ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 Σύντοµη Περιγραφή Στην υποενότητα αυτή περιγράφονται οι δυνατότητες χρήσης των εργαλείων Winamp και SHOUTcast ως βασικά εργαλεία για την υλοποίηση διαδικτυακού ραδιοφώνου. Θα παρουσιάσουµε συγκεκριµένους τρόπους για την αναµετάδοση κλασικού ραδιοφωνικού FM/AM στο ιαδίκτυο καθώς για τη δηµιουργία ενός αµιγούς διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού ο οποίος µπορεί να µεταδίδει αρχεία µε µη προγραµµατισµένο τρόπο. Μεταδεδοµένα: Internet Radio, Winamp, SΗOUTcast. Σκοποί και Στόχοι Οι στόχοι της υποενότητας αυτής είναι: 1) Η ενηµέρωση και εξοικείωση των στελεχών των Ο.Τ.Α µε τις δυνατότητες των εργαλείων Winamp και SHOUTcast σχετικά µε τη δηµιουργία διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού. 2) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών µε τη χρήση των λογισµικών Winamp και SHOUcast. 3) H παρακίνηση των στελεχών των Ο.Τ.Α στην υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτυακού ραδιοφώνου µε εγκατάσταση και χρήση των λογισµικών αυτών. Προτεινόµενη Βιβλιογραφία - σελ. 1 από 24

2 Προτεινόµενες Ιστοσελίδες [1] Σελίδα του λογισµικού Winamp [2] Σελίδα του λογισµικού Shoutcast Γλωσσάριο Ακρωνύµια [1] Internet ιαδίκτυο [2] IP Internet Protocol Το πρωτόκολλο δροµολόγησης πακέτων δικτύου στο ιαδίκτυο [3] UDP User Datagram Protocol - Πρωτόκολλο µετάδοσης πακέτων δεδοµένων στο ιαδίκτυο [4] HTTP Hyper Text Transfer Protocol - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου. Είναι το κύριο πρωτόκολλο σηµατοδοσίας στον Παγκόσµιο Ιστό [5] MP3 MPEG-1, layer 3. Σχήµα κωδικοποίησης ήχου [6] AAC Advance Audio Encoding. Σχήµα κωδικοποίησης ήχου [7] ιεύθυνση ΙΡ / IP Address Είναι ένας µοναδικός αριθµός που χρησιµοποιείται από συσκευές για τη µεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών [8] Εξυπηρετητής Web Λογισµικό που είναι υπεύθυνο να δέχεται αιτήµατα από πελάτες (clients) και να τους σερβίρει δεδοµένα µε τη χρήση του πρωτοκόλλου http. Τα δεδοµένα είναι συνήθως ιστοσελίδες. [9] Playlist Λίστα µε αρχεία προς αναπαραγωγή [10] Player Λογισµικό αναπαραγωγής [11] Bitrate Ρυθµός µετάδοσης [12] Κωδικοποίηση /encoding Η διαδικασία ακριβής αναπαράστασης των δεδοµένων του βίντεο (ψηφιακού ή αναλογικού) και ενσωµάτωσης πληροφοριών που αφορούν στο βίντεο. [13] Sampling rate Η συχνότητα των δειγµάτων (frames) που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενός συνεχούς σήµατος. σελ. 2 από 24

3 σελ. 3 από 24

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ H εφαρµογή Winamp... 5 Τι είναι η εφαρµογή Winamp... 5 Οδηγίες εγκατάστασης (περιβάλλον Windows)... 6 Γνωριµία µε το περιβάλλον winamp... 6 Βασικές λειτουργίες... 8 Αναπαραγωγή αρχείων... 8 Αναπαραγωγή λίστας αρχείων... 9 Αναπαραγωγή οπτικών δίσκων... 9 Αναπαραγωγή ροών Υπηρεσίες ανεύρεσης εκποµπών ηµιουργία λίστας αρχείων προς αναπαραγωγή Η υπηρεσία και εξυπηρετητής SHOUTcast Τι είναι η πλατφόρµα SHOUTcast radio Λογισµικά αναπαραγωγής πολυµεσικού υλικού Λογισµικό εκποµπής πολυµεσικού υλικού Εξυπηρετητής SHOUTcast Σχετικά κόστη SHOUTcast Radio Distributed Network Audio Software (DNAS) Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης (Windows) Οδηγίες διαµόρφωσης του DNAS Πολλαπλές εκποµπές Σύνδεσµος πρόσβασης για ραδιοφωνικές εκποµπές Κατά απαίτηση µετάδοση Παρακολούθηση του SHOUTcast DNAS SHOUTcast Radio DSP Plugin for Winamp Οδηγίες εγκατάστασης του Οδηγίες χρήσης Winamp για µετάδοση ραδιοφωνικής εκποµπής Eκπέµψτε! Συµπεράσµατα σελ. 4 από 24

5 Υποενότητα 4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp H εφαρµογή Winamp Τι είναι η εφαρµογή Winamp Η εφαρµογή winamp αποτελεί ένα λογισµικό αναπαραγωγής αρχείων και ροών ήχου και βίντεο. Αποτελεί µία από τις πιο δηµοφιλές εφαρµογές αναπαραγωγής διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκποµπών για περιβάλλοντα Windows. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για εκποµπή ραδιοφωνικών εκποµπών µέσω της χρήσης ενδιάµεσων εξυπηρετητών όπως οι Shoutcast και Icecast εξυπηρετητές. Η εφαρµογή winamp δεν είναι ανοικτού κώδικα αλλά προϊόν της Nullsoft. Μάλιστα, κάποιες από τις εκδόσεις δεν είναι δωρεάν. Ο ιστοχώρος της εφαρµογής Winamp είναι ο (Εικόνα 1). Εικόνα 1: Ιστοχώρος εφαρµογής winamp Για να χρησιµοποιηθεί η εφαρµογή winamp ο υπολογιστής θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές: 1.5 GHz Pentium IV ή συγκρίσιµος επεξεργαστής 128MB RAM 30MB σκληρός δίσκος 24bit κάρτα ήχου Windows 2000 sp4, Windows XP sp2, ή πιο ενηµερωµένο Internet Explorer 6.0 ή νεώτερη έκδοση σελ. 5 από 24

6 Οδηγίες εγκατάστασης (περιβάλλον Windows) Προκειµένου να εγκαταστήσετε την εφαρµογή επιλέξτε από την κύρια σελίδα το σύνδεσµο Download Winamp (Εικόνα 2). Στη συνέχεια επιλέξτε την Αγγλική γλώσσα (προεπιλεγµένη) και τη δωρεάν (Full Free) έκδοση. Kατά την εγκατάσταση ακολουθήστε τις προεπιλογές. Εικόνα 2: Μεταφόρτωση εφαρµογής winamp Γνωριµία µε το περιβάλλον winamp Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται η διεπαφή της εφαρµογής winamp. ιακρίνονται διάφορα τµήµατα. Το πρώτο είναι το µενού των βασικών εντολών, µε βασικές εντολές τις File, Play, Options, View. Η Εικόνα 4 απεικονίζει τα επιµέρους υποµενού αυτών των βασικών εντολών. Παρατηρούµε λοιπόν ότι στο υποµενού του File υπάρχουν οι τυπικές εντολές αναπαραγωγής αρχείων, συνδέσµων, καταλόγων µε πολυµεσικά αρχεία, bookmarks, λίστες αρχείων και συνδέσµων προς αναπαραγωγή, δηµιουργίας τέτοιων λιστών, προσθήκης αρχείων και συνδέσµων σε βιβλιοθήκες, πληροφορίες για τα πολυµεσικά αρχεία. Στο υποµενού Play υπάρχουν οι τυπικές εντολές ελέγχου της αναπαραγωγής, όπως έναρξη, τερµατισµός, παύση, επόµενο και προηγούµενο κοµµάτι, µετάβαση σε κοµµάτι, επαναληπτική σελ. 6 από 24

7 και τυχαία αναπαραγωγή, αύξηση και µείωση έντασης. Στα υποµενού Options και View υπάρχουν δευτερεύουσες επιλογές. Εικόνα 3: Τµήµατα της διεπαφής Το δεύτερο τµήµα περιλαµβάνει τα εικονίδια των εντολών ελέγχου της αναπαραγωγής, την αυξοµείωση του ήχου καθώς και τη σίγαση µη σίγαση. Το τρίτο τµήµα περιλαµβάνει την επιλογή προς απεικόνιση στο τέταρτο τµήµα, µέσων που βρίσκονται είτε τοπικά (Local Media) ως αρχεία ήχου και βίντεο, ταξινοµηµένα µε διάφορα κριτήρια, είτε λίστες αρχείων είτε on-line µουσικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, όπως το SHOUTcast Radio και TV ή το AOL Radio. Τέλος, µπορεί να αναπαράγει κανείς CD ή DVD που έχουν τοποθετηθεί στο DVD driver του υπολογιστικού συστήµατος. σελ. 7 από 24

8 File submenu Play submenu Options submenu View submenu Εικόνα 4: Υποµενού Βασικές λειτουργίες Αναπαραγωγή αρχείων Προκειµένου να αναπαράγει κανείς αρχεία µε το Winamp επιλέγει File->Play file και στη συνέχεια το αρχείο προς αναπαραγωγής. Στη συνέχεια κάνει κλικ στο πλήκτρο αναπαραγωγής (play). Εάν επιλέξει κανείς στο αριστερό µενού το Local Media και στη συνέχεια το Audio θα δει πληροφορίες για το τρέχων αρχείο αναπαραγωγής. Κάτω από την ίδια κατηγορία µπορεί να δει κανείς τα αρχεία που αναπαράγει πιο συχνά, τα πιο πρόσφατα που έχουν αναπαραχθεί. Οι τύποι αρχείων που υποστηρίζονται από την εφαρµογή Winamp απεικονίζονται στην Εικόνα 5. Εικόνα 5: Υποστηριζόµενα format προς αναπαραγωγή σελ. 8 από 24

9 Εικόνα 6: Αναπαραγωγή αρχείου Αναπαραγωγή λίστας αρχείων Προκειµένου να αναπαράγει κανείς µε το Winamp λίστες µε αρχεία προς αναπαραγωγή επιλέγει File->Play playlist και στη συνέχεια το αρχείο λίστας. Στη συνέχεια κάνει κλικ στο πλήκτρο αναπαραγωγής (play). Εάν επιλέξει κανείς στο αριστερό µενού το Playlist θα δει πληροφορίες για τις πρόσφατες λίστες αρχείων αναπαραγωγής. To Winamp είναι συµβατό µε λίστες τύπου.pls. Αναπαραγωγή οπτικών δίσκων To Winamp αναγνωρίζει τους οπτικούς δίσκους που είναι τοποθετηµένοι στις συσκευές DVD ROM και τους εµφανίζει στο αριστερό µενού ως Audio CD. Προκειµένου να αναπαράγει κανείς ένα CD κάνει κλικ πάνω στο Audio CD, επιλέγει το κοµµάτι που θέλει να αναπαράγει και στη συνέχεια κάνει κλικ. σελ. 9 από 24

10 Εικόνα 7: Aναπαραγωγή Audio CD Αναπαραγωγή ροών Προκειµένου να αναπαράγει κανείς µε το Winamp ροές ήχου επιλέγει File->Play URL και στη συνέχεια δίδει το σύνδεσµο. Στη συνέχεια κάνει κλικ στο πλήκτρο αναπαραγωγής (play). Παράδειγµα συνδέσµου: Υπηρεσίες ανεύρεσης εκποµπών Για να αναζητήσει κανείς τις διαθέσιµες εκποµπές που είναι στο διαθέσιµες στο ιαδίκτυο (on line services) επιλέγει από το αριστερό µενού το Online Services. Θα εµφανιστεί ένας κατάλογος µε τις SHOUTcast Radio, SHOUTcast TV, AOL Radio κ.α. ( είτε την Εικόνα 8). Εάν επιλέξει κανείς το SHOUTcast Radio θα εµφανιστεί ένας µακρύς κατάλογος ραδιοφωνικών σταθµών. Για να εντοπίσει κανείς το σταθµό που τον ενδιαφέρει υπάρχει η υπηρεσία αναζήτησης. Ως κριτήριο αναζήτησης µπορεί να δώσει κανείς το genre που αντιστοιχεί στο είδος της µουσικής που τον ενδιαφέρει. Για παράδειγµα στην Εικόνα 9 έχει επιλεχθεί το Reggae. Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά µπορεί να δώσει κανείς κάποια λέξη κλειδί προκειµένου να εµφανιστούν σχετικοί σταθµοί. Για παράδειγµα στην έχει δοθεί η λέξη Greek (Εικόνα 10). Κάνοντας κανείς κλικ πάνω στη κίτρινη περιοχή Tune in συνδέεται στο σταθµό. σελ. 10 από 24

11 σελ. 11 από 24 Εικόνα 8: Κατηγορίες διαθέσιµων υπηρεσιών

12 Εικόνα 9: Αναζήτηση βάσει genre Παρόµοια µπορεί να συνδεθεί κανείς και στην υπηρεσία SHOUTcast TV. ηµιουργία λίστας αρχείων προς αναπαραγωγή Για να δηµιουργήσετε µία λίστα αρχείων επιλέξτε File->Save playlist. Επιλέξτε το τύπo.pls. σελ. 12 από 24

13 σελ. 13 από 24 Εικόνα 10: On line services

14 Η υπηρεσία και εξυπηρετητής SHOUTcast Τι είναι η πλατφόρµα SHOUTcast radio H πλατφόρµα SHOUTcast radio επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη του ιαδικτύου, να εκπέµψει ήχο από το προσωπικό του υπολογιστικό σύστηµα. Τον ήχο αυτό µπορούν να λάβουν ακροατές πάνω από το ιαδίκτυο ανεξάρτητα από γεωγραφική τοποθεσία. Η πλατφόρµα αυτή µπορεί να εκπέµψει ζωντανό ήχο ή εγγεγραµµένο ήχο σε αρχεία. Ο ήχος που µεταδίδεται είναι κωδικοποιηµένος κατά MPEG Layer 3, γνωστό και ως MP3, ή κατά Αdvanced Audio Coding, γνωστό ως AAC. Η πλατφόρµα SHOUTcast αποτελείται από τρία βασικά συστατικά: τα λογισµικά αναπαραγωγής του πολυµεσικού υλικού, τα λογισµικά εκποµπής του πολυµεσικού υλικού καθώς και τους εξυπηρετητές µετάδοσης ροών πολυµέσων. Ας τα δούµε ένα ένα. Λογισµικά αναπαραγωγής πολυµεσικού υλικού Οι ακροατές συντονίζονται και συνδέονται σε µία SHOUTcast εκποµπή χρησιµοποιώντας ένα λογισµικό αναπαραγωγής πολυµεσικού υλικού, το οποίο να είναι συµβατό µε ήχο κωδικοποιηµένο κατά mp3 και AAC. Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία καταλόγου (directory) του SHOUTcast radio που ανακοινώνει τις διαθέσιµες SHOUTcast εκποµπές προκειµένου να εντοπίσουν την εκποµπή που επιθυµούν να ακούσουν. Τα προτεινόµενα λογισµικά αναπαραγωγής είναι τα Winamp, itunes, XMMS αντίστοιχα για Windows, Mac και Linux υπολογιστικά συστήµατα. Επίσης, το λογισµικό ανοικτού κώδικα VLC είναι συµβατό µε την πλατφόρµα SHOUTcast και µπορεί να αναπαράγει εκποµπές SHOUTcast. Λογισµικό εκποµπής πολυµεσικού υλικού Το λογισµικό αυτό χρησιµοποιείται από χρήστες που επιθυµούν να εκπέµψουν µία εκποµπή µε την πλατφόρµα SHOUTcast. Το λογισµικό που προτείνεται είναι το Winamp και το πρόσθετο «SHOUTcast Radio DSP Plugin for Winamp». Με το λογισµικό αυτό εκπέµπεται µία ροή ήχου από το υπολογιστικό σύστηµα του χρήστη-παραγωγού προς έναν εξυπηρετητή SHOUTcast. Το λογισµικό Winamp είναι διαθέσιµο µόνο σε περιβάλλοντα Windows. Έτσι χρήστες άλλων λειτουργικών συστηµάτων δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Winamp ως λογισµικό εκποµπής. Μία λύση είναι η χρήση του λογισµικού ανοικτού κώδικα VideoLan Client (VLC), το οποίο είναι διαθέσιµο για τα πιο δηµοφιλή λειτουργικά συστήµατα. Η χρήση του «SHOUTcast Radio DSP Plugin for Winamp» θα εξηγηθεί σε λίγο ενώ η χρήση του VLC θα περιγραφεί σε επόµενη υποενότητα. σελ. 14 από 24

15 Εξυπηρετητής SHOUTcast Ο πυρήνας της πλατφόρµας SHOUTcast Radio είναι ο εξυπηρετητής SHOUTcast. Είναι υπεύθυνος στο να λαµβάνει τις πολυµεσικές ροές από το λογισµικό εκποµπής της ροής, να ενηµερώνει την υπηρεσία ανακοίνωσης µε τις πληροφορίες που αποστέλλει το λογισµικό εκποµπής και να µεταδίδει τις πολυµεσικές ροές στους ακροατές. Ο εξυπηρετητής SHOUTcast µπορεί να είναι εγκατεστηµένος στο σύστηµα του χρήστη παραγωγού µαζί µε το λογισµικό εκποµπής ή σε άλλο υπολογιστικό σύστηµα του οργανισµού π.χ. του δήµου σας είτε σε έναν πάροχο υπηρεσιών ιαδικτύου που παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία (SHOUTcast Radio Server). Σε κάθε περίπτωση, το υπολογιστικό σύστηµα που θα φιλοξενεί τον εξυπηρετητή SHOUTcast θα πρέπει να διαθέτει µία σταθερή και ευρυζωνική σύνδεση στο ιαδίκτυο µε επαρκή χωρητικότητα ώστε να µπορεί να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριµένο µέγιστο αριθµό ακροατών. Το λογισµικό του SHOUTcast server ονοµάζεται SHOUTcast Radio Distributed Network Audio Software (DNAS) και σε αντίθεση µε το πρόσθετο για το Winamp είναι διαθέσιµο για τα κάτωθι υπολογιστικά συστήµατα: 1. Windows - All versions 2. Linux glibc (intel) 3. FreeBSD 3.x (intel) 4. FreeBSD 4.x (intel) 5. BSDi (intel) 6. Solaris 7 (ULTRASPARC) Σχετικά κόστη εν υπάρχει κόστος προµήθειας της πλατφόρµας SHOUTcast radio εάν διαλέξει κανείς την δωρεάν έκδοση. Τα κόστη αφορούν το υπολογιστικό σύστηµα στο οποίο θα τρέχει το λογισµικό εκποµπής, το κόστος διασύνδεσης στο ιαδίκτυο και το κόστος χρήσης της υπηρεσίας SHOUTcast από έναν πάροχο, εφόσον δεν εγκατασταθεί ο εξυπηρετητής SHOUTcast σε ένα υπολογιστικό σύστηµα του παραγωγού. Εάν ισχύει το τελευταίο, τότε υφίσταται το κόστος του εξυπηρετητή. Υπάρχει όµως και η δυνατότητα τα λογισµικά εκποµπής και ο SHOUTcast εξυπηρετητής να συνυπάρχουν στο ίδιο υπολογιστικό σύστηµα. SHOUTcast Radio Distributed Network Audio Software (DNAS) Οδηγίες εγκατάστασης 1. Μεταφορτώστε το αρχείο εγκατάστασης του «SHOUTcast DNAS», το οποίο είναι διαθέσιµο στη ιστοσελίδα: σελ. 15 από 24

16 2. Μόλις µεταφορτώσετε αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε. Ακολουθείστε κατά την εγκατάσταση τις προεπιλογές. Οδηγίες χρήσης (Windows) Από το µενού Έναρξη (start) επιλέξτε Προγράµµατα (All Programs) και στη συνέχεια SHOUTcast DNAS και SHOUTcast DNAS (GUI) (Εικόνα 11). Εικόνα 11: Γραφικό περιβάλλον εξυπηρετητή SHOUTcast DNAS Για να τερµατίσετε το εξυπηρετητή επιλέξτε Kill server. Για να κρύψετε την διεπαφή, επιλέξτε Hide Monitor. Για να δείτε τα logs Edit log. Οδηγίες διαµόρφωσης του DNAS Προκειµένου να διαµορφώσετε το SHOUTcast DNAS ανοίξτε µε το wordpad το αρχείο C:\Program Files\SHOUTcast\sc_serv.ini. Το αρχείο αυτό περιλαµβάνει τις κάτωθι παραµέτρους οι οποίες µπορούν να αλλαχθούν. Ακολουθεί µία βασική εξήγηση των πιο σηµαντικών παραµέτρων και τι αφορά η κάθε παράµετρος. PortBase: Η θύρα στην οποία θα στέλνεται η εκποµπή από το λογισµικό εκποµπής. Η τυπική θύρα είναι η σελ. 16 από 24

17 MaxUser: O µέγιστος αριθµός ακροατών που επιτρέπεται να συνδεθούν στο SHOUTcast DNAS. Φροντίστε να τεθεί µία ρεαλιστική τιµή, σύµφωνα µε τη γραµµή σύνδεσης του συστήµατος στο ιαδίκτυο. Απαιτείται ελάχιστη χωρητικότητα ίση µε το ρυθµό κωδικοποίησης πολλαπλασιασµένο µε το MaxUser x 1.1. Password: Ο κωδικός που χρησιµοποιείται από το SHOUTcast Radio dsp plug-in προκειµένου να εκπέµψει στον SHOUTcast DNAS. Υπάρχουν και άλλες παράµετροι. Η επεξήγησή τους υπάρχει στο αρχείο διαµόρφωσης παραµέτρων. Πολλαπλές εκποµπές Εάν είναι επιθυµητό από το ίδιο υπολογιστικό σύστηµα να εκπέµπονται πολλές εκποµπές τότε θα πρέπει να εκτελείτε, για κάθε εκποµπή, ο SHOUTcast DNAS µε διαφορετικό αρχείο διαµόρφωσης στο οποίο να ορίζεται διαφορετική θύρα (PortBase) και κωδικός (Password). Οι θύρες PortBase και PortBase + 1, π.χ και 8001 θα πρέπει να είναι ανοικτές στο Firewall και να µην χρησιµοποιούνται από άλλη εφαρµογή. Σύνδεσµος πρόσβασης για ραδιοφωνικές εκποµπές Προκειµένου να συνδεθούν οι ακροατές θα πρέπει να συνδεθούν στο σύνδεσµο: όπου ONΟΜΑ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ είναι το όνοµα του υπολογιστικού συστήµατος στο ιαδίκτυο και ΘΥΡΑ η θύρα που έχει οριστεί στο αρχείο διαµόρφωσης. Εάν ο SHOUTcast server χρησιµοποιεί την θύρα 8000 και το όνοµα του συστήµατος radio.mydimos.gr τότε ο σύνδεσµος πρόσβασης είναι ο Ως λογισµικό αναπαραγωγής µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε λογισµικό είναι συµβατό µε το SHOUTcast, όπως το Winamp iτunes, XMMS, VLC κ.α. Κατά απαίτηση µετάδοση Εάν επιθυµείτε να είναι αρχεία ήχου διαθέσιµα στους χρήστες κατά απαίτηση τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν τα αρχεία MP3 στον κατάλογο content/ µέσα στο κατάλογο που είναι εγκατεστηµένο το SHOUTcast DNAS π.χ. στο C:\Program Files\SHOUTcast\content. Εάν, για παράδειγµα, το όνοµα του αρχείου είναι song.mp3, ο SHOUTcast server χρησιµοποιεί την θύρα 8000 και το όνοµα του συστήµατος radio.mydimos.gr τότε ο σύνδεσµος πρόσβασης είναι ο Το αρχείο song.pls θα δηµιουργηθεί αυτόµατα. σελ. 17 από 24

18 Παρακολούθηση του SHOUTcast DNAS Ο SHOUTcast DNAS παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης της κατάστασής του από απόσταση, χωρίς όµως τη δυνατότητα διαχείρισης είτε του λογισµικού εκποµπής Winamp είτε του ιδίου του SHOUTcast DNAS. Οι χρήστες µπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση του SHOUTcast DNAS στη διεύθυνση: Τότε θα εµφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 12 η οποία απεικονίζει την κατάσταση της µετάδοσης, δηλαδή εάν ο DNAS µεταδίδει, τον αριθµό των τρεχόντων ακροατών, το µέγιστο αριθµό των ακροατών που ήταν ταυτόχρονα συνδεµένοι κ.α. Στη συνέχεια µπορεί να συνδεθεί κανείς στο σύνδεσµο Song History για να διαπιστώσει το περιεχόµενο που έχει µεταδοθεί ή µεταδίδεται την τρέχουσα στιγµή. Εικόνα 12: Κύρια οθόνη παρακολούθησης Επιπλέον, µπορεί να δει κανείς την ιστορία των τραγουδιών που έχουν «παιχτεί» (Εικόνα 13). σελ. 18 από 24

19 Εικόνα 13: Περιεχόµενο Εάν συνδεθεί κανείς µε τα στοιχεία του διαχειριστή τότε έχει επιπλέον δυνατότητες όπως να δει περισσότερες πληροφορίες για τους ακροατές (Εικόνα 14) ή να διαχειριστεί την πρόσβαση των ακροατών στην εκποµπή. Εικόνα 14: Πληροφορίες διαχειριστή σελ. 19 από 24

20 SHOUTcast Radio DSP Plugin for Winamp Οδηγίες εγκατάστασης Υπενθυµίζουµε ότι το πρόσθετο αυτό είναι διαθέσιµο µόνο σε περιβάλλοντα Windows. Για να το εγκαταστήσετε ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1. Εγκαταστήστε την εφαρµογή Winamp, εάν δεν την έχετε ήδη εγκαταστήσει. Ακολουθείστε τις οδηγίες που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 2. Μεταφορτώστε το αρχείο εγκατάστασης του «SHOUTcast Radio DSP plug-in for Winamp», το οποίο είναι διαθέσιµο στη ιστοσελίδα: 3. Μόλις µεταφορτώσετε το SHOUTcast Radio DSP plug-in, κλείστε την εφαρµογή Winamp, εάν είναι ανοικτή και εκτελέστε το αρχείο εγκατάστασης. Ακολουθείστε κατά την εγκατάσταση τις προεπιλογές. Οδηγίες χρήσης Winamp για µετάδοση ραδιοφωνικής εκποµπής 1. Ξεκινήστε την εφαρµογή Winamp, ανοίξτε τα Preferences (CTRL-P) και κάντε κλικ πάνω στην υποκατηγορία DSP/effects subcategory που βρίσκεται στην κατηγορία Plug-ins. Στη συνέχεια επιλέξτε το plugin Nullsoft SHOUTcast DSP (Εικόνα 15). σελ. 20 από 24 Εικόνα 15: Επιλογή plug-in

21 2. Το επόµενο βήµα είναι να θέσετε τις παραµέτρους µετάδοσης και κωδικοποίησης. Επιλέξτε το Configure active plug-in. Στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Output και την επιλογή Connection (δείτε την Εικόνα 16). ώστε τα στοιχεία του εξυπηρετητή SHOUTcast που θα χρησιµοποιήσετε, τη θύρα (τυπική τιµή 8000), το κωδικό που σας έχει δοθεί. 3. Επιπλέον, µπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Yellow Pages (Εικόνα 17) προκειµένου να δώσετε στοιχεία για το σταθµός σας, όπως περιγραφή, τίτλος, σύνδεσµος σταθµού. Εικόνα 16: Στοιχεία εξυπηρετητή σελ. 21 από 24

22 Εικόνα 17: Στοιχεία µετάδοσης Εικόνα 18: Eπιλογή τύπου κωδικοποίησης 4. Από την κατηγορία Encoder (Εικόνα 18) µπορείτε να επιλέξετε το τύπο κωδικοποίησης του ήχου από τις επιλογές MP3, AAC+, AAC LC. σελ. 22 από 24

23 Εικόνα 19: Επιλογή στοιχείων κωδικοποίησης 5. Από την επιλογή Encoder Settings (Εικόνα 19) µπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία της κωδικοποίησης όπως ρυθµός κωδικοποίησης, αριθµός καναλιών, τύπος ροής. 6. Από την κατηγορία Input (Εικόνα 20) µπορείτε να επιλέξετε εάν η είσοδος θα είναι ότι αναπαράγει η εφαρµογή Winamp ή η κάρτα ήχου σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε το πρώτο, ο σταθµός σας θα εκπέµπει ότι «παίζει» η εφαρµογή Winamp. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να δηµιουργήσετε έναν αµιγώς διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθµό. Σε περίπτωση που επιλέξετε το δεύτερο, µπορείτε να οδηγήσετε στη κάρτα ήχου σας οποιαδήποτε πηγή θέλετε, για παράδειγµα µία έξοδο από το ραδιοφωνικό FM σταθµό σας. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να αναµεταδίδετε στο διαδίκτυο το ραδιοφωνικό σταθµό σας. σελ. 23 από 24

24 Εικόνα 20: Επιλογή εισόδου για την εκποµπή Eκπέµψτε! Μεταβείτε στην κατηγορία Output και επιλέξτε Connect. Υπενθυµίζουµε ότι προκειµένου να συνδεθούν οι ακροατές θα πρέπει να συνδεθούν στο σύνδεσµο: όπου ONΟΜΑ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ είναι το όνοµα του υπολογιστικού συστήµατος στο ιαδίκτυο και ΘΥΡΑ η θύρα που έχει οριστεί στο αρχείο διαµόρφωσης. Συµπεράσµατα Στην παρούσα υποενότητα διαπιστώσαµε τις δυνατότητες των εφαρµογών Winamp και του SHOUTcast DNAS σχετικά µε την υλοποίηση ραδιοφωνικών εκποµπών. Οι εκποµπές αφορούν και την αναµετάδοση ραδιοφωνικών σταθµών στο ιαδίκτυο καθώς και τη δηµιουργία αµιγώς διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθµών. To Winamp µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λογισµικό αναπαραγωγής και εκποµπής ραδιοφωνικών εκποµπών ενώ τo SHOUTcast DNAS ως ο εξυπηρετητής µετάδοσης των εκποµπών. Το SHOUTcast µπορεί να τρέξει σε συστήµατα Windows και Unix/Linux. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπολογιστικό σύστηµα που θα φιλοξενεί τον εξυπηρετητή SHOUTcast θα πρέπει να διαθέτει µία σταθερή και ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο µε επαρκή χωρητικότητα ώστε να µπορεί να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριµένο µέγιστο αριθµό ακροατών. σελ. 24 από 24

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

User Manual. JAZLER RadioStar One

User Manual. JAZLER RadioStar One JAZLER RadioStar One User Manual 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του Jazler RadioStar One. Η Jazler Software δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μια κενή USB θύρα 2.0

Μια κενή USB θύρα 2.0 53280 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με driver και software 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης 1 x Κουπόνι για το Magix Mufin Προδιαγραφές συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη. (Έκδοση 1.0.2)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη. (Έκδοση 1.0.2) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήστη (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για τον Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση Προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Edubuntu Linux 9.x Στόχοι Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Χειριστεί το λειτουργικό σύστημα Edubuntu Linux 9.x Μπορεί να αναβαθμίσει το σύστημά του Μπορεί να προσθέσει

Διαβάστε περισσότερα

Movie Cube S700H / S800H

Movie Cube S700H / S800H ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Movie Cube S700H / S800H Οδηγίες Χρήσης (Έκδοση 1.0.2) Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πληροφορίες για το Χρήστη... 3 1.1. Προσοχή... 3 2. Εισαγωγή... 5 2.1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

AVer MediaCenter. Εγχειρίδιο Χρήστη

AVer MediaCenter. Εγχειρίδιο Χρήστη AVer MediaCenter Εγχειρίδιο Χρήστη ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν και την έκδοση λογισμικού.

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού.

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

WD TV LIVE. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με συνεχή ροή. Εγχειρίδιο χρήστη

WD TV LIVE. Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με συνεχή ροή. Εγχειρίδιο χρήστη WD TV LIVE Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με συνεχή ροή Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες για τον χρήστη............. 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια....................... 1 Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet INTRACOM-TELECOM - Documentation Section ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Οδηγός χρήσης Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Πνευµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα