Τ.Κ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Σισµάνογλου Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Για το Φορέα Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής ΕΙ ΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης : Χαµηλότερη Τιµή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/94) Α..Α ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΕ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν.2198/94 ΒΙΨΞ4690ΒΑ-ΡΤΣ ΜΟΝΑ ΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ 14PROC Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 1 από 44

2 ΤΟ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ Νοµικό, Κανονιστικό & Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού - Ισχύουσες ιατάξεις Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τα κάτωθι : Έχοντας υπόψη: Του Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/95) «προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 2. Του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «κανονισµός προµηθειών δηµοσίου» (Κ.Π. ). 3. Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 4. Το γεγονός ότι οι συµβάσεις µε τις οποίες καλύπτουν το Νοσοκοµείο, λήγουν στις Το γεγονός ότι ο ενιαίος διαγωνισµός κατ εφαρµογή του ΠΠΥΥ 2012 θα διενεργηθεί από το ΠΓΝ Έβρου. 6. Το Ν. Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/ ) «Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις 7. Η αρίθµ8/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. Κοµοτηνής µε θέµα «Έγκριση διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝ Κοµοτηνής» 8. Το µε αρίθ. πρωτ. 874/ έγγραφο της 4 ης.υ.π.ε. µε θέµα «Ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας του Νοσοκοµείου» 9. Η αρίθµ. 44/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. Κοµοτηνής µε θέµα «Έγκριση διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝ Κοµοτηνής». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ ιαγωνισµό, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε τρεις τουλάχιστον γραπτές σφραγισµένες προσφορές, χωρίς δηµοσίευση, και µε ενιαία τα στάδια του διαγωνισµού, για την παροχή«υπηρεσιεσ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 1. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ : ΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ: 10:00π.µ. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του τµήµατος Προµηθειών της Αναθέτουσας αρχής 2. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 3. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 2 από 44

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του και περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα Α της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2.ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.komotinihospital.gr). Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις ηµέρα Παρασκευή προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την υπηρεσία διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: I. Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα II. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά III. Συνεταιρισµοί IV. Κοινοπραξίες Προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π..60/2007. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παροχήτων ειδών χρηµατοδοτείται από Τακτικό Προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής Ο προϋπολογισµός του Προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατόν: α. να υποβάλλονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Γ.Ν.Κοµοτηνής Σισµάνογλου 45 ΤΚ Κοµοτηνή, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιονδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ.11 παρ.4 Π..118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 3 από 44

4 ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες (άρθρο 13, παρ.1 Π..118/07), προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ.3 Π..118/07) εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 8. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος της υπό ανάθεση υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π..118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, να µονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. Τα ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπα και αντίγραφα) και η εγγύηση συµµετοχής τοποθετούνται σε χωριστό ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί στον σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς µαζί µε τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισµικού κλπ.) αν αυτά απαιτούνται TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 4. Οι προσφορές ( όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και τα στοιχεία του διαγωνισµού) υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δηµόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.. και 53 του Κώδικα περί ικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση,οι αυστηρά τεχνικοί όροι για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα, (στην περίπτωση αυτή να υπάρχει η αντίστοιχη δήλωση από την συµµετέχουσα εταιρία). Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς. Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειµένου συµµετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι δαπάνες διερµηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συµµετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους µε την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συµµετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. 5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ιακήρυξης. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 4 από 44

5 7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 8. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή και δεν έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ Ο Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού την εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα σε δύο αντίγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στο Π..118/2007 και στο Π..60/2007 και ειδικότερα: ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ή ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ υποβάλλουν στο φάκελο συµµετοχής στο διαγωνισµό τα παρακάτω ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Άπαντα τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα. Α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. των προσφερόµενων ειδών. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1 Την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθµό της εγγύησης, την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 2 Τον αριθµό της διακήρυξης, την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και το υπό παροχήυλικό. 3 Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Επίσης, πρέπει να περιλαµβάνει τους παρακάτω όρους: 1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως 2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) µέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 3 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 4 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη Β) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του, αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών. Γ) Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται: - ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης διακήρυξης ) Φορολογική ενηµερότητα ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 5 από 44

6 Ε) Ασφαλιστική ενηµερότητα ΣΤ ) Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Επιµελητήριο Η ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από το διαγωνισµό. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούµενα ή που δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών, η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Επί ποινή αποκλεισµού, στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε δύο αντίγραφα: Υπεύθυνη ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται: - ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσης διακήρυξης και σε περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρία τους θα τηρούνται οι όροι αυτού. - Πιστοποιητικά δηλώσεις που θα υποβληθούν στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς επι ποινή αποκλεισµού: Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο. Φύλλο συµµόρφωσης Να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά,: Αναλυτικό Φύλλο Συµµόρφωσης προς τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους του παραρτηµάτος Γ µε ένα προς ένα όλα τα αναγραφόµενα και µε την ίδια σειρά. Επισηµαίνεται ότι, θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης: να δηλώνεται ρητά η συµµόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές και του ειδικούς όρους τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθµηση του παραρτήµατος Γ σε περίπτωση απόκλισης από τις ζητούµενες προδιαγραφές, να προσδιοριστεί η απόκλιση αυτή. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες εκτός εάν oι αποκλίσεις αυτές κρίνονται ως επουσιώδεις. ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκοµείο) δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι Η προµήθεια, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.. 60/2007). Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίµησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά απo πρoηγoύµεvη, γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσµάτωv τoυ διαγωvισµoύ oργάvoυ. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρµόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσµάτωv τoυ διαγωvισµoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Αvτίθετα δεv απoρρίπτovται πρoσφoρές εάv oι παρoυσιαζόµεvες απoκλίσεις κρίvovται ως επoυσιώδεις, oπότε θεωρoύvται τεχvικά απoδεκτές. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, σε δύο αντίγραφα τα οικονοµικά στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την παρούσα ιακήρυξη. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 6 από 44

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά σας κατά την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να δοθεί λαµβάνοντας υπόψη: το εργατικό κόστος τις νόµιµες κρατήσεις, ήτοι: 1,5% Μ.Τ.Π.Υ & 2,40% Χαρτ/µο ΟΓΑ Χαρτ/µου ΜΤΠΥ, 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων &,40% Χαρτ/µο ΟΓΑ Χαρτ/µου 8% φόρος το Φ.Π.Α. 23% και που θα βαρύνει το Νοσοκοµείο. ίνεται µε τη συµπλήρωση του πίνακα οικονοµικής προσφοράς Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται µηνιαία σε ευρώ ( ) χωρίς Φ.Π.Α & µε Φ.Π.Α 23% Η τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Σε περίπτωση διαφοράς στις αναγραφόµενες τιµές, µεταξύ ολογράφως και αριθµητικώς υπερισχύουν οι τιµές που αναγράφονται ολογράφως. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά ΑΜΕΣΑ.. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος ή προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. Η τιµή του µειοδότη για την οποία θα συναφθεί σύµβαση παραµένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης χωρίς δικαίωµα αναπροσαρµογής. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν και κάθε δαπάνη απαιτούµενη για ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας του, πλην του Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει το Νοσοκοµείο. *** Στην οικονοµική σας προσφορά, να αναφερθούν και να κατατεθούν τα στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/ ) σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κύριο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω: 1) Τον αριθµό των εργαζοµένων 2) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας 3) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Να προσκοµισθεί αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας 4) Το ύψος του προϋπολογιζοµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων 5) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 6) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. 7) Στην προσφορά θα πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίµων, του εργολαβικού κέρδους και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επίσης θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ * Σηµείωση 1 : Ως Αριθµός Ατόµων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης. Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές στριες και επόπτες) µε πλήρη απασχόληση ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (*1) ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΑΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 ΜΗΝΕΣ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 7 από 44

8 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου Κόστος επιδόµατος αδείας (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Επιπλέον κόστος Κυριακών- Αργιών (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική άδεια Κόστος αναλωσίµων υλικών (σάκοι απορριµµάτων, απορρυπαντικά, κλπ) Κόστος εργαλείων και µηχανηµάτων καθαρισµού (αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α (Να αναφερθούν αναλυτικά και να τεκµηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου Εργολαβικό κέρδος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ ΟΣ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΜΗΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΜΗΝΕΣ) 13. Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΜΗΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.) 1. Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νοµοθεσία. Επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκοµίζοντας στο Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς φωτοαντίγραφα της προαναφερόµενης Νοµοθεσίας. Η τιµή για καθένα από τα ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 8 από 44

9 πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο τρόπος-µέθοδος υπολογισµού-προσδιορισµού αυτής της τιµής. 2. Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νοµοθεσίας 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο 7. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο. ΑΡΘΡΟ 11. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Στην περίπτωση που κατά την παραπάνω διαδικασία προκύψει ισότιµη προσφορά το αποτέλεσµα (ανάδοχος) του διαγωνισµού, θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως ενώπιον όλων όσων πάρουν µέρος στην ανωτέρω διαδικασία Σε περίπτωση που προκύψουν αποτελέσµατα από ανοιχτό διαγωνισµό του ΠΠΥΥ 2012 του ΠΓΝ Έβρου πριν την λήξη του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου (σύµβαση/παράταση) τότε η σύµβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα λήξει αυτοδίκαια. ΑΡΘΡΟ 12. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας του διαγωνισµού και δεν αποσφραγίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης του διαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του Π 118/2007 διαδικασία. Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό. Κατά την εξέταση των προσφορών δεν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Π.. 118/2007. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Ακολουθεί έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας από την Αναθέτουσα Αρχή. Όσοι από τους συµµετασχοντες επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών. Ο χρόνος πρόσβασής τους σε αυτά ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µετά από υποβολή σχετικής αίτησης σε αυτό. Κατά την εξέταση των προσφορών δεν επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 9 από 44

10 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών (άρθρο6, παρ.2 Π..118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/98), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις παραγράφους του παρόντος άρθρου. Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος, παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή. Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: α. να υποβληθεί στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον οικονοµική προσφορά, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007), ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8 α του ιδίου Π. /τος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη οικονοµική προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη οικονοµική προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό Το αντικείµενο του διαγωνισµού Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου Τα στοιχεία του αποστολέα Η Υπηρεσία ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφεται στον προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ υποβάλλουν τα παρακάτω ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων ii και iii εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. Β. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 10 από 44

11 4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Επί ηµεδαπών νοµικών προσώπων: οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε., θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ποινικά µητρώα των διαχειριστών, οι δε Α.Ε. του Προέδρου και του ιευθύνοντα Συµβούλου Επί αλλοδαπών νοµικών προσώπων: απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει (αφορά ηµεδαπά Ν.Π.), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ( αφορά ηµεδαπά Ν.Π.) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (αφορά αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί ηµεδαπών ανώνυµων εταιριών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει( αφορά ηµεδαπά Ν.Π.), από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, σε αντικατάσταση αυτών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση (τελευταίου 6µήνου από της παρούσας κοινοποίησης) στην οποία να αναφέρεται ότι η εταιρία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος καθώς και υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του.σ. δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2. Τα δικαιολογητικά του εδαφίου Α. «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», προκειµένου για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, και του εδαφίου Β. «ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ», προκειµένου για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς. 3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιαδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 11 από 44

12 ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Επισηµαίνεται ότι: ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση, που σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι αναφερόµενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν µε ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από το διαγωνισµό. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Ο χρόνος πρόσβασής τους σε αυτά ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µετά από υποβολή σχετικής αίτησης σε αυτό. ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των παραγράφων του Άρθρου 10 της παρούσας. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ιακήρυξης 7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 8. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή αυτή του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 9. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 10.Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά και συγκεκριµένα µικρότερη του 40 % της προϋπολογισθείσας αξίας του προµήθειας. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 11. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 12. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 13. Απόκλιση από τα ζητούµενα του άρθρου 9. ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π 118/2007. H κατακύρωση τoυ διαγωvισµoύ θα γίvει µε κριτήριo τηv χαµηλότερη τιµή. Για την επιλογή της χαµηλότερης σε τιµή προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 17. ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της ιακήρυξης γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. ΑΡΘΡΟ 18 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 12 από 44

13 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.. 118/2007. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της Προµήθειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη ιακήρυξη, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. Μέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας την Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Εάν µετά την κατακύρωση του ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 20. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί θα ισχύει για το χρονικό διάστηµα τριών µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 21. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π 118/2007. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 22. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κλπ, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007 ΑΡΘΡΟ 23 Για ότι δεν αναφέρει η παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι γενικές περί προµηθειών των ΝΠ διατάξεις του Π. 118/07 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 13 από 44

14 ΑΡΘΡΟ 24.ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της ιεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν Η προµήθεια ή το(α) υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση του προµήθειας κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10%της αξίας του προµήθειας για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει Η προµήθεια µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού. δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προµήθειας γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση,κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. Για τη διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π..118/2007. ΑΡΘΡΟ 25. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε δαπάνη απαιτούµενη για την ολοκλήρωση της προµήθειας, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκοµείο. Κάθε φόρος, τέλος, δικαίωµα ή κράτηση υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προµηθευτή. Κάθε ειδική κράτηση για την προµήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τον δειγµατισµό των προσφερόµενων υλικών σε περίπτωση αποστολής δειγµάτων προς ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, το κόστος καλύπτεται από τον εκάστοτε προµηθευτή. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.. 118/07 Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή ( οφειλέτης) πράττει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 4152/2013. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πρό της ηµεροµηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστική ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 26. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού & Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των υπό ΑΝΆΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, που σε καµία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 50% ή να αυξηθεί κατά 15% του συνολικά προβλεπόµενου στη ιακήρυξη. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόµενων και υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόµενο στη ιακήρυξη, σε καµία όµως περίπτωση σε ποσοστό µεγαλύτερο των οριζοµένων µε το άρθρου 21 του Π 118/07. Για κατακύρωση της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.. ΑΡΘΡΟ 27. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Τροποποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης δεν επιτρέπεται µετά τη σύναψή της, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Οποιαδήποτε, τροποποίηση της Σύµβασης πρέπει να προβλέπεται από συµβατικό όρο, δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. Η απόφαση της Α.Α. µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Το συµβατικό τίµηµα επιδέχεται αναπροσαρµογή σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις µείωσης αυτού, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 28. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 14 από 44

15 Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας προµήθειας, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3414/05. ΑΡΘΡΟ 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του προµηθευτή. Ο προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. ΑΡΘΡΟ 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής της, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κοµοτηνή. εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δυο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση, προσφυγή των συµβαλλοµένων αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνική δικαστήρια και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείµενο των προσφερόµενων υπηρεσιών αποτελεί η καθαριότητα όλων των χώρων του νοσοκοµείου, του Τ.Ε.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών καθώς και του περιβάλλοντος χώρου. Για την υλοποίηση του έργου, θα απασχοληθούν είκοσι εννέα (29) άτοµα µε απασχόληση καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) µε 8ωρη και δεκατέσσερα (14) άτοµα µε 6ωρη απασχόληση, δεκαοχτώ (18) άτοµα µε 6ωρη απασχόληση τα Σάββατα και δεκαεπτά (17) άτοµα µε 6ωρη απασχόληση τις Κυριακές και τις Αργίες (συνολικά 180 βάρδιες), µε την εξής κατανοµή: Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ( ΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 29 ΑΤΟΜΑ Χ 5 ΗΜΕΡΕΣ = 145 ΒΑΡ ΙΕΣ) ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (19 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 06:00 14: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 06:00 14: ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 13:00 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 13:00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 06:00 14: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 06:00 14: Μ.Ε.Θ. 06:00 14: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘ/ΚΗΣ 13:00 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ 13:00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 15: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 15 από 44

16 ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 08:00 14:00 ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 15: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ) ΙΑ ΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 15: ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 15: ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΥΡΩΡΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 15: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 15: ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥΝΕΛ 13:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 06:00 12:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 12:00 18:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (8 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΩΝ - ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 14:00 22: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΠΤΙΚΟ Μ.Ε.Θ. 14:00 22: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ Ω.Ρ.Λ. - ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 13:00 21: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 14:00 22: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 14:00 20:00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 18:00 24:00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 18:00 24:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 14:00 22:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (2 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 24:00 06:00 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 24:00 06:00 Β. ΣΑΒΒΑΤΟΥ (18 ΑΤΟΜΑ Χ 1 ΗΜΕΡΑ = 18 ΒΑΡ ΙΕΣ) ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (10 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 13:00 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 13:00 ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 13:00 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - Μ.Ε.Θ. 13:00 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΤΟΥΝΕΛ- ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 13:00 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ ΣΗΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 08:00 14:00 ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 08:00 14:00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ( ΙΑ ΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ) 13:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 06:00 12:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 12:00 18:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (6 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 13:00 19:00 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΩΝ 13:00 19:00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΠΤΙΚΟ Μ.Ε.Θ. ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ - ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ Ω.Ρ.Λ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 13:00 19:00 ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 14:00 22:00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 18:00 24:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 18:00 24:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (2 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 24:00 06:00 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 24:00 06:00 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 16 από 44

17 Γ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ (17 ΑΤΟΜΑ Χ 1 ΗΜΕΡΑ = 17 ΒΑΡ ΙΕΣ) ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (9 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 13:00 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 13:00 ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 13:00 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ - Μ.Ε.Θ. 13:00 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΑ - ΤΟΥΝΕΛ- ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 13:00 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ ΣΗΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 13:00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑ ΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 13:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 06:00 12:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 12:00 18:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (6 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 13:00 19:00 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΩΝ 13:00 19:00 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΠΤΙΚΟ Μ.Ε.Θ. ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ Ω.Ρ.Λ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 13:00 19:00 ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ 14:00 20:00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 18:00 24:00 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 18:00 24:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ (2 ΑΤΟΜΑ) ΩΡΑΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 24:00 06:00 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 24:00 06:00 ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθηµερινά περιλαµβανοµένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ηµερών καθ όλο το 24ώρο. Ως ολοκλήρωση του καθαρισµού θεωρείται και η αποκοµιδή των απορριµµάτων που θα γίνεται σύµφωνα µε τις συστάσεις της επιτροπής λοιµώξεων του Νοσοκοµείου που αναφέρονται αναλυτικά στη συνηµµένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. Σε περίπτωση που δεν τηρείται η διαδικασία τοποθέτησης των απορριµµάτων στα δοχεία, η ιοίκηση του Νοσοκοµείου έχει το δικαίωµα να επιβάλλει πρόστιµο έως 30 ευρώ κάθε φορά. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία µηχανήµατα και σκεύη. Τα µηχανήµατα και σκεύη πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας όσο και από εµφάνισης. Επίσης να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού (πανάκια καθαρισµού, γάντια, σφουγγαρίστρες, κ.λ.π.) που θα είναι αποδεδειγµένα πρώτης ποιότητας. Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει αµέσως και η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας το Νοσοκοµείο θα παρέχει τον ανάλογο χώρο. 3. Οι τάπητες των εισόδων θα πλένονται καθηµερινά. Οι χώροι που θα ανατεθούν θα είναι στην ευθύνη του αναδόχου καθ όλο το 24ώρο και στις τρεις (3) βάρδιες. 4. Αποκοµιδή των απορριµµάτων από τις Κλινικές και Τµήµατα και µεταφορά τους στον Κεντρικό χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων, τουλάχιστον τρεις φορές το 24ωρο και αναλόγως της ιδιαιτερότητας του κάθε χώρου. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία για ορθολογική διαχείριση των νοσοκοµειακών απορριµµάτων (Ε1β/301/64, αποφ /1424/86 Π.. 517/91/ΦΕΚ 202 Α ) Τα νοσοκοµειακά απορρίµµατα να διαχωρίζονται στα: Α) Οικιακού τύπου τα οποία θα τοποθετούνται σε µαύρους σάκους ή δοχεία µιας χρήσης µε ειδική επένδυση πλαστικό, αδιαφανή, αδιάτρητα. Β) Μολυσµατικά, τα οποία τοποθετούνται σε κίτρινους σάκους ή δοχεία µιας χρήσεως, αδιαφανή, αδιάτρητα, αδιαπέραστα από υγρασία, (σύµφωνα µε την αρίθµ 37351/2031/2003 απόφαση (ΦΕΚ 1419/ ), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από Υγειονοµικές µονάδες»). Να συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και να αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης της συσκευασίας. Κάθε φορά θα αλλάζει ο σάκος και µια φορά την ηµέρα θα πλένονται οι περιέκτες στους θαλάµους και στους κοινόχρηστους χώρους. Για την ενδονοσοκοµειακή µεταφορά των απορριµµάτων πρέπει να χρησιµοποιούνται τροχήλατοι κάδοι οι οποίοι να κλείνουν ασφαλώς και να απολυµαίνονται µετά από κάθε χρήση οι ειδικοί περιέκτες για τη µεταφορά των χάρτινων κιτίων εφόσον χρησιµοποιούνται. 6. Απασχόληση µιας καθαρίστριας ανά Κλινική το πρωί. Το απόγευµα κάλυψη µε προσωπικό όλου του Νοσοκοµείου και στη νυχτερινή ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 17 από 44

18 βάρδια 2 άτοµα. Τα Σαββατοκύριακα θα απασχολούνται ειδικά για την Παθολογική αλλά και Χειρουργική κλινική σε πρωινή βάρδια από µια (1) καθαρίστρια. Οι καθαρίστριες των χειρουργείων και της Μ.Ε.Θ. δε θα βγαίνουν από το χώρο των χειρουργείων και της Μ.Ε.Θ. καθ όλη τη βάρδια και θα είναι: ένα (1) άτοµο το πρωί. 7. Τα εργαλεία µηχανές, υλικά καθαρισµού και υλικά κρυσταλλοποίησης - παρκεταρίσµατος και συντήρησης δαπέδων (µάρµαρα - πλαστικά) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, εκτός από τα χαρτιά υγείας, απορρυπαντικά, µαύρους σάκους και τους σάκους µολυσµατικών απορριµµάτων, που θα χορηγούνται από το Νοσοκοµείο, καθώς και ειδικά απορρυπαντικά απολύµανσης που επιβάλλεται να χρησιµοποιηθούν για την καθαριότητα ορισµένων ειδικών χώρων του Νοσοκοµείου, τα οποία βαρύνουν το ίδρυµα. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων κ.λ.π., να ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο για κάθε τρίτο. 9. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους του Νοσοκοµείου µε σκοπό την αντιγραφή σ αυτό των τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτόν από τους υπευθύνους του Νοσοκοµείου. Εάν ο ανάδοχος δε φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας θα επιβάλλεται από το Νοσοκοµείο ποινική ρήτρα +500 ευρώ ηµερησίως, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, του Νοσοκοµείου διατηρούντος το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο αποτελούµενο από αυτόν προσωπικό ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει το Νοσοκοµείο. 12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι εννέα (29) άτοµα προσωπικό σε πλήρη απασχόληση για την καθαριότητα των χώρων του Νοσοκοµείου (180 βάρδιες εβδοµαδιαίως) Η απασχόληση και η κατανοµή του προσωπικού θα γίνεται σε συνεργασία µε το Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκοµείου, το οποίο θα επιβλέπει και θα ελέγχει όλες τις εργασίες. Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του συνεργείου θα συντάσσεται µε τη σύµφωνη γνώµη της υπεύθυνης επιστασίας του νοσοκοµείου και θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις ανάγκες αυτού. 13. O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να απασχολεί µόνο ασφαλισµένο προσωπικό. Η απασχόληση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες ικαίου (αµοιβή, ασφάλεια κ. λ. π.). Θα πρέπει να µην πέφτει σε παραπτώµατα εν ώρα εργασίας στους χώρους του Νοσοκοµείου και του ΤΕΕ. Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση µε την πορεία εργασίας του κάθε εργαζόµενου. Το Νοσοκοµείο δε θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόµενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισµένος. 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο χώρο που θα του δοθεί από το Νοσοκοµείο για την φύλαξη των πραγµάτων και υλικών του. 15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων, να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του. Το Νοσοκοµείο δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιονδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου. 16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή και επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι των Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο τον χρόνο εργασίας του και για όλες τις ηµέρες της Εβδοµάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των χώρων. 17. Ο ανάδοχος υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει αυτόµατη µπαταριοκίνητη και ηλεκτροκίνητη µηχανή πλύσεως δαπέδων για τον καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων, διαδρόµων του Νοσοκοµείου. 18. Όλες οι σακούλες των απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιµοποιούνται για δεύτερη φορά. 19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει επόπτη καθαριότητας, ο οποίος θα συνεργάζεται µε το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ και τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. 20. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων. 21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την κρυσταλλοποίηση των µαρµάρων και το παρκετάρισµα των πλαστικών δαπέδων όλων των διαδρόµων κάθε εξάµηνο, καθώς και την συντήρηση αυτών ανά 15θήµερο. 22. Ο µηχανικός εξοπλισµός που πρέπει να διαθέτει το Συνεργείο είναι: Περιστροφική µηχανή, τεµ. 1 Απορροφητές υγρών και σκόνης, τεµ.1 (1+1) Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες µηχανές, τεµ.2 Αφροπαραγωγός για µοκέτες, τεµ.1 Μηχανή γυαλίσµατος, τεµ. 1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 18 από 44

19 Μπαλαντέζες, τεµ.3 Λάστιχο, τεµ.2 Σκάλα, τεµ.1 Τρόλεϊ καθαριστριών ορόφων, τεµ.20 Ηλεκτρική σκούπα, τεµ.10 Καρότσια µεταφοράς απορριµµάτων, τεµ.2 (χειρουργείου - Τεχν. Νεφρός) Καρότσι οδοκαθαριστή (για τον προαύλιο χώρο) 23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι του ηµοσίου, στους Ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας ώστε οι χώροι να είναι καθαροί όλο το 24ωρο. 25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει το Γραφείο Επιστασίας για οποιαδήποτε απουσία του προσωπικού του και για οποιονδήποτε λόγο. 26. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µοιράζει τη δουλειά στο προσωπικό του. Τις πρώτες µέρες ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει το Νοσοκοµείο να παρέχει άτοµα που θα δείξουν τους χώρους στο προσωπικό του αναδόχου. 27. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους του βιβλιάριο υγείας και να γίνει έλεγχος και εµβολιασµός για ηπατίτιδα Β. 28. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε ο ίδιος και οι υπάλληλοί του να µην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτοµα συµπεριλαµβανοµένων και των συγγενών και των τέκνων τους. 29. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείµενο και να µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κόλληµα κατά την διάρκεια των εργασιών του Νοσοκοµείου. Οι υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκοµείου. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του µε γραπτή δήλωσή τους βεβαιώσουν πως ε θα ανακοινώνουν σε κανένα πράγµατα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ. λ. π.). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και µετά το πέρας της σύµβασης 30. Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να µιλούν µε ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόµη δεν µπορούν να δίνουν συµβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι απαγορευµένη η συναναστροφή µε τους ασθενείς, όπως και η προµήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κ. λ. π. 31. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς, οµοιόµορφες και ίδιες από πλευράς ποιότητας και χρώµατος. Τις στολές τις παρέχει ο ανάδοχος µε την υποχρέωση να µην είναι το ίδιο, µε το χρώµα των στολών που χρησιµοποιεί το κάθε είδους προσωπικό του Νοσοκοµείου. Τις στολές των χειρουργείων θα τις παρέχει και θα τις πλένει ο εργοδότης. 32. Τα υλικά καθαριότητος και οι ποσότητες, που θα χρησιµοποιούνται, προτείνονται, βαρύνουν και χορηγούνται από το Νοσοκοµείο. Το Νοσοκοµείο µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισµένων απολυµαντικών και υγρών καθαρισµού γενικότερα. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος µαζί µε τον εργοδότη και τον υπεύθυνο καθαριότητας βγάζουν ένα πρόγραµµα για την καθαριότητα των χώρων. 33. Όταν προκύπτουν νέες µέθοδοι για καλύτερο καθαρισµό, ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί τις καλύτερες µεθόδους και τα καλύτερα µέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των καθαριστικών που χρησιµοποιούν. 34. Ο ανάδοχος ή ο επόπτης που αυτός ορίζει, ελέγχει τη δουλειά που έχει αναλάβει και είναι υποχρεωµένος να κάνει παρατηρήσεις στους υπαλλήλους όταν αυτοί ξεφεύγουν από τους κανόνες που θέτει το Νοσοκοµείο. Ο επόπτης πρέπει να φροντίζει ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές από τους υπαλλήλους του. Ζηµιές σε δωµάτια, εξοπλισµό και δίκτυα πρέπει να αναφέρονται αµέσως στον υπεύθυνο του Νοσοκοµείου. Απολεσθέντα αντικείµενα που ανευρίσκονται από το προσωπικό του αναδόχου, θα παραδίδονται αµέσως. 35. Η διαδικασία της καθαριότητας δεν πρέπει να δηµιουργεί ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε µορφής στο Νοσοκοµείο. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του. Επίσης πρέπει να ελέγχει και να φροντίζει οι υπάλληλοί του µετά το τέλος της εργασίας τους να φεύγουν από το Νοσοκοµείο. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαριότητας δεν θα ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες. Γι αυτό το λόγο λαµβάνει µέτρα ασφάλειας και ενηµερώνει τους υπαλλήλους του για τη συµπεριφορά τους. 36. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι εργασίες καθαριότητας να γίνονται µε τον καλύτερο τρόπο (φροντίδα, επαγγελµατισµός), τρόπο που αρµόζει για ένα Νοσοκοµείο. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε τα αντικείµενα που καθαρίζονται να µην φθείρονται, από άποψη υγιεινής να είναι άψογα, να έχουν καθαρή όψη και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να φροντίζει ώστε ο δείκτης της καθαριότητας να φτάσει στο υψηλότερο σηµείο. 37. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει ώστε και ο ίδιος και το προσωπικό του να έχουν άψογη συµπεριφορά και προς τους ασθενείς και προς το προσωπικό του Νοσοκοµείου, αλλά και άριστη συνεργασία µε τα εντεταλµένα για τον έλεγχο της καθαριότητας όργανα του Νοσοκοµείου. 38. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τα δωµάτια και τους χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του µε δικά του έξοδα, µόλις αυτά ζητηθούν από τον εργοδότη. 39. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει να µη σταµατά η ποιοτική και συχνή καθαριότητα των χώρων που ορίζονται από τη ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 19 από 44

20 σύµβαση σε κάθε περίπτωση, ακόµη και σε περίπτωση αδειών ή απεργίας 40. Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εργασίες καθαριότητας θα εξαιρούνται από απεργίες. 41. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόµους µε τη εργασία (εργατική νοµοθεσία, αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία- ασφάλεια εργατών, κ.λ.π.) και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. ΑΡΘΡΟ 3: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 1. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αξιώσει από τον ανάδοχο την αποµάκρυνση από την εργασία ορισµένων εργαζοµένων που κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκοµείου. 2. Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Παρατηρήσεις γίνονται είτε γραπτώς είτε προφορικώς. 3. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους ο ίδιος ή κάποιος που αυτός ορίζει. Υγειονοµικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από άτοµα που ορίζει ο εργοδότης. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, παρουσία του επόπτη του συνεργείου. 4. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά των αντικειµένων που φέρνει ή έχει αποθηκευµένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του Νοσοκοµείου. Αυτό ισχύει ανάλογα και για φθορές από φυσικές καταστροφές και ανωτέρα βία. ΑΡΘΡΟ 4: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος θα αναλάβει το συστηµατικό καθηµερινό καθαρισµό όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Νοσοκοµείου και του ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών επιφάνειας περίπου m 2 και m 2 περιβάλλοντος χώρου. Τυχόν αποκλίσεις στην ανωτέρω επιφάνεια δε συνεπάγονται αύξηση της αµοιβής. ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1 4 ος ΟΡΟΦΟΣ 2 3 ος ΟΡΟΦΟΣ 3 2 ος ΟΡΟΦΟΣ 4 1 ος ΟΡΟΦΟΣ 5 ΙΣΟΓΕΙΟ 6 ΥΠΟΓΕΙΟ 7 ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 8 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 9 ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ 10 ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ 11 ΤΕΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 12 ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΕΙΣΟ ΟΙ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΓΡΑΦΕΙΑ, WC) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 13 ΙΑ ΡΟΜΟΙ 14 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 15 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 16 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 17 ΣΚΑΛΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 18 ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ 19 ΣΥΓΚΟΜΙ Η ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΒ ΟΜΑ Α 1 ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΕ 2 ΠΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 3 ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 4 ΩΜΑ 4 ου ΟΡΟΦΟΥ ΑΡΘΡΟ 5: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΩΝ - Μ.Ε.Θ. - ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - Μ.Τ.Ν. Η καθαριότητα γίνεται καθηµερινά και ξεκινά µε: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 20 από 44

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

97.560,98 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

97.560,98 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισμάνογλου 45 69100 Κομοτηνή Μαντάκη Δήμητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ.124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισμάνογλου 45 69100 Κομοτηνή Μαντάκη Δήμητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ14690ΒΑ-88Ω Α Α: Β4ΜΛ4690ΒΑ-ΕΑΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΔΑ: Β4Μ14690ΒΑ-88Ω Α Α: Β4ΜΛ4690ΒΑ-ΕΑΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 25-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/17864 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» προϋπολογισµού 12.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Αθήνα 12.04.2012 Αρ. Πρωτ. :151 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας.

Για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση λιανική τιμή της Περιφέρειας. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΧΑΪΔΑΡΙ 23/12/2014 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:15906/736776 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη 25313 51551

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΣΟΡ1Π-38Ο OXI OXI

ΑΔΑ: Β49ΣΟΡ1Π-38Ο OXI OXI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ K.Y. ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΝ. ΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 22/5/2012 Τέρµα οδού Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα