Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική περίοδο του 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική περίοδο του 2013"

Transcript

1 Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική περίοδο του 2013 της Στεφανίας Χλουβεράκη, Επικεφαλής Συντήρησης, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας Εξ. Επαγ. 466 Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά αντιμετωπίζουν τα τυπικά προβλήματα που παρουσιάζουν τα Προϊστορικά οικοδομήματα που είναι κατασκευασμένα από αργούς λίθους. Το συνδετικό υλικό των αργολιθοδομών αποτελείται από εδαφικό υλικό το οποίο εκπλύνεται από τα όμβρια ύδατα με αποτέλεσμα την χαλάρωση των τοιχοποιιών. Επιπλέον σε μερικές περιπτώσεις οι τοιχοποιίες παρουσιάζουν επίφοβη κλίση αλλά και ρηγματώσεις που έχουν προκληθεί κατά την αρχαιότητα ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των κτιρίων, της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή αλλά και από μηχανικές πιέσεις που προκαλούνται από την έντονη καλλιέργεια στην περιοχή (δράση ριζών ελιάς και διαφόρων θαμνοειδών) (Εικόνα 1α-β). Εικόνα 1α-β: Παράδειγματα της έντονης δράσης ριζικών συστημάτων ελιάς στο βράχο θεμελίωσης (αριστερά) και σε στερεωμένη τοιχοποιία (δεξιά). Σε λίγες περιπτώσεις διαπιστώνονται και ρηγματώσεις στο λίθινο υλικό που οφείλονται τόσο στην δράση ριζικών συστημάτων όσο και στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη θέση (πρόκληση διαστολής-συστολής των πετρωμάτων). Πληροφορίες σχετικά με την ιστορία και την αρχιτεκτονική του χώρου καθώς και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τα δομικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα έχουν συμπεριληφθεί στην αντίστοιχη τεχνική έκθεση του

2 1. Προηγούμενες Επεμβάσεις και Υλικά Συντήρησης Προκειμένου να προστατευτούν τα οικοδομήματα από την επίδραση των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών κρίθηκε απαραίτητη η λήψη βασικών σωστικών μέτρων όπως η στερέωση των αρμών (αρμολόγηση) (Εικόνα 2). Η άμεση στερέωση των τοιχοδομών άρχισε το 2003 στην περιοχή Β της Νότιας Ακροπόλεως, με χρήση κονιάματος που αποτελούνταν από 1 μέρος ασβέστη, 1 ½ Μηλαική γη, ¼ λευκό τσιμέντο, 1 ½ ασβεστιτική άμμο, και 3 μέρη χαλαζιακή. Σχετική έκθεση κατατέθηκε στην ΚΔ Εφορεία τον Ιούνιο του Το 2004 μετά από επέμβαση της Διεύθυνσης Συντήρησης με την τεχνική έκθεση των Ε. Ηλιάδου και Σ. Ψυχογιοπούλου (29 η Ιανουαρίου 2004, ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ38/4313 πε./20395) η σύσταση του κονιάματος τροποποιήθηκε ως εξής: 1 μέρος λευκού τσιμέντου Δανίας και 3 μέρη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας μέχρι 3χιλ. Απαραίτητος κρίθηκε επίσης και ο καθαρισμός χόρτων και η αποξήρανση και απομάκρυνση θάμνων που έχουν τις ρίζες τους ανάμεσα στους δομικούς λίθους. Εκτός της αρμολόγησης των τοιχοδομών, το 2006 πραγματοποιήθηκε και συγκόλληση θραυσμάτων λίθων στα θρανία του Μνημειακού Δημόσιου Κτηρίου (Monumental Civic Building) καθώς και γέμισμα ρωγμών που είχαν προκληθεί κυρίως από τις ρίζες των δένδρων που αφαιρέθηκαν από την περιοχή αυτή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανασκαφική έρευνα. Για τις συγκολλήσεις και το γέμισμα των ρωγμών χρησιμοποιήθηκε λευκό τσιμέντο, ασβέστης και μάρμαρο Πεντέλης, ενώ στην επιφάνεια εφαρμόστηκε χώμα από τον χώρο για την δημιουργία πάτινας ώστε να αποφευχθεί το αισθητικό πρόβλημα που προκαλεί το έντονα λευκό χρώμα της συγκολλητικής ύλης. Μετά το τέλος της κάθε ανασκαφικής περιόδου ο χώρος προστατεύεται με την κατασκευή μίας προσωρινής αλλά αποτελεσματικής περίφραξης, ένα μέτρο που κρίθηκε απαραίτητο αφού στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιείται ελεύθερη βοσκή αιγοπροβάτων. Οι επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην προστασία του χώρου και η στρατηγική που ακολουθήθηκε από τους ανασκαφείς για την διατήρηση και προστασία του απέσπασε το βραβείο της Καλύτερης Πρακτικής για την Διατήρηση Αρχαιολογικών Χώρων από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αμερικής το

3 (http://www.archaeological.org/news/currentprojects/7583). Είναι γεγονός ότι ο χώρος παρουσιάζει μια εξαιρετική εικόνα πράγμα που οφείλεται στο γεγονός ότι τα αρχιτεκτονικά ευρήματα συντηρήθηκαν συστηματικά και ολοκληρώθηκαν οι στερεώσεις όλων των αρχιτεκτονικών συνόλων που ανασκάφτηκαν (Εικόνες 2-3). Εικόνα 2. Γενική άποψη τοιχοποιιών πού έχουν στερεωθεί στο παρελθόν στο ΒΔ Κτίριο Εικόνα 3. Γενική άποψη του Μνημειακού Δημόσιου Κτηρίου, 5 χρόνια μετά την συντήρησή του 3

4 2. Επεμβάσεις Συντήρησης κατά την ανασκαφική περίοδο του 2013 Μετά το τέλος των ανασκαφικών εργασιών του 2013 πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες επεμβάσεις συντήρησης στις περιοχές που κρίθηκε ότι παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα. Οι επεμβάσεις αυτές αποφασίστηκαν από κοινού από την Σ. Χλουβεράκη, υπεύθυνη για την συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου, την Κ. Ζερβάκη, συντηρήτρια της ΚΔ Εφορίας Αρχαιοτήτων και τον διευθυντή της ανασκαφής, Καθ. Donald Haggis, με γνώμονα τους επικείμενους κινδύνους από τη δράση των ομβρίων υδάτων, τη φυσικής διάβρωσης των πρανών αλλά και την πιθανή έλευση αιγοπροβάτων και επισκεπτών καθότι ο χώρος, αν και περιφραγμένος, δεν φυλάσσεται. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δοκιμές επίστρωσης δαπέδων σε δωμάτια με επικλινές δάπεδο όπου έχει διαπιστωθεί έκπλυση του αρχαίου υλικού επίστρωσης δαπέδων καθώς και αποσάθρωση του βράχου θεμελίωσης. Συστηματικές εργασίες συντήρησης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τις επόμενες ανασκαφικές περιόδους αφού ολοκληρωθεί η σχεδιαστική τεκμηρίωση των τοιχοποιιών και μετά από αξιολόγηση των εφαρμογών που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την περίοδο και περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 2.α. Στερέωση τοιχοποιίας Στερέωση των αρμών με κονίαμα ή αρμολόγηση πραγματοποιήθηκε σε δύο περιοχές του ανασκαμμένου χώρου: A) στο κτήριο ΕΙΑ-Ο και B) στο Βορειοδυτικό κτήριο (Σχέδιο 1). A. Στο κτήριο ΕΙΑ-Ο, το βόρειο και το νότιο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του B4100/B4400 (wall B3050), ανάμεσα στους χώρους B4100/B4400 και B4000, αρμολογήθηκαν καθώς παρουσίαζαν επίφοβη κλίση και υψηλό κίνδυνο κατάρρευσης (Σχέδιο 1). Στα δύο σημεία που στερεώθηκαν, το ανώτερο τμήμα της τοιχοποιίας είχε γείρει προς τα δυτικά υπό το βάρος του μπαζώματος που είχε εφαρμοστεί στην πίσω πλευρά της τοιχοποιίας προς τα ανατολικά για την θεμελίωση του Αρχαϊκού μονοπατιού, του Β4000. Αρχικά στερεώθηκε το νότιο τμήμα (Εικόνες 4-8 α-β) της τοιχοποιίας και στην συνέχεια το βόρειο (Εικόνες 9-12). 4

5 Σχέδιο 1: Γενική κάτοψη του χώρου και περιοχές στερέωσης τοισοποιιών και πιλοτικών εφαρμογών σταθεροποίησης δαπέδων 5

6 Εικόνα 4: Νότιο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του Β4400/Β4000 πριν την στερέωση του (από δυτικά). Εικόνα 5: Στερέωση του νότιου τμήματος της ανατολικής τοιχοποιίας του χώρου B4100/B4400 6

7 Εικόνα 6: Νότιο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του Β4400/Β4000 μετά την στερέωση του (από δυτικά). Εικόνα 7: Νότιο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του Β4400/Β4000 μετά την στερέωση του (από βόρια). 7

8 Εικόνα 8 α-β: Νότιο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του Β4400/Β4000 μετά την στερέωση του, πριν την (αριστερά) και μετά την στερέωση (δεξιά) (από ανατολικά). Κατά την διάρκεια των εργασιών στερέωσης έγινε στήριξη της τοιχοποιίας με δοκάρια προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καταρρεύσεις υλικού κατά τον καθαρισμό των αρμών (Εικόνες 5, 9). Και στα δύο τμήματα της τοιχοποιίας χρειάστηκε να αφαιρεθούν λίγα λιθοσώματα που ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν και συγκρατούνταν από λίγο χώμα το οποίο θα έπρεπε να αφαιρεθεί για να εφαρμοστεί το κονίαμα στερέωσης. Τα λιθοσώματα επανατοποθετήθηκαν άμεσα βάση της φωτογραφικής τεκμηρίωσης που πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη των εργασιών (Εικόνα 9). Για την στήριξή τους και την εξομάλυνση της επίφοβης κλίσης που είχαν στην αρχική τους θέση, κατά την στερέωσή τοποθετήθηκαν σφήνες από μικρότερους λίθους οι οποίες στην συνέχεια καλύφθηκαν από το κονίαμα. Εικόνα 9: Στήριξη της τοιχοποιίας κατά την διάρκεια της στερέωσης 8

9 Εικόνα 10: Βόρειο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του Β4400/Β4000 πριν την στερέωση (από δυτικά). Εικόνα 11: Βόρειο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του Β4400/Β4000 μετά την στερέωση (από δυτικά). 9

10 Εικόνα 12: Βόρειο τμήμα της ανατολικής τοιχοποιίας του Β4400/Β4000 μετά την στερέωση του (από ανατολικά). Επιπλέον στερεώθηκε η βάση ενός μεγάλου λιθοσώματος που έχει ενσωματωθεί στο δυτικό άκρο της τοιχοποιίας που διαχωρίζει το βόρειο από το νότιο τμήμα του χώρου Β4100 (Εικόνες 13 α-β). Εικόνα 13 α-β: Εσωτερική τοιχοποιία στον χώρο Β4100, πριν (αριστερά) και μετά την στερέωση (δεξιά). B) Στο Βορειοδυτικό κτήριο D 1600, εφαρμόστηκε αργιλοκονίαμα στην νοτιοανατολική γωνία του D (Σχέδιο 1). Τα τμήματα αυτά της τοιχοποιίας δεν παρουσίαζαν στατική αστάθεια όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, όμως λόγω της θέσης της τοιχοποιίας μπροστά και κάτω από την πλαγιά όπου θεμελιώθηκε το κτήριο, φαίνεται ότι ευνοείται η απορροή των ομβρίων υδάτων από την επιφάνεια αλλά και διαμέσου της τοιχοποιίας, με αποτέλεσμα την 10

11 έκπλυση του συνδετικού υλικού και την δημιουργία των κενών που παρατηρούνται στην τοιχοποιία (Εικόνα 14). Εικόνα 14: Νοτιοανατολική γωνία του χώρου D πριν την συντήρηση Προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω έκπλυση του συνδετικού υλικού, κυρίως από την κάτοψη των τοιχοδομών αλλά και να ενισχυθεί το τμήμα που πιθανά θα δέχεται την απορροή ομβρίων, αρμολογήθηκε η όψη (Εικόνα 15) και η κάτοψη (Εικόνα 16) της διπλής ανατολικής τοιχοποιίας που αντιστοιχεί στο D δίνοντας έμφαση στο καλό σφράγισμα των σημείων απορροής των όμβριων υδάτων (Εικόνα 17). Στην νότια τοιχοποιία αρμολογήθηκε μόνο ένα τμήμα της όψης και κάτοψης του στην γωνία με την ανατολική τοιχοποιία (Εικόνα 18-19). 11

12 Εικόνα 15: Νοτιοανατολική γωνία του χώρου D μετά την συντήρηση Εικόνα 16: Λεπτομέρεια από την νοτιοανατολική κάτοψη της διπλής ανατολική τοιχοποιίας του D

13 Εικόνα 17: Λεπτομέρεια από το σφράγισμα της κάτοψης της διπλής ανατολικής τοιχοποιίας στο D Εικόνα 18:Γενική άποψη της νότιας τοιχοποιίας του D μετά την στερέωση 13

14 Εικόνα 19: Λεπτομέρεια της νοτιοανατολικής γωνίας του D1600 μετά την στερέωση 2.β. Δοκιμές επίστρωσης δαπέδων Ένα ακόμα πρόβλημα που έχει επισημανθεί στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά είναι η έκπλυση και απομάκρυνση εδαφικού υλικού από τα δάπεδα και ειδικά σε επικλινή δωμάτια. Όπως διαπιστώνεται από την παρατήρηση κονιαμάτων στερέωσης που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν στο επίπεδο του δαπέδου, σε αρκετούς χώρους το δάπεδο έχει υποχωρήσει κατά 3-5 εκατοστά μέσα σε 7 περίπου χρόνια, πράγμα που μεταφράζεται σε μια αρκετά σημαντική απώλεια σε βάθος χρόνου (Εικόνες 20 α- β). Εικόνα 20 α-β: Απώλεια υλικού από τα δάπεδα όπως διαπιστώνεται από την διαφορά επιπέδου με τα κονιάματα στερέωσης Για την σταθεροποίηση και προστασία των δαπέδων αυτών κρίθηκε σκόπιμο να δοκιμαστεί πιλοτικά η επίστρωση σταθεροποιημένου χοντρόκοκκου εδαφικού υλικού 14

15 πράγμα που προτάθηκε και στην αίτηση ανασκαφής που κατατέθηκε το Επιπλέον, η επίστρωση των δαπέδων θα μπορούσε να δώσει και μία λύση στο μόνιμο πρόβλημα της βλάστησης που αναπτύσσεται στα δάπεδα προκαλώντας φθορές αλλά και καθιστώντας τον χώρο δυσανάγνωστο. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές περιορισμένης έκτασης σε δύο χώρους με διαφορετική μέθοδο στον κάθε ένα από αυτούς. Η πρώτη εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στην Βόρεια Κουζίνα Β2200/2300 στο Βοηθητικό Κτήριο (Σχέδιο 1, 2, Εικόνα 21). Σχέδιο 2: Χαρτογράφηση δοκιμών επίστρωσης δαπέδου με αργιλοκονίαμα Χρησιμοποιήθηκε 50% εδαφικού υλικού, κοσκινισμένο στα 5 χιλ, 40% άμμος λατομείου με μέγιστο κόκκο 5 χιλ και 10% λευκό τσιμέντο. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε εδαφικό υλικό η χρωματική υφή του κονιάματος καθορίστηκε από το χρώμα του χώματος που χρησιμοποιήθηκε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά χώματα, ένα καστανό-κόκκινο (Εικόνα 22) και ένα γκρίζο- καστανό (Εικόνα 23) στην ίδια πάντα σύνθεση. Το καστανό-γκρίζο χώμα έδωσε μια πολύ πιο ικανοποιητική απόχρωση σε σχέση με το φυσικό χρώμα του δαπέδου ενώ το καστανό-κόκκινο έδωσε ένα αρκετά έντονο χρωματισμό που δημιούργησε χρωματική αντίθεση στον χώρο. Η υφή της επιφάνειας που διαμορφώθηκε με σπάτουλες και άλλα αιχμηρά εργαλεία ήταν αρκετά ικανοποιητική 15

16 αν και παρουσιάστηκαν ρωγμές οι οποίες αναμενόταν και δεν αποτελούν πρόβλημα καθώς παρόμοιες ρηγματώσεις παρουσιάζει και το πατημένο χώμα που αποτελούσε το αρχαίο υλικό επίστρωσης των δαπέδων. Εικόνα 21: Δοκιμαστική εφαρμογή επίστρωσης δαπέδου με αργιλοκονίαμα Παρόμοιες εφαρμογές επίστρωσης έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου όπου όμως το κονίαμα έχει εφαρμοστεί σε αρκετά παχύτερο στρώμα και αντί του χώματος έχουν χρησιμοποιηθεί χρωστικές για την χρωματική εξομοίωση του δαπέδου. Φυσικά μια τέτοια επέμβαση που θα επέφερε την απόλυτη επιπεδοποίηση του δαπέδου θα ερχόταν σε μεγάλη αντίθεση με την αρχιτεκτονική του Αζοριά όπου τόσο ο οικισμός όσο και οι επιμέρους κατασκευές εναρμονίζονται πλήρως στην μορφολογία του φυσικού τοπίου ακολουθώντας τις κλίσεις και τις καμπύλες του λόφου. Η δεύτερη μέθοδος επίστρωσης δαπέδων εφαρμόστηκε στο ίδιο κτήριο, στον χώρο D300, με μεθοδολογία που προτάθηκε και εκτελέστηκε από τον αρχιτεχνίτη Μανόλη Κασωτάκη και είναι εμπνευσμένη από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για την επίστρωση δαπέδων τύπου Μωσαϊκού που αποτέλεσαν μια από τις πιο δημοφιλής τεχνοτροπίες στις δεκαετίες του Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην διαδοχική επίπαση των υλικών στο δάπεδο αντί της ανάμιξής τους σε δοχείο και την εφαρμογή τους σε μείγμα κονιάματος. Πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές όπου στην πρώτη χρησιμοποιήθηκε ξηρό μείγμα 16

17 εδαφικού υλικού μέγιστης κοκκομετρίας 5 χιλ., άμμου λατομείου με μέγιστη κοκκομετρία 5 χιλ., και λευκού τσιμέντου, καθώς και σκύρα 5-7 εκ. και χαλίκι των 3 εκ, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια υλικά εκτός της άμμου λατομείου (Εικόνα 24). Εικόνα 24: Δοκιμή επίστρωσης με επίπαση ξηρού μείγματος και διαβροχή Αρχικά διασκορπίστηκαν στο δάπεδο τα σκύρα με τρόπο τέτοιο ώστε να γεμίσουν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί από την έκπλυση του εδαφικού υλικού (Εικόνα 25) Στην επόμενη φάση διασκορπίστηκε το χαλίκι και πατήθηκε ώστε να γεμίσει τα κενά ανάμεσα στα σκύρα (Εικόνα 26). Αφού πατήθηκαν και συμπιέστηκαν στο δάπεδο τα αδρανή (Εικόνα 27), στην συνέχεια έγινε επίπαση με το ξηρό μείγμα λευκού τσιμέντου με εδαφικό υλικό και άμμο (10 Κιλά εδαφικό υλικό : 8 κιλά άμμος λατομείου : 2,5 κιλά λευκό τσιμέντο) στην πρώτη περίπτωση και λευκού τσιμέντου με εδαφικό υλικό στην δεύτερη περίπτωση (10 κιλά εδαφικό υλικό : 2,5 κιλά λευκό τσιμέντο) και ακολούθησε διαβροχή με ψεκαστήρα και συμπίεση όλης της επίστρωσης (Εικόνα 27). 17

18 Εικόνα 25: Τοποθέτηση σκύρων Εικόνα 26: Πρόσθεση χαλικιού Εικόνα 27: Πάτημα ή συμπίεση αδρανών Εικόνα 28:Επίπαση ξηρού μείγματος και διαβροχή Η υφή της επιφάνειας αυτών των δοκιμών επίστρωσης είναι πολύ πιο ικανοποιητική από τις πρώτες δοκιμές που έγιναν με κονίαμα, όμως παραμένει να διαπιστωθεί η σταθερότητά τους (Εικόνα 29). Μία πρώτη αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε μετά από τις πρώτες βροχοπτώσεις του Δεκεμβρίου του 2013, έδειξε ότι οι επιστρώσεις αυτές δεν απομακρύνθηκαν από τα όμβρια ύδατα και ότι η υφή της επιφάνειας τους παραμένει ικανοποιητική. Βέβαια η περίσσια άμμου λατομείου που παρατηρείται στην επιφάνεια της επίστρωσης στην γωνία του δωματίου (Εικόνα 24) δείχνει ότι ένα μέρος των λεπτομερών έχει εκπλυθεί όμως η τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη ανασκαφική περίοδο και εφόσον κριθεί ικανοποιητική θα προταθεί η πιο εκτεταμένη εφαρμογή. 18

19 Εικόνα 29: Λεπτομέρεια από την επιφάνεια της δεύτερης επίστρωσης με επίπαση ξηρών υλικών και διαβροχή 2.γ. Μέτρα προστασίας Εκτός από τις άμεσες επεμβάσεις στις τοιχοποιίες λήφθηκαν και κάποια επιπρόσθετα μέτρα προστασίας για την απορροή των όμβριων υδάτων προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση πίσω από την ανατολική τοιχοποιίας του B4100/B4400 που θα μπορούσε να ασκήσει πλευρικές πιέσεις στην ήδη κεκλιμένη τοιχοποιία. Συγκεκριμένα διανοίχτηκε οπή απορροής στο νότιο τμήμα της τοιχοποιίας και τοποθετήθηκε ένα προσωρινό σύστημα απορροής που οδηγεί το νερό έξω από την περιοχή αυτή (Εικόνες 30 α-β). Εικόνες 30 α-β: Προσωρινό σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων 19

20 Στον χώρο D1500, στο βορειοδυτικό κτήριο τοποθετήθηκε γεωύφασμα που στερεώθηκε με διάσπαρτους λίθους και λίγο χώμα προκειμένου να αποφευχθεί η εκπλυση υλικού από το δάπεδο και να προστατευτούν όσο αυτό είναι δυνατό τα λείψανα των καμένων δοκαριών της οροφής που ήταν εμφανή σε αρκετά σημεία του δαπέδου (Εικόνα 31) Εικόνα 31: Προσωρινή κάλυψη του δαπέδου στο D Σύνθεση Κονιάματος Στην στερέωση των παραπάνω τοιχοποιιών χρησιμοποιήθηκε σταθεροποιημένο αργιλοκονίαμα με βάση το εδαφικό υλικό του χώρου. Τα κονιάματα αυτά έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί εκτενώς σε συνεργασία με Δρ. Ε. Τουμπακάρη από το Τμήμα Μελετών Προϊστορικών Μνημείων της ΔΑΑΜ και έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα σε επτά αρχαιολογικούς στην ανατολική και κεντρική Κρήτη αλλά και σε άλλους προϊστορικούς οικισμούς στις Κυκλάδες (Δεσποτικό και Ζαγορά Άνδρου) σε πιλοτικό στάδιο. Συγκεκριμένα, αργιλοκονιάματα χρησιμοποιούνται στην Ζάκρο στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης που εκτελούνται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ της ΚΔ ΕΠΚΑ, στην Τύλισσο στο πλαίσιο εργασιών που εκτελούνται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ της ΚΓ ΕΠΚΑ και έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρά ετήσια προγράμματα συντήρησης στους 20

21 αρχαιολογικούς χώρους του Μόχλου, Ψείρας, Ιτάνου, Παπαδιόκαμπου, και Γαϊδουροφά Ανατολής. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν το 2013 και στο Πρωτομινωικό νεκροταφείο στην θέση Μπούφο στο Σίσσι. Έχει διαπιστωθεί ότι η συμβατότητα των αργιλοκονιαμάτων με τις προϊστορικές τοιχοδομές όσον αφορά στις φυσικές τους ιδιότητες αλλά και την αισθητική τους παρουσίαση είναι πολύ ικανοποιητική καθότι ενσωματώνεται σ αυτά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (25-30% κ.β.) του εδαφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικό υλικό από την αρχαιότητα (Εικόνα 32). Παράλληλα οι διαπιστωμένες μηχανικές ιδιότητες των κονιαμάτων αυτών, εγγυούνται την αποτελεσματικότητα (επιτελεστικότητα) τους σε βάθος χρόνου. Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η πρόσφυση του αργιλοκονιάματος πάνω στο εδαφικό υλικό (Εικόνα 33). Εικόνα 32: Χρώμα και τελικό χρώμα και υφή αργιλοκονιάματος μετά το στέγνωμα Εικόνα 33: Πρόσφυση αργιλοκονιάματος στο εδαφικό υλικό των αρμών 21

22 Η σύνθεση κονιάματος (Πἰνακας 1) που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από ένα σημαντικό μέρος εδαφικού υλικού (30%) από τον χώρο με κοκκομετρία μέχρι 1χιλ., άμμο νταμαρίσια από τοπικό λατομίο (55%) της οποίας η καταλληλότητα έχει ελεγχθεί εργαστηριακά και ήδη χρησιμοποιείται σε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται από εμάς στην Ανατολική Κρήτη αλλά και στις εργασίες της ΚΔ ΕΠΚΑ στο Ανάκτορο της Ζάκρου και λευκό τσιμέντο τύπου Portland σε ένα ποσοστό 15%. Εδαφικό Υλικό Άμμος νταμαρίσια Λευκό τσιμέντο τύπου Portland 30% 55% 15% 0-1χιλ 0-5χιλ Πίνακας 1: Σύνθεση σταθεροποιημένου κονιάματος με βάση το εδαφικό υλικό Στην τοιχοποιία ανάμεσα στους χώρους Β4400 και Β4100 (Εικόνα 14), πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές εφαρμογές αργιλοκονιάματος με εδαφικό υλικό κοσκινισμένο σε κόσκινα 1χιλ και 5 χιλ αλλά και με μικρή προσθήκη χρωστικής για την εξομοίωση το χρώματος. Οι δοκιμές αυτές είχαν κύριο σκοπό την αξιολόγηση του κονιάματος με χρήση εδαφικού υλικού από το κόσκινο των 5 χιλ που χρησιμοποιείται στην ανασκαφή για το κοσκίνισμα όλου του εδαφικού υλικού που προέρχεται από τις τομές. Το συστηματικό κοσκίνισμα όλου του εδαφικού υλικού αλλά και η προσεκτική διαχείριση των μπάζων έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση καθαρού υλικού με μέγιστη κοκκομετρία 5 χιλιοστών χωρίς προσμίξεις άλλων χονδρομερών αφού αυτά διαχωρίζονται στο κόσκινο και αποβάλλονται σε διαφορετικά σημεία. Επομένως αν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε το ποσό του εδαφικού υλικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το κόσκινο των 5 χιλ προκειμένου να διατηρηθεί η κοκκομετρία του εγκεκριμένου αργιλοκονιάματος που χρησιμοποιείται σήμερα σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους αυτό θα μας επέτρεπε να παρακάμψουμε το στάδιο του λεπτού κόσκινου 1χιλ, πράγμα που θα ήταν μια σημαντική βελτίωση της εργονομίας στην εφαρμογή. Για το λόγο αυτό λήφθηκαν δείγματα χώματος από το χονδρό κόσκινο των 5 χιλ και πραγματοποιήθηκε μια πρώτη κοκκοδιαβάθμιση στο εργαστήριο του ΙΝΤΑΠ όμως δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η κοκκοδιαβάθμιση του εδαφικού υλικού σε 22

23 πιστοποιημένο γεωτεχνικό εργαστήριο, ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε με βεβαιότητα το ποσοστό του εδαφικού υλικού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να έχουμε 30% λεπτομερούς υλικού στο μείγμα αλλά και το ποσοστό της άμμου το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. Εικόνα 34: Εδαφικό υλικό κοσκινισμένο στα 5χιλ, με αξιοσημείωτες χρωματικές αποκλίσεις Ένα ακόμα ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί πριν αποφασιστεί η χρήση του χώματος από το χονδρό κόσκινο είναι η ομοιομορφία που μπορεί να παρουσιάζει η κοκκομετρία του εδαφικού υλικού στην μάζα του κοσκινισμένου υλικού που προέρχεται από διάφορες τομές. Το χρώμα του εδαφικού υλικού δεν είναι πάντα το ίδιο και κυμαίνεται από γκρίζο σε καστανό επηρεάζοντας σημαντικά την χρωματική χροιά και τονικότητα του κονιάματος (Εικόνα 34), πράγμα που έγινε έντονα αντιληπτό κατά τις δοκιμές αργιλοκονιάματος για την επίστρωση δαπέδων όπου η επιφάνεια εφαρμογής ήταν πιο εκτεταμένη από αυτή των αρμών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνονται δοκιμές και προσεκτική επιλογή εδαφικού υλικού για κάθε διαφορετική εφαρμογή. Όσον αφορά στην κοκκοδιαβάθμιση, τα δείγματα που μελετήθηκαν στο εργαστήριο του ΙΝΣΤΑΠ επέδειξαν μια ικανοποιητική σταθερότητα χωρίς μεγάλες αποκλίσεις, όμως και αυτό αναμένεται να διαπιστωθεί μετά από την μελέτη περισσότερων 23

24 δειγμάτων σε πιστοποιημένο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί πριν την επόμενη φάση εργασιών. Πάρα ταύτα κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν περιορισμένες πιλοτικές εφαρμογές ώστε να γίνει δυνατή η αξιολόγησή τους μετά από έκθεση ενός έτους στον ίδιο χώρο και στις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Πραγματοποιήθηκαν τρεις δοκιμές (Εικόνα 35), όπου τηρήθηκαν οι αναλογίες σύνθεσης του κονιάματος όπως δίνονται στον Πίνακα 1, όμως διαφοροποιήθηκε η κοκκομετρία ως εξής: στην πρώτη χρησιμοποιήθηκε χώμα από το χονδρό κόσκινο ων 5χιλ και μικρή ποσότητα χρωστικής, στην δεύτερη χρησιμοποιήθηκε και πάλι χώμα 5 χιλ χωρίς όμως την προσθήκη χρωστικής και στην τρίτη χρησιμοποιήθηκε το χώμα 1 χιλ που χρησιμοποιείται συνήθως στα εργιλοκονιάματα. Εικόνα 35: Δοκιμαστικές εφαρμογές με συνθέσεις διαφορετικής κοκκομετρίας Η προσθήκη χρωστικής σε μία από τις δοκιμές ήταν διερευνητική, σε καμία περίπτωση όμως δεν αποτελεί επιλογή αφού η χρήση χρωστικής σε εργοταξιακές συνθήκες για την στερέωση εκτεταμένων περιοχών δεν ενδείκνυται καθώς η τήρηση των αναλογιών από το εργατικό προσωπικό είναι εξαιρετικά δύσκολη και επίσης υπάρχει πάντα η πιθανότητα της έκπλυσης της χρωστικής από την μάζα του κονιάματος με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, το αισθητικό αποτέλεσμα των 24

25 δοκιμών χωρίς προσθήκη χρωστικής ήταν πιο ικανοποιητικό και συμβατό με την τοιχοποιία (Εικόνα 36). Εικόνα 36: Τοιχοποιία ανάμεσα στους χώρους Β4400 και Β4100 μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών 4. Προετοιμασία Κονιάματος - Μέθοδος Εφαρμογής 4.1. Στερέωση τοιχοδομών Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την προετοιμασία των σταθεροποιημένων κονιαμάτων με βάση το εδαφικό υλικό καθώς και η μέθοδος εφαρμογής τους έχει περιγραφεί λεπτομερώς στις τεχνικές εκθέσεις του Μόχλου και των Γουρνιών που κατατέθηκαν το 2010 και 2011 και δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από την μεθοδολογία εφαρμογής των κονιαμάτων στερέωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί στον Αζοριά μέχρι σήμερα. Η μέθοδος εφαρμογής αναφέρεται επιγραμματικά στις ακόλουθες παραγράφους Προετοιμασία κονιάματος: 1. Κοσκίνισμα υλικών για την επίτευξη της επιθυμητής κοκκομετρίας 25

26 2. Ζύγισμα όλων των υλικών 3. Ξηρή ανάμειξη της άμμου, χώματος και τσιμέντου με ηλεκτρικό αναδευτήρα 4. Παραμονή του ξηρού μείγματος κονιάματος για 15 λεπτά ώστε να κατακαθίσουν τα υλικά. 5. Δεύτερη ανάδευση με πρόσθεση της προκαθορισμένης ποσότητας νερού μέχρι το μείγμα να γίνει απόλυτα ομοιογενές Μέθοδος εφαρμογής: 1. Καθάρισμα των χαλαρών υλικών που βρίσκονται μέσα στον αρμό σε βάθος περίπου 5-7 εκατοστών όπου αυτό είναι δυνατό. 2. Διαβροχή του αρμού και των γύρω λίθων ώστε να αποφευχθεί η απορρόφηση του νερού από το κονίαμα. 3. Εφαρμογή του κονιάματος στον αρμό με το χέρι η με μικρές σπάτουλες καλλιτεχνίας ώστε να διατηρηθεί όσο πιο καθαρό γίνεται το λίθινο δομικό υλικό γύρω από τους αρμούς. 4. Χτύπημα ή συμπίεση του κονιάματος μετά την αρχική στερεοποίηση του, αφού δηλαδή τραβήξει λίγο και εξατμιστεί το νερό που περιέχει. Το στάδιο αυτό αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό μέρος των εργασιών αφού έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση στο λίθινο υλικό, μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή του κονιάματος καθώς και αποφυγή του τριχιάσματος η της ρηγμάτωσης που προκαλείται από την εξάτμιση του νερού. Το χτύπημα του κονιάματος μπορεί να γίνει με ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ξύλο η με την πίσω μεριά ενός καλεμιού ανάλογα με το μέγεθος του αρμού. Είναι δε πολύ σημαντικό το χτύπημα να γίνει στο σωστό χρόνο πριν δηλαδή το κονίαμα σκληρύνει πολύ πράγμα που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και δοκιμές ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 5. Εάν κριθεί απαραίτητο ακολουθεί καθαρισμός των λίθων γύρω από τον αρμό με χορτόβουρτσες αμέσως μετά το χτύπημα και αφού τα περισσεύματα του κονιάματος έχουν στεγνώσει και μπορούν να βουρτσιστούν. Κατά την εφαρμογή του αργιλοκονιάματος η εργασία αυτή συνήθως δεν είναι απαραίτητη εφόσον το αργιλοκονίαμα παρουσιάζει μεγάλη συνοχή και πλαστικότητα ως υλικό, επιτρέποντας μεγάλη ακρίβεια στην εφαρμογή του οπότε αποφεύγεται το λέκιασμα του δομικού υλικού γύρω από τους αρμούς. 26

27 Επιπλέον λόγω της χρωματικής υφής του κονιάματος δεν δημιουργούνται οι λευκοί λεκέδες που έχουμε στην εφαρμογή του ασβεστοκονιάματος των οποίων ο καθαρισμός είναι αρκετά επίπονος. 6. Ξύσιμο της επιφάνειας του κονιάματος με κατάλληλα διαμορφωμένα εργαλεία (ατσάλινα μαχαίρια κομμένα ώστε η άκρη τους να σχηματίζει Π) προκειμένου να απομακρυνθεί η κρούστα από λεπτά αδρανή που δημιουργείται στην επιφάνεια κατά το στρώσιμο και το χτύπημα του κονιάματος. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια πιο αδρή επιφάνεια με το κατάλληλο πορώδες και πολύ πιο ευπαρουσίαστη υφή. Το στάδιο αυτό είναι εξίσου σημαντικό καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η παράλειψη του καθώς και ή απρόσεκτη εκτέλεση του έχει αποβεί επιζήμια για την εφαρμογή καθότι το κονίαμα παρουσιάζει ασυνέχεια στην δομή του με αρκετά κλειστό πορώδες προς την επιφάνεια πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την ρηγμάτωση του. 7. Σκέπασμα των αρμολογημένων τμημάτων με υγρή λινάτσα και συνεχής διαβροχή τους για τουλάχιστον 10 ημέρες. 27

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ o Οικοδοµικών εργασιών o Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών o ΠΙΝΑΚΑΣ Κατάργησης Προδιαγραφών και αντικατάστασης µε ΕΤΕΠ Εγκυκλίου 26/2012 «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο Πιλοτικό Έργο Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος Τμήμα Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρος Adobe InDesignAdobe Πιλοτικό Έργο 2 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕΜ: ΞΕ 1435 Επιβλέπων Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΑΣΑΚΛΗ * ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρτάκκης Ηρόδοτος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρτάκκης Ηρόδοτος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κοινότητα της Απολλωνίας ζήτησε το 1983 από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης1, που είναι υπεύθυνη γι αυτή την περιοχή, να εκπονήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι από Ξερολιθιά

Τοίχοι από Ξερολιθιά Τοίχοι από Ξερολιθιά ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ - Εγχειρίδιο για κατασκευές και επισκευές Τα κείμενα έχουν επιλεγεί από το βιβλίο: MURS DE PIERRES SECHES-Manuel pour la construction et la refection Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ιούνιος, 2005 Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Άρθρο Πίνακας Περιεχομένων Γ2/1 Περιγραφή 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Έγγραφα Σύμβασης 1.2 Υλικά 1.3

Διαβάστε περισσότερα