«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία Β Ιστορική αναδροµή Ι Περιεχόµενο της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι Α Νοµική φύση και ρυθµιστικό πεδίο Β Προστατευτική εµβέλεια i Χαρακτηριστικά των σωµατείων ή των ενώσεων που υπάγονται στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 12 του Συντάγµατος ii Επιµέρους δικαιώµατα, υπαγόµενα στο πεδίο του άρθρου 12Σ iii Υποκείµενα του δικαιώµατος και αποδέκτες iv Λίγα λόγια για το άρθρο 11 της ΕυρΣ Α v Αντιδιαστολή µε τα άρθρα 12 παρ. 4 και 5 2

3 ΙΙ Οριοθέτηση της συνταγµατικής προστασίας του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι Α Περιορισµοί σχετικοί µε τη σύσταση και τη λειτουργία i Η προϋπόθεση τήρησης των νόµων ii Απαγόρευση εξάρτησης της απόλαυσης του δικαιώµατος από προηγούµενη άδεια iii Κρατική εποπτεία Β Περιορισµοί σχετικοί µε την παύση λειτουργίας i ιάλυση µόνο µε δικαστική απόφαση ii Παράβαση νόµου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού Συµπερασµατικές σκέψεις 3

4 Εισαγωγικά στοιχεία Α Ορολογία Τα ελληνικά Σ από το Σ του 1864 έως και το Σ του 1952, ορίζουν το δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας σωµατείου µε τον απαρεµφατικό τύπο «δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι». Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε αυτός ο όρος πρέπει να αναζητηθούν στις πολιτικές παιδευτικές και αισθητικές αξιολογήσεις της εποχής και στη στροφή της άρχουσας κοινωνικής τάξης στα πρότυπα της ελληνικής αρχαιότητας. Ο όρος «εταιρεία» συναντάται στα έργα των Ελλήνων κλασικών µε την έννοια της συντροφιάς, του συλλόγου, του συνδέσµου ή της αδελφότητας. Ωστόσο επισηµάνθηκε από νωρίς ότι ο όρος «δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι» παραπέµπει στην έννοια «συνεταιρισµός» στην οποία περιλαµβάνονται συνενώσεις κερδοσκοπικές και µη. 1 Με το Σ 1975 δεν χρησιµοποιείται ο όρος «δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι», αλλά το δικαίωµα ορίζεται περιγραφικά «οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα όπως συνιστούν ενώσεις και σωµατεία µη κερδοσκοπικού σκοπού». Η θεωρία και τα δικαστήρια όµως συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τον όρο «δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι». 2 Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά καιρούς χρησιµοποιήθηκαν και οι όροι «ελευθερία ενώσεως», «συσσωµάτωση», «δικαίωµα του συνενούσθαι» 3, οι οποίοι όµως δεν επικράτησαν. Κατά τον Ορφανουδάκη, η χρησιµοποίηση του όρου «δικαίωµα ή ελευθερία της συνένωσης» φαίνεται να λύνει σηµαντικά προβλήµατα αφού αφ 1 Βλ σχετικά Σαράντη Ορφανουδάκη, σελ 13 «Η ελευθερία της συνένωσης» 2 ΠπρΘεσ 1344/1975, ΕφΑθ 7286/1976, ΠΠρΑθ 447/1976, ΕφΑθ 3531/1977, ΕφΘεσ 1245/1980, ΑΠ 289/ Ν.Ι. Σαρίπολος 4

5 ενός αποκλείει τη σύγχυση προς το δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας κερδοσκοπικών συνεταιρισµών και αφετέρου ως έννοια γένους, περιλαµβάνει την ελευθερία ή το δικαίωµα ίδρυσης και λειτουργίας τόσο σωµατείου όσο και ένωσης. Ο όρος «ελευθερία της συνένωσης» αντιστοιχεί πληρέστερα στον γαλλικό και ιταλικό όρο «liberte d association» και «liberta di associazione» που δηλώνουν ακριβώς την ενέργεια και το αποτέλεσµα της συνένωσης. Β Ιστορική αναδροµή Η δηµιουργία ενώσεων προσώπων που αναπτύσσουν δραστηριότητα κατευθυνόµενη σε ορισµένους σκοπούς αποτελεί φαινόµενο που παρατηρείται από αιώνες στους λαούς, ενώ κατά τον Μεσαίωνα οι επαγγελµατικοί συνεταιρισµοί, γνωστοί µε την επωνυµία «συντεχνίες», είχαν αποκτήσει µεγάλη δύναµη στις χώρες της υτικής Ευρώπης. 4 Πραγµατικά οι συντεχνίες αυτές είχαν υπό τον άµεσο έλεγχό τους την εργασία και την παρείχαν µονοπωλιακά, µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν πολύ την οικονοµική και επαγγελµατική ζωή των ευρωπαϊκών λαών. Η κατάσταση αυτή είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση τον 18 ο αιώνα αφού ο θεσµός των συντεχνιών θεωρούνταν αντίθετος προς την έννοια της ελευθερίας και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η αντίδραση αυτή άσκησε αποφασιστική επιρροή στην στάση που υιοθέτησε η Γαλλική Επανάσταση για την ελευθερία του συνεταιρισµού. Έτσι όχι µόνο η ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου την αγνόησε εντελώς, αλλά και λίγο αργότερα καταργήθηκαν µε διάταγµα του Μαρτίου 1971 οι συντεχνίες, ενώ µε τον περίφηµο νόµο Le Chapelier της 14/17 Ιουνίου 1791 απαγορεύθηκε η ίδρυση ενώσεων εργαζόµενων. Στην συνέχεια µε το προοίµιο του γαλλικού Συντάγµατος του 1971 διακηρύχθηκε ότι δεν υπάρχουν πλέον συντεχνίες 4 βλ σχετικά Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο «Επίτοµο Συνταγµατικό ίκαιο», σελ583. 5

6 επαγγελµάτων και τεχνών, ενώ µε ψήφισµα της Συντακτικής συνέλευσης τέθηκαν υπό διωγµό τα πολιτικά σωµατεία. Οι αντιλήψεις αυτές επηρέασαν για κάποιο διάστηµα και τα άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, εκτός από την Αγγλία, που αγνόησαν την ελευθερία του συνεταιρισµού. Αφ ότου όµως το Βέλγιο µε το Σύνταγµα του 1831 (άρθρο 20), κατοχύρωσε την ελευθερία του συνεταιρισµού, η εικόνα άλλαξε και για τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Το ένα µετά το άλλο άρχισαν να αναγνωρίζουν την ελευθερία αυτή και να ρυθµίζουν τα σχετικά µε την άσκησή της, µε συνταγµατικές ή νοµοθετικές διατάξεις. Στην Ελλάδα, τα Συντάγµατα του «υπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνος» αγνόησαν την ελευθερία του συνεταιρισµού. Σε ότι αφορά το Σ του 1844, η καχυποψία του συντακτικού νοµοθέτη έναντι των σωµατείων µε σκοπούς θρησκευτικούς και πολιτικούς, για τη λειτουργία των οποίων ίσχυε η απαγόρευση του άρθρου 212 ΠΝ και η εχθρότητα της Αντιβασιλείας και του Όθωνα προς τα πολιτικά κόµµατα της εποχής, είχαν ως αποτέλεσµα τη σιωπή του συντακτικού νοµοθέτη ως προς το ζήτηµα των συνενώσεων. Με οριακή πλειοψηφία ψηφίστηκε όµως και η διάταξη 11 του Συντάγµατος του 1864 η οποία όριζε ότι «οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, τηρούντες τους νόµους του κράτους, οίτινες όµως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσι το δικαίωµα τούτο εις προηγούµενη της Κυβερνήσεως άδειαν». Το Σ αυτό άφηνε ανοιχτό το θέµα της αρµοδιότητας των δικαστηρίων να διαλύουν τις συνενώσεις που παραβιάζουν τον νόµο. Στη συνέχεια συνενώσεις µε φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, αλληλοβοηθητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς κάνουν την εµφάνισή τους. Παράλληλα ιδρύθηκαν τα πρώτα επαγγελµατικά σωµατεία και οι σύλλογοι ιδιαίτερων πατρίδων, οι οποίοι φιλοξενούσαν σηµαντικό αριθµό εσωτερικών µεταναστών. Είναι γεγονός ότι στη µόλις σαράντα χρόνων κρατικής συγκρότησης Ελλάδα δεν είχαν αναπτυχθεί δηµόσιοι φορείς κοινωνικής πρόνοιας, αφού και τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της 6

7 εποχής δεν ευνοούσαν την κρατική παρέµβαση. Τον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, επωµίστηκαν λοιπόν φιλανθρωπικά σωµατεία, που συγκροτούνταν κυρίως από γυναίκες. Αυτά µεριµνούσαν για τη σύσταση παιδαγωγικών καταστηµάτων υπέρ των απόρων, την εκπαίδευση των νοσοκόµων, την παροχή ενδυµασίας στους ενδεείς. Επιπλέον οι επαγγελµατικές συνενώσεις κάνουν την εµφάνισή τους την ίδια περίοδο. Η ιοίκηση παρά την επιταγή του Σ που αποκλείει την εξάρτηση της άσκησης του δικαιώµατος της συνένωσης από προηγούµενη άδεια της Κυβέρνησης, ασκεί σαφή παρέµβαση, όταν προνοεί ότι η συνένωση είναι δυνατό να λειτουργήσει εναντίον «των κατεστηµένων». Αξίζει να αναφερθεί ότι την ανάπτυξη των εργατικών σωµατείων συνόδευσαν απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες ανέδειξαν και τις µεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις. Το άρθρο 11 του Σ 1911 περιλαµβάνει στο προστατευτικό του πεδίο τις συνενώσεις που επιδιώκουν πολιτικούς, καλλιτεχνικούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, όχι όµως οικονοµικούς. Επιπλέον, επικράτησε το επιχείρηµα της διάλυσης Σωµατείου, η δράση του οποίου είναι αντίθετη στον νόµο, από τα δικαστήρια. Τις εγγυήσεις του Σ του 1911 αξιοποίησε ο κοινός νοµοθέτης, θεσπίζοντας λεπτοµερειακού χαρακτήρα διατάξεις, όπως αυτές του Ν. 281/1914, που συνιστά σταθµό στην ιστορική εξέλιξη του θεσµού των συνενώσεων. 5 Το Σ του 1927 κινήθηκε στην ίδια λογική και στη διάταξη του άρθρου 14 Σ επανέλαβε αυτολεξεί τη ρύθµιση του άρθρου 11 του Σ Το «κίνηµα» της 1 ης Μαρτίου 1935 όµως έδωσε στη Κυβέρνηση Τσαλδάρη Κονδύλη το πρόσχηµα της δίωξης των βενιζελικών και των οπαδών 5 Ο νόµος 281/1914 απέκλεισε τη συσσωµάτωση εργοδοτών και εργαζοµένων, απαγόρευσε τον εξαναγκασµό των εργαζοµένων να συµµετέχουν σε κατευθυνόµενα από τους εργοδότες σωµατεία ή να δηλώνουν τη µη συµµετοχή τους σε «ενοχλητικά» για την εργοδοσία σωµατεία ή να τα αποκηρύσσουν και καθιέρωσε το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης των όρων εργασίας. 7

8 της κοινωνικής µεταρρύθµισης. Στο στόχαστρο των διώξεων ετέθησαν και οι συνενώσεις κυρίως των εργαζοµένων. Έτσι µε το Π 1/ ανεστάλη και η ισχύς του άρθρου που κατοχύρωνε το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι ενώ µε την Συντακτική Πράξη Κ της 3/ ανεστάλη η διάταξη του άρθρου 14 Σ όσον αφορά το δικαίωµα συνένωσης των δηµοσίων υπαλλήλων, καταργήθηκαν σχετικοί νόµοι και διαλύθηκαν όλες οι δηµοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις. Η εγκαθίδρυση της δικτατορίας την 4 η Αυγούστου σήµανε την επ αόριστον αναστολή σχεδόν ολόκληρου του συστήµατος των ατοµικών δικαιωµάτων. Με το Β 4/8/36 ανεστάλησαν οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 10-14, 20 και 95 Σ. Ακολούθησε ο ΑΝ 117/ και ο ΑΝ 1075/38 «περί µέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των πολιτών», ο οποίος αξιώνει για την αναγνώριση σωµατείου, έκθεση της αστυνοµικής αρχής ή του επόπτη εργασίας, προκειµένου περί επαγγελµατικού σωµατείου. Το πλέγµα των παραπάνω διατάξεων κατάργησε επί κατοχής η Κυβέρνηση που εξέδωσε τον ΑΝ 3/27/42 «περί αποκαταστάσεως των συνδικαλιστικών ελευθεριών». Έπειτα µε µια σειρά νοµοθετηµάτων το µετακατοχικό Κράτος ενίσχυσε τις επαγγελµατικές οργανώσεις των εργαζοµένων. Τη σοβαρότερη ώθηση στον εκδηµοκρατισµό των σωµατείων έδινε ο ΑΝ 986/46, µε τον οποίο θεσπιζόταν η αναλογική εκπροσώπηση των εργαζοµένων στις διοικήσεις. Μετά την έναρξη του εµφυλίου όµως ο ΑΝ 509/47 ανέστειλε την εφαρµογή του παραπάνω νόµου. 6 Ο νόµος αυτός απαγορεύει τη σύσταση σωµατείων που επιδιώκουν τη διάδοση, ανάπτυξη και εφαρµογή των θεωριών, ιδεών ή κοινωνικών, οικονοµικών και θρησκευτικών συστηµάτων «τεινόντων εις την ανατροπήν του κρατούντος εν τη χώρα κοινωνικού καθεστώτος ή εις την απόσπασιν ή αυτονόµησιν µέρους της επικρατείας». Σωµατεία µε αυτούς τους σκοπούς διαλύονται µε απόφαση δικαστηρίου. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο. 8

9 Στη συνέχεια η δικτατορία της 21 ης Απριλίου 1967 έπληξε καίρια τις συνενώσεις και το δικαίωµα της συνένωσης. Έτσι µε το πλαστό Β 280/ ανεστάλη µεταξύ άλλων και η ισχύς του άρθρου 11 του Σ του Υπό τον φόβο λοιπόν «του κοµµουνιστικού κινδύνου» µεγάλος αριθµός συνενώσεων που κρίθηκαν ως κοµµουνιστικές διαλύθηκαν από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες. Η κατάρρευση της δικτατορίας σηµατοδότησε µια νέα προοπτική για την ανάπτυξη των συνενώσεων και το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάγµατος το 74 έθεσε τις βάσεις της θεσµικής κατοχύρωσης του δικαιώµατος της συνένωσης. 7 7 Βλ σχετικά αγτόγλου «ατοµικά δικαιώµατα», παρ , βλ σχετικά Κασσιµάτης- Μαυριάς «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», Σπυρόπουλος, σελ 14-20, βλ σχετικά Ορφανουδάκη «Η ελευθερία της συνένωσης», σελ

10 Ι Περιεχόµενο της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι Α Νοµική φύση και ρυθµιστικό πεδίο Το δικαίωµα της συνένωσης υπάγεται καταρχήν στο status negativus, αφού θεµελιώνει αγώγιµη αξίωση αποχής της Κρατικής εξουσίας από παρεµβάσεις στο πεδίο προστασίας του. Επιπλέον το περιεχόµενό του συνδέεται προς τα κλασικά ατοµικά δικαιώµατα προσωπικής ελευθερίας και ιδίως ελευθερίας της πνευµατικής κίνησης, καθώς διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, την κοινή διαµόρφωση γνώµης και την προσέγγιση προσώπων µε κοινούς προβληµατισµούς. Με τον ατοµικό χαρακτήρα του δικαιώµατος συνυπάρχει και ο συλλογικός, ο οποίος παρέχει το ασφαλές κριτήριο για τη µετάταξη του δικαιώµατος από την κατηγορία των δικαιωµάτων του ατόµου στην κατηγορία των δικαιωµάτων που έχουν οι άνθρωποι, ως µέλη του κοινωνικού συνόλου. Η συλλογική διάσταση του δικαιώµατος αναδεικνύει κατά τον Σ. Ορφανουδάκη και τη συµµετοχική του όψη, αυτή που του επιτρέπει να συγκαταλέγεται στην κατηγορία των δικαιωµάτων που συµβάλλουν άµεσα στη διαµόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Το δικαίωµα διασφαλίζει στον φορέα του ένα status mixtus, αφού η προστασία που του παρέχεται δεν εξαντλείται στο αµυντικό δικαίωµα που εκδηλώνεται ως παραπληρωµατικό της ελευθερίας της γνώµης και του δικαιώµατος συµµετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας αλλά αποκτά διαστάσεις συλλογικής ελευθερίας. εν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζεται και η θεσµική διάσταση του δικαιώµατος, η οποία διευρύνει την κανονιστική του εµβέλεια και αναδεικνύει µια τάση αντικειµενικοποίησής του. Άµεση συνέπεια της τάσης αυτής κατά τον Σ. Ορφανουδάκη είναι ότι η συνταγµατική εγγύηση λειτουργεί ανεξάρτητα από τον φορέα της δηµιουργώντας και κανόνες αντικειµενικού δικαίου που απευθύνονται στον νοµοθέτη και τη διοίκηση, µειώνοντας το χώρο παρέµβασής τους. 10

11 Το άρθρο 12 Σ τυποποιεί την ελευθερία της συνένωσης και προστατεύει κάθε ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό. Ο όρος ένωση εκλαµβάνεται µε την ευρύτερη έννοια, που περιλαµβάνει κάθε τυπική (σωµατείο) ή άτυπη 8 µη πρόσκαιρη ένωση µε µη κερδοσκοπικό σκοπό, δηλαδή κάθε συλλογικό µόρφωµα µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα. Ο κανόνας που απορρέει από το 12 του Σ είναι ότι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα να συνιστούν οικειοθελώς και για µακρό χρονικό διάστηµα, ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικές, µε την προϋπόθεση ότι τηρούν τους νόµους του Κράτους, χωρίς η νοµοθετική εξουσία να µπορεί να υπάγει την άσκηση του δικαιώµατος σε προηγούµενη άδεια. Η ίδια ελευθερία κατοχυρώνεται και στο άρθρο 11 της ΕυρΣ Α. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 12 Σ δεν υπάγονται οι αστικές εταιρείες, όπως επίσης και οι εµπορικές (προσωπικές ή κεφαλαιουχικές). Το περιεχόµενο του άρθρου 12Σ αναλύεται πιο διεξοδικά σε ιδιαίτερο τµήµα της εργασίας. Πέρα όµως από το γενικό δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, ο συντακτικός νοµοθέτης ρυθµίζει ιδιαίτερα ορισµένες ειδικότερες µορφές της γενικότερης συνεταιριστικής ελευθερίας. Το ζήτηµα που γεννάται είναι αν σε αυτή την περίπτωση εφαρµόζεται ο κανόνας «lex specialis derogat legi generali» ή αν πιο απλά απαιτείται µια οριοθέτηση του πεδίου ισχύος των ειδικότερων διατάξεων. Η λύση που προκρίνεται είναι η δεύτερη και η άποψη που επικρατεί συνίσταται στην εφαρµογή των ειδικών ρυθµίσεων µε συµπληρωµατική συνδροµή και του άρθρου 12Σ. Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερα ρυθµίζεται η ελευθερία ίδρυσης και συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα (άρθρο 29Σ). Ωστόσο οι πολιτικές 8 Βλ σχετικά Α. ηµητρόπουλο, Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου ΙΙΙ, παρ

12 ενώσεις που δε συνιστούν πολιτικά κόµµατα υπάγονται και προστατεύονται από το άρθρο 12Σ. Ειδική ρύθµιση επιφυλάσσει ο συντακτικός νοµοθέτης και στη συνδικαλιστική ελευθερία (άρθρο 23Σ). Υπάγονται, λοιπόν, µόνο συµπληρωµατικά στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 12 οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που προασπίζουν τα επαγγελµατικά συµφέροντα των µελών τους. Ειδικά επίσης αναφέρεται ο συντακτικός νοµοθέτης και στις ενώσεις δικαστών (89 παρ. 5 Σ). Ενώ στο άρθρο 16 παρ. 5 εδ. δ αναφέρεται ειδικά στους φοιτητικούς συλλόγους και στο 16 παρ. 9 εδ. β στις ενώσεις αθλητικών σωµατείων. Β Προστατευτική εµβέλεια α. Χαρακτηριστικά των σωµατείων ή των ενώσεων που υπάγονται στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 12 του Συντάγµατος. Στην ευρύτερη έννοια της συνένωσης υπάγεται κάθε συλλογικό µόρφωµα, είτε αυτό έχει νοµική προσωπικότητα, είτε συνιστά απλή ένωση, στο οποίο συνενώνονται οικειοθελώς, για µακρό χρονικό διάστηµα και για την επίτευξη ενός ή περισσότερων κοινών µη κερδοσκοπικών σκοπών, µια πλειάδα φυσικών προσώπων ( και νοµικών υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω). Ειδικότερα οι συνενώσεις του άρθρου 12Σ είναι προϊόντα σύµβασης φυσικών (ή ν. προσώπων) και ως εκ τούτου προϋποθέτουν σύµπτωση έγκυρων δικαιοπρακτικών βουλήσεων. Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα των συνενωµένων και η σύµπτωση βουλήσεων απαλλαγµένη από ελαττώµατα (Εφ. Θεσ. 409/82). Χαρακτηριστικό του δικαιοπρακτικού θεµελίου των συνενώσεων είναι η ελεύθερη σύµπραξη των συνενουµένων. Οι ενώσεις 12

13 προσώπων και τα σωµατεία είναι «εθελούσιες» 9 συνενώσεις και διακρίνονται από τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς του άρθρου 12 5Σ, αφού οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί οφείλουν τη σύστασή τους στη κρατική θέληση και όχι στη βούληση των συνεταιριζοµένων. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί συνιστώνται µε νόµο και αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δηµοσίου ενδιαφέροντος ή κοινής εκµετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής. Οργανώνονται συνήθως µε τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, χωρίς να είναι άγνωστη και η µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 2309/83). Σηµειωτέον ότι ο κοινός νοµοθέτης δεν είναι αδέσµευτος ως προς τη σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισµών. Νοµικά πρόσωπα µε καθαρά σωµατειακούς σκοπούς που δεν ασκούν δηµόσια εξουσία δεν µπορούν να συσταθούν ως αναγκαστικοί συνεταιρισµοί, διότι τούτο θα προσέκρουε στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. 10 ιακριτικό γνώρισµα των σωµατείων και των ενώσεων του άρθρου 12Σ σε σχέση µε τις συναθροίσεις του άρθρου 11Σ είναι η χρονική διάρκεια των συνενώσεων και ο νοµικός δεσµός των συνενωµένων. Οι συνενούµενοι µεταβάλλονται από άθροισµα ατόµων σε ενιαίο σύνολο µε µια ενιαία βούληση. 11 Ειδικότερα ενώ συνάθροιση είναι η συγκέντρωση πολλών ατόµων στον ίδιο τόπο, µετά από πρόσκληση ή συνεννόηση για να λάβουν αποφάσεις σε κοινό ζήτηµα, οργανισµούς» οι ενώσεις και τα σωµατεία αποτελούν «νοµικούς µε συγκεκριµένο αριθµό προσώπων και µε καταστατικούς 9 βλ.σχετικά Σ.Ορφανουδάκη «Η ελευθερία της συνένωσης»,σελ Βλ.σχετικά Σπυρόπουλο σελ.27, Κασσιµάτης Μαυριάς «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα». 11 Βλ.σχετικά. Τσάτσο «Θεµελιώδη δικαιώµατα», σελ Βλ. σχετικά Π.Παραρά CorpusΙ,σελ βλ. σχετικά Σ. Ορφανουδάκη «η ελευθερία της συνένωσης», σελ

14 σκοπούς, των οποίων την εκπλήρωση επιδιώκει η δράση τους. Είναι δυνατό από την επανάληψη των συναθροίσεων να προκύψει συνένωση. 14 Θα πρέπει όµως να µεσολαβήσει συµφωνία για την ίδρυση. Περαιτέρω οι συνενώσεις του άρθρου 12Σ οφείλουν να υπηρετούν σκοπούς που δε συνδέονται µε την επίτευξη κέρδους. Η επιλογή του όρου «µη κερδοσκοπικός σκοπός» αποκλείει από το πεδίο προστασίας του άρθρου το σύνολο των κερδοσκοπικών εταιριών του αστικού και εµπορικού δικαίου, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 5 1 και 3 και έως 5 Σ. µε συνέπεια τη διαφοροποίηση του βαθµού προστασίας και της έκτασης των επιβαλλόµενων περιορισµών. Ο σκοπός 15 των σωµατείων ή των ενώσεων µπορεί να είναι πολιτικός, επιστηµονικός, καλλιτεχνικός, φιλολογικός, ψυχαγωγικός, κοινωνικός, αλληλοβοηθητικός, παροχής περίθαλψης, φιλανθρωπικός, θρησκευτικός, µορφωτικός, πολιτιστικός, επαγγελµατικός, συνδικαλιστικός. Ως προς τις ενώσεις µε επαγγελµατικό και συνδικαλιστικό σκοπό πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο σκοπός τους είναι µεν οικονοµικός, αφού αναφέρεται στην προαγωγή των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών τους, που σε τελευταία ανάλυση είναι πάντοτε οικονοµικά, δεν είναι όµως κερδοσκοπικός, αφού δεν αποβλέπει σε δραστηριότητες προς πορισµό κέρδους ή προς διανοµή κερδών στα µέλη τους. Άλλωστε καµία σχεδόν ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι άµοιρη οικονοµικής σηµασίας και ανεξάρτητη από οικονοµικά κίνητρα. Γι αυτόν τον λόγο και οι αστικές εταιρείες που εξ ορισµού έχουν οικονοµικό όχι όµως κερδοσκοπικό αλλά φιλανθρωπικό λόγου χάρη σκοπό, πρέπει να θεωρηθεί ότι εµπίπτουν στην προστασία του άρθρου 12Σ. 14 βλ. σχετικά Αλ. Σβώλο «το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι»,σελ βλ.σχετικά Σπυρόπουλο σελ.24,25, Κασσιµάτης Μαυριάς «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα». 14

15 Είναι αξιοσηµείωτο, ότι ενώ στις συνενώσεις του άρθρου 12 1 η κρατική παρέµβαση είναι δυνατή µόνο σε απολύτως οριακές περιπτώσεις (τις οποίες θα αναφέρουµε παρακάτω), οι εταιρείες που επιδιώκουν τον προσπορισµό κέρδους εντάσσονται στον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας και κατά συνέπεια σε πληθώρα παρεµβάσεων περιοριστικών της οικονοµικής ελευθερίας τους. Θεωρία και νοµολογία έχουν καταλήξει ότι τα σωµατεία και οι ενώσεις δεν µπορούν να έχουν ως κύριο ή και παράλληλο σκοπό την επίτευξη κέρδους και ότι µπορούν να έχουν κερδοσκοπικές δραστηριότητες που θα κατατείνουν στην εξυπηρέτηση του µη κερδοσκοπικού σκοπού τους, πάντοτε όµως ευκαιριακά και σε περιορισµένη κλίµακα. Η ΠΠρ ρ 22/1973 δέχθηκε ότι σωµατείο ιδιοκτητών οικοπέδων, οι οποίοι αποσκοπούσαν, κυρίως στην ανέγερση εξοχικών κατοικιών και στον καλλωπισµό οδών και πλατειών, έχει σκοπό κερδοσκοπικό αφού µε τη δραστηριότητα τους οι ιδρυτές θέλουν να προσπορισθούν περιουσιακά ωφελήµατα. Η ΠΠρΠρεβ 5/1978 δέχθηκε ότι οι εισπράξεις από προβολές κινηµατογραφικών ταινιών που θα πραγµατοποιεί το σωµατείο, αποτελούν οικονοµική δραστηριότητα περιορισµένης κλίµακας, µε την οποία θα εξευρεθούν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για την πραγµάτωση του «ιδανικού» σκοπού του σωµατείου, που είναι η ηθική και πνευµατική εξύψωση των µελών του. Η ΠΠρΑΘ 566/1986 έκανε δεκτό ότι αποκλείεται η επιδίωξη από το σωµατείο όχι µόνο κέρδους µε την εµπορική έννοια, αλλά οποιωνδήποτε οικονοµικών ωφεληµάτων, που έχουν περιουσιακή αξία, είτε άµεσα για το σωµατείο, είτε έµµεσα για τα µέλη του. Η ΑΠ 1702/1990 ΤµΒ όρισε ότι είναι σύµφωνη προς το Σύνταγµα ( 12παρ.1 και 22παρ.4) η ίδρυση και η λειτουργία σωµατείου, το οποίο εκπληρώνοντας καταστατικό σκοπό παρέχει στα µέλη του βοήθεια µε τη µορφή µηνιαίων συντάξεων, ασκώντας επικουρικά κοινωνική ασφάλιση. 15

16 β. Επιµέρους δικαιώµατα που υπάγονται στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 12 του Συντάγµατος. Η ελευθερία ενώσεως περιλαµβάνει την ελευθερία συστάσεως, διατηρήσεως και λειτουργίας καθώς και διαλύσεως µιας ενώσεως ή σωµατείου, επιλογής µεταξύ σωµατείου ή απλής ενώσεως, καθορισµού και αλλαγής του σκοπού της και συντάξεως και τροποποιήσεως του καταστατικού της, την ελευθερία αποφάσεως περί εισδοχής και αποβολής µελών. Επίσης, περιλαµβάνει την ελευθερία προσχωρήσεως ή µη σε µια ένωση καθώς και αποχωρήσεως από αυτή. Το δικαίωµα της συνένωσης επεκτείνεται και στην ελευθερία αυτοδιοίκησης της συνένωσης µε τα δικά της όργανα. Τέλος, περιλαµβάνει και το δικαίωµα αποσιωπήσεως της ιδιότητας µέλους σε µια νόµιµη ένωση. Στην ιδιωτική ζωή δεν µπορεί να απαιτηθεί από κανένα να ανακοινώσει την ιδιότητά του ως µέλους µιας ενώσεως, εφόσον αυτή η ένωση είναι νόµιµη. 16 Ειδικότερα σε ότι αφορά την ελευθερία συστάσεως είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι από το Σύνταγµα του 1864 και σε όλα τα µεταγενέστερα συντάγµατα υπήρξε η πρόνοια της ακώλυτης ασκήσεως του δικαιώµατος της συνένωσης. Ο συντακτικός νοµοθέτης αντελήφθη ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος στην άσκηση του δικαιώµατος θα µπορούσε να προέλθει από τη ιοίκηση. Έτσι όλα τα Συντάγµατα από το 1864 θέσπιζαν το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι κατά τους Νόµους του κράτους «οίτινες όµως ουδέποτε δύνανται να υπαγάγωσιν το δικαίωµα τούτο εις προηγούµενην της κυβερνήσεως άδειαν». Η καινοτοµία του Σ. του 1975 είναι ότι το άρθρο 12 1 αποκλείει κάθε προηγούµενη άδεια, δηλαδή και την άδεια που θα µπορούσε να χορηγείται µε νόµο ή να εξαρτάται από δικαστική απόφαση. 16 Βλ. Σχετικά αγτόγλου, «ατοµικά δικαιώµατα», παρ

17 ενώσεων. 19 Η ΕφΘεσ/νίκης 181/1991 έκανε δεκτό ότι κατά την έννοια του Με την ελευθερία συστάσεως δε συµβιβάζεται η απαγόρευση ή η υποχρέωση συστάσεως ενώσεως. ε συµβιβάζεται όµως ούτε η επιβολή ορισµένου αριθµού ενώσεων, π.χ. µιας µόνο για κάθε καθορισµένη από τον νόµο περιφέρεια, κατ απόκλιση της αρχής της πολλαπλότητας των ενώσεων. Η επιβολή ορισµένου κλειστού αριθµού ενώσεων συνεπάγεται την άσκηση διακριτικής ευχέρειας από τα αποφασίζοντα κρατικά όργανα, που είναι όµως ασυµβίβαστη µε την συνταγµατική απαγόρευση της προηγούµενης άδειας. Η νοµολογία 17 που διαπλάστηκε σχετικά µε το ζήτηµα αυτό προσθέτει στο επιτρεπτό της συστάσεως περισσότερων ενώσεων µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και την αρνητική προϋπόθεση να µην επέρχεται σύγχυση γύρω από τη λειτουργία και δράση των ενώσεων. Η προϋπόθεση αυτή συνάγεται σύµφωνα µε τη νοµολογία από το άρθρο 25 3Σ. 18 Ορθότερο θα ήταν να θεωρείτο επιτρεπτή χωρίς προϋποθέσεις η σύσταση περισσότερων ενώσεων µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό και να απέκειτο στην εξουσία του δικαστή να επιβάλει κυρώσεις προβλεπόµενες από το κοινό δίκαιο, αν πράγµατι εκ των υστέρων, δηλαδή µετά τη σύσταση, αποδεικνυόταν in concreto πρόκληση συγχύσεως περί την ταυτότητα των άρθρου 281ΑΚ, αποτελεί υπέρβαση των αντικειµενικών κριτηρίων της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι, η ίδρυση περισσότερων επαγγελµατικών σωµατείων που έχουν την ίδια έδρα, επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό και 17 βλ.ενδεικτικά ΑΠ 289/1981, ΕΑ 8882/1982, ΕΑ 2626/1981, ΕΑ 1039/ Η ΑΠ 1842/1984 έκανε δεκτό ότι υπόκειται στην απαγόρευση του 281ΑΚ η σύσταση περισσότερων σωµατείων, µε βάση την αρχή της πολλαπλότητας. 19 βλ. Σχετικά Σπυρόπουλο,σελ28, Κασσιµάτης Μαυριάς «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα». 17

18 αποτελούνται από µέλη που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, εάν επέρχεται σύγχυση στην εύρυθµη λειτουργία τους και στη δραστηριότητα τους για την επίτευξη του σκοπού τους, ειδικότερα αν δηµιουργείται πλάνη για την ταυτότητά τους, λόγω της ίδιας επωνυµίας, οπότε η ίδρυση δεύτερου σωµατείου είναι αντίθετη µε τα υλικά και ηθικά συµφέροντα των µελών τους και γι αυτό δεν είναι νόµιµη. Η ΜονΠρΘεσ 10325/1999 όρισε ότι η αρχή της πολλαπλότητας απορρέει από τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωµα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η συνύπαρξη στον ίδιο τόπο δύο ή περισσότερων σωµατείων µε τους ίδιους σκοπούς µπορεί να ελεγχθεί από το ικαστήριο, ενόψει των άρθρων 25παρ.1-3Σ και 57,58,80αρ.1 και 281ΑΚ, µόνο όταν η λειτουργία του δεύτερου σωµατείου παρεµποδίζει ή περιορίζει την τήρηση του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι από τα µέλη του άλλου σωµατείου, ώστε να µαταιώνεται ο συνταγµατικά προστατευόµενος σκοπός του δικαιώµατος αυτού για την πραγµατοποίηση της κοινωνικής προόδου µε ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη, καθώς και όταν η επωνυµία του συσταθέντος ή υπό σύσταση νεώτερου σωµατείου είναι ίδια ή παρόµοια µε εκείνη του προϋφισταµένου, έτσι ώστε να προκαλείται σύγχυση ως προς την ταυτότητά τους. Η 34563/2001 δέχθηκε ότι είναι καταχρηστική ( άρθρο 25παρ3Σ και 281ΑΚ) η ίδρυση δεύτερου σωµατείου όταν υπάρχουν και τα δύο στον ίδιο χώρο εργασίας, επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, έχουν τους ίδιους εργαζόµενους και στην επωνυµία τους έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό γνώρισµα, γιατί προκαλείται σύγχυση και παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία τους. Στην ελευθερία συστάσεως ανήκει και η ελευθερία επιλογής µεταξύ (αναγνωρισµένου) σωµατείου ή απλής ένωσης, η ελευθερία δηλαδή της αποφάσεως, αν η συσταθησόµενη ένωση θα έχει ή όχι νοµική προσωπικότητα. Η νοµική προσωπικότητα αποκτάται µε την εγγραφή στο βιβλίο των σωµατείων και δε µπορεί να αφαιρεθεί παρά µε τη διάλυση του σωµατείου. 18

19 Περαιτέρω, αξίζει να αναφερθεί η ελευθερία καθορισµού και αλλαγής του σκοπού της συνένωσης µέσα στα πλαίσια των νόµων, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, καθώς και η ελευθερία συντάξεως και τροποποιήσεως του καταστατικού. Είναι ασυµβίβαστη µε το Σύνταγµα η θέσπιση ή η τροποποίηση µε κρατική πράξη του καταστατικού µιας ενώσεως. εν είναι όµως ασυµβίβαστος µε την ελευθερία ενώσεως ο δικαστικός έλεγχος της νοµιµότητας του καταστατικού. Επιπλέον, η ελευθερία ενώσεως περιλαµβάνει την ελεύθερη απόφαση περί εισδοχής και αποβολής µελών, χωρίς κρατική ανάµιξη. Κατ εξαίρεση θεµελιώνεται υποκειµενικό δικαίωµα των τρίτων και κατά συνέπεια αντίστοιχη υποχρέωση του σωµατείου να καταστούν µέλη στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται είτε µε διάταξη νόµου είτε µε διάταξη του καταστατικού ή όταν το σωµατείο de jure ή de facto κατέχει µονοπωλιακή θέση. 20 Από την ελευθερία της συνένωσης συνάγεται και η ατοµική ελευθερία προσχωρήσεως σε υφιστάµενη ένωση ή αποχωρήσεως από αυτή. Το δικαίωµα αυτό συνδέεται µε την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η ελευθερία προσχωρήσεως νοείται έναντι του Κράτους, έχει την έννοια ότι το Κράτος δε µπορεί να απαγορεύσει ή να συνδέσει µε δυσµενείς συνέπειες την προσχώρηση σε µια νόµιµη ένωση. 21 Το δικαίωµα αποχώρησης από το σωµατείο προβλέπεται από τη διάταξη 87 εδ. α ΑΚ. Το εδ. β της διάταξης, σύµφωνα µε το οποίο η αποχώρηση µέλους σωµατείου πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους, δεν αντίκειται προς το Σ. αφού ο περιορισµός αυτός δεν ισοδυναµεί µε απαγόρευση εξόδου, αλλά 20 Βλ. σχετικά Χρυσόγονο «ατοµικά και κοινωνικά»,σελ Βλ. σχετικά αγτόγλου, «ατοµικά δικαιώµατα»,παρ

20 απλώς σκοπεύει στην προστασία του σωµατείου από κάθε τυχόν καταχρηστική ενάσκηση δικαιώµατος. 22 Η ελευθερία συνένωσης περιλαµβάνει και την ελευθερία διατηρήσεως ή διαλύσεως της υφιστάµενης συνένωσης. Η κρατική επιβολή υποχρέωσης διατηρήσεως ή η κρατική απαγόρευση διαλύσεως µιας συνένωσης εναντίον της θέλησης των µελών της δε συµβιβάζεται µε το Σύνταγµα. Το ίδιο ισχύει και για την κρατική διάλυση µιας ιδιωτικής συνένωσης. Το Σ. την επιτρέπει µόνο για παράβαση νόµου ή ουσιώδους διατάξεως του καταστατικού και µόνο µε δικαστική απόφαση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι εφόσον το άρθρο 12 1 κάνει λόγο για δικαίωµα των Ελλήνων να συνιστούν ενώσεις και σωµατεία, καθίσταται σαφές πως ούτε η σύσταση τέτοιων οργανισµών ούτε η συµµετοχή σε αυτούς µπορούν ν αποτελέσουν αντικείµενο κρατικού καταναγκασµού. Αυτή η απαγόρευση επιβολής υποχρεώσεως για συνένωση αποτελεί την αρνητική όψη του δικαιώµατος ή την αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Την ελευθερία δηλαδή της µη συστάσεως και µη προσχωρήσεως ή µη συµµετοχής. Από µια άποψη και η ελευθερία διαλύσεως µιας συνένωσης ή αποχωρήσεως από αυτή αποτελούν πλευρές της αρνητικής ελευθερίας. Η ΣτΕ 2235/1979 έκρινε ότι δεν είναι επιτρεπτό να εξαρτηθεί η άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας, επαγγελµατικής ή µη από την ένταξη σε ορισµένο σωµατείο, όπως συνέβαινε µε την πρόβλεψη του άρθρου 262 παρ 2 νδ 86/1969 ότι «ουδείς λαµβάνει άδεια θηρείας αν δεν είναι µέλος κυνηγετικού συλλόγου». Σύµφωνα µε την ΜπρΑθ 13073/1987, είναι αντισυνταγµατική διάταξη ΣΕΕ, που ορίζει ότι θεωρείται αυτόµατα µέλος του Σωµατείου 22 ΣτΕ 1867/1978 Τµ. 20

21 Σταθµαρχοελεγκτών το προσωπικό που προάγεται στο βαθµό του Σταθµαρχοελεγκτή. Έχει γίνει δεκτό µε την απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ 3198/90 23, ότι η υποχρεωτική συµµετοχή των δηµοσιογράφων στην οικεία επαγγελµατική ένωση καταλύει τη συνταγµατική ελευθερία της µη συµµετοχής σε σωµατείο, ενώ την προσβάλλει έµµεσα και η απόδειξη της δηµοσιογραφικής ιδιότητας µέσω συµµετοχής σε αυτή. Αντισυνταγµατική θεωρήθηκε επίσης, µε την απόφαση του ιοικ. Πρωτοδ. Θεσ. (Τριµ) 3111/95 και η παροχή αφορολόγητου στους συντάκτες υπό τον όρο να είναι µέλη της οικείας ένωσης. Σύµφωνα µε την ΕφΑθ 4441/1999, είναι αντισυνταγµατική, ως παραβιάζουσα τη συνδικαλιστική ελευθερία, οποιαδήποτε διάταξη νόµου ή ρήτρα συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε την οποία καθιερώνεται υποχρέωση παρακράτησης συνδικαλιστικής συνδροµής από µη µέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης. Σύµφωνα µε την ΣτΕ 1502/2001, η ελευθερία του πολίτη να µη µετέχει καθόλου σε σωµατείο αποκλείει τον εξαναγκασµό του να προβεί στην ίδρυση σωµατείου ή να συµµετάσχει σε υφιστάµενο. Είναι ανεπίτρεπτη η θέσπιση αδικαιολόγητων προνοµίων υπέρ των µελών ορισµένων σωµατείων και αντικινήτρων για την εγγραφή σε άλλα παρεµφερών σκοπών ή για τη µη συµµετοχή σε οποιαδήποτε σωµατειακού χαρακτήρα οργάνωση. Πρόσφατα, η ΣτΕ 3942/2001, δέχτηκε ότι δε συνάδουν προς το Σύνταγµα οι διατάξεις των άρθρων 262παρ.2, 266παρ.4 του νδ 86/1969, µε τις οποίες ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας θήρας τάσσεται η 23 Ελλ νη 1991,σελ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ...

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... 6 ΕΙΔΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 43η ιδακτική Ενότητα ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις ή επαγγελµατικά σωµατεία είναι οι ελεύθερες ενώσεις εργαζοµένων που έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα