ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/1997. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κατοικία: Ηπείρου 9, Περιστέρι Τ.Κ Τηλέφωνο: , Ηµεροµηνία Γέννησης: 15/08/1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος, 2 ανήλικα τέκνα Στρατιωτικές υποχρεώσεις: εκπληρωµένες (26/5/2003) ειδικότητα: χειριστής ραντάρ εδάφους 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 2.a Συµµετοχή ως επιστηµονικός συνεργάτης της SC European Focus Consulting SRL στη διαχείριση και εκτέλεση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη και σχεδιασµός σταθερών κλινών για επεξεργασία υδατικών διαλυµάτων µεταλλικών ιόντων µε φυσικά ορυκτά ως πληρωτικό υλικό». Η εν λόγω εργασία υπαγόταν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), στο έργο του Ι.Γ.Μ.Ε. «Industrial Minerals, Innovative Technologies, New Products», πιο συγκεκριµένα στα υποέργα «Evaluation of natural zeolite in the treatment of potable water, sorption of heavy metals from liquid effluents and improvement of soils quality» & «Vermiculite evaluation in environmental applications and agriculture». Χρονική διάρκεια: 01/4/ /12/ b Συµµετοχή στο έργο BALKWASTE Waste Network for sustainable solid waste management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan Region, LIFE + project, LIFE07ENV/RO/686, Environment Policy and Governance, European Commission, ως ειδικός σύµβουλος. Χρονική διάρκεια: 01/01/ /12/ c Συµµετοχή ως επιστηµονικός συνεργάτης ΕΜΠ στο Πρόγραµµα ΕΠΕΤ ΙΙ µε κωδικό 61/1154 και τίτλο «Εφαρµογή και επίδειξη σε πιλοτική κλίµακα πρωτότυπης µεθόδου επεξεργασίας και αξιοποίησης της ερυθράς ιλύος, αποβλήτου µεταλλουργικής δραστηριότητας Ελληνικής Βιοµηχανίας», στο χρονικό διάστηµα 1/10/ /2/ d Συµµετοχή στο έργο PROSODOL «Strategies to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills wastes in the mediterranean region», LIFE+ project, LIFE07ENV/GR/000280, Environment Policy and Governance, European Commission, ως ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε κύριο αντικείµενο τις χηµικές αναλύσεις και το σχεδιασµό πειραµάτων (µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Χρονική διάρκεια: 01/06/ /03/ e Συµµετοχή στο έργο ARIDWASTE «Development of specific agricultural practices with the use of recycled wastes suitable for intensively cultivated Mediterranean areas under degradation risk», µε κύριο αντικείµενο τη συγκέντρωση στοιχείων και σύνταξη µελέτης α) χρήσης φυσικού ζεολίθου στην επεξεργασία γεωργικών αποβλήτων και στην εφαρµογή στο έδαφος προς βελτιστοποίηση της εφαρµογής των γεωργικών αποβλήτων σε καλλιέργειες και σε συνδυασµό µε λίπανση και άρδευση και β) καλλιεργητικών

2 πρακτικών µε τη χρήση επεξεργασµένων γεωργικών αποβλήτων και φυσικού ζεολίθου σε εντατικά καλλιεργούµενες υποβαθµισµένες περιοχές (µε σύµβαση ανάθεσης έργου στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛ.Γ.Ο. Δήµητρα). Χρονική διάρκεια: 08/08/ /09/ f Συµµετοχή σε ερευνητικό πρόγραµµα του ΕΜΠ, τµήµα Χηµικών Μηχανικών: «Πρόγραµµα πλαίσιο για την ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τµήµατος». Διάρκεια: 1/2/ /2/ g Πρακτική άσκηση (προπτυχιακή): στη Διεύθυνση Εµπορίας Αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. (υπολογισµοί ενεργειακού φορτίου και µελέτη για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά για βιοµηχανική χρήση). Διάρκεια: 16/10/ /11/ h Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα του ΕΜΠ «INECO-INSTITUTIONAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS FOR SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN REGION» ως διοικητική υποστήριξη µε αντικείµενο τη βιβλιογραφική έρευνα. Διάρκεια: 1/7/ /12/ i Συµµετοχή ως επιστηµονικός συνεργάτης της ENVITECH LTD στο έργο «Waste water Treatment using Zeolite Systems Reactors. Design of a Zeolite Reactor for the Ammonia removal from renewable energy production unit». Διάρκεια: 1/1/ /12/ j Συµµετοχή ως επιστηµονικός συνεργάτης της ENVITECH LTD στο έργο «Determination of the best available conditions in order to increase the maturation time of a compost product which is produced from winery waste. The effects of an open and a closed system. Design and apply the methodology». Διάρκεια: 1/1/ /12/ k Συµµετοχή ως επιστηµονικός συνεργάτης της ENVITECH LTD στο έργο «Development of a methodology for the rational handling and treatment of the raw products of a typical cow farm in Cyprus. Design and application of a system to collect the liquid and solid waste and treat it with the composting methods». Διάρκεια: 1/1/ /12/ l Συµµετοχή ως επιστηµονικός συνεργάτης της ENVITECH LTD στο έργο «Development of a methodology for the co-composting of olive oil waste water with olive oil solid waste for the production of natural fertilizer in high temperature conditions». Διάρκεια: 1/1/ /12/ m Συµµετοχή ως επιστηµονικός συνεργάτης της ENVITECH LTD στο έργο «Implementation of ISO 14001:2004 (Environmental Management Systems) in winery and bakery in Cyprus». Διάρκεια: 1/1/ /12/ n Συµµετοχή στο Ερευνητικό πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ ΤΕΙ Κρήτης Ολοκληρωµένες τεχνολογίες γεωπληροφορικής για την διαχρονική παρακολούθηση της ρύπανσης των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων (ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ)» µε κωδικό MIS του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση». Σύµβαση ανάθεσης έργου για το διάστηµα 01/09/ /09/ o Συµµετοχή στο έργο LIFE11 ENV/GR/951 «Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas: the example of Pistachia Vera L. - AGROSTRAT» µε σύµβαση ανάθεσης έργου για το διάστηµα 26/11/ /7/2013. Από τον ΕΛ.Γ.Ο. Δήµητρα. Κύρια αντικείµενα: Μελέτη της πιλοτικής περιοχής του έργου, χηµικές αναλύσεις εδαφικών και υδατικών δειγµάτων, δηµιουργία πειραµατικών κοµπόστ και ανάλυση των ποσοτικών χαρακτηριστικών τους. 2.p 18/09/2012 σήµερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ως εξωτερικός συνεργάτης της ΕΞΥΠΠ Hellecon Services. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

3 «Evaluation study of zeolites and vermiculite for the treatment of liquid wastes & potable water phase 3: study of the removal of metallic ions in continuous-flow fixed beds a) Effect of materials pretreatment and b) Effect of flow rate» (107 pages, Greece, 2008). «Evaluation study of zeolites and vermiculite for the treatment of liquid wastes & potable water phase 2: Laboratory study of the effect of a) grain size and b) Na-pretreatment of zeolite on the removal of heavy metals ions from synthetic aqueous solutions and on the improvement of potable water (Fe and Mn removal)» (26 pages, Greece, 2008). M.K. Doula, F. Tinivella, L.L. Moreno Ortego, V.A. Kavvadias, A. Sarris, S. Theocharopoulos, M.A. Sanchez-Monedero, K. Elaiopoulos, «Good practices for the agronomic use of olive mill wastes» (61 pages, 2012). 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 4.a Διδασκαλία αγγλικών & αγγλικής ορολογίας διαφόρων ειδικοτήτων (τεχνικοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ειδικοί γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών, τεχνικοί Η/Υ και ηλεκτρονικών µηχανών γραφείου, τεχνικοί εργαλειοµηχανών αριθµητικού ελέγχου C.N.C., τεχνικοί ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων) στο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω (σχολικά έτη & ). 4.b Διδασκαλία του µαθήµατος «Τεχνολογία Υλικών» στο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω (σχολικό έτος , χειµερινό εξάµηνο) για την ειδικότητα «Τεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων οχηµάτων». 4.c Διδασκαλία του µαθήµατος «Καύσιµα λιπαντικά υγρά αυτοκινήτου» στο Ι.Ε.Κ. Αιγάλεω (σχολικό έτος , εαρινό εξάµηνο) για την ειδικότητα «Τεχνικός αυτοκινήτων οχηµάτων». 5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Γενικό τµήµα Φυσικής, Χηµείας & Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών, ως εργαστηριακός συνεργάτης στο µάθηµα «χηµική τεχνολογία» (1/10/04 17/6/2005). Στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ως βοηθός εργαστηρίων στα µαθήµατα του Τοµέα ΙΙ: o «Μηχανική Χηµικών Διεργασιών Ι & ΙΙ» (πρώην «Χηµική Μηχανική Ι & ΙΙ») κατά τις περιόδους (1/9/ /6/2001, 1/9/ /8/2002, 1/9/ /6/2004, 1/9/ /6/2005, 1/9/ /6/2006, 1/9/ /6/2007, 1/9/ /6/2008 και 1/9/2008 ως 31/12/2011). o «Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (διαγράµµατα ροής CAD/CAM)» (1/9/ /6/2011). o «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» (1/9/ /6/2011). o «Περιβαλλοντική Μηχανική» (1/9/ /6/2007). o «Μηχανική Συστηµάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης» (1/1/ /12/2011). o «Προχωρηµένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονοµικού Σχεδιασµού Χηµικών Βιοµηχανιών» (1/1/ /12/2011). o «Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισµού» (1/1/ /12/2011). Στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ως βοηθός εργαστηρίων στα µαθήµατα του Τοµέα Ι: o «Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης» (1/9/ /6/1999 και 1/9/ /6/2000) o «Αναλυτική Χηµεία» (1/9/ /6/1999)

4 o «Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία» (1/9/ /6/2000). Στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ως βοηθός εργαστηρίων στα µαθήµατα του Τοµέα ΙV: «Περιβαλλοντική Μηχανική» (1/9/ /6/2011). Στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τµήµα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών ως εργαστηριακός συνεργάτης στα µαθήµατα: o «Υλικά Επιφάνειες Εκτύπωσης» (22/10/ /6/2005) o «Υλικά Μελάνια» (22/10/ /6/2005). 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: K. Elaiopoulos, Th. Perraki, E. Grigoropoulou, Mineralogical study and porosimetry measurements of zeolites from Scaloma area, Thrace, Greece, Microporous and Mesoporous Materials 112 (2008), K. Elaiopoulos, Th. Perraki, E. Grigoropoulou, Monitoring the effect of hydrothermal treatments on the structure of a natural zeolite through a combined XRD, FTIR, XRF, SEM and N 2 -porosimetry analysis, Microporous and Mesoporous Materials 134 (2010), M. Doula, K. Elaiopoulos, V. Kavvadias, V. Mavraganis, Use of clinoptilolite to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills wastes, Journal of Hazardous Materials (2012) M. Doula, K. Elaiopoulos, V. Kavvadias, Clinoptilolite as an amendment material for soils degraded by disposal of Olive Oil Mills Wastes (OOMW), submitted to Soil And Sediments. V. Kavvadias, M. Doula, S. Theocharopoulos, K. Elaiopoulos, Disposal of olive oil mill waste water on agricultural soil: Impact on content of polyphenols and heavy metals in soils, submitted to European Journal of Soil Science. V. Inglezakis, K. Elaiopoulos, V. Aggelatou, A. Zorpas, Treatment of underground water in open flow and closed-loop fixed bed systems by utilizing the natural minerals clinoptilolite and vermiculite, Desalination and Water Treatment 39 (2012), V. Inglezakis, S. Dvorsak, J. Varga, C. Venetis, A. Zorpas, K. Elaiopoulos, N. Ardeleanu, L. Ilieva, K. Moustakas, M. Loizidou, C. Cobzaru, «Municipal solid waste experimental studies in Romania and Bulgaria», International Journal of Chemical and Environmental Engineering Systems 3 (2012), ΑΛΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Από 23/6/1998 έως 31/5/2000 (διεκόπη) εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. µε τίτλο «Ανάπτυξη σε πιλοτική κλίµακα πρωτότυπης µεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων από µεταλλουργικές δραστηριότητες και τεχνικοοικονοµική αξιολόγησή της». Από 1/11/2000 έως σήµερα (µε διακοπή 16 µηνών λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων) υποψήφιος διδάκτορας του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. µε θέµα «Ρόφηση πτητικών οργανικών ενώσεων σε κλινοπτιλόλιθο». Από 5/10/08 έως 4/10/10: Εκπόνηση Προγράµµατος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. (ΠΕΒΕ 2008) µε τίτλο «Διερεύνηση του µηχανισµού ρόφησης πτητικών οργανικών ενώσεων σε στερεά υλικά µε ανοµοιόµορφο πορώδες Μοντελοποίηση δεδοµένων ισορροπίας». 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5 K. Elaiopoulos, H.P. Grigoropoulou: Adsorption of toluene on natural and modified clinoptilolite. 6 th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Thessaloniki, Greece, June 3 7, Κ. Ελαιόπουλος, Ε. Γρηγοροπούλου, Θ. Περράκη: «Χαρακτηρισµός ελληνικού φυσικού ζεολίθου, αποαλουµινοποίησή του και µελέτη της προσρόφησης τολουολίου». 5 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαΐου Εκδόσεις Τζιόλα, σελ K. Elaiopoulos, Th. Perraki, E. Grigoropoulou: Determination and characterization of a greek natural zeolite, dealumination and toluene adsorption. British Zeolite Association, XXIX Annual meeting, Ambleside, England, 30 July 4 August Κ. Ελαιόπουλος, Κ. Σαλµάς, Ε. Γρηγοροπούλου: «Πρόρρηση ισοθέρµων ισορροπίας της ρόφησης ατµών πτητικών οργανικών ουσιών µέσω του µοντέλου CPSM». 7 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, 3 5 Ιουνίου Κ. Ελαιόπουλος, Ε. Γρηγοροπούλου: «Ιχνηθέτηση σε σταθερές κλίνες εργαστηριακής κλίµακας µε χρήση µετρητικού οργάνου µεγάλης χρονοκαθυστέρησης». 7 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, 3 5 Ιουνίου Κ. Ελαιόπουλος, Β. Ιγγλεζάκης, Α. Αγγελάτου, Α. Ζορπάς: «Αποµάκρυνση σιδήρου και µαγγανίου από πόσιµο νερό µε χρήση φυσικού ζεολίθου και διογκωµένου βερµικουλίτη σε κλίνες κλειστού βρόγχου». Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων µικρής κλίµακας ΙΙΙ, Σκιάθος, Μαΐου K. Elaiopoulos, E. Grigoropoulou, K. Salmas: «Prediction of adsorption isotherms of volatile organic compounds vapors on mesoporous materials through the CPSModel». 19 th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech Republic, 28 Aug 1 September M. Doula, K. Elaiopoulos, V. Kavvadias, V. Mavraganis : «Use of clinoptilolite to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills wastes». Proceedings of the 2 nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, Chania, Crete, Greece, 5 8 October 2010, pp Φ. Χατζήνα, Λ. Χαρίστος, Κ. Κασιώτης, Κ. Ελαιόπουλος, Κ. Μαχαίρα, Ν. Εµµανουήλ: «Οι µέλισσες ως βιο-δείκτης των φυτο-προστατευτικών και ατµοσφαιρικών ρύπων». 14 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο, Ναύπλιο, Οκτωβρίου Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος, Πρακτικά σελ M. Doula, V. Kavvadias, S. Theocharopoulos, K. Elaiopoulos: «Use of clinoptilolite for soil improvement at olive oil mills waste disposal areas», International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, Greece, June M. Doula, V. Kavvadias, S. Theocharopoulos, K. Elaiopoulos: «Pilot application of clinoptilolite in an olive oil mill waste disposal area Soil improvement», 4th International Congress of European Confederation of Soil Science Societies «Eurosoil 2012», Bari, Italy, 2-6 July ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Χρήση ζεολίθων στην αποκατάσταση ποιοτικών παραµέτρων του εδάφους εφαρµογή στο έργο PROSODOL». Τίτλος ηµερίδας: «Παραγωγή Ελαιολάδου και Διαχείριση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές Χώρες Παρουσίαση του έργου LIFE-PROSODOL», Αθήνα, 4 Δεκεµβρίου ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

6 Γαλλικά: άριστα (Diplome d etudes superieures, 1990) Αγγλικά: άριστα (Certificate of proficiency in English, 1990) Ισπανικά: µέτρια (Diploma Inicial de lingua extrangera, Inst. Cervantes, 2006) 11. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ «Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και µέθοδοι προώθησης προϊόντων. Φυσικό αέριο υγραέριο συσκευές εν λειτουργία», Ιούλιος 1997, CALDA Α.Ε. 12. ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λειτουργικά συστήµατα: MS-Dos & Windows Υπηρεσίες διαδικτύου Ms-Office εφαρµογές: Excel, Word, Powerpoint, Access Προγραµµατισµός: Basic, Fortran, GW Basic, Visual Basic 13. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κριτής στο περιοδικό Microporous and Mesoporous Materials. 14. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ K. Elaiopoulos: «Uses of natural zeolites in operations involving organic gases and vapors» in: V.J.Inglezakis & A.A.Zorpas (Eds), Natural Zeolites, Bentham Science Publishers (under preparation, contracted in July 2009). M. Doula, V. Kavvadias, K. Elaiopoulos: «Zeolites in soil remediation processes» in: V.J.Inglezakis & A.A.Zorpas (Eds), Natural Zeolites, Bentham Science Publishers (under preparation, contracted in July 2009). ΕΜΠΕΙΡΙΑ Από τη µέχρι σήµερα επαγγελµατική και ερευνητική δραστηριότητα έχει αποκτηθεί εµπειρία στα εξής αντικείµενα: Έρευνα αγοράς Υπολογισµοί καµπυλών φορτίου και πρόβλεψης διαθεσιµότητας Τεχνολογία φυσικού αερίου Σχεδιασµός και διαστασιολόγηση µονάδων πιλοτικής κλίµακας (scale up) Αυλωτοί καταλυτικοί αντιδραστήρες συνεχούς ροής Ρεολογική συµπεριφορά αερίων υγρών σε κλίνες µε πληρωτικά υλικά Μοντελοποίηση προσοµοίωση διεργασιών (προγραµµατισµός σε Fortran, Vbasic & Excel) Διεργασίες εκχύλισης, ιοντοεναλλαγής σε κλίνες, χηµικών αντιδράσεων διαλείποντος έργου Ρόφηση αερίων & ατµών σε πορώδη υλικά τεχνικές, προδιαγραφές, Pore engineering, µοντελοποίηση δεδοµένων ισορροπίας Μετρήσεις ποροσιµετρίας Χαρακτηρισµός ορυκτών (κυρίως ζεολίθων) µε TG/DTG & DTA, SEM, XRD, XRF, FTIR, MAS NMR, TPD Αποαλουµινοποίηση τροποποίηση φυσικών ζεολίθων Χρήση φυσικών ορυκτών, κυρίως ζεολίθων, σε περιβαλλοντικές εφαρµογές & τεχνολογίες

7 Χηµικές αναλύσεις υδάτων, εδαφών, ορυκτών & υγρών αποβλήτων µε ICP-AES, ICP-MS, AAS (φλόγας ή µε φούρνο γραφίτη), GC-FID, GC-MS, IC & UV-VIS (µέταλλα, βαρέα µέταλλα, ιχνοστοιχεία, αλκάλια & αλκαλικές γαίες, ανιόντα, πολυφαινόλες, διάφορες οργανικές ενώσεις) Χηµικές αναλύσεις αερίων µε GC-FID, GC-MS & UV-VIS Συµµετοχή σε εκτέλεση και διαχείριση κοινοτικών έργων Ποσοτικοί προσδιορισµοί ιχνοστοιχείων (σε εδάφη, τρόφιµα, ορυκτά, υγρά απόβλητα & ύδατα) µε διαπιστευµένες µεθόδους Εφαρµογές ISO Μετρήσεις BOD, COD, ph, TS, TSS, DO σε υδατικά διαλύµατα και υγρά απόβλητα Μέθοδοι βελτίωσης αποκατάστασης εδαφών Κοµποστοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων 10/05/2012 Κυριάκος Ελαιόπουλος

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΤΟΥΛΑ Ερευνήτρια Β Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΤΟΥΛΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 Ιουνίου 1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Άγιοι

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα : Δέσποινα Βάµβουκα-Καλoύµενου Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα µε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1965 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ Δ/ΝΣΗ : Μητρομάρα 81, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ. Κ. : 136 71 Τηλ.: 2102404238-2105441384 Email: dimarap.itap@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Δεδομένα Ημερομηνία γέννησης: 03/08/1981 Τηλέφωνο: +30 6940 565832 E-mail: mkokkora@gmail.com Δρ. Μαρία Κόκκορα Εκπαίδευση Βασική εκπαίδευση: 10/04-06/08 Κάτοχος Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα Δημήτρης Κ. Φείδαρος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΔΕ Ενέργειας, PhD Διεύθυνση Κατοικίας: Δημ. Γεωργιάδου 135 Βόλος Τ.Κ. 382 21 Τηλέφωνο 24210 96758

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα. athgou@agro.auth.gr

Όνομα. athgou@agro.auth.gr Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 1 2. Εκπαίδευση... 1 2.1 Σπουδές... 1 2.2 Επιμόρφωση Σεμινάρια... 1 2.3 Ξένες γλώσσες... 2 3. Ακαδημαϊκή - Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 Έγγαμος με δυο παιδιά Αντιοχείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Europass

Βιογραφικό σηµείωµα Europass Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) ιεύθυνση (-εις) ιεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Βασιλειές Τεµένους ΤΚ 71500, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα