώνεται μέχρι το σημείο που η ροπή στρέψης στο στέλεχος ανάδευσης αντιστοιχεί στην ονομαστική ροπή στρέψης της συσκευής και η ένδειξη του ονομαστικού αριθμού στροφών αρχίζει να αναβοσβήνει. Ο εφικτός αριθμός στροφών προσαρμόζεται διαρκώς στις συνθήκες λειτουργίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προσέγγιση του επιλεγμένου ονομαστικού αριθμού στροφών. Προκειμένου να προστατευθεί η συσκευή από την υπερφόρτωση, ο αριθμός στροφών μειώνεται όταν η συσκευή έχει λειτουργήσει σε κατάσταση υπερφόρτωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγμένος ονομαστικός αριθμός στροφών (τιμή της ένδειξης LED) δεν ταυτίζεται με τον πραγματικό αριθμό στροφών του άξονα μετάδοσης κίνησης. Αυτή η κατάσταση σηματοδοτείται με την αναλαμπή της ένδειξης του ονομαστικού αριθμού στροφών (κατάσταση λειτουργίας υπερφόρτωσης). Κατάσταση υπερφόρτωσης 1: Η συσκευή λειτουργεί ήδη σε κατάσταση υπερφόρτωσης, αλλά ο ονομαστικός αριθμός στροφών δεν ταυτίζεται με τον πραγματικό. Αυτή η κατάσταση διατηρείται για όσο διάστημα ούτε το ρεύμα κινητήρα ούτε η θερμοκρασία υπερβαίνουν τις επιτρεπτές οριακές τιμές. Μήνυμα στην ένδειξη: Αναλαμπή της ένδειξης του ονομαστικού αριθμού στροφών. Όταν το φορτίο υποχωρήσει στο κανονικό εύρος, παύει να αναβοσβήνει η ένδειξη του ονομαστικού αριθμού στροφών που αντιστοιχεί και πάλι στον πραγματικό αριθμό στροφών. Κατάσταση υπερφόρτωσης 2: Όταν η συσκευή υπόκειται σε διακυμάνσεις φορτίου που υπερβαίνουν τη διπλάσια κανονική ροπή στρέψης, ο πραγματικός αριθμός στροφών του στελέχους ανάδευσης μειώνεται γρήγορα μέχρι την ακινητοποίηση του στελέχους. Μήνυμα στην ένδειξη: Er 4 (βλ. κεφάλαιο Κωδικοί σφάλματος ). 7

8 Άξονας μετάδοσης κίνησης EUROSTAR 20/40/60/100 Ο σφιγκτήρας και ο άξονας μετάδοσης κίνησης επιτρέπουν τη στερέωση των εγκεκριμένων από την εταιρεία IKA εργαλείων ανάδευσης (βλ. κεφάλαιο Εγκεκριμένα εργαλεία ανάδευσης IKA ). Ο άξονας μετάδοσης κίνησης είναι διαμορφωμένος ως κοίλος άξονας, το άνοιγμα του οποίου στην επάνω πλευρά σφραγίζεται με ένα κάλυμμα στελέχους ανάδευσης. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των στελεχών ανάδευσης σε κατάσταση ακινητοποίησης επάνω από την επάνω ακμή του περιβλήματος, π.χ. για αλλαγή δοχείου, αφαιρώντας το κάλυμμα του στελέχους ανάδευσης. Για την ασφαλή λειτουργία πρέπει να πιεσθεί και πάλι στο άνοιγμα του περιβλήματος το κάλυμμα του στελέχους ανάδευσης, ώστε να σφραγισθεί σωστά το άνοιγμα. Μόνον έτσι εξασφαλίζετε την ασφαλή εργασία και αποτρέπετε τη διείσδυση μέσων στη συσκευή. EUROSTAR 20 high speed Ο άξονας μετάδοσης κίνησης διαθέτει κωνική έδρα ειδική για τον άξονα ακριβείας στον οποίο βιδώνονται τα εργαλεία ανάδευσης (βλ. Fig. 5). Λάβετε σχετικά υπόψη την ενότητα Υπόδειξη ασφαλείας! Ένδειξη αριθμού στροφών Ο αριθμός στροφών ρυθμίζεται με το περιστροφικό κουμπί της μετωπικής πλευράς (B, βλ. Fig. 1). Ο αριθμός στροφών προβάλλεται απευθείας σε στροφές ανά λεπτό (rpm) στην οθόνη LED (C, βλ. Fig. 1). Θέση σε λειτουργία Τοποθετήστε τον αναδευτήρα επάνω σε μία σταθερή, επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια. Ο αναδευτήρας EUROSTAR πρέπει να στερεωθεί με σταυροσύνδεσμο (π.χ. R 270) σε σταθερή βάση (π.χ. R 2722 ή R 2723). Το δοχείο ανάδευσης πρέπει να είναι πάντοτε ασφαλώς στερεωμένο για λόγους ασφαλείας. Εκτός αυτού πρέπει να φροντίζετε ώστε η διάταξη συγκράτησης (βάση) να είναι στερεωμένη κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μην αρχίζει να μετακινείται κατά τη διαδικασία της ανάδευσης. Τα παρελκόμενα πρέπει να συναρμολογούνται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες συναρμολόγησης (Fig. 2 έως Fig. 7). Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η συσκευή είναι σε λειτουργική ετοιμότητα μόλις συνδέσετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. 8

9 Στερέωση Στερέωση του βραχίονα στον αναδευτήρα Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 2) Ελέγξτε τη σταθερή έδραση του βραχίονα. Η βίδα μπορεί να χαλαρώσει εξαιτίας των δονήσεων. Για το λόγο αυτό ελέγχετε προς εξασφάλιση κατά διαστήματα τη στερέωση του βραχίονα. Σφίγγετε κατά περίπτωση τη βίδα Άλεν. Στερέωση του αναδευτήρα στη βάση Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 3) Στερεώστε το σταυροσύνδεσμο (H) στη στήλη της βάσης (I). Στερεώστε το βραχίονα (J) του αναδευτήρα στην ελεύθερη, ανοικτή προς τα επάνω πλευρά του σταυροσύνδεσμου. Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή για τη διαδικασία της ανάδευσης θέση, σφίξτε γερά και τις δύο βίδες σύσφιξης (G). Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχετε τη σταθερή έδραση του αναδευτήρα. Η θέση του αναδευτήρα επιτρέπεται να μεταβάλλεται μόνο σε κατάσταση ακινητοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Στερέωση του εργαλείου ανάδευσης στο σφιγκτήρα Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 4) Ισχύει για όλους τους αναδευτήρες EUROSTAR με σφιγκτήρα. Εισάγετε το εργαλείο ανάδευσης (M) στο σφιγκτήρα (L). Σφίξτε το σφιγκτήρα γερά με το κλειδί σφιγκτήρα (K). Η αντικατάσταση του εργαλείου ανάδευσης επιτρέπεται μόνο σε κατάσταση ακινητοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Στερέωση του εργαλείου ανάδευσης στην κωνική υποδοχή Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 5) Ισχύει μόνο για την έκδοση αναδευτήρα EUROSTAR 20 high speed. Εισάγετε τον άξονα ακριβείας R 6000 (P) στην κωνική υποδοχή του άξονα μετάδοσης κίνησης (N). Σφίξτε γερά το παξιμάδι ρακόρ (O) με γαντζόκλειδο και απλό ανοικτό κλειδί. Για τη συναρμολόγηση των οργάνων ανάδευσης (R), συγκρατήστε τον άξονα μετάδοσης κίνησης/ άξονα ακριβείας με ένα απλό ανοικτό κλειδί. Το όργανο ανάδευσης σφίγγεται γερά με ένα δεύτερο απλό ανοικτό κλειδί με τις επιφάνειες του κλειδιού στο όργανο ανάδευσης. Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχετε τη σταθερή έδραση του εργαλείου ανάδευσης. Η αντικατάσταση του εργαλείου ανάδευσης επιτρέπεται μόνο σε κατάσταση ακινητοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Στερέωση του προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 6) Για να προστατευθείτε από τραυματισμούς κατά την εργασία με τη συσκευή χρησιμοποιήστε τον προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης (Q) (π.χ. R 301). Με τις βίδες (U) στερεώνονται τα πλαστικά ημικελύφη στον αναδευτήρα (T), όπως απεικονίζονται στην Fig. 6. Με τη βίδα (S) παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του μήκους του προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης. Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχετε τη σταθερή έδραση του προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης. Η θέση του προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης επιτρέπεται να μεταβάλλεται μόνο σε κατάσταση ακινητοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Στερέωση του δοχείου ανάδευσης με το σφιγκτήρα στη βάση Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 7) Στερεώστε πρώτα το σταυροσύνδεσμο (H) στη στήλη της βάσης (I). Κατόπιν αυτού, στερεώστε το βραχίονα (Z) του σφιγκτήρα στην προς τα επάνω προσανατολισμένη, ανοικτή πλευρά του σταυροσύνδεσμου. Μόλις ρυθμίσετε την απαιτούμενη για τη διαδικασία ανάδευσης θέση μεταξύ του δοχείου ανάδευσης (V) και του οργάνου ανάδευσης, σφίξτε και τις δύο βίδες σύσφιξης (G). Με τη βοήθεια του εύκαμπτου ιμάντα σύσφιξης (W), στερεώστε το δοχείο ανάδευσης (V) και ασφαλίστε τον εύκαμπτο ιμάντα σύσφιξης (W) με το μοχλό σύσφιξης (X). 9

10 Ενεργοποίηση της συσκευής Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ταυτίζεται με τη διαθέσιμη τάση δικτύου. Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη (επαφή αγωγού προστασίας). Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η συσκευή είναι σε λειτουργική ετοιμότητα μόλις συνδέσετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Διαφορετικά δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία ή μπορούν να προκληθούν ζημίες στη συσκευή. Μετά την ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη (A) Fig. 1 προβάλλεται στην ένδειξη LED (C) η έκδοση λογισμικού και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, ο τελευταίος επιλεγμένος αριθμός στροφών. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος αριθμός στροφών ενδείκνυται για την επιλεγμένη πειραματική διάταξη. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ρυθμίστε τον ελάχιστο αριθμό στροφών με το περιστροφικό κουμπί (B) (περιστρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα μέχρι τέρμα). Πατήστε το περιστροφικό κουμπί (B) για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία ανάδευσης. Συντήρηση και καθαρισμός Η συσκευή λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται συντήρηση. Υπόκειται απλώς στη φυσιολογική παλαίωση των εξαρτημάτων και στο στατιστικό ποσοστό βλάβης αυτών. Καθαρισμός Για να καθαρίσετε τη συσκευή αποσυνδέστε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Καθαρίζετε τις συσκευές IKA μόνο με εγκεκριμένα από την εταιρεία IKA απορρυπαντικά. Ακαθαρσία Απορρυπαντικό Χρώματα Ισοπροπανόλη Δομικά υλικά Νερό που περιέχει τενσίδια/ισοπροπανόλη Καλλυντικά Νερό που περιέχει τενσίδια/ισοπροπανόλη Τρόφιμα Νερό που περιέχει τενσίδια Καύσιμα Νερό που περιέχει τενσίδια Για μη αναφερόμενα υλικά απευθυνθείτε στο εργαστήριο τεχνικών εφαρμογών της εταιρείας μας. Για τον καθαρισμό τη συσκευής χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν επιτρέπεται να εμβαπτίζονται στο απορρυπαντικό προς το σκοπό του καθαρισμού. Κατά τον καθαρισμό δεν επιτρέπεται να διεισδύσει υγρασία στη συσκευή. Προτού χρησιμοποιήσει μια μέθοδο καθαρισμού και απολύμανσης που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, ο χρήστης οφείλει να βεβαιωθεί από τον κατασκευαστή ότι η προβλεπόμενη μέθοδος δεν θα καταστρέψει τη συσκευή. Παραγγελία ανταλλακτικών Για παραγγελίες ανταλλακτικών αναφέρετε τα εξής στοιχεία: - τον τύπο συσκευής - τον αριθμό κατασκευής της συσκευής, βλ. πινακίδα τύπου - τον αριθμό θέσης και την ονομασία του ανταλλακτικού, βλ. - Έκδοση λογισμικού. Περίπτωση επισκευής Αποστέλλετε για επισκευή μόνο συσκευές που έχουν καθαρισθεί και δεν περιέχουν επικίνδυνες για την υγεία ουσίες. Ζητήστε προς το σκοπό αυτό το έντυπο «Decontamination Certificate» από την εταιρεία IKA ή χρησιμοποιήστε την εκτύπωση του εντύπου που μπορείτε να λάβετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας IKA Για την περίπτωση επισκευής, επιστρέφετε τη συσκευή στην αυθεντική της συσκευασία. Οι συσκευασίες αποθήκευσης δεν επαρκούν για την επιστροφή. Χρησιμοποιείτε επιπρόσθετα κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς. 10

11 Κωδικοί σφάλματος Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα, αυτό προβάλλεται με έναν κωδικό σφάλματος στην ένδειξη LED (C), π.χ. Er 4. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθήστε την εξής διαδικασία: F απενεργοποιήστε τη συσκευή στην πίσω πλευρά της (A). F αφαιρέστε το εργαλείο ανάδευσης και τη συσκευή από τη διάταξη. F περιορίστε τον αριθμό στροφών και ενεργοποιήστε τη συσκευή χωρίς εργαλείο ανάδευσης (διακόπτης συσκευής (A)). Σφάλμα Αιτία Αποτέλεσμα Αντιμετώπιση Er 2 Διακοπή αισθητήρα ρεύματος Κινητήρας εκτός - Απενεργοποιήστε τη συσκευή κινητήρα λειτουργίας Er 3 Er 4 Er 8 Er 21 Υπερβολική εσωτερική θερμοκρασία συσκευής Εμπλοκή ή υπερφόρτωση κινητήρα Ελαττωματικός μεταβιβαστής αριθμού στροφών ή υπερφόρτωση κινητήρα Ελαττωματικό ρελέ ασφαλείας Κινητήρας εκτός λειτουργίας Κινητήρας εκτός λειτουργίας Κινητήρας εκτός λειτουργίας Κινητήρας εκτός λειτουργίας - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει - Απενεργοποιήστε τη συσκευή - Ελαττώστε το φορτίο του κινητήρα και διεξάγετε επανεκκίνηση - Απενεργοποιήστε τη συσκευή - Απενεργοποιήστε τη συσκευή Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις περιγραφόμενες ενέργειες ή όταν προβάλλεται κάποιος άλλος κωδικός σφάλματος: - απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις - επιστρέψτε τη συσκευή με μια συνοπτική περιγραφή του σφάλματος. Εγγύηση Σύμφωνα με τους όρους πώλησης και παράδοσης της εταιρείας IKA, η περίοδος εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες. Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τη συσκευή, συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και την αναφορά των λόγων διαμαρτυρίας, απευθείας στο εργοστάσιό μας. Οι δαπάνες μεταφοράς βαρύνουν εσάς. Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα ούτε ισχύει για σφάλματα, τα οποία οφείλονται σε αδόκιμο χειρισμό και ανεπαρκή περιποίηση και συντήρηση, κατά παράβαση των υποδείξεων του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης. 11

12 Παρελκόμενα EUROSTAR 20 EUROSTAR 40 EUROSTAR 60 EUROSTAR 100 EUROSTAR 20 high speed R 1825 Βάση με πλάκα R 1826 Βάση με πλάκα R 1827 Βάση με πλάκα R 2722 Βάση τύπου H R 2723 Τηλεσκοπική βάση R 182 Σταυροσύνδεσμος R 270 Σταυροσύνδεσμος R 271 Σταυροσύνδεσμος RH 3 Σφιγκτήρας RH 5 Σφιγκτήρας FK 1 Εύκαμπτος σύνδεσμος R 301 Προφυλακτήρας στελέχους ανάδευσης R Συγκρατητήρας βάσης R 60 Ταχυσύνδεσμος Εγκεκριμένα εργαλεία ανάδευσης IKA Μόνο σε συνδυασμό με τον άξονα ακριβείας R 6000 Μέγ. αριθμός στροφών (rpm) EUROSTAR 20 EUROSTAR 40 EUROSTAR 60 EUROSTAR 100 EUROSTAR 20 high speed R 1342 Αναδευτήρας με έλικα 2000 R 1345 Αναδευτήρας με έλικα 800 R 1381 Αναδευτήρας με έλικα 2000 R 1382 Αναδευτήρας με έλικα 2000 R 1389 Αναδευτήρας με έλικα, PTFE 800 R 1311 Στροβιλοαναδευτήρας 2000 R 1312 Στροβιλοαναδευτήρας 2000 R 1313 Στροβιλοαναδευτήρας 800 R 1300 Αναδευτήρας διάλυσης 2000 R 1302 Αναδευτήρας διάλυσης 1000 R 1303 Αναδευτήρας διάλυσης 2000 R 1352 Φυγοκεντρικός αναδευτήρας 2000 R 1355 Φυγοκεντρικός αναδευτήρας 800 R 1375 Επίπεδος αναδευτήρας 800 R 1330 Αναδευτήρας τύπου άγκυρας 1000 R 1331 Αναδευτήρας τύπου άγκυρας 1000 R 6000 Άξονας ακριβείας 6000 R 1401 Έλικα 6000 R 1402 Δίσκος διάλυσης 6000 R 1405 Έλικα

13 Τεχνικά χαρακτηριστικά EUROSTAR 20 EUROSTAR 40 EUROSTAR 60 EUROSTAR 100 EUROSTAR 20 high speed Εύρος αριθμού στροφών υπό ονομαστικό φορτίο rpm 0/ / / / / Ρύθμιση αριθμού στροφών Χωρίς διαβαθμίσεις Ένδειξη αριθμού στροφών LED 7 τμημάτων Αριθμός στροφών - ακρίβεια rpm ± ρύθμισης Απόκλιση μέτρησης αριθμού στροφών αριθμός στροφών < 300 rpm: ±3 rpm / αριθμός στροφών > 300 rpm: ±1% Μέγ. ροπή στρέψης στελέχους Ncm ανάδευσης Μέγ. ποσότητα ανάδευσης (νερό) ltr Μέγ. ιξώδες mpas Επιτρεπτή διάρκεια ενεργοποίησης % Ονομαστική τάση VAC ±10% (EURO) / 115±10% (USA) Συχνότητα Hz / Μέγ. κατανάλωση ισχύος W Μέγ. ισχύς εξόδου στο στέλεχος ανάδευσης W Βαθμός προστασίας κατά IP DIN EN Κατηγορία προστασίας I Κατηγορία υπέρτασης II Βαθμός ακαθαρσίας Προστασία σε περίπτωση Ναι/Περιορισμός ρεύματος κινητήρα υπερφόρτωσης Ασφάλειες (στην πλακέτα δικτύου) A T 4A (IKA Αριθ. πρ ) Επιτρεπτή θερμοκρασία C έως περιβάλλοντος Επιτρεπτή σχετική υγρασία % Σύστημα κίνησης Κινητήρας χωρίς ψήκτρες Σφιγκτήρας - εύρος σύσφιξης mm 0,5-10 0,5-10 0,5-10 0,5-10 Κοίλος άξονας εσωτερ. Ø mm /- Βραχίονας (ØxL) mm x Περίβλημα ---- Χυτό αλουμίνιο με επίστρωση και θερμοπλαστικό πλαστικό ---- Διαστάσεις χωρίς βραχίονα (ΠxΒxΥ) mm 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325 Βάρος με βραχίονα και σφιγκτήρα kg 4,4 4,4 4,4 4,4 5,3 Χρήση στη συσκευής άνω της ΜΣΘ m μέγ Κωνική υποδοχή για άξονα ακριβείας R 6000, βιδωτό εργαλείο ανάδευσης (π.χ. R 1401). Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων! 13

14 IKA -Werke GmbH & Co.KG Janke & Kunkel-Str. 10 D Staufen Tel Fax

RW 20 digital_ IKA RW 20 digital. Οδηγίες χρήσης

RW 20 digital_ IKA RW 20 digital. Οδηγίες χρήσης 20000009893 RW 20 digital_022016 IKA RW 20 digital Οδηγίες χρήσης EL C IKA RW 20 digital rpm B min min min Drehknopfstellung max P M ; P W Motorleistung und Leistung an der Abtriebswelle n M Motordrehzahl

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Οδηγίες χειρισμού. Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P EL Οδηγίες χειρισμού Ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Σχετικά με το παρόν έγγραφο 1.1 Σκοπός του εγγράφου Οι παρούσες οδηγίες χειρισμού αποτελούν μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 TE DRS S Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες Σημαντικές οδηγίες και προφυλάξεις είναι πάνω στο εργαλείο σας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Bfn7000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn7000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn7000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιεχόμενα 1. Περιγραφή μηχανήματος 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Οδηγίες ασφαλείας 4. Συναρμολόγηση 5. Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια βάση στήριξης

Επιτραπέζια βάση στήριξης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Επιτραπέζια βάση στήριξης DS-1 6720889388 (2018/10) el Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH D S Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Διαβάστε περισσότερα

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 (Greek) DM-CD0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

TVE 23 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ TRT-BA-TVE23S-TC EL

TVE 23 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ TRT-BA-TVE23S-TC EL TVE 23 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ TRT-BA-TVE23S-TC2019-11-002- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-TRFD001-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής DEORE XT FD-T8000 DEORE FD-T6000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το κιτ CT884 K1 σε οχήματα Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5l. V6 με κωδικό κινητήρα X25XE Έτος κατασκευής 1997

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης BDT1000

Οδηγίες Χρήσης BDT1000 Οδηγίες Χρήσης BDT1000 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο Περιγραφή Κινητήρας 230 VAC. 50 Hz, μονοφασικός, 150 watt, 0-8 Amperes (εκκίνηση), 0,7 AMPS (χωρίς φορτίο), 0,8 Amps (με φορτίο) Ταχύτητα εν κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC EL

TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC EL TVE 30 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE30T-TC2017-02-003- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC2016-15-005- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Angle grinder Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com Πληροφορίες ασφαλείας Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Audi A3 1,8 ltr. T με κωδικό κινητήρα ARZ Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

TVE 16 / TVE 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ TRT-BA-TVE16-TVE18S-TC EL

TVE 16 / TVE 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ TRT-BA-TVE16-TVE18S-TC EL TVE 16 / TVE 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ TRT-BA-TVE16-TVE18S-TC2016-15-004- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

DM-RBRD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ. City Touring/ Απλό Ποδήλατο. Πίσω εκτροχιαστής

DM-RBRD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ. City Touring/ Απλό Ποδήλατο. Πίσω εκτροχιαστής (Greek) DM-RBRD001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Πίσω εκτροχιαστής CLARIS RD-R2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας SFE 2311BK GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας - 1 - GR Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003- ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 2 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται σε διαφορετικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. Σύστημα καθαρισμού για ηλεκτρικές επιφάνειες επαφής ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. Σύστημα καθαρισμού για ηλεκτρικές επιφάνειες επαφής ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ Σύστημα καθαρισμού για ηλεκτρικές επιφάνειες επαφής ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ Copyright ZF Friedrichshafen AG Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

TVE 14 / TVE 18 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-EL

TVE 14 / TVE 18 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-EL TVE 14 / TVE 18 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

IKA EUROSTAR 60 control IKA EUROSTAR 100 control

IKA EUROSTAR 60 control IKA EUROSTAR 100 control 00000096c EUROSTAR_008 IKA EUROSTAR 60 control IKA EUROSTAR 00 control Οδηγίες χρήσης EL EUROSTAR station Wireless Controller (WiCo) E F D C Q G H K L M N O B P P I J Fig. A G H J K L M I G Fig. K - EUROSTAR

Διαβάστε περισσότερα

Εμπρόσθιο κέντρο/ελεύθερο κέντρο (Κανονικού τύπου)

Εμπρόσθιο κέντρο/ελεύθερο κέντρο (Κανονικού τύπου) (Greek) DM-HB0001-05 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Εμπρόσθιο κέντρο/ελεύθερο κέντρο (Κανονικού τύπου) ΔΡΟΜΟΥ HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα!

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Truma CP (E) classic Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

SFN 4031BK. GR Επιδαπέδιος ανεμιστήρας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s.

SFN 4031BK. GR Επιδαπέδιος ανεμιστήρας. Copyright 2017, Fast ČR, a.s. SFN 4031BK GR Επιδαπέδιος ανεμιστήρας - 1 - GR Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL TVM 18 S EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven-320 sven

Σύστημα ηχείων πολυμέσων 2.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. sven-320 sven ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης MS-302 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2016. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0). Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-MBFD001-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 EL F E G D B C A 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 38-40 4 HAIR DRYER HD 3700 Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σημείωση: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Προστασία περιβάλλοντος. Σύμβολα στο εγχειρίδιο. Διαβάθμιση κινδύνων. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Προστασία

Διαβάστε περισσότερα