Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία"

Transcript

1 Αντουανέττα Καπέλλα Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ Βαθμίδας Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ , Σπουδές 1996 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών Κοινωνιολογίας, (Diplôme d'etudes Approfondies - D.E.A.), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Le Concours National d entrée à l Université. La frontière légitime, magiquement produite du monde social [Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Το μαγικά φτιαγμένο, νόμιμο "σύνορο", του κοινωνικού κόσμου] Πτυχίο Κοινωνιολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου - (Maîtrise de Sociologie - Université des Sciences Humaines, Faculté des Sciences Sociales) Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία Απασχόληση και διοικητικές θέσεις 2009 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών έως σήμερα Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Δ Βαθμίδας Συμμετοχή σε εκπόνηση μελετών και ερευνών πεδίου σε θέματα Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας 2006 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών έως σήμερα Προϊσταμένη Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών έργων που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Στέλεχος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 1

2 Οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών έργων που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Επιστημονικός συνεργάτης με συμβάσεις μίσθωσης έργου: συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες για την υλοποίηση ερευνητικών έργων Μέλος της Επιτροπής Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΚΕ. έως σήμερα Εκλεγμένο Μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του ΕΚΚΕ ως Εκπρόσωπος Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (αναπληρωματικό μέλος) Ταμίας του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων (ΠΟΕΕΚ-Ι) Εκλεγμένη Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚΚΕ στο Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων (ΠΟΕΕΚ-Ι). Ερευνητικά προγράμματα Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση» της Πράξης με τίτλο "Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας- Γέφυρες Απασχόλησης ", που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) έργου με τίτλο: «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων SoDaMap» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ΚΡΗΠΙΣ», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για τη διεθνή αποτίμηση των ικανοτήτων των ενηλίκων (βάσει προδιαγραφών του προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του ΕΚΚΕ «Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας» Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) έργου με τίτλο: «Εξειδικευμένες έρευνες για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Αγορών Εργασίας», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το ESPON Programme έργου με τίτλο: Territorial Indicators of Poverty and Social Exclusion in Europe TIPSE, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 2

3 Μέλος της ερευνητικής ομάδας (Επιστημονικά Συνυπεύθυνη) του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ - FP7-Infrastrures έργου με τίτλο: «Data Without Boundaries (DwB)», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας της χρηματοδοτούμενης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης μελέτης με τίτλο: «Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου έργου με τίτλο: «Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών και Εργαλείων για την Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Συνεργαζόμενοι φορείς: Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ανάδοχος φορέας), Cyprus College, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου Επιστημονική Υπεύθυνη της Μελέτης Εφαρμογής, και μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΑΝ (Μέτρο 4.4, Ενέργεια 4.4.9) έργου με τίτλο: "Δημιουργία Μητρώου Διδακτόρων που Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά Εργασίας", SPSS BI Greece AE Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 4.2, Ενέργεια 4.2.1) έργου με τίτλο: "Προπτυχιακό Μάθημα για θέματα Φύλου και Ισότητας του ΤΕΙ Αθήνας", ΤΕΙ Αθήνας Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL, έργου με τίτλο: «Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Α. Σ. Κένταυρος», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Συνεργαζόμενοι φορείς: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Συντονιστής Εταίρος), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις, Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Βόλου, Δημοτική Επιχείρηση Τουριστική Πολιτιστικής Ανάπτυξης Λιβαδίου Μέλος της ερευνητικής ομάδας του χρηματοδοτούμενου από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3) έργου με τίτλο: "Η Γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ) και οι προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης", στο πλαίσιο του «Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ», ΤΕΙ Αθήνας Συνυπεύθυνη, σε συνεργασία με την Επίκ. Καθ. Χρ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη και την Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: "Εκπαίδευση και Φύλο. Μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης" που χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Επιστημονική συνεργάτης της ερευνητικής ομάδας της χρηματοδοτούμενης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ΕΠΕΤ ΙΙ, μελέτης με τίτλο: "Μελέτη για την Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών στην Επιστημονική Έρευνα στην Ελλάδα", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Επιστημονική συνεργάτης της ερευνητικής ομάδας της χρηματοδοτούμενης από το ΕΠΕΑΕΚ - Β ΚΠΣ / ΥΠ.Ε.Π.Θ. μελέτης με τίτλο: "Κοινωνική Παραγωγή 3

4 και Αναπαραγωγή της Βίας στο σχολικό χώρο Εμπλοκή μαθητών σε βιαιότητες και σχολικές αντι-δράσεις", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας της διεθνούς συγκριτικής έρευνας: "Γνώσεις και στάσεις των τελειόφοιτων του λυκείου έναντι των δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη", Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση και την Πληροφόρηση σε Θέματα Πληθυσμού-Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος της ερευνητικής ομάδας της χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Παιδείας - ΕΠΕΑΕΚ Ι (Ενέργεια Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.δ) μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Οριοθέτησης Περιοχών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΠΕΠ) και καταγραφή των ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Συμμετοχή στην έρευνα πεδίου της χρηματοδοτούμενης από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Διεύθυνση Χωροταξίας) έρευνας με τίτλο: "Μελέτη - έρευνα της Οικιστικής Ανάπτυξης και της Παραθεριστικής Κατοικίας στην Ελλάδα", Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συνεργαζόμενοι φορείς: Ε.Μ.Π. (συντονιστής), ΕΚΚΕ, ΚΕΠΕ Επιστημονική συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα "EUROGIS - Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχειών για φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης", ΕΠΕΤ ΙΙ, Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.3/GIS, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Συνεργαζόμενοι φορείς: Ε.Μ.Π., ORCO, INTRASOFT 1995 Συμμετοχή στην έρευνα πεδίου της χρηματοδοτούμενης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, έρευνας με τίτλο: "Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας στο Ν. Θεσσαλονίκης". Διδακτικό έργο Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης Διδασκαλία στην Β και Γ Λυκείου ως αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνιολογίας ΠΕ 10 Δημοσιεύσεις Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Panayotopoulos N., Capella A., Un Concours d' entrée dans l enseignement supérieur: les frontistiria et la croyance à l égalité des chances, στο Régards Sociologiques, no 19, ed. Presses Universitaires de Strasbourg (P.U.S.), Strasbourg, 2000, pp Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου Ε. Αλεξανδρή, Ε. Καπέλλου, Α. Καπέλλα, «Η Γυναίκα στην Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι Προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης Το «προφίλ» της φοιτήτριας του ΤΕΙ Αθήνας», στο 1ο Συνέδριο «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης» Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση, Πρακτικά Συνεδρίου, ΤΕΙ Αθήνας, 2005, σελ Ε. Αλεξανδρή, Ε. Καπέλλου, Α. Καπέλλα, «Η Γυναίκα στην Ανώτατη Επαγγελματική Εκπαίδευση και οι Προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης Το «προφίλ» της απόφοιτης του ΤΕΙ Αθήνας» στο 2ο Συνέδριο «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αρχιμήδης Καινοτόμος 4

5 Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση», Αθήνα, Νοεμβρίου Μεταφράσεις Pierre Bourdieu, Η Ανδρική Κυριαρχία (La Domination Masculine), επιμ. Ν. Παναγιωτόπουλος, μετάφραση Π. Γεωργίου, Α. Καπέλλα, κ.ά., 1 η εκδ. Δελφίνι, η εκδ. Στάχυ 1999, 145 σελ. Α. Καπέλλα, μετάφραση του άρθρου: «Μία τάξη αντικείμενο» ( Une classe objet ) στο Πιερ Μπουρντιέ: Κείμενα Κοινωνιολογίας, 1 η εκδ. Δελφίνι, η εκδ. Στάχυ 1999 σελ Κείμενα Εργασίας Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Α. Τεπέρογλου, Ι. Τσίγκανου (σε συνεργασία με Χ.Βασιλόπουλο, Α.Καπέλλα, Μ.Χάτσιου), Ανισότητες στην Εκπαίδευση. Μία σχολιασμένη βιβλιογραφία, Working Paper 2003/3, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2003, 52 σελ. Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις M. Chrysakis, D. Balourdos, A.Capella, «Inequalities in Access to Tertiary Education in Greece: An Approach Based on the Official Statistics ( )», ηλεκτρονική έκδοση του Social Cohesion Bulletin του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ, 2010, 29 σελ. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Ημερίδες T. Maloutas, A. Hadjiyanni, A.Capella, S.Sirigos, S.Spyrellis, D. Valassi, Education and social reproduction: The impact of social origin, school segregation and residential segregation on educational performance in Athens, spoken paper in the forthcoming RC21 conference - International Sociological Association, session 'Education and the City', Berlin August 2013 (υπό παρουσίαση) Hadjiyanni, A., Capella, S.Sirigos, S.Spyrellis, D.Valassi, Urban Segregation and educational inequality in Athens, distributed paper in Second ISA Forum of Sociology, Buenos Aires, Argentina, August 2012 Ερευνητικές Εκθέσεις Δ. Ζιώμας, Δ. Χατζαντώνης, Μ. Κετσετζοπούλου, Ν. Μπούζας, Θ. Ντούλια, Α. Καπέλλα, Α. Τσιγαρίδα, «Εξειδίκευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ», ΕΚΚΕ, 2009, σελ. 256 (+Παράρτημα). «Δημιουργία Μητρώου Διδακτόρων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά Εργασίας», SPSS BI Greece Α.Ε., 2008, σελ. 182 (+Παράρτημα). Α. Καπέλλα «Δημιουργία Μητρώου Διδακτόρων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά Εργασίας Μελέτη Εφαρμογής», SPSS BI Greece Α.Ε., 2007, σελ. 42 (+Παράρτημα). Μ. Χρυσάκης, Δ. Ζιώμας, Α. Καπέλλα κ.ά. «Ανάπτυξη Συστήματος Κατηγοριοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στον τομέα της Κοινωνικής-Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Τοπική Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Α.Σ. Κένταυρος», ΕΚΚΕ, 2008, σελ Ε. Αλεξανδρή, Α. Καπέλλα, κ.ά, "Προπτυχιακό Μάθημα για θέματα Φύλου και Ισότητας του ΤΕΙ Αθήνας Τελική Έκθεση", ΤΕΙ Αθήνας 2008, σελ

6 Ε. Αλεξανδρή, Ε. Καπέλου, Α. Καπέλλα κ.ά, «Η Γυναίκα στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕΙ) και οι προοπτικές επαγγελματικής της απασχόλησης. Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων», στο πλαίσιο του «Αρχιμήδης Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ», ΤΕΙ Αθήνας, 2002, σελ. 232 (+Παράρτημα). Α. Τεπέρογλου - Λ. Μαράτου - Ι. Τσίγκανου, (Συνεργάστηκαν: Α. Καπέλλα κ.ά.), «Μελέτη για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα. Βάση Δεδομένων Προγραμμάτων ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ 2 & ΠΑΒΕ)», ΕΚΚΕ, 2002, σελ. 77. Α. Τεπέρογλου - Λ. Μαράτου - Ι. Τσίγκανου, (Συνεργάστηκαν: Α. Καπέλλα κ.ά.), «Μελέτη για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα. Βάση Δεδομένων ερευνητικών φορέων και ερευνητικού δυναμικού», ΕΚΚΕ, 2001, σελ Χρ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Λ. Μαράτου, Α. Καπέλλα, "Εκπαίδευση και Φύλο. Μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης", για το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, 2001, σελ Α. Τεπέρογλου - Λ. Μαράτου - Ι. Τσίγκανου, (Συνεργάστηκαν: Α. Καπέλλα κ.ά.), «Μελέτη για την προώθηση των γυναικών στην επιστημονική έρευνα. Αποτελέσματα Επιτόπιας Έρευνας», ΕΚΚΕ, 2001, σελ ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών κατά ΠΕΠ - Αποτελέσματα Επιτόπιας Έρευνας, Μια Πρώτη Προσέγγιση, ΕΚΚΕ, 2000, σελ ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών κατά ΠΕΠ - Τελική Έκθεση - Σύστημα Ανάδειξης Δεικτών και Κριτηρίων Προσδιορισμού των ΠΕΠ, ΕΚΚΕ, 2000, σελ ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών κατά ΠΕΠ - Έκθεση Ανάδειξης Δεικτών και Κριτηρίων Προσδιορισμού των ΠΕΠ, ΕΚΚΕ, 1999, σελ ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών κατά ΠΕΠ - Βιβλιογραφική Επισκόπηση, ΕΚΚΕ, 1998, σελ A. Capella, Le Concours National d entrée à l Université. La frontière légitime, magiquement produite du monde social, Memoire de D.E.A, Strasbourg, 1996, 176 p. Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες Μέλος του Διαρκούς FORUM για την Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) Εθνική Εκπρόσωπος σε θέματα στατιστικής (statistical correspondent), κατ ανάθεση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, στο HELSINKI GROUP ON WOMEN AND SCIENCE, European Commission, Directorate C, Science and Society Μέλος της επιστημονικής ομάδας του, υπό την αιγίδα της UNESCO, Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Εκπαίδευση και την Πληροφόρηση σε Θέματα Πληθυσμού (Observatoire Européen pour l'education et l'information sur les Questions de Population). 6

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke. Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.gr Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke. ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορική Κοινωνιολογία. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Θωμάς Μαλούτας Γεωγράφος Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Επικοινωνία Γραφείο 211, τηλ. 210-7491636, e-mail maloutas@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, École Spéciale

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014 292471 296335 296492 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα