Tel: (+30)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά Tel: (+30) Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού. Έτος αποφοίτησης: 1995 Βαθµός απολυτηρίου: 18.4/10 (Πολύ καλά). Πανεπιστηµιακές σπουδές ίπλωµα Χηµικού Μηχανικού (2001) Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών. Βαθµό πτυχίου: 7.39 (Λίαν Καλώς). Μεταπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (2006) Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής: Ξενοφών Βερύκιος Θέµα: Ενέργεια και Περιβάλλον Βαθµός: Άριστα. ιδακτορικό δίπλωµα στη Χηµική Μηχανική (2006) Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής: Ξενοφών Βερύκιος Τίτλος διατριβής: Ανάπτυξη και χαρακτηρισµός καινοτόµων καταλυτών για την αντίδραση µετατόπισης του CO µε ατµό (WGS) σε χαµηλές θερµοκρασίες και κινητική µελέτη. Βαθµός: Άριστα. Μεταδιδακτορικές σπουδές Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών ( ). Επιβλέποντες καθηγητές: Ξενοφών Βερύκιος, ηµήτρης Κονταρίδης Τµήµα Chemical and Biomolecular Engineering, University of Delaware ( ). Επιβλέπων καθηγητής: Dionisis Vlachos. Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ : Senior Postdoctoral Researcher στο Catalysis Center for Energy Innovation (CCEI) του τµήµατος Chemical and Biomolecular Engineering του Πανεπιστηµίου του Delaware. 1

2 : Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (επιβλέπων διπλωµατικής εργασίας) : Λέκτορας (Π 407/1980) για το εαρινό εξάµηνο στο Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πάτρας : Λέκτορας (Π 407/1980) για το χειµερινό εξάµηνο στο Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, Πανεπιστήµιο υτικής Ελλάδας : Μεταδιδακτορική συνεργάτιδα ερευνήτρια. Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πάτρας : Συνεργάτιδα-ερευνήτρια στην εταιρία ΕΛΒΙΟ Α.Ε. (Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας) : Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πάτρας. Γ. ΠΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες εστιάζονται στην περιοχή της Ετερογενούς Κατάλυσης και της Φωτοκατάλυσης και, ειδικότερα, στη σύνθεση και χαρακτηρισµό υλικών, την ανάπτυξη και µελέτη νέων καταλυτών και την διερεύνηση του µηχανισµού (φωτο)καταλυτικών αντιδράσεων. Ο χαρακτηρισµός των καταλυτικών υλικών πραγµατοποιείται µε µετρήσεις της ολικής και της εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας (µέθοδος ΒΕΤ, εκλεκτική χηµειορόφηση αερίων), µε δυναµικές τεχνικές προγραµµατισµού θερµοκρασίας (TPR, TPO and TPD) και µε φασµατοσκοπικές µεθόδους (FT-IR, XPS, DRS, Raman, XRD, κ.λ.) Παράλληλα µε την ανάπτυξη καταλυτών και την µελέτη των καταλυτικών τους ιδιοτήτων, πραγµατοποιείται βασική έρευνα για τον προσδιορισµό και την κατανόηση των παραµέτρων που καθορίζουν την καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα. Η µελέτη των στοιχειωδών βηµάτων και του µηχανισµού των αντιδράσεων επιτυγχάνεται µε τη συνδυασµένη χρήση φασµατοσκοπικών µεθόδων (in situ DRIFTS) και δυναµικών πειραµάτων µε χρήση φασµατογράφου µάζας (transient-ms). Στον τοµέα της Ετερογενούς Κατάλυσης το ερευνητικό µου ενδιαφέρον εστιάζεται στα παρακάτω θέµατα: Παραγωγή υδρογόνου για κυψέλες καυσίµου (fuel cells) µέσω αναµόρφωσης της βίοαιθανόλης µε ατµό. Ανάπτυξη καταλυτών χαµηλής θερµοκρασίας για την αντίδραση µετατόπισης του CO µε ατµό (water-gas shift, WGS) σε αέρια ρεύµατα που απαντώνται στην έξοδο αναµορφωτών καυσίµου (fuel reformers). Ανάπτυξη καταλυτών για την εκλεκτική µεθανοποίηση του CO παρουσία CO 2, για την αποµάκρυνση του CO από αέρια ρεύµατα πλούσια σε υδρογόνο, ώστε να καταστούν κατάλληλα για τροφοδοσία κυψελών καυσίµου (PEM fuel cells). Μελέτη της αντίδρασης µετατόπισης του CO µε ατµό (WGS) µε χρήση αντιδραστήρων µεµβράνης, µε σκοπό τον διαχωρισµό υδρογόνου από αέρια ρεύµατα αναµορφωτών καυσίµου. Ανάπτυξη καταλυτών για τη µετατροπή αερίου σύνθεσης σε µεθανόλη και διµεθυλαιθέρα. Αναµόρφωση γλυκερόλης για την παραγωγή υδρογόνου, υδρογονανθράκων και ανώτερων αλκοολών. 2

3 Μελέτη της µετατροπής παραγώγων της βιοµάζας (Furfural, 5-hydroxy methylfurfural) σε περιβαλλοντικά ωφέλιµα καύσιµα και χηµικά µε χρήση αντιδραστήρων συνεχούς ροής και διαλείποντος έργου υπό πίεση (Transfer hydrogenation upgrade of furans). Στον τοµέα της Φωτοκατάλυσης, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη µελέτη φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων και εφαρµογών τους στους τοµείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της παραγωγής ενέργειας, και ειδικότερα στην: Ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών συστηµάτων και διεργασιών για την παραγωγή υδρογόνου από την διάσπαση του νερού µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών συστηµάτων και διεργασιών για την παραγωγή υδρογόνου µέσω αναµόρφωσης της γλυκερόλης µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας. Μελέτη του µηχανισµού των φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων. Ανάπτυξη καινοτόµων φωτοκαταλυτών µε αυξηµένη απορρόφηση στο ορατό. Εργαστηριακή εµπειρία Σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία πειραµατικών συσκευών και αντιδραστήρων για τη µελέτη αντιδράσεων υπό στατικές και δυναµικές συνθήκες. Παρασκευή και χαρακτηρισµός καταλυτών και στερεών υλικών µε διάφορες τεχνικές. Αναλυτικές τεχνικές: Αέρια χρωµατογραφία (GC) Φασµατοµετρία µάζας (MS) Φασµατοσκοπίες ορατού/υπεριώδους (FTIR, UV/vis, DRS) Αέρια χρωµατογραφία/ φασµατοµετρία µάζας (GC-MS) Περίθλαση Ακτίνων-Χ (XRD) TPD, TPR, TPO, κινητικές µετρήσεις Τεχνικές µέτρησης ολικής και εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας (µέθοδος BET, εκλεκτική χηµειορόφηση αερίων) Τεχνικές εργαστηρίου αναλυτικής χηµείας Λειτουργία και χρήση εργαστηριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ.1 ιδασκαλία µαθηµάτων (α) Ως Λέκτορας (Π 407/1980) στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών: ιδασκαλία (2 εξάµηνα) µαθηµάτων «Εργαστήριο Φυσικών ιεργασιών Χηµικής Τεχνολογίας» και «Εργαστήριο Χηµικών ιεργασιών» ( ). (β) Ως Λέκτορας (Π 407/1980) στο Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, Παν. υτικής Ελλάδας: ιδασκαλία (1 εξάµηνο) µαθήµατος «Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χηµείας» ( ). (γ) Ως µεταπτυχιακή φοιτήτρια: Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου (4 εξάµηνα) στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, σαν υπεύθυνος Φροντιστηρίων των φοιτητών στα µαθήµατα: «Φυσικοχηµεία ΙΙ» και «υναµική και Ρύθµιση ιεργασιών»..2 Επίβλεψη ιδακτορικών ιατριβών / Μεταπτυχιακών Εργασιών (Masters) (α) Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος» της σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου: 3

4 1. Ιωάννα Κωστούδη, Σύγχρονες εξελίξεις στην αποθήκευση υδρογόνου σε ανθρακούχους προσροφητές ( ) 2. Χρυστάλλα Παπακωνσταντίνου, Ανάπτυξη µεθόδων οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία των µεµβρανών και στοχεύουν στον διαχωρισµό του CO2 από τα αέρια διεργασιών ( ) (β) Συνεπίβλεψη (µε καθ.. Κονταρίδη, Ξ. Βερύκιο) διδακτορικών/µεταπτυχιακών διατριβών: 1 Siranush Acarmazyan, Ταυτόχρονη παραγωγή µεθανόλης και διµεθυλαιθέρα από αέριο σύνθεσης ( ). 2. Ελευθερία Φιλιππαίου, Σύνθεση, χαρακτηρισµός και µελέτη της απόδοσης καταλυτών για τη φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου από υδατικά διαλύµατα οργανικών ενώσεων µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας ( ). 3. Μάριος Κουρτελέσης, Παραγωγή υδρογόνου µέσω αναµόρφωσης της αιθανόλης µε ατµό σε χαµηλές θερµοκρασίες ( )..3 Επίβλεψη ιπλωµατικών Εργασιών 1. Συνεπίβλεψη (µε καθ.. Κονταρίδη, Ξ. Βερύκιο) µεγάλου αριθµού (15) φοιτητών κατά την εκπόνηση της ιπλωµατικής τους Εργασίας στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης. 2. Επίβλεψη ιπλωµατικών Εργασιών στο Catalysis Center for Energy Innovation (CCEI) του τµήµατος Chemical and Biomolecular Engineering του Πανεπιστηµίου του Delaware: Zhexi Lin, Alcohol dehydration on Lewis acid catalysts ( ). Nickolas Martin, Effect of hydrogen donor on liquid phase catalytic transfer hydrogenation of furfural over a Ru/C catalyst ( ) Ε. ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Ε.1 Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις Άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές: Ανάλυση κατά περιοδικό (µε impact factors) στο Παράρτηµα (Πίνακας 3). 30 Ε.2 Παρουσιάσεις σε συνέδρια Σε διεθνή 32 Σε πανελλήνια 12 ΣΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ είκτης αναφορών ( * ) Σύνολο 1133 Από τρίτους 1025 (Παράρτηµα, Πίνακας 4) είκτης Hirsch (h) 16 ( * ) Πηγές: Web of Science, Scopus και SciFinder. 4

5 Ζ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ήµουν µέλος της ερευνητικής οµάδας σε δέκα (10) προγράµµατα, τα περισσότερα από τα οποία εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του ΤΧΜ. Λεπτοµερής κατάλογος και στοιχεία για όλα τα παραπάνω έργα παρουσιάζεται στο Παράρτηµα (Πίνακάς 1). Η. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η.1 Guest Editor Guest Editor στο Special Issue: Advances in Biorefinery του Επιστηµονικού Περιοδικού BioMed Research International Η.2 Κριτής Εργασιών σε ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά Κριτής 38 εργασιών σε 14 διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Για λεπτοµέρειες, βλ. Παράστηµα Α, Πίνακα 2) Η.3 Κριτής Εργασιών σε Πρακτικά Συνεδρίων 1. EUROPACAT-ΙΧ, Salamanca, Spain, August 30- September 4, 2009 (2 εργασίες). Η.4 Κριτής Ερευνητικών Προτάσεων Κριτής 1 ερευνητικής πρότασης που υποβλήθηκε στα πλαίσια του «2013 Regular Research Funding Competition» FONDECYT Program / Bernarda Morín 551 Providencia Santiago de Chile (2012). Η.5 Επταµελείς Εξεταστικές Επιτροπές Μέλος πενταµελούς εξεταστικής επιτροπής δύο διδακτορικών διατριβών, οι οποίες εκπονήθηκαν στο τµήµα Χηµικών Μηχανικών της σχολής Χηµικών Επιστηµών/Γεωργική Τεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Ισπανία: 1 Vicente Jimenez Cotillas, Synthesis, chemical activation and applications of carbon nanostructures (2011). 2 Ana Raquel de la Osa Puebla, Exploitation of gas streams from an IGCC plant by both Water Gas Shift and Fischer-Tropsch Processes (2012) Θ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ 1. «Catalytic Transfer Hydrogenation for Upgrade of Furans», Web-Seminar, November 13, 2013, Catalysis Center for Energy Innovation, University of Delaware, Newark, Delaware, U.S.A. Ι. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ι.1 Στην Ελλάδα 1. Σεµινάριο κατάρτισης: Παραγωγή υδρογόνου από συµβατικά καύσιµα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, Πάτρα, 3-11 Μαΐου,

6 2. Σεµινάριο κατάρτισης: Εφαρµογές στοιχείων καυσίµου σε σταθερά συστήµατα και στις µεταφορές, Πάτρα, Μαΐου, Σεµινάριο κατάρτισης: Παραγωγή υδρογόνου από το βιοαέριο των χώρων ταφής απορριµάτων και καύση αυτού µε χρήση κελιών καυσίµου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε µηδενικές εκποµπές, Πάτρα, Μαΐου, Σεµινάριο κατάρτισης: Καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές µέθοδοι καταστροφής ρύπων στην υγρή και αέρια φάση, Πάτρα, Ιουνίου, Σεµινάριο: Αξιοποίηση της Ερευνητικής και Τεχνολογικής (Ε&Τ) γνώσης, στα πλαίσια των έργων ΠΕΝΕ της ΓΓΕΤ, Πάτρα, 21 Μαρτίου-14 Ιουνίου, Σεµινάριο: Εφαρµογές της φωτοκατάλυσης και ηλεκτροκατάλυσης σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρµογές, Πάτρα, Ιανουάριος Ι.2 Στο εξωτερικό 1. 2 nd EFCATS School on Catalysis, New Approaches on Catalysis Research and Catalyst Application Tihany, Hungary, September Workshop: Nanostructured Oxide Catalysts Prepared by Non-conventional Methods and Their Characterization, Valencia, Spain, 4-5 June ΙΑ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ιπλωµατική εργασία που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του 5 ου έτους σπουδών στο εργαστήριο Βιοχηµικής µηχανικής και τεχνολογίας περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Θέµα εργασίας: Βιολογική αποµάκρυνση χρώµατος από απόβλητο βαφείου (2001). ΙΒ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (Καλή γνώση, Lower) ΙΓ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισµού Η/Υ ECDL Ελλάς Α.Ε στα αντικείµενα: (i). Επεξεργασία κειµένων (Microsoft Word XP), (ii) Υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel XP) και (iii) Υπηρεσιών διαδικτύου (Internet). ΤΙΤΛΟΙ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ A1. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, Effect of morphological characteristics of TiO 2 - supported noble metal catalysts on their activity for the Water-Gas Shift Reaction, Journal of Catalysis 225 (2004)

7 A2. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, Effect of the nature of the support on the catalytic performance of noble metal catalysts for the Water-Gas Shift Reaction, Catalysis Today 112 (2006) A3. P. Panagiotopoulou, A. Christodoulakis, D.I. Kondarides, S. Boghosian, Particle size effects on the reducibility of titanium dioxide and its relation to the Water-Gas Shift activity of Pt/TiO 2 catalysts, Journal of Catalysis 240 (2006) A4. P. Panagiotopoulou, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, D.I. Kondarides, Water-gas Shift activity of doped Pt/CeO 2 catalysts, Chemical Engineering Journal 134 (2007) A5. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, A comparative study of the water-gas shift activity of Pt catalysts supported on single (MO x ) and composite (MO x /Al 2 O 3, MO x /TiO 2 ) metal oxide carriers, Catalysis Today 127 (2007) A6. A.C. Basagiannis, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Low temperature steam reforming of ethanol over supported noble metal catalysts, Topics in Catalysis 51(1-4) (2008) A7. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Selective methanation of CO over supported noble metal catalysts: Effects of the nature of the metallic phase on catalytic performance, Applied Catalysis A: General 344 (2008) A8. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, Effects of alkali additives on the physicochemical characteristics and chemisorptive properties of Pt/TiO 2 catalysts, Journal of Catalysis, 260 (1) (2008) A9. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Selective methanation of CO over supported Ru catalysts, Applied Catalysis B: Environmental 88 (2008), A10. C.M. Kalamaras, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, A.M. Efstathiou, Kinetic and mechanistic studies of the water gas shift reaction on Pt/TiO 2 catalyst, Journal of Catalysis 264 (2009) A11. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, Effects of alkali-promotion of TiO 2 on the chemisorptive properties and water-gas shift activity of supported noble metal catalysts, Journal of Catalysis 267 (2009) A12. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Chemical reaction engineering and catalysis issues in future distributed power generation systems, Industrial and Engineering Chemistry Research 50 (2011)

8 Α13. P. Panagiotopoulou, M. Antoniadou, D.I. Kondarides, P. Lianos, Aldol condensation products during photocatalytic oxidation of ethanol in a photoelectrochemical cell, Applied Catalysis B: Environmental 100 (2010) Α14. V. Jiménez, P. Sánchez, P. Panagiotopoulou, J.L. Valverde, A. Romero, Methanation of CO, CO 2 and selective methanation of CO, in mixtures of CO and CO 2, over ruthenium carbon nanofibers catalysts, Applied Catalysis A: General 390 (2010) A15. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Mechanistic study of the selective methanation of CO over Ru/TiO 2 catalyst: Identification of active surface species and reaction pathways, Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) A16. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, Effects of promotion of TiO 2 with alkaline earth metals on the chemisorptive properties and water-gas shift activity of supported platinum catalysts, Applied Catalysis B: Environmental 101 (2011) A17. V.M. Daskalaki, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, Production of peroxide species in Pt/TiO 2 suspensions under conditions of photocatalytic water splitting and glycerol photoreforming, Chemical Engineering Journal.170 (2011) A18. V. Jiménez, P. Sánchez, P. Panagiotopoulou, J.L. Valverde, A. Romero, Synthesis and characterization of ruthenium supported on carbon nanofibers with different graphitic plane arrangements, Chemical Engineering Journal, 168 (2011) A19. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Mechanistic aspects of the selective methanation of CO over Ru/TiO 2 catalyst, Catalysis Today 181 (2012) A20. H. Dimitroula, V.M. Daskalaki, Z. Frontistis, D.I. Kondarides, P. Panagiotopoulou, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Solar photocatalysis in Pt/TiO 2 suspensions for the abatement of emerging micro-contaminants in wastewater, Applied Catalysis B: Environmental (2012) A21. P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Mechanistic aspects of the low temperature steam reforming of ethanol over supported Pt catalysts, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (21) (2012) A22. M. Antoniadou, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, P. Lianos, Photocatalysis and photoelectrocatalysis using nanocrystalline titania alone or combined with Pt, RuO 2 or NiO co-catalysts, Journal of Applied Electrochemistry 42 (9) (2012)

9 A23. P. Panagiotopoulou, Ε.E. Karamerou, D.I. Kondarides, Kinetics and mechanism of glycerol photo-oxidation and photo-reforming reactions in aqueous TiO 2 and Pt/TiO 2 suspensions. Catalysis Today 209 (2013) A24. S.S. Akarmazyan, P. Panagiotopoulou, A. Kambolis, C. Papadopoulou and D.I. Kondarides, Methanol dehydration to dimethylether over Al 2 O 3 catalysts. Applied Catalysis B: Environmental 145 (2014) A25. G.N. Nomikos, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides and X.E. Verykios, Kinetic and mechanistic study of the photocatalytic reforming of methanol over Pt/TiO 2 catalyst, Applied Catalysis B: Environmental 146 (2013) A26. J. Sutton, P. Panagiotopoulou, X. Verykios, D.G. Vlachos, Combined DFT, Microkinetic, and Experimental Study of Ethanol Steam Reforming on Pt, Journal of Physical Chemistry C 117 (9) (2013) A27. P. Panagiotopoulou, C. Papadopoulou, H. Matralis, X. Verykios, Production of renewable hydrogen by reformation of biofuels, Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, 3 (3) (2014) FDEECB0E97E6491.f04t01 A28. P. Panagiotopoulou, D.G. Vlachos, Liquid Phase Catalytic Transfer Hydrogenation of Furfural Over Ru/C Catalyst, Applied Catalysis A: General 480 (2014) A29. P. Panagiotopoulou, N. Martin, D.G. Vlachos, Effect of hydrogen donor on liquid phase catalytic transfer hydrogenation of furfural over a Ru/C catalyst, Journal of molecular catalysis A: Chemical 392 (2014) A30. M.Kourtelesis, P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios Role of catalytic components and structural parameters on ethanol steam reforming over Pt/Al 2 O 3 catalysts. Accepted for publication in Catalysis Today Σηµειώσεις Η εργασία Α1 ήταν µεταξύ των 25 Hottest Articles του περιοδικού Journal of Catalysis για την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέµβριος Η εργασία Α2 είναι µεταξύ των Most Cited Articles του περιοδικού Catalysis Today. Οι εργασίες Α3 και Α10 ήταν µεταξύ των 25 Hottest Articles του περιοδικού Journal of Catalysis για την περίοδο Απρίλιο-Ιούνιο

10 Η εργασία Α4 ήταν µεταξύ των 25 Hottest Articles του περιοδικού Chemical Engineering Journal για την περίοδο Οκτώβριο- εκέµβριο Η εργασία Α17 ήταν µεταξύ των Top Cited Papers του περιοδικού Chemical Engineering Journal για τη περίοδο B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ B1. P.C. Panagiotopoulou and D.I. Kondarides, Noble Metal-Based Water Gas Shift Catalysts for Fuel Cell Applications, EUROPACAT-VI, Insbruck, Austria, August 31 September 04, B2. P. Panagiotopoulou and D.I. Kondarides, Effects of Physicochemical and Morphological Properties of Supported Noble Metal Catalysts on their Activity for the Water-Gas Shift Reaction, 13th International Congress on Catalysis, Paris, July B3. P. Panagiotopoulou and D.I. Kondarides, Effect of the nature of the support on the catalytic performance of noble metal catalysts for the Water-Gas Shift Reaction, 1 st Conference of the Coordination Action CONCORDE, CO-ordination of Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe, Louvain-la- Neuve (Belgium), January 26-28, B4. P. Panagiotopoulou and D.I. Kondarides, Development of efficient low-temperature Water-Gas Shisf catalysts suitable for fuel cell applications, The Hydrogen Power Theoretical and Engineering Solutions International Symposium, HYPOTHESIS VI, Habana City, Cuba, May, B5. P. Panagiotopoulou and D.I. Kondarides, Investigation of the Water-Gas Shift reaction over alkali-promoted Pt/TiO 2 catalysts, EUROPACAT-VII, Sofia, Bulgaria, 28 August 1 September, B6. P. Panagiotopoulou, A. Christodoulakis, D.I. Kondarides, S. Boghosian, Effect of crystallite size of titanium dioxide on the reducibility of Pt/TiO 2 catalysts studied by TPR and in-situ Raman techniques, 2 nd Conference of the Coordination Action CONCORDE, "CO-ordination of Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe", Thessaloniki, January 26-28, B7. P. Panagiotopoulou, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, D.I. Kondarides, Water-gas shift activity of doped Pt/CeO 2 catalysts, XVII International Conference on Chemical Reactors (CHEMREACTOR-17), May 15-19,2006, Athens-Crete, Greece. B8. P. Panagiotopoulou and D.I. Kondarides, A comparative study of the water-gas shift activity of Pt catalysts supported on single (MO x ) and composite (MO x /Al 2 O 3, MO x /TiO 2 ) metal oxide carriers, Hydrocarbon Catalysis and Catalytic Engineering: Present Status and Perspectives, Sifnos, Greece, June 29-30, B9. P. Panagiotopoulou and D.I. Kondarides, Identification of Key Physicochemical Parameters which Determine the Water-Gas Shift Activity of Oxide-Supported Platinum Catalysts, EUROPACAT VIII, Turku, Finland, August 26-31, B10. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides and X.E. Verykios, Selective Methanation of CO over Supported Noble Metal Catalysts, EUROPACAT VIII, Turku, Finland, August 26-31,

11 B11. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Selective Methanation of CO over Supported Noble Metal Catalysts, 5 th International Conference on Environmental Catalysis. Belfast, Northern Ireland, August 31-September 3, B12. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Selective methanation of CO over supported noble metal catalysts, EUROPACAT IX, Salamanca, Spain, Aug. 30 Sep.4, B13. P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, WGS reaction in a membrane reactor EUROPACAT-ΙΧ, Salamanca, Spain, Aug. 30 Sep.4, B14. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios Chemical Reaction Engineering & Catalysis in Future Distributed Power Generation Systems New Frontiers in Chemical & Biochemical Engineering in Honor of Professors Anastasios Karabelas and Stavros Nychas, Thessaloniki, Greece, November 26-27, B15. V.M. Daskalaki, P. Panagiotopoulou, D.I. Κondarides, X.E. Verykios,"Production of hydrogen by photocatalytic reforming of biomass components and derivatives in aqueous Pt/TiO 2 suspensions", Catalysis for renewable sources: Fuel, Energy, Chemicals, St. Petersburg, Russia, June 28 - Luly 2, B16. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios Low temperature steam reforming of ethanol over supported noble metal catalysts, International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2011), Thessalomiki, Greece, June 19-22, B17. M. Antoniadou, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, P. Lianos, Photocatalysis and photoelectrocatalysis using nanocrystalline titania alone or combined with Pt, RuO 2 or NiO co-catalysts, 9th European Symposium on Electrochemical Engineering (9th ESEE), Chania, Crete, Greece, June 19-23, B18. V. Jiménez, P. Sánchez, P. Panagiotopoulou, J.A. Diaz, J.L. Valverde, A. Romero, Methanation of CO, CO 2 and selective CO methanation in mixtures of CO and CO 2, over catalysts based on ruthenium supported carbon nanofibres, EUROPACAT-Χ, Glasgow, Scotland, Aug. 28 Sep, B19. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Mechanistic aspects of the selective methanation of CO over Ru/TiO 2 catalyst, EUROPACAT-Χ, Glasgow, Scotland, Aug. 28 Sep, B20. P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Efficient Production of Renewable Hydrogen by Reformation of Ethanol at Low Temperature, World Hydrogen Energy Conference 2012 Toronto, 3-7 June, B21. P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, Kinetics and mechanism of glycerol photooxidation and photo-reforming reactions in aqueous TiO 2 and Pt/TiO 2 suspensions 7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications /SPEA7, Porto, Portugal, June 17-20, B22. M. Antoniadou, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, P. Lianos, Photoelectrocatalysis using nanocrystalline titania alone or combined with various co-catalysts 7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications /SPEA7, Porto, Portugal, June 17-20, B23 P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Low temperature steam reforming of ethanol over supported Pt catalysts, CAT4BIO Conference, Advances in catalysis for biomass valorization, July 8-11, B24. P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Low temperature steam reforming of ethanol over supported Pt catalysts, 7 th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, September 2-6,

12 B25. G.N. Nomikos, P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, Kinetic and mechanistic study of the photocatalytic reforming of methanol over Pt/TiO 2 catalyst, 7 th International Conference on Environmental Catalysis, Lyon, France, September 2-6, B26. P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Low temperature steam reforming of ethanol over supported noble metal catalysts, Catalysis Club of Philadelphia annual poster contest, October 18 th, 2012, Wilmington, U.S.A. B27. P. Panagiotopoulou and D.G. Vlachos, Liquid Phase Catalytic Transfer Hydrogenation of Furfural Over Ru/C Catalyst, Science for our Nation s Energy Future, Energy Frontier Research Centers Principal Investigator s Meeting, July 18-19, 2013, Washington, D.C., U.S.A. B28. P. Panagiotopoulou and D.G. Vlachos, Catalytic Transfer Hydrogenation for Upgrade of Furans, CCST Annual Research Review, October 10, 2013, University of Delaware, Newark, Delaware, U.S.A. B29. P. Panagiotopoulou and D.G. Vlachos, Liquid Phase Catalytic Transfer Hydrogenation of Furfural over Ru/C Catalyst, Catalysis Club of Philadelphia annual poster contest, October 24 th, 2013, Wilmington, Delaware, U.S.A. B30. M. Kourtelesis, P. Panagiotopoulou and X.E. Verykios, Support and crystallite size effects of Pt catalysts for the low temperature steam reforming of ethanol, 13th International Conference on Clean Energy 2014 (ICCE 2014) June 8-12, 2014 Istanbul, Turkey. B31. P. Panagiotopoulou, X.E. Verykios, Structural and mechanistic aspects of low temperature steam reforming of ethanol over supported Pt catalysts. 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC 2014), Asheville, North Carolina August B32. N. Martin, P. Panagiotopoulou and D.G. Vlachos, Liquid phase catalytic transfer hydrogenation of furfural over homogeneous Lewis acid-ru/c catalysts, Catalysis Club of Philadelphia annual poster contest, October 16 th, 2014, Wilmington, Delaware, U.S.A. B33. B. Xu, D.G. Vlachos, P. Panagiotopoulou and M. Gilkey, Mechanistic studies on hydrodeoxygenation of furfural to 2-Methyl furan via ring C-H bond activations, 14AIChE Annual Meeting, Atlanta, GA, USA November 16-21, 2014 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Γ1. Π. Παναγιωτοπούλου και.ι. Κονταρίδης, Ανάπτυξη καταλυτών χαµηλής θερµοκρασίας για την αντίδραση µετατόπισης του CO µε ατµό, 4 ο Πανελλήνιο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαϊου, Γ2. Π. Παναγιωτοπούλου,.Ι. Κονταρίδης, Επίδραση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών υποστηριγµένων καταλυτών ευγενών µετάλλων στην ενεργότητά τους για την αντίδραση µετατόπισης του CO µε ατµό», 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης: «Κατάλυση και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας-προκλήσεις και προοπτικές», Κύπρος, Γ3. Π. Παναγιωτοπούλου και.ι. Κονταρίδης, Κινητική µελέτη της αντίδρασης µετατόπισης του CO µε ατµό σε καταλύτη Pt/TiO 2, 5 ο Πανελλήνιο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαϊου,

13 Γ4. Π. Παναγιωτοπούλου και.ι. Κονταρίδης, Επίδραση της προσθήκης προωθητών στην ενεργότητα καταλυτών Pt/TiO 2 για την αντίδραση µετατόπισης του CO µε ατµό, 9 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Γ5. Π. Παναγιωτοπούλου,.I. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, Μελέτη της αντίδρασης της εκλεκτικής µεθανοποίησης του CO σε υποστηριγµένους καταλύτες ευγενών µετάλλων, 6 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής. Αθήνα, 31/05-2/ Γ6. Π. Παναγιωτοπούλου,.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, Εκλεκτική µεθανοποίηση του CO σε υποστηριγµένους καταλύτες ευγενών µετάλλων, 3 ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, Πάτρα Νοεµβρίου Γ7. Π. Παναγιωτοπούλου,.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, Εκλεκτική µεθανοποίηση του CO σε υποστηριγµένους καταλύτες ευγενών µετάλλων, 10 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 2-4 Οκτωβρίου Γ8. Π. Παναγιωτοπούλου και Ξ.Ε. Βερύκιος, Μελέτη της αντίδρασης WGS µε χρήση αντιδραστήρα µεµβράνης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, 3-4 Ιουνίου, Γ9. Π. Παναγιωτοπούλου,.Ι. Κονταρίδης, Ξ.Ε. Βερύκιος, Μηχανιστική µελέτη της αντίδρασης της εκλεκτικής µεθανοποίησης του CO σε καταλύτη 5%Ru/TiO 2, 11 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα Οκτωβρίου Γ10. Ε. Φιλιππαίου, Π. Παναγιωτοπούλου,.Ι. Κονταρίδης, Φωτοκαταλυτική ενεργότητα ενισχυµένων καταλυτών TiO 2 για τις αντιδράσεις αναµόρφωσης και οξείδωσης της γλυκερόλης, 11 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα Οκτωβρίου Γ11. S.S. Akarmazyan, P. Panagiotopoulou, A. Kambolis, Ch. Papadopoulou, D.I. Kondarides, Methanol dehydration to dimethylether over Al2O3-based catalysts, 11 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα Οκτωβρίου Γ12. Α. Πεταλά, Π. Παναγιωτοπούλου,.Ι. Κονταρίδης, Μ. Αντωνιάδου, Π. Λιανός, Φωτοκατάλυση και φωτοηλεκτροκατάλυση ενισχυµένων µε άζωτο καταλυτών TiO 2, 12 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Χανιά, Οκτωβρίου Γ13. P. Panagiotopoulou and D. G. Vlachos, Liquid Phase Catalytic Transfer Hydrogenation of Furfural over a Ru/RuO 2 /C Catalyst, 13th Panhellenic Catalysis Symposium, Palaios Agios Athanasios, October,

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται κατάλογος µε τα προγράµµατα στα οποία ήµουν µέλος της ερευνητικής οµάδας. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ερευνητικά Προγράµµατα. α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Production of clean hydrogen for fuel cells by reformation of bioethanol (BIO- H2)», ENERGY (ERK6-CT ). Ανάθεση έργου: «Βελτιστοποίηση καταλυτικών µονάδων καινοτόµου διεργασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα για σταθερές εφαρµογές» (ΠΕΝΕ 2001). Κωδ. έργου: 01Ε 561 ( ) «Προχωρηµένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Αδρανοποίησης Αερίων Ρύπων (ΠΟΜΑ)». (ΕΠΑΝ, Μέτρο 8.3, ράση 8.3.6: Ανθρώπινα ίκτυα Ε&Τ Επιµόρφωσης. Κωδικός Υποέργου: 03ΕΑ 13 ( ). «Παραγωγή βιοκαυσίµων και ενέργειας µε κυψελίδες καυσίµου διαµέσου υδρογόνου». Χρηµατοδότηση από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος υτικής Ελλάδας Κωδ. έργου: ΕΛ23. «Biomass Resource Use, Innovation and Efficiency-BRIE», Interreg III C-East, RFO, INNOREF. BIOELECTRICITY: Efficient and clean production of electricity from biomass via pyrolyses oil and hydrogen utilizing fuel. Contract No.: ENK5-CT Development and Pilot Plant Demonstration of Hydrogen Production from Solar Energy and Biomass (Waste) Compounds and Derivatives at Ambient Conditions Mediated by Nanostructured Photocatalysts. Contract No.: 2008/24_DCE-UoPatras (Feb2009 Jan 2012) «Καταλυτικές διεργασίες παραγωγής υγρών και αερίων βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς». (ΘΑΛΗΣ, ) «Παραγωγή ενεργειακών φορέων από παραπροϊόντα βιοµάζας. Αναµόρφωση της γλυκερίνης για παραγωγή υδρογόνου, υδρογονανθράκων και ανώτερων αλκοολών». (ΘΑΛΗΣ, ) «Ανάπτυξη καινοτόµων φωτοκυψελών καυσίµου για την παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας από την οξείδωση οργανικών ενώσεων µε χρήση ηλιακής ακτινοβολίας». (ΘΑΛΗΣ, ) 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτής Εργασιών σε ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά α/α Περιοδικό Εκδότης Αριθµός εργασιών 1 Applied Catalysis B: Environmental Elsevier Science BV 23 2 Applied Catalysis A: General Elsevier Science BV 1 3 Fuel Processing Technology Elsevier Science BV 3 5 Journal of Chemical Technology & Wiley 1 Biotechnology 6 Water, Air and Soil Pollution Springer 1 7 Synthesis and Reactivity in Inorganic, Taylor & Francis 1 Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry 8 Catalysis Today Elsevier Science BV 2 9 ACS catalysis ACS 1 10 Environmental Science and Technology ACS 1 11 Catalysis Communications Elsevier Science BV 1 12 Fuel Elsevier Science BV 1 13 International Journal of Hydrogen Energy Elsevier Science BV 1 14 Chemical Reviews ACS 1 ΣΥΝΟΛΟ 38 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ηµοσιεύσεις κατά περιοδικό και συντελεστές απήχησης (1). Σηµείωση: Με έντονους (bold) χαρακτήρες συµβολίζονται οι δηµοσιεύσεις που προέκυψαν µετά την κτήση του ιδακτορικού ιπλώµατος. Περιοδικό Impact Factor (2012) Αριθµός δηµοσιεύσεων Κωδικός δηµοσίευσης Journal of Catalysis A1, Α3, Α8, Α10, Α11 Applied Catalysis B: Environmental A9, A13, A16, A20, A24, A25 The Journal of Physical Chemistry C A15, A26 Applied Catalysis A A7, A14, A28 Catalysis Today A2, Α5, Α19, A23, A30 Chemical Engineering Journal A4, A17, Α18 16

17 Topics in Catalysis A6 Industrial & Engineering Chemistry Research International Journal of Hydrogen Energy A A21 Journal of Applied Electrochemistry A22 Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 1 A27 Journal of molecular catalysis A A29 (1) Πηγή: ISI Web of Knowledge. 17

18 Πίνακας 4. Αναφορές τρίτων στις δηµοσιευµένες εργασίες Α1 Α30. (*) Σηµείωση: Μέχρι εκέµβριο εν περιλαµβάνονται οι αυτοαναφορές.. α/α Σύνολο Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A A A A A A A Α27 0 Α28 0 Α A30 0 Σύνολο (*) Πηγές: (α) Web of Science και (β) Scopus. 18

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Για την απόκτηση του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα: Κώστας Ι. Αθανασίου Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία τηλ. 24610/68034 (εσ. 1034) κιν.6944836841 E-Mail : tsanaktsidis@kozani.teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Νικόλαος Κυρατζής Οικία Εργασία Ρήγα Φεραίου 11 ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100 Τηλ. 24620-87557 Κοζάνη κιν.6937 142467 kiratzis@teikoz.gr e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. Εισ.Κατ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης 02 Πρόλογος Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000. Από την ίδρυσή του έως σήµερα, το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σηµαντικά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός ιεύθυνση Βαθµίδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων & Λιπαντικών Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

στο Σχεδιασμό Βιομηχανιών Τροφίμων Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης

στο Σχεδιασμό Βιομηχανιών Τροφίμων Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ρ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ στο Σχεδιασμό Βιομηχανιών Τροφίμων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυμο : ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ Ονομα πατρός : ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Ημερ. γέννησης : 24/01/1974 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Ι.2 ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυµο/Όνοµα: Καρέλλας, Σωτήριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 16/08/1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί Τηλ, Fax, email: +30 210 7722810,

Διαβάστε περισσότερα