ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 23 Ιουλίου 2007 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) July 23, 2007

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ηµεροµηνία έκδοσης: 23/07/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης JUNE 2007 Publication date: 23/07/2007 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...26 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date

6 2.9 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...64 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ Ε Ε 4 Ανακλήσεις του ΕΓ Ε για Ευρ. αιτήσεις.ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...69 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION FROM EPO 4. Revocations from EPO of European applications PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

7 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

8 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C01B 39/24 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2)ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ Υ ΑΠΟ ΗΦΑΙ- ΣΤΙΑΚΑ ΥΑΛΩ Η ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Προτείνεται η σύνθεση ζεολίθου Υ από ηφαιστειακά υαλώδη πετρώµατα και πυριτικά καλύµµατα. Η µέθοδος περιλαµβάνει τον αποχωρισµό αµόρφου διοξειδίου του πυριτίου από τα πετρώµατα και την παρασκευή πηκτώµατος (γέλης) µε προσθήκη αργιλικού νατρίου. Μετάαπό ωρίµανση του πηκτώµατος και επακόλουθη θέρµανση για χρονικό διάστηµα ώρες προκύπτουν τελικά προϊόντα πλούσια σε ζεόλιθο Υ σε ποσοστό µεγαλύτερο από 95 τοις εκατό. Ο ζεόλιθος Υ χρησιµοποιείται κυρίως στην κατάλυση υδρογονανθράκων λόγω του υψηλού µικροπορώδους του και κατά δεύτερο λόγο σε περιβαλλοντικές εφαρµογές. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C02F 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ 9ο χλµ Π.Ε.Ο.Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1228, ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9ο χλµ Ε.Ο.Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Θ 1228,41110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟ- ΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µια µέθοδο και ένα σύστηµα οικολογικής επεξεργασίας και συσκευασίας της λυµατολάσπης το οποίο χρησιµοποιείται για την παραγωγή οργανοχηµικών λιπασµάτων, εδαφοβελτιωτικών, καύσιµης ύλης και άλλα ποικίλα χρήσιµα προϊόντα, µε την χρήση λυµατολάσπης ως πρώτη ύλη και την ανάµιξη αυτής µε διάφορες συµπληρωµατικές χηµικές ή, και µη χηµικές ουσίες. Τα προϊόντα λυµατολάσπης συσκευάζονται κατάλληλα σε ειδικούς θύλακες συσκευασίας. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για την εύκολη µεταφορά αλλά και µακροχρόνια αποθήκευση του προϊόντος λυµατολάσπης, χωρίς τον κίνδυνο διαρροής προϊόντος αλλά και χωρίς τον κίνδυνο έκλυσης δυσάρεστων οσµών - αερίων στο περιβάλλον, ώστε να διαφυλάσσεται η δηµόσια υγεία στο µέγιστο βαθµό. Το σύστηµα αποτελείται από µία τουλάχιστον διάταξη παραλαβής (1) της λυµατολάσπης, µια τουλάχιστον διάταξη αποθήκευσης συµπληρωµατικών ουσιών (3), µια τουλάχιστον διάταξη επεξεργασίας (6) της λυµατολάσπης, µια τουλάχιστον διάταξη φιλτραρίσµατος και απόσµησης υδρατµών, αερίων ή, και δυσοσµιών (8), µια τουλάχιστον διάταξη συσκευασίας (10) τελικού προϊόντος λυµατολάσπης και µια τουλάχιστον διάταξη παραγωγής θερµότητας (7). 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A62C 3/02 IPC8: A62C 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μελενίκου 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):"ΒΟΜΒΕΣ" ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ. Η εφεύρεση αναφέρεται στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών µε τις ρίψεις µεγάλων πυροσβεστήρων - "βοµβών" νερού µε την βοήθεια αλεξίπτωτων και από κάθε είδους αεροσκάφη ακόµη και µαχητικών. Οι εστίες της πυρκαγιάς, όσο αποµονωµένες και αν είναι θα κτυπηθούν εκ του σύνεγγυς. Το νερό θα εκτοξεύεται υπό µορφή µικρών σταγόνων µε τη βοήθεια ακροφυσίων Sprinkler ή τεχνητής οµίχλης 2.4 πλευρικά τοποθετηµένων. Η πίεση λειτουργίας θα δηµιουργείται είτε µε τη βοήθεια φιάλης 2.3 συµπιεσµένου αερίου, είτε µε καύση µε τη βοήθεια οξειδωτικού µέσου κατάλληλης καύσιµης ύλης µέσα σε ειδική θήκη 2.3. Οι "βόµβες" νερού θα κατασκευάζονται µε χαλυβδοέλασµα (παρόµοια µε τους συνήθεις πυροσβεστήρες. Οι επιφάνειές τους θα είναι σχεδόν κυλινδρικές. Ένα µικρότερο όµως τµήµα τους θα είναι επίπεδο και θα καλύπτεταιαπό ελαστικό υλικό 2.2. Με την επίπεδη αυτή επιφάνεια θα προσκρούει στο έδαφος και κατά την λειτουργία της "βόµβας" αυτή θα αποτελεί το χαµηλότερο υψοµετρικά µέρος της. Θα φέρει αισθητήρες πρόσκρουσης,θερµότητος και µικροϋπολογιστή. Θα αναρτάται από τα συστήµατα που υπάρχουν ήδη στα αεροπλάνα ή µέσω ενός µηχανισµού που θα προστίθεται και θα αφαιρείται εύκολα ο οποίος θα προσκολλάται στο κάτω µέρος της ατράκτου µε τη βοήθεια κενών αέρος που θα δηµιουργούνται στα ειδικά ηµισφαίρια 4.3, µε τη χρήση αντλιών και θα φέρει άγκιστρα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C12G 3/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σταµνά Μεσολογγίου, ΑΙΤΩΛΙΚΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θυσίας 6, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2)ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΡΩΜΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ Έως σήµερα γνωρίζαµε ότι το κρασί ήταν χρωµατιστό. Με την µέθοδο αυτή της αποστάξεως, δηµιουργούµε το άχρωµο κρασί που έχει άρωµα, γεύση και ποιότητα όπως όλα τα άλλα κρασιά και ως πρωτοτυπία έχει την αχρωµία του. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A63G 9/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σβώλη 4,, ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σβώλη 4,30100 ΑΓΡΙΝΙΟ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΟΥΝΙΑ. Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο κατασκευής ηλεκτροκίνητης κούνιας (1), που αποτελείται από κουτιά µετάδοσης της κίνησης (Κ1), (Κ2), κούνια (1) και ράβδους µετάδοσης της κίνησης (p1), (p2) ή (R1), (R2), (R3). Τα κουτιά µετάδοσης της κίνησης περιέχουν διάφορους µηχανισµούς ταλάντωσης. Μερικοί από αυτούς είναι διάταξη µαγνητών και δηµιουργούν µαγνητικό πεδίο σταθερού µέτρου µαγνητικής επαγωγής Β και µέσα σε αυτό µπορούν να εκτελεστούν ταλαντώσεις, αντιστάσεις (Α1), (Α2), (Α3) σε διάφορα σχήµατα. Ράβδοι (R1), (R2), (R3) ή (p1), (p2) που συνδέουν τις αντιστάσεις µε την κούνια µεταδίδουν τις ταλαντώσεις αυτές στην κούνια. Το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης είναι ότι µπορεί να έχει ένα ή περισσότερα κουτιά µετάδοσης της κίνησης οπότε µπορεί ανάλογα µε το σκοπό που θέλουµε να τη χρησιµοποιήσουµε να δίνει περισσότερη ή λιγότερη ισχύ. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν κούνια κήπου, σαν κούνια για µικρά παιδιά στο σπίτι ή στην παιδική χαρά, σαν παιχνίδι για να τοποθετούνται οι κούκλες των παιδιών,κλπ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01N 21/77 IPC8: G01N 21/55 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Τ.Θ , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΕΦΕ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΛΑ Α 3)ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΕΦΕ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):27/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2)ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ Σκουφά 52, ΑΘΗΝΑ (74):ΜΑΛΑΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΕΙΡΗΝΗ Σκουφά 52,10672 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΛΥ- ΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΛΙ- ΘΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΗ- ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΗ- ΜΑΤΟΣ Η παρούσα εφεύρεση αφορά βιαισθητήρα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών αναλυτών στο ίδιο δείγµα µε ή χωρίς τη χρήση ιχνηθετών που βασίζεται σε συστοιχία µονολιθικά ολοκληρωµένων σε πυρίτιο οπτοηλεκτρονικών µεταλλακτών σήµατος αποτελούµενων από εκποµπό φωτός και οπτικό κυµατοδηγό και οι οποίοι καταλήγουν σε ένα κοινό ανιχνευτή. Η συστοιχία των ανιχνευτών κατασκευάζεται µέσω µεθόδων κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Αυτή η διάταξη διευκολύνει τη συλλογή δεδοµένων και απλουστεύει σηµαντικά τα ηλεκτρονικά ελέγχου εφόσον απαιτεί µία και µόνο αλληλουχία ηλεκτρονικών ανάγνωσης ενώ η πολυπλεξία είναιδυνατή µε επιλογή ενός εκποµπού κάθε φορά. Η ανίχνευση χωρίς χρήση ιχνηθετών σε πραγµατικό χρόνο επιτυγχάνεται µε επιφανειακή τροποποίηση των οπτικών κυµατοδηγών µε νανοσωµατίδια ευγενών µετάλλων λόγω της µετατόπισης του φάσµατος και του µεγέθους της οπτικής απορρόφησης των σωµατιδίων που παρατηρείται όταν στην επιφάνειά τους συνδέονται βιοµόρια. Επίσης, η ανίχνευση σε πραγµατικό χρόνο χωρίς τη χρήση ιχνηθετών είναι δυνατή µε τη δηµιουργία εγκάρσιων προς τον άξονα του κυµατοδηγού σχηµατοποιηµένων στρώσεων ενός άλλου διηλεκτρικού που έχει ως αποτέλεσµα να µεταβάλλει την οπτική ζεύξη του εκποµπού φωτός µε τον ανιχνευτή µέσω του κυµατοδηγού όταν µεταβάλλεται ο δείκτης διαθλάσεως του περιβάλλοντος µέσου που υπέρκειται και γειτνιάζει µε τον κυµατοδηγό. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01R 31/02 IPC8: G01R 31/04 IPC8: G01R 19/145 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΟΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σουλίου 10, ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΟΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ Ο δοκιµαστικός ρευµατοδότης είναι ένα κύκλωµα ηλεκτρικό το οποίο αποτελείται από λυχνίες, οι οποίες είναι συνδεδεµένες, η α' λυχνία µε την φάση και την γείωση, η β' λυχνία µε την φάση και τον ουδέτερο και η γ' λυχνία µε τον ουδέτερο και την γείωση. Ο δοκιµαστικός ρευµατοδότης αποτελείται από πλαστικό περίβληµα στο οποίο είναι προσαρµοσµένα τρεις επαγωγικές λυχνίες και ένας ρευµατολήπτης (σούκο αρσενικό) ο οποίος εισέρχεται στον ρευµατοδότη (µπρίζα σούκο) και ελέγχει την σωστή ή µη λειτουργία του ρευµατοδότη (µπρίζα σούκο). Όταν ο δοκιµαστικός ρευµατοδότης, εισερχόµενο στον ρευµατοδότη (µπρίζα σούκο) ανάβουν οι δύο λυχνίες αυτό σηµαίνει ότι ο ρευµατοδότης είναι λειτουργικός και ασφαλής προς τον λήπτη και την εκάστοτε συσκευή. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65H 18/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)GIRO GH, S.A , Calle Jaume Ribo, BADALO- NA, ΙΣΠΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/11/2006 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):P /12/2005-ES ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)GIRO AMIGO EZEQUIEL ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Xατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑ- ΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΞΟΝΑ Μέθοδος για την περιέλιξη κυλινδρικού πλέγµατος γύρω από έναν άξονα (9) ή έναν πυρήνα περιέλιξης, µε το εν λόγω πλέγµα να επιπεδώνεται ώστε να σχηµατίζει µια ουσιαστικά επίπεδη λωρίδα (7), η οποία περιλαµβάνει τα στάδια περιέλιξης τµηµάτων της ίδιαςλωρίδας επάνω στον εαυτό της για ένα συγκεκριµένο αριθµό σπειρών,γύρω από το ένα µισό του εν λόγω άξονα (9),και µετακίνησης της λωρίδας προς το άλλοµισό του άξονα ώστε να περιελίσσονται τµήµατα της λωρίδας επάνω στον εαυτό τους γύρω από το εν λόγω άλλο µισό του άξονα διαδοχικά,παράγοντας µε αυτό τον τρόπο ένα µεγαλύτερο ρόλο που περιλαµβάνει δύογειτονικά ρολά περιελιγµένα γύρω από έναν κοινό άξονα,κάθε ένα από τα οποία περιλαµβάνει την υπέρθεση τµηµάτων πλέγµατος περιελιγµένων επάνω στον εαυτό τους και γύρω από τον άξονα, µε τη λωρίδα (7) να διέρχεται από το ένα ρολό στο άλλο αφού περιελιχθεί επάνω στον εαυτό του για ένα συγκεκριµένο αριθµό σπειρών. 12

15 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 02/12/2005 ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ Υ ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΑ ΥΑΛΩ Η ΠΕΤΡΩΜΑ- ΤΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ /12/2005 SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ /12/2005 ΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ "ΒΟΜΒΕΣ" ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ /12/2005 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΡΩΜΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ /12/2005 ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΟΥΝΙΑ /12/2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ /12/2005 ΤΟΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ /11/2006 GIRO GH, S.A. ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΥ ΠΛΕΓ- ΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΞΟΝΑ

16 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) GIRO GH, S.A. SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ ΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΥ ΠΛΕΓ- ΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ "ΒΟΜΒΕΣ" ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑ- ΓΙΩΝ. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 29/11/ /12/ /12/ /12/ /12/ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΡΩΜΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 12/12/ ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΜΕΝΟΥΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 27/12/ ΜΠΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΡΩΜΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 12/12/ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ Υ ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΑ ΥΑΛΩ Η ΠΕΤΡΩ- ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 02/12/ ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΟΥΝΙΑ. 12/12/ ΤΟΜΑΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΗΣ 30/12/ ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ Υ ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑΚΑ ΥΑΛΩ Η ΠΕΤΡΩ- ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 02/12/

17 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)SOREMARTEC S.A. Dreve de l'arc en Ciel 102, B-6700 SCHOP- PACH-ARLON, ΒΕΛΓΙΟ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)TERRASI GIUSEPPE ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Μια συσκευασία, ιδιαίτερα για προϊόντα ζαχαροπλαστικής, όπως πραλίνες και παρόµοια, η οποία περιλαµβάνει έναν περιέκτη (2) που έχει ένα τοίχωµα βάσεως (4) και ένα τουλάχιστον εν µέρει διαφανές πλευρικό τοίχωµα (6) και ένα διακοσµητικό στοιχείο (14) τοποθετηµένο µέσα στον περιέκτη και ορατό από το εξωτερικό διαµέσου του εν λόγω πλευρικού τοιχώµατος (6). Το εν λόγω διακοσµητικό στοιχείο (14) αποτελείται από ένα υλικό µορφής φύλλου που περιλαµβάνει µία επιφάνεια βάσεως (16) διαµορφωµένη έτσι ώστε να προσαρµόζεται για εισαγωγή στον περιέκτη (2), που στηρίζεται επί του τοιχώµατος βάσεως (4), και από έναν ή περισσότερους διακοσµητικούς βραχίονες (22) οι οποίοι εκτείνονται προς τα έξω από την εν λόγω επιφάνεια βάσεως και οι οποίοι είναι ενιαίοι µε αυτήν, όπου ο εν λόγω ένας ή περισσότεροι διακοσµητικοί βραχίονες (22) αρθρώνονται στην επιφάνεια βάσεως κατά µήκος ενός αναδιπλούµενου τµήµατος (26) που συνιστά ένα µέρος του περιγράµµατος της εν λόγω επιφάνειας βάσεως (16) ή πρόσκειται σε αυτό όπου, στη συναρµολογηµένη διαρρύθµιση της συσκευασίας, ο εν λόγω ένας ή περισσότεροι διακοσµητικοί βραχίονες (22) αναδιπλώνονται κατά µήκος του εν λόγω αναδιπλούµενου τµήµατος (26) έτσι ώστε να εκτείνονται κατά µήκος του τουλάχιστον εν µέρει διαφανούς πλευρικού τοιχώµατος (6) του περιέκτη επί του τοιχώµατος βάσεως (4). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μητροπολίτου Ναθαναήλ 75, ΚΩΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΟΛΕΚΤΕΡ Η εφεύρεση αναφέρεται σε κατασκευές κολεκτέρ από χαλυβδοσωλήνα διαφόρων διατοµών. Επάνω στους κορµούς των χαλύβδινων σωλήνων θα υπάρχει ενωµένος απευθείας µε ηλεκτροκόλληση σωλήνας άλλης µικρότερης διατοµής χωρίς την χρήση βοηθητικών άλλων υδραυλικών υλικών που είναι και το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης, δηλ. µειώνουµε τις ποσότητες των επιπλέον υλικών που χρησιµοποιούσαµε έως τώρα. 15

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙΜΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γαλάτιστα, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ (ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΣΙΜΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΣΟΥΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Γαλάτιστα,63073 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ (ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Ψηφιακός ρυθµιστής στροφών ηλεκτροκινητήρα χρησιµοποιώντας αισθητήρα ανίχνευσης στάθµης νερού ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόµατη ρύθµιση της στάθµης άντλησης ενός αντλητικού συγκροτήµατος υποβρυχίου ή επιφανειακού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΕΕ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Στρακαλή 3, ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κωνσταντίνου ούκα 31, ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΜΠΕΙΝΗΣ ΝΑΟΥΜ 25ης Μαρτίου 8, ΣΙΑΤΙΣΤΑ (ΚΟΖΑΝΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/12/2005 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2)ΜΠΕΙΝΗΣ ΝΑΟΥΜ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Ο περιστρεφόµενος ηλιακός φούρνος χρησιµοποιεί ανακλαστήρες αλουµινίου ειδικά επεξεργασµένα µε βαθµό ανάκλασης 95 τοις εκατό που σηµαίνει ότι η θερµική ενέργεια που παράγεται είναι πολύ µεγαλύτερη από τους κοινούς φούρνους µε την ανάκλαση µεγαλύτερης δέσµης ηλιακής ακτινοβολίας άρα συµβάλλει θετικά στην παραγωγή µεγάλης ποσότητας θερµικής ενέργειας στο εσωτερικό του φούρνου. Έχει τη δυνατότητα περιστροφής µε σύστηµα ατέρµονα κοχλία και περικόχλιο και µε δύο ρουλεµάν στα σηµεία στήριξής του, ακολουθώντας τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ηµέρας και ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής και του ηµερολογιακού µήνα. Ακόµη η εστία του µπορεί να περιστρέφεται ώστε τα ηλιοµαγειρέµατα να παραµένουν λόγω ισορροπίας σε οριζόντια πάντα θέση ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να χυθούν τα υγρά ηλιοµαγειρέµατα. 16

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)BRACONI MAURIZIO Via Recanati 2, OSIMO(AN), ΙΤΑΛΙΑ 2)SISTI IGHLI Via Loreto 9, PORTO RECANATI (MC), ΙΤΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/12/2006 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):AN2005A /12/2005-IT (72):1)BRACONI MAURIZIO 2)SISTI IGHLI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΣΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε ένα ειδικό αντικείµενο για παιδιά: το µέσο συγκράτησης µιας πιπίλας. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιµο αντικείµενο το οποίο µπορεί να επιλύει το πρόβληµα της απώλειας της πιπίλας σε αρκετές περιπτώσεις. Η εφεύρεση αναφέρεται στο στοιχείο στερέωσης στα ρούχα του παιδιού. Αυτό δεν είναι πλέον ένα απλό πιαστράκι αλλά επίσης ένα πλαίσιο για µια εικόνα (φωτογραφία), ένα µέσο παραγωγής ήχου και ένα µέσο παραγωγής φωτός. Αυτό το νέο µέσο συγκράτησης πιπίλας καθιστά ευκολότερη την αναγνώριση του κατόχου της και µπορεί να είναι επίσης ένα µικρό παιχνίδι για τα παιδιά. 17

20 1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 05/12/2005 ΣΙΜΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ /12/2005 ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΕΚΤΕΡ /12/2005 ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΙΝΗΣ ΝΑΟΥΜ ΤΕΕ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ /12/2005 SOREMARTEC S.A. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ /12/2006 BRACONI MAURIZIO SISTI IGHLI ΜΕΣΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟ

21 1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) BRACONI MAURIZIO SISTI IGHLI ΜΕΣΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟ ΜΕΣΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ ΜΕ ΗΧΟ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΗΧΑ- ΝΙΣΜΟ 05/12/ /12/ SOREMARTEC S.A. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 22/12/ ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 16/12/ ΜΠΕΙΝΗΣ ΝΑΟΥΜ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 16/12/ ΣΙΜΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 05/12/ ΤΕΕ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 16/12/ ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΕΚΤΕΡ 08/12/

22 1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/05/2003 ΑΙΤΩΝ (71):1)Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):LAMISIL (Γέλη 1%), δραστική ουσία TERBINAFINE ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):ΑΠ.ΕΟΦ 62061/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93):1) 54556/ /CH 2) PL 00101/0484/ /GB ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37, ΑΘΗΝΑ (74):ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στουρνάρη 37,10682 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/12/2006 ΑΙΤΩΝ (71):1)THE CHILDREN`S HOSPITAL OF PHILADELHIA 34th and Civic Center Boulevard, Philadelphia,, PENNSYLVANIA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2)THE WISTAR ISNTITUTE OF ANATOMY AND BIOLOGY 36th & Spruce Streets, PA PHILADELPHIA, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΟΤΟΪΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):Rota Teq - Εµβόλιο ροταϊού (από ζώντες ιούς, πόσιµο) ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):E.E. (C) (2006)3044/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Xατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7,11528 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/01/2007 ΑΙΤΩΝ (71):1)JANNSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 BEERSE, ΒΕΛΓΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):ΜΙΤΡΑΤΑΠΙ Η, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗ- ΚΗΣ ΟΞΕΟΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):E.E. (C)(2006)5549/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΙΛΙΜΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χατζηγιάννη Μέξη 7, ΑΘΗΝΑ 20

23 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2007 ΑΙΤΩΝ (71):1)GTC BIOTHERAPEUTICS, INC. 175 Crossing Boulevard, Framingham,, MA MASSACHUSETTS, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΕΠΤΙ ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):ATryn - ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ α ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):E(2006)3494/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2007 ΑΙΤΩΝ (71):1)Watson Laboratories, Inc. Research Park 417 Wakara Way, Suite 100, Salt Lake City, UTAH, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):INTRINSA-τεστοστερόνη, έτσι ώστε η τεστοστερόνη να απελευθερώνεται σε ηµερήσια δόση των µικρογραµµαρίων. ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):E.E.(C)(2006)3522/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2007 ΑΙΤΩΝ (71):1)TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA, ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΒΗΤΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ.Ε./Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):COMPETACT-pioglitazone/metformin ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):E.E.(C)(2006)3495/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21

24 1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 09/05/2003 NOVARTIS AG ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /12/2006 THE WISTAR ISNTITUTE OF ANATOMY AND BIOLOGY THE CHILDREN`S HOSPITAL OF PHILADELHIA ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΟΤΟΪΩΝ /01/2007 JANNSEN PHARMACEUTICA N.V. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-Β /01/2007 GTC BIOTHERAPEUTICS, INC. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΕΠΤΙ ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑ /01/2007 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΒΗΤΗ /01/2007 WATSON LABORATORIES, INC. ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ

25 1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) GTC BIOTHERAPEUTICS, INC. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΕΠΤΙ ΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑ- ΛΑ 16/01/ JANNSEN PHARMACEUTICA N.V. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-Β 11/01/ NOVARTIS AG ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΡΒΙΝΑΦΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 09/05/ TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΒΗΤΗ. 26/01/ THE CHILDREN`S HOSPITAL OF PHILADELHIA THE WISTAR ISNTITUTE OF ANATOMY AND BIOLOGY ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΟΤΟΪΩΝ. 20/12/ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΟΤΟΪΩΝ. 20/12/ WATSON LABORATORIES, INC. ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙ- ΚΩΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ. 26/01/

26 1.10 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΠΦΠ (21): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):26/01/2007 ΑΙΤΩΝ (71):1)E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1007 Market Street, Wilmington, DELAWARE, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΕΣ ΠΥΡΙ ΙΝΟΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΚΥΡΙΟΥ Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95):STEADFAST - RIMSULFURON (Ή ΕΝΑ ΑΛΑΣ) + NICOSULFURON (Ή ΕΝΑ ΑΛΑΣ) ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92):ΑΠ. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 7792/ ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 24

27 1.11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 26/01/2007 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM- PANY ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΕΣ ΠΥΡΙ ΙΝΟΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ

28 1.12 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Σ.Π.Π.Φ.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ AITOYNΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPA- NY ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΕΣ ΠΥΡΙ ΙΝΟΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ 26/01/

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24H 1/18 IPC8: F24J 2/34 (73):1)ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΗΝΑΣ Λ. Νάτο 3,19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/04/2006 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΧΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΧΩ- ΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ Τα δοχεία διαµορφώνονται σε καλούπι υδραυλικής πρέσας µέσω ψυχρής πολύ βαθειάς εξέλασης µε πίεση νερού εντός του καλουπιού ώστε να µην καταπονούµε το έλασµα (χάλυβας,χαλκός,ανοξείδωτος χάλυβας) διότι το φίλµ νερού που δηµιουργείται δεν επιτρέπει τηνεπαφή του ελάσµατος µε τα τοιχώµατα του καλουπιού.με πρέσα πραγµατοποιείται η αρχική διαµόρφωση σε διάµετρο µεγαλύτερη από αυτή του τελικού δεχείου και στη συνέχεια πάλι σε πρέσα πραγµατοποιείται η τελική επιµήκυνσή του µε την οποία επιτυγχάνουµε και την τελική διάµετρό του.κλείνουµε σε πρέσα την ανοιχτή πλευρά αφήνοντας άνοιγµα για την τελική διαµόρφωση του λαιµού.τοποθετούµε τη φλάντζα στο λαιµό και σε πρέσα γυρίζουµε το λαιµό γύρω της έχοντας ένα ολοκληρωµένο δοχείο χωρίς καµία συγκόλληση ή ραφή.η εφεύρεση έχει µέγιστα τεχνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα. 2.1 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B62M 7/02 IPC8: B62K 11/04 IPC8: B62J 1/12 (73):1)HONDA MOTOR CO., Ltd. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minatoku, TOKYO, ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/05/2006 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /05/2005-JP /07/2005-JP ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)YAMAGUCHI MASAAKI 2)IKEDA HIDEKI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ Η ΒΑΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αδριανού 70,10556 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Μια µοτοσικλέτα περιλαµβάνει έναν κύριο σκελετό (12) που εκτείνεται σε µια προς τα πίσω και προς τα κάτω κατεύθυνση από έναν σωλήνα κεφαλής (11), ένα ζεύγος από έναν αριστερό και έναν δεξιό οπίσθιο σκελετό (21, 22) που εκτείνονται σε µια προς τα πίσω και προς τα άνω κατεύθυνση από ένα οπίσθιο τµήµα του κύριου σκελετού, και µια δεξαµενή καυσίµων (23) και µια θήκη αποθήκευσης (24) που είναι τοποθετηµένες και οι δυο στον αριστερό και τον δεξιό οπίσθιο σκελετό. Η θήκη αποθήκευσης στηρίζεται από ένατµήµα στήριξης (126) που παρέχεται πάνω σε ένα άνω τµήµα της δεξαµενής καυσίµων. 27

30 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01D 85/00 IPC8: B60D 1/44 (73):1)ΕΒΑΚ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 6ο χλµ Ορεστιάδας Καστανέων,68200 ΟΡΕΣΤΙΑ Α (ΕΒΡΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/03/2006 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΝΟΥΗΛΙ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ Ο- ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕ ΩΝ ΧΟΡΤΟ ΕΜΑΤΙΩΝ Η µηχανή συλλογής και οµαδοποίησης χορτοδεµατίων που αποτελείται από το κυρίως πλαίσιο (1) το αυτόµατο σύστηµα κατανοµής των θέσεων για τα χορτοδεµάτια (6), το σύστηµα µηχανικής έλξεως της µηχανής (5),την καστάνια ρύθµισης του χρόνου αδειάσµατος τωνχορτοδεµατίων, µε την βοήθεια των βραχιόνων (10), την πίσω πόρτα της µηχανής (12) που µανδαλώνει κατά το κλείσιµο της µε τον µάνδαλο (17) του συστήµατος της καστάνιας.ο γεωργικός ελκυστήρας σέρνει την µηχανή συλλογής και οµαδοποίησης στο χωράφι,πάνωστα διάσπαρτα χορτοδεµάτια.αυτά υποχρεώνονται να µπουν από την είσοδο στο εµπρόσθιο µέρος της µηχανής,εντός του κυρίως πλαισίου.εκεί το αυτόµατο σύστηµα κατανοµής µεταφέρει τα χορτοδεµάτια στα διαµερίσµατα αποθήκευσης,που βρίσκονται εντός του πλαισίου.κάθε χορτοδεµάτιο κατά την είσοδο του εντός του διαµερίσµατος,ενεργοποιεί τον βραχίονα της θέσης του,ο οποίος ρυθµίζει κατάλληλα την καστάνια του χρόνου αδειάσµατος.όταν η καστάνια έχει λάβει και την τελευταία ρύθµιση που δείχνει ότι όλες οι θέσεις των διαµερισµάτων είναι γεµάτες,δίνει εντολή µέσω της ντίζας Μ16 (16) στο σύστηµα ανοίγµατος της πίσω πόρτας (12) και απελευθερώνει τον µάνδαλο (17) που συγκρατεί την πίσω πόρτα,επιτυγχάνοντας το άδειασµα των χορτοδεµατίων σε παραλληλεπίπεδα πακέτααπό 2 εώς 16 τεµαχίων. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C10J 3/00 IPC8: C10J 3/26 IPC8: C10J 3/20 (73):1)ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Τ. Γεωργούλη 29,59300 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/03/2006 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΟΥΒΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σύρου 27,15562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΒΑΘΜΙΟΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΟΜΟΡΡΟΗΣ - ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ ιβάθµιος συνδυασµένος αεριοποιητής οµοροής-αντιροής, ο οποίος χρησιµοποιείται για την θερµοχηµική διεργασία µετατροπής των στερεών ανθρακούχων υλικών σε αέρια καύσιµα,έχει σαν πρώτη βαθµίδα (πυρόλυση) έναν αντιδραστήρα αντιροής (1) τοποθετηµένο πάνω από την δεύτερη βαθµίδα (αεριοποίηση) που είναι αντιδραστήρας οµοροής (2) και χαρακτηρίζεται από το ότι µεταξύ των δύο βαθµίδων υπάρχει διάφραγµα (3), το οποίο διακόπτει την αέρια ροή µεταξύ του αντιδραστήρα αντιροής (1) και του αντιδραστήρα οµοροής (2), ενώ επιτρέπει στα στερεά τεµάχια που πέφτουν από τον αντιδραστήρα αντιροής (1) να περνούν προς τον αντιδραστήρα οµοροής (2).Από τις µετρήσεις των φυσικών παραµέτρων των αερίων πυρόλυσης κατά την έξοδο τους (11) έχουµε άµεση εικόνα για την σύσταση ή/και την υγρασία του νεοεισερχόµενου καυσίµου,οπότε επιτυγχάνονται αποτελεσµατικά ο αυτόµατος έλεγχος και η ασφαλής λειτουργία της διεργασίας µε ρύθµιση του αέρα ή/και καυσίµου που τροφοδοτούν τον αντιδραστήρα αντιροής.έτσι ισοσταθµίζονται οι διακυµάνσεις στην σύσταση ή/και την υγρασία του εισερχοµένου καυσίµου και παρέχονται σταθερά ελεγχόµενες ποσότητες άνθρακα και αερίου προς τα επόµενα στάδια επεξεργασίας,οπότε είναι εύκολο να ελέγξουµεόλη την διεργασία της αεριοποίησης.ο πυρσός καύσης (12) των αερίων που προέρχονται από τον αντιδραστήρα αντιροής (1) είναι τοποθετηµένος έτσι ώστε να εισάγει την φλόγα µέσα στον αντιδραστήρα οµοροής (2) µε οριζόντια κατεύθυνση.το επάνω µέρος (14) του αντιδραστήρα οµοροής (2) είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να εκτονώνει τα καυσαέρια του πυρσού καύσης (12) µε κυκλωνικό τρόπο. 28

31 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B21F 27/12 (73):1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ A' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ,38500 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/12/2005 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Καραϊσκάκη 21,38222 ΒΟΛΟΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟ- ΛΟΓΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ- ΤΟΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜ- ΜΕΣ ΒΕΡΓΕΣ ΣΙ ΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ Ο τροφοδότης µηχανής συναρµολόγησης οπλισµού σκυροδέµατος µε σχήµατα και ευθύγραµµες βέργες σιδήρου µπετόν αποτελείται από τη στήλη (2) η οποία φέρει πλαίσια (3) και (4) τετράγωνου σχήµατος. Στην κάθε πλευρά των πλαισίων προσαρµόζονται δύο ζεύγη µπαρών συγκράτησης (5) των σχηµάτων (6). Οι µπάρες (6) ανοίγουν ή κλείνουν στην κατά µήκος πλευρά των πλαισίων και χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα σαν οδηγοί των βεργών σιδήρου (20). Σε κάθε µπάρα συγκράτησης (5) προσαρµόζεται τηλεσκοπικός οδηγός (17) της ευθύγραµµης βέργας σιδήρου (20). Το πλαίσιο (3) µαζί µε τις µπάρες συγκράτησης (5) µετακινείται πάνω-κάτω µέσω του κοχλία (7) και του σηµείου ολίσθησης (9) ενώ το πλαίσιο (4) είναι σταθερό στο κάτω σηµείο. Τα πλαίσια (3) και (4) µπορεί να είναι περισσότερα του ένα συν ένα. Στο κάτω σηµείο της στήλης(2) προσαρµόζεται άρθρωση (10) για την περιστροφή ολόκληρης της στήλης και των πλαισίων (3) και (4) και ασφαλίζει µε µηχανισµό (11) σε θέσεις ανά 90 µοίρες. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H04N 7/18 IPC8: F16B 7/10 (73):1) ΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αγίας Λαύρας 38,,56727 ΝΕΑΠΟΛΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/05/2006 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΚΑΜΕ- ΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Φορητό σύστηµα µικροκάµερας που αποτελείται από ένα τηλεσκοπικό κοντάρι όπου στη βάση του υπάρχει ένας κινητός βραχίονας µε µια µικροκάµερα C.C.D. υψηλής ανάλυσης, ένα αισθητήρα θερµοκρασίας µε κατευθυνόµενη δέσµη Laser ένα αισθητήρα CO2 και ενδοεπικοινωνία. Ο έλεγχος της κίνησης κατά συν-πλην 90 µοίρες και η απεικόνιση όπου προέρχονται από τον βραχίονα γίνεται από ένα κεντρικό πίνακα ελέγχου. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι γίνεται έγκαιρος και έγκυρος εντοπισµός των εγκλωβισµένωνατόµων. 29

32 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B28D 1/30 IPC8: B24B 9/06 IPC8: B28D 1/04 IPC8: B28D 1/12 (73):1)ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αλατσατών 1,12241 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/05/2006 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΡΙ ΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χαλκοκονδύλη 9, ΑΘΗΝΑ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µια διάταξη που, µε αυτόµατο τρόπο, επιτυγχάνει την µορφοποίηση του τελειώµατος της επιφάνειας των µαρµάρων σε διάφορα σχήµατα.ένας οδηγός (Β),τοποθετηµένος πάνω στη διάταξη, ευθυγραµµίζει το µάρµαρο,προς τα κοπτικά εργαλεία,στη συνέχεια το µάρµαρο ακινητοποιείται µε πιεστήρες αέρος (Ε) και µετά ένα σύστηµα περιστροφικών κεφαλών εν σειρά (Γ) µε κοπτικά εργαλεία στο άκρο τους κυλίεται κατά µήκος και στην άκρη του µαρµάρου και µορφοποιεί την άκρη αυτή.η διάταξη δουλεύει µε ένα ηλεκτροκινητήρα,που µεταδίδει την ενέργεια σε µία υδραυλική µονάδα,από την οποία µε ένα υδραυλικό µοτέρ (44) µεταφέρεται η κίνηση στις περιστροφικές κεφαλές (9,10,11,12,13,14,15,16,18) µέσω ελαστικών ιµάντων (22).Η µορφοποίηση επιτυγχάνεται µε ένα πέρασµα του συστήµατος των περιστροφικών κεφαλών από το ένα άκρο του µαρµάρου µέχρι το άλλο.με τη διάταξη αυτή η µορφοποίηση του µαρµάρου επιτυγχάνεται γρήγορα, χωρίς αστοχίες και µε µικρή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B32B 15/085 IPC8: B32B 15/09 IPC8: B32B 15/20 IPC8: B32B 27/00 IPC8: B65D 65/40 (73):1)ΧΑΝΤΖΑΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λαγκαδά 9,56533 ΠΟΛΙΧΝΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/04/2006 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΑΝΤΖΑΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΑΜΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙ- ΜΑ Η εφεύρεση αναφέρεται σε λαµιναρισµένο αλουµίνιο µε πλαστικό. Το λαµιναρισµένο υλικό συσκευασίας παράγεται από την συγκόλληση λεπτού φύλλου αλουµινίου µε εύκαµπτο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιµα. Πλεονέκτηµα αυτής της εφαρµογής είναι η προστασία του τροφίµου, η συντήρησή του περισσότερο χρόνο καθώς και η ανθεκτικότητα του υλικού. 30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα