ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 29 Αυγούστου 2013 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) August 29, 2013

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Ηµεροµηνία έκδοσης: 29/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 JULY 2013 Publication date: 29/08/2013 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...65 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...71 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03G 7/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύθνου 16, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):03/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κύθνου 16,14671 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗ- ΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ Μηχανισµός µετάδοσης κίνησης µε πολύσπαστο µε τροχούς, που αποτελείται από στροφαλοφόρο άξονα παροχής κίνησης στον οποίο µεταδίδεται η αρχική κινητήρια δύναµη, σε έκαστο στροφέα των βραχιόνων του οποίου, εφαρµόζεται εύκαµπτο µέσο µετάδοσης κίνησης που προσαρτάται αντίστοιχα στους τροχούς πολύσπαστου, µε σταθερό επί πλαισίου και κινούµενο επί σταθερού διαδρόµου τµήµατα τροχών και το κινούµενο τµήµα, µεταδίδει κίνηση σε στροφείς βραχιόνων στροφαλοφόρου άξονα µετάδοσης κίνησης µε δυνατότητα εφαρµογής σφονδύλου στον άξονα του, όπως και παραγωγής του ζητούµενου έργου µε εµπλοκή σε σειρά, επιτυγχάνοντας τον πολλαπλασιασµό της αρχικής παρεχόµενης ισχύος, σε ισάριθµο πολλαπλάσιο µε τον αριθµό των τροχών του πολύσπαστου και ανάλογα πολλαπλάσιο αυτού του παραγόµενου έργου µε εµπλοκή σε σειρά, για τις χρήσεις σε οχήµατα, ιπτάµενα σκάφη και θαλάσσης, ηλεκτρογεννήτριες, γεωργικών µηχανηµάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01M 2/02 IPC8: H01M 2/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΚΡΙ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Στ.Παπάγου 31, ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΚΡΙ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Στ. Παπάγου 31,17343 ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙ- ΗΣΗΣ Πτυσσόµενη µπαταριοθήκη, µε µηχανικό διακόπτη ενεργοποίησης (1), συµπεριλαµβανοµένου κλειδώµατος ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης, η οποία αποτελείται από καπάκι (2) µε υποδοχέα σπειρώµατος 7 x 0,5 mm (3), από την βάση (4) και δυο αγώγιµους σωλήνες (5, 6)κατάλληλων διαστάσεων, ο ένας µέσα στον άλλο, οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε αντίστοιχα σπειρώµατα (7) έτσι ώστε κατά την µεταξύ τους περιστροφή να αυξοµειώνουν το µήκος της κατασκευής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα χρήσης πολλών µπαταριών διαφορετικών διαστάσεων, χωρίς την χρήση επιπλέον βοηθητικών εξαρτηµάτων. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01L 31/042 IPC8: F21V 33/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΑΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υµηττού 57, Κάτω Τούµπα, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΑΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ανύπαρκτη, αλλά ακόµα και το βράδυ. Επιτυγχάνεται έτσι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνοµα, όλο το εικοσιτετράωρο. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Π. Ιωακείµ 10, Πολίχνη,56530 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑ- ΝΕΛ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/β πάνελ (1) τοποθετηµένα επάνω σε κολόνα (πυλώνα) φωτισµού (5), τα οποία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, χρησιµοποιούν την ηλιοφάνεια και το φως της ηµέρας και το µετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια. Περνάει η ενέργεια από το ρυθµιστή φόρτισης (7), φορτίζουν οι µπαταρίες (2), ενεργοποιούµε τους διακόπτες των λαµπτήρων (6) και τροφοδοτούνται µε ενέργεια οι led λαµπτήρες (3), για να φωτίσουν άλλα φ/βπάνελ (4) τα οποία είναι τοποθετηµένα σε στέγη οικήµατος, ανεξάρτητα όµως από το σύστηµα που περιγράφεται. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι δηµιουργείται ένας τεχνητός ήλιος µε τους led λαµπτήρες (3) οι οποίοι φωτίζουν τα φ/β πάνελ (4), και συνεχίζεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και τις ώρες της ηµέρας που η ηλιοφάνεια είναι περιορισµένη ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01B 73/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θερµαϊκού 28, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Θερµαϊκού 28, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2)ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟ- ΧΩΝ ΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟ- ΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα οδοντωτό µηχανισµό επαναφοράς τροχών δισκοσβάρνας από την θέση πορείας στη θέση εργασίας και από την θέση εργασίας στη θέση πορείας που προσαρµόζεται πάνω στον κεντρικό άξονα που εδράζονται οι τροχοί κύλισης της δισκοσβάρνας. Ο µηχανισµός επαναφοράς τροχών από την θέση πορείας στη θέση εργασίας και από την θέση εργασίας στη θέση πορείας - αποτελείται από ένα ζεύγος οδοντωτών τροχών που κινείται µέσω µοχλού και υδραυλικού εµβόλου διπλής ενέργειας και υδραυλικής κλειδαριάς ασφαλείας τα οποία κινούνται από το υδραυλικό σύστηµα του γεωργικού ελκυστήρα. Με την επαναφορά των τροχών στη θέση πορείας - ασφαλίζεται και κλειδώνεται ταυτόχρονα το τιµόνι οδήγησης της δισκορβάρνας που καθιστά ασφαλή την πορεία κατά την µεταφορά της. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C04B 18/02 IPC8: C04B 18/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΕΘΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Ανδρούτσου 28, ΧΑΪ ΑΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΠΕΘΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανδρούτσου 28,12461 ΧΑΪ ΑΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α ΡΑΝΩΝ Σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση ιπτάµενη τέφρα αποτέφρωσης ή υπολείµµατα συστηµάτων ελέγχου ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αποτέφρωση αστικών στερεών αποβλήτων ή ιατρικών αποβλήτων αναµειγνύονται µε άλλα προβληµατικά βιοµηχανικά υπολείµµατα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαφροβαρών αδρανών για χρήση ως δοµικό υλικό σε ένα µεγάλο αριθµό εφαρµογών στις κατασκευές. Η γενική µέθοδος παραγωγής περιλαµβάνει τα κύρια στάδια της προεπεξεργασίας των εισερχοµένων αποβλήτων, όπως ξήρανση, ξηρά ή υγρή άλεση, ανάµειξη των επιµέρους αποβλήτων, συσσωµάτωση του µίγµατος σε µορφή δισκίων και θερµικής επεξεργασίας σε ένα περιστροφικό κλίβανο σε θερµοκρασίες µεταξύ 900 και 1300 βαθµών Κελσίου. Ο έλεγχος της συγκέντρωσης των οξειδίων του πυριτίου και αλουµινίου συγκριτικά µε τη συγκέντρωση υγρού flux είναιζωτικής σηµασίας στην παραγωγή ελαφροβαρών αδρανών χαµηλής εκπλυσιµότητας και στον έλεγχο αέριων εκποµπών βαρέων µετάλλων κατά τη θερµική επεξεργασία. Ένα δεύτερο απόβλητο µε σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε οξείδια πυριτίου και αλουµινίου κατά προτίµηση συνολικής συγκέντρωσης πάνω από 40 τοις εκατό κατά βάρος, προστίθεται στα υπολείµµατα συστηµάτων αντιρρύπανσης ή στην ιπτάµενη τέφρα πριν τη συσσωµάτωση. Η επεξεργασία της τοξικής ιπτάµενης τέφρας ή των υπολειµµάτων των συστηµάτων αντιρρύπανσης από την αποτέφρωση των αποβλήτων για την παραγωγή τεχνητών αδρανών είναι µία από τις πιο ελκυστικές εφαρµογές, διότι συµβάλλει σηµαντικά προς την επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τη διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, ενώ µειώνει συγχρόνως την εξάρτηση από τους φυσικούς µη ανανεώσιµους πόρους. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01L 31/042 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Αλεξάνδρου Ραγκαβή 24, ΚΑΒΑΛΑ (ΚΑΒΑΛΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΟΝΑΞΟΝΙΚΩΝ ΦΩΤΟ- ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Συστοιχία µοναξονικών φωτοβολταϊκών βάσεων µε την χρήση ενός ηλεκτροκινητήρα που αποτελείται από µια βάση master (σχήµα 1, 3) που φέρει ένα ηλεκτροκινητήρα και πληθώρα βάσεων (σχήµα 2). Φέρουν ένα κοιλοδοκό (2), ο οποίος µπορεί να βρίσκεται σε µηδένέως ογδόντα µοίρες (0-80 µοίρες) σε σχέση µε το έδαφος (σύµφωνα µε την εκάστοτε µελέτη και τη τοποθεσία εγκατάστασης). Αυτές οι βάσεις συνδέονται αξονικά µε ένα ρυθµιζόµενο αποστάτη (5) στο σηµείο Γ (σχήµα 5), µεταφέροντας έτσι την κίνηση του ηλεκτροκινητήρα στα φωτοβολταϊκα πάνελ. Έτσι αποκτούνε όλα µαζί τα πάνελ την σωστή κλίση από µηδέν έως τις ογδόντα µοίρες (0-80 µοίρες), ανάλογα µε την ώρα και την ηλιοφάνεια του Ήλιου. Ακόµη επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χώρου αφού τοποθετούνται περισσότερες βάσεις στον ίδιο χώρο σε σχέση µε τις υπάρχοντες βάσεις του εµπορίου, εποµένως έχουµε µεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι µε αυτήν την συστοιχία µοναξονικών βάσεων µπορεί κανείς να τοποθετήσει στη κάθεβάση από ένα έως είκοσι τετραγωνικά µέτρα (1-20 m2) φωτοβολταϊκα πάνελ, να µειώσει την κατανάλωση, να έχει εύκολη τοποθέτηση και µικρό κόστος στην συντήρηση της κατασκευής, να ανεβάσει το ποσοστό της παραγόµενης ενέργειας, άρα µε αυτή την εφεύρεση του παρέχεται ταχύτερη απόσβεση του κόστους για την εγκατάσταση. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A63B 69/16 IPC8: A63B 22/06 IPC8: A63B 22/08 IPC8: A63B 26/00 IPC8: A63G 31/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΚΟΥΛΟΥ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Κολοκοτρώνη 20, ΡΕΘΥΜΝΟ (ΡΕΘΥΜΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΚΟΥΛΟΥ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ " ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ" ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρα 37,, ΑΘΗΝΑ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ " ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ" ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρα 37,,10682 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΠΡΟ- ΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ Μία νέα από πλευράς κατασκευής βάση προσοµοίωσης φυσικής κίνησης ποδηλάτου που τοποθετείται σε όλα τα κυκλοφορούντα στην αγορά ποδήλατα γυµναστικής, είτε µεταχειρισµένα είτε καινούργια. Με την τοποθέτησή της σε ένα µεταχειρισµένο ή καινούργιο ποδήλατο γυµναστικής απελευθερώνεται η πλάγια κίνηση του ποδηλάτου στον κάθετο άξονα του σκελετού του, επιτρέποντας σε αυτόν να παίρνει τις κλίσεις που παίρνει ένα ποδήλατο κατά τη χρήση του σε δρόµο ή πίστα. Αποτελείται από δύο µεταλλικά στελέχη. Μπορεί να κατασκευαστεί από διάφορα υλικά, όπως αλουµίνιο ή PVC, σε διαφορετικές διαστάσεις και να τοποθετηθεί σε κάθε τύπο ποδηλάτου γυµναστικής, όπως όρθια ποδήλατα, γυµναστικής, καθιστά, spinning bikes. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 81/04 IPC8: F41B 7/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Παραλία Λιβανάτων, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ (ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):18/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ Εµβολοφόρο Ψαροτούφεκο µε Λάστιχα (4), το οποίο φέρει Συγκρότηµα Λάστιχων (2) αποτελούµενο από τα Λάστιχα, Κεφαλή Εµβόλου και Στεγανωτικό Εξάρτηµα, τοποθετηµένο και πακτωµένο εντός κυλινδρικής κοιλότητας στο Κυρίως Σώµα του ψαροτούφεκου (3), που λειτουργεί ως Κύλινδρος εµβόλου (3.1), δηµιουργώντας Στεγανό ιαµέρισµα Μεταβλητού Μήκους. Η Λαβή (4.1) είναι συναρµολογηµένη στο άκρο του Κυλίνδρου όπου είναι πακτωµένο το Συγκρότηµα Λάστιχων. Η Κεφαλή (4.4), η οποία είναι συναρµολογηµένη στο άλλο άκροτου Κυρίως Σώµατος, αφήνει ανοικτό το στόµιο του Κυλίνδρου (4.4.1) και φέρει τροχαλίες (4.4.2) µέσω των οποίων δύο σκοινιά που είναι στερεωµένα στην Κεφαλή Εµβόλου, µεταφέρουν το φορέα της συνισταµένης των δυνάµεων επαναφοράς των λάστιχων στην πλευρά του ψαροτούφεκου που βρίσκεται η Βέργα-βέλος (4.5). Εντός του Στεγανού ιαµερίσµατος Μεταβλητού Μήκους τα Λάστιχα δεν υφίστανται υδροστατικές δυνάµεις πάνω στην επιφάνειά τους ανεξαρτήτως του βάθους που χρησιµοποιείται το ψαροτούφεκο. Επίσης, στη διάρκεια του υποβρυχίου ψαρέµατος, εισέρχεται νερό στον κύλινδρο µέσω του ανοικτού στοµίου του. Ασκείται έτσι υδροστατική πίεση στην Κεφαλή του Εµβόλου, αναπτύσσοντας δυνάµεις, η συνισταµένη των οποίων είναι οµόρροπη µε την συνισταµένη των δυνάµεων επαναφοράς του Λάστιχου του Ψαροτούφεκου ενώ το µέτρο της αυξάνεται όσο αυξάνεται το βάθος που χρησιµοποιείται το ψαροτούφεκο, αυξάνοντας έτσι το βεληνεκές του. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01K 47/06 IPC8: A01K 47/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)Σ. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2ο χλµ. Ε.Ο. Σοφάδων - Καρδίτσας, ΣΟΦΑ ΕΣ (ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕ- ΛΙΣΣΩΝ Είναι µία πρόσθετη είσοδος (1) κυψέλης µελισσών η οποία αποτελείται από µία ανακλινόµενη ράµπα (2) η οποία επί µέρους κατασκευαστικά αποτελείται από ένα εξωτερικό πλαίσιο (1α) µέσα στο οποίο ενσωµατώνεται η ράµπα (2) και η οποία ασφαλίζει µε ένα κλείστρο ασφαλείας (6). Με την απασφάλιση της ράµπας αποκαλύπτεται µέσα στο πλαίσιο ένα διάφραγµα διαφύλαξης (7) της εισόδου το οποίο έχει την δυνατότητα κατακόρυφης µετακίνησης µε περιστροφική κίνηση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23C 9/18 IPC8: A23C 9/154 IPC8: A23C 9/156 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (κατά ποσοστό 33,3%) Ρούσβελτ 50, ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)D ALESSANDRO IGINO ANGELA GABRIELLA (κατά ποσοστό 33.3%) Via Parma 1/A, ALTAMURA, ΙΤΑΛΙΑ 3)MARTEMUCCI GIUSEPPE GIOVANNI (κατά ποσοστό 33.3%) Via E. Berlinguer 11, CAPURSO, ΙΤΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2)D ALESSANDRO IGINO ANGELA GABRIELLA 3)MARTEMUCCI GIUSEPPE GIOVANNI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ρούσβελτ 50,41222 ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΠΛΕΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΙΑ- ΤΡΟΦΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΑ ΓΑΪ ΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ Ένας οικονοµικός συνδυασµός γνωστών διεργασιών παραγωγής τελικών προϊόντων που έχουν σαν κύριο συστατικό το γάλα γαϊδούρας σε µορφή σκόνης περιγράφεται στην εφεύρεση. Με τον τρόπο αυτό τρία διακριτάµεταξύ τους προϊόντα: α) απλή σκόνη β) αρωµατισµένησκόνη γ) διατροφικά ενισχυµένη σκόνη µε αναβαθµισµένο θερµιδικό περιεχόµενο, που στοχεύουν να εξυπηρετήσουν τις ειδικές διατροφικές ανάγκες από συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όπως ενήλικες µε ειδικές διατροφικές ανάγκες, ηλικιωµένοι και νεογνά αντίστοιχα. Ένας καινοτόµος και οικονοµικός συνδυασµός: 1) µικροδιήθησης µε χρήση κεραµικών µεµβρανών για να αποστειρώσει το γάλα 2) αντίστροφης ώσµωσης ή νανοδιήθησης για να συµπυκνώσει το γάλα σε χαµηλή θερµοκρασία 3) κατ επιλογήν προσθήκη αρώµατος και/ ή υψηλής ποιότητας έξτρα παρθένου ελαιολάδου µε ενθυλάκωση στις πρωτεΐνες του γάλακτος και 4) σαν τελικό στάδιο, ξήρανση µε κατάψυξη (freeze drying) του απλού ή διατροφικά αναβαθµισµένου και / ή αρωµατισµένου συµπυκνωµένου γάλακτος γαϊδούρας µε σκοπό την παραγωγή µικροβιολογικά σταθερού προϊόντος µε µορφή σκόνης γάλακτος. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60C 27/16 IPC8: B60C 27/02 IPC8: B60C 27/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ειρήνης και Φιλίας 24, ΡΑΦΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΘΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΟΧΗ- ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Το σύστηµα ώθησης τροχού οχήµατος µε µεταλλικό σκελετό παρέχει επιπλέον αντίσταση µεταξύ τροχού και εδάφους µε συνέπεια την κίνηση του οχήµατος όταν αυτό δεν κινείται. Το σύστηµα έχει εξειδικευµένα πέλµατα, ένα µεταλλικό (Α1) και ένα ελαστικό (Α2), που τοποθετούνται ανάλογα µε το είδος του εδάφους που έχει να περάσει το όχηµα. Σχήµατα 1, 2, 3, 7. Έτσι επιτυγχάνει την µεγαλύτερη αντίσταση µεταξύ του τροχού και του εδάφους µε αποτέλεσµα να κινηθεί το όχηµα. Επίσης το σύστηµα επιτυγχάνει σταθερότητα του συστήµατος ως προς την ρόδα και το έδαφος µε την χρησιµοποίηση του µεταλλικού σκελετού ( ). Σχήµατα 1, 2, 9. Για την προστασία των εξαρτηµάτων του συστήµατος και της ρόδας χρησιµοποιούνται ελαστικά προστατευτικά (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5). Σχήµα 6. Για την γρηγορότερη τοποθέτηση του συστήµατος χρησιµοποιείται ένα νέο εξάρτηµα (Ζ). Σχήµατα 2, 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24J 2/12 IPC8: F24J 2/14 IPC8: F24J 2/52 IPC8: F24J 2/36 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Αλεξάνδρου Ραγκαβή 24, ΚΑΒΑΛΑ (ΚΑΒΑΛΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Παραβολικοί συλλέκτες γραµµικής κάθετης εστίασης µε την χρήση ενός ηλεκτροκινητήρα που αποτελούνται από ένα ή παραπάνω συλλέκτες (που ανάµεσά τους φέρει ένα ηλεκτροκινητήρα (1) και παράγουν θερµό νερό. Αυτοί οι συλλέκτες συνδέονται µεταξύ τους µε ένα αποστάτη (13), ο οποίος µεταφέρει την κίνηση του ηλεκτροκινητήρα (1). Έτσι επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη κίνηση των παραβολικών µας συλλεκτών και αποκτούνε όλοι µαζί την σωστή κλίση, ανάλογα µε την ώρα και την ηλιοφάνειά του της περιοχής. Επιπρόσθετα,υπάρχει στο πίσω µέρος του συλλέκτη (σχήµα 1), ένας ρυθµιστής κλίσεως (4), όπου µπορούµε χειροκίνητα να αλλάξουµε την κλίση των συλλεκτών, έτσι ώστε να έχουµε καλύτερη απόδοση και την ορθή λειτουργία τον συλλεκτών σύµφωνα µε την εκάστοτε µελέτη και µε το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής εγκατάστασηςκαι την εποχή λειτουργίας. Ακόµη, επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χώρου και πολύ εύκολη τοποθέτηση, αφού η εφεύρεση αποτελείσαι από µικρό αριθµό τεµαχίων και συνδέονται µεταξύ τους σε πολύ µικρή απόσταση.εποµένως, µπορούµε να βάλουµε περισσότερους συλλέκτες και ως αποτέλεσµα έχουµε τη ταχύτερη θέρµανση του νερού που βρίσκεται µέσα στη δεξαµενή (9). Τα πλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι, ότι µε αυτούς τους παραβολικούς συλλέκτες βάσεων µπορεί κανείς να µειώσει την κατανάλωση και την συντήρηση της κατασκευής, να εξοικονοµήσει πετρέλαιο θέρµανση (αν γίνει παράλληλη χρήση µε τον λέβητα) και να θερµαίνει χώρους ή νερό για χρήση, άρα θα έχουµε πολύ γρήγορη απόσβεση του κόστους για την εγκατάσταση. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B62D 57/02 IPC8: B62D 57/032 IPC8: B25J 11/00 IPC8: B25J 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ 1ο Χλµ. Παναγιάς, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΤΕΤΡΑΠΟ Η ΡΟΜΠΟΤΙ- ΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΝΑΣΗ- ΚΩΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΦΕΛΙ- ΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Η παρούσα εφεύρεση προτείνει µια τετράποδη πλατφόρµα, η οποία αποτελείται από ένα σώµα και δύο ζευγάρια πόδια τοποθετηµένα πάνω σε περιστρεφόµενες πλάκες, τοποθετηµένα στα δύο άκρα του σώµατος, µέσωπεριστρεφόµενων αρθρώσεων, µε συνεργαζόµενους ειδικούς µηχανισµούς για την κίνηση των προαναφερθέντων ποδιών και προαναφερθέντων πλακών, µε τις προαναφερθείσες πλάκες να επιτρέπουν στο προαναφερθέν ροµπότ να επανατοποθετεί τα πόδια του και να επανέρχεται σε όρθια στάση, όταν από ατύχηµα χάνει την ισορροπία του και πέφτει. Αυτή η δυνατότητα να επανορθώνεται η µηχανή αυτή δεν της περιορίζει την ικανότητα της να µεταφέρει ωφέλιµα φορτία, τα οποία προστατεύονται στην εσωτερική κοιλότητα του προαναφερθέντος σώµατος της. Συνεπώς η εφεύρεση προτείνει ένα τετράποδο µε δυνατότητα να επανέρχεται σε όρθια στάση, σε συνδυασµό µε µεγάλο λόγο όγκου ωφέλιµου φορτίου έναντι του συνολικού όγκου του µηχανήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H02N 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 10, ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΑΓΩΓΩΝ Μηχανισµός δηµιουργίας προωθητικής δύναµης µέσω συγκλίνοντος υπεραγώγιµου ακροφυσίου (1), µε το µικρότερο δυνατό µήκος, το οποίο πληρούται εν µέρει η εν όλω µε µαγνήτες και/ή σίδηρο µαγνητικό υλικό εις τρόπο ώστε η συγκλίνουσα περιοχή (1β) να ευρίσκεται εντός επιθυµητού ισχυρού µαγνητικού πεδίου που έχει σαν αποτέλεσµα, λόγω φαινοµένου Meissner, την ανάπτυξη ισχυρής επιθυµητής προωθητικής δύναµης, η οποία ασκείται σε δοχείο στερεάς δοµής µέσα στο οποίο στερεώνεται ο µηχανισµός. Το δοχείο πληρούται µε κατάλληλο ψυκτικό µέσο (ενδεικτικά υγρό άζωτο) εις τρόπον ώστε να διατηρούνται οι υπεραγώγιµες ιδιότητες του συγκλίνοντος ακροφυσίου (1). Μία διάταξη δηµιουργίας ισχυρού µαγνητικού πεδίου είναι ζεύγος µαγνητών (2, 3) τοποθετηµένων στα άκρα τουακροφυσίου (1), ενδιαµέσως των οποίων µπορεί να παρεµβάλλεται σιδηροµαγνητικό υλικό (4), ενώ σε άλλη διάταξη µπορεί στη συγκλίνουσα περιοχή (1β) να εγκαθίσταται συγκλίνον µόνιµος µαγνήτης (5) µε κατεύθυνση µαγνήτισης εκείνη της σύγκλισης ή υπεραγώγιµο σωληνοειδές (6) τροφοδοτούµενο από πηγή (7). 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F23J 1/06 IPC8: F23B 30/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ορυλαίου 2, ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΣΩΝ Αριστοφάνους 1, ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2)ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΣΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ PELLET Ο καυστήρας pellet µε σύστηµα χειροκίνητου ή αυτόµατου µηχανισµού καθαρισµού, κατασκευασµένο από INOX που αποτελείται από µια ράβδο (1) η οποία στο άκρο της που βρίσκεται στο τέλος του θαλάµου καύσης (3) φέρει σχεδόν ηµικυκλικό στοιχείο (2) µε ακτίνα αυτή του θαλάµου καύσης. Ο µηχανισµός καθαρισµού µπορεί να µετακινηθεί µπρος - πίσω αλλά και να περιστραφεί. Αρχικά περιστρέφεται δεξιόστροφα για την αποφυγή των συσσωµάτων, στη συνέχεια προς τα πίσω έτσι ώστε το σχεδόν ηµικυκλικό στοιχείο (2) να βρεθεί στην αρχή του θαλάµου καύσης (3), κατόπιν περιστρέφεται αριστερόστροφα και τέλος προς τα εµπρός µε αποτέλεσµα τα συσσώµατα αν υπάρχουν να καταλήγουν στο εσωτερικό του λέβητα. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι ο θάλαµος καύσης καθαρίζεται από τα συσσώµατα που ίσως δηµιουργούνται κατά την καύση του pellet και καταλήγουν στο εσωτερικό του λέβητα. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι και ο λέβητας µπορεί να καθαριστεί κατά περιόδους από τη στάχτη αλλά και να εγκατασταθεί σε λέβητες άνω των 50 KW χρησιµοποιώντας ισχυρό ανεµιστήρα καύσης (5) καθώς το σχεδόν ηµικυκλικό στοιχείο (2) του µηχανισµού καθαρισµού διατηρεί το pellet στον θάλαµο καύσης (3). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B62K 3/00 IPC8: B62K 13/06 IPC8: B62M 1/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΑ 4, ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Φιλώτα 1, ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2)ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΠΛΟ ΞΑΠΛΩΤΟ ΠΟ ΗΛΑΤΟ S2S TRB Το διπλό ξαπλωτό ποδήλατο 828 ΤΚΒ, είναι ένα διπλό ποδηλατοκίνητο όχηµα, που χρησιµοποιείται από δύο ποδηλάτες καθήµενους σε ξαπλωτή θέση, και µε τον ένα δίπλα στον άλλο. Το διπλό ξαπλωτό ποδήλατο S2S ΤRΒ, διαθέτει πλαίσιο (1), το οποίο έχει σχεδιαστεί, ώστε να πλεονεκτεί, έναντι των υπολοίπων, από το µικρό µήκος µεταξονίου - απόσταση άξονα εµπρόσθιου τροχού (2) µε άξονα οπίσθιου τροχού (3) - το οποίο προσφέρει ευελιξία, από τις ρυθµίσεις δισκοβραχίονα (5), πλάτης (8) καθίσµατος του κάθε ποδηλάτη, από τις ρυθµίσεις των στελεχών του µηχανισµού ανάρτησης (22) και (24), που διαθέτει και από τις ανεξάρτητες ρυθµιζόµενες σχέσεις µετάδοσης κίνησης - ταχύτητες. Το πλαίσιο (1) του διπλού ξαπλωτού ποδηλάτου S2S TRB, προσφέρει περισσότερη ευστάθεια του οχήµατος κατά την κίνηση σε ευθεία πορεία, ευελιξία του οχήµατος κατά την εκτέλεση ελιγµών, άνεση, ευχαρίστηση και µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση των ποδηλατιστών, λόγω των πολλαπλών εργονοµικών ρυθµίσεων και της ανάρτησης (23) των οπίσθιων τροχών(3) που διαθέτει, έναντι των υπολοίπων διπλών ξαπλωτών ποδηλάτων. 16

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B64D 17/80 IPC8: B64D 25/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ Ταχ. Θυρίδα 3075,. ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΑ ΜΠΑΟΥΝΤΕΝ ΡΩΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΟΚ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ Το διπλό ξαπλωτό ποδήλατο S2S ΤRΒ, είναι ένα διπλό ποδηλατοκίνητο όχηµα, που χρησιµοποιείται από δύο ποδηλάτες καθήµενους σε ξαπλωτή θέση, και µε τον ένα δίπλα στον άλλο. Το διπλό ξαπλωτό ποδήλατο S2S ΤRΒ, διαθέτει πλαίσιο (1), το οποίο έχει σχεδιαστεί, ώστε να πλεονεκτεί, έναντι των υπολοίπων, από το µικρό µήκος µεταξονίου- απόσταση άξονα εµπρόσθιου τροχού (2) µε άξονα οπίσθιου τροχού (3)-το οποίο προσφέρει ευελιξία, από τις ρυθµίσεις δισκοβραχίονα (5), πλάτης (8) καθίσµατος του κάθε ποδηλάτη,από τις ρυθµίσεις των στελεχών του µηχανισµού ανάρτησης (22) και (24), που διαθέτει και από τις ανεξάρτητες ρυθµιζόµενες σχέσεις µετάδοσης κίνησης-ταχύτητες. Το πλαίσιο (1) του διπλού ξαπλωτού ποδηλάτου S2S ΤRΒ, προσφέρει περισσότερη ευστάθεια του οχήµατος κατά την κίνηση σε ευθεία πορεία, ευελιξία του οχήµατος κατά την εκτέλεση ελιγµών, άνεση, ευχαρίστηση και µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση των ποδηλατιστών, λόγω των πολλαπλών εργονοµικών ρυθµίσεων και της ανάρτησης (23) των οπίσθιων τροχών (3)που διαθέτει, έναντι των υπολοίπων διπλών ξαπλωτών ποδηλάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03G 3/00 IPC8: F03G 7/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Οικονόµου Εξ Οικονόµων 53-55, ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Μύσωνος 48,11743 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Το σύστηµα ΠΕΚΣΤΕΕ (ΣΧΗΜΑ 1) αποτελείται από έναν αριθµό βαρέων σφαιρών (1), (ΣΧΗΜΑ 2Α) που κινούνται σε κυκλική τροχιά, εξαναγκαζόµενες από σύστηµα ραγών (3), (ΣΧΗΜΑ 2Γ). Όπισθεν κάθε σφαίρας, υπάρχει σύστηµα πρόωσης (2) που κινείται σε οδηγούς-ράγες του συστήµατος προώσεως (4). Καθώς οι σφαίρες διέρχονται πάνω από τα έµβολα (8) (ΣΧΗΜΑ 2B), αυτά πιέζονται µέσω κατάλληλου συστήµατος µοχλού και ηπίεση µεταβιβάζεται µέσω τον υδραυλικών σωλήνων εξόδου (6). Η φορά κίνησης των υδραυλικών υγρών γίνεται κατά την αυτή φορά λόγω των βαλβίδων (7). Κατά την έξοδο των υγρών (σωλήνες υψηλής πίεσης) λαµβάνεται το έργο. 17

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 81/26 IPC8: B65D 85/74 IPC8: B65D 85/76 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μήλου 17, Γιαννούλη Λάρισας, ΛΑΡΙΣΑ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ " ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ" ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρα 37,, ΑΘΗΝΑ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ " ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ" ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρα 37,,10682 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΞΑΜΕΝΗ ΩΡΙΜΑΝ- ΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΜΗ Μία βελτιωµένη δεξαµενή (1) ωρίµανσης ή/και αποθήκευσης τυριών µέσα σε άλµη, όπως σκληρών τυριών, ηµίσκληρων, µαλακών τυριών, φέτας, τουρσιών, όπως πιπεριές, αγγουράκια και διάφορα λαχανικά, ελιές όλων των τύπων, ελαίων, όπως ελαιόλαδο και άλλα φυτικά έλαια κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, µε διαστάσεις τυποποιηµένης ευρωπαλέτας και µε ποδαρικά στήριξης (1, 3, 7) που επιτρέπουν την κατακόρυφη διάταξη. Φέρει οπές (τάπες) υγιεινού τύπου για την πλήρωση της δεξαµενής, για την υπερχείλιση των υγρών ή την αφαίρεση του αέρα. ιάταξη δώδεκα κλειδιών (1, 2) για ασφαλές και ταχύ κλείσιµο τής. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47C 27/06 IPC8: A47C 27/20 IPC8: A47C 27/14 IPC8: F16F 1/373 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χαριλάου Τρικούπη 51, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/01/2012 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρήγα Φερραίου 149 & Γούναρη, ΠΑΤΡΑ (ΑΧΑΪΑΣ) (74):ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σταδίου 39,10559 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΦΡΩ ΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟ- ΜΕΝΕΣ ΚΟΙΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Η παρούσα εφεύρεση αφορά ένα αφροελαστικό στοιχείο µε ιδιότητες ελατηρίου, κατασκευασµένο από αφρώδη υλικά ή παρόµοια µε αυτά (Σχέδιο 1). Η παρούσα εφεύρεση αποτελείται από ένα αφροελαστικό ελατήριοµε εξωτερική διάµετρο 13 εκατοστά και εσωτερικά σωληνοειδή οπή, διαµέτρου 3 εκατοστών. Τα στοιχεία αυτά παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο σε σειρές οριζόντιες και κάθετες. Ένα σηµαντικό στοιχείο της παρούσας εφευρέσεως είναι, ότι τα αφροελαστικά ελατήρια "θηλυκώνουν" το ένα µε το άλλο, εκµεταλλευόµενα τις κοίλες επιφάνειές τους (Σχέδιο 2), µε αποτέλεσµα να µειώνεται η κενή, χωρίς στήριξη, επιφάνεια, που δηµιουργείται ανάµεσα στα στοιχεία της παρούσης εφευρέσεως, κατά 30 τοις εκατό. Η παρούσα εφεύρεση µπορεί να κατασκευαστεί και σε διαφορετικές διαστάσεις από αυτές, που περιγράφονται παραπάνω. Η παρούσα εφεύρεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή στρωµάτων, επιστρωµάτων, µαξιλαριών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται να απορροφηθούν κραδασµοί και πίεση. 18

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα