Βιογραφικό. Τσικριτζής Λάζαρος. Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα. Επαγγελµατική Εµπειρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό. Τσικριτζής Λάζαρος. Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα. Επαγγελµατική Εµπειρία"

Transcript

1 Βιογραφικό σηµείωµα Τσικριτζής Λάζαρος Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα ιεύθυνση Τσικριτζής, Λάζαρος Αυλιώτη 37, Τ.Κ , Κοζάνη Τηλέφωνο / 148 Κινητό τηλέφωνο: Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 28/03/1954 Β. Επαγγελµατική Εµπειρία 1. ιδακτική προϋπηρεσία 2. Βιοµηχανική προϋπηρεσία 3. Ερευνητικά προγράµµατα 4. ιαχείριση Έργων-Προγραµµάτων 5. Σύνταξη µελετών, ερευνητικών προτάσεων, εκθέσεων 6. Προγράµµατα κατάρτισης - επιµόρφωσης Ηµεροµηνίες Επαγγελµατική Εµπειρία Β1. ιδακτική προϋπηρεσία έως σήµερα ( 20 έτη πλήρους απασχόλησης) Απασχόληση Μόνιµος καθηγητής ΤΕΙ (διαδοχικά στις βαθµίδες Εφαρµογών Επίκουρου Αναπληρωτή) Στη βαθµίδα του Καθηγητή από το Μάρτιο του 2013 (ΦΕΚ Γ ) Κύριες δραστηριότητες ιδασκαλία των µαθηµάτων Χηµικής τεχνολογίας, Ηλεκτροχηµείας, Ποιοτικού ελέγχου και τεχνολογίας υλικών, Ακτινοβολιών, Ρύπανσης υδάτων και εδαφών, Υγιεινής κ ασφάλειας εργασίας. Επίσης ενασχόληση µε τα εξής : α) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών & αξιολόγηση εργαστηριακού εξοπλισµού β) ιενέργεια διαγωνισµών και προµήθεια υλικών ως µέλος Επιτροπής προµηθειών γ) Οργάνωση Εργαστηρίων (Χηµείας, Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών, Ρύπανσης υδάτων & εδαφών, Ακτινοβολιών, Θορύβου κλπ), δ) Συγγραφή διδακτικών βιβλίων και σηµειώσεων, ε) επίβλεψη πτυχιακών εργασιών στ) Υλοποίηση ερευνητικών και λοιπών έργων ζ) Σύνταξη προτάσεων για ερευνητικά προγράµµατα κ.α. Αυτοδύναµη διδασκαλία των µαθηµάτων: Ακτινοβολίες, Ρύπανση υδάτων και εδαφών, Υγιεινή κ ασφάλεια εργασίας ( ) Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ηµεροµηνίες Απασχόληση Κύριες δραστηριότητες Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη (6 έτη µερικής απασχόλησης) Ωροµίσθιος εκπαιδευτής ΙΕΚ ιδασκαλία µαθηµάτων µε αντικείµενα τη Χηµεία, το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική αγωγή ΙΕΚ Κοζάνης Μετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση Σελ. 1. Λ. Ι. Τσικριτζής

2 Ηµεροµηνίες έως (2,5 έτη πλήρους απασχόλησης και 1,5 µερικής) Απασχόληση Καθηγητής εφαρµογών µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου (έκτακτος) Κύριες δραστηριότητες ιδασκαλία των µαθηµάτων χηµικής τεχνολογίας, ηλεκτροχηµείας, ειδικής χηµείας, ποιοτικού ελέγχου και τεχνολογίας υλικών. Επίσης σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προµήθεια εξοπλισµού και αναλωσίµων, οργάνωση εργαστηρίων, συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων. Αυτοδύναµη διδασκαλία των µαθηµάτων: Ειδική Χηµεία / Χηµική Τεχνολογία ( ) Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΣΥΝΟΛΟ διδακτ. προϋπηρεσίας & Β.1 21,7 έτη πλήρους απασχόλησης και 7,5 έτη παράλληλης µερικής απασχόλησης Επαγγελµατική Εµπειρία Β2. Βιοµηχανική προϋπηρεσία Ηµεροµηνίες έως (6 έτη και 10 µήνες) Απασχόληση Χηµικός µηχανικός σε εργοστάσιο λιπασµάτων και Προϊστάµενος του τµήµατος Προπαρασκευής - Εξαερίωσης του λιγνίτη Κύριες δραστηριότητες ιεύθυνση λειτουργίας κατά τη διάρκεια της βάρδιας όλων των µονάδων (παραγωγής raw gas, σύνθεσης αµµωνίας, παραγωγής λιπασµάτων, θειικού και νιτρικού οξέος, κλπ). Από έως διετέλεσε προϊστάµενος της µονάδας προπαρασκευής (θραύσης, ξήρανσης, κονιοποίησης) του λιγνίτη, εξαερίωσης και πλύσης του παραγόµενου αερίου (µε 110 άτοµα προσωπικό). Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΑΕΒΑΛ (ΑΕ Βιοµηχανικών αζωτούχων λιπασµάτων), Πτολεµαΐδα, Ηµεροµηνίες Απασχόληση Κύριες δραστηριότητες Βιοµηχανία παραγωγής νιτρικών λιπασµάτων έως (4 έτη και 3 µήνες) ιευθυντής βιοµηχανικής µονάδας έτοιµου σκυροδέµατος και µηχανικός παραγωγής Μηχανικός παραγωγής, Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, Υπεύθυνος διοικητικής - οικονοµικής διαχείρισης (30 άτοµα προσωπικό) Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε, 14 ο χλµ Κοζάνης - Πτολεµαΐδας, Μονάδα έτοιµου σκυροδέµατος, θυγατρική της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ Α.Ε ΣΥΝΟΛΟ βιοµηχ. προϋπηρεσίας & Β.2 11,1 έτη πλήρους απασχόλησης Επαγγελµατική Εµπειρία Β3. Ερευνητικά Έργα Ηµεροµηνίες 1/1/2005 έως 31/12/2007 Τίτλος ή αντικείµενο Έργου Κύριες δραστηριότητες Σελ. 2. Λ. Ι. Τσικριτζής Αµοιβή 8580 «Ραδιοπεριβαλλοντική έρευνα και µελέτη ιχνοστοιχείων στο ορυχείο Καρδιάς της ΕΗ» Πρόγραµµα Αρχιµήδης ΙΙ (Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων σε θέµατα οικολογίας και περιβάλλοντος στα ΤΕΙ. Κατηγορία πράξης: ια). Εταίροι : ΤΕΙ Μ, ΕΕΑΕ, ΑΠΘ, ΚΕΠΕ. Επιστηµονικά υπεύθυνος του έργου. Συντονισµός όλου του προγράµµατος και επιστηµονική επίβλεψη των Π.Ε. ανίχνευσης και αξιολόγησης των ραδιονουκλιδίων του λιγνίτη και της τέφρας. Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας / Ειδικός λογαριασµός κονδυλίων και έρευνας, Κοζάνη, Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ηµεροµηνίες 1/1/2005 έως 30/06/2008 Τίτλος ή αντικείµενο Έργου Έντεκα (11) Έρευνες για την πορεία των αποφοίτων ισάριθµων Τµηµάτων του ΤΕΙ Μ, µετά τη λήψη του πτυχίου τους. Στις έρευνες έγινε αποτύπωση και αξιολόγηση της πορείας των αποφοίτων (επαγγελµατική εξέλιξη, µεταπτυχιακά κλπ) µε τη χρήση ερωτηµατολογίων και

3 Κύριες δραστηριότητες Αµοιβή στατιστικών µεθόδων επεξεργασίας των απαντήσεων. Πρόγραµµα «Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Β φάση. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Επιστηµονικά υπεύθυνος. Συντονισµός όλου του προγράµµατος και επιστηµονική επίβλεψη των ερευνητών στους οποίους ανατέθηκαν οι εν λόγω εργασίες Μη αµειβόµενος Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας / Ειδικός λογαριασµός κονδυλίων και έρευνας, Κοζάνη, Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ηµεροµηνίες 1/1/2007 έως 30/06/2008 Τίτλος ή αντικείµενο Έργου «Έρευνες Απορρόφησης Αποφοίτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης». Ερευνήθηκε η επαγγελµατική και ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία των αποφοίτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης µε τη χρήση ερωτηµατολογίων και στατιστικών µεθόδων επεξεργασίας των απαντήσεων. Πρόγραµµα «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου ιασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» - Υποέργο Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων Κύριες δραστηριότητες Συντονιστής - αξιολογητής. Συντονισµός όλου του προγράµµατος, καθώς και αξιολόγηση των παραδοτέων του έργου. Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη Τίτλος ή αντικείµενο Έργου Αµοιβή 2000 Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης- Επιτροπή Ερευνών, Τ.Θ. 141, 57400, Θεσσαλονίκη Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ηµεροµηνίες β εξάµηνο 2007 Κύριες δραστηριότητες Αµοιβή «Έρευνα για την Πρακτική Άσκηση στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας». Πρόγραµµα «Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Β φάση. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Επιστηµονικά υπεύθυνος Μη αµειβόµενος Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας / Ειδικός λογαριασµός κονδυλίων και έρευνας, Κοζάνη, Τίτλος ή αντικείµενο Έργου Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ηµεροµηνίες 1/1/2005 έως 31/12/2006 Κύριες δραστηριότητες Αµοιβή 780 «Η επίδραση θερµικών κατεργασιών στη µικροδοµή και στις µηχανικές ιδιότητες ειδικών χαλύβων», Αρχιµήδης ΙΙ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ στα ΤΕΙ) Μέλος της ερευνητικής οµάδας. Συµµετοχή στο ΠΕ δοκιµών στο Εργαστήριο ΠΕΤΥ Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας / Ειδικός λογαριασµός κονδυλίων και έρευνας, Κοζάνη, Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ηµεροµηνίες 1/1/2006 έως 31/12/2006 Τίτλος ή αντικείµενο Έργου «Καινοτοµία στις ΜΜΕ (InnoOff SME)», INTERREG IIIC SOUTH SMART του ΚΤΕ υτ. Μακεδονίας. Εταίροι : ιεύθυνση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Μ, Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Μ, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Μ Κύριες δραστηριότητες Αµοιβή 1100 Μέλος της ερευνητικής οµάδας. Σύνταξη της βάσης δεδοµένων των παραγωγικών επιχειρήσεων της υτ. Μακεδονίας Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ ) υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ηµεροµηνίες 1/5/2002 έως 1/5/2004 Τίτλος ή αντικείµενο Έργου «Comparative survey of public opinion concerning the water management policy and exploitation of the social factor for a more rational management of drinking water in the areas of Antalya and Σελ. 3. Λ. Ι. Τσικριτζής

4 Kozani». Εταίροι :ΤΕΙ Μ, Akdeniz University, Environmental Engineering Department Κύριες δραστηριότητες Μέλος της ερευνητικής οµάδας. Σύνταξη της ερευνητικής πρότασης και συµµετοχή στο 5ο & 6ο στάδιο της έρευνας (στατιστική αξιολόγηση αποτελεσµάτων, συντονισµός των ερευνητικών οµάδων για διατύπωση κοινών κατευθύνσεων στις περιοχές µελέτης) Αµοιβή Μη αµειβόµενος Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας / Ειδικός λογαριασµός κονδυλίων και έρευνας, Κοζάνη, Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ηµεροµηνίες Τίτλος ή αντικείµενο Έργου «Ανίχνευση ραδιενέργειας µε τη χρήση βιοδεικτών». Εταίροι: ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Τµήµα Βιολογίας ΑΠΘ, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής Βουκουρεστίου. Κύριες δραστηριότητες Αµοιβή Μέλος της ερευνητικής οµάδας. Μετρήσεις µε γ φασµατοσκοπία, αξιολόγηση φασµάτων, στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων και αξιολόγηση τους Μη αµειβόµενος Όνοµα και διεύθυνση εργοδότη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΣΥΝΟΛΟ ερευνητικών Έργων & Β.3 εκαοχτώ (18). (Συµµετοχή ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος ή ως Μέλος Ερευνητικής Οµάδας) 4 µε αµοιβή 14 χωρίς αµοιβή Επαγγελµατική Εµπειρία Β4. Επιστηµονική & διοικητική εµπειρία στη διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων Ηµεροµηνίες 27/11/2000 µέχρι 30/6/2008 Τίτλος έργου «Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, B φάση». Αµοιβή Σύνολο χρηµατοδότησης: ,35 Ιδιότητα - αρµοδιότητα Επιστηµονικά Υπεύθυνος. Συντονισµός, διαχείριση και επιστηµονική επίβλεψη όλου του έργου Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β Ηµεροµηνίες 1/1/2004 µέχρι 30/6/2008 Τίτλος έργου «Ενίσχυση επιχειρηµατικών δράσεων µέσα από τις δοµές της Ανώτ. εκπαίδευσης του ΤΕΙ Μ» Αµοιβή Σύνολο χρηµατοδότησης: ,42 Ιδιότητα - αρµοδιότητα Επιστηµονικά Υπεύθυνος. Συντονισµός, διαχείριση και επιστηµονική επίβλεψη όλου του έργου Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 3.1, Ενέργεια , Κατηγορία πράξης γ Ηµεροµηνίες 1/1/2005 έως 31/12/2007 Τίτλος έργου «Ραδιοπεριβαλλοντική έρευνα και µελέτη ιχνοστοιχείων στο ορυχείο Καρδιάς της ΕΗ». Εταίροι : ΤΕΙ Μ, ΕΕΑΕ, ΑΠΘ, ΚΕΠΕ. Αµοιβή 8580 Σύνολο χρηµατοδότησης: 73225,70 Ιδιότητα - αρµοδιότητα Επιστηµονικά υπεύθυνος. Συντονισµός, διαχείριση και επιστηµονική επίβλεψη όλου του έργου Πρόγραµµα Αρχιµήδης ΙΙ. Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων σε θέµατα οικολογίας και περιβάλλοντος στα ΤΕΙ. Κατηγορία πράξης: ια Ηµεροµηνίες 8/8/2005 µέχρι 30/6/2008 Τίτλος έργου «Γραφείο ιασύνδεσης στα Παραρτήµατα του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας». Αµοιβή Ιδιότητα - αρµοδιότητα Σύνολο χρηµατοδότησης: ,64 Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής. Αρχική οργάνωση και λειτουργία των Γ Γρεβενών και Καστοριάς. Οργάνωση Ηµερίδων. Σύνταξη ενηµερωτικών Οδηγών Σελ. 4. Λ. Ι. Τσικριτζής

5 Πρόγραµµα ΣΥΝΟΛΟ & Β.4: Έργα µε συµµετοχή στη διοίκηση - διαχείρισή τους ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β Τέσσερα (4), συνολικού προϋπολογισµού ,11 Επαγγελµατική Εµπειρία Β5. Εκπόνηση µελετών, Σύνταξη ερευνητικών προτάσεων, Εκθέσεων κ.α Ηµεροµηνίες 1/10/ /4/2008 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Μελέτη Αξιολόγησης του έργου «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου ιασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Θέση -ιδιότητα Μελετητής. Αµοιβή 2000 Πρόγραµµα «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου ιασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Ηµεροµηνίες 1/6/ /6/2008 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Μελέτη Αξιολόγησης του έργου «Ίδρυση νέων κόµβων του Γραφείου ιασύνδεσης στα παραρτήµατα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο Κιλκίς, στα Μουδανιά και στην Κατερίνη». Θέση -ιδιότητα Μελετητής. Αµοιβή 670 Πρόγραµµα «Ίδρυση νέων κόµβων του Γραφείου ιασύνδεσης στα παραρτήµατα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στο Κιλκίς, στα Μουδανιά και στην Κατερίνη», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια » Ηµεροµηνίες 2008 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Θέση -ιδιότητα Πρόγραµµα Μελέτη Αξιολόγησης του έργου «Γραφείο ιασύνδεσης στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Β Φάση» Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Έργου. Μη αµειβόµενος «Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Β φάση. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Ηµεροµηνίες 2008 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Θέση -ιδιότητα Πρόγραµµα Μελέτη Αξιολόγησης του έργου «Υποστήριξη Επιχειρηµατικών Ιδεών µέσα από τις δοµές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας» Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Έργου. Μη αµειβόµενος «Υποστήριξη Επιχειρηµατικών Ιδεών µέσα από τις δοµές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Τίτλος ή αντικείµενο έργου Ηµεροµηνίες Θέση -ιδιότητα Πρόγραµµα Τίτλος ή αντικείµενο έργου Έξι (6) µελέτες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των αποφοίτων έξι Τµηµάτων του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Επιστηµονικά Υπεύθυνος των µελετών. Μη αµειβόµενος «Υποστήριξη Επιχειρηµατικών Ιδεών µέσα από τις δοµές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Ηµεροµηνίες 1/11/ /9/2006 α) Συντονισµός αξιολόγηση έντεκα (11) µελετών Επαγγελµατικών Οδηγών (Job Profiles) ισάριθµων Τµηµάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, β) Συντονισµός µελέτης απορρόφησης των αποφοίτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (απασχόληση, επαγγελµατική & ακαδηµαϊκή εξέλιξη κλπ). Σελ. 5. Λ. Ι. Τσικριτζής

6 Θέση -ιδιότητα Συντονιστής-αξιολογητής. Συντονισµός του έργου & αξιολόγηση των παραδοτέων του. Αµοιβή 3700 Πρόγραµµα «Λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου ιασύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Τίτλος ή αντικείµενο έργου Ηµεροµηνίες έως α) Λιµνάζουσα φοίτηση στο Τµήµα Μηχανολογίας (στα πλαίσια του Π.Ε. «Υποστήριξη δράσεων συµβουλευτικής» και β) Αξιολόγηση υποέργου Θέση -ιδιότητα Μέλος της ερευνητικής οµάδας. Αµοιβή 2500 Πρόγραµµα «Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας», Υποέργο 1: Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Μηχανολογίας. Στα πλαίσια της Ενέργειας «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ηµεροµηνίες 1/1// /1/2006 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Συλλογή και παρουσίαση στοιχείων για Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, υποδείγµατα επιχειρηµατικών σχεδίων, στοιχεία για επιχειρήσεις υτικής Μακεδονίας κλπ. Θέση -ιδιότητα Επιστηµονικός Συνεργάτης. Αµοιβή 2000 Πρόγραµµα «Ανάπτυξη και εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος για την υποστήριξη επιχειρηµατικών ιδεών από το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Τίτλος ή αντικείµενο έργου Ηµεροµηνίες 2006 και 2007 Ιδιότητα -αρµοδιότητα Πρόγραµµα Επτά (7) µελέτες Επαγγελµατικών Οδηγών (Job Profiles) ισάριθµων Τµηµάτων του ΤΕΙ Μ, σχετικές µε τις προοπτικές απασχόλησης και ακαδηµαϊκής εξέλιξης των αποφοίτων του. Επιστηµονικά υπεύθυνος. Γενική εποπτεία και παραλαβή µελετών. Μη αµειβόµενος. «Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Β φάση. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.4., Ενέργεια , Κατηγορία πράξης β» Ηµεροµηνίες 1/9/2000 έως 31/8/2001 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Μελέτη οργάνωσης διδασκαλίας των εξής µαθηµάτων του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης: Ρύπανση υδάτων και εδαφών (Θεωρία και εργαστήριο ) Τεχνολογία υλικών (Εργαστήριο) Θέση -ιδιότητα Επιστηµονικός Συνεργάτης. Αµοιβή 2500 Πρόγραµµα ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ( ), Υποέργο: Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.6, Ενέργεια Ηµεροµηνίες 1/9/ /8/2004 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά όλου του εξοπλισµού του νεοϊδρυµένου Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Θέση -ιδιότητα Επιστηµονικός Συνεργάτης. Αµοιβή 1760 Πρόγραµµα ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ( ), Υποέργο: Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.6, Ενέργεια 2.6.1, Κατηγορία Πράξεων ζ Ηµεροµηνίες 1997 Τίτλος ή αντικείµενο έργου α) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά εξοπλισµού του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας της Γούνας. β) Συµµετοχή και στην Επιτροπή αξιολόγησης του αντίστοιχου ιαγωνισµού του Κέντρου Ελληνικής Γούνας Α.Ε., Καστοριά Θέση -ιδιότητα Επιστηµονικός Συνεργάτης. Αµειβόµενος Πρόγραµµα Ηµεροµηνίες 1997 Σελ. 6. Λ. Ι. Τσικριτζής Οργάνωση Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας της Γούνας του Κέντρου Ελληνικής Γούνας ΚΕΓ Α.Ε., Καστοριά. Χρηµατοδότηση ΚΕΓ Α.Ε

7 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Θέση -ιδιότητα Πρόγραµµα α) Πληρότητα ΜΠΕ ΑΗΣ ΕΗ Καρδιάς κ Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων β) Προβλήµατα των νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ ΕΗ Καρδιάς. Επιστηµονικός Συνεργάτης και επικεφαλής της Οµάδας Εργασίας. Αµειβόµενος Μελέτη που χρηµατοδοτήθηκε από το ΤΕΕ / Τµήµα υτικής Μακεδονίας Ηµεροµηνίες 1995 Τίτλος ή αντικείµενο έργου Αξιολόγηση ΜΠΕ 5ης µονάδας ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Θέση -ιδιότητα Επιστηµονικός Συνεργάτης και επικεφαλής της Οµάδας Εργασίας. Αµειβόµενος Πρόγραµµα Μελέτη που χρηµατοδοτήθηκε από το ΤΕΕ / Τµήµα υτικής Μακεδονίας Ηµεροµηνίες 1993 Τίτλος ή αντικείµενο έργου ηµιουργία Τράπεζας εδοµένων (data bank) για το περιβάλλον στο Ν. Κοζάνης Θέση -ιδιότητα Επιστηµονικός Συνεργάτης και επικεφαλής της Οµάδας Εργασίας. Αµειβόµενος Πρόγραµµα Μελέτη που χρηµατοδοτήθηκε από το ΤΕΕ / Τµήµα υτικής Μακεδονίας Σύνταξη ερευνητικών προτάσεων, Εκθέσεων, τεχνικών Αναφορών κ.α 1. Προσδιορισµός ειδικής ραδιενεργότητας παιδικών επίπλων και έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού για λογαριασµό της επιχείρησης «Only Green», (Χωρίς αµοιβή), Σύνταξη νοµοτεχνικής αναφοράς (2 ης ) στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου µε αντικείµενο τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκαλούν τα ορυχεία και οι σταθµοί της ΕΗ στα Λιγνιτικά Κέντρα υτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Υπογράφοντες: Έντεκα περιβαλλοντικές οργανώσεις), (Χωρίς αµοιβή), Σύνταξη ερευνητικής πρότασης η οποία εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) του Ν. Κοζάνης, (Χωρίς αµοιβή), Σύνταξη πρότασης για το έργο «Έρευνα των κοινωνικοοικονοµικών και επαγγελµατικών χαρακτηριστικών των αποφοίτων του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας». Πρόγραµµα: «Έρευνα για την Εκπαίδευση», Ενέργεια «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Έρευνα - Υποτροφίες», Κατηγορία πράξεων γ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, (Χωρίς αµοιβή), Σύνταξη νοµοτεχνικής αναφοράς (1 ης ) στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου µε αντικείµενο τις παραβιάσεις της κείµενης νοµοθεσίας από πλευράς ΕΗ σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, αποκατάστασης, κλπ. Υπογράφοντες: ήµοι, Οικολογικές οργανώσεις, κλπ. (Χωρίς αµοιβή), «ιαχείριση περιβάλλοντος µε εφαρµογή GIS στο Ν. Κοζάνης». Το πρόγραµµα υποβλήθηκε στο ΕΠΕΤ ΙΙ µε τη σύµπραξη οκτώ φορέων, (ΕΜΠ, Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΕΗ, ΕΥΑΚ, κλπ), µε συντονισµό από το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας και Συντονιστή τον υποφαινόµενο, (Χωρίς αµοιβή), Έλεγχος ποιότητας οικοδοµικών χρωµάτων. Πραγµατοποίηση εργαστηριακών δοκιµών σε δείγµατα που προσκόµισε τοπική βιοτεχνία και σύνταξη σχετικής Έκθεσης Συµµετοχή στη σύνταξη πολλών ερευνητικών προτάσεων µε περιβαλλοντική διάσταση στα πλαίσια σχετικών προγραµµάτων, «LIFE», «Environment», «ΠΕΝΕ» κλπ (χωρίς αµοιβή). ΣΥΝΟΛΟ & Β.5 : ΣΥΝΟΛΟ Μελετών ΣΥΝΟΛΟ Ερευν. Προτάσεων, Τεχν. Εκθέσεων, Αναφορών Τριάντα έξι (36). (Συµµετοχή ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος ή Μελετητής ή Συντονιστής) 21 µε αµοιβή 15 χωρίς αµοιβή Άνω των δεκαπέντε (15). Στην παραπάνω λίστα περιέχονται ενδεικτικά επτά (7). Επαγγελµατική Εµπειρία Β6. Προϋπηρεσία σε προγράµµατα κατάρτισης - επιµόρφωσης Εισηγήσεις σε σεµινάρια κατάρτισης, προγράµµατα επιµόρφωσης Εισηγήσεις σε πλειάδα σεµιναρίων σχετικών µε το περιβάλλον (προστασία περιβάλλοντος, επεξεργασία υγρών αποβλήτων, διαχείριση απορριµµάτων), την ενέργεια και την βιοµηχανική Σελ. 7. Λ. Ι. Τσικριτζής

8 & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως πιστοποιηµένος επιµορφωτής του ΕΚΕΠΙΣ παραγωγή. Τα κυριότερα είναι τα εξής : ΑΕΒΑΛ: και 1995: Σεµινάρια σε ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου. Αντικείµενο: ιοικητική Επιµόρφωση (180 ώρες), Τεχνολογία Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων, (200 ώρες) και προστασία του περιβάλλοντος. ΑΝΚΟ : 1994 και Συµµετοχή σε δύο σεµινάρια σχετικά µε τηλεθέρµανση και προστασία περιβάλλοντος.. ΤΕΕ 1992: Συντονισµός τριών (3) σεµιναρίων (και εισηγήσεις) σε Κοζάνη - Πτολεµαΐδα 1993: ύο σεµινάρια σε Κοζάνη - Πτολεµαΐδα Θέµατα σεµιναρίων : Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας - Περιβάλλον - Τηλεθέρµανση Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Κ.Ε.Κ Εργατικού Κέντρου Κοζάνης 1995 και 2000: Εισηγήσεις σε σεµινάριο διαχείρισης περιβάλλοντος Ευρωαναπτυξιακή 1993: Εισηγήσεις σε σεµινάριο µε θέµα «ιαχείριση περιβάλλοντος» ήµος Κοζάνης 1995: Εισήγηση σε σεµινάριο σχετικό µε τα ΜΜΕ και το περιβάλλον. Σύµπραξη Σχολείων Ζωγράφου-Πτολεµαΐδας-Κορωπίου 1998: Εισηγήσεις σε σεµινάριο του ΕΠΕΑΕΚ µε θέµα «Ατµοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση», Κοζάνη. ΠΕΚ Κοζάνης 1999: ιοργάνωση Περιβαλλοντικού Σεµιναρίου για εκπαιδευτικούς Α θµιας και Β θµιας Εκπαίδευσης. Συντονιστής και εισηγητής. Θέµα «Περιβάλλον και Ενέργεια», Κοζάνη. ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 1999: ιοργάνωση Σεµιναρίου ΕΠΕΑΕΚ για εκπαιδευτικούς Β θµιας Εκπαίδευσης. Συντονιστής και εισηγητής. Θέµα «Περιβάλλον και Ενέργεια: Σκέφτοµαι παγκόσµια δρω τοπικά», Κοζάνη. Απρίλιος KEK IMOA, ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση, ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ, Εισηγήσεις σε επιδοτούµενα σεµινάρια µε αντικείµενο Περιβάλλον (Υγρά, στερεά απόβλητα, κλπ) ΚΕΠΕ Βελβεντού, εκεµβρίου Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε Θέµα «Ολοκληρωµένη ιαχείριση Απορριµµάτων». ΣΥΝΟΛΟ & Β.6 : ΣΥΝΟΛΟ Σεµιναρίων Κατάρτισης Συµµετοχή ως: Συντονιστής- Εισηγητής - Επιµορφωτής Άνω των τριάντα (30). Στην παραπάνω λίστα περιέχονται ενδεικτικά είκοσι δύο (22). Γ. Επιστηµονικό έργο ηµοσιεύσεις σε περιοδικά Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Αναφορές Αυτοδύναµη διδασκαλία Κριτής σε περιοδικά Γ.1. ιδακτορικό ίπλωµα «Μελέτη της βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων και ραδιονουκλιδίων σε φυτικούς οργανισµούς στη υτική Μακεδονία» Κύριο αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής ήταν ο προσδιορισµός, η στατιστική ανάλυση και η αξιολόγηση των συγκεντρώσεων 16 ιχνοστοιχείων και 5 ραδιονουκλιδίων στο έδαφος της λεκάνης Κοζάνης Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου και σε φυτικούς οργανισµούς της ίδιας περιοχής (δένδρα, βρύα, λειχήνες). Χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι φασµατοσκοπίας ακτίνων γ και φασµατοµετρίας ΑΑS. Επίσης µελετήθηκε η βιοσυσσώρευση βαρέων µετάλλων και ραδιονουκλιδίων στα φυτικά δείγµατα και υπολογίστηκαν οι συντελεστές µεταφοράς. Κύρος στόχος της διατριβής ήταν να διαπιστωθεί α) αν η ιπτάµενη τέφρα που παράγεται από τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΕΗ επιβαρύνει µε ιχνορρυπαντές το έδαφος τα οικοσυστήµατα, και β) τα επίπεδα ραδιο-ρύπανσης και βιoσυσσώρευσης του Cs137, το οποίο έχει αποτεθεί στην περιοχή µελέτης από την εποχή του πυρηνικού ατυχήµατος στο Chernobyl. Σελ. 8. Λ. Ι. Τσικριτζής

9 Γ.2 ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους (µε κριτές) εκαοκτώ (18) δηµοσιεύσεις από τις οποίες οι δέκα (10) αυτοδύναµες (βλ. Παράρτηµα 1) Το επιστηµονικό τους πεδίο τους κατά κύριο λόγο εστιάζεται στην ανίχνευση και βιοσυσσώρευση ραδιονουκλιδίων και βαρέων µετάλλων σε φυτικούς οργανισµούς, τον προσδιορισµό ραδιενεργών στοιχείων σε λιγνίτες, τέφρες και εδάφη, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία - αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Κατά δεύτερο λόγο το περιεχόµενο των δηµοσιεύσεων αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων και ειδικότερα στην παρακολούθηση των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού και των υγρών αποβλήτων, στον υπολογισµό της αβεβαιότητας των µετρήσεων κλπ. Εκτός των παραπάνω άλλη µια (1) εργασία έχει υποβληθεί προς δηµοσίευση. Στο Παράρτηµα 4 αναφέρονται οι Περιλήψεις των κυριότερων δηµοσιεύσεων. Γ.3 Ανακοινώσεις σε Συνέδρια µε κριτές Γ.4 Αναφορές από άλλους ερευνητές 32 ανακοινώσεις σε Συνέδρια µε κριτές (βλ. Παράρτηµα 2). Από αυτές: οι 25 αφορούν ιεθνή Συνέδρια µε κριτές οι 7 αφορούν Πανελλήνια Συνέδρια µε κριτές Το επιστηµονικό πεδίο των ανακοινώσεων αυτών είναι παρόµοιο µε εκείνο των δηµοσιεύσεων σε περιοδικά. Κατά δεύτερο λόγο τη σύνδεση Ανώτατης Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας, την επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων ΤΕΙ και τη δια βίου εκπαίδευση. Ετερο-αναφορές (Citations): 61 (βλ. Παράρτηµα 3) Οι ετερο-αναφορές αναφέρονται σε 12 εργασίες του υποφαινοµένου. Γ.5 Αυτοδύναµη διδασκαλία Αυτοδύναµη διδασκαλία των µαθηµάτων: Ακτινοβολίες, Ρύπανση υδάτων και εδαφών, Υγιεινή κ ασφάλεια εργασίας ( ) και Ειδική Χηµεία / Χηµ. Τεχνολογία κατά την περίοδο της θητείας ως έκτακτου καθηγητή Κριτής σε δύο επιστηµονικά διεθνή περιοδικά (βλ. Θ.7) Γ.6 Κριτής σε επιστηµ. περιοδικά. Συγγραφικό έργο.1 Συγγράµµατα (Βιβλία).2 ιδακτικές Σηµειώσεις 1. «Εργαστηριακές Ασκήσεις Τεχνολογίας Υλικών», Σύγγραµµα µε κωδικό 3041 στο σύστηµα «Εύδοξος». Συγγραφέας - Εκδότης: Λ. Τσικριτζής, Έκδοση: 1/2009, ISBN: «Εργαστηριακές Ασκήσεις Χηµείας / Χηµικής Τεχνολογίας», Σύγγραµµα µε κωδικό 6420 στο σύστηµα «Εύδοξος». Συγγραφείς: Α. Βατάλης Λ. Τσικριτζής. Εκδότης: Α. Βατάλης Έκδοση: 1/2008, ISBN: Θεωρία Ειδικής Χηµείας. ιδακτικές Σηµειώσεις για τους σπουδαστές του Τµήµατος Ορυχείων του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. 2. Εργαστηριακές ασκήσεις Ηλεκτροχηµείας. ιδακτικές Σηµειώσεις για τους σπουδαστές του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. 3. Εργαστηριακές ασκήσεις Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας υλικών. ιδακτικές Σηµειώσεις για τους σπουδαστές των Τµηµάτων Μηχανολογίας, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και Βιοµηχανικού Σχεδιασµού του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 4. Εργαστηριακές ασκήσεις Χηµικής Τεχνολογίας. ιδακτικές Σηµειώσεις για τους σπουδαστές των Τµηµάτων Μηχανολογίας, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και Γεωτεχνολογίας - Περιβάλλοντος του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 5. Εργαστηριακές ασκήσεις Ρύπανσης Υδάτων και Εδαφών. ιδακτικές Σηµειώσεις για τους σπουδαστές του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης. 6. ιδακτικές Σηµειώσεις Εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας Ι για τους σπουδαστές του ΙΕΚ Κοζάνης. Ε. Σπουδές Ηµεροµηνίες 4/7/2002 Σελ. 9. Λ. Ι. Τσικριτζής

10 Τίτλος που απονέµεται Όνοµα και τύπος οργανισµού που παρείχε την εκπαίδευση ιδακτορικό ίπλωµα, µε βαθµό «Άριστα». Θέµα: «Μελέτη της βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων και ραδιονουκλιδίων σε φυτικούς οργανισµούς στη υτική Μακεδονία». Τµήµα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ηµεροµηνίες 8/3/1991 Τίτλος που απονέµεται Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, Βαθµός 9 Όνοµα και τύπος οργανισµού που παρείχε την εκπαίδευση Ηµεροµηνίες 18/7/1979 Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, ΣΕΛΕΤΕ Τίτλος που απονέµεται ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού, Βαθµός 7,41 Όνοµα και τύπος οργανισµού που παρείχε την εκπαίδευση Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ζ. Επιµόρφωση Ζ.1. Αγγλική γλώσσα-υπολογιστές Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ζ.2. Πιστοποιηµένος επιµορφωτής από το ΕΚΕΠΙΣ Ζ.3. Επιµορφωτικά Σεµινάρια και Συνέδρια Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο Β2 (FC CAMBRIDGE, 1987) Επιπρόσθετη εµπειρία στην τεχνική ορολογία λόγω µεταφράσεων τεχνικών άρθρων και φυλλαδίων βιοµηχανικού και εργαστηριακού εξοπλισµού, υποβολής ευρωπαϊκών προγραµµάτων, κλπ. Πολύ καλή γνώση βασικών λογισµικών πακέτων και εργαλείων : Microsoft Office Στατιστικά πακέτα (Statistica) Ειδικά υπολογιστικά πακέτα (επεξεργασία γ- φασµατοσκοπίας GAMMA) ΣΤΕΠ ένταξης: 2420,2291, Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ Παρακολούθηση πληθώρας επιµορφωτικών σεµιναρίων και συνεδρίων, τα κυριότερα από τα οποία είναι: Παρακολούθηση Σεµιναρίων 1. ιοικητική επιµόρφωση στελεχών εγκαταστάσεων : Φορέας η Ελληνική Εταιρεία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε), Πτολεµαΐδα, από έως Πληροφορική : ιάρκεια 300 ώρες. Φορέας το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας το (Υπουργ. Απόφαση Ε5/2139/ ). 3. Εκπαίδευση εισηγητών για επιµόρφωση τεχνικού προσωπικού στη βιοµηχανία: ιάρκεια 40 ώρες. Φορέας το Ινστιτούτο Βιοµηχανικής Επιµόρφωσης του ΣΕΒ, (ΙΒΕΠΕ), στην Αθήνα το (Θεµατολογία: αντλίες, εναλλάκτες, καύση, σπάστηκες, κλπ). 4. Προγραµµατισµός και έλεγχος παραγωγής : ιάρκεια 40 ώρες. Φορέας η Ελληνική Εταιρεία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε),στη Θεσσαλονίκη το Εκπαίδευση εκπαιδευτών : ιάρκεια 20 ώρες από τον ίδιο φορέα στον ίδιο χώρο και χρόνο. 6. Επιµόρφωση εκπαιδευτών. Ιούνιος 1989, Πτολεµαΐδα. ιάρκεια 24 ώρες. Φορέας ΕΕ Ε. 7. Βιοµηχανικό µάρκετινγκ : ιάρκεια 98 ώρες. Φορέας η ΕΕ Ε από έως Προστασία περιβάλλοντος και διαχείριση απορριµµάτων : ιάρκεια 150 ώρες. Φορέας η ΑΝΚΟ ΑΕ. εκέµβριος 1992, Κοζάνη 9. Measurements in environmental protection, (air-water). ιάρκεια µια εβδοµάδα. Φορέας το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του COMETT. Κοζάνη Σεπτεµβρίου Σελ. 10. Λ. Ι. Τσικριτζής

11 Παρακολούθηση Συνεδρίων Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 1. 1o ιεθνές Συνέδριο Γούνας. ιοργάνωση Κέντρο Ελληνικής Γούνας και ΚΤΕ υτικής Μακεδονίας. Καστοριά 29/5-1/6/ o ιεθνές Συνέδριο ιδακτικής Φυσικών Επιστηµών. ιοργάνωση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Λευκωσία 3-6/1/ o Πανελλήνιο Συνέδριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος. ιοργάνωση: Εργαστήριο Ραδιενέργειας περιβάλλοντος / ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ ηµόκριτος, 23-24/11/2001, Αθήνα. 4. Natural Radiation Environment NRE VII. ιεθνές Συνέδριο µε διοργανωτή τον τοµέα Πυρηνικής Μηχανικής του ΕΜΠ. Ρόδος Μαΐου ΙΧ FEDORA Congress. Professional Challenges: guidance and counseling within the HE area, ιεθνές Συνέδριο της FEDORA, Vilnius, Οκτωβρίου Η. Οργανωτικές, διοικητικές και κοινωνικές ικανότητες / δεξιότητες Η.1 Εµπειρία σε διοικητικές και ακαδηµαϊκές θέσεις 1) ΑΕΒΑΛ (Βιοµηχανία λιπασµάτων), έως (6 έτη και 10 µήνες) ιεύθυνση λειτουργίας του εργοστασίου κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Προϊστάµενος της µονάδας προπαρασκευής εξαερίωσης του λιγνίτη (µε 110 άτοµα προσωπικό) 2) ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ (Βιοµηχανία έτοιµου σκυροδέµατος), έως (4 έτη και 3 µήνες) ιευθυντής της µονάδας της Κοζάνης 3) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Γραφείου ιασύνδεσης του ΤΕΙ Μ. Συντονισµός, διαχείριση και επιστηµονική επίβλεψη του έργου, ύψους ,63, 27/11/2000 µέχρι 30/6/2008 (7,5 έτη) Επιστηµονικά Υπεύθυνος του έργου «Ραδιοπεριβαλλοντική έρευνα & µελέτη ιχνοστοιχείων στο ορυχείο Καρδιάς της ΕΗ». Συντονισµός, διαχείριση και επιστηµονική επίβλεψη του έργου, ύψους , 1/1/2005 έως 31/12/2007 (3 έτη) Επιστηµονικά Υπεύθυνος του έργου «Ενίσχυση επιχειρηµατικών δράσεων στο ΤΕΙ Μ» Συντονισµός, διαχείριση και επιστηµονική επίβλεψη του έργου, ύψους ,42, 1/1/2004 µέχρι 30/6/2008 (4,5 έτη) Μέλος της Επιστηµ. Επιτροπής του έργου «Γραφεία ιασύνδεσης (Γ..) στα Παραρτήµατα του ΤΕΙ Μ». Υπεύθυνος για την αρχική οργάνωση των Γ.. 8/8/2005 µέχρι 30/6/2008 (~3 έτη) Αναπληρωτής προϊστάµενος του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (2 έτη) Μέλος Επιτροπής για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τµηµ. Τεχν. Αντιρρύπανσης 2011 (1 έτος) Ακαδηµαϊκός υπεύθυνος Erasmus του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 2011 (1 έτος) Αξιολογητής υποψήφιων υπότροφων ΙΚΥ (2012) Υπεύθυνος οργάνωσης πολλών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Μ (Χηµείας, Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών, Ακτινοβολιών, Θορύβου κλπ) Σελ. 11. Λ. Ι. Τσικριτζής

12 Η.2 ιοργάνωση Συνεδρίων & Ηµερίδων (Πρόεδρος ή Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής ή / και Εισηγητής ) Η.3. Συµµετοχή στα κοινά, σε Επιτροπές, σε επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς Αναφέρονται ενδεικτικά η διοργάνωση των παρακάτω Συνεδρίων και Ηµερίδων : ΤΕΙ Μ Πρόεδρος της Επιστηµονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου µε τίτλο «Ανώτατη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας», που οργάνωσε το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, Μαρτίου ΤΕΙ Μ ιοργάνωση 25 Ηµερίδων και «Ηµερών Καριέρας» στα πλαίσια του Γραφείου ιασύνδεσης. Αντικείµενο: Απόφοιτοι ΤΕΙ και αγορά εργασίας, Μεταπτυχιακά, Επαγγελµατικά δικαιώµατα κλπ. ΤΕΙ ιοργάνωση 8 Ηµερίδων για θέµατα νεανικής επιχειρηµατικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής δύο: o «Επιχειρηµατικότητα, µια εναλλακτική λύση για τους πτυχιούχους ΤΕΙ», Ηµερίδα στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Κοζάνη,14 εκεµβρίου o «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» Ηµερίδα στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Καστοριά, εκέµβριος 2005 ΚΤΕ υτικής Μακεδονίας και Κέντρο Γούνας, Οργανωτική και Επιστηµονική Επιτροπή του 1oυ ιεθνούς Συνεδρίου Γούνας, Καστοριά, Μαίου 1998 ΤΕΕ Οργανωτική Επιτροπή Ηµερίδας µε θέµα «Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων» ΤΕΕ ιοργάνωση Ηµερίδας µε θέµα «ιαχείριση υδατικών πόρων» ηµοτ. Κίνηση Κοζάνης, Εισηγητής σε Ηµερίδα σχετική µε το πυρηνικό ατύχηµα της Fukushima, Κοζάνη, Μάιος 2011 ήµος Κοζάνης, Εισηγητής σε Επιστηµονικό Συνέδριο µε τίτλο «Kοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας» και θέµα εισήγησης «η πρόκληση για µια πράσινη µεταλιγνιτική περίοδο», Σεπτεµβρίου Συνεχής και ενεργή παρουσία στη δηµόσια ζωή και στα κοινωνικά προβλήµατα από το 1972 µέχρι σήµερα. Ενδεικτικά αναφέρεται η συµµετοχή : στο φοιτητικό κίνηµα της περιόδου (πρόεδρος Συλλόγου φοιτητών Ν. Κοζάνης και στέλεχος διαφόρων φοιτητικών οργάνων) στο ήµο Κοζάνης και στα τοπικά προβλήµατα ( ηµοτικός σύµβουλος, µέλος Επιτροπών του ηµοτικού Συµβουλίου, Εκδότης της τοπικής εφηµερίδας «Αγώνας», κλπ.) στο ΤΕΕ. (Μέλος επιτροπής περιβάλλοντος και φυσικού αερίου, εκπρόσωπος για τη λίµνη Βεγορίτιδα, µέλος οµάδων εργασίας, συντονιστής και εισηγητής σεµιναρίων κλπ). στα έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής ως πρόεδρος της τοπικής Οικολογικής Κίνησης, ή οποία εκπροσωπεί στην την πόλη της Κοζάνης ένα 8% των πολιτών. Ειδικότερα η συµµετοχή στα οικολογικά δρώµενα είναι συνεχής είτε µε την παρουσία σε νοµαρχιακές επιτροπές είτε µε την παρουσίαση εισηγήσεων σε εκδηλώσεις είτε µε τις παρεµβάσεις στα ΜΜΕ. σε τοπικά έντυπα και σε εκδόσεις του ΤΕΙ. Τα άρθρα στον τοπικό τύπο υπερβαίνουν τα 1500, ενώ η αρθρογραφία για εκπαιδευτικά θέµατα καταγράφεται σε 28 Newsletters, µε εκδότη τον ίδιο ως Επιστηµονικά Υπεύθυνο του Γραφείου ιασύνδεσης. Ειδική εµπειρία στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Η πλειοψηφία των ερευνητικών προγραµµάτων και λοιπών έργων, καθώς και οι περισσότερες δραστηριότητες του υποφαινόµενου (επαγγελµατικές, ακαδηµαϊκές, επιστηµονικές, κοινωνικές) αφορούν το χώρο της υτικής Μακεδονίας. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και οι συνεργασίες µε επιχειρήσεις της περιοχής, (παροχή υπηρεσιών, αγορά εργασίας, κοινές προτάσεις), µε ΟΤΑ και µε επαγγελµατικές ενώσεις (ΤΕΕ, ΕΒΕ, ΕΕΤΕΜ, ΕΚ) Η.4. Ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράµµατα κινητικότητας - διδασκαλίας Η.5. Ικανότητα συντονισµού επαγγελµατικών-κοινωνικών οµάδων Σύντοµες επισκέψεις διδασκαλίας Erasmus (Φιλανδία, Ισπανία, Γερµανία, Βρετανία κ.α) Επισκέψεις στα πλαίσια διµερών διακρατικών µορφωτικών ανταλλαγών (Λετονία, Συρία, Ουκρανία κ.α) Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας εµπειρογνωµόνων του προγράµµατος Leonardo (Εσθονία) Ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και συλλογικό πνεύµα εργασίας, λόγω της πολύχρονης εµπειρίας στην οµαδική διαχείριση έργων και της συνεργασίας µε άλλους εταίρους Ικανότητα συνεργασίας µε άτοµα διαφορετικής κουλτούρας εθνικότητας, λόγω συµµετοχής σε πολυπολιτισµικά & οικολογικά προγράµµατα ανταλλαγών - εθελοντών (Youth for Europe, SCI κ.α) Σελ. 12. Λ. Ι. Τσικριτζής

13 Θ. Σύντοµη παρουσίαση επιστηµονικού έργου Θ.1. ιδακτορικό ίπλωµα «Μελέτη της βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων και ραδιονουκλιδίων σε φυτικούς οργανισµούς στη υτική Μακεδονία» Κύριο αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής ήταν ο προσδιορισµός, η στατιστική ανάλυση και η αξιολόγηση των συγκεντρώσεων 16 ιχνοστοιχείων και 5 ραδιονουκλιδίων στο έδαφος της λεκάνης Κοζάνης Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου και σε φυτικούς οργανισµούς της ίδιας περιοχής (δένδρα, βρύα, λειχήνες). Χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι φασµατοσκοπίας ακτίνων γ και φασµατοµετρίας ΑΑS. Επίσης µελετήθηκε η βιοσυσσώρευση βαρέων µετάλλων και ραδιονουκλιδίων στα φυτικά δείγµατα και υπολογίστηκαν οι συντελεστές µεταφοράς. Κύρος στόχος της διατριβής ήταν να διαπιστωθεί α) αν η ιπτάµενη τέφρα που παράγεται από τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ΕΗ επιβαρύνει µε ιχνορρυπαντές το έδαφος τα οικοσυστήµατα, και β) τα επίπεδα ραδιο-ρύπανσης και βιoσυσσώρευσης του Cs137, το οποίο έχει αποτεθεί στην περιοχή µελέτης από την εποχή του πυρηνικού ατυχήµατος στο Chernobyl. Θ.2. ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους (µε κριτές) εκαοκτώ (18) δηµοσιεύσεις από τις οποίες οι δέκα (10) αυτοδύναµες (βλ. Παράρτηµα 1) Το επιστηµονικό τους πεδίο τους κατά κύριο λόγο εστιάζεται στην ανίχνευση και βιοσυσσώρευση ραδιονουκλιδίων και βαρέων µετάλλων σε φυτικούς οργανισµούς, τον προσδιορισµό ραδιενεργών στοιχείων σε λιγνίτες, τέφρες και εδάφη, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία - αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Κατά δεύτερο λόγο το περιεχόµενο των δηµοσιεύσεων αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων και ειδικότερα στην παρακολούθηση των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού και των υγρών αποβλήτων, στον υπολογισµό της αβεβαιότητας των µετρήσεων κλπ. Εκτός των παραπάνω άλλη µια (1) εργασία έχει υποβληθεί προς δηµοσίευση. Στο Παράρτηµα 4 αναφέρονται οι Περιλήψεις των κυριότερων δηµοσιεύσεων. Θ.3 Ανακοινώσεις σε Συνέδρια µε κριτές Θ.4 Αναφορές από άλλους ερευνητές 32 ανακοινώσεις σε Συνέδρια µε κριτές ( βλ. Παράρτηµα 2). Από αυτές: οι 23 αφορούν ιεθνή Συνέδρια µε κριτές οι 7 αφορούν Πανελλήνια Συνέδρια µε κριτές Το επιστηµονικό πεδίο των ανακοινώσεων αυτών είναι παρόµοιο µε εκείνο των δηµοσιεύσεων σε περιοδικά (& Θ.2). Μερικές αναφέρονται στη σύνδεση Ανώτατης Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας, την επαγγελµατική πορεία των αποφοίτων ΤΕΙ και τη δια βίου εκπαίδευση. Ετερο-αναφορές (Citations): 61 (βλ. Παράρτηµα 3) Οι ετερο-αναφορές αναφέρονται σε 12 εργασίες του υποφαινοµένου. Θ.5. Συγγραφικό έργο ύο (2) Συγγράµµατα 1. «Εργαστηριακές Ασκήσεις Τεχνολογίας Υλικών», Σύγγραµµα µε κωδικό 3041 στο σύστηµα «Εύδοξος». Συγγραφέας - Εκδότης: Λ. Τσικριτζής, Έκδοση: 1/2009, ISBN: «Εργαστηριακές Ασκήσεις Χηµείας / Χηµικής Τεχνολογίας», Σύγγραµµα µε κωδικό 6420 στο σύστηµα «Εύδοξος». Συγγραφείς: Α. Βατάλης Λ. Τσικριτζής. Εκδότης: Α. Βατάλης Έκδοση: 1/2008, ISBN: Έξι (6) ιδακτικές Σηµειώσεις (βλ. &.2) Θ.6. Αυτοδύναµη ιδασκαλία Θ.7. Κριτής σε επιστηµονικά περιοδικά Μαθήµατα αυτοδύναµης διδασκαλίας: α. Ακτινοβολίες, β. Ρύπανση υδάτων-εδαφών, γ. Υγιεινήασφάλεια εργασίας δ) Τεχνολογία Υλικών ε) Χηµεία Περίοδος : , περιοδικώς (µετά τη λήψη του διδακτορικού) Τµήµα: Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Μ Επίσης προ της λήψης του διδακτορικού (2004) αυτοδύναµη διδασκαλία του µαθήµατος Ειδική Χηµεία / Χηµική Τεχνολογία στα Τµήµατα 1) Ορυχείων και 2) Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Μ. Κριτής στο διεθνές Επιστηµονικό περιοδικό Journal of Materials Science, Κριτής στο διεθνές Επιστηµονικό περιοδικό European Journal of Chemistry, Σελ. 13. Λ. Ι. Τσικριτζής

14 Θ.8. Συµµετοχή - σε ερευνητικά έργα - σε µελέτες Ερευνητικά έργα (Συµµετοχή ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος ή ως Ερευνητής) Σύνολο 18 Με αµοιβή 4 Χωρίς αµοιβή 14 Αναλυτική παρουσίαση των έργων στην & Β.3 Μελέτες (Συµµετοχή ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος ή Μελετητής ή Συντονιστής) Σύνολο 36 Με αµοιβή 21 Χωρίς αµοιβή 15 Αναλυτική παρουσίαση των µελετών στην & Β.5 Θ.9. ιοίκηση - ιαχείριση έργων ερευνητικών / εκπαιδευτικών (ως Επιστ. Υπεύθυνος ή Μέλος) Θ.10. ιαλέξεις και εισηγήσεις σε Ηµερίδες και τοπικά Συνέδρια Συµµετοχή στη ιοίκηση - ιαχείριση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών έργων Σύνολο : 4 έργα συνολικού προϋπολογισµού της τάξης των Η διαχείριση των τριών έργων έγινε από τη θέση του επικεφαλής (Επιστηµονικά Υπεύθυνος) και του ενός έργου από τη θέση του µέλους της Επιστηµονικής Επιτροπής (Τα εν λόγω έργα περιγράφονται αναλυτικά στην & Β.4) Οι εισηγήσεις σε τοπικά / κλαδικά Συνέδρια και Ηµερίδες είναι πολλές. Αναφέρονται στις παραγράφους Η.2 και Η.3 του παρόντος και αφορούν εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το ΤΕΕ, ΤΕΙ Κέντρα Περιβ. Εκπαίδευσης, ήµους, Γραφεία ιασύνδεσης, ΚΕΣΥΠ, Συλλόγους κ.α) Σελ. 14. Λ. Ι. Τσικριτζής

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1 ηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές : 17, (οι 10 αυτοδύναµες) Επιπλέον έχουν υποβληθεί προς δηµοσίευση 2 εργασίες 1. Ganatsios S.S., Tsikritzis L.I., Duliu O.G. and Sawidis T.D., Natural Ra-228, Ra-226, K-40, and artificial Cs-137 radionuclides distribution in soil in areas of lignite power plants of Western Macedonia, J. Trace Microprobe Tech., 19 (2): Tsikritzis L.I., Ganatsios S.S., Duliu O.G., Kavouridis C.V. and Sawidis T.D., Trace elements distribution in soil in areas of lignite power plants of Western Macedonia. J. Trace Microprobe Tech., 20(2): Tsikritzis L.I., Ganatsios S.S., Duliu O.G., Sawidis T.D Heavy metals distribution in some lichens, mosses, and trees in the vicinity of lignite power plants from West Macedonia, Greece J. Trace Microprobe Tech., 20 (3): Tsikritzis L.I., Ganatsios S.S., Duliu O..G and Sawidis T.D. 2003, Natural and artificial radionuclides distribution in some lichens, mosses, and trees in the vicinity of lignite power plants from West Macedonia, Greece, J. Trace Microprobe Tech., 21 (3): Tsikritzis L.I., Investigation of the fly ash heavy metal pollution of plants in the basin of the West Macedonia Lignite Center (Greece). In the 11th International Conference on Modeling, Monitoring and Management of Air Pollution, Catania, Italy, Advances in Air Pollution (13): Tsikritzis L.I., 2004, Chemometry of the distribution and origin of 226Ra, 228Ra, 40K and 137Cs in the soil near the lignite fired plants of West Macedonia (Greece), J. Radioanal. Nucl. Chem, 261(1): Tsikritzis L.I., 2005, Chemometrics of the distribution and origin of 226Ra, 228Ra, 40K and 137Cs in plants near the West Macedonia Lignite Center (Greece), J. Radioanal. Nucl. Chem, 264(3): Amanatidou Elisavet, Adamidou Kalliopi, Trikoilidou Eleni, Katsiouli Foteini, Patrikaki Olga, Tsikritzis Lazaros, Physicochemical and Microbiological Characteristics of the potable water supply sources in the area of Kozani, Western Macedonia.Presented at the International Conference on New Water Culture of South East European Countries AQUA 2005, October 2005, Athens, Greece. Desalination, 213: Κ. Adamidoou, A. Kassoli Fournaraki, A. Filippidis, K. Christianis, E. Amananatidou, L. Tsikritzis and O. Patrikaki, Chemical investigation of lignite samples and their ashing products from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece, Fuel, 86: Tsikritzis L.I., Fotakis M., Tzimkas N, Kolovos N. and Tsikritzi R., Distribution and correlation of the natural radionuclides in a coal mine of the West Macedonia Lignite Center (Greece), Journal of Environmental Radioactivity, 99 (2): L. I. Tsikritzis, M. Fotakis, Ν. Tzimkas, R. Tsikritzi, E. Trikoilidou, N. Kolovos, Radiological investigation of ash produced by coal combustion-the case of the West Macedonia Lignite Center (Greece), Energy Sources, Part A, 31, Th.Sawidis, L. Tsikritzis, K. Tsigaridas, Cesium-137 monitoring using mosses from W. Macedonia, N. Greece, Journal of Environmental Management, 90: Th.Sawidis, K. Tsigaridas, L. Tsikritzis, Cesium-137 monitoring using lichens from W. Macedonia, N. Greece, Ecotoxicology and Environmental Safety, 73: L. Tsikritzis, G. Pekridis, K. Adamidou, E. Amanatidou, R. Tsikritzi, Distribution of radionuclides, major and trace elements in lignite, steriles and their ashing products -The case of Kardia coal mine in Northern Greece, FRESEN ENVIRON BULL, 20 (8): Amanatidou Elisavet, Trikoilidou Eleni, Tsikritzis Lazaros, Katsiouli Foteini, Uncartainty in spectrometric analysis.- Error propagation break up, a novel statistical method for uncertainty management, Talanta 85: Th.Sawidis, D. Bellos, L. Tsikritzis, Cesium-137 concentrations in sediments and aquatic plants from the Pinios River, Thessalia (Central Greece). Water, Air, and Soil Pollution 221 (1-4): Lazaros Tsikritzis, George Pekridis, Roussa Tsikritzi, Elisavet Amanatidou Dispersion and bioaccumulation of trace pollutants emitted by coal fired power plants in West Macedonia Greece, FRESEN ENVIRON BULL, 22 (2): Kalliopi Adamidou; Lazaros Tsikritsis; Andreas Georgakopoulos; George Pekridis; Elisavet, Amanatidou; Eleni Trikoilidou, Major and trace elements of lignite seams and intermediate sterile layers from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece, FRESEN ENVIRON BULL, accepted 1/2013 Επίσης έχει υποβληθεί προς δηµοσίευση σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό η εξής εργασία 1. Georgios I. Triantafillou, Lazaros I. Tsikritzis, Haris Lianas, Elisavet I. Amanatidou, Utilization of plastic wastes for glue production, Polymer-Plastics Technology and Engineering, submitted Σελ. 15. Λ. Ι. Τσικριτζής

16 Παράρτηµα 2 Συµµετοχές σε Συνέδρια µε κριτές (30) ιεθνή Συνέδρια 23 Πανελλαδικά Συνέδρια 7 1. Ganatsios Stergios; Tsikritzis Lazos; Sawidis Thomas; Dorcioman Radu-Horia. Study of accumulation of radioactivity using biological indicators. In 3rd General Conference of the Balcan Physical Union. Cluj-Napoca, 2-5/9/1997, 7P-084 p Ganatsios, S.S; Tsikritzis, L.I.; Duliu, O.G; Sawidis, T.D. Radiometric investigations of natural and artificial radioactive elements in Western Macedonia valley. In the 3 rd International Conference Transboundary Pollution of Balkan Environmental Association, Bucharest , p. II Tsikritzis Lazaros; Ganatsios Stergios; Duliu Octavian and Sawidis Thomas; Investigation of the fly ash trace element pollution of the soil in the vicinity of the coal fired plants of Western Macedonia (Greece). In the International Conference for Promotion of Sustainable Development on Global Scale in the Context of Forthcoming Earth Summit, organized by University of Mining and Metallurgy- AGH, Cracow 11-13/3/2002, pp Georgakopoulos A., Adamidou K., Amanatidou E., Tsikritzis L. CHEMISTRY OF THE FLY ASH AND ITS RESPIRABLE-SIZE FRACTION (<10µm) FROM THE POWER UNITS OF AGIOS DIMITRIOS THERMAL POWER PLANT, NORTHERN GREECE In the International Conference of Modern Management of mine Producing, Geology and Environmental Protection, Bulgaria, 9-13 June 2003, pp Tsikritzis Lazos; Ganatsios Stergios; Duliu Octavian and Sawidis Thomas; Natural and Artificial Radionuclides in Soil in the Vicinity of Coal Fired Plants of West Macedonia, Greece. In the 8th Conference on Environmental Science and Technology, Lemons island, Greece, 8-10 September 2003, pp Παπαβασιλείου Α., Ματάνας Ν., Τσικριτζής Λ., «H Απορροφητικότητα των Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας από την Αγορά Εργασίας». Στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανώτατη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας», Κοζάνη, Μαρτίου 2004, σελ Papavasileiou A., Tsikritzis L., Malouta A., Kalamara S., Life Long Learning: The case of Graduates of the Choice Study Programs of West Macedonia TEI, Greece In the International Conference on GLOBAL INTEGRATION OF GRADUATE PROGRAMMES GIGP 2004, Amman, Jordan, November 2004, pp , ΙSΒΝ Αµανατίδου E., ΑδαµίδουΚ., Τσικριτζής Λ., Ταουσανίδης Ν., Πατρικάκη O. όµηση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος για την Παρακολούθηση της Ποιότητας Περιβάλλοντος µε τη Χρήση Τηλεµετρικού ικτύου, 5o Εθνικό Συνέδριο της ΕΕ ΥΠ, Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων µε Βάση τη Λεκάνη Απορροής, Ξάνθη 6-9 Απριλίου 2005 σελ Κολοκυθά Ε., Μυλόπουλος Γ., Αµανατίδου E., ΑδαµίδουΚ., Τσικριτζής Λ., Ταουσανίδης Ν., «Κοινωνικές και Οικονοµικές ιαστάσεις στη ιαχείριση του Αστικου νερού. Εξοικονόµηση Νερού στην Πόλη της Κοζάνης, 5o Εθνικό Συνέδριο της ΕΕ ΥΠ, Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων µε Βάση τη Λεκάνη Απορροής, Ξάνθη, 6-9 Απριλίου 2005, σελ Αδαµίδου Κ., Γεωργακόπουλος Α., Αµανατίδου Ε., και Τσικριτζής Λ., Μελέτη της Μορφολογίας και Ορυκτολογίας της Ιπτάµενης Τέφρας των ΑΗΣ του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας, Πρακτικά, 2ου Συνέδριο της Επιτροπής Οικονοµικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχηµείας της Ελληνικής Ορυκτολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 7-9 Οκτωβρίου 2005, ΑΠΘ. 11. Αµανατίδου Ελισάβετ, Αδαµίδου Καλλιόπη, Τρικοιλίδου Ελένη, Κατσιούλη Φωτεινή, Πατρικάκη Όλγα, Τσικριτζής Λάζαρος, Φυσικοχηµικά και Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά των Πηγών Υδροδότησης της Περιοχής Κοζάνης, υτικής Μακεδονίας, International Conference on New Water Culture of South East European Countries, AQUA 2005, Athens, Greece, October Papavasileiou A., Bouboureka P., Tsikritzis L., Matanas N., Life Long Learning contribuyes to computer literacy and professional advancement. The case of the Graduates of the Department of Administrative Information Technolgy of the West Macedonia TEI, Greece In the International Conference on GLOBAL INTEGRATION OF GRADUATE PROGRAMMES GIGP 2005, Irkutsk, Russia, 3-8 October 2005, pp Tsikritzis L., Triantafillou G. and Lianas H. Glue produced by recycling polysterene. In the International Symposium MBT 2005, Hanover, Germany, November 2005, pp Tsikritzis L., Papavasileiou A., Bouboureka P. and Koios K., A model investigating the unemployment of the TEI WM graduates in Greece. In the 21st Conference on Operational Research, Iceland, 2-5 July 2006, TB G.I. Triantafillou, H. Lianas, L.I. Tsikritzis. Utilization of plastic wastes for glue production. In the Σελ. 16. Λ. Ι. Τσικριτζής

17 2nd International Conference concerning treatment of waste products of manufacture and consumption, April 2007, Kiev, Ukraine, pp M. N. Fotakis, L. I. Tsikritzis, Ν. S. Tzimkas, R. L.Tsikritzi, Natural radioactivity of the Kardia coal mine in North Greece. In the 1st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics CEMEPE, June 2007, Skiathos Island, Greece (accepted on ). 17. L.I. Tsikritzis, M. N. Fotakis, Ν. S. Tzimkas, R. L.Tsikritzi, K.X. Koios, Radio ecological research of the West Macedonia Lignite Center (Greece). In the 9th International Conference on the Biogeochemistry of the Trace Elements ICBOTE, July 2007, Beijing, pp L.I. Tsikritzis, M. Fotakis, E.I. Amanatidou and R.I. Tsikritzi. Radionuclides of soil in the basin of West Macedonia Lignite Center, Greece. In the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2007, 5-7 September 2007, Cos Island, Greece, pp M. Fotakis, L. Tsikritzis, Ν. Tzimkas, N. Kolovos, R. Tsikritzi. Naturally Occurring Radionuclides of Ash Produced by Coal Combustion.The Case of the Kardia Mine in Northern Greece. In the 8th International Synposium on the Natural Radiation Environment (NRE-VIII), 7-12 October 2007, Buzios, Brazil pp Αµανατίδου Ελισάβετ, Τροικιλίδου Ελένη, Τσικριτζής Λάζαρος, Μούσιου Χρυσοβαλάντου, Υπολογισµός της Συνδυασµένης Αβεβαιότητας σε Φασµατοφωτοµετρικές µετρήσεις, 2o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, µε διοργανωτές την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΕΙΜ, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Matanas N., Tsikritzis L., Papavasileiou A., Bouboureka P., A model investigating the professional profile of the HE graduates: A case study of the electrical engineers of the TEI WM, Greece. In the 1st International Conference on Applied Operational Research ICAOR 2008, Yerevan Armenia, September 2008, pp Matanas, N., Tsikritzis L, Bouboureka P., Kostaki K., Investigating the Professional Profile of TEI Graduates: Mechanical Engineering Graduates of the TEI of Western Macedonia. Proceedings of the 6th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education, August 2009, Santorini Island, Greece, pp Sawidis T., Tsikritzis L. and Tsigaridas K., Cesium-137 monitoring using mosses from W. Macedonia, N. Greece. Intern. Conf. On plants & Environ. Pollut july, 2009, kayseri, turkey. P. 43, pp Sawidis T., Tsikritzis L. and Tsigaridas K, Cesium-137 monitoring using mosses from W. Macedonia, N. Greece, 11th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-2 September, 2009, Chania, Greece, pp. B Sawidis T., Tsikritzis L. and Tsigaridas K., Cesium-137 monitoring using mosses from W. Macedonia, N. Greece. 5th Balkan Botanical Congr. Belgrade, 7-11 Sept pp Sawidis T., Tsikritzis L. and Tsigaridas K., Cesium-137 monitoring using Lichens from W. Macedonia, N. Greece. 5th Balkan Botanical Congr. Belgrade, 7-11 Sept pp Sawidis T., Tsikritzis L. and Tsigaridas K., Cesium-137 monitoring using mosses from W. Macedonia, N. Greece. 11th Conf. Greek Botanical Society. Athens, 8-11 Oct pp Sawidis T., Tsikritzis L. and Tsigaridas K., Cesium-137 monitoring using Lichens from W. Macedonia, N. Greece. 11th Conf. Greek Botanical Society. Athens, 8-11 Oct pp R. Tsikritzi, M. Fotakis, E. Amanatidou, L.Tsikritzis. Natural Radionuclides of Fly Ash in Lignite Mines of North Greece. In the 3 rd African IRPA Regional Congress on Radiation protection, Nairobi, Kenya, September Th. Sawidis, K. Tsigaridas and L. Tsikritzis, Cesium-137 monitoring using mosses and lichens from West Macedonia, Greece. In the 11th International Conference on the Biogeochemistry of the Trace Elements ICBOTE, 3-7 July 2011, Florence, Italy, Conference programme p V. Kostoglou, M. Vassilakopoulos, L. Tsikritzis, Modeling a digital guide of higher technological education professions.. In the 26th European Conference on Operational Research, Rome 1-4 July 2013, pp V. Kostoglou, G. Minos, L. Tsikritzis, Higher Education Job Profiles: A Literature Review of Research Work and ICT Applications. In the 8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2013, Crete Island,Greece, August 2013, pp Σελ. 17. Λ. Ι. Τσικριτζής

18 Παράρτηµα 3 Ετερο-αναφορές (Citations): 61 ηµοσίευση περιοδικού 1. Ganatsios SS, Tsikritzis LI, Duliu OG and Sawidis T.D. Natural Ra-228, Ra-226, K-40, and artificial Cs-137 radionuclides distribution in soil in areas of lignite power plants of Western Macedonia, J. Trace Microprobe Tech., 19 (2): Ετερο-αναφορές: 1 2. Tsikritzis L.I., Ganatsios S.S., Duliu O.G., Kavouridis C.V. and Sawidis, T.D Trace elements distribution in soil in areas of lignite power plants of Western Macedonia. J. Trace Microprobe Tech., 20(2): Ετερο-αναφορές: 9 3. Tsikritzis LI, Ganatsios SS, Duliu OG, Sawidis TD Heavy metals distribution in some lichens, mosses, and trees in the vicinity of lignite power plants from West Macedonia, Greece J. Trace Microprobe Tech., 20 (3): Ετερο-αναφορές: Tsikritzis LI, Ganatsios SS, Duliu OG, Sawidis TD, Natural and artificial radionuclides distribution in some lichens, mosses, and trees in the vicinity of lignite power plants from West Macedonia, Greece, J. Trace Microprobe Tech., 21 (3): Ετερο-αναφορές: 4 Ετερο-αναφορές 1. Μπέλλος,.., ιδακτ. ιατριβή, Θεσσαλονίκη (2004). 1. Divrikli U, Soylak M, Elci L, et al., Trace heavy metal levels in street dust samples from Yozgat city center, Turkey J TRACE MICROPROBE T 21 (2): , Times Cited: Divrikli U, Soylak M, Elci L, et al., The investigation of trace heavy metal concentrations in the street dust samples collected from Kayseri, Turkey, J TRACE MICROPROBE T 21 (4): , Times Cited: 7 3. Soylak M, Karatepe AU, Elci L, et al., Column preconcentration/separation and atomic absorption spectrometric determinations of some heavy metals in table salt samples using amberlite XAD-1180, TURK J CHEM 27 (2): , Times Cited: Vatalis KI and Kaliampakos DC, An overall index of environmental quality in coal mining areas and energy facilities, ENVIRON MANAGE 38 (6): DEC, Times Cited: 5 5. Fotiou Christina; Damialis Athanasios; Krigas Nikolaos; et al., Parietaria judaica flowering phenology, pollen production, viability and atmospheric circulation, and expansive ability in the urban environment: impacts of environmental factors, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 55 (1): Itziou A.; Dimitriadis V. K., The potential role of camp as a pollution biomarker of terrestrial environments using the land snail Eobania vermiculata: Correlation with lysosomal membrane stability. CHEMOSPHERE 76 (10): Times Cited: 3 7. Das Arabinda K.; Chakraborty Ruma; Cervera M. Luisa; et al A review on molybdenum determination in solid geological samples, TALANTA 71 (3): Times Cited: Ohtsuka, M.and Shiosaki, M. J. Japan Res. Assos. Textile 43, (2002). 9. Fotakis, M. et al. Natur. Radiat. Environ. 1034, (2008) 1. Wayne DM, Diaz TA, Fairhurst RJ, et al. Direct major- and trace-element analyses of rock varnish by high resolution laser ablation inductively-coupled plasma mass spectrometry (LA-ICPMS) APPL GEOCHEM, 21 (8): , Sari H, Mendil D, Tuzen M, et al. AAS determination of trace metals in some moss samples from Trabzon, Turkey FRESEN ENVIRON BULL 14 (6): , Mendil D, Tuzen M, Sari H, et al. Trace metal levels in moss samples collected from the roadside in Tokat, Turkey TRACE ELEM ELECTROLY 22 (1): 6-10, Tuzen M, Mendil D, Sari H, et al. AAS determination of heavy metals in moss samples of Giresun-Turkey, FRESEN ENVIRON BULL, 12 (10): , Bouaid A, Macaluso L, Pietrelli L, et al. Microwave-assisted digestion method for the determination of heavy metals in sediments and voltammetry analysis, ANN CHIM-ROME, 93 (7-8): , Ohtsuka, M.and Shiosaki, M. J. Japan Res. Assos. Textile 43, (2002). 7. Ching, J. et al. Philippine Agricult. Sci. 91, (2008) 8. Oezdemir, T. et al. Asian J. Chem. 20, (2008) 9. Abbott, B.F.M. Bibliotheca Lichenol. Vol. 103 (2009). 10. Mendil, D. et al. J. Hazard. Mater. 166, (2009) 11. Massadeh, A. et al. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 40, (2009) 12. Monokrousos, N. et al. Fresenius Environ. Bull. 18, (2009) 1. Sari H, Mendil D, Tuzen M, et al. AAS determination of trace metals in some moss samples from Trabzon, Turkey, FRESEN ENVIRON BULL 14 (6): , Times Cited: 8 2. Darnault C. Fate of environmental pollutants, WATER ENVIRON RES 76 (6): , Times Cited: 0 3. Dragović, S., Mihailović, N., Gajić, B. Quantification of transfer of 238U, 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in mosses of a semi-natural ecosystem, Journal of Environmental Radioactivity, 101 (2): , Times Cited: 4 4. Čučulović, A., Popović, D., Čučulović, R., Ajtić, J., 2012, Natural radionuclides and 137 Cs in moss and lichen in Eastern Serbia, Nuclear Technology and Radiation Protection27 (1), pp Σελ. 18. Λ. Ι. Τσικριτζής

19 5. Tsikritzis L.I., Investigation of the fly ash heavy metal pollution of plants in the basin of the West Macedonia Lignite Center (Greece). In the 11th International Conference on Modeling, Monitoring and Management of Air Pollution, Catania, Italy, Advances in Air Pollution (13): Tsikritzis L.I., 2004, Chemometry of the distribution and origin of 226Ra, 228Ra, 40K and 137Cs in the soil near the lignite fired plants of West Macedonia (Greece), J. Radioanal. Nucl. Chem, 261(1): Ετερο-αναφορές: 2 7. Tsikritzis L.I., 2005, Chemometrics of the distribution and origin of 226Ra, 228Ra, 40K and 137Cs in plants near the West Macedonia Lignite Center (Greece), J. Radioanal. Nucl. Chem, 264(3): Ετερο-αναφορές: 4 8. Amanatidou Elisavet, Adamidou Kalliopi, Trikoilidou Eleni, Katsiouli Foteini, Patrikaki Olga, Tsikritzis Lazaros, Physicochemical and Microbiological Characteristics of the potable water supply sources in the area of Kozani, Western Macedonia.Presented at the International Conference on New Water Culture of South East European Countries AQUA 2005, October 2005, Athens, Greece. Desalination, 213: 1-8. Ετερο-αναφορές: 3 9. Κ. Adamidoou, A. Kassoli Fournaraki, A. Filippidis, K. Christianis, E. Amananatidou, L. Tsikritzis and O. Patrikaki, Chemical investigation of lignite samples and their ashing products from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece, Fuel, 86: Ετερο-αναφορές: Karamanis, D., Ioannides, K., Stamoulis, K. Environmental assessment of natural radionuclides and heavy metals in waters discharged from a lignite-fired power plant, FUEL 88 (10): , Times Cited: 6 2. Baron Mark; Gonzalez-Rodriguez Jose; Croxton Ruth; et al Chemometric Study on the Forensic Discrimination of Soil Types Using Their Infrared Spectral Characteristics. APPLIED SPECTROSCOPY 65(10): Psichoudaki, M., Papaefthymiou, H Natural radioactivity measurements in the city of Ptolemais (Northern Greece), Journal of Environmental Radioactivity, 99 (7): Times Cited: 9 2. Yilmaz, C., Aslani, M.A.A., 2010, Overview of the usage of chemometric methods for remediation techniques of radionuclides: Chemometric methods on the remediation techniques NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, pp Petrotou Α., Skordas Κ., Papastergios G.,Filippidis A., 2012??? Factors affecting the distribution of potentially toxic elements in surface soils around an industrialized area of northwestern Greece, Environ Earth Sci, pp.?? 4. Charro, E., Pardo, R., Peña, V., 2013, Statistical analysis of the spatial distribution of radionuclides in soils around a coal-fired power plant in Spain, Journal of Environmental Radioactivity, volume 124, pp Soutsas, K., Karayannis, V., Poulios, I., Riga, A., Ntampegliotis, K., Spiliotis, X., Papapolymerou, G. Decolorization and degradation of reactive azo dyes via heterogeneous photocatalytic processes, Desalination 250 (1): , Times Cited: 3 2. Mohammad Hadi Dehghani, Gholam Reza Jahed Khaniki, Hossein Mohammadi, Simin Nasseri, Amir Hossein Mahvi, Masoud Younessian and Sajad Mazlomi. Microbiological Quality of Drinking Water in Shadegan Township, Iran. Iranica Journal of Energy & Environment 2 (3): , Mahmut Coskun, Akin Cayir, Munevver Coskun, Aslı Kovanci. Quality of drinking water of Canakkale Province, Turkey, IUFS Journal of Biology (J Biol) 71(1 ):7-15, Koukouzas, N., Ward, C.R., Li, Z. Mineralogy of lignites and associated strata in the Mavropigi field of the Ptolemais Basin, northern Greece, International Journal of Coal Geology, 81 (3): , Times Cited: 9 2. Kaldellis, J.K., Zafirakis, D., Kondili, E. Contribution of lignite in the Greek electricity generation: Review and future prospects, FUEL 88 (3): , Times Cited: V.G. Karayannis, A.K. Moutsatsou, E.L. Katsika. Recycling of lignite highly-calcareous fly ash into nickel-based composites, Fresenius Environmental Bulletin, 21 (8b), , X. Spiliotis, V. Krayannis, N. Koukouzas, K. Ntampegliotis, G. Papapolymerou. Sintering process optimization in clay bricks containing recycled fly ash, Proccedings of the CHISA th International Congress of Chemical and Process Engineering, CD-ROM, Paper No 1501, Prague, Czech Republic, 08/ Ευαγγελία Μαυρίδου. Ταξινόµηση ελληνικών λιγνιτών Ελλαδικού χώρου σε λιθότυπους και έλεγχος της συµπεριφοράς τους σε συνθήκες πυρόλυσης, ιδακτορική ιατριβή στη Σχολή µηχανικών µεταλλείων µεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σελ. 161, V. Karayannis, A. Moutsatsou, N. Koukouzas, G. Itskos, C. Vasilatos, G. Raftopoulos. Valorization of CFB-combustion fly ashes as the raw materials for the development of value-added ceramics, Proceedings of the GREENCHEM3-3rd International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and Development, Skiathos, Greece, October 3-5, A. Moutsatsou, V. Karayannis, E. Katsika, C.-A. Drosou. The effect of sintering processes of lignite calcareous ashes on the production of ceramics, Proceedings of the EUROCOALASH rd International Conference of the ECOBA (European Coal Combustion Products Association), Thessaloniki, Greece, September 25-27, A.Tsirambides and A. Filippidis, Energy Mineral Resources of Greece, Journal of Environmental Science and Engineering (Formerly part of Journal of Environmental Science and Engineering), B1: , PF Stadhouders, Processing Lignite Fly Ash in Europe, Master thesis, Faculty of Geosciences Theses Universiteit Utrecht, Σελ. 19. Λ. Ι. Τσικριτζής

20 10. Jude E. Ogala. The geochemistry of lignite from the Neogene Ogwashi-Asaba Formation, Niger Delta Basin, southern Nigeria, EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL (Earth Sci. Res.) SJ. Vol. 16 (2): 69-82, Megalovasilis, P., Papastergios, G.,Filippidis, A., Behavior study of trace elements in pulverized lignite, bottom ash, and fly ash of Amyntaio power station, Greece, 2013, Environmental Monitoring and Assessment 185 (7), pp V.G. Karayannis, A.K. Moutsatsou, E.L. Katsika. Synthesis of Microwave-sintered ceramics from lignite fly and bottom ashes, Journal of Ceramic Processing Research, In Press, 10. Tsikritzis, L.I., Fotakis, M., Tzimkas, N., Kolovos, N., Tsikritzi, R., Distribution and correlation of the natural radionuclides in a coal mine of the West Macedonia Lignite Center (Greece), Journal of Environmental Radioactivity, 99(2): Ετερο-αναφορές: L. I. Tsikritzis, M. Fotakis, Ν. Tzimkas, R. Tsikritzi, E. Trikoilidou, N. Kolovos, Radiological investigation of ash produced by coal combustion-the case of the West Macedonia Lignite Center (Greece), Energy Sources, Part A, 31, Th. Sawidis, L. Tsikritzis, K. Tsigaridas, Cesium-137 monitoring using mosses from W. Macedonia, N. Greece, Journal of Environmental Management, 90: Ετερο-αναφορές: Th.Sawidis, K. Tsigaridas, L., Tsikritzis, Cesium-137 monitoring using lichens from W. Macedonia, N. Greece, Journal of Ecotoxicology and Environmental Safety, 73: Ετερο-αναφορές: 1 1. Siavalas, G., Linou, M., Chatziapostolou, A., Kalaitzidis, S., Papaefthymiou, H., Christanis, K., Palaeoenvironment of Seam I in the Marathousa Lignite Mine, Megalopolis Basin (Southern Greece), International Journal of Coal Geology, 78 (4): Times Cited: 7 2. Emirhan, M.E., Ozben, C.S Assessment of radiological risk factors in the Zonguldak coal mines, Turkey Journal of Radiological Protection 29 (4): Times Cited: 2 3. Smolka-Danielowska, D., Rare earth elements in fly ashes created during the coal burning process in certain coal-fired power plants operating in Poland - Upper Silesian Industrial Region, Journal of Environmental Radioactivity, 101 (11) Times Cited: 1 4. Chen, H., Ma, X., Wang, P., Effect of CuO on the burnability and mineral formation of high C 3S cement clinker, Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition 25 (5): Times Cited: 2 5. El Aassy, I.E., El Galy, M.M., Nada, A.A., El Feky, M.G., Abd El Maksoud, T.M., Talaat, S.M., Ibrahim, E.M., Effect of alteration processes on the distribution of radionuclides in uraniferous sedimentary rocks and their environmental impact, southwestern Sinai, Egypt. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 289 (1) Times Cited: Belivermiş, M., Kiliç, Ö., Çotuk, Y., Topcuoĝlu, S., Kalayci, G., Peştreli, D. The usability of tree barks as long term biomonitors of atmospheric radionuclide deposition, Applied Radiation and Isotopes 68 (12): , Times Cited 1 2. Belivermiş, M., Çotuk, Y. Radioactivity measurements in moss (Hypnum cupressiforme) and lichen (Cladonia rangiformis) samples collected from Marmara region of Turkey, Journal of Environmental Radioactivity 101 (11): , Times Cited: 3 3. Foan, L., Sablayrolles, C., Elustondo, D., Lasheras, E., González, L., Ederra, A., Simon, V., Santamaría, J.M. Reconstructing historical trends of polycyclic aromatic hydrocarbon deposition in a remote area of Spain using herbarium moss material, Atmospheric Environment 44 (26): , Times Cited: 5 4. Brentner, L.B., Mukherji, S.T., Walsh, S.A., Schnoor, J. L. Localization of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) in poplar and switchgrass plants using phosphor imager autoradiography, Environmental Pollution 158 (2): , Times Cited: 3 5. Suchara I.; Rulik P.; Hulka J.; et al Retrospective determination of (137)Cs specific activity distribution in spruce bark and bark aggregated transfer factor in forests on the scale of the Czech Republic ten years after the Chernobyl accident, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 409 (10): Čučulović, A., Čučulović, R., Antić, T.C., Veselinović, D., 2011, Mosses as biomonitors for radioactivity following the chernobyl accident, Archives of Biological Sciences 63 (4), pp Cuculovic, A, et al. Arch. Biol. Sci. 64, 3, (2012) 1. Ayşegül Kahraman, Gökay Kaynak, Gizem Akkaya, Orhan Gürler, Sezai Yalçın, 2013, Radioactivity measurements in epiphytic lichens of Uludağ Mountain in Western Anatolia, Journal of Radioanal. Nucl. Chemistry, 295 (2): L. Tsikritzis, G. Pekridis, K. Adamidou, E. Amanatidou, R. Tsikritzi, Distribution of radionuclides, major and trace elements in lignite, steriles and their ashing products -The case of Kardia coal mine in Northern Greece, Fresenius Enevironmental Bulletin FEB, 20 (8): Σελ. 20. Λ. Ι. Τσικριτζής

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία τηλ. 24610/68034 (εσ. 1034) κιν.6944836841 E-Mail : tsanaktsidis@kozani.teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Γ. ηµητριάδης, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σέρρες, Μάρτιος 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Ηµεροµηνία / τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Γιάννη Καλογήρου Βιογραφικό Σηµείωµα: Γιάννης Καλογήρου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Γιάννη Καλογήρου Α. ΣΥΝΟΨΗ O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονοµικής & Βιοµηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, ιευθυντής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ.

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε 1. Προσωπικές Πληροφορίες ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ Όνοµα Θωµάς Επίθετο Σπανός Επάγγελµα Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα