ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) Fax: (2310) web: Α Α: ΒΟΧ4469ΗΡ8-7Υ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας / Πρόγραµµα MED (MED Programme) Άξονας προτεραιότητας 1: Strengthening innovation capacities ράση: «Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Νίκος Κατσιαδάκης Τηλ Fax Θέρµη Θεσσαλονίκης, Αριθµ. Πρωτ. 57/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική ιεύθυνση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/1995 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19), όπως ισχύει. 2. Του υπ αρίθµ. Π. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π. )» (ΦΕΚ Α /150/ ). 3. Του άρθρου 83 παρ. 1 N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α /1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α/ ) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας». 5. Του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α/ ) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας µε την Παραγωγή και άλλες διατάξεις». 6. Του Π.. 77/2000 (ΦΕΚ 65Α/ ) «Σύστασης ΕΚΕΤΑ», του Π.. 82/2002 (ΦΕΚ 59Α/ ) και του Π.. 161/2007 (ΦΕΚ 202Α/ ). 7. Την απόφαση στην υπ αρ. 152 Συνεδρία, 16/01/2012 του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΕΤΑ. 8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C , µε την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Operational Programme) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme). 9. Την από 25/01/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme) µε την οποία εγκρίθηκε ο Οδηγός Εφαρµογής (Implementation Guide). 10. Την από 31/05/2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme), µε την οποία εγκρίθηκε η αίτηση υλοποίησης του έργου «Fostering Creativity and Innovation in the

3 Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development:CreaMED Alliance». 11. «Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance 2G- MED09-062» 12. Τους όρους της σύµβασης επιχορήγησης (Subsidy Contact) όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme) και του Συντονιστή Εταίρου του παραπάνω εγκεκριµένου έργου. 13. Τους όρους του Συµφωνητικού της Κοινοπραξίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριµένου έργου CREAMED. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο ιαγωνισµό µε πρόσκληση για υποβολή προσφορών µη δεσµευτικών για την Αναθέτουσα αρχή, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα» στο πλαίσιο του έργου «Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance». Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισµός του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος κατά την περίοδο τιµολόγησης Φ.Π.Α. Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr) στις 24/01/2012. Οι όροι του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ο Αναθέτουσα Αρχή Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική ιεύθυνση, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Χρηµατοδότηση του έργου Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηµατοδοτείται από το ιακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας / Πρόγραµµα MED (MED programme), άξονας προτεραιότητας 1, κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους. 2

4 ΑΡΘΡΟ 3 ο Αντικείµενο Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου Το έργο CreaMed έχει στόχο να ενισχύσει τη ηµιουργικότητα και την Καινοτοµία στις περιφέρειες της Μεσογείου, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ως τρόπο για την επίτευξη περιφερειακής ανάπτυξης. Ένα µεγάλο µέρος των δράσεων του έργου CREAMED αφορά στην ευαισθητοποίηση και υποκίνηση των δηµόσιων φορέων στην κατανόηση της δηµιουργικότητας ως πυλώνα ανάπτυξης πολιτικών καινοτοµίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Καθώς όµως στόχος είναι οι τελικά ωφελούµενοι όλων αυτών των ενεργειών να είναι οι ΜµΕ της Μεσογείου που αποτελούν άλλωστε τον κορµό της οικονοµίας της περιοχής και την κινητήριο δύναµη για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης, ένα εξίσου σηµαντικό µέρος των δράσεων του έργου CreaMED αφορά στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας στις ίδιες τις ΜµΕ. Tο υπό προκήρυξη έργο έχει ως εκ τούτου, στόχο την ευαισθητοποίηση και υποκίνηση 10 ΜµΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να κατανοήσουν τις έννοιες της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας και να εφαρµόσουν στην πράξη αντίστοιχες τεχνικές µε στόχο την γέννηση νέων ιδεών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους (επίλυση προβληµατικών καταστάσεων, ανάπτυξη νέων προϊόντων κ.α.) 3.1 Αντικείµενο του έργου του Αναδόχου Πιο συγκεκριµένα οι τεχνικές προδιαγραφές του συνόλου του προκηρυσσόµενου έργου είναι οι ακόλουθες: 1. Ενέργειες αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ Περιγραφή δράσης 1 Στόχο αποτελεί η συµµετοχή 10 µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) α) στον κύκλο 3 σεµιναρίων καινοτοµίας και δηµιουργικότητας (1 άτοµο / επιχείρηση, σύνολο: 10 άτοµα) και β) στις πιλοτικές εφαρµογές εντός των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν (1 οµάδα 5-10 ατόµων / επιχείρηση, σύνολο 10 οµάδες των 5-10 ατόµων). Προκειµένου να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις που δυνητικά µπορούν να συµµετάσχουν στα σεµινάρια δηµιουργικότητας και στις πιλοτικές εφαρµογές, ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει γνωστά µέσα δηµοσιοποίησης / προσέλκυσης όπως έντυπες ή/και ηλεκτρονικές προσκλήσεις / ανακοινώσεις, προσωπικές επαφές κλπ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει κατ ελάχιστο τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις για τα εξής: το πλαίσιο υλοποίησης των σεµιναρίων/πιλοτικών εφαρµογών τεχνικών δηµιουργικότητας (EKETA/CreaMED) τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων (όπως αναφέρονται παρακάτω) τη διαδικασία υλοποίησης (χρόνος και τόπος διεξαγωγής των σεµιναρίων, περιεχόµενο σεµιναρίων, χρόνος, τόπος και τρόπος υλοποίησης πιλοτικών εφαρµογών, ρόλος αναδόχου κλπ) τα οφέλη για την επιχείρηση (γενικά οφέλη από τη χρήση τεχνικών δηµιουργικότητας ενδοεπιχειρησιακά για τη βελτίωση της δυνατότητάς τους να επιλύουν προβληµατικές καταστάσεις, να παράγουν νέες ιδέες/προϊόντα, και εν τέλη να καινοτοµούν ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά 3

5 τους, ειδικά οφέλη από τη συµµετοχή τους στα συγκεκριµένα σεµινάρια και στις συγκεκριµένες πιλοτικές εφαρµογές τι θα µείνει στην επιχείρηση) τις ελάχιστες υποχρεώσεις της επιχείρησης (δέσµευση της επιχείρησης, απαιτούµενοι πόροι χρόνος/ανθρώπινο δυναµικό τόσο για την παρακολούθηση των σεµιναρίων όσο και για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών) Εκτός από τα παραπάνω ο Ανάδοχος µπορεί να ενηµερώσει τις επιχειρήσεις για ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο για την οµαλή υλοποίηση τόσο των σεµιναρίων όσο και των πιλοτικών εφαρµογών τεχνικών δηµιουργικότητας. Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων α) Λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο CreaMED υλοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και ότι τα σεµινάρια θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής/ΕΚΕΤΑ, οι επιχειρήσεις που τελικά θα επιλεγούν για να συµµετάσχουν θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένες στην ΠΚΜ. β) Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των τεχνικών δηµιουργικότητας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι επιλεγµένες επιχειρήσεις να διαθέτουν στοιχειώδη διοικητική οργάνωση (τουλάχιστον 2 επίπεδα διοίκησης). Αυτό γιατί τα σεµινάρια θα κληθούν να τα παρακολουθήσουν στελέχη της ανώτερης-µεσαίας διοίκησης τα οποία στη συνέχεια θα µεταφέρουν τη γνώση µέσα στην επιχείρησή τους και θα δηµιουργήσουν ενδοεπιχειρησιακές οµάδες (5-10 ατόµων από διαφορετικά διοικητικά τµήµατα/επίπεδα) προκειµένου υπό την καθοδήγηση του Αναδόχου/εξειδικευµένου συµβούλου, να επιλύσουν ένα πρόβληµα που έχουν ήδη εντοπίσει µέσω της εφαρµογής στην πράξη κάποιας κατάλληλης τεχνικής δηµιουργικότητας. ιάρκεια υλοποίησης 1 10 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα 1 1. Έκθεση αναφοράς ενεργειών αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) 2. Κατάλογος µε τις 10 επιχειρήσεις που τελικά επιλέχθηκαν (επωνυµία επιχείρησης, στοιχεία των 10 στελεχών που θα συµµετάσχουν στον κύκλο 3 σεµιναρίων, στοιχεία των 10 ενδοεπιχειρησιακών οµάδων που θα δηµιουργηθούν (1 οµάδα / επιχείρηση, σύνολο ατόµων: 10 επιχειρήσεις Χ 5-10 άτοµα/επιχείρηση) για την υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών. (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word)) επιστολές δέσµευσης υπογεγραµµένες από τα συµβαλλόµενα µέρη (letters of commitment) (1 / επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε έντυπη µορφή) Κόστος συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Παρατηρήσεις: Το Πρότυπο επιστολής δέσµευσης θα συνταχθεί σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή/ΕΚΕΤΑ (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word)). 4

6 2 Υλοποίηση κύκλου 3 σεµιναρίων µε θέµα την καινοτοµία και την εφαρµογή τεχνικών δηµιουργικότητας Περιγραφή δράσης 2 Τρία (3) σεµινάρια δηµιουργικότητας που θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής/ΕΚΕΤΑ: Στόχος είναι η προώθηση της έννοιας της δηµιουργικότητας και η χρήση των τεχνικών δηµιουργικότητας, ως τρόπο ανάπτυξης νέων ιδεών που µπορούν να µετασχηµατιστούν σε καινοτόµα προϊόντα-υπηρεσίες ή/και να επιλύσουν τα διάφορα προβλήµατα των ΜµΕ. Σε αυτά θα συµµετέχουν 10 εκπρόσωποι των επιλεγµένων επιχειρήσεων (1 εκπρόσωπος από κάθε επιχείρηση που θα είναι ανώτερο ή µεσαίο διοικητικό στέλεχος). Στόχο αποτελεί η κατάρτιση των στελεχών 10 επιλεγµένων ΜµΕ σε: 1. Θεωρητικό Υπόβαθρο - Βασικές έννοιες της καινοτοµίας, βασικά στοιχεία της δηµιουργικότητας, όπως παράγοντες ενίσχυσης και εµπόδια ανάπτυξης της δηµιουργικότητας, ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης, µελέτες περίπτωσης, µοντέλα διαδικασίας δηµιουργικότητας, δηµιουργικότητα και καινοτοµία, προφίλ και κατηγορίες δηµιουργικών ατόµων κ.ά., και 2. Πρακτικό Επίπεδο Τεχνικές δηµιουργικότητας: Κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων θα περιγραφούν κατ ελάχιστο 8 τεχνικές δηµιουργικότητας (σκοπιµότητα, τρόπος εφαρµογής, οµάδα στόχος, κλπ.) εκ των οποίων θα αναπτυχθούν και θα εφαρµοστούν σε πρακτικό επίπεδο κατ ελάχιστο οι 4 από αυτές (mini workshops). Οι τεχνικές θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα αναγκών των ΜµΕ, όπως γέννηση ιδεών, αξιολόγηση ιδεών, προσδιορισµός και αντιµετώπιση προβληµάτων, κ.ά. Οι συµµετέχοντες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των τεχνικών δηµιουργικότητας που θα εφαρµόσουν και θα συζητήσουν γι αυτά, ώστε να προετοιµαστούν για την ενδοεπιχειρησιακή εφαρµογή που ακολουθεί και περιγράφεται αναλυτικά στο 4. Τα σεµινάρια θα αξιολογηθούν από ερωτηµατολόγιο που θα περιέχει ερωτήσεις για τον εισηγητή, το υλικό, τη χρήση τεχνικών, κ.ά. (Θα δοθεί πρότυπο από την Αναθέτουσα Αρχή και θα προσαρµοστεί ανάλογα από τον Ανάδοχο). ιάρκεια υλοποίησης 2 3 διδακτικές ενότητες, 6 διδακτικών ωρών/διδακτική ενότητα κατ ελάχιστο. Σύνολο ελάχιστων διδακτικών ωρών: 18. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 2: 15 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα 2 1. Πρόγραµµα σεµιναρίων (syllabus, (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 2. Παρουσιάσεις εισηγητών (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 3. Εκπαιδευτικό υλικό που θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες (πιθανές ασκήσεις, µελέτες περίπτωσης, κ.ά., ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf) 4. Συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε έντυπη µορφή) 5. Έκθεση σεµιναρίων δηµιουργικότητας: 1 έκθεση που εµπεριέχει την υλοποίηση και των 3 σεµιναρίων (περιγραφή ροής & βασικών σηµείων συζήτησης, συµπεράσµατα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστα 5

7 Κόστος 2 υπογραφών συµµετεχόντων, συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης & προτάσεις βελτίωσης και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας Περιγραφή δράσης 3 Ο Ανάδοχος ως εξειδικευµένος σύµβουλος του έργου CreaMED θα υποστηρίζει ενεργά την ιστοσελίδα του έργου µε τους εξής τρόπους: 1. Παροχή των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας µε τον ανάδοχο (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word), 2. Παροχή σύντοµης περιγραφής του προφίλ του αναδόχου (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word), 3. Χρήση του On-line Forum της ιστοσελίδας του έργου για διάδραση µε το σύνολο των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, καθώς και µε τους συµµετέχοντες των σεµιναρίων, όποτε υπάρχει σχετική ανάγκη. ιάρκεια υλοποίησης 3 Καθόλη τη διάρκεια της υπό ανάθεση σύµβασης Παραδοτέα 3 1. Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας µε τον Ανάδοχο ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 2. Σύντοµη περιγραφή του προφίλ του Αναδόχου (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 3. Επίσκεψη του on-line forum, ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση Κόστος συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ Περιγραφή δράσης 4 Η δράση αυτή υλοποιείται εντός των επιχειρήσεων. Καθ όλη τη διάρκεια της δράσης αυτής ο Ανάδοχος είναι παρών και καλείται να καθοδηγήσει κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ως προς τα ακόλουθα: να δηµιουργήσει διατµηµατικές οµάδες (5-10 ατόµων ανάλογα κάθε φορά και µε τις απαιτήσεις της τεχνικής που χρησιµοποιείται), οι οποίες θα εργαστούν υπό τον συντονισµό του επικεφαλής στελέχους της επιχείρησης που εκπαιδεύτηκε κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων που προηγήθηκαν (δράση 2) να αναγνωρίσει και να προσδιορίσει τα προβλήµατα που πρόκειται να επιλυθούν µέσω της πιλοτικής εφαρµογής κατάλληλης τεχνικής δηµιουργικότητας 6

8 να διατρέξει όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης δηµιουργικότητας που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου που προηγήθηκε, µέσω της εφαρµογής κατάλληλης τεχνικής δηµιουργικότητας για την γέννηση και αξιολόγηση νέων ιδεών που θα µπορούσαν να αποτελέσουν καινοτόµες λύσεις (νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες ή/και νέες υπηρεσίες) για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Εκτός από την καθοδήγηση ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την καταγραφή όλης της διαδικασίας υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών των τεχνικών δηµιουργικότητας σε κάθε µία από τις συµµετέχουσες ΜµΕ. ιάρκεια υλοποίησης 4 55 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα εκθέσεις αναφοράς (1/επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Κάθε έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Α. Σύνοψη Β. Εισαγωγή Γ. Σύντοµο Ιστορικό της συµµετοχής της ΜµΕ στο πιλοτικό σεµινάριο µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα (συνοπτικό προφίλ επιχείρησης, προσέγγιση και λόγοι συµµετοχής, συνοπτική παρουσίαση πιλοτικού σεµιναρίου, άλλα πιθανά σχόλια της ΜµΕ, κ.ά.). Σχεδιασµός πιλοτικής εφαρµογής τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ (δηµιουργία οµάδας, αναγνώριση και προσδιορισµός προβλήµατος, πιθανές ιδιαιτερότητες, κλπ.) Ε. Πιλοτική εφαρµογή τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ «.» (περιγραφή εφαρµογής τεχνικής /ιδέες, λύσεις, παρατηρήσεις, κλπ.) ΣΤ. Συµπεράσµατα (καταγραφή των οφελών από τη συµµετοχή, προτάσεις βελτίωσης των πιλοτικών εφαρµογών, πιθανά προβλήµατα στην εφαρµογή, κλπ.) Ζ. Παράρτηµα(Φωτογραφικό υλικό, λίστα υπογραφών οµάδας, κλπ.) 2. 1 συνολική έκθεση αναφοράς (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Η συνολική έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη A) Executive summary B) Introduction C) Selection of participated SMEs ( 1) D) Training Creativity Workshops structure, content, main points, evaluation, conclusions, etc. ( 2) E) Implementation of Pilot Experiences main points of the implementation procedures followed, results achieved by the participating SMEs, peculiarities observed, etc. ( 4) F) Forum Experience: Main points of the of interaction with CreaMEd committee of experts and participating SMEs ( 3) G) Main conclusions on the creative process implementation on the Region of Central Macedonia. H) ANNEX: Photos, signature lists from the creativity workshops and pilot experiences, etc. Κόστος 4 7

9 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 5 Παρουσίαση αποτελεσµάτων της υλοποίησης των σεµιναρίων και των πιλοτικών εφαρµογών στην ΠΚΜ, συµµετοχή στην τελική συνάντηση των εταίρων του έργου CreaMED Περιγραφή δράσης 5 Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα ολόκληρης της διαδικασίας υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών των τεχνικών δηµιουργικότητας στις 10 ΜµΕ που επιλέχθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (παρουσίαση παραδοτέου 4) κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης των εταίρων του έργου CreaMED (Σεβίλλη, Μάϊος 2012) ιάρκεια υλοποίησης 5 ιάρκεια συµµετοχής Αναδόχου στην τελική συνάντηση: 2 ηµέρες. Χρονικό διάστηµα υλοποίησης 5: 10 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα 5 1. Παρουσίαση παραδοτέου 5 (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt και pdf) Κόστος συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Γενική Παρατήρηση: Όλα τα παραδοτέα σε µορφή word και ppt θα γίνουν σε πρότυπα (templates µε τα απαιτούµενα λογότυπα) που θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων και τεχνικών προδιαγραφών επιµέρους παραδοτέων Πίνακας 1 Φάσεις έργου και παραδοτέα ΡΑΣΕΙΣ 1 Ενέργειες αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ + 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της υπό ανάθεση σύµβασης ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 1. Έκθεση αναφοράς ενεργειών αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) 2. Κατάλογος µε τις 10 επιχειρήσεις που τελικά επιλέχθηκαν (επωνυµία επιχείρησης, στοιχεία των 10 στελεχών που θα συµµετάσχουν στον κύκλο 3 σεµιναρίων, στοιχεία των 10 ενδοεπιχειρησιακών οµάδων που θα δηµιουργηθούν (1 οµάδα / επιχείρηση, σύνολο ατόµων: 10 επιχειρήσεις Χ 5-10 ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ

10 ΡΑΣΕΙΣ 2 Υλοποίηση κύκλου 3 σεµιναρίων µε θέµα την καινοτοµία και την εφαρµογή τεχνικών δηµιουργικότητας ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ + 15 ηµερολογιακές ηµέρες από την λήξη της 1 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ άτοµα/επιχείρηση) για την υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών. (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word)) επιστολές δέσµευσης υπογεγραµµένες από τα συµβαλλόµενα µέρη (letters of commitment) (1 / επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε έντυπη µορφή) 1. Πρόγραµµα σεµιναρίων (syllabus, (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 2. Παρουσιάσεις εισηγητών (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 3. Εκπαιδευτικό υλικό που θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες (πιθανές ασκήσεις, µελέτες περίπτωσης, κ.ά., ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf) 4. Συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε έντυπη µορφή) 5. Έκθεση σεµιναρίων δηµιουργικότητας: 1 έκθεση που εµπεριέχει την υλοποίηση και των 3 σεµιναρίων (περιγραφή ροής & βασικών σηµείων συζήτησης, συµπεράσµατα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστα υπογραφών συµµετεχόντων, συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης & προτάσεις βελτίωσης και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ (3 διδακ.ενότ. * έκθεση * προετοιµασία υλικού *1230) Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και Καθόλη τη διάρκεια της υπό ανάθεση σύµβασης 1. Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας µε τον Ανάδοχο (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 2. Σύντοµη περιγραφή του προφίλ του Αναδόχου (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 3. Επίσκεψη του on-line forum, ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση

11 ΡΑΣΕΙΣ δηµιουργικότητας 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ + 55 ηµερολογιακές ηµέρες από την λήξη της 2 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ εκθέσεις αναφοράς (1/επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Κάθε έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Α. Σύνοψη Β. Εισαγωγή Γ. Σύντοµο Ιστορικό της συµµετοχής της ΜµΕ στο πιλοτικό σεµινάριο µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα (συνοπτικό προφίλ επιχείρησης, προσέγγιση και λόγοι συµµετοχής, συνοπτική παρουσίαση πιλοτικού σεµιναρίου, άλλα πιθανά σχόλια της ΜµΕ, κ.ά.). Σχεδιασµός πιλοτικής εφαρµογής τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ (δηµιουργία οµάδας, αναγνώριση και προσδιορισµός προβλήµατος, πιθανές ιδιαιτερότητες, κλπ.) Ε. Πιλοτική εφαρµογή τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ «.» (περιγραφή εφαρµογής τεχνικής /ιδέες, λύσεις, παρατηρήσεις, κλπ.) ΣΤ. Συµπεράσµατα (καταγραφή των οφελών από τη συµµετοχή, προτάσεις βελτίωσης των πιλοτικών εφαρµογών, πιθανά προβλήµατα στην εφαρµογή, κλπ.) Ζ. Παράρτηµα(Φωτογραφικό υλικό, λίστα υπογραφών οµάδας, κλπ.) ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ (10 εκθέσεις * συνολική έκθεση * ) συνολική έκθεση αναφοράς (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Η συνολική έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη I) Executive summary J) Introduction K) Selection of participated SMEs ( 1) L) Training Creativity Workshops structure, content, main points, evaluation, conclusions, etc. ( 2) M) Implementation of Pilot Experiences main points of the implementation procedures followed, results achieved by the participating 10

12 ΡΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ SMEs, peculiarities observed, etc. ( 4) N) Forum Experience: Main points of the of interaction with CreaMEd committee of experts and participating SMEs ( 3) O) Main conclusions on the creative process implementation on the Region of Central Macedonia. P) ANNEX: Photos, signature lists from the creativity workshops and pilot experiences, etc. ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ 5 Παρουσίαση αποτελεσµάτων της υλοποίησης των σεµιναρίων και των πιλοτικών εφαρµογών στην ΠΚΜ, συµµετοχή στην τελική συνάντηση των εταίρων του έργου CreaMED 2 ηµέρες στην συνάντηση των εταίρων που θα καθοριστεί µέσα στο µήνα Μάιο 2012 (θα ενηµερωθεί ο Ανάδοχος) 1. Παρουσίαση παραδοτέου 5 (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt και pdf) (Έξοδα ταξιδίου και συµµετοχής) Πληρωτέο ποσό συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του έργου και συνεπώς, προσφορές µε επιπλέον προσφερόµενα χαρακτηριστικά πέραν των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιµώνται από την επιτροπή αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισµού του έργου. Με την παράδοση του συνόλου του ανωτέρω έργου και των επιµέρους παραδοτέων αυτού, κάθε δικαίωµα χρήσης και περαιτέρω εκµετάλλευσης του έργου, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί αυτού, µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 4 ο ικαίωµα συµµετοχής Υποβολής Προσφοράς 4.1 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 11

13 α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, και δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στην παροχή υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, και ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παροχή υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας. Κάθε συµµετέχων, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι: α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής / Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες / Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 12

14 5.1. Ειδικότερα, οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής: α) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. β) Οι Προσφέροντες θα πρέπει αποδεδειγµένα να έχουν: άµεση επαφή και δικτύωση µε ΜµΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εµπειρία στο συντονισµό δράσεων κατάρτισης ΜµΕ εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης σε θέµατα καινοτοµίας και ανάπτυξης δηµιουργικότητας εµπειρία στην εφαρµογή εξειδικευµένων τεχνικών ανάπτυξης καινοτοµίας και δηµιουργικότητας σε ΜµΕ εµπειρία στη διαχείριση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (project management, παρακολούθηση πορείας έργου, τήρηση χρονοδιαγράµµατος, υποβολή παραδοτέων, σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων, παρουσίαση αποτελεσµάτων κλπ) πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 5.2. Ο Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες καθώς και την οικονοµική / χρηµατοοικονοµική επάρκεια, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 6.1. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2012 και µέχρι ώρα 14:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Κεντρικής ιεύθυνσης της Αναθέτουσας Αρχής Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού / Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα Τόπος Υποβολής Προσφορών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 13

15 Κτίριο ιοίκησης, Γραφείο Πρωτοκόλλου (2 ος όροφος) 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη 6.3. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 και 6.8 της παρούσης Υποβολή Προσφορών Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στο ΕΚΕΤΑ (κο Ν. Κατσιαδάκη), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό µε την ένδειξη «Ερωτήµατα σχετικά µε τον Πρόχειρο ιαγωνισµό για το έργο Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα» εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : ΕΛΤΑ Εταιριών Ταχυµεταφορών Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα».. Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία» εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των προσφερόντων που υποβάλλουν την προσφορά Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του. 14

16 Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους φακέλους: 1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σηµείο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. 6.5 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα Περιεχόµενα φακέλου «ικαιολογητικά» Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συµµετοχής και ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου). Ειδικότερα: α) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο / ατοµική επιχείρηση / επιτηδευµατία, δήλωση του κάθε προσφέροντος για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό και βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα. β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο για τη σύσταση του νοµικού προσώπου: αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου: Πρακτικά αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συµµετοχής του στο ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου). γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για 15

17 λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: Ι. Ο προσφέρων (α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση για το ειδικό επάγγελµά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, (β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ της παρούσας, δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, (γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, (δ) είναι φορολογικά ενήµερος, (ε) είναι ασφαλιστικά ενήµερος και (στ) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη πριν από την υπογραφή της Σύµβασης. ΙΙ. η υποβαλλόµενη προσφορά (α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, (β) καλύπτει το σύνολο του έργου και (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την επιχειρηµατική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά µορφή απασχόλησης, από τα οποία να αποδεικνύεται η εµπειρία και η εξειδίκευση στα αντικείµενα του έργου µέσω της περιγραφής άλλων σχετικών έργων Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι εξειδικευµένες γνώσεις των Στελεχών της Οµάδας Έργου τους σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας. 16

18 6.7. Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελος 'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, τεχνική περιγραφή υλοποίησης των επιµέρους παραδοτέων, καταγραφή των παραδοτέων και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις του έργου. Χρονοδιάγραµµα έργου (συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους παραδοτέων) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες για συνέντευξη προκειµένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ και φέρει την υπογραφή του Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Θα πρέπει να δίνεται επίσης και η τιµή ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ για τις επί µέρους δράσεις ή/και παραδοτέα που ζητούνται στα υπό στοιχ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο του έργου υπηρεσιών µετά από πιθανές εκπτώσεις. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου εκτός από το ΦΠΑ. Οι τιµές προ ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου ή θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου έργου, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΑΡΘΡΟ 7 ο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου - Τόπος και χρόνος παράδοσης 17

19 Το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω και, συνολικά, εντός 90 ηµερών από την εποµένη της υπογραφή της σύµβασης στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και το αργότερο έως τις : 1 η φάση Ολοκλήρωση δράσης 1 Ενέργειες αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ για τη συµµετοχή τους στην υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα: 10 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση δράσης 2 Υλοποίηση κύκλου 3 σεµιναρίων µε θέµα την καινοτοµία και την εφαρµογή τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ: 25 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Έναρξη υλοποίησης δράσης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε αρχική αποστολή α) απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας, και β) σύντοµης περιγραφής προφίλ αναδόχου καθώς επίσης και µε έναρξη χρήσης του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 25 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 1 ης Φάσης συνολικά ηµερολογιακές 25 µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 2 η φάση Έναρξη υλοποίησης δράσης 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ και ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρµογών τεχνικών δηµιουργικότητας σε 4 κατ ελάχιστο ΜµΕ: 50 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Σύνταξη και παράδοση αντίστοιχων εκθέσεων αναφοράς (1/επιχείρηση, σύνολο 4 εκθέσεις κατ ελάχιστο): 50 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Εξακολούθηση υλοποίησης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε συνεχή χρήση του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 50 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 2 ης Φάσης συνολικά 50 ηµερολογιακές µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 3 η φάση Ολοκλήρωση υλοποίησης δράσης 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας στο σύνολο των 10 ΜµΕ που θα συµµετάσχουν: 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Σύνταξη και παράδοση του συνόλου των 10 εκθέσεων αναφοράς (1/ επιχείρηση, σύνολο 10 εκθέσεις αναφοράς): 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 18

20 Σύνταξη και παράδοση της συνολικής έκθεσης αναφοράς για την υλοποίηση της δράσης 4 στα αγγλικά: 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Εξακολούθηση υλοποίησης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε συνεχή χρήση του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 3 ης Φάσης συνολικά 80 ηµερολογιακές µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 4 η φάση Εξακολούθηση υλοποίησης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε συνεχή χρήση του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 90 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Παρουσίαση αποτελεσµάτων της υλοποίησης των σεµιναρίων και των πιλοτικών εφαρµογών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συµµετοχή στην τελική συνάντηση των εταίρων του έργου CreaMED: 90 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 4 ης Φάσης συνολικά 90 ηµερολογιακές µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Η υλοποίηση και παράδοση των ενδιάµεσων παραδοτέων θα γίνεται σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις υποδείξεις της. Οι χρόνοι παράδοσης δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής (π,χ σε περίπτωση παράτασης του έργου). Χρονοδιάγραµµα υπό ανάθεσης έργου ΡΑΣΗ 10* 20* 30* 40* 50* 60* 70* 80* 90* *ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 8 ο Αξιολόγηση προσφορών Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού/αξιολόγησης Προσφορών που έχει οριστεί µε απόφαση του.σ. της Αναθέτουσας Αρχής (.Σ. 152/ ). Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των 19

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας Αριθµός Προκήρυξης: FEMRO -1-2/17-6-2014 Αρ. Πρωτ. 632/17-6-2014 1. ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αθήνα, 17/6/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο: «Εντοπισμός Τάσων της Τεχνολογίας και αναμενόμενα σχέδια συνέχισης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας σε

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης. Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3759 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Ε. Λαζαρίδου 2313 321772 2313 321701-2 elazaridou@mou.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν εµπειρία και σχετική ενασχόληση σε έναν ή περισσότερους από τους τοµείς : αξιολόγησης προγραµµάτων, περιφερειακής

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν εµπειρία και σχετική ενασχόληση σε έναν ή περισσότερους από τους τοµείς : αξιολόγησης προγραµµάτων, περιφερειακής ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ TOY ΚΠΣ Aθήνα 13.10.2006 Α.Π. 41426/ΕΥΣΣΑΑΠ 3444 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη διάχυση και προβολή των αποτελεσμάτων καθώς και την παρουσίαση των εκπαιδευτικών εφαρμογών του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση: Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 9-7-2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Α.Π.: 29709/ΕΥΣΣΑΑΠ 2461 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ε. Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηράκλειο 19/05/2010 Α.Π. 2017 Πληροφορίες : Χρυσούλα Ψαρουδάκη Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για το έργο :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αθήνα, 7.12.2010 Αρ. πρωτ. 3333/Φ.28 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ. 1544 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.100,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ :

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : Τηλ. : (Εσωτ. 16) Φαξ : Θεσσαλονίκη: 15-1-2016 Διεύθυνση : N. Μενεμένη Τ.Κ : 546 28 Τηλ. : 2310764023 (Εσωτ. 16) Φαξ : 2310703015-2310706016 Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα