ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΟΝΑ ΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ) Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα Σχοινά, Επιθεωρήτρια Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σταυρούλα Λελόβα, Οικονοµική Επιθεωρήτρια Γ..Ο.Ε. Ασηµάκης Πανουτσόπουλος,Επιθεωρητής- Ελεγκτής Σ.Ε.Ε... Αθήνα, Ιανουάριος 2011

2 Έκθεση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Κεντρική Υπηρεσία, Μονάδων Yποκατάστασης, Λοιπές οµές και Κέντρα Πρόληψης & Αγωγής της Υγείας) Εντολή διενέργειας Ελέγχου; Η υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/7102/ Εντολή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/9927/ εντολή ΓΕ για την αντικατάσταση µελών του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου. Α. Αντικείµενο του Ελέγχου: Α.1. Ο παρόν τακτικός έλεγχος στον ΟΚΑΝΑ στην Κεντρική Υπηρεσία και λοιπές οµές του προέκυψε σε συνέχεια της υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ 4391/ Έκθεσης ελέγχου, η οποία υπεβλήθη από το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποτελούµενο από Επιθεωρητή- Ελεγκτή του ΣΕΕ και Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ και αφορούσε τη διερεύνηση καταγγελίας που υπεβλήθη στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης από ένα χρήστη ναρκωτικών ουσιών, θεραπευόµενο µέλος Μονάδας Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Από την αξιολόγηση των στοιχείων της εν λόγω έκθεσης ελέγχου προέκυψε η ανάγκη διενέργειας τακτικού ελέγχου στον ΟΚΑΝΑ διοικητικού, οικονοµικού διαχειριστικού, ελέγχου λειτουργίας των Μονάδων Υποκατάστασης και των λοιπών οµών του Οργανισµού. Α.2. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. 2473/ έγγραφο του ΣΕΥΥΠ διαβιβάσθηκε στο Γραφείο Γ.Ε... καταγγελία, σύµφωνα µε την οποία προσελήφθη στην Μονάδα Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Αγρινίου η κα Ζ.. µε την ειδικότητα της Κοινωνικής Λειτουργού, ενώ την ίδια χρονική περίοδο εργαζόταν στο Γενικό Νοσοκοµείο Αγρινίου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας µε πρόγραµµα STAGE του ΟΑΕ, διατηρώντας παράλληλα δύο θέσεις. Α.3. Με το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο υπεβλήθη καταγγελία από τον κ.. Π., ιδιοκτήτη των ξενοδοχείων «ΖΕΝΙΘ» και «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ», στα οποία στεγάζονταν άστεγοι θεραπευόµενοι, ενταγµένοι σε Προγράµµατα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Ο καταγγέλλων ισχυριζόταν ότι η σηµερινή ιοίκηση του Οργανισµού καθυστερούσε την καταβολή πληρωµών έναντι υπηρεσιών φιλοξενίας που είχε παράσχει. Στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου διερευνήθηκαν και οι ανωτέρω δύο καταγγελίες. Β. Μεθοδολογία Ελέγχου - Ενέργειες: Η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα του προβλήµατος της αντιµετώπισης των χρονίων εξαρτήσεων και δη των ναρκωτικών, καθώς και η ιδιαίτερη ευαισθησία των συγκεκριµένων υπηρεσιών υγείας (Μονάδες Υποκατάστασης & λοιπές οµές), οι οποίες καλούνται να αντιµετωπίσουν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα, υπαγόρευσαν την ανάγκη διενέργειας συστηµικού ελέγχου στον ΟΚΑΝΑ από το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου. Συγκεκριµένα διενεργήθηκε: - 2 -

3 α. ειγµατοληπτικός οικονοµικός - διαχειριστικός των ετών χρήσης & σε επιµέρους στοιχεία του έτους 2010 και διοικητικός έλεγχος στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.ΚΑ.ΝΑ., β. Έλεγχος (8) Μονάδων Υποκατάστασης και (4) άλλων οµών του ΟΚΑΝΑ µε έδρα την Αθήνα και τον Πειραιά και συγκεκριµένα τις : Α Μονάδα Υποκατάστασης Βραχείας ιάρκειας, Β Μονάδα Υποκατάστασης Μακράς ιάρκειας, Ε Μονάδα Υποκατάστασης, Μονάδα Υποκατάστασης, Μονάδα Βραχείας ιάρκειας Πειραιά, Μονάδα Εφήβων Αθήνας ΑΤΡΑΠΟΣ, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ» Αιγινητείου Παν/κού Νοσοκοµείου, Μονάδα Υποκατάστασης Περιστερίου, Κέντρο Υποδοχής Ενηµέρωσης & Προσανατολισµού (ΚΥΕΠ), Μονάδα Άµεσης Βοήθειας & Υποστήριξης (ΜΑΒΥ), Σταθµός Φροντίδας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΣΦΕΑ/ΣΤΕΚΙ) και Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης, γ. Έλεγχος Μονάδων Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στην Περιφέρεια και συγκεκριµένα στη Μονάδα Υποκατάστασης Κέρκυρας µε έδρα το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας, δ. Έλεγχος δειγµατοληπτικά Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Υγείας µε έδρα την Αθήνα και συγκεκριµένα: Κέντρο Πρόληψης «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ», Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης Αγωγής Υγείας Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» και ηµοτική Μονάδα Πρόληψης Κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών & AIDS µε διακριτικό τίτλο Η.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» µε έδρα την Κέρκυρα, ε. Έλεγχος του φακέλου του έργου µετεγκατάστασης της Μονάδας Υποκατάστασης από την οδό Σοφοκλέους στον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», στ. Αυτοψία στο Εξωτερικό Ιατρείου της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» για τον έλεγχο της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών ενταγµένων σε Προγράµµατα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ για την Πρόνοια και τα Ασφαλιστικά Ταµεία., ζ. Έλεγχος στην Ιδιωτική Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης Προσωπικού µε την επωνυµία IN GROUP από το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, η. ιερεύνηση καταγγελίας για τις δαπάνες φιλοξενίας αστέγων θεραπευοµένων του ΟΚΑΝΑ σε συµβεβληµένα ξενοδοχεία ιδιοκτησίας του, θ. ιερεύνηση καταγγελίας για την παράλληλη απασχόληση ασκούµενης µέσω Προγραµµάτων STAGE του ΟΑΕ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου και στη Μονάδα Υποκατάστασης Αγρινίου

4 Β.1. Επιτόπιοι έλεγχοι - Αυτοψίες: 1. Στις πραγµατοποιήθηκε η 1 η ενηµερωτική συνάντηση του Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου µε την κα Μ. Μαλλιώρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Παν/µίου Αθηνών και Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ. Παρίσταντο και οι κ. κ.. Πλατανιάς, Γενικός ιευθυντής και Κ. Παναγόπουλος, Νοµικός Σύµβουλος του ΟΚΑΝΑ. 2. Εν συνεχεία πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά πρώτων ενηµερωτικών συνεντεύξεων για την αναζήτηση στοιχείων ελέγχου µε τα ακόλουθα στελέχη του ΟΚΑΝΑ: κ.κ. Πλατανιά ηµ, Γενικό /ντή του ΟΚΑΝΑ, Κόκκορη Χρήστο, /ντή Εφαρµογής Προγραµµάτων, κα Σκουλά Ελένη Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, κα Σταθακοπούλου Ευγενία, Προϊσταµένη Τµήµατος Εφαρµογών Πρόληψης, κα ουράλα ήµητρα, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Λύκουρα Παν/τη, Προϊστάµενο Τµήµατος Συµβάσεων Προµηθειών & Υπηρεσιών, κα Κλωναράκη Μαρία, Προϊσταµένη Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγόπουλο Κυριάκο, Προϊστάµενο Νοµικής Υπηρεσίας, κα Μίχα Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Έρευνας & Αξιολόγησης, Μπάνου Χρυσούλα Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµάτων & Χρηµατοδότησης κα Τούρκα Ευγενία, υπάλληλο Μισθοδοσίας, κα Κυριανάκη Παν/τα, υπάλληλο Ταµείου, κα Κουφού Ανδριανή, υπάλληλο του Τµήµατος Οικονοµικού Ελέγχου Κέντρων Πρόληψης, Αναστασίου ηµήτριο, υπάλληλος /νσης Εφαρµογής Προγραµµάτων και κ. Ξυδιά Ευάγγελο, Προϊστάµενο Υπηρεσίας Φύλαξης Συντήρησης & Καθαριότητας. 3. Πραγµατοποιήθηκαν δύο αυτοψίες στην Β Μονάδα Υποκατάστασης Μακράς ιάρκειας (Μ.Μ..) Συντήρησης του Προγράµµατος Υποκατάστασης µε έδρα Αθήνα επί της οδού Καποδιστρίου 46, συνεργασία µε τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο κ. Κωνσταντόπουλο Κων/νο στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, Φαρµακοποιούς & Ψυχολόγους/ Θεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Γραµµατεία ). 4. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στο Κέντρο Υποδοχής, Ενηµέρωσης & Προσανατολισµού (Κ.Υ.Ε.Π.) µε έδρα την Αθήνα επί της οδού 3 ης Σεπτεµβρίου 21, συνεργασία µε την Υπεύθυνη του Κέντρου κα Θαλασσινού Θεονύµφη και στελέχη της Υπηρεσίας. 5. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Άµεσης Βοήθειας & Υποστήριξης (Μ.Α.Β.Υ.) µε έδρα την Αθήνα επί της οδού 3 ης Σεπτεµβρίου 21, συνεργασία µε την Υπεύθυνη της Μονάδας κα ρυµούση Αναστασία και στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό & Νοσηλευτικό Προσωπικό και Κοινωνιο/θεραπευτή). 6. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στον Σταθµό Φροντίδας Εξαρτηµένων Ατόµων (Σ.Φ.Ε.Α./ΣΤΕΚΙ) µε έδρα την Αθήνα επί της οδού 3 ης Σεπτεµβρίου 19 Α, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του Σταθµού κ. Πανόπουλο Αναστάσιο και στελέχη της Υπηρεσίας. 7. Τηλεφωνική Γραµµή SOS-1031, µε έδρα την Αθήνα επί της οδού 3 ης Σεπτεµβρίου 19 Α, ενηµέρωση από στελέχη της Υπηρεσίας. 8. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Α Μονάδα Βραχείας ιάρκειας (ΜΒ ) Απεξάρτησης µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Ερεσού 40, συνεργασία µε την Υπεύθυνη της Μονάδας κα Χησιµέλη Άννα, Νευρολόγο-Ψυχίατρο και στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό & Νοσηλευτικό Προσωπικό, Φαρµακοποιό και Ψυχολόγους/θεραπευτές ). 9. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Βραχείας ιάρκειας (ΜΒ ) Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά επί της οδού Νοταρά 106, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο της Μονάδας κ. Κοκκώλη Κωνσταντίνο, Ψυχίατρο και στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό, Φαρµακοποιό & Ψυχολόγους/ θεραπευτές). Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση και για τη - 4 -

5 απογευµατινή λειτουργία της Α Μονάδας Ολοκληρωµένης Θεραπείας Υποκατάστασης Πειραιά, η οποία συστεγάζεται στο ίδιο κτήριο µε την (ΜΒ ) επί της οδού Νοταρά Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Υποκατάστασης (Νοσοκοµείο ΣΩΤΗΡΙΑ) µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 152, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο της Μονάδας κ. ερµάτη Γεώργιο, Νευρολόγο Ψυχίατρο και στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό & Νοσηλευτικό Προσωπικό, Φαρµακοποιό και ψυχολόγους/ θεραπευτές ). 11. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Ε Μονάδα Υποκατάστασης Αθήνας µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Αβέρωφ 14, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο της Μονάδας κ. Κατσουλάκο Αιµίλιο, Ψυχίατρο και στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό, & Ψυχολόγους/ θεραπευτές ). 12. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στη Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης επί της οδού Σµύρνης 36 στην Αθήνα, συνεργασία µε στελέχη της Υπηρεσίας ( Ψυχολόγους, Κοινωνική Λειτουργό και Νοσηλευτική Υπηρεσία). 13. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Εφήβων Αθήνας ΑΤΡΑΠΟΣ µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Βαρβάκη 9, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο της Μονάδας κ. Γκότση Ηλία, Κοινωνιολόγο και στελέχη της Υπηρεσίας. 14. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Υποκατάστασης Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα επί της οδού Τσιριγώτη, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο της Μονάδας κ. Χαβιάρα Ιωάννη Ψυχίατρο και στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό & Ψυχολόγους/ θεραπευτές ). 15. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στη ηµοτική Μονάδα Πρόληψης Κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών & AIDS µε διακριτικό τίτλο Η.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» και έδρα την πόλη της Κέρκυρας επί της οδού Καποδιστρίου 9, συνεργασία µε στελέχη της Υπηρεσίας. 16. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στο Κέντρο Πρόληψης «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» του 1 ου ιαµερίσµατος του ήµου Αθηναίων µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Στουρνάρη 21, συνεργασία µε στελέχη της Υπηρεσίας ( Ψυχολόγους/ Θεραπευτές ). 17. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ» του Αιγινητείου Νοσοκοµείου µε έδρα την Αθήνα επί της οδού Ξενίας 20, συνεργασία µε στελέχη της Υπηρεσίας (Ιατρικό Προσωπικό & Ψυχολόγοι/Θεραπευτές, Γραµµατεία). 18. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στο Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης Αγωγής Υγείας Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» µε έδρα τον ήµο Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αθηνών 30, συνεργασία µε τον Υπεύθυνο του Κέντρου Jack Stanton και στελέχη της Υπηρεσίας Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς. 19. Πραγµατοποιήθηκε αυτοψία στην Μονάδα Υποκατάστασης Περιστερίου µε έδρα το Περιστέρι επί της οδού B. Αλεξάνδρου 105, η οποία συστεγάζεται στο Ι.Κ.Α. Περιστερίου εκ περιτροπής µε τον Σταθµό του ΕΚΑΒ και το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών. Συνεργασία µε την Υπεύθυνη της Μονάδας κα Βρυνιώτη Βαρβάρα, Ψυχίατρο, την Αναπληρώτριά της και Νοσηλευτικό προσωπικό. 20. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην Κεντρική Αποθήκη Υπουργείου Υγείας για την παραλαβή στοιχείων που σχετίζονται µε το υποκατάστατο φάρµακο της µεθαδόνης. 21. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο Εξωτερικό Ιατρείο του Ψυχιατρικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», συνεργασία µε την Αναπληρώτρια /ντρια του Ψυχιατρικού Τµήµατος κα Κ. Καρέντζου και την Νοσηλεύτρια κα Β. Αντάρα σχετικά µε την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών στους ασθενείς που είναι ενταγµένοι σε Προγράµµατα Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για την Πρόνοια και τα Ασφαλιστικά Ταµεία

6 22. Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στην /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεργασία µε τον /ντή κ. Β. Τσιτοµενέα και στελέχη του Α Τµήµατος Προγραµµατισµού & Εποπτείας. Β.2. Αιτήσεις στοιχείων ελέγχου: 1. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/14632/ έγγραφο προς τη /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητήθηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν στο σύνολο των επιχορηγήσεων (τακτικών και έκτακτων) του ΟΚΑΝΑ για τα οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010, µε επισυναπτόµενες τις σχετικές αποφάσεις. 2. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/14286/ έγγραφο προς τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού ζητήθηκαν στοιχεία για την περίοδο απασχόλησης της κας Ζ.. σε πρόγραµµα STAGE του ΟΑΕ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. 3. Με τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/15984/ έγγραφο προς ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ζητήθηκε αντίγραφο του φακέλου σύµβασης που υπεγράφη µεταξύ της ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και της «ELEMENT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών των έργων «Κατασκευή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών κτηρίου 720, 00 τ.µ. για την µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ σε χώρο του Γ.Ν.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ» και «Τµήµα κατασκευής οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών (επιφανείας κτηρίου για την µεταστέγαση της Μονάδας Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ, γέφυρα διέλευσης πεζών, περίφραξης και διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ». 4. Με τα υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ.708/09/16248/ και Φ.708/09/16249/ έγγραφα προς Ν/Α Πρέβεζας, Γ.Ν. Πρέβεζας, Μονάδα Υποκατάστασης Πρέβεζας και Ν/Α Μαγνησίας, Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», Μονάδα Υποκατάστασης Βόλου αντιστοίχως, ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά µε τις δαπάνες εργασιών περιοδικής συντήρησης ή αποκατάστασης τεχνικών προβληµάτων που έλαβαν χώρα στις εν λόγω Μονάδες Υποκατάστασης Βόλου. 5. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/14285/ έγγραφο εδόθη εντολή ελέγχου από τον γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης στο Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε αντικείµενο την διενέργεια ελέγχου στην Ανώνυµη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης Α.Ε. «IN GROUP» για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας σχετικά µε την από υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του ΟΚΑΝΑ της προαναφερόµενης εταιρείας για σε κάθε µία από τις πενήντα έξι (56) περιπτώσεις υπαλλήλων που προσελήφθησαν µέσω αυτής κατά τα έτη και 2010 και απασχολήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Μονάδες Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. 6. Με το υπ αριθµ. ΓΕ Φ. 708/10/16783/ έγγραφο προς την Γεν/κή /νση ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητήθηκε ενηµέρωση για τις αµειβόµενες Επιτροπές που συγκροτούνταν για τη χορήγηση ναρκωτικών φαρµάκων στον ΟΚΑΝΑ, και συγκεκριµένα επιτροπές παραλαβής, επιτροπές για την διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια µεθαδόνης και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή σχετικά µε το θέµα. 7. Με το υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/19646/ έγγραφο προς τον ιοικητή του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά µε τον τίτλο παραχώρησης του οικοπέδου στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκοµείου για την εκτέλεση του έργου - 6 -

7 εγκατάστασης της Μονάδας Υποκατάστασης, σχετική απόφαση.σ, και κάθε άλλη πληροφόρηση για τη χρήση γης στον συγκεκριµένο χώρο του Νοσοκοµείου, για την αδειοδότηση του έργου και των κτισµάτων του Νοσοκοµείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 8. Οι υπ αριθµ. Πρωτ. ΓΕ Φ. 708/09/ 19412/ και ΓΕ Φ. 708/09/19415/ Κλήσεις Εξέτασης Μαρτύρων. 9. Το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του ιοικητού του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» µε συνηµµένο το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». 10. Το υπ αριθµ. Πρωτ.31521/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ». 11. Το υπ αριθµ. Πρωτ. 8356/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν/Α Μαγνησίας. 12. Το υπ αριθµ. Πρωτ. 8179/ έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου Πρέβεζας. 13. Το υπ αριθµ. Πρωτ / έγγραφο του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού. 14. Το υπ αριθµ. Πρωτ. 1740/ έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας. Β.3.Προκαταρκτικά Στοιχεία Ελέγχου: Η κα Μ. Μαλιώρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Παν/µίου Αθηνών, τον Μάρτιο του 2010 αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως Προέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ, προέβη σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Οργανισµού στην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ., η οποία ολοκληρώθηκε περί τα τέλη Μαρτίου 2010 και υπεβλήθη στον Πρωθυπουργό της χώρας για την ενηµέρωσή του, καθώς και στην Επιτροπή Θεσµών & ιαφάνειας της Βουλής. Στην αποτύπωση αυτή εντοπίζονται, µεταξύ των άλλων, τα κατωτέρω στοιχεία : Ενώ λειτουργούν (24) Μονάδες Υποκατάστασης στη χώρα και ενώ έχουν κατατεθεί αιτήσεις περίπου, η συνολική συµµετοχή χρηστών στα αντίστοιχα Προγράµµατα Υποκατάστασης είναι άτοµα, απ αυτούς µόνο χρήστες παραµένουν στη Λίστα Αναµονής µε χρόνο αναµονής για την Αττική τα 6 χρόνια και 6 µήνες. Ενώ λειτουργούν τέσσερις (4) Μονάδες Εφήβων στεγνών προγραµµάτων και άλλα δύο (2) στεγνά Προγράµµατα σε συνεργασία µε τα Παν/µια Αθηνών και Θεσ/νίκης εξυπηρετούνται σ αυτά µόνο (131) άτοµα. Υποστηρικτικά στις Μονάδες Υποκαταστάσεις λειτουργούν και άλλες δοµές, όπως το Κέντρο Υποδοχής, Ενηµέρωσης & Προσανατολισµού (Κ.Υ.Ε.Π.), η Μονάδα Άµεσης Βοήθειας & Υποστήριξης (Μ.Α.Β.Υ)., ο Σταθµός Φροντίδας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΣΦΕΑ), η Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης, κ.λ.π. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να τα αντιπαραβάλει κανείς προς τον σκοπό ίδρυσης των Μονάδων Υποκατάστασης, δεδοµένου του ότι οι δοµές αυτές ιδρύθηκαν αφενός για να αποµακρύνουν τους χρήστες από τις πιάτσες και αφετέρου για να συµβάλλουν στη µείωση της εγκληµατικότητας, στον έλεγχο της εξάπλωσης των λοιµωδών νοσηµάτων, στον έλεγχο της θνησιµότητας, στον περιορισµό του κοινωνικού αποκλεισµού και στην βελτίωση της κοινωνικής επανένταξης των χρηστών. Αναφορικά µε τα οικονοµικά στοιχεία του Οργανισµού κατεγράφη στην προαναφερόµενη αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του Οργανισµού για το έτος 2010 σύνολο ανελαστικών δαπανών ( ), συσσωρεµένες οφειλές από χρήση προηγουµένων - 7 -

8 ετών ( ) και έξοδα λειτουργίας Κέντρων Πρόληψης ( ), ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 50% του απαιτούµενου προϋπολογισµού των Κέντρων Πρόληψης. Λοιπά χρέη προς τρίτους, κυρίως προµηθευτές φαρµακευτικών εταιρειών ποσό ( ) Σύνολο Χρεών προηγουµένων ετών ( ). Ο ΟΚΑΝΑ για να καλύψει το σύνολο των οικονοµικών υποχρεώσεών του για το έτος 2010 χρειάζεται το ποσό των (ανελαστικές δαπάνες και χρέη προηγουµένων ετών). Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κάλυψε µέρος των χρεών και την ετήσια χρηµατοδότηση των Κέντρων Πρόληψης µε το ποσό των και έτσι οι ανάγκες µειώθηκαν στο ποσό των Για τις τρεις κατηγορίες εργαζοµένων στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. το κόστος µισθοδοσίας για µεν τους µονίµους υπαλλήλους είναι , για τα (42) άτοµα που είχαν προσληφθεί µέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης ( ) για δε τους εργαζόµενους µε ελτία Παροχής Υπηρεσιών ( ). Η δαπάνη για την φύλαξη των Μονάδων ανέρχεται στο ποσό των κατ έτος, παρόλο που ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. διαθέτει µόνιµους υπαλλήλους Φύλαξης. Η δαπάνη για την καθαριότητα ανέρχεται στο ποσό των , παρόλο που ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει µόνιµους υπαλλήλους καθαριότητας. Σηµαντικές ήταν οι δαπάνες του Οργανισµού για την κατ οίκον χορήγηση υποκατάστατων, όπως επίσης και οι δαπάνες για την φιλοξενία άστεγων θεραπευοµένων του ΟΚΑΝΑ. Σηµαντικές ήταν οι δαπάνες του Οργανισµού για τις αµοιβές Επιτροπών από το έτος 2006 έως και την ηµεροµηνία ανάληψης των εργασιών του νέου ιοικητικού Συµβουλίου, οπότε µε απόφαση της Προέδρου δεν συνεστήθη ουδεµία αµειβόµενη επιτροπή. Σηµαντικές ήταν και οι οφειλές του ΟΚΑΝΑ προς τα ασφαλιστικά ταµεία ύψους ευρώ, ποσό το οποίο όφειλε να αποδώσει ο ΟΚΑΝΑ στο Ι.Κ.Α., αφού είχε ήδη παρακρατηθεί από την µισθοδοσία των υπαλλήλων

9 Γ. Η ιοικητική ιάρθρωση του ΟΚΑΝΑ: Ο Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών» (ΟΚΑΝΑ) ιδρύθηκε µε τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 2161/93 (Φ.Ε.Κ. 119 Α ) περί Τροποποίησης και συµπλήρωσης των διατάξεων του Ν. 1729/1987 Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 144 Α ) ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου ( Ν.Π.Ι..) µε έδρα την Αθήνα, αυτοδιοικούµενο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατ εξουσιοδότηση του ιδρυτικού νόµου εξεδόθη ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Αριθ..YΓ6/Γ.Π.οικ (Φ.Ε.Κ. Β` 1603/ ). Ο σκοπός της ίδρυσης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι: α) ο σχεδιασµός, η προώθηση, ο διυπουργικός συντονισµός και η εφαρµογή εθνικής πολιτικής σχετικά µε την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών και τη θεραπεία, την επαγγελµατική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των εξαρτηµένων από φαρµακευτικές ουσίες ατόµων β) η µελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήµατος των ναρκωτικών για τον εντοπισµό των συγκεκριµένων αιτίων που οδηγούν τα άτοµα και ιδίως τους νέους, στη λήψη ναρκωτικών, καθώς επίσης και η δηµιουργία Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης - Τράπεζας Πληροφοριών ως προς την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στη χώρα γ) η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, κατά τρόπο ενιαίο και επιστηµονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η ενθάρρυνση, ο συντονισµός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας που έχει σκοπό τη συµµετοχή στην προσπάθεια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών δ) η πρόταση και προώθηση των αναγκαίων νοµοθετικών, κοινωνικών και άλλων µέτρων για την πρόληψη και καταστολή του προβλήµατος των ναρκωτικών ε) η συνεργασία µε αντίστοιχους συντονιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισµούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισµούς, σχετικούς µε την αντιµετώπιση του όλου θέµατος, η µεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και η ενεργός συµµετοχή στις συναντήσεις που αυτοί οργανώνουν, µε στόχο την εναρµόνιση της εθνικής πολιτικής προς εκείνη των κοινοτικών και διεθνών φορέων και στ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του προβλήµατος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία των σχετικών εθνικών ερευνών και η κατάρτιση στατιστικών πινάκων µε ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υποβολή τους στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µαζί µε προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. Ο ΟΚΑΝΑ διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.), το οποίο διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελούµενο από καταξιωµένα και αναγνωρισµένα πρόσωπα του οικονοµικού και επιστηµονικού χώρου του ιδιωτικού τοµέα ή της - 9 -

10 δηµόσιας διοίκησης που µπορούν µε τις γνώσεις και την πείρα τους να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισµού. Στο επταµελές διοικητικό συµβούλιο υποχρεωτικά µετέχουν ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων (Κ.Ε..Κ.Ε.) ή οι αναπληρωτές τους. Στο.Σ. του ΟΚΑΝΑ µπορεί να συµµετέχουν και µέλη.ε.π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ειδικοτήτων σχετικών µε τη δράση και τους σκοπούς του Οργανισµού, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρ. 14 του Ν. 2530/1997 (Φ.Ε.Κ. 218 Α') και των άρθρ. 5 παρ. 11 β και 14 του Ν. 2703/1999 (Φ.Ε.Κ. 72 Α ). Ο Πρόεδρος του.σ. ορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µε πρόταση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του.σ. είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισµού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισµό. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του.σ. είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του.σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάσταση τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται µε την ίδια διαδικασία. Κατά την περίοδο του διενεργήθηκε ο τακτικός έλεγχος στου Ο.ΚΑ.ΝΑ. η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Υ1δ/Γ.Π Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 90/ τ/χ Υ.Ο...), είναι η ακόλουθη : Πρόεδρος Σ: κα Μινέρβα-Μελποµένη Μαλλιώρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε αναπληρωτή την κα Βασιλική Αρτινοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας, Αντιπρύτανη Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος Σ: κ. Κωνσταντίνος Γαζγαλίδης, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, ιευθυντής ΕΣΥ µε αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο ουζένη, Επίκουρο Καθηγητής Ψυχιατρικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Τακτικά µέλη: κα Χάιδω Σπηλιοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αναπληρωτή τον κ. Γρηγόριο Λεκάκης, Ψυχολόγος, κ. ηµήτριος Μπασούρης, Νοµικός, µε αναπληρωτή τον κ. Τιµόθεο Στραβοπόδη, Κοινωνιολόγο κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Νοµικός, µε αναπληρωτή την κα Ελένη Τσάγκαρη, Νοσηλεύτρια ΑΕΙ κ. Χρήστος Ντζούφρας, Ταξίαρχος, /ντης ιεύθυνσης ηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, Πρόεδρος ΣΟ Ν-ΕΜΠ, µε αναπληρωτή τον κ. ηµήτριο Γαλάτουλας, Αστυνοµικό /ντή, Τµηµατάρχη 3ου Τµήµατος ιεύθυνσης ηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΟ Ν-ΕΜΠ, κ. Νικήτας Κακλαµάνης, ήµαρχος Αθηναίων, Πρόεδρος ΚΕ ΚΕ µε αναπληρωτή τον κ. Κυριάκο Βιρβιδάκης, ήµαρχο Χανίων. Ως Γενικός ιευθυντής του ΟΚΑΝΑ υπηρετεί σήµερα ο κ.. Πλατανιάς, Οικονοµολόγος. Η σύνθεση του απελθόντος ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΑΝΑ, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Υ1δ/οικ Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο / ), ήταν η ακόλουθη: Πρόεδρος.Σ.: Γεώργιος Ν. Φωτεινόπουλος, Νοµικός

11 Αντιπρόεδρος.Σ.: Παναγιώτης Κανελλάκης, ικηγόρος Αναπλ.: Γεώργιος Ξεπαπαδάκος, Ελεύθερος Επαγγελµατίας Μαρία Σωτηράκου, Εκπαιδευτικός Αναπλ.: Αλέξιος Ζορµπάς, Πολιτικός Επιστήµονας Αναστασία Νταουντάκη, ηµοσιογράφος Αναπλ.: Ευφροσύνη Ζαγορίτου, ηµοσιογράφος Γεώργιος Παπουτσάκης, Ιατρός, τ. Γενικός ιευθυντής Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναπλ.: Ιωάννης Αλαµανός, Ιατρός Αδαµάντιος Σταµατάκης, Αστυνοµικός ιευθυντής, Πρόεδρος ΣΟ Ν Αναπλ.: Χρήστος Ντζούφρας, Αστυνοµικός ιευθυντής, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΟ Ν Νικήτας Κακλαµάνης, ήµαρχος Αθηναίων, Πρόεδρος ΚΕ ΚΕ Αναπλ.: Κυριάκος Βιρβιδάκης, ήµαρχος Χανίων Ως Γενικός ιευθυντής του ΟΚΑΝΑ υπηρετούσε ο κ. Ευάγγελος Αραµπατζής. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Συντονισµού για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ουσιοεξάρτησης. Ειδικότερα συντονίζει την εφαρµογή του διυπουργικού έργου ως προς την εκπόνηση, εφαρµογή και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου ράσης για την αντιµετώπιση της εξάρτησης από ουσίες. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. ακολουθεί και αξιοποιεί ιδίως τα Προγράµµατα ράσης για την καταπολέµηση των εξαρτησιογόνων ουσιών που εκάστοτε εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. και παρακολουθεί την υλοποίηση των προκριθεισών δράσεων. Στον όρο εξαρτησιογόνες ουσίες περιλαµβάνονται και αυτές που νοµίµως κυκλοφορούν και διατίθενται στο κοινό, όπως καπνός, αλκοόλ και φαρµακευτικά σκευάσµατα. Σύµφωνα µε το άρθρ. 53 του Ν. 3459/2006 είναι δυνατόν να συνιστώνται Ειδικές υπηρεσιακές µονάδες σε επίπεδο διεύθυνσης ή τµήµατος και επιστηµονικές επιτροπές στα Υπουργεία : Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, ηµόσιας Τάξης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού, οι οποίες έχουν αντικείµενο την ανελλιπή ενηµέρωση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για τις δραστηριότητες τους, την πρόταση των αναγκαίων µέτρων και την υλοποίηση τους, τη συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων και την επεξεργασία πληροφοριών που παρέχονται σε αυτές από περιφερειακές υπηρεσίες αρµοδιότητας τους, µε την επιφύλαξη της τήρησης του υπηρεσιακού και ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ατοµικών πληροφοριών. Το επίπεδο των ειδικών αυτών υπηρεσιακών µονάδων, οι αρµοδιότητες, ο τρόπος στελέχωσης τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συνεργάζεται και να υποβοηθείται συµβουλευτικά στο έργο του από συναφείς, ως προς το αντικείµενο του, επιστηµονικές επιτροπές ή επιστηµονικούς φορείς και να καταρτίζει επιστηµονικές επιτροπές µε γνωµοδοτικό χαρακτήρα. Μπορεί ιδίως να αναθέτει στους ειδικούς κατά περίπτωση επιστηµονικούς φορείς την εκτέλεση σχετικών ερευνών ή την επίλυση επιστηµονικών θεµάτων, αναλαµβάνοντας εν όλω ή εν µέρει τη χρηµατοδότηση της εν λόγω επιστηµονικής έρευνας. Επίσης αξιολογεί και συντονίζει

12 τις υπό εξέλιξη έρευνες βάσει προγραµµατισµένων στόχων. Σύµφωνα µε το άρθρ. 54 του Ν. 3459/2006 συνιστάται Επιτροπή ιυπουργικού Συντονισµού, στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι των ιευθύνσεων, Τµηµάτων ή Γραφείων που είναι αρµόδια για την εφαρµογή και παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου ράσης, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµίας & Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ικαιοσύνης, Πολιτισµού, Εµπορικής Ναυτιλίας, ηµόσιας Τάξης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι διευθυντικό στέλεχος του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Αντικείµενο της είναι ο συντονισµός και η προώθηση των αναγκαίων µέτρων, προγραµµάτων και δράσεων, εκ µέρους των συναρµόδιων Υπουργείων, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου ράσης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρµογής τους. Γ.1.Γενική /νση ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αυτοτελές Τµήµα Εξαρτησιογόνων Ουσιών Τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 3459/2006, όσο και από τις διατάξεις του άρθρ. 4, παρ. 2 τον Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Οργανισµού προβλέπεται ότι η διαχείριση των πόρων του Ο.ΚA.NA ελέγχεται κατασταλτικά από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας ( Ν. 2161/1993 άρθρ. 4 παρ. 2), ενώ µε απόφαση του Υπουργού ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διατάξεως αυτής και ειδικότερα ο τρόπος και τα όργανα ασκήσεως του ως άνω διαχειριστικού ελέγχου

13 ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΟΚΑΝΑ ιεύθυνση Σχεδιασµού Προγραµµατισµού & Αξιολόγησης ιεύθυνση Εφαρµογής Προγραµµάτων ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών Ανεξάρτητες Μονάδες Γραµµατεία Γραµµατεία Γραµµατεία Γραµµατεία Σ / ΠΡΟΕ ΡΟΥ/ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ Νοµική Υπηρεσία Τµήµα ιεθνών & ηµοσίων Σχέσεων Γραµµατεία Γενικού ιευθυντή Τµήµα Πρόληψης Τµήµα Εφαρµογών Πρόληψης Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Θεραπείας & Κοινωνικής Επανένταξης Κέντρα Υποδοχής Ενηµέρωσης & Προσανατολισµού Τµήµα Συµβάσεων Προµηθειών & Υπηρεσιών Τµήµα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Μονάδες Υποκατάστατων Τµήµα Πληροφορικής Τµήµα Έρευνας & Αξιολόγησης Μονάδες Στεγνών Προγραµµάτων Τµήµα ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Τµήµα Προγραµµάτων & Χρηµατοδότησης Μονάδες Άµεσης Βοήθειας & Υποστήριξης Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης Κεντρική Γραµµατεία Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης & Τεκµηρίωσης Υπηρεσία Συντήρησης Καθαριότητας Φύλαξης &

14 . ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ) Σύµφωνα µε το άρθρ. 46 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας το Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. διακρίνεται, αναλόγως της σχέσεως εργασίας, σε Τακτικό Προσωπικό, το οποίο προσλαµβάνεται µε σύµβαση αορίστου χρόνου πλήρους ή µερικής απασχόλησης για την κάλυψη των προβλεποµένων από τον Κανονισµό θέσεων και σε Έκτακτο Προσωπικό, το οποίο προσλαµβάνεται κατ` εξαίρεση και αφορά σε πρόσληψη ατόµων που έκαναν χρήση ναρκωτικών και εκουσίως προσήλθαν για θεραπευτική αγωγή, µετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράµµατος και σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 5 του Ν. 2161/1993 (Φ.Ε.Κ. 119, τ/χ Α ) και πρόσληψη ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Το Προσωπικό διακρίνεται, σύµφωνα µε την εκπαίδευση και τα καθήκοντά του, επιστηµονικό, διοικητικό, βοηθητικό και εθελοντικό, σύµφωνα µε το άρθρ. 5, παρ. 2 του Ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 τ/χ Α ). Ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών του, το προσωπικό κατατάσσεται στις κατηγορίες (Υ.Ε.), (.Ε.), (Τ.Ε.) και (Π.Ε.) (Υ.Α. ΓΕΟ/οικ. 63/2000, άρθρ. 1). Ο προγραµµατισµός των προσλήψεων (κατηγορίες, ειδικότητες και αριθµός προσληφθησοµένων) διενεργείται στα πλαίσια των ισχυουσών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων µέσω αποφάσεων του.σ. του Οργανισµού. Το προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου και αξιολογείται από ειδική επιτροπή του οικείου φορέα, για την απόδοση και το ήθος του, τουλάχιστον µια φορά ανά διετία. Τυχόν αρνητική κρίση αποτελεί λόγο υποχρεωτικής καταγγελίας της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή η σχέση εργασίας λύεται από την ηµέρα κοινοποίησης της έγγραφης καταγγελίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α) το όριο ηλικίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα κωλύµατα πρόσληψης, β) τα αρµόδια όργανα για την επιλογή του προσωπικού, ο τρόπος της δηµόσιας ανακοίνωσης των προσλήψεων, καθώς και η διαδικασία και η µέθοδος της αξιολόγησης για την πρόσληψη των καταλληλότερων υποψηφίων και γ) η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης των εργαζοµένων στους παραπάνω φορείς µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού αυτού. Σύµφωνα µε την περ. ι, παρ. 3 του άρθρ. 8 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ, µεταξύ των αρµοδιοτήτων του.σ. συγκαταλέγονται: «Η πρόσληψη και αξιολόγηση του προσωπικού του Οργανισµού σύµφωνα µετά οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ5γ/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 307, τ/χ Β'), όπως αυτή ισχύει». Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη Υ.Α. το προσωπικό του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, µετά από δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης. Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η επαγγελµατική επανένταξη προσώπων, τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών και εκουσίως προσήλθαν για θεραπευτική αγωγή, µετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράµµατος, είναι δυνατό να προσλαµβάνονται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρούσης, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µε δοκιµαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Μετά το πέρας της δοκιµαστικής περιόδου, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του.σ. (ύστερα από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή), λύεται η σύµβαση εργασίας τους. 14

15 Αναφορικά µε τη διαδικασία πρόσληψης προβλέπεται ότι : 1. Το Προσωπικό που προσλαµβάνεται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. πρέπει να έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, να µην έχει υπερβεί το 45ο ( προκειµένου για το επιστηµονικό προσωπικό, το 55ο) και να µην έχει κώλυµα κατά το άρθρ. 8 του Υ.Κ. (Ν. 2683/1999), µε επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρ. 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994 για τις θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού. Ειδικά για τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., και σε ό,τι αφορά πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, η άρση του ανωτέρω κωλύµατος ισχύει για το σύνολο των θέσεων. εν προσλαµβάνονται όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, κατ` αναλογία µε το άρθρ. 5 του Ν. 2683/ Προσόντα. Για τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων όλων των κατηγοριών εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.. 50/2001 (Φ.Ε.Κ Α` 39/ ), όπως ισχύει κάθε φορά. Ως πρόσθετα προσόντα συνεκτιµώνται η γνώση µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η γνώση χρήσης Η/Υ, καθώς και τυχόν προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο, σχετικό µε την προκηρυσσόµενη θέση. Με απόφαση του.σ. του φορέα, και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας, είναι δυνατό να τίθενται ειδικότερα προσόντα για την πλήρωση συγκεκριµένης θέσης. Ειδικά για το επιστηµονικό προσωπικό, λαµβάνοντας υπόψη την ειδική φύση της εργασίας στο χώρο των εξαρτήσεων και προκειµένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών στα θεραπευόµενα µέλη, τα απαιτούµενα προσόντα κάθε συγκεκριµένης θέσης που προκηρύσσεται ορίζονται κάθε φορά από το.σ. ή το Συµβούλιο ιοίκησης του φορέα ανάλογα µε το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες, µετά από σχετική, τεκµηριωµένη εισήγηση προς αυτό του Επιστηµονικού Υπευθύνου του αντιστοίχου προγράµµατος. 3.Για την πρόσληψη του προσωπικού δηµοσιεύεται Προκήρυξη στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά: 1. Ο αριθµός κατά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, το όριο ηλικίας και τα προβλεπόµενα από την παρούσα απόφαση κωλύµατα πρόσληψης. 2. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, τυχόν προηγούµενη εµπειρία, όπου απαιτείται 3. Προκειµένου περί επιστηµονικού προσωπικού τυχόν εξειδικευµένα προσόντα, όπου απαιτείται. 4. Η αίτηση των υποψηφίων συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα και από τα αντίστοιχα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τα αναφερόµενα από αυτούς προσόντα. Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας επί δύο συνεχείς ηµέρες και αναρτάται στο κατάστηµα του οικείου φορέα. Όταν η προκηρυσσόµενη θέση βρίσκεται εκτός Αθηνών, η προκήρυξη δηµοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο και σε µία τοπική εφηµερίδα. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ενός µηνός και µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών από της εποµένης της δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Σύσταση Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού: Η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού είναι πενταµελής και επικουρείται στο έργο της από τριµελή Γραµµατεία, αποτελούµενη από υπαλλήλους του φορέα. Συγκροτείται µε απόφαση του.σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής αυτής µε τους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως: α. Για τις θέσεις του ιοικητικού και λοιπού Προσωπικού, η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από το ιευθυντή της /νσης Προσωπικού Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου 15

16 Υγείας και Πρόνοιας, έναν ψυχολόγο που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας, καθώς και, για τον µεν Ο.ΚΑ.ΝΑ., από τον Γενικό ιευθυντή, το ιευθυντή της αντίστοιχης ιεύθυνσης στην οποία θα ενταχθεί ο υποψήφιος και ένα µέλος του.σ. που υποδεικνύεται από αυτό. Όταν στον φορέα δεν έχει πληρωθεί η θέση του Γενικού ιευθυντή ή του ιευθυντή της αντίστοιχης ιεύθυνσης, την προβλεπόµενη στην Επιτροπή θέση καταλαµβάνει ένα µέλος του.σ. του φορέα, που υποδεικνύεται από αυτό. β. Για τις θέσεις του Επιστηµονικού Προσωπικού (όπως αυτό ορίζεται εκάστοτε από το.σ. του φορέα ή τον Οργανισµό αυτού), η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από ένα µέλος του.σ. ή του Συµβουλίου ιοίκησης, που υποδεικνύεται από αυτό, τον /ντή της αντίστοιχης /νσης του Οργανισµού (όπου υπάρχει) ή τον /ντή Ιατρικής Υπηρεσίας για τα σχετικά προγράµµατα του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ., τον επιστηµονικό υπεύθυνο του προγράµµατος ή τµήµατος, καθώς και δύο επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους (εκ των οποίων ο ένας δραστηριοποιείται στο ευρύτερο επιστηµονικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται και ο έτερος είναι ψυχολόγος), οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Εν όψει της επιλογής των υποψηφίων, η Γραµµατεία της Επιτροπής Επιλογής προβαίνει στη συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών αυτών, καταρτίζοντας Πίνακα των Υποψηφίων που υποβάλλουν αιτήσεις εκπρόθεσµες ή που δεν πληρούν τα προσόντα της προκήρυξης καθώς και πίνακα αυτών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, τους οποίους και διαβιβάζει στην Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής αποφασίζει για την οριστικοποίηση των πινάκων αποκλεισθέντων και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην κεντρική υπηρεσία του φορέα και, εάν η θέση προορίζεται για αποκεντρωµένη υπηρεσία, και στο οικείο κατάστηµα. Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη, και µετά από εκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αυτών, καταρτίζει τον Πίνακα κατάταξής τους κατά αξιολογική σειρά και τον υποβάλλει µαζί µε το σχετικό πρακτικό στο.σ. ή το Συµβούλιο ιοίκησης του φορέα για δηµοσιοποίηση. Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στην κεντρική υπηρεσία και, προκειµένου για αποκεντρωµένη προκηρυγµένη θέση, και στο τοπικό κατάστηµα του φορέα. Υποβολή Ενστάσεων: Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της εποµένης της ανάρτησής του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το.σ. ή το Συµβούλιο ιοίκησης, το οποίο αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Κατά την εξέταση της ένστασης παρίσταται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής. Το.Σ. αποφαίνεται επί των ενστάσεων στην αµέσως επόµενη από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων συνεδρίασή του. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής οριστικοποιεί τον Πίνακα Κατάταξης και τα αρµόδια όργανα του φορέα καλούν, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, τον υποψήφιο που θα καταλάβει τη θέση να υπογράψει εντός ευλόγου χρόνου τη σχετική σύµβαση. Σε περίπτωση αρνήσεως αποδοχής της προσλήψεως από τον επιλεγέντα, τη θέση του καταλαµβάνει ο αµέσως επόµενος σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης. Ο ως άνω καταρτιζόµενος Πίνακας, κατά ειδικότητα, ισχύει για ένα έτος από της καταρτίσεώς του και µόνο για το φορέα για τον οποίο καταρτίσθηκε, η δε πρόσληψη διενεργείται σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης του πίνακα. Σε περίπτωση αποχώρησης προσληφθέντος, αυτός αντικαθίσταται από τον επόµενο εγγεγραµµένο στον ως άνω πίνακα της οικείας ειδικότητος κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν. 16

17 Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Σύµφωνα µε την περ. ιστ, παρ. 2 του άρθρου 14 του N. 2190/1994 (ΦΕΚ (Α/28/ ), όπως ισχύει, «Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.,», εξαιρείται από το σύστηµα προσλήψεων του Ν. 2190/94. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 10 του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40 τ/χα ) περί «Μείωσης αποδοχών Έκτακτη Οικονοµική Εισφορά Περιορισµός Προσλήψεων, Φ.Π.Α. & λοιπά φορολογικά θέµατα» Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010, προβλέφθηκε : Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). Για το ίδιο έτος, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισµοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι τοµείς: «α) υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειµένου για προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε. Κ. 37 Α), της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και λοιπό θεραπευτικό προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων και αποθεραπευµένων πρώην τοξικοµανών.» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 της παρ. 1 του Ν. 3868/2010 «Περί αναβάθµισης του ΕΣΥ, θέµατα Πρόνοιας, απαγόρευση καπνίσµατος κ.λ.π» προβλέφθηκε: «Στη διάταξη του άρθρ. 1 του Ν. 3812/2009 (Φ. Ε.Κ. 234 Α ) µε την οποία τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και ειδικότερα στην περίπτωση ιστ` της παραγράφου 2 προστίθεται µετά τη λέξη «(ΟΚΑΝΑ)» η φράση «καθώς και το προσωπικό των µονάδων απεξάρτησης» και το τελευταίο εδάφιο επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «.. καθώς και κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράµµατα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην τοξικοµανείς, καθώς και πληρωµάτων του Ε.Κ.Α. Β.». Ε.1. Προκηρύξεις Προσλήψεων Προσωπικού χρονικής περιόδου Με την υπ αριθµ. 190/ απόφαση προκηρύχθηκαν (71) θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου επιστηµονικού & θεραπευτικού και του κλάδου διοικητικού & λοιπού προσωπικού για την στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισµού και συγκεκριµένα : για την Αθήνα (64) για απογευµατινό ωράριο και (7) για πρωινό ωράριο. Η τελική επιλογή θα γίνει από 5µελή επιτροπή ύστερα από συνέντευξη. 2. Με την υπ αριθµ. 172/ απόφαση Ο.ΚΑ.ΝΑ. προκηρύχτηκαν (79) θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου επιστηµονικού & θεραπευτικού και του κλάδου διοικητικού & λοιπού προσωπικού για την στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισµού και συγκεκριµένα : για την Αττική (14), Θεσ/νίκη (17), Λαµία (1), Χαλκίδα (1), Λιβαδειά (2),Αγρινίου (4), Πάτρας- Ρίου ( 8), Χανίων (4), Ρόδου ( 4), Πρέβεζας( 8), Καβάλας (8). Η τελική επιλογή θα γίνει από 5µελή επιτροπή ύστερα από συνέντευξη. 17

18 3. Με την υπ αριθµ. 194/ απόφαση Ο.ΚΑ.ΝΑ. επαναπροκηρύχτηκαν (3) θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου επιστηµονικού & θεραπευτικού ( Νοσηλευτές ) για την στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισµού στη Ρόδο. Η τελική επιλογή θα γίνει από 5µελή επιτροπή ύστερα από συνέντευξη. 4. Με την υπ αριθµ. 195/ απόφαση Ο.ΚΑ.ΝΑ. επαναπροκηρύχτηκαν (12) θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου επιστηµονικού & θεραπευτικού για την στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισµού και συγκεκριµένα: στην Αττική (8) για απογευµατινό ωράριο, στα Χανιά (1), στην Καβάλα ( 1) και (2) στην Πρέβεζα. Η τελική επιλογή θα γίνει από 5µελή επιτροπή ύστερα από συνέντευξη. 5. Με την υπ αριθµ. 196/ απόφαση Ο.ΚΑ.ΝΑ. επαναπροκηρύχτηκαν (3) θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου επιστηµονικού & θεραπευτικού για την στελέχωση Υπηρεσιών του Οργανισµού στην Πάτρα-Ρίο. Η τελική επιλογή θα γίνει από 5µελή επιτροπή ύστερα από συνέντευξη. 6. Με την υπ αριθµ. 279/ Προκήρυξη για την θέση Γενικού ιευθυντή προσελήφθη (1) υπάλληλος κατά το έτος Με την υπ αριθµ. 296/ προκηρύχθηκαν οι κατωτέρω θέσεις: Μονάδα Υποκατάστασης Πρέβεζας: Νοσηλευτικό Προσωπικό (ΤΕ) : (2) Μονάδα Υποκατάστασης Κατερίνης : Ιατρικό Προσωπικό ( ΠΕ) : (2) Μονάδα Υποκατάστασης Λάρισας : Ιατρικό Προσωπικό ( ΠΕ) : (2) Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων Αγρινίου: Ιατρικό Προσωπικό (1) Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων Λιβαδειάς: Ιατρικό Προσωπικό (1) Θεραπευτική Μονάδα Ρόδου: Ιατρικό Προσωπικό (1) Μονάδα Υποκατάστασης Κέρκυρας : Ιατρικό Προσωπικό (1) : Νοσηλευτικό Προσωπικό (ΤΕ) : 3 Μονάδα Υποκατάστασης Ηρακλείου: Ιατρικό Προσωπικό (1) : Νοσηλευτικό Προσωπικό (ΤΕ) : 4 8. Με την υπ αριθµ. 297/ προκηρύχθηκαν οι κατωτέρω θέσεις: Μονάδα Υποκατάστασης Βόλου: Ιατρικό Προσωπικό (2) : Νοσηλευτικό Προσωπικό (ΤΕ) :3 9. Με την υπ αριθµ. 298/ προκηρύχθηκαν οι κατωτέρω θέσεις: Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων Λαµίας: Ιατρικό Προσωπικό (1) Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπηρετούσαν κατά την περίοδο του ελέγχου (620) µόνιµοι υπάλληλοι µε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κατά κατηγορία και ειδικότητα έτους

19 ΣΤ. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΣΤ.1. Προσλήψεις Προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Μονάδες Υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. µέσω Ιδιωτικών εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης Προσωπικού. Η περίπτωση πρόσληψης προσωπικού µέσω της εταιρείας µε την επωνυµία «IN GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Ε.». Με τα υπ αριθµ. Πρωτ / , 11667/ και 11168/ έγγραφα του Τµήµατος ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ( Υπεύθυνη κα Ε. Σ.) προς τις εταιρείες MANPOWER TEAM A.E., IN GROUP και ADECCO HR A.A. αντιστοίχως ζητήθηκαν να υποβληθούν προσφορές εντός (5) ηµερών στον Οργανισµό για την πρόσληψη τριών (3) διοικητικών υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης για πενθήµερη εργασία. Οι εταιρείες MANPOWER TEAM A.E., IN GROUP και ADECCO HR A.A.κατέθεσαν προσφορές µε προµήθεια για τις υπηρεσίες τους 8%, και 6%, 10% συν Φ.Π.Α. αντιστοίχως. Σύµφωνα µε το Απόσπασµα Πρακτικού της 9 ης Συνεδρίασης του.σ.του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ( ) µε θέµα επιλογή εταιρείας που κατέχει ειδική άδεια προσωρινής απασχόλησης, κατόπιν εισήγησης του Γεν/κού /ντή Ε.Α. µε αριθµ. Πρωτ / , προκειµένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Οργανισµού υπεβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές από ειδικευµένες εταιρείες. Κατόπιν τούτου το.σ. αποφασίζει οµόφωνα την συνεργασία µε την εταιρεία IN GROUP, η οποία υπέβαλλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά και κατέχει την ειδική άδεια για να διαθέσει στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. το απαραίτητο προσωπικό. Με την από Σύµβαση Πλαίσιο για τη ιάθεση Προσωπικού, που υπογράφηκε µεταξύ του Ν.Π.Ι.. ΟΚΑΝΑ ως ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ και της Ανώνυµης Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης µε την επωνυµία «IN GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «IN GROUP», ως ΑΜΕΣΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ, συµφωνήθηκε η διάθεση από την προαναφερόµενη εταιρεία προσωπικού προς τον ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΟΚΑΝΑ για ορισµένο χρόνο για την κάλυψη, παροδικών, εκτάκτων, άµεσων, επειγουσών ή εποχιακών αναγκών του τελευταίου. Η διάθεση του Προσωπικού δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες και θα µπορεί να ανανεώνεται για επιπλέον οκτώ (8) µήνες, κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. Στο αντικείµενο της εν λόγω συµβάσεως αναφέρονται ενδεικτικά οι ειδικότητες του διατιθέµενου προσωπικού ως εξής: υπάλληλος γραφείου, νοσηλευτής, λογιστής κ.λ.π. Οι µικτές αποδοχές των εργαζοµένων συµφωνήθηκε να καθορίζονται από τον ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (ΟΚΑΝΑ) σύµφωνα µε την Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων του ΟΚΑΝΑ, ενώ η αµοιβή της «IN GROUP» καθορίστηκε σε ποσοστό 6% επί του εκάστοτε µηνιαίου κόστους µισθοδοσίας (µικτές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές ασφαλιστικών ταµείων). Το συνολικά προκύπτον ποσό θα προσαυξάνεται µε τον νόµιµο Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΕΜΜΕΣΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (ΟΚΑΝΑ). 19

20 Κατά τον χρόνο υπογραφής της συµβάσεως ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρ. 20 του Ν. 2956/2001, το οποίο τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρ. 17 του Ν. 3899/2010. Από τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. σχετικά µε την απασχόληση εργαζοµένων που είχαν διατεθεί από την ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «IN GROUP Α.Ε.» προέκυψαν τα ακόλουθα: Οι συνολικά (74) εργαζόµενοι που απασχολήθηκαν από το έτος 2007 έως και τις ήσαν ανά ειδικότητα : Συγκεντρωτικός Πίνακας Συνεργαζοµένων µε τον ΟΚΑΝΑ µέσω της «IN GROUP Α.Ε.» Ειδικότητα Αριθµός Υπαλλήλων Υπάλληλος Γραφείου 27 ιοικητικός Υπάλληλος 4 Θεραπευτής 1 Φαρµακοποιός 3 Βοηθός Νοσηλεύτρια 12 Νοσηλευτής/τρια 15 Κοινωνιολόγος 3 Ψυχολόγος 4 Κοινωνικός Λειτουργός 4 Στατιστικολόγος 1 Σύνολο 74 Το ανωτέρω προσωπικό απασχολήθηκε στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Οργανισµού, στο ΕΚΚΕΕ Αθήνας και Θεσ/νίκης, στον ΣΦΕΑ και στις Μονάδες Υποκατάστασης Θεσ/νίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Ρίου, Αγρινίου, Βόλου. Από τα στοιχεία του ανωτέρω Συγκεντρωτικού Πίνακα συνεργαζοµένων του ΟΚΑΝΑ µέσω της Ιδιωτικής Εταιρείας «IN GROUP Α.Ε.» και τα στοιχεία του Αναλυτικού ανά περίπτωση Πίνακα 1. που επισυνάπτεται, εντοπίζονται, µεταξύ των άλλων, ανανεώσεις συνεργασίας εντός του έτους 2010 σε δέκα (10) περιπτώσεις. Εξ αυτών οι τρεις (3) κατωτέρω περιπτώσεις ανανέωσης συµβάσεων συνεργασίας έγιναν από την σηµερινή ιοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. κατ εφαρµογή όµως της από Σύµβασης Πλαίσιο για τη ιάθεση Προσωπικού µε την «IN GROUP Α.Ε.», ως ακολούθως: 1. Στο διάστηµα από έως ανανεώθηκε για ένα επιπλέον οκτάµηνο η σύµβαση Φαρµακοποιού της Ε Μονάδας Υποκατάστασης Θεσ/νίκης. 2. Στο διάστηµα έως ανανεώθηκε για δύο µήνες η σύµβαση µίας Νοσηλεύτριας και µιας Κοινωνιολόγου στη Μονάδα Υποκατάστασης Πρέβεζας, που είχαν απασχοληθεί για ένα οκτάµηνο στη Μονάδα. Στο τέλος του έτους 2010 είχε λήξει η συνεργασία του ΟΚΑΝΑ µε την «IN GROUP Α.Ε.». 20

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ Α. Κεφάλαιο Πρώτο Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Μ.Κ.Ε. Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα