Προωθούµενες καλλιέργειες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προωθούµενες καλλιέργειες"

Transcript

1 Η µεθοδολογία αυτή έχει ως σκοπό την διαίρεση µιας περιοχής σε µικρότερες µονάδες οι οποίες έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την καταλληλότητα γης, την δυναµική παραγωγή και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι κύριες παράµετροι που λαµβάνονται σοβαρά υπόψη είναι οι κλιµατικές και εδαφικές απαιτήσεις των διαφόρων καλλιεργειών καθώς επίσης και τα συστήµατα διαχείρισης κάτω από τα οποία οι καλλιέργειες επιφέρουν ικανοποιητική απόδοση και παραγωγή. Κάθε ζώνη έχει έναν παρόµοιο συνδυασµό περιορισµών και δυναµικών για χρήση γης και αποβλέπει στον σχεδιασµό βελτίωσης της ήδη υφιστάµενης χρήσης γης, είτε αυξάνοντας την παραγωγή, είτε περιορίζοντας την υποβάθµιση του εδάφους. Η µεθοδολογία των αγρο-οικολογικών ζωνών σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται µαζί µε την σύγχρονη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι πιο προχωρηµένες έρευνες ενσωµατώνουν µια σειρά δεδοµένων και µοντέλων οι οποίες συνεργαζόµενες µε τα G. I. S. (Geographic Information Systems) έχουν πολλαπλές δυναµικές εφαρµογές στην διαχείριση των φυσικών πόρων και στον σχεδιασµό χρήσεων γης. Κρίνεται άκρως απαραίτητη η εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθοδολογίας σε επίπεδο Περιφέρειας, προκειµένου να ταξινοµηθούν όλα τα γεωργικής χρήσης εδάφη της Π..Ε. σε ζώνες καλλιέργειας. Μια περίπτωση εφαρµογής των καλλιεργητικών ζωνών είναι αυτή που έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται στην περιοχή Τριταίας του Νοµού Αχαΐας. Για την συγκεκριµένη περιοχή έχουν προταθεί ενδεικτικά κάποιες καλλιέργειες και εξετάζεται ποιες απ αυτές και σε ποιο βαθµό προσαρµόζονται στο συγκεκριµένο περιβάλλον, έτσι ώστε οι αποδόσεις τους να είναι ικανοποιητικές ως ξηρικές καλλιέργειες. Προωθούµενες καλλιέργειες Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την αριθ / απόφασή του (ΦΕΚ 468/ , τ. Β ) καθόρισε τα προωθούµενα είδη και τις ποικιλίες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων, µε βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για κλίµα, έδαφος και νερό, η κάθε καλλιέργεια. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε βάση τα δεδοµένα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος, οι καλλιέργειες αυτές διαµορφώνονται ως εξής: Εσπεριδοειδή Στόχος του τοµέα των εσπεριδοειδών είναι η µερική αντικατάσταση των ποικιλιών WASHINGTON NAVEL και ΚΟΙΝΩΝ οι οποίες σήµερα συνιστούν το 60 70% της ελληνικής παραγωγής πορτοκαλιών καθώς και των κοινών µανταρινιών που συνιστούν το 20 25% της ελληνικής µανταρινοπαραγωγής, µε την χρήση υπερπρώιµων και υπερόψιµων ποικιλιών πορτοκαλιών και µανταρινιών, ποιοτικά αναβαθµισµένων. Με τον τρόπο αυτό θα επιµηκυνθεί η περίοδος εµπορίας, µε όλες τις ευνοϊκές συνέπειες στην διανοµή των προϊόντων. Επίσης θεωρούνται άµεσα προωθούµενες και οι ποικιλίες διπλής κατεύθυνσης των πορτοκαλιών. Στα µανταρινοειδη προωθούνται ποικιλίες ή υβρίδια αναγνωρισµένης αξίας που ζητούνται στις διεθνείς αγορές, τα οποία θα παράγονται σε περιοχές που ενδείκνυται η καλλιέργεια τους και υπάρχει σχετική καλλιεργητική εµπειρία. Όσον αφορά τα λεµόνια, στόχος είναι η κλιµάκωση της παραγωγής µέσω της προώθησης ποικιλιών λεµονιών διπλής παραγωγής ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγής κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Προηγείται η έγκριση και η εγκατάσταση προωθούµενων ποικιλιών στις περιοχές και στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται έντονα φαινόµενα εκφυλισµού ή φαινόµενα υποβάθµισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, βιολογικών µολύνσεων, τα οποία θα διαπιστώνονται πριν την έγκριση αναδιάρθρωσης από την αρµόδια /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων. Γενικά για τα εσπεριδοειδή είναι επιθυµητή η περαιτέρω προγραµµατισµένη επέκταση µέσω των προγραµµάτων που ισχύουν κάθε φορά και πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Πορτοκάλια Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προωθούνται: α) Οι πρώιµες οµφαλοφόρες ποικιλίες πορτοκαλιάς NEW HALL και NAVELINA, που είναι ανθεκτικές στις ανεµόπληκτες περιοχές µπορούν να καλλιεργηθούν σε όλες τις πρώιµες ή ανεµόπληκτες περιοχές της Π Ε. Η πρώιµη ποικιλία NAVEL RO 25 µπορεί να διαδοθεί όπως επίσης και η ποικιλία FISHER, κλώνος NAVEL. β) Οι όψιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς NAVEL α) NAVELATE στα υποκείµενα CITRUMELOS και ιδιαίτερα το CITRUMELO 1452 και CITRUS VOLKAMERIANA β) LANE LATE στα υποκείµενα CITRUMELOS σε µη παγετόπληκτες περιοχές καθώς επίσης και σε περιοχές που δεν υπάρχει το πρόβληµα της κοκκίωσης (granulation). γ) Η όψιµη ποικιλία VALENCIA προωθείται µε υποκείµενα CITRUMELOS σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας. δ) Συνεχίζεται η καλλιέργεια και η επέκταση της SKAGGS BONANZA µε τη χρησιµοποίηση υποκειµένου CARRIZO CITRANGE ή CITRUS TAIWANICA σε όλες τις περιοχές που ήδη καλλιεργείται. ε) Συνίσταται η επέκταση της ποικιλίας SALUSTIANA λόγω της διπλής κατεύθυνσης (νωπή κατανάλωση και χυµοποίηση) καθώς και της οψιµότερης παραγωγής σε σύγκριση µε την W. NAVEL. 1

2 στ) Οι αιµατόσαρκες ποικιλίες TAROCO και ΓΟΥΡΙΤΣΗΣ, συνεχίζουν να προτείνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις περιοχές που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια µε υποκείµενα CITRUMELOS. Μανταρίνια Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προωθούνται: α) Οι υπερπρώιµες ποικιλίες της οµάδας των κληµεντίνων MARISOL (συγκοµιδή από τέλη Σεπτεµβρίου) στα υποκείµενα CARRIZO CITRANGE, CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO και η CAFFIN στο υποκείµενο CITRUMELO β) Οι πρώιµες ποικιλίες DE NULLES και SRA63, SRA89 και ΠΟΡΟΥ (συγκοµιδή από τέλη Οκτωβρίου) στα υποκείµενα CARRIZO CITRANGE, CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO. γ) Η οµάδα SATSUMA θεωρείται πρώιµη, και ειδικότερα οι κλώνοι CLASUELINA (Ισπανική επιλογή), MIYAGAWA WASE, OKITSU (συγκοµιδή από τέλη Σεπτεµβρίου) σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και γενικά στις ψυχρότερες περιοχές, στα υποκείµενα CITRANGES και TANGELO ORLANDO. δ) Το µανταρίνι NOVA, σε όλες τις περιοχές εσπεριδοκαλλιέργειας της χώρας, σε όλα τα υποκείµενα και κατά προτίµηση στο TANGELO ORLANDO και CITRUMELO SWINGLE. ε) Τα όψιµα υβρίδια και ποικιλίες ENCORE, MINNEOLA, FORTUNE, PAGE και ORTANIQUE (MANDORA) σ όλα τα υποκείµενα κατά προτίµηση στα υποκείµενα C.VOLKAMERIANA CITRUMELOS και CITRUS TAIWANICA, κυρίως στο Νοµό Ηλείας. Λεµόνια α) Η ποικιλία Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, όπου υπάρχει πρόβληµα κορυφοξήρας, σ όλες τις κατάλληλες περιοχές της Π Ε. β) Η πρώιµη ποικιλία INDERDONATO στις παραλιακές ζώνες για συγκοµιδές από τέλη Σεπτεµβρίου. γ) Η ΜΑΓΛΗΝΗ, αν και δεν είναι ανθεκτική στην κορυφοξήρα παραµένει ως προωθούµενη λόγω της µεγάλης παραγωγικότητας, τους χυµώδεις καρπούς και τους ελάχιστους σπόρους που αυτή παρουσιάζει. δ) Η ποικιλία EUREKA, ή κατά προτίµηση ο απογαµικός κλώνος EUREKA FROST, ευπαθής στην κορυφοξήρα µε κύρια συγκοµιδή άνοιξη-αρχές καλοκαιριού µε υψηλή απόδοση σε χυµό. ε) Η ποικιλία LISBON παρουσιάζει το ίδιο µειονέκτηµα ευπάθειας στην κορυφοξήρα, είναι µονόφορη µε συγκοµιδή χειµώνα-άνοιξη. Η απόδοση σε χυµό είναι υψηλή, ενώ συνιστάται η εγκατάστασή τους (συµπεριλαµβανόµενη και η EUREKA) µόνο σε περιοχές χωρίς ισχυρούς τοπικούς ανέµους. στ) Συνιστάται: η εισαγωγή της ποικιλίας ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ως ανθεκτικής στην κορυφοξήρα και µε πολύ καλή παραγωγή. Η ποικιλία NOUVEL ATHOS εµβολιασµένη πάνω στο C. VOLKAMERIANA αντέχει στις οριακά ψυχρότερες περιοχές της Χώρας µας, ως καταγόµενη εκ της Γεωργίας. Η καλοκαιρινή ποικιλία ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ µε παρατεταµένη ολοχρονίς ανθοφορία στις κατάλληλες περιοχές όπου το σοβαρό πρόβληµα προσβολής από κορυφοξήρα είναι δευτερεύον. Οι όψιµες ποικιλίες ZIAGARA BIANCA και ΒΑΚΑΛΟΥ στις περιοχές όπου το πρόβληµα κορυφοξήρας είναι έντονο. Για τις λεµονιές προτιµώνται γενικώς τα υποκείµενα της C. VOLKAMERIANA. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι συνδυασµοί Νεραντζιάς / Λεµονιάς είναι ανθεκτικοί στην ίωση TRISTEZA, είτε µε τον απευθείας εµβολιασµό, είτε µε την περισσότερο ενδεδειγµένη µέθοδο «σάντουιτς» (Νεραντζιά Χ Πορτοκαλιά και κατόπιν Λεµονιά) και ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί καταστροφές από παγετό. Γκρειπ φρούτ Οι έγχρωµες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα STAR RUBY στο Νοµό Ηλείας και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία και ενδείκνυνται σύµφωνα µε τις κατά τόπους αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Επίσης οι λευκόσαρκες άσπερµες και ιδιαίτερα η ποικιλία MARCH SEEDLESS στις ίδιες ως άνω περιοχές. Κούµ κουάτ Στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών Αχαίας και Ηλείας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία και ενδείκνυνται σύµφωνα µε τις κατά τόπους αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Κιτριά Στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών Αχαίας και Ηλείας καθώς σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία. Περγαµόντο Στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών Αχαίας και Ηλείας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία. 2

3 Φράπα Στις κατάλληλες περιοχές του Νοµών Αχαΐας και Ηλείας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία. 2. Ελιά Σύµφωνα µε το ΥΠΑΑΤ η καλλιέργεια της Ελιάς είναι προωθούµενη ως είδος. Η καλλιέργεια της ελιάς προωθείται µόνο µε κανονική φύτευση και µε ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες προσαρµόζονται στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες κάθε περιοχής. Στόχος πρέπει να είναι: o η διατήρηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων o η στήριξη και ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων µεταποιητικών επιχειρήσεων µε δυνατότητες ιχνηλάτησης των προϊόντων, ανάπτυξη συστηµάτων αυτοελέγχου και πιστοποίηση (IPM, ΠΟΠ, ΠΓΕ). o ιαφήµιση των προϊόντων της ελιάς o ιατήρηση και επέκταση της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ 3. Μηλιά Η µηλιά είναι δένδρο µάλλον των ψυχρών και υγρών περιοχών. Απαιτεί δροσερό καλοκαίρι (µέγιστη µέχρι 29 oc) ενώ αντέχει στις χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι -40οC. Οι χαµηλές θερµοκρασίες είναι απαραίτητες για την διακοπή του λήθαργου των οφθαλµών της και το δροσερό καλοκαίρι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή µήλων υψηλής ποιότητας. Στην Ποικιλίες που προτείνονται: α) Από την οµάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, RED CHIEF, OREGON SPUR, STARKING, STARKCRIMSON, TOPRED, σε ηµιορεινές και ορεινές αρδευόµενες περιοχές. β) Από την οµάδα GOLDEN DELICIOUS, οι κλώνοι REINDERS και GOLDEN γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD και JONAGORED µε επικονιαστές δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιµοποίηση στις ηµιορεινές και ορεινές αρδευόµενες περιοχές. δ) Από τις πρώιµες ποικιλίες η ποικιλία GALA και ιδιαίτερα οι κόκκινες µεταλλαγές της MONDIAL GALA, PACIFIC GALA, GALAXY και SINGHA. Επίσης η ποικιλία OZARK GOLD. ε) Από τις όψιµες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες µεταλλαγές της FUJI RED, NAGA- FU 12, KIKU 8. Επίσης η ποικιλία PINK LADY σε ηµιορεινές περιοχές. στ) Η ποικιλία GRANNY SMITH σε πεδινές περιοχές. ζ) Η ελληνική ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές. 4. Αχλαδιά Η αχλαδιά απαιτεί ξηρό και θερµό καλοκαίρι αλλά αρκετό νερό για άρδευση. Το ξερό θέρος είναι πρωταρχικής σηµασίας παράγοντας για τον περιορισµό της εξάπλωσης του βακτηριακού καψίµατος. Από τις πρώιµες ποικιλίες προτείνονται οι ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ. Από τις καλοκαιρινές η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ (Τσακώνικη) και η B.C. WILLIAMS (µε ενδιάµεσο εµβολιασµό). Από τις φθινοπωρινές οι: ABATE FETEL (µε ενδιάµεσο εµβολιασµό), CASCADE, HIGHLAND, HARROW SWEET, PACKHAMS TRIUMPH, CONFERENCE (σε παραλίµνιες και ηµιορεινές περιοχές). 5. Κυδωνιά Η κυδωνιά δεν απαιτεί πολλές ώρες χαµηλών θερµοκρασιών για να διακοπεί ο λήθαργος και να αναπτυχθούν κανονικά οι οφθαλµοί της, γι αυτό καλλιεργείται και σε ζεστότερα κλίµατα από ό,τι η µηλιά και η αχλαδιά. Η κυδωνιά ανέχεται καλά τα υγρά εδάφη αλλά η καλύτερη παραγωγή δεν παίρνεται σ αυτά τα εδάφη. Ο ριζικό της σύστηµα είναι επιπόλαιο οπότε µπορεί να αξιοποιήσει εδάφη από βαθιά µέχρι πολύ αβαθή, αρκεί να στραγγίζουν ικανοποιητικά και να µην είναι αλκαλικά. Στις περιοχές µε τις κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες προωθούνται οι ποικιλίες κυδωνιάς Γίγας της Βοσνίας, Ι.Φ , Ι.Φ , Ι.Φ , Ι.Φ και η ανεκτική στο βακτηριακό κάψιµο Ι.Φ Καρυδιά Η καρυδιά είναι ευαίσθητη τόσο στις χαµηλές όσο και στις ψηλές θερµοκρασίες. Οι ψηλές καλοκαιρινές θερµοκρασίες προκαλούν εγκαύµατα στο περικάρπιο. Οι περισσότερες ποικιλίες καρυδιάς δεν είναι ανθεκτικές στις υπερβολικά χαµηλές χειµωνιάτικες θερµοκρασίες. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί προκαλούν ζηµιές κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου θα πρέπει να επιλέγονται τοποθεσίες απαλλαγµένες από παγετούς, ή να χρησιµοποιούνται όψιµες ποικιλίες, που βλαστάνουν µετά την παρέλευση των παγετών. Ποικιλίες που προωθούνται σύµφωνα µε το ΥΠΑΑΤ: Βασικά οι ποικιλίες: α) GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιµης βλάστησης) µε επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO. β) VIVA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) µε τους ίδιους, ως ανωτέρω 3

4 επικονιαστές. γ) CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) µε πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. δ) HARTLEY (µε πολύ µικρή πλαγιοκαρπία κανονικής εποχής βλάστησης) µε επικονιαστή FRAANQUETTE. ε) FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιµη για ορεινές περιοχές) και µε επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλίας 6%. 7. Καστανιά Η καστανιά ευδοκιµεί καλύτερα σε εδάφη αµµώδη ή αµµοπηλώδη και µε καλή αποστράγγιση. Το έδαφος πρέπει να είναι όξινο έως ουδέτερο µε ph κατά προτίµηση από 4.5 έως 6.5 και σχεδόν απαλλαγµένο ασβεστίου (επιτρεπτό ποσοστό ολικού ασβεστίου µέχρι 2%). Σε αµµώδη εδάφη χαµηλής γονιµότητας, η οργανική ουσία πρέπει να αυξάνεται µε τη χρησιµοποίηση αζωτούχων φυτών (χλωρά λίπανση). Προωθείται κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρµόδια /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνοτροφίας των ΠΕ, σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβληµα προσβολής από τον µύκητα ENDOTHIA PARASITICA. 8. Αµυγδαλιά Παλιότερα οι αµυγδαλεώνες στη χώρα µας δεν αρδεύονταν. Γρήγορα όµως διαπιστώθηκε ότι η αµυγδαλιά αντιδρά θετικά στο νερό, τόσο σε ζωηρότητα δένδρου όσο και σε αύξηση της παραγωγής, µε αποτέλεσµα σήµερα οι αµυγδαλεώνες, σχεδόν στο σύνολο τους, να είναι αρδευόµενοι. Ποικιλίες: Ποικιλίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην Π Ε είναι οι Ferragnes, Ferraduel, Truoito, Texas, Lauranne και Ρέτσου. 9. Βερικοκιά Η βερικοκιά ευδοκιµεί σε εδάφη βαθιά, γόνιµα και καλώς αποστραγγιζόµενα. Πρέπει να αποφεύγονται τα αβαθή συνεκτικά και µε υψηλή συγκέντρωση σε άλατα γιατί η βερικοκιά είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτά. Η βερικοκιά είναι δένδρο επιπολαιόρριζο και γι αυτό έχει αυξηµένες ανάγκες σε νερό. Ποικιλίες που προτείνονται στην Π Ε: Σε περιοχές κατά το δυνατό µειωµένου κινδύνου µόλυνσης από την ίωση SHARKA, µε δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και µε συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. α) Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερµότερες µη παγετόπληκτες και αποδεδειγµένα κατάλληλες περιοχές. β) Οι ποικιλίες ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ, NINFA, ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, στις κατάλληλες περιοχές. γ) Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερµικές µη παγετόπληκτες περιοχές µε περιορισµένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και µόνο ύστερα από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας. δ) Η ποικιλία ΠΕΛΛΑ στις κατάλληλες µη παγετόπληκτες περιοχές των Νοµών Ηµαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής. ε) Οι νέες ανθεκτικές στην ίωση Sharka επιλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας, ΝΟΣΤΟΣ, ΝΗΡΗΙΣ και ΝΙΟΒΗ σε κατάλληλες περιοχές όλης της χώρας. 10. Κερασιά Προτεινόµενες ποικιλίες στην Π Ε: Σε πρώιµες περιοχές, σε περιοχές µε υψόµετρο κάτω των 300 µ. και σε ηµιορεινές περιοχές µε µεσηµβρινή έκθεση, συνιστούνται οι πρώιµες ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίµανσης, PRECOCE BERNARD, BIGARREAU BURLAT και LARIAN, που σταυρεπικονιάζονται µεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασµούς. Σε όλες τις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές µε υψόµετρο µέχρι 600 µ. συνιστούνται οι ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίµανσης, LARIAN, ΤΡΑΓΑΝΑ Ε ΕΣΣΗΣ, BIGARREAU STARK HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, VOGUE, LAPIN, FEROVIA και GERMERSDORFER. Οι παραπάνω ποικιλίες πλην της GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζονται µεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασµούς. Η GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζεται µε τις ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ Ε ΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ. Σε περιοχές που κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέµων, βροχοπτώσεις, χαµηλές θερµοκρασίες κ.λ.π.) που δυσχεραίνουν την επικονίαση, προτείνεται η χρησιµοποίηση των αυτογόνιµων ποικιλιών SUNBURST και LAPINS. 11. αµασκηνιά Ποικιλίες: Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγµένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις Ιαπωνικού τύπου δαµασκηνιές και από τα µυκοπλάσµατα. Προωθείται στις κατάλληλες περιοχές. 4

5 α) Επιτραπέζια: Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες WASHINGTON, PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA. Οι Ιαπωνικές ποικιλίες όλες σχεδόν είναι αυτόστειρες, γι αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον επειδή ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση όπου έχουµε όψιµους ανοιξιάτικους παγετούς. AGELENO µε επικονιαστή την SANTA ROSA & BLACK GOLD, SIMCA, FRIAR. CALITΑ µε επικονιαστή SANTA ROSA ή την LARODA. LARODA µε επικονιαστή SANTA ROSA. BLACK STAR µε επικονιαστή SANTA ROSA & BLACK GOLD. FRIAR µε επικονιαστή SANTA ROSA, LARODA. BLACK AMBER µε επικονιαστή SANTA ROSA, FRIAR. BLACK GOLD, T.C.SUN και OCTOBER SUN µε επικονιαστές τις ANGELENO, BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE µε επικονιαστή την ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR. β) Αποξηραινόµενα: Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D ENTE 707 και η ANNA SPATH µε επικονιαστή την ποικιλία STANLEY. 12. Ροδακινιά και νεκταρινιά Η ροδακινιά είναι δένδρο απαιτητικό σε νερό σε όλη τη βλαστική περίοδο, κυρίως όµως από την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα µέχρι της ωρίµανσης του καρπού. Προωθείται στις κατάλληλες περιοχές της Π Ε µε τη σύµφωνη γνώµη από τις κατά τόπους /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. α) Επιτραπέζια ροδάκινα Από τις πρώιµες ποικιλίες προωθούνται οι EARLY MAY CREST, FRANCOISE, EARLY CREST, QUEEN CREST, RICH MAY, MAY CREST, SPRING CREST, SPRING BELLE. Από τις µεσοπρώιµες ποικιλίες προωθούνται οι RUBY RICH, JUNE GOLD, RED HAVEN, RICH LADY, ROYAL CLORY, MARIA BIANCA, VISTA RICH, SUN CLOUD, SUMMER RICH, SUN CREST. Από τις όψιµες ποικιλίες προωθούνται οι ELEGANT LADY, JULY LADY, SYMPHONIE, FAYETTE, SUMMER LADY, O HENRY, GLADYS, FLAMINIA, ΙΦ -14. β) Συµπύρηνα ροδάκινα Από τις πρώιµες ποικιλίες προωθούνται οι ROMEA, CATHERINA, FORTUNA, LOADEL, Ι.Φ. -Α37. Από τις µεσοπρώιµες ποικιλίες προωθούνται οι Ι.Φ. -ΙΒ42. Από τις όψιµες ποικιλίες προωθούνται οι EVERTS, Ι.Φ. -Ε45. Το υποκείµενο για όλα τα παραπάνω µπορεί να είναι το σπορόφυτο ροδακινιάς, όταν πρόκειται για µέσης σύστασης-γόνιµα αρδευόµενα εδάφη ή το αµυγδαλοροδάκινο GF677 όταν πρόκειται για ασβεστούχα εδάφη ή για περιπτώσεις επαναφυτεύσεων. γ) Νεκταρινιά Από τις πρώιµες ποικιλίες προωθούνται οι ROSE DIAMOND, ADRIANA, BIG BANG, RITA STAR. Από τις µεσοπρώιµες προωθούνται οι ποικιλίες BIG TOP, AURELIO GRAND, MAY GRAND, CALTESSE 2000, SUN FREE, SPRING RED, FIREBLIGHT, STARK SUN GLO. Από τις όψιµες προωθούνται οι ποικιλίες STARK RED GOLD, FANTASIA, VENUS, ORION, Ι.Φ. -ΒΠ, MORSIANI 90, CALIFORNIA, TASTY FREE. 13. Αµπελοειδή Η καλύτερη ανάπτυξη του αµπελιού επιτυγχάνεται σε περιοχές µε παρατεταµένο ζεστό, ξηρό καλοκαίρι και µε δροσερό χειµώνα. Οι περιοχές µε υγρό καλοκαίρι είναι ακατάλληλες για την καλλιέργεια του αµπελιού, γιατί προσβάλλεται από µυκητολογικές ασθένειες. Αλλά και οι περιοχές µε πολύ ψυχρό χειµώνα είναι ακατάλληλες, γιατί το αµπέλι παθαίνει ζηµιές από τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Όσον αφορά το αµπέλι προωθούνται (κατά κατηγορία χρήσης) οι ποικιλίες που περιλαµβάνονται στην Υπουργική Απόφαση µε αριθ. πρωτ / «περί ταξινόµησης ποικιλιών αµπέλου», όπως κάθε φορά ισχύει. α) Οι οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου διέπονται από την ΚΟΑ του αµπελοοινικού τοµέα [Καν (ΕΚ) 479/2008] σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται η επέκταση αµπελοκαλλιέργειας οινοποίησιµων ποικιλιών έως τις 31 εκεµβρίου 2015 (άρθρο 90), εκτός των παρεκκλίσεων που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισµό και εφόσον οι φυτεύσεις πραγµατοποιούνται µε δικαίωµα φύτευσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις. β) Οι επιτραπέζιες ποικιλίες αµπέλου διέπονται από την ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών [Καν (ΕΚ) 1182/2007] και δεν υπόκεινται στους περιορισµούς των οινοποιήσιµων ποικιλιών όσον αφορά τη φύτευση. Για την 5

6 επιλογή της επιτραπέζιας ποικιλίας θα πρέπει περαιτέρω να λαµβάνεται υπόψη και η εµπορική αξία των προϊόντων σε συνδυασµό µε την επιµήκυνση του χρόνου συγκοµιδής. 14. Κηπευτικά 1. Τοµάτα υπό κάλυψη. Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. 2. Αγγούρια υπό κάλυψη. Οι βελτιωµένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιµασθεί και αποδεδειγµένα ευδοκιµούν στις καιρικές συνθήκες της Π Ε. 3. Φράουλα υπό κάλυψη. Οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση. 4. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη. Οι βελτιωµένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια µελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονιού, καρπουζιού, µαρουλιού, κολοκυθιού καθώς και για φασολάκια, και φυλλώδη λαχανικά (πράσινες σαλάτες, σαλάτες διαφόρων χρωµάτων, ICEBERG κ.λ.π.) 5. Τοµάτα υπαίθρου. Οι κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια, εφόσον εφαρµόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική µε στόχο την πρωίµηση ή οψίµηση της παραγωγής. 6. Φράουλα υπαίθρου. Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και µεταποίηση. 7. Σπαράγγια υπαίθρου. Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόµενες για την καλλιέργεια αµµώδεις κυρίως περιοχές της Περιφέρειας. 8. Πατάτα. Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για τις τοπικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 9. Λοιπά κηπευτικά υπαίθρου για µεταποίηση. Αγκινάρα, αρακάς, τοµατοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, µελιτζάνα, λάχανο, φασολάκι, τοµάτα, µπάµια, αγγουράκι, σπανάκι και φυλλώδη λαχανικά στις προσφερόµενες για καλλιέργεια περιοχές της Περιφέρειας. 10. Μανιτάρια. Τα καλλιεργούµενα µανιτάρια των βασιδιοµυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP., LENDINUS EDODES (κινέζικο), AGROCYBE AEGERYTA, ο ασκοµύκητας TRUFFLES στις περιοχές µε τις κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 11. Γενικά. Για όλα τα κηπευτικά, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρµόζεται καλλιεργητική τεχνική µε σκοπό την πρωίµηση ή οψίµηση της παραγωγής καλύπτοντας την αγορά-στόχο. 15. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Στην Π.. Ε. µπορούν να καλλιεργηθούν: χειµερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώµη και σίκαλη), αραβόσιτος, ψυχανθή χορτοδοτικά φυτά (π.χ. µηδική και τριφύλλια), ρύζι, σόργο, βαµβάκι, καπνός, βίκος, µπιζέλι, ρεβύθια, φακιές, φασόλια, κουκιά, λαθούρι, σουσάµι, ηλίανθος, αγρωστώδη χορτοδοτικά, κλωστικά φυτά, κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό. Κτηνοτροφικό ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Συνιστάται κυρίως η φθινοπωρινή σπορά (Νοέµβριο) και έπεται η ανοιξιάτικη (Μάρτιο) Μηχανολογικός εξοπλισµός: χρησιµοποιείται η σπαρτική και η θεριζοαλωνιστική του σιταριού Βίκος (Vicia sativa L.) Συνιστάται κυρίως η φθινοπωρινή σπορά (Νοέµβριο) και έπεται η ανοιξιάτικη (τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου) Μηχανολογικός εξοπλισµός: απαιτείται ο ίδιος µηχανολογικός εξοπλισµός µε την καλλιέργεια των σιτηρών 6

7 Κτηνοτροφικό κουκί (Vicia faba L.) Συνιστάται κυρίως η φθινοπωρινή σπορά (Νοέµβριο) και έπεται η ανοιξιάτικη (Φεβρουάριο - Μάρτιο) Μηχανολογικός εξοπλισµός: χρησιµοποιείται η σπαρτική και η θεριζοαλωνιστική του σιταριού Κτηνοτροφικό µπιζέλι (Pisum sativum L.) Συνιστάται κυρίως η φθινοπωρινή σπορά (Νοέµβριο) και έπεται η ανοιξιάτικη (Φεβρουάριο - Μάρτιο) Χρησιµοποιούµενη ποικιλία: Όλυµπος Μηχανολογικός εξοπλισµός: χρησιµοποιείται η σπαρτική και η θεριζοαλωνιστική του σιταριού Πέρκο (Brassica napus) α) Η φθινοπωρινή σπορά γίνεται νωρίς στα τέλη Σεπτεµβρίου και καλύπτει τις ανάγκες των ζώων (βοοειδών, αιγοπροβάτων) σε χλωρό χόρτο ή ενσίρωµα τους χειµερινούς µήνες, µέχρι τον Μάρτιο. Αµέσως µετά τη σπορά το πέρκο χρειάζεται πότισµα για να φυτρώσει και επιπλέον ένα µε δύο ποτίσµατα τον Οκτώβριο. Εφόσον η σπορά και τα ποτίσµατα γίνουν έγκαιρα, η πρώτη κοπή γίνεται στα µέσα-τέλος Νοεµβρίου και η δεύτερη αργά τον Μάρτιο του εποµένου έτους. β) Η ανοιξιάτικη σπορά γίνεται στα µέσα του Μαρτίου σε αρδευόµενα χωράφια και έχει µεγάλες απαιτήσεις σε νερό. Στην ανοιξιάτικη σπορά η καλλιέργεια του πέρκου καλύπτει τις ανάγκες των ζώων σε χλωρό χόρτο κατά τους θερινούς µήνες Ιούλιο- Αύγουστο τότε που λόγω των υψηλών θερµοκρασιών και της ξηρασίας πέφτει σηµαντικά η παραγωγικότητα των βοσκών και λειµώνων. Εφόσον η σπορά και τα ποτίσµατα γίνουν έγκαιρα η πρώτη κοπή γίνεται στα µέσα-τέλη Ιουνίου και η δεύτερη ένα µήνα µετά. Η ανοιξιάτικη σπορά έχει µεγαλύτερο κόστος καλλιέργειας από την φθινοπωρινή σπορά και το πρόβληµα των ζιζανίων είναι µεγαλύτερο. Χρησιµοποιούµενη ποικιλία: χρησιµοποιήθηκαν στα τρία χρόνια του προγράµµατος οι ποικιλίες Delton, Emerald και Paco Εναλλακτικές καλλιέργειες 1. Ακτινίδιο Προωθούνται οι ποικιλίες ακτινιδιάς HAYWARD και ιδιαίτερα η επιλογή CHICO καθώς και η ελληνική ποικιλία «Τσεχελίδης», µε την κατάλληλο σχέση και χωροταξική εγκατάσταση των επικονιαστών τους (άρρενα) στις κατάλληλες τοποθεσίες του νοµού Αιτωλοακαρνανίας καθώς και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία και ενδείκνυνται σύµφωνα µε τις κατά τόπους αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 2.Λωτός Ο λωτός ευδοκιµεί σε ευρεία ποικιλία εδαφών, αλλά ως πιο κατάλληλα θεωρούνται τα προσχωµατικά, βαθιά, πλούσια σε οργανική ουσία και µε καλή αποστράγγιση εδάφη. Έχει ανάγκη από πότισµα σε περιοχές µε πολύ ξηρά καλοκαίρια. Προωθείται κάθε ποικιλία που δοκιµάστηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρµόδιες υπηρεσίες των /νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 3. Πεκάν Το Πεκάν χρειάζεται µια µακρά, χωρίς παγετούς, βλαστική περίοδο µε ζεστές µέρες και θερµές νύχτες, για να ωριµάσει τους καρπούς του. Ευδοκιµεί σε εδάφη προσχωµατικά, βαθιά, µε καλή αποστράγγιση και αερισµό και απαλλαγµένα από σκληρά αδιαπέραστα υπεδάφη. εν ανέχεται αλατούχα ή πολύ αλκαλικά εδάφη. Το ph του εδάφους πρέπει να είναι περίπου 6.5. Το Πεκάν είναι φυτό απαιτητικό σε νερό και χρειάζεται συχνά ποτίσµατα από νωρίς την άνοιξη µέχρι τέλη φθινοπώρου. Ποικιλίες: Προωθούνται οι ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. Η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε βορειότερες περιοχές µε ψυχρότερο σχετικώς κλίµα, όχι όµως σε υψόµετρο µεγαλύτερο των 400 µέτρων από τη στάθµη της θάλασσας. 7

8 4. Η Ροδιά Η ροδιά ευδοκιµεί σε θερµές περιοχές µε εύκρατο µέχρι υποτροπικό κλίµα, αντέχει όµως και σε ηµιορεινές περιοχές εφόσον δεν συµβαίνουν ανοιξιάτικοι και χειµερινοί παγετοί. Τα καλύτερης ποιότητας ρόδια παράγονται σε περιοχές µε ήπιους χειµώνες και ζεστά καλοκαίρια. Η υψηλή θερµοκρασία του καλοκαιριού ευνοεί την ωρίµανση των καρπών οι οποίοι παίρνουν καλό κόκκινο χρωµατισµό και έχουν καλή γεύση. εν ανέχεται περιοχές µε οµίχλες και ψυχρούς ανέµους. Προωθούµενες ποικιλίες Οι ποικιλίες WONDERFUL, Ι.Φ , Ι.Φ και Ι.Φ στις κατάλληλες περιοχές µε βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών συνθηκών. 5. Βατόµουρα - Μύρτιλα (µπλούµπερρυ) Στην Π Ε τα είδη αυτά µπορούν να καλλιεργηθούν σε ηµιορεινές και ορεινές περιοχές, που άλλες καλλιέργειες δεν ευδοκιµούν και να συµβάλουν στην αξιοποίηση αυτών. Ως φυτό, το βατόµουρο, ευδοκιµεί στην Ευρώπη και το γένος Eubatus περιλαµβάνει πολλά είδη που προέρχονται από φυσικές διασταυρώσεις γεγονός που κάνει δύσκολη την ταξινόµησή τους. Υπάρχουν φυτά και έρποντα και ορθόκλαδα, και αειθαλή και φυλλοβόλα. Κατά την εγκατάσταση µίας φυτείας βατόµουρων πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες µε κυριότερο αυτόν της εξασφαλισµένης, κατά το δυνατόν, διάθεσης του παραγόµενου προϊόντος στην αγορά. Το µπλούµπερρυ είναι ένας θάµνος µε ύψος 1,5-1,8 µέτρα ο οποίος προτιµά περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια, αλλά µπορεί να ανεχθεί και την µερική σκίαση. Η επικονίαση των ανθέων του µύρτιλλου, εξασφαλίζεται µε τα έντοµα και κυρίως µε τις µέλισσες. Το µύρτιλλο φύεται σε µία µεγάλη ποικιλία κλίµατος. Το φυτό αυτό είναι ανθεκτικό πολύ στο ψύχος, µπορεί να επιζήσει σε θερµοκρασίες -28οC ή και χαµηλότερες ακόµη. Ποικιλίες Σε όλες τις κατάλληλες περιοχές της χώρας και µετά από την σύµφωνη γνώµη των /νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης µε βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών συνθηκών, προωθούνται οι ποικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, URSINUS FRUTICOSUS, DAEUS OCCIDENTALIS, RUBUS IDAEUS, VACCINIUM CORYMBOSUM, VACCINIUM MYRTILLUS και RIBES SATIVUM καθώς και οι υβριδιακές µορφές τους. 6. Τρούφα Η τρούφα είναι ένα µανιτάρι, που µεγαλώνει κάτω από το έδαφος (5-30 cm), συµβιώνοντας µε το ριζικό σύστηµα ορισµένων δένδρων. Το άρωµά της είναι θεσπέσιο, καταναλώνεται σαν έδεσµα αλλά κυρίως είναι γνωστή για τις φαρµακευτικές και αφροδισιακές της ιδιότητες. Το µέγεθός της ποικίλλει και η ωρίµανσή της προκύπτει σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Η καλλιέργειά της είναι τελείως φυσική (ούτε καν βιολογική) και κινείται σε 4 άξονες: Απαιτεί το ελάχιστο νερό, που θα χρειαζόταν οποιαδήποτε καλλιέργεια. εν χρειάζεται λιπάσµατα. Απαγορεύεται η χρήση φυτοφαρµάκων και µυκητοκτόνων, αφού αυτό που στην ουσία καλλιεργούµε είναι ένας µύκητας. Σε αντίθεση µε τις άλλες καλλιέργειες, η καλλιέργεια της τρούφας, δεν απαιτεί την παρουσία του καλλιεργητή, ο οποίος µπορεί να ασχολείται µε την φυτεία του, όποτε αυτός ευκαιρεί. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΡΟΥΦΑΣ Α) TUBER BORCHII. Λευκή τρούφα. Η πιο φθηνή εµπορικά τρούφα, έχει ωραίο, απαλό άρωµα και νερά λευκά-ανοικτό καφέ Β) TUBER AESTIVUM. Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα. Αρκετά σκληρή ποικιλία, ευπροσάρµοστη σε διάφορες κλιµατολογικές συνθήκες. Γ) TUBER UNCINATUM. Φθινοπωρινή µαύρη τρούφα. Θεωρείται αδελφικό είδος της aestivum, µόνο που ωριµάζει αργότερα. ) TUBER MELANOSPORUM. Χειµωνιάτικη µαύρη τρούφα. Η ακριβότερη ποικιλία τρούφας, από τις καλλιεργούµενες. Ε) TUBER BRUMALE. Χειµωνιάτικη µαύρη τρούφα. Χαµηλότερης εµπορικής αξίας από την µελανόσπορη, γι αυτό και ανακατεύεται µε αυτήν. ΣΤ) TUBER MAGNATUM. Η µόνη τρούφα, της οποίας δεν έχει επιτευχθεί η καλλιέργεια (όχι µε πλήρη επιτυχία, τουλάχιστον). 7. Το Ιπποφαές Το ιπποφαές είναι ένα είδος που καλλιεργείται για την παραγωγή καρπών από δεκαετίες στην Ευρώπη και την Ασία αλλά και ως φυτό για την προστασία των επικλινών εδαφών από τη διάβρωση, όπως και ως καλλωπιστικό φυτό. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία έχει εκδηλωθεί µία πραγµατική λατρεία για το ιπποφαές, του οποίου η καλλιέργεια άρχισε να εντατικοποιείται σε πολλές χώρες. Είναι ένα από τα ελάχιστα είδη φυτών του οποίου χρησιµοποιούνται όλα τα µέρη, όπως είναι: οι καρποί, τα φύλλα, ο φλοιός, οι βλαστοί, οι σπόροι, το ξύλο και το ριζικό του σύστηµα. 8

9 Οι χρήσεις του ιπποφαούς είναι πολυάριθµες και τις κυριότερες συνοπτικά µπορούµε να τις κατατάξουµε στις εξής κατηγορίες: α) Ως τρόφιµο και ζωοτροφή: Οι χρήσεις του σαν τρόφιµο είναι οι εξής: Παραγωγή χυµών. Οι χυµοί αυτοί είναι πολύ πλούσιοι σε βιταµίνες, έχουν δε επίσης πολύ ωραία γεύση. Αλκοολούχα ποτά, όπως είναι διάφορα λικέρ, απεριτίφ, κρασιά, κλπ. Τα φύλλα, οι νεαροί βλαστοί και η πούλπα των καρπών µετά την επεξεργασία της, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ζωοτροφή των αγροτικών ζώων. β) Σαν φαρµακευτικό φυτό: Οι τοπικές εφαρµογές του ελαίου του ιπποφαούς, είναι κατάλληλες για την αντιµετώπιση των ερεθισµών του δέρµατος, δερµατίτιδων, εκζεµάτων κλπ. 8. Στέβια Η Στέβια είναι σήµερα το πιο πολυσυζητηµένο φυτό παγκοσµίως, που προκαλεί ραγδαίες ανακατατάξεις στην αγορά γλυκαντικών και ζάχαρης και δίκαια χαρακτηρίζεται σαν «το φυτό της νέας χιλιετίας». Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται ευρεία συζήτηση και απασχολεί τους διεθνείς Γεωπονικούς, Εµπορικούς, Επιχειρηµατικούς κύκλους, αλλά και τους διεθνείς Ιατρικούς κύκλους, είναι οι θαυµαστές φυσικές ιδιότητες της. Είναι ένα ισχυρό γλυκαντικό της φύσης, 300 φορές πιο γλυκό από τη ζάχαρη, αλλά χωρίς καθόλου θερµίδες και είναι ασφαλές χωρίς ενδείξεις ανεπιθύµητης δράσης στον ανθρώπινο οργανισµό. Συνακόλουθα αναδεικνύεται σε µια δυναµική καλλιέργεια, που ευδοκιµεί στην Ελλάδα και προβάλλει σαν µια πολύ προσοδοφόρα εναλλακτική καλλιέργεια του Καπνού, των Ζαχαρότευτλων, του Βαµβακιού και άλλων καλλιεργειών µε µεγάλες διεθνείς προοπτικές ζήτησης και κατανάλωσης Η παραγωγή της µοιάζει πολύ µε εκείνη του καπνού, τόσο ως προς τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και την περίοδο καλλιέργειας στο χωράφι, όσο και ως προς τις καλλιεργητικές πρακτικές. ιαφέρει και πλεονεκτεί από τον καπνό: α)ως προς τι ότι έχει ανάγκη από λιγότερο νερό και β) ως προς τον τρόπο συλλογής, γιατί συλλέγεται µε κοπή ολόκληρου του υπέργειου µέρους του φυτού µια φορά το χρόνο. Όπως στον καπνό, έτσι και στην περίπτωση της στέβιας το χρήσιµο µέρος είναι τα φύλλα, µε τη διαφορά όµως ότι τα φύλλα της στέβια εξάγεται η στεβιοσίδη (η ζάχαρη της στέβιας). Η στέβια, αντίθετα από ότι ο καπνός, δεν χρειάζεται τόση πολλή και εξειδικευµένη επεξεργασία και συντήρηση µετά την συλλογή. 9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ www.minagric.gr Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

A Α. Αθήνα 05-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 5032/139433

A Α. Αθήνα 05-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 5032/139433 A Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ Τηλέφωνα : 2102124216 Email : ax2u150@minagric.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

-- 1045 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 82

-- 1045 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 82 -- 1045 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Νοεμβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1105243/10861/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ Β' ΠΟΛ.: 1266 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση : Αχαρνών 2 Τ.Κ : 101 76 Τηλέφωνο : 212 4216,17,19 Fax : 2124 217, 5233 866 Πληροφορίες : Τµήµα Γ ΠΡΟΣ:

ιεύθυνση : Αχαρνών 2 Τ.Κ : 101 76 Τηλέφωνο : 212 4216,17,19 Fax : 2124 217, 5233 866 Πληροφορίες : Τµήµα Γ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/11/2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρ. 275652 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ιεύθυνση : Αχαρνών 2 Τ.Κ : 101 76 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς και δαµασκηνιάς

Σύγχρονες τάσεις στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς και δαµασκηνιάς Σύγχρονες τάσεις στις καλλιέργειες ροδακινιάς, βερικοκιάς και δαµασκηνιάς ρ. Παυλίνα ρογούδη Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Νάουσα Προβλήµατα-Προτάσεις Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων, ΕΛΓΟ ήµητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/04/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. 274617 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ιεύθυνση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2006-2007» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2006-2007» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/03/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 260269 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ιεύθυνση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : Καθορισμός προωθούμενων ειδών ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2005-2006.

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : Καθορισμός προωθούμενων ειδών ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2005-2006. Κοζάνη 30/12/2005 Αριθμ. Πρωτ. - 3001- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. - Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 50100

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 388 6 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 263195 Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκη πευτικών καλλιεργειών και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3103 18 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5032/139433 Τροποποίηση της αριθ. 1415/28732/06 03 2013 (ΦΕΚ 574/Β/2013) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΓΕΤΟΥΣ

ΖΗΜΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΓΕΤΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΓΕΤΟΥΣ Παυλίνα ρογούδη και Κ. Τσιπουρίδης ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων έντρων (Ι.Φ..), Τ.Θ. 122, 59200 Νάουσα Περίληψη Ανοιξιάτικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: Άριστη ποιότητα αλλά και αρκετή ποσότητα Γρήγορα στην καρποφορία από τη φύτευση Μείωση καλλιεργητικών δαπανών Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Παραγωγής και πιστοποίηση αυτής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος. Καταγωγή: Ασία

ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος. Καταγωγή: Ασία Καταγωγή: Ασία ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus amygdalus (Prunus communis, Amygdalus communis). Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή, οδοντωτά,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 468 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 136473 Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδρο κηπευτικών καλλιεργειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τρούφα είναι ένα µανιτάρι, που µεγαλώνει κάτω από το έδαφος (5-30 cm), συµβιώνοντας µε το ριζικό σύστηµα ορισµένων δένδρων Η καλλιέργειά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 13 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχοι οχημάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΔΙΑ. Οικ.: Juglandaceae Juglans nigra (μαύρη καρυδιά, Αμερική) J. hindsii (μαύρη καρυδιά Καλιφόρνιας) J. regia (καλλιεργουμενη καρυδιά)

ΚΑΡΥΔΙΑ. Οικ.: Juglandaceae Juglans nigra (μαύρη καρυδιά, Αμερική) J. hindsii (μαύρη καρυδιά Καλιφόρνιας) J. regia (καλλιεργουμενη καρυδιά) ΚΑΡΥΔΙΑ Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Juglandaceae Juglans nigra (μαύρη καρυδιά, Αμερική) J. hindsii (μαύρη καρυδιά Καλιφόρνιας) J. regia (καλλιεργουμενη καρυδιά) Υβρίδια Paradox (J.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00 Τεύχος Β 2386/03.08.2016 T 25935 Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπερβεί

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ: σόγια, φασόλι, αραχίδα κ.ά. (οικογένεια Fabaceae - Papilionaceae, περίπου 14.000 ετήσια και πολυετή είδη) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ: κουκί, ρεβίθι, λούπινο, μπιζέλι,

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Ηµερίδα για την καλλιέργεια της µηλιάς ΕΛΓΟ ήµητρα, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α. Χ Α Τ Ζ Η Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ Α ν α π λ. Κ α θ η γ η τ ή ς Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ί ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00 3 ΑΓΓΟΥΡΙ ΠΡΩΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 798,00 4 ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρον από άποψη καλλιέργειας έχουν τρία είδη

Ενδιαφέρον από άποψη καλλιέργειας έχουν τρία είδη ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Ποικιλίες και Υποκείμενα Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών ποικιλιών δαμασκηνιάς Δρ Παυλίνα Δρογούδη Δενδροκόμος, Εντεταλμένη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Νάουσα Ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες Μηλιάς. Ποικιλίες Κερασιάς. Ποικιλίες Νεκταρινιάς και Ροδακινιάς. Ποικιλίες Βερικοκιάς. Ποικιλίες Ακτινιδιάς

Ποικιλίες Μηλιάς. Ποικιλίες Κερασιάς. Ποικιλίες Νεκταρινιάς και Ροδακινιάς. Ποικιλίες Βερικοκιάς. Ποικιλίες Ακτινιδιάς κατάλογος προϊόντων Ποικιλίες Μηλιάς Gold Chief -Gold Pink 6 Forlady 7 Gala Buckeye 8 Superchief Sandidge 9 Fuji Fujiko 10 Ποικιλίες Κερασιάς Sweet Early Panaro 1 11 Early Star - Panaro 2 12 Grace Star

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η κατάσταση στη Φυτική Παραγωγή. Αροτραίες καλλιέργειες

Εισαγωγή. Η κατάσταση στη Φυτική Παραγωγή. Αροτραίες καλλιέργειες Η πρωτογενής παραγωγή τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας πρέπει να αποτελέσει μοχλό της τοπικής ανάπτυξης, στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα Συμεών Σ. Μαρνασίδης Γεωπόνος (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου µεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης Βραχύβιο.

ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου µεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης Βραχύβιο. Καταγωγή: Ασία ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus persica Prunus persica var. nucipersica (Μηλοροδακινιάς) Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη:

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20928 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η Καταγωγή: Ν.Α. Ασία

ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η Καταγωγή: Ν.Α. Ασία ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η Καταγωγή: Ν.Α. Ασία Οικονοµική σηµασία µεγάλη Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rutaceae Citrus spp. Poncirus sp. Fortunella sp. Βοτανικοί Χαρακτήρες Μονόκορµα Οι βλαστοί αρχικά έχουν τριγωνική διατοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. αµασκηνιά - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες P. domestica Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη.

ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. αµασκηνιά - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες P. domestica Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη. Καταγωγή: ---- ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus domestica (Ευρωπαϊκή αµασκηνιά), P. salicina (Ιαπωνική αµασκηνιά), P. insitita (Κοροµηλιά) Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές)

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές) ΛΗΘΑΡΓΟΣ Το χειμώνα σταμάτημα της βλάστησης, πτώση φύλλων στα φυλλοβόλα ώστε να προσαρμοστούν στις επικείμενες δύσκολες συνθήκες Λήθαργος = ορατή αδρανή κατάσταση Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΩΡΙΑ Χρήστος Τσιπάς

ΦΥΤΩΡΙΑ Χρήστος Τσιπάς ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ-ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 000001 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 000002 ΜΑΝΑΚΙ ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ 000003 ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. προϊόντος ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 20000 κιλά Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 1000 κιλά Όλο το έτος Μ 31.08.2015

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10

Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10 κατάλογος προϊόντων Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10 Ποικιλίες Κερασιάς Sweet Early Panaro 1 11 Early Star Panaro 2 12 Grace Star 13

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση Σάρκα, (Plum pox virus)

Ποικιλίες βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση Σάρκα, (Plum pox virus) Ποικιλίες βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση Σάρκα, (Plum pox virus) Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 1 Επιμέλεια Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Δρ. Ειρήνη Καραγιάννη, Διατελέσας

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες βερικοκιάς µε ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka. (Plum pox virus)

Ποικιλίες βερικοκιάς µε ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka. (Plum pox virus) Ποικιλίες βερικοκιάς µε ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka (Plum pox virus) Ευρωπαϊκή Ένωση 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Επιµέλεια ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ρ. Ειρήνη Καραγιάννη, ιατελέσασα Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή κυριότερων καλλιεργούμενων και διαδιδόμενων ποικιλιών κερασιάς

Συνοπτική περιγραφή κυριότερων καλλιεργούμενων και διαδιδόμενων ποικιλιών κερασιάς ΕΘΙΑΓΕ 8 / 9 Συνοπτική περιγραφή κυριότερων καλλιεργούμενων και διαδιδόμενων ποικιλιών κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ιωάννης Χατζηχαρίσης, Διατελέσας Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΑΝΤΖΑΡΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΡΑΠΑΝΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΙΖΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Παγετός Λήψη παθητικών µέτρων προστασίας

Παγετός Λήψη παθητικών µέτρων προστασίας ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 1 Δ α.ε. Σκιάθου 2 44 - Θεσσαλονίκη ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 21 ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ Ισχύει για πεδινές περιοχές ς ς (Υψόµετρο 1 m) Παγετός Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα υβρίδια κερασιάς από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Νέα υβρίδια κερασιάς από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νέα υβρίδια κερασιάς από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Ι. Χατζηχαρίσης και Κ. Καζαντζής Διατελέσας Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. & Τεχνολόγος Γεωπονίας, αντίστοιχα, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη Τμήματος Πυρηνοκάρπων-Μηλοειδών Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012 www.minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Εγγενής αναπαραγωγή Πολλαπλασιασμός με σπόρο Αγενής αναπαραγωγή Πολλαπλασιασμός με υπόγεια βλαστικά όργανα (βολβοί κόνδυλοι ριζώματα) Πολλαπλασιασμός με παραφυάδες ΕΓΓΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα Εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη από την Αμερική το 1864. Φυλλοξήρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Εισήγηση : Αικατερίνη Καλαϊτζίδου Τεχνολόγος Γεωπόνος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας Μελισσοκομία στην Ε.Ε Στοιχεία Μελιού Ετήσια Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα

Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα Πατάτες Πατάτες Ποιότητα 3 Να έχουν χαμηλό ποσοστό νιτρικών αλάτων (που ως γνωστό είναι βλαβερά για την υγεία των νεαρών ατόμων) και να μην έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων πέραν των επιτρεπτών ορίων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΜΙΑΣ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Βερικοκιά. Prunus armeniaca

Βερικοκιά. Prunus armeniaca Βερικοκιά Prunus armeniaca Χώρες που παράγουν σημαντικές ποσότητες βερυκόκκου: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία Ελλάδα 60.000-40.000 τόνους/έτος ένδρο βερικοκιάς Prunus armeniaca L. - κατάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ.

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. ΜΕΛΗ: Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Παρασκευόπουλο Ιστορικό Πλαίσιο: - Πρωτοεμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα