ΣΙΠΡΙΑΝ-ΛΟΤΚΡΕΣΙΟΤ ΟΤΣΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΠΡΙΑΝ-ΛΟΤΚΡΕΣΙΟΤ ΟΤΣΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΣΙΠΡΙΑΝ-ΛΟΤΚΡΕΣΙΟΤ ΟΤΣΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

2 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤΔΕ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ Βιβλία και μονογραφίες Μελέτες και άρθρα Μεταφράσεις ΤΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

3 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Σόπος γέννησης: ούτσιου Σσιπριάν - Λουκρέτσιους Νικόλαος ιμπίου, Ρουμανία Διεύθυνση υπηρεσίας: Σμήμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Σ.Θ. 1591, Σ.Κ , Θεσσαλονίκη Σηλέφωνα:

4 2. ΠΟΤΔΕ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1991 Απόφοιτος Ρουμανικού Παιδαγωγικού Λυκείου της πόλης ιμπίου, Ρουμανία (Πιστοποιητικό Ειδίκευσης «Δασκάλου»), διορισμός σε θέση δασκάλου, σε Δημοτικό χολείο του νομού ιμπίου, και στη συνέχεια διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών σε Γυμνάσιο της πόλης ιμπίου, Ρουμανία 1996 Πτυχιούχος του Σμήματος Ποιμαντικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Οράντεα, Ρουμανία (υπότροφος του Ρουμανικού Κράτους) 1996 Τπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών για συμμετοχή στο 8 ο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Κ.Π.Α Μεταπτυχιακές σπουδές στον Σομέα της Ιστορίας Δογμάτων και υμβολικής, Θεολογική χολή Αθηνών (υπότροφος του Τπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, Διεύθυνση Μορφωτικών Τποθέσεων) Επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Πατερικών Εκδόσεων στην Αθήνα όπου, υπό την επιμέλεια του πατρός Ιωάννου Διώτη επανεκδόθηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με αξιόλογα επιστημονικά συμπληρώματα, η Ελληνική Πατρολογία του J. P. Migne, διεθνής πηγή πατερικών και βυζαντινών κειμένων 2003 Αναγόρευση σε Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κραïόβα, Ρουμανία, Σμήμα Υιλολογίας (Διδακτορική διατριβή με θέμα «τ. Ο. Ιωσήφ. Η ζωή και το έργο του») Ειδικός επιστήμονας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Σμήμα Βαλκανικών πουδών Υλώρινας του ΑΠΘ (στη συνέχεια Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), στο Σμήμα Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 4

5 Θράκης και στο Σμήμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, για τη διδασκαλία μαθημάτων Ρουμανικής Γλώσσας και Υιλολογίας 2007 Λέκτορας του Σμήματος Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο Ρουμανική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμός στο 2011 Λέκτορας του Σμήματος Βαλκανικών πουδών Υλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό στο Σμήμα 2014 Επίκουρος Καθηγητής του Σμήματος Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2017 Μονιμοποίηση σε θέση ΔΕΠ (Επίκουρος Καθηγητής) στο Σμήμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2019 Αναπληρωτής Καθηγητής του Σμήματος Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 5

6 3. ΔΗΜΟΙΕΤΜΑΣΑ 3.1. Βιβλία και μονογραφίες α. Ρηματικός Οδηγός της Ρουμάνικης Γλώσσας (γραμματική, λεξικό, κλιτικά παραδείγματα), εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2004, β. Γραμματική της Ρουμάνικης Γλώσσας, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2005, γ. Η ρουμάνικη λογοτεχνία στο τέλος του 19 ου αιώνα και στις αρχές του 20 ού. τ. Ο. Ιωσήφ, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2006, δ. Tipărituri românești în biblioteca chiliei Sfântul Gheorghe Livadogheni, Capsala, Sfântul Munte Athos (Ρουμανικά έντυπα στη βιβλιοθήκη του Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λιβαδογένη, Καψάλα, Άγιον Όρος), (σε συνεργασία με τους Υλορίν Μαρινέσκου και ιερομόναχο Πετρώνιο Κομπζάρου), εκδόσεις «Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λιβαδογένη», Άγιο Όρος 2016, ε. τα βήματα των Ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα. Παραδοσιακός και σύγχρονος ρουμανικός πολιτισμός, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους α. «Η Ελληνική Κομπανία του ιμπίου» (σε συνεργασία με την Raluca Popa), στο Ελένη Γ. Γαβρά (επιμ.) Εμπορικοί ταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού, εκδόσεις «University Studio Press», Θεσσαλονίκη 2007 (σσ ), 6

7 β. «Μεταφράσεις ρουμανικών λογοτεχνικών έργων στην Ελληνική μετά το 1945», Εύπλοια, εόρτιος τόμος για την δεκαετηρίδα του Σμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκδόσεις «Αδελφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 2010, σ , γ. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (σε συνεργασία με τους Κώστα Δ. Ντίνα, Άννα Π. Φατζηπαναγιωτίδη και Γεώργιο Φρηστίδη), εκδόσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2011, δ. «O chilie românească la Athos: chilia Sfântul Gheorghe Livadogheni, Capsala» («Ένα ρουμανικό κελί στο Άγιο Όρος: το Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογέννη, Καψάλα»)», στον τιμητικό τόμο αφιερωμένο στον ιστορικό Demir Dragnev, Κισνόβιο, Δημοκρατία της Μολδαβίας (2017) Μελέτες και άρθρα α. «Σο χωριό ως πνευματικό πρότυπο. Η εικόνα του χωριού στην ποίηση του τ. Ο. Ιωσήφ» («Satul ca matrice spirituală. Imaginea satului în poezia lui Şt. O. Iosif»), «Lamuri», Ευρωπαϊκό Περιοδικό Εθνικού Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, έτος δ (νέα σειρά), αριθ ( ), σελίδα 14, Κραϊόβα, Ρουμανία 2005, β. «Φρασεολογικά ισόγλωσσα στην Ελληνική, την Αλβανική και τη Ρουμάνικη Γλώσσα. υγκριτική προσέγγιση με βάση τα μέλη του ανθρώπινου σώματος» (σε συνεργασία με τη Μιράντα Ντοράτσι, διδάσκουσα Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Σμήμα Βαλκανικών πουδών Υλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), «Albanohellenica» (Περιοδικό Υιλολογικών Μελετών), Αλβανοελληνική Υιλολογική Ένωση, αριθ. 3, Αθήνα 2006, σ , 7

8 γ. «Η Ρουμανική Λογοτεχνία στο τέλος του 19 ου αιώνα και στις αρχές του 20 ού. τεφάν Οκταβιάν Ιωσήφ», εισαγωγή και μετάφραση στην ελληνική γλώσσα στο βιβλίο με τον ίδιο τίτλο, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2006, σ. Α9 - Α103, δ. «ύγχρονη Ρουμανική Λογοτεχνία. Ο συγγραφέας Dan Lungu», Πεζογραφία λιανικά, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2008, σ. 7-16, ε. «Proverbul - polisemantism şi expresivitate» («Η παροιμία - πολυσημασιολογία και εκφραστικότητα»), σε συνεργασία με τη Ντοράτσι Μιράντα, Dicţionar de proverbe român - englez (Ρουμανοαγγλικό λεξικό παροιμιών), πανεπιστημιακές εκδόσεις «Alma Mater», Bacău 2010, σ στ. «Πρόλογος», στον τόμο Η νοσταλγία του γυρισμού, του συγγραφέα Γεωργίου Ντέμου, ιδιωτική έκδοση στην ελληνική γλώσσα, Υλώρινα 2010, σ. 7-11, ζ. «Μεταφράσεις ρουμανικών λογοτεχνικών έργων στην Ελληνική μετά το 1945», Εύπλοια, εόρτιος τόμο για την δεκαετηρίδα του Σμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκδόσεις «Αδελφοί Κυριακίδη», Θεσσαλονίκη 2010, σ , η. «Ο ρουμάνος λαογράφος Tudor Pamfile», στον τόμο Γιορτές των Ρουμάνων, τόμος α, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011, σ , θ. «Ο ρουμάνος συγγραφέας Florin Logreşteanu», πρόλογος του τόμου με τίτλο Σο σπίτι με τους κισσούς του συγγραφέα Florin Logreşteanu, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2012, σ. 5-25, ι. «Un visător pierdut în contemplarea zborului: scriitorul Florin Logreşteanu (Radu Scorojitu)» («Ένας ονειροπόλος χαμένος στο ρεμβασμό του πετάγματος: ο συγγραφέας Φλορίν Λογκρεστεάνου»), «Magazin Proşcoala», αριθ. 5, έτος β, 4 ο τρίμηνο, Râmnicu-Vâlcea, Δεκέμβριος 2012, σ (δημοσιεύτηκε και στα Ελληνικά), 8

9 ια. «Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim... Limba română în Grecia. Prezent şi perspective» («Γλυκύτατη και ομορφότατη η γλώσσα που μιλούμε Η Ρουμάνικη Γλώσσα στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές»), αλμανάκ «Magazin Proşcoala», αριθ. 1, έτος α, Râmnicu-Vâlcea, Μάρτιος 2013, σ , ιβ. «Teme şi motive în poezia lui Şt. O. Iosif. Poezia de evocare istorică» («Θέματα και μοτίβα στην ποίηση του τεφάν Οκταβιάν Ιωσήφ. Η ποίηση ιστορικής αναπόλησης»), αλμανάκ «Magazin Proşcoala», αριθ. 1, έτος α, Râmnicu-Vâlcea, Μάρτιος 2013, σ , ιγ. «Greek Language Education in Romania. Characteristics of the Greek student body and of the faculty», Πρακτικά του Διεθνούς υνεδρίου με τίτλο «Education Across Borders», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Υλώρινα, 5-7 Οκτωβρίου 2012, ιδ. «Greek Translations of Romanian Literature in the Last Sixty Years», Πρακτικά του Διεθνούς υνεδρίου με τίτλο «Cultural representations in the era of globalization», Απριλίου 2013, Bacău, Ρουμανία, ιε. «Refugiaţi greci în România. Georgios Demos» «Έλληνες πρόσφυγες στη Ρουμανία. Ο Γεώργιος Ντέμος»), εφημερίδα «Observatorul» (ηλεκτρονική έκδοση), Σορόντο, Καναδάς, 11 Ιανουαρίου 2014, ιστ. «New approaches toward testing occupational values in Greek higher education» (σε συνεργασία με τη Ντέλια τεφενέλ), Πρακτικά του Διεθνούς υνεδρίου με τίτλο «Challenges for Science and Research in the Crisis Era», Alma Mater University of Sibiu, Ρουμανία, Μαρτίου 2014, ιζ. «O chilie românească la Athos: chilia Sfântul Gheorghe Livadogheni, Capsala» («Ένα ρουμανικό κελί του Αγίου Όρους: το Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογέννη, Καψάλα»)» στον τιμητικό τόμο αφιερωμένο στον ιστορικό Demir Dragnev, Κισνόβιο, Δημοκρατία της Μολδαβίας 2017, 9

10 ιη. «Duhovnici români la Sfântul Munte Athos: ieroschimonahul Gherasim Sperchez, superiorul chiliei Sfântul Gheorghe Livadogheni, Capsala» («Ρουμάνοι πνευματικοί πατέρες στο Άγιον Όρος: ο ιερομόναχος Γεράσιμος περκέζ, ηγούμενος του Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λειβαδογέννη, Καψάλα», σε συνεργασία με τον ιστορικό Υλορίν Μαρινέσκου), στα Πρακτικά της Διεθνούς υνάντησης με θέμα «Les relationes des Roumains avec le Mont Athos et avec d autres Lieux Sacres (XIVe-XXe siecles»), που διοργάνωσε το Σμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza Ιασίου, Ρουμανία (15-17 επτεμβρίου 2016), Ιάσιο 2017, ιθ. «Οι ρουμανικές σπουδές στην Ελλάδα - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια μέσου του πολιτισμού» (ρουμ. Studiile româneşti în Grecia - un model de integrare europeană prin cultură ), στα Πρακτικά του 4 ου διεθνούς συνεδρίου με τίτλο Studiile româneşti în lume - un model de integrare europeană prin cultură («Οι ρουμανικές σπουδές ανά τον κόσμο ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια του πολιτισμού»), που διοργάνωσε, στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Έρευνας και Ανάπτυξης «Οι ρουμανικές σπουδές στο διεθνές πλαίσιο» (STUR), η Υιλοσοφική χολής του Πανεπιστημίου «Οβίδιος» της Κωνστάντσας, Ρουμανία, Σμήμα Ρουμανικής Υιλολογίας, Κλασικών και Βαλκανικών πουδών, Κωνστάντσα, Νοεμβρίου 2018, κ. «Εκκλησία και σχολείο σε πόλεις-λιμάνια του Δούναβη. Από τον ουλινά στις ιδηρές Πύλες. Προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Ελλήνων της Ρουμανίας», στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18 ος - 21 ος αιώνας)», που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης και το Φαροκόπειο Πανεπιστήμιο των Αθηνών ως συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Φώρος στα Βαλκάνια 17 ος -20 ός αιώνας», Αθήνα, Νοεμβρίου 2018 (υπό δημοσίευση), 10

11 κα. «Duhovnici români la Athos: ieromonahul Dometie Trihenea, superior al chiliei Sfântul Ipatie și stareţ al Sfintei Mănăstiri Zografu» («Ρουμάνοι πνευματικοί στο Άγιο Όρος: ο ιερομόναχο Δομέτιος Σριχενέας, ηγούμενος του Ι. Κ. Αγίου Ιπατίου και στη συνέχεια της Ι. Μ. Ζωγράφου»), στα Πρακτικά της Διεθνούς υνάντησης (Coloquim) που διοργάνωσε το Σμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιασίου, Ρουμανία, με τίτλο «Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX),» *«Οι Ρουμάνοι και η Ορθόδοξη Ανατολή» (14 ος -20 ος αιώνας)+, το διάστημα επτεμβρίου 2019 (υπό δημοσίευση) Μεταφράσεις α. Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του λευκώματος με τίτλο Εμπορικοί ταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού (σε συνεργασία με την Tonia Vancea, φιλόλογο αγγλικήςουγγρικής γλώσσας), εκδόσεις «University Studio Press», Θεσσαλονίκη 2007, β. Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του τόμου με τίτλο Ιστορία των Ρουμάνων. Επίτομη (δίγλωσση έκδοση, Ελληνικά-Ρουμάνικα) του ιστορικού Ion Bulei, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2008, γ. Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά της συλλογής μυθιστορημάτων με τίτλο Πεζογραφία μέσα από την ψυχή του συγγραφέα Dan Lungu, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2008, δ. Μετάφραση από τα Ρουμανικά στα Ελληνικά της συλλογής Ρουμανικά λαϊκά παραμύθια (37 παραμύθια) του συγγραφέα Petre Ispirescu, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2010, 11

12 ε. Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του βιβλίου με τίτλο Ο ρουμανικός κόσμος το 1900 του ιστορικού Ion Bulei, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011, στ. Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά της λαογραφικής συλλογής με τίτλο Γιορτές των Ρουμάνων (τόμοι α - β ) του λαογράφου Tudor Pamfile, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2011, ζ. Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του μυθιστορήματος με τίτλο Σο σπίτι με τους κισσούς του συγγραφέα Florin Logreşteanu, εκδόσεις «Μελπομένη Διώτη», Αθήνα 2012, η. Μετάφραση από τα Ρουμάνικα στα Ελληνικά του τόμου με τίτλο Ο αποφυλακισμένος κύριος Κ. του λογοτέχνη Matei Vișniec, εκδόσεις «Αντ. ταμούλης», Θεσσαλονίκη 2016, θ. Μετάφραση από τα Ελληνικά στα Ρουμάνικα του τόμου με τίτλο Άγια Μετέωρα, οι ουρανογείτονες βράχοι (176 σελίδες) του πυρίδωνα Βλιώρα, εκδόσεις «Μίλητος», Αθήνα

13 4. ΤΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕ α. Ομιλία με θέμα «Η Ελληνική Κομπανία του ιμπίου», με την ευκαιρία της δημόσιας παρουσίασης του τόμου Εμπορικοί ταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου υνδιοργάνωση: Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Μέριμνα Ποντίων Κυριών Δράμας, εκδόσεις «University Studio Press», β. Ομιλία με θέμα «Εμπορικοί ταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Η πόλη του ιμπίου» με την ευκαιρία της δημόσιας παρουσίασης του τόμου Εμπορικοί ταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού, Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου, Δράμα, 3 Οκτωβρίου υνδιοργάνωση: Τπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Μέριμνα Ποντίων Κυριών Δράμας, εκδόσεις «University Studio Press», γ. Ομιλία με θέμα «υγγραφέας και μεταφραστής στην Ελλάδα», στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός ύλλογος «ύγχρονα Βαλκάνια», Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009, δ. Ομιλία με θέμα «Tick-Tack Tech», στη διεθνή συνάντηση που διοργανώθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος «Leonardo da Vinci», από το Ινστιτούτο «Omar», Novara, Ιταλία, το Νοέμβριο του 2009, για την αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, ε. Ομιλία με θέμα «Σο ρουμανικό βιβλίο σε ελληνική μετάφραση», στην ημερίδα που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ρουμανίας και ο 13

14 Πολιτιστικός ύλλογος «ύγχρονα Βαλκάνια», με την ευκαιρία του εορτασμού της «Ημέρας της Ευρώπης», Αθήνα, 10 Μαΐου 2010, στ. Ομιλία με θέμα «Έλληνες πρόσφυγες στη Ρουμανία. Ο Γεώργιος Ντέμος», στην ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Μ.Κ.Ο. «Τγεία και Ανάπτυξη» στο καφέ «Οδός Ονείρων» με την ευκαιρία της δημόσιας παρουσίασης του βιβλίου Η νοσταλγία του γυρισμού του συγγραφέα Γεωργίου Ντέμου, Υλώρινα, 16 Μαΐου 2010, ζ. Ομιλία με θέμα «Tick-Tack Tech Engineering» στη διεθνή συνάντηση που διοργανώθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci, από το Ινστιτούτο «Omar», Novara, Ιταλία, το επτέμβριο του 2010, για την αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, θ. Εισήγηση με θέμα «Teaching and learning Romanian language and culture abroad: a case study in three academic settings in Northern Greece» (σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο Ντέλια τεφενέλ), στο ετήσιο Διεθνές υνέδριο του Σμήματος Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, 9 η συνάντηση, Πανεπιστήμιο «Lucian Blaga», Σμήμα Κοινωνιολογίας, ιμπίου, Ρουμανία, Οκτωβρίου 2010, ι. Εισήγηση με θέμα «Η διδασκαλία της Ρουμάνικης Γλώσσας στην Ελλάδα», με την ευκαιρία της ημερίδας με τίτλο «Έθνος, γλώσσα και αυτοκρατορία», προς τιμήν του καθηγητή Αναστάσιο Ιορδάνογλου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σμήμα Βαλκανικών πουδών Υλώρινας, 10 Μαΐου 2011, ια. Εισήγηση με θέμα «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία σήμερα», στο υνέδριο λαβικών και Βαλκανικών πουδών «Ο ελληνικός πολιτισμός, ο κόσμος των λάβων και τα Βαλκάνια» που διοργάνωσε το 14

15 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σμήμα Βαλκανικών πουδών Υλώρινας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «πουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Φωρών της Ν.Α. Ευρώπης», Υλώρινα, Μαΐου 2012, ιβ. Εισήγηση με θέμα «Greek Education in Romania: Students and teachers characteristics», στο Διεθνές υνέδριο με τίτλο «Education Across Borders», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Σμήμα, Υλώρινα 5-7 Οκτωβρίου 2012, ιγ. Ομιλία με θέμα «Γιορτές των Ρουμάνων», στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός ύλλογος «ύγχρονα Βαλκάνια», Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012, ιδ. Εισήγηση με θέμα «Greek Translations of Romanian Literature in the Last Sixty Years», στο Διεθνές υνέδριο με τίτλο «Cultural Representations in the Era of Globalization», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο «Vasile Alecsandri», Bacău, Ρουμανία, Απριλίου 2013, ιε. Εισήγηση με θέμα «Intercultural and Education policies and in the Mediterranean space: the case of Romanian language in Greek universities», στο Διεθνές υνέδριο με τίτλο «Mediterranean Model and the Extended Region of the Black Sea», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Lumina» του Βουκουρεστίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υιλοσοφικών Μελετών της Νάπολης, Ιταλία, Βουκουρέστι, Ιουνίου 2013, ιστ. Εισήγηση με θέμα «Imperative socio-cultural-lingvistice pentru predarea limbii române la nivel universitar în Grecia. O paradigmă educațională» (σε συνεργασία με τη Delia Stefenel) στο Ετήσιο υνέδριο Έρευνας στην Κοινωνιολογία και την Κοινωνική Πρόνοια, με τίτλο «Identitate, migrație, interculturalitate în spațiul sud-est european» («Identity, migration and cross-cultural relations: re-configurations in South-East Europe»), που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Lucian Blaga ιμπίου (ULBS) και το 15

16 Ίδρυμα «Academia Ardeleană», ιμπίου, Ρουμανία, στις Οκτωβρίου 2013, ιζ. Εισήγηση με θέμα What do we value most when choosing a career? Challenges for Greek youth in global labour market (σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο Ντέλια τεφενέλ), στο 12th ULBS Sociology and Social Assistance Conference, Sibiu, Ρουμανία, Οκτωβρίου 2013, ιη. Εισήγηση με θέμα «Re-producing professional values: findings from a Greek Balkan academic environment» (σε συνεργασία με την κοινωνιολόγο Delia Stefenel) στο Internationl Colloquium on Social Sciences and Communication - ACUM, Brașov, Ρουμανία, Νοεμβρίου 2013, ιθ. Εισήγηση με θέμα «New approaches toward testing occupational values in Greek higher education» (σε συνεργασία με τη Ντέλια τεφενέλ), στο Διεθνές υνέδριο με τίτλο «Challenges for Science and Research in the Crisis Era», που διοργάνωσε το Alma Mater University of Sibiu, Ρουμανία, Μαρτίου 2014, κ. Εισήγηση με θέμα «Social aspects of life in Greece. The case of East and East-European Languages in Greek Universities» (σε συνεργασία με τη Ντοράτσι Μιράντα-Μαρία), στο Διεθνές υνέδριο με τίτλο «Problem of personality in modern science: results and prospects of research (PPMSRPR)», που διοργάνωσε το Taras Shevchenko National University Of Kyiv, Κίεβο 3-4 Απριλίου 2014 (τηλεδιάσκεψη), κα. Εισήγηση με θέμα «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία σήμερα», στο Γ Παγκόσμιο υνέδριο Αμφικτυόνων με θέμα «Ο λόγος ο Ελληνικός φως της Οικουμένης» που διοργάνωσε το ίδρυμα «Αμφικτυονία Ελληνισμού» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης στις 3-4 Μαΐου 2014, κβ. Ομιλία με θέμα «τα ίχνη των Ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα», που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό ύλλογο «ύγχρονα Βαλκάνια», με την 16

17 ευκαιρία της Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8-11 Μαΐου 2014, κγ. Εισήγηση με θέμα «Language and reconciliation. Teaching and learning East and East-European Languages in Greek Universities», στο 7th International Conference of the LSP Unit με τίτλο «Reconciliation policies and practices in the global world», που διοργάνωσε το Faculty of Economics and Business Administration, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Ρουμανία, 9-10 Μαΐου 2014, κδ. Εισήγηση με θέμα «The role of literature in the Greek-Romanian intercultural exchanges», στο Annual International Conference of the Center for Philological and Intercultural Research με θέμα «Intercultural Exchanges in the Age of Globalization», 1st edition, Lucian Blaga University of Sibiu, Μαΐου 2014 (τηλεδιάσκεψη), κε. Εισήγηση με θέμα «What do we value most when choosing a career? Challenges for Greek youth in global labour», στο Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială, ediția a XIII-a, Lucian Blaga University of Sibiu, Οκτωβρίου 2014, κστ. Ομιλία με θέμα «Ρουμανικά έγγραφα και έντυπα του Αγίου Όρους και ο παλαιογράφος-ιστορικός Φλορίν Κωνσταντίν Μαρινέσκου», που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό ύλλογο «ύγχρονα Βαλκάνια», με την ευκαιρία της Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8-11 Μαΐου 2015, κζ. Εισήγηση με θέμα Vocational axiological re(forms) in the context of nowadays reforms in Greece (σε συνεργασία με τη Delia Stefenel, κοινωνιολόγο), στο International Conference of Political Science, International Relations and Security Studies, Sibiu, Ρουμανία, Μαΐου 2015, κη. Ομιλία με θέμα «Ρουμανικά έγγραφα και έντυπα του Αγίου Όρους και ο παλαιογράφος-ιστορικός Φλορίν Κωνσταντίν Μαρινέσκου», 17

18 στην ημερίδα με τίτλο «Ρουμανικά Έγγραφα του Αγίου Όρους», στην ημερίδα» αφιερωμένη στο έργο του ιστορικού Υλορίν Μαρινέσκου, που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015, κθ. Ομιλία με θέμα «τα ίχνη των Ρουμάνων συγγραφέων στην Ελλάδα», που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό ύλλογο «ύγχρονα Βαλκάνια», με την ευκαιρία της Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 8-11 Μαΐου 2016, λ. Εισήγηση με θέμα «Duhovnici români la Athos: ieroschimonahul Gherasim Sperchez, superiorul chiliei Sfântul Gheorghe Livadogheni, Capsala» («Les pretres roumains ches Athos: I ieroschimonah Gherasim Sperchez, le superieur de la cellule du Saint Georges Livadogheni, Capsala», σε συνεργασία με τον ιστορικό Υλορίν Μαρινέσκου), στη Διεθνή υνάντηση με τίτλο «Les relationes des Roumains avec le Mont Athos et avec d autres Lieux Sacres (XIVe-XXe siecles»), που διοργάνωσε το Σμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza του Ιασίου, Ρουμανία, επτεμβρίου 2016, λα. Ομιλία με θέμα «Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λιβαδογένη, Καψάλα, Άγιον Όρος», που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της έκδοσης του τόμου με τίτλο Ρουμανικά έντυπα στη βιβλιοθήκη του Ι. Κ. Αγίου Γεωργίου Λιβαδογένη, Καψάλα, Άγιον Όρος, Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2016, λβ. Ομιλία με θέμα «Η Ρουμανία και οι Έλληνες» στην Εταιρεία Μακεδονικών πουδών Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σμήμα Βαλκανικών, λαβικών και Ανατολικών πουδών και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας «Ανοικτό Πανεπιστήμιο», με θέμα της πρώτης ενότητας «Ελλάδα και Βαλκάνια, Ιστορία και Πολιτισμός», Θεσσαλονίκη , 18

19 λγ. Εισήγηση με θέμα «The Greek Civil War ( ) and promoting Romanian Literature in Greece», στο συνέδριο με τίτλο «Intercultural Exchanges in the Age of Globalization», 2ed edition, Instances of Power and Cultural Discourse, Lucian Blaga University of Sibiu, Μαΐου 2018, λδ. Εισήγηση με θέμα «Οι ρουμανικές σπουδές στην Ελλάδα - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια μέσου του πολιτισμού» (ρουμ. Studiile româneşti în Grecia - un model de integrare europeană prin cultură ), στο 4ο διεθνές συνέδριο με τίτλο Studiile româneşti în lume - un model de integrare europeană prin cultură («Οι ρουμανικές σπουδές ανά τον κόσμο - ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης δια του πολιτισμού»), που διοργάνωσε, στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Έρευνας και Ανάπτυξης «Οι ρουμανικές σπουδές στο διεθνές πλαίσιο» (STUR), η Υιλοσοφική χολής του Πανεπιστημίου «Οβίδιος» της Κωνστάντσας, Ρουμανία, Σμήμα Ρουμανικής Υιλολογίας, Κλασικών και Βαλκανικών πουδών, Κωνστάντσα, Νοεμβρίου 2018 (τηλεδιάσκεψη), λε. Εισήγηση με θέμα «Εκκλησία και σχολείο σε πόλεις-λιμάνια του Δούναβη. Από τον ουλινά στις ιδηρές Πύλες. Προβολή πολιτιστικού αποθέματος των Ελλήνων της Ρουμανίας», στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Πόλεις - λιμάνια και θαλάσσιοι δρόμοι στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (18 ος - 21 ος αιώνας)», που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης και το Φαροκόπειο Πανεπιστήμιο των Αθηνών ως συνέχεια του διεθνούς συμποσίου «Πολιτισμός και Φώρος στα Βαλκάνια 17 ος -20 ός αιώνας», Αθήνα, Νοεμβρίου 2018, λστ. Ομιλίες στην 16 η Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (10-12 Μαΐου 2019), σε παρουσιάσεις βιβλίων που διοργάνωσε το Ρουμανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Με την ευκαιρία παρουσίασα τον τόμο με τίτλο Η Σραπεζουντιακή οικογένεια Μουρούζη. Γενεαλογική μελέτη (Βουκουρέστι 19

20 2019) του Ελληνορουμάνου ιστορικού και παλαιογράφου Υλορίν Μαρινέσκου και τον τόμο με τίτλο Επί Ρουμανίας διαδρομές (Itinerarii românești) του Ελληνορουμάνου κριτικού λογοτεχνίας Βίκτωρ Ιβάνοβιτς (Βουκουρέστι 2018), λζ. Εισήγηση με θέμα «Promovarea valorilor culturale românești în spațiul elen» («Η προώθηση των ρουμανικών πολιτιστικών αξιών στον ελλαδικό χώρο»), στο Διεθνές υνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο «Μέγας τέφανος» της ουτσεάβα, Ρουμανία, σε συνεργασία με το Τπουργείο των Ρουμάνων της Διασποράς της Ρουμανίας και το Νομαρχιακό υμβούλιο ουτσεάβα, με τίτλο «Diaspora - Educație și Formare. Ambasador de Bucovina» («Διασπορά - Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Πρέσβης της Μπουκοβίνας»), στη ουτσεάβα, το διάστημα Ιουλίου 2019, λη. Εισήγηση με θέμα «Duhovnici români la Athos: ieromonahul Dometie Trihenea, superior al chiliei Sfântul Ipatie și stareţ al Sfintei Mănăstiri Zografu» («Ρουμάνοι πνευματικοί στο Άγιο Όρος: ο ιερομόναχο Δομέτιος Σριχενέας, ηγούμενος του Ι. Κ. Αγίου Ιπατίου και στη συνέχεια της Ι. Μ. Ζωγράφου»), στη Διεθνή υνάντηση (Coloquim) που διοργάνωσε το Σμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιασίου, Ρουμανία, με τίτλο «Românii și Creștinătatea Răsăriteană (sec. XIV-XX),» *«Οι Ρουμάνοι και η Ορθόδοξη Ανατολή» (14 ος -20 ος αιώνας)+, το διάστημα επτεμβρίου

21 5. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ α. υμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των Υοιτητών που υλοποίησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Σμήμα Βαλκανικών πουδών Υλώρινας (επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής του προγράμματος: Βλάσης Βλασίδης, Λέκτορας του Σμήματος Βαλκανικών πουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), β. υμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που υλοποίησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συγκεκριμένα το Σμήμα Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Φωρών Κομοτηνής (επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της έρευνας η Μαρία Δημάση, Επίκουρη καθηγήτρια του Σμήματος Γλώσσας, Υιλολογίας και Πολιτισμού του Δ.Π.Θ.), με συμμετοχή των φοιτητών του Σμήματος, προκειμένου να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία των παρευξείνιων γλωσσών στα παιδιά των μεταναστών στα διαπολιτισμικά σχολεία του Νομού Ροδόπης και σε δημοτικά και γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, γ. υμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαδρομές και Κόμβοι Εμπορίου και Πολιτισμού στα Βαλκάνια. Διαδρομή πρώτη: Εμπορικοί ταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Ανάδειξη και προβολή του πολιτισμικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού» (επιστημονικά υπεύθυνη και συντονίστρια της έρευνας: Ελένη Γ. Γαβρά, Λέκτορας του Σμήματος Βαλκανικών πουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), η επιστημονική έρευνα και η έκδοση του οποίου υποστηρίχθηκαν, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από το Τπουργείο Μακεδονίας 21

22 Θράκης, το Κέντρο Μελέτης και Ανάπτυξης Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας και την τράπεζα Alpha Bank, δ. υμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του ΕΠΑ. Υορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (στο εξής Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ε. υμμετοχή στη δράση «Κάλλιπος», που υλοποιήθηκε από το ύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΕΑΒ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Σεχνολογίας (ΕΔΕΣ), για τη δημιουργία ψηφιακών συγγραμμάτων, ελεύθερης πρόσβασης, με υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία μαθημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). το πλαίσιο της δράσης και σε συνεργασία με τη φιλόλογο Μιράντα Ντοράτσι, εξέδωσα το επικαιροποιημένο ψηφιακό σύγγραμμα με τίτλο Γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας, η οποία καλύπτει την ύλη περισσότερων μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου. 22

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικές πληροφορίες. Μαρία Λαζαρίδου. Επαγγελματική εμπειρία

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικές πληροφορίες. Μαρία Λαζαρίδου. Επαγγελματική εμπειρία Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Διεύθυνση εργασίας Τηλέφωνο εργασίας Κινητό τηλέφωνο Οικογενειακή κατάσταση Μαρία Λαζαρίδου Γ. Μπαλόγλου 17-19, 546 29 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εγκύκλιες σπουδές στην Καβάλα. Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Εγκύκλιες σπουδές στην Καβάλα. Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού Αθανάσιος Α. Δέλιος Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας του Δικαίου Νομική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Email: adelios@law.duth.gr Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α. Σπουδές Εγκύκλιες σπουδές στην Καβάλα. Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Βασικοί άξονες (1) Η συμβολή του ΕΚΠΑ στην επιστήμη και στην έρευνα. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 17 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα (cv)

Βιογραφικό Σημείωμα (cv) Βιογραφικό Σημείωμα (cv) Ονοματεπώνυμο: Μαρία Κολοβούρη Τηλέφωνο: 6983758991 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mary_phil91@hotmail.com Ημερομηνία γέννησης: 15-10-1991 Εκπαίδευση Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 20 ή Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αθήνα, 5-7 - 2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» Δράμα, Απριλίου 2018

2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» Δράμα, Απριλίου 2018 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SCIENTIFIC AND CULTURAL ASSOCIATION ------------------ Ταχ.Δ/νση : Πύρρου 2 66133, Δράμα Πληροφορίες : Σ. Κιουλάνης Τηλέφωνο : 2521351224-23 FAX : 2521351293 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ

5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ Στοχοθεσία και Προγραµµατισµός Δράσεων για το ΠΠΣ του ΤΦ 5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ Στόχοι του ΠΠΣ Κεντρικός εκπαιδευτικός προσανατολισµός του ΠΠΣ του ΤΦ είναι η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό: 6972015621 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διεύθυνση: ΙΚΑΡΟΥ 5 45221 Ιωάννινα Τηλέφωνα: Γραφείου: 2651005872 Σπιτιού: 2651043808 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια. Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα. Χώρες με περισσότερες Συνεργασίες ΕΛΛΑΔΑ.

Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια. Συμμετοχές ελληνικών φορέων στα έργα. Χώρες με περισσότερες Συνεργασίες ΕΛΛΑΔΑ. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Συμμετοχές φορέων στα έργα Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια Χώρες με περισσότερες Συνεργασίες Αριθμός προτάσεων Αριθμός συμμετοχών σε προτάσεις Αριθμός οργανισμών σε προτάσεις Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ Μαθήματα που δεν υπάρχουν πλέον στο πρόγραμμα σπουδών

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ Μαθήματα που δεν υπάρχουν πλέον στο πρόγραμμα σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012) ΑΝΝΑ ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Παρουσίαση Ζώζη Ζωγραφίδου, Καθηγήτρια Πρόεδρος του Τμήματος

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Παρουσίαση Ζώζη Ζωγραφίδου, Καθηγήτρια Πρόεδρος του Τμήματος Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Παρουσίαση Ζώζη Ζωγραφίδου, Καθηγήτρια Πρόεδρος του Τμήματος Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - 20/2/2019 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: Προς:

Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία [Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές] Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία Κλασικές σπουδές και Ενημέρωση Σχολές-Τμήματα - Σχολές-Τμήματα - Ινστιτούτα - Κέντρα ερευνητικά - Ομάδες διαλόγου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγγραφείς του τεύχους

Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους Οι συγγραφείς του τεύχους [ 109 ] Ο Θανάσης Αγάθος είναι λέκτορας Νεο ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2017-18 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Διοικητική Λογιστική (Θεωρία) 1. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Με σύμβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Β. Αγκαθίδου Τηλ.: 2310 99 5062, 1290 Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr www.educ.auth.gr Κτίριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο

381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 381 Συνεδρίαση της Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 05.10.2012 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3η Ανακοίνωση- Ενημέρωση. 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής. 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα:

3η Ανακοίνωση- Ενημέρωση. 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής. 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα: Δράμα, 9 / 03 / 2015 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος ------------------ Ταχ.Δ/νση :Πύρρου 2 66100 Δράμα Πληροφορίες :Σ. Κιουλάνης Τηλέφωνο :2521351224-23 FAX :2521351293 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες: Ελένη Μητροπούλου Τηλέφωνο:

Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες: Ελένη Μητροπούλου Τηλέφωνο: Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες: Ελένη Μητροπούλου Τηλέφωνο: 211 10 75220 E-mail: e.mitropoulou@gamingcommission.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 382/01.04.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. (ΘΕΜΑ 1ο) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18057 11 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10311 30 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4570 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί Εκπαίδευσης του Οικουμενικού Ελληνισμού: «Τα ιστορικά σχολεία» Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

Θεσμοί Εκπαίδευσης του Οικουμενικού Ελληνισμού: «Τα ιστορικά σχολεία» Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Θεσμοί Εκπαίδευσης του Οικουμενικού Ελληνισμού: «Τα ιστορικά σχολεία» Μπούντα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Στην κατηγορία των ιστορικών σχολείων συγκαταλέγονται όλα εκείνα τα εκπαιδευτήρια τα οποία έχουν διανύσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο χεδιασμού για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής τρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πλαίσιο χεδιασμού για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής τρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πλαίσιο χεδιασμού για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής τρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Κώστας Καλούδης Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Τποδομών Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας

2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας 2η Παγκόσμια Ολυμπιάδα 2018 Το και το, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με τη χορηγία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Ιβάν Σαββίδη», διοργανώνουν τη 2 η Παγκόσμια Ολυμπιάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 α. ως προς τη θέση με Κωδικό Π.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ / ΣΗΣ Πρόγραμμα: «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑ ΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ ΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ Σέρρες :07.05.2018 Πληροφορίες: φ.γκαβέζου Αρ.Πρωτ. 2074 Τηλ.: 2321049210, Fax.:

Διαβάστε περισσότερα