Βαθμοί. Αλλαγές v ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαθμοί. Αλλαγές v.2.17 1 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v.2.16"

Transcript

1 Βαθμοί Αλλαγές v ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α Το κελί με αυτό το χρώμα αφορά το βαθμό 588 Α8 2 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. Αλλαγές v ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ τους 4 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ βαθμούς που προστέθηκαν στη νέα έκδοση v.2,16 5 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (Οι Βαθμοί 204 εως 207 καταργήθηκαν) 6 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Αλλαγές v ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 8 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 10 ΛΟΧΑΓΟΣ Αλλαγές v ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 12 ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ τις αλλαγές που έγιναν στη νέα έκδοση Βαθμών v ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ (Οι Βαθμοί 439 έως 443 καταργήθηκαν καθώς 14 ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ επικαλύπτονταν με Βαθμούς 323 έως 335 ) 15 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Αλλαγές v ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ 17 ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v ΛΟΧΙΑΣ 19 ΔΕΚΑΝΕΑΣ Αλλαγές v ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 21 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Ν. τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ 23 ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Αλλαγές v ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 25 ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 26 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 27 ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 28 ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ 29 ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 30 ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 31 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ 32 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 33 ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 34 ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 35 ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ 36 ΔΙΟΠΟΣ 37 ΝΑΥΤΗΣ 38 ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Α. 39 ΑΡΧΗΓΟΣ Τ.Α. 40 ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ 41 ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΣ 42 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 43 ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ 44 ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ 45 ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ 46 ΣΜΗΝΑΓΟΣ 47 ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ 48 ΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ 49 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 50 ΑΡΧΙΣΜΗΝΙΑΣ 51 ΕΠΙΣΜΗΝΙΑΣ 52 ΣΜΗΝΙΑΣ 53 ΥΠΟΣΜΗΝΙΑΣ 54 ΣΜΗΝΙΤΗΣ 55 ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. 56 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ 57 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 58 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 59 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 60 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 61 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΗΣ 62 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α 63 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β 64 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α 65 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β 66 ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 67 ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 68 ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 69 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 70 ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 71 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ 72 ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ 73 ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. 74 ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ 75 ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. 76 ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ 77 ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. 78 ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. 79 ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ 80 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Λ.Σ. 81 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Λ.Σ 82 ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Λ.Σ 83 ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Λ.Σ. τους νέους Βαθμούς που προστέθηκαν στη v.2.11

2 84 ΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Λ.Σ. 85 ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Λ.Σ. 86 ΝΑΥΤΗΣ Λ.Σ. 87 ΑΡΧΗΓΟΣ Π.Σ 88 ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ-ΓΕΝ. ΕΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ 89 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π.Σ. 90 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π.Σ. 91 ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ Π.Σ 92 ΠΥΡΑΡΧΟΣ Π.Σ 93 ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ Π.Σ 94 ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ Π.Σ 95 ΠΥΡΑΓΟΣ Π.Σ 96 ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ Π.Σ 97 ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ Π.Σ 98 ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ Π.Σ 99 ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Π.Σ 100 ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Π.Σ 101 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Π.Σ 102 ΟΠΛΙΤΗΣ 208 Γενικός Διευθυντής 209 Πρόεδρος Σ.τ.Ε. 210 Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 211 Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 212 Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 213 Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 214 Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας των Τ.Δ.Δ 215 Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. 216 Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου 217 Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 218 Επίτροπος της Επικράτειας των Τ.Δ.Δ. 219 Σύμβουλος της Επικρατείας 220 Αρεοπαγίτης 221 Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 222 Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 223 Αντεπίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 224 Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ. 225 Πρόεδρος Εφετών 226 Εισαγγελέας Εφετών 227 Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων 232 Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 233 Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 234 Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 235 Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 236 Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α Τάξεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτου 237 Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτου 238 Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτου 239 Ιατροδικαστής Α Τάξεως 240 Ιατροδικαστής Β Τάξεως 241 Ιατροδικαστής Γ Τάξεως 242 Ιατροδικαστής Δ Τάξεως 258 Διευθυντής Γιατρός Εθνικού Συστήματος Υγείας 259 Επιμελητής Α Γιατρός Εθνικού Συστήματος Υγείας 260 Επιμελητής Β Γιατρός Εθνικού Συστήματος Υγείας 261 Επιμελητής Γ Γιατρός Εθνικού Συστήματος Υγείας 262 Ειδικευόμενος Γιατρός Εθνικού Συστήματος Υγείας 263 Πρέσβης 264 Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 265 Εφέτης 266 Αντεισαγγελέας Εφετών 267 Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 268 Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων 269 Πρόεδρος Πρωτοδικών 270 Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Διοικητικών Δικαστηρίων 271 Εισαγγελέας Πρωτοδικών 272 Ειρηνοδίκης Α Τάξης 273 Πληρεξούσιος Υπουργός Α Τάξεως 274 Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α Τάξεως 275 Πληρεξούσιος Υπουργός Β Τάξεως 276 Νομικός Σύμβουλος 277 Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β Τάξεως 278 Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας 279 Εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου 280 Πρωτοδίκης 281 Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 282 Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων 283 Ειρηνοδίκης Β Τάξης 284 Σύμβουλος Πρεσβείας Α Τάξεως 285 Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος 286 Εμπειρογνώμονας Α Τάξεως 287 Σύμβουλος Πρεσβείας Β Τάξεως 288 Εμπειρογνώμονας Β Τάξεως

3 289 Δόκιμος Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας 290 Δόκιμος Εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου 291 Πάρεδρος Πρωτοδικείου 292 Πάρεδρος Εισαγγελίας 293 Πάρεδρος Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων 294 Ειρηνοδίκης Γ Τάξης 295 Ειρηνοδίκης Δ Τάξης 296 Γραμματέας Πρεσβείας Α Τάξεως 297 Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 298 Γραμματέας Πρεσβείας Β Τάξεως 299 Γραμματέας Πρεσβείας Γ Τάξεως 300 Ακόλουθος Πρεσβείας 301 Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδας 302 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης 303 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης 304 Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδας 305 Τιτουλάριος Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδας 306 Τιτουλάριος Επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδας 307 Βοηθός Επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδας 308 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου μερικής απασχόλησης 309 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου μερικής απασχόλησης 310 Επίκουρος Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης 311 Επίκουρος Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου μερικής απασχόλησης 312 Λέκτορας μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης 313 Λέκτορας μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου μερικής απασχόλησης 314 Αρχιμουσικός - Εξάρχων 316 Μουσικός Κορυφαίος Α 317 Μουσικός Κορυφαίος Β 318 Μουσικός 319 Καθηγητής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 320 Επίκουρος Καθηγητής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 321 Επιμελητής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 322 Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 323 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΠΕ Βαθμίδας Α 324 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΤΕ Βαθμίδας Α 325 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΠΕ Βαθμίδας Β 326 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΤΕ Βαθμίδας Β 327 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΠΕ Βαθμίδας Γ 328 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΤΕ Βαθμίδας Γ 329 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΠΕ Βαθμίδας Δ 330 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΤΕ Βαθμίδας Δ 331 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΔΕ Βαθμίδας Α 332 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΔΕ Βαθμίδας Β 333 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΔΕ Βαθμίδας Γ 334 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΔΕ Βαθμίδας Δ 335 Μέλος ΕΤΕΠ ΑΕΙ Κατηγορίας ΔΕ Βαθμίδας Ε 336 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα Πρύτανη 337 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα Αντιπρύτανη Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα Κοσμήτορα Προέδρου Τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα 342 Πρύτανη Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα 343 Αντιπρύτανη Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα Κοσμήτορα Προέδρου Τμήματος 345 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΠΕ Βαθμίδα Α 346 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΠΕ Βαθμίδα Β 347 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΠΕ Βαθμίδα Γ 348 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΠΕ Βαθμίδα Δ 349 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΤΕ Βαθμίδα Α 350 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΤΕ Βαθμίδα Β 351 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΤΕ Βαθμίδα Γ 352 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου ΙΙ ΤΕ Βαθμίδα Δ 353 Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης 354 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης 355 Επίκουρος Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης 356 Καθηγητής Εφαρμογών μέλος ΕΠ ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης 357 Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΤΕΙ 358 Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ μερικής απασχόλησης 359 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ μερικής απασχόλησης 360 Επίκουρος Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ μερικής απασχόλησης 361 Καθηγητής Εφαρμογών μέλος ΕΠ ΤΕΙ μερικής απασχόλησης 362 Ερευνητής Α σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνών 363 Ερευνητής Β σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνών 364 Ερευνητής Γ σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνών 365 Ερευνητής Δ σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνών 366 Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνώ 367 Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνώ 368 Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνώ 369 Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ σε ερευνητικό κέντρο ή ανεξάρτητο ινστιτούτο ερευνώ 370 Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Βαθμίδας Α 371 Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Βαθμίδας Β 372 Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Βαθμίδας Γ 373 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Ερευνητής Α

4 374 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Ερευνητής Β 375 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Ερευνητής Γ 376 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Ερευνητής Δ 377 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Ερευνητής Ε 378 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Ερευνητής ΣΤ 379 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Συνεργάτης Α 380 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Συνεργάτης Β 381 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Συνεργάτης Γ 382 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Συνεργάτης Δ 383 Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό ΚΕΠΕ - Συνεργάτης Ε 384 Τακτικός Καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 385 Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 386 Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 387 Ειδικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 388 Πάρεδρος με θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 389 Εκπαιδευτικός σε οργανική θέση στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης 390 Μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της Χαροκόπειου Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομία 391 Σύμβουλος του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 392 Εισηγητής του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 393 Οδοντίατρος Εθνικού Συστήματος Υγείας 394 Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Γενικός Σύμβουλος Α κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου 403 Εξωτερικών 404 Σύμβουλος Α κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικώ Γενικός Σύμβουλος Β κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου 405 Εξωτερικών 406 Σύμβουλος Β κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικώ 407 Γραμματέας Α κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 408 Γραμματέας Β κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 409 Γραμματέας Γ κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών 410 Ακόλουθος κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικώ 412 Αρχηγός Ελληνικής Αγροφυλακής 413 Αγρονομικός Διευθυντής 414 Αγρονομικός Υποδιευθυντής 415 Αγρονόμος 416 Αρχιφύλακας 417 Αγροφύλακας 418 Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Ελλήνων 419 Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Ελλήνων 420 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 421 ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 422 ΝΑΥΑΡΧΟΣ 423 ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΝΔ 424 ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΜΥΝ 425 ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ 426 ΙΚΑΡΟΙ 427 ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 428 ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 429 ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Λ.Σ. 430 ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Π.Σ. 431 Αναπληρωτής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. 432 Νομικός Σύμβουλος Α 433 Νομικός Σύμβουλος Β 434 Αρχιεπίσκοπος 435 Μητροπολίτης 436 Τιτουλάριος Μητροπολίτης 437 Τιτουλάριος Επίσκοπος 438 Βοηθός Επίσκοπος 444 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου 445 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ 446 Επίκουρος Καθηγητής μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου 447 Λέκτορας μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου 448 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ με καθήκοντα Πρύτανη 449 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ με καθήκοντα Αντιπρύτανη 450 Καθηγητής μέλος ΔΕΠ με καθήκοντα Κοσμήτορα - Προέδρου Τμήματος 451 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ με καθήκοντα Πρύτανη 452 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ με καθήκοντα Αντιπρύτανη 453 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ με καθ.κοσμήτορα - Προέδρου Τμήματος 454 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου Ι ΠΕ Βαθμίδα Α 455 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου Ι ΠΕ Βαθμίδα Β 456 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου Ι ΠΕ Βαθμίδα Γ 457 Μέλος ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ κλάδου Ι ΠΕ Βαθμίδα Δ 458 Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ 459 Αναπληρωτής Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ 460 Επίκουρος Καθηγητής μέλος ΕΠ ΤΕΙ 461 Καθηγητής Εφαρμογών μέλος ΕΠ ΤΕΙ 462 Ερευνητής Α 463 Ερευνητής Β 464 Ερευνητής Γ 465 Ερευνητής Δ

5 466 Ειδικός Λειτ. Επιστήμονας Α 467 Ειδικός Λειτ. Επιστήμονας Β 468 Ειδικός Λειτ. Επιστήμονας Γ 469 Ειδικός Λειτ. Επιστήμονας Δ 470 Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Βαθμίδας Α 471 Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Βαθμίδας Β 472 Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Βαθμίδας Γ 473 Ερευνητής Α 474 Ερευνητής Β 475 Ερευνητής Γ 476 Ερευνητής Δ 477 Ερευνητής Ε 478 Ερευνητής ΣΤ 479 Συνεργάτης Α 480 Συνεργάτης Β 481 Συνεργάτης Γ 482 Συνεργάτης Γ 483 Συνεργάτης Ε 484 Γενικός Σύμβουλος Α Ο.Ε.Υ. 485 Σύμβουλος Α Ο.Ε.Υ. 486 Γενικός Σύμβουλος Β Ο.Ε.Υ. 487 Σύμβουλος Β Ο.Ε.Υ. 488 Γραμματέας Α Ο.Ε.Υ. 489 Γραμματέας Β Ο.Ε.Υ. 490 Γραμματέας Γ Ο.Ε.Υ. 491 Ακόλουθος Ο.Ε.Υ. 492 Αρχιταξινόμος 493 Ταξινόμος 494 Επιμελητής 495 Ε 496 ΣΤ' 497 Ειδικός Εισηγητής Γ' Τάξεως 498 Ειδικός Εισηγητής Β' Τάξεως 499 Ειδικός Εισηγητής Α' Τάξεως 500 Πάρεδρος 501 2/3 ΓΕΕΘΑ 502 2/3 ΓΕΠΣ 503 1/3 Αντιστρατήγου 504 2/3 Αντιστρατήγου 505 1/3 Ταξιάρχου 506 2/3 Ταξιάρχου 507 1/2 Αστυνοµικού Διευθυντή 508 2/3 Αστυνοµικού Διευθυντή 509 2/3 Αστυνόµου Α 510 2/3 Αστυνόµου Β 511 1/2 Υπαστυνόµου Α 512 2/3 Υπαστυνόµου Α 513 1/2 Υπαστυνόµου Β 514 2/3 Υπαστυνόµου Β 515 2/3 Ανθυπαστυνόµου 516 2/3 Αρχιφύλακα 517 Δοκίµου Υπαστυνόµου 518 2/3 Αστυνομικού Υποδιευθυντή 519 2/3 Υποστρατήγου 520 ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΟΣ ΠΕΙΡ 521 ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 522 ΠΛΟΗΓΟΣ ΠΕΙΡ 523 ΠΛΟΗΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 524 ΝΑΥΤΗΣ (Δ) 525 ΝΑΥΤΗΣ (ΑΔ) 526 ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ 527 ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ (Δ) 528 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (Δ) 529 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (ΑΔ) 530 ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ (ΑΔ) 531 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 532 ΚΛΗΡΙΚΟΙ 533 ΥΠΟΥΡΓΟΣ 534 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 535 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 536 Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου 537 Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου 538 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 539 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 540 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 541 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 542 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ 543 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ 544 Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 545 Αναπληρωτής Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 546 Επίκουρος Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιατικής Ακαδημίας 547 Λέκτορας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 548 ΣΤ0 549 Ε0 550 Δ0 551 Γ0 552 Β0 553 Α0 554 Ε1 555 Δ1 556 Γ1 557 Β1 558 Α1 559 Ε2 560 Δ2 561 Γ2

6 562 Β2 563 Α2 564 Ε3 565 Δ3 566 Γ3 567 Β3 568 Α3 569 Ε4 570 Δ4 571 Γ4 572 Β4 573 Α4 574 Ε5 575 Δ5 576 Γ5 577 Β5 578 Α5 579 Δ6 580 Γ6 581 Β6 582 Α6 583 Γ7 584 Β7 585 Α7 586 Γ8 587 Β8 588 Α8 998 Άλλος Βαθμός

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 13/5/2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/36028/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2007».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2007». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 23/3/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/12540/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο 368 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη- µοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 14 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 81 Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμοί ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 1.

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετους 2009. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α)

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ενημέρωση Μάιος 2013) Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2800 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 41 20000229 Τέθηκε σε ισχύ: 29.02.2000 Ημ.Υπογραφής: 29.02.2000 Τίτλος: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, 221 0262, 0272, 0421

Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προσθήκη Επιδόματος 212 (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΙΣΩΣΗΣ (Επιθεωρητές Υγείας ) 0212, 0242, 0252, 221 0262, 0272, 0421 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.18- Αλλαγές Κωδι κός Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα