Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον"

Transcript

1 Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες ς PROSODOL Δρ. Βίκτωρ Καββαδίας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

2 Πιλοτική περιοχή εφαρμογής δράσεων Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ρεθύμνου 86 αναγνωρισμένα ελαιοτριβεία τόνοι ελαιολάδου

3 Επιλεχτήκαν τρεις ενεργές περιοχές (διάθεση υγρών απόβλητων σε χωμάτινες δεξαμενές εξάτμισης για τουλάχιστον 10 χρόνια και σε μια από αυτές έχουμε επιφανειακή διάθεση αποβλήτων απευθείας στο έδαφος) και δυο ανενεργές περιοχές διάθεσης αποβλήτων (5-7 χρονιά από την παύση της παραγωγικής διαδικασίας). Παράλληλα επιλέχτηκε περιοχή στα κατάντη των δεξαμενών εξάτμισης όπου διέρχεται ποτάμι.

4 1 η περιοχή διάθεσης Κg ελαιόλαδο Μάιος 2009 Μάιος 2009 Σεπτέμβριος 2009

5 2 η περιοχή διάθεσης Kg ελαιόλαδο Μάιος 2009 Σεπτέμβριος 2009 Σεπτέμβριος 2009

6 3 η περιοχή διάθεσης Kg ελαιόλαδο

7 Μάιος 2009 Σεπτέμβριος 2009 Μάιος 2009 Σεπτέμβριος 2009

8 Επιφανειακή διάθεση

9 4 η και 5 η περιοχές διάθεσης Ανενεργές για περισσότερα από 7 χρόνια Κατάντη της 3 ης περιοχής διάθεσης: ποτάμι

10 Δειγματοληψία Εδαφών Eχουν πραγματοποιηθεί έξι δειγματοληψίες εδαφών σε διάφορες θέσεις στον πιλοτικό Δήμο Ρεθύμνου. 1 η δειγματοληψία 5-7 Μαΐου 2009, 2 η δειγματοληψία 6-9 Ιουλίου 2009, 3 η δειγματοληψία 28 Σεπτεμβρίου-2 Οκτώβριου 2009, 4 η δειγματοληψία 14 και 18 Δεκεμβρίου 2009, 5 η δειγματοληψία 1-5 Μαρτίου 2010, 6 η δειγματοληψία Μαΐου 2010.

11 Η δειγματοληψία σε κάθε ενεργή περιοχή πραγματοποιείται α) στα ανάντη της δεξαμενής εξάτμισης (μάρτυρας), β) μέσα στη δεξαμενή και γ) στα κατάντη αυτής σε διαφορετικές αποστάσεις από τη δεξαμενή. Το βάθος δειγματοληψίας εξαρτάται από το βάθος στο οποίο εμφανίζεται το μητρικό υλικό (0-25 εκ., εκ., εκ., εκ., εκ., εκ. και εκ.). Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών συλλέχτηκαν περίπου 600 δείγματα εδάφους και 8 δείγματα υγρών αποβλήτων από τις δεξαμενές και έγιναν περίπου αναλύσεις.

12 Χημικές Αναλύσεις Στα δείγματα εδάφους που συλλέγονται από κάθε περιοχή πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αναλύσεις: Υδατοκορεσμός & υγρασία ανταλ. Mg ++ Μηχανική σύσταση Ι.Α.Κ. ph υδατ. Cl - EC 25 και % συγκ. αλάτων υδατ. SO 4 -- CaCO 3 (ελεύθερο και ενεργό) Οργανική Ουσία Ολικό φαινολικό φορτίο Kjeldahl Ν + υδατ. NH 4 - υδατ. NO 3 P-Olsen --- υδατ. PO 4 ανταλ. K + ανταλ. Ca ++ Να + (υδατ. & ανταλ.) διαθ. & ολικό Cu διαθ. & ολικό Mn διαθ. & ολικό Fe διαθ. & ολικό Zn υδατ. B Oλικό Cr Oλικό Cd Oλικό Pb Oλικό Ni Oλικό Mo Μικροβιακή δραστηριότητα-εδαφική Μικροβιακή Αναπνοή

13 Δειγματοληψία εδαφών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης μέσα και έξω από τις δεξαμενές διάθεσης των αποβλήτων (Ιούνιος 2011). Έχουν πραγματοποιηθεί γεωτρήσεις στις πιλοτικές περιοχές και γύρω από αυτές μέχρι βάθος 40μ. Λήψη δειγμάτων με τη μορφή πυρήνων ανά 1 μέτρο περίπου. Πειραματισμός συγκομποστοποίησης των αποβλήτων από τις δεξαμενές με κλινοπτιλόλιθο και άλλα υλικά τα οποία είναι διαθέσιμα στην πιλοτική περιοχή (κοπριά, άχυρα, ελαιόφυλλα). Πραγματοποιείται δειγματοληψία εδαφών σε πιλοτική θέση όπου εφαρμόζονται τεχνικές βελτίωσης των εδαφών (π.χ. βιοαποκατάσταση, εφαρμογή στο έδαφος φυσικού ζεόλιθου, κλινοπτιλόλιθου) με η χωρίς επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. Άρδευση κηπευτικών με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα σε εδάφη όπου έχει προηγηθεί α) βιο-αποκατάσταση, β) εφαρμογή φυσικού ζεόλιθου, κλινοπτιλόλιθου γ) εφαρμογή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων: πιθανές επιπτώσεις στο έδαφος και στην καλλιέργεια.

14 Γεώτρηση Εφαρμογή φυσικού ζεόλιθου κλινοπτιλόλιθου Βιο-αποκατάσταση + Ζεόλιθος

15 Εδαφικές ιδιότητες της περιοχής δειγματοληψίας Εδαφικές Ιδιότητες Εδαφικές Ιδιότητες ph 7.7 PO 4 3- (mg kg -1 ) 7 CaCO 3 (%) 52 NH 4 + (mg kg -1 ) 25 EC 25 (ds m -1 ) 0.4 NO 3 - (mg/kg -1 ) 20 K + (cmol kg -1 ) 0.5 B (mg kg -1 ) 0.5 Mg 2+ (cmol kg -1 ) 2.1 Cu (mg kg -1 ) 1.9 Cl - (mg kg -1 ) 45 Mn (mg kg -1 ) 7.3 SO 4 2- (mg kg -1 ) 98 Fe (mg kg -1 ) 21 Organic matter (%) 3.4 Zn (mg kg -1 ) 0.3 Total phenols (mg kg -1 ) 19 Total Cd (mg kg -1 ) 0.4 Kjeldahl Ν (mg g -1 ) 1.7 Total Pb (mg kg -1 ) 26 P (mg kg -1 ) 8.4 Total Ni (mg kg -1 ) 70

16 ph Οι σχετικά υψηλές τιμές ph του εδάφους και η μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο εξουδετερώνουν την ισχυρή οξύτητα των αποβλήτων, τόσο στα εδάφη των δεξαμενών διάθεσης όσο και στα σημεία όπου γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων. Ενεργές δεξαμενές: 6,3-8,7 Επιφανειακή διάθεση: 6,7-8,3, Ανενεργές δεξαμενές: 6,5-7,9,

17 Ενεργές δεξαμενές: 0,3-12,6 ms/cm Επιφανειακή διάθεση: 0,5-6,9 ms/cm Ανενεργές δεξαμενές: 0,4-5,7 ms/cm Ενεργές δεξαμενές: ,8 cmol kg -1, Επιφανειακή διάθεση: 0,4-17 cmol kg -1 Ανενεργές δεξαμενές: 0,1-9 cmol kg -1

18 Ενεργές δεξαμενές: mg kg -1 Επιφανειακή διάθεση: 0,6-591 mg kg -1 Ανενεργές δεξαμενές: 1,5-365 mg kg -1 Ενεργές δεξαμενές: mg l -1 Επιφανειακή διάθεση: 0,1-32 mg l -1 Ανενεργές δεξαμενές: 0,1-8,7 mg l -1

19 Ενεργές δεξαμενές: mg kg -1 Επιφανειακή διάθεση: mg kg -1 Ανενεργές δεξαμενές: mg kg -1 Ενεργές δεξαμενές: mg kg -1 Επιφανειακή διάθεση: mg kg -1 Ανενεργές δεξαμενές: mg kg -1

20 Διάθεση υγρών αποβλήτων-γενικά συμπεράσματα Παρά το γεγονός ότι οι σχετικά υψηλές τιμές ph και η μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο εξουδετερώνουν την ισχυρή οξύτητα των αποβλήτων, τόσο στα εδάφη των δεξαμενών διάθεσης όσο και στα σημεία όπου γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων υπάρχει σημαντική επιβάρυνση των εδαφών κυρίως από φώσφορο, κάλιο, σίδηρο και χαλκό, ενώ μετρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας, φαινολών, αμμωνιακών, νιτρικών, θειικών και χλωριόντων. Επομένως ο κίνδυνος από τη ανεξέλεγκτη διάθεσή των υγρών αποβλήτων για τα εδάφη στις περιοχές διάθεσης αλλά και στις γειτονικές περιοχές είναι υψηλός, δεδομένου ότι σε μια σειρά από εδαφικές παραμέτρους οι τιμές συγκέντρωσης υπερβαίνουν κατά πολύ τα κανονικά όρια Ειδικά ο κίνδυνος είναι υψηλός όταν τα μέταλλα έρχονται σε επαφή με το ισχυρά όξινο απόβλητο όπου είναι πιθανή η διαλυτοποίηση τους και η μετατροπή τους σε περισσότερο ευκίνητες και διαθέσιμες μορφές καθώς και η μετακίνηση τους σε βαθύτερα στρώματα του εδάφους.

21 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υψηλές τιμές μετρήθηκαν στα επιφανειακά εδαφικά στρώματα. Η υψηλή περιεκτικότητα των εδαφών σε άργιλο και ανθρακικό ασβέστιο αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για τη μετακίνηση των εν δυνάμει οργανικών και ανόργανων ρυπαντών προς τα βαθύτερα στρώματα. Ωστόσο η μακροχρόνια επιφανειακή διάθεση των αποβλήτων χωρίς την κατάλληλη διαχείριση τους υποβαθμίζει σημαντικά τις εδαφικές ιδιότητες (όπως π.χ. διηθητικότητα, πορώδες, απομάκρυνση βασικών κατιόντων, αύξηση οσμωτικής πίεσης, τοξικότητες ιχνοστοιχείων) και ενισχύσει το ρυπαντικό φορτίο των υδροφόρων και γειτονικών υδατικών συστημάτων. Ειδικότερα για τα υδατικά συστήματα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι υπάρχει σχετική αύξηση της παρουσίας φαινολικών ενώσεων σε νερά των πηγών στην ευρύτερη περιοχή των δεξαμενών διάθεσης αποβλήτων.

22 Υψηλότερος κίνδυνος αναμένεται πραγματοποιείται σε εδάφη φτωχά σε άργιλο και ανθρακικό ασβέστιο, και σε εδάφη με χαμηλό ph, στα εδάφη γειτνιάζοντα με υδατικά και υδροφόρα συστήματα. Η φυσική αντιστροφή της υποβάθμισης των εδαφών απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς οι συγκεντρώσεις των εδαφικών παραμέτρων στις ανενεργές δεξαμενές (5-7 χρόνια από την τελευταία διάθεση) παραμένουν υψηλές μέχρι σήμερα (πχ. Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Οργανικό φορτίο, Κάλιο, Φώσφορος, Άζωτο, Σίδηρος). Ωστόσο οι υψηλές συγκεντρώσεις περιορίζονται και πάλι κυρίως στα επιφανειακά εδαφικά στρώματα. H παρουσία φαινολών και βαρέων μετάλλων στο έδαφος σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων που βόσκουν και κατά συνέπεια και του ανθρώπου και συνεπώς πριν από κάθε κτηνοτροφική δραστηριότητα γύρω από περιοχές διάθεσης αποβλήτων θα πρέπει να προηγείται η αξιολόγηση του κινδύνου ρύπανσης

23 Προτεινόμενοι δείκτες ποιότητας εδάφους Από την περιοδική παρακολούθηση των εδαφικών παραμέτρων κάθε δύο μήνες για 2 χρόνια, οι ομάδες εργασίες του PROSODOL κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάποιες από τις εδαφικές παραμέτρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες ποιότητας του εδάφους για τις περιοχές που δέχονται απόβλητα ελαιοτριβείων. Οι προτεινόμενοι δείκτες: το ph του εδάφους (κυρίως για ουδέτερα και όξινα εδάφη) η ηλεκτρική αγωγιμότητα η οργανική ουσία η συγκέντρωση των πολυφαινολικών ενώσεων το ολικό άζωτο ο διαθέσιμος φώσφορος το ανταλλάξιμο κάλιο ο διαθέσιμος σίδηρος (εκχυλίσιμος με DTPA)

24 Βελτίωση εδαφών Πραγματοποιήθηκαν δόκιμες σε δυο πιλοτικές περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων για σχεδόν 10 χρόνια Μεθοδοι βελτίωσης εδαφων 1. Βιο-αποκατάσταση: Η μέθοδος βασίζεται στην αποδόμηση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων που διατίθενται στο έδαφος με υποβοήθηση της φυσιολογικής λειτουργίας της πανίδας του εδάφους, της διάσπασης και αφομοίωσης δηλαδή των οργανικών ρύπων. Έχοντας προσδιορίσει, με σειρά πειραματισμών στο εργαστήριο των Ισπανών εταίρων του έργου, ότι το εδαφικό σύστημα διαθέτει τους απαιτούμενους μικροοργανισμούς, ικανούς να διασπάσουν τις πολυφαινολικές ενώσεις, προσδιορίστηκαν στη συνέχεια οι απαιτούμενες συνθήκες αερισμού, υγρασίας και προσθήκης ή μη θρεπτικών συστατικών έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες δράσης των μικροοργανισμών.

25 Περιοδική αναμόχλευση του εδάφους κάθε 15 ημέρες Διατήρηση της εδαφικής υγρασίας στο % της υδατοχωρητικότητας Καμία προσθήκη μακρο- και μικρο- θρεπτικών αφού το έδαφος ήταν πλούσιο σε K, P, N και ιχνοστοιχεία Δεν πραγματοποιήθηκε επιφανειακή διάθεση απόβλητων

26 Μείωση της συγκέντρωσης των πολυφαινολών κατά 73%. Μείωση του ανταλλάξιμου K, ολικού N, και της EC. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε ανταλλάξιμα Ca, Mg και διαθέσιμα μέταλλα (Cu, Mn, Fe, Zn)

27 Ca Fe P Polyphenols

28 2. Χρήση ζεόλιθου: Μελέτη εφαρμογής και καταλληλότητας του φυσικού ζεόλιθου κλινοπτιλόλιθου, σε εδάφη που γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων σε ποσοστό 5% και 10%. Η μέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα του κλινοπτιλόλιθου να δεσμεύει κατιόντα και κάποια οργανικά μόρια σε θέσεις του πλέγματός του και να τα καθιστά έτσι δυσκολότερα διαθέσιμα ή εκχυλίσιμα. Στα εδάφη που γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η προσθήκη του ζεόλιθου στο έδαφος ευνοεί τη συγκράτηση φαινολικών ενώσεων αλλά και ανόργανων συστατικών κυρίως του καλίου.

29 Oργανική ουσία [%], 0-25cm 5% zeolite 0-0.8mm 5% zeolite mm 5% zeolite mixed grain size 10% zeolite mm Control area January March 23, May 17, 2011 August 28, November January March 23, May 17, 2011 August 28, November January March 23, May 17, 2011 August 28, November 6,5 5,7 7,2 7,5 7,1 6,6 6,4 6,2 7,8 6,9 6,1 5,6 7,0 7,1 6,9 5,8 6,4 5,4 6,5 6,7 29,0 21,0 23,0 January March 23, May 17, 2011 August 28, November January March May July October 6,0 8,6

30 Ν [mg/g], 0-25cm 17,0 5% zeolite 0-0.8mm 5% zeolite mm 5% zeolite mixed grain size 1,1 4,6 6,0 7,4 15,0 6,2 11,0 6,9 5,5 8,1 5,8 4,0 5,0 7,0 6,3 7,0 4,4 5,6 4,5 5,4 4,8 9,6 4,0 8,2 10% zeolite mm Control area

31 Βελτίωση εδαφών-γενικά συμπεράσματα Στα πλαίσια των πειραματικών συνθηκών, προτείνεται ο συνδυασμός των δυο μεθόδων. 1 η φάση: βιο-αποκατάσταση για την αποδόμηση του οργανικού φορτίου και 2 η φάση: εφαρμογή ζεόλιθου για τη σταθεροποίηση κυρίως των κατιόντων του εδάφους (πχ. διάφορα μέταλλα) (ειδικά σε εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε άργιλο) ώστε να δεσμεύονται και επιβραδύνεται η απελευθέρωση τους στο εδαφικό διάλυμα.

32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Δρ. Βίκτωρ Καββαδίας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Ορθές Πρακτικές. Διαχείρησης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων. Οδηγός Εφαρμογής

Ορθές Πρακτικές. Διαχείρησης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων. Οδηγός Εφαρμογής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ορθές Πρακτικές Διαχείρησης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων Οδηγός Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (BioP) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ 9.1. Γενικά Η απορρύπανση ή εξυγίανση αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα»

«Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταµού Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φυσική Αποκατάσταση ρυπαντών και Αξιολόγηση Χηµικής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο... Πρόλογος.

Ευρετήριο... Πρόλογος. Ευρετήριο... Πρόλογος. Σελ. 6 Κεφάλαιο 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.2 ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΕΡΟ... 1.2.1 Τι είναι το νερό - Κατανομή του πάνω στον πλανήτη 1.2.2 Κατηγορίες υδατικών πόρων.. 1.2.3 Σημασία του νερού. 1.2.4 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

8. Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας

8. Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 8. Τεχνολογίες απορρύπανσης και προστασίας 8.1 Γενικά Η απορρύπανση εδαφών και υπόγειων υδροφορέων αλλά και η προστασία τους από τη ρύπανση αποτελούν αντικείμενα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων από οινοποιεία και βιομηχανίες παραγωγής ούζου στο νησί της Σάμου».

«Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων από οινοποιεία και βιομηχανίες παραγωγής ούζου στο νησί της Σάμου». Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Τίτλος πτυχιακής εργασίας: «Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων από οινοποιεία και βιομηχανίες παραγωγής ούζου στο νησί της Σάμου». Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού.

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού. Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού Έκδοση 1 η Επιμέλεια: Μαρία Ντούλα - Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ Ανασκόπηση Ερευνών και Προβλήματα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ Ανασκόπηση Ερευνών και Προβλήματα ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

4.3.1. Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων

4.3.1. Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων 4.3.1. Εποχικότητα των φυσικοχημικών παραμέτρων εδάφους στο σύνολο των θέσεων H εποχική διακύμανση των χημικών παραμέτρων του εδάφους στις θέσεις των δειγματοληψιών των περιοχών μελέτης, που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Το είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας

Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Εισαγωγή Ο ελαιοπαραγωγικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα