ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην"

Transcript

1 ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από την Αναστασία Κώστα ως µέρος των Υποχρεώσεων για τη λήψη του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ιούνιος, 2008

2 ii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το παρόν κείµενο αποτελεί το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας, που ολοκληρώθηκε αν και συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύτιµη βοήθειά του τον επιβλέποντα καθηγητή της µεταπτυχιακής εργασίας κ.μανή. Επιπλέον, τους γονείς µου και την αδερφή µου, τους φίλους µου που µε στήριξαν, ιδιαίτερα την Ευπραξία Τσανούσα, χωρίς τη βοήθεια και την κατανόηση των οποίων η µεταπτυχιακή εργασία δεν θα είχε περατωθεί.

3 iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ iii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ v ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ vi ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ vii ΠΕΡΙΛΗΨΗ viii EXTENDED ABSTRACT IN ENGLISH x ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στοιχεία Οι ρόλοι στην Αρχιτεκτονική µιας Υπηρεσίας ιαδικτύου Λειτουργίες στην Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών ιαδικτύου Χαρακτηριστικά µιας Υπηρεσίας ιαδικτύου Ανάλυση του Κύκλου Ζωής των Υπηρεσιών ιαδικτύου Η Προδιαγραφή SOAP Ασύγχρονη εναντίον Σύγχρονης Επικοινωνίας Μέθοδος Κωδικοποίησης Μέθοδος έσµευσης Αντικείµενο της Μεταπτυχιακής Εργασίας Οργάνωση του Τόµου 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σχετικές εργασίες Στόχος 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του Συστήµατος Περιγραφή των Αντικειµένων Ο Μηχανισµός Κληρονοµικότητας Λειτουργικά Στοιχεία του Συστήµατος 20

4 iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΛΟΠΟΗΣΗ Πλατφόρµες και Προγραµµατιστικά Εργαλεία Λεπτοµέρειες Υλοποίησης Περιγραφή του Είδους της Ιεραρχίας Αναλυτική Περιγραφή των Εκτελούµενων Λειτουργιών 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Πειραµατικές Μετρήσεις ιοικητική Οργάνωση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Η Μορφή των Αντικειµένων για την Εφαρµογή Μετρήσεις για τη Συγκεκριµένη Εφαρµογή 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Αξιολόγηση του Συστήµατος 43 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 50 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 56

5 v ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Σελ Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας

6 vi ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα Σελ Σχήµα 1.1 Η αρχιτεκτονική µιας υπηρεσίας διαδικτύου. 2 Σχήµα 3.1 Η γενική µορφή των αντικειµένων 16 Σχήµα 3.2 Ο τρόπος επικοινωνίας των αντικειµένων δεδοµένων 18 Σχήµα 3.3 Η δοµή µιας εταιρείας 19 Σχήµα 4.1 Ο µηχανισµός της Axis 22 Σχήµα 4.2 Η επικοινωνία µεταξύ των υπηρεσιών 26 Σχήµα 4.3 Η ιεραρχία που δηµιουργεί το σύστηµα 27 Σχήµα 4.4 Τα περιεχόµενα της αίτησης ανάγνωσης 28 Σχήµα 4.5 Η κλήση της µεθόδου µε δυναµικό τρόπο 29 Σχήµα 4.6 Τα περιεχόµενα της αίτησης εγγραφής 30 Σχήµα 4.7 Τα περιεχόµενα της αίτησης αντιγραφής αντικειµένου 30 Σχήµα 4.8 Τα περιεχόµενα της αίτησης µετακίνησης αντικειµένου 32 Σχήµα 5.1 Το οργανόγραµµα της Β.Κ.Π.-Π.Ι. 39

7 vii ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ XML: Extensible Markup Language SOAP: Simple Object Access Protocol W3C: World Wide Web Consortium WSDL: Web Services Description Language HTTP: Hyper Text Transfer Protocol RPC: Remote Procedure Call MPI: Message Passing Interface EJB: Enterprise JavaBeans MDB: Message Driven Bean JMS: Java Message Service SMTP: Simple Mail Transfer Protocol JWS: Java Web Start JDK: Java Development Kit XSD: XML Schema Definition URL: Uniform Resource Locator GRID: Grid computing, είναι χρησιµοποίηση των πόρων πολλών υπολογιστών σε ένα δίκτυο για την επίλυση ενός προβλήµατος κάθε φορά. CORBA: Common Object Request Broker Architecture UDDI: Universal Description, Discovery και Integration

8 viii ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναστασία Κώστα του Στεφάνου και της Ευαγγελίας. MSc, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιούνιος, 2008 Ιεραρχικό Μοντέλο Πρόσβασης Αντικειµένων µε τη χρήση Υπηρεσιών ιαδικτύου. Επιβλέποντας: Γεώργιος Μανής. Στο πλαίσιο αυτής της µελέτης εξετάζεται η δηµιουργία ενός ιεραρχικού µοντέλου πρόσβασης αντικειµένων µε τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Προτείνουµε µια αρχιτεκτονική οργάνωσης αντικειµένων-δεδοµένων, που βασίζεται στην ιεράρχησή τους και σε σχέσεις κληρονοµικότητας που τα διέπουν. Επειδή, η αρχιτεκτονική αυτή βρίσκει κυρίως εφαρµογή σε γεωγραφικά αποµακρυσµένους πελάτες χρησιµοποιήσαµε, για την υλοποίηση και αξιολόγησή της, υπηρεσίες διαδικτύου. Κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να απευθύνει κλήσεις ανάγνωσης και εγγραφής πληροφορίας ή αντιγραφής και µετακίνησης αντικειµένου µεταξύ των υπηρεσιών. Αν η κλήση αφορά σε πληροφορία, η οποία βρίσκεται σε αντικείµενο υπηρεσίας που απευθύνει την κλήση ο πελάτης, η αίτηση µπορεί να απαντηθεί άµεσα. Αν η πληροφορία δε βρίσκεται εκεί ή βρίσκεται µερικώς εκεί, ενεργοποιείται ο µηχανισµός της κληρονοµικότητας. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση προωθείται, µέσω του συγκεκριµένου αντικειµένου, σε αντικείµενα άλλων υπηρεσιών, όπως ορίζει η ιεραρχία. Κατά την αντιγραφή ή µετακίνηση αντικειµένου εκµεταλλευόµαστε πάλι τους µηχανισµούς κληρονοµικότητας και προώθησης αιτήσεων. Η υλοποίηση έγινε µε τη χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Java και της πλατφόρµας ενδιάµεσου λογισµικού Axis µε τη χρήση του εξυπηρετητή Tomcat Apache.

9 ix Η δοµή της εργασίας έχει ως εξής: αρχικά, παρέχονται εισαγωγικά στοιχεία και αναλύονται όροι που είναι απαραίτητοι για τη µελέτη του θέµατος. Προσδιορίζεται το αντικείµενο της µεταπτυχιακής εργασίας, που είναι η δηµιουργία ενός ιεραρχικού µοντέλου πρόσβασης αντικειµένων µε τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Παρατίθενται ορισµένα συστήµατα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί στο παρελθόν και κυµαίνονται στο ίδιο πεδίο έρευνας και δίνονται τα σηµεία που κάνουν το προτεινόµενο σύστηµα διαφορετικό από τα άλλα συστήµατα. Περιγράφονται οι λειτουργίες που παρέχει και η χαρακτηριστική ιεραρχική οργάνωση των αντικειµένων. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υλοποίησης, όπως η πλατφόρµα ανάπτυξης και εκτέλεσης, τα προγραµµατιστικά εργαλεία, οι απαιτήσεις της εφαρµογής σε υλικό, γίνεται αναφορά στη δοµή του προγράµµατος και στον τρόπο µε τον οποίο έχει σχεδιαστεί η υλοποίηση. Αναφέρονται εφαρµογές του συστήµατος σε συγκεκριµένα παραδείγµατα και γίνεται σχολιασµός του συστήµατος για την απόδοσή του και τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής του.

10 x ABSTRACT IN ENGLISH Anastasia Kosta, Stefanos, Evagelia. MSc, Computer Science Department, University of Ioannina, Greece. June, 2008 Hierarchical Model of Accessing Objects Using Web Services. Thesis Supervisor: Georgios Manis During this study we create and analyze the Hierarchical Model of Accessing Objects Using Web Services. We suggest an architecture of organizing data objects, based on their hierarchical structure and in their heredity relationships. Based on the fact, that the architecture is mostly implemented in geographically distant clients, we used for its implementation and evaluation Web Services. Each client can send read and write information requests or copy and migrate object requests, between services. If the request is about information, which is located in an object of the service that the client sends its request, then the call can be answered instantly. If the information isn t located there, or is located partially there, then inheritance mechanism is activated. In this case, from this particular object, the request is being forwarded to other service objects, as the hierarchy defines. During the copy or the migration of an object we use the inheritance mechanisms to forward the requests. For the implementation we used the programming language Java and the Axis middleware with the use of the Tomcat Apache server. The structure of this study is as follows: initially we give some introduction information and we analyze expressions that are necessary in understanding the study. We define the main subject of this study, which is the creation of a Hierarchical Model of Accessing Objects Using Web Services. We mention some systems that

11 xi have been created in the past and they oscillate in the same field of research and we underline the differences with the suggested system. We describe the functions that that the hierarchical object management provides. We analyze the characteristics of this particular implementation, such as the required software and we describe the study s structure and how it has been designed. We analyze system s implementations and we discuss the outputs and the advantages of its implementation.

12 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εισαγωγικά Στοιχεία Οι ρόλοι στην Αρχιτεκτονική µιας Υπηρεσίας ιαδικτύου Λειτουργίες στην Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών ιαδικτύου Χαρακτηριστικά µιας Υπηρεσίας ιαδικτύου Ανάλυση του Κύκλου Ζωής των Υπηρεσιών ιαδικτύου Η Προδιαγραφή SOAP Ασύγχρονη εναντίον Σύγχρονης Επικοινωνίας Μέθοδος Κωδικοποίησης Μέθοδος έσµευσης 1.2. Αντικείµενο της Μεταπτυχιακής Εργασίας 1.3. Οργάνωση του Τόµου 1.1. Εισαγωγικά Στοιχεία Μια υπηρεσία διαδικτύου είναι µια διεπαφή που περιγράφει µια συλλογή υπηρεσιών που είναι προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου µε καθορισµένα XML µηνύµατα. Περιγράφεται από µια XML περιγραφή, που λέγεται περιγραφή της υπηρεσίας. Περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες που είναι απαραίτητες για την αλληλεπίδραση µε την υπηρεσία, όπως η µορφή των µηνυµάτων και τα πρωτόκολλα µεταφοράς. Η διεπαφή κρύβει τις λεπτοµέρειες της εφαρµογής, γεγονός που επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα από την πλατφόρµα λογισµικού ή υλικού στην οποία εφαρµόζεται και ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραµµατισµού που έχει χρησιµοποιηθεί. Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών διαδικτύου βασίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ τριών οντοτήτων µε τους εξής ρόλους: παροχή της υπηρεσίας (Service Provider),

13 2 αποθήκευση της υπηρεσίας (Service Registry) και αίτηση για παροχή της υπηρεσίας (Service Requestor). Οι συνδιαλλαγές περιλαµβάνουν τη δηµοσίευση, την εύρεση και τη δέσµευση υπηρεσίας, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Σχήµα 1.1 Η αρχιτεκτονική µιας υπηρεσίας διαδικτύου [IBM Software Group] Οι ρόλοι στην Αρχιτεκτονική µιας Υπηρεσίας ιαδικτύου Παροχή υπηρεσίας: Είναι η πλατφόρµα που φιλοξενεί την πρόσβαση στην υπηρεσία. Αίτηση για παροχή υπηρεσίας: Είναι η εφαρµογή που αναζητά την υπηρεσία και αρχικοποιεί την συνδιαλλαγή µε την υπηρεσία. Τον ρόλο αυτό µπορεί να τον έχει µια άλλη υπηρεσία (υπηρεσία διαδικτύου). Αποθήκευση της υπηρεσίας: Είναι ένας χώρος αποθήκευσης, όπου οι παροχείς υπηρεσιών αποθηκεύουν τις περιγραφές των υπηρεσιών τους. Οι αιτήσεις για παροχή υπηρεσίας απευθύνονται στη συγκεκριµένη οντότητα για να πάρουν πληροφορίες για την περιγραφή της υπηρεσίας Λειτουργίες στην Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών ιαδικτύου Για να επωφεληθεί µια εφαρµογή από µια υπηρεσία διαδικτύου πρέπει να συµβούν τρεις συµπεριφορές: δηµοσίευση της συµπεριφοράς της υπηρεσίας, αναζήτηση ή εύρεση της περιγραφής της υπηρεσίας, και δέσµευση ή επίκληση των υπηρεσιών που βασίζονται στην περιγραφή της υπηρεσίας. Αυτές οι συµπεριφορές µπορούν να

14 3 συµβούν κάθε µια απλά ή επαναληπτικά. Πιο συγκεκριµένα οι λειτουργίες είναι οι εξής: ηµοσίευση: Για να είναι προσβάσιµη, η περιγραφή µιας υπηρεσίας θα πρέπει να δηµοσιευτεί, έτσι ώστε ο αιτών της υπηρεσίας να µπορεί να την βρει. Το που µπορεί να δηµοσιευτεί µια υπηρεσία ποικίλει και εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εφαρµογής. Εύρεση: Στην λειτουργία αναζήτησης ο αιτών της υπηρεσίας ανακτά την περιγραφή της απευθείας ή ρωτά την καταχώρηση της υπηρεσίας για τον τύπο της υπηρεσίας που χρειάζεται. Η λειτουργία της αναζήτησης µπορεί να εµπλακεί σε δυο διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής για τον αιτών της υπηρεσίας: Στο χρόνο σχεδιασµού για να ανακτηθεί η διεπαφή της περιγραφής υπηρεσίας για την ανάπτυξη του προγράµµατος και στον χρόνο εκτέλεσης για να ανακτηθεί η δέσµευση και η τοποθεσία της υπηρεσίας για επίκληση. έσµευση: Τελικά µια υπηρεσία απαιτείται να εµπλακεί. Στην λειτουργία της δέσµευσης ο αιτών της υπηρεσίας εµπλέκει ή αρχικοποιεί µια αλληλεπίδραση µε την υπηρεσία στο χρόνο εκτέλεσης χρησιµοποιώντας τις λεπτοµέρειες της «δέσµευσης» για να εντοπίσει, να επικοινωνήσει και να επικαλεστεί την υπηρεσία Χαρακτηριστικά µιας Υπηρεσίας ιαδικτύου Υπηρεσία. Μια υπηρεσία διαδικτύου είναι µια διεπαφή που περιγράφεται από µια περιγραφή της υπηρεσίας και η υλοποίησή της είναι η υπηρεσία. Μια υπηρεσία είναι µια ενότητα λογισµικού, που εφαρµόζεται σε πλατφόρµες προσβάσιµες µέσω δικτύου και παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών. Μπορεί να κληθεί ή να αλληλεπιδράσει µε τον αντίστοιχο καλούντα της υπηρεσίας. Μπορεί να λειτουργήσει και ως καλών χρησιµοποιώντας άλλες υπηρεσίες διαδικτύου στην υλοποίηση της. Περιγραφή της υπηρεσίας. Η περιγραφή της υπηρεσίας περιέχει τις λεπτοµέρειες της διεπαφής και της υλοποίησης της υπηρεσίας. Αυτό περιλαµβάνει τους τύπους δεδοµένων, τις λειτουργίες, τις πληροφορίες για τη δέσµευση της υπηρεσίας και την τοποθεσία του δικτύου. Μπορεί επίσης, να περιλαµβάνει κατηγοριοποίηση και άλλα

15 4 µεταδεδοµένα για να φιλοξενηθεί, ανακαλυφθεί και να χρησιµοποιηθεί από τους καλούντες της υπηρεσίας. Η περιγραφή της υπηρεσίας µπορεί να δηµοσιευθεί σε έναν καλούντα της υπηρεσίας ή σε έναν καταχωρητή υπηρεσιών. Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών διαδικτύου εξηγεί πως µπορεί να γίνει η αρχικοποίηση των στοιχείων και να εφαρµοστούν οι λειτουργίες µε διαλειτουργικό τρόπο Ανάλυση του Κύκλου Ζωής των Υπηρεσιών ιαδικτύου Η ανάλυση του κύκλου ζωής των υπηρεσιών διαδικτύου περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τις απαιτήσεις κατά το χρόνο εκτέλεσης για κάθε έναν από τους παρακάτω ρόλους: τον καταχωρητή υπηρεσιών, τον παροχέα υπηρεσιών και τον καλούντα των υπηρεσιών. Κάθε ρόλος έχει συγκεκριµένες απαιτήσεις για κάθε στοιχείο του κύκλου ζωής της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη και η εφαρµογή του καταχωρητή υπηρεσιών περιλαµβάνεται σε αυτή τη µελέτη. Η ανάπτυξη του κύκλου ζωής µπορεί να έχει 4 φάσεις: 1. Κατασκευή Η φάση της κατασκευής του κύκλου ζωής περιλαµβάνει την εφαρµογή και τον έλεγχο της υλοποίησης µιας υπηρεσίας διαδικτύου, τον ορισµό της περιγραφής της διεπαφής της υπηρεσίας και τον ορισµό της περιγραφής της υλοποίησης της υπηρεσίας. Η υλοποίηση των υπηρεσιών διαδικτύου µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών διαδικτύου, µετατρέποντας προϋπάρχουσες εφαρµογές σε υπηρεσίες διαδικτύου, και συνθέτοντας νέες υπηρεσίες διαδικτύου από άλλες υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρµογές. 2. Εφαρµογή Η φάση της εφαρµογής περιλαµβάνει τη δηµοσίευση της διεπαφής της υπηρεσίας και τον ορισµό της εφαρµογής σε έναν καλούντα της υπηρεσίας ή σε έναν καταχωρητή υπηρεσιών και την εφαρµογή των εκτελέσιµων σε ένα περιβάλλον εκτέλεσης(τυπικά, έναν εξυπηρετητή εφαρµογών διαδικτύου). 3. Εκτέλεση Κατά την φάση της εκτέλεσης, η υπηρεσία διαδικτύου είναι διαθέσιµη για κλήση. Σε αυτό το σηµείο, η υπηρεσία διαδικτύου είναι πλήρως εφαρµόσιµη, λειτουργική και

16 5 προσβάσιµη µέσω δικτύου από τον παροχέα υπηρεσιών. Τώρα, ο παροχέας υπηρεσιών µπορεί να εκτελέσει της λειτουργίες εύρεσης και δέσµευσης της υπηρεσίας. 4. ιαχείριση Η φάση της διαχείρισης καλύπτει την τρέχουσα διαχείριση και διοίκηση της εφαρµογής της υπηρεσίας διαδικτύου. Η ασφάλεια, η διαθεσιµότητα, η απόδοση, η ποιότητα της υπηρεσίας πρέπει να διευθετηθούν σε αυτή τη φάση Η Προδιαγραφή SOAP Οι XML υπηρεσίες διαδικτύου στηρίζονται στο Simple Object Access Protocol (SOAP). Η προδιαγραφή SOAP κατατέθηκε στο W3C και προσδιορίζει ένα πρωτόκολλο βασισµένο σε XML για να διευκολύνει την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ αποκεντρωµένων και κατανεµηµένων συστηµάτων. Ο σχεδιασµός της διεπαφής των υπηρεσιών διαδικτύου απαιτεί την λεπτοµερή περιγραφή των χρησιµοποιούµενων τεχνολογιών και των σχετικών συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα. Η προδιαγραφή SOAP δηµιουργήθηκε για να επιτραπεί στις εφαρµογές να λειτουργούν µε σύγχρονο τρόπο, δηλαδή να αποστέλλουν σύγχρονες αποµακρυσµένου τύπου κλήσεις προς µια υπηρεσία κατά µήκος του δικτύου µε τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Η προδιαγραφή SOAP στην πραγµατικότητα προσδιορίζει ένα ξεχωριστό µήνυµα αίτησης και απάντησης για κάθε κλήση προς µια υπηρεσία (όπως ορίζεται στην WSDL περιγραφή της υπηρεσίας). Το SOAP αναπτύχθηκε βασιζόµενο στη λογική των µηνυµάτων αλλά η πλειοψηφία των εφαρµογών των υπηρεσιών διαδικτύου χρησιµοποιούν το HTTP ως το πρωτόκολλο µεταφοράς. Το HTTP είναι µια φυσική επιλογή διότι είναι το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο στο ιαδίκτυο και µπορεί να περάσει από τις ζώνες ασφάλειας. Ωστόσο, το πρωτόκολλο HTTP είναι το "Hyper Text Transfer Protocol" σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στους χρήστες που διαθέτουν φυλλοµετρητές να ανακτούν έγγραφα µέσω του ιαδικτύου, και όχι για να επικοινωνούν µεταξύ τους οι εφαρµογές. Το πρωτόκολλο HTTP είναι εγγενώς αναξιόπιστος και σχεδιάστηκε για

17 6 τη σύγχρονη ανάκτηση εγγράφων η εφαρµογή πελάτη χρησιµοποιεί την ίδια σύνδεση για να στείλει την αίτηση στον εξυπηρετητή και για να λάβει την απάντηση. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες διαδικτύου που χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο HTTP χρησιµοποιούν και το σύγχρονο µήνυµα αιτήµατος/απάντησης, διότι η ασύγχρονη επικοινωνία πάνω σε ένα αναξιόπιστο κανάλι είναι τόσο χρήσιµη σαν µια σταγόνα στον ωκεανό Ασύγχρονη εναντίον Σύγχρονης επικοινωνίας Σε µια σύγχρονη υλοποίηση µιας υπηρεσίας διαδικτύου, η σύνδεση του πελάτη παραµένει ανοιχτή από τη στιγµή που η αίτηση στάλθηκε στον εξυπηρετητή. Ο πελάτης θα περιµένει µέχρι ο εξυπηρετητής να στείλει το απαντητικό µήνυµα. Το πλεονέκτηµα της χρήσης της σύγχρονης επικοινωνίας είναι ότι η εφαρµογή του πελάτη γνωρίζει την κατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας διαδικτύου σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα(είτε λαµβάνει απάντηση είτε τελειώνει ο χρόνος αναµονής). Ένας σοβαρός περιορισµός που προκύπτει από τη χρήση της σύγχρονης λειτουργίας, είναι ότι ο εξυπηρετητής µπορεί να έχει να διαχειριστεί ένα µεγάλο αριθµό ταυτόχρονων συνδέσεων γιατί ο κάθε πελάτης διατηρεί ανοιχτή τη σύνδεση καθώς περιµένει τα αποτελέσµατα. Αυτό οδηγεί την εφαρµογή του εξυπηρετητή να γίνει εξαιρετικά πολύπλοκη. Αν µια από τις κλήσεις, σε έναν σύγχρονο παροχέα υπηρεσιών αποτύχει, η εφαρµογή του εξυπηρετητή πρέπει να παρέχει έναν µηχανισµό έτσι ώστε να παγιδεύσει την αποτυχία, να ανακάµψει και να επαναδροµολογήσει την διαδικασία ή να σηµάνει λάθος πριν συνεχίσει µε άλλες σύγχρονες κλήσεις. Προς το παρόν τα περισσότερα πακέτα λογισµικού παρέχουν εξ ορισµού σύγχρονη επικοινωνία. Ωστόσο µε τη χρήση προτύπων και εργαλείων που ήδη υπάρχουν µπορεί να επιτευχθεί και ασύγχρονη επικοινωνία για υπηρεσίες διαδικτύου. Αρκετοί οργανισµοί και εταιρείες έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να υπάρχει ασύγχρονη λειτουργία και έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση µε τον καθορισµό νέων προτύπων (π.χ. WS-ReliableMessaging).

18 Μέθοδος Κωδικοποίησης Η έννοια της κωδικοποίησης του SOAP έχει οδηγήσει σε δικαιολογηµένες συζητήσεις και σύγχυση. Το πρότυπο SOAP καθορίζει µια µέθοδο που ονοµάζεται "µέθοδος κωδικοποίησης" και προσδιορίζεται από την ιδιότητα encodingstyle. Αυτή η ιδιότητα µπορεί να πάρει δύο τιµές, "encoded" και "literal" (ορίζοντας µιας διαφορετική (ή όχι) τιµή της ιδιότητας). Αυτός ο τρόπος καθορίζει πως τα αντικείµενα µιας εφαρµογής και οι παράµετροι που έχει αναπαρίστανται σε XML. Το χαρακτηριστικό "Encoded" (αναφέρεται επίσης κωδικοποίηση SOAP), και καθορίζει έναν πρωταρχικό µηχανισµό για την αναπαράσταση των τύπων µιας γλώσσας προγραµµατισµού σε XML. Το χαρακτηριστικό "Literal" (αναφέρεται επίσης ως "doc/literal") είναι αποτρεπτικός όρος. Αντίθετα, ο τύπος της πληροφορίας παρέχεται από ένα εξωτερικό µηχανισµό, πιθανότατα όχι από µια WSDL (Web Services Description Language) περιγραφή που χρησιµοποιεί έννοιες XML για να προσδιορίσει τους τύπους που χρησιµοποιούνται στο µήνυµα SOAP. Ο λόγος που προέκυψε αυτό είναι, διότι η προδιαγραφή SOAP ορίστηκε πριν την υιοθέτηση του προτύπου XML (XSD). Επιπλέον, το αρχικό πρότυπο SOAP έπρεπε να παρέχει έναν τρόπο κωδικοποίησης της πληροφορίας µαζί µε τις παραµέτρους που έπρεπε να σταλούν για τις κλήσεις των µεθόδων, διότι δεν υπήρχε γενικά αποδεκτός τρόπος. Η ανάγκη αυτή υπεισέρχεται στην περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων τύπων, όπως είναι οι πίνακες. Το πρότυπο SOAP ορίζει έναν συγκεκριµένο µηχανισµό για να αναπαρασταθούν οι πίνακες µιας γλώσσας προγραµµατισµού σε XML (SOAPEnc:Array schema type). Ωστόσο, από τη στιγµή της υιοθέτησης του προτύπου XML, οι περισσότερες γλώσσες έχουν εστιάσει στη χρήση των δικών τους αντιστοιχήσεων (ή κανόνων αλληλουχίας) από το πρότυπο XML στους τύπους της γλώσσας προγραµµατισµού. Για παράδειγµα το πρότυπο JAX-RPC ορίζει µοναδικά, πως οι τύποι της γλώσσας προγραµµατισµού Java αντιστοιχίζονται σε στοιχεία XML και το αντίστροφο. Αυτό προλαµβάνει την ανάγκη για επιπλέον πληροφορία στην XML. Σαν αποτέλεσµα η κωδικοποίηση SOAP δεν προτιµάται πλέον, και έχει αντικατασταθεί από την literal κωδικοποίηση µε την αντιστοίχιση να καθορίζεται εξωτερικά από ένα πρότυπο έγγραφο XML συνήθως µε τη µορφή ενός εγγράφου WSDL.

19 Μέθοδος έσµευσης Η προδιαγραφή WSDL προσδιορίζει δύο διαφορετικούς τρόπους δέσµευσης στο πρωτόκολλο SOAP. Οι τιµές του τρόπου δέσµευσης είναι "RPC" και "Document". Αυτό σηµαίνει ότι αν µια WSDL περιγραφή θέτει µια ότι λειτουργία έχει τύπο δέσµευσης "RPC", τότε ο παραλήπτης πρέπει να αναλύσει το µήνυµα χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους κανόνες του προτύπου SOAP. Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα, ότι το XML στοιχείο στο σώµα του SOAP (ονοµάζεται " συσκευασµένο στοιχείο") πρέπει να έχει ένα όνοµα όµοιο µε αυτό της λειτουργίας της γλώσσας προγραµµατισµού που θα επικαλεσθεί, και κάθε τµήµα του µηνύµατος µέσα σε αυτό το στοιχείο πρέπει να απευθύνεται ακριβώς (κατά όνοµα και κατά σειρά) σε µια παράµετρο της αντίστοιχης λειτουργίας. Επιπλέον, πρέπει να επιστρέφεται ένα και µοναδικό στοιχείο (που πρέπει να ονοµάζεται XXXResponse, όπου XXX είναι το όνοµα της αντίστοιχης λειτουργίας στη γλώσσα), το οποίο περιέχει ακριβώς ένα στοιχείο, που είναι η τιµή επιστροφής της λειτουργίας. Ο τύπος δέσµευσης «Document» δεν είναι τόσο αυστηρός. Ένα µήνυµα µέσα στον τύπο δέσµευσης «Document» µπορεί να φτιαχτεί απλά από µια XML περιγραφή. Εξαρτάται από τη λειτουργία SOAP που το λαµβάνει πως θα το ερµηνεύσει. Σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν παραπάνω, είναι αρκετά συχνό (για παράδειγµα στα εργαλεία της Microsoft) να χρησιµοποιείται ο τύπος δέσµευσης "Document" και η κωδικοποίηση "Literal" για την αναπαράσταση κλήσεων RPC Αντικείµενο της Μεταπτυχιακής Εργασίας Στην µελέτη που παρουσιάζεται προτείνεται µια αρχιτεκτονική και η υλοποίησή της που στοχεύει στην κατανεµηµένη αποθήκευση δεδοµένων. Τα δεδοµένα µεταφέρονται µέσω υπηρεσιών διαδικτύου από αποµακρυσµένους πελάτες. Το σύστηµα αποτελείται από πελάτες, που µπορούν να απευθύνουν κλήσεις ανάγνωσης και εγγραφής πληροφορίας, που αποτελείται από απλούς και σύνθετους τύπους δεδοµένων, και αντιγραφής και µετακίνησης αντικειµένου µεταξύ των υπηρεσιών.

20 Οργάνωση του Τόµου Στο πρώτο κεφάλαιο παρέχονται εισαγωγικά στοιχεία και αναλύονται όροι που είναι απαραίτητοι για τη µελέτη του θέµατος. Επιπλέον, προσδιορίζεται το αντικείµενο της µεταπτυχιακής εργασίας, που είναι η δηµιουργία ενός ιεραρχικού µοντέλου πρόσβασης αντικειµένων µε τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτονται συστήµατα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί στο παρελθόν και κυµαίνονται στο ίδιο πεδίο έρευνας. Επισηµαίνονται οι διαφορές µε το προτεινόµενο σύστηµα και αναλύεται ο στόχος της µεταπτυχιακής εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του συστήµατος και των λειτουργιών που παρέχει. Επιπλέον, δίνεται η γενική µορφή των αντικειµένων που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών και αναδεικνύεται ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζουν ως συστατικά στοιχεία του συστήµατος. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υλοποίησης, όπως η πλατφόρµα ανάπτυξης και εκτέλεσης, τα προγραµµατιστικά εργαλεία και οι απαιτήσεις της εφαρµογής σε υλικό. Επίσης, παρέχεται αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης όλων των χαρακτηριστικών του συστήµατος, όπως είναι ο µηχανισµός κληρονοµικότητας και οι διαθέσιµες λειτουργίες. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής έλεγχος των λειτουργιών και παραθέτονται εφαρµογές του συστήµατος σε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Ο έλεγχος περιλαµβάνει µετρήσεις, που αφορούν στο χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ αποστολής αίτησης και λήψης απάντησης. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ο τελικός σχολιασµός του συστήµατος και εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα.

21 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 2.1. Σχετικές Εργασίες 2.2. Στόχος 2.1. Σχετικές Εργασίες Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για παράλληλο και κατανεµηµένο υπολογισµό έχει αυξηθεί σηµαντικά. Αυτό αφορά τόσο σε υπολογισµούς σε οµάδες που χρησιµοποιούν MPI, όσο και σε αρχιτεκτονικές Grid και τεχνολογίες διαδικτύου όπως J2EE, servlets, JSP κτλ. Για την διαχείριση λοιπόν τεράστιων ποσοτήτων δεδοµένων είναι απαραίτητο να βρεθούν επαρκή µέσα. Υπάρχουν πολλά συστήµατα που στοχεύουν στην παράλληλη και κατανεµηµένη επεξεργασία δεδοµένων. Ωστόσο, φαίνονται να δίνουν λύσεις που είτε είναι επικεντρωµένες σε παράλληλους υπολογισµούς ανάµεσα σε ζεύγη διεργασιών όπως MPI-IO[1], είτε είναι πολύ γενικές, όπως συστήµατα που βασίζονται στο WWW πρότυπο για παράδειγµα Metacat[2] ή OceanStore[3]. Τα τελευταία είναι γενικές λύσεις που ενσωµατώνουν αποµακρυσµένο έλεγχο εργασιών, διαχείριση δεδοµένων και αρκετές άλλες υπηρεσίες. Το MPI-I/O ([6]) είναι ένα σύνολο λειτουργιών παράλληλης πρόσβασης σε αρχεία που ορίζεται στο MPI-2 και περιορίζεται στο MPI. Υπάρχουν συστήµατα που υποστηρίζουν διαλειτουργικότητα και ελεγχόµενο διαµοιρασµό αρχείων για εφαρµογές σε διαφορετικούς Μαζικούς Παράλληλους Επεξεργαστές (MPPs). Αυτό επιτρέπει διαφορετικές υλοποιήσεις MPI να λειτουργούν όπως στο MPI Connect ([13]). Το MPI Conn IO API επιτρέπει την πρόσβαση σε αρχεία από παράλληλες εφαρµογές που εκτελούνται σε διαφορετικούς παράλληλους υπολογιστές. Το MPI

22 11 Conn IO API χρησιµοποιείται για να ανοίξει ένα αρχείο καθολικά και να το κατανείµει σε διάφορα παράλληλα σηµεία, και στη συνέχεια πιθανότατα να ανοιχθεί µε τη χρήση MPI-2 MPI File open() και να ενηµερωθεί. Το [14] προτείνει Stampi-I/O µια κατανεµηµένη παράλληλη βιβλιοθήκη Ε/Ε, που είναι µια υλοποίηση του MPI- I/O, η οποία υποστηρίζει παράλληλες λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής σε αρχεία. Ένα ακόµα παρόµοιο σύστηµα είναι το PACX-MPI PIO ([13]) στο οποίο πολλοί πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλούς παράλληλους εξυπηρετητές αρχείων. Το PIOUS ([15]) είναι επίσης ένα παρόµοιο σύστηµα για PVM, το οποίο υλοποιεί ένα εικονικό σύστηµα αρχείων σε ένα περιβάλλον PVM και επιπλέον είναι ένα παράλληλο και όχι ένα κατανεµηµένο σύστηµα. Τα συστήµατα που ακολουθούν υποστηρίζουν κατανεµηµένη αποθήκευση αρχείων. Το [16] παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του WebFS ένα κατανεµηµένο σύστηµα αρχείων για µη τροποποιηµένες εφαρµογές που χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο HTTP για να γράψουν και να ανακτήσουν αρχεία. Το UFO ([17]) είναι µια ακόµα υλοποίηση ενός κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων, στο οποίο τα αρχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν να είναι τοπικά και να η πρόσβαση να γίνεται µε τη χρήση των πρωτοκόλλων. Τα παρακάτω δύο συστήµατα είναι επίσης πολύ γενικά για να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές RPC. Για παράδειγµα, το OceanStore ([8]) έχει αναπτυχθεί µε τη λογική ότι θα χρησιµοποιηθεί από χιλιάδες χρήστες, που διαθέτουν τεράστιους όγκους δεδοµένων. Είναι διασκορπισµένο στο ιαδίκτυο και αποτελείται από κατανεµηµένους σωρούς αποθηκευτικών συστηµάτων, µε καθένα να αποτελείται από συγκεκριµένους εξυπηρετητές. Το [7] παρουσιάζει το Metacat ένα πλαίσιο για κατανεµηµένη αποθήκευση δεδοµένων, που είναι φυσικά κατανεµηµένα κατά µήκος του ιαδικτύου, πιθανότατα ετερογενή και βασισµένα σε κάποια κωδικοποίηση. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε XML και σε βάσεις δεδοµένων συµβατές µε SQL. Εκτιµώντας τις τελευταίες εξελίξεις, υπάρχουν συστήµατα - που βασίζονται σε πλέγµατα όπως τα EU-DataGrid ([9]) and GridLab ([11]). Τα συστήµατα επικεντρώνονται σε υψηλού επιπέδου κατανεµηµένο έλεγχο για µεγάλες εφαρµογές. Το Global Access to Secondary Storage system (GASS, [18]), που είναι τµήµα του

23 12 Globus toolkit ([10]) και χρησιµοποιείται σε συστήµατα βασισµένα σε πλέγµατα, είναι µια υπηρεσία για πρόσβαση σε πληροφορίες που χρησιµοποιεί URLs για να υλοποιήσει ένα χώρο για αρχεία καθολικής πρόσβασης. Παρέχει κρυφές τεχνικές για λειτουργίες εγγραφής και ανάγνωσης. Τέλος, το DOOM [27] είναι ένα σύστηµα που βασίζεται στην ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ διεργασιών, που έχουν ρόλους πελάτη και εξυπηρετητή και χρησιµοποιεί για την εγκαθίδρυση της επικοινωνίας το MPI. Το σύστηµα αυτό παρουσιάζει οµοιότητες στην αρχιτεκτονική του µε το προτεινόµενο µοντέλο της παρούσας µελέτης Στόχος Ο κύριος στόχος της µελέτης αυτής είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος, που θα εκµεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών διαδικτύου για να εγκαθιδρύσει την επικοινωνία µεταξύ αποµακρυσµένων υπηρεσιών. Κύριο µέληµά µας είναι να υλοποιήσουµε όλες τις ιδιότητες της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, αποσκοπώντας στην κατανεµηµένη επεξεργασία δεδοµένων, και να µελετήσουµε τη βέλτιστη εφαρµογή τους, κυρίως σε µικρής εµβέλειας εφαρµογές, που δεν απαιτούν τη διαχείριση τεράστιων όγκων δεδοµένων. Στην προηγούµενη ενότητα περιγράφτηκαν συστήµατα, που ο ρόλος τους είναι να διαχειρίζονται πολύ µεγάλες ποσότητες πληροφοριών καθώς και να υλοποιούν µια πληθώρα άλλων λειτουργιών.

24 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 3.1. Περιγραφή του Συστήµατος 3.2. Περιγραφή των Αντικειµένων 3.3. Ο Μηχανισµός Κληρονοµικότητας 3.4 Λειτουργικά Στοιχεία του Συστήµατος 3.1. Περιγραφή του Συστήµατος Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική στηρίζεται στην εγκαθίδρυση επικοινωνίας µεταξύ υπηρεσιών διαδικτύου. Ο συγκεκριµένος σχεδιασµός προήλθε από την ανάγκη της µεταφοράς ενός προηγούµενου υπολογιστικού µοντέλου που ονοµάζεται DOOM[27], σε διαφορετική πλατφόρµα υλοποίησης για να εξυπηρετηθούν διαφορετικής φύσης υπηρεσίες. Γενικά, ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός περιγράφεται από τη χρήση αντικειµένων, κλάσεων και κληρονοµικότητας. Τα αντικείµενα αυτά περιέχουν δεδοµένα και µεθόδους. Οι κλάσεις παρέχουν τους αναγκαίους µηχανισµούς για την κληρονοµικότητα. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή προσέγγιση, οι κλάσεις µοιάζουν αναντικατάστατες στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, ειδικά επειδή σχετίζονται άµεσα µε την κληρονοµικότητα. Σε µια εναλλακτική προσέγγιση που παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως «delegation», τα αντικείµενα δεν εντάσσονται σε κλάσεις αλλά δηµιουργούνται σαν κλώνοι υπαρχόντων αντικειµένων. Η κληρονοµικότητα εισάγεται δηµιουργώντας ένα αντικείµενο και όχι µέσα από την ιεραρχία των κλάσεων.

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Thought Amplifier AgentSheets Ανάπτυξη Plugins AgentSheets 2.5 Συγγραφείς Τεκµηρίωσης: Alexander Repenning και Ronald Sudomo Εξελληνισµός Τεκµηρίωσης: Λίνος Βίγκλας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Διαλειτουργικότητα Μανόλης Πεπονάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο.

Υπηρεσίες Χαρτών Ιστού WMS. Ανάλυση των δυνατοτήτων και εφαρμογή στον ελληνικό χώρο. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης σε ΙP Δίκτυα. Υλοποίηση Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Σπουδαστές: Μιχαήλ Μιχάλης ΑΜ:5089 Αναγνωστόπουλος Σπύρος ΑΜ:3692 Υπεύθυνος καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Άρτα 2006 E- learning

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008

Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Orchid: Integrating Schema Mapping and ETL ICDE 2008 Δομουχτσίδης Παναγιώτης Γενικά Data warehouse (DW): Είναι μία αποθήκη πληροφοριών οργανωμένη από ένα ενοποιημένο μοντέλο. Τα δεδομένα συλλέγονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα