ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α θμιας και Β θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αριθ.Τεύχ.Τεχν. Προδιαγραφών: 7/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,16 1

2 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της προμήθειας Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού ,16 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (59.766, ,36 Φ.Π.Α. = ,16 ) αφορούν την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιώντου Δήμου Θερμαϊκού και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015, αναλυτικά των: 1. ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Α' 2. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) ΟΜΑΔΑ Β' 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Η.Κ.Ε.Θ. ) ΟΜΑΔΑ Γ' 4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Δ' 5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Ε' Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 2 Η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς των προϋπολογισμών εξόδων Οικ. Έτους ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Κ. Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Α" ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙ ΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Η.Κ.Ε.Θ. ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β" ΟΜΑΔΑ Γ" 64.08/10.123,15.123, ,22.123,23.123,24.123, ,26.123,27.123, ,29.123,31.123,32.123,33.123, ΟΜΑΔΑ Δ" ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Ε"

3 ΑΡΘΡΟ 3 ο - Ισχύουσες διατάξεις α) Η αριθμ /93 Υπ. Απόφαση "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). (ΦΕΚ 185/Β) β) Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α) γ) Του Ν. 3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και του Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18) δ) Τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18) με τον οποίο κυρώθηκε η ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 40 και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β.λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου... γ. πετρελαιοειδών... για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους...» ε) Την εγκύκλιο 3/11543/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικών Υποθέσεων στ) Της υπ'αριθμ. Π1/3306/ απόφασης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/ ), με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.), οι προμήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ζ) Της απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/ με την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθορίστηκε σε χωρίς ΦΠΑ. Περαία, 15/04/2015 ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Η προϊσταμένη τμήματος Ο Αντιδήμαρχος Για το γραφείο Προμηθειών α/α Παπαγιάννη Ελένη Μήλιος Παναγιώτης Καρακώστα Βικτωρία 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α θμιας και Β θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 7/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Α': ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση Σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) περίπου 350 έως 400ml. 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη min 6%. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml. 1907/2006/ΕΕ 3 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Συσκευασία 500 ml με αντλία. 4 ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων 4

5 5 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, του ενός κιλού, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλι απορροφητικότητα. Δε θα αφήνει χνούδι και θα είναι ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. ±5%. Μήκος ρολού 77 μέτρα ±5%. %. 6 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Χαρτί ρολό, λευκό, μεγάλο βιομηχανικό 5 κιλών / τεμάχιο δύο φύλλων, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτομάζα, θα πρέπει να μην αφήνει χνούδια, ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, τι λίπος κλπ. Βάρος Ρολού: 5 kg. ±5% Μήκος Ρολού: 440 μ. ±5%. 7 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική θήκη χαρτιού υγείας μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή χαρτομάζα. Βάρος Ρολού: 500 γρ. ±5%. Μήκος Ρολού: 142 μέτρα ±5%. (συσκ.12 ρολλών) 8 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ λευκές επαγγελματικού τύπου, θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Διαστάσεις φύλλου περίπου : 23X25 εκ. Βάρος χαρτιού: 40 γρ / τ.μ. ±5%. Ο χρήστης θα πρέπει να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά. Συσκευασία φύλλων τουλάχιστον) 9 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ) Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%). Τύπου χλωρίνης. Σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης 10 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 3%, φωσφορικά άλατα %. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης 11 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 12 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 1%. Να έχει ρη υδατικού διαλύματος 1%, 6-8. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml με αντλία. Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. 13 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % (κεζάπ) σε συσκευασία 350 ml Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 5

6 14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 42X50 cm Σακούλα γραφείου διαστάσεων 42X50 cm Σε συσκευασία με 100 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώματα 15 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 55X75 cm Σακούλα διαστάσεων 55X75 cm Σε συσκευασία με 100 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ. Για χαρτοδοχεία WC σε διάφορα χρώματα με κορδόνι. 16 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90X1,10 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 90Χ1,10 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος. 17 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65X85 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 65X85 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος 18 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμού Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE 19 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 20 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (50 ΤΕΜ.) 21 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 22 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΙΤΡΙΝΗ 24 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΙΔΩΤΗ ΜΈΤΡΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 25 ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΜΕΓΑΛΗ) Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη Σε διάφορα χρώματα. Από πλαστικό διαφανές και υψηλής αντοχής 250 ml Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στο αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Αλουμινίου, μήκους 1,30 μέτρα Να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελματκή σφουγγαρίστρα Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί. Από χόρτο υψηλής αντοχής, να μην μαδάει, να σκουπίζει ομοιόμορφα και με ενσωματωμένο ξύλινο κοντάρι. Για χρήση εξωτερικού χώρου (δρόμου-κήπου). 26 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα. Να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα 27 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Επαγγελματικό μονό χωρητικότητας 25lt με χρωμιωμένο σκελετό. Μεταλλικό χερούλι και μεταλλική πρέσα, (κομπλέ με κουβά) 28 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του Με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου, μεγάλης αντοχής. 6

7 29 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΜΕΝΟ 30 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φαράσι μεταλλικό 35 cmx23cmx15cm (πχμχβ) Με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι γαλβανιζμένο, μεγάλης αντοχής. Σε ρολό περίπου 14 μέτρα (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι 31 ΚΑΔΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (WC) Χωρητικότητας τουλάχιστον 35 λίτρων Πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού. 32 ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ WC Με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται βουρτσάκι. 33 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ(ΒΑΝΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ κλπ) ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) Σε συσκ. 500 ml. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. 34 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ Σφουγγάρι μπεζ με φίμπρα 10 Χ15 Χ 2,5 cm περίπου, δύο όψεων, μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με φίμπρα για μηχανιι δράση και δυνατό τρίψιμο. Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάυλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την φίμπρα να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται, ΝΑ έχει μεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων. Η πλευρά με τη φίμπρα να είναι πολύ ανθεκτική έτσι ώστε ο χρόνος καθαρισμού να μειώνεται. 35 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ) Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 250 ml. Να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 36 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 15 LIT. Από ανθεκτικό πλαστικό με στίφτη και ροδάκια 15 λιτ. 37 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ 45 CM 38 ΓΟΥΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 45 CM 39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 40 ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (50 ) ΤΕΜ/ΣΥΣΚ ML, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Καθαριστήρας τζαμιού με λάστιχο για επαγγελματική χρήση. Διαστάσεις: Καθαριστήρας τζαμιού 45cm, βάση inox Γουνάκι καθαρισμού τζαμιών 45 cm με βάση. Σακούλεs / Τσάντες Φανελάκι 24+9 X 40cm χρώματος μπλε Συσκευασία 5 κιλών Πλαστικό με καπάκι που κλείνει πολύ καλά, κατάλληλο για φαγητά και σαλάτες.συσκευασία: 50τεμ μπολ & 50τεμ καπάκια Ιδανικό για σαλάτες και μερίδες φαγητού Χρώμα: Λευκό 41 ΤΑΠΕΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 60 Χ 90 Ταπέτο πάχους 9mm (60x90) εξωτερικών χώρων με πλέγμα βινυλίου, τύπου thorax 42 ΣΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΚΟΥΠΑ Σακούλα για ηλεκτρική σκούπα Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ηλεκτρική σκούπα τύπου Nilfisk Alto- Saltix 3.Να προσφέρεται σε συσκευασία 10 ΤΕΜ.(σετ). 7

8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται το μέγεθος της συσκευασίας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος (βάρος, αριθμός τεμαχίων, λίτρα, μέτρο). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών σε εγκαταστάσεις του Δήμου Θερμαϊκού. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η παράδοση των υλικών θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, από την υπογραφή της σύμβασης για το έτος 2015 ή μέχρι την εξάντληση αυτής. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το δικαίωμα του Δήμου να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Να κατατεθεί έγκριση από το χημείο του κράτους, τον ΕΟΦ, δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα προσφερόμενα είδη, όπου ζητείται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. ΟΜΑΔΑ Β': ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α 1. ΧΑΡΤΊ WC ΛΕΥΚΌ ΑΠΌ 150 EΩΣ 170 ΓΡ. (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΈΩΣ 48 ΤΕΜΑΧΊΩΝ) 2. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΈΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΊΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ EΩΣ 750 ΤΕΜΑΧΊΩΝ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το χαρτί WC να είναι από 150 έως 170γρ. το τεμάχιο. Να είναι Α' ποιότητας, και 100% λευκασμένο. Οα πρέπει να προσφέρονται σε συσκευασία έως 48 τεμαχίων Η χαρτοπετσέτα να είναι λευκού χρώματος Να είναι 100% λευκασμένο Θα πρέπει να προσφέρονται σε συσκευασία 750 τεμαχίων 3. ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό κλειστό 4. ΤΥΠΟΥ WETTEX ΡΟΛΌ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ 14M Το κάθε ρολό να έχει μήκος 14 μέτρα 5. ΓΆΝΤΙΑ LATEX (ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΊΩΝ) Να είναι απορροφητικό και ανθεκτικό στη χρήση Να είναι ανθεκτικά και να προσφέρουν ασφάλεια στο χρήστη από την επαφή με επικίνδυνες ουσίες. Θα πρέπει να προσφέρονται σε συσκευασία έως 100 τεμαχίων. 6. ΓΆΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΕΩΣ (ΖΕΎΓΟΣ) Γάντια γενικής χρήσεως (ζεύγος) No ΥΓΡΌ ΠΙΆΤΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 4-5 ΛΊΤΡΑ) Να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους Να έχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας Θα πρέπει να προσφέρεται σε συσκευασία 4-5 λίτρα Η κάθε συσκευασία θα πρέπει να είναι σφραγισμένη Θα πρέπει να έχει ουδέτερο ph και γλυκερίνη Θα πρέπει να έχει μη ιονικά τασιενεργά από 5 έως 15 8

9 8. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΌ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 4-5 ΛΊΤΡΑ) 9. ΧΛΩΡΊΝΗ ΠΑΧΎΡΕΥΣΤΗ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΉ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 4-5 ΛΊΤΡΑ) 10. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΑΛΆΤΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΉΡΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500ML) 11. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 5 LIT) Να έχει απολυμαντικές ιδιότητες Να είναι με απολυμαντικό παράγοντα τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου Να είναι κατάλληλο για χρήση σε επιφάνεια εργασίας μαγειρείων Να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από τον ΕΟΦΝα προσφέρεται σε συσκευασία 4-5 λίτρα Να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους Να έχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας Θα πρέπει να προσφέρονται σε συσκευασία 4-5 λίτρα Να περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο Να περιέχει λευκαντικούς ή οξυδωτικούς παράγοντες με βάση το χλώριο περισσότερο του 30% Να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους Η συσκευασία να έχει προσαρμοσμένο ψεκαστήρα Θα πρέπει να προσφέρεται σε συσκευασία έως 500ml Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 3%, φωσφορικά άλατα %. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης 12. ΠΑΠΊ WC ΥΓΡΌ ΈΩΣ 750ML Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 750ml Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ 13. ΦΑΡΆΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΆΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΌ Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό 14. ΚΟΥΒΆΣ ΑΠΛΌΣ ΠΛΑΣΤΙΚΌΣ ΜΕ ΣΤΊΦΤΗ 13 LIT. Κουβάς απλός πλαστικός με στίφτη 13 LIT 15. ΣΦΟΥΓΓΆΡΙ ΠΙΆΤΩΝ ΜΕΓΆΛΟ Σφουγγάρι πιάτων, μεγάλο. 16. ΣΠΌΓΓΟΣ ΣΎΡΜΑ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΑΣΗΜΊ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 20ΓΡ) Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 20γρ 17. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΓΙΑ ΡΟΎΧΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 3 lit.) 18. ΜΑΛΑΚΤΙΚΌ ΡΟΎΧΩΝ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 3 ΛΊΤΡΑ) Να περιέχει ένζυμα 19. ΑΛΆΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΠΙΆΤΩΝ 2 kg Αλάτι πλυντηρίου πιάτων οικιακό 2 Kg 20. ΑΛΟΥΜΙΝΌΧΑΡΤΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΈΩΣ 110Mx30CM) 21. ΦΙΆΛΗ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ, 190ΓΡ Φιάλη υγραερίου 190γρ Να προσφέρεται σε συσκευασία 3 LIT και να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους Να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους.Να προσφέρεται σε συσκευασία 3 λίτρα Να είναι ανθεκτικό στη χρήση Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 110mX30cm 22. ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 2Φ. Να είναι δερματολογικά ελεγμένα Να είναι χωρίς οινόπνευμα Να είναι σε συσκευασία 100 τουλάχιστον τεμαχίων 2φ. 23. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Να είναι δερματολογικά ελεγμένα Να είναι χωρίς οινόπνευμα Να είναι σε συσκευασία 64 τουλάχιστον τεμαχίων 9

10 24. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Συσκευασία 500 ml με αντλία. 25. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων 26. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, του ενός κιλού, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλι απορροφητικότητα. Δε θα αφήνει χνούδι και θα είναι ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. ±5%. Μήκος ρολού 77 μέτρα ±5%. %. 27. ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΠΙΆΤΩΝ 50 ΤΕΜ Να εχει αριθμό έγκρισης απο το γενικό χημείο του κράτους. Να προσφερεται σε συσκευασία 50 ταμπλετων 28. ΦΊΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΡΑ Ανταλλακτικό φίλτρο απορροφητήρα, για όλους τους τύπους. Εναρμονισμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 29. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65X85 cm Σακούλα διαστάσεων 65X85 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος 30. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 42X50 cm Σακούλα γραφείου διαστάσεων 42X50 cm Σε συσκευασία με 100 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώματα 31. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 32. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 33. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ 34. ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΙΔΩΤΗ ΜΈΤΡΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στο αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα. Να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί. 35. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 90 CM Παρκετέζα 90 cm από πανί ακρυλικό 36. ΠΑΝΊ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΤΎΠΟΥ WETTEX Νο3 Απορροφητικό πανί καθαρισμού με μεγάλη αντοχή και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό λείων επιφανειών. 37. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη min 6%. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. 1907/2006/ΕΕ 10

11 38. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % (κεζάπ) σε συσκευασία 350 ml Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 39. ΚΑΔΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (WC) Χωρητικότητας τουλάχιστον 35 λίτρων Πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού. 40. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (50 ΤΕΜ.) Από πλαστικό διαφανές και υψηλής αντοχής 250 ml 41. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (20 ΤΕΜ.) Από πλαστικό διαφανές και υψηλής αντοχής Νο3 42. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65X85 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 65X85 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος 43. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ ΕΝΤΟΜΑ) Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 250 ml. Να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). 44. ΦΑΡΑΣΙ ΧΕΙΡΌΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φαράσι απλό οικιακό πλαστικο. 45. ΥΓΡΌ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΎΣΕΩΝ-ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ Υγρό απόφραξης για τον καθαρισμό αποχετεύσεων-σωληνώσεων 1 Lit.Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ 46. ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ Πανί μικροίνας 40Χ40 γενικής χρήσης 47. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΉΣ Μεβράνη τροφίμων διαφανής 300 m Χ 29 cm 48. ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΌ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΌ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΠΙΆΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ 49. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΠΙΆΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ Υγρό για τη διατήρηση της λάμψης την πιάτων & των ποτηριών 10 LIT. 1907/2006/ΕΕ Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων επαγγελματικό 10 LIT.Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ 50. ΒΑΜΒΆΚΙ Βαμβάκι υδρόφυλο 150 γρ. 51. ΣΎΡΜΑ ΧΟΝΤΡΌ Σύρμα χοντρο μεταλλικό έως 35 γρ. 52. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για γενική χρήση Σε συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) περίπου 350 έως 400ml. 53. ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Σκόνη απόφραξης για τον καθαρισμό αποχετεύσεων-σωληνώσεων 100 γρ.να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ 54. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ Καλαμάκια σπαστά έγχρωμα 1000 τεμ. 55. ΞΥΛΑΚΙΑ για ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ Ξυλάκια από μπαμπού 100 τεμ. 56. ΠΑΤΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ Πατάκι εισόδου απο καουτσούκ 50 cm Χ90 cm 11

12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται το μέγεθος της συσκευασίας ανάλογα το προσφερόμενο είδος (βάρος, αριθμός τεμαχίων, λίτρα, μέτρο). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών σε εγκαταστάσεις του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης για το έτος 2015 ή μέχρι την εξάντληση αυτής. Η παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις του ΔΗΠΠΑΚΥΘ θα πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το δικαίωμα του νομικού προσώπου να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Να κατατεθεί έγκριση από το χημείο του κράτους, του ΕΟΦ, δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα προσφερόμενα είδη, όπου ζητείται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.ο ενδιαφερόμενος για τα μωρομάντιλα θα πρέπει να προσκομίσει την άδεια εκτελωνισμού σφραγισμένη από τον ΕΟΦ ή εάν παράγονται στην Ελλάδα την γνωστοποίηση στη CPNP. Το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς του ΔΗΠΠΑΚΥΘ και όχι με απευθείας πληρωμή. ΟΜΑΔΑ Γ': ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΡΟΎΧΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 3 lit.) Να περιέχει ένζυμα Να προσφέρεται σε συσκευασία 3 LIT και να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους 2. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμττω μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. 3. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμττω μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 Lit.. 4. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 1lt Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Σε συσκευασία των 1 LIT. 5. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 4lt Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Σε συσκευασία των 4 LIT. 12

13 6. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 2X500 γραμ. Χαρτί διπλό ρολό κουζίνας, λευκό, 500 gr, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, καθαρής χαρτόμαζας με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις.( Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 500 γρ. ±5%. Μήκος ρολού 55 μέτρα ±5%.(22gr/m2,av0 φύλλο). 7. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, του ενός κιλού, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλι απορροφητικότητα. Δε θα αφήνει χνούδι και θα είναι ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. ±5%. Μήκος ρολού 77 μέτρα ±5%. %. 8. ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 12Χ500γραμ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική θήκη χαρτιού υγείας,καθαρής χαρτόμαζας, δίφυλλο. Βάρος Ρολού: 500 γρ.(17 gr/m2, ανά φύλλο) ±5%. Μήκος Ρολού: 145 μέτρα ±5%. 9. ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 40X90 γραμ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική θήκη χαρτιού υγείας. Καθαρής χαρτόμαζας, γκοφρέ 23μ/ρολό, 230 φύλλων 40χ90, 90 γρ. ±5%, 9,8 ύψος 10. ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 2Φ. Να είναι δερματολογικά ελεγμένα Να είναι χωρίς οινόπνευμα Να είναι σε συσκευασία 100 τουλάχιστον τεμαχίων 2φ. 11. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ φύλλων Χειροπετσέτες ζικ - ζακ λευκές επαγγελτικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Διαστάσεις φύλλου περίπου : 24,5X21 εκ. Βάρος χαρτιού: 32 γρ /μ2 ±5%. Ο χρήστης θα πρέπει να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά. Συσκευασία φύλλων τουλάχιστον) 12. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΈΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΊΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ EΩΣ 750 ΤΕΜΑΧΊΩΝ) Η χαρτοπετσέτα να είναι λευκού χρώματος Να είναι 100% λευκασμένο Θα πρέπει να προσφέρονται σε συσκευασία 750 τεμαχίων 13. ΜΩΡΟΜΆΝΤΗΛΑ Να είναι δερματολογικά ελεγμένα Να είναι χωρίς οινόπνευμα Να είναι σε συσκευασία 64 τουλάχιστον τεμαχίων 14. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου τουλάχιστ 3,5%) -τύπου χλωρίνης Σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 1250 ml το οποίο να περιέχει μη ιονιι τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%..Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης 15. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου τουλάχιστ 3,5%) -τύπου χλωρίνης Σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονιι τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%..Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης 13

14 16. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 λιτ. Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά και διαλύτες τουλάχιστον από 3 φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είνο βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5 λίτ. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγί προφύλαξης 1907/2006/ΕΕ 17. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4 λιτ. 18. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 1 λιτ. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 1%, ρη 7 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 1%, ρη 7 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται με αντλία. 19. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 42Χ50 cm Σακούλα γραφείου διαστάσεων 42X50 cm Σε συσκευασία με 50 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC, λευκού χρώματος. 20. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 55X75 cm Σακούλα διαστάσεων 55X75 cm Σε συσκευασία με 100 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ. Για χαρτοδοχεία WC σε διάφορα χρώματα με κορδόνι. 21. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90X1,10 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 90Χ1,10 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος. 22. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65X85 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 65X85 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος 23. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμού Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE 24. ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. 25. ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ) 26. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Γάντια Μιας Χρήσεως Πλαστικά Πολυεθυλενίου Διάφανα μη Αποστειρωμένα Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στο αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θ επιλεγεί 14

15 27. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 28. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 29. ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΙΔΩΤΗ ΜΈΤΡΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Αλουμινίου, μήκους 1,30 μέτρα, Να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελματκή σφουγγαρίστρα Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να έχουν πάσο που βιδώνει απόλυτα με το κοντάρι ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί. 30. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, με πάσο που να βιδώνει απόλυτα στην οικιο σφουγγαρίστρα και την σκούπα 31. ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ Από πλαστικό υψηλής αντοχής,νεροχείτου 32. ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 33. ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ 500ml Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμέν εργονομικό κοντάρι, μεγάλης αντοχής. Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο). Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Σε συσκευασία των 500 ml 34. ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΤΎΠΟΥ WETTEX Νο3 Απορροφητικό πανί καθαρισμού με μεγάλη αντοχή και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό λείων επιφανειών. 35. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. 36. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σε ρολό περίπου 14 μέτρα (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι 37. ΣΦΟΥΓΓΆΡΙ ΠΙΆΤΩΝ ΜΕΓΆΛΟ Σφουγγάρι πιάτων, μεγάλο. 38. ΣΠΌΓΓΟΣ ΣΎΡΜΑ ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΣ ΑΣΗΜΙ Να είναι σε συσκευασία τουλάχιστον 20γρ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20ΓΡ) 39. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % (κεζάπ) σε συσκευασία 350 ml Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 40. ΚΑΔΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (WC) Χωρητικότητας τουλάχιστον 35 λίτρων Πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού. 41. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Από πλαστικό υψηλής αντοχής 250 ml 42. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Από πλαστικό υψηλής αντοχής, φαγητού 43. ΜΑΧΑΙΡΙΑ-ΠΙΡΟΥΝΙΑ-ΚΟΥΤΑΛΙΑ Από ανοξείδωτο ατσάλι, φαγητού. 15

16 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται το μέγεθος της συσκευασίας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος (βάρος, αριθμός τεμαχίων, λίτρα, μέτρο). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών σε εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης για το έτος 2015 ή μέχρι την εξάντληση αυτής. Η παράδοση των ειδών στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού θα πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το δικαίωμα του νομικού προσώπου να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Ο ενδιαφερόμενος για τα μωρομάντιλα θα πρέπει να προσκομίσει την άδεια εκτελωνισμού σφραγισμένη από τον ΕΟΦ ή εάν παράγονται στην Ελλάδα την γνωστοποίηση στη CPNP. Να κατατεθεί έγκριση από το χημείο του κράτους, του ΕΟΦ, δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα προσφερόμενα είδη, όπου ζητείται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Το κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, από πλευράς της Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού και όχι με απευθείας πληρωμή. Δημοτικής ΟΜΑΔΑ Δ' : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 54X30 CM Σακούλα γραφείου διαστάσεων 54X30 cm σε κιλά. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC, λευκού χρώματος. 2. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 τεμ Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE 3. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 4. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Αλουμινίου, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελματκή σφουγγαρίστρα 16

17 5. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 6. ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΙΔΩΤΗ ΜΈΤΡΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να έχουν πάσο που βιδώνει απόλυτα με το κοντάρι ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί. 7. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ 8. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 ΛΙΤ. 9. ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ 1000ml 10. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΗΣ (ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΠΡΕΪ) ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, με πάσο που να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά και διαλύτες τουλάχιστον από 3 φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είνο βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 5 λίτ. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγί προφύλαξης 1907/2006/ΕΕ Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο). Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Σε συσκευασία των 1000 ml Ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων, κατάλληλο να αφαιρεί γρήγορα όλους τους τύπους χρωμάτων απο μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες αλλα και επιφανειες γυαλιού πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου και να αφήνει τις επιφανειες καθαρές και χωρίς υπολείμματα. 11. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λιτ Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 lit. 12. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml. 13. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 4 λιτ. Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Συσκευασία των 4 Kgr. 14. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 1lt Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών. Σε συσκευασία των 1 LIT. 15. ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Καλάθι γραφείου πλαστικό, διάτρητο 17

18 16. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 12X500 γραμ. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό, 500 gr, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, καθαρής χαρτόμαζας με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 500 γρ. ±5%. Μήκος ρολού 55 μέτρα ±5%.(22gr/m2,av0 φύλλο). 17. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ φύλλων Χειροπετσέτες ζικ - ζακ λευκές επαγγελτικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Διαστάσεις φύλλου περίπου : 24,5X21 εκ. Βάρος χαρτιού: 32 γρ /μ2 ±5%. Ο χρήστης θα πρέπει να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά. Συσκευασία φύλλων τουλάχιστον) 18. ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. 19. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65X85 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 65X85 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος 20. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου τουλάχιστ 3,5%) -τύπου χλωρίνης Σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονιι τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%..Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης 21. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου τουλάχιστ 3,5%) -τύπου χλωρίνης Σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονιι τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%..Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης 22. ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΜΕΝΟ 23. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4 λιτ. 24. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 14 μ. Φαράσι μεταλλικό 35 cmx23cmx15cm (πχμχβ) Με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι γαλβανιζμένο, μεγάλης αντοχής. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 1%, ρη 7 Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Σε ρολό περίπου 14 μέτρο (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι 25. ΠΑΝΊ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΤΎΠΟΥ WETTEX Νο2 Απορροφητικό πανί καθαρισμού με μεγάλη αντοχή και χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό λείων επιφανειών. 26. ΠΑΠΊ WC ΥΓΡΌ ΈΩΣ 750ML Να προσφέρεται σε συσκευασία έως 750ml Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ 27. ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 12χ200 γραμ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για θήκη χαρτιού υγείας,μη ανακυκλωμενο, καθαρής χαρτόμαζας, δίφυλλο. Βάρος Ρολού: 200 γρ. 28. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90X1,10 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 90Χ1,10 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος. 29. ΣΦΟΥΓΓΆΡΙ ΠΙΆΤΩΝ ΜΕΓΆΛΟ Σφουγγάρι πιάτων, μεγάλο. 18

19 30. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % (κεζάπ) σε συσκευασία 350 ml Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 31. ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ σε ρολλό Χάρτινα τραπεζομάντηλα σε ρολό 100Χ100 cm, λευκό 3φυλλο, βάρος 1 κιλού 32. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 26X40 CM Σακούλα γραφείου διαστάσεων 26X40 cm σε κιλά. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC, λευκού χρώματος. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική ονομασία των προσφερόμενων ειδών. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται το μέγεθος της συσκευασίας ανάλογα με το προσφερόμενο είδος (βάρος, αριθμός τεμαχίων, λίτρα, μέτρο). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των ειδών σε χώρους που θα υποδείξει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι η παράδοση των υλικών θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, από την υπογραφή της σύμβασης για το έτος 2015 ή μέχρι την εξάντληση αυτής. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το δικαίωμα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Να κατατεθεί έγκριση από το χημείο του κράτους, τον ΕΟΦ, δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τα προσφερόμενα είδη, όπου ζητείται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. ΟΜΑΔΑ Ε': ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 12χ200 γραμ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για θήκη χαρτιού υγείας,μη ανακυκλωμένο, καθαρής χαρτόμαζας, δίφυλλο. Βάρος Ρολού: 200 γρ. 2. ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 4 λιτ. Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών.συσκευασία 4 λιτ. 3. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 4000 φυλ. Χειροπετσέτες ζικ - ζακ λευκές επαγγελτικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Διαστάσεις φύλλου περίπου : 24,5X21 εκ. Βάρος χαρτιού: 32 γρ /μ2 ±5%.Συσκευασια φύλλων τουλάχιστον. Ο χρήστης θα πρέπει να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά. 4. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 90X1,10 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 90Χ1,10 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος. 5. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 65X85 cm Σακούλα γίγας διαστάσεων 65X85 cm. Σε κιλά, μαύρου χρώματος 6. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) Τύπου χλωρίνης Σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.Η συσκευασια να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης. Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό 19

20 7. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 42X50 CM Σακούλα γραφείου διαστάσεων 42X50 cm σε συσκευασία με 50 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC, λευκού χρώματος.. 8. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 τεμ Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE 9. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Αλουμινίου, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελματκή σφουγγαρίστρα 11. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 12. ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΙΔΩΤΗ μέτριας Σκληροτητας Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να έχουν πάσο που βιδώνει απόλυτα με το κοντάρι ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί. 13. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ ΙΝΟΧ, μήκους 1,30 μέτρα, με πάσο που να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα 14. ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου, μεγάλης αντοχής. 15. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 14Σε ρολό περίπου 14 μέτρο (τύπου vetex ή παρόμοιο). μ. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι 16. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ Σφουγγάρι πράσινο με φίμπρα 10 Χ15 Χ 2,5 cm περίπου Σφουγγάρι υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με φίμπρα για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο. Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την φίμπρα να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται και έχει μεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων. Η πλευρά με τη φίμπρα να είναι πολύ ανθεκτική έτσι ώστε ο χρόνος καθαρισμού να μειώνεται. 17. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 λιτ. Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά και διαλύτες τουλάχιστον από 3 φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είνο βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτ. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγί προφύλαξης 20

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ - BAR ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ www.glasscleaning.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ CPV: 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα