ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνα τότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συ νελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχι ακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυ νατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φο ρέων του Δημοσίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/93 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 1 παρ.2 και 6 και του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λει τουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 102) με το οποίο αντικατα στάθηκαν η παρ. 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137). 3. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημο σιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. Του άρθρου 3 του ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 5. Του ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 6. Της υπ αριθμ. Υ134/ (ΦΕΚ 2408/Β / ) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο τήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γεώργιο Πεταλωτή» 7. Της υπ αριθμ. 147/ (ΦΕΚ 518/ΥΟΔΔ/ ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υφυπουρ γού στον Πρωθυπουργό με την οποία διορίζεται ο Γε ώργιος Πετρουλάκης στη θέση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας. 8. Της υπ αριθμ.6962/ (ΦΕΚ 352/Β / ) απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία ανατίθενται στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυ νατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύ σεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ

2 24442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ ΛΑΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΙΓΙΟ ΑΙΓΙΟ ΝΟΜΟΣ Υ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΛΜΗ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ Η ΣΚΥΤΑΛΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑ ΜΑΣ ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΣ Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΒΔΟΜΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Η ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Η ΓΝΩΜΗ ΠΑΤΡΙΣ ΠΥΡΓΟΣ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ Σ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΩΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Η ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΪΚΑ ΝΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΘΑΡΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΟΜΟΣ Σ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΘΑΡΡΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΘΡΑΚΗ ΜΑΧΗΤΗΣ XANTHI NEWS ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΡΟΣ ΝΑΞΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

4 24444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΔΕΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ ΜΙΔΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΡΤΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΙΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ Η ΓΝΩΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΒΗΜΑ ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS ΑΙΓΙΟ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑ ΛΕΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ Υ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ ΤΟΛΜΗ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΣ ΚΩΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΜΟΙΡΕΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 7 ΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ Η ΘΑΣΙΑΚΗ ΘΑΣΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΞΥΡΑΦΙ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΝΟΜΟΣ Σ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΝΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΟΣ ΣΕΝΤΡΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΑΡΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

6 24446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΝΩΜΗ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΕΜΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΙΑΚΗ ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΚΙ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΑΧΤΙΔΑ ΧΙΟΣ ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΧΙΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΓΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΜΟΣΧΑΤΟ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 30 ΜΕΡΕΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΧΤΥΠΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠ. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ F Αριθμ (2) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνα τότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Εχοντας υπόψη: Α. 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/93 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 1 παρ.2 και 6 και του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λει τουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α 102) με το οποίο αντικαταστά θηκαν η παρ. 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137). 3. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημο σιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. Του άρθρου 3 του ΠΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 5. Του ΠΔ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 6. Της υπ αριθμ. Υ134/ (ΦΕΚ 2408/Β / ) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιο τήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γεώργιου Πεταλωτή». 7. Της υπ αριθμ. 147/ (ΦΕΚ 518/ΥΟΔΔ/ ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υφυπουρ γού στον Πρωθυπουργό με την οποία διορίζεται ο Γε ώργιος Πετρουλάκης στη θέση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας. 8. Της υπ αριθμ.6962/ (ΦΕΚ 352/Β / ) απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με την οποία ανατίθενται στον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, αποφασίζουμε: Ορίζονται οι εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 ως ακολούθως: ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ Η ΣΚΥΤΑΛΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ Σ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΑΙΓΙΟ ΑΙΓΙΟ ΘΗΒΑ

8 24448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΒΔΟΜΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΟΔΙΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Η ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ Υ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΛΜΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η ΓΝΩΜΗ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Σ Η ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΪΚΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΝΟΜΟΣ Σ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΘΑΡΡΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ * *

9 ΦΕΚ 1515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΥΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΝΑΞΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΑΡΡΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΓΩΝΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΜΠΡΟΣ Η Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ XANTHI NEWS ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΙΟΣ

10 24450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΔΕΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ Η ΓΝΩΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ ΜΙΔΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΤΑ ΑΙΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΒΗΜΑ ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑ ΛΕΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ Υ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΙΤΑΝΗ ΤΟΛΜΗ ΚΩΣ ΚΩΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΜΟΙΡΕΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 7 ΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ Η ΘΑΣΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΞΥΡΑΦΙ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΝΟΜΟΣ Σ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΝΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΟΣ ΣΕΝΤΡΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ) ΘΑΣΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ΠΑΡΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΕΜΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

12 24452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΑΜΙΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΓΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΔΩ Ν. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΑΧΤΙΔΑ ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΚΙ ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 30 ΜΕΡΕΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΧΤΥΠΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: