Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8"

Transcript

1 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

2 We were thinking of you when we made this product

3 GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε που διαλέξατε ένα πρώτης τάξεως προϊόν από την Electrolux, το οποίο αισιοδοξούµε ότι θα σας προσφέρει µεγάλη ικανοποίηση στο µέλλον. Η φιλοδοξία της Electrolux είναι να προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων, που θα κάνουν τη ζωή σας ακόµη πιο άνετη. Μπορείτε να βρείτε µερικά παραδείγµατα στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου. Παρακαλούµε, µελετήσετε τις οδηγίες χρήσεως και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήµατα που σας προσφέρει η καινούργια σας συσκευή. Σας υποσχόµαστε ότι θα σας παρέχει µέγιστη ευκολία στη χρήση. Καλή τύχη!

4 4 electrolux GR Πριν από την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη. Περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας, χρήσιµες συµβουλές, πληροφορίες και ιδέες. Εάν το ψυγείο χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου, θα λειτουργεί κανονικά και θα σας παρέχει µεγαλύτερη ικανοποίηση. Τα σύµβολα παρακάτω θα σας βοηθήσουν να εντοπίζετε ευκολότερα τις ενδείξεις: Οδηγίες ασφαλείας Προειδοποιήσεις και πληροφορίες µε το σύµβολο αυτό αφορούν την προσωπική σας ασφάλεια και την ασφάλεια της συσκευής. Υποδείξεις, χρήσιµες πληροφορίες Περιβαλλοντικές πληροφορίες Σύµβολο για ιδέες Με την ένδειξη αυτή βρίσκονται ιδέες για τις τροφές και την αποθήκευσή τους. Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.

5 GR electrolux 5 Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας...6 Γενικές οδηγίες ασφάλειας...6 Προφυλάξεις για την ασφάλεια των παιδιών...7 Οδηγίες ασφάλειας για την εγκατάσταση...7 Προφυλάξεις ασφαλείας για το ισοβουτάνιο...7 Οδηγίες για το χρήστη...8 Γενικές πληροφορίες...8 Περιγραφή της συσκευής, κύρια µέρη...8 Χειρισµός της συσκευής...8 Έναρξη λειτουργίας...8 Έλεγχος θερµοκρασίας, ρύθµιση...8 Υποδείξεις για την αποθήκευση...8 Χρόνος και θερµοκρασία αποθήκευσης τροφίµων...9 Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος της κατάψυξης τεσσάρων αστέρων...9 Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος ψύξης φρέσκων τροφίµων...9 Πώς να φτιάξετε παγάκια...10 Μερικές χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές...10 Υποδείξεις και ιδέες...10 Εξοικονόµηση ενέργειας...10 Η συσκευή και το περιβάλλον...11 Συντήρηση...11 Απόψυξη...11 Τακτικός καθαρισµός...13 Όταν το ψυγείο δεν είναι σε χρήση...13 Προβλήµατα και λύση τους...13 Πώς να αλλάξετε την ηλεκτρική λυχνία...13 Εάν δεν λειτουργεί κάτι...13 Οδηγίες για τον τεχνικό εγκατάστασης...15 Τεχνικά στοιχεία...15 Εγκατάσταση της συσκευής...15 Μεταφορά, αποσυσκευασία...15 Καθαρισµός...15 Τοποθέτηση...15 Αλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας...16 Αλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας του καταψύκτη...18 Ηλεκτρική σύνδεση...19 Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (1)...20 Πίνακας χρόνου αποθήκευσης (2)...21

6 6 electrolux GR Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας Γενικές οδηγίες ασφάλειας ιατηρήστε τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τις µαζί µε τη συσκευή όταν αυτή µεταφέρεται ή αλλάζει ιδιοκτήτη. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιασθεί για την αποθήκευση τροφίµων, για οικιακή χρήση και µόνο έτσι πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης. Εξειδικευµένες εταιρίες εξουσιοδοτηµένες από τον κατασκευαστή πρέπει να εκτελούν τις επισκευές και το σέρβις συµπεριλαµβανοµένης και της αλλαγής του καλωδίου ρεύµατος. Βοηθητικά εξαρτήµατα που σας παρέχουν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για επισκευή. Αλλιώς η συσκευή µπορεί να καταστραφεί ή µπορεί να προκαλέσει άλλη ζηµία ή τραυµατισµό. Η συσκευή τίθεται εκτός κυκλώµατος µόνο όταν η πρίζα αποµακρυνθεί από τον υποδοχέα. Πριν από τον καθαρισµό και τη συντήρηση να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή (µην τραβάτε από το καλώδιο). Εάν η πρίζα είναι δυσπρόσιτη, σβήστε τη συσκευή, διακόπτοντας την παροχή. Το καλώδιο ρεύµατος δεν πρέπει να επιµηκυνθεί. Σιγουρευτείτε ότι ο ρευµατολήπτης δεν συνθλίβεται ή φθείρεται από το πίσω µέρος του ψυγείου / καταψύκτη. - Ένας φθαρµένος ρευµατολήπτης µπορεί να υπερθερµανθεί και να προκαλέσει φωτιά. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα ή τον ίδιο το ψυγείο / καταψύκτη πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύµατος. - Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώµατος και φωτιάς. Μην αφαιρείτε τον ρευµατολήπτη τραβώντας το καλώδιο, ιδιαίτερα όταν το ψυγείο / καταψύκτης έχει αποµακρυνθεί από τη θέση του. - Φθορά στο καλώδιο παροχής ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα, φωτιά και /η ηλεκτροπληξία. - Εάν το καλώδιο παροχής ρεύµατος είναι φθαρµένο θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό αντιπρόσωπο ή εξειδικευµένο προσωπικό του τµήµατος τεχνικής υποστήριξης. Εάν ο ρευµατοδότης (πρίζα) δεν είναι καλά στερεωµένος µην τοποθετείτε τον ρευµατολήπτη. - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. εν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυµµα της λυχνίας εσωτερικού φωτισµού. Κατά τον καθαρισµό, απόψυξη ή αφαίρεση καταψυγµένων τροφίµων ή παγοθήκης, µη χρησιµοποιείτε αιχµηρά, µυτερά ή σκληρά εξαρτήµατα που ίσως καταστρέψουν τη συσκευή. Προσέχετε να µην εισχωρήσουν υγρά στον θερµοστάτη και στην λυχνία. Ο πάγος και το παγωτό µπορεί να προκαλέσουν πόνο εάν καταναλωθούν αµέσως µετά την εξαγωγή τους από την κατάψυξη. εν πρέπει να επαναψύχετε τρόφιµα µετά την απόψυξη τους πρέπει να καταναλωθούν το συντοµότερο δυνατό. Αποθηκεύετε τα προ-συσκευασµένα καταψυγµένα τρόφιµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7 GR electrolux 7 εν πρέπει να επιταχύνετε την απόψυξη µε τη χρήση ηλεκτρικών θερµαντικών µονάδων ή χηµικών. Μην επιτρέπετε την επαφή καυτών σκευών µε τα πλαστικά µέρη. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια και υγρά εντός της συσκευής, διότι µπορεί να εκραγούν. Μην αποθηκεύετε ανθρακούχα ποτά, εµφιαλωµένα ποτά και εµφιαλωµένα φρούτα στην κατάψυξη. Ελέγχετε και καθαρίζετε την εξαγωγή του λιωµένου πάγου που εξέρχεται στην διάρκεια τακτικής απόψυξης-µία πινακίδα στο εσωτερικό της συσκευής σας προειδοποιεί για αυτό.εάν είναι φραγµένη, το συγκεντρωµένο νερό µπορεί να προκαλέσει βλάβη. Προφυλάξεις για την ασφάλεια των παιδιών Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε τα υλικά συσκευασίας. Το πλαστικό µπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Τη συσκευή πρέπει να χειρίζονται ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν µε αυτή ή τα εξαρτήµατα ελέγχου. Εάν πετάτε τη συσκευή αποσυνδέστε την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα για να προστατεύσετε τα παιδιά που παίζουν από ηλεκτρικό σοκ ή από τον κίνδυνο να κλεισθούν µέσα. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανόµενων και των παιδιών), µε µειωµένες σωµατικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επιτήρηση ή καθοδήγηση από κάποιο υπεύθυνο άτοµο για την ασφάλειά τους, σχετικά µε τη χρήση της συσκευής. Οδηγίες ασφάλειας για την εγκατάσταση Τοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο για να αποφύγετε την επαφή µε θερµά τµήµατα (συµπιεστή, συµπυκνωτή) και το πιθανό κάψιµο. Όταν µετακινείτε τη συσκευή, φροντίστε να µην είναι στην πρίζα. Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, προσέξτε να µη στέκεται πάνω στο καλώδιο παροχής. Πρέπει να κυκλοφορεί επαρκής ποσότητα αέρα γύρω από τη συσκευή, έλλειψη αέρα οδηγεί σε υπερθέρµανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισµό, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Προφυλάξεις ασφαλείας για το ισοβουτάνιο Προειδοποίηση To ψυκτικό στοιχείο αυτής της συσκευής είναι το ισοβουτάνιο (R 600a) το οποίο είναι πολύ εύφλεκτο και εκρηκτικό. ιατηρήστε τα ανοίγµατα του εξαερισµού, κατά τον εγκλεισµό ή εντοιχισµό της συσκευής, χωρίς να παρεµποδίζονται. Μην χρησιµοποιείτε µηχανικές κατασκευές ή άλλα µέσα για να επιταχύνετε την εξέλιξη της απόψυξης, εκτός από αυτά που συστήνονται από τον κατασκευαστή. Μην καταστρέφετε το κύκλωµα ψύξης. Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές µέσαστους αποθηκευτικούς χώρους τροφίµων της συσκευής, εκτός αν συνιστώνται από τον κατασκευαστή Για ασφάλεια ζωής και περιουσίας, σεβαστείτε τις προφυλάξεις των οδηγιών χρήσης γιατί ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκληθούν από παράλειψη.

8 8 electrolux GR Γενικές πληροφορίες Ο επίσηµος χαρακτηρισµός της συσκευής είναι ψυγείο οικιακής χρήσης µε τµήµα κατάψυξης τεσσάρων αστέρων. Σύµφωνα µε αυτό, η συσκευή είναι κατάλληλη για αποθήκευση τροφίµων ψύξης και κατάψυξης για περιορισµένο χρόνο και παραγωγή πάγου. Η συσκευή µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσειςτων προδιαγραφών µεταξύ διαφορετικών θερµοκρασιακών ορίων ανάλογα µε το κλίµα. Το γράµµα σύµβολο για την ενεργειακή κλάση µπορεί να βρεθεί αναγραφόµενο στην ετικέτα των στοιχείων. Χειρισµός της συσκευής Έναρξη λειτουργίας Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα µέσα στο ψυγείο και µετά συνδέστε το στην παροχή. Για να αρχίσει η ψύξη, στρέψτε τον θερµοστάτη στη δεξιά πλευρά του χώρου ψύξης φρέσκων τροφίµων από την ένδειξη «0» σύµφωνα µε τη φορά του ρολογιού, όπως φαίνεται στο σχήµα. Στη θέση «0» η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Στην επόµενη παράγραφο δίνονται οδηγίες για τη ρύθµιση. Έλεγχος θερµοκρασίας, ρύθµιση Ο ρυθµιστής θερµοκρασίας διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής αυτόµατα Οδηγίες για το χρήστη για µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε τη ρύθµιση και έπειτα επαναλειτουργεί εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη θερµοκρασία. Στρέφοντας το κουµπί ελέγχου προς τους µεγαλύτερους αριθµούς, εντείνεται η ψύξη. Εάν ο θερµοστάτης είναι στο 3, η θερµοκρασία της κατάψυξης φθάνει τους -18 C ή και χαµηλότερη θερµοκρασία. Στην περίπτωση αυτή, η θερµοκρασία η οποία αρχίζει αυτόµατα στο τµήµα φρέσκων τροφών, είναι +5 C ή µικρότερη. Η θέση 3 γενικά ικανοποιεί τις απαιτήσεις της καθηµερινής ψύξης. Η θερµοκρασία που επιτυγχάνεται στο ψυγείο εκτός από τη θέση του θερµοστάτη επηρεάζεται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγµατος της πόρτας, την ποσότητα των τροφίµων που τοποθετούνται εκ νέου σε αυτό, κλπ. Στη µέγιστη ρύθµιση δηλ. 5 - σε περίπτωση αυξηµένων απαιτήσεων, π.χ. κατά τη διάρκεια κύµατος καύσωνα - ο συµπιεστής µπορεί να λειτουργεί διαρκώς. Αυτό δεν προκαλεί ζηµία στη συσκευή. Υποδείξεις για την αποθήκευση Όταν τοποθετείτε τα διαφορετικά είδη τροφίµων λάβετε υπόψη σας το σχέδιο στην εικόνα:

9 GR electrolux 9 1. Αποθήκευση κατεψυγµένων τροφίµων, παραγωγή πάγου και παγωτού. Ψύξη φρέσκων τροφίµων. 2. Γλυκίσµατα, µαγειρεµένα φαγητά. 3. Φαγητά σε πιάτα 4. Ανοιγµένες κονσέρβες 5. Γάλα, γαλακτοκοµικά προϊόντα 6. Φρέσκο κρέας, κρύα κοµµάτια, λουκάνικα κτλ 7. Φρούτα, λαχανικά, σαλάτες 8. Τυρί, βούτυρο 9. Αβγά 10. Γιαούρτι, ξινή κρέµα 11. Μικρά µπουκάλια, αναψυκτικά 12. Μεγάλα µπουκάλια, ποτά. Χρόνος και θερµοκρασία αποθήκευσης τροφίµων Οι πίνακες που υπάρχουν στο τέλος του εγχειριδίου οδηγιών δίνουν πληροφορίες για το χρόνο αποθήκευσης στην κατάψυξη και στο χώρο ψύξης φρέσκων τροφίµων. Ο χρόνος αποθήκευσης δεν µπορεί να καθορισθεί ακριβώς από πριν, εφόσον εξαρτάται από τη φρεσκάδα και τον τρόπο χρήσης των παγωµένων τροφίµων. Για το λόγο αυτό ο χρόνος αποθήκευσης που δίνεται είναι καθαρά πληροφοριακός. Είναι ασφαλές να αποθηκεύετε τρόφιµα ταχείας ψύξης µόνο κατά αυτόν τον τρόπο εάν δεν έχουν αποψυχθεί έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι να τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη. Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος της κατάψυξης τεσσάρών αστέρων Ανάλογα µε την θέση του θερµοστάτη η θερµοκρασία µπορεί να διατηρηθεί στους -18 C ή και χαµηλότερα. Σ αυτήν την θερµοκρασία µπορούν να αποθηκευτούν, για κάποιο συγκεκριµένο διάστηµα, κατεψυγµένα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο. Είναι επίσης κατάλληλη για την ψύξη και αποθήκευση µικροτέρων ποσοτήτων φρέσκων τροφίµων. Σε περίπου 24 ώρες µπορούν να καταψυχθούν 2 κιλά τροφίµων. Τυλίξτε καλά τα τρόφιµα σε πλαστικό ή αλουµινόχαρτο, ψύξτε τα στο τµήµα της συντήρησης και µετά τοποθετήστε τα στο τµήµα κατάψυξης. Σας συνιστάται να γράφετε την ηµεροµηνία αποθήκευσής τους. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα επόµενα τρόφιµα για να καταψυχθούν στο τµήµα κατάψυξης εάν τα προηγούµενα έχουν παγώσει καλά. Πώς χρησιµοποιείται ο χώρος ψύξης φρέσκων τροφίµων Για επαρκή ψύξη απαιτείται η ανάπτυξη εσωτερικής κυκλοφορίας αέρα. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να καλύπτετε όλη την επιφάνεια των συρµάτινων ραφιών (σχαρών) µε χαρτί, δίσκους, κά. Μην τοποθετείτε καυτό φαγητό µέσα στο ψυγείο. Αφήστε το να φθάσει σε θερµοκρασία δωµατίου.

10 10 electrolux GR Έτσι αποφεύγεται η µη απαραίτητη δηµιουργία πάγου. Τα τρόφιµα µπορούν να αποκτήσουν οσµές από άλλα τρόφιµα. Για αυτό είναι σηµαντικό να τοποθετείτε τα τρόφιµα σε κλειστά πιάτα ή συσκευασµένα µε σελοφάν, αλουµινόχαρτο, λαδόκολλα ή µεµβράνη πριν να τα βάλετε στο ψυγείο. Έτσι τα τρόφιµα διατηρούν την υγρασία τους π.χ. τα λαχανικά δεν θα ξεραθούν µετά από µερικές ηµέρες. Πώς να φτιάξετε παγάκια Για να φτιάξετε παγάκια, γεµίστε την παγοθήκη µε νερό και τοποθετείστε την στην κατάψυξη. Εάν βρέξετε τον πάτο του δίσκου και βάλετε το θερµοστάτη στη µέγιστη ρύθµιση µπορείτε να µειώσετε τον απαιτούµενο χρόνο. Αφού τελειώσετε µην ξεχάσετε να επαναφέρετε το θερµοστάτη στην κατάλληλη ρύθµιση. Τα έτοιµα παγάκια µπορούν να αποσπασθούν βάζοντας το δίσκο κάτω από τρεχούµενο νερό, στρίβοντας ή χτυπώντας. Μερικές χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές Αξίζουν την προσοχή σας τα µεταβλητά ράφια, τα οποία αυξάνουν σηµαντικά την χρησιµότητα του χώρου ψύξης φρέσκων τροφίµων. Η ανακατάταξη των ραφιών µπορεί να γίνει και µε την πόρτα ανοικτή σε γωνία 90. Η εσωτερική διαµόρφωση της πόρτας καθιστά δυνατή την ανακατάταξη των ραφιών της πόρτας όπως εσείς επιθυµείτε. Υποδείξεις και ιδέες Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πρακτικές υποδείξεις και ιδέες για τη χρήση της συσκευής ώστε να επιτύχετε τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και στοιχεία της συσκευής σε σχέση µε το περιβάλλον. Εξοικονόµηση ενέργειας Όσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε ηλιόλουστο µέρος ή κοντά σε οτιδήποτε εκπέµπει θερµότητα. Βεβαιωθείτε ότι ο πυκνωτής και ο συµπιεστής εξαερίζονται καλά. Μην καλύπτετε τα τµήµατα όπου υπάρχει εξαερισµός. Τυλίγετε τα προϊόντα σε αεροστεγώς κλεισµένα πιάτα ή µεµβράνη για να αποφύγετε τη δηµιουργία άχρηστου πάγου. Μην κρατάτε την πόρτα ανοικτή περισσότερο από το απαραίτητο και να την ανοίγετε µόνο όταν χρειάζεται. Όταν κλείνετε την πόρτα του τµήµατος της κατάψυξης, φροντίστε να κατευθύνετε το κούµπωµα όπως δείχνει το βέλος ώστε να εφαρµόσει και να κλείσει σωστά.

11 GR electrolux 11 Τοποθετείτε τρόφιµα εντός του ψυγείου µόνο σε κλειστά σκεύη. Τοποθετείτε ζεστά τρόφιµα και υγρά µέσα στο ψυγείο αφού κρυώσουν και φθάσουν σε θερµοκρασία δωµατίου. ιατηρείτε τον πυκνωτή καθαρό. Η συσκευή και το περιβάλλον Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώµα του όζοντος, ούτε στο κύκλωµα του ψυγείου ούτε στα µονωτικά υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα αστικά απορρίµµατα και σκουπίδια. Αποφύγετε την καταστροφή της µονάδα ψύξης, ιδιαίτερα στο οπίσθιο τµήµα κοντά στη µονάδα ανταλλαγής θερµότητας. Πληροφορίες για τους κατά τόπους χώρους απόρριψης, µπορείτε να ζητήσετε από τις δηµοτικές αρχές. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στη συσκευή αυτή και φέρουν το σύµβολο είναι ανακυκλώσιµα. Συντήρηση Απόψυξη Το τµήµα της υγρασίας του θαλάµου ψύξης που χάνεται µε τη µορφή πάχνης και πάγου συνοδεύει τη λειτουργία του ψυγείου. Η πυκνή πάχνη και πάγος έχει µονωτικό αποτέλεσµα, και µειώνει την ψυκτική ικανότητα καθώς η θερµοκρασία αυξάνει, και απαιτεί περισσότερη ενέργεια σε συγκεκριµένη θερµοκρασία δεν επιτρέπει την πόρτα της κατάψυξης να ανοίξει και είναι πιθανόν να σπάσει. Σε αυτόν τον τύπο συσκευής, η απόψυξη του τµήµατος συντήρησης είναι αυτόµατη χωρίς εξωτερική παρέµβαση. O θερµοστάτης διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή σε τακτά χρονικά διαστήµατα για λιγότερη ή περισσότερη ώρα κατά τη διάρκεια αυτή η ψύξη διακόπτεται η θερµοκρασία του τµήµατος συντήρησης αυξάνεται και γίνεται η απόψυξη.μετά την απόψυξη, ο θερµοστάτης αποκαθιστά τη λειτουργία του συστήµατος. Το νερό περνά από την έξοδο νερού στον δίσκο συγκέντρωσης υγρών που βρίσκεται επάνω από τον συµπιεστή και εξατµίζεται λόγω της θερµότητάς του. Ελέγξτε και καθαρίστε την εξαγωγή του νερού από τον πάγο που έχει λιώσει και το οποίο έρχεται σε τακτά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της απόψυξης. Αν η εξαγωγή έχει φραχθεί µπορεί να προκληθεί βλάβη καθώς το νερό που θα συγκεντρωθεί ίσως περάσει µέσα στη µόνωση της συσκευής. Καθαρίστε την οδό εξαγωγής του νερού από πάγο που έλιωσε µε τη βοήθεια του ξύστη σωλήνων που παρέχεται µαζί µε τη συσκευή, όπως µπορείτε να δείτε στην εικόνα. Ο ξύστης αυτός θα πρέπει να αποθηκεύεται µέσα στην οδό εξαγωγής του νερού.

12 12 electrolux GR επίστρωση του πάγου ή της πάχνης µε τον πλαστικό ξύστη που σας παρέχεται. Περιοδικά ελέγχετε την έξοδο του νερού να µην είναι φραγµένη. Η πιο συνηθισµένη αιτία απόφραξης στην εξαγωγή αυτή του νερού είναι όταν τοποθετείτε µέσα στην συσκευή τροφή τυλιγµένη σε χαρτί και το χαρτί αυτό αγγίζει την πίσω πλάκα του ψυγείου και παγώνει εκεί πάνω. Αν βγάλετε την τροφή τηστιγµή εκείνη, το χαρτί θα σκιστεί και µπορεί να φράξει την εξαγωγή του νερού πέφτοντας µέσα. Έτσι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί -εξ' αιτίας των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω- όταν τοποθετείτε τρόφιµα τυλιγµένα σε χαρτί µέσα στη συσκευή. Σε περίπτωση αυξανόµενης απαίτησης π.χ κατά τη διάρκεια καύσωνα, η συντήρηση λειτουργεί συνέχεια για κάποιο διάστηµα προσωρινά οπότε και η αυτόµατη απόψυξη είναι αναποτελεσµατική. Εάν υπάρχουν υπολείµµατα πάγου και πάχνης στο πίσω τοίχωµα της συντήρησης µετά την απόψυξη, αυτό είναι φυσιολογικό. Η κατάψυξη δεν µπορεί να εφοδιαστεί µε αυτόµατο σύστηµα απόψυξης διότι τα λίγο ή βαθιά κατεψυγµένα τρόφιµα δεν αντέχουν σε θερµοκρασία τήξης. Όταν υπάρχει πάγος ή πάχνη, ξύστε την περιοχή και αφαιρέστε την Ο δίσκος που βλέπετε στην εικόνα δεν είναι ένα εξάρτηµα της συσκευής! Όταν η επίστρωση του πάγου είναι τόσο χοντρή ώστε δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί µε τον πλαστικό ξύστη, οι ψυκτικές πλάκες θα πρέπει να αποψυχθούν. Η συχνότητα της απόψυξης εξαρτάται από την χρήση (γενικά 2-3 φορές το χρόνο). Βγάλτε τα κατεψυγµένα τρόφιµα από τη συσκευή και τοποθετήστε τα σ' ένα καλάθι το οποίο έχετε καλύψει µ' ένα κοµµάτι χαρτί ή ένα πανί. ιατηρήστε τα σε ένα δροσερό µέρος, αν είναι δυνατόν. ιακόψτε την παροχή του ρεύµατος και αφήστε τις πόρτες και της κατάψυξης και της συντήρησης ανοικτές. Σκουπίζετε το νερό µε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι. Μετά την απόψυξη σκουπίστε τις επιφάνειες, επανασυνδέστε την συσκευή µε το ρεύµα και τοποθετήστε τα τρόφιµα στην θέση τους. Σας συνιστούµε να λειτουργήσετε την συσκευή στην υψηλότερη ένδειξη του θερµοστατικού ρυθµιστή ώστε να µπορέσει να φθάσει την κατάλληλη θερµοκρασία συντήρησης όσο το δυνατόν συντοµότερα.

13 GR electrolux 13 Τακτικός καθαρισµός Προτείνουµε να πλένετε το εσωτερικό του ψυγείου κάθε 3-4 εβδοµάδες. εν πρέπει να χρησιµοποιείτε καθαριστικό οικιακής χρήσης ή σαπούνι. Αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή, πλύνετε την χρησιµοποιώντας χλιαρό νερό και σκουπίστε την. Καθαρίστε το πλαϊνό λάστιχο της µαγνητικής πόρτας µε καθαρό νερό. Μετά τον καθαρισµό συνδέστε τη συσκευή στο ρευµατοδότη. Είναι πρακτικό να πλένετε και να κάνετε απόψυξη συγχρόνως και όταν το ψυγείο είναι άδειο. Η σκόνη και βρωµιά που µαζεύεται στον πυκνωτή στο πίσω µέρος του ψυγείου, είναι καλό να αφαιρείται και να καθαρίζετε τον δίσκο πάνω από τον συµπιεστή µία ή δύο φορές τον χρόνο. Όταν το ψυγείο δεν είναι σε χρήση Σε περίπτωση που σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα ακολουθήστε τα εξής βήµατα: Αφαιρέστε την πρίζα από την υποδοχή. Αφαιρέστε τα τρόφιµα από το ψυγείο. Αποψύξτε και καθαρίστε το ψυγείο όπως αναφέρεται παραπάνω. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη αέρα εσωτερικά. Προβλήµατα και λύση τους Πώς να αλλάξετε την ηλεκτρική λυχνία Σε περίπτωση που το φως δεν λειτουργεί, µπορείτε να το αλλάξετε ως εξής: Αποσυνδέστε από την κεντρική παροχή. Ξεβιδώστε την βίδα που συγκρατεί το κάλυµµα της λάµπας. Έπειτα τραβήξτε το σύµφωνα µε το σχήµα σύµφωνα µε το σχήµα κατά τη διεύθυνση του πάνω βέλους και αφαιρέστε το προς τη διεύθυνση που υποδεικνύει το κάτω βέλος η λυχνία µπορεί να αλλαχθεί. (Τύπος λυχνίας: Mignon 322, 230 V, 15 W, E-14 thread ) Μετά την αντικατάσταση της λυχνίας τοποθετήστε πάλι το κάλυµµα και συνδέστε τη συσκευή στην κεντρική παροχή. Η έλλειψη φωτός δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ψυγείου. Εάν δεν λειτουργεί κάτι Κατά τη λειτουργία της συσκευής πιθανόν να εµφανισθούν µικρότερα αλλά ενοχλητικά προβλήµατα που δεν απαιτούν την επέµβαση του τεχνικού. Στον παρακάτω πίνακα, δίνονταιπληροφορίες σχετικά µε αυτά τα προβλήµατα ώστε να αποφύγετε άχρηστη επιβάρυνση στο σέρβις. Σας συστήνουµε να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι η λειτουργία του ψυγείου συνοδεύεται από συγκεκριµένους ήχους (συµπιεστής και θόρυβος κυκλοφορίας). Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα, αντίθετα υποδηλώνει την κανονική λειτουργία.

14 14 electrolux GR Θα πρέπει να προσέξετε επίσης ότι η συσκευή λειτουργεί διακεκοµµένα, άρα η διακοπή του συµπιεστή δεν συνεπάγεται τη διακοπή της συσκευής. Γι' αυτό δεν πρέπει να αγγίζετε τα ηλεκτρικά τµήµατα της συσκευής προτού την αποσυνδέσετε από την παροχή. Πρόβληµα Η συσκευή δεν ψύχει επαρκώς Η συσκευή ψύχεται πολύ δύσκολα Η συσκευή δεν ψύχει καθόλου Η συσκευή είναι θορυβώδης Πιθανή αιτία Ο θερµοστάτης έχει τοποθετηθεί σε χαµηλή επιλογή Τοποθετήθηκαν πολλά τρόφιµα προς ψύξη. Τοποθετήθηκαν πολύ ζεστά τρόφιµα εν έκλεισε κανονικά η πόρτα εν υπάρχει εσωτερική κυκλοφορία ψυχρού αέρα Ο θερµοστάτης είναι ρυθµισµένος υψηλά Η πρίζα δεν είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή κανονικά εν υπάρχει τάση στην υποδοχή Ο θερµοστάτης είναι στο «0» Η συσκευή δεν στηρίζεται κανονικά Λύση Τοποθετήστε το θερµοστάτη σε υψηλότερη θέση Τοποθετήστε µικρότερη ποσότητα τροφίµων Τοποθετήστε τρόφιµα που είναι ήδη σε θερµοκρασία δωµατίου Ελέγξτε εάν η πόρτα είναι κλειστή Εφοδιάστε µε εσωτερική κυκλοφορία ψυχρού αέρα Τοποθετήστε τον χαµηλότερα Ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί κανονικά. Ελέγξτε εάν υπάρχει τάση. Ελέγξτε το θερµοστάτη Ελέγξτε εάν η συσκευή στηρίζεται σταθερά (και τα τέσσερα πόδια πρέπει να πατάνε στο έδαφος) Εφόσον οι παραπάνω συµβουλές δεν λύνουν το πρόβληµα, τηλεφωνήστε στο πλησιέστερο σέρβις.

15 GR electrolux 15 Οδηγίες για τον Τεχνικό Εγκατάστασης Μοντέλο Μεικτή χωρητικότητα (Ι) Καθαρή χωρητικότητα (Ι) Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Βάθος (mm) Κατανάλωση ενέργειας (kwh/ηµέρα) (kwh/έτος) Τάξη ενέργειας, σύµφωνα µε πρότυπα Ε.Ε. Ταξινόµηση κατάψυξης (αστέρες) Ικανότητα κατάψυξης (kg/24) Χρόνος αναµονής (h) Ονοµαστική ένταση ρεύµατος (Α) Βάρος (kg) ERT W8 Χώρος κατάψυξης: 18 Χώρος συντήρησης: 128 Χώρος κατάψυξης: 18 Χώρος συντήρησης: , A **** ,7 34 Εγκατάσταση της συσκευής Μεταφορά, αποσυσκευασία Συστήνεται η παράδοση της συσκευής να γίνεται στην αρχική της συσκευασία, σε κάθετη θέση λαµβάνοντας υπόψη την προειδοποίηση προστασίας που αναφέρεται στη συσκευασία. Μετά από κάθε µεταφορά η συσκευή πρέπει να µην τίθεται σε λειτουργία για διάστηµα 2 ωρών περίπου. Ξεπακετάρετε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν ζηµιές. Αναφέρετε τυχόν καταστροφές αµέσως εκεί από όπου την αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή διατηρήστε τη συσκευασία. Καθαρισµός Αφαιρέστε κάθε κολλητική ταινία, που εξασφαλίζει την ακινησία των τµηµάτων της συσκευής. Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής χρησιµοποιώντας χλιαρό νερό και µαλακό καθαριστικό. Χρησιµοποιήστε απαλό πανί. Μετά τον καθαρισµό σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής. Τοποθέτηση Η θερµοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας και την κανονική λειτουργία της συσκευής. Όταν την τοποθετείτε λάβετε υπόψη ότι είναι πρακτικό να λειτουργείτε τη συσκευή µεταξύ των θερµοκρασιακών ορίων του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την τάξη κλίµατος που αναφέρεται στον

16 16 electrolux GR παρακάτω πίνακα και µπορεί να βρεθεί στην ετικέτα µε τα στοιχεία. Τάξη κλίµατος Θερµοκρασία περιβάλλοντος SN +10..,+32 C N +16..,+32 C ST +18..,+38 C Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη των δεδοµένων, η θερµοκρασία του χώρου ψύξης µπορεί να υπερβεί την προδιαγραφόµενη θερµοκρασία. Αν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανώτερα δεδοµένα αυτό σηµαίνει περισσότερος χρόνος λειτουργίας του συµπιεστή, διακοπή της αυτόµατης απόψυξης αυξάνοντας την θερµοκρασία στο τµήµα συντήρησης ή την κατανάλωση ενέργειας. Όταν τοποθετείτe τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδη (αλφαδιασµένη). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε δύο προσαρµοζόµενα πόδια (1) στο πρόσθιο κάτω τµήµα. Οι µεταβαλλόµενες καθ' ύψος ροδέλες (2) αποτελούν εξαρτήµατα των προσαρµοζόµενων στηριγµάτων. Εάν το αλφάδιασµα της συσκευής το απαιτεί, οι ροδέλες αυτές µπορούν να αφαιρεθούν. Εάν είναι αναπόφευκτο εξαιτίας της επίπλωσης το ψυγείο να τοποθετηθεί δίπλα σε κουζίνα, τηρήστε αυτές τις ελάχιστες αποστάσεις: Εάν πρόκειται για ηλεκτρική ή κουζίνα γκαζιού πρέπει να αφήσετε 3 cm σε περίπτωση που η απόσταση είναι µικρότερη τοποθετήστε µεταξύ των δύο συσκευών στρώµα άφλεκτης µόνωσης πάχους 0,5-1 cm. Εάν πρόκειται για φούρνο πετρελαίου ή κάρβουνου, η απόσταση πρέπει να είναι 30 cm εφόσον εκπέµπουν µεγαλύτερη θερµότητα. Το ψυγείο έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί όταν εφάπτεται στον τοίχο. Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις που προτείνονται στο σχήµα. A: τοποθέτηση κάτω από εντοιχισµένο ντουλάπι υαλικών B: ελεύθερη τοποθέτηση Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλιόλουστο µέρος ή κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνα. Αλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας Εάν το µέρος όπου θα τοποθετηθεί ή η χρήση το απαιτεί, η φορά ανοίγµατος της πόρτας του ψυγείου µπορεί να αναπροσαρµοσθεί από δεξιόστροφη σε αριστερόστροφη.

17 GR electrolux 17 Θα πρέπει να εκτελεσθούν οι παρακάτω ενέργειες σύµφωνα µε τα σχήµατα και τις επεξηγήσεις: Αποσυνδέστε την πρίζα από την κεντρική παροχή. Γείρετε προς τα πίσω προσεκτικά τη συσκευή έτσι ώστε ο συµπιεστής να µην ακουµπήσει στο έδαφος. Είναι προτιµότερο να ζητήσετε από κάποιο άλλο άτοµο να σας βοηθήσει κρατώντας τη συσκευή στη θέση αυτή. Ξεβιδώστε τα προσαρµοζόµενα πόδια και στις δύο πλευρές (2 τεµάχια), καθώς και τις βίδες (2 τεµάχια) που στερεώνουν τον κάτω µεντεσέ της πόρτας και αντίστοιχα τη βίδα της άλλης πλευράς. Τοποθετήστε τον πείρο στον κάτω πόδι (2 τεµάχια) και σηκώστε τη συσκευή. Για την αναπροσαρµογή του πάνω µεντεσέ της πόρτας, αφαιρέστε τις βίδες (2) που στερεώνουν την πλαστική οροφή στο οπίσθιο τµήµα της συσκευής Σπρώξτε πίσω την οροφή και σηκώστε την από τα στοιχεία στερέωσής της Ξεβιδώστε τις βίδες (2 τεµάχια) που στερεώνουν τον πάνω µεντεσέ συγκράτησης της πόρτας µεντεσέ της πόρτας σύµφωνα µε την κατεύθυνση του βέλους. Στερεώστε τον µεντεσέ στην άλλη πλευρά διατηρώντας τη θέση της πόρτας αµετάβλητη. Κατόπιν βιδώστε τη µία βίδα στην ελεύθερη θέση στην άλλη πλευρά καθώς και το προσαρµοζόµενο Έπειτα, στρέψτε το µεντεσέ κατά τη φορά του βέλους. Προσαρµόστε και σταθεροποιήστε τον µεντεσέ στην άλλη πλευρά, χωρίς µετακίνηση της πόρτας. Επανατοποθετήστε την πλαστική οροφή και τραβήξτε την προς τα µπροστά. Στερεώστε την οροφή µε τις βίδες (2 τεµάχια) στην πίσω πλευρά της συσκευής.

18 18 electrolux GR Τοποθετήστε το χερούλι και τα πλαστικά καλύµµατα στην άλλη πλευρά. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της, οριζοντιώστε την και συνδέστε την στην κεντρική παροχή. Aλλαγή της φοράς ανοίγµατος της πόρτας του καταψύκτη Μετά την αλλαγή του ανοίγµατος της εξωτερικής πόρτας είναι απαραίτητο να αλλάξετε και το άνοιγµα της πόρτας της κατάψυξης. Η σειρά εργασιών φαίνονται στη σχήµα. Αφαιρέστε το τετράγωνο πώµα και τοποθετήστε το στο άνοιγµα που δηµιουργήθηκε στην άλλη πλευρά. Έχοντας περιστρέψει την πόρτα της κατάψυξης κατά 180 τοποθετήστε τον κάτω µεντεσέ στον κάτω πείρο της πόρτας κατάψυξης. Πατήστε το µοχλό συγκράτησης µέσα στον κάτω µεντεσέ της πόρτας. Γυρίστε προς τα έξω τον κάτω µεντεσέ µαζί µε την πόρτα της κατάψυξης και µετά βγάλτε την από τον πείρο. Τοποθετήστε τον πάνω πείρο της πόρτας κατάψυξης στο άνοιγµα και µετά βάλτε τον κάτω µεντεσέ στην θέση του µαζί µε την πόρτα κατάψυξης. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να εκτελέσετε την παραπάνω διαδικασία, καλέστε το κοντινότερο σέρβις. Οι τεχνικοί θα ολοκληρώσουν την αναπροσαρµογή µε χρέωση

19 GR electrolux 19 Ηλεκτρική σύνδεση Το ψυγείο αυτό έχει σχεδιασθεί να λειτουργεί µε παροχή 230 V AC εναλλασσόµενο ρεύµα ( ~ ) 50 Hz. Η πρίζα πρέπει να εισαχθεί σε υποδοχή µε προστατευτική σύνδεση. Εάν δεν υπάρχει, προτείνουµε να καλέσετε έναν ηλεκτρολόγο να προσαρµόσει µία γειωµένη υποδοχή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κοντά το ψυγείο. Η συσκευή αυτή είναι σύµφωνη µε τις παρακάτω οδηγίες της Ε.Ο.Κ. 73/23 ΕΟΚ από (Οδηγία Χαµηλής Τάσης) και τις ακόλουθες τροποποιήσεις 89/336 ΕΟΚ από (Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας) και τις ακόλουθες τροποποιήσεις 96/57 ΕΟΚ- 96/09/03 (Οδηγία περί Ενεργειακής Απόδοσης) και επακόλουθες τροπολογίες.

20 20 electrolux GR Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (1) Χρόνος και µέθοδος αποθήκευσης φρέσκων τροφίµων στο ψυγείο Τρόφιµα Χρόνος αποθήκευσης σε ηµέρες Τρόπος συσκευασίας Ωµό κρέας Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Μαγειρεµένο κρέας Χ Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Ψητό κρέας Χ πιάτο µε κάλυµµα Ωµός κιµάς Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Ψητός κιµάς Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Κρύες µερίδες, λουκάνικα Βιέννης Χ Χ x x µεµβράνη, σελοφάν, λαδόκολλα Φρέσκο ψάρι Χ x x µεµβράνη, αεροστεγώς Μαγειρεµένο ψάρι Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Τηγανισµένο ψάρι Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Ανοικτή κονσέρβα ψαριού Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Νωπό κοτόπουλο Χ Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Τηγανισµένο κοτόπουλο Χ Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Νωπή κότα Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Βρασµένη κότα Χ Χ x x x πιάτο µε κάλυµµα Νωπή πάπια, χήνα Χ Χ Χ x x x µεµβράνη, αεροστεγώς Ψητή πάπια, χήνα Χ Χ Χ X x x x πιάτο µε κάλυµµα Συσκευασµένο βούτυρο Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ αρχική συσκευασία Βούτυρο ανοιγµένο Χ Χ x x x x x αρχική συσκευασία Γάλα σε πλαστικό δοχείο Χ Χ Χ x x αρχική συσκευασία Κρέµα Χ Χ x x πλαστικό κουτί Ξινή κρέµα Χ Χ Χ X x x x πλαστικό κουτί Τυρί (σκληρό) Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ αλουµινόχαρτο Τυρί (µαλακό) Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Τυρόπηγµα Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Αυγά Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Σπανάκι, λάπαθα Χ Χ x x µεµβράνη Μπιζέλια, φασολάκια Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Μανιτάρια Χ Χ x x x µεµβράνη Καρότα, ρίζες Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ µεµβράνη Καυτερές πιπεριές Χ Χ x x x µεµβράνη Ντοµάτες Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ µεµβράνη Λάχανο Χ Χ Χ Χ Χ x x µεµβράνη Φρούτα που σαπίζουν εύκολα (φράουλα, βατόµουρα) Χ Χ Χ x x µεµβράνη Άλλα φρούτα Χ Χ Χ X x x x µεµβράνη Ανοικτές κονσέρβες φρούτων Χ Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Κέικ γεµιστά µε κρέµα Χ Χ x x πιάτο µε κάλυµµα Χ: συνηθισµένος χρόνος αποθήκευσης x: δυνατός χρόνος αποθήκευσης (αφορά µόνο τα πραγµατικά φρέσκα προϊόντα)

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα Οδηγίες χρήσης Μικροκύματα Πίνακας περιεχομένων GR 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 6 4 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ... 9

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00 Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost ΕΛ 7081 177-00 CBNes 5167 Παρατηρήσεις για την απόρριψη συσκευασιών και παλαιών συσκευών Να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά τα σακουλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα