Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών"

Transcript

1 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 1/7/2013) πιτροπή Νέου ΠΠΣ: Καθ. Πασχάλης ντώνιος (πρόεδρος) Καθ. ραπογιάννη γγελική π. Καθ. αρουτάς Δημήτρης Καθ. Γουνόπουλος Δημήτριος Καθ. Θεοδωρίδης Σέργιος π. Καθ. Κιαγιάς Άγγελος π. Καθ. Κοτρώνης Ιωάννης ν. Καθ. Ροντογιάννης Παναγιώτης π. Καθ. Σταματόπουλος Παναγιώτης Φλωριάς αγγέλης θήνα Ιούλιος 2013

2 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών I. Οι κπαιδευτικοί Στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Το του ΚΠ προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ), που βασίζεται στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που προτείνουν από κοινού οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί Association for Computing Machinery (ACM) και IEEE Computer Society (CS) για την Πληροφορική, εμπλουτισμένο με ένα σύγχρονο κύκλο μαθημάτων στις Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications). πιπλέον, προσφέρει και μαθήματα παιδαγωγικής επάρκειας. Η κάλυψη από το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών βασικών γνωστικών πεδίων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών σε συνδυασμό με την επιστημονική ποιότητα του Τμήματος (στα 100 καλλίτερα του κόσμου) παρέχει στους απόφοιτους του Τμήματος τη δυνατότητα επιλογής και δημιουργίας ενός εξατομικευμένου επιστημονικού προφίλ σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητές τους. Παράλληλα, επιπλέον της επιστημονικής κουλτούρας, καλλιεργεί αντίληψη μηχανικού μέσω εξειδικευμένων εργασιών και εργαστηρίων. Το ΠΠΣ επίσης περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία και/ή πρακτική άσκηση εντός ή εκτός Πανεπιστημίου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν με ευχέρεια στις απαιτήσεις όλου του φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης, από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Το νέο ΠΠΣ στοχεύει στην οριζόντια γνώση όλων των βασικών γνωστικών αντικειμένων στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες με την προσφορά υποχρεωτικών μαθημάτων, αλλά και στην εξειδίκευση με την προσφορά κατ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων και προαιρετικών μαθημάτων διαρθρωμένα σε ειδικεύσεις, στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα. Σε σχέση με το υπάρχουν ΠΠΣ, το νέο ΠΠΣ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Πτυχίο που πιστοποιεί, εκτός από βασικές γνώσεις στην Πληροφορικής και τις Τηλεπικοινωνίες, εστιασμένες γνώσεις σε 6 ειδικεύσεις με την παράλληλη αύξηση των προσφερόμενων κατ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Διάρθρωση του προγράμματος σε δια-τομεακές ειδικεύσεις και όχι σε μονό-τομεακές κατευθύνσεις. Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με την εφαρμογή του υρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και κατ επέκταση ορθολογισμό του φόρτου των μαθημάτων, ώστε να αποδίδονται οι ορθές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα. Οι φοιτητές δηλώνουν μαθήματα με τα οποία δύνανται να συσσωρεύσουν μέχρι 46 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο (από το 2 ο έτος). Πιο στέρεα θεμέλια γνώσης με τη μείωση του πλήθους των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, και την αύξηση των εργαστηριακών ωρών με τη δημιουργία και αυτοτελών εργαστηρίων. Μείωση των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα με τη θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών. Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Μεγαλύτερες δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών και μεταφοράς μέχρι 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όσο αφορά τα προαιρετικά μαθήματα, που δεν κατοχυρώνουν ειδίκευση. πίλυση αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί στις εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης του Τμήματος. ποδοχή των προτάσεων που αναφέρονται στην εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. Με τις προτεινόμενες αλλαγές στο νέο ΠΠΣ προβλέπουμε τη μείωση της χρονικής καθυστέρησης στην αποφοίτηση και τη μέση διάρκεια σπουδών και την αύξηση του μέσου όρου του βαθμού πτυχίου

3 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών II. Διάρθρωση του Νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Το ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΚΠ οδηγεί σε τίτλο σπουδών στην «Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες» με τη συσσώρευση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), υλοποιείται σε 8 εξάμηνα και απαρτίζεται από δύο κύκλους σπουδών: Το ασικό Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από 16, κοινά για όλους τους φοιτητές, υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), ένα εισαγωγικό μάθημα, και 3 προαιρετικά αυτοτελή εργαστήρια, που προσφέρουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Τον στιασμένο Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ) και προαιρετικά μαθήματα (ΠΜ) (βασικά μαθήματα ή προτεινόμενα μαθήματα επιλογής σε μία ειδίκευση), που προσφέρουν βασικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις σε 6 διακριτές ειδικεύσεις (specializations), από τις οποίες οι φοιτητές κατοχυρώνουν προαιρετικά μέχρι 2, που αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία τους: 1. Θεμελιώσεις Πληροφορικής 2. Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης 3. Λογισμικό 4. Υλικό και ρχιτεκτονική 5. πικοινωνίες και Δικτύωση 6. πεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας Παρέχεται η δυνατότητα της μη κατοχύρωσης ειδίκευσης για όποιον φοιτητή το επιθυμεί, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρόκειται να ορίσει το ΚΠ. Πιο συγκεκριμένα, στον στιασμένο Κύκλο Σπουδών προσφέρονται 5 διακριτές κατηγορίες μαθημάτων : 1. Τα υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ) (στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 2 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, 2 μαθήματα γενικής παιδείας και η πτυχιακή εργασία, διαρθρωμένη ως 2 υποχρεωτικά μαθήματα). 2. Τα κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), που ταξινομούνται σε 2 κατευθύνσεις μαθημάτων. Oι φοιτητές αρχικά επιλέγουν κατεύθυνση και στη συνέχεια τουλάχιστον τα 4 (2 ανά εξάμηνο) από τα 6 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν: a. Στις θεμελιώσεις της Πληροφορικής, στη διαχείριση δεδομένων και γνώσης, και στο λογισμικό (ειδικεύσεις 1, 2 και 3, αντίστοιχα) επιλέγουν την Κατεύθυνση. b. Στο υλικό και στην αρχιτεκτονική, στις επικοινωνίες και στη δικτύωση, και στην επεξεργασία σήματος και πληροφορίας (ειδικεύσεις 4, 5 και 6, αντίστοιχα) επιλέγουν την Κατεύθυνση. Η κατεύθυνση περιέχει 3 ζεύγη κατ επιλογή μαθημάτων (κάθε ζεύγος είναι υποχρεωτικό για την κατοχύρωση μίας ειδίκευσης) καθώς και 2 μαθήματα project. 3. Τα προαιρετικά μαθήματα (ΠΜ) που είναι βασικά (B) μίας ειδίκευσης και οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τα 4 από τα 8 βασικά μαθήματα αυτής της ειδίκευσης, ώστε να την κατοχυρώσουν. Οι φοιτητές μπορούν να κατοχυρώσουν μέχρι 2 ειδικεύσεις με τον περιορισμό ότι τα βασικά μαθήματα, που χρησιμοποιούνται στην κατοχύρωση της μίας ειδίκευσης, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για την κατοχύρωση της άλλης ειδίκευσης. 4. Τα προαιρετικά μαθήματα (ΠΜ) που είναι προτεινόμενα μαθήματα επιλογής (E) μίας ειδίκευσης. Οι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες (ECTS) από άλλα Πανεπιστήμια για μόνο αυτά τα μαθήματα

4 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών 5. Τα ελεύθερα μαθήματα (Λ), όπου οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 ελεύθερα μαθήματα του ιδίου προγράμματος σπουδών, χωρίς περιορισμό, ένα επιπλέον project, ή μαθήματα προγράμματος σπουδών άλλων Τμημάτων του ΚΠ (από συγκεκριμένη λίστα μαθημάτων). III. Συγκρίσεις Παρόντος και Νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στη διάρθρωση των μαθημάτων (39-43 μαθήματα έναντι 48 μαθημάτων) Τα τρία αυτοτελή προαιρετικά εργαστήρια του βασικού κύκλου σπουδών μπορούν να αντικατασταθούν από μάθημα επιλογής αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS) του εστιασμένου κύκλου σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση τα 41 μαθήματα γίνονται 39 μαθήματα. πίσης, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν 6 προαιρετικά μαθήματα των 4 πιστωτικών μονάδων (ECTS), αντί για 4 προαιρετικά μαθήματα των 6 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε αυτή την περίπτωση τα 41 μαθήματα γίνονται 43 μαθήματα.. Υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου (περισσότερες επιλογές και λιγότερες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα) Με την ορθότερη απόδοση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) στα μαθήματα, τη μείωση των γνωστικών αντικειμένων για τη λήψη πτυχίου και την περισσότερο ουσιαστική και σε βάθος εκπαίδευση στα λιγότερα γνωστικά αντικείμενα, οι φοιτητές θα λαμβάνουν πτυχίο με 2 λιγότερα υποχρεωτικά μαθήματα (στο δεύτερο έτος των σπουδών τους), με 2 ως 4 λιγότερα προαιρετικά μαθήματα, με 3 λιγότερα μαθήματα γενικής παιδείας (αντί αυτών εισάγονται 3 προαιρετικά εργαστήρια) και με ένα λιγότερο ελεύθερο μάθημα

5 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών IV. υελιξία του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σε βάθος γνώση του περιεχομένου μίας ειδίκευσης Οι φοιτητές που επιθυμούν να κατοχυρώσουν μία ειδίκευση και να αποκτήσουν, εκτός από τη βασική οριζόντια γνώση, σε βάθος γνώση του περιεχομένου μίας ειδίκευσης (έστω Χ ), αρχικά επιλέγουν την κατεύθυνση που εμπεριέχει τη συγκεκριμένη ειδίκευση και στη συνέχεια υποχρεούνται να λάβουν τα 4 από τα 5 ή 6 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (από τα οποία τα 2 είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης Χ ), το project, που σχετίζεται με την ειδίκευση και τα ενδιαφέροντά τους, και τα 4 από τα 8 προαιρετικά μαθήματα που είναι βασικά της ειδίκευσης Χ. Συνολικά μπορούν να λάβουν από 8 έως 10 προαιρετικά μαθήματα της ειδίκευσης Χ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ελεύθερα μαθήματα.. Γνώση του περιεχομένου 2 ειδικεύσεων της ίδιας Κατεύθυνσης Οι φοιτητές που επιθυμούν να κατοχυρώσουν δύο ειδικεύσεις της ίδιας κατεύθυνσης και να αποκτήσουν, εκτός από τη βασική οριζόντια γνώση, γνώση του περιεχομένου δύο ειδικεύσεων (έστω Χ και Υ ), αρχικά επιλέγουν την κατεύθυνση που εμπεριέχει τις δύο ειδικεύσεις και στη συνέχεια υποχρεούνται να λάβουν τα 4 από τα 5 ή 6 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (που καλύπτουν τα υποχρεωτικά μαθήματα των δύο ειδικεύσεων), το project, που σχετίζεται με μία από τις ειδικεύσεις και τα ενδιαφέροντά τους, τα 4 από τα 8 προαιρετικά μαθήματα που είναι βασικά της ειδίκευσης Χ και τα 4 από τα 8 προαιρετικά μαθήματα που είναι βασικά της ειδίκευσης Υ. Γ. Γνώση του περιεχομένου 2 ειδικεύσεων διαφορετικών Κατευθύνσεων Οι φοιτητές που επιθυμούν να κατοχυρώσουν δύο ειδικεύσεις διαφορετικών κατευθύνσεων και να αποκτήσουν, εκτός από τη βασική οριζόντια γνώση, γνώση του περιεχομένου δύο ειδικεύσεων (έστω Χ και Υ ), αρχικά επιλέγουν μία κατεύθυνση και στη συνέχεια υποχρεούνται να λάβουν τα 4 από τα 5 ή 6 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (από τα οποία τα 2 είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα της μίας ειδίκευσης), τα 2 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της άλλης ειδίκευσης, που ανήκει στην άλλη κατεύθυνση (αντί των 2 ελευθέρων μαθημάτων), το project, που σχετίζεται με μία από τις ειδικεύσεις και τα ενδιαφέροντά τους, τα 4 από τα 8 προαιρετικά μαθήματα που είναι βασικά της ειδίκευσης Χ, και τα 4 από τα 8 προαιρετικά μαθήματα που είναι βασικά της ειδίκευσης Υ. Δ. Οριζόντια γνώση χωρίς ειδίκευση Οι φοιτητές, που επιθυμούν να αποκτήσουν την περισσότερη δυνατή οριζόντια γνώση, χωρίς να κατοχυρώσουν κάποια από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις, αρχικά επιλέγουν κατεύθυνση και στη συνέχεια υποχρεούνται να λάβουν τα 4 από τα 5 ή 6 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, το 1 από τα 2 project της κατεύθυνσης και τα 4 από όλα τα προαιρετικά μαθήματα, που είναι βασικά των τριών ειδικεύσεων της κατεύθυνσης, ώστε να εστιάσουν εν μέρει τις σπουδές τους στο επίπεδο της κατεύθυνσης

6 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών V. φαρμογή του νέου ΠΠΣ και υπολογισμός βαθμού πτυχίου. φαρμογή του νέου ΠΠΣ Το νέο ΠΠΣ θα εφαρμοσθεί το ακαδημαϊκό έτος μόνο στο βασικό κύκλο σπουδών, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος πλήρως. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών εντάσσονται όλοι οι φοιτητές με έτος εγγραφής από το 2012 και μετά. Οι φοιτητές με έτος εγγραφής πριν από το 2012 εντάσσονται μετά από αίτησή τους. Η ένταξη στο νέο ΠΠΣ θα καταστεί υποχρεωτική το ακαδημαϊκό έτος Υπολογισμός βαθμός πτυχίου Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται βάσει των πιστωτικών μονάδων (ECTS). Όλα τα μαθήματα συνυπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου σύμφωνα με την ακόλουθη φόρμουλα: όπου: v ΠΜ ι ι αθµ ός _ Πτυχίου = ν ι = 1 είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου, είναι τα ECTS που αποδίδονται στο αντίστοιχο μάθημα (το ακαδημαϊκό έτος που οι φοιτητές εξετάζονται επιτυχώς σε αυτό), είναι ο βαθμός που έλαβε ο φοιτητής στο αντίστοιχο μάθημα. ΠΜ ν ι= 1 ι ΠΜ ι ι VI. Μεταβατικές διατάξεις. λλαγές στις αναθέσεις κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ΠΠΣ λλάζει η ανάθεση της «νάλυσης Ι» από το στο εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). λλάζει η ανάθεση της «νάλυσης ΙΙ» από το στο Γ εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο). Θα προσφερθεί μόνο σε αυτούς τους φοιτητές που δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς. λλάζει η ανάθεση της «Γραμμικής Άλγεβρας» από το στο εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο). λλάζει η ανάθεση των «Δικτύων πικοινωνιών Ι» από το εαρινό στο χειμερινό εξάμηνο. Θα ισχύσει μόνο για ένα έτος για εξισορρόπηση του φόρτου. Συνδιδασκαλία πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών στη «ρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι» το εαρινό εξάμηνο. Συνδιδασκαλία πρωτοετών/δευτεροετών φοιτητών στον «Ηλεκτρομαγνητισμό, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική» το εαρινό εξάμηνο. Διπλή ανάθεση στη «Σχεδίαση και Χρήση άσεων Δεδομένων» (το χειμερινό εξάμηνο για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να το πάρουν, και το εαρινό εξάμηνο για τους όλους τους δευτεροετείς φοιτητές υποχρεωτικά). Η «Υλοποίηση Συστημάτων άσεων Δεδομένων» δεν θα προσφερθεί το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ΠΠΣ. Διπλή ανάθεση στα «Συστήματα πικοινωνιών (ισαγωγή στα )» (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Δεν θα ζητηθεί ανάθεση στα μαθήματα «Σύγχρονη λληνική και αλκανική Ιστορία» και «Σύγχρονη υρωπαϊκή Ιστορία». υτά τα μαθήματα καταργούνται και όσοι φοιτητές δεν έχουν συσσωρεύσει πιστωτικές μονάδες (ECTS) σε αυτά τα μαθήματα, θα πρέπει να πάρουν κάποιο άλλο προαιρετικό μάθημα επιλογής τους, ώστε να συσσωρεύσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη λήψη πτυχίου

7 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών. Ένταξη φοιτητών με έτος εγγραφής το 2012 Οι φοιτητές με έτος εγγραφής το 2012 εντάσσονται στο νέο ΠΠΣ του Τμήματος. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1 ου έτους, στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς, μεταφέρονται στο νέο πρόγραμμα με τις πιστωτικές μονάδες που είχαν συσσωρεύσει οι φοιτητές στο τρέχον πρόγραμμα ως εξής (σε παρένθεση οι πιστωτικές μονάδες (ECTS)): νάλυση Ι (6), Λογική Σχεδίαση (6), Διακριτά Μαθηματικά (6), ισαγωγή στον Προγραμματισμό (6), ισαγωγή στην πιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (6), νάλυση ΙΙ (6), Φυσική (6) Δομές Δεδομένων (6), Γραμμική Άλγεβρα (6), Σύγχρονη λληνική και αλκανική Ιστορία (2). Στο νέο πρόγραμμα η «ισαγωγή στην πιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών» είναι μάθημα γενικής παιδείας, η «Φυσική» είναι προαιρετικό μάθημα και η «Σύγχρονη λληνική και αλκανική Ιστορία» θα θεωρηθεί ως προαιρετικό μάθημα (μόνο εάν ο φοιτητής επιθυμεί να τα συνυπολογιστεί στο βαθμό πτυχίου του). Στο νέο πρόγραμμα τα μαθήματα «Φυσική» και «Σύγχρονη λληνική και αλκανική Ιστορία» καταργούνται και δεν είναι πλέον υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1 ου έτους, στα οποία οι φοιτητές δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς, θα επαναληφθούν με τους όρους του νέου προγράμματος σπουδών. Ιδιαίτερα επισημάνεται ότι το νέο «ργαστήριο Λογικής Σχεδίασης» δεν είναι υποχρεωτικό πλέον, αλλά μπορούν να το δηλώσουν, όσοι φοιτητές το επιθυμούν, ανεξάρτητα εάν έχουν εξετασθεί επιτυχώς ή όχι στο μάθημα της «Λογικής Σχεδίασης». Οι φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος θα διδαχθούν τα μαθήματα ως ακολούθως: Στο 3ο εξάμηνο: νάλυση ΙΙ (7 ECTS) (μόνο για όσους δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς) Πιθανότητες και Στατιστική (6 ECTS) ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός + ργαστήριο (8 ECTS) Σήματα και Συστήματα (6 ECTS) ργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων (2 ECTS) (προαιρετικό) Δίκτυα πικοινωνιών Ι (6 ECTS) ργαστήριο Δικτύων πικοινωνιών (2 ECTS) προαιρετικό (μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής του ΠΠΣ για εξισορρόπηση φόρτου) Στο 4ο εξάμηνο: λγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (8 ECTS) Σχεδίαση και Χρήση άσεων Δεδομένων (7 ECTS) Συστήματα πικοινωνιών (7 ECTS) ρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (7 ECTS) Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική (8 ECTS) - 6 -

8 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών Γ. Ένταξη φοιτητών με έτος εγγραφής πριν το 2012 Οι φοιτητές με έτος εγγραφής πριν από το 2012 εντάσσονται στο νέο ΠΠΣ μετά από αίτησή τους και παίρνουν πτυχίο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου ΠΠΣ (με τη συμπλήρωση των 240 ECTS και των απαιτούμενων μαθημάτων). Η διαδικασία ένταξης στο νέο ΠΠΣ είναι η ακόλουθη: Καταγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που οι φοιτητές έχουν συσσωρεύσει στα μαθήματα στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς σύμφωνα με το τρέχον ΠΠΣ, έστω, (6 ECTS για τα μαθήματα κορμού, 4 ECTS για τα λοιπά μαθήματα, 2 ECTS για τα μαθήματα γενικών δεξιοτήτων και 20 ECTS για πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση). Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται να συσσωρευτούν τουλάχιστον 240 ECTS, που συσσωρεύονται πλέον σύμφωνα με τα ECTS των αντίστοιχων μαθημάτων του νέου ΠΠΣ. Όλα τα μαθήματα συνυπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Οι φοιτητές που εντάσσονται δύνανται (εάν το επιθυμούν) να κατοχυρώσουν ειδίκευση (ή μέχρι 2 ειδικεύσεις) με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου ΠΠΣ. Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τα 18 υποχρεωτικά μαθήματα του νέου ΠΠΣ, η επιλογή κατεύθυνσης ( ή ), τα 4 από τα 5 ή 6 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, το 1 από τα 2 project της κατεύθυνσης, τα 4 από όλα τα προαιρετικά μαθήματα, που είναι βασικά των τριών ειδικεύσεων της κατεύθυνσης, τα 3 μαθήματα γενικής παιδείας, η πτυχιακή εργασία, καθώς και όσα προαιρετικά ή ελεύθερα μαθήματα απαιτούνται για τη συσσώρευση των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Για τα μαθήματα, που μεταφέρονται στο νέο ΠΠΣ και έχουν τροποποιηθεί ή δεν προσφέρονται πλέον, ισχύουν τα ακόλουθα: Η «Σχεδίαση και Χρήση άσεων Δεδομένων» είναι υποχρεωτικό μάθημα για τη λήψη πτυχίου. Η «ισαγωγή στην πιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών» είναι μάθημα γενικής παιδείας, αλλά ο φοιτητής που έχει εξετασθεί επιτυχώς σε αυτό έχει ήδη συσσωρεύσει 6 ECTS. Τα μαθήματα «Φυσική», «Σύγχρονη λληνική και αλκανική Ιστορία» και «Σύγχρονη υρωπαϊκή Ιστορία» καταργούνται και δεν είναι πλέον υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου. άν ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς και έχει συσσωρεύσει ECTS σε αυτά τα μαθήματα, η «Φυσική» λαμβάνεται ως προαιρετικό μάθημα και τα μαθήματα γενικών δεξιοτήτων «Σύγχρονη λληνική και αλκανική Ιστορία» και «Σύγχρονη υρωπαϊκή Ιστορία» λαμβάνονται ως προαιρετικά μαθήματα, μόνο εάν ο φοιτητής επιθυμεί να τα συνυπολογιστεί στο βαθμό πτυχίου του. Τα μαθήματα γενικών δεξιοτήτων «Διοίκηση Έργων» και «Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής πιστημονικών κθέσεων» ενοποιούνται σε ένα μάθημα γενικής παιδείας, αλλά ο φοιτητής που έχει εξετασθεί επιτυχώς σε αυτά έχει ήδη συσσωρεύσει 4 ECTS. Το μάθημα γενικών δεξιοτήτων «Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών» είναι προαιρετικό μάθημα των 4 ECTS, αλλά ο φοιτητής που έχει ήδη εξετασθεί επιτυχώς σε αυτό συσσωρεύει τα 2 ECTS του τρέχοντος ΠΠΣ. Τα μαθήματα κορμού του τρέχοντος ΠΠΣ «ριθμητικά νάλυση», «Μαθηματικά Πληροφορικής», «Υλοποίηση Συστημάτων άσεων Δεδομένων» και «Θεωρία Υπολογισμού» είναι κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης, ενώ το μάθημα κορμού «Ηλεκτρονική» είναι κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Κατεύθυνσης και το μάθημα κορμού «Μαθηματικά Τηλεπικοινωνιών» (νυν «φαρμοσμένα Μαθηματικά») είναι προαιρετικό μάθημα, βασικό της ειδίκευσης 6. ναγνωρίζονται το πολύ μέχρι 2 ελεύθερα μαθήματα (που συσσωρεύουν 8 στα 240 ECTS)

9 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών Δεν απαιτείται η λήψη των 3 αυτοτελών εργαστηριών, εκτός εάν τα δηλώσει ο φοιτητής. VII. Συνοπτικός Πίνακας Προσφερόμενων Μαθημάτων. Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ) αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ Κ03 Γραμμική Άλγεβρα ο 2 Κ09 Διακριτά Μαθηματικά ο 3 Κ04 ισαγωγή στον Προγραμματισμό ο 4 Κ02 Λογική Σχεδίαση ο 5 Κ01 νάλυση Ι ο 6 Κ12 7 Κ08 8 Κ14 Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική Δομές Δεδομένων και Τεχν. Προγραμματισμού ρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι ο Κ04 2 ο K02 2 ο 9 Κ06 νάλυση ΙΙ Κ01 3 ο 10 Κ13 11 Κ10 Πιθανότητες και Στατιστική ντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ο K04 3 ο 12 Κ11 Σήματα και Συστήματα Κ01 3 ο 13 Κ17 14 Κ29 λγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Σχεδίαση και Χρήση άσεων Δεδομένων K09 4 ο K08 4 ο 15 K21 Συστήματα πικοινωνιών K11 4 ο 16 Κ16 Δίκτυα πικοινωνιών Ι Κ13 4 ο 17 Κ22 Λειτουργικά Συστήματα 4 6 K14 5 ο 18 Κ24 Προγραμματισμός Συστήματος K22 6 ο - 8 -

10 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών. υτοτελή Προαιρετικά ργαστήρια (Ρ) αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ Κ02ε 2 Κ11ε 3 Κ16ε ργαστήριο Λογικής Σχεδίασης ργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων ργαστήριο Δικτύων πικοινωνιών Ι ο 2 2 Κ02 3 ο 2 2 Κ13 4 ο Γ. Κατ πιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ) αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ Κ15 ριθμητική νάλυση Κ03 5 ο A Y 2 Κ18 3 Κ30 Υλοποίηση Συστημάτων άσεων Δεδομένων ρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ Κ29 5 ο A Y Υ Κ14 5 ο Y 4 Κ33 Δίκτυα πικοινωνιών ΙΙ Κ16 5 ο B Y 5 Κ32 7 K20α Ψηφιακή πεξεργασία Σήματος Μαθηματικά Πληροφορικής Κ11 5 ο B Y K09 6 ο A Y 6 Κ25 Θεωρία Υπολογισμού K17 6 ο A Y 8 Κ31 Μεταγλωττιστές K14 6 ο A Y 9 K19 Ηλεκτρονική Κ11 6 ο B Y 10 Κ34 Διαχείριση Δικτύων Κ16 6 ο B Y 11 Κ35 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων K13 6 ο B Y Οι φοιτητές επιλέγουν τα 4 (2 ανά εξάμηνο) από τα 5 ή 6 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης ή της Κατεύθυνσης, αντίστοιχα, με τον περιορισμό ότι η «ριθμητική νάλυση», η «Υλοποίηση Συστημάτων άσεων Δεδομένων» και η «Θεωρία Υπολογισμού» είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές που επιλέγουν την Κατεύθυνση

11 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών Δ. Project αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ Κ23γ νάπτυξη Λογισμικού για λγοριθμικά Προβλήματα Κ17 Κ25 7 ο A 2 Κ23α 3 K23β 4 Κ23δ νάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα νάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών νάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για νσωματωμένα Συστήματα Κ18 Κ29 K16 Κ24 Κ14 ΥΣ03 7 ο A 7 ο B 7 ο B Ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά το 1 από τα 2 προσφερόμενα project της Κατεύθυνσης ή, αντίστοιχα.. Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ) αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ ΓΠ7 2 ΓΠ3 3 ΓΠ5 ισαγωγή στην Πληρ/κή και στις Τηλεπικοινωνίες Δομή και Θεσμοί της υρωπαϊκής Ένωσης Διοίκηση Έργων και Τεχν. Παρουσίασης και Συγγρ. πιστημονικών κθέσεων ο ο ο ΣΤ. Πτυχιακή ργασία (Π) Οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία η οποία είναι ετήσια και αντιστοιχεί σε δύο υποχρεωτικά μαθήματα των 8 πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστο. Η πτυχιακή εργασία, ή ένα εξάμηνο αυτής, μπορεί να αντικατασταθεί από Πρακτική Άσκηση που εκπονείται είτε εσωτερικά, στα πλαίσια ενός αναπτυξιακού έργου, ή εξωτερικά σε κάποιον φορέα και έχει αντίστοιχη διάρκεια και φόρτο εργασίας. Ζ. λεύθερα Μαθήματα (Λ) Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 ελεύθερα (8 πιστωτικές μονάδες (ECTS)), τα οποία μπορεί να είναι μαθήματα του ιδίου προγράμματος σπουδών, χωρίς περιορισμό, ένα επιπλέον project, ή μαθήματα προγράμματος σπουδών άλλων Τμημάτων του ΚΠ από συγκεκριμένη λίστα μαθημάτων, που αποφασίζονται στη ΓΣ του Τμήματος και αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος

12 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών Η. Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ ΘΠ01 ρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Κ ΘΠ02 Γραφικά Ι Κ ΥΣ02 Τεχνητή Νοημοσύνη Κ08 5 E 4 ΥΣ03 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL Κ ΘΠ04 Παράλληλα Συστήματα Κ Π09 Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες Κ Π20 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Κ Κ20β 9 ΘΠ12 10 ΘΠ03 φαρμοσμένα Μαθηματικά Προηγμένα Θέματα λγορίθμων πιστημ/κοί Υπολογισμοί (ριθμητική Γραμμική Άλγεβρα) Κ Κ Κ ΘΠ08 Θεωρία ριθμών Κ ΥΣ11 Τεχνικές ξόρυξης Δεδομένων Κ ΥΣ05 Λογικός Προγραμματισμός Κ ΥΣ05 νάλυση/σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού Κ ΥΣ14 Τεχνολογίες φαρμογών Διαδικτύου Κ Κ19ε ργαστήριο Ηλεκτρονικής Κ11ε 6 17 ΥΣ18 18 Π07 19 Π08 σύρματα Δίκτυα ισθητήρων πεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων ναγνώριση Προτύπων Μηχανική Μάθηση Κ Κ Κ

13 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ ΘΠ09 λγοριθμική πιχειρησιακή Έρευνα Κ ΘΠ05 Κρυπτογραφία Κ ΘΠ07 Γραφικά ΙΙ 3 4 ΘΠ ΘΠ10 Θεωρία Γράφων 3 4 Κ ΘΠ17 25 ΘΠ18 26 ΥΣ08 λγόριθμοι ιοπληροφορικής Προηγμένοι πιστημονικοί Υπολογισμοί πικοινωνία νθρώπου Μηχανής Κ Κ Κ ΥΣ07 Πληροφοριακά Συστήματα Κ ΥΣ17 29 Π11 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Συστήματα ΨΣ σε Πραγματικό Χρόνο 3 4 Κ Κ Π12 Φωτονική Κ Π04 Ψηφιακές πικοινωνίες Κ Π13 σύρματες Ζεύξεις Κ

14 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών αα Κωδ. Τίτλος μαθήματος Θ Φ ECTS πρ/να εξ Κ ΘΠ20 Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Κ ΘΠ11 Υπολογιστική Γεωμετρία Κ ΘΠ19 Παράλληλοι λγόριθμοι 3 4 Κ ΘΠ14 Γραμμική & Μη Γραμμική ελτιστοποίηση 3 4 ΘΠ ΥΣ17 Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ ΥΣ Π19 πεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας Κ ΥΣ13 Προστασία και σφάλεια Υπολογ/κών Συστημάτων Κ ΥΣ09 Τεχνολογία Λογισμικού Κ Π01 42 Π16 Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων Οπτικές πικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα Κ Κ Π10 πεξεργασία ικόνας Κ Π18 Συστήματα Κινητών και Προσ/κών πικοινωνιών Κ Π21 Μουσική Πληροφορική Κ ΥΣ10 47 ΥΣ19 48 ΘΠ16 49 ΥΣ16 50 Π22 51 ΥΣ12 Διδακτική της Πληροφορικής Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών ιδ. Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής ιδ. Θέμ. Υπολογιστικών Συστημάτων και φαρμ ιδ. Θέμ. πικοινωνιών και πεξεργασίας Σήματος Καινοτομία και πιχειρηματικότητα νεξάρτητο κατευθύνσεων και ειδικεύσεων. Λαμβάνεται και ως ελεύθερο μάθημα. 2 νεξάρτητο κατευθύνσεων και ειδικεύσεων. Λαμβάνεται και ως ελεύθερο μάθημα

15 θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θηνών VIII. Κατοχύρωση ιδίκευσης: Κατ πιλογή Υποχρεωτικά και ασικά Μαθήματα Για την κατοχύρωση ειδίκευσης οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2 κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης και στα 4 από τα 8 βασικά μαθήματα ειδίκευσης (μαθήματα που αναφέρονται σε μία από τις 6 στήλες, μία στήλη για κάθε ειδίκευση, αντίστοιχα). Κάθε ειδίκευση έχει το πολύ δύο κοινά μαθήματα με οποιαδήποτε άλλη ειδίκευση

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 20 14-2015 - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.DS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN.

ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN. Oδηγός Σπουδών ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY. Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 TMHMA MHXANIKΩN. ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY TMHMA MHXANIKΩN ΠΛHPOΦOPIAKΩN & EΠIKOINΩNIAKΩN ΣYΣTHMATΩN Oδηγός Σπουδών Aκαδηµαΐκο Eτος 2ο12-2ο13 Kαρλοβασι - Σαµοσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και αποτελεί μετεξέλιξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική. Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα