ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/ Αριθ. Απόφασης: 141/ Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Τρίτη και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Κουσουρνά Ευστάθιου, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/22912/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 24.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 25.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδ/ρχος 26.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 6. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- 7.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 9.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 11.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 12.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 16.ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 20.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 28.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 29.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 30. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 31.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 33.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 34. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος). 1

2 21.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 23.ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 8.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) (δικ/νη) 2. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δικ/νος) 9. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος) 3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 10. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος) (δικ/νος) 4. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 11.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος) (δικ/νος) 5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 12.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) (δικ/νη) 6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδ/ρχος 13. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη) (δικ/νος) 7. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-Γραμματέας (δικ/νος) 14. ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 15.ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται και οι τριάντα τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης. Ο Αντιπρόεδρος κ. Στέργος Στάγκας, προσήλθε στη συνεδρίαση, υπέγραψε στο βιβλίο παρουσιών και απεχώρησε πριν την έναρξη της Συνεδρίασης. Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Γνωμοδότηση του Δ.Σ. Ρόδου σχετικά με τις προσθήκες νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Κορωναίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθ. 6/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία έχει ως εξής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου, εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα εξής : Α) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 2

3 κατάργηση και συγχώνευση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασμός νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, η συγχώνευση τομέων ή τμημάτων σε τεχνικά-επαγγελματικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και η μεταφορά της έδρας των δημοτικών σχολείων γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τμημάτων σ' αυτά γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση, συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η μείωση τμημάτων σ αυτά γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985.» Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από (παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 3966/2011) Β) Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.1566/1985: «Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο ικανότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή κα: συντήρηση του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.» Γ) Με το υπ αριθ /Δ4/ έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εζήτησε την εισήγηση των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις τυχόν προσθήκες νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ αρμοδιότητας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 και του Ν.4203/2013 ( άρθρο 25 παρ.5 περ.3 ). 3

4 Σε συνέχεια αυτού,ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ν. Δωδεκανήσου με το υπ αριθ. 2081/ έγγραφο του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας υιοθετεί πλήρως τις προτάσεις των Διευθυντών των ΕΠΑΛ της νήσου Ρόδου για την ίδρυση ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων ως εξής : ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την ίδρυση ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος Σχετ: Το υπ αριθ /Δ4/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι υιοθετούμε πλήρως τις προτάσεις των Διευθυντών των ΕΠΑΛ Ν. Ρόδου για την ίδρυση ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων. Εισηγούμεθα θετικά και ευελπιστούμε στην θετική σας γνωμοδότηση για το σύνολο των προτάσεων, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας και την μελλοντική επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων. (Ακολουθεί παράρτημα τέσσερις (4) σελ με τις σχετικές προτάσεις) Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου Ιωάννης Χ. Παπαδομαρκάκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ Α. Προτείνεται η επανίδρυση και επαναλειτουργία του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών: ειδικότητες «Γραφικών Τεχνών» και «Διακοσμητικής» Β. Προτείνεται στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού η ίδρυση της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμού» Προτείνεται στον Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών η ίδρυση των ειδικοτήτων «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» και «Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης». 4

5 Προτείνεται στον Τομέα μηχανολογίας η ίδρυση της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία των ως άνω: α) υφίσταται έμπειρο προσωπικό, β) υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους μαθητές, γ) οι εν λόγω τομείς αντιστοιχούν σε τμήματα ΤΕΙ, δ) υπάρχει επαρκής εργαστηριακός εξοπλισμός με χαμηλό κόστος συντήρησης, ε) ο τομέας συνδέεται με την οικονομία του νησιού και με τις τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στ) είναι εξασφαλισμένη η στέγαση χωρίς περαιτέρω κόστος 1 ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΕΤΟΣ ) ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Εμπλουτισμός του παρακάτω Τομέα με τις εξής ειδικότητες α) Ομάδα Προσανατολισμού : Διοίκησης και Οικονομίας ( Α τάξη ) Τομέας : Διοίκησης και Οικονομίας ( Β τάξη ) Ειδικότητα : Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό ( Γ τάξη ) Δημιουργία των παρακάτω Ομάδων προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις Ειδικότητες που αναφέρονται α) Ομάδα Προσανατολισμού : Τεχνολογικών Εφαρμογών Τομέας : Πληροφορικής Ειδικότητες : α ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (multimedia, web designer, Web Developer, Video Games) β) Τεχνικός Η/Υ γ) Τεχνικός Λογισμικού β) Ομάδα Προσανατολισμού : Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τομέας Α : Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ειδικότητες: α) Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος β) Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης γ) Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης Τομέας Β : Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Ειδικότητες : α)τεχνικός Φυτικής Παραγωγής β) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Προτείνεται η επανίδρυση και επαναλειτουργία του Τομέα ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ με ειδικότητες ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σημειώσεις: 5

6 1) Το 2 ο ΕΠΑΛ Ρόδου στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο, με πολλούς και μεγάλους χώρους. Είναι καλοδιατηρημένο και λειτουργεί μέχρι σήμερα με 330 περίπου μαθητές. 2) Η επικείμενη μετακόμιση του συστεγαζόμενου 4ου ΓΕΛ σε δικό του κτίριο στη Ροδοπούλα, θα προσφέρει για χρήση 12 επιπλέον αίθουσες στο 2ο ΕΠΑΛ. 3) Όσον αφορά τις ομάδες προσανατολισμού οι ώρες των μαθημάτων ομάδας επιλογής είναι πολύ λίγες, είναι ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ (δεν χρειάζεται δηλαδή η ύπαρξη εργαστηρίων) και μπορούν να καλύπτονται από τεχνολόγους εκπαιδευτικούς, όπου αυτό απαιτείται, με διάθεση από άλλα σχολεία. Οι τεχνολόγοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απαιτούνται για την διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων μπορούν να διατίθενται στο 2ο ΕΠΑΛ από τους εκπαιδευτικούς της ΕΠΑΣ, του 1ου ΕΠΑΛ, του Εσπερινού ΕΠΑΛ και του ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου. 4) Η ύπαρξη του εν λόγω Σχολείου, τόσο για πρακτικούς λόγους (αποσυμφόρηση του 1 ΕΠΑΛ Ρόδου), όσο και για λόγους κοινωνικούς, αφού εδρεύει στην πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Δωδεκανήσου, τους Αγίους Αποστόλους και με την παρουσία των μαθητών, εκπαιδευτικών και κηδεμόνων προσφέρει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της. 2 ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΕΤΟΣ ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ Παραδεισίου Όσον αφορά την Γ τάξη προτείνεται η λειτουργία μίας εκ των παρακάτω ειδικοτήτων του τομέα Πληροφορικής με κάποια επιφύλαξη γιατί δεν γνωρίζουμε ποια από τις δύο θα επιλέξουν οι μαθητές, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τους. Τομέας Πληροφορικής: ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Ή Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΕΤΟΣ ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ Ίδρυση / Έγκριση Λειτουργίας Ομάδα Προσανατολισμού : Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τομέας : Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Ειδικότητες : α) Τεχνικός ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου β) Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών Εμπλουτισμός α) της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με τον Τομέα : Δομικών Έργων και την Ειδικότητα : Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής 6

7 β) Εμπλουτισμός των παρακάτω Τομέων με τις εξής ειδικότητες ι) Τομέας : Πληροφορικής Ειδικότητα : α) τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, β) τεχνικός εφαρμογών λογισμικού ιι) Τομέας : Μηχανολογίας Ειδικότητα : α) τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου β) τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού γ) τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών ιιι) Τομέας : Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Ειδικότητα : Τεχνικός Αυτοματισμού Σημειώσεις: 1. Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2008 με 4 ειδικότητες και είναι το μοναδικό ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ στον νομό Δωδεκανήσου και έχει την αποκλειστικότητα να απευθύνεται ή σε εργαζόμενους μαθητές ή σε ανέργους,με κάρτα ανεργίας, στην πλειοψηφία τους ενήλικοι. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου σχολείου κρίνεται απαραίτητη για πολλούς κοινωνικούς λόγους όπως -η κάλυψη των τυπικών προσόντων αυτών που εργάζονται -η δυνατότητα αυτών να βρουν τελειώνοντας καλύτερη θέση στην ίδια εργασία -η δυνατότητα να βρουν μια άλλη εργασία στηριζόμενοι στη ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θέλει ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2. Οι ώρες των μαθημάτων της 2ης επιλογής στις Ομάδες Προσανατολισμού στην Ά τάξη μπορεί να καλυφθεί από εκπαιδευτικούς και τα εργαστήρια που υπάρχουν στο σχολικό συγκρότημά μας. ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΕΤΟΣ ) ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ουδεμία μεταβολή. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Για όλες τις ως άνω προτάσεις προσθηκών ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων επισημαίνεται ότι είναι εξασφαλισμένες αίθουσες διδασκαλίας στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες. Όσον αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισμό είναι ελάχιστες οι ανάγκες που θα προκύψουν για την υποστήριξη υλικοτεχνικής υποδομής. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω στα μέλη της Επιτροπής για την θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου ως προς το να : Συνηγορήσει με την πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου αναφορικά με την << ίδρυση ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του Δήμου Ρόδου για το σχολικό έτος >>. 7

8 Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου. ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Ομόφωνα Να συνηγορήσει με την πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου αναφορικά με την << ίδρυση ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του Δήμου Ρόδου για το σχολικό έτος >>. Η παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : Είναι ένα θέμα το οποίο είχε έλθει και στην περασμένη συνεδρίαση η οποία αναβλήθηκε. Υπάρχει κατεπείγον στο θέμα αυτό διότι το Υπουργείο Παιδείας με ένα έγγραφο του στις 14-2ου ζητά γνωμοδότηση επί του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει εισήγηση, την οποία την έχετε μπροστά σας, του κ. Παπαδομαρκάκη ο οποίος έλαβε υπόψη του τους Διευθυντές των ΕΠΑΛ της Ρόδου, μας έστειλε την εισήγηση αυτή στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως με μοναδικό θέμα το συγκεκριμένο και υπάρχει απόφαση, η 6/ , της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Με λίγα λόγια συνηγορούμε στην άποψη και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και του κ. Παπαδομαρκάκη σχετικά με τις νέες προσθήκες νέων ομάδων προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΛΕΤΟΣ : Με βάση λοιπόν το έγγραφο το οποίο ανέφερε ο κ. Κορωναίος πριν στις να υπενθυμίσουμε ότι ο νόμος 4186/2013 για το λεγόμενο νέο Λύκειο θεμελιώνει κατά τη δική μας άποψη μια αντιδραστική στροφή όσον αφορά τα δικαιώματα των μαθητών στο ζήτημα της Παιδείας. Και αυτό έχει να κάνει με το εξής. Το Απολυτήριο των ΕΠΑΛ δεν αποτελεί επί της ουσίας πτυχίο. Έχουμε μια σειρά από διαδικασίες μετά ή ενδιάμεσα της φοίτησης, δηλαδή πρακτικές, εξετάσεις επί πληρωμή, και στη δική μας την περιοχή. Γίνεται μια προσπάθεια με το λεγόμενο νέο Λύκειο ειδικά στα επαγγελματικά λύκεια και επιχειρείται η πιο στενή σύνδεση με τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους. Οι κοινωνικοί εταίροι όμως ξέρουμε και gνωρίζουμε ότι είναι επιχειρηματίες και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα της περιοχής που υποδεικνύουν οι ίδιοι τους κλάδους και τους τομείς στα επαγγελματικά λύκεια και στις σχολές που θέλουν να υπάρχουν κατά περιοχή με βάση τις δικές τους ανάγκες και τίποτα παραπάνω. Εμείς θεωρούμε ότι η τοπική διοίκηση και ειδικά οι Δήμοι δεν πρέπει να έχουν κανένα ρόλο και καμιά ευθύνη στον καθορισμό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, γιατί ανοίγει διάπλατα η κερκόπορτα για το λεγόμενο Νέο Λύκειο, που ουσιαστικά θα εξυπηρετήσει άλλα συμφέροντα, ενάντια σε αυτό που εμείς διεκδικούμε και θέλουμε. Δηλαδή το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο και από εκεί και πέρα ο κάθε μαθητής να επιλέξει από μόνος του οποιονδήποτε κλάδο με τη λειτουργία 8

9 όλων των κλάδων και των τομέων στα επαγγελματικά λύκεια και όχι αυτούς που προτείνουν κάποιοι για να εξυπηρετηθούν όπως είπα πριν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά κοιτάξτε εδώ υπάρχει και ένα βασικό ζήτημα, δηλαδή να δούμε τη λειτουργία των ΕΠΑΛ στη δική μας περιοχή με βάση τις ανάγκες. Λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν έτσι όπως πρέπει τα επαγγελματικά λύκεια; Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη και σε βιβλία και σε εργαστήρια διαφόρων ειδικοτήτων και από την άλλη έρχονται κάποιο να επιβάλλουν τάχα μου γνωμοδοτικά το τι ειδικότητες θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές. Άρα πρώτο ζητούμενο και πρόταση θέση της δικής μας της λαϊκής συσπείρωσης η σωστή λειτουργία, επαναλειτουργία, των επαγγελματικών λυκείων με τα βιβλία πλήρη σε όλους τους μαθητές, με την κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλά και στην δική μας την περιοχή σε καθηγητές, λοιπόν με κάλυψη των κενών σε καθηγητές και σε μαθήματα των ειδικοτήτων και να επανέλθουν στη θέση τους όλοι οι εκπαιδευτικοί που βγήκαν στη διαθεσιμότητα και σήμερα κινδυνεύουν με απόλυση. Το πτυχίο, το απολυτήριο, των επαγγελματικών λυκείων ή των συγκεκριμένων σχολών να είναι η μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα και όχι η οποιαδήποτε κρίση ή κριτική με τις πρακτικές των μεγάλων συμφερόντων. Και εμείς δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε αυτό που είπα πριν το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, το δικαίωμα όλων των παιδιών όχι στα λύκεια κατηγορίες και τα διαβαθμισμένα λύκεια και από εκεί και πέρα η επιλογή του μαθητή σε οποιοδήποτε κλάδο σε οποιαδήποτε περιοχή και αν βρίσκεται. Για αυτό στη συγκεκριμένη εισήγηση θα είμαστε αρνητικοί. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) : Αρνητικοί. Κατά. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ : Συμφωνούμε με την εισήγηση. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) : Οπότε κατά πλειοψηφία. Έχουμε ολοκληρώσει. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μανόλης Γλυνός, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Ο κ. Μ. Καμπουρόπουλος, ο Επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Γ. Χατζημάρκος, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Στέργος Στάγκας και η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ.Κολώνα, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 9

10 Α) Ομόφωνα Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Β)Κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» κ. Κ. Πότσου, ο οποίος ψήφισε «κατά» Συνηγορεί με την πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου αναφορικά με την << ίδρυση ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του Δήμου Ρόδου για το σχολικό έτος >>. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Σ. ΓΛΥΝΟΣ 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-3-2011 Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/31-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 207 /31-3-2011 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 343 /12-6-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 Η ακτινογραφία του νέου λυκείου Το νέο λύκειο (γενικό και επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής Α Λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Ρ. Καλούρη. Ιούνιος 2014 Μαρούσι

Πτυχιακή Εργασία. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Ρ. Καλούρη. Ιούνιος 2014 Μαρούσι Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΟΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα