ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου"

Transcript

1 ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου Δρ Ι. Αµπελάς Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης Περίληψη Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί, επιδιώκει τη δηµιουργική ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές µέσα από συνεργατικές προσεγγίσεις και µε τη βοήθεια ανοιχτών εκπαιδευτικών λογισµικών να παρέµβουν, να τροποποιήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δηµιουργήσουν. Πρόκειται για σενάριο διδασκαλίας που λειτουργεί ανακεφαλαιωτικά στο πλαίσιο του νέου αναλυτικού προγράµµατος της Α Λυκείου αξιοποιώντας τον διαφηµιστικό λόγο προκειµένου οι µαθητές να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν όσα έχουν διδαχθεί σε προηγούµενες ενότητες που σχετίζονται µε τις κοινωνικές και γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες, την αιτιολόγηση, τη δηλωτική και συνυποδηλωτική λειτουργία του λόγου. Η υλοποίηση της συγκεκριµένης πρότασης απαιτεί περίπου 8 διδακτικές ώρες. Λέξεις κλειδιά: Α Λυκείου, Νεοελληνική Γλώσσα, ΤΠΕ, σενάριο µαθήµατος, διαφήµιση 1. Εισαγωγή Αναγνωρίζεται σχεδόν από όλους ότι οι κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτισµικές συνθήκες του 21 ου αιώνα στις δυτικές και όχι µόνο κοινωνίες επιτάσσουν ολοένα και περισσότερο οι άνθρωποι να διαθέτουν ικανότητες λειτουργικού, κριτικού και ψηφιακού γραµµατισµού. Η κυρίαρχη θέση των ΜΜΕ και των Νέων Τεχνολογιών στην καθηµερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, και ιδιαίτερα του νέου, ανατρέπουν κοινωνικά και πολιτισµικά δεδοµένα δεκαετιών. Ο υπολογιστής, πλέον, αντιµετωπίζεται ως µέσο που αλλάζει κατά τρόπο θεαµατικό το τοπίο της επικοινωνίας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις νέων κυρίως κειµενικών και επικοινωνιακών δεδοµένων. Έτσι, η επικοινωνιακή και γλωσσική επάρκεια του µαθητή αναδεικνύεται σε πρώτιστη αναγκαιότητα, αφού αυτή κυρίως θα του επιτρέψει να λειτουργήσει αποτελεσµατικά σε όλα τα επίπεδα της καθηµερινότητας στο µέλλον (Δηµητρακοπούλου, 2002). Κατά συνέπεια, κάθε προσπάθεια που δεν ενσωµατώνει τη νέα επικοινωνιακή πραγµατικότητα, δεν µπορεί παρά να θεωρηθεί αναχρονιστική, ασυµβίβαστη µε τη νέα εξωσχολική επικοινωνιακή πραγµατικότητα.

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Ειδικότερα, οι µαθητές της Α τάξης του Λυκείου έχοντας ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση θεωρούµε ότι διαθέτουν ένα επαρκές επικοινωνιακό επίπεδο (κατανόηση και αξιοποίηση σύνθετων δοµών της µητρικής γλώσσας, αναγνώριση και χρήση διαφόρων κειµενικών ειδών). Ωστόσο, µε τη φοίτησή τους στο Λύκειο καλούνται όχι µόνο να καλλιεργήσουν έτι περαιτέρω τη γλωσσική τους ικανότητα, αλλά και να κατανοήσουν την καθηµερινή πέραν του σχολείου επικοινωνιακή πραγµατικότητα κριτικά και αναστοχαστικά. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα που εφαρµόζεται για την Α Λυκείου από το σχολικό έτος «σκοπός της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής γλώσσας είναι η ενδυνάµωση του γλωσσικού γραµµατισµού που έχει αποκτηθεί τα προηγούµενα χρόνια σε µία κατεύθυνση περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική» (ΦΕΚ 1562/ , τ. Β σ ). Στο πλαίσιο των παραπάνω διαπιστώσεων και παραµέτρων παρουσιάζεται το συγκεκριµένο σενάριο διδασκαλίας. Συνιστά διδακτική πρόταση, µε την οποία θα µπορούσε να οργανωθεί µία ανακεφαλαιωτική διαδικασία µε αφορµή τη διδακτική ενότητα που πραγµατεύεται τη γλώσσα της διαφήµισης και τον ιδιαίτερο τρόπο πειθούς που αυτή χρησιµοποιεί (βλ. Έκφραση-Έκθεση Α Γενικού Λυκείου (2012), βιβλίο µαθητή, σσ ) σε συνδυασµό µε τα όσα διδάχθηκαν ήδη οι µαθητές για τις γλωσσικές ποικιλίες (σσ ), την οργάνωση του λόγου και την αιτιολόγηση (σσ ), καθώς και τις λειτουργίες της γλώσσας: αναφορική και ποιητική (σσ ). Ο κεντρικός άξονας του σεναρίου βρίσκεται σε πλήρη συµβατότητα µε το νέο ΑΠΣ, εφόσον εντάσσεται σύµφωνα µε αυτό στη θεµατική περιοχή «Γλώσσα, γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσική αλλαγή» (ΦΕΚ 1562/ , τ. Β σ ). 2. Σκοπός και στόχοι του σεναρίου διδασκαλίας Η εν λόγω διδακτική πρόταση αποσκοπεί κατ αρχήν στο να κατανοήσουν οι µαθητές τους τρόπους πειθούς µέσα από τη χρήση γλωσσικών ποικιλιών σε διαφορετικά διαφηµιστικά σποτ, να σχολιάσουν από κοινού διαφηµιστικά πολυτροπικά κείµενα µε έµφαση κυρίως στα στερεότυπα που αναπαράγονται, καθώς και να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού, και γραπτού λόγου (συµπλήρωση Φύλλων Εργασίας) αξιοποιώντας εργαλεία που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες. Ενώ το ελληνικό σχολείο ταυτίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την καλλιέργεια της επικοινωνίας µε την αποκλειστική καλλιέργεια της µονοτροπικής γραπτής έκφρασης κάτω από την πίεση του εξετασιοκεντρικού του προσανατολισµού, η πρόταση αυτή εναρµονίζεται µε το νέο επικοινωνιακό τοπίο όπου κυριαρχεί η µίξη πολλών σηµειωτικών συστηµάτων. Αναµφίβολα, η άσκηση στην κατανόηση και παραγωγή αντίστοιχων κειµένων δεν είναι µία απλή και εύκολη υπόθεση από γλωσσοδιδακτική άποψη, αφού τα πολυτροπικά κείµενα συνιστούν µία λειτουργική συνύπαρξη που επηρεάζει τα συλλειτουργούντα σηµειωτικά συστήµατα (Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης,

3 Πρακτικά 5 th CIE ). Γι αυτό και ως επιµέρους στόχοι (γλωσσικοί αξιακοί µαθησιακοί τεχνολογικοί) προτείνονται µεταξύ άλλων οι εξής: Να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν οι µαθητές το γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι οµοιογενής και ότι η ποικιλότητα είναι εγγενές χαρακτηριστικό της γλώσσας. Να εξηγήσουν τους λόγους που οδηγούν στη γλωσσική διαφοροποίηση και τη γλωσσική µεταβολή. Να κατανοήσουν αφενός ότι τα κείµενα είναι έτσι δοµηµένα, ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες κοινωνικές περιστάσεις, και αφετέρου τον ρόλο που έχει ο δίαυλος επικοινωνίας, σε συνάρτηση µε την ιδιαιτερότητα των κοινωνικών πρακτικών στο είδος του λόγου που παράγεται. Να εκφράζονται κριτικά ως προς την καταλληλότητα ενός κειµένου σε σχέση µε την περίσταση της επικοινωνίας. Να εξηγήσουν πώς και γιατί αξιοποιείται η γλωσσική ποικιλότητα στον διαφηµιστικό λόγο. Να εντοπίσουν κοινωνικές συνδηλώσεις σε ένα κείµενο, και ειδικότερα σε ένα διαφηµιστικό µήνυµα. Να αναγνωρίσουν ότι η γλώσσα δεν µεταφέρει απλώς ένα µήνυµα, αλλά εγγράφονται σε αυτό οπτικές του κόσµου. Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις για τη γλώσσα προκειµένου να «ξεκλειδώνουν» τα νοήµατα, αλλά και τις παραπάνω οπτικές. Να κατανοήσουν ότι τα νέα µέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, Νέες Τεχνολογίες) αποτελούν εγγενές στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να κατανοούνται οι κειµενικές πρακτικές που αναπτύσσονται σε αυτά. Να παράξουν τόσο προφορικό λόγο σε επίπεδο οµάδας και ολοµέλειας, όσο και γραπτό λόγο ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Να ασκηθούν στη συνεργατική µάθηση και το σχέδιο έρευνας. Να αναπτύξουν οµαδικό πνεύµα και διάθεση αλληλοϋποστήριξης. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ, και ειδικότερα του επεξεργαστή κειµένου για τη σύνταξη του κειµένου. Ευρύτερα να κατανοήσουν ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες για να αποκτήσουν αντίστοιχες δεξιότητες για την παραγωγή λόγου, τόσο µε ατοµικές όσο και µε συνεργατικές δραστηριότητες (Σολοµωνίδου, 2006). Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου σεναρίου διδασκαλίας αξιοποιούνται ενδεικτικά τα εξής: Φυλλοµετρητής, ιστολόγιο (blog) ή συνεργατικό ιστολόγιο wiki, Windows Media Player, Επεξεργαστής Κειµένου, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, Διαδραστικός πίνακας. Το σενάριο λαµβάνει χώρα στο Εργαστήριο Πληροφορικής απαιτώντας περίπου 8 διδακτικές ώρες.

4 4 Conferrence on Informatics in Education Ανάπτυξη σεναρίου διδασκαλίας Το συγκεκριµένο σενάριο διδασκαλίας υλοποιείται σε δύο φάσεις. 3.1 Πρώτη Φάση (1+2 ώρες) Κατά την πρώτη φάση στο πλαίσιο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αξιοποιείται το ιστολόγιο του καθηγητή ή ένα συνεργατικό ιστολόγιο wiki που έχει δηµιουργηθεί για τις ανάγκες του µαθήµατος στο οποίο έχουν αναρτηθεί: µία παρουσίαση (Power Point) µε εικόνες από κατά καιρούς διαφηµιστικές καµπάνιες (βλ. και ένα κοινό φύλλο εργασίας για όλους τους µαθητές (βλ. Παράρτηµα 5.1) µε συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο πάνω σε ένα διαφηµιστικό βίντεο (http://www.youtube.com/watch?v=k1ymch3f3ss&w=560&h=315]) Οι µαθητές καλούνται: 1. να σχολιάσουν διαδικτυακά το περιεχόµενο των εικόνων που περιλαµβάνονται στην παρουσίαση ανταλλάσοντας µεταξύ τους απόψεις, 2. να προετοιµάσουν το ανηρτηµένο κοινό φύλλο εργασίας χρησιµοποιώντας τον επεξεργαστή κειµένου, 3. να το αποστείλουν µε στον καθηγητή τους. Έτσι, τους δίνεται η ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία και να παράξουν τόσο υβριδικό λόγο σχολιάζοντας στο ιστολόγιο αποφεύγοντας τη χρήση των greeklish, αλλά και γραπτό λόγο σε ηλεκτρονική µορφή όπου υπάρχει η δυνατότητα διαρκών βελτιώσεων και επανεξετάσεων, γεγονός που λειτουργεί απελευθερωτικά για τους µαθητές. Κατά µέσο όρο η δραστηριότητα αυτή απαιτεί λεπτά εργασίας κατ οίκον. Στη συνέχεια, στο Εργαστήριο Πληροφορικής (2 διδακτικές ώρες) γίνεται επεξεργασία ενδεικτικών φύλλων εργασίας κατά τρόπο συνεργατικό (ένα για κάθε οµάδα τριών µαθητών). Ο χωρισµός των οµάδων θα ήταν καλό να γίνει λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τις γνωστικές δυνατότητές τους στο µάθηµα της Γλώσσας, αλλά και τις δεξιότητές τους στους υπολογιστές. Πριν ξεκινήσει η επεξεργασία των φύλλων εργασίας: α) στο πλαίσιο του καθοδηγητικού και συµβουλευτικού ρόλου του διδάσκοντα δίνονται από µέρους του οι απαραίτητες διευκρινίσεις στους µαθητές ώστε να κατανοήσουν τους στόχους της διδασκαλίας µε τη χρήση των Τ.Π.Ε., β) συνδιαµορφώνεται το «συµβόλαιο» τάξης, δηλαδή οι κανόνες συνεργασίας, ο ρόλος των µελών της κάθε οµάδας, ενώ τονίζεται και η ιδιαίτερη σηµασία της συµµετοχής τους σε αυτή τη διδακτική προσέγγιση µε παράλληλα κίνητρα όπως η δηµόσια ανάρτηση των εργασιών στον ιστότοπο του µαθήµατος.

5 Πρακτικά 5 th CIE Ακολούθως, ελέγχονται οι εργασίες των µαθητών µε ενεργοποιηµένη την «Παρακολούθηση αλλαγών» στον Επεξεργαστή Κειµένου κατά τρόπο συνεργατικό προκειµένου να επισηµανθούν τα θετικά και αρνητικά σηµεία τους. Γίνονται διορθώσεις και σχολιασµός των φύλλων εργασίας µέσα σε συνθήκες ανάδρασης, καθώς στη φάση αυτή η σκέψη κάθε µαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπολοίπων µαθητών της οµάδας. Κατόπιν, σε επίπεδο ολοµέλειας γίνεται συζήτηση επί των προκειµένων διορθώσεων και ανατροφοδότηση αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει ο Διαδραστικός Πίνακας. Βέβαια, για να υπάρξουν τέτοιες διαδικασίες από κοινού επεξεργασίας κειµένων, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο κλίµα στη σχολική αίθουσα, ώστε ο µαθητής να µη νιώθει ως απειλή την προβολή του κειµένου του, αλλά ως πρόκληση για συζήτηση. Από την άλλη είναι προφανές ότι µία τέτοιου είδους διδακτική διαδικασία είναι περισσότερο απαιτητική, καθώς απαιτεί από τον δάσκαλο να προσεγγίσει την ύλη που έχει να διδάξει περισσότερο δηµιουργικά και κάθετα και λιγότερο διεκπεραιωτικά γραµµικά. Τέλος, τα διορθωµένα φύλλα εργασίας αναρτώνται στον ιστότοπο ή στο συνεργατικό ιστολόγιο του µαθήµατος για ενδεχόµενη κατ οίκον µελέτη. 3.2 Δεύτερη Φάση: 4 διδακτικές ώρες Αρχικά, οι µαθητές σε οµάδες και πάλι των τριών καλούνται να συµπληρώσουν σε ένα πρώτο διδακτικό δίωρο ανάλογα φύλλα εργασίας σχολιάζοντας και αναλύοντας τηλεοπτικά διαφηµιστικά µηνύµατα (βλ. https://sites.google.com/site/akisambelas/alykeiou/senario-didaskalias-me-chrese-t-p-e προτεινόµενα διαφηµιστικά µηνύµατα). Ο καθηγητής εκ των προτέρων έχει τοποθετήσει στην Επιφάνεια Εργασίας των Η/Υ των µαθητών έναν φάκελο µε τον τίτλο «Φύλλα Εργασίας Οµάδων» που περιλαµβάνει σε µορφή doc τα φύλλα εργασίας µε τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν οι οµάδες. Τα φύλλα εργασίας είναι τόσα όσα και οι οµάδες που θα σχηµατιστούν ανάλογα µε τη δύναµη του τµήµατος µε παρόµοιες αλλά και διαφοροποιηµένες ασκήσεις (κλειστού και ανοιχτού τύπου) ώστε να λειτουργήσουν οι οµάδες συµπληρωµατικά. Τα διαφηµιστικά σποτ είναι ενσωµατωµένα στα φύλλα εργασίας µε τη µορφή υπερσυνδέσεων για εξοικονόµηση διδακτικού χρόνου. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των φύλλων εργασίας από τους µαθητές ο ρόλος του διδάσκοντα είναι αποκλειστικά συµβουλευτικός, καθοδηγώντας τους µαθητές, υποβάλλοντας τα κατάλληλα ερωτήµατα, χωρίς να προσφέρει έτοιµες λύσεις, αλλά δίνοντας τον κύριο ρόλο στους µαθητές, προκειµένου αυτοί να εντοπίζουν µόνοι τους τις δυσκολίες και διαφορές, και τελικά να βρίσκουν τις λύσεις. Κατόπιν, σε ένα δεύτερο διδακτικό δίωρο (ή και τρίωρο) οι µαθητές αφού συγκροτήσουν νέες µε διαφορετική σύνθεση οµάδες των τριών επιχειρούν διορθώσεις, αλλαγές, βελτιώσεις στα κείµενα των συµµαθητών τους αυτενεργώντας και αξιοποιώντας την «Παρακολούθηση αλλαγών» που προσφέρει o Επεξεργαστής Κειµένου. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της ολοµέλειας του τµήµατος αξιοποιώντας εκ

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 νέου τον Διαδραστικό Πίνακα πραγµατοποιείται η ανατροφοδότηση και ο σχολιασµός όλων των φύλλων εργασίας προκειµένου το σύνολο των µαθητών να αναπτύξει τις ίδιες ή παρόµοιες γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες. Ενδεχοµένως, θα µπορούσε να οργανωθεί και µία παρουσίαση των τελικών διαπιστώσεων σε συγκεκριµένου τύπου λογισµικό (Πρόγραµµα Παρουσιάσεων). Τέλος, τα διορθωµένα φύλλα εργασίας αναρτώνται στον ιστότοπο του µαθήµατος για µελλοντική αξιοποίηση από συναδέλφους και µαθητές. 4. Αξιολόγηση του σεναρίου διδασκαλίας - Παρατηρήσεις Γίνεται αντιληπτό ότι το συγκεκριµένο σενάριο διδασκαλίας που βασίζεται στη φθίνουσα καθοδήγηση από µέρους του καθηγητή, είναι διαφοροποιηµένο από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία µε όφελος προφανές και πολλαπλό για τα παιδιά καθώς: επιτυγχάνονται τόσο ο κλασικός (γλωσσικός) γραµµατισµός, όσο και ο νέος γραµµατισµός, αλλά και ο κριτικός γραµµατισµός δίνονται περισσότερα κίνητρα για την ενεργοποίηση της συµµετοχής όλων των µαθητών στο πλαίσιο των οµάδων ενισχύεται περισσότερο το κλίµα αναγνώρισης, αποδοχής, επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών αξιοποιούνται καλύτερα προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών (το σενάριο έχει και ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα) διαµορφώνεται ένα σαφώς πιο ελκυστικό περιβάλλον µάθησης (Υπολογιστής, Πολυµέσα, Διαδίκτυο, Επεξεργαστής Κειµένου) το οποίο συνδέεται άµεσα και µε το περιβάλλον ζωής (δηµοφιλείς και οικείες διαφηµίσεις) συµµετέχουν πλέον οι ίδιοι οι µαθητές στη διαχείριση της µάθησής τους και στην αξιολόγησή τους. ο εκπαιδευτικός διαθέτει στην οµάδα περισσότερο χρόνο απ ό,τι θα διέθετε στον κάθε µαθητή προς όφελος τελικά των αδύναµων µαθητών (Σολοµωνίδου, 2006). Από την άλλη, βέβαια, η εφαρµογή µίας τέτοιας διδακτικής πρότασης σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός είναι προετοιµασµένος για «θόρυβο» εκ µέρους των µαθητών, αφού είναι αυτονόητο ότι άνθρωποι που συνεργάζονται «θορυβούν». Επιπλέον, ο περισσότερος διδακτικός χρόνος που απαιτεί η παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου ή σηµειώσεων στον Επεξεργαστή Κειµένου δεν συνιστά απώλεια χρόνου, όπως εκ πρώτης όψεως φαίνεται, αλλά χρόνο συστηµατικότερης άσκησης στον λόγο. Συνοψίζοντας, πρόκειται για µία εµπλουτισµένη/διαφοροποιηµένη διδασκαλία, εφόσον βασίζεται σε πρόσθετο διδακτικό υλικό της έµπνευσης του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί στη λογική του εκπαιδευτικού σεναρίου ως «δάσκαλος

7 Πρακτικά 5 th CIE δηµιουργός». Η εκπαιδευτική µέθοδος-τεχνική που επιλέχθηκε, συνδυάζει την ερµηνευτική µέθοδο µέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, τη διδασκαλία µέσα από πολυτροπικά κείµενα, καθώς και τη χρήση των πολυµέσων και των ΤΠΕ, αξιοποιώντας σε συµπληρωµατική σχέση µορφές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και σύγχρονης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της οµαδικής-συνεργατικής διδασκαλίας. Τέλος, η σύνθεση του σεναρίου βασίστηκε στις αρχές του Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης και του προγράµµατος επιµόρφωσης για την Πιστοποίηση Β στις Νέες Τεχνολογίες. 5. Παράρτηµα 5.1 Κοινό Φύλλο Εργασίας (Α φάση διδασκαλίας) Αφού δείτε προσεκτικά το διαφηµιστικό σποτ, συµπληρώστε το παρακάτω φύλλο εργασίας. 1. Ποιο είναι το βασικό µήνυµα της συγκεκριµένης διαφήµισης; Πώς συνδέεται το «σενάριο» της διαφήµισης µε το διαφηµιζόµενο προϊόν; 2. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους αναπτύσσεται το µήνυµα της συγκεκριµένης διαφήµισης; Επιλέξτε στον πίνακα που ακολουθεί (σηµειώνοντας ) έναν ή περισσότερους στην περίπτωση που εσείς κρίνετε αναγκαίο κάτι τέτοιο. χωρίς πρόλογο και εξηγήσεις χιούµορ αφήγηση µιας ιστορίας λογοπαίγνια µονόλογος υπερβολή διάλογος επιχειρήµατα επεξήγηση της εικόνας/του σποτ λογοπαίγνια 3. Ποια κοινωνικά στερεότυπα διαφαίνονται στη συγκεκριµένη διαφήµιση; Η απάντησή σας να έχει τη µορφή παραγράφου περίπου 80 λέξεων. 4. Να αναδιηγηθείτε µε δικά σας λόγια την «ιστορία» που παρουσιάζεται στο διαφηµιστικό σποτ σε µία παράγραφο περίπου 80 λέξεων. 5. Πώς αξιολογείτε τη συγκεκριµένη διαφήµιση λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραµέτρους: ελκύει την προσοχή του δέκτη; προκαλεί το ενδιαφέρον του; δηµιουργεί την επιθυµία να το αγοράσει; Η απάντησή σας να έχει τη µορφή σύντοµης παραγράφου 50 λέξεων. 5.2 Φύλλα Εργασίας (Β φάση διδασκαλίας) 1ο Φύλλο Εργασίας

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Κάντε κλικ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Δραστηριότητα 1η Διαφήµιση είναι η δηµιουργία πρωτότυπου µηνύµατος, το οποίο αναφέρεται σε κάποιο υλικό ή πνευµατικό παράγωγο/προϊόν, και η προβολή του (µηνύµατος) µε τελικό σκοπό την παρακίνηση του αποδέκτη να «αγοράσει» το διαφηµιζόµενο προϊόν. Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, η διαφήµιση συνιστά µία πράξη επικοινωνίας. Να προσδιορίσετε τα βασικά στοιχεία αυτής της επικοινωνίας µε αφορµή το συγκεκριµένο διαφηµιστικό σποτ: - ποιος είναι ο ποµπός: - ποιος είναι ο δέκτης: - ποιο είναι το µήνυµα: - ποιο είναι το επικοινωνιακό µέσο: - ποιος είναι ο επικοινωνιακός κώδικας: Δραστηριότητα 2 η Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους αναπτύσσεται το µήνυµα της συγκεκριµένης διαφήµισης; Επιλέξτε στον πίνακα που ακολουθεί (σηµειώνοντας ) έναν ή περισσότερους στην περίπτωση που εσείς κρίνετε αναγκαίο κάτι τέτοιο. µε πρόλογο/εξηγήσεις λογοπαίγνια χωρίς πρόλογο/εξηγήσεις µεταφορές αφήγηση µίας ιστορίας παροµοιώσεις µονόλογος εξεζητηµένες λέξεις διάλογος χιούµορ µήνυµα που επεξηγεί έκπληξη µήνυµα µε επιχειρήµατα υπερβολή Δραστηριότητα 3 η Είναι προφανές ότι στο διαφηµιστικό αυτό σποτ αξιοποιείται η µεταφορική χρήση του λόγου. Να εντοπίσετε 4 τέτοιες περιπτώσεις και να τις καταγράψετε Ποια είναι η µεταφορική σηµασία αυτών των εκφράσεων που επιλέξατε και ποια είναι η κυριολεκτική τους; Μεταφορική Κυριολεκτική

9 Πρακτικά 5 th CIE Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού λεξικού αναζητείστε εάν συµπεριλαµβάνεται αυτή η µεταφορική σηµασία στο σχετικό λήµµα. Αν ναι, να το επιβεβαιώσετε γράφοντας το αντίστοιχο παράδειγµα από το λήµµα του λεξικού. Αν όχι να το συµπληρώσετε α) εξηγώντας αυτή την µεταφορική σηµασία µε δικά σας λόγια β) γράφοντας το σχετικό παράδειγµα από τη διαφήµιση. Δραστηριότητα 4 η Με ποια επιχειρήµατα ο «πρόεδρος» της οµάδας επιδιώκει να πείσει τον προπονητή» για τον συγκεκριµένο ποδοσφαιριστή; Υποθέστε λοιπόν ότι είστε ο πρόεδρος της οµάδας και θέλετε εγγράφως µε µία επιστολή να ενηµερώσετε τον προπονητή σας. Γράψτε µία παράγραφο (περίπου 80 λέξεων) µε τη µορφή της αιτιολόγησης στην οποία αξιοποιείτε τα παραπάνω επιχειρήµατα. 2ο Φύλλο Εργασίας Κάντε κλικ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Δραστηριότητα 1 η Η διαφηµιστική πειθώ συχνά χρησιµοποιεί διάφορες τεχνικές για να πετύχει τον στόχο της. Επιλέξτε στον πίνακα που ακολουθεί (σηµειώνοντας ) µία ή περισσότερες στην περίπτωση που εσείς κρίνετε αναγκαίο κάτι τέτοιο. αναλυτική περιγραφή του προϊόντος / των ιδιοτήτων του προϊόντος επίκληση στην αυθεντία (σε έναν ειδικό, σε έναν επιστήµονα, σε ένα δηµοφιλές πρόσωπο) επίκληση στο συναίσθηµα (φόβο, ενοχή, ευθύνη, ευχαρίστηση κλπ) επίκληση στη λογική (επιχειρήµατα υπέρ του προϊόντος) λανθάνοντα αξιολογικό χαρακτηρισµό που λειτουργεί δεσµευτικά για τον δέκτη Κάποια άλλη τεχνική. Αν ναι σηµειώστε την Δραστηριότητα 2 η Τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά µε τη γλώσσα, όπως παρουσιάζεται στο δεύτερο µέρος του διαφηµιστικού σποτ (µετά τον διάλογο των ηρώων); Πιο συγκεκριµένα τι έχετε να παρατηρήσετε για το λεξιλόγιο, τα µέρη του λόγου και τους γραµµατικούς τύπους [ρηµατικό χρόνο, πρόσωπο, αριθµό, έγκλιση], τη σύνταξη, τον ρυθµό και την ηχητική της φράσης; Δραστηριότητα 3 η Είναι προφανές ότι στο διαφηµιστικό αυτό σποτ «αξιοποιείται» το ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. α) Με ποιους εκφραστικούς τρόπους ο ποµπός προσπαθεί να φέρει τον δέκτη πιο κοντά στο κλίµα της Επανάστασης; Να

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 παρουσιάσετε συγκεκριµένα παραδείγµατα. β) Ποιες λέξεις που ακούγονται στη διαφήµιση αντλούν την καταγωγή τους από άλλες γλώσσες και είναι πιο κοντά στο κλίµα της Επανάστασης; Να αξιοποιήσετε το ηλεκτρονικό λεξικό. α). β).. Δραστηριότητα 4 η Αξιολογήστε τη συγκεκριµένη διαφήµιση (σε µία παράγραφο περίπου 80 λέξεων) λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες προδιαγραφές: ελκύει την προσοχή του δέκτη; προκαλεί το ενδιαφέρον του; δηµιουργεί την επιθυµία να «αγοράσει» το συγκεκριµένο προϊόν; κατατοπίζει τον υποψήφιο «αγοραστή»; Να τεκµηριώσετε την παραπάνω άποψη (σε µία παράγραφο περίπου 80 λέξεων) αξιοποιώντας και τις τρεις διαφηµίσεις. 5.3 Προτεινόµενες δραστηριότητες ανοιχτού τύπου (στο πλαίσιο της 4 ης δραστηριότητας) Κάντε κλικ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αν δίπλα στην «ανθρωποµηχανή» καθόταν ένας άνθρωπος πώς θα διατύπωνε την αντίθετη άποψη από αυτήν που προβάλλει η διαφήµιση (ξεκινώντας µε τον αντίθετο τρόπο και καταλήγοντας στο αντίθετο συµπέρασµα); Κάντε κλικ στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Μάθατε ότι σε µία γλωσσική κοινότητα διαφορετικές οµάδες οµιλητών χρησιµοποιούν διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες/διαλέκτους που τα κοινά τους χαρακτηριστικά τους τις διακρίνουν από άλλες ποικιλίες και διαλέκτους της ίδιας γλώσσας. Να τεκµηριώσετε την παραπάνω άποψη (σε µία παράγραφο περίπου 80 λέξεων) αξιοποιώντας και τις τρεις διαφηµίσεις. Κάντε κλικ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αναζητείστε στο διαφηµιστικό σποτ όλα εκείνα τα στοιχεία που αναδεικνύουν αντιλήψεις, αξίες, πρότυπα και στερεότυπα της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας. Με βάση αυτό το υλικό να συντάξετε ένα κείµενο επικριτικό για

11 Πρακτικά 5 th CIE Αναφορές τη συγκεκριµένη διαφήµιση περίπου 100 λέξεων το οποίο θα προοριζόταν να δηµοσιευτεί σε στήλη τηλεκριτικής σε µία εφηµερίδα. Δηµητρακοπούλου, Α. (2002). Διαστάσεις διδακτικής διαχείρισης των εκπαιδευτικών εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Προς µια ολοκληρωµένη αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα. Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, επιµ. Χρ. Κυνηγός & Ε. Δηµαράκη, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης. Σολοµωνίδου, Χ. (2006). Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Εποικοδοµητισµός και σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχµιο. Χαραλαµπόπουλος, Α. & Χατζησαββίδης Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρµογή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κώδικας Abstract The following teaching proposal aims at the creative incorporation of ICT in teaching Modern Greek so as to give the students the opportunity, through cooperative approaches and with the assistance of open educational software, to intervene, modify, exchange ideas and create. It concerns a teaching scenario with a summing up function within the framework of the new curriculum for the 1 st grade of Senior High School, which makes use of the advertisement genre so that students can understand and apply material taught in previous modules regarding the social and geographical linguistic varieties, the justification, the declarative and suggestive speech functions. The implementation of the specific teaching proposal requires about 8 teaching hours. Key words: 1st grade of Senior High School, Modern Greek Language, ICT in Education, lesson scenario, advertisement

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος. Δάσκαλος Med karatzid@gmail.com «Μελετώντας τον αστικό χάρτη της πόλης μου για μια απροσδόκητη επίσκεψη». Διδακτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ στηριζόμενο στο νέο πλαίσιο της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καρατζίδης Ι. Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων

ΕΡΚΥΝΑ. Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΚΥΝΑ Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών- Επιστημονικών Θεμάτων Πρακτικά Συνεδρίου (ΕΙΔΙΚΟ) ΤΕΥΧΟΣ 6 2015 ISSN: 2241-8393 2 Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο»

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» Χριστόγερου Κατερίνα 1, Πέζαρου Πηνελόπη 2, Αρμενιάκου Κων/να 3 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα