ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ Ι. ΖΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

2 2

3 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης Προσωπικής φύσης συνέπειες της πτώχευσης Περιουσιακής φύσης συνέπειες της πτώχευσης Συνέπειες δικονομικής φύσης Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Έννοια εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων Αρχή διατήρησης της ισχύος των εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων Συμβάσεις υποκείμενες σε ευχέρεια του συνδίκου προς εκπλήρωση α. Προϋποθέσεις εκπλήρωσης β.Συνέπειες της εκπλήρωσης και το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης Συμβάσεις συναπτόμενες από τον σύνδικο Ενδεικτική απαρίθμηση μη λυόμενων συμβάσεων α. Μίσθωση εργασίας β. Σύμβαση εργολαβίας γ. Σύμβαση μίσθωσης πράγματος Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα α. σύμβαση έργου Συμβάσεις λυόμενες με την πτώχευση α. Συμβάσεις προσωπικού χαρακτήρα β. Σύμβαση σύστασης προσωπικής εταιρίας γ. Σύμβαση εντολής δ. Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού ε. Σύμβαση ανοίγματος πίστωσης στ. Σύμβαση έκδοσης ζ. Σχέση παραγγελίας η. Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

4 5.2.5.θ. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ι. Σύμβαση παροχής τεχνογνωσίας ή δικαιόχρησης (franchising) Λύση συνεπεία ρήτρας Συμβάσεις ιδιαιτέρως ρυθμιζόμενες α. Ασφαλιστική σύμβαση β. Έκταξη γ. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης δ. Η εμπορική μίσθωση ε. Η σύμβαση εργολαβίας δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών έργων στ. Η σχέση ασφαλιστικού πράκτορα, μεσίτη ασφαλειών και ασφαλιστικού συμβούλου με ασφαλιστική επιχείρηση Επιφύλαξη της κυριότητας (άρθρο 35 ΠτΚ) Πτώχευση του πωλητή Πτώχευση του αγοραστή Ο συμψηφισμός στην πτώχευση Περιορισμοί και απαγορεύσεις συμψηφισμού Δυνατότητα συνδίκου προς συμψηφισμό Συμψηφισμός για συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα Συμψηφισμός απαιτήσεων από συστήματα διακανονισμού πληρωμών Συμψηφισμός στο πλαίσιο συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας Η μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης από το σύνδικο Τρόπος μεταβίβασης Προϋποθέσεις της μεταβίβασης Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης με δικαστική απόφαση Επίλογος Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία

5 1. Εισαγωγή Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί ένα γεγονός, το οποίο συνεπάγεται μια σειρά συνεπειών, τόσο στην περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και στις σχέσεις του με τους πιστωτές του, όσο και για τις σχέσεις του οφειλέτη και των προσώπων που έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συναλλαχθεί με τον οφειλέτη και έχουν προβεί στη σύναψη συμβάσεων με εκείνον. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα μας απασχολήσει, ιδιαιτέρως, το ζήτημα των συνεπειών της πτώχευσης στις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Σκόπιμο, ωστόσο, για λόγους μεθοδολογικούς και συστηματικούς, θα ήταν να κάνουμε μια σύντομη αναφορά και στα λοιπά αποτελέσματα της πτώχευσης, δηλαδή στις συνέπειες της πτώχευσης στην προσωπική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, στις δικονομικής φύσεως συνέπειες της πτώχευσης και στις συνέπειες της πτώχευσης στις σχέσεις του οφειλέτη με τους πιστωτές. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις συνέπειες της πτώχευσης σε τέσσερις ευκρινώς οριζόμενες κατηγορίες, στις ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες της πτώχευσης, στις συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, στις συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους άλλους, πέραν του οφειλέτη, υπόχρεους, και στα αποτελέσματα της πτώχευσης επί των συμβάσεων, γενικώς, και επί των εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, ειδικά. 5

6 2. Ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης Οι ουσιαστικές συνέπειες διακρίνονται σε προσωπικής και περιουσιακής φύσης, με τις δεύτερες να εμφανίζουν μεγαλύτερη πρακτική και νομική σημασία, καθώς οι περισσότερες από τις προσωπικής φύσεως συνέπειες είτε έχουν καταργηθεί είτε έχουν ως στόχο την, τεχνικά και δομικά, καλύτερη και αποτελεσματικότερη πορεία της διαδικασίας της πτώχευσης Προσωπικής φύσης συνέπειες της πτώχευσης Ειδικότερα, πλέον, ο ΠτΚ δεν περιλαμβάνει διατάξεις, οι οποίες να επιτρέπουν την προσωπική κράτηση του οφειλέτη ως μέτρο αστυνομικής ή εξασφαλιστικής φύσεως, όπως προέβλεπε το άρθρο 590 ΕΝ, ενώ έχουν καταργηθεί οι μειωτικές κυρώσεις του άρθρου 1 του ν. 635/1937, οι οποίες, μεταξύ άλλων, προέβλεπαν ότι ο οφειλέτης, μετά την κήρυξη της πτώχευσης, δεν είχε το δικαίωμα να ασκήσει λειτούργημα διοικητικό ή δικαστικό, δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, αλλά ούτε και το δικαίωμα να ασκεί δημόσιο λειτούργημα, όπως του επιτρόπου, του συνδίκου ή του δικηγόρου ή το δικαίωμα να ασκεί επάγγελμα υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή εμπορικό επάγγελμα. Ανεφάρμοστες τυγχάνουν, επιπλέον, και οι διατάξεις του ΑΚ οι οποίες προέβλεπαν την έκπτωση από την γονική μέριμνα ή την παύση για τον οφειλέτη που κηρύσσονταν σε πτώχευση. Εξακολουθεί, ωστόσο, να αποτελεί λόγο δικαστικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας από τον γονέα που πτώχευσε, σε περίπτωση που συντρέχει κακή άσκησης αυτής (γονικής μέριμνας) λόγω παράβασης καθηκόντων, κατάχρησης λειτουργήματος ή αδυναμίας ανταπόκρισης, κατόπιν υποβολής αίτησης εκ μέρους του γονέα ή των πλησιέστερων συγγενών ή του εισαγγελέα, και έκδοσης σχετικής απόφασης. Στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή την αφαίρεση της γονικής μέριμνας, δύναται να οδηγήσει και η διαπίστωση της νομικής ή πραγματικής αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας εκ μέρους του γονέα που πτώχευσε, λόγω π.χ. φυγής του οφειλέτη στο εξωτερικό, φυλάκισής του λόγω δόλιας χρεωκοπίας, κ.ά. 6

7 Σημαντική εξακολουθεί να είναι η επιρροή της πτώχευσης στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, καθώς με την τελεσιδικία της απόφασης κήρυξης σε πτώχευση ενός εκ των συζύγων, λήγει το σύστημα κοινοκτημοσύνης, το οποίο, ενδεχομένως συμβατικά επιλέχτηκε από αυτούς. Αξίζει να επισημανθεί ότι σήμερα γίνεται παγίως δεκτό, τόσο στην νομολογία όσο και στην θεωρία, ότι η πτώχευση δεν αποτελεί λόγω απώλειας της εμπορικής ιδιότητας του οφειλέτη, γεγονός που σε κάθε περίπτωση τεκμηριώνεται από την απουσία σχετικής διάταξης στον ΠτΚ. Οι προσωπικής φύσης συνέπειες περιορίζονται, σήμερα και σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠτΚ, μόνο σε ορισμένα μέτρα συνεργασίας μεταξύ οφειλέτη και συνδίκου, καθώς και σε κάποιους περιορισμούς του οφειλέτη. Ειδικότερα, οφειλέτης έχει την υποχρέωση να εμφανίζεται ενώπιον του συνδίκου ή του εισηγητή όταν η παρουσία του επιβάλλεται κατά τη διαδικασία της πτώχευσης ή χρειάζεται η σύμπραξή του ή προκειμένου να εξεταστεί ανωμοτί από τον εισηγητή σχετικά με τη σύνταξη του ισολογισμού και τις περιστάσεις και τις αιτίες της πτώχευσης. Επιπλέον, οφείλει να παρέχει στο σύνδικο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο των εμπορικών βιβλίων του και γενικά να συμπράττει με τον σύνδικο όπου αυτό είναι αναγκαίο. Ακόμη οφείλει να επιτρέπει στον σύνδικο να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των επιστολών, τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτυπωμάτων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που απευθύνονται σε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με την πτώχευση. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση, ενώ ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να τηρεί εχεμύθεια Περιουσιακής φύσης συνέπειες της πτώχευσης Οι περιουσιακής φύσης συνέπειες, που είναι και οι σημαντικότερες, επικεντρώνονται στην αδυναμία του οφειλέτη να διαχειριστεί ή να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την πτωχευτική περιουσία μετά την 1 Για τις προσωπικής φύσης συνέπειες της πτώχευσης βλ. Κοτσίρη Λ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, 2008, σελ. 201 επ. 7

8 κήρυξη της πτώχευσης, την καλούμενη πτωχευτική απαλλοτρίωση, η οποία συνεπάγεται τον χωρισμό της περιουσίας του οφειλέτη σε δύο ομάδες, δηλαδή στην πτωχευτική, η οποία, όπως επισημάναμε παραπάνω, δεσμεύεται και στην μεταπτωχευτική, η οποία δεν δεσμεύεται και την οποία διοικεί ελεύθερα ο οφειλέτης. Περαιτέρω, η πτωχευτική απαλλοτρίωση συνεπάγεται την ανενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, η οποία καταρτίζεται από τον οφειλέτη κατά παράβαση της αρχής της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης και την υποχρέωση διεξαγωγής των δικών που αφορούν την πτωχευτική περιουσία από τον σύνδικο, ο οποίος και μόνον νομιμοποιείται ενεργητικώς και παθητικώς. Η πτωχευτική απαλλοτρίωση έχει ως εναρκτήριο χρονικό σημείο την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης στο ακροατήριο, ενώ το τέλος της ποικίλει ανάλογο με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας της πτώχευσης. Στην πτωχευτική απαλλοτρίωση υπάγεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πτωχευτική περιουσία, δηλαδή το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Εξειδικεύοντας τον παραπάνω ευρύ ορισμό του νόμου και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους θεσμούς του πτωχευτικού δικαίου, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την πτωχευτική περιουσία ως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευση, η οποία, ωστόσο, δύναται να διευρυνθεί με το θεσμό της πτωχευτικής ανάκλησης, η οποία συνίσταται στην υποχρεωτική ή δυνητική ανάκληση ορισμένων πράξεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον οφειλέτη κατά την ύποπτη περίοδο και στην απόδοσή τους στην πτωχευτική περιουσία, η οποία με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται. Δυνατή, ωστόσο, είναι και η συρρίκνωση, άλλως δε, ο περιορισμός της πτωχευτικής περιουσίας με την έξοδο από αυτήν τον λεγόμενων εξωπτωχευτικών στοιχείων και των αντικειμένων για τα οποία επήλθε πτωχευτικός αποχωρισμός, λόγω του ότι ανήκαν σε τρίτους. Κατόπιν τούτου, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την πτωχευτική περιουσία ως την περιουσία, που, κατά την ημέρα που δημοσιεύθηκε στο 8

9 ακροατήριο η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, ανήκει στον πτωχό και η οποία αποτελεί αντικείμενο πτωχευτικής απαλλοτρίωσης. Αξίζει, κλείνοντας τη σύντομη αναφορά μας στις περιουσιακής φύσης συνέπειες της πτώχευσης να επισημάνουμε ότι οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας του οφειλέτη, εκ μέρους του τελευταίου, κατόπιν της επέλευσης της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης, είναι ανενεργής έναντι όλων. Η ανενέργεια θεραπεύεται μόνον κατόπιν σύμπραξης του συνδίκου, δηλαδή συγκατάθεσής του, συναίνεσης ή έγκρισής του, η οποία δύναται να συντρέχει ή να έπεται των πράξεων Συνέπειες δικονομικής φύσης Πέραν των ουσιαστικών συνεπειών της πτώχευσης, όπως αυτές παραπάνω αναλύθηκαν και διαχωρίσθηκαν σε προσωπικής και περιουσιακής φύσεως, η κήρυξη της πτώχευσης συνεπάγεται και δικονομικής φύσεως συνέπειες. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η παύση της παθητικής και ενεργητικής νομιμοποίησης του οφειλέτη σε δίκες που αφορούν την πτωχευτική του περιουσία. Στις δίκες αυτές νομιμοποιείται μόνον ο σύνδικος ως διοικητής πτωχευτικής περιουσίας, διεξάγοντας αυτές στο όνομα του, ως μη δικαιούχος ή υπόχρεος διάδικος, σε δίκες που δεν καταλαμβάνονται από την άρση των ατομικών διώξεων, όπως σε δίκες με ενέγγυους με ατομικούς ή ομαδικούς πιστωτές. Αντιθέτως, ο οφειλέτης νομιμοποιείται πλήρως σε δίκες σχετικές με την εξωπτωχευτική ή μεταπτωχευτική περιουσία του. 4. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές Ως πτωχευτικούς πιστωτές μπορούμε να ορίσουμε τους πιστωτές που δημιουργήθηκαν από τον οφειλέτη μέχρι την ημέρα που κηρύχθηκε η 2 Για τις περιουσιακής φύσης συνέπειες της πτώχευσης βλ. Κοτσίρη Λ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, 2008, σελ. 212 επ. 9

10 πτώχευση και διακρίνονται, σαφώς, από τους μεταπτωχευτικούς, οι οποίοι οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τον οφειλέτη μετά την κήρυξη της πτώχευσης, τους πιστωτές της ομάδας, οι οποίοι είναι οι πιστωτές που δημιουργήθηκαν από τον σύνδικο, από τη δράση του κατά τη διάρκεια της πτώχευσης ως και ορισμένες κατηγορίες πιστωτών, των οποίων η αξίωση καθ υποκατάσταση έγινε υποχρέωση της ομάδας των πιστωτών και τους πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης, οι οποίοι κατά συμφωνία που τελεί υπό ορισμένους όρους, δέχονται οι απαιτήσεις τους, σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, να ικανοποιηθούν μετά τις απαιτήσεις των ανέγγυων πιστωτών. Ειδικότερα, τώρα, ο πτωχευτικός πιστωτής έχει κατά την κήρυξη της πτώχευσης γεννημένη, ενοχικής φύσης και από την περιουσία του οφειλέτη εκπληρωτέα χρηματική απαίτηση. Μετά δε την κήρυξη της πτώχευσης οι πτωχευτικοί πιστωτές ενώνονται και οργανώνονται στην καλούμενη ομάδα των πιστωτών, μια κοινωνία συμφερόντων, συμπτωματική με ιδιάζουσα νομική δομή. Οι πιστωτές, ωστόσο, με τη δημιουργία της ομάδας, διατηρούν τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζει το πτωχευτικό δίκαιο, ενώ στερούνται κάποια άλλα. Οι συνέπειες της πτώχευσης αφορούν σε σημαντικές αλλοιώσεις των δικαιωμάτων των ανέγγυων και των γενικώς προνομιούχων πιστωτών, οι οποίες συνίστανται στην άρση του δικαιώματος της ατομικής δίωξης του οφειλέτη, στην πλασματική λήξη των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους και στην παύση της τοκογονίας. Ειδικά για τους ενέγγυους πιστωτές, δηλαδή τους πιστωτές που εκτός από ενοχικής αξίωση έχουν και εμπράγματη αξίωση (ενέχυρο ή υποθήκη) ή ειδικό προνόμιο επί συγκεκριμένου στοιχείου, δεν ισχύουν οι παραπάνω αλλοιώσεις στα δικαιώματα των ανέγγυων πιστωτών ως προς το εμπράγματο σκέλος των εξασφαλίσεων ή των προνομίων τους. 3 3 Για τις συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές βλ. Κοτσίρη Λ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, 2008, σελ. 257 επ. 10

11 5.Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά μας στις συνέπειες της πτώχευσης στην προσωπική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και στις σχέσεις του οφειλέτη με τους πιστωτές του, οφείλουμε σε αυτό σημείο να επισημάνουμε ότι αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι συμβάσεις και οι συνέπειες που η πτώχευση ενός εκ των συμβαλλομένων μερών επιφέρει στην λειτουργία τους και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών. Πρόκειται για ένα ιδιάζουσας σημασίας και χρησιμότητας ζήτημα με σημαντικές νομικές προεκτάσεις, καθώς, ως επί των πλείστων, η οικονομία είναι συναλλακτική και οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων εδράζονται σε συμβατικά μορφώματα. Ως εκ τούτου η επέλευση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος, όπως η κήρυξη της πτώχευσης, στο πρόσωπο ενός εκ των μερών μιας συμβατικής σχέσης επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην εξέλιξη της, είτε αυτή είχε ήδη συναφθεί πριν από την κήρυξη της πτώχευσης και δεν είχε απλώς εκπληρωθεί τουλάχιστον από το ένα μέρος, πλήρως ή μερικώς, είτε συνήφθη κατόπιν της κήρυξης της πτώχευσης. Έμφαση, ωστόσο, θα δώσουμε με την παρούσα μελέτη στις συνέπειες της πτώχευσης στις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, τον ορισμό των οποίων θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε αμέσως παρακάτω Έννοια εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων Προκειμένου να αναφερθούμε διεξοδικά και να κατανοήσουμε τις συνέπειες της πτώχευσης στις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, προϋπόθεση αποτελεί η αποσαφήνιση των εννοιών της σύμβασης, της αμφοτεροβαρούς σύμβασης, ειδικότερα, αλλά και της εκκρεμότητας της αμφοτεροβαρούς σύμβασης. Η σύμβαση ορίζεται ως η γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων, αντισυμβαλλομένων, με την οποία τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση για εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Αμφοτεροβαρής θεωρείται η σύμβαση, η οποία δημιουργεί υποχρεώσεις και για τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη και στο πλαίσιο της 11

12 οποίας παροχής και αντιπαροχή βρίσκονται σε ουσιώδη αλληλεξάρτηση υπό την έννοια ότι, κατά τη βούληση των μερών, η παροχή του ενός παριστάνει το αντάλλαγμα για την παροχή του άλλου, χωρίς να απαιτείται το αντικειμενικώς ισάξιο αυτών, έτσι ώστε κάθε συμβαλλόμενος αν είναι ταυτόχρονα οφειλέτης και δανειστής του άλλου. Οι συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από τον πτωχό πριν από την κήρυξη της πτώχευσής του, αλλά και κατά τον χρόνο αυτό τα μέρη (το ένα ή το άλλο ή αμφότερα) δεν έχουν εκπληρώσει ή δεν έχουν εκπληρώσει πλήρως τις εξ αυτών υποχρεώσεις, ενδιαφέρουν την πτωχευτική διαδικασία, ως ανεκπλήρωτες εν γένει συμβάσεις (άλλως, συμβάσεις εκκρεμείς ως προς την εκπλήρωση). Αν η εκκρεμότητα των συμβάσεων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι το ένα μόνο μέρος έχει εκπληρώσει την υποχρέωση που το βαρύνει, η εκπλήρωση ή η μη της υποχρέωσης του άλλου μέρους και ο τρόπος εκπλήρωσης ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις του ΠτΚ περί των συνεπειών της κήρυξης της πτώχευσης ως προς τον πτωχό και τους πιστωτές. Αν κανένα από τα συμβληθέντα μέρη δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν τις έχει εκπληρώσει πλήρως, κατά τον χρόνο κήρυξης της πτώχευσης του ενός, δημιουργείται μια ιδιόμορφη κατάσταση, την οποία ρυθμίζουν ειδικά τα άρθρα ΠτΚ. Γίνεται λόγος σε αυτήν την περίπτωση, ειδικότερα, για εκατέρωθεν ανεκπλήρωτες αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Πρόκειται για τις αναφερόμενες στο νόμο ως «εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις». Όπως, ωστόσο, έχει διατυπωθεί, κατά τη συνήθη νομική ορολογία εκκρεμείς θεωρούνται οι συμβάσεις, των οποίων η ισχύς ή τα αποτελέσματα τους εξαρτώνται από κάποιο εξωτερικό γεγονός ή την παρέλευση κάποιας προθεσμίας, όπως επί ελλείψεως πληρεξουσιότητας (ΑΚ 229), επί αναγκαίας συγκαταθέσεως τρίτου (ΑΚ 236), επί διαθέσεως από μη δικαιούχο (ΑΚ 239), επί αναβλητικής αιρέσεως ή προθεσμίας (ΑΚ 201, 210), κατόπιν τούτου, στη θέση του γενικού όρου «εκκρεμείς συμβάσεις», πιο εύστοχη είναι η χρήση των μάλλον πλέον δόκιμων όρων «ανεκπλήρωτες» ή 12

13 «εκκρεμείς ως προς την εκπλήρωση» και «εκατέρωθεν ανεκπλήρωτες συμβάσεις». 4 Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να χαρακτηρίσουμε ως «ανεκπλήρωτες» ή «εκκρεμείς ως προς την εκπλήρωση» ή απλώς «εκκρεμείς» τις πάσης φύσεως συμβάσεις, τις οποίες έχει καταρτίσει ο πτωχεύσας πριν από την κήρυξη της πτώχευσής του και οι οποίες κατά το χρόνο της κήρυξής της βρίσκονται σε ποικίλα στάδια εκκρεμότητας, που αφορούν την εκπλήρωση τους. Πιο συγκεκριμένα, μια σύμβαση είναι δυνατό να έχει εκπληρωθεί, εν όλω ή εν μέρει, από τον έναν μόνο αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ο πτωχός είτε το έτερο μέρος της σύμβασης, ή να μην έχει εκπληρωθεί από κανέναν από τους συμβληθέντες. Οφείλουμε, ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι στην έννοια των «εκκρεμών» ή άλλως «ανεκπλήρωτων» συμβάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στον ΠτΚ, εμπίπτουν μόνον οι υποσχετικές συμβάσεις, καθώς οι εκποιητικές από τη φύση τους, αποκλείουν την περίπτωση της εκκρεμότητας τους ως προς την εκπλήρωση. Είναι γεγονός, άλλωστε, ότι οι εκποιητικές συμβάσεις είτε θα έχουν καταρτισθεί πριν την κήρυξη της πτώχευσης είτε δεν θα έχουν καταρτισθεί, επειδή με αυτές άμεσα μετατίθεται, καταργείται, αλλοιώνεται ή επιβαρύνεται ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα. Συνδυάζοντας, τώρα, την έννοια της εκκρεμούς με την έννοια της αμφοτεροβαρούς σύμβασης στο πλαίσιο του πτωχευτικού δικαίου, παρατηρούμε ότι δύνανται να εμφανισθούν υπό τις εξής δύο εκδοχές: Α. είναι δυνατόν, αφενός, κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει εκπληρώσει (με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπει ο νόμος - ΑΚ 416 επ.) ή δεν έχει εκπληρώσει πλήρως την παροχή του. Το ενδεχόμενο αυτό παραπέμπει στις λεγόμενες «στιγμιαίες» συμβάσεις, εκείνες, δηλαδή, που εκπληρώνονται και ολοκληρώνονται με τις αμοιβαίες παροχές, και στις οποίες, συνήθως, ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Π.χ. σε μια «εκκρεμή» σύμβαση πώλησης ούτε ο πωλητής έχει παραδώσει το πράγμα, ούτε ο αγοραστής έχει καταβάλλει (ολόκληρο) το τίμημα. Ή σε μια σύμβαση έργου ούτε ο εργολάβος έχει ολοκληρώσει το έργο ούτε ο εργοδότης έχει καταβάλλει (ολόκληρη) την 4 Βλ. Σπ. Ψυχομάνη, Πτωχευτικό Δίκαιο, 2007, σελ

14 αμοιβή. Ή σε μια εκδοτική σύμβαση ούτε ο συγγραφέας έχει παραδώσει (ολόκληρο) το έργο, ούτε ο εκδότης έχει προβεί στην έκδοση του. Αν, αντίθετα, ο οφειλέτης έχει εκπληρώσει πλήρως την παροχή του, ο σύνδικος θα αξιώσει από τον αντισυμβαλλόμενο την αντιπαροχή. Αν, δε, αυτός που έχει εκπληρώσει την παροχή του είναι ο αντισυμβαλλόμενος του οφειλέτη, θα εμφανισθεί για το αντάλλαγμα ως πτωχευτικός πιστωτής στις εργασίες της πτώχευσης (με την προϋπόθεση ότι η απαίτησή του είναι χρηματική ή μετατρέπεται σε χρηματική). Σε αυτήν την περίπτωση αν ο αντισυμβληθείς του πτωχού έχει ήδη εκπληρώσει την παροχή, πριν από την κήρυξη της πτώχευσης ενώ ο πτωχός την οφείλει ακόμα, μπορεί αυτός, ως πιστωτής του πτωχού, είτε να εναγάγει το σύνδικο ζητώντας ικανοποίηση της μη χρηματικής του απαιτήσεως, είτε να συμμετάσχει στην πτώχευση ως πτωχευτικός πιστωτής, αν η απαίτησή του είναι χρηματική ή αποτιμητή σε χρήμα. Αν, ωστόσο, ο αντισυμβληθείς του πτωχού οφείλει ακόμα την παροχή του, ενώ ο πτωχός έχει ήδη εκπληρώσει τη δική του πριν από την κήρυξη της πτώχευσής του, ο σύνδικος είναι υποχρεωμένος να στραφεί εναντίον του, ζητώντας εκπλήρωση ή ασκώντας τα λοιπά εκ της συμβάσεως δικαιώματα του πτωχού. Αν, τέλος, κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν έχει εκπληρώσει την παροχή του, πριν από την κήρυξη της πτώχευσης του ενός, ή παροχή έχει εκπληρωθεί μερικώς μόνον από το ένα ή το άλλο ή και τα δύο μέρη, γίνεται τότε λόγος για εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, η τύχη των οποίων ρυθμίζεται από τα άρθρα 28 επ. ΠτΚ. Β. είναι, ωστόσο, δυνατόν, εκκρεμής να είναι και μια αμφοτεροβαρής σύμβαση που έχει διάρκεια στο χρόνο και που, όπως από τη φύση της προκύπτει, δεν μπορεί να τερματισθεί παρά μόνο αν συντρέξει προς τούτο συμβατικός ή νόμιμος λόγος, αφού οι παροχές εκπληρώνονται με συνεχή ενέργεια ή παράλειψη. Τέτοιες διαρκείς συμβάσεις έχουν ως αντικείμενο π.χ. την προμήθεια πρώτων υλών από τον οφειλέτη (ή στον οφειλέτη) σε σταθερή βάση ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Διαρκείς είναι και οι μισθώσεις πραγμάτων, οι συμβάσεις εκμετάλλευσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η σύμβαση συνδρομής σε δορυφορική ή καλωδιακή τηλεόραση, η 14

15 παροχή αγαθών κοινωνικής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, νερό), οι συμβάσεις εργασίας κ.λ.π. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για εκκρεμότητα της σύμβασης, σε περίπτωση που και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι έχουν εκπληρώσει πλήρως τις παροχές τους ή στην περίπτωση που έστω και ένας από τους αντισυμβαλλομένους έχει εκπληρώσει πλήρως την παροχή του. Αντιθέτως, για να θεωρηθεί ως εκκρεμής μια αμφοτεροβαρής σύμβαση πρέπει και τα δύο μέρη της σύμβασης να μην έχουν εκπληρώσει ή να μην έχουν εκπληρώσει πλήρως τις παροχές τους. Στην περίπτωση, κατά την οποία, ένας, έστω, από τους αντισυμβαλλομένους έχει εκπληρώσει την παροχή, την οποία έχει αναλάβει στα πλαίσια της σύναψης της αμφοτεροβαρούς σύμβασης, τότε οφείλουμε να διακρίνουμε την επίδραση της πτώχευσης ανάλογα με τον εάν έχει εκπληρώσει την παροχή ο οφειλέτης, ο οποίος πτώχευσε, ή ο πιστωτής. Η εκπλήρωση της παροχής εκ μέρους του οφειλέτη που πτώχευσε συνεπάγεται τη δυνατότητα του αντισυμβαλλομένου να κρατήσει την παροχή, υπό την επιφύλαξη της πτωχευτικής ανάκλησης, εάν και εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, με την συνακόλουθη υποχρέωση του για καταβολή της αντιπαροχής του στην πτωχευτική περιουσία. Η μη καταβολή της αντιπαροχής εκ μ μέρους του αντισυμβαλλομένου του οφειλέτη που πτώχευσε συνεπάγεται τη δυνατότητα του συνδίκου να επιδιώξει με όλα τα εξώδικα και δικαστικά μέσα την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του οφειλέτη από την σύμβαση. Εάν εκείνος που εκπλήρωσε την παροχή είναι μόνο ο αντισυμβαλλόμενος του οφειλέτη που πτώχευσε, τότε έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στις εργασίες της πτώχευσης μόνον ως πτωχευτικός πιστωτής Αρχή διατήρησης της ισχύος των εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων Έχοντας διασαφηνίσει τις βασικές έννοιες, οι οποίες θα μας απασχολήσουν, και μεταβαίνοντας στο κομμάτι της επίδρασης που ασκεί η πτώχευση στις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, οφείλουμε εξαρχής να 15

16 επισημάνουμε ότι η βασική αρχή που διέπει τις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και την εξέλιξή τους μετά την κήρυξη της πτώχευσης, είναι η αρχή της διατήρησης της ισχύος τους. Ο παραπάνω κανόνας αποτυπώνεται στο άρθρο 28 του ΠτΚ, σύμφωνα με το οποίο «Οι κατά την κήρυξη της πτώχευσης εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, στις οποίες συμβαλλόμενος είναι ο οφειλέτης, διατηρούν την ισχύ τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα.». Δικαιολογητικό λόγο της θέσπισης της αρχής της διατήρησης της ισχύος των εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων μετά την κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί το γεγονός ότι η κήρυξη της πτώχευσης δεν συνιστά από μόνη της λόγο μη εκπλήρωσης της παροχής. Η επέλευση της πτώχευσης συνεπάγεται την υπεισέλευση του συνδίκου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πτωχεύσαντα και στη νομική κατάσταση που υπάρχει κατά τη χρονική στιγμή της κήρυξης της πτώχευσης. Η εγκυρότητα των συμβάσεων, τις οποίες είχε συνάψει ο οφειλέτης, δεν θίγεται, κατ αρχήν, και επεκτείνεται στον σύνδικο. Περαιτέρω, η διατήρηση της ισχύος των εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων ανταποκρίνεται πλήρως στο αίτημα διατήρησης της επιχείρησης, καθώς αποσκοπεί στο να δώσει την ευκαιρία στην επιχείρηση του οφειλέτη να συνεχίσει να λειτουργεί, τουλάχιστον προσωρινά, μέχρι να ληφθούν αποφάσεις για την τύχη της. Αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον τόσο των πιστωτών, όσο και του οφειλέτη αλλά και των τρίτων. Και τούτο διότι oι πιστωτές μπορούν να υπολογίζουν στην εκποίηση μιας λειτουργούσας επιχείρησης, με διατήρηση της «υπεραξίας» της, αλλά και στα έσοδα από την τυχόν εν τω μεταξύ λειτουργία της. Ο οφειλέτης θα μπορέσει ενδεχομένως και πάλι να αναλάβει την επιχείρησή του, αν αυτή δεν εκποιηθεί. Οι δε τρίτοι, π.χ. πελάτες, θα συνεχίσουν τις σχέσεις τους με την επιχείρηση 5. Ειδικότερα, η διατήρηση της ισχύος των συμβάσεων εξασφαλίζεται με δύο τρόπους, ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβάσεις στιγμιαίες ή διαρκούς χαρακτήρα. Η διάκριση προκύπτει από το άρθρο 31 παρ. 1 ΠτΚ το οποίο, 5 Βλ. Περάκη Ε., Πτωχευτικό Δίκαιο, 2010, σελ

17 ορίζοντας ότι: «συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή τη σύμβαση», αναφέρεται στις τελευταίες, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άρθρα 28 και 29 ΠτΚ, αν και δεν το ορίζουν ρητά, αναφέρονται στις μη διαρκούς χαρακτήρα συμβάσεις, δηλαδή στις στιγμιαίες 6. Με βάση, λοιπόν, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 28 επ. ΠτΚ, μπορούμε να διακρίνουμε τις εκκρεμείς κατά την κήρυξη της πτώχευσης αμφοτεροβαρείς συμβάσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: α) συμβάσεις υποκείμενες σε ευχέρεια του συνδίκου προς εκπλήρωση, β) συμβάσεις διατηρούσες την ισχύ τους, γ) συμβάσεις που λύονται με την κήρυξη της πτώχευσης και δ) συμβάσεις οι οποίες υπόκεινται σε ιδιαίτερη ρύθμιση Συμβάσεις υποκείμενες σε ευχέρεια του συνδίκου προς εκπλήρωση Στο άρθρο 29 του ΠτΚ ορίζεται ότι: «Ο σύνδικος, με την άδεια του εισηγητή, έχει το δικαίωμα να εκπληρώσει τις εκκρεμείς συμβάσεις υποκαθιστώντας την ομάδα των πιστωτών στη θέση του οφειλέτη, και να απαιτήσει την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος καθίσταται ομαδικός πιστωτής». Από την ανάγνωση και μόνον του παραπάνω άρθρου αντιλαμβανόμαστε ότι για τις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, οι οποίες εμπίπτουν στον κανόνα και διέπονται από την αρχή διατήρησης της ισχύος τους, κατοχυρώνεται το δικαίωμα επιλογής του συνδίκου, ως μια δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των προερχόμενων από τη σύναψη της σύμβασης υποχρεώσεων του οφειλέτη. Εξ αντιδιαστολής, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο σύνδικος, ο οποίος είναι και το μοναδικό πρόσωπο, για το οποίο προβλέπεται το δικαίωμα επιλογής, δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει τη σύμβαση αλλά μόνο ελευθερία επιλογής ως προς την υποκατάσταση ή μη της ομάδας, υπό την προϋπόθεση της λήψης οποιασδήποτε απόφασης προς το 6 Βλ. Περάκη Ε., Πωχευτικό Δίκαιο, 2010, σελ. 247, Βλ. όμως και Ψυχομάνη Σπ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 2007, σελ. 161, ο οποίος θεωρεί ότι το δικαίωμα επιλογής του συνδίκου αφορά τόσο τις στιγμιαίες όσο και τις διαρκείς συμβάσεις «των οποίων δεν έχει ακόμα αρχίσει η εκπλήρωση». 17

18 συμφέρον της ομάδας των πιστωτών. Άλλωστε, η ελευθερία του συνδίκου προς επιλογή διέπεται από τις θεμελιώδεις αρχές των άρθρων 200, 281 και 288 ΑΚ και, συνεπώς, η απόφαση του να μην υποκαταστήσει την ομάδα κάθε άλλο παρά αυθαίρετη μπορεί να είναι. Έχει διατυπωθεί, ωστόσο, και η άποψη ότι ο σύνδικος έχει γνήσιο διαπλαστικό δικαίωμα άρνησης εκπλήρωσης, οπότε και η άσκησή του συνεπάγεται της διάπλαση της σύμβασης έτσι ώστε στη θέση της αμφοτεροβαρούς ενοχής να εισέρχεται η μονομερής αξίωση του αντισυμβαλλομένου για αποζημίωση. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της παροχής εκ μέρους του συνδίκου, ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί την ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος του άρθρου 374 ΑΚ 7. Την ίδια ένσταση έχει ο αντισυμβαλλόμενος ακόμα και αν όφειλε να εκπληρώσει πρώτος την παροχή κατ εφαρμογή του άρθρου 377 ΑΚ 8, οπότε και η προεκπλήρωση αναβάλλεται μέχρι την ταυτόχρονη εκπλήρωση ή την παροχή ασφάλειας. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι συμβαίνει εάν έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες καταβολές εκ μέρους ενός εκ των αντισυμβαλλομένων και, εν τέλει, ο σύνδικος δεν προβεί σε εκπλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουμε να προβούμε σε μια διάκριση ανάλογα με το πρόσωπο και την χρονική στιγμή, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι καταβολές. Ειδικότερα, εάν οι μερικές καταβολές έγιναν πριν την πτώχευση εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου του οφειλέτη, τότε ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει το δικαίωμα να τις αναζητήσει αλλά μόνον να λάβει μέρος στην πτωχευτικής διαδικασία ως πτωχευτικός πιστωτής και να αναγγελθεί στην πτώχευση. Εάν όμως στις μερικές καταβολές έχει προβεί ο πτωχεύσας, τότε ο σύνδικος δικαιούται να τις αναζητήσει η άρνηση εκ μέρους του αφορά ολόκληρη τη σύμβαση ή να ζητήσει από τον αντισυμβαλλόμενο μόνο την αντιπαροχή αν η άρνηση εκπλήρωσης αφορά το εναπομένον μέρος της σύμβασης. Εάν έχουν γίνει διαδοχικές παροχές, η 7 α 374 ΑΚ: «ο υπόχρεος από αμφοτεροβαρή σύμβαση έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής για όσο χρόνο ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώνει ή δεν προσφέρει την παροχή (ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος), εκτός αν έχει υποχρέωση να εκπληρώσει πρώτος» 8 α 377 ΑΚ: «αυτός που έχει υποχρέωση από αμφοτεροβαρή σύμβαση να εκπληρώσει πρώτος την παροχή, αν η αξίωση του για αντιπαροχή κινδυνεύει από ουσιώδη ελάττωση της περιουσιακής κατάστασης του άλλου, που δεν την γνώριζε ούτε όφειλε να την γνωρίζει κατά την κατάρτιση της σύμβασης, μπορεί να αρνηθεί την εκπλήρωση ωσότου ο άλλος παράσχει ασφάλεια. 18

19 άρνηση εκπλήρωσης θα αφορά μόνο το μη εκτελεσθέν μέρος της σύμβασης και όχι τις προ της κήρυξης της πτώχευσης μερικές καταβολές. Το αντισυμβαλλόμενο μέρος, διατηρώντας τις γενόμενες μερικές καταβολές δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης του υπολοίπου μέρους της σύμβασης α. Προϋποθέσεις εκπλήρωσης Προκειμένου να ασκήσει ο σύνδικος το δικαίωμα εκπλήρωσης πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι οι εξής: Α. ύπαρξη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω, δηλαδή σύμβασης, η οποία δημιουργεί υποχρεώσεις και για τους δύο συμβαλλομένους και στην οποία παροχή και αντιπαροχή βρίσκονται σε ουσιώδη αλληλεξάρτηση υπό την έννοια ότι, κατά τη βούληση των συμβαλλομένων μερών, η παροχή του ενός παριστάνει τα αντάλλαγμα για την παροχή του άλλου, χωρίς να απαιτείται το αντικειμενικώς ισάξιο αυτών, έτσι ώστε κάθε οφειλέτης να είναι ταυτόχρονα οφειλέτης και δανειστής του άλλου. Κατόπιν τούτου, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος για δικαίωμα εκπλήρωσης του συνδίκου, καθώς αυτό δεν βρίσκει πεδίο εφαρμογής, στις ετεροβαρείς συμβάσεις 9, στις ατελείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 10, στις δευτερεύουσες υποχρεώσεις ετεροβαρούς χαρακτήρα σε σχέση με αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 11, στις ατελείς ενοχές 12 καταλαμβανόμενες από την πτώχευση 13. και στις ενοχές μη Β. εκκρεμότητα της σύμβασης, υπό την έννοια της μη πλήρους εκπλήρωσης της σύμβασης εκ μέρους και των δύο αντισυμβαλλομένων. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς, αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 29 ΠτΚ και δεν στοιχειοθετείται δικαίωμα εκπλήρωσης για τις συμβάσεις που εκπληρώθηκαν πλήρως από έναν, έστω, από τους αντισυμβαλλομένους. Αξίζει να σημειωθεί, σε αυτό το σημείο, ότι ως εκπλήρωση αντιμετωπίζεται η δόση 9 π.χ. δάνειο, δωρεά, εγγύηση 10 π.χ. χρησιδάνειο, παρακαταθήκη χωρίς αμοιβή 11 π.χ. ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού σε περίπτωση πώλησης επιχείρησης 12 π.χ. στοίχημα 13 π.χ. προσωποπαγείς ενοχές 19

20 αντί καταβολής (α. 419 ΑΚ), ενώ η αποδοχή συναλλαγματικής από τον οφειλέτη που οπισθογραφήθηκε υπέρ τρίτου, εν αμφιβολία, ισχύει ως υπόσχεση αντί καταβολής και όχι ως δόση αντί καταβολής. Εκπλήρωση μπορεί να επέλθει, άλλωστε, και με την λήψη αντί καταβολής ή με υποκατάστατα εκπλήρωσης, όπως η δημόσια κατάθεση ή ο συμψηφισμός. Αντιθέτως, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για πλήρη εκπλήρωση σε περίπτωση ελαττωματικής παροχής και οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωση λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης συνιστά πτωχευτική απαίτηση υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, οπότε και θα εφαρμοστούν οι αρχές των εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, λόγω της εντεύθεν δημιουργούμενης διμερούς εκκαθαριστικής σχέσης 14. Γ. άσκηση δικαιώματος από το σύνδικο. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 ΠτΚ επισημαίνεται ότι το μοναδικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα εκπλήρωσης, είναι ο σύνδικος της πτώχευσης, δηλαδή το πρόσωπο, το οποίο διοικεί την πτωχευτική περιουσία, προβαίνει σε επαλήθευση των πτωχευτικών απαιτήσεων και κινεί σε ορισμένες περιπτώσεις την διαδικασία της πτώχευσης. Τονίζεται, ωστόσο, ότι ο σύνδικος προβαίνει στην άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος κατόπιν σχετικής άδειας εκ μέρους του εισηγητή. Ο εισηγητής είναι όργανο της πτώχευσης, όπως, άλλωστε και ο σύνδικος, και είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της πτώχευσης, την επίβλεψη του έργου του συνδίκου και την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Δικαιολογητικό λόγο της απαίτησης της άδειας του συνδίκου αποτελεί η ανάγκη ελέγχου της μονοπωλιακής, φαινομενικά αλλά και ουσιαστικά, σε πολλές περιπτώσεις, δράσης του συνδίκου. Ως προς τη νομική φύση του δικαιώματος του συνδίκου, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα διαπλαστικό δικαίωμα, καθώς η επιλογή εκπλήρωσης της σύμβασης συνεπάγεται τη μεταβολή μιας κατάστασης και τη δημιουργία μιας νέας νομικής τάξης. Άλλωστε, μέχρι ο σύνδικος να ασκήσει το δικαίωμα η σύμβαση είναι μετέωρη και η τύχη της βρίσκεται σε μια κατάσταση νομικής εκκρεμότητας. 14 Βλ. Κοτσίρη Λ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, 2008, σελ

21 Ο νόμος δεν αναφέρεται στον τύπο, ο οποίος απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος και, ως εκ τούτου, μπορεί αυτό να ασκηθεί με άτυπη προφορική δήλωση, η οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι απαλλαγμένη αίρεσης και αμετάκλητη. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 ΠτΚ ορίζεται ότι: «εάν ο σύνδικος δεν ασκήσει το δικαίωμα εκπλήρωσης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της έκθεσής του, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να τάξει εύλογη προθεσμία προς άσκηση του δικαιώματος επιλογής. Εάν ο σύνδικος δεν απαντήσει εντός της εύλογης προθεσμίας που έταξε ο αντισυμβαλλόμενος ή εάν αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης, ικανοποιούμενος ως πτωχευτικός πιστωτής». Η προθεσμία, λοιπόν, μέσα στην οποία οφείλει να ασκήσει το δικαίωμα εκπλήρωσης ο σύνδικος είναι δέκα ημέρες από την υποβολή της κατ άρθρο 70 ΠτΚ έκθεσης, δηλαδή της έκθεσης σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και των αιτιών της πτώχευσης, τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης, εν όλω ή εν μέρει, τις δυνατότητες βιωσιμότητας της και υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης και τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες συνέπειες ως προς την ικανοποίηση των πιστωτών, την οποία υποβάλλει ο σύνδικος στη συνέλευση των πιστωτών. Με την παρέλευση της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας, ο αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να τάξει εύλογη προθεσμία για υποκατάσταση της ομάδας και εκτέλεση της σύμβασης, αλλιώς αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να λύσει τη σύμβαση και αν απαιτήσει αποζημίωση, ικανοποιούμενος ως πτωχευτικός πιστωτής. Τέλος, στην παρ. 3 του άρθρου 29 ΠτΚ επισημαίνεται ότι: «το δικαίωμα του συνδίκου για εκπλήρωση ή μη αφορά εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, για τις οποίες ο σύνδικος έχει λάβει γνώση, ιδίως αυτές που περιλαμβάνονται σε κατάσταση που το έχει εγχειρίσει ο οφειλέτης». Πρόκειται για μια προϋπόθεση, η οποία έχει τεθεί από το νομοθέτη με στόχο την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας, κατά την εφαρμογή των γενικών αρχών περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, όταν ο αντισυμβαλλόμενος ασκεί 21

22 δικαιώματα αποζημίωσης καθώς και για την αστική ευθύνη του συνδίκου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 80 ΠτΚ β.Συνέπειες της εκπλήρωσης και το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης Εάν ο σύνδικος απαιτήσει την εκτέλεση της σύμβασης, η ομάδα των πιστωτών υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οφειλέτη από τη σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να την εκτελέσει υπό τους όρους και ρήτρες που είχαν αρχικά συνομολογηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος εισέρχεται στην κατηγορία των πιστωτών της ομάδας και η απαίτησή του καθίσταται ομαδική. Κατά τα άλλα, εφαρμόζονται και εδώ τα άρθρα 314 επ. ΑΚ, οπότε και ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να προβάλει κατά του συνδίκου την ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, η υπερημερία του συνδίκου, μετά την άσκηση του δικαιώματος εκπλήρωσης, έχει ως συνέπεια την εφαρμογή των περί υπερημερίας διατάξεων του ΑΚ και, ειδικότερα, εφόσον ο σύνδικος δεν προβεί στην παροχή που βαραίνει την ομάδα εντός της προθεσμίας που του τάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 383 ΑΚ, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Οι προκύπτουσες απαιτήσεις είναι ομαδικές. Αντίστοιχα δικαιώματα έχει και ο σύνδικος, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος περιέλθει σε υπερημερία ως προς την παροχή που οφείλει. Εάν, τέλος, ο σύνδικος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής ή ασκώντας το αρνηθεί την εκπλήρωση, ο αντισυμβαλλόμενος θα έχει το δικαίωμα αποζημίωσης, καθώς η κήρυξη της πτώχευσης δεν αποτελεί γεγονός ανώτερης βίας που απαλλάσσει τον οφειλέτη που πτώχευσε από την ευθύνη του λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης, σε περίπτωση που η μη εκτέλεση οφείλεται σε συμβατικό πταίσμα του. Η αξίωση για αποζημίωση γεννά πτωχευτική απαίτηση και όχι ομαδική, γιατί το πταίσμα του οφειλέτη αναφέρεται σε χρόνο προγενέστερο της κήρυξης της πτώχευσης. 22

23 5.2.2.Συμβάσεις συναπτόμενες από τον σύνδικο Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται από τον σύνδικο στα πλαίσια της εξουσίας διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας δεν θίγονται από την πτώχευση. Οι απορρέουσες, μάλιστα, από αυτές απαιτήσεις ικανοποιούνται προνομιακά ως ομαδικές (άρθρο 30 ΠτΚ) Ενδεικτική απαρίθμηση μη λυόμενων συμβάσεων Έχοντας αναφερθεί διεξοδικά στην αρχή διατήρηση της ισχύος των εκκρεμών αμφοτεροβαρών συμβάσεων, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη ενδεικτικής εφαρμογής της επί ρυθμισμένων από το νόμο και, κυρίως, από τον Αστικό κώδικα συβάσεων και, ειδικότερα, επί της μίσθωσης εργασίας, επί της σύμβασης εργολαβίας και επί της σύμβασης μίσθωσης πράγματος α. Μίσθωση εργασίας Για τη μίσθωση εργασίας, η οποία καταλαμβάνεται, ούτως ή άλλως, από την αρχή διατήρησης της ισχύος, καθώς πρόκειται για διαρκή σύμβαση, εφόσον οι εργαζόμενοι οφείλουν στον εργοδότη διαρκή παροχή και λαμβάνουν από αυτόν χρηματική αντιπαροχή, ο ΠτΚ προβαίνει σε ειδική αναφορά και, πιο συγκεκριμένα στην παρ. 1 του άρθρου 34 ΠτΚ ορίζεται ότι «Με τη κήρυξη της πτώχευσης δεν λύεται η σύμβαση εργασίας». Κατόπιν τούτου, και προβαίνοντας σε σχετική διάκριση των συνεπειών της πτώχευσης ανάλογα με το εάν σε πτώχευση κηρύσσεται ο εργοδότης ή εργαζόμενος, η πιθανή έκβαση της σύμβασης κρίνεται ανάλογα με τις επιλογές του συνδίκου και τον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος θα επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα εκπλήρωσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι η εν λόγω διάταξη και με βάση τις ρυθμίσεις που αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ των οποίων και η αναφορά στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας, αναφέρεται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι στις συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών 15. Με βάση, λοιπόν την ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 34, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η πτώχευση του εργοδότη δεν επιφέρει την 15 Βλ. Περάκη Ε., Πτωχευτικό Δίκαιο, 2010, σελ. 257, υπό Δ. Ι. 23

24 αυτοδίκαιη λύση της σύβασης εργασίας και ο εργαζόμενος διατηρεί όλα τα εργασιακά του δικαιώματα (π.χ. επιδόματα εορτών, άδειας κλπ). 16 Τις υποχρεώσεις βέβαια τήρησης της εργατικής νομοθεσίας έχει στο εξής ο σύνδικος, ο οποίος υπεισέρχεται, λόγω της κήρυξης της πτώχευσης, αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οφειλέτη. Να τονίσουμε, στο σημείο αυτό, ότι η γενική αυτή αρχή, η οποία αποτυπώνεται στο άρθρο 34, γινόταν παγίως δεκτή από τη θεωρία και τη νομολογία και υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος δικαίου, μολονότι ο νόμος δεν περιείχε ειδική διάταξη για τη σύμβαση εργασίας 17. Το γεγονός ότι η κήρυξη της πτώχευσης του εργοδότη δεν επισύρει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έχει ως συνέπεια για τη λήξη της να απαιτείται η, κατά περίπτωση, σύμφωνη µε τους όρους του νόμου καταγγελία της από το σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος μετά την κήρυξή της και την επακολουθήσασα πτωχευτική απαλλοτρίωση, είναι ο µόνος αρμόδιος από το νόμο για να προβεί σε αυτή. Ειδικότερα, ανάλογα με τη συμφωνημένη από τα μέρη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, οφείλουμε να διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: α) εάν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι αορίστου χρόνου, σύμφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2 εδ. α ΠτΚ, ο σύνδικος, εφόσον ο οφειλέτης είναι εργοδότης, μπορεί να τη λύσει µε καταγγελία 18. Θα πρόκειται στην περίπτωση αυτή για τακτική καταγγελία, η οποία θα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, χωρίς να είναι υποχρεωτική η συνδρομή σπουδαίου λόγου. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι αναγκαία η τήρηση των τυπικών όρων του ν. 2112/1920 και, ωε εκ τούτου, η καταγγελία πρέπει να είναι έγγραφη και να συνοδεύεται με την καταβολή της 16 Βλ. ΕφΑθ 9225/1999, ΕλλΔνη 2001, σελ. 205, ΜΠρΘεσ 14033/1999, Αρμ. 2001, σελ Για την τύχη της σύμβασης εργασίας σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος δικαίου βλ. Κουκιάδη Ι., Εργατικό Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 3η έκδοση 2005, 2, σελ , υπό ΙΙΙ. 3., ο οποίος αναφέρει ότι η σύμβαση εργασίας δε λύεται συνεπεία της πτώχευσης του εργοδότη καθώς «η πτώχευση, και όταν ακόμη οδηγεί στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ούτε για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας ούτε για τη λύση τους». Βλ., επίσης, Σιδέρη Δ., Επιπτώσεις της αφερεγγυότητας του εργοδότη στις εργασιακές σχ έσεις, ΔΕΝ 60, σελ.1840 επ., Παμπούκη Κ., Επίδραση της πτώχευσης του εργοδότη στις συμβάσεις εργασίας, ΕπισκΕΔ 2000, σελ. 577, 18 Βλ. Παμπούκη Κ., ό.π., ΕπισκΕΔ 2000, σελ

25 νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η καταγγελία της σύμβασςη εργασίας από το σύνδικο γεννά υπέρ του εργαζόµενου αξίωση πλήρους αποζημίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 2112/1920, το οποίο προβλέπει ότι «Εν περιπτώσει πτωχεύσεως της επιχειρήσεως ο εκμισθωτής εργασίας λαμβάνει την ην εκ του Νόμου τούτου δικαιούται, πλήρη αποζημίωσιν, κατατασσόμενος μεταξύ των εν άρθρω 940 και 991 Πολ. Δικονομίας προνομιακών δανειστών και κατά την εν αυτοίς σειράν. Κατά τον αυτόν τρόπον ικανοποιείται και υφισταμένη περί τοιαύτης αποζημιώσεως απαίτησις και εις περίπτωσιν αναγκαστικής εκτελέσεως καθ' οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του εργοδότου», εντούτοις, η καταβολή αυτής δεν είναι απαραίτητη για το κύρος της καταγγελίας, γεγονός, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 εδ. γ ΠτΚ, σύμφωνα με το οποίο «Για το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου δεν απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης» Έχει το δικαίωμα, κατόπιν τούτου, ο σύνδικος, λόγω της πτώχευσης του εργοδότη, να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου οποτεδήποτε, χωρίς να υποχρεούται στην ταυτόχρονη καταβολή της προβλεπόµενης, στο νόµο ή στη σύµβαση, αποζηµίωσης του εργαζόµενου. 19 Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος χάνει το δικαίωµα στην αποζηµίωση, αλλά ότι η µη καταβολή της δεν επιδρά επί του κύρους της καταγγελίας. Το πόρισµα αυτό προκύπτει και από την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, όπου ορίζεται µεταξύ άλλων ότι «κάθε συναρτώµενη µε την καταγγελία απαίτησή τους, όπως ιδίως αποζηµίωση εκ του νόµου...ικανοποιείται ως πτωχευτική», χωρίς όµως ο νοµοθέτης να διακρίνει, τοποθετώντας χρονικά τη γέννησή της στο προ της πτώχευσης στάδιο, όπως πράττει στο εδ. α για τις λοιπές ρυθµιζόµενες εργατικές απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι αναφέρεται αδιακρίτως και στις αποζηµιώσεις του χρονικού διαστήµατος ύστερα από την κήρυξη της πτώχευσης. Η αποζηµίωση του ν. 2112/1920 αποτελεί, λοιπόν, πτωχευτική απαίτηση για την ικανοποίηση µάλιστα της οποίας ο µισθωτός γενικό 19 Βλ. Περάκη Ε., Πτωχευτικό Δίκαιο, 2010, 41, υπό Δ. ΙΙΙ., Ψυχομάνη Σπ., Πτωχευτικό Δίκαιο 2007, σελ. 171, υπό

26 προνόµιο κατάταξης. 20 β) εάν η σύµβαση είναι ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2 εδ. β ΠτΚ, η πτώχευση αποτελεί ex lege σπουδαίο λόγο καταγγελίας, και µάλιστα είτε από το σύνδικο είτε από τον εργαζόµενο. Από τα ανωτέρω, λοιπόν, συµπεραίνουµε ότι ο σύνδικος είναι ελεύθερος να προβαίνει σε απολύσεις προσωπικού µετά την κήρυξη της πτώχευσης. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι ο Πτωχευτικός Κώδικας, σε αντίθεση µε νοµοθεσίες άλλων χωρών (π.χ. τη γαλλική), δεν ανάγει την αποφυγή των απολύσεων και τη διατήρηση της απασχόλησης σε στόχους της διαδικασίας 21. Περιορισµοί βέβαια στην ελευθερία αυτή του συνδίκου τίθενται από τη νοµοθεσία για τις οµαδικές απολύσεις, στο µέτρο που εφαρµόζεται, και από το άρθρο 281 ΑΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή των απολυοµένων και την τήρηση της αρχής της ισότητας. Ειδικά, τώρα, όσον αφορά τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ο ΠτΚ δεν ορίζει ρητά αν αυτές µπορούν να λυθούν λόγω της πτώχευσης. Με βάση, όµως, το άρθρο 12 παρ. 2 ν. 1876/1990, κατά το οποίο επιτρέπεται η καταγγελία συλλογικής σύµβασης εργασίας και πριν από την πάροδο έτους, αν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση της κήρυξης της πτώχευσης της επιχείρησης. Από την άλλη µεριά, προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής παραµονής των εργαζοµένων στην επιχείρηση του οφειλέτη. Πρόκειται για την περίπτωση όπου η κατά το άρθρο 70 ΠτΚ έκθεση του συνδίκου, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη, τις αιτίες της πτώχευσης και τις προοπτικές συνέχισης της επιχείρησης, προβλέπει τη βιωσιµότητα της επιχείρησης και καταβάλλεται προσπάθεια για εκπόνηση σχεδίου αναδιοργάνωσης. Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 3 ΠτΚ, ο σύνδικος, ο οφειλέτης και η (τυχόν υπάρχουσα) επιτροπή πιστωτών, µπορούν χωριστά ο καθένας ή από κοινού να ζητήσουν από τον εισηγητή δικαστή τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας µέχρι την έγκριση ή την απόρριψη από το πτωχευτικό δικαστήριο του, κατά τα άρθρα 20 Βλ. Κοτσίρη Λ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 7 η έκδοση, 2008, 3, σελ. 319, υπό Βλ. Περάκη Ε., Πτωχευτικό Δίκαιο, 2010, 41, σελ. 258, υπό ΙΙ

27 107 επ. ΠτΚ, σχεδίου αναδιοργάνωσης. Σε µια τέτοια περίπτωση οι απολύσεις εν µέρει παρεµποδίζονται, καθώς ο σύνδικος µπορεί να προβεί στη συνέχεια σε άµεση καταγγελία µόνο των υπολοίπων, µη αναγκαίων (για την τυχόν υλοποίηση του σχεδίου αναδιοργάνωσης), θέσεων εργασίας Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας είναι χρονικά περιορισµένη, καθώς δύναται να διαρκέσει µέχρι την έγκριση ή απόρριψη του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Όσον αφορά τις απαιτήσεις των μισθωτών από την εργασία τους, καθώς και την τύχη της αποζημίωσης λόγω της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του συνδίκου, σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 34 παρ. 4 ΠτΚ, σύμφωνα με τα ο οποίο «οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς και λοιπές παροχές που γεννήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης, καθώς και κάθε συναρτώμενη με την καταγγελία απαίτησής τους, όπως ιδίως η αποζημίωση εκ του νόμου, αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, για τις οποίες οι μισθωτοί ικανοποιούνται ως πτωχευτικοί πιστωτές κατά τις ειδικότερες περί κατατάξεως των πιστωτών διατάξεις του παρόντος κώδικα». Ειδικότερα, αναφορικά με τις απαιτήσεις των μισθωτών για τους μισθούς τους και τις λοιπές παροχές, από την ανάγνωση και μόνον της παραπάνω διάταξη συνάγεται ότι για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων των εργαζομένων που γεννήθηκαν πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, μονόδρομο αποτελεί η συμμετοχή τους στην πτωχευτική διαδικασία και η αναγγελία προς επαλήθευση αυτών. Για την ικανοποίηση, ωστόσο, των εν λόγω απαιτήσεων οι εργαζόμενοι χαίρουν ειδικής προνομιακής μεταχείρισης ως προς την κατάταξη, καθώς κατατάσσονται στην τρίτη τάξη των γενικών προνομίων. Ειδικότερα, σύμφωνα µε το άρθρο 154 περ. γ ΠτΚ «Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά: α), β), γ) οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας., εφόσον προέκυψαν κατά την τελευταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης». Κατόπιν τούτου, οι εργαζόμενοι διαθέτουν γενικό 27

28 προνόμιο ως προς το μέρος των απαιτήσεών τους, οι οποίες προέκυψαν κατά την τελευταία διετία πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, ενώ πέραν του ορίου αυτού οι απαιτήσεις τους είναι ανέγγυες. Πτωχευτική, επίσης, απαίτηση είναι, σύμφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 4 ΠτΚ, όπως αυτό επισημάνθηκε παραπάνω, και κάθε απαίτηση του εργαζομένου συναρτώμενη µε την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από το σύνδικο, όπως ιδίως η απαίτησή του για αποζημίωση εκ του νόμου. Η αποζημίωση, ως εκ τούτου, απόλυσης, η οποία έγινε από την πλευρά του συνδίκου της πτώχευσης, αν δεν έχει απασχολήσει το μισθωτό μετά την κήρυξή της, αποτελεί πτωχευτικό και όχι ομαδικό πίστωμα και μάλιστα παρά τη δογματική ασυνέπεια µε το θεμελιώδες για το πτωχευτικό δίκαιο σύστημα του διαχωρισμού των απαιτήσεων µε κριτήριο τη γέννησή τους πριν ή μετά την κήρυξη της πτώχευσης και την προέλευσή τους από το πτωχό (μεταπτωχευτικές απαιτήσεις) ή τις ενέργειες του συνδίκου (ομαδικές απαιτήσεις) 22. Και για την ως άνω απαίτηση ο εργαζόµενος ικανοποιείται προνοµιακά και µάλιστα, κατά ρητή αναφορά του νόµου. Ειδικότερα, στο άρθρο 154 περ. γ ΠτΚ τονίζεται ότι ««Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά: α), β), γ) Απαιτήσεις από αποζημίωση λόγω καταγγελία της σχέσεως εξαρτημένης εργασίας κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν». Πρόκειται για μια διάταξη, η οποία αναφέρεται αδιακρίτως και στις αποζημιώσεις του χρονικού διαστήματος μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Έτσι, από την κήρυξη της πτώχευσης, μέχρι την καταγγελία της σχέσεως από το σύνδικο ή μέχρι την επέλευση του σταδίου της ένωσης των πιστωτών, αν ο σύνδικος έχει παραλείψει την καταγγελία, οι συμβάσεις 22 Στην περίπτωση δηλαδή αυτή θα περίμενε κανείς να πρόκειται για ομαδική απαίτηση καθώς αυτή δημιουργείται από τη δράση (καταγγελία) του συνδίκου. Βλ. Ψυχομάνη Σπ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 2007, σελ. 172, υπό 508, Για την ανάπτυξη της προβληματικής αυτής βλ. Παμπούκη Κ., Επίδραση της πτώχευσης του εργοδότη στις συμβάσεις εργασίας, ΕπισκΕΔ 2000, σελ. 577 και ιδίως

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 28/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία. Περίληψη γραπτού Λόγου. Τι είναι η περίληψη; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : Θεωρία Περίληψη γραπτού Λόγου Τι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 298/2013

Αριθμός απόφασης: 298/2013 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 257 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Αριθμός απόφασης: 298/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Καλλιρόη Σαφαρίκα, Ιωάννης Καπνιάρης (εισηγητής), Εφέτες Δ.Δ. Δικηγόροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) Ι. - Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας. Τύπος Υδροληψίας (π.χ.υδρογεώτρηση ή Πηγάδι ή Απόληψη από ποτάμι κτλ).. στην τοποθεσία της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΥΕΛΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΣΑΗ ΙΦΤΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ... 5 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 187 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ηλίας Κατούδης Τηλέφωνα: 3375317, 318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους Αθήνα, 27.2.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ που διέπει τους αντιπροσώπους καλαθοσφαιριστών και προπονητών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ που διέπει τους αντιπροσώπους καλαθοσφαιριστών και προπονητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ που διέπει τους αντιπροσώπους καλαθοσφαιριστών και προπονητών ΑΡΘΡΟ 1 ο. Έννοια Αντιπροσώπου καλαθοσφαιριστών και προπονητών 1. Οι κανόνες του Κανονισμού αυτού διέπουν τις δραστηριότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση;

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση; ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (άρθρο 1 ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74/τ.Α /26-3-2014) ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση; Η ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΠ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Σύμφωνα με τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ. Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρχάνες, 02/10/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1384 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που εδρεύει στις Αρχάνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων 6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη, εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σχέδιο Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης της Ιατρικής Νομοθεσίας ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και συζήτηση παρατηρήσεων των προτάσεων που απέστειλαν Ιατρικοί Σύλλογοι. Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου

Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου Δημήτριος Γόνης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου Το συγγραφικό έργο του αγίου Νεκταρίου είναι εκτενέστατο και είναι δυνατόν να καταταχθείστις εξής ενότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875

Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. 875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 30 Απριλίου 2013 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου)

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) 1 Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) Σοφοκλής Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντομης απάντησης) Πρόλογος Στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα