Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2019

2 ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2019 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Αθ. Ιωσηφίδης, Αν. Καθηγητής Γ. Μπάμνιος, Καθηγητής ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Τ.Θ Θεσσαλονίκη

3 Εισαγωγή Με το νόμο υπ αριθμ. 4610/2019, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α 70/ , το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάχθηκαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, καταργήθηκαν όλες οι σχολές και τα τμήματα που υπήρχαν στα παραπάνω ΤΕΙ. Με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκε στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από επτά Τμήματα, μεταξύ των οποίων το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στο τμήμα αυτό εντάχθηκαν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια σπουδών του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων είναι δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα Όσον αφορά τους φοιτητές του πρώην τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων με δικαίωμα να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο οποίο εισήχθησαν και να λάβουν το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ. Επίσης, οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου του Ηλεκτρονικού Μηχ. και δεν έχουν υπερβεί τα 12 εξάμηνα από την εισαγωγή τους, έχουν τη δυνατότητα, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 1

4 Με άλλα, πιο απλά, λόγια. Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι ΔΕΝ θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019, εντάσσονται στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δύο επιλογές: A. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα και να λάβουν το τετραετές πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού του Α- ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. B. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (επιτυχής εξέταση των απαιτούμενων μαθημάτων ΤΕΙ εντός 12 εξαμήνων, παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων), να μη λάβουν το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ αλλά το πενταετές πτυχίο του Μηχανικού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Στο ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιασθούν και να εξηγηθούν αυτές οι δύο επιλογές των φοιτητών του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ, όσο το δυνατόν πιο απλά και κατανοητά με αναλυτικά κείμενα, πίνακες και παραδείγματα. Ωστόσο, προκειμένου να απαντηθούν όλες οι πιθανές απορίες και παρατηρήσεις, θα πραγματοποιηθούν ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές του τμήματος. Επιπλέον, θα υπάρξουν και κατ ίδιαν ενημερώσεις των φοιτητών, εφόσον το επιθυμούν. σελίδα 2 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5 Από τον Οκτώβριο του 2019, σε ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ, θα διδάσκονται ΜΟΝΟ τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του νέου τμήματος Μηχ. Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Προκειμένου να λάβουν Πτυχίο, οι φοιτητές του πρώην τμήματος. Ηλεκτρονικών Μηχ. θα έ- χουν ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και θα ακολουθούν ΔΙΑ- ΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑ- ΝΟΝΕΣ από τους φοιτητές του νέου πενταετούς τμήματος. A. Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού (τετραετούς φοίτησης). Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΜΠΗΣ) θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος Επομένως, από το Χειμερινό εξάμηνο σε όλα τα εξάμηνα θα διδάσκονται μόνο τα μαθήματα του ΠΣ του νέου τμήματος. Δηλαδή, όχι μόνο οι νεοεισαχθέντες στο τμήμα ΜΠΗΣ, αλλά και οι υφιστάμενοι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, θα παρακολουθούν μαθήματα μόνο του νέου ΠΣ. Θα έχουν όμως διαφορετικές υποχρεώσεις. Κάθε φοιτητής που έχει εισαχθεί στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών πριν από το Σεπτέμβριο του 2019, για να λάβει το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ οφείλει να συγκεντρώσει 240 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ), όπως ισχύει και μέχρι σήμερα. Αυτές τις ΠΜ θα πρέπει να τις συγκεντρώσει από την Πτυχιακή Εργασία (20ΠΜ), την Πρακτική Άσκηση (10ΠΜ), και δύο κατηγορίες μαθημάτων (210ΠΜ), τα Υποχρεωτικά και τα Επιλογής. Οι Πιστωτικές Μονάδες των μαθημάτων, που έχουν εξετασθεί επιτυχώς μέχρι και την ε- ξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019, προσμετρώνται όλες και υπολογίζονται για τη λήψη του Πτυχίου. 1. Τι αλλάζει στο ΠΣ από τον Οκτώβριο του 2019; 1α. Αλλαγές στα υποχρεωτικά μαθήματα του παλαιού ΠΣ. Το ΠΣ του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχ. είχε 34 υποχρεωτικά μαθήματα (186ΠΜ), τα οποία οι φοιτητές έπρεπε να τα παρακολουθήσουν όλα επιτυχώς. Από τον Οκτώβριο του 2019, 26 από αυτά (162ΠΜ) αντιστοιχίζονται με μαθήματα του νέου ΠΣ, με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα (Πίνακας 1) ενώ 8 δεν αντιστοιχίζονται (Πίνακας 2). Από τα 26 που αντιστοιχίζονται, 19 χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά (ΥΠ), 3 ως υποχρεωτικά επιλογής (ΥΠ-ΕΠ) και 4 ως επιλογής (ΕΠ). Παραδείγματα Το Μαθηματικά Ι του παλαιού ΠΣ αντιστοιχείται με το Μαθηματικά Ι του νέου ΠΣ (ίδιος τίτλος). Το Ηλεκτρονική Ι του παλαιού ΠΣ αντιστοιχείται με το Ηλεκτρονικά Κυκλώματα του νέου ΠΣ (διαφορετικός τίτλος). Το Κεραίες και Διάδοση του παλαιού ΠΣ δεν αντιστοιχίζεται με κάποιο μάθημα του νέου ΠΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 3

6 Πίνακας 1: Υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχίζονται. Μάθημα παλαιού ΠΣ α/α Μάθημα νέου ΠΣ Μαθηματικά Ι 1 Μαθηματικά Ι Φυσική για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς 2 Ηλεκτρονική Φυσική Θεωρία Κυκλωμάτων Ι 3 Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος (DC) Προγραμματισμός Η/Υ Ι 4 Δομημένος Προγραμματισμός Μαθηματικά ΙΙ 5 Μαθηματικά ΙΙ Ηλεκτρονική Ι 6 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Θεωρία Κυκλωμάτων ΙΙ 7 Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 8 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική Ηλεκτρονική ΙΙ 9 Ηλεκτρονικές Διατάξεις Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 10 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Επεξεργασία Σήματος 11 Επεξεργασία Σήματος Ηλεκτρονική ΙΙΙ 12 Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Μικροελεγκτές Ι 13 Μικροελεγκτές Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων 14 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Κειμένων 15 Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 16 Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων Μικροελεγκτές ΙΙ 17 Ενσωματωμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 18 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 19 Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι 20 Ηλεκτρονικά Ισχύος Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 22 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ 23 Μετατροπείς Ισχύος Δίκτυα Επικοινωνιών 24 Δίκτυα Υπολογιστών Οπτικές Επικοινωνίες 25 Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες Αυτοματισμοί με Προγραμματιζόμενους Ελεγκτές Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές 26 (PLC) σελίδα 4 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7 Πίνακας 2: Υποχρεωτικά μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ που τα 26 αντιστοιχιζόμενα υποχρεωτικά μαθήματα του παλαιού ΠΣ (Πίνακας 1) δεν χαρακτηρίζονται πλέον όλα ως υποχρεωτικά (ΥΠ) αλλά κάποια από αυτά φαίνονται στο νέο ΠΣ ως ΥΠ-ΕΠ ή ΕΠ. Ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους στο νέο ΠΣ, τα 26 αυτά μαθήματα (Πίνακας 1) είναι ΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. 1. Ορολογία Ξένης Γλώσσας 2. Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 3. Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ 4. Μετρήσεις και Τεχνολογία Τυπωμένων Κυκλωμάτων 5. Οπτοηλεκτρονική 6. Θεωρία Κυκλωμάτων ΙΙΙ 7. Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός 8. Κεραίες και Διάδοση Παραδείγματα Φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019, το μάθημα Θεωρία Κυκλωμάτων Ι, που αντιστοιχίζεται με το μάθημα Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος. Επομένως, δεν χρειάζεται αλλά και δεν δικαιούται να δηλώσει το μάθημα Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος. Φοιτήτρια δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019, το μάθημα Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, που αντιστοιχίζεται με το μάθημα Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2019 θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσει επιτυχώς το νέο μάθημα Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων. Φοιτήτρια δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019, το μάθημα Κεραίες και Διάδοση, που δεν αντιστοιχίζεται. Σε αυτή την περίπτωση θα συμπληρώσει τις πιστωτικές της μονάδες παρακολουθώντας κάποιο άλλο μάθημα του νέου ΠΣ, δίχως κανένα περιορισμό. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 5

8 1β. Αλλαγές στα μαθήματα επιλογής του παλαιού ΠΣ. Εκτός όμως από τις αλλαγές στα υποχρεωτικά (ΥΠ) μαθήματα, αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στα μαθήματα επιλογής (ΕΠ). Το παλαιό ΠΣ περιελάβανε 22 μαθήματα επιλογής από τα οποία οι φοιτητές έπρεπε να συγκεντρώσουν συνολικά 24ΠΜ, ακολουθώντας κάποιους κανόνες. Από τα μαθήματα αυτά τα 13 (Πίνακας 3) αντιστοιχίζονται σε μαθήματα του νέου ΠΣ. Τα υπόλοιπα 9 δεν αντιστοιχίζονται (Πίνακας 4). Πίνακας 3: Μαθήματα επιλογής που αντιστοιχίζονται. Μάθημα παλαιού ΠΣ α/α Μάθημα νέου ΠΣ Τεχνολογία Ιατρικών Μηχανημάτων 1 Βιοϊατρική Τεχνολογία Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση ή/και Μικροκυματική Τεχνολογία Μικροηλεκτρονική 4 2, 3 Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση Μικροηλεκτρονική* ή Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων** Εφαρμογές Μικροελεγκτών 5 Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων Δορυφορικές Επικοινωνίες 6 Δορυφορικές Επικοινωνίες Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή 7 Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή* ή Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας** Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 8 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Ρομποτική 9 Ρομποτική Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 10 Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Προγραμματισμός επαναπροσδιοριζόμενων ψηφιακών κυκλωμάτων Εφαρμογές Συστημάτων Ισχύος και ΑΠΕ* ή ΑΠΕ και Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα** 11 Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Αριθμητικές Μέθοδοι 12 Αριθμητικές Μέθοδοι * Τα μαθήματα αυτά θα διδαχθούν μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος ** Τα μαθήματα αυτά θα διδαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων σελίδα 6 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9 Παράδειγμα Φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019, το μάθημα Τεχνολογία Ιατρικών Μηχανημάτων που αντιστοιχίζεται με το μάθημα Βιοϊατρική Τεχνολογία. Επομένως, δεν χρειάζεται αλλά και δεν δικαιούται να δηλώσει το μάθημα Βιοϊατρική Τεχνολογία. Πίνακας 4: Μαθήματα επιλογής που δεν αντιστοιχίζονται. 1. Συστήματα Ήχου 2. Περιβαλλοντικός Θόρυβος 3. Επιχειρηματικότητα 4. Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 5. Συνεργατική λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων μέσω κινητών συσκευών 6. Παραγωγή μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ε- νέργειας 7. Ποιοτικός Έλεγχος 8. Διοίκηση Επιχειρήσεων 9. Αισθητήρια ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Οι φοιτητές, από τον Οκτώβριο του 2019, παρακολουθούν τα μαθήματα του νέου ΠΣ, και οι υποχρεώσεις τους είναι μόνο αυτές που α- ναφέρονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος. Παράδειγμα: Φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019, το μάθημα Θεωρία Κυκλωμάτων Ι που είχε 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο. Αντί για αυτό θα παρακολουθήσει τώρα το μάθημα Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος που έχει 4 ώρες θεωρία, δίχως εργαστήριο. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 7

10 2. Τι πρέπει να κάνει ο φοιτητής για να πάρει πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού τετραετούς φοίτησης; Το πτυχίο του Η- λεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ αντιστοιχεί σε 240 ΠΜ. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΠΙ- ΤΡΕΠΕΤΑΙ η επιτυχής παρακολούθηση δύο μαθημάτων, αν αυτά α- ντιστοιχίζονται με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα. 2α. Τι ισχύει για τη λήψη πτυχίου Ηλεκτρονικού Μηχ. μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019; Για τη λήψη του πτυχίου του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019, απαιτούνται 240ΠΜ από τις οποίες μόνον οι 210ΠΜ προέρχονται από μαθήματα. Προκειμένου να συγκεντρώσουν αυτές τις 240ΠΜ οι φοιτητές πρέπει: Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και τα 34 υποχρεωτικά μαθήματα του παλαιού ΠΣ (συνολικά 186ΠΜ). Να έχουν παρακολουθήσει έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής (από το σύνολο των 22 προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του παλαιού ΠΣ) συγκεντρώνοντας συνολικά 24ΠΜ. Να έχουν εκπονήσει επιτυχώς την Πτυχιακή Εργασία (20ΠΜ). Να έχουν πραγματοποιήσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση (10ΠΜ). 2β. Τι θα ισχύσει για τη λήψη πτυχίου Ηλεκτρονικού Μηχ. μετά τον Οκτώβριο του 2019; Οι βασικές απαιτήσεις παραμένουν οι ίδιες. Δηλαδή, απαιτούνται 240ΠΜ από τις οποίες μόνον οι 210ΠΜ προέρχονται από μαθήματα. Προκειμένου να συγκεντρώσουν αυτές τις 240ΠΜ οι φοιτητές πρέπει: Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 26 μαθήματα του Πίνακα 1. Στο άθροισμα των ΠΜ από τα παραπάνω μαθήματα να προσθέσουν τις ΠΜ των ε- πιπλέον μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς έως και το Σεπτέμβριο του Αν το παραπάνω άθροισμα είναι μικρότερο από 210ΠΜ, θα συμπληρώσουν τις ΠΜ που τους χρειάζονται έως τις 210 ΠΜ από μαθήματα του νέου ΠΣ. Τα μαθήματα αυτά θα τα επιλέξουν δίχως κανένα περιορισμό Να έχουν εκπονήσει επιτυχώς την Πτυχιακή Εργασία (20ΠΜ). Να έχουν πραγματοποιήσει επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση (10ΠΜ). Οι Πιστωτικές Μονάδες των μαθημάτων που έχουν αντιστοιχισθεί δεν είναι αναγκαστικά οι ίδιες. Για παράδειγμα το μάθημα Μαθηματικά ΙΙ είχε 5ΠΜ στο παλιό ΠΣ και έχει 6ΠΜ στο νέο ΠΣ. Αν κάποιος φοιτητής το έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019 θα λάβει 5ΠΜ, ενώ αν το παρακολουθήσει επιτυχώς μετά τον Οκτώβριο του 2019 θα λάβει 6ΠΜ. σελίδα 8 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11 Ειδικές ρυθμίσεις Για την ομαλή ένταξη των παλαιών φοιτητών στο νέο ΠΣ θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις: 1) Καταργείται η υποχρέωση αναγκαστικής δήλωσης κατά προτεραιότητα των μαθημάτων από χαμηλότερα εξάμηνα. 2) Διατηρείται το όριο δήλωσης έως 42ΠΜ ανά εξάμηνο. 3) Οι φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 160ΠΜ: I. Μπορούν να δηλώνουν 54ΠΜ ανά εξάμηνο. II. Μπορούν να κατοχυρώνουν το μέρος του μαθήματος που έχουν παρακολουθήσει ε- πιτυχώς (π.χ. θεωρία ή εργαστήριο). III. Μπορούν να εξετάζονται στην εμβόλιμη ε- ξεταστική σε όσα μαθήματα έχουν δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα. 4) Εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 26 μαθήματα του Πίνακα 1 και προκειμένου να συμπληρωθούν οι 210ΠΜ, οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέγουν οποιοδήποτε μάθημα του νέου ΠΜ δίχως κανένα περιορισμό. Δηλαδή θα μπορούν να επιλέγουν μαθήματα ανεξάρτητα από γνωστική περιοχή και από το αν θα είναι χαρακτηρισμένα ως ΥΠ/ΕΠ-ΥΠ/ΕΠ. Ειδικές περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τις μεταβατικές διατάξεις θα εξετάζονται εξατομικευμένα, μετά από σχετικό αίτημα του φοιτητή, και θα επιλύονται από τη Συνέλευση του τμήματος, με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την αρχή της ισοτιμίας. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 9

12 Β. Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (πενταετούς φοίτησης). Ν. 4610/2019/Άρθρο 11/παρ. 5 Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορούν, εάν το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα και να λάβουν το πτυχίο του Μηχανικού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ δηλ. να έχουν συγκεντρώσει 210ΠΜ από μαθήματα και μόνο. Η Πτυχιακή Εργασία και η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετικές. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 προσμετρώνται για τη λήψη του νέου πτυχίου. Να μην έχουν υπερβεί τα 6 έτη σπουδών. Να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις ή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα. Μπορεί να ανακληθεί με νέα αίτηση, το αργότερο 6 μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν εκπονήσουν ή Πτυχιακή Εργασία (20ΠΜ) ή Διπλωματική Εργασία (30ΠΜ). Δεν επιτρέπεται η εκπόνηση και των δύο. Η εξαμηνιαία Πρακτική Άσκηση (10ΠΜ) ήταν υποχρεωτική στο παλαιό ΠΣ ενώ στο νέο ΠΣ είναι προαιρετική και αντικαθιστά δύο μαθήματα ε- πιλογής (συνολικά 12ΠΜ). σελίδα 10 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13 Το πτυχίο του πενταετούς τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων αντιστοιχεί σε 300 ΠΜ. Να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα παρακάτω 6 (έξι) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού Τεχνητή Νοημοσύνη Να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία (30ΠΜ), εφόσον δεν έχουν εκπονήσει ήδη Πτυχιακή Εργασία (20ΠΜ). Να συμπληρώσουν τις ΠΜ που υπολείπονται μέχρι τις 300ΠΜ από άλλα μαθήματα του νέου ΠΠΣ, ή την Πρακτική Άσκηση (10ΠΜ ή 12ΠΜ). Τα μαθήματα στο νέο ΠΠΣ χαρακτηρίζονται ως: Υποχρεωτικά (ΥΠ) Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΠ). Ωστόσο, οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν τις επιλογές μαθημάτων των φοιτητών του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 11

14 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 1ο εξάμηνο Κωδ. Τίτλος Είδος Ώρες Π.Μ. Θ Ε ECTS 1101 Μαθηματικά Ι ΥΠ Δομημένος Προγραμματισμός ΥΠ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών ΥΠ Ηλεκτρονική Φυσική ΥΠ Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος (DC) ΥΠ 4 6 5ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 1201 Μαθηματικά ΙΙ ΥΠ Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC) ΥΠ Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας ΥΠ Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων ΥΠ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΥΠ Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική ΥΠ Μαθηματικά ΙΙI ΥΠ Επεξεργασία Σήματος ΥΠ Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων ΥΠ Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων ΥΠ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΥΠ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΥΠ Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα ΥΠ Ηλεκτρονικά Κυκλώματα ΥΠ Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού ΥΠ Ασύρματες Επικοινωνίες ΥΠ Μικροελεγκτές ΥΠ Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων ΥΠ Ηλεκτρονικές Διατάξεις ΥΠ Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής ΥΠ 4 6 σελίδα 12 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15 6ο εξάμηνο Κωδ. Τίτλος Είδος Ώρες Π.Μ. Θ Ε ECTS 1601 Τεχνητή Νοημοσύνη ΥΠ Ενσωματωμένα Συστήματα ΥΠ Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ) 1611 Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ΥΠ-ΕΠ Κβαντική Υπολογιστική ΕΠ Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ** ΕΠ 4 6 Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ) 1641 Αριθμητικές Μέθοδοι ΥΠ-ΕΠ Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών ΕΠ 4 6 Συσκευών) 1643 Διοίκηση Έργων ΕΠ 4 6 Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ) 1671 Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση ΕΠ Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες ΕΠ Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΕΠ ο εξάμηνο 1701 Δίκτυα Υπολογιστών ΥΠ Ηλεκτρονικά Ισχύος ΥΠ 4 6 Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ) 1711 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΥΠ-ΕΠ Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων ΥΠ-ΕΠ Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές ΕΠ Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων (FPGA) ΕΠ Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ) 1741 Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων ΥΠ-ΕΠ Μηχανική Λογισμικού ΥΠ-ΕΠ Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων ΕΠ Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων ΕΠ Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ) 1771 Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας** ΕΠ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 13

16 8ο εξάμηνο Κωδ. Τίτλος Είδος Ώρες Π.Μ. Θ Ε ECTS 1801 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠ Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης ΥΠ Διαδίκτυο των Πραγμάτων ΥΠ 4 6 Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ) 1811 Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου ΕΠ Μετατροπείς Ισχύος ΕΠ Μικροηλεκτρονική * ΕΠ Εφαρμογές Συστημάτων Ισχύος και ΑΠΕ * ΕΠ Ηλεκτροκίνηση και Ευφυή Δίκτυα * ΕΠ Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ) 1841 Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας ΕΠ Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας ΕΠ 4 6 Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ) 1871 Ασύρματα Δίκτυα ΕΠ Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1 ΕΠ Προηγμένα Θέματα Δικτύων ΕΠ Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών ΕΠ Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή* ΕΠ * Τα μαθήματα αυτά θα διδαχθούν μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος ** Τα μαθήματα αυτά θα διδαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος σελίδα 14 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17 9ο εξάμηνο Κωδ. Τίτλος Είδος Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ) Ώρες Θ Ε 1911 Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων ΥΠ-ΕΠ Ρομποτική ΥΠ-ΕΠ ΑΠΕ και Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα ** ΕΠ Απτικές Διεπαφές ΕΠ Βιοϊατρική Τεχνολογία ΕΠ Συστήματα Μετρήσεων Υποβοηθούμενων από Η/Υ ΕΠ Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ) 1941 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΠ-ΕΠ Επιχειρησιακή Έρευνα ΥΠ-ΕΠ Ανάκτηση Πληροφοριών Μηχανές Αναζήτησης ΕΠ Διαχείριση Συστήματος και Υπηρεσιών DBMS ΕΠ Ευφυή Συστήματα ΕΠ Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης ΕΠ Προηγμένη Μηχανική Μάθηση ΕΠ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΠ Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠ Σημασιολογικός Ιστός ΕΠ Γραφικά Υπολογιστών ΕΠ 4 6 Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ) 1970 Πρακτική Άσκηση ΕΠ Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών ΕΠ Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό ΕΠ Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 2 ΕΠ Δορυφορικές Επικοινωνίες ΕΠ Τεχνολογία Πολυμέσων ΕΠ 4 6 Π.Μ. ECTS 10ο εξάμηνο Ώρες Π.Μ. Κωδ. Τίτλος Είδος Θ Ε ECTS 1999 Διπλωματική Εργασία ΥΠ 30 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 15

18 Προτεινόμενη* σειρά παρακολούθησης μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ Μαθήματα νέου ΠΠΣ (εξάμηνο) Μαθήματα παλαιού ΠΠΣ (εξάμηνο) 1ο εξάμηνο Μαθηματικά Ι (1) Μαθηματικά Ι (1) Ηλεκτρονική Φυσική (1) Φυσική για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς (1) Κυκλώματα DC (1) Θεωρία Κυκλωμάτων Ι (1) Δομημένος Προγραμματισμός (1) Προγραμματισμός Η/Υ Ι (1) 2ο εξάμηνο Μαθηματικά ΙΙ (2) Μαθηματικά ΙI (2) Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (4) Ηλεκτρονική Ι (2) Μετρήσεις και Κυκλώματα AC (2) Θεωρία Κυκλωμάτων ΙI (2) 3ο εξάμηνο Θεωρία Πιθανοτήτων &Στατιστική (3) Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική (3) Ηλεκτρονικές Διατάξεις (5) Ηλεκτρονική ΙΙ (3) Επεξεργασία Σήματος (3) Επεξεργασία Σήματος (3) Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων (3) Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων (4) Μαθήματα Επιλογής ΥΠ, ΥΠ-ΕΠ ή ΕΠ του νέου ΠΣ 4ο εξάμηνο Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (2) Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ (3) Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (6) Ηλεκτρονική ΙΙΙ (4) Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (4) Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (5) Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Κειμένων (4) ή Ορολογία Ξένης Γλώσσας (1) Ξένης Γλώσσας (2) Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (6) Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (5) Μαθήματα Επιλογής ΥΠ, ΥΠ-ΕΠ ή ΕΠ του νέου ΠΣ σελίδα 16 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19 Μαθήματα νέου ΠΠΣ (εξάμηνο) Μαθήματα παλαιού ΠΠΣ (εξάμηνο) 5ο εξάμηνο 6ο εξάμηνο 7ο εξάμηνο Μικροελεγκτές (5) Μικροελεγκτές Ι (4) Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων (7) Ηλεκτρονικές Μετρήσεις (5) Ηλεκτρονικά Ισχύος (7) Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι (6) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (7) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (6) Μαθήματα Επιλογής ΥΠ, ΥΠ-ΕΠ ή ΕΠ του νέου ΠΣ Ενσωματωμένα Συστήματα (6) Μικροελεγκτές ΙΙ (5) Μετατροπείς Ισχύος (8) Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ (7) Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες (6) Οπτικές Επικοινωνίες (7) Μαθήματα Επιλογής ΥΠ, ΥΠ-ΕΠ ή ΕΠ του νέου ΠΣ Ασύρματες Επικοινωνίες (5) Συστήματα Ασυρμάτων Επικοινωνιών (6) Δίκτυα Υπολογιστών (7) Δίκτυα Επικοινωνιών (7) Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (7) Αυτοματισμοί με Προγραμματιζόμενους Ελεγκτές (7) Μαθήματα Επιλογής ΥΠ, ΥΠ-ΕΠ ή ΕΠ του νέου ΠΣ 8ο εξάμηνο Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά εφόσον επιθυμώ να πάρω το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ ΥΠ, ΥΠ-ΕΠ ή ΕΠ του νέου ΠΣ * Στο νέο ΠΠΣ τα μαθήματα δεν βρίσκονται αναγκαστικά στα ίδια εξάμηνα με το παλαιό ΠΠΣ. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να βοηθηθούν οι φοιτητές στις δηλώσεις μαθημάτων, προτείνεται στον παραπάνω Πίνακα μία λογική αλληλουχία δήλωσης των μαθημάτων. Η αλληλουχία αυτή λαμβάνει υπόψη της, εκτός από το τυπικό εξάμηνο του παλαιού ΠΠΣ στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην κατανομή των μαθημάτων στα 10 εξάμηνα του νέου ΠΠΣ και τις γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση ενός μαθήματος. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ σελίδα 17

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πώς θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής;

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2019. ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Ενημερωτική εκδήλωση για την αλλαγή του ΠΠΣ Σίνδος, Τετάρτη 10 Ιουλίου, 2019 Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Αθανάσιος Ιωσηφίδης, Γεώργιος Μπάμνιος Περιεχόμενα Εισαγωγή Το νέο Τμήμα Τι αλλάζει; Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Νομοθετικό Πλαίσιο και Υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

9-11 ε Ασδρέ. ΟΜΑΔΑ 2η (Α2) ε Ασδρέ ε Ράπτης

9-11 ε Ασδρέ. ΟΜΑΔΑ 2η (Α2) ε Ασδρέ ε Ράπτης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 019-0 1 ου εξαμήνου ΟΜΑΔΑ 1η (Α1) 1 1101 Μαθηματικά Ι 4 14-16 ΑμφΗ 11-13 ΑμφΠ Τζέκης Π. / Αντωνίου Ε. 4 14-16 11-13 Γουλιάνας Κ. ΑμφΠ 1-14 ε9 1 11-13 ε10 9-11 ε3 9-11 ε4 110 Δομημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Οδηγός Φοιτητών. για τη Μετάβαση από το Παλιό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Οδηγός Φοιτητών. για τη Μετάβαση από το Παλιό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οδηγός Φοιτητών για τη Μετάβαση από το Παλιό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Σεπτέμβριος 2019 0 Περιεχόμενα Α) Γενικές Ερωτήσεις... 1 Β) Ερωτήσεις για φοιτητές που

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία ΤΛ1001 ΤΛ1101 ΤΛ1002 ΤΛ1102 Προηγούμενο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Ηλεκτρονικά Στοιχεία 3 1 2 7 4 14 1002 1012 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 2 0 2 7 2 14 1004 1014 Νέο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία 2 1 1 7 3 7 Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Οδηγός Φοιτητών. για τη Μετάβαση από το Παλιό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Οδηγός Φοιτητών. για τη Μετάβαση από το Παλιό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οδηγός Φοιτητών για τη Μετάβαση από το Παλιό στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Σεπτέμβριος 2019 0 Περιεχόμενα Α) Γενικές Ερωτήσεις... 1 Β) Ερωτήσεις για φοιτητές που

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ www.el.teithe.gr www.facebook.com/electronicsthessaloniki Τι πρέπει να γνωρίζω για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α εξαμήνου (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΜΗΜΑ 1 ο. ΤΜΗΜΑ 2 ο

AΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α εξαμήνου (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΜΗΜΑ 1 ο. ΤΜΗΜΑ 2 ο A/A ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Θ A Ε ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ(Θ) ΑΙΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ(Ε) ΕΡΓ 1 5-111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4 1-14 1-14 ΤΖΕΚΗΣ Π. Β1 5-131 AΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 017-18 α εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α εξαμήνου (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΜΗΜΑ 1 ο. ΤΜΗΜΑ 2 ο

AΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ α εξαμήνου (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΜΗΜΑ 1 ο. ΤΜΗΜΑ 2 ο A/A ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Θ A Ε ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ(Θ) ΑΙΘ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ(Ε) ΕΡΓ 1 5-111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4 1-14 1-14 ΤΖΕΚΗΣ Π. Β1 5-131 AΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 017-18 α εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΑΤΕΙΘ Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Βαγής Σαμαθρακής, Καθηγητής 6 Σεπτεμβρίου 2019

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΑΤΕΙΘ Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Βαγής Σαμαθρακής, Καθηγητής 6 Σεπτεμβρίου 2019 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΑΤΕΙΘ Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Βαγής Σαμαθρακής, Καθηγητής 6 Σεπτεμβρίου 2019 Για τι θα μιλήσουμε; Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Αντιστοιχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 1 ο Ε ξ ά μ η ν ο ( 6 Μαθήματα) Έ τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν Α 1. Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα 5 5 2-2. Τεχνικό Σχέδιο 5 4 2 -. Δομημένος Προγραμματισμός 6 4 2 1 2 Φυσική 5 4 2 1 2 5. Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 2019 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Δομή του Προγράμματος Σπουδών Δομή του Προγράμματος Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 10-12A4 Α2 132 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Γ2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ A4 8-10A3 8-10A1

Φυσικ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 10-12A4 Α2 132 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Γ2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ A4 8-10A3 8-10A1 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 1 ο 1 111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 Γ.Τ Β1 2 121 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. Β1 122 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 14-16 A3 8-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας (κατεύθυνση Eνεργειακής Ηλεκτρολογίας) για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2017 2018 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο )

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 Γ.Τ B5 2 121 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 122 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 3 131 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους Έ τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν Α 1ο Ε ξ ά μ η ν ο ( 6 Μαθήματα) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα 5 5 3 2 0 2 Τεχνικό Σχέδιο 5 3,5 2 0 3 3 Δομημένος Προγραμματισμός 6 2 1 2 Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 102. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7

101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 102. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7 Α ΕΤΟΣ 1 ο Εξάμηνο Σπουδών 101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10. ΜΗΧΑΝΙΚΗ 7 103. ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7 104. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7 10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 24/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 21/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών Ως Σύστημα μπορεί να οριστεί μια συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 v20180517 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 'Εκδοση 20/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο )

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 B5 2 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 14-16 A3 8-10 A2 Γ.Τ. E.Φ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019 (ΓΣ 29.5.2018) ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, έκδοση 1.00-20190226 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Οι φοιτητές που οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πρακτικό της 2/28-5-2019 Συνέλευσης Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Παράρτημα 1 Θέμα 3: Εισήγηση προς την Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το νέο 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 Έκδοση 17/07/2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής.  Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής www.el.teithe.gr Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δομή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ. Σ.Δ.Ο. Σ.Ε.Υ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα

22/9/ o Τεχνολογίες του Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού

22/9/ o Τεχνολογίες του Λογισμικού, με έμφαση στην ανάλυση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού To Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το Σεπτέμβριο του 1987 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Περίοδος Σεπεμβρίου 2019 Έκδοση 17/07/2019 26/08/2019 27/08/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής - Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / σε αντιπαραβολή με το ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 0-04 / Συντομογραφίες ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΝΑΤΑΣ Ν.(1,2) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΜΠΑΜΝΙΟΣ Γ. Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι 14-16A A3

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΝΑΤΑΣ Ν.(1,2) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΜΠΑΜΝΙΟΣ Γ. Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι 14-16A A3 A Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 1 111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 ΤΖΕΚΗΣ Π. Β1 2 121 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. Β1 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 122 10-12 A4 3 131 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 14-17 ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2014-2015 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 5 2Ε 5. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ http://www.ee.auth.gr/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής - Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α 04/09/2017 05/09/2017 06/09/2017 07/09/2017 08/09/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 1 1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διάρκεια: Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τρία ( 3) ακαδημαϊκά εξάμηνα Γλώσσα: Ελληνικά Πρόγραμμα μερικής φοίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το Τμήμα Αυτοματισμού θα εφαρμόσει Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ). Ο τρόπος εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθ. Αντώνης Πασχάλης Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Εφαρμογή του προγράμματος με κατευθύνσεις Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ , Λάρισα, τηλ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ , Λάρισα, τηλ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, τηλ: 2410 684577 Δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθ. 100

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθ. 100 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθ. 100 Στα Χανιά, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Προπτυχιακά μαθήματα Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών ανά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη 1 Αγ. Σπυρίδωνα, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: , fax: , Πληροφορίες: Ν.

Πανεπιστημιούπολη 1 Αγ. Σπυρίδωνα, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: , fax: ,   Πληροφορίες: Ν. Πανεπιστημιούπολη 1 Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: 210 5385854, fax: 210 5385316, email: geoadmin@teiath.gr Πληροφορίες: Ν. Ρουφάνη ΘΕΜΑ: - ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (έτος εισαγωγής από 2013 και πριν) οι οποίο χρωστούν υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΕΣΥΔ ΜΠ ΤΕ ΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΞ. Θ Ε ΚΩΔ. ΜΑΘ. Θ Ε ΠΑΡ/ΣΕΙΣ ΧΕΙΜ. ΕΞ ΕΑΡ. ΕΞ. Α1 Φυσική Ι ΌΧΙ ΦΥΣΙΚΗ 101 ΌΧΙ 2-1Δ Α2 Μαθηματικός Λογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εφαρμογή του προγράμματος με κατευθύνσεις Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα