2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας"

Transcript

1 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες: Η εφαρμογή του προγράμματος ΗΡΩΝ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας» Γεώργιος Δ. Καρατάσιος 1, Αμαλία E. Καραμήτρου 2, Δήμητρα Μάντζαρη 3, Δημήτρης Νικολαϊδης 4 1 Μαθηματικός, Δρ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Περιφερειακή Δ/νση Α /θμιας & Β /θμιας Εκπ/σης Κ.Μακεδονίας 2 Φιλόλογος, M.A., M.Phil, Περιφερειακή Δ/νση Α /θμιας & Β /θμιας Εκπ/σης Κ.Μακεδονίας 3 Οικονομολόγος, MSc στα Πληροφοριακά Συστήματα, Περιφερειακή Δ/νση Α /θμιας & Β /θμιας Εκπ/σης Κ.Μακεδονίας 4 Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc στην Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών, Περιφερειακή Δ/νση Α /θμιας & Β /θμιας Εκπ/σης Κ.Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας, η δια βίου μάθηση αποτελεί τη βασική αρχή, η οποία συνέχει ολόκληρο το φάσμα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα,, η σύγκλιση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σηματοδοτεί τις εξελίξεις στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης. Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιαστεί μια πρώτη αποτύπωση της εφαρμογής του Προγράμματος «ΗΡΩΝ - Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες» στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της διετίας και να εξαχθούν κάποια αρχικά συμπεράσματα, όπου αυτό είναι στατιστικά ασφαλές, σχετικά με το επίπεδο αποδοχής της Πράξης και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της ομάδαςστόχου. Στην εισαγωγή της εργασίας επιχειρείται, μέσα από μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, να καταδειχθεί τόσο η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, όσο και η ανάγκη απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε. από την πλειονότητα των πολιτών. Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της ταυτότητας του Έργου σε πανελλαδικό επίπεδο και της βασικής σκοποθεσίας του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο στόχος της εργασίας και γίνεται αναφορά [1367]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» στην πηγή των στατιστικών δεδομένων. Όσον αφορά στην υλοποίηση του Προγράμματος «ΗΡΩΝ» στους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, παρατίθενται, ανά γεωγραφική περιοχή, στοιχεία σχετικά με το σύνολο των εκπαιδευομένων, τον αριθμό των τμημάτων που λειτούργησαν, το φύλο των καταρτιζομένων, την ηλικιακή τους κατανομή, το επίπεδο εκπαίδευσης που κατείχαν οι συμμετέχοντες και την επαγγελματική τους κατάσταση. Τα αποτελέσματα της καταγραφής φανερώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών για τη συγκεκριμένη Πράξη. Το υλικό της αρχικής αυτής αποτίμησης θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση-οδηγό για περαιτέρω ποιοτική ανάλυση του θεσμού, που θα είχε ως στόχο, με την κατάλληλη στατιστική επεξεργασία, αφενός την πρόβλεψη για την μελλοντική εξέλιξη του Προγράμματος, αφετέρου τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων και τη βελτίωση της δράσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δια βίου μάθηση, Επιμόρφωση, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, Νέες Τεχνολογίες, ΗΡΩΝ, λειτουργίες διαδικτύου, βασικές δεξιότητες, κατάρτιση, εργασία, απασχόληση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Οι ραγδαίες και ουσιαστικές αλλαγές στον τεχνολογικό, επιστημονικό και κοινωνικό τομέα, που σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή, καθιστούν επιβεβλημένη την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση του γνωσιακού κεφαλαίου των πολιτών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ψήφισμά του που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002:C163/1) τονίζει ότι : «η δια βίου μάθηση πρέπει να καλύπτει την εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία έως την περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και όλο το φάσμα των επίσημων, των ανεπίσημων και των άτυπων μορφών μάθησης. Ως δια βίου μάθηση νοείται κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνεται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε μια προοπτική ατομικής ανάπτυξης, συνδεόμενη με την απασχόληση». (www.europa.eu, 2005). Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιεί οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, 1 Την εργασία συνέταξαν ο Γεώργιος Δ. Καρατάσιος και η Αμαλία Ε. Καραμήτρου. Τα στατιστικά δεδομένα επεξεργάστηκαν η Δήμητρα Μάντζαρη και ο Δημήτρης Νικολαϊδης. Τα αριθμητικά στοιχεία συγκέντρωσαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο , Γεώργιος Δ. Καρατάσιος, Μαρία Σαρίκα, Ευθύμιος Χαρμαντζής, σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Επιτροπές. [1368]

3 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό, κοινωνικό σκοπό (ΟΟΣΑ 1977). Ο Κόκκος (1999, σελ. 33) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η παροχή σχεδιασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε ώριμα άτομα με κριτήρια την υπευθυνότητα και την κοινωνική τους εμπειρία». Παράλληλα, ο συναφής όρος «δια βίου εκπαίδευση» αναφέρεται σε «οποιαδήποτε μορφή συστηματικής εκπαίδευσης, η οποία έχει μια ανθρωπιστική βάση και στοχεύει στη μόρφωση του ενήλικα, η οποία μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του (Jarvis, 2004). Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί σήμερα βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου γιατί συνδέεται με τις ανάγκες της διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας και τις οικονομικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται κατανοητό ότι η εφάπαξ τυπική ενδοσχολική εκπαίδευση δεν είναι πλέον αρκετή για να καλύψει την ποικιλία των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών, οι οποίες έχουν αυξηθεί γεωμετρικά με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δηλαδή το σύνολο των τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας και των τεχνολογιών τηλεματικής, σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ωστόσο, παρά τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην επίλυση πολλών μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων (Ζακόπουλος, 2005), η γενίκευση της χρήσης τους έχει επιφέρει νέες ανισότητες. Οι ηλεκτρονικά αναλφάβητοι πολίτες κινδυνεύουν να μείνουν τελικά αμέτοχοι θεατές στις παρυφές μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας άμεσα εξαρτημένων από την τεχνολογία. Οι ΤΠΕ αφενός αλλάζουν τους τρόπους μάθησης, επικοινωνίας, συναλλαγής, υγειονομικής περίθαλψης και διασκέδασης, αφετέρου δημιουργούν καινούργιες συνθήκες εργασίας, απαιτούν νέες δεξιότητες και επιβάλλουν την ανανέωση των εκπαιδευτικών συστημάτων (Μπαλατζάρας, 2005). ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΡΩΝ» Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από τον Οκτώβριο του 2009 και εξής) σχεδίασε το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες Ήρων» με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών (εργαζομένων και ανέργων) στην Πληροφορική. Αρχικός στόχος του Προγράμματος ήταν η εκπαίδευση πολιτών, που προέρχονταν από κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες αλλά και από το γενικό πληθυσμό (επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, νοικοκυρές, κ.τ.λ.) με ανάγκη απόκτησης γνώσεων ΤΠΕ (δικτυακός τόπος ΙΔΕΚΕ, 2007). Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η συγκεκριμένη πράξη προέβλεπε τη σύσταση τμημάτων μάθησης, που αντιστοιχούσαν σε ώρες εκπαίδευσης. Για την περίοδο (α φάση) το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και [1369]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» κατά 25% από εθνικούς πόρους. Τα τμήματα μάθησης είχαν διάρκεια 50 διδακτικών ωρών και λειτούργησαν σε κύκλους δέκα εβδομάδων, στα εργαστήρια Πληροφορικής των σχολικών μονάδων. Σε κάθε τμήμα προβλεπόταν κατ ελάχιστο η συμμετοχή δώδεκα ατόμων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε ατομικό υπολογιστή και, κατά συνέπεια, η εμπέδωση των αναφερόμενων θεμάτων. Η επιτυχής αποφοίτηση από το πρόγραμμα, σύμφωνα με το νόμο 3369/ (άρθρο 5), οδήγησε σε «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» (http://www.gsae.edu.gr/p_ironas.asp). Οι κυριότεροι στόχοι του Προγράμματος «ΗΡΩΝ» διαρθρώνονται στις παρακάτω ενότητες: α) βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου, β) χρήση λειτουργικού συστήματος Windows, γ) χρήση κειμενογράφου (MS Word), δ) βασικές λειτουργίες του διαδικτύου, ε) χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), στ ) αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ζ) υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών (υποβολή φορολογικών δηλώσεων, επικοινωνία με κυβερνητικά όργανα, κλπ), ηλεκτρονικές συναλλαγές (αγορές, κλπ), και άλλα θέματα. Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος ορίζονται η περιοδική επιμόρφωση πολιτών στη χρήση υπηρεσιών βασισμένων στις Τ.Π.Ε. και η εξατομικευμένη και σε βάθος χρόνου υποστήριξη νέων χρηστών των ΤΠΕ στο πλαίσιο του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Ως αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα και οφέλη για τους πολίτες ορίζονται: η πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται κυρίως μέσω διαδικτύου, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με Υπηρεσίες, Οργανισμούς, κλπ, αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου του σχολείου και του ανθρώπινου δυναμικού του ως κοινότητας με ευρύτερες δυνατότητες συμβολής στην τοπική ανάπτυξη, πέραν της καθαρά εκπαιδευτικής αποστολής τους, καλύτερες δυνατότητες προσέγγισης και κατανόησης, από τους συμμετέχοντες πολίτες, του κόσμου και των ενδιαφερόντων των παιδιών τους και άμβλυνση των μεταξύ τους διαφορών, εμπλουτισμός του γνωστικού κεφαλαίου και καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού, αποτροπή κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού, καλύτερη προσαρμογή και ανταπόκριση στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία, ομαλότερη ένταξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας, συμμετοχή στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, δυνατότητα αξιοποίησης των εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών από τους πολίτες στο χώρο της εργασιακής τους απασχόλησης και γενικότερα στην καθημερινότητά τους, [1370]

5 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ βελτίωση των όρων απασχόλησης και απασχολησιμότητας, προαγωγή νέων μορφών συλλογικότητας και συνεργασίας και γενικά ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό, τόνωση της τοπικής οικονομίας. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη καταγραφή της εφαρμογής του Προγράμματος «ΗΡΩΝ» στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο (α φάση). Δίνονται στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, στον αριθμό των τμημάτων που λειτούργησαν, στο φύλο των επιμορφούμενων, στην ηλικιακή τους κατανομή, στο επίπεδο εκπαίδευσης που κατείχαν οι συμμετέχοντες και στην επαγγελματική τους κατάσταση. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ανά γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Η παράθεση των στατικών στοιχείων που ακολουθεί συνιστά την αποτύπωση ενός θεσμού κατά τα πρώτα στάδια της υλοποίησής του και καταδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη των ενήλικων συμπολιτών μας για κατάρτιση/επιμόρφωση στις βασικές δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. Έχοντας ως προτεραιότητα να χαρτογραφήσουμε το δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων και να προσδιορίσουμε τα ατομικά χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου, αποφύγαμε την αναφορά των οικονομοτεχνικών στοιχείων της Πράξης. Ευελπιστούμε ότι το παρόν υλικό, σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας, θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον τη βάση για μια ποιοτική ανάλυση του θεσμού, που θα επέτρεπε τη εξαγωγή ασφαλών στατιστικών συμπερασμάτων και την ουσιαστική αξιολόγηση της εφαρμογής. Η προσέγγιση αυτή θα συνέβαλε τόσο στη διαπίστωση της στάσης των ενηλίκων σε θέματα κατάρτισης στις Νέες Τεχνολογίες και στις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όσο και στη βελτίωση της οργάνωσης, του περιεχομένου και των υποδομών ανάλογων δράσεων. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Προγράμματος σε επίπεδο νομών είχαν οι αντίστοιχες Νομαρχιακές Επιτροπές, ενώ για το σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας υπεύθυνη ήταν η αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή με πρόεδρο των τότε Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Γεώργιο Δ. Καρατάσιο (και εκ των συντακτών του ανά χείρας άρθρου). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της Περιφερειακής Επιτροπής, κατά τη διετία στην Κεντρική Μακεδονία επιμορφώθηκαν ενήλικες (Πίνακας Π1). Ειδικότερα, στο Νομό Θεσσαλονίκης, οι εκπαιδευθέντες ανέρχονται σε ( ), καλύπτοντας ποσοστό 60,55% (32,3%+28,25%), επί του συνόλου. Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής παρατηρείται στο αστικό κέντρο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με [1371]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» επιμορφούμενους (32,30%), ενώ το χαμηλότερο στο Νομό Κιλκίς με 1259, ποσοστό 5,19%. ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ % ΠΕΡΙΦ ΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,30% ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,25% ΗΜΑΘΙΑ ,11% ΚΙΛΚΙΣ ,19% ΠΕΛΛΑ ,02% ΠΙΕΡΙΑ ,16% ΣΕΡΡΕΣ ,50% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ,46% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,00% ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1 : ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Στον πίνακα Π.2 παρατηρούμε ότι για τη χρονική περίοδο στην Κεντρική Μακεδονία λειτούργησαν συνολικά τμήματα επιμόρφωσης ενηλίκων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Τα περισσότερα τμήματα συγκροτήθηκαν στο Νομό Θεσσαλονίκης και ειδικότερα 558 (34,53%) στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και 439 (27,17%) στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο Κιλκίς λειτούργησαν 79 τμήματα (4,89%), ο χαμηλότερος δηλαδή αριθμός τμημάτων κατά την περίοδο σε Νομαρχιακό επίπεδο. ΤΜΗΜΑΤΑ % ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,53% ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,17% ΗΜΑΘΙΑ 102 6,31% ΚΙΛΚΙΣ 79 4,89% ΠΕΛΛΑ 124 7,67% ΠΙΕΡΙΑ 112 6,93% ΣΕΡΡΕΣ 105 6,50% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 97 6,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π2. : ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ 1616 ΠΕΡΙΟΔΟ ,00% ΦΥΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Από τον πίνακα Π.3 και την κατανομή των εκπαιδευομένων ανά φύλο στην Κεντρική Μακεδονία κατά τη διετία , αποκαλύπτεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες ( επιμορφούμενες 70,85%) σε σχέση με τους άντρες (7.062 επιμορφούμενοι 29,15%). Τα ποσοστά της κατανομής ανά φύλο στις οκτώ Νομαρχιακές δομές κυμαίνονται για τις γυναίκες από 67,86% στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έως 78% στη Χαλκιδική. Αντίστοιχα για τους [1372]

7 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ άνδρες, πρώτη σε ποσοστό συμμετοχής αναδεικνύεται η Ανατολική Θεσσαλονίκη με 32,14% και τελευταία η Χαλκιδική με 22%. ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ % Α/Α+Γ % Γ/Α+Γ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,14% 67,86% ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,52% 73,48% ΗΜΑΘΙΑ ,91% 70,09% ΚΙΛΚΙΣ ,77% 68,23% ΠΕΛΛΑ ,25% 72,75% ΠΙΕΡΙΑ ,97% 70,03% ΣΕΡΡΕΣ ,27% 69,73% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ,00% 78,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,15% 70,85% ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 : ΦΥΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Στους πίνακες Π.4α και Π.4β παρατηρείται ότι όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των εκπαιδευομένων στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο , το 60,28% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των ετών και το 21,37% στην ομάδα των ετών. Τα ποσοστά των υπολοίπων ηλικιακών κατηγοριών είναι μονοψήφια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4α : ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ TOTAL ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,70% 6,38% 3,41% 61,81% 23,81% 2,90% ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ,83% 4,52% 9,97% 58,34% 25,36% 0,98% ΗΜΑΘΙΑ ,75% 7,02% 12,11% 58,55% 19,07% 0,51% ΚΙΛΚΙΣ ,56% 4,21% 19,78% 66,96% 8,10% 0,40% ΠΕΛΛΑ ,83% 8,47% 13,44% 60,33% 15,33% 0,59% ΠΙΕΡΙΑ ,33% 5,28% 16,39% 59,12% 15,02% 1,85% ΣΕΡΡΕΣ ,74% 7,61% 12,50% 56,09% 19,61% 0,44% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ,30% 5,74% 9,07% 63,64% 19,88% 1,36% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,58% 5,93% 9,30% 60,28% 21,37% 1,54% ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4β: ΠΟΣΟΣΤΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ [1373]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Από τους πίνακες Π.5α και Π.5β παρατηρείται, με κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης ανά περιοχή, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων (51,82%) είναι απόφοιτοι Λυκείου. Οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι γεγονός ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αντιστοιχεί και σε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευομένων. Υπάρχει δηλαδή μία αναλογική σχέση από τους αναλφάβητους μέχρι τους αποφοίτους Λυκείου, με εξαίρεση το τελευταίο και ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), όπου εκεί παρατηρείται ιδιαίτερα μειωμένο το ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη βαθμίδα. ΑΘ ΡΟ ΙΣΤΙΚΑ ΕΤH ΑΝΑΛΦ ΑΒΗΤΟ Ι ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ ΓΥΜ ΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΝΑΤΟ ΛΙΚΗ Θ ΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΜ ΑΘ ΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟ ΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5α : ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ total 0,00% 8,23% 18,41% 42,63% 30,73% ,00% 5,89% 16,30% 56,30% 21,51% 6805 ΗΜΑΘΙΑ 0,00% 4,53% 9,21% 54,43% 31,84% 1966 ΚΙΛΚΙΣ 0,00% 2,78% 11,36% 63,62% 22,24% 1259 ΠΕΛΛΑ 0,00% 6,47% 14,91% 52,77% 25,84% 1838 ΠΙΕΡΙΑ 1,99% 6,71% 13,08% 57,04% 21,18% 1506 ΣΕΡΡΕΣ 0,00% 5,65% 15,67% 55,01% 23,67% 1576 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 0,00% 5,52% 15,42% 56,99% 22,07% 1323 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 0,12% 6,44% 15,75% 51,82% 25,87% ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5β : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Από τους πίνακες Π.6α και Π.6β παρατηρείται, με κριτήριο την απασχόληση των επιμορφούμενων ανά περιοχή, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συγκεντρώνεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, οι εργαζόμενοι (58,75%) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων. Ακολουθούν οι άνεργοι (19,79%), οι [1374]

9 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ασχολούμενοι με τα οικιακά, οι μη απασχολούμενοι και οι συνταξιούχοι. Οι οικονομικά ενεργοί πολίτες (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) σε ποσοστό 61,06% συνθέτουν τελικώς το υψηλότερο ποσοστό. Ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι να παρατηρήσουμε, ότι παρά τους χαμηλούς δείκτες (πίνακας Π.6γ), αυξητική είναι η τάση που παρατηρείται στις κατηγορίες των ανέργων και των ασχολουμένων με τα οικιακά. ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6α : ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛ ΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΑΘΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ ΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 21,83% 5,54% 3,06% 0,99% 1,02% 32,44% 15,70% 5,78% 5,41% 0,61% 0,75% 28,24% ΗΜΑΘΙΑ 4,66% 1,84% 1,23% 0,15% 0,26% 8,14% ΚΙΛΚΙΣ 3,26% 0,85% 0,96% 0,08% 0,07% 5,21% ΠΕΛΛΑ 4,05% 1,54% 1,92% 0,17% 0,12% 7,79% ΠΙΕΡΙΑ 2,95% 1,80% 1,14% 0,07% 0,19% 6,16% ΣΕΡΡΕΣ 3,44% 1,38% 1,40% 0,12% 0,18% 6,53% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2,86% 1,07% 1,23% 0,12% 0,20% 5,48% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 58,75% 19,79% 16,35% 2,31% 2,81% 100,00% ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6β : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ [1375]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΤΑΣΕΙΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΗ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ,00% 19,52% 16,30% 2,32% 2,86% ,13% 20,43% 16,47% 2,29% 2,68% ΤΑΣΗ ΠΤΩΣΗ ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΟΔΟΣ ΠΤΩΣΗ ΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΑΣΗΣ % -0,86% 0,90% 0,17% -0,04% -0,18% ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο. 58,75% 19,79% 16,35% 2,31% 2,81% ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6γ : ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ο αριθμός των εκπαιδευομένων, το ενδιαφέρον που επέδειξαν και τα δύο φύλα, η πολύπλευρη κοινωνική, γεωγραφική και ηλικιακή αντιπροσώπευση που προκύπτει από το προφίλ των συμμετεχόντων καταδεικνύουν τα εξής: αφενός την κοινωνική απήχηση και την επιτυχία του προγράμματος, αφετέρου το ενδιαφέρον των πολιτών και τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για μόρφωση και εκπαίδευση πάνω σε πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, που συμβάλλουν τόσο στην επαγγελματική αναβάθμισή τους, όσο και στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξή τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το συντριπτικά υψηλότερο ποσοστό γυναικών, που επέλεξαν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα καθώς και η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Είναι προφανές ότι γυναίκες ενός συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου, που βρίσκονται στην εργασιακά παραγωγική ηλικία των ετών παρουσιάζουν έλλειμμα βασικών γνώσεων στις Νέες Τεχνολογίες και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του τεχνολογικού αλφαβητισμού, είτε ως μέσου βελτίωσης της επαγγελματικής τους κατάστασης, είτε ως μέσου ανεύρεσης εργασίας με ποιοτικά χαρακτηριστικά μετά από μακρά περίοδο ανεργίας ή υποαπασχόλησης. Η αθρόα συμμετοχή τους καταδεικνύει επίσης την ύπαρξη έντονων εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων αλλά και τη διάθεσή τους να αφιερώσουν προσωπικό χρόνο για την απόκτηση νέων γνώσεων. Φυσικά, η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων κρίνεται κυρίως από το πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην ζωή των εκπαιδευόμενων και κατά πόσο ανταποκρίθηκε στις αρχικές τους προσδοκίες. Καθοριστικοί παράγοντες είναι επίσης η διάρκεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η «κινητοποίηση» των εκπαιδευομένων να ασχοληθούν περαιτέρω με το περιεχόμενο του, εφαρμόζοντας το στην καθημερινή τους προσωπική ή επαγγελματική ζωή. Αναγκαία, λοιπόν, είναι η ποιοτική αξιολόγηση του συγκεκριμένου Προγράμματος, η οποία, άλλωστε, αποτελεί καθοριστική διάσταση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ο έλεγχος και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης συνιστά ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση νέων προγραμμάτων ή/και την επανάληψη παλαιοτέρων. Σύμφωνα με τον Scriven (1991) «η αξιολόγηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας ενός αντικειμένου». [1376]

11 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εξειδικεύοντας ακόμη περισσότερο τον παραπάνω ορισμό το Phi Delta Kappa Commission on Evaluation αναφέρει ότι «αξιολόγηση είναι η διαδικασία συλλογής και παροχής της απαραίτητης πληροφόρησης για την εκτίμηση εναλλακτικών αποφάσεων». Όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου, ευελπιστούμε ότι τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, μπορούν να αποτελέσουν στο άμεσο μέλλον τη βάση μιας ποιοτικής προσέγγισης του θεσμού με τη χρήση των απαιτούμενων μεθοδολογικών εργαλείων. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η έρευνα των Καλογιαννάκη Μ. και Παπαδάκη Στ. (2007, σελ ), οι οποίοι επιχειρούν μία πρώτη αποτίμηση του Προγράμματος «ΗΡΩΝ» στο Νομό Ηρακλείου με τη χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και συζητήσεων. Οι ερευνητές, αναφερόμενοι στη σημασία της αξιολόγησης του προγράμματος επισημαίνουν ότι: «Η πορεία των ενηλίκων προς τη μάθηση είναι κάθε άλλο παρά απρόσκοπτη αφού συχνά συναντά εμπόδια λόγω κακής οργάνωσης των προγραμμάτων Στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι προοπτικές για τη συνέχιση της εφαρμογής και της επέκτασης του προγράμματος. Όμως, η διεξαγωγή ερευνών σε ευρύτερο δείγμα συμμετεχόντων, (τόσο ποσοτικά, όσο και με βάση τη γεωγραφική κατανομή τους) θεωρείται απαραίτητη για την εξαγωγή γενικευμένων και ασφαλέστερων συμπερασμάτων». Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εξαιτίας των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής των ενηλίκων. Η δια βίου μάθηση αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων που έχουν οι πολίτες όλων των ηλικιών, αλλά και στο να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις. Σήμερα ως δια βίου μάθηση ορίζεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση «μια προσέγγιση που εστιάζει στις ευκαιρίες και διαδικασίες μάθησης του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι ευκαιρίες και διαδικασίες τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων, όχι μόνο της τυπικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας, της επιχείρησης και των μέσων επικοινωνίας». Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος, οι όποιες προσπάθειες δια βίου μάθησης ήταν ελλειμματικές και αναποτελεσματικές. Τα τελευταία όμως χρόνια καταγράφεται σαφής ανοδική τάση που ήδη υπερδιπλασίασε τον αριθμό των συμμετεχόντων σε σχέση με την περίοδο , ενώ από την περίοδο έχει πενταπλασιαστεί ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο τις απαιτήσεις των πολιτών για συνεχή επιμόρφωση αλλά και την ανάγκη καθιέρωσης ενός αξιόπιστου, έντιμου και συνεπούς πλαισίου εφαρμογής της δια βίου εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η αξιολόγηση των διαφόρων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που απευθύνονται σε ενήλικες αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση του σχεδιασμού, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Jarvis, P. ( 2004), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθήνα, Μεταίχμιο [1377]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» 2. Knowles, M. (1990), The adult Learner: A neglected species, Houston: Gulf 3. Rogers, A. (2002), Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο (2 η έκδοση) 4. Scriven M. (1991), Evaluation Thesaurus. Newbury Park C.A., Sage Publications 5. Βεργίδης, Δ., Καραλής, Θ. (1999), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Πάτρα ΕΑΠ 6. Ζακόπουλος Β., Μουζάκης Χ., Ψυχογυιός Ι., & Μακρόπουλος, Κ. (2005), Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων Η περίπτωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου: Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου Μάθηση, ΤΕΙ Λαμίας, Απριλίου 2005 [Διαθέσιμο στο cosy.ted.unipi.gr/ntdiabiou2005/media/papers/p5.doc] 7. Καλογιαννάκης, Μ., Παπαδάκης Στ., (2007), Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Μια πρώτη αποτίμηση του Προγράμματος «ΗΡΩΝ» στο Νομό Ηρακλείου, Επιστημονική Επιθεώρηση για τη δια βίου μάθηση «διά βίου», Τόμος 1 ος, Τεύχος 2 ο 8. Καρατάσιος Γ.Δ. (2004), Νέες Τεχνολογίες και Σχολικές Δραστηριότητες, 1 η Εργασία, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από απόσταση, Κιλκίς, 9. Καρατάσιος Γ.Δ. (2004), Νέες Τεχνολογίες και Σχολικές Δραστηριότητες, 2 η Εργασία, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από απόσταση, Κιλκίς, 10. Καρατάσιος Γ.Δ., Καραμήτρου Α.Ε. (2006), Οι προκλήσεις των Νέων Τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Ημερίδα : Η Ευρωπαϊκή Προοπτική της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Βέροια. 11. Καρατάσιος Γ.Δ., Μιχαηλίδης Ν. (2007), Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δια βίου εκπαίδευση, Επιστημονική Επιθεώρηση για τη δια βίου μάθηση «διά βίου», Τόμος 1 ος, Τεύχος 2 ο 12. Κόκκος, Α. (1999), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι συντελεστές. Πάτρα, Ε.Α.Π. 13. Κόκκος, Α. (2002), Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: προσδιορισμός του πεδίου, τάσεις, πολιτικές, στο Κόκκος Α, (επιμ.) «Διεθνής Συνδιάσκεψη για την εκπαίδευση Ενηλίκων», 27-49, Αθήνα: Μεταίχμιο 14. Μπαλατζάρας Μ. (2005), Δια Βίου Μάθηση και ο Ρόλος των Βιβλιοθηκών, Διπλωματική Εργασία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ [1378]

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Ο Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Ο Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα Θανάσης Βασιλόγιαννης Ο Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Μπορεί να αναπαραχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία με θέμα: ''Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ''

Ομιλία με θέμα: ''Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ'' Ομιλία με θέμα: ''Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ'' Ζήνων Σατραζέμης Πρόεδρος Δ.Σ Δήμου Κατερίνης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Ημερίδα 25 η Ιουνίου 2014 Εισηγήτρια: Αλεξανδρή Σιμόνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Λυκόβρυσης-Πεύκης

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Ημερίδα 25 η Ιουνίου 2014 Εισηγήτρια: Αλεξανδρή Σιμόνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Λυκόβρυσης-Πεύκης Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Ημερίδα 25 η Ιουνίου 2014 Εισηγήτρια: Αλεξανδρή Σιμόνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Λυκόβρυσης-Πεύκης Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

ΓΛΑΥΚΗ. Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΓΛΑΥΚΗ Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας Μελέτη Διάγνωσης Των Αναγκών Της Τοπικής Αγοράς Εργασίας Της Κεντρικής Μακεδονίας περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. διοργανώνουν το 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. διοργανώνουν το 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (1983).

Σπουδές Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (1983). Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό σ η μ ε ί ω μ α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 15 ΣΕΠΤ. 1959 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Β. ΔΟΥΣΜΑΝΗ 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Θανάσης Καραλής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. διοργανώνουν το 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (σχετική άδεια Υ.ΠAI.Θ.152527/Γ2/17-10-2013)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. διοργανώνουν το 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. (σχετική άδεια Υ.ΠAI.Θ.152527/Γ2/17-10-2013) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα