Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

2 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΤΟΥΛΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 Ιουνίου 1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Άγιοι Ανάργυροι Αττικής Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Καραϊσκάκη 41, Πετρούπολη, Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στεφ. Δέλτα 8, Κηφισιά, ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: , FAX: Τίτλοι Σπουδών-Εξειδικεύσεις 1993 ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ από το Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1997 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Master) στον τοµέα Βιοµηχανικής Χηµείας του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τίτλο «Προσρόφηση Cu και εκρόφηση Ca, Mg, Mn, Zn από τον καολινίτη» 2003 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ στον Τοµέα Βιοµηχανικής Χηµείας του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τίτλο «Προσρόφηση βαρέων µετάλλων από ανόργανα κολλοειδή (ζεόλιθοι)». Σήµερα Παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Διαχείριση Αποβλήτων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 9-20 Φεβρουαρίου 2015 International Technical Workshop 2 nd Remote Sensing Technologies in Cultural Heritage (RESTeCH II) Ξένες γλώσσες Αγγλικά : Πολύ καλά (επίπεδο Lower) Γερµανικά : δίπλωµα Mittelstufe Επαγγελµατικές θέσεις Οκτώβριος 2014-σήµερα: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), Τµήµα Φυτοπαθολογίας, Εργαστήριο Μη Παρασιτικών Ασθενειών Σεπτέµβριος 2014: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών. 2

3 Κύριες δραστηριότητες, θέσεις ευθύνης και ερευνητική εµπειρία 1. Απασχόληση ως παρασκευάστρια και στη συνέχεια (µετά την απόκτηση του Πτυχίου Χηµείας) ως ΠΕ Χηµικός στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (ΙΕΑ) του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). 2. Θέση ΠΕ Χηµικού (1/10/ /9/2014) στο ΙΕΑ. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µε νοµοθετική ρύθµιση συγχωνεύτηκε µε δύο ακόµη φορείς του ΥΠΑΑΤ στον καινούριο οργανισµό (ΝΠΙΔ) µε όνοµα : Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). 3. Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας του διαπιστευµένου κατά ISO εργαστηρίου εδαφολογικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών από το 2007 έως το Εσωτερική Επιθεωρήτρια του Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας του Εργαστηρίου Εδαφολογικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών (από 1/2012). 5. Ερευνήτρια Β και Προϊσταµένη του Εργαστηρίου Μη Παρασιτικών Ασθενειών του Τµήµατος Φυτοπαθολογίας του ΜΦΙ. 6. Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας στο ΜΦΙ σύµφωνα µε το ISO 9001:2008 Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Ενδιαφέροντα Διαχείριση αποβλήτων, κοµποστοποίηση, επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων στη γεωργία Προστασία και βελτίωση εδάφους, τεχνολογίες αποκατάστασης εδάφους, ρύπανση εδάφους, χαρακτηρισµός και µοντελοποίηση διασποράς βαρέων µετάλλων και θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, διαχείριση εδάφους. Αειφόρος γεωργία, Αειφορία Μεσογειακών αγροτικών συστηµάτων. Ερηµοποίηση στη Μεσόγειο, µέτρα αντιµετώπισης. Ευρωπαϊκή πολιτική (απόβλητα, έδαφος, νερό). Ρύπανση νερού, καθαρισµός νερού µε χρήση φυσικών ιονανταλλακτών Φυσικοχηµικές ιδιότητες φυσικών ζεόλιθων, αργιλικών ορυκτών, και οξειδίων Al/Fe, σύνθεση, χαρακτηρισµός και ενεργοποίηση πυριτικών υποστρωµάτων µε σκοπό την αύξηση της προσροφητικής ικανότητάς τους. Προσρόφηση/εκρόφηση βαρέων µετάλλων και ανόργανων θρεπτικών σε διάφορους τύπους εδάφους, πυριτικών ορυκτών, φυσικών ζεόλιθων. Αναλύσεις δειγµάτων εδάφους, νερού και φυτικών ιστών. Χρήση AA-φλόγα/φούρνο γραφίτη, ICP, Ιοντική Χρωµατογραφία, FT-IR, φωτόµετρο UV/Vis, φλογοφωτόµετρο, αναλυτές TOC, BOD, COD. Προγράµµατα Συντονίστρια και Επιστηµονική Υπεύθυνη των έργων: Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων εδαφών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού (Pistachia vera L.)-AGROSTRAT (LIFE+ ENV/GR/951) µε προϋπολογισµό και διάρκεια 4 χρόνια ( ). Στο έργο συµµετέχουν επίσης το Πολυτεχνείο Κρήτης και το το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (http://www.agrostrat.gr). 3

4 Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία της ποιότητας των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στην περιοχή της Μεσογείου-PROSODOL (LIFE+ ENV/GR/000280) µε προϋπολογισµό και διάρκεια 4 χρόνια ( ). Στο έργο συµµετέχουν επίσης το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, ένα ερευνητικό ίδρυµα από την Ιταλία και ένα από την Ισπανία (http://www.prosodol.gr). Το έργο PROSODOL αξιολογήθηκε και κατατάχθηκε στη λίστα των καλύτερων έργων της Ευρώπης για το έτος Mέλος της επιστηµονικής οµάδας των έργων: Ολοκληρωµένες τεχνολoγίες Γεωπληροφορικής για την παρακολούθηση της ρύπανσης του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων, ( ), Πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ. Ανάπτυξη καλλιεργητικών πρακτικών µε χρήση ανακυκλωµένων αποβλήτων κατάλληλες για εντατικά καλλιεργούµενες Μεσογειακές περιοχές, οι οποίες αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης-aridwaste, ID 495, πρόγραµµα ΑRΙΜnet, (http://www.aridwaste.gr). Εφαρµογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκοµία µε στόχο τον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή στις νέες κλιµατικές συνθήκες-οlive-clima, ( , LIFE+ ENV/GR/942 (http://oliveclima.eu). Πρόγραµµα ENVIREG : Μελέτες, αναλύσεις του εδάφους, τεχνική βοήθεια, διάδοση γεωργικών πληροφοριών και σχέδια επίδειξης που αφορούν τη χρησιµοποίηση για γεωργικούς σκοπούς υλικού και ιλύων καθαρισµού αστικής προέλευσης. Aξιοποίηση των υποπροϊόντων εργοστασίου χηµικής αποχνόωσης βαµβακόσπορου στη βελτίωση παθογενών εδαφών (ασβεστούχων-νατριούχων). ΔΗΜΗΤΡΑ Κωδ. Συµβολαίου : VII/14-16/4/97. Έλεγχος εφαρµογής και συγκριτικής αξιολόγησης του προγράµµατος Bιολογική Γεωργία. Μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογικής διαδικασίας για βιοµηχανική παραγωγή οργανικών φιλικών προς το περιβάλλον λιπασµάτων χρησιµοποιώντας ενεργοποιηµένες οργανογενείς πρώτες ύλες. ΕΠΕ. Μέτρο 4.1. Κωδ, έργου Κωδ. Συµβολαίου 646/ Διδακτική Εµπειρία Διδασκαλία κατά το θερινό εξάµηνο στο Ι.Ε.Κ. Αχαρνών των µαθηµάτων «Βιοχηµεία» και «Γενική Χηµεία ΙΙ» Επιστηµονική Συνεργάτης στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας και διδασκαλία του µαθήµατος «Γεωργική Χηµεία» Επιστηµονική Συνεργάτης στο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας και διδασκαλία του µαθήµατος «Ανόργανη Χηµεία Εργαστηριακές ασκήσεις» Επιστηµονική Συνεργάτης στο Τµήµα Γεωργίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και διδασκαλία του µαθήµατος «Εδαφολογία Εργαστηριακές ασκήσεις» Οκτώβριος 2014 Τριήµερο σεµινάριο στο Πανεπιστήµιο John Paul II Catholic University 4

5 στο Λούµπλιν της Πολωνίας σε µεταδιδακτορικούς φοιτητές µε θέµα Ευρωπαϊκή αγροτική και περιβαλλοντική πολιτική και αειφόρος διαχείριση εδάφους και αποβλήτων Δηµοσιεύσεις Συγγραφικό έργο, διεθνώς αναγνωρισµένο, το οποίο περιλαµβάνει 35 άρθρα σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά, 4 άρθρα σε ελληνικά περιοδικά µε κριτές, 48 παρουσιάσεις, οµιλίες και εργασίες στα πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία και περισσότερες από 400 ετεροαναφορές στο Science Citation Index. Α. Δηµοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους περιοδικά (µε κριτές) 1. Ioannou A., Doula M., Dimirkou A., Papadopoulos P «Interfacial polarization in solids» Chimika Chronika, New Series, 22: Dimirkou A., Mitsios J., Ioannou A., Paschalidis Ch., Doula M «Kinetic study of phosphorous desorption by Alfisols and Entisols» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 24(9&10) : Doula M., Ioannou A., Dimirkou A., Mitsios J «Potassium sorption by Calciumbentonite (Ca-b)» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25(9&10) : Ioannou A., Dimirkou A., Mitsios J. Doula M «Kinetics of potassium adsorption by Alfisols of Greece» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25(9&10) : Ioannou A., Dimirkou A., Doula M., Paschalidis Ch «Kinetics of potassium desorption by Alfisols of Greece» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25(9&10) : Dimirkou A., Ioannou A., Mitsios J., Doula M., Deligianni Ch «Kinetics of potassium adsorption by Entisols of Greece» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25(9&10) : Mitsios J., Dimirkou A., Ioannou A., Paschalidis Ch., Doula M «The sorption isotherms of potassium» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25(9&10) : Ioannou A., Dimirkou A., Doula M «Phosphate sorption by Ca-bentonite as described by commonly used isotherms» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25(13&14): Doula M., Ioannou A., Dimirkou A «Potassium exchange from soil» Chimika Chronika, New Series, 23: Dimirkou A., Ioannou A., Doula M., Deligianni Ch «Kinetics of potassium adsorption by Entisols (as described by two mathematical model)» Chimika Chronika, New Series, 23: Doula M., Ioannou A., Dimirkou A «Thermodynamics of potassium exchange by Calcium-bentonite» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26(9&10) : Dimirkou A., Doula M., Ioannou A «The use of two models to describe the adsorption of potassium by Alfisols» Chimika Chronika, New Series, 24 ; Doula M., Ioannou A., Dimirkou A «Thermodynamics of phosphate adsorptiondesorption by Alfisols, Entisols, Vertisols and Inceptisol» Commun. Soil Sci. Plant Anal. 27(5&8) : Doula M., Dimirkou A., Ioannou A «Potassium sorption by Ca-bentonite (Commonly used isotherms)». Commun. Soil Sci. Plant Anal. 27(5&8) :

6 15. Doula M., Ioannou A., Dimirkou A «Influence of ionic strength and ph on Cu 2+ adsorption and on Mg 2+, Ca 2+, Mn 2+, Zn 2+ release by kaolinite» Agrochimica 43(5-6): Doula M., Ioannou A., Dimirkou A «Application of four layer model to describe Hematite, Kaolinite and Kaolinite-Hematite system (k-h) surfaces» Acta Agronomica Hungarica, 48(4): Doula M., Ioannou A., Dimirkou A «Thermodynamics of copper adsorptiondesorption by Ca-kaolinite» Adsorption, 6: Doula M., Ioannou A., Dimirkou A «Copper adsorption and Si, Al, Ca, Mg and Na release from Clinoptilolite» J. Colloid & Interf. Sci., 245 Vol. 2, Dimirkou. Α.,Ioannou Α., Doula Μ., 2002 «Preparation, Characterization and Sorption properties for phosphates of Hematite, Bentonite and Bentonite-Hematite system» Advances in Colloid and Interface Science, 97, Doula K. M., Ioannou A., 2003, «The effect of electrolyte anion on Cu adsorptiondesorption by clinoptilolite», Microporous and Mesoporous Materials, 58/2, Doula K. M. 2006, Removal of Mn 2+ ions from drinking water by using Clinoptilolite and a Clinoptilolite-Fe oxide system. Water Research, 40, Doula K. M. 2007, Synthesis of a Clinoptilolite-Fe system with high Cu sorption capacity. Chemosphere, 67, Doula K. M., Dimirkou A An EPR study of Cu adsorption by Clinoptilolite from Cl -, NO 3 - and SO 4 2- solutions. Journal of Porous Materials,15, Doula K. M., Dimirkou A Use of an Iron-overexchanged Clinoptilolite for the removal of Cu 2+ ions from drinking water. Journal of Hazardous Materials 151, Dimirkou A., Doula M.K Use of Clinoptilolite and of a Fe-overexchanged Clinoptilolite in Zn 2+ and Mn 2+ removal from drinking water. Desalination, 224, Doula, M.K Simultaneous removal of Cu, Mn and Zn from drinking water with the use of clinoptilolite and its Fe-modified form. Water Research, 43, Inglezakis V.J., Doula, M.K., Aggelatou, V, Zorpas, A.A Removal of iron and manganese from underground water by use of natural minerals in batch mode treatment. Desalination and Water Treatment, 18, Kavvadias, V., Doula, M., Komnitsas, K., Liakopoulou, N Disposal of olive oil mill wastes in evaporation ponds: Effects on soil properties. Journal of Hazardous Materials, 182, Komnitsas, K., Zaharaki, D., Doula, M., Kavvadias, V Origin of recalcitrant heavy metals present in olive mill wastewater evaporation ponds and nearby agricultural soils» Environmental Forensics, 12, Doula, M.K., Elaiopoulos, K., Kavvadias, V.A., Mavraganis, V Use of Clinoptilolite to improve and protect soil quality from the disposal of Olive Oil Mills Wastes. Journal of Hazardous Materials, , Inglezakis, V.J., Moreno, J.L., Doula, M.K Olive oil waste management EU legislation: Current situation and policy recommendations. International Journal of Chemical and Environmental Engineering Systems, 3(2), Doula, M.K. Kavvadias, V. Elaiopoulos, K Proposed soil indicators for Olive Mill Waste (OMW) disposal areas. Water, Air & Soil Pollution, 224,

7 33. Komnitsas, K., Modis, K. Doula, M., Kavvadias, V., Sideri, D., Zaharaki, D Geostatistical estimation of risk for soil and water in the vicinity of olive oil mill wasteater disposal sites. Desalination and Water Treatment, 1-14 (doi: / ) 34. Kavvadias, V., Doula, M.K., Theocharopoulos S Long-term effects of olive oil mill wastes waters. Environmental Forensics, 15: Kavvadias, V. Papadopoulou, M. Doula M. K., Theocharopoulos, S., Olive mill waste waters application on soil: soil chemical and microbial properties and their relationships. Soil Research (υπό δηµοσίευση) Β. Εργασίες-ανακοινώσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων 1. Δηµήρκου Α., Ιωάννου Α, Ντούλα Μ. «Ο ρόλος της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των Βιοπολυµερών» Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Χηµείας Ελλάδας - Κύπρου, Λευκωσία, 30 Σεπτ.- 4 Οκτ , σελ Δηµήρκου Α, Ιωάννου Α, Παπαδόπουλος Α., Ντούλα Μ. «Μελέτη της κινητικής της εκρόφησης του φωσφόρου από ελληνικά εδάφη, τύπου Alfisol. 1. Typic Rodoxeralf» Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Χηµείας Ελλάδας - Κύπρου, Λευκωσία, 30 Σεπτ.- 4 Οκτ , σελ Δηµήρκου Α, Ιωάννου Α, Παπαδόπουλος Α., Ντούλα Μ. «Μελέτη της κινητικής της εκρόφησης του φωσφόρου από ελληνικά εδάφη, τύπου Alfisol. 2. Aquic Haploxeralf» Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Χηµείας Ελλάδας - Κύπρου, Λευκωσία, 30 Σεπτ.- 4 Οκτ , σελ Ιωάννου Α., Δηµήρκου Α., Ντούλα Μ. «Ηχοµονωτικά υλικά» Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Χηµείας Ελλάδας - Κύπρου, Λευκωσία, 30 Σεπτ.- 4 Οκτ , σελ Doula M., Ioannou A., Dimirkou A. «Thermodynamics of potassium sorption by Calciumbentonite» Proceedings of 3 rd European Society for Agronomy, Padova, Italy, September 1994, p Dimirkou A., Ioannou A., Doula M. «Temperature influence on potassium sorption isotherms» Proceedings of 3 rd European Society for Agronomy, Padova, Italy, September 1994, p Ioannou A., Kallianou Ch., Dimirkou A., Doula M. «Desorption study of phosphorous from calcium bentonite-iron (Ca-b-Fe)» Proceedings of 3 rd European Society for Agronomy, Padova, Italy, September 1994, p Ντούλα Μ., Ιωάννου Α., Δηµήρκου Α. «Προτεινόµενο µοντέλο για την περιγραφή της κινητικής της προσρόφησης του καλίου από τον Ca-µπεντονίτη» 5 ο Εδαφολογικό Συνέδριο, Μαΐου 1994, Ξάνθη, σελ Ντούλα Μ., Δηµήρκου Α., Ιωάννου Α. «Κάδµιο - Ιδιότητες και συµπεριφορά στα εδάφη» 5 ο Εδαφολογικό Συνέδριο, Μαΐου 1994, Ξάνθη, σελ Ιωάννου Α., Δηµήρκου Α., Ντούλα Μ., Δεληγιάννη Χ. «Μελέτη της κινητικής του καλίου σε εδάφη τύπου Entisol» 5 ο Εδαφολογικό Συνέδριο, Μαΐου 1994, Ξάνθη, σελ Δηµήρκου Α., Ιωάννου Α., Ντούλα Μ., Δεληγιάννη Χ. «Μελέτη της προσρόφησης και εκρόφησης του φωσφόρου από βασικές κατηγορίες ελληνικών εδαφών» 5 ο Εδαφολογικό Συνέδριο, Μαΐου 1994, Ξάνθη, σελ

8 12.Ντούλα Μ., Δηµήρκου Α., Ιωάννου Α. «Επίδραση του ph στην κινητική προσρόφησης του καλίου από εδάφη τύπου Alfisol-Haploxeralfs.» Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χηµείας Χηµεία και Οικονοµική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκη, 6-10 Δεκεµβρίου 1994, σελ Ντούλα Μ., Ιωάννου Α., Δηµήρκου Α. «Επίδραση του ph στην κινητική προσρόφησης του καλίου από τον ασβεστωµένο-µπεντονίτη (Ca-b)» Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χηµείας Χηµεία και Οικονοµική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκη, 6-10 Δεκεµβρίου 1994, σελ Ιωάννου Α., Δηµήρκου Α., Ντούλα Μ. «Συµπεριφορά του ασβεστωµένου-µπεντονίτη (Ca-b) στην προσρόφηση του φωσφόρου» Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χηµείας Χηµεία και Οικονοµική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκη, 6-10 Δεκεµβρίου 1994, σελ Δηµήρκου Α., Ιωάννου Α., Ντούλα Μ. «Μελέτη της κινητικής προσρόφησης του φωσφόρου από εδάφη τύπου Inceptisol και Vertisol» Πρακτικά 15 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χηµείας Χηµεία και Οικονοµική Ανάπτυξη Θεσσαλονίκη, 6-10 Δεκεµβρίου 1994, σελ Ντούλα Μ., Ιωάννου Α., «Προσρόφηση Cu από τον καολινίτη», Πρακτικά 17 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χηµείας Η Χηµεία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα, Πάτρα 1-5 Δεκεµβρίου 1996, σελ Doula, M. K., Dimirkou, A. A simple and low cost method for the synthesis of a Feoverexchanged Clinoptilolite, suitable for the removal of heavy metals from drinking water. Proceedings of AQUA 2006, Athens, Greece, November Dimirkou, A., Doula M.K. Use of Clinoptilolite and of a Fe-overexchanged clinoptilolite in Zn 2+ and Mn 2+ removal from drinking water. Proceedings of AQUA 2006, Athens, Greece, November Doula M., Kavvadias, V. Theocharopoulos S., Kouloumbis P., Ikonomou, D., Arapoglou D. Environmental impacts relative to soil quality caused from the disposal of olive oil mills wastes. Case study : A municipality in Crete, Greece. AMIREG 2009 : Advances in Resources & Hazardous Wastes Management towards Sustainable Development, 3 rd International Conference, 7-9 September, Athens, Greece. 20. V. Kavvadias, A. Sarris, M. Doula, D. Zaharaki, S. Theocharopoulos, K. Komnitsas "Soil Quality Monitoring in Olive Oil Mill Waste Disposal Sites" Proceedings of the 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 5-8 October, 2010, Chania-Crete, Greece, pp M. Doula, K. Elaiopoulos, V. Kavvadias, V. Mavraganis "Use of Clinoptilolite to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills wastes" Proceedings of the 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, 5-8 October, 2010, Chania-Crete, Greece, pp D. Arapoglou, M. Doula, V. Kavvadias, D. Ikonomou, S. Theocharopoulos, P. Tountas "Monitoring of Phenols concentration in soil of olive oil mill waste disposal sites" Proceedings of the 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management,, 5-8 October, 2010, Chania-Crete, Greece, pp Doula M.K., Kavvadias, V., Theocharopoulos, S., Elaiopoulos, K. Use of clinoptilolite for soil improvement at olive oil mills wastes disposal areas. Proceedings of ATHENS 2012, International Conference on Sustainable Solid Waste Management, June 2012, Athens, Greece. 8

9 24. Inglezakis, V.J., Moreno, J.L., Doula, M.K. Implications and complications arising from the EU legislation on the management of olive oil waste. Proceedings of ATHENS 2012, International Conference on Sustainable Solid Waste Management, June 2012, Athens, Greece. 25. Doula M.K., Theocharopoulos, S., Kavvadias, V., Lolos, P. Disposal of olive oil mills wastes in evaporation ponds: a serious threat for soil quality. Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, September, 2012, Chania-Crete, Greece. 26. Chliaoutakis, A., Kydonakis, A., Doula, M. K, Kavvadias,V., Sarris, A., Theocharopoulos, S. Proposed tool for soil monitoring for olive oil mills wastes disposal areas. Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, September, 2012, Chania-Crete, Greece. 27. Moreno, J.L, Doula, M.K, Sánchez-Moreno, M.A., García, C., Kavvadias, V., Theocharopoulos, S. Implementation of bioremediation technology to olive oil mill waste disposal area. Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, September, 2012, Chania-Crete, Greece. 28. Kavvadias, V., Papadopoulou, M., Doula, M.K., Theocharopoulos, S. Olive mill waste application on soil: effect on soil microbial activity and its relation to soil chemical properties. Proceedings of the 3nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, September, 2012, Chania-Crete, Greece. 29. Chliaoutakis, A., Kydonakis, A., Doula, M.K., Kavvadias, V., Sarris, A., Papadopoulos, N. Geospatial tools for olive oil mills wastes (OOMW) disposal areas management. Advances in Geoscoience, EARSeL, 2012, May 2012, Mykonos island, Greece. 30. Doula, M.K., Theocharopoulos, S., Kavvadias, V., Kouloumbis, P. Proposed system for soil quality monitoring at olive mill waste disposal areas. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Doula, M.K., Kavvadias, V., Theocharopoulos, S., Sarris, A., Zorpas, A. Proposals for the olive mills owners and the local authorities. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Kavvadias, V., Doula, M.K., Theocharopoulos, S., Kouloumbis, P. Effects of OMW disposal on soil and on the environment-results of PROSODOL project. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Inglezakis, V., Doula, M.K., Theocharopoulos, S., Kavvadias, V. Review and discussion on the costs and economic feasibility of olive mill waste treatment methods. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Kavvadias, V., Doula, M.K., Theocharopoulos, S., Kouloumbis, P. Lettuce cultivation at an olive mill waste disposal area. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Moreno, J.L., Doula, M.K., Sanchez-Moreno, M.A., Garcia, C., Kavvadias, V., Theocharopoulos, S. Bioremediation technology implementation at an olive mill waste disposal area. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp

10 36. Theocharopoulos, S., Doula, M.K., Kavvadias, V., Kouloumbis, P. Indicators for monitoring soil quality at olive mill waste disposal areas. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Tinivella, F., Minuto, A., Medini, L., Bruzzone, D., Doula, MK., Kavvadias, V. Effects of OMWW spreading on soil properties and on plant growth of an experimental olive orchard. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Chliaoutakis, A., Kydonakis, A., Sarris, A., Papadopoulos, N., Doula, M.K., Kavvadias, V. Geo-informatic web-based application for olive mill s wastes disposal areas management. Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece, pp Doula, M.K., Kouloumbis, P., Elaiopoulos, K. Turning wastes into value ble materials: Valorization of pistachio wastes in agricultural sector. SYMBIOSIS International Conference 2014, Athens June, Athens, Greece. (http://conference2014.esymbiosis.eu/pdf/doula_et_al.pdf) Γ. Posters σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια 1. Ikononou, D., Arapoglou, D., Doula, M.K., Kavvadias, V. Monitoring of phenolic compounds in soil from the disposal site of olive oil mill wastewater (OMW). OLIVEBIOTEQ 2011 Conference, Chania, Crete, October 31st-November 4th. Book of Abstracts p Theocharopoulos, S., Doula, M.K., Kavvadias, V., Liakopoulou, N. Olive oil mills waste disposal on soil-proposed indicators. EUROSOIL 2012, 4 th International Congress of the European Confederation of soil science society, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Poster presentation. 3. Doula, M.K., Kavvadias, V., Theocharopoulos, S., Elaiopoulos, K. Pilot application of clinoptilolite in an olive oil mill waste disposal area-soil improvement. EUROSOIL 2012, 4 th International Congress of the European Confederation of soil science society, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Poster presentation. 4. Kavvadias, V., Doula, M.K., Komnitsas, K., Theocharopoulos, S., Zaharaki, D., Perdikatsis, V. Nickel presence in olive oil mill waste disposal areas. EUROSOIL 2012, 4 th International Congress of the European Confederation of soil science society, 2-6 July 2012, Bari-Italy. Poster presentation. 5. Doula, M., Kavvadias, V., Sarris, A., Lolos, P., Liakopoulou, N. Hliaoutakis, A. Kydonakis, A. Assessing and monitoring soil quality at agricultural waste disposal areas-soil Indicators. EGU 2014 Geophysical Research Abstracts Vol. 16,, EGU General Assembly Vienna, 27 April-2 May Doula, Μ., Sarris, Α., Luis Moreno, J., Tinivella, F., Komnitsas, K. On the development of soil protection and monitoring strategies at agricultural waste disposal areas. SER th European Conference on ecological restoration, Oulu, finalnd, 3-8 August 2014, Book of abstracts, p

11 Δ. Κεφάλαια σε βιβλία 1. Doula, M.K., Kavvadias, V.A., Elaiopoulos, K Zeolites in Soil Remediation processes. In: Natural Zeolites, V. Inglezakis and A. Zorpas (eds). Bentham Publisher, chapter 22, pp Kavvadias, V., Komnitsas, K., Doula, M.K Long term effects of Olive Mill Wastes disposal on soil fertility and productivity. In: Satinder Kaor Brar (ed.) Hazardous Materials: Types, Risks and Control. NOVA Science Publishers, Inc. ISBN : Chapter 16. (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=20178) 3. Doula, M.K., Tinivella, F., Sarris, A., Kavvadias, V., Moreno-Ortego, J., Komnitsas, K Agricultural wastes: protecting soil quality by sustainable disposal and reuse in agriculture. In: Sustainability behind sustainability (A. Zorpas, Ed.), Publisher: NOVA SCIENCE, chapter 15, pp Ε. Τεχνικές µελέτες 1. Doula, M.K., Tinivella, F., Moreno, J.L., Kavvadias, V., Sarris, A., Theocharopoulos, S., Sanchez-Monedero, M., Elaiopoulos, K Good Practices for the Agronomic Use of Olive Mill Wastes-Application Guide. (Edited by M.K.Doula), LIFE07 ENV/GR/280 PROSODOL, (ελληνικά και αγγλικά). 2. Doula, M.K., Kavvadias, V., Komnitsas, K., Tinivella, F., Moreno, J.L., Sarris, A PROSODOL: Results and Achievements of a 4-year demonstration project: what to consider, what to do. (Edited by M.K.Doula), LIFE07 ENV/GR/280 PROSODOL, Doula, M.K., Moreno, J.L., Tinivella, F., Inglezakis, V., Sarris, A., Komnitsas, K., Integrated Strategy of activities, measures and means appropriate for Mediterranean countries. (Edited by M.K.Doula, K. Elaiopoulos), LIFE07 ENV/GR/280 PROSODOL, (στα ελληνικά). 4. Doula, M.K., Komnitsas, Κ., Sarris, A Assessment of environmental status of the pilot area-aegina. In the framework of the LIFE project: Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas. The example of Pistachia vera L.- AgroStrat (LIFE11 ENV/GR/000951). Στα ελληνικά, διαθέσιµο στη δ/νση: ΣΤ. Εκλαϊκευµένα άρθρα 1. Ντούλα, Μ. Φαινόµενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες. Διαθέσιµο στη δ/νση 2. Ντούλα, Μ. Ερηµοποίηση. Διαθέσιµο στη δ/νση 3. Ντούλα, Μ. Βιοαποκατάσταση εδαφών. Διαθέσιµο στη δ/νση EAP.pdf ** 4. Ντούλα, Μ., Καββαδίας, Β., Θεοχαρόπουλος, Σ., Κουλουµπής, Π., Σαρρής, Α Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE για την προστασία των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ, τεύχος 46, σελ

12 Θέσεις εµπειρογνώµονα-αξιολογήσεις για Εθνικούς-Διεθνής Φορείς Εµπειρογνώµονας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΑΔΑ: ΒΕΑΥ9-Σ0Β) µε σκοπό την αξιολόγησηπιστοποίηση φυσικού αντικειµένου συγχρηµατοδοτούµενων έργων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και της ΓΓΕΤ. Αξιολόγηση προτάσεων προς χρηµατοδότηση για : 1. Την Ελλάδα (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Αποφάσεις ΑΔΑ: Β4ΘΟ9-ΣΔΣ, ΑΔΑ: Β49Θ9-Ξ1Γ). 2. Τη Ρουµανία (Romanian National Council for Research and Development-National Authority for Scientific Research, Ministry of Education, Research, Youth and Sport). 3. Το Καζακστάν (National Center of Science and Technology Evaluation, Ministry of Education Science). 4. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιολόγηση προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο HORIZON Τη Βουλγαρία-Ταµείο Εθνικών Χρηµατοδοτήσεων (NSF). Κριτής σε επιστηµονικά περιοδικά Κρίσεις επιστηµονικών άρθρων σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µετά από πρόσκληση. Μερικά από τα περιοδικά είναι: Journal of Colloid and Interface Science; Separation Science and Technology; Water Research, Microporous and Mesoporous Materials; Journal of Hazardous Materials; Journal of Chemical Technology & Biotechnology; Water, Air, & Soil Pollution; Industrial & Engineering Chemical Research; The Open Hydrology Journal, Australian Journal of Soil Research; Journal of Chemical Engineering and Materials Science, Clays and Clay Minerals; Applied Clay Science; Journal of Soil Science and Environmental Management; The Philippine Scientist; Compost Science & Utilization; International Research Journal of Pure and Applied Chemistry; Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly; International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology; African Journal of Agricultural Research; Environment, Systems and Decisions, Adsorption Science and Technology and others. Επιτροπές και Συµβούλια Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστηµονικού περιοδικού Information Processing in Agriculture (Elsevier). (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/730271?generatepdf=true) Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστηµονικού περιοδικού The Open Access Journal of Science and Technology (http://www.oajost.com/editorialboard/d/2/) Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστηµονικού περιοδικού The Open Hydrology Journal (http://www.benthamscience.com/open/tohydj/ebm.htm) Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου AMIREG 2009 : Advances in Resources & Hazardous Wastes Management towards Sustainable Development, 3 rd International Conference, 7-9 September, Athens, Greece 12

13 Μέλος της Επιστηµονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου : Symposium on Olive Mill Wastes and Environmental Protection, October, 2012, Chania, Crete, Greece (http://www.prosodol.gr/sites/prosodol.gr/files/invitation_greek.pdf) Μέλος της Επιτροπής εξωτερικών εµπειρογνωµόνων του έργου Farm-Level Indicators for New Topics in policy evaluation FLINT (χρηµατοδότηση από το 7 o Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ). Άλλες Δραστηριότες Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Κρητικού Λαογραφικού Οµίλου ΑΟΡΕΙΤΗΣ. Μέλος του Συλλόγου Κρητών Πετρούπολης. Μέλος του Συλλόγου Κρητών Αγίων Αναργύρων. Μέλος του Συλλόγου Ποντίων Πετρούπολης-Ιλίου Μανουήλ Κοµνηνός. 13

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5. AgroStrat

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5. AgroStrat Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών : Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: Μάρτιος 2013 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Ημερ/νία τόπος γέννησης: Διεύθυνση: Δήμητρα Ζαχαράκη Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια 4 Μαρτίου 1982 Αθήνα Εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/1997. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/1997. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κατοικία: Ηπείρου 9, Περιστέρι Τ.Κ. 12135 Τηλέφωνο: 210 5735431, 6936 828486 Ηµεροµηνία Γέννησης: 15/08/1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROSODOL. (LIFE 07/ENV/GR 000280) http://www.prosodol.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROSODOL. (LIFE 07/ENV/GR 000280) http://www.prosodol.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PROSODOL (LIFE 07/ENV/GR 000280) http://www.prosodol.gr Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες Consejo

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 M Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 M Α Ρ Τ Ι Ο Σ Εν συντομία Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 1 3 M Α Ρ Τ Ι Ο Σ 1 AgroStrat LIFE11 ENV/GR/951 Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMME PROSODOL PROSODOL

PROGRAMME PROSODOL PROSODOL 16-18 October 2012, Chania, Greece 16-18 October 2012, Chania, Greece PROGRAMME In the framework of the LIFE project «Strategies to improve and protect soil quality from the disposal of Olive Oil Mills

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 AgroStrat LIFE11 ENV/GR/951 Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες PROSODOL 2009-2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.628.911 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτη Ελλάδα Εθνικότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασιλική Η. Συγγούνα. Web: v-syngouna.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασιλική Η. Συγγούνα. Web: v-syngouna.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση κατοικίας: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Υπηκοότητα: Βασιλική Η. Συγγούνα Ρόδου, 39, 26223, Πάτρα, Ελλάδα kikisyg@yahoo.gr, vsyngouna@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση των πιλοτικών δράσεων πρόληψης των αποβλήτων στην περιοχή Ηρακλείου, Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Έκθεση παραδοτέο / Δράση 5 Έργο WASPTool «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Εισήγηση Emm. Mavrakis MSc- Chemical Engineer Director of Water Recourses Decentralized

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

αποβλήτων στις Μεσογειακές χώρες After-LIFE Communication Plan Το έργο WasteReuse συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - LIFE+ Πρόγραμμα

αποβλήτων στις Μεσογειακές χώρες After-LIFE Communication Plan Το έργο WasteReuse συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - LIFE+ Πρόγραμμα Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης γεωργικών αποβλήτων στις Μεσογειακές χώρες After-LIFE Communication Plan Το έργο WasteReuse συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - LIFE+

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αποσκλήρυνση Υπόγειων Νερών Με Χρήση Προσροφητικών Υλικών Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Λαϊνά Δάφνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή άρθρου

Οδηγίες για τη συγγραφή άρθρου Οδηγίες για τη συγγραφή άρθρου Τα άρθρα θα πρέπει να προετοιμαστούν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και να κατατεθούν προς αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου. Η τελική ημερομηνία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον

Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον Ενότητα 7: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων Παναγιώτης Λεφάκης Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα Επώνυμο Διεύθυνση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RESIDUES AND RESOURCE RECLAMATION CENTRE (R3C), NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 1 CLEANTECH

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5/11/2012 Για τις ανάγκες έργου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΕΣΕ) με τίτλο: «(TOSCA)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν.Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν.Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχν.Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Λάρισα 16/09/2016 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3838/4-7-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 GENERAL SECRETARIAT

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 2310-99.7759 : zoubouli@chem.auth.gr

TELEFAX : 2310-99.7759 : zoubouli@chem.auth.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : Αναστάσιος Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Χηµικός ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : Χηµική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΣΗ : Dr. / ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χηµικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής 3, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 σε εκπαιδευτικό εργαστήριο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Προγράμματος PATCH στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος γέννησης: Λάρισα

Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος γέννησης: Λάρισα Καυκάσου 50, Συκιές Θεσσαλονίκη Τ.Κ.56625 Τηλέφωνο 6944377375, 2310932450 E-mail: vasilisliolios@yahoo.gr ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προσωπικές πληροφορίες Εθνικότητα: Ελληνική Ημ/νία γέννησης: 19/03/1983 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Βουδούρης Κ. 1, Καζάκης, Ν. 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωλογίας, Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες ς 2009-2012

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Φεβρ. 2013) Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (Φεβρ. 2013) Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα ΜΠΑΡΤΖΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επάγγελμα: Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π Ημ. Γέννησης: 4 Ιανουαρίου 1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Εθνικότητα: Ελληνική Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Στρατ. Υποχρεώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα