Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2012"

Transcript

1 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2012 Το 2012 και παρά τη συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία, η δραστηριότητα του ΕΤΙ συνεχίστηκε πολύ ικανοποιητικά στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Η προσφερόμενη εκπαίδευση, σε διατραπεζικό και ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο, εμπλουτίστηκε με νέα αντικείμενα για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες που προέβαλαν οι εγχώριες και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η διοργάνωση εξετάσεων για λογαριασμό των εποπτικών αρχών, για την κάλυψη ειδικών αναγκών αξιολόγησης σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και για τα ανοικτά προγράμματα του ίδιου του ΕΤΙ, συνεχίστηκε αμείωτη. Οι εκπαιδευτικές εκδόσεις του Ινστιτούτου σημείωσαν σταθερή ζήτηση, πάντα με κύριο άξονα τα εγχειρίδια που στηρίζουν την προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Τέλος, οι δραστηριότητες του ΕΤΙ στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ενισχύθηκαν επίσης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση του επιπέδου χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Α. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Συγκριτικά στοιχεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράμματα στην αίθουσα ,36% ,75% Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράμματα εξ αποστάσεως ,17% 195 5,49% Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα ,48% ,76% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% ,48% 30,36% 10,17% Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα στην αίθουσα Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα εξ αποστάσεως Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα ,75% Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα στην αίθουσα Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα εξ αποστάσεως Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα 56,76% 5,49% - 1 -

2 1. Ανοικτή (διατραπεζική) εκπαίδευση Όσον αφορά τα εξειδικευμένα σεμινάρια αίθουσας, 10 νέα αντικείμενα προστέθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΤΙ το Ενδεικτικά αναφέρονται οι τίτλοι: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικό απόρρητο, Ανεξάρτητες υποχρεώσεις και πιστώσεις σε ετοιμότητα, Κατανοώντας τους Incoterms 2010, Τα έγγραφα στο εξωτερικό εμπόριο Η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή τραπεζική πρακτική, Τραπεζική ορολογία στα αγγλικά (μέθοδος blended learning ), Διαχείριση Χρόνου, Ομαδικότητα, Σχεδιασμός διαδικασιών. Επίσης, συνεχίστηκε η διοργάνωση Σεμιναρίων Πιστοποίησης για την ειδικότητα της «λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», τα οποία προσφέρει το ΕΤΙ ανελλιπώς από το 2007, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση 3130/2006 της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτές πιστοποιημένους από τις εν λόγω εποπτικές αρχές, το ΕΤΙ πραγματοποίησε τη χρονιά αυτή 13 ανοικτές και ενδοεπιχειρησιακές διοργανώσεις, με 250 συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας υποψηφίων για εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 προσφέρθηκαν για πρώτη φορά από το ΕΤΙ: σεμινάριο προετοιμασίας για το πιστοποιητικό παροχής επενδυτικών υπηρεσιών «γ» (Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών), και σεμινάριο προετοιμασίας για το νέο (μετά την έκδοση της ΠΔ/ΤΕ 2647/2011) πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης «Α» (Βασικές γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης). 2. Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα Όπως φαίνεται στον ενδεικτικό πίνακα που ακολουθεί, περίπου τα μισά από τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα που προσφέρθηκαν το 2012 αφορούσαν την προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το ΕΤΙ, αλλά και την καθιέρωσή του ως εταίρου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των τραπεζών, αποτελούν τόσο τα νέα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα που σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων, όπως τα προγράμματα Χρηματοπιστωτικό σύστημα και προϊόντα βασικές γνώσεις για υπαλλήλους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος & της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΒΧ/ΧΤ) για την Attica Bank, όσο και οι επαναληπτικές διοργανώσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΤΙ, όπως το European Foundation Certificate in Banking που προσφέρεται σταθερά στην Alpha Bank από το 2007, η Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιείται στην Eurobank από το 2010 και οι Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές έννοιες που διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά στην Τράπεζα Πειραιώς. Πιο συγκεκριμένα: - Το πρόγραμμα Χρηματοπιστωτικό σύστημα και προϊόντα βασικές γνώσεις σχεδιάστηκε με σκοπό την απόκτηση από τους εκπαιδευομένους βασικών γνώσεων σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των προϊόντων που προωθούνται μέσα από αυτό. Την εκπαίδευση - 2 -

3 (διάρκειας 40 ωρών) παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 υπάλληλοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι, στο τέλος, συμμετείχαν σε γραπτή εξέταση αξιολόγησης γνώσεων. - Το πρόγραμμα Καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος & της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΒΧ/ΧΤ) σχεδιάστηκε με στενή συνεργασία του ΕΤΙ και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Attica Bank. Συμμετείχαν περίπου 200 στελέχη και υπάλληλοι της τράπεζας, δίνοντας στο πρόγραμμα άριστη αξιολόγηση. - Το πρόγραμμα European Foundation Certificate in Banking (διάρκειας 136 ωρών) υλοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά στην Alpha Bank, για περίπου 50 στελέχη. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2012, η συμμετοχή στα εξ αποστάσεως προγράμματα του ΕΤΙ Γενική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων, Τραπεζικό Απόρρητο, Αξιόγραφα: η νομική προσέγγιση της καθημερινής τραπεζικής πρακτικής και Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) & η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές αποτελεί πλέον μέρος της εκπαίδευσης που οδηγεί σε εσωτερική πιστοποίηση των στελεχών της τράπεζας. - Το πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής πιστοποίησης γνώσεων με τίτλο Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων: μεθοδολογία & πρακτική (επίπεδο Ι) συνεχίστηκε για 3η χρονιά στην τράπεζα Eurobank. Το πρόγραμμα ολοκλήρωσαν επιτυχώς 133 στελέχη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιτυχόντων σε 833. Επίσης, το 2012 πραγματοποιήθηκαν 2 πιλοτικές διοργανώσεις του προχωρημένου επιπέδου (ΙΙ). Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης γνώσεων δύο επιπέδων, το οποίο έχει βασιστεί τόσο στα αποτελέσματα ειδικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών που διενεργήθηκε σε όλον τον προς εκπαίδευση πληθυσμό όσο και στην ενεργή συμβολή των στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διοίκησης της Απόδοσης και των αρμόδιων για τις χρηματοδοτήσεις Διευθύνσεων της τράπεζας, καθώς και των έμπειρων εκπαιδευτών του ΕΤΙ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε ο ακριβής προσδιορισμός των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς και η απόλυτη εναρμόνιση αυτών με τους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας. - Το πρόγραμμα Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές έννοιες για την Τράπεζα Πειραιώς συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά, με την εκπαίδευση μιας ομάδας ανώτερων στελεχών. Στόχος του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο εσωτερικής ακαδημίας της τράπεζας, είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι σφαιρική γνώση της τραπεζικής ως απαραίτητο συμπλήρωμα των πρακτικών και εξειδικευμένων γνώσεων που ήδη διαθέτουν στα αντικείμενά τους. - Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει επίσης στο πρόγραμμα εξειδικευμένων γνώσεων Χρηματοοικονομική αξιολόγηση και έλεγχος βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τα στελέχη του φορέα «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» (Invest in Greece). Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η επιμόρφωση έμπειρων στελεχών του φορέα στις βασικές αρχές, μεθόδους και τεχνικές που θα πρέπει να διέπουν τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση και τον έλεγχο βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου. Διαμορφώθηκε δε σε στενή συνεργασία με τον φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα-ευρύτητα του γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα έλαβε άριστες αξιολογήσεις

4 Ενδεικτικός πίνακας ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδεύσεων του ΕΤΙ για το 2012 ALPHA BANK European Foundation Certificate in Banking Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Αξίες EUROBANK Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Επίπεδο Ι: μεθοδολογία και πρακτική Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Επίπεδο ΙΙ: ειδικά θέματα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Χρηματοπιστωτικό σύστημα και προϊόντα: βασικές γνώσεις Σεμινάρια Πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες) Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης β1 (παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες) EMPORIKI BANK Σεμινάρια Πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες) Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης β1 Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης Α (ασφαλιστική διαμεσολάβηση) ATTICA BANK Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α2 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα) Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης β1 Αποτελεσματική διαχείριση καθυστερήσεων επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές έννοιες Τρέχουσες τάσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Σεμινάρια Πιστοποίησης α1 GENIKI BANK Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης α2 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Η αποτροπή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην πράξη Διάγνωση αυθεντικότητας εγγράφων Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες - 4 -

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αναγνώριση παραχαραγμένων και κριτήρια καταλληλότητας χαρτονομισμάτων ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς INVEST IN GREECE Χρηματοοικονομική αξιολόγηση και έλεγχος βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων 3. Προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων 3.1 H κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες Τη χρονιά αυτή το ΕΤΙ συνέχισε να προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατραπεζικά. Οι νέοι κάτοχοι του σχετικού τίτλου ανήλθαν σε 21, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατόχων σε 175. Ειδικά για τα στελέχη που δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το ΕΤΙ συνέχισε να προσφέρει διατραπεζικό εισαγωγικό σεμινάριο διάρκειας 28 ωρών, με τίτλο Βασικές γνώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικών γνώσεων για την οργάνωση και διαχείριση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 3.2 European Foundation Certificate in Banking Σε συνέχεια των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 για την απόκτηση του ως άνω ευρωπαϊκού πιστοποιητικού (EFCB), το οποίο συνυπογράφουν το ΕΤΙ και το ΕΒΤΝ (European Banking & Financial Services Training Association), ο τίτλος απονεμήθηκε σε 51 επιτυχόντες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατόχων, στην Ελλάδα, σε Προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA (Chartered Financial Analyst) Για πέμπτη συνεχή χρονιά το ΕΤΙ προσέφερε, σε συνεργασία με την Hellenic CFA Society, εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης CFA Level I και, για τρίτη χρονιά, το αντίστοιχο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA Level II. Με εισηγητές κατόχους του πιστοποιητικού CFA και ενεργά στελέχη της αγοράς, θεματολογία και μέθοδο ειδικά σχεδιασμένες για διάρκεια 100 περίπου ωρών και επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται δωρεάν στους υποψηφίους, ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εν λόγω προγράμματα παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση

6 5. Εκπαιδευτικές εκδόσεις To 2012 κυκλοφόρησαν τα εγχειρίδια του ΕΤΙ: Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης (Β έκδοση πλήρως αναθεωρημένη), Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής (Ε έκδοση αναθεωρημένη), και Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστημάτων Πληροφοριών - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ (Δ έκδοση αναθεωρημένη). Β. Εξεταστικό κέντρο 1. Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση 3130/2006 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας των απασχολουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, η οποία ορίζει το ΕΤΙ ως φορέα διοργάνωσης εξετάσεων πιστοποίησης για όλα τα πιστοποιητικά, αλλά και Σεμιναρίων Πιστοποίησης για την ειδικότητα α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες), το ΕΤΙ συνεργάστηκε με τις εποπτικές αρχές και την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων για την πραγματοποίηση: 2 διοργανώσεων εξετάσεων για όλα τα πιστοποιητικά, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο και τον Νοέμβριο 2012, όπου έλαβαν μέρος υποψήφιοι, και 3 διοργανώσεων εξετάσεων για τους συμμετέχοντες σε Σεμινάρια Πιστοποίησης του ΕΤΙ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 250 υποψηφίων. 2. Αξιολόγηση γνώσεων σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο 2.1 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Το ΕΤΙ σχεδίασε και πραγματοποίησε, στην Αθήνα, εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων για την ολοκλήρωση του ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος Χρηματοπιστωτικό σύστημα και προϊόντα βασικές γνώσεις. Στις εξετάσεις συμμετείχαν 308 υπάλληλοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει την εν λόγω εκπαίδευση. 2.2 Eurobank Στο πλαίσιο του προγράμματος ενδοεπιχειρησιακής πιστοποίησης γνώσεων Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων: μεθοδολογία & πρακτική (επίπεδο Ι), πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων για 139 στελέχη της Eurobank, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο

7 Γ. Θεσμικές υπηρεσίες 1. Εθνικό επίπεδο 1.1 Πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Με τον Ν. 3867/2010, η εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης πέρασε στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στις αρμοδιότητές της εντάχθηκαν όλα τα θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης, του γνωστικού αντικειμένου και της πιστοποίησης κατοχής αυτού από τους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΔ/ΤΕ 2647/2011 «για την εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών» εισήγαγε, μεταξύ άλλων, δύο πιστοποιητικά που αφορούν το προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων: Α: παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικού συμβούλου ή υπαλλήλου επιχείρησης (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, των αγροτικών συνεταιρισμών και των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων, και Δ: πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις. Το νέο σύστημα πιστοποίησης προβλέπει τη δημιουργία τραπεζών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών για κάθε πιστοποιητικό, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ και από τις οποίες επιλέγονται οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται σε κάθε εξέταση. Η πρώτη τράπεζα ερωτήσεων (για το πιστοποιητικό Α) δημιουργήθηκε, με την ενεργό συμβολή του ΕΤΙ, στα τέλη του 2011 και συνέχισε να επικαιροποιείται το 2012, με τη στενή συνεργασία ΕΤΙ-ΤτΕ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, στις αρχές του 2012, το ΕΤΙ εξέδωσε ειδικό εγχειρίδιο για την προετοιμασία των υποψηφίων σύμφωνα με το νέο σύστημα (Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης, Β έκδοση πλήρως αναθεωρημένη), προσφέροντας παράλληλα και ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Στα μέσα του 2012 και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της ΤτΕ, το ΕΤΙ συνέστησε Ομάδα Εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τραπεζών, για την εκπόνηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Δ. Τον Ιούλιο υπεβλήθησαν στην ΤτΕ 380 ερωτήσεις. Αναμένεται η διαμόρφωση του τελικού αρχείου ερωτήσεων, αφού προηγηθεί υποβολή παρατηρήσεων στην ΤτΕ επί του συνόλου των ερωτήσεων που θα υποβληθούν από όλους τους φορείς του ασφαλιστικού κλάδου. 1.2 Εγκύκλιος ΛΑΕΚ 2012 Από τα μέσα του 2010 και κατόπιν σχετικής προεργασίας στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΕΕΤ, το ΕΤΙ συνεργάζεται με τον ΣΕΒ (ο οποίος εκπροσωπείται στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ), υποβάλλοντας προτάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) και την καλύτερη απορρόφηση των δικαιουμένων από τα πιστωτικά ιδρύματα κονδυλίων. Η συνεργασία των δύο φορέων για την εγκύκλιο του 2012 εστιάστηκε κυρίως στην προσπάθεια αντιμετώπισης της απόφασης για μείωση του συνολικού δικαιούμενου ποσού προγραμμάτων κατάρτισης κατά 20% το 2012 και 30% από το 2013 και εξής για την ενίσχυση του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Η εν λόγω απόφαση εντάχθηκε στο τελικό κείμενο της εγκυκλίου

8 1.3 Πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων Με την υπουργική απόφαση ΓΠ/20082 που εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2012 για το «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», θεσμοθετήθηκε εκ νέου η διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Οι κυριότερες μεταβολές που επήλθαν αφορούν τη συγκρότηση ενιαίου πλέον Μητρώου Εκπαιδευτών που τηρείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και την καθιέρωση νέας διαδικασίας και τυπικών προσόντων για την ένταξη των εκπαιδευτών στο εν λόγω Μητρώο. Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3879/2010 για τη Διά Βίου Μάθηση, από η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελούσε προϋπόθεση προκειμένου ένας εκπαιδευτής να μετέχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης. Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου του εξαιρετικά μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβούσε από την έκδοση της υπουργικής απόφασης μέχρι την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης του ν. 3879, η ΕΕΤ υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας αίτημα παράτασης της έναρξης εφαρμογής κατά ένα έτος. 2. Διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 2.1 European Banking & Financial Services Training Association (ΕΒΤΝ) Έχοντας προχωρήσει σε μείζονες οργανωτικές αλλαγές που στόχο είχαν αφενός την πιο ευέλικτη, ταχεία και διαφανή διοίκηση της Ένωσης, και αφετέρου την ενίσχυση των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, το ΔΣ του ΕΒΤΝ (όπου συμμετέχει το ΕΤΙ), κατά το έτος 2012: Επέλεξε ως στρατηγική προτεραιότητα την ανάληψη δράσεων με στόχο την καθιέρωση του ΕΒΤΝ ως φορέα ποιοτικής διαπίστευσης πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Καθιέρωσε τη διοργάνωση ημερίδων για τα μέλη του, με θέματα που άπτονται άμεσα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ινστιτούτα τραπεζικής εκπαίδευσης. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν το 2012 αφορούσαν: τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF) και τη διασύνδεσή του με την επαγγελματική εκπαίδευση του κλάδου. Ανέθεσε σε τριμελή επιτροπή (αποτελούμενη από τους εκπροσώπους της Frankfurt School, του Warsaw Institute of Banking και του ΕΤΙ) την εκπόνηση εισήγησης προς το ΔΣ του ΕΒΤΝ για τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση ευρωπαϊκού συνεδρίου με θέμα τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις νέου τύπου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ενέκρινε την ολοκλήρωση του κοινοτικού έργου EFEP (European Financial Education Partnership) για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Οκτώβριο 2012, το ΕΤΙ φιλοξένησε στην Αθήνα τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΒΤΝ και την ενημερωτική ημερίδα για τα μέλη με θέμα το EQF (βλ. παραπάνω), λαμβάνοντας άριστη αξιολόγηση τόσο για το επαγγελματικό όσο και για το κοινωνικό σκέλος της διοργάνωσης

9 2.2 Διακρατικές συνεργασίες Δίκτυο metra (Mediterranean Training Alliance) Το ΕΤΙ συμμετέχει σε πρωτοβουλία τραπεζικών ινστιτούτων των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε χώρες της Νότιας Μεσογείου. Στο περιθώριο των ως άνω συνεδριάσεων του ΕΒΤΝ στην Αθήνα, οι εταίροι του metra συναντήθηκαν με την εκπρόσωπο του Αιγυπτιακού Τραπεζικού Ινστιτούτου (Egyptian Banking Institute EBI) και αντάλλαξαν απόψεις για πιθανά πεδία εκπαιδευτικής συνεργασίας. Το ΕΤΙ ορίστηκε από την πλευρά του metra ως συντονιστής των δράσεων για την εν λόγω χώρα. Με την ιδιότητα αυτή, παρευρέθηκε ένα μήνα αργότερα στο 1ο Φόρουμ των Αραβικών Τραπεζικών Ινστιτούτων, στο Κάιρο, και παρουσίασε προτάσεις συνεργασίας στη διοικητική ομάδα του EBI. 3. Χρηματοοικονομικός Εγγραμματισμός (Financial Literacy) 3.1 Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) Με την ιδιότητα του «παρατηρητή» το ΕΤΙ εκπροσωπεί την ΕΕΤ στο Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση του ΟΟΣΑ (OECD International Network on Financial Education INFE). Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2012, στη Μαδρίτη, με θέμα τη μετατροπή των πολιτικών κατευθύνσεων σε αποτελεσματικές πρακτικές. Κύριο συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι, για να υπάρξει επιτυχημένη χρηματοοικονομική εκπαίδευση (ΧΕ) που συμβάλλει στην ενίσχυση του επιπέδου χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού μιας χώρας, χρειάζονται, κατά κύριο λόγο: αφενός μακροπρόθεσμη, βιώσιμη και συνεχής δέσμευση στο εν λόγω έργο, καθώς οι σχετικές γνώσεις και δεξιότητες εντάσσονται πλέον στα βασικά εφόδια κάθε πολίτη μιας χώρας, αφετέρου συνεργασία όλων των φορέων που μπορούν να προσφέρουν ΧΕ και κοινός συντονισμός, προκειμένου να μη γίνεται σπατάλη πόρων από αλληλεπικαλυπτόμενες δράσεις. Το INFE διαθέτει διαδικτυακή πύλη, με την ονομασία International Gateway for Financial Education (IGFE), όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται οι δράσεις ΧΕ ανά χώρα, για περισσότερες από 100 χώρες. Η σελίδα της Ελλάδας δημιουργήθηκε και τροφοδοτείται μέχρι σήμερα από το ΕΤΙ, με πληροφορίες για το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση, που υλοποιείται μέσω του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων». 3.2 Σωματείο «Επιχειρηματικότητα Νέων»/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) Το ΣΕΝ/JA Greece υλοποιεί προγράμματα του διεθνούς οργανισμού Junior Achievement Worldwide, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Η ΕΕΤ, μέλος του ΣΕΝ από το 2007, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση (JA Banks in Action), που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες

10 Το 2012, με τη στενή συνεργασία του ΣΕΝ/JA Greece και έμπειρων εθελοντών, το ΕΤΙ υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις (ενδεικτικά): Επιμέλεια/προσαρμογή/καλλιτεχνική επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος. Αναπαραγωγή και προσφορά του εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν το κόστος. Δημιουργία υποδομής για την ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος (εκπόνηση φύλλων αξιολόγησης και σύντομου τεστ γνώσεων πριν και μετά την εκπαίδευση). Δημιουργία προωθητικού φυλλαδίου του προγράμματος (έντυπου και ηλεκτρονικού) για την ενημέρωση των σχολείων. Εύρεση εθελοντών, τόσο από τα μέλη της ΕΕΤ όσο και από την ομάδα εισηγητών του Ινστιτούτου, και σχεδιασμός της εκπαίδευσής τους. Η υλοποίηση του προγράμματος κατά το σχολικό έτος σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση: 13 σχολεία και 603 μαθητές συμμετείχαν στο Τράπεζες σε Δράση έναντι 3 σχολείων και 75 μαθητών κατά το Ενόψει των παραπάνω το ΣΕΝ/JA Greece ενέταξε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στην ομάδα των Χρυσών Υποστηρικτών του

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Το 2010 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2011

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2011 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2011 Το 2011 σημειώθηκε έντονη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του ΕΤΙ. Η προσφερόμενη εκπαίδευση, σε διατραπεζικό και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2009

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2009 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2009 Το 2009 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2008 Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ)

Απολογισμός 2008 Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) Απολογισμός 2008 Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) Το 2008 χαρακτηρίστηκε από εδραίωση του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ, το οποίο καλύπτει πλέον το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Τέταρτη Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Ενότητα Τέταρτη Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ενότητα Τέταρτη Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Το 2014 η προσφερόμενη εκπαίδευση του ΕΤΙ εμπλουτίστηκε με νέα αντικείμενα και μεθόδους για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες που προέβαλαν οι εγχώριες

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - Triple E EFCB -

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - Triple E EFCB - EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - Triple E EFCB - Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 4 Οκτωβρίου 10 εκεμβρίου 2016 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και τα μέλη της European Banking and Financial

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Τέταρτη: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Ενότητα Τέταρτη: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ενότητα Τέταρτη: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Το 2015 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΤΙ εμπλουτίστηκε με νέα αντικείμενα και μεθόδους για να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες που προέβαλαν οι εγχώριες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α1) 25-26 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στηρίζει την Ένωση Τραπεζών Γεωργίας σε εκπαιδευτικά θέματα Ιστορικό

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στηρίζει την Ένωση Τραπεζών Γεωργίας σε εκπαιδευτικά θέματα  Ιστορικό Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στηρίζει την Ένωση Τραπεζών Γεωργίας σε εκπαιδευτικά θέματα του Dan Berkshire Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας του SME Support Project Κατόπιν συμφωνίας με την Ένωση Τραπεζών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς

Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς 27-30 Σεπτεμβρίου 2016 Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) και με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB -

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 1 Οκτωβρίου 15 Δεκεμβρίου 2008 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και άλλα 18 μέλη της European Banking and Financial Services

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 5-21 Νοεμβρίου 2013 Από το έτος 2006 και αμέσως μετά την έκδοση της Πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2577, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 12 Φεβρουαρίου 24 Μαϊου 2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 12 Φεβρουαρίου 24 Μαϊου 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 12 Φεβρουαρίου 24 Μαϊου 2007 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ και η Hellenic CFA Society 1 συνδιοργανώνουν υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.: 3384 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β & Γ (εγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 5-6 Δεκεμβρίου 2007 Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 13 Μαρτίου 17 Απριλίου 2008 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 6-9 Οκτωβρίου 2008 Γραπτή εξέταση: 31 Οκτωβρίου 2008 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινή απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ:

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: Οργάνωση και ιαχείριση Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Η αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στη θεωρία και στην πράξη. Σεμινάριο εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

-Α εξάμηνο Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων.

-Α εξάμηνο Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων. -Α εξάμηνο 2016 - Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΤΙ προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης στους εργαζομένους των τραπεζών που διαμένουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Γέννησης: ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τόπος Γέννησης:   ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΤΣΥΦΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΚΙΜΩΝ Μητρώνυμο: ΕΥΓΕΝΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 06/10/1981 Τόπος Γέννησης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σταθερό Τηλέφωνο: 2810823002

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκό δίπλωμα EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING (EFCB) Συνεργασία ΕΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πανευρωπαϊκό δίπλωμα EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING (EFCB) Συνεργασία ΕΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πανευρωπαϊκό δίπλωμα EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING (EFCB) Συνεργασία ΕΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για εξετάσεις ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου 15 Δεκεμβρίου 2007 Με τη

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε Παράγωγα Προϊόντα Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB -

EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - EUROPEAN FOUNDATION CERTIFICATE in BANKING - EFCB - Πρόγραμμα πιστοποίησης 24 Σεπτεμβρίου 15 Νοεμβρίου 2007 Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και άλλα 18 μέλη του European Bank Training Network (EBTN) συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 2 Μαΐου 21 Ιουνίου 2012 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6.9.2012 Η εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 12 Μαρτίου 14 Απριλίου 2009 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός 2006 Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου

Απολογισµός 2006 Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου Απολογισµός 2006 Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτική δραστηριότητα ÏÔÎÏËÚˆÌ ÓÔ Û ÛÙËÌ ÂÎapple  ÛË Η συµπλήρωση 20 χρόνων εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης της ΕΕΤ το 2006 συνέπεσε µε µια κρίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ. Νοέμβριος 2007

Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ. Νοέμβριος 2007 Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS)

Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS) Α.Π.: 3272 ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 Ν Ε Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ι Α Σ CERTIFIED WEALTH MANAGEMENT SPECIALIST (CWMS) Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (β) 6 24 Οκτωβρίου 2008 / Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν Κύκλοι Μαθημάτων ίδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Η Τομέα αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Στόχος του Κέντρου είναι η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA)

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Σεμινάριο ενημέρωσης 12 Ιουνίου 2008 Η δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς, η οποία με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Α Τριμήνου 2016

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Α Τριμήνου 2016 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Α Τριμήνου 2016 Διήμερα Σεμινάρια Τομέα Α Προϊοντικής Κατάρτισης «Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας» Η ΑΧΑ Ασφαλιστική διενεργεί προϊοντικά σεμινάρια τα οποία έχουν αξιολογηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 11-14 Φεβρουαρίου 2008 Ο έντονος ανταγωνισμός στην πιστοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργεί όλο και περισσότερες γνωστικές ανάγκες, η κάλυψη των οποίων βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Αθήνα 08/07/2014 Αρ. Πρωτ. 6491 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324 Website:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων»

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων» Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: 2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD B Επίπεδο Σύντομο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 12 ωρών 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Γ Τετραμήνου 2016

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Γ Τετραμήνου 2016 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Γ Τετραμήνου 2016 Διήμερα Σεμινάρια Τομέα Α Προϊοντικής Κατάρτισης Α1 «Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας» Η ΑΧΑ Ασφαλιστική διενεργεί προϊοντικά σεμινάρια τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα