ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ. 112/2000 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιά, αναφορικά µε την αναγνώριση του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος «ως απαγορευτικής διατάξεως νόµου» κατά την έννοια του άρθρου 174 Α. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτική παρουσίαση του νοµικού ζητήµατος που ετέθη υπό της υπ αριθµ 112/2000 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς. 2. Η έννοια και νοµική φύση της αρχής της ανθρώπινης αξίας κατά το ισχύον Ελληνικό Σύνταγµα. 3. Η δεσµευτικότητα της αρχής όσον αφορά τα όργανα της νοµοθετικής και δικαστικής λειτουργίας Η παραπληρωµατική ισχύ της αρχής 4. Συµπεράσµατα 2

3 ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ. 112/2000 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιά, αναφορικά µε την αναγνώριση του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος «ως απαγορευτικής διατάξεως νόµου» κατά την έννοια του άρθρου 174 Α. Κ. Περίληψη: Η υπ αριθµ. 212/2000 απόφαση του Εφετείου Πειραιά, έκρινε ότι η δικαιοπραξία της εκούσιας αναγνώρισης εκτός γάµου τέκνου από τον µη φυσικό πατέρα, προσβάλλει την προσωπικότητα του φυσικού πατέρα αυτού. Επιπρόσθετα, κρίνοντας ότι η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος αποτελεί απαγορευµένη διάταξη νόµου κατά την έννοια του 174 του Α.Κ, θεώρησε ότι η εν λόγω δικαιοπραξία αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Σ/τος, που απαγορεύει την µέσω δικαιοπραξίας προσβολή της αξίας και της προσωπικότητας του ανθρώπου, αποδεχόµενο κατά ταύτα ότι το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος αποτελεί κανόνα συνταγµατικού δικαίου άµεσης ισχύος, εκ του οποίου ιδρύεται ατοµικό δικαίωµα που δύναται να εφαρµοσθεί και στο πλαίσιο των ιδιωτικών εννόµων σχέσεων. 1. Συνοπτική παρουσίαση του νοµικού ζητήµατος που ετέθη υπό της υπ αριθµ 112/2000 αποφάσεως του Εφετείου Πειραιώς. 1 Το ερώτηµα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει η υπ αριθµ. 112/2000 απόφαση του Εφετείου Πειραιά, αφορούσε το ζήτηµα της δυνατότητας του πραγµατικού (φυσικού) πατέρα εξώγαµου τέκνου να ζητήσει την ακυρότητα της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, στην οποία προέβη, έχοντας τη σιωπηρή συναίνεση της µητέρας, τρίτο πρόσωπο µη φυσικός πατέρας, ήτοι του κατά πόσον ο πραγµατικός πατέρας του τέκνου δύναται να θεωρηθεί φορέας του δικαιώµατος δικαστικής διαπλάσεως του άρθρου 1477 Α.Κ, δεδοµένου ότι βάσει της εν λόγω διατάξεως ο φυσικός πατέρας του τέκνου, αν και φορέας του ηθικού συµφέροντος προασπίσεως της προσωπικότητάς του και της προσωπικότητας του τέκνου, δεν συµπεριλαµβάνεται στα άτοµα που αναφέρονται κατ αποκλειστική απαρίθµηση στη διάταξη, ως προς τα οποία δίδεται η δυνατότητα επικαλούµενα ειδικά ως λόγο ότι «αυτός που δηλώθηκε ως πατέρας δεν είναι και ο πραγµατικός», να προσβάλλουν την εκούσια αναγνώριση τέκνου. Πιο συγκεκριµένα, ο νοµοθέτης θέλοντας να περιφρουρήσει την οικογενειακή γαλήνη και ιδίως να προστατέψει το τέκνο από αγωγές που αποβλέπουν σε ιδιοτελείς σκοπούς (όπως 1 ηµοσίευση σε Ελληνική ικαιοσύνη, τόµος 42, σελ

4 π.χ. των κληρονόµων) στο άρθρο 1477 Α.Κ. 2 δίδει τη δυνατότητα προσβολής και ανατροπής της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου -αναφορικά µε τον ισχυρισµό ότι ο κατά δήλωσιν πατέρας δεν είναι και ο πραγµατικός- σε ορισµένα µόνο πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο περιοριστικά (στο τέκνο και υπό προϋποθέσεις στους κατιόντες αυτού, στον παππού ή στην γιαγιά της µητρικής ή σε άλλη περίπτωση της πατρικής γραµµής). Η εν λόγω διάταξη, που δικαιολογηµένα έχει επικριθεί, περιορίζοντας τον ευρύ κύκλο προσώπων στα οποία παρείχε δικαίωµα προσβολής της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου το παλαιό αντίστοιχο άρθρο 1535 Α. Κ (το οποίο όριζε ότι δικαίωµα προσβολής της εκούσιας αναγνωρίσεως τέκνου είχε ο καθένας που αποδείκνυε υλικό ή ηθικό έννοµο συµφέρον) αλλά ταυτόχρονα µη αναφέροντας τον φυσικό πατέρα ως δικαιούχο του εν λόγω δικαιώµατος, έρχεται σε σύγκρουση µε την ιδέα της βιολογικής αλήθειας την οποία παραµερίζει και του δικαιώµατος του φυσικού πατέρα να προασπίσει την προσωπικότητα του και την προσωπικότητα του τέκνου του. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι δηµιουργείται το οξύµωρο σχήµα να αναγνωρίζει το αστικό δίκαιο, δυνάµει του άρθρου 1479, στον φυσικό πατέρα εξώγαµου τέκνου το δικαίωµα να αιτηθεί την δικαστική αναγνώριση του τέκνου του, να τον αποκλείει όµως βάσει του άρθρου 1477 από το να εγείρει αναγνωριστική αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας της εκούσιας αναγνώρισης του εκτός γάµου τέκνου του, στην οποία προέβη τρίτο πρόσωπο επικαλούµενο ψευδώς ότι ήταν ο φυσικός πατέρας αυτού. Εν προκειµένω ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της σχολιαζόµενης αποφάσεως, βάσει του οποίου κρίθηκε εν τέλει ότι ο φυσικός πατέρας τέκνου γεννηµένου εκτός γάµου δικαιούται να προσβάλλει την εκούσια αναγνώριση στην οποία προέβη τρίτο πρόσωπο τη συναινέσει της µητέρας του τέκνου Α.Κ «Το τέκνο και, σε περίπτωση θανάτου του, οι κατιόντες του δικαιούνται να προσβάλλουν την εκούσια αναγνώριση για το λόγο ότι αυτός που δηλώθηκε ως πατέρας δεν είναι πραγµατικά πατέρας. Το δικαίωµα αυτό ανήκει επίσης, στην περίπτωση που η µητέρα κατά την αναγνώριση είχε πεθάνει ή δεν είχε δικαιοπρακτική ικανότητα, στον καθένα από τους γονείς της και, στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 1475, στον παππού ή τη γιαγιά που δεν είχε προβεί στην αναγνώριση.» 4

5 Το δικαστήριο κατέληξε στην ανωτέρω κρίση του προτάσσοντας µία εναρµονισµένη µε το Σύνταγµα 3 ερµηνεία, η οποία χωρίς να παραβλέπει το νοµοθετικό σκοπό, ήτοι την προστασία του τέκνου, λαµβάνει υπ όψιν της και τη βιολογική αλήθεια και εντάσσει τη ρύθµιση του άρθρου 1477 Α.Κ στο αντικειµενικό τελολογικό σύστηµα του δικαίου, προκειµένου να αποτελέσει η τελευταία το πρόσφορο µέσο προς πραγµάτωση υπέρτερων αντικειµενικών σκοπών του δικαίου. Πιο συγκεκριµένα, η απόφαση δέχεται το εν λόγω δικαίωµα του φυσικού πατέρα υπό την προϋπόθεση της θεµελίωσης της ακυρότητας της εκούσιας αναγνώρισης στο άρθρο 174 του Α. Κ, θεωρώντας δηλ. ότι η δικαιοπραξία της εκούσιας αναγνώρισης από τον µη πραγµατικό πατέρα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 174 Α. Κ άκυρη ως αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη νόµου 4 και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 281 Α.Κ και των άρθρων 2 παρ. 1 και 5παρ. 1 του Συντάγµατος. Η σηµασία δε της εν λόγω αποφάσεως, όσον αφορά το Συνταγµατικό δίκαιο, έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι αποδέχεται ως ουσιαστικό λόγο ακυρότητας της δικαιοπραξίας της εκούσιας αναγνώρισης εξώγαµου τέκνου από τον µη πραγµατικό πατέρα, την αντίθεση της δικαιοπραξίας στο άρθρο 2 παρ. 1 του Σ/τος, την οποία περαιτέρω θεωρεί ότι αποτελεί απαγορευτική διάταξη «νόµου» κατά την έννοια του 174 Α.Κ, δεδοµένου ότι απαγορεύει την µέσω δικαιοπραξίας προσβολή της αξίας και της προσωπικότητας του ανθρώπου5 5. Υπό το ανωτέρω λοιπόν σκεπτικό, η υπ αριθµ. 112/2000 απόφαση του Εφετείου Πειραιά, αναγνωρίζοντας τον νοµικά πλήρως δεσµευτικό χαρακτήρα της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος και κατ ουσίαν θεωρώντας όπως θα δειχθεί στην 3 Σχετικά µε την εναρµονισµένη προς το Σύνταγµα ερµηνεία, βλ. Παναγιώτη Παπανικολάου «Μεθοδολογία του Ιδιωτικού ικαίου και Ερµηνεία των ικαιοπραξιών», σελ. 189 επ. 4 Η ανωτέρω άποψη διατυπώνεται και από τον Π. Καράση κατά την ερµηνεία του άρθρου 1477 και 1478 «Κατ άρθρον ερµηνεία Αστικού Κώδικα» Μ. Σταθόπουλος-Α. Γεωργιάδης, τόµος σελ. 615 επ. 5 Κατά τον Ι. Σ. Σπυριδάκη «Γενικές Αρχές», σελ. 638, στις απαγορευτικές διατάξεις της Α.Κ 174 πρέπει να υπαχθούν και οι διατάξεις του Συντάγµατος για τα ατοµικά δικαιώµατα, υπό την προυπόθεση ότι τα δικαιώµατα αυτά τριτενεργούν δηλ. ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών. 5

6 επόµενη παράγραφο- ότι η διάταξη ιδρύει ατοµικό δικαίωµα, δέχεται ότι υφίσταται ένας νέος πρόσθετος λόγος ακυρότητας της εν λόγω εκούσιας αναγνώρισης τον οποίο δύναται να επικαλεσθεί ο φυσικός πατέρας του τέκνου. «ιότι η αντίθετη προς τη βιολογική αλήθεια θεµελίωση νοµικής σχέσεως πατρότητας, αποτελεί προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του µη συµπράξαντος στην αναγνώριση ανδρός, ο οποίος εµφανίζεται σε οικογενειακή κατάσταση διαφορετική από εκείνη στην οποία βρίσκεται» Η νοµική φύση της αρχής της ανθρώπινης αξίας κατά το ισχύον Ελληνικό Σύνταγµα. Η σχολιαζόµενη απόφαση κρίνοντας ότι το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος αποτελεί «απαγορευτική διάταξη νόµου» και ως εκ τούτου κατά την έννοια του άρθρου 174 του Α.Κ η δικαιοπραξία που αντίκειται σ αυτήν θα πρέπει να θεωρείται άκυρη, αντιµετωπίζει εµµέσως δύο βασικά ερµηνευτικά ζητήµατα της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος: α) τη νοµική φύση της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος και β) τη σχέση του άρθρου 2 παρ. 1 και της προστασίας της προσωπικότητας που παρέχει ο κοινός νόµος, ειδικότερα εν προκειµένω το άρθρο 1477 του Α. Κ. Ειδικότερα, η απόφαση αποδεχόµενη την τυπική και ουσιαστική ενότητα της σύγχρονής ενιαίας εννόµου τάξεως του κοινωνικού ανθρωπισµού, η οποία στηρίζεται στην ανώτατη δικαιοπολιτική αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας, την αντικειµενικοποίηση του ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, κυρίως δε του τµήµατος του δηµοσίου δικαίου που αναφέρεται στα ατοµικά δικαιώµατα 7, δεν αντιµετωπίζει τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ως «προγραµµατική» διάταξη, αλλά ως διάταξη που θεσπίζει θεµελιώδη συνταγµατικό κανόνα αντικειµενικού χαρακτήρα και άµεσης ισχύος, εκ της οποίας γεννάται 6 ο.π Π. Καράση κατά την ερµηνεία του άρθρου 1477 και 1478 «Κατ άρθρον ερµηνεία Αστικού Κώδικα» Μ. Σταθόπουλος-Α. Γεωργιάδης, τόµος σελ. 615 επ 7 βλ. σχετικά περί ηµοσιοποίησης ή εξανθρωπισµού του ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικοποιήσεως του ηµοσίου ικαίου, Ανδρέας ηµητρόπουλος, «Κοινωνικός ανθρωπισµός και ανθρώπινα δικαιώµατα», ΝοΒ 28, σελ 1836 επ. 6

7 ατοµικό δικαίωµα συνταγµατικού επιπέδου 8, αγνοώντας το συστηµατικό επιχείρηµα που προβάλλεται από µερίδα της θεωρίας περί του αντιθέτου, µε αφορµή την ένταξη της διατάξεως στο τµήµα Α του πρώτου Μέρους του Συντάγµατος και όχι στο εύτερο Μέρος που αναφέρεται στα ατοµικά δικαιώµατα 9. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η θεµελιώδης συνταγµατική αρχή της αξίας του ανθρώπου, πέραν της ερµηνευτικής λειτουργίας της, δύναται να εφαρµοσθεί είτε ως αµυντικό θεµελιώδες δικαίωµα εναντίον κάθε προσβολής των κρατικών οργάνων είτε ως θεµελιώδες δικαίωµα για παροχή θετικής προστασίας από το κράτος είτε ως θεµελιώδες δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας και συµµετοχής σε διαδικασίες παροχής της είτε τέλος ως θεµελιώδης κανόνας αντικειµενικού δικαίου που επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση λήψης των κατάλληλων µέτρων για την προστασία της αξίας του ατόµου σε διάφορα επίπεδα του κοινωνικού βίου 10. Κατά συνεπεία δε των ανωτέρω, τεκµαίρεται ότι καθ όσον υπάρχει σε συγκεκριµένη περίπτωση προσβολή της αξίας του ανθρώπου ορισµένου προσώπου, θεµελιώνεται στη διάταξη 2 παρ. 1 του Συντάγµατος δικαίωµα συνταγµατικού επιπέδου και αντίστοιχη αξίωση δικαστικής και άλλης νόµιµης προστασίας του εκάστοτε υποκειµένου του δικαιώµατος. 3. Η δεσµευτικότητα της αρχής όσον αφορά τα όργανα της νοµοθετικής και δικαστικής λειτουργίας Η παραπληρωµατική ισχύ της αρχής Όπως ανεφέρθη στην προηγούµενη παράγραφο, η σχολιαζόµενη απόφαση δέχθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 θεσπίζει θεµελιώδη συνταγµατικό κανόνα αντικειµενικού χαρακτήρα και άµεσης ισχύος, γεγονός που συνεπάγεται -εκτός των όσων έχουν ήδη λεχθεί- 8 Βλ. σχετικά µε την θεµελίωση ατοµικού δικαιώµατος στην εν λόγω θεµελιώδη αρχή του Συντάγµατος Π. Ν. αγτόγλου, «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα», σελ και Ανδρέας ηµητρόπουλος «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου», σελ. 949 επ. 9 Βλ. σχετικά Γ. Κασιµάτη «Οι βάσεις εφαρµογής της αρχής σεβασµού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου και της εγγύησης της ιδιοκτησίας» µε αφορµή τον σχολιασµό της υπ αριθµ. 40/1998 αποφάσεως της ολοµελείας Α.Π, ΝοΒ47, σελ. 707 επ. 10 βλ. σχετικά ο.π Γ. Κασιµάτη 7

8 τη δεσµευτικότητα της διάταξης για όλα τα πολιτειακά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να την εφαρµόζουν, «υπό την έννοια της τελικής πραγµάτωσης του δεοντικού περιεχοµένου της» 11 α. Η δεσµευτικότητα της αρχής αναφορικά µε τα νοµοθετικά όργανα Πιο συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει όσον αφορά τα όργανα της νοµοθετικής λειτουργίας, ότι οφείλουν, όταν προβαίνουν σε νοµοθετική ρύθµιση, να τηρούν την εν λόγω διάταξη του Συντάγµατος, υπό την έννοια ότι το περιεχόµενο της νοµοθετικής ρύθµισης δεν µπορεί αφ ενός µεν να έρχεται γενικώς σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του δέοντος της συνταγµατικής διάταξης, αφ ετέρου δε να αποδυναµώνει το περιεχόµενο της διάταξης, αναιρώντας τις συνέπειες από την µέχρι τούδε εφαρµογή της. Όπως συνάγεται δε εκ των ανωτέρω, στην προκείµενη περίπτωση ο νοµοθέτης αποκλείοντας µε τη διάταξη του άρθρου 1477 ΑΚ τον φυσικό-πραγµατικό πατέρα του τέκνου από τους φορείς του δικαιώµατος προσβολής της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου γεγενηµένου εκτός γάµου, όχι µόνο µείωσε (σε σχέση µε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς) αλλά ήρε την προστασία της προσωπικότητας του, δεδοµένου ότι στερώντας από τον φυσικό πατέρα το ως άνω δικαίωµα, αποδυναµώνεται de facto η διασφάλιση της προσωπικότητάς του έναντι της τοιαύτης προσβολής. Για το λόγο αυτό, ορθά η σχολιαζόµενη απόφαση έκρινε κατά τα ανωτέρω την διάταξη του άρθρου 1477 ως αντισυνταγµατική, αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.1 του Συνάγµατος. β. Η δεσµευτικότητα της αρχής αναφορικά µε τα όργανα άσκησης της δικαστικής λειτουργίας- Η παραπληρωµατική ισχύ της αρχής Η δεσµευτικότητα της αρχής της ανθρώπινης αξίας, αναφορικά µε τα όργανα της δικαστικής εξουσίας, σηµαίνει αφ ενός µεν ότι αυτά οφείλουν να τηρούν τον αντίστοιχο συνταγµατικό κανόνα άµεσης ισχύος, απέχοντας από κάθε παράβασή του κατά τη διαδικασία άσκησης του λειτουργήµατός τους, αφ ετέρου δε ότι υποχρεούνται να τον εφαρµόζουν στην 11 βλ. σχετικά ο.π Γ. Κασιµάτη 8

9 υπαγόµενη σ αυτούς συγκεκριµένη περίπτωση, εφόσον αυτή δεν υπάγεται σε διάταξη νόµου 12. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι η άµεση ισχύς συνταγµατικής διάταξης που εµπεριέχει θεµελιώδη συνταγµατική αρχή, νοείται πάντοτε ως ισχύς παραπληρωµατική, υπό την έννοια ότι η εν λόγω συνταγµατική διάταξη εφαρµόζεται µόνο όταν δεν ισχύει στην συγκεκριµένη περίπτωση ειδικότερος συνταγµατικός κανόνας, που τη συγκεκριµενοποιεί ή διάταξη του κοινού νοµοθέτη που συγκεκριµενοποιεί τη συνταγµατική διάταξη 13. Βέβαια στην συγκεκριµένη περίπτωση της σχολιαζόµενης αποφάσεως, γεγονός είναι ότι, ενώ υφίσταται η διάταξη του άρθρου 57 Α.Κ, η οποία αναφέρεται στο δικαίωµα οιουδήποτε προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή αυτή και θα µπορούσε ενδεχοµένως να θεωρηθεί ότι συγκεκριµενοποιεί τη διάταξη του άρθρου 2 απρ. 1 του Συντάγµατος, εντούτοις ο συγκεκριµένος δικαστικός λειτουργός δέχεται την άµεση κι όχι παραπληρωµατική ισχύ της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, θεωρώντας προφανώς ότι µόνο αυτή πληροί τα χαρακτηριστικά της «απαγορευτικής διατάξεως νόµου κατά την έννοια του άρθρου 174 του Α. Κ Συµπεράσµατα Η σχολιασθείσα κατά τα ανωτέρω υπ αριθµ. 212/2000 απόφαση του Εφετείου Πειραιά, θεωρώντας ότι η δικαιοπραξία της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου εκτός γάµου από τον µη φυσικό πατέρα αυτού, προσβάλλει την προσωπικότητα του φυσικού πατέρα και ως εκ τούτου, αφ ενός µεν αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Σ/τος, που απαγορεύει την µέσω δικαιοπραξίας προσβολή της αξίας και της προσωπικότητας του ανθρώπου, αφ ετέρου κρίνοντας ότι η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος αποτελεί απαγορευµένη διάταξη νόµου κατά την έννοια του 174 του Α.Κ, αποδέχεται την άποψη περί της φύσως της εν 12 βλ. σχετικά ο.π Γ. Κασιµάτη 13 βλ. σχετικά ο.π Γ. Κασιµάτη 14 Για την ερµηνεία της διατάξεως του άρθρου 174 του ΑΚ. Βλ. Α. Γεωργιάδη Μ. Σταθόπουλο «Κατ άρθρον ερµηνεία Αστικού Κώδικα» τ.1, σελ. 267 επ. 9

10 λόγω διατάξεως ως κανόνα συνταγµατικού δικαίου άµεσης ισχύος εκ του οποίου ιδρύεται ατοµικό δικαίωµα που δύναται να εφαρµοσθεί και στο πλαίσιο των ιδιωτικών έννοµων σχέσεων 10

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Α. Γεωργιάδης Μ. Σταθόπουλος «Κατ άρθρον ερµηνεία Αστικού Κώδικα», άρθ αγτόγλου Π. «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» 3. ηµητρόπουλος Ανδρέας, «Κοινωνικός ανθρωπισµός και ανθρώπινα δικαιώµατα», ΝοΒ 28,. 4. ηµητρόπουλος Ανδρεέας«Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου» 5. Καράσης Π, ερµηνεία του άρθρου 1477 και 1478 («Κατ άρθρον ερµηνεία Αστικού Κώδικα» Μ. Σταθόπουλος-Α. Γεωργιάδης). 6. Κασιµάτης Γ. «Οι βάσεις εφαρµογής της αρχής σεβασµού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου και της εγγύησης της ιδιοκτησίας» µε αφορµή τον σχολιασµό της υπ αριθµ. 40/1998 αποφάσεως της ολοµελείας Α.Π, ΝοΒ47 7. Παπανικολάου Παναγιώτης «Μεθοδολογία του Ιδιωτικού ικαίου και Ερµηνεία των ικαιοπραξιών» 8. Σπυριδάκης Ι. «Γενικές Αρχές» 11

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης.

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Συνταγµατική κατοχύρωση του γάµου και Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Constitutional consolidation of marriage and Institutional protection of free union. της φοιτήτριας Γουµαλάτσου Σάρας. Α.Μ.1340200200103

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πανεπιστηµιακές παραδόσεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού ικαίου Μάθηµα: Εµπορικό ίκαιο ιδάσκων: Βασίλης Τουντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα: «Η συνταγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» Θεοφανίδου Ελένη, Α.Μ.1340199811672

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος)

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. )

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ήµητρα Μελεσανάκη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ. Α.Μ:1340200500057 Εξάµηνο

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ. Α.Μ:1340200500057 Εξάµηνο ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Α.Μ:1340200500057 Εξάµηνο ΑΘΗΝΑ, 2007 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ Αστικός Κώδικας ΑΠ Άρειος Πάγος ίκη(περιοδικό) ΕΣ Α Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως.

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως. 4.1.Εισαγωγή Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος αποτελεί ένα νοµικό ζήτηµα το οποίο εξακολουθεί ακόµα να απασχολεί έντονα την ελληνική θεωρία και νοµολογία. Αποτελεί εν ολίγοις ένα ανοικτό πεδίο γόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή»

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή» ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η Καλή Πίστη ως Συνταγματική Αρχή» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΣΠΡΟΥΛΙΑΣ Αριθ. Μητρώου: 1340200000050 Δεκέμβρης 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Ευάγγελος Βεγίρης, Νίκη Θεοδώρου, Κυριακή Κοντάκου * & Ανδρονίκη Αγγελική Μάστορη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγγραφή ενός κειμένου σχετικά με τους περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα