Eθνική Nοµοθεσία 16.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eθνική Nοµοθεσία 16."

Transcript

1 Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.» (Αρ.Πρωτ /Ε3/2107/) ΠPOΣOXH: H απόφαση αυτή τροποποιείται τακτικά ως προς τον καθορισµό των ηµερήσιων επαρχιακών εφηµερίδων. Kατά συνέπεια, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της κατάστασης των εφηµερίδων, είναι αναγκαία η λήψη του τελευταίου ισχύοντος αρχείου από τον δικτυακό τόπο του Yπουργείου Tύπου: 305

2 Απόφαση «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.» (Αρ.Πρωτ /Ε3/2107/) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16/5/2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Μ.Μ.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ /νση: Ζαλοκώστα 10 Τ.Κ: Αθήνα Πληρ: ΠΡΟΣ: Ως ο συνηµµένος πίνακας αποδεκτών Τηλ.: FAX: Σας κοινοποιούµε την υπουργική απόφαση αριθµ /Ε3/2107/ στην οποία περιλαµβάνονται ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 1263/72, όπως ισχύει και σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ιδίου Ν. και συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ. 10 εδ. ζ και ή του Ν. 2741/99, έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν Κρατικές ηµοσιεύσεις, Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε και Ισολογισµούς Α.Ε - ΕΠΕ. Με αφορµή την έκδοση της συνηµµένης υπουργικής απόφασης εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω τα οποία αποτελούν και τους όρους ένταξης της εφηµερίδας στην απόφαση έτους ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΩΝ Στην υπουργική απόφαση έτους 2004 θα συµπεριληφθούν οι ηµερήσιες εφηµερίδες οι οποίες το έτος 2003 θα έχουν εκδώσει τουλάχιστον 240 φύλλα οι πενθήµερες και 285 τουλάχιστον οι εξαήµερες. 307

3 2. ΣΧΗΜΑ Όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 2328/95 οι διαστάσεις της εφηµερίδας θα πρέπει να καλύπτουν την επιφάνεια των 58χ86 εκατοστών. Οι εφηµερίδες που δεν θα καλύπτουν την προϋπόθεση αυτή, δεν θα ενταχθούν στην Υπουργική απόφαση του ΥΛΗ Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 1092/38 και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1263/72, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1263/72, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 1446/84, επισηµαίνουµε ότι: Η αναδηµοσίευση αρθρογραφίας άλλης εφηµερίδας, θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο διακριτό. οι λοιπές καταχωρήσεις όπως διαφήµιση, αγγελίες, διακηρύξεις κ.λ.π., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% της συνολικής ύλης, άλλως αναιρείται η έννοια και ο σκοπός της τοπικής εφηµερίδας και το µεγαλύτερο ποσοστό της ύλης της εφηµερίδας θα πρέπει να είναι τοπικού ενδιαφέροντος. 4. Ε ΡΑ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1446/84 απαραίτητη προϋπόθεση για µια εφηµερίδα, µεταξύ άλλων είναι και η διατήρηση γραφείων στην έδρα της. Σύµφωνα επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 του Π. 261/9 ως έδρα νοείται ο τόπος όπου: λειτουργεί η διεύθυνση του εντύπου µε την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωµένου γραφείου και δίνονται οι κατευθύνσεις για την εµφάνισή του για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της δηµοσιογραφικής ύλης, καθώς επίσης και οι οδηγίες για την εκτύπωσή του. Η δήλωση ψευδούς έδρας αποτελεί κατ αρχήν εξαπάτηση του ηµοσίου και ως εκ τούτου παραβίαση των διατάξεων του κοινού Ποινικού Κώδικα και ως τέτοια θα αντιµετωπισθεί και παράλληλα συνιστά παραβίαση των ως άνω διατάξεων (Ν. 1263/72, Ν. 1446/84, Ν. 2328/95 κ.λ.π.), µε συνέπεια την µη υπαγωγή των παραβατών στην κατάσταση του ΙΚΑΙΩΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Υπενθυµίζουµε, τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 4 του Ν. 2328/95, σύµφωνα µε τις οποίες οι δηµοσιεύσεις της παρ. 1 εδ δ και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1263/72, όπως ισχύει πρέπει να γίνονται στις εφηµερίδες µε κριτήριο την ίση κατανοµή καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 εδ. α και β του Ν. 1263/72, σύµφωνα µε τις οποίες, εφηµερίδα η οποία δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. δεν δικαιούται να καταχωρεί µε αµοιβή τις κρατικές δηµοσιεύσεις. Τυχόν δε καταχώρηση δεν γεννά καµία υποχρέωση αµοιβής για την Υπηρεσία που αφορά η δηµοσίευση, η δε αµοιβή που έχει τυχόν καταβληθεί καταλογίζεται σε βάρος του υπαλλήλου που ενέκρινε την πληρωµή. Επιπλέον, επισηµαίνουµε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1263/72, σύµφωνα µε το οποίο οι δηµοσιεύσεις του άρθρου 3 του ιδίου Ν. όπως ισχύει, αποστέλλονται για καταχώρηση στις ηµερήσιες 308

4 AΠOΦAΣH εφηµερίδες απευθείας, απαγορευµένης της χρησιµοποίησης διαφηµιστικών γραφείων ή άλλων µεσαζόντων. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Μέχρι στιγµής η αποστολή των φύλλων τόσο των ηµερησίων, και των εβδοµαδιαίων επαρχιακών εφηµερίδων, γίνεται κατά κανόνα µαζικά σε µηνιαία ή διµηνιαία βάση. Προκειµένου να εκλείψουν οι διαµαρτυρίες του παρελθόντος για απώλειες και για µη καταχώρησή τους στον Η/Υ, και να διασφαλιστεί ο έλεγχος της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα καταχώρησης κρατικών δηµοσιεύσεων, Προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε Ισολογισµών Α.Ε ΕΠΕ, η χορήγηση ατελειών (ΟΤΕ ΕΛΤΑ) κ.λ.π παρακαλούµε από τώρα και στο εξής να συγκεντρώνετε τα φύλλα µιας εβδοµάδας και να τα αποστέλλετε µε τα ΕΛ.ΤΑ συστηµένα ή µε COURIER στη ιεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε Τµήµα Εντύπων και Επαγγελµατικών Οργανώσεων (Ζαλοκώστα 10 Τ.Κ Γραφείο 211 2ος όροφος), συνοδευόµενα από έγγραφο που θα αναγράφεται ο αριθµός του φύλλου και η ηµεροµηνία του. Όσες εφηµερίδες αποστέλλουν τα φύλλα τους την Ε.Ι.Η.Ε.Ε ή στο ΣΗΠΕ µπορούν να διατηρήσουν αυτόν τον τρόπο αποστολής αρκεί η Ε.Ι.Η.Ε.Ε ή ο ΣΗΠΕ να τα προσκοµίζουν στο Υπουργείο σε εβδοµαδιαία βάση, συνοδευόµενα µε έγγραφο όπου θα αναγράφεται ο αριθµός των φύλλων και οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες τους. Η Γενική Γραµµατέας EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Π.:11107/E3/2107 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Μ.Μ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση.: Ζαλοκώστα 10 ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Ζαµπά Τηλέφωνο: Fax: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Καθορισµός ηµερησίων επαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης κρατικών δηµοσιεύσεων, προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε και Ισολογισµών Α.Ε και ΕΠΕ. Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Τις διατάξεις του Π. 181/94 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του». 309

5 2. Τις διατάξεις του Π. 258/93 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 171/ Τις διατάξεις του Π. 137/96 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της», όπως τροποποιήθηκε µε το Π. 82/ Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1263/72 όπως ισχύει «Περί ηµερήσιου Επαρχιακού Τύπου». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2469/97 «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 10 εδάφια ζ και η του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π. 419/86 «Προσαρµογή του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 και 5 του Ν. 2328/95 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». 9. Το Π. 213/ (ΦΕΚ 166/Α/ ) «Για τη διαφάνεια ως προς τις υποχρεωτικές από το νόµο δηµοσιεύσεις του ηµοσίου και των δηµοσίων νοµικών προσώπων, που γίνονται σε ηµερήσιες και µη ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες και τη σύσταση κοινών λογαριασµών». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8, του Π. 261/ (ΦΕΚ 186/Α/ ). 11. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 12. Τα αριθµ. 3514/Ε3/632/ και 3513/Ε3/631/ έγγραφά µας προς την ΕΙΗΕΕ και το ΣΗΠΕ και την αριθµ. 2506/ σχετική απάντηση του ΣΗΠΕ. 13. Τα αριθµ. 9406/ , 369/ΕΜ/ , 308/ΕΜ/ πρακτικά που συνέταξαν οι Οµάδες Εργασίας που συγκροτήθηκαν µε τις αριθµ. 8942/Ε/ και 6981/Ε/ και αποφάσεις, αντίστοιχα. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Οι παρακάτω εφηµερίδες, µετά από έλεγχο των στοιχείων κυκλοφορίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1263/72, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. 213/97 και τις διατάξεις του Ν. 2741/99 άρθρο 10 παρ. 10 εδ. ζ και η καθορίζονται ως ηµερήσιες έχουσες τη δυνατότητα καταχώρησης κρατικών δηµοσιεύσεων, προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε και Ισολογισµών Α.Ε και ΕΠΕ, ως ακολούθως: ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. 310

6 AΠOΦAΣH NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΗΣ ΗΜΟΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ NOMOΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ NOMOΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΡΚΑ ΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ NOMOΣ ΑΡΤΑΣ ΑΚΑΝΘΟΧΟΙΡΟΣ ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Μεσολόγγι Μεσολόγγι Μεσολόγγι Αγρίνιο Μεσολόγγι Αγρίνιο Αγρίνιο Ελευσίνα Μαρούσι Χαλάνδρι Ναύπλιο Ναύπλιο Ναύπλιο Τρίπολη Τρίπολη NOMOΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ Αίγιο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αίγιο NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Λειβαδιά ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ Λειβαδιά ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λειβαδιά ΣΚΥΤΑΛΗ Θήβα ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ Θήβα NOMOΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γρεβενά ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Γρεβενά Γρεβενά NOMOΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΡΑΜΑΣ ράµα ΗΧΩ ράµα ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ράµα NOMOΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΣ Ρόδος ΠΡΟΟ ΟΣ Ρόδος ΡΟ ΙΑΚΗ Ρόδος NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΓΝΩΜΗ Αλεξανδρούπολη ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ Αλεξανδρούπολη ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Αλεξανδρούπολη 311

7 NOMOΣ ΕΥΒΟΙΑΣ NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Χαλκίδα ΕΒ ΟΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ NOMOΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΡΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ Ζάκυνθος Ζάκυνθος Ζάκυνθος ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ NOMOΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ Πύργος Πύργος NOMOΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΝΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΗΧΩ Καρδίτςα NOMOΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΑΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ Βέροια Βέροια Βέροια ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΠΑΤΡΙ Α ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ NOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΛΜΗ NOMOΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Ηγουµενίτσα ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ Ηγουµενίτσα NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ NOMOΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ NOMOΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΒΗΜΑ NOMOΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΩΝΗ NOMOΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Καστοριά Καστοριά Κέρκυρα Κέρκυρα Κέρκυρα Κέρκυρα Αργοστόλι Αργοστόλι Αργοστόλι Κιλκίς Κιλκίς 312

8 AΠOΦAΣH NOMOΣ ΚΟΖΑΝΗΣ NOMOΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗ Καλαµάτα ΘΑΡΡΟΣ ΣΗΜΑΙΑ Καλαµάτα ΘΑΡΡΟΣ Καλαµάτα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΩΝΗ Καλαµάτα ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ NOMOΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΩΝΑΣ NOMOΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κόρινθος ΘΡΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ Κόρινθος ΜΑΧΗΤΗΣ Κόρινθος Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ NOMOΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ NOMOΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Ερµούπολις ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γιαννιτσά NOMOΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Σπάρτη ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Γιαννιτσά Εδεσσα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη NOMOΣ ΠΙΕΡΙΑΣ NOMOΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ Λάρισα Λάρισα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κατερίνη Κατερίνη Κατερίνη NOMOΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ NOMOΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΚΗΡΥΞ NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΤΗ Αγ. Νικόλαος Μυτιλήνη Μυτιλήνη Βόλος Βόλος Βόλος ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ NOMOΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ NOMOΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΤΡΙ Α Πρέβεζα Πρέβεζα Πρέβεζα Ρέθυµνο Ρέθυµνο Κοµοτηνή Κοµοτηνή Κοµοτηνή ΧΡΟΝΟΣ Κοµοτηνή 313

9 NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Φλώρινα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Φλώρινα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΟ ΟΣ NOMOΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πολύγυρος Πολύγυρος ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΥΠΟΣ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑ Τρίκαλα Τρίκαλα ΚΗΡΥΞ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ Τρίκαλα Τρίκαλα NOMOΣ ΧΙΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ Χίος NOMOΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙ Α Λαµία ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗΣ Χίος Χίος ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Λαµία ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ Λαµία ΦΩΣ Λαµία Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 314

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: 666Π6-Ξ57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών της 3. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Να σταλεί και mail ή fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Σχολικό έτος 2013-2014. Έκδοση 1.5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Σχολικό έτος 2013-2014. Έκδοση 1.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σχολικό έτος 2013-2014 Έκδοση 1.5 Σημαντικές μεταβολές της παρούσας έκδοσης σε σχέση με την προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα