1. Επεμβάσεις συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Επεμβάσεις συντήρησης"

Transcript

1 Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας Εξ. Επαγ. 466 Οι εργασίες συντήρησης των αρχιτεκτονικών λειψάνων στον Αζοριά πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με το ανασκαφικό πρόγραμμα (20 Ιουνίου 18 Ιουλίου) και για μια ακόμα εβδομάδα μετά την λήξη του (21 25 Ιουλίου). Τις εργασίες σχεδίασαν και επέβλεψαν η Σ. Χλουβεράκη και ο D. Haggis σε συνεργασία με τον Μ. Κασωτάκη, Αρχιτεχνίτη του προγράμματος. 1. Επεμβάσεις συντήρησης 1.Α. Στερεώσεις τοιχοποιίας Τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ακολούθησαν το πρωτόκολλο έχει διαμορφωθεί για την εφαρμογή αργιλοκονιαμάτων σε συνεργασία με την ΔΑΑΜ και το εργαστήριο συντήρησης του ΙΝΣΤΑΠ και εφαρμόστηκε πιλοτικά στον Αζοριά το 2013 με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα (Βλ., Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική περίοδο του 2013, της Σ. Χλουβεράκη) (Σχ.1 2, Εικ 1 8). Η σύνθεση κονιάματος (Πἰνακας 1) που χρησιμοποιήθηκε το 2013 αποτελούνταν από 30% εδαφικού υλικού με κοκκομετρία μέχρι 1χιλ., 55% άμμο νταμαρίσια από τοπικό λατομίο της οποίας η καταλληλότητα έχει ελεγχθεί εργαστηριακά και λευκό τσιμέντο τύπου Portland σε ένα ποσοστό 15%. Παράλληλα εφαρμόστηκαν και συνθέσεις με εδαφικό υλικό κοσκινισμένο στα 5χιλ, πράγμα που είναι πιο εργονομικό στην διαδικασία της προετοιμασίας των πρώτων υλών και έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και συμβατότητα με το αυθεντικό υλικό. Το ζητούμενο ήταν να διερευνηθεί η συμπεριφορά το χοντρόκοκκου μείγματος καθώς δεν είχαν πραγματοποιηθεί εργαστηριακές δοκιμές για την μελέτη συνθέσεων αυτής της κοκκομετρίας. Τόσο οι μακροσκοπική παρατήρηση των χοντρόκοκκων κονιαμάτων που εφαρμοστηκαν πιλοτικά το 2013 στον χώρο αλλά και οι εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν αργότερα σε αντίστοιχες συνθέσεις 1

2 έδειξαν ότι τα κονιάματα με εδαφικό υλικό κοσκινισμένο σε σίτα 5 χιλ., έχουν ικανοποιητικές αντοχές και μπορούν να εφαρμοστούν για την συντήρηση των τοιχοποιιών. Βάση των παρατηρήσεων αυτών η σύνθεση του αργιλοκονιάματος που χρησιμοποιήθηκε στον Αζοριά, τροποποιήθηκε ως εξής: Εδαφικό Υλικό Εδαφικό Υλικό Άμμος νταμαρίσια Άμμος νταμαρίσια Λευκό τσιμέντο τύπου Portland Λευκό τσιμέντο τύπου Portland 35% 50% 15% 0 5 χιλ 0 5χιλ Πίνακας 1: Σύνθεση σταθεροποιημένου κονιάματος με βάση το εδαφικό υλικό Αζοριάς 2014 Στην σύνθεση αυτή έχει αυξηθεί η κοκκομετρία αλλά και η ποσότητά του εδαφικού υλικού ενώ παράλληλα έχει μειωθεί το ποσοστό της νταμαρίσιας άμμου εφόσον ένα μέρος της αντικαθίσταται από τα χονρδομερή κλάσματα του εδαφικού υλικού. Το ποσοστό των 5% μονάδων που αφαιρέθηκε από την άμμο και προστέθηκε στο εδαφικό υλικό δεν έχει υπολογιστεί σε εργαστηριακές μεθόδους βάση της κοκκομετρικών μεθόδων, παρά ταύτα έχει δώσει πολύ ικανοποιητικές φυσικομηχανικές ιδιότητες. 1.Β. Επιστρώσεις δαπέδων Μετά από αξιολόγηση των πιλοτικών επιστρώσεων δαπέδων που εφαρμόστηκαν το 2013 στις περιοχές D300 και Β200 (Βλέπε έκθεση εργασιών 2013) διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος της επίστρωσης ξηρού μείγματος εδαφικού υλικού και διαβαθμισμένων αδρανών με 7% λευκό τσιμέντο και συνεχή διαβροχή και συμπίεση, είχε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και ως προς την αντοχή της αλλά και την συμβατότητα της με τον χώρο. 2

3 Μετά από χρόνια μελέτης και παρατήρησης στον χώρο έχουν εντοπιστεί οι βασικοί παράγοντες που συμβάλουν στην διάβρωση των δαπέδων αλλά και το σύνολο των αρχιτεκτονικών λειψάνων. Η μετατόπιση των κτηρίων σε κλίση κατά 10 20% λόγω των της έντονης τεκτονικής δραστηριότητας στην περιοχή του Ισθμού της Ιεράπετρας, καθιστά τα δάπεδα σε θέση επικλινή όπου ευνοείται η επιφανειακή διάβρωση και έκπλυση του εδαφικού υλικού. Οι έντονες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και υγρασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, η δράση των ομβρίων αλλά και του ριζικού συστήματος των δέντρων εντείνουν τις ρηγματώσεις του εδάφους και την αποσταθεροποίηση της επιφάνειας ενώ η ανεξέλεγκτη διέλευση ανθρώπων και ζώων παρά την περίφραξη του χώρου επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η σταδιακή διάβρωση και έκπλυση των δαπέδων έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση των θεμελίων των τοιχοποιιών και θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα τους. Επομένως η επίστρωση των δαπέδων κρίθηκε αναγκαία ειδικά σε κτίρια που βρίσκονται στις παρυφές του λόφου και είναι επικλινείς. Στις περιπτώσεις όπου διασώζονταν μέρος της αρχαίας επίστρωσης του δαπέδου, προκειμένου να προστατευθεί το δάπεδο και να αποκατασταθεί η αρχική του στάθμη διατηρώντας παράλληλα διακριτό τον ορίζοντα επέμβασης και το διαχωρισμό των πρόσθετων υλικών, τοποθετήθηκε ένα στρώμα γεωυφάσματος και την συνέχεια ακολούθησε η επίστρωση με σκύρα και ξηρή κονία και η διαβροχή και συμπίεση των στρωμάτων. Η στρωματογραφία της επίστρωσης όπως διαμορφώθηκε και εφαρμόστηκε το 2014 είναι η ακόλουθη: Α. Γεωύφασμα, πολυπροπυλαινίου, μη υφασμένο, στις περιπτώσεις όπου διασώζονταν αρχαία επίστρωση δαπέδου Β. Επιφανειακό λεπτό στρώμα από σκύρα για το γέμισμα κενών, την εξομάλυνση του δαπέδου, και την προετοιμασία υποδοχής του επόμενου λεπτότερου στρώματος (Εικ. 9). Γ. Μείγμα εδαφικού υλικού και νταμαρίσιας άμμου με 7% λευκό τσιμέντο. Το στρώμα αυτό προστέθηκε σταδιακά με παράλληλη διαβροχή και συμπίεση ώστε να ομογενοποιηθεί και να σταθεροποιηθεί το δάπεδο (Εικ ). Το πάχος τους στρώματος αυτού ποικίλει ανάλογα με τις ανωμαλίες και την κλίση του εδάφους αλλά και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κάθε χώρου (πχ, τοιχοποιίες, εστίες, πάγκους κλπ). 3

4 Δ. Η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας της επίστρωσης περιλαμβάνει την επίπαση με λεπτό εδαφικό υλικό και τον ψεκασμό του ώστε να διειςδύσει στο επιφανειακό στρώμα της επίστρωσης αλλά και να καλύψει την επιφάνεια δημιουργώντας ένα διακριτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Το επιφανειακό αυτό στρώμα παράλληλα διατηρεί την υγρασία στο εσωτερικό της στρωματογραφίας κατά την διάρκεια ωρίμασης της κονίας επίστρωσης (Εικ ). Ε. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι επιστρώσεις καλύφθηκαν με λινάτσα και διατηρήθηκε η υγρασία τους με συνεχείς ψεκασμούς για την πρώτη τουλάχιστον εβδομάδα. Λόγω της τοπογραφίας του Αζοριά και της έντονης επιφανειακής διάβρωσης που προκαλείται από έντονες βροχοπτώσεις, δάπεδα που είχαν αποκαλυφθεί και σκεπαστεί μετά την πρώτη ανασκαφική περίοδο του έχουν διαβρωθεί και σε πολλές περιπτώσεις έχει απογυμνωθεί ο βράχος θεμελίωσης. Προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα δάπεδα και να προστατευθούν τα θεμέλια των τοιχοποιιών από περαιτέρω διάβρωση κρίθηκε σκόπιμη η επίστρωση δαπέδων σε περιοχές όπου το αρχαίο υλικό επίστρωσης έχει ήδη χαθεί. 2. Θέσεις επεμβάσεων 2.Α. Στερεώσεις τοιχοποιίας Οι επεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα κτήρια Σχ. 1 και 2: Α. Βορειοδυτικό Κτίριο, Northwest Building, D1800, D1500, D700E, D700W, D1600, Β. Κτίριο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, Early Iron Age Orientalizing (EIA O) Building, B4400, B4100, B4000 Γ. Communal Dining Building, A1900N, A1900S. Τα κτήρια της περιοχής Β και D ανασκάφηκαν το 2013 και αφού ολοκληρώθηκε η τεκμηρίωσή τους άρχισε η στερέωση των τοιχοποιιών με εφαρμογή αργιλοκονιάματος το Στον τομέα Α1900 είχε πραγματοποιηθεί μερική στερέωση το 2005 και το Σε ένα χαλαρό τμήμα της τοιχοποιίας του μεγάλου ανατολικού τοίχου (Α808) παρέμεινε ένας μάρτυρας ως μέσο στήριξης και προστασι ας. Μετα την απομα κρυνση ο λης της επι χωσης 4

5 το 2014 και την έκθεση της τοιχοποιίας κρίθηκε σκόπιμη η στερέωση της. Επεμβάσεις στερέωσης πραγματοποιήθηκαν και στις τομές Α1910 και Α1900S σε τοιχοποιίες όπου πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα. 2.Β. Επιστρώσεις δαπέδων Επιστρώσεις πραγματοποιήθηκαν στα ακόλουθα δωμάτια (Σχ. 1 και 2): D300: Olive press, south section D500: Monumental Civic Building, north half D700: Northwest building: east and west rooms of D700 D1600 1: Northwest building: D (vestibule/hall) D900: Hearth Shrine (altar room) D1000: Hearth Shrine kitchen A1900N: Communal Dining Building, altar room A1900S: Communal Dining Building, vestibule 5

6 Σχέδιο 1. Θέσεις επεμβάσεων στον τομέα D 6

7 Σχέδιο 2: Θέσεις επεμβάσεων στους τομείς Α και Β 7

8 3. Τεκμηρίωση των εργασιών Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε επέμβασης ολοκληρώθηκε από η σχεδιαστική αποτύπωση και φωτογράφηση όλων των αρχιτεκτονικών λειψάνων ενώ όλα τα στάδια των εργασιών συντήρησης τεκμηριώθηκαν λεπτομερώς φωτογραφικά. Η πλήρης σειρά φωτογραφιών έχει ταξινομηθεί και αρχειοθετηθεί ως μέρος του αρχαιολογικού προγράμματος. Παρατίθενται ενδεικτικά στάδια εφαρμογής κονιάματος και επίστρωσης δαπέδων. 3.Α. Στερέωση Τοιχοποιιών στο τομέα Β Εικόνα 1: Καθάρισμα αρμών και αφαίρεση χαλαρού υλικού 8

9 Εικόνα 2 : Εφαρμογή αργιλοκονιάματος στους αρμούς Εικόνα 3:Εφαρμογή αργιλοκονιάματος σε τοιχοποιία, κάλυψη και διαβροχή 9

10 Εικόνα 4: Β4400 Β4100, τοιχοποιία πριν την εφαρμογή κονιάματος Εικόνα 6: Β4400 Β4100, τοιχοποιία μετά την εφαρμογή κονιάματος 10

11 Εικόνα 7: Β4400 Β4100, γενική άποψη μετά την συντήρηση Εικόνα 8: Β4400 Β4100, γενική άποψη μετά την συντήρηση 11

12 3.Β. Επίστρωση Δαπέδων Εικόνα 9: Επίστρωση σκύρων για την εξομάλυνση του δαπέδου (D900 D1000) Εικόνα 10: Πρόσθεση ξηρής κονίας και συμπίεση 12

13 Εικόνα 11: Συμπίεση σκύρων και ξηρής κονίας με παράλληλη διαβροχή Εικόνα 12: Ομοιόμορφη διαβροχή επίστρωσης με ψεκασμό 13

14 Εικόνα 13: Διαβροχή και συμπίεση επίστρωσης Εικόνα 14: Συμπίεση πάτημα επίστρωσης 14

15 Εικόνα 15: Τελική μορφή επίστρωσης μετά την κάλυψη με λεπτό εδαφικό υλικό (D900 D1000) Εικόνα 16: Γενική άποψη του δωματίου μετά την επίστρωση (D900 D1000) 15

16 Εικόνα 17: Γενική άποψη μετά την επίστρωση δαπέδου του D700 στο Βορειοδυτικό Κτήριο 16

Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική περίοδο του 2013

Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική περίοδο του 2013 Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατα την ανασκαφική περίοδο του 2013 της Στεφανίας Χλουβεράκη, Επικεφαλής Συντήρησης, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2014) Donald C. Haggis, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (Chapel Hill) Εισαγωγή Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ»

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (Α.Μ:28070) ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Α.Μ:26653)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2013) Donald C. Haggis, The University of North Carolina at Chapel Hill Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,...

Παρουσίαση. μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία και διοικητικά κτίρια, σχολεία, αθλητικοί χώροι, νοσοκομεία,... Περιεχόμενα Παρουσίαση σελ. 2 Προετοιμασία Eφαρμογής σελ. 3 Υπόστρωμα Εφαρμογής σελ. 4 Προετοιμασία Υποστρώματος σελ. 5 Διάστρωση Κονιάματος Sika ViscoChape σελ. 9 Τελική Επένδυση Δαπέδου σελ. 12 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος και η λάσπη...

Ο άνθρωπος και η λάσπη... Ο άνθρωπος και η λάσπη... Το χώμα χρησιμοποιείται εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια σαν βασικό δομικό υλικό σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ακόμη και στις μέρες μας το 1/2 του πληθυσμού της γης ζει σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σπάρτη, 3.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4857 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 15:22:18 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο Πιλοτικό Έργο Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος Τμήμα Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρος Adobe InDesignAdobe Πιλοτικό Έργο 2 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5

CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 CALCIDUR / HYDRADUR ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ NHL 2 / NHL 3,5 / NHL 5 Η Ελλάδα του ασβέστη είναι ωραία... ας την συντηρήσουμε σωστά! Εισαγωγή στον φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL Ο ασβέστης παράγεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ) ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ»

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ» ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2012 Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου «των όπλων» στα Κάτω Πατήσια Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών Το 2007 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΥΠΠΟΤ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομές λαϊκής αρχιτεκτονικής

Οικοδομές λαϊκής αρχιτεκτονικής Εσωτερική αυλή και ηλιακός Η μελέτη για το Πιλοτικό Έργο ακολούθησε τη Μέθοδο RehabiMed για την αποκατάσταση αστικού τοπίου. Αφού έγιναν οι προκαταρκτικές ενέργειες για ενημέρωση και συναίνεση των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Έρευνα και μελέτη αναστήλωσης του προσκηνίου του αρχαίου θεάτρου Θάσου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Έρευνα και μελέτη αναστήλωσης του προσκηνίου του αρχαίου θεάτρου Θάσου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔIATMHMATIKO ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΣTAΣIA ΣYNTHPHΣH KAI AΠOKATAΣTAΣH MNHMEIΩN ΠOΛITIΣMOY ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Έρευνα και μελέτη αναστήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: Περίληψη Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΑΣΑΚΛΗ * ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ B10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/Β09 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5. Εισαγωγή... 8. 1. Πεδίο εφαρμογής... 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5. Εισαγωγή... 8. 1. Πεδίο εφαρμογής... 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Patch: Βασικοί στόχοι... 5 Εισαγωγή... 8 1. Πεδίο εφαρμογής... 12 1.1. Ταξινόμηση των στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς... 16 1.2. Στοιχεία Πολιστικής Κληρονομιάς και

Διαβάστε περισσότερα