Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008"

Transcript

1 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας Δημήτριος Στ. Φατούρος Μάστερ Τραπεζικής επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καλαμάτας Κυριαζόπουλος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Δημήτριος Χρ. Πασχαλίδης ΜΒΑ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Η μέτρηση και η ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου ενός τομέα της οικονομίας χρησιμοποιείται για να αναδειχτούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του συγκεκριμένου τομέα σε ένα έντονα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η μέτρηση και η ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου του αγροτικού τομέα της οικονομίας είναι ένα μέσο με το οποίο προσδιορίζεται η σημερινή κατάσταση του συγκεκριμένου τομέα, καθώς και η ανάδειξη των αιτιών της σημερινής κατάστασης - κυρίως διαρθρωτικών προβλημάτων του παρελθόντος. Επίσης μέσο της μέτρησης κα της ανάλυσης του εξωτερικού εμπορίου μπορούν να γίνουν προβλέψεις και προτάσεις για το μέλλον. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου των αγροτικών προϊόντων για το διάστημα Από την ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα του συνόλου της οικονομίας, καθώς και των επιμέρους κλάδων της. Η ανάλυση του αγροτικού εμπορικού ισοζυγίου γίνεται για τη δεκαπενταετία Για αυτό το διάστημα, πλέον έχει περάσει το μεταβατικό στάδιο της ένταξης και προσαρμογής της οικονομίας και κυρίως του εμπορίου στα δεδομένα της ενιαίας αγοράς. Για το συγκεκριμένο διάστημα παρατηρούμε αύξηση των ελλειμμάτων σε βασικά αγροτικά προϊόντα. Επίσης παρατηρούμε τη σημαντική μείωση του πλεονάσματος κυρίως σε αγροτικά προϊόντα στρατηγικής σημασίας. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι οι μεταβολές στο ειδικό βάρος σειράς προϊόντων στη διάρθρωση των εξαγωγών. Αυτό είναι αποτέλεσμα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Από την ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας αναδεικνύεται η αδυναμία του συγκεκριμένου τομέα να αντιμετωπίσει να νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν, μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. ΕΣΔΟ

2 Λέξεις κλειδιά: εμπορικό ισοζύγιο, αγροτικός τομέας, έλλειμμα, πλεόνασμα JEL Classification: F10, F19 Εισαγωγή Η πλήρης ένταξη (1981) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην ελληνική γεωργία βρήκε τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα. Το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με την ΕΟΚ και τον υπόλοιπο κόσμο ήταν πλεονασματικό (θετικό), έως το 1980, αλλά με σοβαρά ελλείμματα σε κατηγορίες βασικών ειδών διατροφής, όπως τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τα δημητριακά. Για πρώτη φορά το συνολικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων γίνεται καθαρά αρνητικό το 1981, δημιουργώντας έλλειμμα -402,3 εκ. δολάρια, με επί μέρους μεγάλα ελλείμματα στο κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια, τα δημητριακά, τη ζάχαρη και τις ζωοτροφές. Στις εξαγωγές υποχώρησε το ειδικό βάρος των φρούτων και λαχανικών (από 73,3% το 1981 σε 47,2% το 1986), των ποτών και του καπνού (από 13,3% το 1981 σε 10,9% το 1986) και αυξήθηκε των δημητριακών (από 3,4% το 1981 σε 21,4% το 1986), των ψαριών (από 2,8% το 1981 σε 3,5% το 1986) και των ζωικών και φυτικών λιπών και ελαίων(από 3,1% το 1981 σε 14,3% το 1986) (Παρασκευαϊδης 1989). Η παραπάνω μεγάλη αύξηση των ελλειμμάτων, τόσο συνολικά, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες αγροτικών προϊόντων, συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ( ). Για τη συγκεκριμένη δεκαπενταετία ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας έχει πλέον προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ενιαίας αγοράς και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν δεν θα έχουν την επίδραση της μετάβασης. Η δυσμενής εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου των ελληνικών αγροτικών προϊόντων από το 1981 μέχρι και σήμερα κατ εξοχήν οφείλεται: α) στο ότι τα περισσότερα εξαγώγιμα προϊόντα είναι φυτικά με χαμηλή εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης, και β) τα ζωικά προϊόντα έχουν πρόβλημα υστέρησης της παραγωγής/προσφοράς, μολονότι το εγχώριο καταναλωτικό πρότυπο δείχνει συνεχή αύξηση της ζήτησης τους λόγω υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας ζήτησης, από τις στρεβλές πολιτικές τιμών, πράσινης ισοτιμίας της δραχμής (από το 1985 μέχρι το 1992), συναλλάγματος και ποσοστώσεων, καθώς επίσης από την πτώση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. (Ζιωγανάς 1999). Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αξιολογήσει τη θέση του αγροτικού τομέα στη διεθνή αγορά, να καταγράψει την τάση του εξωτερικού εμπορίου και να αξιολογήσει το ειδικό βάρος επιμέρους αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Για το σκοπό αυτό αναλύονται και επεξεργάζονται στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) που αφορούν το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας (τα στοιχεία για το έτος 2008 προκύπτουν βάσει προσωρινών στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε.). Για την επεξεργασία των στοιχείων διακρίνουμε το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων σε τρεις ομάδες-περιοχές. Αυτές είναι: Συνολικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με τρίτες χώρες. ΕΣΔΟ

3 Συνολικό Εμπορικό Ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων Η ανάλυση των εξαγωγών και εισαγωγών γεωργικών προϊόντων της Ελλάδας, με όλο τον κόσμο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1. Από την ανάλυση του Πίνακα προκύπτει η αύξηση σε τρέχουσες τιμές του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Συγκεκριμένα στο σύνολο των προϊόντων το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για το σύνολο των προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 403,81% για την εξεταζόμενη δεκαπενταετία ( ), ενώ έλλειμμα του ισοζυγίου των γεωργικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 529,12%. Επίσης παρατηρούμε ότι ενώ το 1994 το 5,62% του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αντιστοιχούσε στα γεωργικά προϊόντα, το 2008 το παραπάνω ποσοστό διαμορφώθηκε στο 7,02%. Σημαντικά, όμως στοιχεία προκύπτουν και από την ανάλυση των επιμέρους προϊόντων. Η κατηγορία Δημητριακά παρουσιάζει το 1994 πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο, ενώ το 2008 παρουσιάζει έλλειμμα κατά -365 εκ. ευρώ. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η μείωση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυγίου της κατηγορίας Έλαια και Λίπη (μείωση κατά 78,91%). Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση του Πίνακα 1.2, όπου παρουσιάζεται η διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για το διάστημα Από την ανάλυση του παραπάνω Πίνακα διαπιστώνουμε τις μεταβολές του ειδικού βάρους των επιμέρους προϊόντων στις εισαγωγές και εξαγωγές. Για τις εισαγωγές δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης δεκαπενταετίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών αντιστοιχεί στις τρεις κατηγορίες Κρέατα, Γάλα και αυγά και Φρούτα και λαχανικά. Στην κατηγορία Κρέας, για την οποία η συμμετοχή της στο σύνολο των εισαγωγών έχει μειωθεί από 21,63% στο 15,87%. Επίσης σημαντική μείωση παρουσιάζει και η κατηγορία Γάλα και αυγά, από 15,90% σε 11,47%, ενώ η συμμετοχή των Φρούτων και Λαχανικών έχει αυξηθεί από 8,22% στο 11,11%. Ποιο σημαντικές διαφορές υπάρχουν στη διάρθρωση των εξαγωγών. Παρατηρείται μείωση του ειδικού βάρους για τα προϊόντα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα (Φρούτα και Λαχανικά, Έλαια και Λίπη). Η συμμετοχή των Φρούτων και Λαχανικών από 35,84% το 1994 διαμορφώθηκε στο 33,55% το 2008 και παραμένει σαν προϊόν με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξαγωγές. Η κατηγορία Έλαια και Λίπη από 11,03% στο σύνολο των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων, διαμορφώθηκε στο 8,23% και από το προϊόν με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στις εξαγωγές το 1994 έγινε το τέταρτο κατά σειρά για το έτος Σημαντικά στοιχεία είναι η αύξηση της συμμετοχής της κατηγορίας Ψάρια στο σύνολο των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Από 4,89% το 1994, αυξήθηκε στο 11,17% το 2008 και αποτελεί την δεύτερη ποιο σημαντική κατηγορία προϊόντων στη διάρθρωση των εξαγωγών. Τέλος σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν παραμένει ο Καπνός και βρίσκεται στην τρίτη ποιο σημαντική κατηγορία προϊόντων περίπου 10% - για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Εμπορικό Ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Η ανάλυση των εξαγωγών και εισαγωγών γεωργικών προϊόντων της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Από την ανάλυση προκύπτει η αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου σε τρέχουσες τιμές, τόσο του συνόλου των προϊόντων της χώρας (αύξηση ελλείμματος κατά 256,84%), όσο και των γεωργικών προϊόντων (αύξηση ΕΣΔΟ

4 ελλείμματος κατά 213,71%). Συγκεκριμένα το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων από -800 εκ. ευρώ έλλειμμα το 1994, διαμορφώθηκε στα -2,512 εκ. ευρώ έλλειμμα το Η συμμετοχή των γεωργικών προϊόντων στο συνολικό ισοζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξεταζόμενη δεκαετία παρέμεινε σχεδόν σταθερή, από 12,86% το 1994 διαμορφώθηκε στο 11,30% το Σημαντικά όμως στοιχεία προκύπτουν και εδώ, από την ανάλυση των επιμέρους προϊόντων. Το πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο στα Ψάρια αυξήθηκε για την εξεταζόμενη δεκαετία και από 45,9 εκ. ευρώ, διαμορφώθηκε στα 182 εκ. ευρώ. Επίσης διαπιστώνουμε ικανοποιητική αύξηση του πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο στην κατηγορία Φρούτα και Λαχανικά και από 344 εκ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 482 εκ. ευρώ το 2003 (αύξηση πλεονάσματος κατά 40,34%). Ακόμη σημαντική αύξηση παρουσιάζει το έλλειμμα της κατηγορίας Δημητριακά, από -4,2 εκ. ευρώ το 1994 στα εκ. εκ. ευρώ το 2008, ενώ το έλλειμμα στις ζωοτροφές έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (-77,9 εκ. ευρώ το 1994 στο -216 εκ. ευρώ το 2008). Μεγάλες αυξήσεις του ελλείμματος παρουσιάζουν και η κατηγορία Τρόφιμα, όπου παρουσιάζει διπλασιασμό του ελλείμματος (-122 εκ. ευρώ σε -248 εκ. ευρώ το 2008), καθώς και η κατηγορία Ζώντα ζώα (-22 εκ. ευρώ σε -85 εκ. ευρώ το 2008),. Τέλος ανησυχητικό είναι το στοιχείο της μείωσης κατά 11,11% του πλεονάσματος που παρουσιάζει η κατηγορία Έλαια και Λίπη (+172 εκ. ευρώ το 1994 στα +153 εκ. ευρώ το 2008). Από την ανάλυση του Πίνακα 2.2 στον οποίο παρουσιάζεται η διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων προκύπτουν σημαντικά στοιχεία. Για τις εισαγωγές δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης δεκαετίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί στην κατηγορία Κρέατα και σε δεύτερο σημείο η κατηγορία Γάλα και Αυγά. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι έχει αυξηθεί η συμμετοχή των Φρούτων και Λαχανικών από 6,31% στο σύνολο των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994, διαμορφώθηκε στο 9,51% το 2008 και καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Ποιο σημαντικές διαφορές υπάρχουν στη διάρθρωση των εξαγωγών. Παρατηρείται μικρή μείωση της συμμετοχής των Φρούτων και Λαχανικών από 36,78% το 1994 στο 35,59% το Αυτή η κατηγορία, όμως παραμένει η πρώτη κατηγορία στη διάρθρωση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δεύτερο σημείο βρίσκονται τα Ψάρια (από 7,51% το 1994 αυξήθηκαν στο 14,55% το 2008). Τα Έλαια και Λίπη παρουσιάζουν σημαντική μείωση και από 16,99% το 1994 (δεύτερη θέση) διαμορφώθηκε στο 9,57% το 2008 (τρίτη θέση). Αύξηση παρουσιάζει και η κατηγορία Καπνός, από 5,15% το 1994 στο 7,00% το 2008 και καταλαμβάνει την έκτη θέση. Σημαντικές μεταβολές στη διάρθρωση των εξαγωγών παρουσιάζουν και οι κατηγορίες Γάλα και αυγά (από 4,46% το 1994 σε 8,35% το 2008 και διαμορφώνεται η Πέμπτη κατηγορία εξαγώγιμου προϊόντος) Εμπορικό Ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με τρίτες χώρες Η ανάλυση των εξαγωγών και εισαγωγών των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας με τρίτες χώρες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Από την ανάλυση προκύπτει, ότι το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων ήταν πλεονασματικό το 1994 (+317,1 εκ. ευρώ) και μετατράπηκε σε ελλειμματικό το 2008 (-530,9 εκ. ευρώ). Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και εδώ από την ανάλυση των επιμέρους προϊόντων. Τα δημητριακά από πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου το 1994 (55 εκ. ευρώ) παρουσιάζουν έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το 200 (-124 εκ. ευρώ). Σημαντική μεταβολή παρουσιάζουν η κατηγορία Έλαια και Λίπη, όπου το πλεόνασμα 10,7 εκ. ευρώ το 1994 μετατρέπεται σε μεγάλο έλλειμμα -114 εκ. ευρώ το ΕΣΔΟ

5 2008. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η κατηγορία Κρέατα όπου το έλλειμμα - 9,1 εκ. ευρώ το 1994 διαμορφώθηκε στα -25 εκ. ευρώ το Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει η κατηγορία Ζώντα Ζώα το έλλειμμα, όπου το έλλειμμα των 17,1 εκ. διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα κατά 1,9 εκ. ευρώ το Επίσης τα Φρούτα και Λαχανικά παρουσιάζουν μείωση του πλεονάσματος, από +230,8 εκ. ευρώ στα +75 εκ. ευρώ το 2008 (μείωση κατά 67,40%). Τέλος μικρή μείωση παρουσιάζει και η κατηγορία Καπνός, όπου το πλεόνασμα των +164,5 εκ. ευρώ το 1994, διαμορφώθηκε στα +143 εκ. ευρώ το 2008 (μείωση πλεονάσματος κατά 13,01%). Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από τη διάρθρωση των εισαγωγών-εξαγωγών αγροτικών προϊόντων για αυτή την ομάδα του εμπορίου. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. Σημαντικό μερίδιο στις εισαγωγές προϊόντων το 1994 είναι οι κατηγορίες Ξύλου-Φελλού, Φρούτα- Λαχανικά, Ελαιούχοι σπόροι, Ψάρια και Κρέατα. Το 2008 υπάρχουν μεταβολές στις πέντε ποιο σημαντικές κατηγορίες εισαγώγιμων προϊόντων και διαμορφώθηκαν σε: Φρούτα-Λαχανικά, Ελαιούχοι σπόροι, Ψάρια, Δημητριακά, Έλαια και λίπη. Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από την ανάλυση της διάρθρωσης των εξαγωγών. Τα Φρούτα και Λαχανικά παραμένουν στην πρώτη θέση αλλά με σημαντική μείωση του ποσοστού συμμετοχής από 34,54% το 1994 στο 28,94% το Ο Καπνός παραμένει στη δεύτερη θέση, με ελάχιστη μείωση της συμμετοχής του από 19% στο 18,04%. Αύξηση παρουσιάζουν τα Έλαια και Λίπη (από 2,74% το 1994 στο 5,23% το 2008). Συμπεράσματα Η αξιολόγηση των στοιχείων, όπως παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες, μας οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, τόσο στη διεθνή, όσο και στην εγχώρια αγορά. Από την ανάλυση του Πίνακα 4 «Συνολικά μεγέθη εμπορικού ισοζυγίου» διαπιστώνουμε ότι η διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων παρουσιάζει αυξητική πορεία. Η αξία των εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων, από 2,2 εκ. ευρώ το 1994 σε 3,9 εκ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας συνολική αύξηση 79,50%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη: α) σημαντική μείωση (19,20%) των εξαγωγών της κατηγορίας «Καπνός». Αυτή η κατηγορία παραμένει η τρίτη στην εκατοστιαία διάρθρωση του ισοζυγίου, αλλά με μείωση της συμμετοχής από 10,94% στο 10,39% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, β) σημαντική αύξηση των εξαγωγών της κατηγορίας «Ψάρια», όπου στην εκατοστιαία διάρθρωση του ισοζυγίου από την έβδομη θέση (4,89%) το 1994, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (11,17%) το Η συγκεκριμένη κατηγορία το 1994 παρουσίαζε έλλειμμα 499 χιλ. ευρώ, ενώ το 2008 παρουσιάζει πλεόνασμα 18,7 εκ. ευρώ, γ) μικρή μείωση (2,92%) των εξαγωγών της κατηγορίας «Φρούτα και λαχανικά). Αυτή η κατηγορία παραμένει στην πρώτη θέση στην εκατοστιαία διάρθρωση του ισοζυγίου, αλλά με μείωση της συμμετοχής από 35,84% σε 33,55% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου Η διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών παρουσιάζει έντονη αυξητική πορεία. Η αξία των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων, από 2,7 εκ. ευρώ το 1994 αυξήθηκε σε 7,0 εκ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 159,90%. Η μεταβολή αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των εισαγωγών όλων των κατηγοριών προϊόντων, με σημαντικότερες αυξήσεις στα «Δημητριακά» (το θετικό ισοζύγιο 5,8 εκ. ευρώ το 1994 διαμορφώθηκε σε αρνητικό κατά 365 εκ. ευρώ το 2008), στην κατηγορία «Ζωοτροφές» το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 240% στη διάρκεια της ΕΣΔΟ

6 εξεταζόμενης περιόδου, η κατηγορία «Τρόφιμα» το αρνητικό ισοζύγιο αυξήθηκε κατά 87,39%. Τέλος μεγάλη αύξηση στο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει και η κατηγορία «Κρέατα», όπου αυξήθηκε από 546 εκ. ευρώ σε εκ. ευρώ (αύξηση 91,72%). Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνομαι τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Αυτό διαπιστώνεται τόσο από τη μείωση των εξαγωγών, όσο και από τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση της συμμετοχής στρατηγικών και παραδοσιακών τομέων της αγροτικής παραγωγής (Δημητριακά, Φρούτα και Λαχανικά, Έλαια και Λίπη) στη διάρθρωση των εξαγωγών όπως έχει αναφερθεί και αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.2. Η σημαντική αύξηση στις εξαγωγές των κατηγοριών Ψάρια και Καπνός, συνδέεται με συγκεκριμένα γεγονότα. Για την κατηγορία Ψάρια, είναι αποτέλεσμα την ανάπτυξης και οργάνωσης της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, παρακολουθώντας τις τάσεις των διεθνών αγορών. Για την κατηγορία Καπνός, είναι αποτέλεσμα της συνεχής αύξησης της ζήτησης από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η δυσμενής μεταβολή του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ο κύριος παράγοντας είναι, ότι η αγροτική οικονομία της Ελλάδας, ουσιαστικά στηρίχτηκε στις πολιτικές ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος και στήριξης των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αδρανοποιηθούν οι δυνάμεις αυτές, όπου θα συνέβαλλαν στην προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς (νέα προϊόντα, νέες ποικιλίες, νέοι καλλιεργητικές μέθοδοι κλπ). Δεύτερος σημαντικός παράγοντας, είναι τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά-προβλήματα που παρουσιάζει ο αγροτικό τομέας της Ελλάδας. Τα ποιο σημαντικά από αυτά είναι: ο μικρός μέσος κλήρος (5 εκτάρια) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο πολυκερματισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι μεγάλες ηλικίες των αγροτών, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των αγροτών. Όλα αυτά τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικάπροβλήματα εμποδίζουν την κινητικότητα, κυρίως των παραγωγικών συντελεστών στον αγροτικό τομέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το υψηλό κόστος παραγωγής, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής. Επίσης οι επιδράσεις των διαρθρωτικών προβλημάτων λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό και σαν παράγοντας εμπόδισης του περιορισμού τους. Τέλος, τρίτος σημαντικός παράγοντας, είναι η έλλειψη συγκεκριμένου και ξεκάθαρου εθνικού προγράμματος για τον αγροτικό τομέα, με την ενεργή, ουσιαστική και ανιδιοτελής συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτεία, παραγωγοί, συνεταιρισμοί, επιστήμονες). Όπως, διαπιστώνεται η ένταση του ανταγωνισμού της ελεύθερης εισαγωγής αγροτικών προϊόντων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.) στην ελληνική αγορά μετά την ένταξη, σε συνδυασμό με την επενδυτική αδράνεια και τη συνεχή αποδυνάμωση της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οδήγησαν στη στασιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Βέβαια θα περίμενε κανείς ότι η απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε.Κ.) θα μπορούσε να αποδειχθεί περισσότερο επωφελής για την Ελλάδα, τουλάχιστον για τα αγροτικά προϊόντα. (Μαραβέγιας 1992). Για τα επόμενα έτη, το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) προβλέπεται να επιδεινωθεί. Οι αρνητικές επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004 δέκα νέα κράτη-μέλη, 2007 δύο νέα κράτη-μέλη) που θα προκύψουν για την ελληνική γεωργία, κυρίως μεσομακροπρόθεσμα δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Ένα μεγάλο μέρος των αγροτικών προϊόντων των υπό ένταξη χωρών είναι ανταγωνιστικά των ελληνικών, όπως δημητριακά, βιομηχανικά (καπνός, βαμβάκι), κτηνοτροφικά. Το γεγονός αυτό θα ΕΣΔΟ

7 εκτοπίσει μέρος των αντίστοιχων ελληνικών προϊόντων από τις αγορές της Ευρώπης, αλλά και από την εγχώρια αγορά (Πετρόπουλος 2007). Δεδομένου της σημερινής κατάστασης μεγάλο μέρος της παραγωγής παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και κυρίως στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό αγροτικό τομέα θα συρρικνωθεί. Η μείωση της παραγωγής για τα παραπάνω προϊόντα δεν θα αναπληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με προϊόντα και ποικιλίες, όπου θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη μείωση της αγροτικής παραγωγής και τη μείωση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Επίσης αναπόφευκτη είναι και η περαιτέρω μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Τα παραπάνω θα συμβάλλουν στη συνεχή επιδείνωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων μεσομακροπρόθεσμα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Συνολικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων σε τρέχουσες τιμές (000 ευρώ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 1994 ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2008 % μεταβολή 1994/2008 Ζώντα ζώα ,69 Κρέατα ,72 Γάλα και αυγα ,85 Ψάρια ,05 ημητριακά ,48 Φρούτα και λαχανικά ,92 Ζάχαρη και μέλι ,97 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ ,72 Ζωοτροφές ,57 Τρόφιμα ,39 Ποτ'α ,85 Καπνός ,20 έρματα ,06 Ελαιούχοι σπόροι ,34 Καουτούκ ακατέργαστο ,33 Ξυλεία-φελλός ,36 Φυτικές υφαντικές ίνες ,61 Γεωργικές πρώτες ύλες ,68 Έλαια και λίπη ,91 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού ,69 ΕΣΔΟ

8 ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,12 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,81 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Συνολικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων ιάρθρωση ισοζυγίου ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ζώντα ζώα 1,48 0,01 1,28 0,15 Κρέατα 21,63 1,79 15,87 1,74 Γάλα και αυγα 15,90 3,68 11,47 6,87 Ψάρια 4,03 4,89 6,08 11,17 ημητριακά 6,63 10,35 9,67 7,89 Φρούτα και λαχανικά 8,22 35,84 11,11 33,55 Ζάχαρη και μέλι 1,06 0,73 3,14 1,31 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ 4,31 1,75 5,19 0,75 Ζωοτροφές 4,25 0,49 5,77 1,28 Τρόφιμα 5,00 0,83 4,88 3,11 Ποτ'α 6,56 5,58 6,19 4,08 Καπνός 5,30 10,94 4,75 10,39 έρματα 1,42 0,92 1,32 0,95 Ελαιούχοι σπόροι 3,18 0,60 3,19 1,89 Καουτούκ ακατέργαστο 0,45 0,02 0,14 0,00 Ξυλεία-φελλός 5,24 0,75 3,73 0,22 Φυτικές υφαντικές ίνες 1,06 9,28 0,18 5,95 Γεωργικές πρώτες ύλες 2,01 0,51 1,85 0,45 Έλαια και λίπη 2,31 11,03 4,13 8,23 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 0,04 0,00 0,06 0,00 ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΔΟ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με την Ε.Ε. σε τρέχουσες τιμές (000 ευρώ) % ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 1994 ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2008 μεταβολή 1994/2008 Ζώντα ζώα ,97 Κρέατα ,29 Γάλα και αυγα ,40 Ψάρια ,11 ημητριακά ,48 Φρούτα και λαχανικά ,34 Ζάχαρη και μέλι ,96 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ ,02 Ζωοτροφές ,19 Τρόφιμα ,80 Ποτ'α ,75 Καπνός ,48 έρματα ,85 Ελαιούχοι σπόροι ,29 Καουτούκ ακατέργαστο ,74 Ξυλεία-φελλός ,48 Φυτικές υφαντικές ίνες ,46 Γεωργικές πρώτες ύλες ,17 Έλαια και λίπη ,11 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού ,91 ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,71 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,84 ΕΣΔΟ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με την Ε.Ε. ιάρθρωση ισοζυγίου ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ζώντα ζώα 1,08 0,01 1,67 0,08 Κρέατα 26,01 0,62 20,38 1,95 Γάλα και αυγα 19,69 4,46 15,29 8,35 Ψάρια 2,50 7,59 4,17 14,55 ημητριακά 7,80 12,30 9,05 8,55 Φρούτα και λαχανικά 6,31 36,78 9,51 35,59 Ζάχαρη και μέλι 1,18 0,74 3,12 1,63 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ 4,48 0,35 5,26 0,78 Ζωοτροφές 3,85 0,21 4,56 0,86 Τρόφιμα 6,24 0,66 6,08 2,60 Ποτ'α 7,74 4,38 7,63 4,20 Καπνός 6,27 5,15 4,85 7,00 έρματα 1,03 0,96 0,99 0,60 Ελαιούχοι σπόροι 0,30 0,71 0,28 1,87 Καουτούκ ακατέργαστο 0,44 0,01 0,02 0,00 Ξυλεία-φελλός 0,18 0,37 2,79 0,14 Φυτικές υφαντικές ίνες 0,54 7,25 0,05 1,36 Γεωργικές πρώτες ύλες 2,03 0,44 2,14 0,33 Έλαια και λίπη 2,28 16,99 2,11 9,57 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 0,05 0,00 0,08 0,00 ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΔΟ

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με τρίτες χώρες σε τρέχουσες τιμές (000 ευρώ) % ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 1994 ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2008 μεταβολή 1994/2008 Ζώντα ζώα ,62 Κρέατα ,92 Γάλα και αυγα ,40 Ψάρια ,58 ημητριακά ,92 Φρούτα και λαχανικά ,40 Ζάχαρη και μέλι ,27 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ ,83 Ζωοτροφές ,92 Τρόφιμα ,39 Ποτ'α ,50 Καπνός ,01 έρματα ,82 Ελαιούχοι σπόροι ,19 Καουτούκ ακατέργαστο ,75 Ξυλεία-φελλός ,76 Φυτικές υφαντικές ίνες ,29 Γεωργικές πρώτες ύλες ,79 Έλαια και λίπη ,01 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού ,79 ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,40 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,61 ΕΣΔΟ

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων με τρίτες χώρες ιάρθρωση ισοζυγίου ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ζώντα ζώα 2,82 0,02 0,10 0,30 Κρέατα 6,67 3,41 2,33 1,29 Γάλα και αυγα 2,93 2,59 0,02 3,54 Ψάρια 9,29 1,13 11,81 3,58 ημητριακά 2,61 7,64 11,54 6,40 Φρούτα και λαχανικά 14,76 34,54 15,93 28,94 Ζάχαρη και μέλι 0,66 0,72 3,20 0,60 Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ 3,71 3,70 4,98 0,69 Ζωοτροφές 5,60 0,87 9,40 2,23 Τρόφιμα 0,78 1,06 1,30 4,27 Ποτ'α 2,56 7,24 1,88 3,81 Καπνός 1,99 19,00 4,46 18,04 έρματα 2,77 0,87 2,32 1,74 Ελαιούχοι σπόροι 13,05 0,44 11,93 1,93 Καουτούκ ακατέργαστο 0,49 0,05 0,51 0,00 Ξυλεία-φελλός 22,54 1,28 6,53 0,38 Φυτικές υφαντικές ίνες 2,43 12,10 0,59 16,29 Γεωργικές πρώτες ύλες 1,94 0,60 0,98 0,72 Έλαια και λίπη 2,40 2,74 10,16 5,23 Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 0,00 0,01 0,02 0,00 ΓΕΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΣΔΟ

13 Πίνακας 4 Συνολικά μεγέθη εμπορικού ισοζυγίου (000 ευρώ) Μεταβολή Εισαγωγές Γεωργικών προϊόντων Εξαγωγές Γεωργικών προϊόντων Ισοζύγιο Γεωργικών προϊόντων 1994/ ,90% ,50% ,00% Εισαγωγές (Σύνολο) ,905 Εξαγωγές (Σύνολο) ,50% Εμπορικό Ισοζύγιο ,80% Βιβλιογραφία: ΑΛΕΞΑΝ ΡΙ ΗΣ Μ. (2005), «Συγκριτική ανάλυση επιμέρους εμπορικών ισοζυγίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Τεύχος 8. ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΧΡ. (1999), «ιάρθρωση της προσφοράς της αγροτικής παραγωγής με ορίζοντα το 2010», στο συλλογικό «Η ελληνική γεωργία προς το 2010», Αθήνα, εκδ. Παπαζήση. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Ν. (1992), «Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ελληνική γεωργία στη δεκαετία του 90», Αθήνα, εκδ. Παπαζήση. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ ΗΣ Π., (1989), «Ένα Σημείωμα για την επίδραση των Όρων Εμπορίου στο Εμπορικό Ισοζύγιο Βασικών Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων μεταξύ Ελλάδας και Κοινότητας στην Περίοδο », ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, Τόμος III Τεύχος 1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ. (2007), «Η διεύρυνση της ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση του αγροτικού τομέα της Ελλάδας», ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Τεύχος 11. Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας ΕΣΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2005-2008 Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Γ (Αγροτικής Στατιστικής) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΝΔΙΑΣ 2005-2008 Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 2005-2008 Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ 2005-2008 Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 Στατιστική επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 -1- ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 Φωτίου Βακάκη ρος Γεωπόνου-Γεωργοοικονοµολόγου /ντος Συµβούλου της Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ, Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2005-2008 Στατιστική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης Στατιστικολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Παρουσίαση συνεδρίου ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Εισήγηση 16/01/2016 Εμπορικό Ισοζύγιο Στο Διάγραμμα Ι παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες Πληρωμές και Εισπράξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάλυση διμερούς εμπορίου Ελλάδος- Ισπανίας για το 2008

Θέμα: Ανάλυση διμερούς εμπορίου Ελλάδος- Ισπανίας για το 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 1.04.09 Αρ. Πρωτ. Φ.2710/180 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών - Β4 Δ/νση Κοιν. : Υπουργείο Εξωτερικών Διπλ. Γρ. Υφυπουργού κ. Μ. Βαρβιτσιώτη Γρ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 6: Κρίση & Αγροτικές Περιοχές (1/2) 1ΔΩ Διδάσκων: Χαράλαμπος Κασίμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 29 Δεκεμβρίου 2011 Μακροοικονομικά στοιχεία 2008 2009 2010 ΑΕΠ (δις, ονομ.) 2.481 2.397 2.477 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Καθώς όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πλέον πως η κρίση παίρνει χαρακτηριστικά μονιμότητας για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 17 Μαρτίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 42 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα -

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανάλυση εµπορίου Ελλάδος- Ισπανίας για το 2010

Θέµα: Ανάλυση εµπορίου Ελλάδος- Ισπανίας για το 2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 14.04.11 Αρ. Πρωτ. Φ.2710/173 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών - Β4 /νση Κοιν. : Υπουργείο Εξωτερικών ιπλ. Γρ. Υφυπουργού κ. Σ. Κουβέλη Γρ. Γ.Γ. ΟΣ & ΑΣ Γρ. κ. Β

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ Αριθ. Πρωτ. / Σελ 1 Αθήνα 2017 Αυξητική η πορεία των εξαγωγών νωπών φρούτων και λαχανικών με 11,1% σε αξία και 22,8% σε όγκο το 2016 έναντι του 2015 Τα φρούτα & λαχανικά (νωπά & μεταποιημένα) εισήγαγαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 31 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 12: Η οικονομική κρίση & οι αγροτικές περιοχές 1/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος εδώ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ -3,0 +17,5 +12,2 +38,5 -47,6 +54,6 +15,3 -4,5 1.329,0 112,5 31,6 3.635,0 1.426,6 6.047,7 646,2 309,8 117,8 570,4 111,0 3.399,0-2,6 113,6 89,6 79,1 75,5 73,9 190,2 +0,2 11.579,0 Σύνολο εισαγωγών 1.893,1 402,9 2.940,8 +17,5 1.887,4 Αίγυπτος +4,9 1.043,0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής

2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής 2 ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»; Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 Divani Caravel Hotel, Αθήνα Εισήγηση ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗ Το θέμα της σημερινής ημερίδας μας καλεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2017 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES 2016 Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε από τις ερευνήτριες του ΙΟΒΕ: Θωμαΐδου, Φωτεινή Σταυράκη, Σοφία Copyright 2017

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES 2015 Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε από τις ερευνήτριες του ΙΟΒΕ: Θωμαΐδου, Φωτεινή Σταυράκη, Σοφία ISBN: 978-960-7536-65-5

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005

Στοιχεία: EUROSTAT για το 2005 Ηµερίδα: Το αγροτικό µάρκετινγκ της ανάπτυξης. Η πορεία και οι προοπτικές των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Καινοτοµώντας στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων Βασίλης Θωµαΐδης Πρόεδρος Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠ Φ.2150 / 159 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γρ. κ. Β Γεν. Δ/ντού - Β8 Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βουδαπέστη, 15 Απριλίου 2008 A.Π.: 2710/0283 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β4 Δ/νση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 9 Μαρτίου 2009 ΑΠ Φ.2150 / ΑΣ 150 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γρ. κ. Β Γεν. Δ/ντού - Β8 Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ FAX: site:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ FAX: site: ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ 210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.gr Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕ: Ίσες με το χρέος της χώρας οι εισαγωγές αγαθών της τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Προέδρου Συνεταιρισμού ΘΕΣγη, Παναγιώτη Καλφούντζου Συνέδριο Economist Λάρισα, 3 Μαϊόυ 2018

Ομιλία Προέδρου Συνεταιρισμού ΘΕΣγη, Παναγιώτη Καλφούντζου Συνέδριο Economist Λάρισα, 3 Μαϊόυ 2018 Ομιλία Προέδρου Συνεταιρισμού ΘΕΣγη, Παναγιώτη Καλφούντζου Συνέδριο Economist Λάρισα, 3 Μαϊόυ 2018 Κυρίες και Κύριοι, Είναι αλήθεια πως η οικονομική κρίση, στη δίνη της οποίας βρίσκεται ακόμη η χώρα μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 9 Αύγουστος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΕΕΜ) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1988-2010 ΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ι. ΧΑΛΙΚΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) Ε.Δ. Ελληνική Πρεσβεία (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Πεκίνο, 12 Απριλίου 2012 Α.Π.: Φ 2705/366 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: ΥΠΕΞ Β5 Δ/νση (χ.σ.) ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρώμης και Μιλάνου ΙΤΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρώμης και Μιλάνου ΙΤΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρώμης και Μιλάνου Επιμέλεια/ Σύνταξη : Τζανέτος Καραντζής, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Εύα Βώκου, Γραμματέας ΟΕΥ Α ΙΤΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Brexit στην ελληνική Οικονομία

Επιπτώσεις Brexit στην ελληνική Οικονομία Επιπτώσεις Brexit στην ελληνική Οικονομία Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ αναλύει τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει το Brexit στην ελληνική Οικονομία. Οι δυσμενείς επιπτώσεις σε βάθος χρόνου επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η έννοια του Ισοζυγίου Πληρωμών Τα επιμέρους ισοζύγια του Ισοζυγίου Πληρωμών Η διαχείριση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η «Ολλανδική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 για τον αγροτικό τομέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Ποια Είναι τα Εργαλεία της Διεθνούς Δασµοί Εµπορικής Πολιτικής Επιδοτήσεις Εξαγωγών (και Εξαγωγικών Πιστώσεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 17 Μαρτίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 43 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 /νση Κοιν.: ΥΠΕΞ -. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. ούκα - Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων Ιταλίας 1

Τάσεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων Ιταλίας 1 Τάσεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων Ιταλίας 1 Το 2017 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών της Ιταλίας ανήλθαν πρώτη φορά σε αξία σε 40,85 δις σημειώνοντας αύξηση 5,7%. Οι ιταλικές εξαγωγές αγροδιατροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Mόναχο, 5.10.2007 Αρ. Πρωτ. : 430/509 Προς: Υπουργείο Εξωτερικών - Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα - Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ.3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΟΚΟΥ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ...3 ΕΞΑΓΩΓΕΣ...4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2012...5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ...6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ...7 ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ...8 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Εξέλιξη του ΑΕΠ το 2013: Τελικά, σύμφωνα με τα νέα δραστικά αναθεωρημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2017 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES 13 Η ΕΚΔΟΣΗ Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης

Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Διμερείς Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος Χωρών Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης Α. Εμπορικές ανταλλαγές (σε εκατ. ) Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές αγορές για την ελληνική εξαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 108621/2016 Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Tel Fax: Μαδρίτη Αρ. Πρωτ. Φ.2710/217

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Tel Fax: Μαδρίτη Αρ. Πρωτ. Φ.2710/217 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Tel. 915644592 Fax: 915645932 e-mail:oeymadrid@yahoo.com Μαδρίτη 31.03.08 Αρ. Πρωτ. Φ.2710/217 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών - Β4 /νση Κοιν. : Υπουργείο Εξωτερικών ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2018 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES 14 Η ΕΚΔΟΣΗ Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών

Διεθνές Εμπόριο Αγαθών ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Διεθνές Εμπόριο Αγαθών 2017 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η καταγραφή των Εμπορευματικών Συναλλαγών διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί τη συνολική αξία των Εισαγωγών, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέμβριος ς 2016 Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε.

Ι. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Ι. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. 1α. Στήριξη Γεωργικού Εισοδήματος 1β. Στήριξη Αγοράς 2. Αγροτική Ανάπτυξη ΙΙ. Εθνική Πολιτική για: τη γη τη χρηματοδότηση της γεωργίας τη γεωργική εκπαίδευση τις γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα