Νίκη Ζαχιώτη Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Α.Σ.Κ.Τ. Μαρίνα Κομπολύτη Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Α.Σ.Κ.Τ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκη Ζαχιώτη Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Α.Σ.Κ.Τ. nzahioti@asfa.gr. Μαρίνα Κομπολύτη Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Α.Σ.Κ.Τ. marina@asfa."

Transcript

1 Οι πολιτικές ψηφιοποίησης και οι εφαρμογές, που ανέπτυξαν, για τη διαχείριση και την παρουσίαση του ψηφιακού περιεχομένου η Βιβλιοθήκη και η Πινακοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ) Νίκη Ζαχιώτη Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Α.Σ.Κ.Τ. Μαρίνα Κομπολύτη Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη Α.Σ.Κ.Τ. Περίληψη Η διατήρηση, η ανάδειξη και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πληροφοριακού και αρχειακού υλικού σχετικού με την Νεοελληνική Τέχνη, αποτέλεσαν το πρώτο κίνητρο για τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών. Δημιουργήθηκαν δυο βασικές ψηφιακές συλλογές. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει περιοδικά, βιβλία και χαρακτικά από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης με χρονολογίες έκδοσης από το 1684 έως το 1984 και η ψηφιακή πινακοθήκη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από έργα, κατά κύριο λόγο σπουδαστικά, χαρακτηριστικά δείγματα της καλλιτεχνικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το 1856 έως το Ο τρόπος παρουσίασης και διαχείρισης του ψηφιακού περιεχομένου σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του υλικού, τα διαθέσιμα εργαλεία (πρότυπα διαχείρισης, θεματικά ευρετήρια κ.λπ.), το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, την οικονομική δυνατότητα του οργανισμού και τέλος σε σχέση με την τεχνογνωσία της ελληνικής αγοράς τροφοδότησαν, έναν ευρύ και σύνθετο προβληματισμό, βάσει του οποίου κληθήκαμε να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Με την παρουσίασή μας αποσκοπούμε στο να αναδείξουμε εκείνα τα προβλήματα που επισημάνθηκαν και μας απασχόλησαν ιδιαίτερα στην αντιμετώπισή τους κατά τις διαδικασίες επιστημονικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης του ποικίλου υλικού, καθώς πιστεύουμε ότι αποτελούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου απαιτούν κοινές λύσεις. Λέξεις Κλειδιά : Ψηφιοποίηση, Βιβλιοθήκη, Πινακοθήκη, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εισαγωγή Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, της πινακοθήκης και των αρχειακών πηγών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σχεδιάζονται και οργανώνονται εντός του πλαισίου που ορίζουν κατά κύριο λόγο και με σειρά προτεραιότητας οι ακόλουθοι 1

2 βασικοί συντελεστές: 1. οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας της Α.Σ.Κ.Τ. σχετικές με την διδασκαλία, την έρευνα και την διεύρυνση των γνώσεων των μελών της, 2. η ιστορία και ο διαχρονικός ρόλος της Α.Σ.Κ.Τ. και της βιβλιοθήκης της στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και στην επιρροή και διαμόρφωση της νεοελληνικής τέχνης, 3. το υπάρχον περιβάλλον στην Ελλάδα, το οποίο συγκροτείται από σχετικούς οργανισμούς τέχνης και από τις υπηρεσίες που προσφέρουν, καθώς και οι δυνατές συνεργασίες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ όλων αυτών και των σχετικών υπηρεσιών της Α.Σ.Κ.Τ, 4. η οικονομική δυνατότητα και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Α.Σ.Κ.Τ. για την ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών και 5. η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, της πινακοθήκης και του αρχείου της Α.Σ.Κ.Τ μέσω του διαδικτύου από εξωτερικούς και απομακρυσμένους χρήστες. Εκτός των 5 βασικών συντελεστών που αναφέρθηκαν, υπάρχουν πάντα και άλλοι παράγοντες, δευτερεύοντες ίσως, αλλά κάποιες φορές καθοριστικοί, όπως θα δούμε κατά την αναλυτική αναφορά μας, σε σχέση με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων και των προγραμμάτων που υλοποιούνται. Θα αναφερθούμε εν συντομία στις ανάγκες αλλά και στις προκλήσεις που μας οδήγησαν στα προγράμματα ψηφιοποίησης και θα παρουσιάσουμε με χρονική σειρά τα προγράμματα που υλοποιήσαμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε μέσα από την εμπειρία των διαδικασιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και παρουσίασης στο διαδίκτυο του ψηφιακού περιεχομένου, να αναδείξουμε όποιο θέμα θεωρούμε σημαντικό και κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και να αναζητήσουμε κοινές πρακτικές, στοχεύοντας πάντα στην οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του συνόλου του εθνικού πολιτιστικού μας πλούτου. Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, η υποχρέωση της Α.Σ.Κ.Τ. να αναδείξει και να διαθέσει τις πρωτογενείς πηγές πληροφοριών που διαθέτει -πληροφορίες σημαντικές για την ανίχνευση της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης- οι τεχνολογικές προκλήσεις, σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνατότητες που μας προσέφεραν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ) και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (προσκλήσεις 65 και 172), αποτέλεσαν τα βασικά κίνητρα για τη δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης και της ψηφιακής πινακοθήκης. Ένας από τους βασικούς στόχους που περιέλαβε η βιβλιοθήκη στο πρώτο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας ΕΠΕΑΕΚ Ι ( ), ήταν ο εντοπισμός και η απόκτηση των πληροφοριακών πηγών που είχαν σχέση με την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Η πραγματοποίηση του στόχου επιδιώχθηκε με την αναζήτηση του σχετικού υλικού σε παλαιοπωλεία και με τη μικροφωτογράφιση και φωτογράφιση υλικού που δανειστήκαμε από άλλες βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο αυτού του έργου αποφασίσαμε και την ψηφιοποίηση μέρους του σχετικού υλικού, 2

3 στη βάση πάντα των αξόνων που προαναφέραμε. Ήταν ένα εγχείρημα πρωτοποριακό στο χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών και τολμηρό καθώς επιδιώχθηκε σε ένα περιβάλλον αγοράς που δεν διέθετε σχετική εμπειρία. Δημιουργήσαμε μια ψηφιακή συλλογή δημοσιευμάτων του τύπου, ψηφιακό αντίγραφο ενός τίτλου περιοδικού, μία διαδικτυακή εφαρμογή και μία ψηφιακή συλλογή χαρακτικών, η οποία ήταν προσβάσιμη μέσα από τον Web κατάλογο της βιβλιοθήκης. Η πρώτη περιλάμβανε δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την τέχνη (αρχείο Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Α. Σούτσου από το 1896 έως το 1995), η οποία πραγματοποιήθηκε με την συγκατάθεση και τη συνεργασία της Εθνικής Πινακοθήκης. Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο ήταν δυνατή με τη χρήση CD-ROM στο χώρο της βιβλιοθήκης και η αναζήτηση γινόταν ή με τα ονόματα που είχαν αποδελτιωθεί και παρέπεμπαν στις σελίδες του βιβλίου που είχαν καταχωριστεί τα άρθρα στα οποία αναφερόντουσαν τα ονόματα ή χρονολογικά. Η δεύτερη εφαρμογή περιλάμβανε το περιοδικό «Παναθήναια». Πραγματοποιήθηκε με σωστές τεχνικές προδιαγραφές σε αντίθεση με την πρώτη εφαρμογή και αναπτύχθηκε επί πλέον και μια πιλοτική διαδικτυακή εφαρμογή. Η αναζήτηση στο ψηφιακό περιεχόμενο ήταν δυνατή μέσα από τον κατάλογο των περιεχομένων των τευχών κάθε χρονιάς χωριστά με τον τίτλο του άρθρου ή με το όνομα του συγγραφέα. Η συλλογή χαρακτικών καταλογογραφήθηκε και καταχωρίστηκε στο σύστημα της βιβλιοθήκης, συνδέθηκε με τα ψηφιακά αντίγραφα και ήταν προσβάσιμη μέσω του web καταλόγου της βιβλιοθήκης. Τέλος, πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία μας, μια διπλωματική εργασία τελειόφοιτου σπουδαστή του τμήματος πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, με αντικείμενο την ψηφιοποίηση έργων αποφοίτων της ΑΣΚΤ και τη δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής. Αυτά τα έργα αποτέλεσαν τα πρόδρομα βήματα και μια πολύ χρήσιμη εμπειρία για την υλοποίηση των δυο μεγάλων έργων της πινακοθήκης και της βιβλιοθήκης, τα οποία υλοποιήθηκαν μετά το 2004 και στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά. Για τα αναλυτικά συμπεράσματα αυτής της πρώτης εμπειρίας παραπέμπουμε στο βιβλίο: «Πολιτική για τη διατήρηση και τη συντήρηση των συλλογών των βιβλιοθηκών: πρακτικά, Αθήνα Μαΐου 2000». Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Η Ψηφιακή Πινακοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Η ψηφιακή πινακοθήκη της Α.Σ.Κ.Τ 1 είναι το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από την υλοποίηση δυο προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το πρώτο με τίτλο «Τεκμηρίωση και ανάδειξη των απαρχών και της εξέλιξης της Νεοελληνικής Τέχνης: η Πινακοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών » και το δεύτερο με τίτλο «Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση 3800 έργων αποφοίτων της περιόδου ». Τα προγράμματα είχαν σαν αντικείμενο την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση έργων, τη δημιουργία τριών δίγλωσσων εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών 1 3

4 (CD-ROM) και τη δημιουργία on-line καταλόγου προσβάσιμου μέσω του Παγκόσμιου Ιστού το πρώτο, και την ψηφιοποίηση έργων και την ανάπτυξη επί πλέον δυο διαδικτυακών εφαρμογών με αντίστοιχους τίτλους «Σπουδαστές- Καθηγητές» και «Η Πινακοθήκη μου» τα οποία θα δούμε αναλυτικά πιο κάτω. Η ψηφιακή συλλογή της Πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ., ξεπερνά σήμερα τα έργα, τα οποία χρονολογούνται από το 1856 έως το Η πρόσβαση στο διαδικτυακό κόμβο είναι ελεύθερη και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μιας πολλαπλής προσέγγισης και αξιοποίησης της συλλογής, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί Η συλλογή της πινακοθήκης περιλαμβάνει έργα: Γλυπτικής (ολόγλυφα και ανάγλυφα), Ζωγραφικής, Χαρακτικής,Φωτογραφίας, Σχέδια, Κατασκευές, Video Art, Τοιχογραφίες, Φορητές εικόνες, Μακέτες σκηνικών κ.α. Τα υλικά των έργων, οι τεχνικές δημιουργίας τους και οι διαστάσεις τους είναι πολλές και ποικίλες, για τα έργα δε μετά το 1985 δεν υπάρχει κανένας περιορισμός με αποτέλεσμα η ποικιλία των υλικών και των τεχνικών να διευρύνεται συνεχώς. Τα χαρακτηριστικά της συλλογής σύμφωνα με την προέλευση των έργων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Α. έργα σπουδαστών και αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. : τα οποία διακρίθηκαν (βραβεία-έπαινοι) σε εξετάσεις της Σχολής. τα οποία βραβεύθηκαν σε διαγωνισμούς υποτροφιών. τα οποία κατατέθηκαν από τους αποφοίτους 2. τα οποία προέρχονται από πολλαπλά τυπώματα στα εργαστήρια της χαρακτικής. τα οποία φιλοτεχνήθηκαν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών αποστολών στους καλλιτεχνικούς σταθμούς της ΑΣΚΤ και τα οποία είναι αντίγραφα έργων λαϊκής τέχνης (ζωγραφικά και ανάγλυφα) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικές αποστολές. Β. άλλα έργα φιλοτεχνημένα από καθηγητές της Α.Σ.Κ.Τ. προερχόμενα από εκθέσεις του μεσοπολέμου, όπως π.χ. οι Πανελλήνιες Εκθέσεις (δωρεά του Αντώνη Μπενάκη). από άλλες δωρεές διαφόρων χρονολογιών. Στην ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνονται έργα από όλες τις κατηγορίες εκτός από video art, μακέτες σκηνικών και ανάγλυφα γλυπτά, τα οποία ελπίζουμε να ενταχθούν σε ένα επόμενο έργο. Ποια ήταν η κατάσταση της πινακοθήκης κατά την έναρξη των έργων και ποιες 2 Από το 1987 οι απόφοιτοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν ένα έργο τους στην Πινακοθήκη της Σχολής. 4

5 συνθήκες έπρεπε να αντιμετωπίσουμε: Τα έργα της πινακοθήκης δεν ήταν καταγεγραμμένα στο σύνολό τους, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό και το περιεχόμενό της συλλογής. Οι συνθήκες φύλαξης ήταν ανεπαρκείς έως ακατάλληλες, με συνέπεια πολλά έργα να έχουν φθορές, που έπρεπε να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μεταφερθούν στην ψηφιακή μορφή με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. Η διαφορετική προέλευση των έργων και οι πληροφορίες που τα συνόδευαν, αυτονόητα προσδιόριζαν το αποτέλεσμα και τη σκοπιμότητα του αποτελέσματος, γεγονός που έθετε ταυτόχρονα πολλά και ποικίλα προβλήματα στην τεκμηρίωση και στις προδιαγραφές της καταλογογράφησής τους. Η επιστημονική ελληνική ορολογία στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης είναι ακαθόριστη και ως εκ τούτου καθίσταται δύσκολη και προβληματική η χρήση προτύπων για την περιγραφή και την τεκμηρίωση των έργων της τέχνης. Αναγκαστικά η επιλογή συστημάτων και προτύπων έπρεπε να γίνει μεταξύ κάποιων μη ελληνικών, τα οποία θα απαιτούσαν παραμετροποίηση και μετάφραση. Καθώς όμως τα συστήματα είχαν σχεδιαστεί για μουσειακές συλλογές και όχι για σπουδαστικές, όπως είναι κατά πλειονότητα η συλλογή της Α.Σ.Κ.Τ., και καθώς έπρεπε να μεταφράζουμε όρους που δεν είχαν μεταφραστεί και καθιερωθεί στα ελληνικά από τους ειδικούς επιστήμονες, τα προβλήματα και οι δυσκολίες αυξάνονταν και διογκώνονταν συνεχώς. Τα κενά που υπάρχουν στις αρχειακές πηγές είτε λόγω καταστροφών είτε μη συνεπούς, κάποιες φορές, τήρησης των μητρώων, σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά χρονική περίοδο, ονομασία του σχολείου ή της σχολής των καλών τεχνών, δημιουργούσαν συνεχώς νέα προβλήματα, προκαλούσαν παλινδρομικές κινήσεις και έθεταν διλήμματα πολλές φορές αδιέξοδα. Τέλος η χρονική πίεση την οποία επέβαλε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη παροχή υποστήριξης ως προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές από την Κοινωνία της Πληροφορίας, επέτειναν συνολικά τα προβλήματα. Με δεδομένη την κατάσταση που μόλις περιγράψαμε σε γενικές γραμμές, ολοκληρώσαμε τα έργα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η τεκμηρίωση των έργων ποικίλλει ανάλογα με τις πληροφορίες που συνόδευαν τα έργα και τη χρονική περίοδο στην οποία εντάσσονταν. Συγκεκριμένα, για τα έργα της χρονικής περιόδου 1856 έως 1986, έγινε με βάση τις ενεπίγραφες σημάνσεις των έργων (όπου υπήρχαν), τα στοιχεία προγενέστερης τεκμηρίωσης και όσες σχετικές πληροφορίες αντλήθηκαν από τις υπάρχουσες αρχειακές πηγές. Η τεκμηρίωση των έργων της χρονικής περιόδου , τα οποία είναι όλα έργα αποφοίτων, έγινε με τα στοιχεία που υπάρχουν στους ήδη εκδομένους έντυπους καταλόγους των εκθέσεων των αποφοίτων. Για την καταχώριση των ονομάτων των δημιουργών επιλέχθηκε ως καθιερωμένος τύπος η μορφή δημοσίευσής τους στο «Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών» των εκδόσεων Μέλισσα. 5

6 Η αναζήτηση και υιοθέτηση προτύπων για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των έργων ήταν μια διαδικασία πολύπλοκη και δύσκολη, κυρίως σε ότι αφορούσε την κατηγοριοποίηση, τα θέματα και τον τύπο των έργων. Καθιερωμένα πρότυπα στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν, ούτε ενιαία και ξεκάθαρη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων από τους εμπλεκόμενους επιστήμονες και ιστορικούς. Συνυπολογίζοντας δε και το ότι η συλλογή δεν είναι μουσειακή, αλλά κατά κύριο λόγω σπουδαστική, είναι εμφανής η δυσκολία του εγχειρήματος. Η καταγραφή έγινε εν τέλει με τη χρήση του θησαυρού Art & Architecture Thesaurus (AAT) του Getty και με την συνεργασία ιστορικών τέχνης και βιβλιοθηκονόμων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις έργων, για τα οποία δεν προκύπτει τίτλος από τον έλεγχο των αρχείων, υιοθετήθηκε ο συμβατικός όρος «άτιτλο», ώστε να αποφευχθεί σύγχυση με τον όρο «χωρίς τίτλο», που σε πολλές περιπτώσεις δίδεται ως τίτλος από το δημιουργό. Για τη διαχείριση και τεκμηρίωση των έργων της συλλογής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ADLIB Museum + Archive, που βασίζεται στο πρότυπο περιγραφής SPECTRUM και έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε XML. Οι ελλείψεις στην τεκμηρίωση των έργων πριν από το1986, οι οποίες οφείλονται στους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μελλοντικά με τη διεξαγωγή συγκριτικής έρευνας και μελέτης του αρχειακού υλικού. Η ιδιαιτερότητα της συλλογής της πινακοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ., ως συλλογής κατά το πλείστον σπουδαστικών έργων, δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού της ως ήσσονος σημασίας. Αντίθετα τα έργα της επιδέχονται πολλές αναγνώσεις, μιας και αποτελούν απτά δείγματα της ιστορίας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 170 χρόνων, των απαρχών της καλλιτεχνικής δημιουργίας σημαντικών καλλιτεχνών, όπως είναι οι: Φυτάλης, Ιακωβίδης, Βικάτος, Αργυρός, Μπισκίνης, Νίκος Λύτρας, Παπαλουκάς, Μαθιόπουλος, Νικολάου, Μόραλης κ.α. και επισημαίνουν τις αισθητικές επιλογές στην διδασκαλία. Οι πολυμεσικές και οι διαδικτυακές εφαρμογές επιτρέπουν την ιστορική και συγκριτική μελέτη της χρονικής περιόδου, των έργων και των δημιουργών τους και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη του κόμβου να δημιουργήσει δικές του συλλογές. Στην εφαρμογή «Οι Καθηγητές» καταχωρούνται όσοι δίδαξαν με την ιδιότητα του καθηγητή στη Σχολή τα πρώτα 150 χρόνια της λειτουργίας της ( ). Εδώ, καταγράφονται συνοπτικά ορισμένα βιογραφικά τους στοιχεία και εμφανίζεται πίνακας με το αντικείμενο και την περίοδο διδασκαλίας τους. Παράλληλα, στην παρουσίαση κάθε καθηγητή παρατίθενται σπουδαστικά έργα καθηγητών του καθώς και σπουδαστών του που έγιναν με τη σειρά τους καθηγητές της Σχολής. Τα έργα αντλούνται αποκλειστικά από τη συλλογή της Πινακοθήκης της ΑΣΚΤ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αμφίδρομη σύνδεση κάθε καθηγητή με τους δασκάλους του, αλλά και με τους καθηγητές που ακολούθησαν και υπήρξαν σπουδαστές του. Τέλος, καταγράφονται συνοπτικά οι διαφορετικές φάσεις της ιστορίας της Σχολής μέχρι το Με την εφαρμογή «Η Πινακοθήκη μου» δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα δημιουργίας μιας «προσωπικής πινακοθήκης» όπου μπορούν να καταχωρηθούν έργα τα οποία επιλέγονται από το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού. Ο 6

7 χρήστης μπορεί γι αυτό το σκοπό να χρησιμοποιήσει το συνδυασμό του συνόλου των κριτηρίων που ορίζονται από τη βάση δεδομένων. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον καλλιτέχνη και στη Σχολή. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση έργου από τον καλλιτέχνη συνοδεύεται από έντυπο που αναγνωρίζει και τα πνευματικά δικαιώματα της Σχολής. Ψηφιακή βιβλιοθήκη Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 3 δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Η συλλογή περιλαμβάνει 19 βιβλία, 12 τίτλους περιοδικών και 500 χαρακτικά 4. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις εκδόσεις της ΑΣΚΤ, η 3 η έκδοση του L' art de peinture / de C. A. Du Fresnoy του 1684 (το παλαιότερο βιβλίο της βιβλιοθήκης) καθώς και ελληνικές εκδόσεις του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα. Οι τίτλοι των περιοδικών καλύπτουν όλο τον 20 ο αιώνα με κύρια θεματολογία τις τέχνες και τον πολιτισμό 5.. Τέλος, τα χαρακτικά είναι αντίγραφα έργων τέχνης τα οποία αγοράστηκαν από το Μουσείο του Λούβρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η επιλογή του υλικού έγινε με κριτήριο τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ερευνητών, την προβολή ειδικού υλικού όπως τα παλαιά βιβλία και τα χαρακτικά και τη διατήρηση του. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ήταν η ψηφιοποίηση του υλικού. Η βιβλιοθήκη δεν διέθετε ούτε το προσωπικό, αλλά ούτε και τα μέσα που απαιτούνταν για την ψηφιοποίηση, γι αυτό και στράφηκε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η περιγραφή του έργου βασίστηκε στον «Οδηγό καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση πολιτιστικού περιεχομένου» του Εργαστηρίου Πληροφορικής Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του Πανεπιστημίου της Πάτρας 6, ήταν λεπτομερής και διατύπωνε ξεκάθαρα τους στόχους του. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την συνεχή επαφή, την καλή συνεργασία και την καλή κατάσταση των πρωτοτύπων, μας εξασφάλισαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην εμφάνιση και στη διατήρηση του ψηφιακού αντιγράφου. Να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα 500 χαρακτικά και οι 4 τίτλοι περιοδικών ήταν ήδη ψηφιοποιημένα και πέρασαν εκ νέου από επεξεργασία. Το δεύτερο στάδιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η περιγραφή του περιεχομένου, αλλά και η περιγραφή των ίδιων των ψηφιακών αντιγράφων, καθώς και τα πρότυπα πάνω στα οποία ακουμπούν αυτές οι περιγραφές, καθορίζουν την διατήρηση του υλικού, τη λειτουργικότητα του έργου και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος. Η περιγραφή αποτελεί τη βάση της αναζήτησης και τα πρότυπα εξασφαλίζουν την καλή διαχείριση, την δυνατότητα εξαγωγής, μεταφοράς και εν τέλει διατήρησης των δεδομένων Αναλυτικός κατάλογος βιβλίων και περιοδικών βρίσκεται στο τέλος της παρουσίασης. 5. Θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε θερμά το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) για την διάθεση όχι μόνο τευχών που έλειπαν από τη συλλογή της βιβλιοθήκης αλλά και ολόκληρων τίτλων (Πρωτοπορία του Φ.Γιοφύλλη, 20 ος αιώνας του Μ.Τόμπρου, Πινακοθήκη, Παναθήναια). Τα τρία τελευταία σε ψηφιακή μορφή

8 Το υλικό που έπρεπε να περιγραφεί ήταν περιοδικά, άρθρα, βιβλία, κεφάλαια, υποκεφάλαια και σε κάποιες περιπτώσεις ένθετα στοιχεία στο κείμενο και χαρακτικά. Από το σύνολο του υλικού το μεγαλύτερο μέρος ήταν ήδη αποδελτιωμένο, καταλογογραφημένο και θεματικά ευρετηριασμένο. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των χαρακτικών, τα 5 από τα 12 περιοδικά και τα 19 βιβλία είχαν ήδη αποδελτιωθεί και καταλογογραφηθεί στο αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης με UNIMARC, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες περιγραφής όλου του υλικού. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να διατηρηθεί. Η αποδελτίωση των υπόλοιπων θα προχωρήσει σταδιακά. Το τρίτο στάδιο αφορούσε στην ανάδειξη της συλλογής, η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση, την αναζήτηση και την πρόσβαση. Η αναζήτηση του περιεχομένου γίνεται από τα ευρετήρια που ορίστηκαν από εμάς και από την εφαρμογή της οπτικής αναγνώρισης (OCR), που επιτρέπει την αναζήτηση λέξεων μέσα στο κείμενο. Να σημειώσουμε εδώ ότι η λέξη που αναζητάτε με OCR σημειώνεται με διαφορετικό χρώμα μέσα στο κείμενο ώστε να εντοπίζεται ευκολότερα. Για κάθε επιμέρους συλλογή ορίστηκαν τα ευρετήρια που ικανοποιούν την αναζήτηση του συγκεκριμένου υλικού. Επίσης, προστέθηκε το κριτήριο του χρονικού περιορισμού για όλο το υλικό, ώστε να μπορεί να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η αναζήτηση. Τέλος, για να καλυφθεί η ανάγκη ταυτόχρονης αναζήτησης σε όλες τις συλλογές, αναζητήθηκαν τα κοινά πεδία των επιμέρους συλλογών για να οριστεί μια κοινή ομάδα ευρετηρίων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε την καλύτερη δυνατή αναζήτηση μέσα από τις οθόνες απλής και σύνθετης αναζήτησης. Θέλαμε όμως, να προσφέρουμε στους χρήστες και τη δυνατότητα να πλοηγηθούν στη συλλογή. Να μπορέσουν δηλαδή να ξεφυλλίσουν τα βιβλία, τα περιοδικά και τα χαρακτικά. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η πλοήγηση για βιβλία με καλλιτεχνικό ή/και ιστορικό ενδιαφέρον όπως π.χ. το Παγώνι του Ζ. Παπαντωνίου με εικονογράφηση Γ. Κεφαλληνού, τα Παιδικά σχέδια: καμωμένα από μαθητές δέκα ως δεκατεσσάρων χρόνων σ' ένα σχολειό των Γρεβενών και στην Παπαστράτειο Δημόσια Σχολή Παιγνιδιών της Αθήνας 7 των Αστεριάδη, Βασιλείου και τη συλλογή χαρακτικών. Σε αυτή την εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη συλλογή και στη συνέχεια το συγκεκριμένο βιβλίο ή περιοδικό, και να το ξεφυλλίσει σελίδα σελίδα. Στα βιβλία μπορεί να πλοηγηθεί μέσα από τα περιεχόμενα, στα περιοδικά μέσα από τα τεύχη που παρατίθενται χρονολογικά, ενώ τα χαρακτικά εμφανίζονται στη σειρά. Σε ό,τι αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στις εκδόσεις της ΑΣΚΤ, στα περιοδικά και στα βιβλία του 19 ου αιώνα. Στο υπόλοιπο υλικό η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω του τοπικού δικτύου της Σχολής καθώς δεν είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναζήτηση όμως είναι δυνατή από οπουδήποτε. Οι εφαρμογές και τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καινοτόμα και πρωτοποριακά. Αποτελούν περισσότερο παλιές και δοκιμασμένες λύσεις, οι οποίες 7 Τα σχέδια χαραχτήκαν στη λιθογραφική πλάκα από τους εκδότες και τραβηχτήκαν στο λιθογραφείο Σ. Μάρκου. Χρωματιστήκαν με το χέρι από τους ίδιους και από παιδιά της Παπαστρατείου Σχολής με νερομπογιές και χρωματιστά μολύβια πιστά όπως τα πρωτότυπα. Τυπωθήκαν 250 αριθμημένα αντίτυπα 8

9 όμως καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση, την αναζήτηση, την καλή διαχείριση του υλικού, την διαλειτουργικότητα της εφαρμογής και την όποια εξέλιξη ή μεταφορά της. Δημιουργήθηκαν επίσης μεταδεδομένα για τα ψηφιακά αντίγραφα και περιγραφές για το περιεχόμενο αυτών με βάση διεθνή πρότυπα. Υπάρχει τέλος δυνατότητα εξαγωγής των μεταδεδομένων σε XML ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική μεταφορά σε νέα συστήματα. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια φιλική και απλή στη χρήση της εφαρμογή, η οποία να καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε. Ελπίζουμε ότι το καταφέραμε.. Επισημάνσεις και Διαπιστώσεις: Για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των προγραμμάτων ψηφιοποίησης θεωρούμε απαραίτητες τις εξής προϋποθέσεις: Να έχει γίνει αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών του οργανισμού, αλλά και των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την υποστήριξη τόσο της υλοποίησης του προγράμματος, όσο και της βιωσιμότητας του αποτελέσματος. Ο σχεδιασμός να γίνεται σε συνεργασία με όσους σχετίζονται με το αντικείμενο, προκειμένου να διατυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, πληρότητα και σαφήνεια το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είναι σκόπιμο και πριν από όλα, αν το προς ψηφιοποίηση υλικό δεν είναι μοναδικό, να γίνεται η ενδεδειγμένη έρευνα μη τυχόν έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμο από το διαδίκτυο. Επειδή κάθε οργανισμός, αλλά και κάθε έργο, έχει τις ιδιαιτερότητές του, ειδικά όταν πρόκειται για πολιτιστικά αποθέματα και την παρουσίασή τους, θα πρέπει να διασφαλίζεται η στενή συνεργασία του οργανισμού με τον ανάδοχο του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την εφαρμογή καθιερωμένων συστημάτων και προτύπων. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται συγκεκριμένη δουλειά από τους ειδικούς επιστήμονες, όπως είναι οι ιστορικοί τέχνης, λαογράφοι, καλλιτέχνες κ.α.. Επίσης συνεργασίες μεταξύ αυτών και άλλων ομάδων όπως είναι οι αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, επιστήμονες πληροφόρησης γενικά, πληροφορικοί και ειδικοί χρήστες. 9

10 Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων Κατάλογος περιοδικών Κατάλογος βιβλίων Τίτλος Πρόσβαση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: χρονικό /Δήμητρα Τσούχλου, Ασαντούρ Μπαχαριάν, Αθήνα :Άποψη, 1984, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκατόν πενήντα χρόνια / [σχεδίαση έκδοσης και καλλιτεχνική επιμέλεια Θανάσης Εξαρχόπουλος], Αθήνα:ΑΣΚΤ,1990 Διδάσκοντας την τέχνη : η ιστορία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών μέσα από το έργο των δασκάλων της / επιμέλεια Νίκος Δασκαλοθανάσης, Αθήνα: ΑΣΚΤ,2004 Teaching art : the history of the Athens School of Fine Arts through the works of its teachers / curator Nikos Daskalothanassis, Athens : Athens School of Fine Arts, 2004 Η τεχνική του λαδιού / Λευτέρη Κανακάκι Ρέθυμνο : Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης, 2002 Βιβλιοθήκη Γιάννη Κεφαλληνού : θεματικός κατάλογος / Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνα : Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) Πολιτική για την διατήρηση και την συντήρηση των συλλογών των βιβλιοθηκών : πρακτικά, Αθήνα Μαΐου 2000 / Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνα : Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 3) 10

11 Βιβλιοθήκες τέχνης : ο ρόλος και οι ιδιαιτερότητές τους : their role and peculiarity / διημερίδα βιβλιοθηκών τέχνης, Αθήνα, Ιουνίου 1998 / Art libraries meeting, Athens, June 1998 Αθήνα : Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 1999 Το σπίτι του Σφάρτς στ'αμπελάκια / Α.Αστεριάδης Αθήναι : [χ.ό.], 1928 Παιδικά σχέδια : καμωμένα από μαθητές δέκα ως δεκατεσσάρων χρόνων σ' ένα σχολειό των Γρεβενών και στην Παπαστράτειο Δημόσια Σχολή Παιγνιδιών της Αθήνας Αθήνα : Αστεριάδης : Βασιλείου, 1933 Το παγώνι / ξυλογραφίες Γιάννης Κεφαλληνός, κείμενο Ζαχ. Παπαντωνίου Αθήνα : [χ.ό.], 1942 L'assiette au beurre / dessins de Galanis Paris : [χ.ό.], Χαλεπάς Αθήνα, (Φύλλα Τέχνης του Φραγκέλιου, 8) L' art de peinture / de C. A. Du Fresnoy. - 3e ed. rev., corr. & augm. Paris : Langois, 1684 Η γραφική παρά τοις αρχαίοις έλλησι : μνημεία, τρόποι και ύλαι, σύντομος ιστορία της αρχαίας ελλην. γραφικής / Αλέξανδρου Θ. Φιλαδελφέως Δημοσίευση/Διάθεση: Εν Αθήναις :, Εκ του τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, 1896 Φυσική Περιγραφή: 116 σ. Ιστορία της Αρχαίας Καλλιτεχνίας υπό του Α.Ρ. Ραγκαβή Αθήναι:τύποις Διονυσίου Κορομηλά, 1865 (2 τόμοι) Πίνακες δια την Ιστορία της αρχαίας καλλιτεχνίας υπό του Α.Ρ.Ραγκαβή, Εν Λειψία: Ε.Σεεμαννου,

12 Ρεντζής Θανάσης. Οι Πρωτοπορίες στον Κινηματογράφο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανίωτη,1978 Le Grice, Malcolm. Μετά το αφηρημένο φιλμ. Έκδοση του περιοδικού Φιλμ. *Πρόσβαση μόνο μέσω του τοπικού δικτύου της ΑΣΚΤ. 12

13 Κατάλογος περιοδικών Τίτλος Αποδελτίωση Πρόσβαση 20ος αιώνας : περιοδικό καλλιτεχνικό που βγαίνει τέσσερες φορές το χρόνο / διευθυντής Μιχάλης Τόμπρος Αθήνα :[χ.ό], Όχι** Διπλή Εικόνα : Δίμηνη έκδοση για την εικαστική έκφραση Αθήνα : Γ. Δουβίτσας, Όχι** Εικαστικά: περιοδική έκδοση τέχνης / διευθυντής Αντώνης Μπουλούτζας, Αθήνα : Εικαστικά ΕΠΕ, Ναι Ζυγός : περιοδικό Καλών Τεχνών Αθήνα : Φρατζής Κ. Φραντζισκάκης, Ναι Νέες Μορφές : περιοδικό Καλών Τεχνών / διευθυντής Αγγελος Προκοπίου Αθήνα : [χ.ό.], 1962 Ναι Νέοι Καλλιτέχνες: περιοδικό πλαστικών τεχνών / εκδίδεται από σπουδαστές και απόφοιτους της Ανωτ. Σχολής των Καλών Τεχνών και της Σχολής της Αρχιτεκτονικής, διευθύνεται από συνταχτική επιτροπή Αθήνα : [χ.ό], ? Όχι** Παναθήναια: Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένον περιοδικόν Αθήνα : Κίμων Μιχαηλίδης, Όχι** Πινακοθήκη: μηνιαίον καλλιτεχνικόν περιοδικόν / διευθυντής και ιδιοκτήτης Δημ.Ι.Καλογερόπουλος Αθήνα : Δημ.Ι.Καλογερόπουλος, Ναι 13

14 Πρωτοπορία : περιοδικό για την καλλιτεχνία και τη λογοτεχνία, Αθήνα, Φώτος Γιοφύλλης, Όχι** Σήμα: Δίμηνο περιοδικό τέχνης Αθήνα : Νίκος Ε. Παπαδάκης, Νέο Σήμα: Δίμηνο περιοδικό τέχνης Αθήνα : Νίκος Ε.Παπαδάκης, Σήμα: κινδύνου για τις τέχνες και τον πολιτισμό Αθήνα : Νίκος Ε.Παπαδάκης, Όχι** Τέχνη : εφημερίς των εικαστικών τεχνών : Ιδιοκτήτης :Πάνος Σπανούδης, Διευθυντής: Ερρ. Φραντζισκάκης Αθήνα, Ερρ.Φραντζισκάκης,1938 Ναι Φιλμ : περιοδική έκδοση ανάλυσης και θεώρησης του κινηματογράφου / Θανάσης Ρεντζής Αθήνα : Καστανιώτης, ? Όχι** * Πρόσβαση μόνο μέσω του τοπικού δικτύου της ΑΣΚΤ. ** Σταδιακά θα γίνει αποδελτίωση όλων των περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης 14

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων Κατάλογος περιοδικών Κατάλογος βιβλίων Τίτλος Πρόσβαση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: χρονικό 1836-1984/

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης

Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης Το πρόγραμμα ψηφιακής καταλογογράφησης της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑLPHA BANK Δρ. Δέσποινα Τσούργιαννη Τμήμα Συλλογής Έργων Τέχνης Alpha Bank dtsourgianni@alpha.gr Περίληψη Σκοπός της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη

Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Η χρήση των διεθνών προτύπων τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων στο Μουσείο Μπενάκη Ιφιγένεια Διονυσιάδου Τμήμα Πληροφορικής Μουσείο Μπενάκη Ιανουάριος 2013 CDS Isis πρότυπο βάσης δεδομένων από το Καναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στην Τέχνη με όχημα τη Βιβλιοθήκη

Διαδρομές στην Τέχνη με όχημα τη Βιβλιοθήκη Διαδρομές στην Τέχνη με όχημα τη Βιβλιοθήκη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λίλα Θεοδωρίδου Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. Σερρών Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008 Τι είναι Βιβλιοθήκη; «Το σύμπαν (που

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.981/ΨΣ8706-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.981/ΨΣ8706-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής

Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας. Οδηγός Συµµετοχής Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας Οδηγός Συµµετοχής Το «Εργαστήριο Ψηφιακής Φωτογραφίας» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ», µε την υποστήριξη του Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2005 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ CD ROM ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Υποδομή και Υπηρεσίες για την Συνεργατική Ανάπτυξη & Ανάδειξη του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Το ΕΚΤ Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι η συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. Η ζωή και το έργο του Γιάννης Μόραλης (Αρτα, 1916-Αθήνα 2009) Ζωγράφος και χαράκτης, μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων 2014 Υπόμνημα για τη Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών

Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Τομέας Εφαρμοσμένων τεχνών Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών 5 ο Σ.Ε.Κ. Γ Αθήνας Εφαρμοσμένες Τέχνες Το σύνολο των δραστηριοτήτων όπου συναντώνται οι τομείς: των καλών τεχνών (εικαστικός), του σχεδιασμού, της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1.7. της διακήρυξης, παρατίθενται στη συνέχεια διευκρινήσεις σε ερωτήματα εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα