ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (σύμφωνα με την Υ.Α / 1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Προϋπολογισμός: ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών 2014» ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1) Τις διατάξεις: α. της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β). β. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α). γ. του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». δ. του Ν.3858/2010(Νόμος Καλλικράτη). ε. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. στ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 2) Την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών 2014, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι : α) η παρούσα διακήρυξη β) η Τεχνική Περιγραφή γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 1) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. 2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Διεύθυνσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, Τ.Κ , Ζάκυνθος, στις ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα δηλαδή στις ημέρα Παρασκευή και και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 2

3 3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού : α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (1,900,00 ) η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας. δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ. ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ αυτό ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν αναφέρει ότι : - έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. - ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από το ΝΠΔΔ -αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση- έως και έξι μήνες μετά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλα καλύτερης ποιότητας. η. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία ο διαγωνιζόμενος, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησης του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, η αναζήτηση του ανωτέρω αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Το ΝΠΔΔ επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Το ΝΠΔΔ δύναται να ζητήσει δείγμα του προσφερόμενου είδους. Όλα τα δείγματα θα συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής προς το ΝΠΔΔ με την ένδειξη «για συμμετοχή στο διαγωνισμό της αρ. Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού» επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθεση περίπτωση. Τα δείγματα, που τυχόν ζητηθούν, των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν και τα οποία δεν έχουν 3

4 παραληφθεί ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος θα διατεθούν από το ΝΠΔΔ χωρίς ο προμηθευτής να έχει καμία αξίωση κατά του ΝΠΔΔ. Το ΝΠΔΔ με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας για τρεις (3) μήνες, με τις ίδιες τιμές, έως ότου πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη νέου αναδόχου για το επόμενο έτος. Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων υλικών. 5) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 6) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού,μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β) ο πλήρης τίτλος του ΝΠΔΔ γ) ο αριθμός της διακήρυξης δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού: Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής κ.τ.λ. καθώς και άλλα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού. Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους - θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 8) Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του ΝΠΔΔ. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 4

5 β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το ΝΠΔΔ. 9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στην έδρα της Διεύθυνσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, (Κρυονερίου 3, Τ.Κ , Ζάκυνθος) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 10) Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για το χρονικό διάστημα έως , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 12) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΝΠΔΔ. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τα προσφερόμενα είδη. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 13) Τα είδη θα παραδοθούν τμηματικά, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών κατά μέγιστο, μετά από υπόδειξη (έγγραφη ή προφορική) του αρμόδιου τμήματος. 14) Ο αριθμός των τεμαχίων μπορεί να αυξομειωθεί με ανάλογη αυξομείωση του προϋπολογισμού, η οποία δεν θα υπερβαίνει την διαθέσιμη πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό του ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερών μετά από κάθε παράδοση του. 16) Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών. 17) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το ΝΠΔΔ, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεώτερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Επίσης το ΝΠΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτό. 18) Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 19) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε μία τοπική εφημερίδα. 5

6 20) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν. 21) Ως ΝΠΔΔ εννοείται ο Οργανισμός των Παιδικών & Βρεφ/κων Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ανωτέρω προμήθεια αφορά απορρυπαντικά, υλικά καθαριότητας κλπ πλαστικά είδη που προδιαγράφονται στη συνέχεια και θα καλύψουν ανάγκες των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου για το έτος Οι ποσότητες των υλικών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές. Οι ακριβείς ποσότητες θα προκύπτουν κάθε φορά από τις πραγματικές ανάγκες των των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η προμήθεια αφορά απορρυπαντικά, υλικά καθαριότητας κλπ πλαστικά είδη που προδιαγράφονται στη συνέχεια και θα καλύψουν ανάγκες των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου για το έτος Β. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡ/ΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (για πλύσιμο στο χέρι) (συσκ. 4 lt) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (συσκ. 4 lt) ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (τεμ.) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (400 γρ.)τεμ 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ (συσκ. 4 lt) Υγρό καθαριστικό πιάτων 500ml / τεμ. παχύρευστο καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %.Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συσκευή χειροπετσέτας τύπου ΖΙΚ ΖΑΚ. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Απορρυπαντική σκόνη πλυσίματος ρούχων, κατάλληλη για πλύσιμο στο χέρι. Λευκαντικό, απολυμαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή(όχι παχύρευστη), σε πλαστικό δοχείο 8

9 ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (συσκ. 4 lt) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ (τεμ - 60 γρ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕ ΣΥΡΜΑ κουζίνας τζάμπο (τεμ) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50 Χ 55 εκ.(συσκ.20 τμ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60 Χ 90 (κιλό) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 80 Χ 110(κιλό) ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 Kgr (30 εκ) 100 μέτρων (τεμ) ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) 17 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (κιβ. 40 τεμ.) / 130 γρ. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (30 Χ 30) εκ. (συσκ τεμ) 19 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (τύπου ακουφόρτε) (συσκ ml) ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ NYLON ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤ.Ι (400 gr) ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕΤΑΛ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠ. ΒΙΔΩΤΑ (τεμ.) συσκευασίας 2 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Λευκαντικό, απολυμαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών ανοξείδωτα βάρους 60 γρ. / τεμ. Σφουγγάρι για πλύσιμο πιάτων κλπ σκευών κουζίνας μεγέθους 15 Χ 10 Χ3 εκ. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm.κατασκευή από νιτρίλιο ή λάτεξ. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE. Σακούλα γραφείου διαστάσεων 50Χ56 mm, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώματα. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 60Χ 90 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 60Χ 90 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ 110 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου. Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσεως νερού λευκά η διάφανα χωρητικότητας 250 ml. Συσκευασία 50 τμχ. Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσεως νερού λευκά η διάφανα χωρητικότητας 150 ml. Συσκευασία 50 τμχ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, μη ανακυκλωμένο, λευκό, από καθαρή χαρτομάζα. Βάρος ρολού: 130 gr. Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 100 φύλλων/ συσκευασία,διαστάσεις 30χ30cm τουλάχιστον. Κρεμοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεμ. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των τεσσάρων(4) λίτρων. Να φέρει σήμανση CE. Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεμ. Οι σκούπες θα είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης), με ξύλινο κοντάρι. Σφουγγαρίστρες βιδωτές υφάσματος τύπου Vetex / τεμ. Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 400γρ, μήκος 80cm περίπου. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες. Μεταλλικό κοντάρι με εξωτερική πλαστική επένδυση, μήκους 1,30μέτρα, να βιδώνει απόλυτα σε οικιακή σφουγγαρίστρα και σκούπα Κοντάρι ξύλινο / τεμ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ (τεμ.) ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (τεμ.) Αλουμινίου, μήκους 1,40 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα. Κουβάς+Στίφτης από πλαστικό, χωρητικότητας 15lit. 9

10 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓ/ΙΚΟΙ 25 lt ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ (τεμ.) ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ (τεμ.) ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. τύπου Wettex (συσκ. 14 μέτρα) ΣΚΟΥΠΑ NYLON ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΒΙΔΩΤΗ (τεμ.) ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟ (τεμ.) Κουβάς πλαστικός για καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικός, χωρητικότητας 25 λίτρων. Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, μεγάλης αντοχής. Με πλαστικό κοντάρι. Σε ρολό περίπου 14 μέτρο ( τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Σκούπα NYLON μονή ενισχυμένη με τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεμ. Κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά 2 κάδων, θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας με τις ανάλογες σφουγγαρίστρες, καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο 33 (τεμ/1000 γρ.) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ζεύγος) 34 (τεμ.) Εξαιρετικά ανθεκτικά, διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ Μεμβράνη κατάλληλη για την περιτύλιξη τροφίμων διάφανη, σε 35 30εκ. 250 μέτρα (τεμ.) συσκευασία πλάτους 30 εκατ.και μήκους 250 μέτρων. Πιάτο μελαμίνης σούπας διαμέτρου 23 εκ. λευκό κατάλληλο για 36 ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών. Μπολ μελαμίνης βάθους 5 εκ. και διαμέτρου 18 εκ. λευκό κατάλληλο για 37 ΜΠΩΛ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΣΟΥΠΑΣ 38 (τεμ.) Πιρούνι φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι. Τεμάχιο. ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Μαχαίρι επιτραπέζιο με πλαστική ή ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα 39 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (συσκ. 12 τεμ.) μήκους 18 εκ. περίπου, με δόντια. Μαχαίρι επιτραπέζιο με πλαστική ή ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα 40 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (τεμ.) μήκους 11 εκ. περίπου, με δόντια ή χωρίς δόντια. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (500 γρ.) ΜΕ Φιαλίδιο βουτανίου χωρητικότητας 500 γρ με βαλβίδα ασφαλείας. 41 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τεμ.) 42 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (180 γρ.) (τεμ.) Φιαλίδιο βουτανίου χωρητικότητας 500 γρ. ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Καμινέτο υγραερίου φορητό το οποίο δέχεται φιαλίδιο βουτανίου 43 (ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500 γρ.) (τεμ.) χωρητικότητας 500 γρ με βαλβίδα ασφαλείας. ΚΑΝΑΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΒΑΛ (2 lt) Κανάτες πλαστικές σχήματος οβάλ, χωρητικότητας 2 λίτρων, κατάλληλες 44 (τεμ.) για σερβίρισμα πόσιμου νερού, γάλατος κλπ. 45 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (συσκ τεμ.) ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 46 55Χ75 cm (συσκ. 10 τεμ.) ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S (συσκ. 100 τεμ.) ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 48 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S-14 (συσκ. 100 τεμ.) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (συσκ. 1lt) ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ (τεμ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 4lt) Χειροπετσέτες τύπου Ζικ Ζακ οικολογικές σε συσκευασία των τεμ. Σακούλα διαστάσεων 55Χ75 cm, πάχους 35 mic, σε συσκευασία με 10 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ με κορδόνι. Κεσεδάκια αλουμινίου μερίδας φαγητού τύπου S-14 συσκευασία των 100 τεμαχίων. Καπάκι για κεσεδάκια αλουμινίου μερίδας φαγητού τύπου S-14 συσκευασία των 100 τεμαχίων. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 1.000ml.. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών. Πλαστικοί ψεκαστήρες με αντλία για την εκτόξευση σταγονιδίων απορρυπαντικού τζαμιών. Χωρητικότητα δοχείου 600 ml περίπου. Απορρυπαντικό υγρό το οποίο να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. σε σε 10

11 ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΛΑΤΩΝ (συσκ. 4lt) ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΑΝΕΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (συσκ. 500ml) Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 4l.Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλαμάκια για ροφήματα πλαστικά, σπαστά σε συσκευασία των 100 τμχ. μη επενδεδυμένα. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml με δοσομετρική αντλία. Να φέρει σήμανση CE ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 75 lt (τεμ.) ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ πλαστικα (συσκ. 24 τεμ.) ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 120 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ (τεμ.) ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (τεμ.) 59 ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΧΥΜΑ (κιλό) 60 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο (τεμ. 850 γρ.) 61 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (τεμ) ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ ΓΛΥΚΟΥ 62 (τεμ) ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 63 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (τεμ) 64 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΟΣΙΟΝ (συσκ. 450 ml) 65 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (συσκ. 40 τεμ.)/ 100 γρ. Ο κάδος θα είναι 75 χωρητικότητας λίτρων πλαστικός με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού. Πλαστικά μανταλάκια απλώματος ρούχων σε συσκευασία των 24 τμχ. 50 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού Πηρούνι φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι. Τεμάχιο. Σακούλα γραφείου διαστάσεων 50Χ55 cm χύμα. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώματα. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 850 γρ. Πιγκάλ WC με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι. Κουτάλι γλυκού από ανοξείδωτο ατσάλι. Τεμάχιο. Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου, μεγάλης αντοχής. Αλκοολούχος Λοσιόν 95 Βαθμών. Με Οινόπνευμα φυτικής προέλευσης χρησιμοποιείται ως καθαριστικό, ενυδατικό και ήπιο αντισηπτικό. Χρήση Εξωτερική. Ιδανική για μασάζ, εντριβές και καθαρισμούς. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα σε συσκευασία 40 τεμαχίων. Βάρος ρολού: 100 gr. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 1. Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς 2. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασμό με το στεγνωτικό 3. Τα ποσοστά αναφέρονται στο είδος της συσκευασίας και όχι στην ανεκτικότητα της παράδοσης των προϊόντων 4. Να φέρει σήμανση CE 5. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε 6. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε 7. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα προσκομίσει αντίγραφο αριθμού καταχώρισης στο Γ.Χ.Κ. 8. Έλεγχος μακροσκοπικός και χημικός 9. Ύπαρξη τοπικού αντιπρόσωπου θα εκτιμηθεί 10. Παραπάνω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε συστατικά που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και 11

12 συνεργατικών συστατικών. Εναπόκειται στην κρίση των προμηθευτών να πλαισιώνουν τα συστατικά που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα αναγκαία για να παραδώσουν προϊόντα που θα έχουν ικανοποιητική καθαριστική και πλυντική δράση. 11. Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές. 12. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δόκιμη χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των ιδρυμάτων. 13. Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας 14. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί πρέπει να εγκαταστήσει δοσιμετρικές αντλίες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον οι υπάρχουσες δοσιμετρικές αντλίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας των ιδρυμάτων 15. Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με τα ιδρύματα,μέσω του χημικού του, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών. 16. Οι μονάδες παραγωγής των προϊόντων που αφορά η παρούσα μελέτη να Εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο: ISO 9001:2008. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών ( Άρθρα "Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα") ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Η προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών που προδιαγράφονται στη συνέχεια και θα καλύψουν ανάγκες των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις α. Της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ 185/ ). β. Του Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ 19/ ). γ. Του N. 3463/06, περί «Kύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114A/ ). δ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Η Σύμβαση 2. Η Διακήρυξη δημοπρασίας. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. 4. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 5. Ο προϋπολογισμός της Μελέτης 6. Η τεχνοοικονομική προσφορά του προμηθευτή Άρθρο 4ο Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή ή άλλου αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διενέργεια του διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα τις διαδικασίες και προϋποθέσεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Ο τρόπος εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χρηματικά όρια που ορίζονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σχετικά με τα όρια απευθείας αναθέσεων, ως εξής: ι) Με απ' ευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ιι) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ιιι) Με διενέργεια ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 13

14 Άρθρο 5ο Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6ο Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του συμφωνητικού καθορίζεται σε 2% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Άρθρο 7ο Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών άνω των δύο (2) ημερών από το χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 13 της διακήρυξης καθορίζεται χρηματική ρήτρα ποσού τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης των υλικών. Η χρηματική ρήτρα θα αφαιρείται από το ποσό οφειλής του αναδόχου. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τις δέκα (10) ημέρες, το ΝΠΔΔ θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Άρθρο 8ο Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με κατάλληλα. Άρθρο 9ο Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των υλικών. Άρθρο 10ο Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει : Να είναι εγκεκριμένου τύπου από αρμόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Άρθρο 11ο Οι ποσότητες των υλικών και εργαλείων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές. Οι ακριβείς ποσότητες θα προκύψουν από τις ανάγκες των συνεργείων των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/ α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡ/ΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (για πλύσιμο στο χέρι) (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 3, ,00 2 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 3, ,00 3 ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (τεμ.) ΤΕΜ 19, ,00 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 4, ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (400 γρ.)τεμ ΤΕΜ 1, , ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 2, ,00 7 ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 3, ,00 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ (τεμ - 60 γρ.) ΤΕΜ 0, ,50 9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕ ΣΥΡΜΑ κουζίνας τζάμπο (τεμ) ΤΕΜ 0, ,00 10 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ latex (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 6, ,30 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50 Χ 55 εκ.(συσκ.20 τμ) ΤΕΜ 0, , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60 Χ 90 (κιλό) ΚΙΛΟ 2, ,20 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 80 Χ 110(κιλό) ΚΙΛΟ 1, ,00 14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 Kgr (30 εκ) 100 μέτρων (τεμ) ΤΕΜ 8, ,40 15 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) ΤΕΜ 1, ,50 16 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) ΤΕΜ 0, ,00 17 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (κιβ. 40 τεμ.) / 130 γρ. ΤΕΜ 13, ,00 18 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (30 Χ 30) εκ. (συσκ. 100 τεμ) ΤΕΜ 0, ,00 19 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 5, ,50 15

16 20 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (τύπου ακουφόρτε) (συσκ ml) ΤΕΜ 0, ,25 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ NYLON ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 1, ,65 22 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 5, ,55 23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 2, ,00 24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤ.Ι (400 gr) ΤΕΜ 4, ,60 25 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕΤΑΛ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠ. ΒΙΔΩΤΑ (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 26 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ (τεμ.) ΤΕΜ 6, ,00 27 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (τεμ.) ΤΕΜ 5, ,20 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓ/ΙΚΟΙ 25 lt ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ (τεμ.) ΤΕΜ 9, , ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ (τεμ.) ΤΕΜ 6, ,00 30 ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. τύπου Wettex (συσκ. 4 μέτρα) ΤΕΜ 7, ,00 31 ΣΚΟΥΠΑ NYLON ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΒΙΔΩΤΗ (τεμ.) ΤΕΜ 2, ,25 ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟ (τεμ.) ΤΕΜ 70, , ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο (τεμ/1000 γρ.) ΤΕΜ 2, ,50 34 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ζεύγος) (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 35 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ 30εκ. 250 μέτρα (τεμ.) ΤΕΜ 7, ,50 36 ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) ΤΕΜ 1, ,00 37 ΜΠΩΛ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) ΤΕΜ 1, ,00 38 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΣΟΥΠΑΣ (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 39 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (συσκ. 12 τεμ.) ΤΕΜ 8, ,60 40 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (τεμ.) ΤΕΜ 2, ,60 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (500 γρ.) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τεμ.) ΤΕΜ 2, , ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (180 γρ.) (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 43 ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500 γρ.) (τεμ.) ΤΕΜ 10, ,00 44 ΚΑΝΑΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΒΑΛ (2 lt) (τεμ.) ΤΕΜ 1, ,00 45 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (συσκ τεμ.) ΤΕΜ 14, ,00 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 55Χ75 cm (συσκ. 10 τεμ.) ΤΕΜ 1, , ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S-14 (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 5, ,50 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S-14 (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 1, , ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (συσκ. 1lt) ΤΕΜ 8, ,25 16

17 50 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ (τεμ) ΤΕΜ 1, ,20 51 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 4lt) ΤΕΜ 3, ,00 52 ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΛΑΤΩΝ (συσκ. 4lt) ΤΕΜ 5, ,00 53 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΑΝΕΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 54 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (συσκ. 500ml) ΤΕΜ 2, ,00 55 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 75 lt (τεμ.) ΤΕΜ 24, ,00 56 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ πλαστικα (συσκ. 24 τεμ.) ΤΕΜ 1, ,64 57 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 120 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ (τεμ.) ΤΕΜ 43, ,00 58 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 59 ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΧΥΜΑ (κιλό) ΚΙΛΟ 2, ,00 60 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο (τεμ. 850 γρ.) ΤΕΜ 1, ,50 61 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (τεμ) ΤΕΜ 2, ,00 62 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ ΓΛΥΚΟΥ (τεμ) ΤΕΜ 0, ,40 63 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (τεμ) ΤΕΜ 1, ,00 64 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΟΣΙΟΝ (συσκ. 450 ml) ΤΕΜ 1, ,32 65 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (συσκ. 40 τεμ.)/ 100 γρ. ΤΕΜ 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,31 ΦΠΑ 7.105,69 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 23% ΦΠΑ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ0ΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 1 Απορρυπαντικό (σκόνη)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 " ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. (23%): ,09

Φ.Π.Α. (23%): ,09 Αριθ. Μελέτης 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ : 01/12/2016 Αρ. Πρωτ : 9804 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων»

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 294 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 15273 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού». Αριθ. Μελέτης: 07/2016 Μ Ε Λ Ε Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : Ε2/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.192,0 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 08 / 01 / 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5253/1674/ΣΤ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά: 07 / 08 /2012 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 67694 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Μαρκουλάκη Κων/να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150

ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25. 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚLINEX 1ΛΙΤΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙ τεμάχια 150 ΟΜΑ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 1 ΥΓΡΟ CIF ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ POWER & SHINE SPRAY 750ml τεμάχια 120 2 CIF ΚΡΕΜΑ 500 ml τεμάχια 25 3 ΥΓΡΟ VIAKAL ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 750ml τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 220/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 6/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6757 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.552,00 με Φ.Π.Α 24% Κ.Α. 20/6635.0003 & 35/6635.0005 Αρ. Μελέτης 14/2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα