Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: Αρ.µελέτης: 105/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Σ.Ε. Α ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,42 (συµπεριλαµβανοµένου 23%) Τεχνική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικές Προδιαγραφές -Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισµού απάνης Γενική & ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

2 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 2015 και συγκεκριµένα: Α) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β) ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΕΥΑΚ) Γ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ) ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΜΕΑ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Συντάχθηκε µε βάση τα αιτήµατα που υπέβαλαν οι υπηρεσίες του ήµου και η υπηρεσία Καθαριότητας και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Η παραπάνω προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2015 θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των κάτωθι: Την Υ. Α 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ, το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. το Ν. 3463/06,.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. το Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» το Π..166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της , για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» την Π1/3305/2010 (1789/ ) απόφαση Υπ. Οικονοµιίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των ιαγωνισµών Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ Α'240/ και άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α') καθώς και Εγκύκλιος 3, 11543/ Υπουργείου Εσωτερικών. Την εγκύκλιο 3/ του Υπουργείου Εσωτερικών Την Υγειονοµική ιάταξη Α1 β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β') όσον αφορά στον ορισµό ειδών παντοπωλείου Την Υγειονοµική ιάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β') Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή κατ είδος των υπό προµήθεια προϊόντων η οποία ταυτίζεται και µε τα νοµικά πρόσωπα του ήµου που έχουν αιτηθεί την προµήθεια αυτή των προϊόντων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ,42 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 25/11/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 25/11/2014 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια λοιπών καθαριότητας και ευπρεπισµού - Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 2015 µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ είδος η οποία ταυτίζεται και µε τα νοµικά πρόσωπα του ήµου που έχουν αιτηθεί την προµήθεια αυτή των προϊόντων. Στον παρακάτω πίνακα δίδονται σύντοµες τεχνικές περιγραφές της προµήθειας ανά είδος: 1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΩΝ 2 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) 3 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΙΠΛΟ ΚΑ Ο ΚΟΜΠΛΕ 5 ΚΑ ΟΙ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (WC) 12 LT 6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 500ml 7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προµήθεια λοιπών καθαριότητας και ευπρεπισµού Σε ρολό περίπου 14 µέτρων ( τύπου vetex). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να αφήνει χνούδι Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. εν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιµα σε όλα τα µεγέθη σε διάφορα χρώµατα. Καρότσι καθαρισµού διπλό 2x25lt µε στίφτη και σφουγγαρίστρα 450γρ, µήκος 80cm Κάδοι 12 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 500 ml. Να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να µην επηρεάζει τα χρώµατα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδοµίσηµες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση

4 ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml 9 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ/ ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 11 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 430ml 12 CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελµατκή σφουγγαρίστρα Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σκούπα Οινόπνευµα φωτιστικό, µπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό µπουκάλι) περίπου 430 ml. Με λαβή από πλαστικό και µε βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι. ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ WC 13 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ Κρεµοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να διατίθεται σε οικονοµική συσκευασία των τεσσάρων(4) λίτρων. Να φέρει σήµανση CE. 14 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ VIM) 500 ml Απορρυπαντική σκόνη γενικού καθαρισµού µε ενεργό χλώριο, κατάλληλη για σκληρές επιφάνειες (τύπου Vim) συσκ.500ml. 15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 450γρ, µήκος 80cm (ανταλλακτικό) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 450 γρ. (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) κατασκευασµένη από πρωτογενή νήµατα, µε εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) Σφουγγαρίστρα 330γρ, µήκος 55cm, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί 17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 18 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής. 19 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 20 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr 40 ΡΟΛΩΝ 21 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.000gr 22 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του µε ενσωµατωµένο εργονοµικό κοντάρι αλουµινίου, µεγάλης αντοχής. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, µη ανακυκλωµένο, από καθαρή χαρτοµάζα. Βάρος Ρολού: 120 gr Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. Απολυµαντικό υγρό ειδών υγιεινής µε βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Προµήθεια χηµικού υλικού 1 ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Υγρό χηµικής τουαλέτας σε συσκευασία 1 λίτρου µε δείκτη κατανάλωσης, για διάσπαση λυµάτων. Πλήρως διαλυτό σε νερό. Ασφαλές στο περιβάλλον, πλήρως βιοδιασπώµενο. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΣΤΕΡΕΟ ΌΧΙ ΥΓΡΟ) 4 ΚΙΛΩΝ Ειδικής συνθέσεως κρέµα στερεάς µορφής που περιέχει µικροσωµατίδια ικανά να αφαιρέσουν τις πιό δύσκολες βρωµιές. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και χωρίς νερό, σε συσκευασία 4 κιλών. 2 ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ισχυρό διαβρωτικό χρωµάτων, κατάλληλο να αφαιρεί γρήγορα όλους τους

5 ΣΠΡΕΪ 3 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΥΓΡΟ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 450ml 4 τύπους χρωµάτων από µεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες αλλά και επιφάνειες γυαλιού πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου και να αφήνει τις επιφάνειες καθαρές και χωρίς υπολείµµατα. Συσκ.750ml. Βραδείας δράσης σύνθεση, στη µορφή ταµπλετών 200 γρ. Συνδυάζει µακράς διάρκειας χλωριακή απολύµανση µε αποτελεσµατική προστασία κατά των αλγών και συνεχή διαύγανση νερού. Συσκευασίες: 10 Kg Υγρό διάλυµα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Προµήθεια λοιπών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,10Χ1,00Χ0,6 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ 1,00 Χ 0,6 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,20 Χ 1,00 Χ 0,6 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,20 Χ 1,00 Χ 0,6 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 0,56 Σακούλα γραφείου διαστάσεων 0,45Χ0,56 cm σε συσκευασία µε 20 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώµατα 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ Ενισχυµένες σακούλες από ειδικό µίγµα πολυαιθυλενίων (LDPE + DPE). Εγγυηµένες ότι δεν θα σχιστεί ο πάτος τους κατά την χρήση. 5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Ο ΩΝ Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήσης, πάχους mic, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4λίτρων ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕ ΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (5ΛΙΤΡΟ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΣΤΗ 4λίτρων ΣΠΡΕΫ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ (750 ML) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Υγρό καθαριστικό πιάτων. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρων µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Υγρό δαπέδων καθαριστικό και απολυµαντικό 5 λίτρων εγκεκριµένο για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να µην επηρεάζει τα χρώµατα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδοµίσηµες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Κρεµοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να διατίθεται σε οικονοµική συσκευασία των τεσσάρων(4) λίτρων. Να φέρει σήµανση CE. Απολυµαντικό υγρό ειδών υγιεινής µε βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Απολυµαντικό υγρό µε βάση το χλώριο µε σύστηµα ψεκασµού σε συσκ. 750 ml. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για την χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε

6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ (20 κ.) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 4 λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (1KG) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 λίτρου ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (1KG/ΣΥΣΚ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΛΟΥ 90*1,10-1,10*1,30 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 0,56 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (µεγάλες ΤΕΜ/50σακ.) 16 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 450 ml την κείµενη νοµοθεσία Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 20 κιλά Απορρυπαντικό υγρό για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 4 λίτρων Υγρό απορρυπαντικό ειδικά µελετηµένο για τα βρεφικά ρούχα σε συσκ.1 lt. Για χρήση στο πλυντήριο και στο χέρι. Χωρίς χηµικές λευκαντικές ουσίες, χρωστικές και φωσφορικά άλατα, που µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµούς. Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων µε άρωµα 4λίτρων/τεµάχιο Αλάτι πλυντηρίου ρούχων σε κόκκους, σε συσκευασία 1 κιλού Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 90*1,10-1,10*1,30 εκ., πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου Σακούλα γραφείου διαστάσεων 0,45Χ0,56 cm σε συσκευασία µε 20 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώµατα Σακούλες φύλαξης τροφίµων µεγάλες, 25Χ35 40mic. Προϊόν καθαρισµού των µαλλιών από διάφορα κατάλοιπα λιπαρών και άλλων ουσιών, περιβαλλοντικών ρύπων, επιδερµίδας, πιτυρίδας καθώς και άλλων καταλοίπων στην επιφάνεια των τριχών και της επιδερµίδας σε συσκ.450 ml Κατάλληλο για καθηµερινή χρήση. Ουδέτερο ρη για το δέρµα. Aντιερεθιστική δράση Προϊόν οφθαλµολογικά και δερµατολογικά ελεγµένο. Συσκ..750 ml 17 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΒΡΕΦΩΝ 750ml 18 ΣΑΠΟΥΝΙ Σαπούνι 125γρ. Σπρέι σώµατος-εντοµοαπωθητικό. Κατάλληλο και για παιδιά συσκ.100 ml 19 ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΟ 100 ml ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΟ Υγρό Ανταλλακτικό για 60 Νύχτες. 20 ΣΕΤ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 21 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ Ξεσκονόπανο σετ 3 τεµαχίων,διαστάσεις 38*40 22 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ Σφουγγάρι σώµατος Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 7*11 εκατοστών το καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη 23 υλικού κατά τη χρήση του. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ Σε ρολό περίπου 14 µέτρων ( τύπου vetex). Υψηλή απορροφητικότητα και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να αφήνει χνούδι 24 VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΩΝ Σκληρή οδοντόβουρτσα για το καθηµερινό βούρτσισµα των δοντιών. Για ολοκληρωµένο και βαθύ καθαρισµό. Με µοναδική διαµόρφωση 25 Ο ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ των τριχών, προστατευτικό καπάκι και εργονοµική λαβή. 26 Ο ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ Αντιβακτηριδιακή οδοντόπαστα για την καθηµερινή ουλοοδοντική φροντίδα. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr 40 Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, µη ανακυκλωµένο, από καθαρή χαρτοµάζα. 27 ΡΟΛΩΝ Βάρος Ρολού: 120 gr 28 ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ (200/ΤΕΜ) Μπατονέτα (200/ΤΕΜ) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (70-80 Μωροµάντηλα τεµ. Χωρίς οινόπνευµα. Υποαλλεργικά 29 ΤΕΜ ) ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ 35 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού 30 ΠΕΝΤΑΛ 35 lt ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ 7 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού 31 ΠΕΝΤΑΛ 7 lt ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κάδος απορριµάτων γραφείου πλαστικός 32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΥ + Κουρτίνα µπάνιο µε βραχίονα χρωµίου cm 33 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ Με λαβή από πλαστικό και µε βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το 34 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ WC βουρτσάκι. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 35 ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. εν έχουν

7 σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελµατκή σφουγγαρίστρα 36 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ Αραχνόσκουπα µε κοντάρι 37 ΚΟΝΤΑΡΙ 38 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής. 39 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΨΑΘ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ + ΚΟΝΤΑΡΙ) Οι σκούπες θα είναι κατασκευασµένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης) µε κοντάρι 40 ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ. µε κοντάρι Σφουγγαρίστρα 330γρ, µήκος 55cm, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 41 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ λίτρων Πλαστική λεκάνη 17 λίτρων 44cm διάµετρο 19Υ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ (90 43 φϋλλων) Χαρτοµάντηλα 2φυλλα 90 τεµ. Βαµβάκι συσκευασία 75gr, από 100% βαρµβάκι ανώτερης ποιότητας. ερµατολογικά ελεγµένο. Σε συσκευασία µε κλείσιµο που να προστατεύει 44 ΒΑΜΒΑΚΙ από τη σκόνη και τα µικρόβια. 45 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Φίλτρο απορροφητήρα 57cm x 47cm ΤΑΠΕΤΟ ΜΠΑΝΙΟΥ Aντιολισθητικό ταπέτο αφρώδους βινυλίου µε ανάγλυφη επιφάνεια ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΕ 46 ΣΧΕ ΙΟ Ταπέτο εξώπορτας από πολυπροπυλένιο µε υπόστρωµα καουτσούκ. ιαστάσεις: 0,45 Χ 0,70 47 ΤΑΠΕΤΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ 48 ΧΤΕΝΑ Χτένα πλαστική 49 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (1000/ΤΕΜ) Καλαµάκια σπαστά (1000/ΤΕΜ) 50 ΞΥΡΑΦΑΚΙ (5ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.) Ξυραφάκια µε διπλή λεπίδα (5τεµ/συσκ.) 51 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ Μανταλάκια 24 τεµ. 52 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ (3ΤΜΧ) Πλαστική κρεµάστρα µε περιστρεφόµενο γάντζο σε συσκευασία 3 τεµαχίων 53 ΣΙ ΕΡΟΠΑΝΟ Σιδερόπανο 54 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.000gr ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ( 24 χ 24 / φύλλων) ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 56 ΣΥΣΚΕΥΗ 57 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 600 φύλλων/ συσκευασία,διαστάσεις 24χ24cm τουλάχιστον. Συσκευή αυτόµατου ψεκασµού αποσµητικού χώρου. Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε κόκκους, σε συσκευασία 2 κιλών 2Kg ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 Απιονισµένο νερό σε συσκ.4 λίτρων λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 λίτρων Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να µην επηρεάζει τα χρώµατα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδοµίσηµες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. _ιαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες

8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 500ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 4 λίτρα ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ 1λίτρου ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 1 λίτρου ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1 λίτρων ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λίτρων χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 500 ml. Να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 4 λίτρων. Να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Απορρυπαντικό για µοκέτες χαµηλού αφρισµού, 1 λίτρου Υγρό καθαριστικό πιάτων 1 lt / τεµ. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία του 1 λίτρου µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1l. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Υγρό καθαριστικό πιάτων 4 lt / τεµ. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρα µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιµο πιάτων στο πλυντήριο 4lt. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 10 ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 11 λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 60 µεζ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ µεζ. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ Απορρυπαντικό υγρό για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 4 λίτρων ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 13 ΥΓΡΟ 4 λίτρων ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων σε συσκ.4 λίτρων ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4 14 λίτρα ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ Αραχνόσκουπα µε κοντάρι 15 ΚΟΝΤΑΡΙ 16 ΒΟΥΡΤΣΑ Βούρτσα ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιµα σε όλα τα µεγέθη σε διάφορα χρώµατα. 17 ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΑΓΚΑΝΕΣ ΓΙΑ αγκάνες για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

9 Κρεµοσάπουνο χεριών (1 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της 19 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1 λίτρου επιδερµίδας. Να φέρει σήµανση CE. Κρεµοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να διατίθεται σε οικονοµική συσκευασία των τεσσάρων(4) 20 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 λίτρου λίτρων. Να φέρει σήµανση CE. ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ Συµπυκνωµένο στεγνωτικό/γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ 4 21 λίτρων ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ Λευκαντικό ρούχων για χρήση σε επαγγελµατικά πλυντήρια 140γρ. 22 ΡΟΥΧΩΝ (140 γραµ) ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων µε άρωµα 4λίτρων/τεµάχιο 23 λίτρου ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (70-80 Μωροµάντηλα τεµ. Χωρίς οινόπνευµα. Υποαλλεργικά 24 ΤΕΜ ) 25 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΡΟΛΟ Ξεσκονόπανο Υδατοαπορροφητικό Ρολό 14 Μέτρα 26 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ WC Με λαβή από πλαστικό και µε βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι. 27 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 55*75 10ΤΕΜ Σακούλα διαστάσεων 55Χ75 cm πάχους 35 mic, σε συσκευασία µε 10 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ µε κορδόνι. Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 60 εκ, διάφανες 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 0,56 Σακούλα γραφείου διαστάσεων 0,45Χ0,56 cm σε συσκευασία µε 20 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώµατα 29 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1,10 Χ 1,00 Χ 0,6 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ 1,00 Χ 0,6 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 30 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1,20 Χ 1,00 Χ 0,6 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,20Χ 1,00 Χ 0,6 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 31 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΛΟΥ 90*1,10-1,10*1,30 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 90*1,10-1,10*1,30 εκ., πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 32 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (µεγάλες ΤΕΜ/50σακ.) Σακούλες φύλαξης τροφίµων µεγάλες, 25Χ35 40mic. 33 ΣΙ ΕΡΟΠΑΝΟ Σιδερόπανο ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ 34 VIM) 500 ml 35 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΨΑΘ.ΠΛΑΣΤΙΚΗ+ΚΟΝΤΑΡΙ) 36 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ 37 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ 38 VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 39 ΦΩΛΙΤΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ +ΚΟΝΤΑΡΙ Απορρυπαντική σκόνη γενικού καθαρισµού µε ενεργό χλώριο, κατάλληλη για σκληρές επιφάνειες (τύπου Vim) συσκ.500ml. Οι σκούπες θα είναι κατασκευασµένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης) µε κοντάρι Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ. Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ.µε κοντάρι Σε ρολό περίπου 14 µέτρων ( τύπου vetex). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Συρµατάκι Inox από ανοξείδωτο ατσάλι Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 7*11 εκατοστών το καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. Σφουγγαρίστρα 330γρ, µήκος 55cm, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Σφουγγαρίστρες επαγγελµατικές 450γρ., ειδικές για χρήση σε µεγάλες επιφάνειες µε κοντάρι Σφουγγαρίστρα 450 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 450 γρ. 43 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 44 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ Υαλοκαθαριστήρας µε κοντάρι 45cm.

10 ΚΟΝΤΑΡΙ 45cm Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά 45 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750 ml σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Καθαριστικό µε ψεκαστήρα σπρέυ φούρνου 500ml 46 ΦΟΥΡΝΟΥ (500 ml) 47 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής. 48 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του µε ενσωµατωµένο εργονοµικό κοντάρι αλουµινίου, µεγάλης αντοχής. 49 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Φίλτρο απορροφητήρα 57cm x 47cm 50 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.000gr Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 450gr * 12 Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, µη ανακυκλωµένο, από καθαρή χαρτοµάζα. Βάρος Ρολού: 450 gr σε συσκ.12 ρολών. 51 τεµ. 52 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 85gr 40 ΡΟΛΩΝ Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, µη ανακυκλωµένο, από καθαρή χαρτοµάζα. Βάρος Ρολού: 85 gr σε συσκ.40 ρολών. ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ Λαδόκολλα απλή, πακέτο των 50τεµ (ΛΑ ΟΚΟΛΛΑ) 50 µέτρων ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ( 24 χ 24 / 600 φύλλων) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (4000 φύλλα) ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ 4 λίτρων ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΣΤΗ 4λίτρων ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 λίτρων 59 ΒΑΜΒΑΚΙ 60 ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ Ιατρικό ρολό 120 µέτρων ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕ ΟΥ 5 61 λίτ. 62 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 430ml Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 600 φύλλων/ συσκευασία,διαστάσεις 24χ24cm τουλάχιστον. 63 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2*500gr ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ µέτρων 1 ΚΙΛΟΥ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ λίτρων 66 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ Μανταλάκια 24 τεµ. 67 ΜΕΒΡΑΝΗ ΙΑΦΑΝΗΣ Μεµβράνη διαφανής 200*30 µέτρα Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 4000 τεµαχίων / κουτί Λευκαντικό, καθαριστικό µε βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή µορφή(όχι παχύρευστη), σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Απολυµαντικό υγρό ειδών υγιεινής µε βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή gel 4 lt / τεµ. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά µε δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που µεταδίδονται κυρίως µέσω των χεριών. Βαµβάκι συσκευασία 75gr, από 100% βαρµβάκι ανώτερης ποιότητας. ερµατολογικά ελεγµένο. Σε συσκευασία µε κλείσιµο που να προστατεύει από τη σκόνη και τα µικρόβια. Υγρό δαπέδων καθαριστικό και απολυµαντικό 5 λίτρων εγκεκριµένο για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων Οινόπνευµα φωτιστικό, µπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό µπουκάλι) περίπου 430 ml. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός µισού κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 500 grσε συσκ.2τµχ (2*500gr) Αλουµινόχαρτο 100µέτρων Χ 30 cm, 1 κιλού Πλαστική λεκάνη 17 λίτρων 44cm διάµετρο 19Υ

11 200*30Μ 68 Ο ΟΝΤΟΓΛΥΦΙ ΕΣ ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000ΤΕΜ Οδοντογλυφίδες 1000τεµ.ντυµένες 69 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ (90 φϋλλων) Χαρτοµάντηλα 2φυλλα 90 τεµ. 70 ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΑΝΟΞΙ ΩΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Απλώστρα ανοξείδωτη εσωτερικού χώρου πτυσσόµενη ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ W.C 71 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10L ΜΕ ΠENΤΑΛ 10 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού 72 ΚΑ ΟΣ ΣΦΟΥΓ. ΕΠΑΓΓ. & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Κουβάς για καρότσι επαγγεµατικός 25 λίτρων και µηχανισµός Αλουµινίου, µήκους 1,30µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή 73 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ σφουγγαρίστρα και την σκούπα Κοντάρι ξύλινο / τεµ. ΚΟΝΤΑΡΙΑ 74 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Αλουµινίου, µήκους 1,40 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 75 ΚΟΥΒΑ ΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 35L Κουβαδάκια απορριµµάτων 35 λίτρων µε πεντάλ 76 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Κουβάς+Στίφτης σετ 15lit 77 ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 25L Κουβάς για καρότσι επαγγεµατικός 25 λίτρων 78 ΣΙ ΕΡΩΣΤΡΑ Σιδερώστρα 110*33*90 1 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm.κατασκευή από νιτρίλιο. εν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή gel 4 lt / τεµ. 1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 λίτρων Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά µε δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που µεταδίδονται κυρίως µέσω των χεριών. 2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ Σε ρολό περίπου 14 µέτρων ( τύπου vetex). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να αφήνει χνούδι 3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΕΜΑ 4L 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 1 λίτρου 5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 λίτρων 6 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 750ml Απορρυπαντικό καθαρισµού σε κρέµα, φιλικό προς το περιβάλλον για σκληρές επιφάνειες όπως πλακάκια, είδη υγιεινής σε συσκευασία 4 λίτρων Υγρό καθαριστικό πιάτων. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία του 1 λίτρου µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Υγρό καθαριστικό πιάτων. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρων µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 750ml κατάλληλο να διαλύει αµέσως λίπη, κατάλοιπα τροφίµων, πουρί, ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά, χωρίς να βλάπτει τους πλαστικούς σωλήνες 7 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΑΛΙΩΝ Βούρτσα κατάλληλη για καθαρισµό χαλιών Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 8 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. εν έχουν ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE 9 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ζεύγος Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιµα σε όλα τα µεγέθη σε διάφορα χρώµατα. 10 ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΛ 50 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού 50lit. 11 ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ 45 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού ΠΕΝΤΑΛ 45L 12 ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΛ 16 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού 16L 13 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ WC ΣΠΡΕΙ Αποσµητικό χώρου σε µορφή σπρευ µε άρωµα 250 ml 250ml 14 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 500 ml.να ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 500ml διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που

12 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ (500 ml) ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΚΤΟΝΟ- ΜΥΡΜΗΓΚΙ 300ml ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 450 γρ. (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1,10 Χ 1,00 Χ 0,6 ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 32L ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ.να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να µην επηρεάζει τα χρώµατα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδοµίσηµες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Spray αφρού για τον καθαρισµό φούρνων και καµµένων λιπών σε συσκ. 500 ml Κάδος απορριµµάτων γραφείου πλαστικός Να περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίµηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Σφουγγαρίστρα 450 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Σφουγγαρίστρα 330γρ, µήκος 55cm, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελµατκή σφουγγαρίστρα Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σκούπα Κουβάς µε στίφτη 15 λίτρων 25 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ 1,00 Χ 0,6 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 26 Καρότσι καθαρισµού µε σκελετό από µεταλλικές inox κολώνες, µε λαβή και ανθεκτικό πλαστικό 32 λίτρων 27 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ Ξαραχνιάστρα πλαστική 28 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Οινόπνευµα φωτιστικό, µπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό 430ml µπουκάλι) περίπου 430 ml. 29 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ Σύστηµα ξεσκονίσµατος απέδου 80cm ΜΟΠΑΤΕΞ 80cm 30 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4L Απολυµαντικό υγρό ειδών υγιεινής µε βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 31 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ W.C. Πιγκάλ µε βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης WC 32 ΠΡΕΣΣΑ Πρέσσα σφουγγαρίσµατος για καρότσια καθαρισµού ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 33 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 90*1,10- ΚΙΛΟΥ 90*1,10-1,10*1,30 1,10*1,30 εκ., πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 34 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 55*75 εκ,

13 ΚΟΡ ΟΝΙ 55*75 10ΤΕΜ 35 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 0,56 36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ MEDIUM 80αρες 37 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ VIM) 500 ml ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΩΛΙΤΣΑ ΣΦΟΥΓΓ/ΤΡΑ ΚΡΟΣΙΑ ΛΕΥΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΓΑΣ 15x10cm πάχους 35 mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου Σακούλα γραφείου διαστάσεων 0,45Χ0,56 cm σε συσκευασία µε 20 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώµατα Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 80εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου Κρεµοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να διατίθεται σε οικονοµική συσκευασία των τεσσάρων(4) λίτρων. Να φέρει σήµανση CE. Απορρυπαντική σκόνη γενικού καθαρισµού µε ενεργό χλώριο, κατάλληλη για σκληρές επιφάνειες (τύπου Vim) συσκ.500ml. Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ. µε κοντάρι Συρµατάκι Inox από ανοξείδωτο ατσάλι Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική 400γρ. µε χοντρό κρόσι 43 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 1*1,30 Τραπεζοµάντηλο χάρτινο 1x1,30m. 44 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L 45 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.000gr ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr 40 ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ( 24 χ 24 / 600 φύλλων) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 4000 ΤΕΜ ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 15Χ10 εκατοστών το καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Υγρό διάλυµα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 46 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΜΕ Φαράσι ορθοπεδικό πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του µε 47 ΚΟΝΤΑΡΙ ενσωµατωµένο εργονοµικό κοντάρι αλουµινίου, µεγάλης αντοχής. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα 48 αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, µη ανακυκλωµένο, από καθαρή χαρτοµάζα. Βάρος Ρολού: 120 gr Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 600 φύλλων/ συσκευασία,διαστάσεις 24χ24cm τουλάχιστον. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 4000 τεµαχίων / κουτί 1 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) 2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4L ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm.κατασκευή από νιτρίλιο. εν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή gel 4 lt / τεµ. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά µε δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που µεταδίδονται κυρίως µέσω των χεριών.

14 3 4 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4λίτρων 5 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 750ml ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ WC ΣΠΡΕΙ 6 250ml ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ 7 ΠΕΝΤΑΛ 45L ΚΑ ΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΛ 8 16L ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 9 WC ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 500ml ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΚΤΟΝΟ- ΜΥΡΜΗΓΚΙ 300ml ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 450 γρ. (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 0,56 Σε ρολό περίπου 14 µέτρων ( τύπου vetex). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να αφήνει χνούδι Υγρό καθαριστικό πιάτων 4 lt / τεµ. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρα µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 750ml κατάλληλο να διαλύει αµέσως λίπη, κατάλοιπα τροφίµων, πουρί, ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά, χωρίς να βλάπτει τους πλαστικούς σωλήνες Αποσµητικό χώρου σε µορφή σπρευ µε άρωµα 250 ml 45 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού 16 λίτρων πλαστικοί µε µηχανισµό ποδοµοχλού για το άνοιγµα του καπακιού Όξινο καθαριστικό και αρωµατικό λεκάνης µε πολύ µεγάλη διαρκεία 750ml Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 500 ml.να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ.να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Κάδος απορριµάτων γραφείου πλαστικός Να περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίµηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Σφουγγαρίστρα 450 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελµατκή σφουγγαρίστρα Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σκούπα Κουβάς+Στίφτης σετ 15lit Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Σακούλα γραφείου διαστάσεων 0,45Χ0,56 cm σε συσκευασία µε 20 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα 18 χρώµατα Ο κάδος θα είναι επαγγελµατικού τύπου, µε σύστηµα µηχανικού στυψίµατος της σφουγγαρίστρας µε την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο ΚΑ ΟΣ ΣΦΟΥΓ. ΕΠΑΓΓ. & τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη µεταφορά του καθώς και την 19 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισµό του. 20 ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ 10cm Ξύστρα δαπέδου 10 Cm ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Οινόπνευµα φωτιστικό, µπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό gr µπουκάλι) περίπου 430 ml. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ Σύστηµα ξεσκονίσµατος απέδου 80cm 22 ΜΟΠΑΤΕΞ 80cm 23 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ Απολυµαντικό υγρό ειδών υγιεινής µε βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5

15 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. ΠΡΕΣΣΑ Πρέσσα σφουγγαρίσµατος για καρότσια καθαρισµού 24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΚΛΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 55cm Λάστιχο τζαµιών µεταλλικό 55cm. απλό 25 ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΡΑΚΛΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 45cm Λάστιχο τζαµιών µεταλλικό 45cm. απλό 26 ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 27 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΛΟΥ 90*1,10-1,10*1,30 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 90*1,10-1,10*1,30 εκ., πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου 28 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1,10 Χ 1,00 Χ 0,6 Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ 1,00 Χ 0,6 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου Κρεµοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να διατίθεται σε οικονοµική συσκευασία των τεσσάρων(4) 29 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ λίτρων. Να φέρει σήµανση CE. ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ Απορρυπαντική σκόνη γενικού καθαρισµού µε ενεργό χλώριο, κατάλληλη για σκληρές επιφάνειες (τύπου Vim) συσκ.500ml. 30 VIM) 500 ml 31 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ. ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ. µε κοντάρι 32 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Συρµατάκι Inox από ανοξείδωτο ατσάλι 33 ΦΩΛΙΤΣΑ 34 ΣΦΟΥΓΓ/ΤΡΑ ΚΡΟΣΙΑ ΛΕΥΚΗ Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική 400γρ. µε χοντρό κρόσι Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 15Χ10 εκατοστών το καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και 35 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΓΑΣ 15x10cm µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. 36 ΤΑΠΕΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΥΨΕΛΗ 50Χ100 Ταπέτο τύπου ΚΥΨΕΛΗ βαριάς χρήσης, φτιαγµένο από καουτσούκ για µεγάλη διάρκεια ζωής, για εξωτερικού χώρους, διαστ.50χ ΤΑΠΕΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΥΨΕΛΗ 80Χ120 Ταπέτο τύπου ΚΥΨΕΛΗ βαριάς χρήσης, φτιαγµένο από καουτσούκ για µεγάλη διάρκεια ζωής, για εξωτερικού χώρους, διαστ. 80χ120 Ειδικό καθαριστικό προϊόν για την αφαίρεση µελάνης (στυλό, ανεξίτηλους ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ µαρκαδόρους, και χρώµα από σπρέι (graffiti), για εφαρµογή σε καρέκλες, 38 ΜΕΛΑΝΗΣ θρανία και πάγκους. Συσκ.500 ml ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 λίτρων ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ 1.000γρ Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να µην επηρεάζει τα χρώµατα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδοµίσηµες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Φαράσι ορθοπεδικό πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του µε ενσωµατωµένο εργονοµικό κοντάρι αλουµινίου, µεγάλης αντοχής. Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 7*11 εκατοστών το καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. Χαρτί κουζίνας Ρολό Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο

16 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr 40 ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΑ WC 200τµχ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ( 24 χ 24 / 600 φύλλων) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 4000 ΤΕΜ ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, µη ανακυκλωµένο, από καθαρή χαρτοµάζα. Βάρος Ρολού: 120 gr Χάρτινο κάλυµµα τουαλέτας W.C. µικρό. Συσκευασία: 200 τεµάχια Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 600 φύλλων/ συσκευασία,διαστάσεις 24χ24cm τουλάχιστον. Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 4000 τεµαχίων / κουτί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 Αλουµινόχαρτο 100µέτρων Χ 30 cm, 1 κιλού µέτρων ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙ ΙΑΚΟ Υγρό σαπούνι χεριών γενικής χρήσης σε µορφή αφρού 750ml ΣΑΠΟΥΝΙ 750ml Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή gel 500ml.. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά µε δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που 500ml ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 λίτρων ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (100τεµ/κουτί) 7 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300ml ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΕΜΑ 8 750ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 750ml ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ/ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1 λίτρου 13 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 14 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4λίτρων µεταδίδονται κυρίως µέσω των χεριών. Σε ρολό περίπου 14 µέτρων ( τύπου vetex). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς να αφήνει χνούδι Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να µην επηρεάζει τα χρώµατα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδοµίσηµες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους κλπ. Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. εν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί. Να φέρει σήµανση CE Να περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίµηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Απορρυπαντικό καθαρισµού σε κρέµα, φιλικό προς το περιβάλλον για σκληρές επιφάνειες όπως πλακάκια, είδη υγιεινής σε συσκευασία 750ml Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Αλουµινίου, µήκους 1,30 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα. Κουβάς σφουγγαρίσµατος 10 λίτρων µε στιπτήρι Κρεµοσάπουνο χεριών (1 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να φέρει σήµανση CE. Οινόπνευµα φωτιστικό, µπλε για γενική χρήση σε συσκευασία (πλαστικό µπουκάλι) περίπου 430 ml. Απολυµαντικό υγρό ειδών υγιεινής µε βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια

17 ΣΑΚΟΥΛΑ ΙΑΦΑΝΗ 45 X 56cm ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1,10Χ1,00Χ0,6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 0,56 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ 55*75 10ΤΕΜ 19 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ 20 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 21 ΦΩΛΙΤΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4λίτρων ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 1 λίτρου ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λίτρων 29 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr ΡΟΛΩΝ κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 45 X 56 εκ, διάφανες, πάχους 8mic. Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ 1,00 Χ 0,6 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου Σακούλα γραφείου διαστάσεων 0,45Χ0,56 cm σε συσκευασία µε 20 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώµατα Σακούλα διαστάσεων 55Χ75 cm, πάχους 35 mic, σε συσκευασία µε 10 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ µε κορδόνι. Κρεµοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεµ. Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών µε ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθηµερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερµίδας. Να διατίθεται σε οικονοµική συσκευασία των τεσσάρων(4) λίτρων. Να φέρει σήµανση CE. Σκούπες µονές ενισχυµένες µε τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεµ. µε κοντάρι Συρµατάκι Inox από ανοξείδωτο ατσάλι Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 7*11 εκατοστών το καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. Σφουγγαρίστρα 330γρ, µήκος 55cm, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Υγρό καθαριστικό πιάτων. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρων µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Υγρό καθαριστικό πιάτων. Ρευστό καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία του 1 λίτρου µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και δυσάρεστων οσµών. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1λίτρου. Να φέρει σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 27 ΤΖΑΜΙΩΝ 1 λίτρου 28 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, µη ανακυκλωµένο, από καθαρή χαρτοµάζα. Βάρος Ρολού: 120 gr Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού: Τεχνική προσφορά και δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Στα προϊόντα θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία:

18 Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε µετρικές µονάδες. Η µορφή του σκευάσµατος (πχ υγρό σε συµπυκνωµένη µορφή) και το περιεχόµενο σε βάρος ή όγκο. Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής. Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας. Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού. Πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τηλέφωνα του Κέντρου ηλητηριάσεων. Τέλος, θα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρει σήµανση C.E. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 25/11/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 25/11/2014 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο προµήθειας. Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, των νοµικών του προσώπων ΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α θµιας και Β θµιας εκπαίδευσης για το 2015 για ένα έτος και συγκεκριµένα: Α) ΟΜΑ Α Α - ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ.Α. Β) ΟΜΑ Α Β - ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΕΥΑΚ) Κ.Α. Γ) ΟΜΑ Α Γ - ΤΗΣ Α ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ) ΟΜΑ Α ΤΗΣ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε) ΟΜΑ Α Ε - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΜΕΑ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Κ.Α. Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/06,.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», του Π..166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της , για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», την Π1/3305/2010 (1789/ ) απόφαση Υπ. Οικονοµιίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των ιαγωνισµών, την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ Α'240/ και άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α') καθώς και Εγκύκλιος 3, 11543/ Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 3/ του Υπουργείου Εσωτερικών, την Υγειονοµική ιάταξη Α1 β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β') όσον αφορά στον ορισµό ειδών παντοπωλείου, την Υγειονοµική ιάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β') και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κοµοτηνής. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι: α) η χαµηλότερη τιµή κατ είδος των υπό προµήθεια προϊόντων η οποία ταυτίζεται και µε τα νοµικά πρόσωπα του ήµου που έχουν αιτηθεί την προµήθεια αυτή των προϊόντων. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για κάθε οµάδα προϊόντων ξεχωριστά, είτε για ορισµένα από αυτά. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος- Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

20 Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει στο ήµο Κοµοτηνής και στα νοµικά του πρόσωπα µέσα σε διάστηµα 10 δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή των σχετικά αντίστοιχων συµβάσεων, προσκοµίζοντας και τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες και θα κατατίθεται µαζί µε την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων συµβάσεων επιστρέφονται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή του κάθε νοµικού προσώπου(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 5ο - Σύµβαση Οι συµβάσεις συντάσσονται από τον αρµόδιο υπάλληλο του καθενός από τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και συσκευασµένα ανάλογα χωρίς φθορές. Άρθρο 7ο - Πληµµελής κατασκευή Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35). Άρθρο 8ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δηµοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Το θα βαρύνει το ήµο και κάθε ΝΠ (άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 9ο - Παραλαβή ειδών-πληρωµή Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του ήµου και κάθε ΝΠ σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη µελέτη του διαγωνισµού. Άρθρο 10ο - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των υπό προµήθεια ειδών. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς, σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 25/11/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 25/11/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILICON TAPE P.T.F.E. SEAL

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILICON TAPE P.T.F.E. SEAL 171 1300 SILICON TAPE Ταινία σιλικόνης που σφραγίζει υδραυλικές ενώσεις. Μοναδικό προϊόν που: Υποκαθιστά άλλες ταινίες ή πάστες εντός των ορίων θερμοκρασίας ή χημικής αντοχής. Εύκολο στην εφαρμογή, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World

2 Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World 2 Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World 3 Περιεχόμενα K KITCHEN dishwasher rinse aid NEW! (Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων) dishwasher cleaner NEW! (Ταμπλέτες

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

249 το τεµ. Βιτρίνα χωρίς µετώπη. MM 7 / Iσχύει από 26/3 έως 30/6/2015. www.makro.gr. Με κλειδαρια και εσωτερικό φως ιπλό τζάµι 4 ράφια. Κωδ.

249 το τεµ. Βιτρίνα χωρίς µετώπη. MM 7 / Iσχύει από 26/3 έως 30/6/2015. www.makro.gr. Με κλειδαρια και εσωτερικό φως ιπλό τζάµι 4 ράφια. Κωδ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ 3/6/15 2:18 PM ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΩΜΑΤΙΟΥ ΣΕΛ. 2-6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΦΕ ΣΕΛ. 10-13 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CAFE-BAR ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΕΛ. 7-9 ΣΕΛ. 14-33 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΛ. 34-37 ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 687 Πορσελάνη - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοικονόμηση χώρου Πολύ συχνά ο διαθέσιμος χώρος είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή του προιόντος. Ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ PVC ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GENTO

ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ PVC ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GENTO ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ PVC ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GENTO ΚΟΛΛΑ PVC ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ GENTO Τ0150 48 Γκρι 1/4 Τ0151 24 Γκρι 1/2 ΓΚΡΙ Κόλλα για σωλήνες PVC, κορυφαίας ποιότητας, βαρέως τύπου και βραδείας στέγνωσης (Schedule

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα