Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8"

Transcript

1 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

2 We were thinking of you when we made this product

3 GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε που διαλέξατε ένα πρώτης τάξεως προϊόν από την Electrolux, το οποίο αισιοδοξούµε ότι θα σας προσφέρει µεγάλη ικανοποίηση στο µέλλον. Η φιλοδοξία της Electrolux είναι να προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων, που θα κάνουν τη ζωή σας ακόµη πιο άνετη. Μπορείτε να βρείτε µερικά παραδείγµατα στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου. Παρακαλούµε, µελετήσετε τις οδηγίες χρήσεως και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήµατα που σας προσφέρει η καινούργια σας συσκευή. Σας υποσχόµαστε ότι θα σας παρέχει µέγιστη ευκολία στη χρήση. Καλή τύχη!

4 4 electrolux GR Πριν από την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη. Περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας, χρήσιµες συµβουλές, πληροφορίες και ιδέες. Εάν το ψυγείο χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου, θα λειτουργεί κανονικά και θα σας παρέχει µεγαλύτερη ικανοποίηση. Τα σύµβολα παρακάτω θα σας βοηθήσουν να εντοπίζετε ευκολότερα τις ενδείξεις: Οδηγίες ασφαλείας Προειδοποιήσεις και πληροφορίες µε το σύµβολο αυτό αφορούν την προσωπική σας ασφάλεια και την ασφάλεια της συσκευής. Υποδείξεις, χρήσιµες πληροφορίες Περιβαλλοντικές πληροφορίες Σύµβολο για ιδέες Με την ένδειξη αυτή βρίσκονται ιδέες για τις τροφές και την αποθήκευσή τους. Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.

5 GR electrolux 5 Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας...6 Γενικές οδηγίες ασφάλειας...6 Προφυλάξεις για την ασφάλεια των παιδιών...7 Οδηγίες ασφάλειας για την εγκατάσταση...7 Προφυλάξεις ασφαλείας για το ισοβουτάνιο...7 Οδηγίες για το χρήστη...8 Γενικές πληροφορίες...8 Περιγραφή της συσκευής, κύρια µέρη...8 Χειρισµός της συσκευής...8 Έναρξη λειτουργίας...8 Έλεγχος θερµοκρασίας, ρύθµιση...8 Υποδείξεις για την αποθήκευση...8 Χρόνος και θερµοκρασία αποθήκευσης τροφίµων...9 Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος της κατάψυξης τεσσάρων αστέρων...9 Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος ψύξης φρέσκων τροφίµων...9 Πώς να φτιάξετε παγάκια...10 Μερικές χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές...10 Υποδείξεις και ιδέες...10 Εξοικονόµηση ενέργειας...10 Η συσκευή και το περιβάλλον...11 Συντήρηση...11 Απόψυξη...11 Τακτικός καθαρισµός...13 Όταν το ψυγείο δεν είναι σε χρήση...13 Προβλήµατα και λύση τους...13 Πώς να αλλάξετε την ηλεκτρική λυχνία...13 Εάν δεν λειτουργεί κάτι...13 Οδηγίες για τον τεχνικό εγκατάστασης...15 Τεχνικά στοιχεία...15 Εγκατάσταση της συσκευής...15 Μεταφορά, αποσυσκευασία...15 Καθαρισµός...15 Τοποθέτηση...15 Αλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας...16 Αλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας του καταψύκτη...18 Ηλεκτρική σύνδεση...19 Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (1)...20 Πίνακας χρόνου αποθήκευσης (2)...21

6 6 electrolux GR Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας Γενικές οδηγίες ασφάλειας ιατηρήστε τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τις µαζί µε τη συσκευή όταν αυτή µεταφέρεται ή αλλάζει ιδιοκτήτη. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιασθεί για την αποθήκευση τροφίµων, για οικιακή χρήση και µόνο έτσι πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης. Εξειδικευµένες εταιρίες εξουσιοδοτηµένες από τον κατασκευαστή πρέπει να εκτελούν τις επισκευές και το σέρβις συµπεριλαµβανοµένης και της αλλαγής του καλωδίου ρεύµατος. Βοηθητικά εξαρτήµατα που σας παρέχουν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για επισκευή. Αλλιώς η συσκευή µπορεί να καταστραφεί ή µπορεί να προκαλέσει άλλη ζηµία ή τραυµατισµό. Η συσκευή τίθεται εκτός κυκλώµατος µόνο όταν η πρίζα αποµακρυνθεί από τον υποδοχέα. Πριν από τον καθαρισµό και τη συντήρηση να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή (µην τραβάτε από το καλώδιο). Εάν η πρίζα είναι δυσπρόσιτη, σβήστε τη συσκευή, διακόπτοντας την παροχή. Το καλώδιο ρεύµατος δεν πρέπει να επιµηκυνθεί. Σιγουρευτείτε ότι ο ρευµατολήπτης δεν συνθλίβεται ή φθείρεται από το πίσω µέρος του ψυγείου / καταψύκτη. - Ένας φθαρµένος ρευµατολήπτης µπορεί να υπερθερµανθεί και να προκαλέσει φωτιά. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα ή τον ίδιο το ψυγείο / καταψύκτη πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύµατος. - Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώµατος και φωτιάς. Μην αφαιρείτε τον ρευµατολήπτη τραβώντας το καλώδιο, ιδιαίτερα όταν το ψυγείο / καταψύκτης έχει αποµακρυνθεί από τη θέση του. - Φθορά στο καλώδιο παροχής ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα, φωτιά και /η ηλεκτροπληξία. - Εάν το καλώδιο παροχής ρεύµατος είναι φθαρµένο θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό αντιπρόσωπο ή εξειδικευµένο προσωπικό του τµήµατος τεχνικής υποστήριξης. Εάν ο ρευµατοδότης (πρίζα) δεν είναι καλά στερεωµένος µην τοποθετείτε τον ρευµατολήπτη. - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. εν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυµµα της λυχνίας εσωτερικού φωτισµού. Κατά τον καθαρισµό, απόψυξη ή αφαίρεση καταψυγµένων τροφίµων ή παγοθήκης, µη χρησιµοποιείτε αιχµηρά, µυτερά ή σκληρά εξαρτήµατα που ίσως καταστρέψουν τη συσκευή. Προσέχετε να µην εισχωρήσουν υγρά στον θερµοστάτη και στην λυχνία. Ο πάγος και το παγωτό µπορεί να προκαλέσουν πόνο εάν καταναλωθούν αµέσως µετά την εξαγωγή τους από την κατάψυξη. εν πρέπει να επαναψύχετε τρόφιµα µετά την απόψυξη τους πρέπει να καταναλωθούν το συντοµότερο δυνατό. Αποθηκεύετε τα προ-συσκευασµένα καταψυγµένα τρόφιµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7 GR electrolux 7 εν πρέπει να επιταχύνετε την απόψυξη µε τη χρήση ηλεκτρικών θερµαντικών µονάδων ή χηµικών. Μην επιτρέπετε την επαφή καυτών σκευών µε τα πλαστικά µέρη. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια και υγρά εντός της συσκευής, διότι µπορεί να εκραγούν. Μην αποθηκεύετε ανθρακούχα ποτά, εµφιαλωµένα ποτά και εµφιαλωµένα φρούτα στην κατάψυξη. Ελέγχετε και καθαρίζετε την εξαγωγή του λιωµένου πάγου που εξέρχεται στην διάρκεια τακτικής απόψυξης-µία πινακίδα στο εσωτερικό της συσκευής σας προειδοποιεί για αυτό.εάν είναι φραγµένη, το συγκεντρωµένο νερό µπορεί να προκαλέσει βλάβη. Προφυλάξεις για την ασφάλεια των παιδιών Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τα υλικά συσκευασίας. Το πλαστικό µπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Τη συσκευή πρέπει να χειρίζονται ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε αυτή ή τα εξαρτήµατα ελέγχου. Εάν πετάτε τη συσκευή αποσυνδέστε την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα για να προστατεύσετε τα παιδιά που παίζουν από ηλεκτρικό σοκ ή από τον κίνδυνο να κλεισθούν µέσα. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανόµενων και των παιδιών), µε µειωµένες σωµατικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επιτήρηση ή καθοδήγηση από κάποιο υπεύθυνο άτοµο για την ασφάλειά τους, σχετικά µε τη χρήση της συσκευής. Οδηγίες ασφάλειας για την εγκατάσταση Τοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο για να αποφύγετε την επαφή µε θερµά τµήµατα (συµπιεστή, συµπυκνωτή) και το πιθανό κάψιµο. Όταν µετακινείτε τη συσκευή, φροντίστε να µην είναι στην πρίζα. Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, προσέξτε να µη στέκεται πάνω στο καλώδιο παροχής. Πρέπει να κυκλοφορεί επαρκής ποσότητα αέρα γύρω από τη συσκευή, έλλειψη αέρα οδηγεί σε υπερθέρµανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισµό, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Προφυλάξεις ασφαλείας για το ισοβουτάνιο Προειδοποίηση To ψυκτικό στοιχείο αυτής της συσκευής είναι το ισοβουτάνιο (R 600a) το οποίο είναι πολύ εύφλεκτο και εκρηκτικό. ιατηρήστε τα ανοίγµατα του εξαερισµού, κατά τον εγκλεισµό ή εντοιχισµό της συσκευής, χωρίς να παρεµποδίζονται. Μην χρησιµοποιείτε µηχανικές κατασκευές ή άλλα µέσα για να επιταχύνετε την εξέλιξη της απόψυξης, εκτός από αυτά που συστήνονται από τον κατασκευαστή. Μην καταστρέφετε το κύκλωµα ψύξης. Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές µέσαστους αποθηκευτικούς χώρους τροφίµων της συσκευής, εκτός αν συνιστώνται από τον κατασκευαστή Για ασφάλεια ζωής και περιουσίας, σεβαστείτε τις προφυλάξεις των οδηγιών χρήσης γιατί ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκληθούν από παράλειψη.

8 8 electrolux GR Γενικές πληροφορίες Ο επίσηµος χαρακτηρισµός της συσκευής είναι ψυγείο οικιακής χρήσης µε τµήµα κατάψυξης τεσσάρων αστέρων. Σύµφωνα µε αυτό, η συσκευή είναι κατάλληλη για αποθήκευση τροφίµων ψύξης και κατάψυξης για περιορισµένο χρόνο και παραγωγή πάγου. Η συσκευή µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσειςτων προδιαγραφών µεταξύ διαφορετικών θερµοκρασιακών ορίων ανάλογα µε το κλίµα. Το γράµµα σύµβολο για την ενεργειακή κλάση µπορεί να βρεθεί αναγραφόµενο στην ετικέτα των στοιχείων. Χειρισµός της συσκευής Έναρξη λειτουργίας Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα µέσα στο ψυγείο και µετά συνδέστε το στην παροχή. Για να αρχίσει η ψύξη, στρέψτε τον θερµοστάτη στη δεξιά πλευρά του χώρου ψύξης φρέσκων τροφίµων από την ένδειξη «0» σύµφωνα µε τη φορά του ρολογιού, όπως φαίνεται στο σχήµα. Στη θέση «0» η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Στην επόµενη παράγραφο δίνονται οδηγίες για τη ρύθµιση. Έλεγχος θερµοκρασίας, ρύθµιση Ο ρυθµιστής θερµοκρασίας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής αυτόµατα Οδηγίες για το χρήστη για µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε τη ρύθµιση και έπειτα επαναλειτουργεί εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη θερµοκρασία. Στρέφοντας το κουµπί ελέγχου προς τους µεγαλύτερους αριθµούς, εντείνεται η ψύξη. Εάν ο θερµοστάτης είναι στο 3, η θερµοκρασία της κατάψυξης φθάνει τους -18 C ή και χαµηλότερη θερµοκρασία. Στην περίπτωση αυτή, η θερµοκρασία η οποία αρχίζει αυτόµατα στο τµήµα φρέσκων τροφών, είναι +5 C ή µικρότερη. Η θέση 3 γενικά ικανοποιεί τις απαιτήσεις της καθηµερινής ψύξης. Η θερµοκρασία που επιτυγχάνεται στο ψυγείο εκτός από τη θέση του θερµοστάτη επηρεάζεται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγµατος της πόρτας, την ποσότητα των τροφίµων που τοποθετούνται εκ νέου σε αυτό, κλπ. Στη µέγιστη ρύθµιση δηλ. 5 - σε περίπτωση αυξηµένων απαιτήσεων, π.χ. κατά τη διάρκεια κύµατος καύσωνα - ο συµπιεστής µπορεί να λειτουργεί διαρκώς. Αυτό δεν προκαλεί ζηµία στη συσκευή. Υποδείξεις για την αποθήκευση Όταν τοποθετείτε τα διαφορετικά είδη τροφίµων λάβετε υπόψη σας το σχέδιο στην εικόνα:

9 GR electrolux 9 1. Αποθήκευση κατεψυγµένων τροφίµων, παραγωγή πάγου και παγωτού. Ψύξη φρέσκων τροφίµων. 2. Γλυκίσµατα, µαγειρεµένα φαγητά. 3. Φαγητά σε πιάτα 4. Ανοιγµένες κονσέρβες 5. Γάλα, γαλακτοκοµικά προϊόντα 6. Φρέσκο κρέας, κρύα κοµµάτια, λουκάνικα κτλ 7. Φρούτα, λαχανικά, σαλάτες 8. Τυρί, βούτυρο 9. Αβγά 10. Γιαούρτι, ξινή κρέµα 11. Μικρά µπουκάλια, αναψυκτικά 12. Μεγάλα µπουκάλια, ποτά. Χρόνος και θερµοκρασία αποθήκευσης τροφίµων Οι πίνακες που υπάρχουν στο τέλος του εγχειριδίου οδηγιών δίνουν πληροφορίες για το χρόνο αποθήκευσης στην κατάψυξη και στο χώρο ψύξης φρέσκων τροφίµων. Ο χρόνος αποθήκευσης δεν µπορεί να καθορισθεί ακριβώς από πριν, εφόσον εξαρτάται από τη φρεσκάδα και τον τρόπο χρήσης των παγωµένων τροφίµων. Για το λόγο αυτό ο χρόνος αποθήκευσης που δίνεται είναι καθαρά πληροφοριακός. Είναι ασφαλές να αποθηκεύετε τρόφιµα ταχείας ψύξης µόνο κατά αυτόν τον τρόπο εάν δεν έχουν αποψυχθεί έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι να τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη. Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος της κατάψυξης τεσσάρών αστέρων Ανάλογα µε την θέση του θερµοστάτη η θερµοκρασία µπορεί να διατηρηθεί στους -18 C ή και χαµηλότερα. Σ αυτήν την θερµοκρασία µπορούν να αποθηκευτούν, για κάποιο συγκεκριµένο διάστηµα, κατεψυγµένα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο. Είναι επίσης κατάλληλη για την ψύξη και αποθήκευση µικροτέρων ποσοτήτων φρέσκων τροφίµων. Σε περίπου 24 ώρες µπορούν να καταψυχθούν 2 κιλά τροφίµων. Τυλίξτε καλά τα τρόφιµα σε πλαστικό ή αλουµινόχαρτο, ψύξτε τα στο τµήµα της συντήρησης και µετά τοποθετήστε τα στο τµήµα κατάψυξης. Σας συνιστάται να γράφετε την ηµεροµηνία αποθήκευσής τους. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα επόµενα τρόφιµα για να καταψυχθούν στο τµήµα κατάψυξης εάν τα προηγούµενα έχουν παγώσει καλά. Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος ψύξης φρέσκων τροφίµων Για επαρκή ψύξη απαιτείται η ανάπτυξη εσωτερικής κυκλοφορίας αέρα. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να καλύπτετε όλη την επιφάνεια των συρµάτινων ραφιών (σχαρών) µε χαρτί, δίσκους, κά. Μην τοποθετείτε καυτό φαγητό µέσα στο ψυγείο. Αφήστε το να φθάσει σε θερµοκρασία δωµατίου.

10 10 electrolux GR Έτσι αποφεύγεται η µη απαραίτητη δηµιουργία πάγου. Τα τρόφιµα µπορούν να αποκτήσουν οσµές από άλλα τρόφιµα. Για αυτό είναι σηµαντικό να τοποθετείτε τα τρόφιµα σε κλειστά πιάτα ή συσκευασµένα µε σελοφάν, αλουµινόχαρτο, λαδόκολλα ή µεµβράνη πριν να τα βάλετε στο ψυγείο. Έτσι τα τρόφιµα διατηρούν την υγρασία τους π.χ. τα λαχανικά δεν θα ξεραθούν µετά από µερικές ηµέρες. Πώς να φτιάξετε παγάκια Για να φτιάξετε παγάκια, γεµίστε την παγοθήκη µε νερό και τοποθετείστε την στην κατάψυξη. Εάν βρέξετε τον πάτο του δίσκου και βάλετε το θερµοστάτη στη µέγιστη ρύθµιση µπορείτε να µειώσετε τον απαιτούµενο χρόνο. Αφού τελειώσετε µην ξεχάσετε να επαναφέρετε το θερµοστάτη στην κατάλληλη ρύθµιση. Τα έτοιµα παγάκια µπορούν να αποσπασθούν βάζοντας το δίσκο κάτω από τρεχούµενο νερό, στρίβοντας ή χτυπώντας. Μερικές χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές Αξίζουν την προσοχή σας τα µεταβλητά ράφια, τα οποία αυξάνουν σηµαντικά την χρησιµότητα του χώρου ψύξης φρέσκων τροφίµων. Η ανακατάταξη των ραφιών µπορεί να γίνει και µε την πόρτα ανοικτή σε γωνία 90. Η εσωτερική διαµόρφωση της πόρτας καθιστά δυνατή την ανακατάταξη των ραφιών της πόρτας όπως εσείς επιθυµείτε. Υποδείξεις και ιδέες Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πρακτικές υποδείξεις και ιδέες για τη χρήση της συσκευής ώστε να επιτύχετε τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και στοιχεία της συσκευής σε σχέση µε το περιβάλλον. Εξοικονόµηση ενέργειας Όσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε ηλιόλουστο µέρος ή κοντά σε οτιδήποτε εκπέµπει θερµότητα. Βεβαιωθείτε ότι ο πυκνωτής και ο συµπιεστής εξαερίζονται καλά. Μην καλύπτετε τα τµήµατα όπου υπάρχει εξαερισµός. Τυλίγετε τα προϊόντα σε αεροστεγώς κλεισµένα πιάτα ή µεµβράνη για να αποφύγετε τη δηµιουργία άχρηστου πάγου. Μην κρατάτε την πόρτα ανοικτή περισσότερο από το απαραίτητο και να την ανοίγετε µόνο όταν χρειάζεται. Όταν κλείνετε την πόρτα του τµήµατος της κατάψυξης, φροντίστε να κατευθύνετε το κούµπωµα όπως δείχνει το βέλος ώστε να εφαρµόσει και να κλείσει σωστά.

11 GR electrolux 11 Τοποθετείτε τρόφιµα εντός του ψυγείου µόνο σε κλειστά σκεύη. Τοποθετείτε ζεστά τρόφιµα και υγρά µέσα στο ψυγείο αφού κρυώσουν και φθάσουν σε θερµοκρασία δωµατίου. ιατηρείτε τον πυκνωτή καθαρό. Η συσκευή και το περιβάλλον Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος, ούτε στο κύκλωµα του ψυγείου ούτε στα µονωτικά υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα αστικά απορρίµµατα και σκουπίδια. Αποφύγετε την καταστροφή της µονάδα ψύξης, ιδιαίτερα στο οπίσθιο τµήµα κοντά στη µονάδα ανταλλαγής θερµότητας. Πληροφορίες για τους κατά τόπους χώρους απόρριψης, µπορείτε να ζητήσετε από τις δηµοτικές αρχές. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στη συσκευή αυτή και φέρουν το σύµβολο είναι ανακυκλώσιµα. Συντήρηση Απόψυξη Το τµήµα της υγρασίας του θαλάµου ψύξης που χάνεται µε τη µορφή πάχνης και πάγου συνοδεύει τη λειτουργία του ψυγείου. Η πυκνή πάχνη και πάγος έχει µονωτικό αποτέλεσµα, και µειώνει την ψυκτική ικανότητα καθώς η θερµοκρασία αυξάνει, και απαιτεί περισσότερη ενέργεια σε συγκεκριµένη θερµοκρασία δεν επιτρέπει την πόρτα της κατάψυξης να ανοίξει και είναι πιθανόν να σπάσει. Σε αυτόν τον τύπο συσκευής, η απόψυξη του τµήµατος συντήρησης είναι αυτόµατη χωρίς εξωτερική παρέµβαση. O θερµοστάτης διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα για λιγότερη ή περισσότερη ώρα κατά τη διάρκεια αυτή η ψύξη διακόπτεται η θερµοκρασία του τµήµατος συντήρησης αυξάνεται και γίνεται η απόψυξη.μετά την απόψυξη, ο θερµοστάτης αποκαθιστά τη λειτουργία του συστήµατος. Το νερό περνά από την έξοδο νερού στον δίσκο συγκέντρωσης υγρών που βρίσκεται επάνω από τον συµπιεστή και εξατµίζεται λόγω της θερµότητάς του. Ελέγξτε και καθαρίστε την εξαγωγή του νερού από τον πάγο που έχει λιώσει και το οποίο έρχεται σε τακτά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της απόψυξης. Αν η εξαγωγή έχει φραχθεί µπορεί να προκληθεί βλάβη καθώς το νερό που θα συγκεντρωθεί ίσως περάσει µέσα στη µόνωση της συσκευής. Καθαρίστε την οδό εξαγωγής του νερού από πάγο που έλιωσε µε τη βοήθεια του ξύστη σωλήνων που παρέχεται µαζί µε τη συσκευή, όπως µπορείτε να δείτε στην εικόνα. Ο ξύστης αυτός θα πρέπει να αποθηκεύεται µέσα στην οδό εξαγωγής του νερού.

12 12 electrolux GR επίστρωση του πάγου ή της πάχνης µε τον πλαστικό ξύστη που σας παρέχεται. Περιοδικά ελέγχετε την έξοδο του νερού να µην είναι φραγµένη. Η πιο συνηθισµένη αιτία απόφραξης στην εξαγωγή αυτή του νερού είναι όταν τοποθετείτε µέσα στην συσκευή τροφή τυλιγµένη σε χαρτί και το χαρτί αυτό αγγίζει την πίσω πλάκα του ψυγείου και παγώνει εκεί πάνω. Αν βγάλετε την τροφή τηστιγµή εκείνη, το χαρτί θα σκιστεί και µπορεί να φράξει την εξαγωγή του νερού πέφτοντας µέσα. Έτσι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί -εξ' αιτίας των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω- όταν τοποθετείτε τρόφιµα τυλιγµένα σε χαρτί µέσα στη συσκευή. Σε περίπτωση αυξανόµενης απαίτησης π.χ κατά τη διάρκεια καύσωνα, η συντήρηση λειτουργεί συνέχεια για κάποιο διάστηµα προσωρινά οπότε και η αυτόµατη απόψυξη είναι αναποτελεσµατική. Εάν υπάρχουν υπολείµµατα πάγου και πάχνης στο πίσω τοίχωµα της συντήρησης µετά την απόψυξη, αυτό είναι φυσιολογικό. Η κατάψυξη δεν µπορεί να εφοδιαστεί µε αυτόµατο σύστηµα απόψυξης διότι τα λίγο ή βαθιά κατεψυγµένα τρόφιµα δεν αντέχουν σε θερµοκρασία τήξης. Όταν υπάρχει πάγος ή πάχνη, ξύστε την περιοχή και αφαιρέστε την Ο δίσκος που βλέπετε στην εικόνα δεν είναι ένα εξάρτηµα της συσκευής! Όταν η επίστρωση του πάγου είναι τόσο χοντρή ώστε δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί µε τον πλαστικό ξύστη, οι ψυκτικές πλάκες θα πρέπει να αποψυχθούν. Η συχνότητα της απόψυξης εξαρτάται από την χρήση (γενικά 2-3 φορές το χρόνο). Βγάλτε τα κατεψυγµένα τρόφιµα από τη συσκευή και τοποθετήστε τα σ' ένα καλάθι το οποίο έχετε καλύψει µ' ένα κοµµάτι χαρτί ή ένα πανί. ιατηρήστε τα σε ένα δροσερό µέρος, αν είναι δυνατόν. ιακόψτε την παροχή του ρεύµατος και αφήστε τις πόρτες και της κατάψυξης και της συντήρησης ανοικτές. Σκουπίζετε το νερό µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι. Μετά την απόψυξη σκουπίστε τις επιφάνειες, επανασυνδέστε την συσκευή µε το ρεύµα και τοποθετήστε τα τρόφιµα στην θέση τους. Σας συνιστούµε να λειτουργήσετε την συσκευή στην υψηλότερη ένδειξη του θερµοστατικού ρυθµιστή ώστε να µπορέσει να φθάσει την κατάλληλη θερµοκρασία συντήρησης όσο το δυνατόν συντοµότερα.

13 GR electrolux 13 Τακτικός καθαρισµός Προτείνουµε να πλένετε το εσωτερικό του ψυγείου κάθε 3-4 εβδοµάδες. εν πρέπει να χρησιµοποιείτε καθαριστικό οικιακής χρήσης ή σαπούνι. Αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή, πλύνετε την χρησιµοποιώντας χλιαρό νερό και σκουπίστε την. Καθαρίστε το πλαϊνό λάστιχο της µαγνητικής πόρτας µε καθαρό νερό. Μετά τον καθαρισµό συνδέστε τη συσκευή στο ρευµατοδότη. Είναι πρακτικό να πλένετε και να κάνετε απόψυξη συγχρόνως και όταν το ψυγείο είναι άδειο. Η σκόνη και βρωµιά που µαζεύεται στον πυκνωτή στο πίσω µέρος του ψυγείου, είναι καλό να αφαιρείται και να καθαρίζετε τον δίσκο πάνω από τον συµπιεστή µία ή δύο φορές τον χρόνο. Όταν το ψυγείο δεν είναι σε χρήση Σε περίπτωση που σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα ακολουθήστε τα εξής βήµατα: Αφαιρέστε την πρίζα από την υποδοχή. Αφαιρέστε τα τρόφιµα από το ψυγείο. Αποψύξτε και καθαρίστε το ψυγείο όπως αναφέρεται παραπάνω. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη αέρα εσωτερικά. Προβλήµατα και λύση τους Πώς να αλλάξετε την ηλεκτρική λυχνία Σε περίπτωση που το φως δεν λειτουργεί, µπορείτε να το αλλάξετε ως εξής: Αποσυνδέστε από την κεντρική παροχή. Ξεβιδώστε την βίδα που συγκρατεί το κάλυµµα της λάµπας. Έπειτα τραβήξτε το σύµφωνα µε το σχήµα σύµφωνα µε το σχήµα κατά τη διεύθυνση του πάνω βέλους και αφαιρέστε το προς τη διεύθυνση που υποδεικνύει το κάτω βέλος η λυχνία µπορεί να αλλαχθεί. (Τύπος λυχνίας: Mignon 322, 230 V, 15 W, E-14 thread ) Μετά την αντικατάσταση της λυχνίας τοποθετήστε πάλι το κάλυµµα και συνδέστε τη συσκευή στην κεντρική παροχή. Η έλλειψη φωτός δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ψυγείου. Εάν δεν λειτουργεί κάτι Κατά τη λειτουργία της συσκευής πιθανόν να εµφανισθούν µικρότερα αλλά ενοχλητικά προβλήµατα που δεν απαιτούν την επέµβαση του τεχνικού. Στον παρακάτω πίνακα, δίνονταιπληροφορίες σχετικά µε αυτά τα προβλήµατα ώστε να αποφύγετε άχρηστη επιβάρυνση στο σέρβις. Σας συστήνουµε να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι η λειτουργία του ψυγείου συνοδεύεται από συγκεκριµένους ήχους (συµπιεστής και θόρυβος κυκλοφορίας). Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα, αντίθετα υποδηλώνει την κανονική λειτουργία.

14 14 electrolux GR Θα πρέπει να προσέξετε επίσης ότι η συσκευή λειτουργεί διακεκοµµένα, άρα η διακοπή του συµπιεστή δεν συνεπάγεται τη διακοπή της συσκευής. Γι' αυτό δεν πρέπει να αγγίζετε τα ηλεκτρικά τµήµατα της συσκευής προτού την αποσυνδέσετε από την παροχή. Πρόβληµα Η συσκευή δεν ψύχει επαρκώς Η συσκευή ψύχεται πολύ δύσκολα Η συσκευή δεν ψύχει καθόλου Η συσκευή είναι θορυβώδης Πιθανή αιτία Ο θερµοστάτης έχει τοποθετηθεί σε χαµηλή επιλογή Τοποθετήθηκαν πολλά τρόφιµα προς ψύξη. Τοποθετήθηκαν πολύ ζεστά τρόφιµα εν έκλεισε κανονικά η πόρτα εν υπάρχει εσωτερική κυκλοφορία ψυχρού αέρα Ο θερµοστάτης είναι ρυθµισµένος υψηλά Η πρίζα δεν είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή κανονικά εν υπάρχει τάση στην υποδοχή Ο θερµοστάτης είναι στο «0» Η συσκευή δεν στηρίζεται κανονικά Λύση Τοποθετήστε το θερµοστάτη σε υψηλότερη θέση Τοποθετήστε µικρότερη ποσότητα τροφίµων Τοποθετήστε τρόφιµα που είναι ήδη σε θερµοκρασία δωµατίου Ελέγξτε εάν η πόρτα είναι κλειστή Εφοδιάστε µε εσωτερική κυκλοφορία ψυχρού αέρα Τοποθετήστε τον χαµηλότερα Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί κανονικά. Ελέγξτε εάν υπάρχει τάση. Ελέγξτε το θερµοστάτη Ελέγξτε εάν η συσκευή στηρίζεται σταθερά (και τα τέσσερα πόδια πρέπει να πατάνε στο έδαφος) Εφόσον οι παραπάνω συµβουλές δεν λύνουν το πρόβληµα, τηλεφωνήστε στο πλησιέστερο σέρβις.

15 GR electrolux 15 Οδηγίες για τον Τεχνικό Εγκατάστασης Μοντέλο Μεικτή χωρητικότητα (Ι) Καθαρή χωρητικότητα (Ι) Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Βάθος (mm) Κατανάλωση ενέργειας (kwh/ηµέρα) (kwh/έτος) Τάξη ενέργειας, σύµφωνα µε πρότυπα Ε.Ε. Ταξινόµηση κατάψυξης (αστέρες) Ικανότητα κατάψυξης (kg/24) Χρόνος αναµονής (h) Ονοµαστική ένταση ρεύµατος (Α) Βάρος (kg) ERT W8 Χώρος κατάψυξης: 18 Χώρος συντήρησης: 128 Χώρος κατάψυξης: 18 Χώρος συντήρησης: , A **** ,7 34 Εγκατάσταση της συσκευής Μεταφορά, αποσυσκευασία Συστήνεται η παράδοση της συσκευής να γίνεται στην αρχική της συσκευασία, σε κάθετη θέση λαµβάνοντας υπόψη την προειδοποίηση προστασίας που αναφέρεται στη συσκευασία. Μετά από κάθε µεταφορά η συσκευή πρέπει να µην τίθεται σε λειτουργία για διάστηµα 2 ωρών περίπου. Ξεπακετάρετε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν ζηµιές. Αναφέρετε τυχόν καταστροφές αµέσως εκεί από όπου την αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή διατηρήστε τη συσκευασία. Καθαρισµός Αφαιρέστε κάθε κολλητική ταινία, που εξασφαλίζει την ακινησία των τµηµάτων της συσκευής. Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής χρησιµοποιώντας χλιαρό νερό και µαλακό καθαριστικό. Χρησιµοποιήστε απαλό πανί. Μετά τον καθαρισµό σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής. Τοποθέτηση Η θερµοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας και την κανονική λειτουργία της συσκευής. Όταν την τοποθετείτε λάβετε υπόψη ότι είναι πρακτικό να λειτουργείτε τη συσκευή µεταξύ των θερµοκρασιακών ορίων του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την τάξη κλίµατος που αναφέρεται στον

16 16 electrolux GR παρακάτω πίνακα και µπορεί να βρεθεί στην ετικέτα µε τα στοιχεία. Τάξη κλίµατος Θερµοκρασία περιβάλλοντος SN +10..,+32 C N +16..,+32 C ST +18..,+38 C Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη των δεδοµένων, η θερµοκρασία του χώρου ψύξης µπορεί να υπερβεί την προδιαγραφόµενη θερµοκρασία. Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανώτερα δεδοµένα αυτό σηµαίνει περισσότερος χρόνος λειτουργίας του συµπιεστή, διακοπή της αυτόµατης απόψυξης αυξάνοντας την θερµοκρασία στο τµήµα συντήρησης ή την κατανάλωση ενέργειας. Όταν τοποθετείτe τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδη (αλφαδιασµένη). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε δύο προσαρµοζόµενα πόδια (1) στο πρόσθιο κάτω τµήµα. Οι µεταβαλλόµενες καθ' ύψος ροδέλες (2) αποτελούν εξαρτήµατα των προσαρµοζόµενων στηριγµάτων. Εάν το αλφάδιασµα της συσκευής το απαιτεί, οι ροδέλες αυτές µπορούν να αφαιρεθούν. Εάν είναι αναπόφευκτο εξαιτίας της επίπλωσης το ψυγείο να τοποθετηθεί δίπλα σε κουζίνα, τηρήστε αυτές τις ελάχιστες αποστάσεις: Εάν πρόκειται για ηλεκτρική ή κουζίνα γκαζιού πρέπει να αφήσετε 3 cm σε περίπτωση που η απόσταση είναι µικρότερη τοποθετήστε µεταξύ των δύο συσκευών στρώµα άφλεκτης µόνωσης πάχους 0,5-1 cm. Εάν πρόκειται για φούρνο πετρελαίου ή κάρβουνου, η απόσταση πρέπει να είναι 30 cm εφόσον εκπέµπουν µεγαλύτερη θερµότητα. Το ψυγείο έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί όταν εφάπτεται στον τοίχο. Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις που προτείνονται στο σχήµα. A: τοποθέτηση κάτω από εντοιχισµένο ντουλάπι υαλικών B: ελεύθερη τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλιόλουστο µέρος ή κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνα. Αλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας Εάν το µέρος όπου θα τοποθετηθεί ή η χρήση το απαιτεί, η φορά ανοίγµατος της πόρτας του ψυγείου µπορεί να αναπροσαρµοσθεί από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη.

17 GR electrolux 17 Θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω ενέργειες σύµφωνα µε τα σχήµατα και τις επεξηγήσεις: Αποσυνδέστε την πρίζα από την κεντρική παροχή. Γείρετε προς τα πίσω προσεκτικά τη συσκευή έτσι ώστε ο συµπιεστής να µην ακουµπήσει στο έδαφος. Είναι προτιµότερο να ζητήσετε από κάποιο άλλο άτοµο να σας βοηθήσει κρατώντας τη συσκευή στη θέση αυτή. Ξεβιδώστε τα προσαρµοζόµενα πόδια και στις δύο πλευρές (2 τεµάχια), καθώς και τις βίδες (2 τεµάχια) που στερεώνουν τον κάτω µεντεσέ της πόρτας και αντίστοιχα τη βίδα της άλλης πλευράς. Τοποθετήστε τον πείρο στον κάτω πόδι (2 τεµάχια) και σηκώστε τη συσκευή. Για την αναπροσαρµογή του πάνω µεντεσέ της πόρτας, αφαιρέστε τις βίδες (2) που στερεώνουν την πλαστική οροφή στο οπίσθιο τµήµα της συσκευής Σπρώξτε πίσω την οροφή και σηκώστε την από τα στοιχεία στερέωσής της Ξεβιδώστε τις βίδες (2 τεµάχια) που στερεώνουν τον πάνω µεντεσέ συγκράτησης της πόρτας µεντεσέ της πόρτας σύµφωνα µε την κατεύθυνση του βέλους. Στερεώστε τον µεντεσέ στην άλλη πλευρά διατηρώντας τη θέση της πόρτας αµετάβλητη. Κατόπιν βιδώστε τη µία βίδα στην ελεύθερη θέση στην άλλη πλευρά καθώς και το προσαρµοζόµενο Έπειτα, στρέψτε το µεντεσέ κατά τη φορά του βέλους. Προσαρµόστε και σταθεροποιήστε τον µεντεσέ στην άλλη πλευρά, χωρίς µετακίνηση της πόρτας. Επανατοποθετήστε την πλαστική οροφή και τραβήξτε την προς τα µπροστά. Στερεώστε την οροφή µε τις βίδες (2 τεµάχια) στην πίσω πλευρά της συσκευής.

18 18 electrolux GR Τοποθετήστε το χερούλι και τα πλαστικά καλύµµατα στην άλλη πλευρά. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της, οριζοντιώστε την και συνδέστε την στην κεντρική παροχή. Aλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας του καταψύκτη Μετά την αλλαγή του ανοίγµατος της εξωτερικής πόρτας είναι απαραίτητο να αλλάξετε και το άνοιγµα της πόρτας της κατάψυξης. Η σειρά εργασιών φαίνονται στη σχήµα. Αφαιρέστε το τετράγωνο πώµα και τοποθετήστε το στο άνοιγµα που δηµιουργήθηκε στην άλλη πλευρά. Έχοντας περιστρέψει την πόρτα της κατάψυξης κατά 180 τοποθετήστε τον κάτω µεντεσέ στον κάτω πείρο της πόρτας κατάψυξης. Πατήστε το µοχλό συγκράτησης µέσα στον κάτω µεντεσέ της πόρτας. Γυρίστε προς τα έξω τον κάτω µεντεσέ µαζί µε την πόρτα της κατάψυξης και µετά βγάλτε την από τον πείρο. Τοποθετήστε τον πάνω πείρο της πόρτας κατάψυξης στο άνοιγµα και µετά βάλτε τον κάτω µεντεσέ στην θέση του µαζί µε την πόρτα κατάψυξης. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να εκτελέσετε την παραπάνω διαδικασία, καλέστε το κοντινότερο σέρβις. Οι τεχνικοί θα ολοκληρώσουν την αναπροσαρµογή µε χρέωση

19 GR electrolux 19 Ηλεκτρική σύνδεση Το ψυγείο αυτό έχει σχεδιασθεί να λειτουργεί µε παροχή 230 V AC εναλλασσόµενο ρεύµα ( ~ ) 50 Hz. Η πρίζα πρέπει να εισαχθεί σε υποδοχή µε προστατευτική σύνδεση. Εάν δεν υπάρχει, προτείνουµε να καλέσετε έναν ηλεκτρολόγο να προσαρµόσει µία γειωµένη υποδοχή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κοντά το ψυγείο. Η συσκευή αυτή είναι σύµφωνη µε τις παρακάτω οδηγίες της Ε.Ο.Κ. 73/23 ΕΟΚ από (Οδηγία Χαµηλής Τάσης) και τις ακόλουθες τροποποιήσεις 89/336 ΕΟΚ από (Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας) και τις ακόλουθες τροποποιήσεις 96/57 ΕΟΚ- 96/09/03 (Οδηγία περί Ενεργειακής Απόδοσης) και επακόλουθες τροπολογίες.

20 20 electrolux GR Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (1) Χρόνος και µέθοδος αποθήκευσης φρέσκων τροφίµων στο ψυγείο Τρόφιµα Χρόνος αποθήκευσης σε ηµέρες Τρόπος συσκευασίας Ωµό κρέας Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Μαγειρεµένο κρέας Χ Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Ψητό κρέας Χ πιάτο µε κάλυµµα Ωµός κιµάς Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Ψητός κιµάς Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Κρύες µερίδες, λουκάνικα Βιέννης Χ Χ x x µεµβράνη, σελοφάν, λαδόκολλα Φρέσκο ψάρι Χ x x µεµβράνη, αεροστεγώς Μαγειρεµένο ψάρι Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Τηγανισµένο ψάρι Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Ανοικτή κονσέρβα ψαριού Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Νωπό κοτόπουλο Χ Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Τηγανισµένο κοτόπουλο Χ Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Νωπή κότα Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Βρασµένη κότα Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Νωπή πάπια, χήνα Χ Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Ψητή πάπια, χήνα Χ Χ Χ X x x x πιάτο µε κάλυµµα Συσκευασµένο βούτυρο Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ αρχική συσκευασία Βούτυρο ανοιγµένο Χ Χ x x x x x αρχική συσκευασία Γάλα σε πλαστικό δοχείο Χ Χ Χ x x αρχική συσκευασία Κρέµα Χ Χ x x πλαστικό κουτί Ξινή κρέµα Χ Χ Χ X x x x πλαστικό κουτί Τυρί (σκληρό) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ αλουµινόχαρτο Τυρί (µαλακό) Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Τυρόπηγµα Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Αυγά Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Σπανάκι, λάπαθα Χ Χ x x µεµβράνη Μπιζέλια, φασολάκια Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Μανιτάρια Χ Χ x x x µεµβράνη Καρότα, ρίζες Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ µεµβράνη Καυτερές πιπεριές Χ Χ x x x µεµβράνη Ντοµάτες Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ µεµβράνη Λάχανο Χ Χ Χ Χ Χ x x µεµβράνη Φρούτα που σαπίζουν εύκολα (φράουλα, βατόµουρα) Χ Χ Χ x x µεµβράνη Άλλα φρούτα Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Ανοικτές κονσέρβες φρούτων Χ Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Κέικ γεµιστά µε κρέµα Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Χ: συνηθισµένος χρόνος αποθήκευσης x: δυνατός χρόνος αποθήκευσης (αφορά µόνο τα πραγµατικά φρέσκα προϊόντα)

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRW00P CRW400P ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ CRW00P-CRW400P 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για τα μοντέλα R-600 a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου ( R-600 a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο όμως

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRF400 ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ CRF400 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRI600 ΨΥΓΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ CRI 600 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ körting ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ Εγκατάστασης Λειτουργίας Συντήρησης 17 Ψυγείο με κατάψυξη Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης GR 7082 245-00 GT 111 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα