Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές,././. Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών». Κύριοι, Η παραχώρηση κατά χρήση, των αθλητικών εγκαταστάσεων του ολυμπιακού χωριού, στο Δήμο Αχαρνών, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο χρήζει άμεσων ενεργειών. Η εξασφάλιση αθλητικών δομών για τους νέους του Δήμου μας, δεδομένου μάλιστα πως δεν λειτουργεί ανάλογη δομή στις πόλεις της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί σημαντική και άμεση προτεραιότητα. Για τους λόγους αυτούς, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Τη λήψη απόφασης για αίτημα προς τον ΟΑΕΔ, για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού, στο Δήμο Αχαρνών, και συγκεκριμένα των αθλητικών χώρων και χώρων στάθμευσης που ευρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 42α, Ο.Τ. 42γ και Ο.Τ. 42δ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Τμήμα Εσόδων Αχαρνές Προς: την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2014». Κύριε πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την λήψη απόφασης αντικατάστασης Προέδρου και μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό του Δήμου έτους 2014 σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ 8 του Ν. 2307/95, λόγω μη επανεκλογής τους. Συνημμένα: 9/ απόφαση Δ.Σ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΙΣΙΑ ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

3 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΡΑ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα ΑΧΑΡΝΕΣ 22/09/2014 Τ.Κ , Αχαρνές Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ:«Ορισμός της Επιτροπής Υποτροφιών του κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ.» Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση για τον ορισμό της Επιτροπής Υποτροφιών του κληροδοτήματος ΡΟΔΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΥ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.» Σύμφωνα με την αριθ. 853/2003 απόφαση του Δ.Σ. η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από επιτροπή υποτροφιών αποτελούμενη από τους εκάστοτε : α) Δήμαρχο, β)αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, γ)πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας, δ) Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ε) Πρόεδρο της πλειοψηφούσας παράταξης της αντιπολίτευσης. Κατά τα λοιπά θα ισχύει ή υπ αριθμ. 853/2003 απόφαση ως έχει. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Συντάκτης: Σ.Γεροντίδου Τηλ.(+30) Πρ ος Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές, ΤH ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής με αριθμό 1181 Α /2014, το οποίο αφορά συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην πρωτοβουλία WEINHEIMER που πραγματοποιήθηκε στο RODGAU στις 8-9 Μαϊου 2014 ποσού 600,00 και στο όνομα της υπολόγου Φωτεινής Δουλάμη κ. Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την απόδοση λογαριασμού του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με αριθμό 1181 Α /2014, το οποίο αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην πρωτοβουλία WEINHEIMER που πραγματοποιήθηκε στο RODGAU στις 8-9 Μαϊου 2014, ποσού 600,00e, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ` αριθμό 169/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να απαλλαγεί από την εν λόγω χρέωση η υπόλογος, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Αχαρνών Φωτεινή Δουλάμη, η οποία προσκόμισε τα εξής παραστατικά 1) Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίων και κατάσταση ημερήσιας αποζημίωσης συνολικής αξίας 586,00 e 2) Διπλότυπο Είσπραξης Α1975/ με το οποίο επιστράφηκε το ποσό των 14,00 e Παρακαλούμε κα Πρόεδρε για τις δικές σας ενέργειες

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Σ. Γεωργαντά Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 23/05/2014 Τη Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας για την παραγωγή εκτυπώσεων τοπογραφικού και σχεδιαστικού υλικού του Δήμου.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας για την παραγωγή εκτυπώσεων τοπογραφικού και σχεδιαστικού υλικού του Δήμου και για τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Παραγωγή εκτυπώσεων τοπογραφικού και σχεδιαστικού υλικού του Δήμου ,10 Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργαντ Κωνσταντίνα Βρεττού Ειρήνη Λέκκα

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 23/05/2013 Τη Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ασφάλτου και ασφαλτικής προεπάλειψης και τρόπος εκτέλεσής της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση της διενέργειας προμήθειας ασφάλτου και ασφαλτικής προεπάλειψης και τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Προμήθεια ασφάλτου και ασφαλτικής προεπάλειψης ,64 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτρια: Σ. Γεωργαντά Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 10/06/2014 Τη Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών και για τον τρόπο εκτέλεσης της.» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, για την έγκριση διενέργειας προμήθειας και τον τρόπο εκτέλεσής της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Περιγραφή προμήθειας Κ.Α. Ποσό προϋπολογισμού 1. Προμήθεια οικοδομικών υλικών ,18 Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργαντά Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτρια: Σ. Γεωργαντά Τηλ.: (+30) Fax: (+30) Προς: Αχαρνές, 27/6/2014 Τη Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας φρέσκου πλήρους γάλακτος και προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας». Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ορισμό επιτροπή παραλαβής προμήθειας φρέσκου πλήρους γάλακτος και προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργαντά Κωνσταντίνα Βρεττού Ειρήνη Λέκκα

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αχαρνές Συντάκτης: Π. Μπάσιος Τηλ.: (+30) Fax : (+30) Προς: Αχαρνές, 18/07/2014 Τη Πρόεδρο του Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση του με αριθμ. πρωτ / πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Β. Απευθείας ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για τις ομάδες «A» (Προμήθεια ειδών παντοπωλείου), «Β» (Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου), «Γ» (Προμήθεια μικρογευμάτων), «Ε» (Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου), «ΣΤ» (Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών) και «Ζ» (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικών ειδών), στον κο Δημήτριο Γαλαίο, συνολικού ποσού ,72, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..». Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση του με αριθμ. πρωτ / πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διενεργούμενων Προμηθειών, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και Β. την απευθείας ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για τις ομάδες «A» (Προμήθεια ειδών παντοπωλείου), «Β» (Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου), «Γ» (Προμήθεια μικρογευμάτων), «Ε» (Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ειδών καφεκοπτείου), «ΣΤ» (Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών) και «Ζ» (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικών ειδών), στον κο

10 Δημήτριο Γαλαίο, συνολικού ποσού ,72, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Προμηθειών Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών Παναγιώτης Μπάσιος Κων/να Βρεττού Ειρήνη Λέκκα

11 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 26 / 06 /2013 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Αναστασία Παυλίδου Στυλιανός Γιαννακόπουλος Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Αμοιβαία αλλαγή ονομασίας οδών. Κύριε Πρόεδρε, Κατόπιν αιτήματος της εταιρίας «Στέλιος Κανάκης ΑΒΕΕ» με αρ. πρωτ / που προέκυψε έπειτα από την μετονομασία της οδού Ανεμώνης σε οδό Σφενδάμου στην περιοχή Κεραμιδιώτης του Δήμου μας και των λόγων που επικαλείται η επιχείρηση, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την αμοιβαία αλλαγή της ονομασίας των οδών «Σφενδάμου» που βρίσκεται στην περιοχή Κεραμιδιώτης του Δήμου μας σε οδό «Ανεμώνης» και της οδού «Ανεμώνης» που βρίσκεται στην Π.Ε. Βαρυμπόμπη, σε οδό «Σφενδάμου».

12 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 17/07/2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Ειρήνη Λαμπρινίδου Τηλ.: Ηλ. Επιβλέπων του έργου: Ειρήνη Λαμπρινίδου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη κα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας» Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας». Σας αποστέλλουμε την Τελική Επιμέτρηση του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας» και παρακαλούμε για την συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008. Για το παραπάνω έργο σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος εγγύησης για την οριστική παραλαβή λήγει στις Α) Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία «ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.» Β) Με το με αρ. πρωτ.:85830/ έγγραφο, Επιβλέπων Μηχανικός του έργου ορίστηκε ο Mυλωνάς Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ενώ με το με αρ. πρωτ.:27352/ έγγραφο έγινε αλλαγή και, Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου ορίστηκε η Ειρήνη Λαμπρινίδου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε Γ) Η Χρηματοδότηση έγινε από πόρους του Δήμου Αχαρνών.

13 Δ) Η ανάθεση του έργου έγινε με την 299/2010 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Ε) Στις υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. Δήμου εργολαβική σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου, ορίστηκε σε 9 ημερολογιακούς μήνες. ΣΤ) Με το με αρ. πρωτ. Δήμου 55304/ έγγραφο, ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1 ου λογαριασμού. Ζ). Με το με αρ. πρωτ / έγγραφο παραλαβής του Δήμου Αχαρνών έγινε αίτημα διάλυσης της σύμβασης από την εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 287/2012 απόφαση του Δ.Σ. Αχαρνών. Βάσει της παρ. 8, του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008, η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Η) Η Τελική Επιμέτρηση κατατέθηκε από τον εργολάβο με αρ. πρωτ. Δήμου: 36290/ και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. Δήμου: 40579/ Ο χρόνος εγγύησης του έργου λήγει στις , ήτοι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης. Θ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 για την «Σύσταση επιτροπής παραλαβής» διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11. Από την κλήρωση εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κληρωθέντα μέλη αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά κλήρωσής τους: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Κολοκούρη Αλεξάνδρα ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Μάρκου Ελεάννα ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Δαμάσκος Αναστάσιος ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2. Ραμαντάνη Πολυτίμη ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Παρακαλούμε όπως ορίσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους έναν ως τακτικό και έναν ως αναπληρωματικό μέλος προκειμένου να γίνει η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου.

14 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 20/05/2014 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Επίβλεψης Έργων Συντάκτης: Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Δαμάσκος Αναστάσιος Τηλ.: Ηλ. Ταχ.: Επιβλέπων του έργου: Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Δαμάσκος Αναστάσιος Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. Με το Α.Π. 313/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής έγινε η ένταξη της πράξης «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική. Τα έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα προσφοράς μελέτης κατασκευής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Μειοδότης αναδέχθηκε η εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. με οικονομική προσφορά ,00 Εργασίες (συν ,00 Απρόβλεπτα, 4.228,00 Αναθεώρηση, ,00 Αμοιβή μελετών και ,09 ΦΠΑ 23%) και επικυρώθηκε στον ανάδοχο με την με αρ. 427/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.

15 Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την με αρ. πρωτ συνολικού ποσού ,09 με ΦΠΑ 23% και χρόνο αποπεράτωσης του έργου 18 μήνες δηλαδή έως τις 30/11/2013. Για το έργο εγκρίθηκε παράταση κατά 60 ημερολογιακές μέρες, έως τις 31/01/2014 με την υπ αριθμ. 442/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. Στις 24/01/2014 με το με αρ. πρωτ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου. Στις 27/01/2014 (με το με αρ. πρωτ. 7041/ έγγραφο παραλαβής του Δήμου Αχαρνών) υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Τελική Επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών με το με αρ. πρωτ. 7041/ έγγραφο. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε στηριζόμενος στην Τελική Επιμέτρηση του έργου που εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 7041/ έγγραφο του Δήμου Αχαρνών. Στο έργο δεν έγινε χρήση των απροβλέπτων ενώ με τον προτεινόμενο ΑΠΕ η πρόβλεψη της αναθεώρησης αυξάνεται από 4.228,00 σε ,00. Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση κατά ,09, δηλαδή σε ποσοστό -12,03%. Σας επισυνάπτουμε την εισήγηση των επιβλεπόντων, τον 1 ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα καθώς και το με α.π. 1689/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών» (όπως περιγράφεται στον 1 ο Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου Αχαρνών Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 21/ 07 /2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ E I Σ Η Γ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: : Έγκριση του 1 ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο:«κατασκευη ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ» Με την με αριθμό 460/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής,κυρώθηκε η ανάθεση του έργου : «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλεζας» στην τεχνική εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 31,70% και υπεγράφη η με αρ. πρωτ: 85629/ σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης εννέα (09) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή την 3 η Αυγούστου Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Δήμου Αχαρνών. Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να κατασκευαστούν δρόμοι συνολικού μήκους 2.455,00 μέτρων. Ο Ανάδοχος αφού πραγματοποίησε εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων, υποβασης και βάσης οδοστρωσίας στην οδό Ελασσόνος η οποία έχει μήκος 258,00 μέτρα ( χωρίς να έχουν γίνει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και να ολοκληρωθεί ο δρόμος) υπέβαλε προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία τον 1 ο λογαριασμό του έργου, συνολικού ποσού ( 7.819,97 για εργασίες ,56 για Φ.Π.Α 23%). Ο λογαριασμός εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία την 23/03/2011. Υλικά ή οτιδήποτε άλλο στα πλαίσια της εργολαβίας αυτής δεν παρελήφθησαν από την επιβλέπουσα υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή.

17 Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ.:55304/ έγγραφο του ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λογω της μη πληρωμής του ανωτέρω 1 ου λογαριασμού. Με την υπ αριθμό 287 / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Αγριλέζας» και εγκρίθηκε επίσης η καταβολή στην ανάδοχο εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ της νόμιμης αποζημίωσης ποσού ,85. Η ως άνω απόφαση υπέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης του έργου, ενώ η Τελική Επιμέτρηση εγκρίθηκε στις Ο παρών 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Τακτοποιητικός, συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 1418/84 για να συμπεριλάβει τις τελικές αυξομειώσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου, μετά την διάλυση της εργολαβίας, καθώς και την καταβολή του ποσού των ,85 που αποτελεί την αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας. Η συνολική δαπάνη του 1 ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των ,66 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ποσού της αποζημίωσης του αναδόχου, ήτοι μειωμένο κατά ,75 (93,63%) σε σχέση με το αρχικώς εγκεκριμένο ποσό των ,41. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. Ο Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Γεωργακόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

18 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 11 / 09 /2014 Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: 1 ον :Λήψη απόφασης για σύνδεση ατελώς του Ιερού Ναού Αγίων Ταξιαρχών στην οδό Αγήνορος και Μαλεσίνης της περιοχή της Χαρουγής Β με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση, για σύνδεση ατελώς του Ιερού Ναού Αγίων Ταξιαρχών στην οδό Αγήνορος και Μαλεσίνης της περιοχής της Χαρουγής Β με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Συνημμένα: Η με αρ. πρωτ 72494/ αίτηση για την σύνδεση του ανωτέρω Ιερού Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολυμενέας Παναγιώτης

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης»

Έργο: «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Τεχνικό -Συντήρησης έργων Γ1 Ταχ.Διεύθ: Βικέλα 4, ΒΕΡΟΙΑ T.K. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ: 2331350587 ΦΑΞ: 2331021777

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗΣ 7 η /09.03.2015 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία Με δέκα οκτώ (18) ψήφους ΥΠΕΡ και τέσσερις (4) ψήφους ΚΑΤΑ (κ.κ. Μπελιά Ελένη, Καμαρινού Κυριακή, Πύρα Θεοφανή και

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002920373 2015-07-17

15PROC002920373 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 Αριθ.πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ SCADA ΤΩΝ ΕΕΛ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1

Διαβάστε περισσότερα