«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.»"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ Τηλέφωνο: , Fax : «απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή µελών Κ.Α.Π.Η.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή υποχρεώσεων Τιμολόγιο Προσφοράς

2 ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ Τηλέφωνο: , Fax : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στη δαπάνη για τη διαμονή και φιλοξενία (δύο ή τριών ομάδων έξι διανυκτερεύσεων έκαστη) των μελών των Κ.Α.Π.Η. σε ξενοδοχείο για το χρονικό διάστημα από 24 Αυγούστου 2015 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 Η εκτέλεση της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 194 και 209 του Ν3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 2. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και εργασιών Ο.Τ.Α.» και κάθε τροποποίησή του. 3. Του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 4. Του Ν. 3781/ Τις διατάξεις για το ΚΗΜΔΗΣ βάσει του Ν.4013/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α με τίτλο «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Το υπό μίσθωση ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχές που έχουν οδική πρόσβαση και σε απόσταση μικρότερη των 350 χ.λ.μ. από την Αθήνα. Η διακίνηση τμήματος της διαδρομής με οχηματαγωγό πλοίο είναι επιτρεπτή. Να είναι Α ή Β κατηγορίας και να μπορεί να φιλοξενήσει σε δωμάτια δίκλινα (τρίκλινα μόνο κατ επιλογή των μελών) ομάδες μελών ατόμων, εξοπλισμένα με κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση και μπαλκόνι. Να διαθέτει υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες για παροχή ημιδιατροφής (πρωινό σε μπουφέ και ένα γεύμα). Να διαθέτει οργανωμένη παραλία, ναυαγοσώστες, ομπρέλες, ξαπλώστρες για δωρεάν χρήση των μελών του Κ.Α.Π.Η. Να βρίσκεται πλησίον σε περιοχή όπου λειτουργεί στελεχωμένο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση περιστατικών που τυχόν θα χρειαστούν περίθαλψη. Η Συντάξασα Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Α.Π.Η. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Τσιρέβελου Ιωάννα Χριστοδούλου Πέτρος 1

3 ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ Τηλέφωνο: , Fax : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή εργασίας Μονάδα μέτρησης Τιμή Μονάδας ( ) Δαπάνη Συνολική Δαπάνη ( ) Έξι διανυκτερεύσεις Με ημιδιατροφή Διανυκτέρευση 30,00 30,00Χ6= 180, ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Προς στρογγυλοποίηση : 58,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,59 Πλέον Φ.Π.Α. (6.5%) : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ : ,00 Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζει η με αριθμό 248/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Συντάξασα Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Α.Π.Η. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Τσιρέβελου Ιωάννα Χριστοδούλου Πέτρος 2

4 ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ Τηλέφωνο: , Fax : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη δαπάνη για τη διαμονή και φιλοξενία δύο ή τριών ομάδων ατόμων για έξι (6) διανυκτερεύσεις έκαστη, των μελών των Κ.Α.Π.Η σε ξενοδοχείο για το χρονικό διάστημα από 24 Αυγούστου 2015 έως 20 Σεπτεμβρίου Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το Ο.Ε. 2015, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α με τίτλο «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο ΑΡΘΡΟ 2 Η εκτέλεση της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 194 και 209 του Ν3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 2. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και εργασιών Ο.Τ.Α.» και κάθε τροποποίησή του. 3. Του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 4. Του Ν. 3781/ Τις διατάξεις για το ΚΗΜΔΗΣ βάσει του Ν.4013/2011. ΑΡΘΡΟ 3 Α. Το υπό μίσθωση ξενοδοχείο θα πρέπει : 1. Να βρίσκεται σε περιοχές που έχουν οδική πρόσβαση και σε απόσταση μικρότερη των 350 χ.λ.μ. από την Αθήνα. Η διακίνηση τμήματος της διαδρομής με οχηματαγωγό πλοίο είναι επιτρεπτή. 2. Να είναι Α ή Β Κατηγορίας και να μπορεί να φιλοξενήσει σε δίκλινα (και τρίκλινα μόνο μετά από επιλογή των μελών) άτομα ανά ομάδα. 3. Να διαθέτει υποδομή και όλες τις απαραίτητες άδειες για παροχή ημιδιατροφής (πλήρες πρωινό σε μπουφέ και ένα (1) γεύμα). 4. Να έχει άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα (παραλία για λουόμενους σε απόσταση από το ξενοδοχείο (περίπου μέτρων). 5. Να διαθέτει δωμάτια δίκλινα και τρίκλινα (μόνο μετά από επιλογή των μελών), 3

5 εξοπλισμένα με κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση και μπαλκόνι. 6. Να διαθέτει οργανωμένη παραλία, ναυαγοσώστες, ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.λ.π. για δωρεάν χρήση για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. 7. Να βρίσκεται πλησίον κατοικημένης περιοχής για πρόσβαση σε χώρους εστίασης, φαρμακεία, super market, κ.λ.π. ή η πρόσβαση προς αυτή να είναι εύκολη από τα μέλη με χρήση δημοσίων μέσων μεταφοράς. 8. Να βρίσκεται πλησίον σε περιοχή όπου λειτουργεί στελεχωμένο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση περιστατικών που τυχόν θα χρειαστούν περίθαλψη. Β. Το προσφερόμενο από το Δήμο ημερήσιο μίσθωμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 30,00 ανά άτομο με ημιδιατροφή. Γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν το παραπάνω μίσθωμα ή μικρότερο του. Δ. Η μίσθωση θα λάβει χώρα από 24 Αυγούστου 2015 έως 20 Σεπτεμβρίου Ε. Τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα της χρήσης της οργανωμένης παραλίας (ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.λ.π. ) καθώς και των ειδών για αθλητική δραστηριότητα και ψυχαγωγία (επιτραπέζια κ.λ.π.) δωρεάν. ΣΤ. Τυχόν πρόσθετες παροχές (θεραπευτικές και ιατρικές υπηρεσίες, γεύματα, ποτά κ.λ.π.) του ξενοδοχείου για τα μέλη, μπορεί να ληφθούν υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης. ΑΡΘΡΟ 4 Για να γίνει δεκτή μια ξενοδοχειακή μονάδα θα πρέπει : 1. Να είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας ή εταιρεία που να ασχολείται με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 2. Να προσκομίσει πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Αθηνών ή επαγγελματικής οργάνωσης ή του Ε.Ο.Τ. περί της εγγραφής του διαγωνιζόμενου σε αυτό, ως και τις σχετικές άδειες λειτουργίας κυλικείου εστιατορίου κ.λ.π. 3. Να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης συγγραφής και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και να υποβάλλει συνοπτική περιγραφή του ξενοδοχείου σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τους όρους στο άρθρο 3 Α (από 1 έως 8) της παρούσης. 4. Να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία της περιγραφής του είναι αληθή και να αναφέρει ακριβείς ημερομηνίες, μεταξύ των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 της παρούσης, που το ξενοδοχείο είναι ελεύθερο προς μίσθωση και το αριθμό των διαθέσιμων δωματίων ανά χρονική περίοδο. 5. Να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εις διπλούν καθώς και την οικονομικής του προσφορά (σχετικό υπόδειγμα της υπηρεσίας) και να τα καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου. 6. Να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε 2% του ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 492,00 ΑΡΘΡΟ 5 Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν μέχρι την ημέρα λήξης των προσφορών οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση θεωρούν αναγκαία για τη σύνταξη της προσφοράς τους. Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται κατ άτομο με ημιδιατροφή(πλήρες πρωινό και ένα γεύμα). Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ ( ), θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 4

6 Η προσφορά του μειοδότη ισχύει και δεσμεύει τούτον για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 Η επίδοση των προσφορών από τους διαγωνιζόμενους αποτελεί απόδειξη ότι αυτοί είχαν και έλαβαν υπόψη τους κατά τη σύνταξη των προσφορών τους τις απαιτήσεις της υπηρεσίας καθώς και το ζητούμενο χρόνο μίσθωσης. Προσφορές που περιέχουν όρους διαφορετικούς από αυτούς της μελέτης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 7 Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο της ποιότητας, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ποιοτική διαφορά ο μισθωτής θα υφίσταται τις νόμιμες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από τη κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 Ανάδοχος της σύμβασης αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μικρότερο ημερήσιο μίσθωμα ανά άτομο, εφόσον το προσφερόμενο ξενοδοχείο είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της παρούσης. Σε περίπτωση που περισσότεροι μειοδότες συγκεντρώνουν τα ίδια προσόντα θα γίνει μεταξύ τους κλήρωση. ΑΡΘΡΟ 10 Στη σύμβαση που θα καταστιστεί ο εκμισθωτής θα εγγυηθεί ότι το προσφερόμενο ξενοδοχείο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και είναι κατάλληλο από κάθε πλευρά για τη διαμονή των μελών των Κ.Α.Π.Η. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να φιλοξενήσει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. σε δωμάτια δίκλινα και τρίκλινα (μόνο κατ επιλογή τους). ΑΡΘΡΟ 12 Σε περίπτωση διαφωνίας που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου για οποιαδήποτε θέμα που αφορά την σύμβαση που καταρτίστηκε αρμόδια είναι τα Πολιτικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 13 Το μίσθωμα θα καταβληθεί από το Δήμο Χαλανδρίου δεδουλευμένο και μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών. 5

7 ΑΡΘΡΟ 14 Τον εκμισθωτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου, εισφορές κ.α. ΑΡΘΡΟ 15 Η δαπάνη της μίσθωσης προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό Ο.Ε ΑΡΘΡΟ 16 Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα μελέτη εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και κάθε τροποποίησή του, καθώς και ο Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 17 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της. Η Συντάξασα Προϊσταμένη Τμήματος Κ.Α.Π.Η. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Τσιρέβελου Ιωάννα Χριστοδούλου Πέτρος 6

8 ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, Τ.Κ Προς : Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τηλέφωνο: , Fax : Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ονοµατεπώνυµο :. Στοιχεία Εταιρείας:. (Νοµική Μορφή) ιεύθυνση : Τηλέφωνο :.. Fax:. Η ηµερήσια δαπάνη διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή των µελών Κ.Α.Π.Η του δήµου Χαλανδρίου για το Ο.Ε σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή του τµήµατος Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων της ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας σε ευρώ ανά άτοµο ανέρχεται στο ποσό : (ποσό ολογράφως) (ποσό αριθµητικώς µε δύο δεκαδικά ψηφία) (ηµεροµηνία) Ο Προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα) ή Ο νόµιµος εκπρόσωπος (υπογραφή σφραγίδα) 7

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ 2011. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 54.000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: 1475 ΑΔΑΜ: 15REQ002757529

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 31 / 8 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 3551 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα