ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007)"

Transcript

1 Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Ξ Ι Φ Ο Μ Α Χ Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Δ.1 Για όλους τους ολυμπιακούς και προ-ολυμπιακούς αγώνες, ισχύουν μόνον οι κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, ιδιαίτερα οι Κανόνες 26 και 53 και τα κείμενα εφαρμογής. Δ.2 Ο παρών Κώδικας ισχύει, σεβόμενος τον κανονισμό της Δ.Ο.Ε., σε όλους τους διεθνείς αγώνες ξιφασκίας, όποιος και αν είναι ο υπεύθυνος για τη διοργάνωσή τους (Δ.Ο.Ξ. Εθνικές Ομοσπονδίες). Δ.3 Η διαφήμιση στις εγκαταστάσεις ανήκει στην αρμοδιότητα των διοργανωτών. Επιτρέπεται από τη Δ.Ο.Ξ. στο βαθμό που, δεν προκαλεί ενόχληση στους αθλητές, τους κριτές ή τους θεατές. Οι απαιτήσεις της τηλεόρασης είναι σεβαστές. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι Συμβαλλόμενοι Δ.4 Το συλλογικό συμβόλαιο διαφήμισης συνάπτεται ανάμεσα: 1. Τον χρηματοδότη, εμπορική, βιομηχανική ή φιλανθρωπική επιχείρηση που σκοπεύει να υποστηρίξει, υπό ορισμένους όρους, μία ομάδα, ένα σύνολο ξιφομάχων, ένα σωματείο, έναν τοπικό φορέα, μία ομοσπονδία ή έναν διοργανωτή αγώνων. 2. Έναν αθλητικό φορέα επίσημα αναγνωρισμένο σύμφωνα με τους κανόνες της Δ.Ο.Ξ. ή μίας Εθνικής Ομοσπονδίας. α. Το συμβόλαιο για τη χρήση εικόνας (Πρβλ. παρακάτω Δ.11.1) δεν μπορεί να συναφθεί παρά από την Δ.Ο.Ξ., την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή την Εθνική Ομοσπονδία της ενδιαφερόμενης ομάδας. (Πρβλ. Κανόνας 26 της Δ.Ο.Ε.) β. Το συμβόλαιο για φορητή διαφήμιση (Πρβλ. Δ.12) μπορεί να συναφθεί από την Δ.Ο.Ξ., την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή την Εθνική Ομοσπονδία. γ. Ένας φορέας δεν μπορεί να συνάψει συμβόλαιο διαφήμισης παρά μόνο στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του. Σε περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα σε διάφορα συμβόλαια, η σειρά προτεραιότητας είναι: Δ.Ο.Ξ. και μετά Εθνική Ομοσπονδία. Στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων, οι διατάξεις που προβλέπονται από την Δ.Ο.Ε έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών που υιοθετούνται από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Δ.Ο.Ξ. και την Εθνική Ομοσπονδία. 3. Ενας αθλητής δεν μπορεί να συνάψει ατομικό συμβόλαιο διαφήμισης ή να λάβει καμμία αμοιβή σχετική με διαφήμιση παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής του Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρακάτω Κεφαλαίου ΙΙΙ. 82

2 Μορφή Δ.5 1. Το συμβόλαιο συντάσσεται υποχρεωτικά εγγράφως, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και γίνεται δεκτό από τους ενδιαφερόμενους αθλητές. 2. Οι Εθνικές Ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες απέναντι στην Εθνική Ολυμπιακή τους Επιτροπή και στην Δ.Ο.Ξ., για το νομότυπο των συμβολαίων που συνάπτονται από τους τοπικούς φορείς ή τα Σωματεία και μπορούν να εγκρίνουν τα συμβόλαια αυτά ή να ορίσουν μία διαδικασία ελέγχου. 3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή παράβασης, η Δ.Ο.Ξ. μπορεί να απαιτήσει από την Εθνική Ομοσπονδία, όλα τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης και της κοινοποίησης του συμβολαίου, εκτός από τους οικονομικούς όρους. Θέση του αθλητή Δ.6 1. Ένας αθλητής δεν μπορεί να υποχρεωθεί να μετάσχει παρά τη θέλησή του, σε διαφημιστική ενέργεια, ακόμη και αν αυτή περιέχει όρο αποκλειστικότητας. 2. Ένας αθλητής δεν μπορεί να αποκλεισθεί από μία πρόκριση ή από μία αθλητική δραστηριότητα, με αποκλειστική αιτία το ότι δεν θέλει να μετάσχει σε μία διαφημιστική ενέργεια. 3. Ο αθλητής μπορεί να αντιμετωπίσει άρνηση καταβολής του τμήματος των παροχών (μετακίνηση, συντήρηση, υλικό, κλπ.), που χρηματοδοτείται από ένα συμβόλαιο διαφήμισης, στο οποίο δεν θέλησε να μετάσχει. 4. Ο αθλητής που έχει προκριθεί δεν μπορεί να αρνηθεί να φορέσει και να χρησιμοποιήσει την ομοιόμορφη εξάρτυση που όρισε η Ομοσπονδία του για το σύνολο της εθνικής ομάδας με την ευκαιρία ενός αγώνα. ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Αρχή Δ.7 Ένας αθλητής μπορεί να συνάψει συμβόλαιο με μία εταιρεία ή ίδρυμα, ικανού να τον στηρίζει συμπεριλαμβάνοντας οικονομικούς όρους στην προετοιμασία του, αποκλειστικά και μόνο με την έγγραφη έγκριση της Ομοσπονδίας του. Οροι Δ.8 Το συμβόλαιο δεν μπορεί να αναφέρεται παρά μόνο στην χρησιμοποίηση της εικόνας του αθλητή και δεν μπορεί να περιλαμβάνει καμία ρύθμιση σχετική με τον τρόπο προπόνησης του αθλητή και με την επιλογή των αγώνων που θα λάβει μέρος. Για να δοθεί έγκριση από την ενδιαφερόμενη Εθνική Ομοσπονδία, πρέπει να αναφέρει ρητά ότι οι απαιτήσεις της Ομοσπονδίας ή του Σωματείου υπερισχύουν συστηματικά και σε κάθε περίπτωση έναντι αυτών της εταιρείας ή του ιδρύματος, με το οποίο έχει συνάψει το συμβόλαιο. 83

3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σήματα Δ.9 Ορισμός Σήμα είναι το όνομα ή τα διακριτικά που επιτρέπουν την αναγνώριση της προέλευσης, του κατασκευαστή ή του πωλητή ενός αντικειμένου της εξάρτυσης του αθλητή. Από την στιγμή που ένα σήμα υπερβαίνει τις συνήθεις ή επιτρεπόμενες διαστάσεις, γίνεται διαφημιστικό και εμπίπτει στις παρακάτω διατάξεις. (Πρβλ. Δ.12) Δ.10 Θέσεις και Διαστάσεις 1. Τα αντικείμενα της εξάρτυσης ενός αθλητή μπορούν να φέρουν τα ακόλουθα ορατά σήματα: α) Μάσκα : Ένα σήμα στο ακραίο τμήμα του πίσω στηρίγματος. Μέγιστη διάσταση: 6,0x5,5 εκ. β) Βέστα : Ένα σήμα στο κάτω μέρος της βέστας, πάνω στο γοφό από την πλευρά του μη οπλισμένου βραχίονα. Μέγιστη διάσταση: 4,5x2,0 εκ. γ) Κοντό Παντελόνι : Ένα σήμα στο κάτω μέρος του παντελονιού, μόνο από την μία πλευρά. Μέγιστη διάσταση: 4,5x2,0 εκ. δ) Κάλτσες : Ένα σήμα σε κάθε κάλτσα. Μέγιστη διάσταση: 4,5x2,0 εκ. ε) Υποδήματα : Το όνομα της μάρκας σε κάθε υπόδημα. Μέγιστη διάσταση: 4,5x2,0 εκ. ή τα συνηθισμένα διακριτικά. (Π.χ.: ταινίες) στ) Γάντι : Κανένα σήμα. ζ) Όπλο : Κανένα σήμα ορατό από απόσταση. 2. Το αντικείμενο της εξάρτυσης δεν μπορεί να φέρει κανένα διακριτικό σημείο (ταινία, σχέδιο, κορδέλα, κλπ.) εκτός από τα σήματα που επιτρέπονται πιο πάνω. 3. Το συμπληρωματικό υλικό μπορεί να φέρει τα ακόλουθα σήματα κατασκευαστή: α) Φόρμα : Το συνηθισμένο χωρίς κείμενο σήμα της φόρμας, όπως αυτό εμφανίζεται στο σύνολο της παραγωγής του κατασκευαστή (π.χ. ταινίες της Adidas) και ένα διακριτικό, με μέγιστη διάσταση: 10,0x10,0 εκ. στο αριστερό μέρος του στήθους ή το όνομα, με μέγιστη διάσταση: 10,0x4,0 εκ. στο αριστερό μέρος του στήθους. β) Σάκος Όπλων : Χωρίς περιορισμό. γ) Αθλητικός Σάκος : Χωρίς περιορισμό. Χρησιμοποίηση της εικόνας του αθλητή Δ Ορισμός Πρόκειται για συμβόλαια διαφήμισης που προβλέπουν: 84

4 α) τη χρησιμοποίηση της παρουσίας ενός αθλητή, β) τη χρησιμοποίηση του ονόματος ενός αθλητή, γ) τη χρησιμοποίηση του πορτραίτου ενός αθλητή, δ) τη χρησιμοποίηση των δηλώσεων ενός αθλητή, ε) τη χρησιμοποίηση των επιδόσεων ενός αθλητή, στ) Κάθε άλλη χρησιμοποίηση της εικόνας ή της φήμης ενός αθλητή, των οποίων γίνεται εκμετάλλευση για διαφημιστικούς σκοπούς. 2. Κανονισμός Οι παραπάνω διατάξεις (Δ.4, Δ.5, Δ.6) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως και το Άρθρο του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ. και ο Κανόνας 26 της Δ.Ο.Ε. Φορητή διαφήμιση Δ Ορισμός α) Η φορητή διαφήμιση συνίσταται σε κάθε όνομα ή διακριτικό εκτός του σήματος του κατασκευαστή ή πωλητή του μέρους της εξάρτυσης (Πρβλ. Δ.9) που εμφανίζεται στο υλικό, το βοηθητικό υλικό ή την εξάρτυση του αθλητή. β) Το σήμα που υπερβαίνει τα συνηθισμένα ή παραπάνω καθιερωμένα όρια (Πρβλ. Δ.10) συνιστά διαφήμιση. γ) Απαγορεύονται όλες οι διαφημίσεις που αντίκεινται στο νόμο της χώρας στην οποία διεξάγεται ο αγώνας. 2. Ενδύματα ξιφασκίας και υλικό α) Εάν η Ομοσπονδία και/ή ο αθλητής υπογράψει/-ψουν συμβόλαιο συνεργασίας με εμπορική ή άλλη επιχείρηση, το λογότυπο των 125 cm 2 το μέγιστο μπορεί να τεθεί στο πάνω μέρος του μανικιού της βέστας (μη οπλισμένος βραχίονας) ή στο πλαϊνό μέρος (αριστερά ή δεξιά) του παντελονιού, ή στις κάλτσες. Για τη σπάθη, δεν υπάρχει λογότυπο στο μανίκι. β) Ο αριθμός των λογοτύπων δεν μπορεί να είναι πάνω από τέσσερα. Η συνολική επιφάνεια του συνόλου των λογοτύπων δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα 500 cm Εσωτερική και εξωτερική ένδυση α) Στην επίσημη εσωτερική ένδυση μίας Εθνικής Ομοσπονδίας είναι δεκτή η διαφήμιση στην πλάτη, μεταξύ των ώμων: I. είτε σε γραμμή που δεν ξεπερνά σε ύψος τα 10 εκ. ii. είτε σε διακριτικό που δεν ξεπερνά την διάσταση των 15,0x15,0 β) Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί οριζόντια στην μπροστινή δεξιά πλευρά της εσωτερικής ένδυσης το λογότυπο του συνεργάτη της Ομοσπονδίας ή του συνεργάτη που έχει επιλεχθεί για το σχετικό όπλο. Το λογότυπο αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά την διάσταση των 50 cm 2. γ) Επιπλέον, εάν ο αθλητής έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με εμπορική ή άλλη εταιρεία, η επίσημη εσωτερική ένδυση μπορεί να φέρει το ίδιο λογότυπο με τη στολή ξιφασκίας. δ) Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα επιτρέπεται μόνο η επίσημη εσωτερική ένδυση της Εθνικής Ομοσπονδίας. (Πρβλ. σημείο Δ.12.3.α) 85

5 ε) Στους άλλους αγώνες (εκτός από το βάθρο της πίστας των αγώνων Α Κατηγορίας), η διαφήμιση στην εσωτερική ένδυση, στο μπουρνούζι και κάθε άλλη ένδυση είναι ελεύθερη και δεν έχει άλλο περιορισμό παρά μόνο την έγκριση της Εθνικής Ομοσπονδίας, στην οποία ανήκει ο αθλητής. 4. Βοηθητικό υλικό Πάνω στους σάκους της ξιφασκίας και στους αθλητικούς σάκους η διαφήμιση είναι ελεύθερη. 5. Τηλεόραση Δ Αρχές α) Όταν ένας αγώνας αποτελεί αντικείμενο τηλεοπτικού ρεπορτάζ, οι επιθυμίες της τηλεόρασης έχουν προτεραιότητα εντός του ορίου των κανόνων που έχουν προαναφερθεί. β) Στο μέτρο του δυνατού, οι διοργανωτές πρέπει να αναφέρουν στους όρους συμμετοχής, τον τρόπο με τον οποίο είναι δεκτή η διαφήμιση που φέρουν οι αθλητές. Ταινία γύρω από τον μηρό ή αυτοκόλλητο α) Οι διοργανωτές ενός αγώνα μπορούν να αναγνωρίζουν τους αθλητές εφοδιάζοντάς τους με έναν αριθμό, που βρίσκεται πάνω σε μία ταινία γύρω από τον μηρό ή πάνω σε ένα αυτοκόλλητο. β) Η χρήση αυτής της ταινίας γύρω από τον μηρό ή αυτού του αυτοκόλλητου είναι υποχρεωτική για τους αθλητές. γ) Το αυτοκόλλητο πρέπει να είναι από αδρό υλικό, ώστε να αποφεύγεται το γλίστρημα της αιχμής. δ) Η ταινία γύρω από τον μηρό ή το αυτοκόλλητο μπορεί να φέρει διαφήμιση μέσα στα όρια του κανονισμού που ακολουθεί. ε) Η εγκύκλιος που καθορίζει τους όρους συμμετοχής στους αγώνες πρέπει να προσδιορίζει ότι οι αθλητές θα φέρουν μία ταινία γύρω από τον μηρό ή ένα αυτοκόλλητο και ποια θα είναι η διαφήμιση. Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες υπονοεί και αποδοχή από τον αθλητή της υποχρέωσης να φέρει την ταινία γύρω από τον μηρό ή το αυτοκόλλητο. 2. Θέσεις και διαστάσεις α) Η ταινία πρέπει να είναι στερεωμένη στον μηρό της πλευράς του μη οπλισμένου βραχίονα. Η μέγιστη διάσταση της ταινίας είναι 20,0x20,0 εκ. Ο αριθμός του αθλητή πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 10 εκ. και πλάτος 15 εκ. β) Τα αυτοκόλλητα πρέπει να είναι στερεωμένα από κάθε πλευρά της μάσκας, στην πλάγια όψη. Η μέγιστη διάσταση του αυτοκόλλητου είναι 10 εκ. στο πλάτος και 15 εκ. στο ύψος. Ο αριθμός του αθλητή πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 8 εκ. και πλάτος 8 εκ. Στο ξίφος ασκήσεως και στο ξίφος μονομαχίας, οι αθλητές πρέπει να φορούν μόνο το αυτοκόλλητο του αγώνα που διεξάγεται. 86

6 γ) Και στις δύο περιπτώσεις, η διαφήμιση, κείμενο ή διακριτικό, πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αριθμό και δεν πρέπει να υπερβαίνει σε ύψος τα 0,35 εκ. δ) Εάν το αυτοκόλλητο της μάσκας δεν φέρει νούμερο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς παρά μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ο.Ξ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ατομικό συμβόλαιο (Δ.7, Δ.8) Δ.14 Σε περίπτωση παράβασης των σχετικών με το ατομικό συμβόλαιο κανόνων, ο αθλητής τιμωρείται με αποκλεισμό. Εάν, μετά το τέλος της περιόδου αποκλεισμού, ο αθλητής υποπέσει σε εκ νέου παράβαση, τότε χάνει την ιδιότητα του ερασιτέχνη και του αφαιρείται η αθλητική άδεια (licence). Βλ. Πειθαρχικός Κανονισμός της Δ.Ο.Ξ. (Κεφάλαιο VII του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ.) Αντικανονικό σήμα (Δ.10.1, α-ζ) Δ.15 Υποχρέωση να αλλάξει αμέσως το αντικείμενο της εξάρτυσης και παρατήρηση, και στη συνέχεια κύρωση, σύμφωνα με τα Άρθρα Τ.114., Τ.118., Τ η ομάδα. Διαφήμιση πάνω στο ένδυμα (Δ.12.2.α Δ.12.2.β) Δ.16 Υποχρέωση να αλλάξει αμέσως το αντικείμενο της εξάρτυσης και εφαρμογή των Άρθρων Τ.114., Τ.118., Τ η ομάδα ή του Άρθρου Τ.108. Δ.17 Διαφήμιση αντικανονική ή μη επιτρεπόμενη (Δ.12.3.α Δ.12.3.ε) 1. Υποχρέωση να απομακρύνει το αντικανονικό αντικείμενο και παρατήρηση. 2. Σε περίπτωση υποτροπής κατά τη διάρκεια των αγώνων, εφαρμογή των Άρθρων Τ.114., Τ.118., Τ η ομάδα Δ.18. Ταινίες γύρω από τον μηρό και αυτοκόλλητα (Δ.13.1 & Δ.13.2) 1. Εάν ένας αθλητής αρνηθεί να φορέσει την ταινία γύρω από το μηρό ή το αυτοκόλλητο ενώ τούτο έχει αναγγελθεί κανονικά στους όρους συμμετοχής, αυτός αποκλείεται από τους αγώνες και δεν περιλαμβάνεται στην κατάταξη. 2. Αν οι ταινίες ή τα αυτοκόλλητα δεν είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο διοργανωτής πρέπει να τα αποσύρει και αν δεν τα αποσύρει, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο $ 500 Η.Π.Α. στην Εθνική Ομοσπονδία. 3. Εάν πρόκειται για αγώνες που υπολογίζονται για το Κύπελλο Κόσμου (Αγώνες Α Κατηγορίας), το πρόστιμο είναι $ Η.Π.Α. υπέρ της Δ.Ο.Ξ. και η διοργανώτρια χάνει αυτόματα την διάκρισή της Α Κατηγορίας για το επόμενο έτος. 87

7 4. Σε περίπτωση υποτροπής σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και η διοργάνωση δεν περιλαμβάνεται πλέον στο Διεθνές Καλεντάρι για 3 έτη. Διαφήμιση εικόνας (Δ.11) Δ.19 Κυρώσεις 1. Η πρώτη παράβαση της διαφήμισης εικόνας έξω από τους όρους ενός συμβολαίου που έχει συναφθεί κανονικά τιμωρείται με παρατήρηση από την Εθνική Ομοσπονδία ή την Δ.Ο.Ξ. 2. Η πρώτη υποτροπή τιμωρείται με αποκλεισμό 6 μηνών. 3. Η δεύτερη υποτροπή τιμωρείται με αποκλεισμό 1 έτους. 4. Οι επόμενες υποτροπές τιμωρούνται με αποκλεισμό 2 ετών σε κάθε παράβαση. Δ Παράπτωμα Το παράπτωμα του κατηγορούμενου αθλητή χρήζει αποδείξεως. 2. Εάν ο αθλητής αμφισβητήσει ότι είναι υπεύθυνος για την παράβαση, πρέπει να εξουσιοδοτήσει την Δ.Ο.Ξ., ώστε αυτή να προβεί στις απαραίτητες έρευνες και να αναθέσει στην Δ.Ο.Ξ. να κινηθεί κατά του δράστη της κατάχρησης. Άλλως, εφαρμόζεται αυτοδικαίως το σημείο β)1. που αναφέρεται πιο πάνω. Δ.21 Αρμοδιότητα και διαδικασία 1. Το αρμόδιο όργανο της Δ.Ο.Ξ. είναι η Πειθαρχική Επιτροπή βλ. Πειθαρχικός Κώδικας της Δ.Ο.Ξ. (Κεφάλαιο VII του Καταστατικού της Δ.Ο.Ξ.) 2. Η Δ.Ο.Ξ. κοινοποιεί στις Εθνικές Ομοσπονδίες τις κυρώσεις που έχουν καταστεί οριστικές. 88

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Προοίμιο (1) Επειδή το 1949 η Ομάδα Εργασίας Οδικών Μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών απέστειλε στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) 2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πανελλήνιο Έπαθλο Περιπέτειας 2007 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου 2006 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Κανονισµοί του Παιχνιδιού 2006 Κανονισµός 1: Αγωνιστικός χώρος ιαστάσεις Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ 1. Τα αθλητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Παιχνιδιού 2013/2014

Κανόνες Παιχνιδιού 2013/2014 Κανόνες Παιχνιδιού 2013/2014 2 FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (FIFA) Πρόεδρος: Γενικός Γραμματέας: Joseph S. Blatter (Ελβετία) Jerome Valcke

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οκτώβριος 2014 1. ΣΥΝΘΕΣΗ Α. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή είναι δωδεκαμελής (12) και αποτελείται από: 2 εκπροσώπους του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) 2 εκπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 7η έκδοση. Iσχύς από 1η Ιανουαρίου 2009 endurance_kanonismos 08/03/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, Ισχύς 2009... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα