ΑΝ Ν Α Π Ο Τ Γ ΑΡ Ι Δ Ο Τ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝ Ν Α Π Ο Τ Γ ΑΡ Ι Δ Ο Τ"

Transcript

1 ΑΝ Ν Α Π Ο Τ Γ ΑΡ Ι Δ Ο Τ διπλωματική εργασία: Σ Ο Α Α Ο Τ Λ - Δ Ι Ε Ρ Ε Τ Ν Η Η Δ Τ Ν Α Σ Ο Σ Η Σ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ι Α Κ Α Ι Ε Π Α Ν Α Φ Ρ Η Η Ε Ν Ο Κ Σ Ι Ρ Ι Α Κ Ο Τ Σ Τ Π Ο Τ Σ Ο Ι Σ Ο Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ο Σ Η Θ Ε Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΔΠΜ Προστασία, υντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων επιβλέποντες καθηγητές: Αλέκα Καραδήμου - Γερόλυμπου, Μιχαήλ Ε. Νομικός Θεσσαλονίκη, 2010

2 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΑΓΩΓΗ σελ. 4 I. Σο αντικείμενο και ο στόχος της μελέτης II. Οι πηγές III. Η μεθοδολογία ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ σελ. 7 ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΗ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΣΟΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α. ΟΙ ΣΟΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ I. Σο δίκτυο στοών του εμπορικού κέντρου της πόλης II. Η μετάβαση από τα χάνια στις στοές III. Οι κτιριακοί τύποι των στοών ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΟΙ ΣΟΕ ΣΟΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΦΩΡΟ I. Η στοά ως στοιχείο δόμησης του αστικού χώρου II. Οι πρόδρομοι της εμπορικής στοάς και η εξέλιξη του αρχιτεκτονικού της τύπου III. Η παρακμή της εμπορικής στοάς IV. Η αφομοίωση των στοιχείων της στοάς σε άλλους αρχιτεκτονικούς τύπους ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ σελ. 13 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕ ΜΕΣΑΠΛΑΕΙ ΣΟΤ Ο.Σ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α. Η "ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ" ΣΟΤ Ο.Σ. I. Σο Ο.Σ. και η περιοχή της αγοράς πριν το 1917 II. Μετά την πυρκαγιά του 1917 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ-ΟΡΙΑ ΣΟΤ Ο.Σ. I. Οι δρόμοι και οι ονομασίες τους πριν και μετά το 1912 II. Η οδός Βενιζέλου III. Η οδός Ερμού IV. Η οδός Βασ. Ηρακλείου V. Η οδός Ίωνος Δραγούμη ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ σελ. 25 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΟΓΚΟΤ ΣΗ ΣΟΑ ΑΟΤΛ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α. Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΤ Ο.Σ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΣΟΤ 1917 I. Η οικογένεια των Μοδιάνο, η αρχική στοά αούλ και η τεκμηρίωση της χρονολόγησής της - Ο.Σ. 169 II. Σο Ο.Σ. 170 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. Ο ΕΠΑΝΑΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟΤ Ο.Σ. ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΣΟΤ 1917 I. Οικόπεδα , "τοά αούλ" II. Οικόπεδο 4, "Ερμείον" ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ. ΟΙ ΝΕΟΣΕΡΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ Η ΣΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΤ Ο.Σ. I. Οικόπεδα , "τοά αούλ" II. Οικόπεδο 4, "Ερμείον" ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ. ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΙΦΤΟΝ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ I. Οι ιδιοκτησίες, τα επιμέρους κτίρια και οι χρήσεις τους 2

3 II. III. IV. Πολεοδομική νομοθεσία και χαρακτηρισμοί κτιρίων τοά αούλ χθες και σήμερα - Μία εύθραυστη πραγματικότητα Κρατική πρωτοβουλία και προτάσεις αστικής ανάπλασης ΜΕΡΟ TΕΣΑΡΣΟ σελ. 44 ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ I. Ανάλυση της διαδικασίας αποτύπωσης και σχεδιασμού ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΟ I. Οριοθέτηση κτιριακών ενοτήτων και ονοματολογία χώρων II. Περιγραφή - ύντομο ιστορικό περίγραμμα κτιριακών ενοτήτων ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ I. Περιγραφή της κατασκευής - παθολογία ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΥΑΕΙ I. Ανάλυση των οικοδομικών φάσεων ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε. ΣΤΠΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΦΡΗΕΩΝ - ΒΑΙΚΩΝ ΚΙΝΗΕΩΝ I. Συπολογική διερεύνηση - Κατανομή χρήσεων II. Περιγραφή βασικών κινήσεων ΜΕΡΟ ΠΕΜΠΣΟ σελ. 54 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ I. Ανάλυση της αξιολόγησης του οικιστικού αποθέματος ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΣΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ - ΠΡΟΣΑΕΙ I. Γενικά συμπεράσματα - Βασικές αρχές προτεινόμενων επεμβάσεων II. Προσέγγιση των δυνατοτήτων επανάχρησης του συγκροτήματος III. Φωροθέτηση νέων χρήσεων - Προτεινόμενη οργάνωση βασικών κινήσεων IV. Ειδικές προτεινόμενες διατάξεις - κατασκευές ΕΠΙΛΟΓΟ σελ. 68 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ σελ. 70 3

4 Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Ι. Σ Ο Α Ν Σ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο K A I O Σ Ο Φ Ο Σ Η Μ Ε Λ Ε Σ Η Η διαχρονική εξέλιξη ενός οικοδομικού τετραγώνου στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη μετάπλαση του αστικού χώρου και του τρόπου που αυτή επηρεάζει και "επιβάλλεται" στη μορφολογία των κτιριακών τύπων της πόλης, και συγκεκριμένα αυτού της εμπορικής στοάς, αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας αυτής. Με την εργασία αυτή επιχειρείται η προσέγγιση του αστικού χώρου και των μετασχηματισμών του μέσα από την διαχρονική ανάγνωση των χωρικών δομών ενός οικοδομικού τετραγώνου. Ειδικότερα, με τη μελέτη αυτή, γίνεται μία προσπάθεια να ερμηνευτεί η σύγχρονη μορφή του συγκροτήματος της στοάς αούλ Μοδιάνο, ως αποτέλεσμα των μεταλλαγών του οικοδομικού της τετραγώνου μέσα στο χρόνο. Σο συγκρότημα της στοάς αούλ Μοδιάνο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κτιριακού συνόλου που η μορφή του συνδέεται με την εξέλιξη του αστικού χώρου. Με την διερεύνηση αυτών των διαδικασιών, την κατανόησή τους και την μελέτη των μηχανισμών που οδήγησαν στην υλοποιημένη κατάσταση του συγκροτήματος, επιδιώκεται η αναζήτηση πρακτικών ανατροπής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, διατυπώνεται ένα κατευθυντήριο πλαίσιο επεμβάσεων για την ανάπλαση και την επανάχρηση του οικοδομικού τετραγώνου. Γενικότερα, επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός της χωρικής οργάνωσης του συγκροτήματος, καθώς και της σχέσης δημόσιου - ιδιωτικού χώρου, εντός του τετραγώνου καθώς και με τις οδούς που το περιβάλλουν. Σέλος, μέσα από την αναδιάταξημετασχηματισμό των υφιστάμενων χρήσεων καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για την ένταξη νέων χρήσεων και κατασκευών επιδιώκεται η δημιουργία προϋποθέσεων για να εξασφαλιστεί, παράλληλα με την ανάδειξη του συγκροτήματος, η βιωσιμότητα του όποιου εγχειρήματος στο μέλλον. Αρχικά, στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται αναλυτικά οι χωρικές αναδιαρθρώσεις των ορίων του οικοδομικού τετραγώνου και του κτιριακού όγκου του συγκροτήματος. Πριν όμως προχωρήσουμε παρακάτω θα ορίσουμε με ακρίβεια τη θέση του αντικειμένου μας: Σο συγκρότημα της στοάς αούλ είναι ενταγμένο στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το οικοδομικό τετράγωνο με κωδικό Δήμου και κωδικό ΤΠΕΦΨΔΕ , το άλλοτε Ο.Σ. 125, ένα από τα 32 οικοδομικά τετράγωνα που αποτέλεσαν τον 3ο Σομέα της Πυρίκαυστης Ζώνης κατά τον ανασχεδιασμό της μετά την πυρκαγιά του Ορίζεται από τις οδούς Ερμού, Βασ. Ηρακλείου, παράλληλες με τον άξονα της Εγνατίας και την παραλία της Θεσσαλονίκης, και τις κάθετες Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη. Σμήμα χάρτη Θεσσαλονίκης με το υπό μελέτη οικοδομικό τετράγωνο. [Φαρτογραφικό portal Δήμου Θεσσαλονίκης] Λεπτομέρεια κτηματολογικού διαγράμματος "Νέον χέδιον Ρυμοτομίας Πυρικαύστου Ζώνης". Με κόκκινο σημειώνεται το Ο.Σ. 125 του 3ου Σομέα. [Αρχικό διάγραμμα (αντίγραφο): Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεντρικής Θεσσαλονίκης] 4

5 αναγραφόμενα στοιχεία των σχεδίων. την κατάταξη των μελετών βοήθησαν σημαντικά οι αναφορές σε σχετικά τους έγγραφα στο κείμενο της Φ. Ζαρκάδα 1 για το συγκρότημα της στοάς αούλ, τα οποία επίσης δε σώζονται σήμερα στο αρχείο της πολεοδομίας. Γενική άποψη της στοάς αούλ από τη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ερμού. [πρωτότυπο] Ι I. Ο Ι Π Η Γ Ε Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε υλικό από την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, άρθρα και ηλεκτρονικά βιβλία από ιστοσελίδες του διαδικτύου, καθώς και δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσα από έρευνα πεδίου στην περιοχή μελέτης. Ακόμη, συγκεντρώθηκαν στοιχεία -σχέδια και πληροφορίες από τα έγγραφα που συνόδευαν τους φακέλους των οικοδομικών αδειών των κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου- από το αρχείο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεντρικής Θεσσαλονίκης και το προσωπικό αρχείο των ιδιοκτητών. το αρχείο της πολεοδομίας εντοπίστηκαν αποσπάσματα μελετών (αντίγραφα σχεδίων) από τον επανασχεδιασμό του οικοδομικού τετραγώνου μετά την πυρκαγιά του Ο αρχικός φάκελος που περιείχε τα πρωτότυπα σχέδια των μελετών του δε σώζεται στο αρχείο. το ίδιο αρχείο, σε βιβλίο καταγραφής των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών της πυρίκαυστης ζώνης, βρέθηκε και μια χειρόγραφη αναφορά των τίτλων ιδιοκτησίας (παραχωρητηρίων) των οικοπέδων του οικοδομικού τετραγώνου. Σέλος, χρησιμοποιήθηκαν χάρτες του αρχείου της πολεοδομίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Κέντρου Φαρτών και Φαρτογραφικής Κληρονομιάς, καθώς και αεροφωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Φαρτογραφήσεων Ελλάδας. Ι ΙΙ. Η Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σο σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκε μελετήθηκε και κατατάχθηκε ανά ιδιοκτησία και μελέτη, με χρονολογική σειρά, μέσα από συσχετίσεις που προέκυψαν από τα επιμέρους Επίσης, συγκρίθηκαν αεροφωτογραφίες του οικοδομικού τετραγώνου πριν από το από βιβλιογραφικές πηγές- καθώς και του 1938, 1965 και από το αρχείο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Φαρτογραφήσεων Ελλάδας- με αντίστοιχες σύγχρονές τους, για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις οικοδομικές φάσεις του συγκροτήματος. Παράλληλα διενεργήθηκε επιτόπια έρευνα για την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του συνόλου του συγκροτήματος, με συγκέντρωση στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού αποθέματος μέσα από τις ακόλουθες - παρουσιασμένες εδώ συνοπτικά- εργασίες: αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις του περιγράμματος του οικοδομικού τετραγώνου και μετρήσεις των βασικών διαστάσεων των επιμέρους εσωτερικών χώρων του περισσότερη έμφαση δόθηκε στην αποτύπωση των υπόγειων χώρων του συγκροτήματος, για τους οποίους δε βρέθηκαν σχέδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο σχεδιασμού, καταγραφή με περιγραφές, μετρήσεις και φωτογραφίες των υλικών και του τρόπου δόμησης καθώς και της παθολογίας των κατασκευών, αναλυτική καταγραφή των χρήσεων κάθε επιμέρους χώρου του συγκροτήματος και εντοπισμός των αυθεντικών στοιχείων και κατασκευών καθώς και των αξιόλογων μορφολογικών του χαρακτηριστικών. Σα στοιχεία της έρευνας απεικονίστηκαν σε πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων του συγκροτήματος (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές και αναπτύγματα όψεων). Επιπλέον, η τρισδιάστατη σχεδιαστική αναπαράσταση του οικοδομικού τετραγώνου μας βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση της ογκοπλασίας του συγκροτήματος για την περαιτέρω διεξαγωγή παρατηρήσεων - συμπερασμάτων. 1 Ζαρκάδα - Πιστιόλη Φ., 1997, σελ

6 Για την παρουσίαση των συμπερασμάτων της έρευνας που αφορούν τις οικοδομικές φάσεις του συγκροτήματος, την κατασκευαστική δομή, τη χωροθέτηση των χρήσεων, καθώς και την αξιολόγηση - βαθμό προστασίας του κτιριακού αποθέματος, χρησιμοποιήθηκαν ως αρχιτεκτονικό υπόβαθρο οι κατόψεις του συγκροτήματος. Παρακάτω, στα κεφάλαια που αφορούν τους οικοδομικούς μετασχηματισμούς του κτιριακού όγκου του συγκροτήματος, γίνεται μία εκτενής παρουσίαση του σωζόμενου αρχειακού υλικού. το κείμενο που ακολουθεί, θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση του αρχιτεκτονικού τύπου της - παρισινής στην αφετηρία της- εμπορικής στοάς, για να καταλήξουμε στο συγκρότημα της στοάς αούλ Μοδιάνο, ως ένα παράδειγμα πολεοδομικού μορφώματος, ένα αξιόλογο δείγμα εμπορευματικής αρχιτεκτονικής στον τόπο μας. Αεροφωτογραφία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, Διακρίνονται οι άξονες των οδών Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη. [πρωτότυπο, 3ο βραβείο - Μελέτη συμμετοχής στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την "Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της πλατείας Φρηματιστηρίου Θεσσαλονίκης", προκήρυξη Οργανισμού Ρυθμιστικού χεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 1995] 6

7 Μ Ε Ρ Ο Π Ρ Ω Σ Ο - Α Ν Α Ζ Η Σ Η Η Σ Η Μ Ο Ρ Υ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Η Σ Ο Α Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο A. Ο Ι Σ Ο Ε Σ Η Θ Ε Α Λ Ο Ν Ι Κ Η I. Σ Ο Δ Ι Κ Σ Τ Ο Σ Ο Ω Ν Σ Ο Τ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Ε Ν Σ Ρ Ο Τ Σ Η Π Ο Λ Η Από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, πρόχειρα στεγασμένοι δρόμοι με μαγαζιά, χάνια με τετράγωνες αυλές, στενά περάσματα με εργαστήρια, ακανόνιστα σταυροδρόμια με καφενεία, καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης για μεταποίηση, εμπόριο και κάθε λογής συναλλαγές και υπηρεσίες. Ο δρόμος -στενό πέρασμα, συχνά καλυμμένο- προεκτείνει το μαγαζί εδώ εκτίθενται τα εμπορεύματα, εδώ γίνεται το πάρε-δώσε με την πελατεία 2. το τέλος του 19ου αιώνα, η παραδοσιακή αγορά χάνει τη σημασία της και το κοινωνικό και οικονομικό κέντρο της πόλης μεταφέρεται στην προκυμαία και στις εξοχές 3. την αγωνιώδη προσπάθειά της για ανανέωση, στις αρχές του 20ου αιώνα, η παλιά αγορά αντιγράφει αρχιτεκτονικές μορφές που έχουν αναπτυχθεί στον 19ο αιώνα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη: γκρεμίζει τις ξύλινες ή πάνινες στέγες και τις αντικαθιστά με μέταλλο και τζάμι. Διαμορφώνει γυάλινες βιτρίνες μπροστά στις στενόχωρες και ταπεινές όψεις των μικρομάγαζων. Arcades και Galleries μπερδεύονται με τα χάνια και τις στοές σε μιαν ενδιαφέρουσα συμβίωση "ανατολίζοντων" και δυτικότροπων κτισμάτων 4. Σο δίκτυο των στοών αυτών έχει προκύψει χωρίς να είναι ενταγμένο στις ρυμοτομικές χαράξεις. Πρόκειται για ένα δίκτυο παράλληλων σε μεγάλους ή μικρούς δρόμους, ανεπίσημων, συχνά αθέατων διαδρομών. Μια σειρά από μικρά ασήμαντα επεισόδια, ένα πλέγμα από στενά δρομάκια, αναπάντεχα ανοίγματα, υγρασιασμένες στοές, που κάποτε δεν βγάζουν πουθενά 5. Με κατόψεις που θυμίζουν γράμματα του αλφαβήτου (Γ, Ε, Η, Ι, Π, Σ, κλπ.), άλλοτε αναπτύσσονται σε ολόκληρα ενιαία κτίρια με ειδική μορφή εξ αρχής (Μοδιάνο, Νέα Αγορά, Κολόμβου), άλλοτε 2 Καραδήμου Γερόλυμπου Α., 1996, σελ π., σελ π., σελ π., σελ. 25. σε κοινές πολυκατοικίες (Καράσσο - Μακρίδη, Φιρς, Διαμαντοπούλου - Ηλεκτρολόγων, Μπίρδα, Φρυσικοπούλου, Μπουρλά, Ολύμπιος στοά, στοά Υραγκίνη, Μοσκώφ). Κι άλλοτε εκτείνονται ακρίτως σε κτίρια και ελεύθερους χώρους (Αγίου Μηνά, Παλαιοπωλών, Βυζαντινή στοά) 6. ΙΙ. Η Μ Ε Σ Α Β Α Η Α Π Ο Σ Α Φ Α Ν Ι Α Σ Ι Σ Ο Ε Από την αρχή της οθωμανικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη, κατασκευάζονται χάνια. Φρησιμεύουν ως χώροι πρόσκαιρης διαμονής και ανεφοδιασμού των εμπόρων και ταξιδιωτών, ως ασφαλείς αποθήκες των εμπορευμάτων και των μεταφορικών μέσων και ως χώροι εμπορικών συναλλαγών και ανταλλαγής ιδεών, ενώ παράλληλα αποτελούν επικερδείς επιχειρήσεις για τους κτήτορες τους. Σο διπλό τους ρόλο ως χώροι ύπνου και συγχρόνως ως χώροι εμπορικών συναλλαγών διατηρούν τα παραδοσιακά χάνια ως το τέλος της τουρκοκρατίας 7. Σα χάνια ήταν συγκεντρωμένα κοντά στην αγορά της πόλης. Σον πρώτο καιρό βρίσκονταν στη διασταύρωση των δύο πιο εμπορικών δρόμων της, Εγνατίας και Βενιζέλου, και κοντά στο τείχος της αποβάθρας. ταν η πόλη άρχισε να επεκτείνεται στα δυτικά εκτός των τειχών, άρχισαν να κτίζονται χάνια κοντά στην πύλη του Βαρδαρίου και κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου π., σελ τεφανίδου Α., 2006, σελ Για τα χάνια της Θεσσαλονίκης κατά την τουρκοκρατία βλ.: Δημητριάδης Βασίλης, Σοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Σουρκοκρατίας , Εταιρεία Μακεδονικών πουδών, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 1983, σελ , τεφανίδου Αιμιλία, «Σα χάνια της Θεσσαλονίκης: Ο μετασχηματισμός τους από χώρους πρόσκαιρης διαμονής και συναλλαγής σε χώρους μόνιμης εργασίας», τοά - Σιμητικός Σόμος στον Καθηγητή Γιώργο Γ. Κονταξάκn, Α.Π.Θ. Πολυτεχνική χολή - Σμήμα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη 2006, σελ , αμουηλίδου Αλίκη - τεφανίδου Αιμιλία, «Η Θεσσαλονίκη κατά την Σουρκοκρατία: Σα τούρκικα μνημεία», περιοδικό Αρχαιολογία, τεύχος αρ. 7, Μάιος 1983, σελ , Γρηγορίου Αλέξανδρος Φ., Φάνια, Πανδοχεία, Ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης , εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003, σελ και Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Η πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη - Ο χώρος, οι άνθρωποι, η ιστορία, επιμέλεια Γκαλά - Γεωργιλά Έλλη, Θεσσαλονίκη 2008, σελ π., σελ Επίσης, Δημητριάδης Β., 1983, σελ

8 τις αρχές του 16ου αι. υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη δύο χάνια γνωστά ως το μικρό και το μεγάλο καραβανσεράι. Σα καραβανσεράγια, τα μοτέλ της ισλαμικής περιόδου και κατ' επέκταση της οθωμανικής, κατασκευάζονται πάνω στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους και χρησιμεύουν ως ασφαλή καταλύματα των καραβανιών για περιορισμένο χρονικό διάστημα 9. Από τα τέλη του 19ου αι. τα παραδοσιακά χάνια, τα καταλύματα των εμπόρων και ταξιδιωτών, αρχίζουν να υποβαθμίζονται και να μετατρέπονται σε λαϊκά ξενοδοχεία 10. υγχρόνως, μαζί με τα παραδο- σιακά χάνια, συνυπάρχουν και άλλα είδη χανίων, τα οποία δεν περιλαμβάνουν πια χώρους ύπνου. Σα νέου τύπου χάνια διατηρούν και ενισχύουν τη δεύτερη μόνο χρήση τους, την εμπορικήεπαγγελματική. Φάνια ονομάζονται πια όλα τα μεγάλα κτίρια στα οποία στεγάζονται εμπορικοί και βιοτεχνικοί χώροι, γραφεία επαγγελματιών και αντιπροσωπειών. το ισόγειο υπάρχουν μαγαζιά που ανοίγονται στο δρόμο καθώς και στο εσωτερικό, κατά μήκος ενός επιμήκους κοινόχρηστου χώρου, συχνά διαμπερούς, ή γύρω από έναν πιο κεντρικό χώρο. τους ορόφους επαναλαμβάνεται συχνά η ίδια διάταξη και στεγάζονται γραφειακοί χώροι. Οι ημιδημόσιοι αυτοί εσωτερικοί χώροι, μακρινή ανάμνηση της ανοικτής εσωτερικής αυλής, στεγάζονται με μεταλλική γυάλινη οροφή, από την οποία μπαίνει αρκετό φως στο εσωτερικό 11. Σο χάνι ή η στοά Σουρπάλη. [τεφανίδου Α., 2006, σελ. 345] Ακόμα, χάνια αποκαλούνται ενότητες ομοειδών μαγαζιών κτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο. Σα χάνια αυτά, δεν αποτελούν μια ενιαία κατασκευή κτισμένη εξ αρχής 12. Σα χάνια μιας πόλης, ο αριθμός και το μέγεθος τους, δήλωναν την οικονομική σημασία και την εμπορική κίνησή της. Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό τους περιέχονται στα φορολογικά κατάστιχα του 1906, στα οποία καταγράφονται 87 συνολικά χάνια μαζί με τις στοές 13. τη φορολογική καταγραφή του 1906, στην έκθεση του οικονομικού εφόρου της Θεσσαλονίκης που συντάσσεται στις 22 Αυγούστου 1917 μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, στους οδηγούς της Θεσσαλονίκης που εκδίδονται τη χρονική περίοδο κ.ά., οι όροι χάνια, μεγάλα καταστήματα, εμπορικές στοές, δίοδοι, passage, αναφέρονται χωρίς διάκριση για να χαρακτηρίσουν το ίδιο κτίριο. Για παράδειγμα αναφέρονται στο χάνι ή passage Λομπάρδο, το χάνι ή στοά ή δίοδος ή passage Οριεντάλ, το χάνι ή στοά Σουρπάλη κ.ά 14. Σα χάνια των νέων αυτών τύπων συγκεντρώνονται στις κεντρικότερες πάλι περιοχές της αγοράς καθώς και στο Υραγκομαχαλά απ' όπου έχει αρχίσει να απομακρύνεται η κατοικία. ε αυτά στεγάζονται μαγαζιά και γραφεία. το χάνι Αλλατίνι συγκεντρώνονται πολλά δικηγορικά και ασφαλιστικά γραφεία και στο χάνι ή passage Μπενρουμπί στεγάζονται δημοσιογράφοι και παραγγελιοδόχοι. Ψς μεγαλύτερο αναφέρεται το χάνι των γιων του αούλ Μοδιάνο με 100 σχεδόν χώρους, ενώ συνήθως έχουν αρκετά λιγότερους (20 χώρους κατά μέσο όρο) 15. ήμερα, τα παραδοσιακά χάνια δεν αποτελούν πια μάρτυρες της ιστορίας της πόλης τής Θεσσαλονίκης και της εξέλιξής της καθώς όλα έχουν κατεδαφιστεί, εκτός από μερικά νεότερου τύπου χάνια που υπάρχουν ακόμα 16. III. Ο Ι Κ Σ Ι Ρ Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Π Ο Ι Σ Ω Ν Σ Ο Ω Ν το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης μπορεί κανείς να διαφοροποιήσει τυπολογικά τις στοές ως εξής: α. Ενιαία κτίρια με ειδική μορφή εξ αρχής. Κτίστηκαν με συγκεκριμένη από την αρχή 9 τεφανίδου Α., 2006, σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ

9 χρήση, εκείνη της εμπορικής στοάς (π.χ. στοά Κουτρούμπα). β. Εσωτερικά περάσματα σε πολυκατοικίες ή άλλης μορφής κτίρια. γ. υνδυασμοί κτιρίων και ελεύθερων περασμάτων. Προέκυψαν από παλαιότερες διαδρομές, χαράξεις δρόμων που καταργήθηκαν με το νέο πολεοδομικό σχέδιο μετά την πυρκαγιά του Σα περάσματα αυτά εμφανίζουν μια πληθώρα παραλλαγών. Πρόκειται για αδιέξοδα, πίσω δρόμους, υπόλοιπα κήπων, μέσα και έξω από νεότερα ή παλαιότερα κτίρια, μια σειρά από στεγασμένους, ημιυπαίθριους ή ακάλυπτους "δρόμους". δ. Σέλος, στοές που αναπτύσσονται στο σύνολο ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου, ο κτιριακός τύπος δηλαδή, στον οποίο ανήκει και το συγκρότημα της στοάς αούλ που μελετάμε. το δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης, που ακολουθεί, επιχειρείται η ερμηνεία του αρχιτεκτονικού τύπου της στοάς αούλ, ως αποτέλεσμα του αστικού σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης. Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο B. Ο Ι Σ Ο Ε Σ Ο Ν Ε Τ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Φ Ω Ρ Ο I. Η Σ Ο Α Ω Σ Ο Ι Φ Ε Ι Ο Δ Ο Μ Η Η Σ Ο Τ Α Σ Ι Κ Ο Τ Φ Ω Ρ Ο Τ Η στοά μέσα στο δομημένο περιβάλλον της πόλης είναι ένας χώρος μεταβατικός από το δημόσιο στο ιδιωτικό, ένας εσωτερικός δημόσιος χώρος. Η θέση των στοών, πού σαν κρίκοι ενώνουν τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, προσδίδει σ' αυτές την ουδετερότητα να μην ανήκουν ολοκληρωτικά σε καμιά από τις δυο σφαίρες 17. Η στοά, ως στοιχείο δόμησης της ευρωπαϊκής πόλης, παρείχε όλες τις δυνατότητες για μια ενεργητική και ζωτική επέμβαση στην οργάνωση του μικροπεριβάλλοντός της. Η οργάνωση του κελύφους της στηριζόταν πάντα στην αρχή, να μη συναπαντά ο περαστικός διαβάτης ή ο επισκέπτης αγοραστής στην όλη διαδρομή του κανενός είδους οπτικό εμπόδιο ή απωθητικό, ψυχολογικά στοιχείο. Η κίνησή του έπρεπε να είναι άνετη, ομαλή, ρευστή, οικεία, δίχως να αισθάνεται την υποχρέωση να δικαιολογεί την παρουσία του στο χώρο της, αλλά αντίθετα να βρίσκει εκεί τους τρόπους να διαφοροποιείται ο ίδιος, να δέχεται δηλαδή από το περιβάλλον της ένα είδος απελευθερωτικής επίδρασης 18. Μέσα στο περιβάλλον της στοάς, το καθορισμένο από τη γυάλινη στέγη, ένα πλήθος περαστικών, ζούσε το συνδυασμό της ατμόσφαιρας του εσωτερικού και εξωτερικού αρχιτεκτονικού χώρου. Galleria Vittorio Emanuele ΙΙ, Milano (1865). [http://www.msa.mmu.ac.uk/continuity/wpcontent/uploads/2006/10/gall11.gif] Σμήμα της πρόσοψης της στοάς του Αττάλου. [http://www.eie.gr/archaeologia/gr/layout/images/ 04/zoom/05.jpg] II. Ο Ι Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Ο Α την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, η στοά ήταν ένας γνωστός τύπος κτίσματος: ένα μονώροφο η διώροφο επίμηκες οικοδόμημα 17 καρπιά Φόιπελ Ξ., 1995, σελ π., σελ

10 πού το συναντάμε άλλοτε στις αγορές, ως αυτοτελές κτίριο το οποίο στεγάζει μια σειρά μόνιμων καταστημάτων, και άλλοτε σε μεγάλα μνημεία (συνήθως θέατρα ή ναούς) ως συμπληρωματική κατασκευή που χρησιμεύει για την παραμονή, διημέρευση ή διανυκτέρευση των πολιτών 19. Γενικά διακρίνουμε δύο τύπους, την ανοικτή στοά -με μια σειρά κιόνων και μια σειρά καταστημάτων- και την κλειστή με μια ή δύο κιονοστοιχίες στον εσωτερικό της χώρο. Η δεύτερη συναντάται πιο σπάνια, όμως βρίσκεται περισσότερο κοντά στην ιδέα της οργάνωσης του χώρου, όπως την αντιλαμβάνονται οι δημιουργοί της εμπορικής στοάς του 19ου αιώνα 20. Μεγαλύτερη συγγένεια παρουσιάζουν τα διώροφα στωικά κτίσματα, όπως είναι π.χ. η στοά του Αττάλου στην αγορά των Αθηνών, οι χώροι της οποίας χρησίμευαν ως καταστήματα και προοριζόταν για περιπάτους, συγκεντρώσεις, ή άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις 21. Η ρωμαϊκή και η βυζαντινή αρχιτεκτονική έχει επίσης να επιδείξει παραδείγματα ανοιχτών και κλειστών στοών. την ισλαμική αρχιτεκτονική, στα "ανατολίτικα παζάρια", συναντάμε στοές που αποτελούν το επιμέρους συστατικό οικοδομικό στοιχείο του κτίσματος της αγοράς 22. τον ευρωπαϊκό χώρο, ως φυσική συνέχεια της ανοικτής στοάς, εμφανίζεται ο κλειστός τύπος με πρώτη κατασκευή, την Gallérie de Bois του Palais Royal στο Παρίσι, το τα 1800 κατασκευάζεται η στοά Passage des Panoramas, που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της εξέλιξης του οικοδομικού τύπου, όχι τόσο γιατί στην ξύλινη δίρρριχτη στέγη της δοκιμάζεται για πρώτη φορά ο φωτισμός του εσωτερικού χώρου με στενόμακρους φεγγίτες, αλλά γιατί προβάλλεται για πρώτη φορά η ιδέα της λειτουργικότητας του μικροεμπορίου ως πόλου έλξης στο δομημένο περιβάλλον 24. Galléries de Bois, Palais Royal, Paris (1786). [http://www.cadytech.com/dumas/images/all/ jpg] Οκτώ χρόνια αργότερα η στοά του Panoramas αντιγράφεται στο μεγαλοπρεπή και μνημειακό χώρο της Rue de Rivoli με τη στοά Delorme 25, με επικάλυψη από συνεχή δίρρριχτη γυάλινη στέγη. Αυτός ο τρόπος επικάλυψης τελειοποίησε τη μορφή της στοάς και προσδιόρισε τελεσίδικα την αξία της ως εμπορικού χώρου εκμετάλλευσης 26. Από το 1823 και εξής, διαπιστώνεται ένα έντονο ρεύμα ανοικοδόμησης του τύπου της στοάς, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κοινού συρμού. το Παρίσι, ως την ιουλιανή επανάσταση (1830), κατασκευάστηκαν 15 στοές 27. Η αρχή γίνεται με την Passage de l Opera (1823), με δύο παράλληλους χώρους ενωμένους δυο φορές εγκαρσίως, η οποία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία 28. Δύο χρόνια αργότερα, η σχεδόν ταυτόχρονη κατασκευή δύο νέων στοών. Πρόκειται για την Galérie Vivienne (1824) και την Galérie Colbert (1825). Οι δύο νέες στοές μεταβάλλουν σε εσωτερικό δημόσιο χώρο ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο 29. Ο χώρος διαρθρώνεται με δύο διαπλατύνσειςστάσεις και με το νέο στοιχείο της ροτόντας, εκεί ακριβώς που αλλάζει η κατεύθυνση της κίνησης π., σελ π., σελ. 20. Επίσης, Μπούρας Φ., 1984, σελ καρπιά Φόιπελ Ξ., 1995, σελ π., σελ π., σελ π., σελ Ο M. Delorme θεωρείται ο εφευρέτης της γυάλινης στέγης της στοάς. 26 καρπιά Φόιπελ Ξ., 1995, σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ

11 Galérie d' Orleans, Paris (1828). [http://www.wesleyan.edu/slides/ah244/lecture13/if htm] Galérie Vivienne, Paris (1824). [http://www.parisinfrance.co.uk/i/galerievivienne.j pg] Από τη γυάλινη δίρριχτη στέγη, η οποία στηριζόταν σε τόξα ημικυκλικής τομής, όπως στην Galérie Vivienne, ή σε πλαισιωτή ξύλινη κατασκευή αετωματικού σχήματος, όπως στην Galérie Colbert, δημιουργείται η πρώτη φαρδιά και θολωτή στοά της περιόδου με συνεχή επικάλυψη γυάλινων πλακών. Πρόκειται για την Galérie d' Orleans ( ). Η κατασκευή της εγκαινιάζει μια σειρά προσπαθειών για την επιβολή των μεγάλων διαστάσεων και του άπλετου φυσικού φωτισμού 31. Σην επόμενη βαθμίδα στην εξέλιξη της στοάς, με κατεύθυνση τη μνημειακότητα, αποτελεί η στοά του Vittorio Emanuele ΙΙ στο Μιλάνο ( ) 32, στην κεντρική πλατεία του, μεταξύ του καθεδρικού ναού και της όπερας, σε σχήμα λατινικού σταυρού. Ο κύριος κορμός της διασταύρωσης τονίζεται με οκταγωνικό θόλο, του οποίου η διάμετρος (=40μ.) είναι ίδια με του Αγίου Πέτρου της Ρώμης 33. Galleria Vittorio Emanuele ΙΙ, Milano (1865). [http://history.sandiego.edu/gen/filmnotes/images2/ galleria2.jpg] τη διαμόρφωση των εσωτερικών όψεων είναι εμφανής η προσπάθεια για την επίτευξη μνημειακού ύφους 34. Ο υπερπλούσιος γλυπτικός διάκοσμος, με τις μορφές Ιταλών επιστημόνων, καλλιτεχνών και πολιτικών, είναι αρκετός για να χαρακτηριστεί ο οκταγωνικός χώρος "κοσμικό πάνθεο" 35. Ο πυλώνας της στοάς, που πλευρικά πλαισιώνεται από κιονοστοιχίες, είναι η πιο μνημειακή είσοδος ευρωπαϊκής στοάς, προσανατολισμένης απόλυτα στα ρωμαϊκά πρότυπα 36. Πρότυπο όλων των νεότερων στοών υπήρξαν οι στοές του 19ου αιώνα και ειδικότερα η στοά του Μιλάνου, η οποία επηρέασε όλα τα σύγχρονα και μεταγενέστερα έργα του αιώνα της π., σελ π., σελ. 72 και π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ

12 III. Η Α Υ Ο Μ Ο Ι Ω Η Σ Ω Ν Σ Ο Ι Φ Ε Ι Ω Ν Σ Η Σ Ο Α Ε Α Λ Λ Ο Τ Α Ρ Φ Ι Σ Ε Κ Σ Ο Ν Ι Κ Ο Τ Σ Τ Π Ο Τ τις αρχιτεκτονικές περιόδους και , το ενδιαφέρον για σχεδιασμό με βάση τις εξελισσόμενες ανθρώπινες ανάγκες στράφηκε όχι μόνο στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων αλλά και στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων, ιδιαίτερα στη διαρρύθμιση των εμπορικών χώρων, των γραφείων, των καταστημάτων κλπ. το χρονικό αυτό διάστημα βρίσκουμε ίχνη της στοάς, ή την ιδέα της οργάνωσης του χώρου της, και σε άλλους συναφείς αρχιτεκτονικούς τύπους 38 : α. στον τύπο του μεγάλου εμπορικού καταστήματος (πολυκατάστημα) Η οικοδομική μορφή του πολυκαταστήματος, γνώρισε μια παράλληλη εξέλιξη με την εξέλιξη της στοάς, υιοθετώντας τον τρόπο οργάνωσης του χώρου της και το χαρακτηριστικότερο στοιχείο δομής της, τη μορφή και τον τρόπο κατασκευής της στέγης της 39. τα πολυκαταστήματα εσωτερικά η διάταξη του χώρου μας προσφέρει όλες τις γνωστές παραστάσεις του τύπου της στοάς, εξώστες, γαλαρίες, κλιμακοστάσια μνημειακής μορφής, ανελκυστήρες και πάνω απ' όλα έναν κεντρικό υαλοσκεπασμένο χώρο, που αποτελεί την αποκορύφωση του συνόλου 40. β. στον τύπο του μεγάλου κτιρίου γραφείων Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της κτιριολογικής διάταξης των στοών, όπως ήδη αναφέραμε, είναι και ο ενιαίος κεντρικός χώρος, ο οποίος φωτίζεται από πάνω με την κατασκευή της γυάλινης στέγης. Η διάταξη των γραφείων γύρω από έναν κεντρικό χώρο δεν διαφέρει σε τίποτα από τη διάταξη των μεγάλων πολυκαταστημάτων. Η αρχιτεκτονική των κτιρίων γραφείων ακολούθησε μια παράλληλη κατεύθυνση με αυτή των μεγάλων πολυκαταστημάτων 41. Ο κτιριολογικός αυτός τύπος, που για τον σχεδιασμό ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας χρησιμοποιεί τα κυριότερα στοιχεία του χώρου της στοάς, θα γίνει πρότυπο σύνθεσης και για την αρχιτεκτονική των μεγαλογραφείων στην Ευρώπη. Ο σκεπαστός με γυάλινη σκεπή 38. π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ κεντρικός χώρος και οι περιμετρικοί εξώστες είναι τα κύρια διαρθρωτικά στοιχεία 42. γ. ως εσωτερικός δρόμος των shopping centers τον 19ο αιώνα η κατακόρυφη ανάπτυξη του εμπορίου, που ήταν οικονομικό επακόλουθο της βιομηχανικής ανάπτυξης, επέφερε σημαντικές αλλαγές στη μορφή και την οργάνωση του χώρου των εμπορικών κέντρων, όπου κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά η οργανωμένη εμπορική αγορά με τον τύπο της στοάς-passage. Εδώ, ο τύπος της στοάς επανέρχεται στην πρότυπη μορφή του 43. την Ευρώπη, όπου ο πολεοδομικός σχεδιασμός ενσωμάτωσε τις νέες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις μέσα στο ιστορικό κέντρο των παραδοσιακών πόλεων, η επιρροή, και συνεπώς και η εφαρμογή, του τύπου των αμερικάνικων shopping centers ήταν μειωμένη και περιορίστηκε σε σποραδικά δείγματα 44. την Αμερική, οι στοές του 19ου αιώνα, με το πολυλειτουργικό κοινωνικό τους περιεχόμενο, αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς στην αρχιτεκτονική των νέων shopping centers 45 η αναφορά αυτή φτάνει πολλές φορές και στην πλήρη υιοθέτηση της κλασικής μορφής, δηλ. της ελαφριάς γυάλινης θολοειδούς κατασκευής, όπως την επισημαίνουμε στο Shopping Center Galleria Post Oak στό Houston του Σέξας (1978). Η στοά αυτή επικαλύπτεται από μια πλαισιωτή σπαστή μεταλλική κατασκευή σε σχήμα θόλου 46. την εξελικτική διαδικασία της διαμόρφωσης τού αστικού περιβάλλοντος των πόλεων του 19ου αιώνα, η στοά υπήρξε ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο του οποίου η χρήση εξαρτιόταν από την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και το μέγεθος του κέντρου της πόλης 47. την Ελλάδα η χρήση τού οικοδομικού τύπου της στοάς ήταν περιορισμένη και τοποθετείται χρονικά στην τελευταία 20ετία του 19ου αιώνα 48. Η διάταξη πολλών, αλλά μικρών σε μέγεθος, στοών είχε μεγάλη επιτυχία και στον αστικό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ π., σελ

13 Μ Ε Ρ Ο Δ Ε Τ Σ Ε Ρ Ο - Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Μ Ε Σ Α Π Λ Α Ε Ι Σ Ο Τ Ο. Σ. Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο Α. Η «Φ Α Ρ Σ Ο Γ Ρ Α Υ Η Η» Σ Ο Τ Ο. Σ. Ι. Σ Ο Ο. Σ. Κ Α Ι Η Π Ε Ρ Ι Ο Φ Η Σ Η Α Γ Ο Ρ Α Π Ρ Ι Ν Σ Ο Μέχρι το 1870, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να βρίσκεται ασφυκτικά κλεισμένη μέσα στα τείχη της και να παρουσιάζει την παραδοσιακή διάρθρωση κατά γειτονιές και συνοικίες, που αντιστοιχούσαν στην εθνικοθρησκευτική προέλευση των κατοίκων της. ε σχεδιαγράμματα που βασίζονται στο χάρτη του Β. Δημητριάδη για την τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, πληροφορούμαστε για τη χωροθέτηση των συνοικιών της πόλης. Από το Β. Δημητριάδη έχουμε και ένα πλήθος πληροφοριών για την περιοχή της αγοράς, που άρχιζε από την Εγνατία κι έφτανε ως τη νότια πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Μηνά, ανατολικά έφτανε περίπου από την Παναγία Φαλκέων ως το λουτρό της Αγοράς, ενώ δυτικό όριό της είχε τη λεωφόρο Yali Kapisi (=Πύλη της Παραλίας) (Μ. Αλεξάνδρου) 50. αμπρί πασάς, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εξωραϊσμού των πόλεων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ξεκινά η εφαρμογή μιας σειράς εκσυγχρονιστικών μέτρων στο χώρο της πόλης 51. Ο μετασχηματισμός του αστικού χώρου αρχίζει με την κατεδάφιση του προς την θάλασσα τείχους της πόλης και τη διαμόρφωση της νέας προκυμαίας. Αποτέλεσμα της σημασίας που αποκτά η παραλία μετά την "απαλλαγή" της από το θαλάσσιο τείχος είναι εκτός των άλλων η διάνοιξη της οδού αμπρή Πασά (Βενιζέλου). το τμήμα μεταξύ Εγνατίας και λιμανιού και με άξονα την Βενιζέλου συγκεντρώνονται όλες οι εμπορικές χρήσεις, με καταστήματα, χάνια, εργαστήρια, ξενοδοχεία κλπ. Εδώ εγκαθίστανται οι πρώτες τράπεζες και εδώ αργότερα κτίζουν τα ιδιόκτητα κτίσματά τους. Ο αριθμός των κτιρίων με χρήση κατοικίας συνεχώς μειώνεται με την μετακίνηση του πληθυσμού σε άλλες περιοχές. Με τον "εξευρωπαϊσμό" της πόλης συμβαδίζει και η εμφάνιση "σύγχρονων" χαρτών και πολεοδομικών σχεδίων για την Θεσσαλονίκη. Σότε παραγγέλλονται και εκπονούνται σχέδια που καταγράφουν υπό κλίμακα την υπάρχουσα κατάσταση και προτείνουν βελτιώσεις για τη λειτουργία και τη μορφή της. Σην εποχή αυτή έχουμε και το πρώτο σχέδιο για το σύνολο της πόλης εντός των τειχών που ετοιμάζεται γύρω στα με πρωτοβουλία της Δημαρχίας και υπογράφεται από τον αρχιμηχανικό Α. Wernieski 52. Προέβλεπε τη Φάρτης της Θεσσαλονίκης του Δημοσιεύτηκε το 1981 από τον Eyice. [http://virtualschool.web.auth.gr/ 1.4/Praxis/Thessaloniki1882.jpg, βλ. επίσης Δημητριάδης Β., 1983] Σο 1869, όταν αναλαμβάνει τη θέση του γενικού διοικητή του βιλαετίου, ένα στέλεχος της νέας γενιάς των οθωμανών αξιωματούχων, ο 50 Δημητριάδης Β., 1983, σελ «Σο 1869 ήρθε διοικητής ο αμπρί Πασάς, από τη μύρνη, όπου είχε πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο εκσυγχρονισμό του λιμανιού. Η στρατηγική του για τη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ παρόμοια -να την ανοίξει, κατεδαφίζοντας τμήματα του τείχους και επεκτείνοντας τις εμπορικές και λιμενικές της εγκαταστάσεις. Έως τότε το παλιό παραθαλάσσιο τείχος είχε σταθεί κάτι σαν φράγμα απέναντι στον έξω κόσμο...», «ε όλη την Ευρώπη του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα η αστυφιλία γκρέμιζε τα μεσαιωνικά τείχη: το 1860 στην Αμβέρσα και τη Βαρκελώνη, το 1870 στο Άμστερνταμ και το 1878 στη Βιέννη. Ο αμπρί Πασάς επομένως ακολουθούσε κατά πόδας το ρεύμα της εποχής, όταν πήγε με το ασημένιο του σφυρί στο παραθαλάσσιο τείχος κι έριξε την πρώτη πέτρα στο νερό. Σα διστακτικά του χτυπήματα σημάδεψαν την αρχή του πιο φιλόδοξου οικοδομικού προγράμματος στην ιστορία της Θεσσαλονίκης», «η πόλη για πρώτη φορά στην ιστορία της άνοιξε προς τον έξω κόσμο κι άρχισε τη διαδικασία ανάπτυξης των προαστίων της, η οποία συνεχίζεται χωρίς ουσιαστική διακοπή έως σήμερα», βλ. Mazower M., 2006, σελ Για το σχέδιο Wernieski, βλ. Καραδήμου Γερόλυμπου Α., 1994, σελ

14 διάνοιξη ορισμένων καθέτων δρόμων προς τη νέα προκυμαία, ώστε να συνδεθούν καλύτερα οι υπόλοιπες συνοικίες της πόλης με τον νέο αυτό χώρο δραστηριοτήτων και αναψυχής. το σχέδιο αυτό σημειώνονται οι ακόλουθες ομάδες κτιρίων: δημόσια κτίρια και τζαμιά, λουτρά, σχολεία, διάφορα κτίρια, εκκλησίες, συναγωγές. τον άξονα της Βενιζέλου σημειώνεται με τον αριθμό 72 το Μπεζεστένι και με τον αριθμό 76 η εκκλησία του Αγίου Μηνά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως υποδεικνύεται στο χάρτη με χρωματική ένδειξη, η διάστρωση της Εγνατίας, έως το ύψος της οδού Αγ. οφίας, με κυβόλιθους από γρανίτη, καθώς επίσης και της οδού Βενιζέλου, από τη θάλασσα ως την Εγνατία. οι διαφορές είναι ελάχιστες, και αφορούν τα μνημονευόμενα κτίρια και άλλα αναφερόμενα στοιχεία. ε ότι αφορά τη ρυμοτομική διάταξη πρόκειται ουσιαστικά για τον ίδιο χάρτη. Από τα αναφερόμενα στο χάρτη ξεχωρίζουμε το Μπεζεστένι, με τον αριθμό 15, και το "Παζάρι του Μαλλιού" (Γιούν Παζάρι), με τον αριθμό 16, στη γωνία των οδών Υράγκων και Βενιζέλου. Σο κεντρικό τμήμα της πόλης στο στρατιωτικό χάρτη του [Εθνικό Κέντρο Φαρτών και Φαρτογραφικής Κληρονομιάς] Αntoine Wernieski, Πολεοδομικός χάρτης της Θεσσαλονίκης, "Plan de Salonique". Πιθανότατα αποτελεί το πρώτο ακριβές σχέδιο που εκπόνησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. [Εθνικό Κέντρο Φαρτών και Φαρτογραφικής Κληρονομιάς] Σης ίδιας περιόδου είναι και ο χάρτης της πόλης που διασώζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος εκτυπώθηκε από το οθωμανικό Γενικό Επιτελείο το έτος Ανάμεσα στο στρατιωτικό 53 και το δημοτικό χάρτη (Wernieski) 53 Για το στρατιωτικό οθωμανικό χάρτη, βλ. Φεκίμογλου Ε. - Dαnαcioglu E., 1998, σελ πως σημειώνεται από τους συγγραφείς (με αναφορά τους σε κείμενο της Γερόλυμου Α.) μετά τη συνθήκη του Βερολίνου, το 1878, η Πύλη αποφάσισε να οχυρώσει τα σύνορα και ορισμένες πόλεις. Έτσι, τον Ιούνιο του 1880 αρχίζει η εκπόνηση σχεδίου της πόλης, το οποίο πιθανότατα να κατέληξε στον υπό συζήτηση χάρτη. Σμήμα του παραπάνω χάρτη με το άμεσο περιβάλλον των αρχικών οικοδομικών τετραγώνων. Σο κεντρικό τμήμα της πόλης στο στρατιωτικό χάρτη του [Φεκίμογλου Ε. - Dαnαcioglu E., 1998, σελ ] Σο 1890, μετά από καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχής Αγίας οφίας-μητρόπολης, για τον επανασχεδιασμό και την ανοικοδόμηση της καμμένης περιοχής, συντάσσεται ο Οθωμανικός πολεοδομικός χάρτης της Θεσσαλονίκης (σχέδιο Salem, ). Ο χάρτης απεικονίζει με μεγάλη λεπτομέρεια τα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης και 14

15 περιλαμβάνει αρίθμησή τους, αποτελώντας ένα από τα πρώτα ρυμοτομικά της σχέδια. το χάρτη σημειώνονται σημαντικά μνημεία και κτίρια, μεταξύ των οποίων, για πρώτη φορά, αναφέρεται η τοά αούλ, ως Cité Saül, στο οικοδομικό τετράγωνο 81 της πόλης. Σμήμα του προηγούμενου χάρτη. Σμήμα του οθωμανικού πολεοδομικού χάρτη της Θεσσαλονίκης του Η. Salem. Απεικονίζεται η περιοχή της παραλίας με το λιμάνι. Από την εφημερίδα L Indépendant τυπώνεται ο χάρτης με τον τίτλο "Plan de la Ville de Salonique" που παρουσιάζει αρκετά πιστά την εντός των τειχών πόλη στη μορφή που είχε έπειτα από την πυρκαγιά του Ο χάρτης αναγράφει ονομασίες οδών στη γαλλική και ελληνική γλώσσα και ονομασίες σημαντικών σημείων στη γαλλική. Και στο χάρτη αυτό σημειώνεται το σχήμα και η έκταση της τοάς αούλ, η οποία αναφέρεται ως Cite Saul. Η οθωμανική ρυμοτομία της εντός των τειχών Θεσσαλονίκης απεικονίζεται σε χάρτη του 1941, αντίγραφο παλαιοτέρων διαγραμμάτων, με αναγραφή των αριθμών των οικοδομικών τετραγώνων. Φάρτης Σοπογραφικού Σμήματος Γραφείου χεδίου Πόλεως Θεσ/νίκης, "χεδιάγραμμα Πόλεως Θεσσαλονίκης", 1:2500, [Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεντρικής Θεσσαλονίκης] Σοπογραφικός χάρτης της Πόλεως Θεσσαλονίκης, "Plan de la Ville de Salonique", εκδ. εφημερίδας L Indépendant, Λιθογραφείο Γκατένιο, 1:10000, [Δημητριάδης Β., 1983] 15

16 Σο γνωστό ως σχέδιο Εμπράρ για την κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απεικονίζεται το νέο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 74 φύλλο του Α' τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στις , "Θεσσαλονίκη - Νέον χέδιον Ρυμοτομίας", 1:2500, Σο σχέδιο υπογράφεται από τον Ernest Hebrard και την ομάδα μελέτης της Νέας Ρυμοτομίας της πόλεως Θεσσαλονίκης Ε. Mawson, Α. Ζάχο, Κ. Κιτσίκη, Α. Γκίνη, J. Pleyber, Κ. Αγγελάκη (δήμαρχο) και Th. Mawson (σύμβουλο). [Εθνικό Κέντρο Φαρτών και Φαρτογραφικής Κληρονομιάς] Ι Ι. Μ Ε Σ Α Σ Η Ν Π Τ Ρ Κ Α Γ Ι Α Σ Ο Τ Η πυρκαγιά του 1917 αποτελεί ένα ορόσημο στην ιστορία της πόλης. Τιοθετώντας τις πλέον πρόσφατες ιδέες και μεθόδους της σύγχρονης πολεοδομίας, και αποφασίζοντας να αγνοήσει το προϋπάρχον καθεστώς ιδιοκτησίας και τις παραδοσιακές χρήσεις γης, η πολιτεία θέλησε να χρησιμοποιήσει την ανοικοδόμηση ως μοχλό για τον κοινωνικό, οικονομικό και χωρικό εκσυγχρονισμό της πόλης 54. Θέτοντας σε εφαρμογή τις αποφάσεις της, η κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου, συγκρότησε μια επταμελή επιτροπή από γνωστούς πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, με επικεφαλής τον Γάλλο αρχιτέκτονα πολεοδόμο και αρχαιολόγο Ernest Hébrard, για την επεξεργασία ενός νέου πολεοδομικού προγράμματος. Παράλληλα σχηματίστηκε ειδική επιτροπή για το κτηματολόγιο, την τοπογράφηση και τον σχηματισμό των νέων οικοπέδων και ιδιοκτησιών. 54 Καραδήμου Γερόλυμπου Α., 2008, σελ Με την πυρκαγιά του 1917 καταστρέφεται μεγάλο κομμάτι του εμπορικού κέντρου της πόλης. τι απομένει καταστρέφεται από το νέο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της πόλης. Θυσιάζεται έτσι ένα τμήμα του Istira (Λαδάδικα) για την διάνοιξη της Ίωνος Δραγούμη. Σο φαινόμενο αυτό επαληθεύεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες χαράξεις. Σο σχέδιο που εκπόνησε για τη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Επιτροπή χεδιασμού υπό την καθοδήγηση του Ερνέστ Εμπράρ εισάγει, μεταξύ άλλων, τις κλασικές χαράξεις (άξονες, διαγωνίους, μνημεία-εστιακά σημεία... ) και ένα ιεραρχημένο οδικό δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Βασικό οργανωτικό στοιχείο του ιστού της πόλης αποτελεί το γεωμετρικό οικοδομικό τετράγωνο, που αντικαθιστά τις ακανόνιστες και λαβυρινθώδεις συνοικίες. Η πυρίκαυστη ζώνη χωρίζεται σε 6 τομείς 55 και η περιοχή της αγοράς καλύπτεται από τον 1ο και τον 3ο τομέα. Η οδός Βενιζέλου αποτελεί όριο μεταξύ των δύο τομέων, με την ανατολική πλευρά της στον 1ο τομέα και την δυτική στον 3ο. Προσδιορίζεται με ακρίβεια η θέση, το σχήμα και οι διαστάσεις των νέων οικοπέδων, τα οποία στη συνέχεια πουλιώνται σε δημοπρασίες. Η πλήρης εκμετάλλευση των οικοπέδων αποτελεί το χαρακτηριστικό στοιχείο. Emest Hebrard, "Θεσσαλονίκη - Νέον χέδιον Ρυμοτομίας", χέδιον εκπονηθέν παρά της Επιτροπής επί της μελέτης της ρυμοτομίας της πόλεως Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνσιν του κ. Ernest Hebrard, υπογράφοντα μέλη της Επιτροπής 55 «Ολόκληρη η καμένη περιοχή διαιρείται σε έξι τομείς, των οποίων τα όρια συμπίπτουν στο παλιό και στο νέο σχέδιο. την συνέχεια κάθε τομέας διαιρείται σε οικόπεδα, και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε ο αριθμός των οικοπέδων να είναι ο μεγαλύτερος δυνατός και τα διασωθέντα κτίρια να ενταχθούν σε ακέραια οικόπεδα», Καραδήμου Γερόλυμπου Α, 1995, σελ

17 Ε. Hebrard, Ε Mawson, Α. Ζάχος, Κ. Κιτσίκης (αρχιτέκτονες), Α. Γκίνης, J. Pleyber (μηχανικοί), 1:2000, Σο νέο σχέδιο Hebrard σχεδιασμένο πάνω στην παλιά οθωμανική ρυμοτομία της Θεσσαλονίκης. [Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεντρικής Θεσσαλονίκης] Νόμο 1394 "περί εφαρμογής του νέου σχεδίου της πόλεως της Θεσσαλονίκης" που κατέθεσε στη Βουλή ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου το Η Κτηματική Ομάδα περιέλαβε τα ακίνητα που βρίσκονταν στην πυρίκαυστη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στα πλαίσιά της έγινε η διαχείριση της νέας διανομής οικοπέδων σύμφωνα με το σχέδιο Εμπράρ. το χάρτη απεικονίζεται η νέα διανομή οικοπέδων και τα εμβαδά τους περιλαμβάνονται σε έναν μεγάλο πίνακα που αποτελεί τμήμα του σχεδίου. Η στοά αούλ καταλαμβάνει τώρα το Ο.Σ. 125 της πυρίκαυστης ζώνης. Σο σχήμα του Ο.Σ. 125 της πυρίκαυστης ζώνης, όπως αυτό σημειώνεται στο αντίγραφο του κτηματολογικού διαγράμματος του 1919, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό του σχεδίου ρυμοτομίας του Ernest Hebrard (όπως είναι σχεδιασμένο πάνω στην παλιά οθωμανική ρυμοτομία της Θεσσαλονίκης, σε σχέδιο του 1921). Κτηματολογικό διάγραμμα (αντίγραφο), "Νέον χέδιον Ρυμοτομίας Πυρικαύστου Ζώνης", 1919 περίπου. [Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεντρικής Θεσσαλονίκης] Η διεθνής επιτροπή των τεχνικών μελετά διεξοδικά την χωροθέτηση του εμπορίου στο ιστορικό κέντρο, το λιανικό εμπόριο και ειδικότερα το εμπόριο πολυτελείας, τα γραφεία και τα μεγάλα καταστήματα για το μικρεμπόριο προβλέπονται ειδικοί χώροι σε μια οριζόντια ζώνη μεταξύ των οδών Ερμού και Εγνατίας. Μια αξιοσημείωτη ανανέωση χαρακτηρίζει την εμπορική περιοχή της πόλης, που χωροθετείται με άξονά της την οδό Βενιζέλου στην αντίστοιχη έκταση που κατείχε πριν από την πυρκαγιά, αλλά με ανεπαίσθητη μεταφορά του κέντρου βάρους της αγοράς προς τα ανατολικά. ε κτηματολογικό διάγραμμα με τίτλο "Νέον χέδιον Ρυμοτομίας Πυρικαύστου Ζώνης", του 1919 περίπου, φαίνεται η εφαρμογή του σχεδίου Εμπράρ στην περιοχή της Πυρικαύστου Ζώνης μετά την πυρκαγιά του Σο όριο της πυρίκαυστης περιοχής αναγράφεται ως "όριον Κτηματικής Ομάδος". Η Κτηματική Ομάδα συγκροτήθηκε με βάση το Σμήμα κτηματολογικού διαγράμματος, 1919 περίπου. Σμήμα σχεδίου Emest Hebrard, την πρώτη περίπτωση, χάραξη που τελικά εφαρμόζεται σε γενικές γραμμές, το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου προς την Ερμού σχεδιάζεται ευθύγραμμο και στη γωνία των οδών Βενιζέλου και Βασ. Ηρακλείου σχεδιάζεται μια λοξή απότμηση του σχήματός του. το διάγραμμα που συνοδεύει το διάταγμα ρυμοτομίας του 1919 (ΥΕΚ 74/τ.Α/3-4-19) τα οικοδομικά τετράγωνα 169 και

18 εμφανίζονται ως ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο, με περίγραμμα αυτό του συνόλου των δύο οικοδομικών τετραγώνων, ακολουθώντας το σχήμα της οθωμανικής ρυμοτομίας. Διάταγμα Ρυμοτομίας ΥΕΚ 74/τ.Α/3-4-19, "Φάρτης Θεσσαλονίκης", Υύλλο Δυτικής Θεσσαλονίκης και Κέντρου, 1:2500. [http://gis.thessaloniki.gr] Σο διάταγμα ρυμοτομίας της Θεσσαλονίκης του 1921 (ΥΕΚ 184/τ.Α/ ), που ανακαλεί αυτό του 1919, στηρίζεται επί του σχεδίου Hebrard. Εδώ το οικοδομικό τετράγωνο εμφανίζεται με την τελική μορφή του. Διάταγμα Ρυμοτομίας ΥΕΚ 184/τ.Α/ , "χέδιον του Κεντρικού Σμήματος της Πόλεως Θεσσαλονίκης", 1:2000. [Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κεντρικής Θεσσαλονίκης] ε διάγραμμα διατάγματος του 1977 (ΥΕΚ 342Δ/ ) το Ο.Σ. εμφανίζεται με την ίδια, σε γενικές γραμμές, μορφή. Διάταγμα Ρυμοτομίας ΥΕΚ 342Δ/ τ.α/ , "Θεσσαλονίκη", 1:5000. [http://gis.thessaloniki.gr] Σμήμα του χάρτη του 1919 (πάνω) και τμήμα του χάρτη Σοπογραφικού Σμήματος Γραφείου χεδίου Πόλεως Θεσ/νίκης του 1941 (κάτω). Λεπτομέρεια του προηγούμενου χάρτη. 18

19 ε διάγραμμα που συνοδεύει διάταγμα ρυμοτομίας του 1991 (ΥΕΚ 899Δ/ τ.α/ ) το οικοδομικό τετράγωνο σημειώνεται με τον αριθμό 71. Διάταγμα Ρυμοτομίας ΥΕΚ 899Δ/ τ.α/ , "Πολεοδομικό υγκρότημα Θεσσαλονίκης", 1: [http://gis.thessaloniki.gr] Σμήμα του χάρτη του Με τον αριθμό 71 σημειώνεται το οικοδομικό τετράγωνο. Σέλος, στο Υύλλο Λεπτομερειών 65, στην ηλεκτρονική βάση τοπογραφικών σχεδίων της Διεύθυνσης Σοπογραφίας και Τψομέτρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτυπώνεται με ακρίβεια η σημερινή μορφή του οικοδομικού τετραγώνου. Υύλλο Λεπτομερειών 65, 1:500, 2008, χεδίαση σε plotter από την ηλεκτρονική βάση τοπογραφικών σχεδίων της Διεύθυνσης Σοπογραφίας και Τψομέτρων του Δήμου Θεσσαλονίκης. [Διεύθυνση Σοπογραφίας και Τψομέτρων Δήμου Θεσσαλονίκης] Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο Β. Ο Ι Δ Ρ Ο Μ Ο Ι - Ο Ρ Ι Α Σ Ο Τ Ο. Σ. Ι. Ο Ι Δ Ρ Ο Μ Ο Ι Κ Α Ι Ο Ι Ο Ν Ο Μ Α Ι Ε Σ Ο Τ Π Ρ Ι Ν Κ Α Ι Μ Ε Σ Α Σ Ο Από τον M. Mazower 56 πληροφορούμαστε για τους δρόμους της οθωμανικής Θεσσαλονίκης: «Οι παλιοί δρόμοι εντός των τειχών ήταν ελικοειδείς, στενοί και ανώνυμοι οι περισσότεροι. Δεν υπήρχαν χάρτες, και οι ξένοι δυσκολεύονταν να βρουν το δρόμο τους», «Οι ονομαστικοί κατάλογοι και οι χάρτες ήταν και άγνωστοι και όχι αναγκαίοι», «Οι τοποθεσίες αποκτούσαν έτσι τα ονόματά τους με βάση μια καθαρά τοποκεντρική λογική. Μάλιστα, οι μεγαλύτεροι δρόμοι άλλαζαν πολλά ονόματα καθώς άνοιγαν δρόμο μέσ' από τζαμιά και τεμένη». Για την ίδια εποχή, η Ζ. Ποζέλλι 57 γράφει: 56 Mazower M., 2006, σελ Ποζέλλι Ζ., 2002, σελ

20 «Δεν είχαν όνομα τότε όλοι οι δρόμοι. Η πόλη ήταν μικρή και αρκούσε το όνομα και το επίθετο για να σε βρουν», «Σότε για να 'ρθη μια κάρτα χρειαζόταν το όνομα μόνο, ακόμη και σ' έναν ολόκληρο μαχαλά». Σο Μάη του 1898, ο δήμος ανακοινώνει τα πρώτα ονόματα οδών, αν και η χρησιμότητά τους ήταν τελικά περιορισμένη, αφού ήταν γραμμένα μόνο στα τουρκικά και, το σημαντικότερο, τα ονόματά τους σχετίζονταν με ονόματα κατοίκων, καταστημάτων και άλλα τοπωνύμια που αποδείχθηκαν βραχύβια. Καρτ-Ποστάλ του Ως διεύθυνση αποστολής σημειώνεται απλώς «οδός εις Υραγκομαχαλά». [Ποζέλλι Ζ., 2002, σελ. 28] Σο οικοδομικό τετράγωνο της στοάς αούλ, το , οριοθετείται βόρεια από την οδό Papuscilar Hani (Πλουτάρχου), ανατολικά από την οδό αμπρί πασά (Βενιζέλου), νότια από την οδό Fincancilar (πωλητή Υλυτζανιών - σημερινή Βασ. Ηρακλείου), ενώ δυτικά το οικοδομικό τετράγωνο φθάνει μέχρι την Yali Kapi (Μ. Αλεξάνδρου). Έπειτα από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 οι τουρκικές ονομασίες των δρόμων αντικαθίστανται 59. Σο υπόλοιπο του εικοστού αιώνα, με τους πολέμους, τις επαναστάσεις και τις απότομες καθεστωτικές αλλαγές, τα ονόματα απορρίπτονταν και αντικαθίσταντο όλο και πιο συχνά. ε απόκομμα εφημερίδας της μεσοπολεμικής περιόδου 60 σημειώνεται η «αποκατάστασις» από τις αρχές του τόπου της ονομασίας των δρόμων γύρω από το λιμάνι, με βάση τις εκάστοτε πολιτικές μεταβολές: «ΑΙ ΟΝΟΜΑΙΑΙ ΣΨΝ ΟΔΨΝ Εις την χθεσινήν συνεδρίασιν του Δημοτ. υμβουλίου, προτάσει του κ. Αλ. Ζάννα απεφασίσθη η αποκατάστασις της ονομασίας των οδών εις τας παλαιάς τοιαύτας. υνεπώς η οδός Βενιζέλου η μεταβαπτισθείσα υπό του πρώην Δημ. υμβουλίου εις οδόν Ερμού θα λέγεται πάλιν Βενιζέλου, η Λεωφ. Β. Κ/νου θα λέγεται Εθνικής Αμύνης, η οδός Κόδριγκτων θα λέγεται Δαγκλή και η οδός Ι. Δραγούμη θα λέγεται Κουντουριώτου». Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εικόνα του άμεσου περιβάλλοντος της στοάς, με την περιγραφή των δρόμων που ορίζουν τον κτιριακό της χώρο, μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές τους. Ι Ι. Η Ο Δ Ο Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Τ τα πλαίσια των πολεοδομικών επεμβάσεων που γίνονται στον ιστορικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης το , διανοίγεται το 1867 η λεωφόρος αμπρή πασά (Βενιζέλου) από το κονάκι (Διοικητήριο) ως τη θάλασσα, μήκους 1,5 χλμ 61. Η περιοχή της Αγοράς. [Δημητριάδης Β., 1983, σελ. 191] 58 Δημητριάδης Β., 1983, σελ Δημητριάδης Β., 1983, σελ Αναστασιάδης Γ. - Φεκίμογλου Ε., 1997, σελ «Ο αμπρί Πασάς άνοιξε την κύρια εμπορική οδό, που οδηγούσε από το κονάκι του κυβερνήτη κάτω στην προκυμαία. Η οδός αμπρί Πασά, όπως έγινε γνωστή, αποτελούσε το σύνορο ανάμεσα σε δύο κόσμους», Mazower M., 2006, σελ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική Στοά / Passage - Arcade - Galleria

Εμπορική Στοά / Passage - Arcade - Galleria Εμπορική Στοά / Passage - Arcade - Galleria Πρόδρομος της ευρωπαϊκής εμπορικής στοάς του 18ου και 19ου αι. η αρχιτεκτονική των παζαριών μεταφέρθηκε στην Ευρώπη με σχέδια και ακριβέστερες πληροφορίες μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 6: Ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Αγρινίου (μέσα 19ου αι.) Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθµολογίας Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking

Αστική πλατφόρμα Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking Αστική "πλατφόρμα" Πλατεία Κοινόχρηστες λειτουργίες Δημοτικό Parking ΠΤ-ΑΜ 2007 ΒΑΛ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ Οδηγίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Εκσυγχρονισμού Εγγραφής για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης από τις αρμόδιες

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα

Ομάδα έρευνας Τουρνικιώτης ΕΜΠ Βασενχόβεν Βασιλοπούλου Βασιλειάδης Καρύδη Καφαντάρης Κίτσος Μουζακίτης Πατατούκα Ομάδα έρευνας Παναγιώτης Τουρνικιώτης καθηγητής ΕΜΠ Μαρία Βασενχόβεν Χριστίνα Βασιλοπούλου Βασίλης Βασιλειάδης Ηώ Καρύδη Φάνης Καφαντάρης Βασίλης Κίτσος Σταύρος Μουζακίτης Έλενα Πατατούκα αρχιτέκτονες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ NAFPLIO A. THE HISTORIC CHARACTER OF THE CITY B. PROPOSALS FOR PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE OLD CITY - VIEW FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ. 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου

1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ. 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου 1. ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ 10.1. Η χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου Ως «έδρα της Κυβέρνησης» ορίζεται «το κτίριο, το συγκρότημα κτιρίων ή η πόλη από την οποία μια κυβέρνηση ασκεί την εξουσία της»1. Η έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες

Περιεχόμενα 1 Scriptorium (Ταμπλό Αξίας Κατηγορίας) 5 εξάπλευρα ζάρια 87 κάρτες Εισαγωγή Στο Biblios, αναλαμβάνετε το ρόλο ενός ηγούμενου, επικεφαλής ενός μοναστηριού την εποχή του Μεσαίωνα. Προσπαθώντας να δημιουργήσετε την εντυπωσιακότερη βιβλιοθήκη, συναγωνίζεστε με άλλους ηγούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc East London University Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κοζάνη Μελέτη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής:

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: 3.4 Ειδικό τεχνικό τεύχος οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: Παράρτημα Ι. Α. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4η Γραπτή Εργασία Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 Φοιτητής : Λιούμπας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα