ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1"

Transcript

1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης 1. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (1) Η αξία των συνολικών εισαγωγών της Χώρας, από 39,7 δισεκατοµµ. το 2003, αυξήθηκε σε 55,5 δισεκατοµµ. το 2007, µε συνολική αύξηση 39,8% στα 5 χρόνια. Tην ίδια περίοδο, η αξία των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων αυξήθηκε, από 4,9 δισεκατοµµ., σε 6,7 δισεκατοµµ., µε συνολική αύξηση 35,9% στα 5 χρόνια. Εποµένως, η µέση ετήσια εκατοστιαία αύξηση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων είναι ελαφρώς µικρότερη εκείνης των συνολικών εισαγωγών. (2) Η αξία των συνολικών εξαγωγών της Χώρας, από 11,8 δισεκατοµµ. το 2003, αυξήθηκε σε 17,1 δισεκατοµµ. το 2007, µε συνολική αύξηση 45,7% στα 5 χρόνια. Την ίδια περίοδο, η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων αυξήθηκε, από 2,9 δισεκατοµµ., σε 3,7 δισεκατοµµ., µε συνολική αύξηση 24,8% στα 5 χρόνια. Εποµένως, η µέση ετήσια εκατοστιαία αύξηση της αξίας των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων είναι σηµαντικά χαµηλότερη εκείνης των συνολικών εξαγωγών της Χώρας. (3) Η διαχρονική εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών και εξαγωγών, όπως περιγράφεται στα σηµεία (1) και (2), προσδιορίζει την διαχρονική εξέλιξη του ελλείµµατος του εξωτερικού εµπορίου της χώρας. Το συνολικό έλλειµµα, από 27,9 δισεκατοµµ. το 2003, αυξήθηκε σε 38,4 δισεκατοµµ. το 2007, µε συνολική αύξηση 37,3% στα 5 χρόνια. Την ίδια περίοδο, το έλλειµµα που προσδιόρισαν τα γεωργικά προϊόντα αυξήθηκε, από 2,0 δισεκατοµµµ., σε 3,0 δισεκατοµµ., µε συνολική αύξηση 52,4% στα 5 χρόνια. Εποµένως, η µέση ετήσια εκατοστιαία αύξηση του ελλείµµατος του γεωργικού εξωτερικού εµπορίου είναι σηµαντικά µεγαλύτερη εκείνης του ελλείµµατος του συνολικού εξωτερικού εµπορίου της Χώρας. (4) Η εκατοστιαία συµµετοχή των γεωργικών προϊόντων στο συνολικό εξωτερικό εµπόριο έχει ως ακολούθως: (i) στις εισαγωγές 12%, (ii) στις εξαγωγές 21,4% (2007) έως 25,0% (2003) και (iii), στο συνολικό έλλειµµα, από 6,5% (2006) έως 8,2% (2004). (5) Από τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την εκατοστιαία συµµετοχή της ΕΕ στις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές και στις εισαγωγές και εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, συνάγεται ότι: (i) οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων προέρχονται κατά µεγαλύτερο ποσοστό από την ΕΕ σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό των συνολικών εισαγωγών, (ii) το ίδιο συµβαίνει και µε τις εξαγωγές αλλά όχι µε τόσο µεγάλη διαφορά, (iii) η εκατοστιαία συµµετοχή της ΕΕ στο έλλειµµα του εξωτερικού εµπορίου γεωργικών προϊόντων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη στο έλλειµµα του συνολικού εξωτερικού εµπορίου της Χώρας. 1 Τα στατιστικά στοιχεία που τεκµηριώνουν τη διαχρονική εξέλιξη των µεγεθών του συνολικού εξωτερικού εµπορίου της Χώρας και εκείνων του εξωτερικού εµπορίου των γεωργικών προϊόντων, για την περίοδο , είναι εκείνα της ΕΣΥΕ. ISOZ_GEORG_PROIONTON_04_09 1

2 -2- (6) Η σύγκριση της εκατοστιαίας συµµετοχής της «γεωργίας» στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στην Απασχόληση και εκείνης στις εισαγωγές, στις εξαγωγές και στο έλλειµµα του εξωτερικού εµπορίου της Χώρας, κατά την περίοδο , έχει ως ακολούθως: Εκατοστιαία συµµετοχή της γεωργίας: Στο ΑΕΠ 3,2 3,3 3,3 2,9 2,8 Στην Απασχόληση 15,0 12,4 12,2 11,7 11,3 Στις συνολικές εισαγωγές 12,4 12,4 12,3 11,9 12,0 Στις συνολικές εξαγωγές 25,0 22,9 24,5 22,7 21,4 Στο έλλειµµα του εξωτ. εµπορίου 7,0 8,2 6,6 6,5 7,8 Από τα προαναφερόµενα στοιχεία συνάγεται ότι, για κάθε χρόνο της περιόδου , η εκατοστιαία συµµετοχή της γεωργίας: (i) στις συνολικές εξαγωγές, είναι σχεδόν οκταπλάσια εκείνης στο ΑΕΠ και σχεδόν διπλάσια εκείνης στην απασχόληση, (ii) στις συνολικές εισαγωγές, είναι σχεδόν τετραπλάσια εκείνης στο ΑΕΠ και σχεδόν ίση µε εκείνη στην απασχόληση και (iii), στο συνολικό έλλειµµα, είναι διπλάσια εκείνης στο ΑΕΠ και ουσιωδώς µικρότερη εκείνης στην απασχόληση. Εποµένως, η «γεωργία», παρόλα τα διαρθρωτικά της προβλήµατα, συµβάλλει στη βελτίωση του ελλείµµατος του εξωτερικού εµπορίου της Χώρας και, µε απόλυτα εφικτή προσπάθεια υποκατάστασης εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων, δηµητριακών, ζωοτροφών, ψαριών και ταυτόχρονης αύξησης των εξαγωγών φρούτων, λαχανικών και ελαιολάδου, µπορεί να καταστεί βασικός πυλώνας του εξωτερικού εµπορίου της Χώρας, χωρίς να συνεκτιµηθεί και η έµµεση συµβολή της στην «επιτόπια εξαγωγή γεωργικών προϊόντων», δηλαδή στα τρόφιµα που καταναλώνονται από τους ξένους τουρίστες στην Ελλάδα. 2. Η ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ( ιαγράµµατα 1 και 2) (1) Η διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει αυξητική πορεία. Από 2,9 δισεκατοµµ. το 2003 και µετά από µικρή µείωση το 2004 σε 2,8 δισεκατοµµ., αυξήθηκε σε 3,7 δισεκατοµµ. το 2007, σηµειώνοντας συνολική αύξηση 24,8%, ως αποτέλεσµα: (i) µικρής µείωσης των εξαγωγών σε «ποτά-καπνό» και «λοιπά προϊόντα», των οποίων η συµµετοχή από 33,9% το 2003 µειώθηκε σε 21,6% το 2007, (ii) σηµαντικής αύξησης των εξαγωγών «ψαριών» και «φρούτων-λαχανικών», των οποίων η συµµετοχή από 39,8% το 2003 αυξήθηκε σε 49,2% το 2007 και (iii), µικρής αύξησης των εξαγωγών όλων των άλλων κατηγοριών προϊόντων. Η απόλυτα εφικτή αύξηση των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών, προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ελαιολάδου συσκευασµένου και πιστοποιηµένης ποιότητας και φέτας ως πιστοποιηµένου προϊόντος ονοµασίας προέλευσης, τεκµηριώνει ως υψηλής προτεραιότητας την προσχεδιασµένη παρέµβαση για αύξηση της αξίας των εξαγωγών του 2007 τουλάχιστον κατά 40% την επόµενη εξαετία. (2) Η εκατοστιαία διάρθρωση των εξαγωγών, κατά βασικές κατηγορίες γεωργικών προϊόντων, διαµορφώνεται ως ακολούθως: (i) τα φρούτα και λαχανικά, καλύπτουν ποσοστό από 30% (2003, 2004) έως και 36% (2007), (ii) τα ψάρια, κυρίως, προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών, καλύπτουν ποσοστό από 10% (2003) έως και 12% (2007), (iii) ποτά, καπνός και λάδι, καλύπτουν από 28,7% (2003) έως 23,3% (2007), (iv) τα κτηνοτροφικά προϊόντα, οι ζωοτροφές και τα δηµητριακά, καλύπτουν ISOZ_GEORG_PROIONTON_04_09 2

3 -3- από 13,2% (2007) έως 16,8% (2007). Τα προαναφερόµενα προϊόντα καλύπτουν περίπου το 90% των εξαγωγών (2007) γεωργικών προϊόντων και το υπόλοιπο 10% αφορά σε έτοιµα τρόφιµα, ελαιούχους σπόρους, ζάχαρη, µέλι, υφαντικές ίνες, δέρµατα, ξυλεία, άµυλο, ινσουλίνη και επανεξαγωγή καφέ, κακάου και µπαχαρικών. (3) Η εκατοστιαία συµµετοχή της ΕΕ στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων είναι 90,5% για τα ψάρια, 83% για το λάδι, τους ελαιούχους σπόρους και τα δηµητριακά, 78% για τα κτηνοτροφικά προϊόντα και 70% για τα φρούτα και λαχανικά και έτοιµα φαγητά. Εισαγωγές γεωργικών προϊόντων ( ιαγράµµατα 1 και 2) (1) Η διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει πορεία σαφώς αυξητική. Η αξία των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων, από 4,9 δισεκατοµµ., το 2003, αυξήθηκε σε 6,7 δισεκατοµµ. το 2007, µε συνολική αύξηση 35,9%, µεταξύ 2003 και 2007, ως αποτέλεσµα της αύξησης των εισαγωγών όλων των κατηγοριών προϊόντων, µε σηµαντικότερες αυξήσεις στα «ηµητριακά» (58,2%), στις «Ζωοτροφές» (51%), «Φρούτα-Λαχανικά» (34,1%), «Έτοιµα Τρόφιµα» (36,1%), «Έλαια/Λίπη» (27, 4%), «Ποτά-καπνός» (25,2%), «Ψάρια» (31,6%) και «Κτηνοτροφικά προϊόντα» (28%). (2) Η εκατοστιαία διάρθρωση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων κατά βασικές κατηγορίες, διαµορφώνεται ως ακολούθως: (i) τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα ψάρια και οι ζωοτροφές καλύπτουν ποσοστό 43,2% (2003) έως 42% (2007) και συνιστούν την µεγαλύτερη εκροή συναλλαγµατικών πόρων (2,9 δισεκατοµµ. για το 2007), (ii) τα δηµητριακά, τα φρούτα, τα λαχανικά, ο καπνός και τα ποτά και τα έτοιµα τρόφιµα, καλύπτουν ποσοστό 38% (2,5 δισεκατοµµ. ) και τα υπόλοιπα προϊόντα καλύπτουν ποσοστό 18,8% (1,3 δισεκατοµµ. ) και αφορούν σε ελαιούχους σπόρους, ζάχαρη, µέλι, υφαντικές ίνες και άλλα. Εποµένως, η υποκατάσταση εισαγωγών λευκού κρέατος, κυρίως χοιρινού, µε στόχο την αυτάρκεια, η προσχεδιασµένη ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας υπό συνθήκες ελεγχόµενης αειφορίας των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος, για την υποκατάσταση τυροκοµικών προϊόντων και δραστική αύξηση των εξαγωγών φέτας, σε συνδυασµό µε την απόκτηση αυτάρκειας σε ζωοτροφές και η αύξηση της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών, που συνιστούν τεχνικά εφικτές, οικονοµικά βιώσιµες και περιβαλλοντικά προσαρµόσιµες παρεµβάσεις, µπορούν να µειώσουν τις εισαγωγές τα επόµενα 6 χρόνια, τουλάχιστον κατά 20-25%, σε σύγκριση µε την αξία των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων του (3) Η εκατοστιαία συµµετοχή της ΕΕ στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων είναι µεγαλύτερη από 90% για τα κτηνοτροφικά προϊόντα και τα έτοιµα τρόφιµα, µεγαλύτερη από 80% για τα ποτά/καπνό, περίπου 70% για τις ζωοτροφές, 76% για τα δηµητριακά, 60% για τα φρούτα, τα λαχανικά και τα «λοιπά» προϊόντα και 50% για τα ψάρια και τα λίπη. ιάγραµµα 1 ιαχρονική εξέλιξη της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προιόντων εκατοµµ. Ευρώ Ε ξαγωγές Ε ισαγωγές ISOZ_GEORG_PROIONTON_04_09 3

4 -4- ιάγραµµα 2 είκτης µεταβολής (2003=100) της αξίας εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προιόντων Εξαγωγές Εισαγωγές Πλεόνασµα/έλλειµµα εξωτερικού εµπορίου γεωργικών προϊόντων ( ιαγράµµατα 3 και 4) (1) Το συνολικό έλλειµµα του γεωργικού εξωτερικού εµπορίου είναι το αποτέλεσµα του πλεονάσµατος που προσδιορίζεται από τρεις κατηγορίες προϊόντων (ψάρια, φρούτα και λαχανικά, λάδι) και του ελλείµµατος που προσδιορίζουν οι λοιπές κατηγορίες προϊόντων, µε πρωταγωνιστή τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τις ζωοτροφές και τα δηµητριακά, που καλύπτουν το 66,4% του συνολικού ελλείµµατος. Ειδικότερα: (i) το ετήσιο πλεόνασµα των γεωργικών προϊόντων µε θετικό ισοζύγιο, από 0,472 δισεκατοµµ. το 2003, έφτασε το 0,978 δισεκατοµµ. το 2006 και µειώθηκε σε 0,694 δισεκατοµµ. το Η συνολική αύξηση κατά την 5ετία είναι 57,5%. Η προσπάθεια για αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων αυτών πρέπει να συνεχιστεί, δεδοµένου ότι είναι εφικτή εξ αντικειµένου η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας, η διαφοροποίηση των προϊόντων, η διεύρυνση του χρόνου προσφοράς και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας, κυρίως του ελαιολάδου, (ii) το ετήσιο έλλειµµα των γεωργικών προϊόντων µε αρνητικό ισοζύγιο, από 2,336 δισεκατοµµ. το 2003 αυξήθηκε, χωρίς διακυµάνσεις, σε 3,692 δισεκατοµµ. το 2007, µε συνολική αύξηση 53,3%. Η υποκατάσταση εισαγωγών, κυρίως λευκού κρέατος, ζωοτροφών και γαλακτοκοµικών προϊόντων, θα µειώσει το έλλειµµα που προσδιορίζει η κατηγορία αυτή των προϊόντων και (iii), το συνολικό ετήσιο έλλειµµα αυξήθηκε, από 1,864 δισεκατοµµ. το 2003, σε δισεκατοµµ. το 2007, µε συνολική αύξηση 52,4%. Το δυναµικό της ελληνικής γεωργίας, υπό εφικτές προϋποθέσεις, µπορεί, όπως προαναφέρεται, να προσδιορίσει αυξηµένες εξαγωγές και µειωµένες εισαγωγές, µειώνοντας δραστικά το έλλειµµα του εξωτερικού εµπορίου γεωργικών προϊόντων, µετατρέποντάς το σε ετήσιο Γεωργικό Εισόδηµα. Εάν µία τέτοια προσπάθεια ολοκληρωθεί τα επόµενα 6 χρόνια, θα προκαλέσει µέση ετήσια εκατοστιαία αύξηση του Γεωργικού Εισοδήµατος τουλάχιστον κατά 5%, µε ότι αυτό συνεπάγεται σε όρους αύξησης της απασχόλησης, τόνωσης της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και συµβολής στο ΑΕΠ της Χώρας. (2) Η εκατοστιαία συµµετοχή του εξωτερικού εµπορίου γεωργικών προϊόντων µε την ΕΕ: (i) στο ετήσιο πλεόνασµα που προσδιορίζεται από τα γεωργικά προϊόντα µε θετικό ισοζύγιο, αυξήθηκε από 107,2 το 2003 σε 129,3 το 2007, (ii) στο ετήσιο έλλειµµα που προσδιορίζεται από τα γεωργικά προϊόντα µε αρνητικό ισοζύγιο, από 97,0 το 2003 σε 91,4 το 2007 και (iii), στο συνολικό ετήσιο έλλειµµα, από 94,7 το 2003 σε 82,6 το ISOZ_GEORG_PROIONTON_04_09 4

5 -5- (3) Από τα στοιχεία του διαγράµµατος 4 προκύπτει ότι: (i) το συνολικό ετήσιο πλεόνασµα που προσδιορίζεται από τα προϊόντα µε θετικό ισοζύγιο, παρουσιάζει αύξηση µεταξύ 2004 και 2006 µε ουσιαστική µείωση το Ο δείκτης από 65,0 σε 2004, αυξήθηκε στο 204,7 το 2006 και µειώθηκε στο 157,5 το 2007, (ii) το συνολικό ετήσιο έλλειµµα, που προσδιορίζεται από τα προϊόντα µε αρνητικό ισοζύγιο παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση, εντεινόµενη τα τελευταία τρία χρόνια. Ο δείκτης από 111,3 το 2004, αυξήθηκε σε 128,0 το 2006 και σε 153,3 το 2007, (iii) το συνολικό ετήσιο έλλειµµα, ως άθροισµα των προαναφεροµένων, ενώ µειώθηκε το 2005 στο ύψος του 2003, έκτοτε παρουσιάζει αυξητική τάση και ο δείκτης από 101,6 το 2005 αυξήθηκε σε 111,0 το 2006 και σε 152,4 το ιάγραµµα 3 ιαχρονική εξέλιξη του ελλείµµατος / πλεονάσµατος του γεωργικού εξωτερικού εµπορίου Εκατοµµ. Ευρώ προιόντων µε αρνητικό ισοζύγιο Συνολικό πλεόνασµα προιόντων µε θετικό ισοζύγιο 0 ιάγραµµα 4 είκτης µεταβολής (2003=100) του ελείµµατος / πλεονάσµατος του γεωργικού εξωτερικού εµπορίου προιόντων µε αρνητικό ισοζύγιο Συνολικό πλεόνασµα προιόντων µε θετικό ισοζύγιο 50 ISOZ_GEORG_PROIONTON_04_09 5

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1-

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές (προσαρμογή, στα δεδομένα του 2012, του Άρθρου (61), που δημοσιεύτηκε, με τον ίδιο τίτλο, στο Περιοδικό Γεωργία/Κτηνοτροφία, Τεύχος 1, 2008. Αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική χοιροτροφία:

Eλληνική χοιροτροφία: ΕΙ ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Eλληνική χοιροτροφία: Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης & Συνεργάτες» ΑΕ - Σύμβουλοι για Αγροτική Ανάπτυξη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μακροοικονομικοί δείκτες. 2. Ισπανική οικονομία. 3. Δημοσιονομική πολιτική. 4. Αγορά εργασίας 5. Γεωργία 6. Μεταποίηση 6.1 Άλλοι σημαντικοί τομείς 6.1.1 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων)

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Εισήγηση ρος Φωτίου Βακάκη Συνέδριο για το Κοινό Μέλλον Υπαίθρου και Πόλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτίθεμαι να καταθέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Φωτίου Α. Βακάκη Δρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονομολόγου ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ KAI TA ΓΕΩΡΓΙΚΑ Ε ΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012)

Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1. ΚΛΑΔΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας ανήλθε σε 3,1%

Διαβάστε περισσότερα

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την ενοποιηµένη αγροτική πολιτική των κρατών-µελών της ΕΕ. Περιγράφει ένα σύνολο νόµων και κανονισµών σχετικών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Πάνος Πασιαρδής 1 Πάρης Νεάρχου Παντελής Μιτσής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Η κοινοτική πολιτική για τον ακατέργαστο καπνό A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ A. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Η παρούσα µελέτη αποτελεί αξιολόγηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του ακατέργαστου καπνού για την περίοδο 1993-2001. Επιχειρεί να απαντήσει σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα