ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9"

Transcript

1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Τ Ο Υ Σ

2 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετους ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σελ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικά 1-2 Οικογενειών. 2-4 ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βασικός μισθός. 6-9 Επίδομα γάμου τέκνων 9-13 ΙΙ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υπηρεσίες οι οποίες λογίζονται συντάξιμες Υπηρεσίες οι οποίες δεν λογίζονται συντάξιμες Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Ι. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΙΙ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Συρροή μισθού και συντάξεως

3 2 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολιτικών υπαλλήλων γενικά Δικαστικών λειτουργών ΙΙ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΙΙ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΠΑΘΟΝΤΩΝ Αγωνιστών (ν.1543/1985) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Γενικά Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση διορθώσεως Αίτηση επανεξετάσεως Αναστολή εκτελέσεως Αρμοδιότητα Δεδικασμένο Διακοπή-κατάργηση-συνέχιση δίκης Εκκρεμοδικία Ένσταση Διαδικασία ψηφίσεως συνταξιοδοτικού νόμου Επιδόσεις Έφεση Πληρεξουσιότητα Συνταγματικότητα διατάξεων

4 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετους Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Σ Ε Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικά Παρέκκλιση από τη βασική αρχή του συνταξιοδοτικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία, η ημεροχρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης απόλυσης του υπαλλήλου αποτελεί και το χρονικό σημείο της οριστικής εξόδου αυτού από την υπηρεσία και κατά συνέπεια, συνιστά και τον κρίσιμο χρόνο για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τούτου Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπαλλήλου κρίνεται με βάση τις (συνταξιοδοτικές) διατάξεις, οι οποίες ισχύουν κατά το χρόνο της οριστικής εξόδου του από την υπηρεσία, ο οποίος, κατ αρχήν, συμπίπτει με την ημεροχρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης απόλυσης αυτού. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η Διοίκηση αδικαιολόγητα και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προβαίνει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας απόλυσης του υπαλλήλου και μέχρις ότου συμβεί τούτο έχουν επέλθει δυσμενέστερες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού

5 2 δικαιώματος αυτού, κρίσιμος χρόνος για την κρίση τούτου (του συνταξιοδοτικού δικαιώματος) είναι αυτός της «εν τοις πράγμασι» λύσης της υπαλληλικής σχέσης και επομένως του τερματισμού της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου και όχι αυτός της δημοσίευσης της πράξης απόλυσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3715/2009 πρβλ.στε 180/2004 Νομοθετήματα: άρθρο 14 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Οικογενειών Συνταξιοδοτικό δικαίωμα μελών της πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου, που πέθανε στην υπηρεσία. Προϋποθέσεις. Πότε δεν απαιτείται για τη θεμελίωσή του η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων. Το δικαίωμα του πατρός αποκλείει τη θεμελίωση δικαιώματος της μητρός και των αγάμων αδελφών (θήλεων) αυτού Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου, που απεβίωσε στην υπηρεσία, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα α) «κατά συμμετοχή» σε περίπτωση, κατά την οποία καταλείπονται σύζυγος και τέκνα ή καταλείπεται μόνο σύζυγος και β) «αυτοτελώς» σε περίπτωση, κατά την οποία δεν καταλείπεται σύζυγος αλλά δεν καταλείπονται ούτε τέκνα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις απαιτείται (προς θεμελίωση του ως άνω δικαιώματος), επιπροσθέτως, τα ανωτέρω πρόσωπα α) να είναι άπορα και β) να συντηρούντο κυρίως από τον θανόντα υπάλληλο. Κατ εξαίρεση, δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων τούτων όταν ο υπάλληλος δεν καταλείπει ούτε σύζυγο ούτε τέκνα και έχει αποβιώσει (σκοτωθεί) σε

6 3 υπηρεσία, η οποία συνεπαγόταν αυξημένο κίνδυνο ή συνεπεία απροόπτου συμβάντος. Η μητέρα και οι άγαμες αδελφές του θανόντος υπαλλήλου θεμελιώνουν το ως άνω δικαίωμα, σε περίπτωση θανάτου ή μη ύπαρξης πατρός. Απόφ. Ολομ. Ελ.Συν.18/2009 Σχετ. αποφ. Ολομ. Ελ. Συν.572, 1952, 3691/2009 Νομοθετήματα: π.δ.166/2000 άρθρα 5 παρ. 2, 6 παρ. 1 και 2 Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από διαζευγμένη θυγατέρα πολιτικού συνταξιούχου. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ στοιχ. δδ του π.δ.169/2007 δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Α.Σ.Δ.Ε. Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από διαζευγμένη θυγατέρα πολιτικού συνταξιούχου απαιτείται, μεταξύ άλλων, να έχει συμπληρώσει αυτή, την , το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ στοιχ. δδ του π.δ.169/2007 (άρθρο 1 ν.δ.666/1970, όπως αντικ. με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1654/1986). Η ρύθμιση αυτή, με την οποία επήλθε ο αποκλεισμός της διαζευγμένης θυγατέρας, λόγω μη συμπλήρωσης, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας της από τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αν και πληροί τις λοιπές, προς τούτο, νόμιμες (άρθρ. 5 παρ. 1 περ. γ στοιχ. αα -γγ π.δ.167/2009) προϋποθέσεις, δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Α.Σ.Δ.Ε.

7 4 Απόφ.ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3170/2009 Σχετ. απόφ.ιι Τμ.Ελ.Συν.3473/2009 Νομοθετήματα: Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, άρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. γ ν.1654/1986 άρθρ. 9 παρ.1 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μελών πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου θανόντος στην υπηρεσία. Έννοια απορίας και κύριας συντήρησης Για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης τα μέλη της πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου θανόντος στην υπηρεσία (και θεμελιώσαντος δικαίωμα σύνταξης) απαιτείται να συντρέχουν στα πρόσωπά τους (κατά το χρόνο θανάτου αυτού) αθροιστικά δύο προϋποθέσεις, ήτοι α) η απορία και β) η κύρια συντήρησή τους από τον θανόντα. Απορία υπάρχει σε κάθε περίπτωση, που τα μέλη της πατρικής οικογένειας δεν έχουν επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν τις βιοτικές τους ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά από τις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως από τα μέσα διαβίωσης (προσόδους και εισοδήματα από κάθε πηγή), που διαθέτουν, την ηλικία, την κοινωνική θέση, τον τόπο διαμονής και την κατάσταση της υγείας τους. Κύρια, δε, συντήρηση υπάρχει όταν ο αποβιώσας συμβάλλει, χωρίς τη συμμετοχή άλλων προσώπων, στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών των μελών της πατρικής οικογένειας, σε βαθμό που, αν παύσει να πράττει τούτο, να μην υπάρχει εξασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και όχι όταν απλώς και μόνο συμβάλλει στην φυσική συντήρησή τους. Απόφ.Ολομ.Ελ.Συν.3691/2009 Νομοθετήματα: Συνταξιοδοτικός Κώδικας άρθρ. 5 παρ.2, 6 παρ.1 και 2

8 5 ΙΙ. Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης κοινοτικού υπαλλήλου, προσληφθέντος μέχρι την , συνεπεία απόλυσής του Κοινοτικός υπάλληλος, ο οποίος έχει προσληφθεί μέχρι την και απολύθηκε λόγω αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του, δεν θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με την εξαιρετική (κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) ρύθμιση της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αλλά μόνο με τη συμπλήρωση εικοσαετούς, τουλάχιστον, πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, κατ εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 1 του ν. 1974/1952. Απόφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.17/2009 Νομοθετήματα: ν. 2084/1992 άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1974/1952 άρθρο 1 ν.δ. 3896/1958 άρθρο 1 παρ. 1

9 6 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Μ Ο Σ Μ Ι Σ Θ Ο Σ Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Βασικός Μισθός Η καθοριζόμενη από το ν. 2521/1997 «πάγια αποζημίωση» περιλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Η «πάγια αποζημίωση» που χορηγείται, κατ άρθρο 2 παρ. 6 του ν.2521/1997 σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς και κατ άρθρο 10 παρ. 6 του ιδίου νόμου στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς ειδικότερες για τον καθένα προϋποθέσεις, αλλά λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς των υπηρεσιών τους (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), ανεξάρτητα από την ονομασία τους, αποτελεί μέρος των τακτικών τους αποδοχών, που μαζί με το βασικό μηνιαίο μισθό τους και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας συγκροτούν τις βασικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους, που συναρτώνται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του λειτουργήματός τους και είναι, ως εκ τούτου, υπολογιστέα για τον κανονισμό ή την αναπροσαρμογή της σύνταξή τους. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.2445/2009 Νομοθετήματα: Άρθρα 26, 87 παρ.1, 88 παρ. 2, 100 Α του Συντάγματος ν.2521/1997 άρθρ. 2 παρ. 6 και 10 παρ. 6

10 7 Συνταξιοδοτικός Κώδικας άρθρ. 9 ν. 3075/2002 άρθρ. 7 και 10 παρ. 1 Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2521/1997 κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα των βασικών αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών Αντισυνταγματική ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 26, 87 παρ.1 και 88 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2521/1997 κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα των βασικών τακτικών αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών, με σκοπό τον μη συνυπολογισμό αυτών στις συντάξιμες αποδοχές τους. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.3178/2009 Αρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος Νομοθετήματα: Συνταξιοδοτικός Κώδικας άρθρ.9 παρ.1 εδ.α, 2 εδ..α, 4, 5 ν.2521/1997 άρθρ. 2 παρ. 6 Το ποσό της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2521/1997) συνυπολογίζεται στο ποσό, το οποίο πρέπει να καταβληθεί σ αυτούς αναδρομικά και για το χρονικό διάστημα προ της , λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξή τους. Αντισυνταγματική η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3075/2002 και αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α.

11 8 Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3075/2002, με την οποία ορίζεται ότι το ποσό της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 παρ.6 του ν.2521/1997, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των ποσών, τα οποία πρέπει να καταβληθούν σ αυτούς αναδρομικά και για το προ της χρονικό διάστημα, λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξή τους, επειδή τούτο (στο ποσό της πάγιας αποζημίωσης) δεν είχε (για το χρονικό αυτό διάστημα) υποβληθεί σε κρατήσεις για κύρια σύνταξη υπέρ του Δημοσίου, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1, 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.1 του Συντάγματος και στη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3178/2009 Νομοθετήματα: Άρθρα 4 παρ.1, 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.1 του Συντάγματος Πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α. άρθρο 1 ν. 2521/1997 άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3075/2002 άρθρο 10 παρ. 7 Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 του ν.2521/1997, κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα σημαντικό τμήμα των βασικών αποδοχών ενεργείας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αντισυνταγματική ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 88 παρ.2 και 110 Α του Συντάγματος, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.2521/1997, κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα των βασικών τακτικών αποδοχών ενεργείας των μελών του

12 9 κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με σκοπό τον μη συνυπολογισμό αυτών στις συντάξιμες αποδοχές τους. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.2445/2009 Νομοθετήματα: Αρθρα 88 παρ. 2 και 110 Α του Συντάγματος Συνταξ/τικός Κώδικας άρθρ.9 παρ.1, 2, 4, 5 ν. 2521/1997 άρθρ. 10 παρ. 6 Επίδομα γάμου - τέκνων Άγαμη συνταξιούχος του Δημοσίου για μη καταβληθείσα οικογενειακή παροχή για το χρονικό διάστημα από έως Μετά την έκδοση της οικ.2/3013/0022/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ικανοποιήθηκε η αξίωση των συνταξιούχων του Δημοσίου για καταβολή της οφειλόμενης σ αυτούς οικογενειακής παροχής (που δεν τους καταβαλλόταν λόγω καταβολής αυτής στο σύζυγό τους, υπάλληλο ή συνταξιούχο του Δημοσίου) για το ρυθμισθέν με την απόφαση αυτή χρονικό διάστημα, ήτοι, από έως Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 3205/2003 η δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το μέρος που αφορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εκκρεμής, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, θεωρείται κατηργημένη. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ελ.Συν.1035/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν. 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1267, 1268, 1278, 1281, 1551, 1552, 1555, 1558, 1563, 1568, 1574, 1575, 1802, , 1969, 1988, 2007, 2008, 2010, 2028, 2046, 2049, 2051, 2073, 2074, 2077, 2081, 2108,

13 , 2115, 2116, 2117, 2119, 2482, 2483, 2486, 2487, 2819, 2824, 2826, 3162, 3176, 3224, 3233, 3454, 3462, 3472, 513, 3693/2009 Υπάλληλος του Ι.Κ.Α. υπαγόμενος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του α.ν. 1846/1951 δεν δικαιούται της οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του ν. 2470/1997 Υπάλληλος του Ι.Κ.Α. που έχει υπαχθεί, κατ επιλογή του, στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ως άνω ασφαλισμένου του Ιδρύματος του α.ν.1846/1951, δικαιούται να λάβει μόνο το οικογενειακό επίδομα, το οποίο προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 τούτου και με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται σ αυτή και όχι την οικογενειακή παροχή, η οποία προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, καθόσον δικαίωμα λήψης αυτής έχουν μόνο οι υπαγόμενοι στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν. 3163/1955 υπάλληλοι. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 2114/2009 Νομοθετήματα: α.ν. 1846/1997 άρθρο 29 παρ. 3 ν.δ. 4277/1962 άρθρο 11 Αντισυνταγματικές οι διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν τη διπλή καταβολή οικογενειακής παροχής στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι) Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 και 5 του ν. 2470/1997, οι οποίες απαγορεύουν τη διπλή καταβολή οικογενειακής παροχής σε περίπτωση που

14 11 και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή όταν ο ένας από αυτούς είναι υπάλληλος των υπηρεσιών αυτών και ο άλλος υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέρους του ιδιωτικού τομέα, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος και συνεπώς, είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, οι έγγαμοι υπάλληλοι λαμβάνουν ολόκληρη την οικογενειακή παροχή μαζί με τη σχετική προσαύξηση λόγω τέκνων, εφόσον υπάρχουν, χωρίς τις διακρίσεις στις οποίες προβαίνουν οι κρινόμενες ως αντισυνταγματικές, παράγραφοι. Τα ίδια ισχύουν και αναφορικά με τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου εν γένει, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 του ν.2592/1998, η οικογενειακή παροχή χορηγείται και σ αυτούς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και στους εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.1035/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ. 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1267, 1268, 1278, 1281, 1551, 1552, 1555, 1558, 1563, 1568, 1574, 1575, 1802, 1815, 1967, 1968, 1969, 1988, 2007, 2008, 2010, 2028, 2046, 2049, 2051, 2073, 2047, 2077, 2081, 2112, 2115, 2116, 2117, 2119, 2482, 2483, 2486, 2487, 2819, 2824, 2826, 3162, 3176, 3233, 3454, 3462, 3472, 513, 3693, 3193, 3224/2009 Νομοθετήματα: άρθρο 21 του Συντάγματος ν. 2470/1997 άρθρο 12 παρ. 4, 5 ν. 2592/1998 άρθρο 5 παρ. 6 Συνταγματικές οι διατάξεις που απαγορεύουν την καταβολή της οικογενειακής παροχής στους σε χηρεία τελούντες ή διαζευγμένους συνταξιούχους του Δημοσίου, χωρίς τέκνα

15 12 Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του ν. 2470/1997 και του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 3205/2003, που απαγορεύουν την καταβολή της οικογενειακής παροχής (του άρθρ. 12 παρ.1α του ν. 2470/1997) στους χήρους ή διαζευγμένους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν τέκνα για τα οποία να δικαιολογείται η καταβολή της και σ αυτούς, δεν προσκρούουν στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος, αφού οι συνταξιούχοι αυτοί βρίσκονται σε διαφορετική οικογενειακή κατάσταση σε σχέση με τους έγγαμους συνταξιούχους, οι οποίοι συμβιούν με τους συζύγους τους ή με τους διαζευγμένους συνταξιούχους ή με αυτούς που τελούν σε χηρεία, οι οποίοι όμως έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της ως άνω παροχής, ούτε στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο προστατεύεται η οικογένεια ως θεσμός, αφού στην περίπτωση των διαζευγμένων (ή σε διάσταση) ή σε χηρεία τελούντων συζύγων ο θεσμός αυτός που δικαιολογεί την καταβολή της επίμαχης παροχής δεν υπάρχει. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 581, 3183/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ. 392, 423, 2009, 2017, 2119, 3180, 3181, 3182, 3184, 3185, 3186, 3187, 3232/2009 Νομοθετήματα: άρθρ. 4 παρ.1, 21 παρ.1, 22 παρ.1 εδάφ. β του Συντάγματος ν. 2470/1997 άρθρο 12 παρ. 6 ν. 3205/2003 άρθρο 11 παρ. 4 ν. 2592/1998 άρθρο 5 παρ. 6 Προϋποθέσεις καταβολής της οικογενειακής παροχής σε διαζευγμένους ή σε χηρεία τελούντες συνταξιούχους του Δημοσίου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2470/1997, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δικαιούνται την οικογενειακή

16 13 παροχή (γάμου) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, η οποία καταβάλλεται σ αυτούς όσο χρόνο διαρκεί ο γάμος τους, ενώ σε περίπτωση λύσης αυτού λόγω θανάτου του ενός συζύγου ή λόγω διαζυγίου, καθώς και σε περίπτωση διάστασης των συζύγων η καταβολή αυτής διακόπτεται, εκτός εάν υπάρχουν τέκνα, για τα οποία δικαιολογείται η χορήγηση των προβλεπομένων γι αυτά προσαυξήσεων (τέκνα ανήλικα ή ενήλικα, που φοιτούν σε ανώτατες σχολές κ.λπ.), οπότε η εν λόγω παροχή (γάμου) συνεχίζεται να καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή σ αυτόν (που έχει νόμιμα την επιμέλειά τους και συγκατοικεί με αυτά), μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 581, 3183/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ. 392, 423, 2009, 2017, 2119, 3180, 3181, 3182, 3184, 3185, 3186, 3187, 3232/2009 Νομοθετήματα: ν. 2470/1997 άρθρ. 12 παρ. 1 περ. α και β, 6 ΙΙ. Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ω Ν Αντιστοιχία της βουλευτικής αποζημίωσης με το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Καθορισμός της βουλευτικής σύνταξης σε ποσοστό επί της βουλευτικής αποζημίωσης Η βουλευτική σύνταξη καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 4 παρ. 2 του ν.δ. 99/1974, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 1694/1987, σε ποσοστό επί της βουλευτικής αποζημίωσης, προσαυξανόμενη ανάλογα με τα έτη βουλευτείας. Η δε βουλευτική αποζημίωση, σύμφωνα με απόφαση της

17 14 Βουλής, η οποία ελήφθη κατά την ΚΔ/ Συνεδρίασή της και η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ.1 του Ζ /1975 Ψηφίσματος ανέρχεται στο ύψος του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (μετά του ανωτάτου ορίου της πάσης φύσης παρεχομένων επιδομάτων και προσαυξήσεων) του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.81/2009 Σχετ.απόφ.ΙΙ Τμ.1576, 1998, 2064, 2458, 3204, 3483, 3484, 3501, 3502/2009 Νομοθετήματα: Ζ Ψήφισμα άρθρ. 1 παρ.1 ν.δ. 99/1974 άρθρο 2 παρ. 1, 4 παρ. 2 ν. 1694/1987 άρθρ. 29 παρ. 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Μ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Υπηρεσίες οι οποίες λογίζονται συντάξιμες Προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε θέση ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του Λογίζεται, κατ εξαίρεση των προβλεπομένων από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 58 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, συντάξιμη και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε μετά την αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του σε θέση Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή ΕΠ. των Τ.Ε.Ι., εφόσον

18 15 είναι μικρότερος των πέντε ετών και με την προϋπόθεση ότι είχε ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής του. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.3230/2009 Νομοθετήματα: ν. 2703/1999 άρθρο 13 παρ.2, 13 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου θητείας Νομάρχη, Δημάρχου και Προέδρου Κοινότητας Λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου και μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών, ο χρόνος θητείας του ως αιρετού Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, εφόσον αυτός παραιτηθεί από το δικαίωμα χορηγίας, το οποίο έχει θεμελιώσει με μία από τις ανωτέρω ιδιότητες και με βάση τον ανωτέρω χρόνο. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 2032/2009 Νομοθετήματα: ν. 3075/2002 άρθρ. 2 παρ. 21 Προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου παροχής υπηρεσίας με σύμβαση έργου ή με ανάθεση κατ αποκοπή εργασίας. Προϋποθέσεις Λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση εργασίας κατ αποκοπή, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν καθορισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση, ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή εφόσον, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις α) απασχόληση κατά

19 16 το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, β) παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της και γ) αμοιβή ανάλογη με εκείνη των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αποφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.3448/2009 Νομοθετήματα: άρθρο 12 παρ.12 τελευταίο εδάφιο του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Υπηρεσίες οι οποίες δεν λογίζονται συντάξιμες Μη συντάξιμη προϋπηρεσία υπαλλήλου ως εκπαιδευτικού σε σχολεία του Εξωτερικού, διότι δεν αποχώρισε από θέση εκπαιδευτικού Αναγκαία προϋπόθεση για την προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία και της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού που δίδαξε σε σχολείο του Εξωτερικού αποτελεί η ιδιότητά του να συντρέχει και κατά το χρόνο της απονομής της σύνταξης, δηλαδή ο δικαιούχος της σύνταξης δημόσιος υπάλληλος να έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και να εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία με την ιδιότητα αυτή. Κατά συνέπεια, ο υπηρετήσας ως εκπαιδευτικός σε σχολείο της αλλοδαπής, που στη συνέχεια προσλήφθηκε και υπηρέτησε σε θέση δημοσίου υπαλλήλου και συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση αυτή δεν μπορεί να προσμετρήσει την προηγούμενη υπηρεσία του, ως εκπαιδευτικού, στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του, έστω και αν για την τελευταία αυτή δεν έχει λάβει σύνταξη ή άλλο βοήθημα από το Δημόσιο ή την Ελληνική Ομογένεια. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 1812/2009 Νομοθετήματα: Αρθρο 12 παρ.2 εδάφ. ιε του Συνταξιοδοτικού Κώδικα

20 17 Μη προσμέτρηση του χρόνου, κατά τον οποίο ο υπάλληλος διετέλεσε σε κατάσταση αργίας. Συνταγματική και σύμφωνη με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 7 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Ο χρόνος, κατά τον οποίο ο υπάλληλος διετέλεσε σε κατάσταση αργίας, λόγω εκκρεμούς ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης, για την οποία δεν επακολούθησε αθώωση ή απαλλαγή, δεν υπολογίζεται συντάξιμος. Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 11 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 42/2009 Νομοθετήματα: Άρθρ. 21 παρ.1 και 5 παρ.1 του Συντάγματος Αρθρ.1 του Πρώτου Πρόσθ. Πρωτ/κόλλου της ΕΣΔΑ Άρθρ. 11 παρ. 7 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου, εκπαιδευτικής αδείας, υπαλλήλου του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», η οποία χορηγήθηκε πρό της ισχύος του άρθρου 28 παρ.3 του π.δ.934/1975 Δεν λογίζεται συντάξιμος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος εκπαιδευτικής αδείας, η οποία χορηγείται χωρίς να επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος εκπαιδευτικής αδείας οκτώ μηνών και είκοσι επτά ημερών, η οποία χορηγήθηκε σε υπάλληλο του Κέντρου Βρεφών «Η

21 18 ΜΗΤΕΡΑ» (την ), αφού το πρώτον με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 934/1975 υπήρξε πρόβλεψη χορήγησης αδείας άνευ αποδοχών, μεταξύ άλλων και για εκπαιδευτικούς λόγους στους υπηρετούντες στο ανωτέρω Κέντρο υπαλλήλους. Απόφ. Ολομ. Ε.Σ. 1195/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 11 παρ. 6 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα π.δ. 934/1975 άρθρο 28 παρ. 3 Μη προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε άλλη θέση μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του. Εξαιρέσεις Δεν λογίζεται συντάξιμος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε, μετά την αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του, σε άλλη ή άλλες θέσεις και που χρησιμεύει, κατ αρχήν, για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο, ακόμη και αν είχε ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής του, πλην εάν τούτο επιτρέπεται στις ειδικά προβλεπόμενες από τον Συνταξιοδοτικό Κώδικα ή άλλους συνταξιοδοτικούς νόμους περιπτώσεις. Απόφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3230/2009 Νομοθετήματα: Άρθρα 11, 12 και 58 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη συντάξιμη υπηρεσία παρασχεθείσα μετά την παρέλευση εικοσαήμερου από τη δημοσίευση της πράξης απόλυσης ή αποδοχής της παραίτησης

22 19 Δεν λογίζεται συντάξιμος χρόνος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε μετά την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης απόλυσης ή αποδοχής της παραίτησης του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Απόφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν. 1817/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 14 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη συντάξιμη υπηρεσία, παρασχεθείσα μετά την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία Δεν λογίζεται συντάξιμος χρόνος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε μετά την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του υπαλλήλου, λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας και του 60ού έτους της ηλικίας αυτού. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.1817/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 156 παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλ. ΝΠΔΔ Άρθρο 9 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη συντάξιμος ο εκτός υπηρεσίας χρόνος δημοσίου υπαλλήλου, που διέπραξε από την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την υπηρεσία, λόγω ποινικής καταδίκης, μέχρι την επαναφορά του σ αυτήν, κατόπιν απονομής χάριτος Δεν αναγνωρίζεται συντάξιμος, ο εκτός υπηρεσίας χρόνος δημοσίου υπαλλήλου, που διέπραξε από την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την υπηρεσία, λόγω ποινικής καταδίκης, μέχρι την επαναφορά του σ αυτήν,

23 20 κατόπιν απονομής χάριτος με άρση του συνεπειών της ποινικής καταδίκης, καθόσον η απονεμόμενη χάρη ενεργεί για το μέλλον και δεν αναδρομική δύναμη. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ε.Σ. 2803/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν. 244/2009 Νομοθετήματα: π.δ.611/1979 άρθρα 22 παρ.2, 248, 249 ν. 2683/1999 άρθρα 8 παρ.1149, 150 Άρθρο 14 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Π Ο Σ Ο Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ Στρατιωτικών Προσαύξηση ποσού σύνταξης για τον πέραν της 35ετίας χρόνο. Η πλασματική υπηρεσία των άρθρων 40 και 41 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 166/2000) δεν υπολογίζεται για τη χορήγησή της Για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης κατά 1/50 για κάθε έτος πράγματι παρασχεθείσας υπηρεσίας υπαλλήλου πέραν της 35ετίας και μέχρι του 40ού λαμβάνεται υπόψη κάθε υπηρεσία, η οποία, κατά τις κείμενες διατάξεις αναγνωρίζεται ως συντάξιμη, εφόσον έχει πράγματι παρασχεθεί και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος αποχώρησε από την υπηρεσία του μετά την έναρξη ισχύος του ν. 1902/1990 ( ). Συνεπώς, δεν λαμβάνεται υπόψη ο εν διπλασιασμώ υπολογιζόμενος χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ή πτητικής ενέργειας που προβλέπεται από τα άρθρα 40 και 41 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 166/2000). Απόφ.Ολομ.Ε.Σ. 57/2009 Νομοθετήματα: ν. 2512/1997 άρθρο 5 παρ. 4

24 21 π.δ.166/2000 άρθρα 40, 41 Συνταγματικότητα διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2512/1997 Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2512/1997, με την οποία ρητώς ο νόμος έχει απαγορεύσει τον υπολογισμό του υπολογιζόμενου εν διπλασιασμώ χρόνου σε μονάδα εκστρατείας κ.λπ. για τη χορήγηση πεντηκοστών, η οποία αντικατέστησε από τότε που ίσχυε το άρθρο 5 του ν.1902/1990, δεν αντίκειται στο άρθρο 41 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Απόφ. Ολομ. Ε.Σ. 571/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 4 παρ. 1του Συντάγματος Άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ ν. 2512/1997 άρθρο 5 παρ. 4 ν. 1902/1990 άρθρο 5 π.δ.166/2000 άρθρα 40, 41 Βουλευτών Η αποζημίωση του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 των Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων δεν περιλαμβάνεται στη βουλευτική αποζημίωση και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της βουλευτικής σύνταξης Η αποζημίωση η οποία παρέχεται στον Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω συμμετοχής του στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2521/1997, δεν περιλαμβάνεται

25 22 στη βουλευτική αποζημίωση και κατά συνέπεια δεν συνυπολογίζεται κατά τον κανονισμό της βουλευτικής σύνταξης. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ε.Σ. 3493/2009 Νομοθετήματα: Αρθρο 1 Ζ Ψηφίσματος Βουλής ν. 2521/1997 άρθρ. 6, 1, 2, 6, 7 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Φ Υ Σ Ε Ω Σ Συρροή μισθού και σύνταξης Μείωση κατά 70% της σύνταξης στρατιωτικού συνταξιούχου ο οποίος υπηρετεί σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα. Εξαίρεση Καταβάλλεται μειωμένη κατά ποσοστό 70% σύνταξη στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, εφόσον υπηρετούν σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα, όπως τούτος προσδιορίζεται από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.1256/1982 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 παρ. 9 του ν. 2517/1997, που αναφέρεται στα θύματα τρομοκρατικής ενέργειας. Απόφ.Ολομ.Ε.Σ. 510/2009 Σχετ. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ε.Σ. 2060/2009 Νομοθετήματα: ν. 2512/1997 άρθρ. 4 παρ. 9 ν. 1256/1982 άρθρο 1 παρ. 6

26 23 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ Θ Ε Μ Α Τ Α Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Πολιτικών υπαλλήλων γενικά Αναπροσαρμογή συντάξεων Συμβούλων και Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με βάση τις διατάξεις του ν. 2530/1997. Οι τελευταίες δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Χρονικό σημείο έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της αναπροσαρμογής Οι συντάξεις των Συμβούλων και Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), οι οποίοι αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι την , αναπροσαρμόζονται από , με βάση το βασικό μισθό που, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2530/1997, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 5 του άρθρου 9 του π.δ.166/2000 λαμβάνουν από την ημεροχρονολογία αυτή οι εν ενεργεία συνάδελφοί τους και όχι πλέον, με βάση τη μισθολογική αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, η οποία είχε θεσπισθεί με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1566/1985 και ίσχυε μέχρι και την Δεν αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος, ούτε παραβιάζουν τη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ οι διατάξεις των άρθρων 13, 16 και 18 του ανωτέρω νόμου, με τις οποίες επήλθε από (κατά το άρθρο 27 τούτου) η κατάργηση αποσύνδεση της μισθολογικής αντιστοιχίας των μελών του Π.Ι. με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. Οι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 Βαθμοί Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16 3 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία».

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Υπαλλήλων (μονίμων και αορίστου χρόνου), σχετικά με την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία». Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Μ Α Ρ Ι Α Σ - Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η Σ Β. Τ Σ Ι Π Ρ Α & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν Μαυρομματαίων 11, T.K.106 82 Τηλ. 3302240 Fax: 3302323 e-mail: mtsipra@otenet.gr ΘΕΜΑ: «Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οικονομικού Ετους 2010 Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεωργία Μαραγκού 2 Απόφ.Ολομ. 471/2010 Στρατιωτικός υπόλογος. Έλλειμμα στη διαχείριση τροφοδοσίας στρατιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19

Βαθμοί. Αλλαγές v.2.19 Βαθμοί Αλλαγές v.2.19 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.19 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.18 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ τους νέους

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 31-12-2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και παρέμειναν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@glk. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2015 με την. ακόλουθη σύνθεση: Χρυσούλα Καραμαδούκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του

ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2015 με την. ακόλουθη σύνθεση: Χρυσούλα Καραμαδούκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Απόφαση 790/2016 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2015 με την ακόλουθη σύνθεση: Χρυσούλα Καραμαδούκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος (εισηγήτρια), Κωνσταντίνος Εφεντάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις Ιανουάριος Ιούνιος 2010 VPRC / MONTHLY REVIEW Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός : Η διερεύνηση των απόψεων του ειδικού πληθυσμού των αξιωματικών των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.210-5241507, Fax: 210-5228151, Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, kontosblaw@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015 ΘΕΜΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ Α ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου Προς τους συναδέλφους Τηλ. 6944 263293 εκπ/κούς ΠΕ Δωδεκανήσου e-mail: ggoutziamanis@gmail.com Αν. αιρετός: Νίτσα Αργυρού Τηλ. 6936

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 Νοµ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3865/2010, που αφορά τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3865/2010, που αφορά τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έκθεση Διαβούλευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έκθεση Διαβούλευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διαβούλευσης Επί του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση του Δημοσίου» Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε τόσο σε ηλεκτρονικό επίπεδο, μέσω της ανάρτησης του νομοσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετών 2004 2005. 1) χρόνος εκπαιδευτικής αδείας πέραν της 3ετίας δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας.

Ετών 2004 2005. 1) χρόνος εκπαιδευτικής αδείας πέραν της 3ετίας δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Γ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Ετών 2004 2005 ΑΔΕΙΕΣ 1) χρόνος εκπαιδευτικής αδείας πέραν της 3ετίας δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας. Δε λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της 35ετίας, η πέραν της

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Τσελεκίδης 23 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 202035/24754/2015 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κύριο Δημήτρη Μάρδα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Απόφαση 3744/2014 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2013, με την. ακόλουθη σύνθεση: Ευάγγελος Νταής, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος,

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2013, με την. ακόλουθη σύνθεση: Ευάγγελος Νταής, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2013, με την ακόλουθη σύνθεση: Ευάγγελος Νταής, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Αργυρώ Λεβέντη και Βιργινία Σκεύη, Σύμβουλοι, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ

ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κεφάλαιο 1 Επώνυµο: 1 Όνοµα: 2 Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα