World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών"

Transcript

1 Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2 Εισαγωγή Ορυθµός συσσώρευσης µεγάλης ποσότητας πληροφοριών στο διαδίκτυο, δηµιούργησε την αναγκαιότητα οργάνωσης ενός συστήµατος, προκειµένου να είναι δυνατή ηεύκοληπρόσβασητωνενδιαφεροµένων στις αµέτρητες πηγές πληροφόρησης ηοργάνωσηκαιηδιαχείρισηενόςτεράστιουόγκουδεδοµένων. Έτσι γεννήθηκε το WWW, το οποίο προσφέρει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον στον χρήστη προκειµένου να διαχειριστεί την επιθυµητή πληροφορία στο διαδίκτυο. Το WWW χρησιµοποιεί τα πλέον δηµοφιλή προγράµµατα πλοήγησης στο διαδίκτυο όπως το Netscape και το Explorer. Η ιστορία του WWW Το WWW ξεκίνησε το 1989 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, (CERN) στην Ελβετία. Βασικός του σκοπός ήταν να προσφέρει στους επιστήµονες ένα µέσο προκειµένου να ανταλλάσσουν στοιχεία επιστηµονικά δεδοµένα και µελέτες, µέσω του διαδικτύου. Η όλη προσπάθεια στηρίχτηκε στην υλοποίηση ενός µέσου που θα επιτρέπει την σύνδεση µεταξύ διαφορετικών εγγράφων. Το µέσοαυτόονοµάστηκε υπερκείµενο(hyper text) Το 1994 κατασκευάστηκε το πρόγραµµα Mosaic, το οποίο έδινε την δυνατότητα στους χρήστες να προσπελαύνουν τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιµες στο WWWµε γραφικό τρόπο. Στα επόµεναχρόνιατοwww έγινε το απόλυτο µέσο αναζήτησης πληροφοριών για εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου. 3 4

2 Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Η πλατιά χρήση του WWW δηµιούργησε σύγχυση σε πολλούς χρήστες οι οποίοι ταύτισαν το WWW µε το Internet. Στην πραγµατικότητα όµως είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Το Ιnternet αποτελεί το φυσικό χώρο στον οποίο διασυνδέονται εκατοµµύρια Η/Υ από όλο τον κόσµο, Το WWW αποτελεί το εργαλείο µε το οποίο µπορούµε να οργανώσουµε και να διαχειριστούµε τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που έχει συσσωρευτεί στο διαδίκτυο. Τα υπερκείµενα αποτελούν µια µέθοδο διασύνδεσης πληροφοριών χωρίς να υπόκεινται σε κάποια ιεραρχική δοµή, ή να υπόκεινται σε προκαθορισµένα µενού επιλογών. Η διασύνδεση πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω των υπερσυνδέσµων (hyperlinks). Τα hyperlinks συνδέουν λέξεις κλειδιά του κειµένου µε άλλες πηγές, Τα υπερµέσα (hypermedia) αποτελούν υπερκείµενα που περιέχουν συνδέσµους, οι οποίοι µπορεί να είναι κείµενα, αρχεία ήχου, εικόνες κλπ. 5 6 Πως κατασκευάζουµε ένα υπερκείµενο; Browsers: Internet Explorer Για την περιγραφή ενός υπερκειµένου χρησιµοποιούµε µια ειδική γλώσσα την Hyper Text Markup Language (HTML). Η γλώσσα αυτή επιτρέπει στον συγγραφέα να διαµορφώσει ένα κείµενοτοοποίοθαπαρέχεισυνδέσµους µε άλλα έγγραφα και διάφορα αρχεία Τα υπερκείµενα που βρίσκονται στο WWW ονοµάζονται ιστοσελίδες (web pages). Το σύνολο των ιστοσελίδων αποτελούν το site (δικτυακός τόπος). Τα προγράµµατα τα οποία απεικονίζουν τις ιστοσελίδες, επιτρέποντας µας την ξενάγηση µας στο διαδίκτυο ονοµάζονται πλοηγοί (Browsers), Π.χ Netscape & Internet Explorer 7 8

3 Browsers: Netscape Comunicator Πως µεταδίδονται οι πληροφορίες ενός υπερκειµένου στο διαδίκτυο; Η µετάδοση γίνεται σε πακέτα: Τα δεδοµένα τεµαχίζονται σε µικρότερα τµήµατα (πακέτα). Κάθε πακέτο ακολουθεί διαφορετικές διαδροµές προκειµένου να φτάσει στον προορισµό του. Τα πακέτα αφού φτάσουν στον προορισµό τους επανενώνονται. Η υπηρεσία WWW ακολουθεί την αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή (Client: Browser - Server: Ένας Η/Υ µε ειδικό λογισµικό που επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών από clients ). Η µεταφορά των πληροφοριών από τον Server γίνεται µε βάση ένα ειδικό πρωτόκολλο επικοινωνίας: Hyper Text Transport Protocol (HTTP) Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Το site του µαθήµατος Για τον εντοπισµό των ιστοσελίδων χρησιµοποιείται το Uniform Resource Locator (URL). Το URL περιγράφει το πώς θα εντοπισθεί και θα ανακληθεί η ζητούµενη πληροφορία στο διαδίκτυο. Με βάση το ανωτέρω σύστηµα κάθε πηγή πληροφορίας έχει ένα µοναδικό URL το οποίο αποτελείται από τρία µέρη: Πρωτόκολλο_επικοινωνίας ://διεύθυνση_η/υ εξυπηρετητή/[κατάλογος/αρχείο] Π.χ

4 Πως αναζητούµε την πληροφορία στο WWW, αν δεν γνωρίζουµε τοurl της; Πολλές φορές ο χρήστης που αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα λαβύρινθο αδυνατώντας να φιλτράρει αυτό που πραγµατικά τον ενδιαφέρει. Οι πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο υπό µορφή εγγράφων, χαρακτηρίζονται: από την άναρχη δόµηση τους από την έλλειψη ευρετηρίων αναζήτησης και από τις συνεχείς µετατοπίσεις των σελίδων σε διαφορετικές διευθύνσεις κλπ. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο µια αρκετά δύσκολη υπόθεση. Ηλύση του προβλήµατος (;) Προκειµένου ο χρήστης να διευκολυνθεί στην αναζήτηση των πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν, δηµιουργήθηκαν οι κατάλογοι πληροφοριών και οι µηχανές αναζήτησης.(search Engines). Οι κατάλογοι πληροφοριών οργανώνουν την διάσπαρτη πληροφορία µε βάση προεπιλεγµένες θεµατικές κατηγορίες. Π.χ Οι µηχανές αναζήτησης δηµιουργούν το δικό τους ευρετήριο µέσα από το οποίο ψάχνουν την πληροφορία που εµείς τους έχουµε ζητήσει. Π.χ com Η αναζήτηση γίνεται µε βάσητηχρήσηλέξεωνκλειδιώνκαιµε την βοήθεια λογικών τελεστών (AND-OR), αλλά και πρόσθετων κριτηρίων (χρονικά, γλωσσικά κλπ) Όµως Οι µηχανές αναζήτησης δεν ψάχνουν σε όλες τις ιστοσελίδες αλλά µόνο σε εκείνες που υπάρχουν στο ευρετήριο τους. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει αξιολόγηση της πληροφορίας Όλες οι µηχανές αναζήτησης δεν είναι ίδιες Η µηχανή αναζήτησης Google Η µηχανή αναζήτησης alta vista 15 16

5 Yahoo Μεταµηχανές Αναζήτησης και Portals Την απάντηση σε αυτό το πρόβληµα την δίνουν οι µεταµηχανές αναζήτησης (meta-search-engines) οι οποίες συνδυάζουν τα αποτελέσµατα περισσοτέρων της µιας µηχανής αναζήτησης Π.χ metacrawel (www.go2net.com). Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση των πληροφοριών στο WWW είχε σαν αποτέλεσµατηνεµφάνιση των portals τα οποία οργανώνουν την πληροφορία κατά θεµατικές ενότητες, προσφέροντας ταυτόχρονα και µηχανές αναζήτησης. Προσφέρουν ένα εξαιρετικά µεγάλο µπουκέτο πληροφοριών καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των αναγκών του ενδιαφεροµένου. Παρέχουν την δυνατότητα µετεξέλιξης τους σε προσωπικά portals,όπου ο ενδιαφερόµενος επιλέγει αυτός την πληροφορία που θα προβάλλεται στον διαδικτυακό τόπο Η µεταµηχανή αναζήτησης Metacrawler. Με ποιο τρόπο µπορούµε να αποµνηµονεύσουµε µια σελίδα που µας ενδιαφέρει; Πολλές φορές κατά την διάρκεια των αναζητήσεων µας, βρίσκουµε ενδιαφέρουσες τοποθεσίες τις οποίες πιθανά, θα θέλαµε τις επισκεφτούµε στο άµεσο µέλλον. Έτσι λοιπόν δηµιουργήθηκε η ανάγκη αποθήκευσης κάποιων διευθύνσεων προκειµένου να τις ανακαλούµε όποτε εµείς κρίνουµε. Κάθε Browser έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει το URLπου θα του υποδεικνύει ο χρήστης Επίσης προσφέρουν την δυνατότητα εσωτερικής οργάνωσης των διευθύνσεων που αποθηκεύονται

6 Τα bookmarks Παρακολουθούνται οι κινήσεις µας στο ιαδίκτυο; Ποια ιστοσελίδα επισκεφτήκαµε; Πότε την επισκεφτήκαµε; Αυτές και άλλες πληροφορίες είναι αποθηκευµένες στον σκληρό µας δίσκοαπότουςεξυπηρετητέςhttp. Οι πληροφορίες αυτές ονοµάζονται cookies και αποθηκεύονται µε την µορφή συµβολοσειρών σε ένα ειδικό αρχείο που χρησιµοποιεί ο browser. Η χρήση των cookies είχε σαν αφετηρία την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους (διαµόρφωση εγγράφων, υπενθύµιση κωδικών προσπέλασης κλπ). Η κακόβουλη χρήση των cookies οδηγούν στην παραβίαση της ιδιωτικήςζωήςενόςχρήστητουδιαδικτύου, καθώς καταγράφουν µε πλήρη λεπτοµέρεια τις κινήσεις του Το πρότυπο Unicode Ως γνωστόν για την αναπαράσταση ενός χαρακτήρα στον Η/Υ χρησιµοποιείται ένα byte σύµφωνα µε τονκώδικαascii. Για την αναπαράσταση των γλωσσών εκτός της Αγγλικής, χρησιµοποιούνται διαφορετικές µορφές του κώδικα ASCII. Για την Ελληνική γλώσσα χρησιµοποιείται το πρότυπο ISO Λόγω των διαφορετικών προτύπων πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήµατα και οι πλοηγοί δεν µπορούν να απεικονίσουν τις άλλες γλώσσες. Τα προβλήµατα αυτά συνέβαλλαν στην δηµιουργία ενός παγκόσµιου κώδικα, ο οποίοςθαενσωµατώνει όλα τα αλφάβητα του κόσµου. Έτσι δηµιουργήθηκε η κωδικοποίηση UNICODE η οποία χρησιµοποιεί 2 bytes ανά χαρακτήρα. Λίγα λόγια για την γλώσσα Java; Η γλώσσα java δηµιουργήθηκε από την εταιρία Sun. Η φιλοσοφία της στηρίζεται στην φράση γράφω µια φορά, εκτελώ οπουδήποτε Το βασικό της πλεονέκτηµα είναι, ότι ένα πρόγραµµα που γράφεται σε αυτήν την γλώσσα µπορείναεκτελεστείως έχει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα ήη/υ. Αυτό πραγµατοποιείται µε την βοήθεια κατάλληλου λογισµικού το οποίο ονοµάζεται σύστηµα χρόνου εκτέλεσης (run time system). Η Java επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να λαµβάνουν εκτός από έγγραφα και πλήθος διαφορετικών προγραµµάτων Π.χ παιχνίδιακλπ 23 24

7 Plug-Ins Το Plug-In Real Player 7 Είµαστε στο διαδίκτυο κάνοντας πλοήγηση. Σε µια από τις σελίδες βρίσκουµε τοαγαπηµένο µας τραγούδι το οποίο µπορούµε νατοακούσουµε από τα ηχεία του Η/Υ µας. Μπορούµε όµως; Γιαναακούσουµε το τραγούδι χρειαζόµαστε την βοήθεια ενός ειδικού λογισµικού τα λεγόµενα plug-ins. Στην ουσία αποτελούν µονάδες λογισµικούξένεςπροςτον πλοηγό, τις οποίες χρησιµοποιεί ο browser, προκειµένου να παρουσιάσει στον ενδιαφερόµενο Όταν λοιπόν ο πλοηγός βρίσκει µια πηγή πληροφοριών σε µορφή ακατανόητη για τον ίδιο τότε ζητάει από τον χρήστη να κατεβάσει το κατάλληλο plug-in

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες

4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4. Η σημασία του διαδικτύου στην ΚτΠ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ιστορική αναδρομή 4.3 Βασικές έννοιες 4.4 Βασικές υπηρεσίες 4.1 Εισαγωγή Το διαδίκτυο (Internet), αποτελεί το δίκτυο των δικτύων που συνδέει άλλα μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο INTERNET και στην Υπηρεσία περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό/WWW

Εισαγωγή στο INTERNET και στην Υπηρεσία περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό/WWW Εισαγωγή στο INTERNET και στην Υπηρεσία περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό/WWW Το διαδίκτυο Το Διαδίκτυο (Internet) είναι το δίκτυο των δικτύων, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι παρά πολλοί υπολογιστές και επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Με κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού.

Ενότητα 4.2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.2 Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων του Παγκόσµιου Ιστού Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

«"ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ"»

«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «"ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία Ορολογία Access rights (Δικαιώματα πρόσβασης): Bandwidth (Εύρος ζώνης): Banners: BBS: Bit: Περιγραφή των δικαιωμάτων που παρέχονται για πρόσβαση και αλλαγές σε φακέλους και αρχεία. Ένα μέτρο της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή. Κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τα δίκτυα υπολογιστών και η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας από απόσταση µέσα από το διαδίκτυο ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η απόκτηση µιας πληροφορίας ή η δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ(WAP) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές

Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές Εισαγωγή στο INTERNET Θεωρία και Εφαρµογές ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET To Internet, ένα από τα πιο συναρπαστικά και συνάµα ουσιαστικά δηµιουργήµατα του ανθρώπινου νου, δίκαια θεωρείται από πολλούς ως ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου 3 Κεφάλαιο Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου Το Internet υιοθετεί το μοντέλο client/server (πελάτη / διακομιστή) όσον αφορά στην παράδοση των πληροφοριών. Βάσει του μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet στις επιχειρήσεις

Το Internet στις επιχειρήσεις Το Internet στις επιχειρήσεις ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ADAPT ΕΡΓΟ: "ΟΙ ΜΜΕ ΤΩΝ ΟΤΑ" ΑΘΗΝΑ 1998 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, όπως όλες οι επιχειρήσεις, επιδιώκουν να προσαρµόσουν τη δράση και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ CGI ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (INTERPRETER) ΩΣ WEB SERVER EXTENSION ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΓΛΑΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Κωνσταντίνος Μαχαίρας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΗΣ CSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ WEB

ΑΝΑΛΥΤΗΣ CSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ WEB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΤΗΣ CSS ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Eνότητα Α Computers Networks I /Lab1 Δίκτυα, Internet, Web

Πίνακας Περιεχοµένων. Eνότητα Α Computers Networks I /Lab1 Δίκτυα, Internet, Web Πίνακας Περιεχοµένων 1. Lab1: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών & το Internet/ Περιγραφή και Ρυθμίσεις Φυλλομετρητών (Web Browser) (12,13,15,16,18,19,20,22)... 3 12. Τι γνωρίζετε για τα Cookies... 3 13.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Παναγιώτης Παπάζογλου, Β99040 Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Επιβλέπων καθηγητής : κος Σαράντος Καπιδάκης Αθήνα - Κέρκυρα 2003 1 ΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα