ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : EL-16C V~50/60Hz W Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως. 2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 3. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο την χειρολαβή της. 4. Μην αγγίζετε ποτέ τις πλάκες της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία ή αν δεν έχουν κρυώσει τελείως μετά το πέρας της χρήσης. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος! 5. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 6. Σε περίπτωση που η συσκευή σας βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 7. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. 8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν: - τοποθετήσετε ή απομακρύνετε εξαρτήματά της. - τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της. 9. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιµοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόµων που αδυνατούν να τη χρησιµοποιήσουν σωστά. 10. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτοµα που η φυσική, ή πνευµατική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εµπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτοµο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 11. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή. 12. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. 13. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της 1

3 συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη. 14. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. 15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή κοντά ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων. 16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 17. Μεγάλη ποσότητα φαγητού, πακέτα από αλουμίνιο ή μεταλλικά εργαλεία κουζίνας δεν θα πρέπει να εισέρχονται στην συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 18. Το ψωμί μπορεί να καεί, γι αυτό μην τοποθετείτε τη σαντουϊτσιέρα κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά πάντοτε προσέχετε κατά την χρήση της συσκευής. 19. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη. 20. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα. 21. Απομακρύνετε με προσοχή το ψημένο τοστ από τη σαντουϊτσιέρα για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς. 22. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού. 23. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φις της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φις και όχι τραβώντας από το καλώδιο. 24. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. 25. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή. 26. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά. 27. Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. 2

4 28. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση σε νερό, όπως νιπτήρες, λεκάνες με νερό, πισίνες κτλ., όπου είναι πιθανόν η συσκευή σας είτε να βυθιστεί σε νερό είτε να πιτσιλιστεί. 29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία. 30. Η συσκευή αυτή είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορική ή επαγγελματική. 31. Μπορεί να προκληθεί φωτιά αν η σαντουϊτσιέρα σας είναι καλυμμένη ή ακουμπά εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, τοίχους και παρόμοια υλικά, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 32. Για να περιορίσετε τη θερμότητα η οποία εκλύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, μην την τοποθετείτε απ ευθείας κάτω από ντουλάπια και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω της. 33. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Καθώς υπάρχουν υπολείμματα εργοστασιακού λιπαντικού μέσα στη σαντουϊτσιέρα ή στην αντίστασή της, συνήθως αναδύεται μία μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση της συσκευής. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής. ΠΩΣ ΝΑ ΨΗΣΕΤΕ ΤΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 1. Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε τις επιφάνειες των πλακών με ένα ελαφρώς νοτισμένο μόνο με νερό μαλακό πανί και κατόπιν στεγνώστε τις με ένα στεγνό πανί ή με χαρτί κουζίνας. Αλείψτε τις πλάκες με βούτυρο ή μαργαρίνη ή μαγειρικό λάδι (ανάλογα με την προτίμησή σας). 2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 3. H φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (αριστερή ένδειξη) θα ανάψει. 4. Κατεβάστε το πάνω μέρος της και κλείστε τη σαντουϊτσιέρα και ετοιμάστε τα σάντουϊτς όσο αυτή ζεσταίνεται. Φροντίστε να βουτυρώσετε και τις δύο εξωτερικές πλευρές του ψωμιού του σάντουιτς που θα ψήσετε. 5. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα είναι πάντοτε αναμμένη όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, ενώ η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας θα ανάψει μόλις η συσκευή έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία ψησίματος. 6. Ανοίξτε τη σαντουϊτσιέρα τελείως σηκώνοντας το πάνω μέρος της στην ανώτατη θέση του και τοποθετήστε τέσσερις φέτες ψωμιού ελαφρά βουτυρωμένες στις πλάκες της συσκευής και κατόπιν κλείστε τις πλάκες και ασφαλίστε με το κλιπ (τοποθετήστε τις 4 φέτες ψωμιού με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν όλη την επιφάνεια ψησίματος των πλακών). Αφού το ψωμί αυτό ψηθεί, ανοίξτε τις πλάκες προσεκτικά και αφαιρέστε τις τέσσερις πρώτες φέτες που έχετε ψήσει και πετάξτε τις (αυτό ισχύει μόνο για την πρώτη χρήση της συσκευής). Τώρα η συσκευή σας είναι έτοιμη προς χρήση. 3

5 7. Αφήστε τη σαντουϊτσιέρα να έλθει και πάλι στη σωστή θερμοκρασία ψησίματος. Μόλις η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας ανάψει, ανοίξτε προσεκτικά τη σαντουϊτσιέρα και τοποθετήστε με προσοχή στην κάτω πλάκα το σάντουϊτς που θέλετε να ψήσετε. Προσέξτε ώστε τα χέρια σας να μην ακουμπήσουν πάνω στις πλάκες της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εγκαύματος. Κατόπιν ενώστε προσεκτικά τα δύο μέρη της συσκευής. Μην πιέζετε τη συσκευή με δύναμη για να την κλείσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μία ποσότητα ατμού θα βγει ανάμεσα από τις δύο πλάκες όταν κάνετε αυτή την κίνηση και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε τα δάχτυλά σας να μην έρθουν σε επαφή ούτε με τον ατμό αλλά ούτε και με τις καυτές μεταλλικές πλάκες της συσκευής. 8. Κλειδώστε τα δύο μέρη της συσκευής με το κλιπ στο εμπρός μέρος όσο το τοστ σας ψήνεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος η ένδειξη ετοιμότητας θα αναβοσβήνει κατά διαστήματα καθώς ο θερμοστάτης της συσκευής θα διατηρεί τη θερμοκρασία σε επίπεδο θερμοκρασίας ψησίματος. 9. Μπορείτε να ψήσετε το σάντουιτς σας για 2-3 λεπτά ή και περισσότερο ανάλογα με την προτίμησή σας. 10. Όταν το σάντουϊτς είναι έτοιμο ξεκλειδώστε το κλιπ και ανοίξτε τα δύο μέρη της σαντουϊτσιέρας. Βγάλτε το σάντουϊτς με τη βοήθεια μιας ξύλινης ή πλαστικής αντικολλητικής σπάτουλας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία κουζίνας καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά στην κεραμική επίστρωση των πλακών. 11. Αν θέλετε να συνεχίσετε και να ψήσετε νέο σάντουϊτς, κλείστε ξανά τη σαντουϊτσιέρα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία της για το επόμενο ψήσιμο. 12. Προετοιμάστε τα υπόλοιπα σάντουϊτς όσο κάποιο ψήνεται στη σαντουϊτσιέρα. 13. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να λειτουργεί με τις πλάκες της ανοιχτές. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Πάντοτε προθερμαίνετε τη σαντουϊτσιέρα σας πριν την χρησιμοποιήσετε για το ψήσιμο. 2. Για σάντουϊτς με μαλακή γέμιση ή σάντουϊτς που περιέχουν υγρά υλικά, χρησιμοποιήστε φέτες ψωμιού μεσαίου μεγέθους (λευκό ή μαύρο ψωμί). Για μικρή ποσότητα γέμισης χρησιμοποιήστε ψωμί του τοστ. 3. Αν ραντίσετε την εξωτερική επιφάνεια του σάντουϊτς σας με μία μικρή κουταλιά ζάχαρη, τα σάντουϊτς θα γίνουν πιο τραγανά (σας το συστήνουμε όταν κάνετε γλυκά σάντουϊτς με φρούτα). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4

6 Η συσκευή αυτή προστατεύεται εσωτερικά με θερμική ασφάλεια, η οποία απενεργοποιεί την συσκευή σε περίπτωση αντικανονικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, η θερμική ασφάλεια πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο Σέρβις. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Η συσκευή αυτή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Δεν περιέχει μέρη που μπορούν να επισκευασθούν από τους χρήστες. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή πηγαίνετέ την σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: 1. Μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως. 2. Σκουπίστε την επιφάνεια των πλακών καθώς και τις άκρες τους με χαρτί κουζίνας ή απορροφητικό χαρτί ή με ένα μαλακό πανί. 3. Σε περίπτωση που υπάρχουν επίμονα υπολείμματα γέμισης που δεν βγαίνουν, ρίξτε λίγο λάδι πάνω σε εκείνο το σημείο, αφήστε το να μαλακώσει για περίπου 5 λεπτά και κατόπιν σκουπίστε την πλάκα. 4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί βεβαιώνοντας ότι δεν θα μπει στις σχισμές της συσκευής υγρασία ή λάδι ή υπολείμματα τροφών. 5. Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής (εσωτερικές ή εξωτερικές) χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή μεταλλικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά καθώς θα προκαλούσαν βλάβη στην εσωτερική και εξωτερική επίστρωση της συσκευής σας. 6. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου. Προστασία του περιβάλλοντος Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 5

7 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας. 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ επέκταση στην υγεία μας. ALFA LAMDA A.E. Κωνσταντινουπόλεως 154, Αθήνα Τηλ.Κέντρο: Fax: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

8 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance. 2. Before connecting the sandwich maker to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee. 3. CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. Use handles only. 4. Never touch the plates of the appliance during operation or if they have not completely cooled down after use. There is danger of burns! 5. To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of your sandwich maker in water or any other liquid. 6. In the case that your appliance gets wet, unplug it instantly from the mains. 7. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. 8. Allow the unit to cool down completely before: - putting on or taking off parts. - cleaning or storing. 9. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children or infirm persons. 10. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 12. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. 13. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard. 14. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface. 15. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven, or near or on or in an electric kitchenette or microwave oven. 16. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet. 17. Oversized food, metal foil packages or utensils must not be inserted in 7

9 the sandwich maker as they may cause fire or electric shock. 18. As bread may burn, sandwich makers must not be used near or below curtains and other combustible materials, they must be watched. 19. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire or electric shock or personal injuries. 20. Use the appliance on a level and stable work surface. 21. Be sure to take the bread out carefully after grilling so as to avoid injuries. 22. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system. 23. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug - never pull the cord. 24. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 26. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 27. Never touch the appliance with wet hands. 28. This appliance should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtub, washbowls, swimming pool etc. where the likelihood of immersion or splashing could occur. 29. Don t use the appliance outdoors and do not expose it to moisture or direct sunlight. 30. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial or professional use. 31. A fire may occur if your sandwich maker is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls, and similar materials, when in operation. 32. In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around. 33. Save these instructions for possible future reference. FOR THE FIRST USE Take your sandwich maker out of its box and remove all packaging material. As there is manufacturing residue or oil remained in the sandwich maker or heat element, usually it will emit the odor during the first use. It is normal and will not occur after several times of use. HOW TO MAKE TOASTED SANDWICHES 1. Before first use, wipe the surfaces of the plates with a dampened cloth and dry with a dry soft cloth or paper towel. Oil the surface of the plates with butter, margarine or cooking oil. 8

10 2. Connect the sandwich maker to the mains. 3. The operation pilot light (left pilot light) will illuminate. 4. Close the sandwich maker and prepare sandwich while the unit is heating. Make sure to apply butter on both outer sides of the bread of your sandwiches. 5. The operation pilot light will be illuminated at all times when the appliance is plugged into wall outlet, whilst the Ready pilot light (right pilot light) will illuminate once the correct temperature is reached. 6. Fully open the sandwich maker, by lifting its upper part to its highest position and place four buttered bread slices inside the plates, close the two parts and secure them with the clip (place the four slices in such manner so as to fully cover the cooking area of the plates). After the bread is toasted, open carefully the sandwich maker and remove the four toasted slices and throw them (this is only for the first use of the appliance). Now your sandwich maker is ready for use. 7. Let your sandwich maker reach its correct temperature again. Once the ready pilot light is illuminated, open your sandwich maker carefully and place on the bottom plate the sandwich you wish to toast. Pay extra attention so that your hands will not touch on the hot plates of the device as there is danger of severe burns. Then carefully join the two parts of the device. Do not use force to close your sandwich maker. CAUTION: Steam will be ejected from between the plates whilst doing this and care must be taken to ensure that fingers do not come into contact with steam or hot metal plates. 8. Lock the two halves with the clip whilst cooking is taking place. NOTE: During toasting the ready pilot light will cycle on and off while the thermostat keeps the sandwich maker at the correct cooking temperature. 9. Your sandwich will be toasted in 2-3 minutes, or longer to suit your taste. 10. Open the sandwich maker and remove the sandwich using plastic or wooden spatula. Never use metal utensils as these may damage the ceramic coating of the platens. 11. Close the lid to preserve the heat until ready to toast the next sandwich. 12. Prepare further sandwiches if required whilst one is cooking. 13. After use, remove the plug from the power outlet and allow your appliance to cool down completely. CAUTION: The appliance is not to be operated in the open position. HINTS FOR BEST RESULTS 1. Always preheat your sandwich maker before putting your sandwiches in. 2. For soft or liquid sandwich fillings use medium sliced bread, white or brown. For small amounts of filling use toasting bread. 9

11 3. A teaspoon of sugar sprinkled on the outside makes toasted sandwiches crisper (recommended when you make sweet sandwiches with fruit fillings). PROTECTION OF THE DEVICE This device is equipped with an internal protection system - a thermal safety - which will automatically switch off and deactivate the appliance in case of improper use. In this case, the thermal safety must be replaced only by an authorized service center before you use the appliance again. CLEANING AND MAINTENANCE MAINTENANCE This appliance requires minimum maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Take it to an authorized service center if servicing is needed. CLEANING 1. After each use and before cleaning, unplug from the mains and let the appliance cool down completely. 2. Wipe the inside and edges of the plate with kitchen paper, absorbent paper towel or a soft cloth. 3. Should any filling be difficult to remove, pour a little cooking oil onto the platen, allow this to stand for 5 minutes and when the filling has softened, wipe it off. 4. Wipe the outside with a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or filling enters the cooling slots. 5. Do not clean the inside or outside surfaces with any abrasive scouring pad ort steel wool, or abrasive or deteriorating cleansers as this will damage the finish of your appliance. 6. To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of your sandwich maker in water or any other liquid. This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances. 10 Protecting the environment Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment: 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign). 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.

12 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components. 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards. ALFA LAMDA S.A. 154, Constantinoupoleos Str., Athens Tel.: Fax: Visit our website: 11

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΦΕ COFFEE HOT PLATE Μοντέλο / Model : ES-2308 230V~50Hz 450W Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1. υποδοχές Ψωμιού. 2. μοχλός μεταφορά ψωμιού. 3. Ακύρωση Λειτουργία. 4. επιλογεας ψησιματος (1-6) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. υποδοχές Ψωμιού. 2. μοχλός μεταφορά ψωμιού. 3. Ακύρωση Λειτουργία. 4. επιλογεας ψησιματος (1-6) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 1. υποδοχές Ψωμιού 2. μοχλός μεταφορά ψωμιού 3. Ακύρωση Λειτουργία 4. επιλογεας ψησιματος (1-6) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 1. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : 8828 220-240V~50/60Hz 2000-2200W Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ELECTRIC TOASTER Μοντέλο / Model : TA8126 AC220-240V 50Hz - 780-930W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000. Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000. Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα Γκριλ HT-PME2000 Οδηγίες Χρήσης Ασφάλεια Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας ρεύματος συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

BFN3000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BFN3000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BFN3000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com GR Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας 1. Τα χαρακτηριστικά της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W 2 Θέσεων. Model No: HSS-20B Ref. No:

Τοστιέρα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W 2 Θέσεων. Model No: HSS-20B Ref. No: Τοστιέρα 700-800W 2 Θέσεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: HSS-20B Ref. No: 852-4068 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ RECHARGEABLE WET & DRY HAND VACUUM CLEANER ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: SL212C 6V 25W (Τύπος μπαταρίας / Battery type: 5*1.2V Ni-MH) Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ: TSH-1138 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΙΕΡΑ /ELECTRIC GRILL ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: AB661 220-240V~50HZ 1200W Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Κρεπιέρα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 1000W Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης Με 2 ξύλινες σπάτουλες

Ηλεκτρική Κρεπιέρα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 1000W Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης Με 2 ξύλινες σπάτουλες Ηλεκτρική Κρεπιέρα 1000W Μεγάλη επιφάνεια ψησίματος Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης Με 2 ξύλινες σπάτουλες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: JC-603 Ref. No: 894-40680 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρες Sandwich Makers Colori, EL-225A

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρες Sandwich Makers Colori, EL-225A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Περιγραφή: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΗ 1000W ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΗ 1500W ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ 2500W (1000W+1500W) Model No: ZD-1010A

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Σαντουιτσιέρα Sandwich maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2400W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Model No: LX-1502H Ref. No:

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2400W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Model No: LX-1502H Ref. No: ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2400W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LX-1502H Ref. No: 891-4144 ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Model: AF-0827 Midi oven with 3 hot plates and grill function Ηλεκτρικό φουρνάκι με 3 εστίες και λειτουργία grill ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛ.ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ELECTRIC DIRECT JUICER Μοντέλο / Model : JC5508-A AC220-240V 50Hz - 80W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: AS8622 Ref. No: 857-8622 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LQH-01 Ref. No: 891-4147 ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LFH-05 Ref. No: 891-4151 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γκριλιέρα 4 θέσεων με αποσπώμενες πλάκες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

Γκριλιέρα 4 θέσεων με αποσπώμενες πλάκες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Γκριλιέρα 4 θέσεων με αποσπώμενες πλάκες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: AK-A008 Ref. No: 853-5008 Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε ένα προϊόν. ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

L18VFSS10E. Instruction Manual 45.7cm/18 High Power Floor Fan. Εγχειρίδιο Οδηγιών Επιδαπεδιος Ανεμιστηρας 45.7 Εκατοστομετρο

L18VFSS10E. Instruction Manual 45.7cm/18 High Power Floor Fan. Εγχειρίδιο Οδηγιών Επιδαπεδιος Ανεμιστηρας 45.7 Εκατοστομετρο L18VFSS10E Instruction Manual 45.7cm/18 High Power Floor Fan Εγχειρίδιο Οδηγιών Επιδαπεδιος Ανεμιστηρας 45.7 Εκατοστομετρο GB GR Contents GB Safety Warnings... 2 Unpacking... 5 Getting to Know Your Fan...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Green Toast Sandwich maker Green Toast

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Green Toast Sandwich maker Green Toast ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Αναδιπλούμενη λαβή. Model No: Ref. No: DW-658

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Αναδιπλούμενη λαβή. Model No: Ref. No: DW-658 Σεσουάρ 1000-1200W Αναδιπλούμενη λαβή ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: 871-7043 Ref. No: DW-658 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Μηχανή Καφέ Φίλτρου CFP 1019W

Nuvelle Μηχανή Καφέ Φίλτρου CFP 1019W Nuvelle Μηχανή Καφέ Φίλτρου CFP 1019W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: KYT-30D Ref. No: 862-8137 ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ R-207 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ R-207 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ R-207 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αντικολλητική Γάστρα Non-Stick Roaster

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αντικολλητική Γάστρα Non-Stick Roaster ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: TSH1129 Αγαπητοί πελάτες: Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βλάβη λόγω κακής χρήσης αλλά και για να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. 2 Συμβουλές Aσφαλείας Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Diplomat DPL QH 6013

Diplomat DPL QH 6013 1 Diplomat DPL QH 6013 Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας και την σωστή χρήση της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Green Toast Sandwich maker Green Toast

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Green Toast Sandwich maker Green Toast ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: JE-601A Ref. No: 859-71121 Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε ένα προϊόν. Η ποιότητα κατασκευής είναι εγγυημένη και οι προδιαγραφές σύμφωνες με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Green Toast Sandwich maker Green Toast

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Green Toast Sandwich maker Green Toast ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M (220-240V~50/60HZ 9 φέτες: 2000Watt 13 φέτες: 2500 Watt) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά Η εταιρία δεν

Διαβάστε περισσότερα

GSM2102X GSM2102X ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ USER MANUAL SANDWICH MAKER. ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ sandwich maker

GSM2102X GSM2102X ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ USER MANUAL SANDWICH MAKER. ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ sandwich maker GSM2102X ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ sandwich maker GSM2102X EL EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ USER MANUAL SANDWICH MAKER 2 4 5 7 EL Αγαπητοί πελάτες! Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Sandwich Maker Smart K-77

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρα Sandwich Maker Smart K-77 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Φρυγανιέρα Ψωμιού. 2 Θέσεων Model No: T-880 Ref. No: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

Ηλεκτρική Φρυγανιέρα Ψωμιού. 2 Θέσεων Model No: T-880 Ref. No: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Ηλεκτρική Φρυγανιέρα Ψωμιού 2 Θέσεων Model No: T-880 Ref. No: 881-3512 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρες Sandwich Makers Blu Red

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σαντουϊτσιέρες Sandwich Makers Blu Red ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Σαντουϊτσιέρα - Sandwich Maker SB-230 GOLD CERAMIC www.pyrex.com.gr 1 2 3 4 5 6 7 Σαντουϊτσιέρα - Sandwich Maker SB-230 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της

Διαβάστε περισσότερα

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Με φυσούνα. Model No: Ref. No: DW-1109

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Με φυσούνα. Model No: Ref. No: DW-1109 Σεσουάρ 1800-2200W Με φυσούνα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: 871-7054 Ref. No: DW-1109 ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Σαντουϊτσιέρα - Sandwich Maker SB-250 GOLD www.pyrex.com.gr 2 1 3 4 5 6 Σαντουϊτσιέρα - Sandwich Maker SB-250 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας PYREX.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Σαντουιτσιέρα Sandwich Maker SB-290 www.pyrex.com.gr 1 9 2 8 7 5 6 3 4 Σαντουιτσιέρα Sandwich Maker SB-290 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας PYREX.

Διαβάστε περισσότερα

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16 3 SPEED PEDESTAL FAN 16 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLYAND KEEP FOR FUTURE USE ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 2 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model:EO 9719 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ASSEMBLY INSTRUCTION ΤΟΜΜΥ ΚΡΕΒΑΤΙ/BED

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ASSEMBLY INSTRUCTION ΤΟΜΜΥ ΚΡΕΒΑΤΙ/BED ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ASSEMBLY INSTRUCTION ΤΟΜΜΥ ΚΡΕΒΑΤΙ/BED 1. Παρακαλώ πολύ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την συναρμολόγηση/ Please read the instructions carefully. 2. Παρακαλώ πολύ όπως ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: HM703A Ref. No: 865-4417 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΑΦΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΑΦΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΒΑΦΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές προφυλάξεις Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για οποιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Φουρνάκι ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 23 λίτρων. Model No: GH23 Ref. No:

Ηλεκτρικό Φουρνάκι ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 23 λίτρων. Model No: GH23 Ref. No: Ηλεκτρικό Φουρνάκι 23 λίτρων Model No: GH23 Ref. No: 875-4443 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή & ιδιωτική χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα